Redningsmandskab chikaneres på Nørrebro NR. 1. MARTS ÅRGANG. Alt om den nye folketingsgruppe !

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redningsmandskab chikaneres på Nørrebro NR. 1. MARTS 2005. 9. ÅRGANG. Alt om den nye folketingsgruppe 444.948!"

Transkript

1 NR. 1. MARTS ÅRGANG Redningsmandskab chikaneres på Nørrebro Alt om den nye folketingsgruppe !

2 leder Arbejderne holder et slip i arbejdet for at fejre "hjørnefest" under bygningen af Nordmarksgården i Kastrup i efteråret Det var mens Socialdemokratiet byggede, og hver og én af dem på billedet var som en selvfølge socialdemokrater. I dag har Dansk Folkeparti overtaget byggeprojektet. (ill. fra bogen "En bygning vi rejser". Forlaget Fremad) "En bygning vi rejser " En bidende kold februardag i 1999 havde Pia Kjærsgaard indbudt til en pressekonference på Christiansborg med det formål at præsentere sit partis nye spidskandidat til Europa- Parlamentsvalget. Det blev en mediebegivenhed, for det var jo rygtedes, at det var Mogens Camre, der nu var med hos Dansk Folkeparti. Efter at have tjent 19 år i Folketinget for Socialdemokratiet - herunder i en længere periode været sit partis finanspolitiske ordfører og helt inde i sit partis inderkreds - havde han samme morgen sendt sit afskedsbrev til sin kredsformand. Nu ville han ikke mere. Let var det ikke at sige farvel til et parti, som har været en central del af ens liv - hele livet. Og Mogens Camre har da også selv fortalt, at det var såvel med vemod som med dyb eftertænksomhed, at han sendte det brev dén morgen. På pressekonferencen fremkom Mogens Camre bl.a. med dette udsagn: "Det 20. århundrede var Socialdemokratiets århundrede. Det 21. århundrede bliver Dansk Folkepartis århundrede". Næste dag stod udsagnet at læse i hver en avis i kongeriget - og det grinte man så i øvrigt meget af på caféerne resten af det forår I fagbevægelsens pompøse hovedkvarterer grinte man også - det samme gjorde de politiske journalister. Ude hos trendsætterne i velhaverkvartererne morede man sig kosteligt. Og i Socialdemokratiets ledelse på Christiansborg kunne man næsten ikke holde op med at le - så sjovt syntes man, det var. På landets arbejdspladser, derimod, var der ingen, der lo. Det gjorde man heller ikke på landets plejehjem - eller 2 blandt de hjemløse og syge. Og bag gardinerne hos de tilbageblevne, pressede og trykkede danskere i indvandrerghettoerne i Vollsmose, Gjellerupparken eller på Nørrebro, kunne man heller ikke finde noget at grine af. Dérude i virkelighedens verden kunne man jo på egen krop bevidne, at Socialdemokratiets århundrede var forbi, at løbet var ved at være kørt, at en æra var ovre - men at man et andet sted kunne skimte en stærk og markant fornyelse. Ansvarsfølelsen Camre var så langt fra den første socialdemokrat, der vendte blikket mod det projekt, som Pia Kjærsgaard med en stærk personlig integritet og en indædt viljestyrke havde indledt - ej heller skulle han blive den sidste. De ældre af de socialdemokrater, som nu så i retning mod Dansk Folkeparti, havde for manges vedkommende en erindring om det, der engang havde været Socialdemokratiet, og som hædersmænd som H.C. Hansen og Hans Hedtoft var symboler på: Denne sobre og solide arv af social bevidsthed, ansvarsfølelsen for landet, omsorgen for de svage - glæden og stoltheden over det at være dansk. Disse socialdemokratiske værdier indbefattede således mådehold, at gøre sig umage, at udføre sine pligter til punkt og prikke, at være venlig og redelig overfor andre. At være socialdemokrat af sind betød forpligtelse mere end rettighed. De yngre socialdemokrater - lærlingene og de ufaglærte arbejdere, som ikke kan have haft kendskab til H.C. Hansens Danmark, men som instinktivt fra arbejdspladserne søgte over til Dansk Folkeparti, mærkede med det samme, at de hér blev taget alvorligt i deres bekymring over landets udvikling. Hos Socialdemokratiet var der ikke mere hjælp at hente; de cand-politter, teknokrater og kloge-åger, der nu havde lagt deres klamme hænder såvel på fagbevægelsen som på H.C. Hansens parti, kunne ikke drømme om at bruge tid på at lytte til almindelige danskere. Socialdemokratiets ledere vidste jo præcis, hvordan verden var skruet sammen, og i øvrigt var det jo som oftest nogle aldeles stue-urene ting, man måtte lægge øren til, når man indimellem vovede sig ned på gulvet til ordinære arbejdere. Og som det gik omkring det forrige århundredeskifte: Da parnasset ikke lyttede til arbejderne, tog arbejderne sagen i egen hånd. Man begyndte at søge derhen, hvor der blev lyttet. Det var en svær beslutning, for solide og gode socialdemokrater løber altså ikke bare af gårde. Tradition var én ting, men partiloyalitet, at holde fast ved sit parti i medgang og modgang lige så selvfølgeligt. Så det er tunge beslutninger, der er blevet truffet. Men erkendelsen var, at Socialdemokratiet ikke længere førte en politik, der var til fordel for det almindelige danske folk. Den frie indvandring til Danmark blev selve symbolet på Socialdemokratiets historiske svigt. "En bygning vi rejser " er navnet på en bog om Socialdemokratiets og arbejderbevægelsens historie i Danmark og som udkom i slutningen af 1950erne. Det omfattende værk er pragtfuld læsning - og som dansker må man være stolt af denne væsentlige del af landets dejlige historie, for den fortæller om helte og hædersmænd, som under store personlige omkostninger kæmpede for at gøre Danmark til et af verdens bedste, rigeste og tryggeste lande. Der er grund til at takke de mennesker. Og i Dansk Folkeparti kan vi gøre det ved at fortsætte rejsningen af bygningen til fordel for det almindelige danske folk. Fra den nye socialdemokratiske gucci-generation skal vi ikke forvente assistance...

3 nyhedsbrev Præsidentvalgkamp med overraskelser selv om talrige undersøgelser pegede på, at det rent faktisk var de emner, som optog vælgerne under valgkampen. Halvvejs gennem valgkampen fjernede medierne noget af den massive fokus fra de to præsidentkandidater, men det var nu mere, fordi det en overgang så ud som om, Venstre og Konservative efter valget ville kunne operere uden om Dansk Folkeparti sammen med De Radikale. At både den radikale formand Marianne Jelved, de konservatives formand Bendt Bendtsen og statsminister Anders Fogh Rasmussen afviste denne mulighed, interesserede ikke journalisterne men nu blev Dansk Folkeparti og de Radikale interessante. Alle ved, at jeg ikke normalt er den, der roser De Radikale. Vore partiers syn på samfundet og verden omkring os befinder sig milevidt fra hinanden, og vi er på mange måder modpoler i dansk politik. Alligevel har vi noget tilfælles: Hverken Dansk Folkeparti eller Det Radikale Venstre var bange for at tage en principiel diskussion om de emner, Fogh og Lykketoft behændigt forsøgte at manøvrere udenom. Vi er ikke bange for at tage et opgør om udlændingepolitikken, velfærdssamfundets fremtid eller EU. Og vi er i det hele taget ikke bange for at være hamrende uenige. Måske er det også derfor, at de to største partier har tabt en smule terræn. Både Venstre og Socialdemokratiet måtte notere en tilbagegang på henholdsvis fire og fem mandater. Det kunne ligne en tanke, at danskerne måske har fået nok af dueller og præsidentkampe, at Fogh og Lykketoft er blevet overeksponerede især i de elektroniske medier. Vil udnytte styrket position Valgkampen er slut. Valget er ovre. Vælgerne har talt. For Dansk Folkeparti blev valget den 8. februar 2005 ensbetydende med en fremgang på to mandater danskere satte deres kryds ved liste O, og dem vil jeg gerne takke. Vi står nu parat med en styrket og dygtig folketingsgruppe, som er ivrig efter at komme i gang med det politiske arbejde. Der blæser et frisk pust over Christiansborg. For de nye vil det nok kræve lidt tilvænning pludselig at skulle sætte sig ind i et helt nyt og meget krævende arbejde, men jeg er overbevist om, at de gamle nok skal hjælpe de nye folketingsmedlemmer alt det, de kan. Siden Dansk Folkepartis stiftelse i 1995 har vi haft uafbrudt fremgang, hvilket ikke mindst skyldes en dygtig og stærk organisation. Derfor skal der også lyde en stor tak til de tillidsfolk, som har ydet en solid indsats med ophængning af plakater, uddeling af brochurer, planlægning af møder og meget andet. Uden dem havde fremgangen ikke været mulig. Valget 2005 startede som en ren præsidentvalgkamp - Fogh vs. Lykketoft. Løfterne var ligeså mange, som de var kortsigtede, og medierne labbede ukritisk det hele i sig: billigere børnepasning, nej til dankortgebyr, gratis adgang til statens museer. Derimod ikke et ord om, hvor Danmark er på vej hen eller hvad vi vil. Ikke et ord om udlændingepolitik, de ældre eller EU. Heller ikke Vores forøgede mandattal skal nu bruges til at styrke vores indflydelse. Den politiske situation er uændret. VOK-flertallet er intakt, men Dansk Folkeparti er gået styrket ud af valget. Det betyder, at vi i den kommende folketingssamling vil arbejde for præcis de ting, vi lovede vælgerne. Først og fremmest vil Dansk Folkeparti lægge pres på regeringen på udlændingeområdet. Afviste asylsøgere skal hjemsendes, begrebet permanent opholdstilladelse skal afskaffes og forældre til kriminelle indvandrerbørn tvinges til at lære dansk. Ældrechecken til de økonomisk svagtstillede ældre skal fordobles. Der skal oprettes flere fængselspladser, så dømte forbrydere kan komme til at afsone. Og så vil vi fastholde modstanden mod EU-forfatningen, ligesom danskerne skal have lov til at stemme om, hvorvidt EU skal indlede optagelsesforhandlinger med Tyrkiet for nu bare at nævne nogle få punkter. Dansk Folkeparti blev en af valgets sejrherrer, og alle skal vide, at vi vil udnytte vores styrkede position til at lægge maksimalt pres på regeringen i forhold til de løfter, vi har afgivet til vælgerne. Det lykkedes med eksempelvis udlændingepolitikken, store dele af den sociale politik og på mange andre områder. Nu vil vi nå endnu længere. Statsminister Anders Fogh Rasmussen sagde det selv lige inden valget: At VK-regeringens politik kun kan gennemføres med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag. Det kan jeg love, at vi vil blive ved at minde ham om. Med venlig hilsen 3

4 chikane Afdelingschef Niels Ole Blirup, Brand- og Redningsafdelingen i Københavns Brandvæsen er urolig over udviklingen på Nørrebro (foto: Lars Ungermann) Af Justinus Johannesen På overfladen ånder alt idyl. Det vrimler med mennesker i gaderne, forretningslivet blomstrer, cafeerne er fyldte, og i det hele taget giver gadebilledet et indtryk af travlt og muntert storbyliv. Men kradser man bare lidt i overfladen, er der noget galt. Vi befinder os på Nørrebro i København. Bydelen, der tidligere var præget af socialt armod, har i de seneste årtier gennemgået en markant fornyelse. Men samtidig med forvandlingen fra brokvarter-slum til mondænt studenter-kvarter, er der i hjørner af bydelen skudt indvandrerghettoer op. Og disse ghettoer er ikke kendetegnet ved at være fredelige københavnske bydele. Spørg blot de københavnske brandog ambulancefolk. Andengenerationsindvandrerne på Nørrebro opfører sig så provokerende overfor Københavns Brandvæsen, at flere brandmænd og ambulancefolk er begyndt at tænke sig en ekstra gang om, inden de bevæger sig ind i området, når de skal slukke brande eller hente syge og andre, som har været involveret i en eller anden form for ulykke. En enkelt brandmand følte sig så truet, at han var sygemeldt i længere tid. Grove metoder - Udviklingen går desværre i den forkerte retning, fordi nogle andengenerationsindvandreres måde at chikanere os på bare bliver grovere og grovere, siger afdelingschef Niels Ole Blirup, Brand- og Redningsafdelingen i Københavns Brandvæsen. Niels Ole Blirup fortæller, at såvel brandbiler som ambulancer gentagne gange har været udsat for, at andengenerationsindvandrere på Nørrebro har kastet sten efter dem. -Situationen er i dag så grotesk, at man som redder kan føle, at man er midt i en by ramt af borgerkrig. Vi tør ikke længere sende en ambulance alene af sted den skal have følgeskab af mindst to andre køretøjer for at beskytte vores folk. Vores biler er udstyret med pansrede ruder, og vi 4 Foto: Lars Ungermann Situationen er grotesk: Udrykningsbilerne hos Københavns Brandvæsen har fået pansrede ruder og redderne trues på livet Brand- og ambulancefolk chikaneres på Nørrebro er nødt til at bruge rigtigt mange af vores ressourcer på at fortælle indvandrerne, at vi rent faktisk ikke er her for at chikanere dem men for at redde liv. Det er absurd. - Vi har også oplevet, fortæller Niels Ole Blirup videre, at en ambulance, som kom kørende med fuld udrykning ganske enkelt blev stoppet, fordi andengenerationsindvandrere havde stillet en stor BMW midt på vejen. - Da ambulancen så blev bragt til standsning, flåede de dørene op og truede ambulancefolkene med, at der ville ske dem og deres familier noget forfærdeligt, hvis de fortalte politiet noget som helst om, at de havde været på Nørrebro dagen før og samlet nogle tilskadekomne op efter et indbyrdes opgør blandt deres egne. - Der var også engang, hvor en af vores sprøjter blev lokket i baghold med en falsk melding. Det er vanvittigt. Sikkerhedsglas Andengenerationsindvandrernes åbenlyse mangel på respekt for redderne og nødvendigheden af deres indsats kan nemt gå hen og koste menneskeliv. Niels Ole Blirup fortæller om en episode: - Vi var nødt til at trække os tilbage på grund af chikane, og imens fik branden så lov til at brede sig videre. Først da politiet fik fjernet uromagerne, kunne vi igen fortsætte vores arbejde. Den københavnske brandchef un-

5 Selv når brandmandskab rykker ud til Nørrebro, er det ikke kun flammerne, der chikanerer - også beboerne er redningsmandskabets modstandere Foto: Scanpix dersteger, at problemet efterhånden er blevet så stort, at både ambulancerne og sprøjterne har fået sikkerhedsglas i ruderne for at undgå at få sten og andre ting smidt i hovedet. - Hver gang en ambulance rykker ud på Nørrebro, følger en sprøjte og en indsatsleder med, fordi vi ikke tør lade to mand køre ind i området alene. Vi kan selvfølgelig ikke stå model til, at vores folk bliver kvæstet i deres daglige arbejde, siger Niels Ole Blirup. Men det er ikke kun på Nørrebro i København, at brandvæsnet bliver chikaneret af andengenerationsindvandrere. Beredskabschef i Odense Brandvæsen, Peter Staunstrup er således citeret i bladet Brandvæsen for, at brandvæsenet i Odense-forstaden Vollsmose har haft store problemer med andengenerationsinvandrere, når de skulle slukke en brand eller hente syge og tilskadekomne. Men efter at politiet oprettede en nærstation i området, som er bemandet fra , er problemerne så godt som forsvundet. - Det har desuden været til stor hjælp, at vi kontaktede indvandrerkonsulenter og medlemmer af fædregruppen i området, som har gjort en kæmpe indsats for at forklare indvandrerne, at vi kommer ikke til Vollsmose for at provokere men tværtimod for at hjælpe dem, siger Peter Staunstrup. Dén erfaring drager Københavns Brandvæsen nu også nytte af. Væsenet bruger nu mange mandskabstimer på at holde møder med beboerrepræsentanter og repræsentanter for indvandrerne på Nørrebro. - På de møder fortæller vi selvfølgelig præcist om vore oplevelser for at få en dialog i gang og en forståelse for vort arbejde, nemlig at vi dybest set altid kommer for at hjælpe dem og andre borgere, uanset om det er ambulanceudrykning eller ildløsudrykning. Det forebyggende arbejde kræver naturligvis mange ressourcer, men resultatet er kommet i øjeblikket er der våbenhvile mellem parterne på Nørrebro. Spiralen uden ende Det undrer både Københavns og Odense Brandvæsen, at ingen andengenerationsindvandrere har ønsket at gøre karriere som brandmand. - Vi har kørt mange store hvervekampagner både i lokalaviser og på skoler for at forklare dem, at det ikke er så ringe endda at være ansat i brandvæsnet, og at lønnen heller ikke er så dårlig, men lige lidt hjælper det. - Jeg tror, at årsagen skal findes i deres kulturelle baggrund. Fordi i deres hjemlande bliver jobbet som brandmand opfattet som noget af det mest lousy job, du kan få, siger Niels Ole Blirup. Han frygter derfor, at urolighederne vil fortsætte på Nørrebro, fordi de mindre drenge ser op til deres store brødre. -Når de bliver lidt større, vil de tage over, og dermed kan man frygte, at det her bliver spiralen uden ende, siger Niels Ole Blirup. Københavns Brandvæsen sikkerhedsafdeling er nu gået i gang med at kortlægge, hvor stort problemet er, og hvordan man eventuelt kan finde frem til en fornuftig løsning sammen med andre myndigheder. Kan ikke lide uniformer Noget tyder på, at det er uniformer, der får de nørrebroske andengenerationsindvandrere til at se rødt. I hvert fald har også Postvæsenet på Nørrebro i en periode haft problemer. For nogle få måneder siden måtte Nørrebro Postkontor således opgive at bringe pakker ud om eftermiddagen. Årsag: Trusler og chikane fra andengenerationsindvandrere. I dag er situationen dog normaliseret. 5

6 folketingsvalg : ,4 % 2001: ,0 % 2005: ,3 % Af Kenneth Kristensen danskere viste deres tillid til Dansk Folkeparti ved folketingsvalget den 8. februar Med 13,3 procent af stemmerne fortsatte Dansk Folkeparti sin uafbrudte række af valgsejre. I ,4 procent, i ,0 procent og i 2005 altså 13,3 procent. Også for partiets formand, Pia Kjærsgaard, sattes der nye rekorder. Hun, som kun kunne hente stemmer inden for Københavns Amt, modtog personlige stemmer, landets næsthøjeste personlige stemmetal, som alene blev overgået af statsminister Anders Fogh Rasmussen. Også andre DFere fik fine personlige valg - i procentuel rækkefølge blev DF-top fem: Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup, Louise Frevert og Christian H. Hansen valget bar præg af, at Dansk Folkepartis vælgertilslutning rundt om i landet har udjævnet sig en del siden 2001 og det heldigvis overalt til et højere niveau. Dansk Folkeparti står stadigvæk stærkest i Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt og Roskilde Amt, ligesom Sønderjylland også ligger markant bedre end gennemsnittet. Nogle af de højeste kredsstemmetal opnåede Dansk Folkeparti imidlertid på den københavnske vestegn, således i landets største valgkreds, Glostrup, hvor Dansk Folkeparti fik 18,2 % af stemmerne. DFs valg - amt for amt 1. Vestsjællands Amt 15,8 % 2. Sønderjyllands Amt 15,7 % 3. Roskilde Amt 15,5 % 4. Vejle Amt 15,0 % 4. Storstrøms Amt 15,0 % 6. Københavns Amt 14,9 % 7. Ribe Amt 14,1 % 8. Frederiksborg Amt 13,4 % 9. Fyns Amt 13,3 % 10. Ringkøbing Amt 12,7 % 11. Viborg Amt 12,5 % 12. Nordjyllands Amt 12,1 % 13. Østre Storkreds 11,1 % 14. Århus Amt 10,9 % 15. Vestre Storkreds 10,0 % 16. Bornholms Amt 9,9 % 17. Søndre Storkreds 9,9 % 6

7 Bedste og dårligste for DF Bedste amt/storkreds: Vestsjællands amt: 15,8 % Dårligst amt/storkreds: Søndre Storkreds & Bornholm 9,9 % Bedste valgkreds: Hvidovrekredsen 19,3 % Dårligste valgkreds: Rådhuskredsen 5,6 % Top 10 blandt DFerne Eksakte personlige stemmetal 1. Pia Kjærsgaard Kristian Th. Dahl Louise Frevert Birthe Skaarup Peter Skaarup Christian H. Hansen Pia Kristensen Jørn Dohrmann Morten Messerschmidt Colette Brix Personlige stemmetal procentuelt 1. Pia Kjærsgaard (Kbh. Amt) 67,9 % 2. Kristian Th. Dahl (Fyns Amt) 35,1 % 3. Peter Skaarup (Øster Storkreds) 34,2 % 4. Louise Frevert (Frederiksborg Amt) 25,6 % 5. Christian H. Hansen (Ringkjøbing Amt) 22,4 % 6. Britta Due Andersen (Bornholms Amt) 20,4 % 7. Pia Kristensen (Roskilde Amt) 18,5 % 8. Karin Nødgaard (Ribe Amt) 17,2 % 9. Colette Brix (Storstrøms Amt) 15,2 % 10. Jesper Langballe (Viborg Amt) 14,0 % Dansk Folkeparti byder ni nye folketingsmedlemmer velkommen Af Karsten Holt Med fremgangen fra 22 til 24 mandater i Folketinget for Dansk Folkeparti kom der naturligt nok nye i folketingsgruppen. Og da samtidig fem MFere på forhånd havde besluttet sig til ikke at søge genvalg, og to ikke opnåede genvalg, skete der stor personudskiftning ved folketingsvalget, således at ni nye folketingsmedlemmer indtrådte i Dansk Folkepartis gruppe. De fem, som på forhånd havde meddelt, at de ikke stillede op, var: Aase D. Madsen i Københavns Amt, Freddie H. Madsen i Ribe Amt, Karina Sørensen i Vejle Amt, Poul Fischer Kim Christiansen, Grenaakredsen Kim Chistiansen er født den 14. september 1956 i Slagelse og er bosiddende i Mariager. Han er gift med Dorte og har tre døtre, Bettina, Christina og Frederikke. Kim Christiansen er handelsuddannet og ejer en isenkramforretning i Hadsund med tre ansatte. Siden 1997 har han været medlem af Dansk Folkeparti og var indtil 2002 lokalformand for Dansk Folkeparti i Mariager. Siden 2001 har Kim Christiansen været byrådsmedlem i Mariager Kommune. I fritiden spiller han lidt old boys-fodbold, men ellers går en stor del af tiden med at være aktivt udøvende musiker som forsanger i bandet Party Patrol. De fleste deltagere på Dansk Folkepartis årsmøde i 2004 vil sikkert huske, at det netop var Kim Christiansen og hans band, der stod for den musikalske underholdning med god gammeldags 50 er rock n roll til langt ud på natten. i Fyns Amt og Jette Jespersen i Frederiksborg Amt. De to, der ikke opnåede genvalg var begge fra Århus Amt - nemlig partiets hidtidige retsordfører, Per Dalgaard samt kommunalordfører Uno Larsson. De ni nye folketingsmedlemmer er: Kim Christiansen, Aarhus Amt, Walter Christophersen, Frederiksborg Amt, Søren Espersen, Københavns Amt, Mia Falkenberg, Vestsjællands Amt, Martin Henriksen, Vestre Storkreds, Morten Messerschmidt, Aarhus Amt, Karin Nødgaard, Ribe Amt, Tina Petersen, Fyens Amt, Hans Kristian Skibby, Vejle Amt Walter Christophersen Fredensborg- Humlebækkredsen Walter Christophersen er født den 12. juni 1951 i Liseleje på Nordsjælland. Han er gift med Janne Christophersen og har to voksne døtre. Walter Christophersen er oprindeligt shippinguddannet hos A.P. Møller men arbejder i dag som selvstændig erhvervsdrivende. Sammen med sin hustru Janne ejer han en campingplads i Melby på Nordsjælland, som han har drevet siden Som Dansk Folkepartis eneste repræsentant har han siden 2001 siddet i Frederiksværk Byråd, hvor han har sæde i økonomi, - børne- og kulturudvalget samt skatteankenævnet. Politik er Walter Christophersens store interesse. Derfor er den sparsomme fritid helliget familien. 7

8 folketingsvalg 2005 Søren Espersen Hvidovrekredsen Søren Espersen er født i Himmerland den 20. juli 1953 og har siden 1997 været pressechef i Dansk Folkeparti. Fra 2001 medlem af DRs bestyrelse. Efter at have taget studentereksamen fra Hasseris Gymnasium i 1973, begyndte han at læse teologi på Københavns Universitet. Studiet blev dog afbrudt efter et par år, hvorefter Søren Espersen startede på Danmarks Journalisthøjskole. Efter sin eksamen i 1980 startede journalistkarrieren på Dagbladet Ringsted, men efter kort tid blev det B.T først i København siden Aalborg, hvor Søren Espersen var redaktør for avisens Nordjyllands-Redaktion. I fire år fra 1989 til 1992 arbejdede han som journalist i England og vendte hjem til ansættelse på Billed-Bladet. Siden Dansk Folkepartis stiftelse i 1995 har Søren Espersen hjulpet partiet med presserådgivning og blev ved årsskiftet fastansat pressechef. Søren Espersen bor i en stråtækt bindingsværksgård ved landsbyen Køng i Sydsjælland sammen med Yvette Espersen, der er direktør i reklamebranchen. Søren Espersen har fem børn, Ditte, Anders, Robin, Susie og Peter samt i Israel barnebarnet Daniel. 8 Tina Petersen, Odense Syd-Kredsen Tina Petersen er født den 16. december 1965 og er politisk et særdeles velkendt ansigt på Fyn, hvor hun både indtager og har indtaget en lang række tillidsposter. Engagementet i DF startede allerede i 1995, hvor hun var medstifter af Dansk Folkepartis Ungdom i hvis hovedbestyrelse hun var medlem fra 1995 til Herudover har Tina Petersen siddet i bestyrelsen for DFs lokalafdeling i Svendborg samt amtsbestyrelsen på Fyn. Fra 1997 til 2002 medlem af byrådet i Svendborg og medlem af amtsrådet på Fyn, hvor hun nu nedlægger sit mandat samt formand for DFs amtsrådsforening. Tina Petersen bor i Svendborg og har to børn, Micki og Maria. Hun er uddannet dekoratør og har senest uddannet sig inden for den alternative undervisningsmetode Son-rise for autister og børn med handicaps, ligesom hun har undervist autistiske børn i Skotland. Samtidig er Tina Petersen selvstændig som bolig- og erhvervsudlejer. Fritiden tilbringes helst i naturen enten i sejlbåden, på hesteryg, med fiskeri eller bag rattet i en af de amerikanerbiler, som er hendes store passion.

9 Morten Messerschmidt, Silkeborgkredsen Morten Messerschmidt blev landskendt, da han deltog i TV-programmet Big Brother, men har også politisk markeret sig stærkt. Han er født den 13. november 1980 og bor i Randers men læser jura ved Københavns Universitet og er næstformand i DFU. Han er 2. suppleant i Europa-Parlamentet og har hidtil arbejdet som politisk assistent for Mogens Camre, ligesom han ernærer sig ved at synge i kirkekor. Som sanger er han til opera, har givet kirkekoncerter med bl.a. Lene Camre. Morten Messerschmidt er kendt for at være en særdeles aktiv DF er og står blandt andet bag foreningen Kritiske Licensbetalere, som han i 2002 stiftede som en reaktion mod primært Danmarks Radios ensidige dækning af både indenrigs- og udenrigspolitiske forhold. Fritiden smelter for Morten Messerschmidt sammen med arbejdet og består hovedsagelig af politik, læsning, musik og sang samt vennerne. Karin Nødgaard, Esbjerg og Ribe-kredsene Karin Nødgaard er født den 10. januar 1966 som datter af Dansk Folkepartis nestor og medlem af Folketingets Præsidium, Poul Nødgaard. Hun er gift med Lars Nielsen, der arbejder som flymekaniker. Parret har døtrene Kristine og Kristian og bor i landsbyen Jystrup i nærheden af Ringsted. Karin Nødgaard er lærer og underviser på Benløse Skole lidt udenfor Ringsted, hvor hun bl.a. underviser i engelsk og idræt. Karin Nødgaard stillede allerede op ved valget i 2001, hvor hun fik et fint personligt valg. I DF er hun formand for partiets lokalforening i Ringsted, hvor hun også har været suppleant for faderen Poul Nødgaard i byrådet. Karin Nødgaard har en travl hverdag med en fyldt kalender. Ved siden af arbejdet som lærer er hun særdeles aktiv i foreningslivet og børnenes idrætsaktiviteter. Fritiden er helliget familien, politik og veninderne i nævnte rækkefølge. 9

10 folketingsvalg 2005 Mia Falkenberg, Nykøbing Sj-kredsen Mia Falkenberg er med sine 21 år det yngste medlem af Dansk Folkepartis folketingsgruppe. Hun er født den 20. september 1983 i København. Siden 2004 har hun været gift med Per Brogaard og bor i København. Parret venter barn til marts og Mia må derefter inden for kort tid i barselsperioden lade sig erstatte af sin suppleant i Vestsjælland - nemlig Henrik Brodersen. På trods af sin unge alder har Mia Falkenberg længe været aktiv i politik. Allerede som 15-årig meldte hun sig ind i Dansk Folkepartis Ungdom, hvor hun i en periode har været amtsformand i Roskilde Amt. For tiden er Mia Falkenberg under uddannelse som social- og sundhedsassistent. Før hun påbegyndte sin uddannelse, tilbragte hun tre måneder i forsvaret hos kamptropperne i Slagelse. Fritidsinteresserne er hjemmeværnet og svømning. Martin Henriksen, Gl. Kongevej og Valbykredsen Martin Henriksen er født den 25. januar 1980 og bor på Amager. Han har arbejdet som chauffør og lagerarbejder ved siden af studierne. Martin Henriksen har tidligere været bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti Nordvest, Nørrebro, Vesterbro samt medlem af Nørrebro lokalråd. I dag er han næstformand af DFUs bestyrelse i Københavns Amt. I Nørrebro lokalråd lykkedes det i samarbejde med Dansk Folkepartis medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation Martin Henriksen at redde Københavns ældste badeanstalt fra lukning. I sin fritid tilbringer han mange timer med at læse om alt fra historie over politik og ideologier til religion. Men der er også plads til mere fysiske aktiviteter såsom fodbold. Hans Kristian Skibby, Horsens og Juelsmindekredsen Hans Kristian Skibby er født den 18. januar 1969 og bor i Tørring. Han er samlevende med Linda Olesen, med hvem han har sønnen Simon. Siden 2000 projekt-speditør hos virksomheden Flextek A/S i Vejle. Hans Kristian Skibby har i 2004 været opstillet til Europa-Parlamentet, og er i dag viceborgmester i Tørring-Uldum Kommune og formand for kommunens teknik- og miljøudvalg samt medlem af Kommunernes Landsforenings teknik- og forsyningsudvalg. I DF har han siden 1995 været næstformand i DF-Vejle Amt. Ved siden af arbejdet som projekt-speditør driver Hans Kristian Skibby firmaet Skibby-Boliginvest, der køber og sælger ejendomme samt udlejer lejligheder. Fritiden tilbringer Skibby foran klaveret, med harmonikaen, eller med veteranbiler. 10

11 Hvidovre

12 pengesmugling Politiet i Københavns Lufthavn er begyndt at rette interessen mod en omfattende udsmugling af store pengebeløb. Af Kenneth Kristensen Skattevæsnet og politiet har de sidste to år hele 156 gange måtte rykke ud til Københavns Lufthavn for at konfrontere pengekurerer med bemærkelsesværdigt store pengebeløb, som kurererne bærer på sig. 30 millioner kroner er i større og mindre portioner søgt smuglet ud af landet. De 30 millioner kroner skal ses i lyset af, at der kun i ganske få tilfælde foretages kontrol ved udflyvning fra Danmark. Det er således meget sandsynligt, at de 30 millioner kroner kun udgør toppen af isbjerget. Det er ikke ulovligt at udføre kontanter fra Danmark, men hvis der udføres beløb på mere end euro, svarende til kroner, skal udførslen indberettes til de danske myndigheder, og når dette ikke sker, kan det antages, at pengekurererne har ønsket at skjule udførslen. Ofte tyder forklaringerne fra de involverede i pengeoverførslerne da også på, at der er tale om folk, som ikke har rent mel i posen. Carsten Holder ved kriminalpolitiet i Københavns Lufthavn siger til Jyllands Posten, at nogle af pengekurererne forklarer, at der er tale om overskud fra pizzabarer, bagerier eller andre forretninger. Som regel er der imidlertid ingen sammenhæng mellem de fundne pengebeløb, og hvad der realistisk på lovlig vis kan forventes at blive hentet hjem fra disse butikker. Ifølge politiet er op mod 80 procent af de konfiskerede penge skaffet ulovligt. Dansk Folkepartis næstformand Peter Skaarup er forbavset over, at regeringen tilsyneladende ikke har beskæftiget sig seriøst med de store pengebeløb, der forsvinder ud af Danmark, og Peter Skaarup har nu stillet en række spørgsmål i sagen: - Vi kan ikke have, at så store pengebeløb i det skjulte føres ud af landet, siger Peter Skaarup, der især undrer sig over, hvorfra pengene stammer: - Så store beløb kan som regel kun stamme fra ulovlige aktiviteter salg af narko og lignende, siger Peter Skaarup, som ønsker forklaring på om der er et mønster i de ulovlige pengeoverførsler. - Det er bemærkelsesværdigt, siger Peter Skaarup, at der næsten altid er tale om beløb, som ligger i mindre 12 Foto: Scanpix Mystisk pengeudsmugling fra Københavns Lufthavn hvide kuverter, og hvorpå der er skrevet arabisk-lydende navne. Der er som oftest tale om US-dollars, og kurererne har angiveligt ingen anelse om, hvorfra pengene stammer. - Der er tale om mystiske sager, som vi anstændigvis bliver nødt til at komme til bunds i, siger Peter Skaarup, der frygter, at pengene eksempelvis skal bruges til terrorvirksomhed. Igennem to år har Københavns Politi således undersøgt den såkaldte Al-Aqsa forening på Nørrebro, der under dække af at samle ind til nødhjælp i Palæstina, tilsyneladende har finansieret terrorvirksomhed på Vestbredden og i Gaza-striben. Siden 2001 er det blevet vanskeligere for terrororganisationer at modtage penge gennem traditionelle bankoverførsel, da pengestrømmene rundt i verden følges langt mere intensivt end førhen. Det kan have ansporet terrorbagmænd til at finde andre og mere primitive måder at skaffe pengene til veje på. - Alle mulige forklaringer skal undersøges, og hvis der er terror med i det her, er sagen naturligvis langt mere alvorlig, siger Peter Skaarup, og derfor er det også så afgørende vigtigt, at vi kommer til bunds i sagerne. Det bekymrer mig, at politiet sidste år valgte at lukke sagen mod Foreningen Oprør på trods af, at foreningen selv havde indrømmet at have overført penge til terrorgrupper i henholdsvis Colombia og de arabiske lande. Vi skal passe meget på i Danmark, at vi ikke får ry for at være et land, hvor terrorister stort set uantastet kan samle penge ind og flytte rundt på store pengebeløb. Politiet har angiveligt problemer med at tilvejebringe tilstrækkeligt med ressourcer til at forfølge sagerne, således har politiet måtte tilbagebetale ca. 20 procent af de seks mio. kr., som politiet ellers i første omgang konfiskerede. Dansk Folkeparti er derfor optaget af, at politiet og toldvæsnet får tilført yderligere ressourcer. - Det duer jo ikke, at vi afdækker et problem, og så i øvrigt som følge af ressourcemangel ikke foretager os yderligere for at få fingre i disse pengekurerer, siger Peter Skaarup.

413.487 stemmer og 22 MF'ere til DF

413.487 stemmer og 22 MF'ere til DF Alt om valgene NR. 6. DECEMBER 2001. 5. ÅRGANG 413.487 stemmer og 22 MF'ere til DF Historisk mulighed for at ændre fremmedpolitikken Thulesen Dahl chef for Finansudvalget leder Kriserne i Danmarkshistorien

Læs mere

DF: Tyrkiet aldrig EU-medlem. Landmænd skal have arbejdsglæden tilbage NR. 2. APRIL 2004. 8. ÅRGANG. Kongefest - Folkefest

DF: Tyrkiet aldrig EU-medlem. Landmænd skal have arbejdsglæden tilbage NR. 2. APRIL 2004. 8. ÅRGANG. Kongefest - Folkefest DF: Tyrkiet aldrig EU-medlem NR. 2. APRIL 2004. 8. ÅRGANG Landmænd skal have arbejdsglæden tilbage Kongefest - Folkefest leder 2»Perdona, Osama! Capitulamos...!«Overskriften er spansk - og betyder på godt

Læs mere

Stor reportage fra Pia Kjærsgaards 25 års jubilæum. Ildsjæl hjælper de svageste Viljestærk kvinde blandt uhelbredelige alkoholikere

Stor reportage fra Pia Kjærsgaards 25 års jubilæum. Ildsjæl hjælper de svageste Viljestærk kvinde blandt uhelbredelige alkoholikere Nr. 1 februar 2009 13. årgang 25 år for Danmark Stor reportage fra Pia Kjærsgaards 25 års jubilæum Mekka en lukket by Ikke-muslimer forment adgang Ildsjæl hjælper de svageste Viljestærk kvinde blandt uhelbredelige

Læs mere

Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen. Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne

Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen. Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen NUMMER 3. JUNI 2001. 5. ÅRGANG Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne Endelig på gaden: Bogen om fremmedpolitikken LEDER Respekt for

Læs mere

DF klar til samarbejde med Socialdemokraterne

DF klar til samarbejde med Socialdemokraterne NR. 5. OKTOBER 2004. 8. ÅRGANG V, S og K vælter sig i kampagnemillioner Se reportagen fra 9. årsmøde DF klar til samarbejde med Socialdemokraterne leder Et land i momentan sindssyge Kejser Nero - spillede

Læs mere

TRIUMF. En vejrhøne. Hvem ka? 479.532 danskere gav DF fremgang

TRIUMF. En vejrhøne. Hvem ka? 479.532 danskere gav DF fremgang Nr. 6 december 2007 11. årgang TRIUMF 479.532 danskere gav DF fremgang En vejrhøne Birthe Rønn Hornbech er berømmet for at stå fast. Hun skifter reelt meninger i ét væk, hun er én stor kovending... Læs

Læs mere

Tema: Schengen NUMMER 1. FEBRUAR 2001. 5. ÅRGANG. Danmark har aldrig været indvandrerland. Dansk Folkeparti køber grænsen

Tema: Schengen NUMMER 1. FEBRUAR 2001. 5. ÅRGANG. Danmark har aldrig været indvandrerland. Dansk Folkeparti køber grænsen NUMMER 1. FEBRUAR 2001. 5. ÅRGANG Tema: Schengen Danmark har aldrig været indvandrerland Dansk Folkeparti køber grænsen LEDER Tosproget - et problem...? Et af Dansk Folkepartis medlemmer er tysk gift.

Læs mere

Lokalportræt Halsnæs s. 16-17 Mød de nye kandidater s. 19 og 25

Lokalportræt Halsnæs s. 16-17 Mød de nye kandidater s. 19 og 25 Nr. 5 oktober 2014 18. årgang Rekordernes årsmøde 2014 s. 6-15 Lokalportræt Halsnæs s. 16-17 Mød de nye kandidater s. 19 og 25 Islamister overtager engelske skoler s. 14-15 Peter Skaarup - et biografisk

Læs mere

Nr. 46 september 2012 16. årgang. High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7. Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s.

Nr. 46 september 2012 16. årgang. High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7. Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s. Nr. 46 september 2012 16. årgang High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7 Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s. 27-31 Leder FIND FEM FEJL Alle ved, hvordan en storsmilende

Læs mere

741.746 danskere stemte Dansk Folkeparti ved folketingsvalget 18. juni Stor valgreportage s. 4 5 14

741.746 danskere stemte Dansk Folkeparti ved folketingsvalget 18. juni Stor valgreportage s. 4 5 14 Nr. 3 juli 2015 19. årgang 741.746 danskere stemte Dansk Folkeparti ved folketingsvalget 18. juni Stor valgreportage s. 4 5 14 DF som teaterforestilling s. 8 Månedens DF er s. 16 Smid ham ud s. 26 Leder

Læs mere

Årsmødets gæstetaler:

Årsmødets gæstetaler: Nr. 5 oktober 2010 14. årgang Årsmødets gæstetaler: Læs interviewet med Ayaan Hirsi Ali s. 14-15 Stor årsmødereportage s. 6-11 Hizb ut-tahrir indtager Læs også: Bella Center s. 16 Se den nye Piacasso s.29

Læs mere

Peter Skaarup ny gruppeformand s.7

Peter Skaarup ny gruppeformand s.7 Nr. 65 november 2012 16. årgang Peter Skaarup ny gruppeformand s.7 Eksplosion i antallet af asylansøgere s. 10 Lokalportræt: Gribskov s. 24 Tunø roser DF s. 30 Leder En folkefjende? Statsminister Helle

Læs mere

Pris på Pia s. 5. Formand på farten. s. 7 Du tror, du køber dansk... s. 10. Jean valgte Danmark og DF s. 12 / DF i EU s. 14-17

Pris på Pia s. 5. Formand på farten. s. 7 Du tror, du køber dansk... s. 10. Jean valgte Danmark og DF s. 12 / DF i EU s. 14-17 Nr. 6 november 2014 18. årgang Pris på Pia s. 5 Formand på farten. s. 7 Du tror, du køber dansk... s. 10 Jean valgte Danmark og DF s. 12 / DF i EU s. 14-17 Leder Balladen om 1864 Filminstruktør Ole Bornedal

Læs mere

Kristian Thulesen Dahl på Tour. Dennis dus med dyr s. 9 Månedens DF er s. 10 Nyt om EU s. 13 17 / Mode med mere s. 26 / Jeg skylder Danmark alt s.

Kristian Thulesen Dahl på Tour. Dennis dus med dyr s. 9 Månedens DF er s. 10 Nyt om EU s. 13 17 / Mode med mere s. 26 / Jeg skylder Danmark alt s. Nr. 7 december 2014 18. årgang Kristian Thulesen Dahl på Tour s. 4-5 Dennis dus med dyr s. 9 Månedens DF er s. 10 Nyt om EU s. 13 17 / Mode med mere s. 26 / Jeg skylder Danmark alt s. 30 Leder Mord på

Læs mere

Nr. 6 November 2011 15. årgang

Nr. 6 November 2011 15. årgang Nr. 6 November 2011 15. årgang < Siden valget blev udskrevet den 26. august, og Dansk Folkeparti traditionen tro åbnede valgkampen med valg-flæskesvær på Nytorv i København, har Dansk Folkeparti oplevet

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

Pia Kjærsgaard. Pia. Lokalportræt Albertslund s. 16. Fordi jeg var nød t til de t. taler ud s. 6

Pia Kjærsgaard. Pia. Lokalportræt Albertslund s. 16. Fordi jeg var nød t til de t. taler ud s. 6 Nr. 6 november 2013 17. årgang 27mm 157,5mm d lig. jeg jo. polit ker, g være t hr. ar. Pia Kjærsgaard minent evne til at mange alminden har gjort det til ningen og give jernvilje har hun ke holdninger

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

Mogens Camre i EU-Parlamentet

Mogens Camre i EU-Parlamentet NUMMER 3. 1999. 3.ÅRGANG Ny DF-triumf Mogens Camre i EU-Parlamentet LEDER Opgøret, der udeblev... INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard 3 Det hævdes, at det eneste, vi har lært af historien er, at

Læs mere

Socialdemokratiet sætter bulldozere ind mod kolonihavefolket DF-efterårskampagne: Gamle Danmark tryghed i alderdommen

Socialdemokratiet sætter bulldozere ind mod kolonihavefolket DF-efterårskampagne: Gamle Danmark tryghed i alderdommen NR. 4. SEPTEMBER 1999. 3. ÅRGANG Socialdemokratiet sætter bulldozere ind mod kolonihavefolket DF-efterårskampagne: Gamle Danmark tryghed i alderdommen ÅRSMØDE 1999 LEDER Det omvendte Korstog... 1500 års

Læs mere

Grundlov eller EU-Forfatning

Grundlov eller EU-Forfatning NR. 3. JULI 2003. 7. ÅRGANG Overraskende dom fra Højesteret: Racistisk at være mod indvandring Ny dansk frihedskamp: Grundlov eller EU-Forfatning leder Holocaust er den engelske version af et oprindelig

Læs mere

Europaparlamentsvalget s. 2 12 DF er sled seks borgmestre op s. 13 Århus fik Skive s. 15 Ulve, får og vogtere s. 27

Europaparlamentsvalget s. 2 12 DF er sled seks borgmestre op s. 13 Århus fik Skive s. 15 Ulve, får og vogtere s. 27 Nr. 2 maj 2014 18. årgang Europaparlamentsvalget s. 2 12 DF er sled seks borgmestre op s. 13 Århus fik Skive s. 15 Ulve, får og vogtere s. 27 Leder FODEN PÅ BREMSEN Søndag den 25. maj får europæiske vælgere

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

700 til. Tak til irerne!

700 til. Tak til irerne! Nr. 3 juli 2008 12. årgang 700 til Grundlovsmøde Der var rekordstort fremmøde til årets fest på Lykkesholm, hvor Pia Kjærsgaard i sin tale bl.a. gav EU og islamisk intolerance et skud for boven Tak til

Læs mere

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik.

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik. RADIKAL 9 POLITIK 10. sept. 2003 Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik Læs side 13 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det

Læs mere

EU-forår kan komme fra øst NR. 2. MAJ 2003. 7. ÅRGANG. Dannebrog i front for frihed og sikkerhed

EU-forår kan komme fra øst NR. 2. MAJ 2003. 7. ÅRGANG. Dannebrog i front for frihed og sikkerhed EU-forår kan komme fra øst NR. 2. MAJ 2003. 7. ÅRGANG Dannebrog i front for frihed og sikkerhed leder Sikke en befrielse Irak er befriet. Vi glæder os sammen med det irakiske folk, der efter 35 års tyranni,

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

DF klar til regionsrådsvalg NR. 3. JUNI 2005. 9. ÅRGANG. Indvandrerbombe under velfærdssamfundet NON

DF klar til regionsrådsvalg NR. 3. JUNI 2005. 9. ÅRGANG. Indvandrerbombe under velfærdssamfundet NON DF klar til regionsrådsvalg NR. 3. JUNI 2005. 9. ÅRGANG Indvandrerbombe under velfærdssamfundet NON leder DR-TV s studievært, Trine Sick - hun ser nu med ét meget træt og bekymret ud, næsten tynget - bøjer

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV Februar 2015...nyt fra formanden Så blev det igen tid til Nyhedsbrev 2014 blev på alle måder et rigtigt godt år for DF i Brøndby og hele DF i særdeleshed. Vi har i Brøndby oplevet en stor medlemsfremgang,

Læs mere

Folketingets grand old man blev fejret på behørig vis. DF s supertrio i ny Þnanslovssucces

Folketingets grand old man blev fejret på behørig vis. DF s supertrio i ny Þnanslovssucces Masser af billeder af Muhammed inde i bladet Nr. 6. 2006 10. årgang Poul Nødgaard 70 år Folketingets grand old man blev fejret på behørig vis DF s supertrio i ny Þnanslovssucces leder Socialdemokratiet

Læs mere