CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid"

Transkript

1 CCTR-800 bærbar GPS-Tracker med realtid Tillykke med din nye GPS-Tracker, CCTR-800, med realtid. Sporingsenheden er forsynet med et GPS- og et GSM-modul. Den har mange nye og unikke funktioner, f.eks. hentning af aktuel position i realtid til websted og visning af historik på websted. Den har også visning af aktuel position via et link, der modtages pr. SMS, til Google Map på internettet eller via oplysning af længde- og breddekoordinater samt andre særlige egenskaber, f.eks. vandtæthed og magnetisk holder, indbygget strømbesparende stødsensor, udskiftelige litiumbatterier med en levetid på 1-10 dage (i standby tilstand), alarm ved position uden for område og ved for høj hastighed m.m. Ved hjælp af GPS- og GSM-modulet sender sporingsenheden oplysning om den aktuelle position via mobildatatjenesten GPRS til en internetserver, så du ved hjælp af et unikt brugernavn og en unik adgangskode kan logge ind på webstedet Du kan tjekke historikken maks måneder tilbage, positionen i realtid samt indstille en alarm ved for høj hastighed og ved en position uden for området m.m. Enheden kan benyttes i privatbiler og firmabiler, og den kan lokalisere bilen via websted, WAP-telefon, Android- eller ios iphone-app til mobiltelefon, WeChat på mobiltelefon (Android, iphone, Symbian, Windows, Blackberry) og ved afsendelse af SMS m.m. Hvis du har mere end en sporingsenhed, kan vi samle dem på én brugerkonto, så du ved hjælp af ét brugernavn kan spore alle biler. Du skal blot kontakte oplyse din sporingsenheds ID og dit brugernavn. Hvis du ringer op til sporingsenheden eller sender en SMS til den, vil sporingsenheden sende en SMS tilbage med positionen og et link til kort på internettet eller længde- og breddekoordinaterne. Sporingsenheden kan bruges til at spore privatbiler, firmabiler, busser, taxier, lastbiler, udendørsarbejdere, mobilt udstyr, transporter m.m.

2 Inden brug 1. Isætning af SIM-kort Bemærk: 1. Sporingsenheden bruger 2G GSM-netværket og kan kun uploade sporingsdata via GPRS. Den virker ikke sammen med CDMA-netværk eller 3G-netværk. (Nogle 3G SIM-kort kan bruge 2G GSM-netværket. Disse SIM-kort kan bruges i sporingsenheden). 2. Husk at tjekke, at GPRS-funktionen er aktiveret, og at APN er indstillet. Nogle netværk kræver også et GPRS-brugernavn og -adgangskode. (Ring til mobiltelefonselskabet for at få det oplyst) 3. Inden isætning eller udtagning af SIM-kort skal sporingsenheden være slukket. Holderen til SIM-kortet sidder på siden af enheden under den lange smalle gummiprop, der først skal aftages. Tryk på den gule knap med et spidst redskab, og holderen skubbes ud. Sæt SIM-kortet i holderen og skub holderen på plads igen (kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt). Til sidst sættes den lange smalle gummiprop på igen.

3 2. Tænd/sluk (on/off) Når enheden er slukket (OFF), isættes batteriet, eller den tilsluttes via 12 V eller 24 V strømkablet. Enheden tænder automatisk. Hvis batteristanden er for lav, slukker sporingsenheden automatisk. Hvis enheden er slukket (OFF), skal du trykke på SOS-knappen, indtil den grønne lysdiode lyser. Slip knappen igen, og sporingsenheden er tændt (ON). Hvis enheden er tændt (ON), skal du trykke på "ON/OFF"-knappen og holde den nede, indtil den grønne lysdiode blinker. Slip knappen og tryk dernæst tre gange på SOS-knappen, og enheden slukker (OFF). 3. Lysdiodeindikator Grøn lysdiode blinker én gang: Grøn lysdiode blinker to gange: Grøn lysdiode blinker tre gange: Grøn lysdiode blinker fire gange: GSM og GPS virker GSM virker, men der er ikke noget GPS-signal GSM og GPS virker, men batteristanden er lav GSM virker, men batteristanden er lav, og der er ikke noget GPS-signal Grøn lysdiode lyser konstant: Grøn lysdiode lyser ikke: Grøn lysdiode blinker hurtigt: Rød lysdiode blinker én gang: Rød lysdiode blinker to gange: GSM søger efter netværk Enheden er slukket Ind- eller udgående opkald eller SMS Uploader aktuel sporing Kan ikke uploade sporing 4. Genopladning og spænding Sporingsenheden bruger 5 V spænding. Du skal brug biladapteren eller vekselstrømsadapteren til genopladning. Genopladningen tager 4-5 timer. Hvis enheden bruges i en bil, anbefaler vi at tilslutte en V jævnstrømsadapter til bilens batteri, udgangen tilsluttes sporingsenheden og indgangen tilsluttes bilens batteri. 5. Genindstilling af standardindstillinger (fabrikskonfiguration) Sluk først for sporingsenheden. Tryk på "ON/OFF"-knappen og hold den nede. Fjern batteriet og sæt det i sporingsenheden igen eller forbind kablet med bilens batteri. Så tænder sporingsenheden automatisk. Efter nogle få sekunder blinker den grønne lysdiode 10 gange, hvorefter den lyser konstant. Slip "ON/OFF-knappen" og sporingsenheden er igen indstillet med standardkonfigurationen.

4 Bemærk: Efter genindstilling af standardindstillingerne er alle IP/APN/GPRS/TIDSZONE-indstillingerne blevet slettet og nulstillet, alle gemte telefonnumre er blevet slettet, adgangskoden er ændret til , og alle alarmindstillinger er slettet, hvis IP/APN/GPRS-brugernavn og adgangskode/tidszone er blevet ændret. Du skal indstille disse på ny ved at sende en SMS. 6. ANTENNE Sporingsenheden har en indbygget GSM- og GPS-antenne. Sporingsenheden må ikke komme i nærheden af meget metal. Det vil svække GSM- og GPS-signalet. 7. Strømbesvarende stødsensorstyring Sporingsenheden har indbygget stødsensor, og som standard er stødkontrol aktiveret. Hvis sporingsenheden flytter sig, tænder GPS'en, og positionen uploades automatisk. Hvis sporingsenheden ikke flytter sig i to minutter, slukker GPS og GPRS automatisk (positionen uploades ikke). Det er med til at forlænge batteriets levetid og spare udgifter til GPRS-data. 8. Betingelser for anvendelse Arbejdstemperaturen skal være mellem C og 60 0 C. Ved brug ved højere temperaturer kan standardspecifikationerne muligvis ikke overholdes. Tåler opbevaring fra C til 80 0 C. Anvendelsesmåde 1. Du skal have et SIM-kort til en 2G GSM-telefon, som skal have SMS-tjeneste, kunne vise indgående opkalds-id og have GPRS-funktion (GPRS bruges til at uploade sporingen til serveren, og visning af opkalds-id bruges i forbindelse med at lytte efter lyd i bilen). SIM-kortets pinkode skal være deaktiveret. SIM-kortets telefonnummer er sporingsenhedens nummer, og alle handlinger (ind- og udgående SMS'er) til og fra sporingsenheden sker på dette nummer. 2. Efter isætning af SIM-kortet tilsluttes sporingsenheden til bilens batteri, og den tænder automatisk (hvis der ikke er mere strøm på batteriet, kan genopladning af reservebatteriet forsinke den første lokalisering med 5-30 minutter). 3. Send en SMS til sporingsenheden for først at indstille APN og GPRS-brugernavn og adgangskode (kontakt dit mobiltelefonselskab for at få bekræftet dit SIM-korts APN og

5 GPRS-brugernavn og adgangskode. For nogle SIM-kort er det ikke nødvendigt at indstille GPRS-brugernavn eller adgangskode). 4. Du skal tjekke, at sporingsenheden kan modtage GPS- og GSM-signalet (du skal være udendørs for at modtage GPS-signalet. Hvis den grønne lysdiode blinker én eller tre gange hvert fjerde sekund, betyder det, at GSM- og GPS-signalet er godt). Når sporingsenheden flytter sig, uploader sporingsenheden positionen til platformen: Ved at logge ind på platformen kan du tjekke den aktuelle position eller afspille historik m.m. 5. Brugernavn og adgangskode til platformen er de sidste syv cifre i sporingsenhedens ID-nummer. ID-nummeret er det samme som S/N-nummeret, der står bag på enheden. Du kan også sende en SMS. Send "ID*adgangskode" (som standard er sporingsenhedens adgangskode ) til sporingsenheden for at tjekke ID-nummer. Du kan selv ændre adgangskoden og brugeroplysningerne. Kun vores administrator kan ændre dit brugernavn (bed forhandleren om at kontakte os, hvis du ønsker det ændret). Når du logger ind på webstedet, kan du se den aktuelle position på Google Map. Du kan også få vist sporingshistorik på en bestemt dato og tidspunkt og andre handlinger. Eksempel: S/N: CW9999C Brugernavn på platformen er derfor: Adgangskode er: Hvis du bruger en GPS Track-app til iphone eller Android og WeChat SNS-app til at tjekke og lokalisere sporingsenheden, har appen samme brugernavn og adgangskode, som du bruger til login på For downloading af app og WeChat samt brugsanvisning kan du gå ind på 999GPS.net og vælge platform manual. 7. Hvis du kalder op til sporingsenheden eller sender en SMS (send LINKLOCATE*123456) til sporingsenheden, vil den sende en SMS tilbage med positionen og et link til Google Map. 8. Hvis du har flere sporingsenheder, kan vi oprette dig som bruger for hele bilparken. Som bruger kan du se alle sporingsenhederne efter logon og dermed administrere bilparken. Bed forhandleren om at kontakte os for at få et brugernavn og en adgangskode til dig som bilparkadministrator. 9. Hvis du bruger egen server, skal du sende en SMS "IP*123456*dinipadresseogport" til sporingsenheden for at ændre server-ip og port. Hvis du bruger vores server, er det ikke nødvendigt at indstille på ny. 10. Sporingsenheden uploader data og tidspunkt til webstedet i GMT-tid (Greenwich Mean Time, plus eller minus et fast tal for din lokaltid). Du kan ændre tidszonen i menuen "My Account" efter logon

6 til platformen: Du får så vist tiden i din lokaltid. Du kan også sende en SMS til sporingsenheden for at ændre uploadingstiden til din lokaltid ("TIMEZONE*123456*XXX" - XXX kan være fra -12 til +12, f.eks.: New York er -05, Paris er +01, Tokyo er +09). Bemærk, at du ikke behøver både at ændre tidszonen på platformen og sende en SMS til sporingsenheden. Det er nok at bruge den ene metode. Instruks via SMS Tjek sporingsenhedens ID-nummer: Sporingsenhedens ID står på en mærkat på sporingsenheden. ID-nummeret er det samme som S/N-nummeret på mærkaten. Hvis mærkaten mangler, kan du sende en SMS "ID*123456" til sporingsenheden, hvor "ID" er den faste kommando, og "123456" er adgangskoden. Hvis handlingen lykkes, modtager du følgende SMS "ID:CW0800C ", hvor "CW0800C " er ID'et. sporingsenheder vil kun svare på dette nummer. Sporingsenhedens ID er: CW0800C , og brugernavnet til sporingsenhedens platform er: , og adgangskoden, der hører til brugernavnet, er også Du skal logge ind på platformen for at ændre adgangskoden. Indstilling af APN (Access Point Name): Nogle mobiltelefonselskaber kræver, at der er angivet et APN for at få adgang til internettet via GPRS. Send en SMS med "APN*123456*apnnavn" til sporingsenheden. "APN" er den faste kommando, "123456" er adgangskoden og "apnnavn" er mobiltelefonselskabets APN. Hvis handlingen lykkes, modtager du følgende SMS "APN: apnnavn". Bemærk: Nogle mobiltelefonselskaber kræver ikke et APN eller et GPRS-brugernavn og -adgangskode. Kontakt dit mobiltelefonselskab for at få bekræftet dette eller for at få oplyst APN og GPRS-brugernavn og -adgangskode til sporingsenheden. Indstilling af GPRS-brugernavn og -adgangskode: Send en SMS med "USERNAME*123456*brugernavn*adgangskode" til sporingsenheden. "USERNAME" er en kommando, "123456" er sporingsenhedens adgangskode, "username" er mobiltelefonselskabets GPRS-brugernavn, "password" er mobiltelefonselskabets GPRS-adgangskode. Hvis handlingen lykkedes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: "Username:brugernavn, Password:adgangskode". Kontakt mobiltelefonselskabets hotline for at få oplyst GPRS-brugernavn og -adgangskode. Nogle mobiltelefonselskaber kræver ikke et GPRS-brugernavn og -adgangskode. Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password".

7 Bemærk: Inden sporingen kan uploades, skal IP, APN, GPRS-brugernavn og -adgangskode indstilles (2G GSM-netværks APN, GPRS-brugernavn og -adgangskode. 3G-netværk kan ikke anvendes til denne sporingsenhed). Disse skal kun indstilles én gang, da de gemmes i sporingsenhedens hukommelse. Hvis sporingsenheden er blevet nulstillet (standardindstillinger), skal indstillingerne foretages igen. Tilføj/Slet/Kontrollér gemt nummer: Det gemte telefonnummer bruges til at sende alarmoplysninger via SMS, eller mobiltelefonen kan bruges til at lokalisere sporingsenheden uden brug af platformen. Hvis der ikke er gemt et telefonnummer, kan alarmoplysningerne ikke sendes til brugeren via SMS (lav batteristand, SOS, m.m.) 1. Tilføj telefonnummer via SMS Send en SMS med "ADDPHONE*123456*A*nummer" til sporingsenheden (anførselstegnene " " skal ikke medtages). "nummer" er det telefonnummer, du ønsker gemt. "ADDPHONE" er en kommando, "123456" er adgangskoden, "A" er den valgte nummerplacering. Hver sporingsenhed har tre telefonnummerplaceringer A og B og C, så du kan gemme tre telefonnumre. Hvis handlingen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: "Add Preset Phone OK". Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password". 2. Slet gemt telefonnummer via SMS Send en SMS med "DELETEPHONE*123456*A" til sporingsenheden. "DELETEPHONE" er en kommando, "123456" er adgangskoden, "A" er den valgte telefonnummerplacering. Der er tre placeringer "A" og "B" og "C". Hvis sletningen lykkedes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: "Delete Preset Phone OK". Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password". 3. Kontrollér gemt telefonnummer via SMS Send en SMS med "CHECKPHONE*123456" til sporingsenheden. "CHECKPHONE" er en kommando, og "123456" er adgangskoden. Hvis handlingen lykkedes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: "Preset Phone A: , B: , C: (telefonnumrene er kun eksempler), Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password".

8 Ændring/kontrol af adgangskode 1. Ændring af adgangskode til sporingsenhed Send en SMS med "CHANGEPASSWORD*123456*888888" til sporingsenheden. "CHANGEPASSWORD" er en kommando, "123456" er den gamle adgangskode, og "888888" er den nye adgangskode. Hvis handlingen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: "New Password: " til alle de gemte telefonnumre. Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password". Bemærk: Adgangskoden kan kun ændres ved brug af et gemt telefonnummer. 2. Kontrol af adgangskode til sporingsenhed Send en SMS med "CHECKPASSWORD" til sporingsenheden. "CHECKPASSWORD" er en kommando. Hvis handlingen lykkes, sender sporingsenheden følgende besked tilbage: "Password: " ("888888" er blot et eksempel). Bemærk: Adgangskoden kan kun kontrolleres ved brug af et gemt telefonnummer. Lokalisering af sporingsenheden ved opkald: Hvis du bruger et gemt telefonnummer til at kalde op til sporingsenheden, lægger sporingsenheden automatisk på efter tre ring og finder straks positionen. Efter 10 sekunder sender sporingsenheden en SMS tilbage med oplysning om den aktuelle position (link til kort på websted). Via mobiltelefonen kan du klikke ind på weblinket og få vist positionen på et kort på mobiltelefonen (telefonens SIM-kort skal have aktiveret GPRS-funktion). Hvis sporingsenheden ikke har et gemt nummer, kan alle telefonopkald aktivere sporingsenheden til at finde positionen. Hvis sporingsenheden har et gemt nummer, kan kun det gemte nummer aktivere sporingsenheden til at finde positionen. Et eksempel kan være: Batteri: 91 % Når du klikker på ovenstående weblink, vises det rigtige kort på mobiltelefonen.

9 Sende en SMS for at få sporingsenheden til at sende en SMS tilbage med et kortlink Send en SMS med "LINKLOCATE*123456" eller "MAPLOCATE*123456" til sporingsenheden. "LINKLOCATE" eller "MAPLOCATE" er en kommando, og "123456" er adgangskoden. Sporingsenheden finder straks positionen og sender en SMS tilbage med et link til kort på internettet. Brug mobiltelefonen til at klikke på weblinket, og positionen vises på et kort på telefonen (smarttelefonens SIM-kort skal have aktiveret GPRS-funktion). Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password". Sende en SMS for at få sporingsenheden til at sende en SMS tilbage med tekstbeskrivelse af positionen Send en SMS med "TEXTLOCATE*123456" til sporingsenheden. "TEXTLOCATE" er en kommando, og "123456" er adgangskoden. Sporingsenheden finder straks positionen og opretter forbindelse til internettet for at finde en tekstbeskrivelse af positionen. Den sender derpå en SMS tilbage med en tekstbeskrivelse af positionen. Eksempel på SMS-besked: Kontinuerlig uploading af sporing Send en SMS med "KEEPONLINE*123456" til sporingsenheden, hvis sporingsenheden skal være online konstant. "KEEPONLINE" er en kommando, og "123456" er adgangskoden. Sporingsenheden vil så ikke gå på standby, når sporingsenheden står stille, fordi GPS-modulet vil være tændt hele tiden, så du kan kontrollere enheden når som helst. Der bruges GPRS-data og strøm fra batteriet. Ved at bruge SMS-kommandoen "CANCELALARM" kan du annullere tilstanden og gå tilbage til standardtilstand med stødsensorstyring (hvis sporingsenheden ikke flytter sig i to

10 minutter, slukker GPS'en, og den går på standby for at spare udgifter til GPRS-data og strøm fra bilens batteri). Hvis stødsensorfølsomheden ikke er høj nok, eller bilen er blevet stjålet, kan du ved at aktivere denne tilstand følge bilen hele tiden. Annullering af alle alarmindstillinger Send en SMS med "CANCELALARM*123456" til sporingsenheden for at annullere alle alarmindstillinger. Også kommandoen "STOPENGINE" kan annulleres ved hjælp af denne SMS. "CANCELALARM" er en kommando, og "123456" er adgangskoden. Sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "All Alarm Cancel" og annullerer alle sporingsenhedens stødalarmindstillinger. Hvis adgangskoden ikke er korrekt, mislykkes handlingen, og sporingsenheden sender følgende besked tilbage: "Wrong Password". Alarm ved lav batteristand: Når batteristanden er lav, blinker sporingsenhedens grønne lysdiode tre eller fire gange, og dernæst sender sporingsenheden automatisk besked om lav batteristand til det første gemte telefonnummer. Batteriets levetid er ca. 5-7 dage (standby), og der er 20 timers uploadingstid. Hvis GPS- og GSM-signalet ikke er godt, er tiden kortere. SOS-nødopkald Tryk på SOS-knappen i seks sekunder. Først blinker lysdioden hurtigt, og så slukker den. Slip knappen, og sporingsenheden sender en SOS-besked til alle tre gemte telefonnumre. HELP!!! Batteri: 91 % Hvis sporingsenheden sender en besked om hjælp (HELP), skal du trykke på SOS-knappen. Ring chaufføren op for at få bekræftet, at han er OK, eller ring til politiet.

11 Indstilling af webstedets server-ip: Send en SMS med "IP*123456* ,8011" til sporingsenheden. "IP" er en fast kommando, "123456" er adgangskoden og " ,8011" er vores servers IP-adresse. Hvis indstillingen lykkes, modtager du følgende SMS: "IP: ,8011". IP-adressen kan blive ændret i forbindelse med opgradering af tjenesten, så hold øje med informationer på vores websted. Bemærk: Sporingsenhedens standard IP-adresse er: " ,8011". Det er ikke nødvendigt at angive den igen, medmindre vores IP-adresse er blevet ændret, eller hvis du ændrer din egen servers IP-adresse. Hvis IP-adressen er blevet ændret, oplyser vi det på webstedet. Indstilling af tidszone og lokaltid: Sporingsenhedens data og tidspunkter, der uploades til webstedet, er i GMT-tid (Greenwich Mean Time, plus/minus et helt tal for din lokaltid). Du kan sende en SMS til sporingsenheden for at ændre uploadingstidspunktet fra GMT-tid til din lokaltid. Send en SMS med "TIMEZONE*123456*XXX" til sporingsenheden. "TIMEZONE" er den faste kommando, "123456" er adgangskoden, og XXX er din lokale tidszone, der kan være fra -12 til +12, f.eks. New York -05 og Paris +01. Hvis indstillingen lykkes, sendes der en SMS tilbage med "TIME ZONE XXX". Bemærk: I menuen "My account" kan du efter at have logget ind på platformen: også ændre den lokale tidszone. Du behøver ikke både at ændre tidszonen på platformen og sende en SMS til sporingsenheden. Det er nok at bruge den ene metode.

12 Instruktionsoversigt Funktion SMS-besked Bemærk Svar Bemærk Indstille tidszone TIMEZONE* *XXX Time Zone is XXX Angive IP-adresse IP*123456* ,8011 IP: ,8011 Angive APN APN*123456*apnna vn APN:apnnavn Angive GPRS-brugernavn og -adgangskode USERNAME* *brugernavn*adgan gskode Username:brugernavn Password:adgangsko de Tjekke sporingsenhedens ID-nummer: ID* ID: CW0810C Tilføje telefonnummer ADDPHONE* *A* "Add Preset Phone A OK" Slette telefonnummer DELETEPHONE* *A "Delete Preset Phone OK" Kontrollere gemt telefonnummer CHECKPHONE* A: ; B: ; C: ; Ændre adgangskode CHANGEPASSWO RD*123456* Kun via et gemt telefonnummer New Password: Tjekke adgangskode CHECKPASSWOR D Kun via et gemt telefonnummer Password: Sende SMS for at få et link til position på kort LINKLOCATE* Weblink til kort med aktuel position Sende en SMS for at få en tekstbeskrivelse af position TEXTLOCATE* Tekstbeskrivelse aktuel position af Indstille sporingsenhed til at være konstant online KEEPONLINE* "All Alarm Cancel" Annullere alle alarmindstillinger CANCELALARM* "All Alarm Cancel" Automatisk tænding og nulstilling af sporingsenhed RESET* Gentænder enheden og annullerer alle alarmindstillinger Tryk på SOS- HELP + oplysning om Sender SOS SOS-nødopkald knappen, til lys- position HELP-besked til dioden lyser grønt alle gemte tlf.nr. 1. Som standard er adgangskoden Du kan selv ændre adgangskoden. 2. SMS-beskeder er på engelsk. * er stjerne-tasten. Anførselstegn " " skal ikke medtages i SMS'en.

13 Bemærkninger og Fejlfinding 1. Sporingsenheden bruger 2G GSM-netværket og kan kun uploade sporingsdata via 2G GPRS. Den virker ikke sammen med CDMA-netværk eller 3G-netværk (WCDMA eller CDM2000). Tjek, at SIM-kortets pinkode er deaktiveret. Hvis sporingsenheden ikke kan finde GSM-netværket, lyser den grønne lysdiode. 2. Sporingsenheden har en indbygget GSM- og GPS-antenne. Bemærk, at sporingsenheden skal monteres et sted, hvor den kan modtage GPS-signalet, normalt bag på sædet, på armlænet, under bagruden eller på panelet m.m. Sporingsenheden må ikke være i nærheden af meget metal eller magnetiske dele. 3. Sporingsenheden indeholder et litiumbatteri med lang levetid. En opladning kan holde til 1-2 dage (på standby). Du kan til enhver tid slutte sporingsenheden til bilens batteri, således at enheden har konstant spænding, og så vil genopladningen blive styret af ladekredsløbet. 4. Det tager sekunder for GPS'en at finde positionen. Hvis GSM-signalet er svagt, eller netværket er meget optaget, kan SMS'en blive sendt med forsinkelse af GPS-netværket. Dette er normalt. 5. Sporingsdataene gemmes på vores server i seks måneder. Gamle data slettes. 6. Hvis sporingsenheden slukker af sig selv: Kontrollér, at der er strøm nok på batteriet og prøv at genoplade det. Kontrollér, at adapteren virker (under genopladning lyser adapterens lysdiode rødt. Når lysdioden lyser grønt, betyder det, at batteriet er genopladet. Genopladningen kan tage over tre timer). 7. Hvis sporingsenhedens grønne lysdiode lyser konstant i tændt tilstand, og der ingen opkald er: Kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt, at SIM-kortets pinkode er deaktiveret, at der er penge nok på SIM-kortet, og at mobiltelefonen virker godt på stedet. Hvis sporingsenheden virker godt, blinker den grønne lysdiode hvert fjerde sekund. 8. Hvis sporingsenheden ikke kan uploade positionen til webstedet, skal du kontrollere, at SIM-kortet har GPRS-funktion, og at APN eller GPRS-brugernavn og -adgangskode er indstillet (ring til mobiltelefonselskabets hotline for at få oplyst, om det er nødvendigt at indstille disse). Hvis sporingsenheden ikke flytter sig, uploader enheden heller ikke nogen sporing. Prøv at flytte sporingsenheden. 9. Hvis sporingsenheden ikke kan sende besked tilbage via SMS, skal du kontrollere, om SIM-kortet har visning af ID-opkald og SMS-tjeneste. Læs den SMS-besked, som

14 Specifikationer: sporingsenheden sender tilbage, og kontrollér, at kommando og adgangskode er korrekt. 10. Hvis sporingsenheden ringer ved opkald, men ikke lægger på, skal du kontrollere, at telefonnummeret er gemt på enheden. Brug det gemte telefonnummer, slet det gemte telefonnummer eller nulstil sporingsenheden. 11. Ved udkørsel fra underjordisk parkering går noget af sporingen tabt. GSM- og GPS-modulet skal bruge nogle få minutter til at modtage et signal og finde positionen. Dette er normalt. 12. Somme tider går et positionspunkt tabt. Dette er normalt. Under sending kan nogle punkter gå tabt, men det sker ikke særlig tit. GSM-modul SIMCOM 900 GPS-modul Sirf-Star eller MTK GSM-frekvens 4-bånds GSM/GPS-antenne Indbygget GPS-kanal 32 kanaler Lokaliseringsnøjagtighed meter Tid ved koldstart af GPS 36 sekunder Tid ved varmstart af GPS 1 sekund Batteri (CCTR-800) 2000 mah Oplader strøm <200 ma/5 V Standby strøm 10 ma Arbejdstemperatur C til C Absolut temperatur C til C Opbevaringstemperatur C til C Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING

CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING CCTR-620 GPS TRACKER - BRUGSANVISNING Velkommen til brug af GPS tracker CCTR-620. Sporingsenheden er med et GPS-modul og et GSM-modul. Enheden har mange nye og unikke funktioner, f.eks. link til kort på

Læs mere

999GPS.net Manual til sporingsplatform

999GPS.net Manual til sporingsplatform 999GPS.net Manual til sporingsplatform Velkommen til denne GPS-sporingsplatform i realtid. Softwaren er et webbaseret system. Det er ikke nødvendigt at downloade hverken software eller plug-in software.

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning CCTR-600 GPS tracker brugervejledning Velkommen til at bruge denne GPS-tracker, den har mange funktioner, såsom at finde straks, real tracking mode, høj hastigheds rapport, nødhjælps behandling hjælp osv.

Læs mere

Manual til GPS tracker til kæledyr KDL100

Manual til GPS tracker til kæledyr KDL100 Manual til GPS tracker til kæledyr KDL100 Indledning Tak for at du har købt GPS trackeren. Denne manual viser hvordan du bruger produktet korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt inden du tager

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

TK102-2 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk. Kontakt: salg@smartgps.dk

TK102-2 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk. Kontakt: salg@smartgps.dk TK102-2 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK102-2. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt.

Læs mere

GPS-Tracker til bil og person PST-T100

GPS-Tracker til bil og person PST-T100 GPS-Tracker til bil og person PST-T100 Betjeningsvejledning Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden installation og brug! Ver.2.0 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. EGENSKABER 3 3. SPECIFIKATION...

Læs mere

TK10 Brugervejledning

TK10 Brugervejledning TK10 Brugervejledning TK10 Features Op til 800 dages drift på en opladning. 10000mAh Litium-Polymer batteri. Indbygget Sabotage alarm. GSM+GPS positionering med Google map tracking. Vandtæt design med

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

Vejledning til H GPS Tracker. TK106 Quick start guide. Helmholt Elektronik A/S

Vejledning til H GPS Tracker. TK106 Quick start guide. Helmholt Elektronik A/S Vejledning til H14836 GPS Tracker TK106 Quick start guide Installering af simkort På bagsiden af TK106 sættes en lille skruetrækker forsigtigt ind i hakket og vrides. Derved åbnes bagklappen. Så tages

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL Forord Tak for at du købte din GPS Tracker hos Alarmgruppen ApS. Læs bruger manualen igennem, inden du bruger din GPS Tracker. Enhver ændring vil blive integreret i den

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING. MOBISAT tak. fordi du valgte. MOBISAT - Mario - Brugsvejledning - V1.4 - Side 1 af 11

BRUGSVEJLEDNING. MOBISAT tak. fordi du valgte. MOBISAT - Mario - Brugsvejledning - V1.4 - Side 1 af 11 BRUGSVEJLEDNING MOBISAT tak fordi du valgte MOBISAT - Mario - Brugsvejledning - V1.4 - Side 1 af 11 HVAD ER MARIO MARIO er et beskyttelses- og satellitsporingssystem, der er i stand til at registrere de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL Forord Tak for at du købte TK102. Denne vejledning viser hvordan du kan betjene enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual omhyggeligt, inden du bruger dette

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP tilgængelig for ios/android/windows Phone 5040327601-WEB Kære kunde. Tak for at du valgte et Meta Trak produkt. Meta Trak er en telematisk enhed, der giver brugeren mulighed

Læs mere

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal.

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal. Personlig sikkerhed og tryghed Lommy Personal Tillykke med din nye Lommy Personal. Denne vejledning giver dig en kort introduktion i Lommy Personals mange funktioner. Lommy Personal overblik 4 5 1. Lystårn

Læs mere

GW 1000S manual. Tjek før brug.

GW 1000S manual. Tjek før brug. GW 1000S manual. Tjek før brug. Tjek ID nummer for produktet på bagsiden af uret er der. Før du gør brug af uret indsæt GSM netværks SIM kort eller WCDMA netværks SIM kort. GSM netværks SIM kort supportere

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker Ur GW300 vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker Ur GW300 vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker Ur GW300 vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med dit nye ur Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker S01 vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker S01 vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker S01 vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med din nye tracker Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Wildgame ST042 MMS opsætning.

Wildgame ST042 MMS opsætning. Wildgame ST042 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker Ur WATCHU vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker Ur WATCHU vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker Ur WATCHU vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med dit nye ur Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug.

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. 1.Produktspecifikationer CPU MTK2502D ARM7 260MHz Hukommelse: RAM 32Mb+ ROM 32Mb,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1.

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 5 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Menu... 8 Fitness

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Installationsvejledning ME301-2

Installationsvejledning ME301-2 Installationsvejledning ME301-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden. GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker Ur GW300 vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker Ur GW300 vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker Ur GW300 vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med dit nye ur Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

QUICK GUIDE. Besøg hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog.

QUICK GUIDE. Besøg  hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Velkommen til TK Star 905 GPS brugervejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til TK Star 905 GPS brugervejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til TK Star 905 GPS brugervejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med din GPS Tracker Manualen viser hvordan du anvender trackeren korrekt og dermed får det bedste ud af dit

Læs mere

Copyright & ansvarsfraskrivelse

Copyright & ansvarsfraskrivelse Velkommen til TK Star 1000 App vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med din GPS Tracker Vejledningen viser, hvordan du anvender TKSTAR GPS App en korrekt og dermed får det bedste

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013

GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 GPS 102B Mini Tracker 04.02.2013 Brugsanvisning Tak fordi du købte GPS Mini Tracker model 102. Denne brugsanvisning vil vise dig hvordan du kommer i gang med at bruge Trackeren og giver udførlig forklaring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Installationsvejledning DALM DALM EWM. Installationsvejledning

Installationsvejledning DALM DALM EWM. Installationsvejledning DK Installationsvejledning Installationsvejledning DALM DALM EWM Introduktion Tak, fordi du har valgt et produkt fra Dualtech, og velkommen til Dualtechs nye webbaserede programmerings- og vedligeholdelsesværktøj,

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere