Chatter Link og Chatter Setup Tool

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chatter Link og Chatter Setup Tool"

Transkript

1 Data Logger Chatter Link og Chatter Setup Tool 1

2 Declaration of Conformity Chatter Link og Chatter Setup Tool Konformitetserklæring Vi, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, påtager os det fulde ansvar for at produktet Declaration of Conformity We, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, declare under our sole responsibility that the product Konformitätserklärung Wir, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt som denne erklæring angår, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normdokument(er). EN /-4:2001, EN /-2:1999 efter bestemmelserne i direktiv 89/336/EEC; 92/31/EEC Declaration de conformite Nous, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit Data Logger to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s). EN /-4:2001, EN /-2:1999 following the provisions of Directive 89/336/EEC; 92/31/EEC Dichiarazione di conformità Noi, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l apparecchio auf das sich diese Erklärung bezieht mit der/den folgenden Nor me(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt. EN /-4:2001, EN /-2:1999 Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie 89/336/EEC; 92/31/EEC Declaración de Conformidad Nosotros, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto auquel se réfère cette déclaration est conforme á la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s) EN /-4:2001, EN /-2:1999 conformément aux dispositions de Directive 89/336/EEC; 92/31/EEC Data Logger al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alla seguente normativa(e) standard o ad altri documenti di normativa(e) EN /-4:2001, EN /-2:1999 conformemente alla disposizioni della Direzione 89/336/EEC; 92/31/EEC al cual se refiere esta declaración, está en conformidad con la(s) siguente(e) norma(s) u otros documentos normativos EN /-4:2001, EN /-2:1999 según las disposiciones de la(s) directiva(s) 89/336/EEC; 92/31/EEC 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Opstart Nødvendigt udstyr og software programmél Indledende kontroller Opsætning og registrering med Setup Tool.exe Generel Chatter opsætning Klargøring for drift på lokation Chatter Link 17 Søg, find og vælg Fanebladet Oversigt Fanebladet Generelt Fanebladet Tidsplan Fanebladet Kommunikation Fanebladet Analog Fanebladet Digital Fanebladet Tællere Fanebladet Modbus Fanebladet Lokation Lokation / Oprettelse af lokation Location / Søg og find (ret) en lokation Location / Tildeling af Chatter fra Lager til en lokation Lokation / Udtag en Chatter af drift (lager/kasseret) Opkaldskontrol af Chatter efter idriftsættelse Appendiks A. Opsætningseksempel 52 Expert tryktransmitter Modbus opsætning Appendiks B. Firmware forberedelse på server 54 Appendiks C. Beregning af VSP- og topkote 55 Figur liste 57 3

4 Denne side er blank. 4

5 1. Indledning Chatter Link og Chatter Setup Tool Tak fordi du valgte en MJK Chatter Data Logger. Vi har gjort, hvad der er muligt for at designe og producere en kvalitets data logger, som opfylder dine krav. MJK Chatter Data Logger er nem at installere, kalibrere og sætte i drift med programmerne Chatter Link og Chatter Setup Tool. For at få det optimale ud af Chatter anbefaler MJK imidlertid, at man først læser denne manual for bliver bekendt med alle detaljerne. Udstyret skal behandles og anvendes som anvist af producenten, MJK Automation A/S, for at sikre stabil virkemåde og nøjagtige målinger. Du kan altid komme i kontakt med din forhandler eller med MJK s hotline support for at få råd og vejledning: Europa Tlf.: Danmark Tlf.: Norge Tlf.: Sverige Tlf.: Holland Tlf.: Irland Tlf.: USA Tlf.: Australien Tlf.: Besøg vores hjemmeside for at læse mere om MJK Automation A/S, vores andre produkter og menneskerne bag dem. Chatter er varemærke for MJK Automation A/S, Danmark. 1. Indledning 5

6 2. Opstart 2.1 Nødvendigt udstyr og software programmél USB kabel - partnummer MJK Chatter CD - partnummer En server-pc installeret med Chatter systemsoftware (se separat manual) En IP adresse til server samt de to porte for konfiguration og måling GSM/GPRS data SIM kort med data opkald til Chatter Data Logger. 2.2 Indledende kontroller Chatter enheden aktiveres fysisk ved at flytte den viste jumper på efterfølgende figur fra position OFF til position ON. Figur 1. On-Off jumper fra OFF til ON position 6

7 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 3.1 Generel Chatter opsætning 1. Indsæt SIM-kortet og montér antennen i Chatter enheden. 2. Forbind Chatter til PC en med et USB kabel. 3. Aktivér Setup Tool.exe programmet. 4. Flyt jumperen ved SIM-kortet til position ON, og vent til lysdioden har blinket. 5. Hold knappen (switch en) TEST SW nedtrykket i ca. 10 sekunder, indtil lysdioden lyser konstant. 6. Tryk på knappen Search i Setup Tool programmet. 7. Efter ca. 20 sekunder fremkommer søgeresultatet: Figur 2. Chatter Link Search Markér Chatter enheden og tryk på Next. 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 7

8 8. Når de valgte Chatter enheder er lokaliseret, er det muligt at udføre enten en auto-konfigurering eller en manuel konfigurering for ekspert-brugere. Ved førstegangskonfigurering anbefales manuel konfigurering. Efterfølgende, når der findes en Excel-fil med data til input i Chatter Setup Tool, kan auto-konfigurering anvendes. Dette forudsætter, at der oprettes en fil med opsætninger for Chatter manuelt, og bruges primært, hvor der skal tilmeldes mange Chatter enheder til serveren. Indstillingerne kan altid senere ændres. Figur 3. Chatter Link Configuration 9. Under manuel konfigurering indstilles alle nødvendige indstillinger for at forbinde Chatter til Chatter server, og registrere Chatter på Chatter server under tilmelding. 10. Efterfølgende bliver den pågældende Chatter enhed konfigureret (eller omkonfigureret). Undgå manuel indgriben mens aktivitetsbjælken vises. 11. Vælg Configuration og Manual Configuration. 12. Indtast IP Address 1 og IP Address 2 til serverens IP adresse (påkrævet). 8

9 13. Indtast de tilhørende port numre (påkrævet). 14. Indtast det korrekte APN navn (påkrævet). 15. Indtast Pin Code, hvis SIM kortet kræver det. 16. Indtast serviceudbyderens SMS C nummer, hvis SIM kortet kræver det specielt for SMS afsendelse. 17. Indtast ID Tag (som er en valgfri tekst), (påkrævet). 18. Indtast MJK_SN (valgfrit nummer (6 cifre) men det bør være det samme, som på Chatter enhedens label), (påkrævet). 19. Sæt markering i Server Sync. feltet. 20. Indtast GPS positionsdata, hvis de er kendte (påkrævet). Ellers er default værdierne East = 1, North = 2 og Zone = Tryk Next og afvent, at opsætningen bliver overført til Chatter enheden. Figur 4. Chatter Link Configuration - konfigurerer 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 9

10 22. Når konfigureringen er færdig, vises et kontrolpanel med 3 muligheder: test forbindelsen til serveren (Test Connection), registrér enheden og åben databasen (Register Chatter), samt nedtag konfigurationen fra serveren (Force Update). Figur 5. Chatter Link Control Panel 23. Tryk Test Connection og vent på Connection test succeeded. 24. Tryk Register Chatter og afvent at registreringen bliver gennemført. 25. Luk Setup Tool programmet. VIGTIGT: Chatter skal klargøres til drift, før den kan monteres. Ellers tildeles den lokation Lager i Chatter Link. 10

11 3.2 Klargøring for drift på lokation Følgende procedure forudsætter, at der på Chatter server er udført den nødvendige konfiguration af den Chatter enhed, der ønskes sat i drift (Chatter Link). Ydermere forudsættes det, at Chatter har fået monteret SIMkort og antenne. 1. Chatter Sættes ON (se afsnit om adgang til hardware og fysisk aktivering i Chatter Hardware manualen). 2. Chatter forbindes med USB til PC. 3. Programmet Chatter Setup Tool startes. 4. Knappen TEST SW på Chatter print holdes nede, indtil lysdioden lyser op. 5. Tryk på Search knappen i Chatter Setup Tool. Figur 6. Søgning 6. Markér den valgte Chatter på listen og tryk på Next. 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 11

12 7. Indtast oplysninger for Chatter adgang til Server (de samme oplysninger, som ved registrering). Figur Tryk på Write Chatter. Data bliver nu skrevet til Chatter. Write Chatter 12

13 Figur 8. Konfigurering 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 13

14 9. Når alt er skrevet til Chatter enheden, dukker en række valgmuligheder op: Figur 9. Test og validering 10. Først kontrolleres forbindelsen ved at trykke på Test Connection og dernæst vente på Succeeded kommer frem i Information Log feltet. 14

15 Figur 10. Test og validering - fortsat 11. Derefter trykkes på Update configuration for at hente den opsætning, der er blevet tilrettet på Serveren via Chatter Link. 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 15

16 12. Vent på, at Succeeded kommer frem i Information Log feltet. Figur 11. Konfigurering fuldført Chatteren vil nu slukke sin lysdiode og falde i søvn. Den vil vågne i henhold til den tidsplan, der er konfigureret på serveren og lave de målinger, der ligeledes er blevet konfigureret. 13. Indtil Chatter monteres på lokationen, sættes Chatter i OFF tilstand jvf. afsnit om fysisk aktivering i Chatter Harware manualen. 14. Chatteren samles (Se afsnit om adgang til Chatter hardware i Chatter Hardware manualen) og monteres på sin lokation. 15. Kontrollér, at der efter montering på lokationen, kommer opkald ind fra Chatter enheden. Se også punktet Opkaldskontrol af Chatter under Chatter Link afsnit 4.1 for dette. 16

17 4. Chatter Link Chatter Link er det komplette værktøj for konfigurering. Herunder vises åbningssiden: Chatter Link og Chatter Setup Tool Vælg det ønskede sprog (CHOOSE LANGUAGE) for at komme til opsætningsmenuerne Efter valg af sprog er der adgang til at søge efter Chatter enheder og lokationer I venstre grønne søjle vil der fremkomme information og vejledning om brugen af de enkelte opsætningsparametre. 4. Chatter Link 17

18 Søg, find og vælg Søg, find og vælg den Chatter enhed, som man vil ændre opsætning på. Her er der f.eks. søgt og valgt en Chatter enhed, der indeholder Fjorden i ID-tag et: En general søgning kan foretages i feltet Søgetekst, som er fritekst. Der kan søges i indhold og i de felter, der er listet under søgeresultat. Søgning kan begrænses ved at vælge en begrænsning i boksen Søg Efter (Chatter ID, MJK serienummer, ID-tag). Tryk Fortsæt for at få adgang til den valgte Chatter s opsætning. 18

19 Fanebladet Oversigt Fra Oversigt menuen kan man se den samlede konfiguration samt bestemme hvilke signaler, der er aktiverede eller de-aktiverede: Chatter ID: MJK Serienummer: ID-tag: Firmware version: Hardware version: Nyeste firmware: Current location: Oprettet d.: Seneste opkald: Signalstyrke: Chatter enhedens unikke serienummer. Valgfrit nummer (6 cifre), men bør være det samme, som på Chatter enhedens label. Valgfri tekst, som identificerer Chatter. Den firmware version, som ligger i Chatter. Chatter hardware version. Den seneste firmware, der ligger klar på serveren til evt. opdatering af Chatter enhed, der ringer ind. Den lokation, som Chatter er tildelt. Dato og tid for hvornår Chatter blev registreret på serveren. Dato og tid for hvornår Chatteren sidst ringede ind til serveren Signalstyrken, som Chatter modem et havde ved sidste opkald. 4. Chatter Link 19

20 Timer i drift: Timer online: Chatter Link og Chatter Setup Tool Tiden, som Chatter i sin levetid har været aktiv (i vågen tilstand). Tiden, som Chatter i sin levetid har brugt på at kommunikere. [ ] Opdatér: Hvis der er installeret en nyere Chatter firmware på serveren, som er klar til at blive sendt til flere Chatter enheder, kan dette foretages ved at sætte en makering i dette felt. Chatteren vil automatisk blive programmeret med nyeste firmware næste gang, den ringer ind til serveren. Når Chatter har hentet den nye firmware, vil denne markering automatisk blive fjernet. Muligheden for at markere denne boks vil blive fjernet ved næste interval opkald fra Chatter, og Chatter enhedens opdaterede firmware vil derefter fremgå i Firmware version:. Under feltet Generel opsætning kan man aktivere/deaktivere de signaler, som er oprettet for Chatter. Bemærk: Hvis der aktiveres signaler, som ikke tidligere har været aktiveret, skal opsætning for disse signaler redigeres på deres respektive faneblade. Nederst findes to knapper, som går igen på de efterfølgende faneblade, som indeholder opsætning for den valgte Chatter enhed. [ Nulstil ]: Annullerer alle de ændringer, der er foretaget i opsætningen for den valgte Chatter forudsat, at opsætningen ikke er blevet gemt i mellemtiden (undtaget er lokation). [ Gem opsætning ]: Gemmer de ændringer, der er foretaget i opsætningen for den valgte Chatter. Brug denne knap inden der arbejdes med lokation for den valgte Chatter, og for at ændringer træder i kræft og bliver taget med (undtaget er lokation). Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 20

21 Fanebladet Generelt Fra Generelt menuen opsættes basisparametrene for den valgte Chatter enhed: Generelle indstillinger: ID-tag: Valgfri tekst, der identificerer Chatter enheden. MJK-Serienummer: Valgfrit nummer (6 cifre), men bør være det samme, som på Chatter enhedens label. Tidsformat: Det format, som tider skal gemmes i (kun 24 timer kan anvendes). Send fejl som: [ ] SMS: Vælg, om alarmer skal komme som SMS (indstil nummer, der skal sendes til, under Kommunikation ) [ ] Vælg, om alarmer skal komme som (indstil adresse, der skal sendes til, under Kommunikation ). Fejltekst: Indholdet i denne boks vil blive sendt sammen med alarm beskeder. 4. Chatter Link 21

22 Seneste batterispænding: Viser hvilken spænding, der var på Chatter enhedens batteri ved sidste opkald. Batterialarm ved: Chatter Link og Chatter Setup Tool Hvis denne værdi sættes, vil der komme alarm om lav batterispænding, når batteriets spænding kommer under denne værdi. Er denne Chatter i drift?: Sæt en markering i denne boks, når Chatter er sat i drift, og fjern den igen, når Chatter tages ud af drift (lager, kasseret). Denne indstilling har ikke indflydelse på Chatter, og kan ikke bruges til f.eks. at Slukke/Pause Chatter opgaver. Er kun ment som driftstatus for at kunne holde øje med, hvilke Chatter enheder der er aktive i store systemer. Opsætning af GPS: GPS-modul: Format: Hvis der fysisk på Chatter enheden er monteret et GPS modul, kan dette aktiveres ved at markere denne boks. (standard er Deaktivér ). Her indstilles værdierne for Chatter GPS positionen. Denne kan indstilles, hvis der ikke er monteret GPSmodul på Chatter. Dette gør det muligt at få Chatter positionen vist ved at trykke på knappen [ Vis placering på kort ]. [ Vis placering på kort ]: Med denne knap kan man få vist Chatter positionen på GoogleMaps. Dette kræver korrekt indtastning under Format, og at der er oprettet et Google API (3.-part software. Se manual for system software). Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 22

23 Fanebladet Tidsplan Fra Tidsplan menuen bestemmes med hvilke intervaller Chatter skal kalde op til serveren og hvor tit, der skal logges, m.m.: Referencetidspunkt for opkald: Referencen for, hvornår Chatter skal kalde op til serveren. Datoén bruges ikke i dette felt, og kan ignoreres. I eksemplet vil Chatter kalde op hver dag kl Opkaldsinterval: Denne indstilling angiver, hvor tit Chatter skal kalde op i forhold til Referencetidspunkt for opkald. Referencetidspunkt for logning: Referencen for, hvornår Chatter skal logge data fra sine indgange. Datoen bruges ikke i dette felt og kan ignoreres. I eksemplet vil Chatter logge hver dag kl Loginterval: Denne indstilling angiver, hvor tit Chatter skal logge i forhold til Referencetidspunkt for logning. Hændelsesinterval: Hvis der på nogle indgange er aktiveret hændelser, vil dette interval træde i kræft som loginterval, indtil hændelsestilstanden ophører. 4. Chatter Link 23

24 Alarminterval: Måle-forsinkelse: Stabiliseringstid: GPS-interval: Hvis der på nogle indgange er aktiveret alarmer, vil der i dette interval blive afsendt alarm (alarm opkald til serveren og SMS + hvis valgt). Tiden der skal gå, før målingen bliver foretaget, når Chatter vågner på logintervallet, og tiden før målinger i henhold til antal målinger, der foretages under Stabiliseringstid (gælder alle tilsluttede indgange). Antal målinger, der skal foretages for at sikre en stabil måling Hvis der er monteret et GPS-modul på Chatter, vil der ifølge dette interval blive foretaget GPSpositionering for hvor Chatter befinder sig. Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 24

25 Fanebladet Kommunikation Fra Kommunikation menuen opsættes data for GPRS forbindelsen til serveren samt SMS tjenesten: Bemærk: Indstillinger der fejlagtigt ændres i denne menu kan gøre, at Chatter ikke længere kan komme i kontakt med serveren. Vær derfor meget påpasselig med at ændre disse parametre! APN: Access Point Name for det netværk, der skal bruges. Hvis Chatter enheden skal med i et MPLS netværk, bruges det specifikke APN for dette netværk hér. Pin- kode på Sim-kort: Hvis der er aktiveret pin-kodespærring på SIMkortet, skrives koden hér. 4. Chatter Link 25

26 SMS Service nummer: SMS Service nummer er også kaldet SMSC nummer eller SMS Central nummer. Hvis det er påkrævet, at der bruges specifik SMS service nummer, for at afsende SMS er fra SIM-kortet, skrives dette nummer hér. Send SMS til: Nummeret på den telefon, der skal modtage SMS-alarmer m.m. fra Chatter. adressen, der skal sendes alarmer m.m. til. IP-adresse 1 (Måle): IP-Adressen til Chatter serveren, hvor Chatter skal aflevere måledata. Port: Porten at aflevere måledata til - fra Chatter til server. IP-adresse 2 (Konf): IP-Adressen til Chatter serveren, hvor Chatter skal hente sin opsætning. Port: Porten at aflevere måledata til - fra Chatter til server. Feltet Telefon-oplysninger : Bemærk: Disse oplysninger er til registrering og sporing af hvilke SIM-kort, der er monteret i den enkelte Chatter. Ikke vigtige indstillinger for, om Chatter kan kalde op til server. Telefon nummer: SIM-kort nummer: Telefonnumer på SIM-kortet. Serienummer på SIM-kort (ICCD, sim-nr.) Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 26

27 Fanebladet Analog De fire analoge indgange opsættes fra Analog menuen. Siden er delt op i fire sektioner, som hver for sig gruppérer indstillinger for de enkelte indgange. Aktivér: Definerer om den analoge indgang er i brug. Nulpunktsskalering: Skallérer hvilken værdi, der er nulpunktet. Standard er 0. Makimumsskalering: Skallérer hvilken værdi, der er maksimum. Nulpunktskalibrering: Kalibrering for nulpunkt. Standard er 0 (offset). Maximumskalibrering: Kalibrering for maksimum. Standard 1 (offset). 4. Chatter Link 27

28 Nedre grænseværdi: Hvis signalet på AI kommer under denne værdi, vil Chatter handle efter, om Nedre grænse værdi aktiveret er aktiv, og derpå sende alarm eller logge efter Hændelsesinterval:, som er indstillet på fanebladet Tidsplan. Øvre grænseværdi: Hvis signalet på AI kommer over denne værdi, vil Chatter handle efter, om Øvre grænse værdi aktiveret er aktiv, og derpå sende alarm eller logge efter Hændelsesinterval:, som er indstillet på fanebladet Tidsplan. Nedre grænseværdi aktiveret: Aktiveres denne indstilling, vil Chatter monitorere, om signalet på AI kommer under den værdi, der er defineret i Nedre grænseværdi:. Øvre grænseværdi aktiveret: Aktiveres denne indstilling, vil Chatter monitorere, om signalet på AI kommer over den værdi, der er defineret i Øvre grænseværdi:. Hændelser aktiveret: Hvis Nedre eller Øvre grænseværdi aktiveret er aktiveret, og der er defineret en værdi i Nedre eller Øvre Grænseværdi:, vil Chatter begynde at logge efter det Hændelsesinterval:, som er indstillet på fanebladet Tidsplan, når signalet på AI kommer under eller over værdien i Nedre eller Øvre grænseværdi (gælder kun så længe, at tilstanden er aktiv). Alarmer aktiveret: Hvis Nedre eller Øvre grænseværdi aktiveret er aktiveret, og der er defineret en værdi i Nedre eller Øvre Grænseværdi:, vil Chatter sende alarmer efter det Alarminterval:, som er indstillet på fanebladet Tidsplan, når signalet på AI kommer under eller over værdien i Nedre eller Øvre grænseværdi (gælder kun så længe, at tilstanden er aktiv). Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 28

29 Fanebladet Digital De fire digitale indgange opsættes fra Digital menuen. Siden er delt op i fire sektioner, som hver for sig gruppérer indstillinger for de enkelte indgange: Aktivér: Angiver om indgangen er aktiveret. NO/NC: Tilstanden som indgangen forventer at være i under normal drift. Den har 4 funktioner: NC (passiv) Indgangen er normalt forbundet til GND og aktiveres, når denne forbindelse brydes. NO (passiv) Indgangen er normalt åben og aktiveres, når den forbindes til GND. NC_Voltage Indgangen er normalt tilsluttet en spænding (aktiv) på 2-5V og aktiveres, når denne forbindelse brydes. NO_Voltage Indgangen er normalt åben og aktivereres, (aktiv) når den tilsluttes en spænding på 2-5V. 4. Chatter Link 29

30 Hændelser aktiveret: Er denne indstilling markeret, vil Chatteren, når indgangen aktiverer ændre loginterval, til den indstillede værdi i Hændelsesinterval på fanebladet Tidsplan (gælder kun så længe, at indgangen er aktiveret). Alarmer aktiveret: Er denne indstilling markeret, vil Chatter, når indgangen aktiverer, sende alarmer i det tidsinterval, der er indstillet i Alarminterval på fanebladet Tidsplan (gælder kun så længe, at indgangen er aktiveret) Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 30

31 Fanebladet Tællere På dette faneblad, indstilles alle data for de fire tællere tilknyttet de fire digitale indgange. Siden er delt op i 4 sektioner, som hver for sig gruppérer indstillinger for de enkelte indgange. Bemærk: Opsætningen kræver, at DI for den ønskede tæller er aktiveret og konfigureret. Aktivér: Angiver om tælleren skal tælle, hver gang DI bliver aktiv. Forvalg: Angiver det tal, der skal tælles fra, når den tilhørende indgang bliver aktiv. Ved ændringer trykkes på Gem opsætninger. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 4. Chatter Link 31

32 Fanebladet Modbus Fra Modbus menuen indstilles alle data for de fire Modbus sensore, der maksimalt kan tilsluttes en Chatter enhed. Siden er delt op i fire sektioner, som hver for sig gruppérer indstillinger for de enkelte sensore. Aktivér: Angiver om der skal logges data fra Modbus sensor tilsluttet Modbus klemmerne. Adresse: Angiver Modbus sensorens adresse (findes på label på kablet). Standard er 250. Hvis der monteres flere Modbus sensore på Chatter enheden, skal disse have hver deres adresse. Dette bestemmes fra produktionen af sensoren, og de enkelte Chatter enheder skal derfor bestilles med specielt fremstillede Modbus sensore. Hver Modbus sensor kan indeholder op til to signalgivere og er gruppéret under de enkelte Modbus sensore s felter. Begge signaler skal være udfyldt. 32

33 Nulpunktsskalering: Skallérer hvilken værdi, der er nulpunktet. Standard er 0. Maksimumsskalering: Skallérer hvilken værdi, der er maksimum. For måling af niveau skal denne værdi som standard sættes til 0,09807, for at skalléringen bliver omregnet direkte fra mbar til meter vandsøjle over sensor. For måling af temperatur, skal denne værdi som standard sættes til 1, hvorved udlæsningen er i grader celcius. Nulpunktskalibrering: Kalibrering for nulpunkt. Standard 0 (Offset). Maximumskalibrering: Kalibrering for maximum. Standard 1 (Offset). Nedre grænseværdi: Hvis signalet på målingen kommer under denne værdi, vil Chatter handle efter om Nedre grænse værdi aktiveret er aktiv, og derudfra sende alarm eller logge efter Hændelsesinterval: som er indstillet på fanebladet Tidsplan. Standard er 0. Øvre grænseværdi: Hvis signalet fra målingen kommer over denne værdi, vil Chatter handle efter om Øvre grænse værdi aktiveret er aktiv, og deraf sende alarm, eller logge efter Hændelsesinterval:, som er indstillet på fanebladet Tidsplan. Standard er Registernummer: Angiver fra hvilket register i Modbus sensoren, der skal hentes data fra. (Standard: 2 for Sig.1 og 8 for Sig. 2). 2 = Niveau 1 (Standard for Signal 1, når normal tryksonde anvendes), 4 = Niveau 2 (Kun for specielle Modbus sensore), 8 = Temperatur (Standard for Signal 2, når normal tryksonde anvendes). 4. Chatter Link 33

34 Datatype: Angiver hvilken datatype udlæsningen fra Modbus enheden skal læses i. Standard er F32. U16 = Unsigned 16 bit U32 = Unsigned 32 bit F32 = Floating point 32 bit Sondedybde: Angiver i hvilken dybde fra toppen af boringen, som sonden er monteret i. Standardberegningen for denne værdi er: kabellængden (på label) 10 cm (se appendiks B). Ikke kritisk for Chatter målinger. Se Bemærkninger på næste side. Referencekote: Angiver koten til toppen af boringen (se appendiks B). Ikke kritisk for Chatter målinger. Se Bemærkninger på næste side. Nedre grænseværdi aktiveret: Aktiveres denne indstilling, vil Chatter holde øje med, om signalet på AI kommer under den værdi, der er defineret i Nedre grænseværdi:. Øvre grænseværdi aktiveret: Aktiveres denne indstilling, vil Chatter holde øje med, om signalet på AI kommer over den værdi, der er defineret i Øvre grænseværdi:. Hændelser aktiveret: Hvis Nedre eller Øvre grænseværdi aktiveret er aktiveret. og der er defineret en værdi i Nedre eller Øvre grænseværdi, vil Chatter begynde at logge efter det Hændelsesinterval: som er indstillet på fanebladet Tidsplan, når målingen kommer under eller over værdien i Nedre eller Øvre grænseværdi (gælder kun så længe, tilstanden er aktiv). Alarmer aktiveret: Hvis Nedre eller Øvre grænseværdi aktiveret er aktiveret. og der er defineret en værdi i Nedre eller Øvre grænseværdi, vil Chatter sende alarmer efter det Alarminterval: som er indstillet på fanebladet Tidsplan, når målingen kommer under eller 34

35 Bemærkninger: Chatter Link og Chatter Setup Tool over værdien i Nedre eller Øvre grænseværdi (gælder kun så længe, at tilstanden er aktiv). Sondedybde og Referencekote værdierne bruges ikke af Chatteren til at lave målinger. Tallene bruges i forbindelse med Chatter Reader, til at lave beregning på den aktuelle vandspejlskote, på det givne logge tidspunkt for Chatteren, når Chatteren er monteret steder hvor det er vigtigt at kunne beregne Kote niveau. Samtidig giver tallene en registrering og sporing af hvilke data der er ang. Koter og kabellængder på lokationen. Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. Se også opsætningseksemplet på side Chatter Link 35

36 Fanebladet Lokation Fra Lokation menuen kan man ændre status for de enkelte Chatter enheder: Se afsnit ang. oprettelse og tildeling af Chatter enheder til lokationer. 36

37 Lokation / Oprettelse af lokation 1. Felterne udfyldes for den lokation, som ønskes oprettet: Her er der for DGU udfyldt: (kan udelades, hvis der ikke findes et DGU ID). 2. Felterne udfyldes således under feltet Location settings : Location: Tag-ID for lokationen. Ex. Overordnet navn for lokation Type: Her vælges type boring. (Ubestemt, Pejle, Indvinding Reference, På Lager, Kasseret) DGU ID: Boringens DGU-nr Ex Anlæg: Hvor hører Chatter til? Ex. Sommerby RA Område: Underlokation (by eller område) Ex. Sommerby Sted: Lokationens navn Ex. Overløb v. fjorden 4. Chatter Link 37

38 GPS koordinat: GPS kordinaterne for lokationen. Ex: 32U E N (30 tegn med UTM formatet: xxu xx.xxxxxxe yy.yyyyyyn) Notat: Notat til lokationen Tekst 1: Valgfri tekst 1 Tekst 2: Valgfri tekst 2 Tekst 3: Valgfri tekst 3 Tekst 4: Valgfri tekst 4 3. Når felterne er udfyldt, trykkes på knappen Ny lokation. Lokationen er hermed gemt. Bemærk: Når lokationen er gemt, vil formen blive nulstillet, og det vil se ud, som om intet skete, men lokationen ér gemt og kan genses ved at søge på den. 38

39 Location / Søg og find (ret) en lokation 1. I panelet Søg, i feltet Søgetekst skrives f.eks fjorden for at søge. 2. I drop-down boksen Search By kan søgningen begrænses til enkelte felter. (standard er All ). Søg f.eks på fjorden. 4. Chatter Link 39

40 3. For at se detaljerne om lokationen for evt. ændring eller tildeling af Chatter til lokationen, vælges lokationen med den lille radioknap, og detaljerne for lokationen vises under Location settings. 4. Ændringer vedr. lokationen kan ændres hér og gemmes ved at trykke på Gem lokation. Bemærk: Man kan ikke ændre enkelte ting og gemme som ny lokation, der ligner. På den viste søgning er der allerede tildelt en chatter til lokationen, og dette kan ses i panelet nederst Chattere på denne lokation 40

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212 PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL Indholdsfortegnelse Indledning 5 Konformitetserklæring... 6 Specifikationer & ordrenumre Ordrenumre Tilbehør Dimensioner......... 10 Elektrisk og mekanisk tilslutning

Læs mere

Manual DK HMI betjeningspanel. MJK HMI Betjeningsdisplay

Manual DK HMI betjeningspanel. MJK HMI Betjeningsdisplay MJK HMI Betjeningsdisplay Dine notater: 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Specifikationer & Ordrenumre 5 Ordernumre Dimensioner... 6... 7 Elektrisk og mekanisk tilslutning og montering 8 Mekanisk montering...

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Piccolo Light Brugsvejledning

Piccolo Light Brugsvejledning Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com - 1 - Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering...

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01 Brugermanual til webbrugerflade DHP-R 4664-064-01 2 Danfoss 4664-064-01 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Forbindelse til en computer 7 2.1 Forudsætninger 7 2.2 Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Microtracker EPS2 Brugermanual

Microtracker EPS2 Brugermanual Microtracker EPS2 Brugermanual Version 1. 1 2013-05- 27 Valid for Firmware 1.19 or newer GPS / GSM tracker Denne manual beskriver egenskaber, opsætning og brug af EPS2 Microtracker KEY 7 A/S info@microtracker.dk

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 20 GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7

SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7 1 SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...4 Nødvendigt udstyr...4 Funktioner...4 Specifikation/Driftsbetingelser...5

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere