CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid"

Transkript

1 CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid Tillykke med din nye GPS-Tracker, CCTR-800, med realtid. Sporingsenheden er forsynet med et GPS- og et GSM-modul. Den har mange nye og unikke funktioner, f.eks. hentning af aktuel position i realtid til websted og visning af historik på websted. Den har også visning af aktuel position via et link, der modtages pr. SMS, til Google Map på internettet eller via oplysning af længde- og breddekoordinater samt andre særlige egenskaber, f.eks. vandtæthed og magnetisk holder, indbygget strømbesparende stødsensor, udskiftelige litiumbatterier med en levetid på 1-10 dage (i standby tilstand), alarm ved position uden for område og ved for høj hastighed m.m. Ved hjælp af GPS- og GSM-modulet sender sporingsenheden oplysning om den aktuelle position via mobildatatjenesten GPRS til en internetserver, så du ved hjælp af et unikt brugernavn og en unik adgangskode kan logge ind på webstedet Du kan tjekke historikken maks måneder tilbage, positionen i realtid samt indstille en alarm ved for høj hastighed og ved en position uden for området m.m. Enheden kan benyttes i privatbiler og firmabiler, og den kan lokalisere bilen via websted, WAP-telefon, Android- eller ios iphone-app til mobiltelefon, WeChat på mobiltelefon (Android, iphone, Symbian, Windows, Blackberry) og ved afsendelse af SMS m.m. Hvis du har mere end en sporingsenhed, kan vi samle dem på én brugerkonto, så du ved hjælp af ét brugernavn kan spore alle biler. Du skal blot kontakte oplyse din sporingsenheds ID og dit brugernavn. Hvis du ringer op til sporingsenheden eller sender en SMS til den, vil sporingsenheden sende en SMS tilbage med positionen og et link til kort på internettet eller længde- og breddekoordinaterne. Sporingsenheden kan bruges til at spore privatbiler, firmabiler, busser, taxier, lastbiler, udendørsarbejdere, mobilt udstyr, transporter m.m.

2 Inden brug 1. Isætning af SIM-kort Bemærk: 1. Sporingsenheden bruger 2G GSM-netværket og kan kun uploade sporingsdata via GPRS. Den virker ikke sammen med CDMA-netværk eller 3G-netværk. (Nogle 3G SIM-kort kan bruge 2G GSM-netværket. Disse SIM-kort kan bruges i sporingsenheden). 2. Husk at tjekke, at GPRS-funktionen er aktiveret, og at APN er indstillet. Nogle netværk kræver også et GPRS-brugernavn og -adgangskode. (Ring til mobiltelefonselskabet for at få det oplyst) 3. Inden isætning eller udtagning af SIM-kort skal sporingsenheden være slukket. Holderen til SIM-kortet sidder på siden af enheden under den lange smalle gummiprop, der først skal aftages. Tryk på den gule knap med et spidst redskab, og holderen skubbes ud. Sæt SIM-kortet i holderen og skub holderen på plads igen (kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt). Til sidst sættes den lange smalle gummiprop på igen.

3 2. Tænd/sluk (on/off) Når enheden er slukket (OFF), isættes batteriet, eller den tilsluttes via 12 V eller 24 V strømkablet. Enheden tænder automatisk. Hvis batteristanden er for lav, slukker sporingsenheden automatisk. Hvis enheden er slukket (OFF), skal du trykke på SOS-knappen, indtil den grønne lysdiode lyser. Slip knappen igen, og sporingsenheden er tændt (ON). Hvis enheden er tændt (ON), skal du trykke på "ON/OFF"-knappen og holde den nede, indtil den grønne lysdiode blinker. Slip knappen og tryk dernæst tre gange på SOS-knappen, og enheden slukker (OFF). 3. Lysdiodeindikator Grøn lysdiode blinker én gang: Grøn lysdiode blinker to gange: Grøn lysdiode blinker tre gange: Grøn lysdiode blinker fire gange: GSM og GPS virker GSM virker, men der er ikke noget GPS-signal GSM og GPS virker, men batteristanden er lav GSM virker, men batteristanden er lav, og der er ikke noget GPS-signal Grøn lysdiode lyser konstant: Grøn lysdiode lyser ikke: Grøn lysdiode blinker hurtigt: Rød lysdiode blinker én gang: Rød lysdiode blinker to gange: GSM søger efter netværk Enheden er slukket Ind- eller udgående opkald eller SMS Uploader aktuel sporing Kan ikke uploade sporing 4. Genopladning og spænding Sporingsenheden bruger 5 V spænding. Du skal brug biladapteren eller vekselstrømsadapteren til genopladning. Genopladningen tager 4-5 timer. Hvis enheden bruges i en bil, anbefaler vi at tilslutte en V jævnstrømsadapter til bilens batteri, udgangen tilsluttes sporingsenheden og indgangen tilsluttes bilens batteri. 5. Genindstilling af standardindstillinger (fabrikskonfiguration) Sluk først for sporingsenheden. Tryk på "ON/OFF"-knappen og hold den nede. Fjern batteriet og sæt det i sporingsenheden igen eller forbind kablet med bilens batteri. Så tænder sporingsenheden automatisk. Efter nogle få sekunder blinker den grønne lysdiode 10 gange, hvorefter den lyser konstant. Slip "ON/OFF-knappen" og sporingsenheden er igen indstillet med standardkonfigurationen.

4 Bemærk: Efter genindstilling af standardindstillingerne er alle IP/APN/GPRS/TIDSZONE-indstillingerne blevet slettet og nulstillet, alle gemte telefonnumre er blevet slettet, adgangskoden er ændret til , og alle alarmindstillinger er slettet, hvis IP/APN/GPRS-brugernavn og adgangskode/tidszone er blevet ændret. Du skal indstille disse på ny ved at sende en SMS. 6. ANTENNE Sporingsenheden har en indbygget GSM- og GPS-antenne. Sporingsenheden må ikke komme i nærheden af meget metal. Det vil svække GSM- og GPS-signalet. 7. Strømbesvarende stødsensorstyring Sporingsenheden har indbygget stødsensor, og som standard er stødkontrol aktiveret. Hvis sporingsenheden flytter sig, tænder GPS'en, og positionen uploades automatisk. Hvis sporingsenheden ikke flytter sig i to minutter, slukker GPS og GPRS automatisk (positionen uploades ikke). Det er med til at forlænge batteriets levetid og spare udgifter til GPRS-data. 8. Betingelser for anvendelse Arbejdstemperaturen skal være mellem C og 60 0 C. Ved brug ved højere temperaturer kan standardspecifikationerne muligvis ikke overholdes. Tåler opbevaring fra C til 80 0 C. Anvendelsesmåde 1. Du skal have et SIM-kort til en 2G GSM-telefon, som skal have SMS-tjeneste, kunne vise indgående opkalds-id og have GPRS-funktion (GPRS bruges til at uploade sporingen til serveren, og visning af opkalds-id bruges i forbindelse med at lytte efter lyd i bilen). SIM-kortets pinkode skal være deaktiveret. SIM-kortets telefonnummer er sporingsenhedens nummer, og alle handlinger (ind- og udgående SMS'er) til og fra sporingsenheden sker på dette nummer. 2. Efter isætning af SIM-kortet tilsluttes sporingsenheden til bilens batteri, og den tænder automatisk (hvis der ikke er mere strøm på batteriet, kan genopladning af reservebatteriet forsinke den første lokalisering med 5-30 minutter). 3. Send en SMS til sporingsenheden for først at indstille APN og GPRS-brugernavn og adgangskode (kontakt dit mobiltelefonselskab for at få bekræftet dit SIM-korts APN og

5 GPRS-brugernavn og adgangskode. For nogle SIM-kort er det ikke nødvendigt at indstille GPRS-brugernavn eller adgangskode). 4. Du skal tjekke, at sporingsenheden kan modtage GPS- og GSM-signalet (du skal være udendørs for at modtage GPS-signalet. Hvis den grønne lysdiode blinker én eller tre gange hvert fjerde sekund, betyder det, at GSM- og GPS-signalet er godt). Når sporingsenheden flytter sig, uploader sporingsenheden positionen til platformen: Ved at logge ind på platformen kan du tjekke den aktuelle position eller afspille historik m.m. 5. Brugernavn og adgangskode til platformen er de sidste syv cifre i sporingsenhedens ID-nummer. ID-nummeret er det samme som S/N-nummeret, der står bag på enheden. Du kan også sende en SMS. Send "ID*adgangskode" (som standard er sporingsenhedens adgangskode ) til sporingsenheden for at tjekke ID-nummer. Du kan selv ændre adgangskoden og brugeroplysningerne. Kun vores administrator kan ændre dit brugernavn (bed forhandleren om at kontakte os, hvis du ønsker det ændret). Når du logger ind på webstedet, kan du se den aktuelle position på Google Map. Du kan også få vist sporingshistorik på en bestemt dato og tidspunkt og andre handlinger. Eksempel: S/N: CW9999C Brugernavn på platformen er derfor: Adgangskode er: Hvis du bruger en GPS Track-app til iphone eller Android og WeChat SNS-app til at tjekke og lokalisere sporingsenheden, har appen samme brugernavn og adgangskode, som du bruger til login på For downloading af app og WeChat samt brugsanvisning kan du gå ind på 999GPS.net og vælge platform manual. 7. Hvis du kalder op til sporingsenheden eller sender en SMS (send LINKLOCATE*123456) til sporingsenheden, vil den sende en SMS tilbage med positionen og et link til Google Map. 8. Hvis du har flere sporingsenheder, kan vi oprette dig som bruger for hele bilparken. Som bruger kan du se alle sporingsenhederne efter logon og dermed administrere bilparken. Bed forhandleren om at kontakte os for at få et brugernavn og en adgangskode til dig som bilparkadministrator. 9. Hvis du bruger egen server, skal du sende en SMS "IP*123456*dinipadresseogport" til sporingsenheden for at ændre server-ip og port. Hvis du bruger vores server, er det ikke nødvendigt at indstille på ny. 10. Sporingsenheden uploader data og tidspunkt til webstedet i GMT-tid (Greenwich Mean Time, plus eller minus et fast tal for din lokaltid). Du kan ændre tidszonen i menuen "My Account" efter logon

6 til platformen: Du får så vist tiden i din lokaltid. Du kan også sende en SMS til sporingsenheden for at ændre uploadingstiden til din lokaltid ("TIMEZONE*123456*XXX" - XXX kan være fra -12 til +12, f.eks.: New York er -05, Paris er +01, Tokyo er +09). Bemærk, at du ikke behøver både at ændre tidszonen på platformen og sende en SMS til sporingsenheden. Det er nok at bruge den ene metode. Instruks via SMS Tjek sporingsenhedens ID-nummer: Sporingsenhedens ID står på en mærkat på sporingsenheden. ID-nummeret er det samme som S/N-nummeret på mærkaten. Hvis mærkaten mangler, kan du sende en SMS "ID*123456" til sporingsenheden, hvor "ID" er den faste kommando, og "123456" er adgangskoden. Hvis handlingen lykkes, modtager du følgende SMS "ID:CW0800C ", hvor "CW0800C " er ID'et. sporingsenheder vil kun svare på dette nummer. Sporingsenhedens ID er: CW0800C , og brugernavnet til sporingsenhedens platform er: , og adgangskoden, der hører til brugernavnet, er også Du skal logge ind på platformen for at ændre adgangskoden. Indstilling af APN (Access Point Name): Nogle mobiltelefonselskaber kræver, at der er angivet et APN for at få adgang til internettet via GPRS. Send en SMS med "APN*123456*apnnavn" til sporingsenheden. "APN" er den faste kommando, "123456" er adgangskoden og "apnnavn" er mobiltelefonselskabets APN. Hvis handlingen lykkes, modtager du følgende SMS "APN: apnnavn". Bemærk: Nogle mobiltelefonselskaber kræver ikke et APN eller et GPRS-brugernavn og -adgangskode. Kontakt dit mobiltelefonselskab for at få bekræftet dette eller for at få oplyst APN og GPRS-brugernavn og -adgangskode til sporingsenheden. Indstilling af GPRS-brugernavn og -adgangskode: Send en SMS med "USERNAME*123456*brugernavn*adgangskode" til sporingsenheden. "USERNAME" er en kommando, "123456" er sporingsenhedens adgangskode, "username" er mobiltelefonselskabets GPRS-brugernavn, "password" er mobiltelefonselskabets GPRS-adgangskode. Hvis handlingen lykkedes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: "Username:brugernavn, Password:adgangskode". Kontakt mobiltelefonselskabets hotline for at få oplyst GPRS-brugernavn og -adgangskode. Nogle mobiltelefonselskaber kræver ikke et GPRS-brugernavn og -adgangskode. Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password".

7 Bemærk: Inden sporingen kan uploades, skal IP, APN, GPRS-brugernavn og -adgangskode indstilles (2G GSM-netværks APN, GPRS-brugernavn og -adgangskode. 3G-netværk kan ikke anvendes til denne sporingsenhed). Disse skal kun indstilles én gang, da de gemmes i sporingsenhedens hukommelse. Hvis sporingsenheden er blevet nulstillet (standardindstillinger), skal indstillingerne foretages igen. Tilføj/Slet/Kontrollér gemt nummer: Det gemte telefonnummer bruges til at sende alarmoplysninger via SMS, eller mobiltelefonen kan bruges til at lokalisere sporingsenheden uden brug af platformen. Hvis der ikke er gemt et telefonnummer, kan alarmoplysningerne ikke sendes til brugeren via SMS (lav batteristand, SOS, m.m.) 1. Tilføj telefonnummer via SMS Send en SMS med "ADDPHONE*123456*A*nummer" til sporingsenheden (anførselstegnene " " skal ikke medtages). "nummer" er det telefonnummer, du ønsker gemt. "ADDPHONE" er en kommando, "123456" er adgangskoden, "A" er den valgte nummerplacering. Hver sporingsenhed har tre telefonnummerplaceringer A og B og C, så du kan gemme tre telefonnumre. Hvis handlingen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: "Add Preset Phone OK". Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password". 2. Slet gemt telefonnummer via SMS Send en SMS med "DELETEPHONE*123456*A" til sporingsenheden. "DELETEPHONE" er en kommando, "123456" er adgangskoden, "A" er den valgte telefonnummerplacering. Der er tre placeringer "A" og "B" og "C". Hvis sletningen lykkedes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: "Delete Preset Phone OK". Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password". 3. Kontrollér gemt telefonnummer via SMS Send en SMS med "CHECKPHONE*123456" til sporingsenheden. "CHECKPHONE" er en kommando, og "123456" er adgangskoden. Hvis handlingen lykkedes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: "Preset Phone A: , B: , C: (telefonnumrene er kun eksempler), Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password".

8 Ændring/kontrol af adgangskode 1. Ændring af adgangskode til sporingsenhed Send en SMS med "CHANGEPASSWORD*123456*888888" til sporingsenheden. "CHANGEPASSWORD" er en kommando, "123456" er den gamle adgangskode, og "888888" er den nye adgangskode. Hvis handlingen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: "New Password: " til alle de gemte telefonnumre. Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password". Bemærk: Adgangskoden kan kun ændres ved brug af et gemt telefonnummer. 2. Kontrol af adgangskode til sporingsenhed Send en SMS med "CHECKPASSWORD" til sporingsenheden. "CHECKPASSWORD" er en kommando. Hvis handlingen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: "Password: " ("888888" er blot et eksempel). Bemærk: Adgangskoden kan kun kontrolleres ved brug af et gemt telefonnummer. Lokalisering af sporingsenheden ved opkald: Hvis du bruger et gemt telefonnummer til at kalde op til sporingsenheden, lægger sporingsenheden automatisk på efter tre ring og finder straks positionen. Efter 10 sekunder sender sporingsenheden en SMS tilbage med oplysning om den aktuelle position (link til kort på websted). Via mobiltelefonen kan du klikke ind på weblinket og få vist positionen på et kort på mobiltelefonen (telefonens SIM-kort skal have aktiveret GPRS-funktion). Hvis sporingsenheden ikke har et gemt nummer, kan alle telefonopkald aktivere sporingsenheden til at finde positionen. Hvis sporingsenheden har et gemt nummer, kan kun det gemte nummer aktivere sporingsenheden til at finde positionen. Et eksempel kan være: Batteri: 91 % Når du klikker på ovenstående weblink, vises det rigtige kort på mobiltelefonen.

9 Sende en SMS for at få sporingsenheden til at sende en SMS tilbage med et kortlink Send en SMS med "LINKLOCATE*123456" eller "MAPLOCATE*123456" til sporingsenheden. "LINKLOCATE" eller "MAPLOCATE" er en kommando, og "123456" er adgangskoden. Sporingsenheden finder straks positionen og sender en SMS tilbage med et link til kort på internettet. Brug mobiltelefonen til at klikke på weblinket, og positionen vises på et kort på telefonen (smarttelefonens SIM-kort skal have aktiveret GPRS-funktion). Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password". Sende en SMS for at få sporingsenheden til at sende en SMS tilbage med tekstbeskrivelse af positionen Send en SMS med "TEXTLOCATE*123456" til sporingsenheden. "TEXTLOCATE" er en kommando, og "123456" er adgangskoden. Sporingsenheden finder straks positionen og opretter forbindelse til internettet for at finde en tekstbeskrivelse af positionen. Den sender derpå en SMS tilbage med en tekstbeskrivelse af positionen. Eksempel på SMS-besked: Kontinuerlig uploading af sporing Send en SMS med "KEEPONLINE*123456" til sporingsenheden, hvis sporingsenheden skal være online konstant. "KEEPONLINE" er en kommando, og "123456" er adgangskoden. Sporingsenheden vil så ikke gå på standby, når sporingsenheden står stille, fordi GPS-modulet vil være tændt hele tiden, så du kan kontrollere enheden når som helst. Der bruges GPRS-data og strøm fra batteriet. Ved at bruge SMS-kommandoen "CANCELALARM" kan du annullere tilstanden og gå tilbage til standardtilstand med stødsensorstyring (hvis sporingsenheden ikke flytter sig i to

10 minutter, slukker GPS'en, og den går på standby for at spare udgifter til GPRS-data og strøm fra bilens batteri). Hvis stødsensorfølsomheden ikke er høj nok, eller bilen er blevet stjålet, kan du ved at aktivere denne tilstand følge bilen hele tiden. Annullering af alle alarmindstillinger Send en SMS med "CANCELALARM*123456" til sporingsenheden for at annullere alle alarmindstillinger. Også kommandoen "STOPENGINE" kan annulleres ved hjælp af denne SMS. "CANCELALARM" er en kommando, og "123456" er adgangskoden. Sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "All Alarm Cancel" og annullerer alle sporingsenhedens stødalarmindstillinger. Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password". Alarm ved lav batteristand: Når batteristanden er lav, blinker sporingsenhedens grønne lysdiode tre eller fire gange, og dernæst sender sporingsenheden automatisk besked om lav batteristand til det første gemte telefonnummer. Batteriets levetid er ca. 5-7 dage (standby), og der er 20 timers uploadingstid. Hvis GPS- og GSM-signalet ikke er godt, er tiden kortere. SOS-nødopkald Tryk på SOS-knappen i seks sekunder. Først blinker lysdioden hurtigt, og så slukker den. Slip knappen, og sporingsenheden sender en SOS-besked til alle tre gemte telefonnumre. HELP!!! Batteri: 91 % Hvis sporingsenheden sender en besked om hjælp (HELP), skal du trykke på SOS-knappen. Ring chaufføren op for at få bekræftet, at han er OK, eller ring til politiet.

11 Indstilling af webstedets server-ip: Send en SMS med "IP*123456* ,8011" til sporingsenheden. "IP" er en fast kommando, "123456" er adgangskoden og " ,8011" er vores servers IP-adresse. Hvis indstillingen lykkes, modtager du følgende SMS: "IP: ,8011". IP-adressen kan blive ændret i forbindelse med opgradering af tjenesten, så hold øje med informationer på vores websted. Bemærk: Sporingsenhedens standard IP-adresse er: " ,8011". Det er ikke nødvendigt at angive den igen, medmindre vores IP-adresse er blevet ændret, eller hvis du ændrer din egen servers IP-adresse. Hvis IP-adressen er blevet ændret, oplyser vi det på webstedet. Indstilling af tidszone og lokaltid: Sporingsenhedens data og tidspunkter, der uploades til webstedet, er i GMT-tid (Greenwich Mean Time, plus/minus et helt tal for din lokaltid). Du kan sende en SMS til sporingsenheden for at ændre uploadingstidspunktet fra GMT-tid til din lokaltid. Send en SMS med "TIMEZONE*123456*XXX" til sporingsenheden. "TIMEZONE" er den faste kommando, "123456" er adgangskoden, og XXX er din lokale tidszone, der kan være fra -12 til +12, f.eks. New York -05 og Paris +01. Hvis indstillingen lykkes, sendes der en SMS tilbage med "TIME ZONE XXX". Bemærk: I menuen "My account" kan du efter at have logget ind på platformen: også ændre den lokale tidszone. Du behøver ikke både at ændre tidszonen på platformen og sende en SMS til sporingsenheden. Det er nok at bruge den ene metode.

12 Instruktionsoversigt Funktion SMS-besked Bemærk Svar Bemærk Indstille tidszone TIMEZONE* *XXX Time Zone is XXX Angive IP-adresse IP*123456* ,8011 IP: ,8011 Angive APN APN*123456*apnna vn APN:apnnavn Angive GPRS-brugernavn og -adgangskode USERNAME* *brugernavn*adgan gskode Username:brugernavn Password:adgangsko de Tjekke sporingsenhedens ID-nummer: ID* ID: CW0810C Tilføje telefonnummer ADDPHONE* *A* "Add Preset Phone A OK" Slette telefonnummer DELETEPHONE* *A "Delete Preset Phone OK" Kontrollere gemt telefonnummer CHECKPHONE* A: ; B: ; C: ; Ændre adgangskode CHANGEPASSWO RD*123456* Kun via et gemt telefonnummer New Password: Tjekke adgangskode CHECKPASSWOR D Kun via et gemt telefonnummer Password: Sende SMS for at få et link til position på kort LINKLOCATE* Weblink til kort med aktuel position Sende en SMS for at få en tekstbeskrivelse af position TEXTLOCATE* Tekstbeskrivelse aktuel position af Indstille sporingsenhed til at være konstant online KEEPONLINE* "All Alarm Cancel" Annullere alle alarmindstillinger CANCELALARM* "All Alarm Cancel" Automatisk tænding og nulstilling af sporingsenhed RESET* Gentænder enheden og annullerer alle alarmindstillinger Tryk på SOS- HELP + oplysning om Sender SOS SOS-nødopkald knappen, til lys- position HELP-besked til dioden lyser grønt alle gemte tlf.nr. 1. Som standard er adgangskoden Du kan selv ændre adgangskoden. 2. SMS-beskeder er på engelsk. * er stjerne-tasten. Anførselstegn " " skal ikke medtages i SMS'en.

13 Bemærkninger og Fejlfinding 1. Sporingsenheden bruger 2G GSM-netværket og kan kun uploade sporingsdata via 2G GPRS. Den virker ikke sammen med CDMA-netværk eller 3G-netværk (WCDMA eller CDM2000). Tjek, at SIM-kortets pinkode er deaktiveret. Hvis sporingsenheden ikke kan finde GSM-netværket, lyser den grønne lysdiode. 2. Sporingsenheden har en indbygget GSM- og GPS-antenne. Bemærk, at sporingsenheden skal monteres et sted, hvor den kan modtage GPS-signalet, normalt bag på sædet, på armlænet, under bagruden eller på panelet m.m. Sporingsenheden må ikke være i nærheden af meget metal eller magnetiske dele. 3. Sporingsenheden indeholder et litiumbatteri med lang levetid. En opladning kan holde til 1-2 dage (på standby). Du kan til enhver tid slutte sporingsenheden til bilens batteri, således at enheden har konstant spænding, og så vil genopladningen blive styret af ladekredsløbet. 4. Det tager sekunder for GPS'en at finde positionen. Hvis GSM-signalet er svagt, eller netværket er meget optaget, kan SMS'en blive sendt med forsinkelse af GPS-netværket. Dette er normalt. 5. Sporingsdataene gemmes på vores server i seks måneder. Gamle data slettes. 6. Hvis sporingsenheden slukker af sig selv: Kontrollér, at der er strøm nok på batteriet og prøv at genoplade det. Kontrollér, at adapteren virker (under genopladning lyser adapterens lysdiode rødt. Når lysdioden lyser grønt, betyder det, at batteriet er genopladet. Genopladningen kan tage over tre timer). 7. Hvis sporingsenhedens grønne lysdiode lyser konstant i tændt tilstand, og der ingen opkald er: Kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt, at SIM-kortets pinkode er deaktiveret, at der er penge nok på SIM-kortet, og at mobiltelefonen virker godt på stedet. Hvis sporingsenheden virker godt, blinker den grønne lysdiode hvert fjerde sekund. 8. Hvis sporingsenheden ikke kan uploade positionen til webstedet, skal du kontrollere, at SIM-kortet har GPRS-funktion, og at APN eller GPRS-brugernavn og -adgangskode er indstillet (ring til mobiltelefonselskabets hotline for at få oplyst, om det er nødvendigt at indstille disse). Hvis sporingsenheden ikke flytter sig, uploader enheden heller ikke nogen sporing. Prøv at flytte sporingsenheden. 9. Hvis sporingsenheden ikke kan sende besked tilbage via SMS, skal du kontrollere, om SIM-kortet har visning af ID-opkald og SMS-tjeneste. Læs den SMS-besked, som

14 Specifikationer: sporingsenheden sender tilbage, og kontrollér, at kommando og adgangskode er korrekt. 10. Hvis sporingsenheden ringer ved opkald, men ikke lægger på, skal du kontrollere, at telefonnummeret er gemt på enheden. Brug det gemte telefonnummer, slet det gemte telefonnummer eller nulstil sporingsenheden. 11. Ved udkørsel fra underjordisk parkering går noget af sporingen tabt. GSM- og GPS-modulet skal bruge nogle få minutter til at modtage et signal og finde positionen. Dette er normalt. 12. Somme tider går et positionspunkt tabt. Dette er normalt. Under sending kan nogle punkter gå tabt, men det sker ikke særlig tit. GSM-modul SIMCOM 900 GPS-modul Sirf-Star eller MTK GSM-frekvens 4-bånds GSM/GPS-antenne Indbygget GPS-kanal 32 kanaler Lokaliseringsnøjagtighed meter Tid ved koldstart af GPS 36 sekunder Tid ved varmstart af GPS 1 sekund Batteri (CCTR-800) 2000 mah Oplader strøm <200 ma/5 V Standby strøm 10 ma Arbejdstemperatur C til C Absolut temperatur C til C Opbevaringstemperatur C til C Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING

CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING Velkommen til brug af GPS tracker CCTR-620. Sporingsenheden er med et GPS-modul og et GSM-modul. Enheden har mange nye og unikke funktioner, f.eks. link til kort på

Læs mere

999GPS.net Manual til sporingsplatform

999GPS.net Manual til sporingsplatform 999GPS.net Manual til sporingsplatform Velkommen til denne GPS-sporingsplatform i realtid. Softwaren er et webbaseret system. Det er ikke nødvendigt at downloade hverken software eller plug-in software.

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning CCTR-600 GPS tracker brugervejledning Velkommen til at bruge denne GPS-tracker, den har mange funktioner, såsom at finde straks, real tracking mode, høj hastigheds rapport, nødhjælps behandling hjælp osv.

Læs mere

GPS-Tracker til bil og person PST-T100

GPS-Tracker til bil og person PST-T100 GPS-Tracker til bil og person PST-T100 Betjeningsvejledning Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden installation og brug! Ver.2.0 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. EGENSKABER 3 3. SPECIFIKATION...

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL Forord Tak for at du købte din GPS Tracker hos Alarmgruppen ApS. Læs bruger manualen igennem, inden du bruger din GPS Tracker. Enhver ændring vil blive integreret i den

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 Brugsanvisning Tak fordi du købte GPS Mini Tracker model 102. Denne brugsanvisning vil vise dig hvordan du kommer i gang med at bruge Trackeren og giver udførlig forklaring

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SMS kommandoliste. Indholdsfortegnelse: Website: www.smartgps.dk Kontakt: support@smartgps.dk

SMS kommandoliste. Indholdsfortegnelse: Website: www.smartgps.dk Kontakt: support@smartgps.dk SMS kommandoliste Dette dokument er udarbejdet af SmartGPS.dk. Indholdet må ikke kopieres hverken elektronisk eller på papir uden forudgående aftale med SmartGPS. Vi forbeholder os retten til at ændre

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN

Gør det selv. Vejledning. Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Gør det selv Skift adgangskode til Norddjurs PC og Citrix fra Citrix Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

GPS-trackere fra Brugervejledning

GPS-trackere fra Brugervejledning GPS-trackere fra Brugervejledning Værkstedsvej 39-41 4600 Køge Tlf 56 66 20 20 Fax 56 66 20 30 Web: www.danbit.dk Email: salg@danbit.dk Indhold 1 SÅDAN BRUGES GPS-TRACKEREN... 3 1.1 Tænd / sluk... 3 1.2

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk ThermIT ha ndbog Indhold Indledning... 2 Tekniske data... 3 Ordforklaring:... 4 Hovedmoduler... 4 Sensor information... 5 SMS Kommandoer... 6 Leverandøropgaver inden levering... 7 Tekniker Installationsvejledning...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere