Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods"

Transkript

1 Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSR på Rynkeby Foods Årsrapport 2011

2 Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply Chain Lars Petersen Salg Mark Hemmingsen Marketing Thomas Silbersky Økonomi Poul Erik Nielsen Indkøb Carsten Pedersen Bestyrelse Aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer: Povl Krogsgaard, Arla Foods Vice CEO. Peter Giørtz-Carlsen, Arla Foods, Vice President. Kent Skovsager, Arla Foods, Senior Vice President. Christer Åberg, Arla Foods, VD. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Leslie Lundehøj Jørgensen, produktudvikler. Johan Høst-Madsen, driftsassistent. Ansvarlig for denne rapport Carina Jensen, Nordic Quality Manager. Tilrettelæggelse Agerholm PR & Kommunikation Tema: Forretningen Rynkeby Foods vil rigtig gerne fokusere på bæredygtig produktion og være med til, at avlerne fortsat består og kan levere gode sunde råvarer, produceret efter principperne i Code of Conduct/Global Compact. Side 6-8 Tema: Mennesker Rynkeby Foods har glade og motiverede medarbejdere, som i gennemsnit scorer 4,2 point ud af 5,0 mulige i vores seneste Medarbejdertilfredshedsanalyse. Det er første gang, vi når så flot et resultat, og det er vi stolte af. Side 9-10 Tema: Sundhed Rynkeby Foods stillede i 2010 sig selv spørgsmålet:»kan Rynkeby gøre Danmark sundere?«det troede vi på, og det tror vi stadig på. Vi informerer bl.a. forbrugerne om, at juice er 100% frugt og ikke tilsat sukker. Side Tema: Miljø Rynkeby Foods reducerede i 2011 el-forbruget, spildevandsudledningen samt emballagespildet og råvaresvindet yderligere. Dermed høstede vi frugterne af en række investeringer i fabrikken året før. Side 17-18

3 CSR er vigtig for forretningen Rynkeby Foods barslede sidste år med sin første rapport om CSR, Corporate Social Responsibility. Rapporten betød, at vi fik samlet og systematiseret vores mange CSR-aktiviteter fra kvalitetstjek af vores råvareleverandører i Den Tredje Verden, over seriøsiteten i vores måde at informere om vores produkter på, til vores mange forskellige sundhedstilbud til medarbejderne, herunder et veludrustet motionscenter. Vi har valgt at have klare mål for vores CSR-aktiviteter, så vi sikrer gennemsigtigheden af vores resultater og indsatser. Jeg kan klart konstatere, at vi også i denne CSR-rapport 2011 har opnået forbedringer, der gavner både miljøet og samfundet. Jeg er stolt, når jeg ser resultaterne for 2011 året hvor Team Rynkeby cyklede til Paris for 10. gang og sammen med flere hundrede frivillige indsamlede 9,77 mio kr. til børn med kræft i Danmark og Sverige. Vores massive fokus på sundhed, har forbedret medarbejdernes»body age«med 1,5 år og ændret visse medarbejderes livsstil for altid, og det styrker mig i, at sundhed er og bliver et vigtigt element i et bæredygtigt Rynkeby. Vi har skabt en kultur, hvor det føles naturligt at arbejde med bæredygtighed, hvadenten det gælder miljø-, leverandøreller menneskelige forhold, og jeg oplever, at det skaber en stolthed hos medarbejdere at være i en virksomhed, der arbejder med socialt ansvar. I et år har Rynkeby været tilsluttet UN Global Compact, og vi vil naturligvis fortsætte med at videreudvikle vores forretning efter principperne i dette FN-initiativ. Vi skal nå meget mere, og fokus i nærmeste fremtid vil bl.a. være forbedring af processer for evaluering og opfølgning med leverandører i den tredje verden samt videreudvikling af vores miljø/klimamål, så vi inddrager større dele af værdikæden. I denne rapport og på vores hjemmeside kan du læse om vores tiltag mod at blive en endnu mere bæredygtig virksomhed. Marts 2012 Jørgen Dirksen Adm. direktør 3

4 Målet: Størst i Nordeuropa Rynkeby Foods er i fuld gang med aktiviteter, som skal fremtidssikre virksomhedens position som den stærkeste juicespiller i Norden med en meget central placering i Nordeuropa. Ekspansionen skal ske med fokus på Rynkeby-mærket og de brands, vi har under Rynkeby-paraplyen, men også ved at stille endnu skarpere på sundhed og velgørenhed CSR-værdier, som allerede i dag fylder meget i virksomheden. Som storspiller i Norden med ambitioner om at vokse sig endnu større finder Rynkeby det væsentligt at gå forrest i rollen som den, der forsvarer og driver juice-segmentet, så forbrugerne både drikker meget juice og har tillid til produktkategorien. Som led i denne strategi vil en del af parametrene i CSRrapporten være centrale og naturlig basis for mange af de nye produkter og aktiviteter, vi planlægger at søsætte. VISIONEN: Rynkeby skal gøre alle sundere med et glas frugt hver dag Rynkeby Foods økonomiske udvikling mkr Nettoomsætning 935,1 833,9 928,8 982,2 681,7 Produktionsomkostninger -646,2-540,4-631,2-732,5-466,6 Bruttoresultat 288,9 293,5 297,6 249,7 215,1 Salgs-, distributions- og admin. Omkostninger -228,1-216,0-215,0-223,9-178,8 Resultat af primær drift (EBIT) 60,8 77,5 82,6 25,8 36,3 Finansielle poster -1,9-2,2-4,6-5,8-3,2 Årets resultat før skat 58,9 75,3 78,0 19,9 33,1 Skat -15,2-19,5-18,6-5,9-9,9 Årets resultat efter skat 43,7 55,8 59,4 14,0 23,2 Antal medarbejdere I 2008 overtog Rynkeby Foods produktionen af en række produkter til det svenske marked, og herunder en større løntapningsaftale. Omsætningsfaldet i 2009 og 2010 skyldes udfasning af den svenske løntapningsaftale. 4

5 Rynkebys værdier For Rynkeby Foods var det ikke blot et spørgsmål om at vælge og nedskrive nogle værdier, da vi satte emnet på agendaen i Det var også og ikke mindst et spørgsmål om at sikre, at værdierne var relevante og kunne forankres blandt medarbejderne. Derfor besluttede vi at gribe værdidiskussionen an nedefra og op i organisationen. Vi valgte således at rive en hel dag ud af kalenderen og samle alle medarbejdere til en værdidiskussion. Det kom der fem værdier ud af. Vi har siden kunnet glæde os over, at værdierne er blevet en naturlig del af dagligdagen og væsentlige bærere af Rynkebys virksomhedskultur. Det begyndte i 2005 Værdidagen fandt sted den 28. oktober Arrangementet blev fulgt op den 17. november sidste år, hvor vi igen samlede alle medarbejdere omkring vores værdier. Denne gang skete det i øvrigt for penge, Rynkeby Foods havde modtaget som vinder af konkurrencen»fyns sundeste arbejdsplads«i 2010 blandt 20 kandidater. Vi gengiver her de udsagn, vi lagde bag de enkelte værdier i 2005 (symbolerne ses i højre spalte). Vi værner om kvaliteten Rynkeby er en troværdig og professionel virksomhed med ambitiøse kvalitetsnormer i alle led og funktioner. Vi respekterer hinanden Rynkeby er en attraktiv og rummelig virksomhed, hvor personlige og faglige forskelligheder respekteres og værdsættes, og hvor alle medarbejdere er lige værdifulde. En virksomhed, hvor fælles mål og beslutninger respekteres og efterleves i alle led. Vi involverer os Rynkeby har en åben virksomhedskultur, som ansporer til at søge og tage ansvar, at dele viden og at samarbejde. Vi udvikler os Rynkeby tiltrækker, fastholder og udvikler kvalificerede medarbejdere. Virksomheden er forandringsparat og nyskabende i sin produktion og produktudvikling og jagter konstant forbedringsmuligheder. Vi vil vinde Rynkeby er en konkurrencedygtig markedsledende virksomhed, som har produkter, der er værd at betale ekstra for. Virksomheden er ambitiøs og realistisk i sine målsætninger og har kompetente medarbejdere, der tager fælles ansvar for målene. Vi værner om kvaliteten Vi respekterer hinanden Vi involverer os Vi udvikler os Vi vil vinde Rynkeby Foods værdier er stærkt forankret blandt medarbejderne. Her får alle en reminder, når man færdes på gangen i administrationsbygningens 1. sal. 5

6 Tema: Forretningen Efterspørgslen på frisk frugt og juicedrinks stiger globalt på grund af befolkningstilvækst og øget levestandard i hele verden, ikke mindst i Kina, Indien og Rusland, og det udgør i stigende grad en trussel for forsyningssikkerheden af råvarer. Vi bliver kort sagt flere om at dele råvarerne. Derudover oplever vi allerede nu, at de svingende priser og sygdom i afgrøder får avlere til at omlægge produktionen til alternative afgrøder med bedre indtjening og mindre risiko. Code of conduct Rynkeby har fortsat stor fokus på at sikre, at vores leverandører overholder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption. Vi arbejder til stadighed med at sikre, at leverandørerne opfylder vores krav om at være SGF/IRMA-medlem (Sure Good Fair), og det er et krav, at vores Code of Conduct underskrives. Bæredygtighed Frugt er hovedingrediensen i vores produkter, og de fleste produkter består af 100% frugt. På Rynkeby vil vi rigtig gerne fokusere på bæredygtig produktion, og for os er det også andet end økologi. Vi mener, at man kan tænke bæredygtige tanker i det traditionelle jordbrug og vil gerne være med til at sikre, at avlerne fortsat består, så vi også i fremtiden kan tilbyde forbrugerne produkter af gode, sunde råvarer, som er produceret efter principperne i Code of conduct/global Compact. Rynkebys udfordring er, at vi ofte er den mindste spiller på det globale marked, og derfor ikke får stor indflydelse på frugtbranchens bæredygtige udvikling men vi kan alligevel gøre noget! En af vejene frem er strategiske partnerskaber, hvor vi i 2011 har sat fokus på den største råvare, appelsin. Rynkeby har således fokus på det langvarige leverandørsamarbejde, hvor det handler om at finde strategiske samarbejds-partnere til fremme af forsyningssikkerheden. Blandt kravene er, at partnerne skal matche Rynkebys»Code of Conduct/ Etiske kodeks«samt understøtte vores fokus på sundhed, kvalitet og vækst. Strategiske partnerskaber kan også i fremtiden være samarbejde med eksempelvis erhvervs/forbrugerorganisationer (NGO er) eller lign. I samarbejde med Arla Foods har vi startet en proces omkring ansvarlig leverandørstyring, hvor vi risikovurderer lande i forhold til f.eks. miljø og menneskerettigheder og stiller særlige krav til højrisikolandene. I 2011 har vi besøgt fire appelsinleverandører i Brasilien, som er et såkaldt»høj-risiko-land«. Det er vores erfaring, at vores leverandører har mange tiltag for at sikre Global Compacts principper, og overtrædelser er ikke associeret til appelsinplantagerne. Vi kunne bl.a. konstatere, at appelsinplukkerne bærer beskyttelsesbeklædning i form af hovedbeklædning, briller, handsker og sikkerhedsstøvler for at undgå insekter. Ligesom det gør et stort indtryk at se leverandørerne gøre tiltag for at støtte ungdommen i områderne omkring plantager og fabrikker. F.eks. startede vores største appelsinleverandør i 2001 et projekt ved navn:»bom de Bola, Bom na Escola«. Projektets formål er skole og sport for unge i alderen 7-15 år for at sikre uddannelse og holde børnene væk fra gaderne. MÅL MÅL og resultater SGF-leverandør af frugt, bær og grønt 80,5% 83,8% 90,0% Leverandører tilsluttet Code of Conduct 100,0% 100,0% 100,0% 6

7 Tema: Forretningen Fair Speak På Rynkeby er vi tilhængere af ansvarlig markedsføring, som vi i daglig tale kalder»fair speak«. Trods vores mange bestræbelser kan vi desværre ikke altid undgå sager, hvor en forbruger eller organisation føler sig krænket af vores markedsføring. Det skyldes bl.a., at lovgivningen er meget kompleks, men også åben i sin tolkning af, hvad f.eks. vildledning er og hvad der er vildledning i Danmark, er ikke nødvendigvis vildledende i andre lande og omvendt. Det er vigtig for os, at vores produkter præsenteres flot og kan sælges, men budskaberne skal altid være sande og ikke vildlede forbrugerne. I 2011 fik vi en indskærpelse fra fødevaremyndighederne, fordi nogle af vores blandede søde frugtsafter ikke indeholdt betegnelsen»sød/sødet«samt»fra koncentrat«. Det strider imod reglerne for frugtsaft og blev naturligvis rettet med det samme. Produkterne har i mange år været solgt under betegnelsen»blandet Frugtsaft«, og vi har aldrig fået klager fra forbrugere på, at de har følt sig vildledt. En journalist fra nyhedsavisen»24 timer«har også fundet en lignende fejl på en drikkeklar Solbær/ Æblesaft, hvor vi naturligvis også har fået ændret produktnavnet, så det er i overensstemmelse med reglerne. Vi har været kede af de to fejl, som tydeligvis har været på vores emballager. Derfor iværksatte vi en gennemgang af alle emballager. Vi har ikke fundet flere fejl, men opretholder den store fokus og tjek på, at vi indkorporerer den ansvarlige markedsføringslinie og fastholder grundreglen om at præsentere frugterne i de proportioner, som de findes i produktet. CSR Politikker Et af målene i 2010 var, at alle medarbejdere skulle få kendskab til Rynkebys CSR-arbejde, mål og politikker. Kendskabsgraden skulle måles evt. via medarbejdertilfredshedsanalysen. Alle medarbejdere fik et eksemplar af Rynkebys CSR-rapport 2010 (billedet nedenfor), og alle nytilkomne får ligeledes et eksemplar. Vi har i 2011 ikke målt kendskabsgraden, men forventer at gøre det i Eksempel på god og ansvarlig markedsføring Som lyspunkt i 2011 blev vores 0% Solbær/Æbledrik kåret i Ekstrabladet som et godt eksempel på god og ansvarlig markedsføring.»du bliver vildledt til at købe varer, der reklamerer med mindre fedt og sukker«, hedder det i en af Ekstrabladets kritiske forbrugerartikler, der sætter fokus på»fødevarevirksomheders rundhåndede brug af sundhedssuperlativer i deres emballagekommunikation«. Viktor Smith fremhæver dog ét produkt i artiklen, der vejleder frem for at vildlede det er Rynkebys blandede saft med æble og solbær, der har»0 procent tilsat sukker«.»på forsiden kan man læse, hvad saften indeholder i stedet. Den er nemlig med naturligt indhold af sukker fra frugterne«, skriver Ekstrabladet«. Vi opretholder stadig den åbne kontakt til forbrugerne på de sociale netværk og fremstiller både positive og negative kommentarer/ spørgsmål fra offentligheden. Rynkeby er fortsat tilsluttet»kodex for Fødevarereklamer til børn«, et frivilligt initiativ, som skal reducere reklamer for fødevarer med højt indhold af sukker, fedt og salt. Vi må derfor ikke reklamere for produkter med mere end 12 g kulhydrat/sukker per 100 ml. rettet mod børn. CSR politikker Corporate Social Responsibility Rynkeby Foods medarbejdere skal kende til og efterleve vores CSR-politikker. Resultat 2011: Kendskabsgraden måles først i Mål i 2012: Alle medarbejdere får kendskab til Rynkebys CSRarbejde, mål og politikker. CSR-rapporten er sendt hjem til alle medarbejdere og indgår i informationsmaterialet til nyansatte. 7

8 Tema: Forretningen leadership Handlinger i 2011 Alle Rynkeby medarbejdere med lederansvar deltog i 2011 i Lean Leadership med tre fællesmøder og seks ERFA-møder. Temaerne var HR-orienterede (medarbejderudviklingssamtaler, medarbejdertilfredshedsanalyse m.m.). Stor fokus på ledelse satte også i 2011 sine spor i Medarbejdertilfredshedsanalysen, hvor vi i 2011 på ledelsesspørgsmål fastholdt den flotte score fra 2010 på 4,2 på en 5-skala. MÅL i 2014 Ledelsesfokus i 2012 vil være introduktion af performancebaseret ledelse, med udgangspunkt i Goodto Great-tankegangen. Rynkebys besøgende og medarbejdere bydes velkommen af en indgang, smykket med fotos af friske frugter. Bygningerne rundt om på fabrikken er også smykket med frugtmotiver som ovenstående på ydervæggen ind til en af produktionsbygningerne. Certificeringer & Fødevaresikkerhed Fødevaresikkerhed er fortsat højt prioriteret på Rynkeby. Vi blev som en af de første virksomheder i verden certificeret i henhold til ISO22000 standarden, som vi er utrolig glade for at arbejde efter. De løbende efterprøvninger fra Lloyds Register giver altid anledning til forbedringer, men vi ønsker naturligvis ikke, at der findes alvorlige fejl i vores fødevaresikkerhedssystem. I 2011 blev Rynkeby recertificeret og alle procedurer gennemgået. Der blev ikke fundet nogle alvorlige fejl i vores fødevaresikkerhedssystem. Ligeledes i 2011 startede Rynkeby en ny ad-hoc arbejdsgruppe under den europæiske juiceforening (AIJN). Formålet er at samle gode erfaringer og risikovurderinger fra industrien i en fælles juiceguide, som kan være til gavn for resten af branchen og dermed i højere grad sikre fødevaresikkerheden i forhold til forbrugerne. Værdier Medarbejderne er gode til at efterleve Rynkebys fem værdier. Udsagnet»Efterlever I vores værdier i hverdagen, scorer 4,2 på skalaen fra 1-5 i Medarbejdertilfredshedsanalysen MÅL i 2014 Alle på Rynkeby Foods skal kende og efterleve vores fem værdier. Arbejdet med juiceguiden forventes færdig i Lloyds audit ISO ResultatER 2010: 0 store fejl 2011: 0 store fejl Mål i store fejl 8

9 Tema: Mennesker Rynkebys medarbejdertilfredshedsanslyser viser, at medarbejderne er meget tilfredse med at arbejde på virksomheden. Vi har nogle glade og motiverede medarbejdere, som i gennemsnit scorer 4,2 point ud af 5,0 mulige. Det er første gang, vi har fået så flot et resultat, og det er klart, at vi er stolte af det! Medarbejdere Mangfoldighed Rynkeby ønsker at være mangfoldig og afspejle det omgivende samfund i alder, race, køn, religion og nationalitet. Vi ønsker også at være rummelige, at give plads til mennesker, der trods skader, nedslidning eller handicaps stadig kan yde en indsats. Derfor ansætter vi gerne medarbejdere i skåne- eller flexjob, hvis vi kan tilbyde passende arbejdsopgaver. Vi ønsker ikke præcise mål for, hvor mange ansatte, der skal ansættes under særlige ordninger vi ønsker at afspejle samfundet og generelt at have rimelige ansættelsesaftaler for begge parter. Personaleomsætning Medarbejdertilfredshed (totalscore)»der er en god balance mellem dit arbejde og dit privatliv«psykisk arbejdsmiljø/(antal mobbede) Føler sig generelt glad og motiveret Antal uddannelsesdage pr. år (prod./lager): Seniorpolitik Rynkeby har også en seniorpolitik. Der tilbydes i dag seniorsamtaler med medarbejdere, der fylder 55 år, så ønsker om arbejdstid, efterløn og lignende kan planlægges og tilgodeses bedst muligt. Udviklingssamtaler For at sikre at vores medarbejdere fortsat trives, udvikles og forbliver kompetente, afholdes årligt medarbejderudviklingssamtaler med fokus på trivsel, uddannelse og udvikling. Der udarbejdes handlingsplaner, som løbende følges op. Sociale arrangementer Rynkeby støtter også sociale arrangementer og foreninger, som drives af medarbejderne selv. Der er således medarbejderforening, kunstforening og motionsforening, som modtager økonomisk støtte fra virksomheden. MÅL og resultater % 2010: 1 uge pr. medarbejder/3 uger pr. koordinator 2011: 2 uger Mål 2014: 1 uge pr. medarbejder/3 uger pr. koordinator Rynkeby har siden 2006 nedbragt antallet af mobbede fra 16% til i dag 6%. Reduktionen skyldes en fortsat fokuseret indsats på problemet. 4,0 3,9 8% 4,3 17% 4,1 4,1 4% 10% 4,2 4,2 6% MÅL 12% 4,0 4,0 0,0 4,5 4,5 4,5 Nej til mobning Rynkeby vil være en mobbefri arbejdsplads. Vi har haft stor fokus på mobning blandt medarbejderne og spurgt, om de»ofte«eller»af og til«føler sig mobbet i vores Medarbejdertilfredshedsanalyse. Det samlede resultat registreres og danner så grundlag for vores fremtidige indsats. I Medarbejdertilfredshedsanalysen for 2011 havde vi en flot udvikling på»mobbet ofte«(1 medarbejder, mod 2 i 2010), men desværre er udviklingen negativ på spørgsmålet»mobbet af og til«. 14 medarbejdere i produktions- og lagerafdelinger svarede således, at de engang imellem føler sig mobbet. Derfor retter vi igen fokus på en»mobbefri«arbejdsplads. Omverdenen Forbrugere Rynkeby føler et stor ansvar over for forbrugere af vores produkter. Vi er derfor ekstra grundige i vores kontrol af kvaliteten, inden vi sender produkterne ud i butikkerne. Samtidig ved vi også godt, at vi ikke kan producere 200 mio liter juice/saft uden at lave en eneste fejl. Vores produkter er typisk ren natur uden nogen form for tilsætningsstoffer og derfor ekstra sårbare, hvis der går hul på emballagen. Det vil selvfølgelig genere forbrugeren, og derfor er det vigtigt at handle hurtigt, hvis der opstår en fejl, og råde bod den. Trends i forbrugerreklamationer følges meget tæt, så vi hele tiden kan korrigere og forebygge. 9

10 Tema: Mennesker Lokalsamfundet Rynkeby ligger midt i et beboelsesområde i Ringe på Fyn. Det betyder, at vi bl.a. skal være meget forsigtige f.eks. med støj og lugtgener. Vi forsøger naturligvis at undgå både lugt og støj. Alligevel har vi desværre fået en henvendelse om for højt støjniveau fra en beboer i nabolaget. Under et besøg hos borgeren kunne vi konstatere, at vi bestemt havde noget at forbedre! Der arbejdes nu på at mindske støjen fra tankbiler, der aflæsser råvarer, så borgeren igen kan blive tilfreds. Rynkeby fylder meget i lokalsamfun- det og bidrager med mange arbejdspladser til byen. Derudover støtter vi sportsarrangementer for børn-og unge i lokalsamfundet med sponsorater. I 2011 uddelte vi sponsorater for ca kr. til diverse sports- og/ eller børnearrangementer. Fremmøde Rynkeby havde også i 2011 en flot udvikling i fremmødet, nemlig med 96,8% mod 96,0% året før. I produktion og på lager havde vi fortsat fokus på omsorgs- og fremmødesamtaler og startede op med en ny aktivitet: Udstempling med Smiley, hvor medarbejderne kvitterede med en glad, neutral eller sur Smiley alt efter hvor god en dag, man havde haft. I 2012 følger vi op på vores bestræbelser på at øge arbejdsglæden på Rynkeby. Arbejdsmiljø Rynkeby havde i 2011 en nedgang i arbejdsulykker fra seks til fem i forhold til året før. En samtidig stigning i»tæt-på«situationer, dvs. situationer, hvor det kunne have gået galt, vidner om et vågent og aktivt sikkerhedsarbejde. Målet i 2012 er»ingen ulykker«bla.. ved fortsat fokus på»tæt-på«situationer. % Registrerede ulykker År Tæt på Mindre ulykker Arbejdsulykker Mål i , , Fremmødet ,8 97, Kunder Rynkebys detailkunder er nøglen til overhovedet at kunne sælge produkterne i butikkerne. Detailkæderne stiller i dag store krav til deres leverandører, og vi har et ansvar for at leve op til dem alle. Rynkeby vil gerne skille sig positivt ud og måler derfor løbende på detailkundernes tilfreds. Tidligere målinger viser, at vi ligger rigtig flot. Derfor har vi i 2011 valgt at bruge ressourcerne på andre formål. Vi forventer at måle detailkundernes tilfredshed igen i Reklamationer pr. 100 mio ltr. Forbrugerreklamationer (DK detail) Forbrugerreklamationer (SE detail) MÅL Førstehjælp 2011 var året, hvor Rynkeby fik hjertestarter og sendte 12 medarbejdere på hjertestarterkursus. Forbrugerreklamationer (FI detail) Henvendelser/klager, lokalsamfund Kundetilfredshedsanalyser (Factum) Derudover har 15 været på førstehjælp for begyndere (6 lektioner) og 12 på kursus for øvede (3 lektioner). Kolonial Køleprodukter Nr. 4 Nr. 1 Nr. 4 Nr. 1 Måles i 2012 Måles i 2012 Top 3 Top 3 I 2012 tilbyder vi førstehjælpskursus med hjertestarter for både øvede og begyndere. 10

11 Tema: Sundhed Vi stillede i 2010 os selv spørgsmålet:»kan Rynkeby gøre Danmark sundere?«det troede vi på, og det tror vi stadig på. Vi har haft en klar intention om at oplyse forbrugerne om, at juice er 100% frugt uden tilsat sukker. I første halvår 2011 viste vi vores Rynkeby reklamefilm på TV. Filmen har bl.a. til formål at informere forbrugerne om, at juice er 100% frugt og at der ikke er tilsat sukker. Derudover anvender vi skilte i butikkerne, hvor samme budskab er temaet. Forbrugere Som det fremgår af tallene nedenunder, lykkedes det Rynkeby at øge danskernes viden om, at juice er 100% frugt. På grund af de kraftigt stigende priser på frugt har vi ikke haft mulighed for at vise Rynkeby reklamefilmen i andet halvår 2011, og kendskabet hos danskerne er desværre faldet tilbage igen. Vi planlægger at vise filmen igen i starten af 2012 og øge danskernes viden om, at juice er 100% frugt, og at der ikke er tilsat sukker. Forebyggelse af tandskader Som nævnt andetsteds i denne rapport har vi i samarbejde med bl.a. Tandlægeforeningen præsenteret god information om, hvordan man passer fakta i 2010 Tandlægens råd: Brug sugerør. på sine tænder, når man skal indtage sure drikkevarer. Overtandlæge Ulla Pallesen gav således i august 2011 en række gode råd om tandpleje på vores hjemmeside.»vi kan jo ikke undgå syreholdige føde- og drikkeva- rer. Men man skal undgå at smådrikke af et glas saft eller en sodavand over længere tid, for jo flere gange det sure rammer tænderne, jo værre er det«, siger Ulla Pallesen og supplerer med det gode råd:»dertil er det en rigtig god idé at bruge sugerør, for så er kontakten til tænderne meget mindre.«salt Vi spiser alt for meget salt i forhold til anbefalingerne, og fødevareindustrien har et stort ansvar, da 80% af den salt, vi indtager, stammer fra forarbejdede fødevarer. Danske mænd spiser ca. 10 g dagligt og kvinder 7-8 g. Men vi bør max. spise 6 g. Rynkebys grøntsagsjuice er selvfølgelig fyldt med grøntsager, men desværre også en hel del salt. Da indholdet i et glas svarede til 1,9 g, besluttede vi at reducere tilsætningen så meget som muligt. Resultatet blev, at vi i samarbejde med en leverandør kunne nedbringe saltindholdet med 70%! Forbrugerne kan nu drikke grøntsagsjuice med endnu bedre samvittighed, og Rynkeby bidrager til, at danskerne årligt indtager ca. 2,1 tons mindre salt. Det er meget svært at ændre på indholdet i en juice, da juice er reguleret via lovgivningen. Men vi holder os løbende orienteret om sundhed og nye muligheder for at forbedre folkesundheden. 51% af forbrugerne tror, at der er tilsat sukker/tilsætningsstoffer i juice (forbrugerundersøgelse) 12% af forbrugerne tror, at Rynkeby Juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) 21% af forbrugerne tror, at Rynkebys 16-serie er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) 22% af forbrugerne tror, at Rynkeby Økologisk Juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) Fakta i : 29% af danskerne ved, at juice ikke er tilsat sukker (forbrugerundersøgelse) 2012: 33% af danskerne ved, at juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) Fremtidige Mål 2014: 80% af danskerne ved, at juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse) 2014: 80% af danskerne ved, at juice ikke er tilsat sukker (forbrugerundersøgelse) Saltet fylder ikke længere så meget i Rynkebys grøntsagsjuice. Vi sparer nu danskerne for ca. 2 tons om året. 11

12 Tema: Sundhed I Rynkeby Foods strategiplan og i vores CSR-politik (social ansvarlighed) har vi helt klare mål om at støtte og inspirere medarbejderne til en sund livsstil. Det gør vi, fordi vi tror på, at jo sundere vi er, jo mere energi har vi, og jo større engagement får vi i dagligdagen. Rynkeby får en gevinst ud af dette, og medarbejderen får et bedre, sundere og længere livsforløb. Derfor: Et yngre Rynkeby. Et yngre Rynkeby 2011 var året, hvor der blev løbet, cyklet, gået, svømmet og i det hele taget dyrket alle mulige forskellige sportsgrene som aldrig før af medarbejderne på Rynkeby. Sundhedsaktiviteter stod højt på agendaen, og målet var klart: Vi skulle allesammen have en sund og yngre krop. I februar 2011 fik alle medarbejdere tilbud om at få foretaget en sundhedsprofil inklusive en såkaldt BodyAge, en fysisk test, som fortæller, hvor»gammel«kroppen er i forhold til personens alder. Point-konkurrencen Vi kaldte det nye sundhedstema for»et Yngre Rynkeby«og lavede en frivillig holdkonkurrence, hvor der hver måned kunne samles point ind ved at dyrke forskellige former for sport. Hver måned blev der kåret et vinderhold, og der var stor begejstring og konkurrence blandt de opstillede hold. 75% eller 172 Rynkeby-medarbejdere tilmeldte sig»et yngre Rynkeby«, fordelt på 16 hold. BodyAge konkurrencen En anden del af»et yngre Rynkeby«var BodyAge konkurrencen, hvor de tilmeldte hold kappedes om, hvem som i løbet af 2011 kunne forbedre sin BodyAge mest. Ved BodyAge målingen i februar 2011 var holddeltagernes genemsnitlige alder 41,9 år, medens BodyAge var 43,7 år. Det vil sige, vi var 1,8 år for»gamle«. Ved BodyAge målingen i Operatør Søren Qvist tabte sig over 20 kg og forbedrede sin body age med 17 år ved både at deltage i vægttabsforløbet og dyrke motion. februar 2012 var vores faktiske alder nu 42,9 år, medens BodyAge var 43,0 år. Det vil sige en forskel på 0,1 år og dermed en forbedring på 1,7 år. De to bedste hold havde som gennemsbnit forbedret sig med hhv. 3,7 og 3,4 år. Vores intensive fokus på sundhed gennem point- og BodyAge konkurrencen har medvirket til, at rigtig mange Rynkeby-medarbejdere er begyndt at dyrke sport og fået ændede kostvaner, og dermed ændret sin livsstil i den rigtige retning. Store vægttab og ny livsstil Et tredje initiativ i»et yngre Rynkeby«var et vægttabsforløb for de overvægtige. Til dette forløb meldte sig 41 medarbejdere. Det var ikke alle, der fuldførte forløbet, men samlet set hentede holdet hele holdet 358 kg! 12 Der er mange succeshistorier i vægttabsforløbet. Som vi beskriver på næste side i denne rapport, tabte en af vores operatører, 31-årige Fadime, 31 kg. I den anden ende af aldersskalaen kunne vores Erik Rasmussen, 68 år, glæde sig over et vægttab på 19 kg, og flere andre medarbejdere kunne efter forløbet fremvise et vægttab på over 20 kg.

13 Tema: Sundhed Fadime og Betty har deltaget i Rynkebys vægttabsforløb og tabt sig betydeligt. Nu vil de tabe sig endnu mere! De er med på vej mod: Et (endnu) yngre Rynkeby Fadime Öztoprak, 31 og medarbejder i produktionen på Rynkeby, har tabt sig rigtig meget det sidste års tid. Så meget, at folk har svært ved at genkende hende, når de møder hende på gaden, hvis de ikke har set hende gennem længere tid. Reportage - Er det virkelig dig? spørger de, siger Fadime. Fadime har tabt 31 kg! Det er sket siden den 31. marts sidste år, hvor hun begyndte på en ny sundhedsaktivitet sammen med kolleger: Et vægttabshold, som er en del af sundhedsprogrammet»et Yngre Rynkeby«. Kurset sluttede i december sidste år. Det blev afviklet under ledelse af AG Sundhedsfremme og kostkonsulent Birgit Kannegaard, som har holdt deltagerne i»stram snor«med en aftale om, at alle skulle møde op hver tredje uge for at blive vejet. - Jeg synes, det har været godt. Det er i hvert fald nemmere at gennemføre, når man har noget, man skal stå til regnskab for, siger en anden deltager på holdet, receptionist Betty Andersen, 55 år. Hun har tabt 22 kg. Ændrede kostvaner Kurset byggede primært på vægttab gennem omlægning af kosten i samarbejde med kostkonsulenten, som havde gode råd med, hver gang deltagerne samledes. Det kunne eksempelvis være råd om at drikke rigeligt Betty (t.v.) har, som det fremgår, udsigt til Triumfbuen i Paris omend som foto i stort format. Hun kan selv triumfere med et minus på 22 kg. Fadime har fået det meget bedre med sig selv efter vægttabet.»jeg har det meget bedre med min krop nu. Rigtig meget. Humøret er også blevet bedre. Bare det at komme i mindre tøj gør én glad«, siger hun. med vand eller spise frisk ananas for at stimulere forbændingen. Mindre portioner Fadime forklarer sit flotte vægttab med, at hun generelt har spist mindre portioner, flere grøntsager, kød med meget lidt fedtindhold og holdt sig fra lyst brød til fordel for fiberholdigt rugbrød. Hendes vægttab er udelukkende sket som følge af de nye kostvaner. Med tre børn i alderen to, fire og seks år har der ikke været tid og kræfter til at forcere tabet af vægt ved at dyrke motion ud over gåture med børnene en times tid i sommerperioden, når hun var på daghold. Bettys vægttab er stort set sket efter samme læst som Fadimes: Noget med at fokusere på fedtprocenter og fiberindhold. - Jeg har spist grøntsager i meget store mængder. Så store, at jeg næsten er blevet afhængig af dem. Jeg synes grøntsager smager godt, så det fortsætter jeg med, siger hun. Betty har til gengæld dyrket lidt motion ved siden af. - Nu er jeg ikke den store motionsfreak, men jeg har da været i Motionscenteret engang imellem og gået eller cyklet nogle ture, når vejret var til det, siger hun. Både Betty og Fadime har planer om at forsætte med at tabe sig. - Når foråret rigtig kommer i gang, vil jeg forsøge at tabe yderligere femseks kg, siger Betty. Fadime: - Jeg vil gerne af med fem kg mere og melder mig igen, hvis firmaet vil fortsætte med vægttabshold. 13

14 Tema: Sundhed Et yngre Rynkeby Annette Trampedach er indehaver af AG Sundhedsfremme. Af Jens Agerholm, journalist Ansvaret for HR og sundheden blandt medarbejderne ligger af uransagelige grunde ofte hos virksomhedernes økonomichef. Hvor det er tilfældet, har»disciplinen«som hovedregel trange kår, fordi økonomien fylder for meget. Sådan er det ikke på Rynkeby. Her fylder sundheden meget, fordi den prioriteres usædvanligt højt af økonomichef Poul Erik Nielsen, mener Annette Trampedach, indehaver af firmaet AG Sundhedsfremme. Annette er et kendt og velkomment ansigt blandt medarbejderne på Rynkeby. Det er hendes firma, der står for og koordinerer den eksterne bistand til nogle af Rynkebys forskellige sundhedsprojekter. Sådan har det været siden foråret 2009, hvor hun lavede de første sundhedstjek og høreundersøgelser blandt medarbejderne. Ud over økonomichefen store, personlige engagement fremhæver Annette også Rynkebyledelsens generelle opbakning til og involvering i firmaets sundhedsaktiviteter. - Det gør helt sikkert en forskel. Der kan være masser af virksomheder, som har gode intentioner, men hvis ledelsen siger:»gør det bare, I får denne sum penge, og så er der lukket«. Så dør tingene stille og roligt. Med sit udbud af sundhedsaktiviteter går Rynkeby endda et skridt videre end forudsat i lovgivningen, som»kun«kræver helbredstjek af medarbejdere, der arbejder mere end 300 timer om året i tidsrummet 22:00 til 5:00, og høreundersøgelse af medarbejdere, der er udsat for støj over 80 db, siger Annette Trampedach. Ergonomi»God trivsel giver mere tilfredse medarbejdere, et fornuftigt fremmøde og dermed en mere stabil produktion med en højere produktivitet«, sagde Rynkebys produktionschef Javad Shirangi i et interview med Rynkebys personaleblad i december I bladet havde vi sat fokus på et ergonomiprojekt, som er et element i Rynkebys sundhedsprogram for medarbejderne. Programmet startede med et pilotprojekt på lageret i september 2010 og blev i 2011 fulgt op af et lignende projekt i den nye tappehal. Dette projekt sluttede i februar 2012 og følges op af et lignende i Purepak, Blanderiet og teknisk afdeking med afslutning til oktober. Derefter kommer turen til medarbejderne i administrationen. Projektet sætter fokus på den enkelte medarbejders individuelle arbejdsfunktion og følges op med vejledning, rådgivning og tilbud om træningsprogrammer. Ergonomi-projekterne har en varighed på et halvt år. Rygning I 2011 har enkelte medarbejdere arbejdet på at kvitte cigaretterne med hjælp fra Rynkeby til forskellige former for hjælpemidler. I 2012 arbejder vi på at få endnu flere til at kvitte cigaretterne ved at tilbyde rygestopkursus på Rynkeby eller hjælp til at komme i gang med SMS & rygestopprogram. Antal rygere Antal cigaretter/dag GS (stk) mål i % 23% Måles primo % 15 stk 11 stk Måles primo stk 14

15 Tema: Sundhed Karen Fejerskov vil ud over rampen med sund mad i kantinen. de grove grøntsager. Fine grøntsager (f.eks. majs, agurk, tomat, iceberg osv.) mærker vi med en gul farve. De lidt mindre sunde/fede fødevarer er mærket med rød og kan f.eks. være dressinger, leverpostejmaden med stegt»bacon«og rødbede. Kantinemad Efter at Rynkebys kantines køkkenpersonale i 2010 lærte om»kantinetjek«(et simpelt pointsystem, som viser, hvor sund kantinemaden faktisk er) har vi forsøgt at»komme ud over rampen«med et helt nyt tiltag, som gør det endnu nemmere for kantinens gæster at se, hvor sund maden Motion Traditionen tro var der også i 2011 stor medarbejdertilslutning til de to motionsløb, Rynkeby deltager i,»søsletteløbet«og DHL-stafetten. Vi har ambitiøse mål for deltagelse, og der er lidt vej endnu, men vi tror fortsat på, at målene kan nåes. Skaber sammenhold Man kan med rette spørge os, hvorfor vi har mål for deltagelse i disse løb. Svaret er ret enkelt: Det skaber et godt kollegialt sammenhold at mødes uden for arbejdstid, og samtidig inviterer vi til endnu mere motion! Vi har valgt nogle arrangementer, hvor»alle kan være med«uanset motionsniveau. er. Dette er illustreret ved brug af tre farver: Rød, gul og grøn. Så er det op til medarbejderne selv at afgøre, hvor sundt måltidet skal være. Den sundeste mad har naturligvis fået farven grøn og består ofte af fisk, fuldkornspasta, fuldkornsris og alle Antal, der spiser frugt og grønt hver dag (min. 2 gange dagligt) mål i % 46% Måles primo % I 2011 havde vi igen besøg af den tidligere landholdstriatlet Ole Stougaard fra Multitesta, der underviste i»pose running«-teknikken, som er en speciel skånsom løbeteknik. Arrangementet var gratis og samlede 24 medarbejdere. Vi har også tilbud om cykelture. IT-administrator Karsten Hansen Deltagere i motionsløbet DHL-Stafetten* mål i % 38% 42% Min. 50%** Deltagere i motionsløbet Søsletteløbet** mål i % 42% 38% 50% Bevæger sig min. 30 min/dag mål i % 50% Måles primo % *Inkluderer kun medarbejder. ** Inkluderer medarbejder og familie. Det kræver en del tilrettelæggelse, når madplanen skal laves, men kantinepersonalet har været glad for den nye udfordring og glæder sig til at arbejde videre for en endnu sundere kantine. Der er dog stadigvæk kage om torsdagen, og alle dage er der altid masser af frugt og grønt, som sælges for kun en kr/stk. og projektchef Arne Jørgensen har frivilligt lavet cykelture for begyndere og øvede igennem sommerhalvåret. Cykelturene på km har betydet, at medarbejdere, der aldrig har cykeltrænet før, pludselig har fået mod på at prøve sporten, og de medarbejdere, der skulle cykle til Paris med Team Rynkeby, fik en god vejledning og træning. 15

16 Tema: Sundhed Team Rynkeby Team Rynkeby støtter for 10. år i træk børn med kræft og deres familier gennem Børnecancerfonden i Danmark med indsamlede beløb fra cykelløbet til Paris. Fra 2011 støttes også Barncancerfonden i Sverige. Team Rynkeby har kørt til Paris hver sommer siden premieren i 2002, og hvert år har holdet samlet penge ind til Børnecancerfonden. I takt med at Team Rynkeby er blevet større, er det indsamlede beløb også vokset. Da Team Rynkeby i 2011 også fik hold med fra Sverige, kunne cykelholdet også begunstige Børnecancerfondens svenske søsterorganisation, Barncancerfonden. I 2011deltog 31 medarbejdere fra Rynkeby, og i alt indsamlede 584 ryttere og 139 servicefolk, fordelt på 11 danske og to svenske hold, 8,8 mio. DKK til Børnecancerfonden og 1,1 mio. SEK til Barncancerfonden. Team Rynkeby indsamlede dermed i alt 9,772 millioner DKK til kampen Tv-værten Bubber modtager en check på 8,8 mio. DKK til Børnecancerfonden i Danmark i Samtidig modtog Barncancerfonden i Sverige en check på DKK fra de to svenske Team Rynkeby-hold. mod børnekræft.i 2012 er indsamlingen opdelt, så Team Rynkebys 13 danske hold indsamler penge til Børnecancerfonden i Danmark, mens de fire svenske hold indsamler penge til Barncancerfonden i Sverige. Som rytter på Team Rynkeby forplig-ter man sig ikke blot til at passe sin træning og deltage i det sociale liv omkring holdet, men også til at yde en indsats for at skaffe penge til Børnecancerfonden og Barncancerfonden. De midler, som Team Rynkeby indsamler og giver videre til Børnecancerfonden og Barncancerfonden, bruges med stor omhyggelighed på projekter, som de to organisationer mener vil have størst gavn for børn med kræft og deres familier. Fokusområderne ligger inden for forskning, oplysning og patientstøtte. Deltagerne på Team Rynkeby er motionscyklister af begge køn, i alle aldre og med vidt forskellige jobs, uddannelser og baggrunde. Deltagernes forskellighed og geografiske fordeling i både Danmark og Sverige gør det lettere for Team Rynkeby at sprede budskabet om indsamlingen til fordel for børn med kræft og deres familier. Forskning Rynkeby deltog sammen med virksomheder og en række forsknings-institutioner i forskningsprojektet»step by step changes of children s preferences towards healthier foods«, som arbejder for, at børns smagspræferencer skal ændres i en sundere retning. Projektet er meget omfangsrigt, og Rynkeby har primært samarbejdet med Institut for Fødevare på Aarhus Universitets om, hvordan optimering af smag samt præsentationen af sunde fødevarer kan påvirke børn til at spise sundere. En af konklusionerne i forskningsprojektet er, at ændringerne skal ske gradvis, da for store ændringer på én gang resulterer i et tab i børnenes præferencer.desuden viser resultaterne, at jo flere gange børn bliver præsenteret for en ny fødevare, jo mere genkendelig bliver den, og jo mere lyst får de til at indtage den. Rynkeby deltager forsat i forskningsprojektet SENSWELL (Sensory food satisfaction in promoting healthy and sustainable eating behaviour), der fokuserer på, hvordan sensoriske egenskaber af fødevarer og spisemiljø kan udnyttes til at reducere fødeindtagelse og samtidig give mæthed og velvære, både under og efter et måltid. Projektet forventes afsluttet i To Team Rynkeby-ryttere holder tissepause i majsmarken. Rynkebys produktudviklere deltager derudover i»netværk for nye sødestoffer. Den overordnede idé med dette netværk er at imødekomme forbrugernes ønsker om sundhed og naturlighed. Derfor undersøges nye naturlige energineutrale sødemidler som erstatning for det tilsatte sukker og kunstigt fremstillet sødemidler, der traditionelt tilsættes vores fødevarer. I 2011 har fokus været centreret omkring planten Stevia. 16

17 Tema: Miljø og Klima I 2011 reducerede Rynkeby Foods el-forbruget, spildevandsudledningen samt emballagespildet og råvaresvindet yderligere. Det skyldes dels, at vi kunne høste frugterne af vores investeringer i fabrikken året før, dels at vi lykkedes med at øge linieeffektiviteten dvs. den tid, maskinerne kører ud af den samlede driftsstid i tæt samarbejde mellem produktionsledelse og medarbejdere. Fremgangen i udnyttelsen af råvarerne var så stor, at vi allerede nåede måltallet for råvaresvindet i 2014 sidste år. El-forbruget Der er flere grunde til, at Rynkebys elforbrug er faldet i De er bl.a., n at vi bruger mindre el til vores produktion af luft/damp til fremstillingsprocesserne efter nyinvesteringer i mindre energikrævende kompressorer i 2010, n at vi har øget linieeffektiviteten dvs. færre uplanlagte stop, hvor pasteuranlægget og følgeudstyret står stille og bruger el og damp til ingen nytte. Effektivitetsforøgelsen skyldes bl.a., at produktionen har fokuseret intenst på mulighederne for at undgå utilsigtede driftsstop gennem LEAN-processer med medarbejderinvolvering, herunder operatørkurser i maskinforståelse, og aflønning efter LEAN -principper, og n at antallet af produktskift er faldet fra 90 til på grund af vores forenkling af produktsortimentet og dermed større serier i produktionen. Rynkebys mål er at nå en elreduktion på 10 pct. inden I bestræbelserne på at nå målet iværksætter produktionsledelsen nu energimålinger en slags»termograferinger«på produktionslinierne. Målingerne skal afdække, hvor det store forbrug konkret er på den enkelte linie og dermed, hvor der kan tages fat for at komme et spadestik dybere i bestræbelserne på at nedsætte elforbruget yderligere. Der er bl.a. også vurderet på eventuel brug af diodepærer, dvs. lavenergipærer, men dette projekt er foreløbig stillet i bero, indtil der foreligger en tilbundsgående analyse af det samlede elforbrug og dermed et grundlag for at vurdere, hvor pengene fremadrettet bruges bedst for at spare på elregningen. spildevandet Rynkebys nedadgående udledning af spildevand skyldes primært vores reduktion af produktsortimentet med ca. 25%. Reduktionen betyder, at antallet af blandinger i produktionen er faldet fra 90 til ca. 75 om ugen. Færre blandinger betyder færre processer med vand, herunder skyl og rengøring, og således også mindre udledning af spildevand til renseanlægget. Ændret adfærd Reduktionen af spildevand skyldes også ændret adfærd i den måde, fabrikken i øvrigt bruger vand på. Der har bl.a. været fokus på, hvor i produktionen der spildes saft f.eks. ved produktskift. Her gælder det om at samle produktresterne op til genanvendelse, så de ikke havner i og belaster fabrikkens spildevandsanlæg. En mindre ting som brug af spulespidser på vandslangerne ved rengøring af produktionsapparatet er også blandt adfærdsmæssige bidragyderne til spildevandsreduktionen. Nok med vandskyl Fremadrettet vil produktionen bidrage til et endnu renere miljø ved at ændre rutiner på rengøringen af sine blandetanke. Fabrikken har hidtil kørt en stor rengøringsproces med rengøringsvæsker mellem hver enkelt blanding. Det har imidlertid vist sig, at man faktisk kan køre et effektivt vandskyl og tage den store rengøringstur med længere intervaller, uden at det går ud over produktkvaliteten. Dette tiltag vil dog i mindre grad påvirke vandforbruget, men i højere grad forbruget af rengøringsmidler og er således også en miljøgevinst. Miljømål Elforbrug* Spildevand* CO 2 -forbrug* Råvaresvind af total råvareforbrug Emballagesvind af emballageforbrug Resultat i 2009 Resultat i 2010 Resultat i 2011 mål i ,96 Kwh 60,9 Kwh 57,11 Kwh 10% pr. prod. ltr. 59,96 Kwh 0,941 m3 0,983 m3 0,937 m3 10% pr. prod. ltr. 16,18 kg 17,46 kg 17,46 kg 14,56 Kg 2,86 % 2,44 % 2,07 % 30% pr. prod. ltr. 2,07 % 1,45 % 1,25 % 1,05 % *Per ton produkt 17

18 Tema: Miljø og klima emballagespild Rynkeby har haft en flot udvikling i forbruget af emballage i 2011 i form af mindre spild. Også her skal en del af forklaringen søges i et smallere produktsortiment med færre skift i produktionen, men f.eks. også i at der har været meget fokus på, hvilken produktionsmetode, der giver mindst spild. Produktionen råder principielt over to metoder. Den ene bruger såkaldte Roll Feeds, emballageruller, som maskinerne selv laver til kartoner. Den anden bruger såkaldte Blanks, som er tilskårede og foldede kartoner, hvor maskinerne kun folder bund og top under påfyldning. Da det har vist sig, at Roll Feedmetoden giver det største emballagesvind, producerer fabrikken nu i højere grad på maskiner, der bruger Blanks. Fabrikken har desuden fokuseret meget på årsager til emballagespild som følge af maskinproblemer og mulighederne for at forebygge disse i dialog med maskinleverandørerne. Fokuseringen på produktionsmetoderne, driftsforstyrrelser og ikke mindst en stor medarbejderinvolvering, også ansporet af LEAN-løn, er de væsentligste årsager til, at fabrikken faktisk allerede i 2011 nåede sit måltal for emballagespildet i CO 2 Efter en stigning fra 2009 til 2010 lykkedes det Rynkeby at nedbringe CO2 fra 2010 til Målet er en CO2-reducering med 10% pr. produceret liter i CO2-mængden stammer især fra naturgasforbruget til produktion af damp til pasteuranlægget. Fremadrettet forventes CO2-reduktionen i høj grad at ske som følge af endnu mere drifttid på de eksisterende produktionslinier og investering i maskiner med større hastighed og dermed mindre dampforbrug pr. tappet liter. Før der tages stilling til yderligere initiativer afventer produktionsledelsen en mere eksakt viden om, hvor og hvordan gasforbruget kan nedbringes med størst effekt, i forbindelse med de kommende»thermograferinger«af de enkelte produktionslinier. Fabrikken samler og sælger emballage til genbrug, siger produktionsleder Magnus Stefansson (billedet). Fokus på kørsel Rynkeby har også fokus på kørsel og vil bl.a. undersøge, om valget af dæk til bilerne kan have en effekt på kørsel/brændstofforbrug, og drøfte, om konsulenterne skal have miljørigtige firmabiler. 18 Råvarespild Med råvareprisernes himmelflugt i de senere år er der ud over det overordnede miljøhensyn en særlig grund for Rynkeby til at lokalisere og lukke årsager til råvaresvind i produktionen. Det er i høj grad lykkedes i 2011, hvor måltallet for 2014 også blev nået her. Det mindre råvaresvind skyldes primært, at produktionen har investeret i såkaldte rørgrise, dvs. plastikpropper, som skubbes gennem røret, når tapningen fra vandtanken er forbi. Løsningen betyder, at produktionen er sikker på at få det meste af saften med enten i tappeprocessen eller i nogle tønder, hvor overskuddet af saften opbevares og bruges i nye blandinger. I et tæt samarbejde mellem laboratoriet og produktionspersonalet er der ligeledes implementeret et nyt system, som gør det muligt at få resterne i tønderne med uden at komme i konflikt med kvaliteten og holdbarheden. Fremadrettet er det planen at minimere råvarespildet yderligere ved at udnytte et nyt og meget nøjagtigt måleudstyr, der sikrer, at produktionen kan spare koncentrat ved at komme tættere på balancen mellem det vand, der forsvinder, når koncentratet inddampes, og det vand, der bruges, når koncentratet tilføres vand igen for at blive til juice. Det er et lovgivningsmæssigt krav, at vandmængden skal være den samme - derfor har der været en tilbøjelighed til at tilføre lidt for meget koncentrat for at være helt sikker på at overholde lovgivningen. Ydermere er det planen at ombygge nogle af gryderne i pasteuranlægget og at investere i nogle flere rørgrise.

19 Global Compact Rynkeby Foods har i 2011 tilsluttet sig FN-initiativet Global Compact, som opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Principperne er et godt udgangspunkt for vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. De bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. De ti grundlæggende principper 6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Rynkeby støtter og respekterer FN s principper vedrørende arbejdstagerrettigheder. Vi har medarbejdervalgte tillidsfolk, som varetager forhandinger vedr. arbejds- og lønforhold og andre opgaver, der kan relateres til forholdet mellem medarbejder og virksomhed. Der er frihed til at vælge/ fravælge fagforening og andre organisationer/foreninger. Menneskerettigheder 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Rynkeby støtter og respekterer internationalt erklærede menneskerettigheder og arbejder for at sikre, at vi ikke medvirker til krænkelse af disse. I praksis betyder det, at vores arbejdsplads overholder gældende regler og konventioner om kring menneskerettigheder. Vi arbejder for, at de produkter, vi indkøber, er produceret i overensstemmelse med FN s konventioner og internationalt gældende erklæringer. Alle leverandører skal underskrive Rynkeby/Arla Foods Code of Conduct, som er den første garanti for, at leverandøren overholder reglerne. Dertil kommer, at vi har risikovurderet verdenskortet og fundet de lande, hvor risikoen er størst her gør vi en ekstra indsats for at sikre, at reglerne overholdes. Vi handler i god tro og vil til hver en tid afbryde samarbejde/kontraktforhold, hvis det viser sig, at menneskerettighederne krænkes eller ikke overholdes. Arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling; 4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; og 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og Arbejdstagerrettigheder indgår i vores Code of Conduct, hvorfor alle leverandører også skal garantere, at disse forhold er i orden. Miljø 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; 8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og 9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Rynkeby har miljø og klima på agendaen, når det gælder udvikling af nye produkter og projekter. Vi forsøger hele tiden at nedbringe ressourcer til energi og affald/spild. Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Juicebranchen er normalt ikke underlagt korruption, afpresning og bestikkelse. Rynkeby forpligter sig imidlertid til at overholde gældende FN konventioner vedrørende Antikorruption, Menneskerettigheder og Arbejdstagerrettigheder og vil til enhver tid modarbejde enhver overtrædelse. 19

20 CSR Planet Health Miljø/klima Forretning Sundhed Mennesker Profit People Rynkeby Foods A/S Vestergade Ringe Tlf

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSR på Rynkeby Foods Årsrapport 2011 Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply Chain

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Sundhedsfremme. Carina Jensen, Nordic Quality På. Rynkeby. Manager. Hotel Nyborg Strand 30. August 2012

Sundhedsfremme. Carina Jensen, Nordic Quality På. Rynkeby. Manager. Hotel Nyborg Strand 30. August 2012 Sundhedsfremme Carina Jensen, Nordic Quality På Rynkeby Manager Hotel Nyborg Strand 30. August 2012 Agenda Rynkeby Hvorfor sundhed? Vores tiltag Resultater Omkostninger/Gevinster Anbefalinger Rynkeby Hvorfor

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSRpå Rynkeby Foods Årsrapport 2010 INDHOLD Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Idégrundlag: Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft

Idégrundlag: Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft Rynkeby Foods A/S Idégrundlag: Rynkeby Foods A/S udvikler, producerer og afsætter frugtbaserede fødevarer Målsætninger: Markedsleder i norden på juice og saft Mest attraktive produktionsvirksomhed på Fyn

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2015 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar. Vi har

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 212 Side 2 Side 3 INDHOLD Forord...... side 3 Rynkebys udvikling... side 4 Rynkebys værdier... side 5 TEMA 1: Forretningen Rynkebys overordnede CSR-politik... side 6 CSR med succes...

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Future food. www.fremtidsforskeren.dk. - Ingredienser. V. Sociolog og Fremtidsforsker

Future food. www.fremtidsforskeren.dk. - Ingredienser. V. Sociolog og Fremtidsforsker Future food - Ingredienser V. Sociolog og Fremtidsforsker V. Sociolog og Birthe fremtidsforsker Linddal Jeppesen Birthe Linddal www.fremtidsforskeren.dk Agenda - Fremtid - Fødevarer, forandring og fremtid

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 Side 2 INDHOLD Forord...... side 3 Rynkebys udvikling... side 4 Rynkebys værdier... side 5 TEMA 1: Forretningen Rynkebys overordnede CSR-politik... side 6 CSR med succes...

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere