Chatter Link og Chatter Setup Tool

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chatter Link og Chatter Setup Tool"

Transkript

1 Data Logger Chatter Link og Chatter Setup Tool 1

2 Declaration of Conformity Chatter Link og Chatter Setup Tool Konformitetserklæring Vi, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, påtager os det fulde ansvar for at produktet Declaration of Conformity We, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, declare under our sole responsibility that the product Konformitätserklärung Wir, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt som denne erklæring angår, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normdokument(er). EN /-4:2001, EN /-2:1999 efter bestemmelserne i direktiv 89/336/EEC; 92/31/EEC Declaration de conformite Nous, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit Data Logger to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s). EN /-4:2001, EN /-2:1999 following the provisions of Directive 89/336/EEC; 92/31/EEC Dichiarazione di conformità Noi, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l apparecchio auf das sich diese Erklärung bezieht mit der/den folgenden Nor me(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt. EN /-4:2001, EN /-2:1999 Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie 89/336/EEC; 92/31/EEC Declaración de Conformidad Nosotros, MJK Automation A/S, DK-2850 Nærum, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto auquel se réfère cette déclaration est conforme á la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s) EN /-4:2001, EN /-2:1999 conformément aux dispositions de Directive 89/336/EEC; 92/31/EEC Data Logger al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alla seguente normativa(e) standard o ad altri documenti di normativa(e) EN /-4:2001, EN /-2:1999 conformemente alla disposizioni della Direzione 89/336/EEC; 92/31/EEC al cual se refiere esta declaración, está en conformidad con la(s) siguente(e) norma(s) u otros documentos normativos EN /-4:2001, EN /-2:1999 según las disposiciones de la(s) directiva(s) 89/336/EEC; 92/31/EEC 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Opstart Nødvendigt udstyr og software programmél Indledende kontroller Opsætning og registrering med Setup Tool.exe Generel Chatter opsætning Klargøring for drift på lokation Chatter Link 17 Søg, find og vælg Fanebladet Oversigt Fanebladet Generelt Fanebladet Tidsplan Fanebladet Kommunikation Fanebladet Analog Fanebladet Digital Fanebladet Tællere Fanebladet Modbus Fanebladet Lokation Lokation / Oprettelse af lokation Location / Søg og find (ret) en lokation Location / Tildeling af Chatter fra Lager til en lokation Lokation / Udtag en Chatter af drift (lager/kasseret) Opkaldskontrol af Chatter efter idriftsættelse Appendiks A. Opsætningseksempel 52 Expert tryktransmitter Modbus opsætning Appendiks B. Firmware forberedelse på server 54 Appendiks C. Beregning af VSP- og topkote 55 Figur liste 57 3

4 Denne side er blank. 4

5 1. Indledning Chatter Link og Chatter Setup Tool Tak fordi du valgte en MJK Chatter Data Logger. Vi har gjort, hvad der er muligt for at designe og producere en kvalitets data logger, som opfylder dine krav. MJK Chatter Data Logger er nem at installere, kalibrere og sætte i drift med programmerne Chatter Link og Chatter Setup Tool. For at få det optimale ud af Chatter anbefaler MJK imidlertid, at man først læser denne manual for bliver bekendt med alle detaljerne. Udstyret skal behandles og anvendes som anvist af producenten, MJK Automation A/S, for at sikre stabil virkemåde og nøjagtige målinger. Du kan altid komme i kontakt med din forhandler eller med MJK s hotline support for at få råd og vejledning: Europa Tlf.: Danmark Tlf.: Norge Tlf.: Sverige Tlf.: Holland Tlf.: Irland Tlf.: USA Tlf.: Australien Tlf.: Besøg vores hjemmeside for at læse mere om MJK Automation A/S, vores andre produkter og menneskerne bag dem. Chatter er varemærke for MJK Automation A/S, Danmark. 1. Indledning 5

6 2. Opstart 2.1 Nødvendigt udstyr og software programmél USB kabel - partnummer MJK Chatter CD - partnummer En server-pc installeret med Chatter systemsoftware (se separat manual) En IP adresse til server samt de to porte for konfiguration og måling GSM/GPRS data SIM kort med data opkald til Chatter Data Logger. 2.2 Indledende kontroller Chatter enheden aktiveres fysisk ved at flytte den viste jumper på efterfølgende figur fra position OFF til position ON. Figur 1. On-Off jumper fra OFF til ON position 6

7 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 3.1 Generel Chatter opsætning 1. Indsæt SIM-kortet og montér antennen i Chatter enheden. 2. Forbind Chatter til PC en med et USB kabel. 3. Aktivér Setup Tool.exe programmet. 4. Flyt jumperen ved SIM-kortet til position ON, og vent til lysdioden har blinket. 5. Hold knappen (switch en) TEST SW nedtrykket i ca. 10 sekunder, indtil lysdioden lyser konstant. 6. Tryk på knappen Search i Setup Tool programmet. 7. Efter ca. 20 sekunder fremkommer søgeresultatet: Figur 2. Chatter Link Search Markér Chatter enheden og tryk på Next. 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 7

8 8. Når de valgte Chatter enheder er lokaliseret, er det muligt at udføre enten en auto-konfigurering eller en manuel konfigurering for ekspert-brugere. Ved førstegangskonfigurering anbefales manuel konfigurering. Efterfølgende, når der findes en Excel-fil med data til input i Chatter Setup Tool, kan auto-konfigurering anvendes. Dette forudsætter, at der oprettes en fil med opsætninger for Chatter manuelt, og bruges primært, hvor der skal tilmeldes mange Chatter enheder til serveren. Indstillingerne kan altid senere ændres. Figur 3. Chatter Link Configuration 9. Under manuel konfigurering indstilles alle nødvendige indstillinger for at forbinde Chatter til Chatter server, og registrere Chatter på Chatter server under tilmelding. 10. Efterfølgende bliver den pågældende Chatter enhed konfigureret (eller omkonfigureret). Undgå manuel indgriben mens aktivitetsbjælken vises. 11. Vælg Configuration og Manual Configuration. 12. Indtast IP Address 1 og IP Address 2 til serverens IP adresse (påkrævet). 8

9 13. Indtast de tilhørende port numre (påkrævet). 14. Indtast det korrekte APN navn (påkrævet). 15. Indtast Pin Code, hvis SIM kortet kræver det. 16. Indtast serviceudbyderens SMS C nummer, hvis SIM kortet kræver det specielt for SMS afsendelse. 17. Indtast ID Tag (som er en valgfri tekst), (påkrævet). 18. Indtast MJK_SN (valgfrit nummer (6 cifre) men det bør være det samme, som på Chatter enhedens label), (påkrævet). 19. Sæt markering i Server Sync. feltet. 20. Indtast GPS positionsdata, hvis de er kendte (påkrævet). Ellers er default værdierne East = 1, North = 2 og Zone = Tryk Next og afvent, at opsætningen bliver overført til Chatter enheden. Figur 4. Chatter Link Configuration - konfigurerer 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 9

10 22. Når konfigureringen er færdig, vises et kontrolpanel med 3 muligheder: test forbindelsen til serveren (Test Connection), registrér enheden og åben databasen (Register Chatter), samt nedtag konfigurationen fra serveren (Force Update). Figur 5. Chatter Link Control Panel 23. Tryk Test Connection og vent på Connection test succeeded. 24. Tryk Register Chatter og afvent at registreringen bliver gennemført. 25. Luk Setup Tool programmet. VIGTIGT: Chatter skal klargøres til drift, før den kan monteres. Ellers tildeles den lokation Lager i Chatter Link. 10

11 3.2 Klargøring for drift på lokation Følgende procedure forudsætter, at der på Chatter server er udført den nødvendige konfiguration af den Chatter enhed, der ønskes sat i drift (Chatter Link). Ydermere forudsættes det, at Chatter har fået monteret SIMkort og antenne. 1. Chatter Sættes ON (se afsnit om adgang til hardware og fysisk aktivering i Chatter Hardware manualen). 2. Chatter forbindes med USB til PC. 3. Programmet Chatter Setup Tool startes. 4. Knappen TEST SW på Chatter print holdes nede, indtil lysdioden lyser op. 5. Tryk på Search knappen i Chatter Setup Tool. Figur 6. Søgning 6. Markér den valgte Chatter på listen og tryk på Next. 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 11

12 7. Indtast oplysninger for Chatter adgang til Server (de samme oplysninger, som ved registrering). Figur Tryk på Write Chatter. Data bliver nu skrevet til Chatter. Write Chatter 12

13 Figur 8. Konfigurering 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 13

14 9. Når alt er skrevet til Chatter enheden, dukker en række valgmuligheder op: Figur 9. Test og validering 10. Først kontrolleres forbindelsen ved at trykke på Test Connection og dernæst vente på Succeeded kommer frem i Information Log feltet. 14

15 Figur 10. Test og validering - fortsat 11. Derefter trykkes på Update configuration for at hente den opsætning, der er blevet tilrettet på Serveren via Chatter Link. 3. Opsætning og registrering med Setup Tool.exe 15

16 12. Vent på, at Succeeded kommer frem i Information Log feltet. Figur 11. Konfigurering fuldført Chatteren vil nu slukke sin lysdiode og falde i søvn. Den vil vågne i henhold til den tidsplan, der er konfigureret på serveren og lave de målinger, der ligeledes er blevet konfigureret. 13. Indtil Chatter monteres på lokationen, sættes Chatter i OFF tilstand jvf. afsnit om fysisk aktivering i Chatter Harware manualen. 14. Chatteren samles (Se afsnit om adgang til Chatter hardware i Chatter Hardware manualen) og monteres på sin lokation. 15. Kontrollér, at der efter montering på lokationen, kommer opkald ind fra Chatter enheden. Se også punktet Opkaldskontrol af Chatter under Chatter Link afsnit 4.1 for dette. 16

17 4. Chatter Link Chatter Link er det komplette værktøj for konfigurering. Herunder vises åbningssiden: Chatter Link og Chatter Setup Tool Vælg det ønskede sprog (CHOOSE LANGUAGE) for at komme til opsætningsmenuerne Efter valg af sprog er der adgang til at søge efter Chatter enheder og lokationer I venstre grønne søjle vil der fremkomme information og vejledning om brugen af de enkelte opsætningsparametre. 4. Chatter Link 17

18 Søg, find og vælg Søg, find og vælg den Chatter enhed, som man vil ændre opsætning på. Her er der f.eks. søgt og valgt en Chatter enhed, der indeholder Fjorden i ID-tag et: En general søgning kan foretages i feltet Søgetekst, som er fritekst. Der kan søges i indhold og i de felter, der er listet under søgeresultat. Søgning kan begrænses ved at vælge en begrænsning i boksen Søg Efter (Chatter ID, MJK serienummer, ID-tag). Tryk Fortsæt for at få adgang til den valgte Chatter s opsætning. 18

19 Fanebladet Oversigt Fra Oversigt menuen kan man se den samlede konfiguration samt bestemme hvilke signaler, der er aktiverede eller de-aktiverede: Chatter ID: MJK Serienummer: ID-tag: Firmware version: Hardware version: Nyeste firmware: Current location: Oprettet d.: Seneste opkald: Signalstyrke: Chatter enhedens unikke serienummer. Valgfrit nummer (6 cifre), men bør være det samme, som på Chatter enhedens label. Valgfri tekst, som identificerer Chatter. Den firmware version, som ligger i Chatter. Chatter hardware version. Den seneste firmware, der ligger klar på serveren til evt. opdatering af Chatter enhed, der ringer ind. Den lokation, som Chatter er tildelt. Dato og tid for hvornår Chatter blev registreret på serveren. Dato og tid for hvornår Chatteren sidst ringede ind til serveren Signalstyrken, som Chatter modem et havde ved sidste opkald. 4. Chatter Link 19

20 Timer i drift: Timer online: Chatter Link og Chatter Setup Tool Tiden, som Chatter i sin levetid har været aktiv (i vågen tilstand). Tiden, som Chatter i sin levetid har brugt på at kommunikere. [ ] Opdatér: Hvis der er installeret en nyere Chatter firmware på serveren, som er klar til at blive sendt til flere Chatter enheder, kan dette foretages ved at sætte en makering i dette felt. Chatteren vil automatisk blive programmeret med nyeste firmware næste gang, den ringer ind til serveren. Når Chatter har hentet den nye firmware, vil denne markering automatisk blive fjernet. Muligheden for at markere denne boks vil blive fjernet ved næste interval opkald fra Chatter, og Chatter enhedens opdaterede firmware vil derefter fremgå i Firmware version:. Under feltet Generel opsætning kan man aktivere/deaktivere de signaler, som er oprettet for Chatter. Bemærk: Hvis der aktiveres signaler, som ikke tidligere har været aktiveret, skal opsætning for disse signaler redigeres på deres respektive faneblade. Nederst findes to knapper, som går igen på de efterfølgende faneblade, som indeholder opsætning for den valgte Chatter enhed. [ Nulstil ]: Annullerer alle de ændringer, der er foretaget i opsætningen for den valgte Chatter forudsat, at opsætningen ikke er blevet gemt i mellemtiden (undtaget er lokation). [ Gem opsætning ]: Gemmer de ændringer, der er foretaget i opsætningen for den valgte Chatter. Brug denne knap inden der arbejdes med lokation for den valgte Chatter, og for at ændringer træder i kræft og bliver taget med (undtaget er lokation). Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 20

21 Fanebladet Generelt Fra Generelt menuen opsættes basisparametrene for den valgte Chatter enhed: Generelle indstillinger: ID-tag: Valgfri tekst, der identificerer Chatter enheden. MJK-Serienummer: Valgfrit nummer (6 cifre), men bør være det samme, som på Chatter enhedens label. Tidsformat: Det format, som tider skal gemmes i (kun 24 timer kan anvendes). Send fejl som: [ ] SMS: Vælg, om alarmer skal komme som SMS (indstil nummer, der skal sendes til, under Kommunikation ) [ ] Vælg, om alarmer skal komme som (indstil adresse, der skal sendes til, under Kommunikation ). Fejltekst: Indholdet i denne boks vil blive sendt sammen med alarm beskeder. 4. Chatter Link 21

22 Seneste batterispænding: Viser hvilken spænding, der var på Chatter enhedens batteri ved sidste opkald. Batterialarm ved: Chatter Link og Chatter Setup Tool Hvis denne værdi sættes, vil der komme alarm om lav batterispænding, når batteriets spænding kommer under denne værdi. Er denne Chatter i drift?: Sæt en markering i denne boks, når Chatter er sat i drift, og fjern den igen, når Chatter tages ud af drift (lager, kasseret). Denne indstilling har ikke indflydelse på Chatter, og kan ikke bruges til f.eks. at Slukke/Pause Chatter opgaver. Er kun ment som driftstatus for at kunne holde øje med, hvilke Chatter enheder der er aktive i store systemer. Opsætning af GPS: GPS-modul: Format: Hvis der fysisk på Chatter enheden er monteret et GPS modul, kan dette aktiveres ved at markere denne boks. (standard er Deaktivér ). Her indstilles værdierne for Chatter GPS positionen. Denne kan indstilles, hvis der ikke er monteret GPSmodul på Chatter. Dette gør det muligt at få Chatter positionen vist ved at trykke på knappen [ Vis placering på kort ]. [ Vis placering på kort ]: Med denne knap kan man få vist Chatter positionen på GoogleMaps. Dette kræver korrekt indtastning under Format, og at der er oprettet et Google API (3.-part software. Se manual for system software). Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 22

23 Fanebladet Tidsplan Fra Tidsplan menuen bestemmes med hvilke intervaller Chatter skal kalde op til serveren og hvor tit, der skal logges, m.m.: Referencetidspunkt for opkald: Referencen for, hvornår Chatter skal kalde op til serveren. Datoén bruges ikke i dette felt, og kan ignoreres. I eksemplet vil Chatter kalde op hver dag kl Opkaldsinterval: Denne indstilling angiver, hvor tit Chatter skal kalde op i forhold til Referencetidspunkt for opkald. Referencetidspunkt for logning: Referencen for, hvornår Chatter skal logge data fra sine indgange. Datoen bruges ikke i dette felt og kan ignoreres. I eksemplet vil Chatter logge hver dag kl Loginterval: Denne indstilling angiver, hvor tit Chatter skal logge i forhold til Referencetidspunkt for logning. Hændelsesinterval: Hvis der på nogle indgange er aktiveret hændelser, vil dette interval træde i kræft som loginterval, indtil hændelsestilstanden ophører. 4. Chatter Link 23

24 Alarminterval: Måle-forsinkelse: Stabiliseringstid: GPS-interval: Hvis der på nogle indgange er aktiveret alarmer, vil der i dette interval blive afsendt alarm (alarm opkald til serveren og SMS + hvis valgt). Tiden der skal gå, før målingen bliver foretaget, når Chatter vågner på logintervallet, og tiden før målinger i henhold til antal målinger, der foretages under Stabiliseringstid (gælder alle tilsluttede indgange). Antal målinger, der skal foretages for at sikre en stabil måling Hvis der er monteret et GPS-modul på Chatter, vil der ifølge dette interval blive foretaget GPSpositionering for hvor Chatter befinder sig. Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 24

25 Fanebladet Kommunikation Fra Kommunikation menuen opsættes data for GPRS forbindelsen til serveren samt SMS tjenesten: Bemærk: Indstillinger der fejlagtigt ændres i denne menu kan gøre, at Chatter ikke længere kan komme i kontakt med serveren. Vær derfor meget påpasselig med at ændre disse parametre! APN: Access Point Name for det netværk, der skal bruges. Hvis Chatter enheden skal med i et MPLS netværk, bruges det specifikke APN for dette netværk hér. Pin- kode på Sim-kort: Hvis der er aktiveret pin-kodespærring på SIMkortet, skrives koden hér. 4. Chatter Link 25

26 SMS Service nummer: SMS Service nummer er også kaldet SMSC nummer eller SMS Central nummer. Hvis det er påkrævet, at der bruges specifik SMS service nummer, for at afsende SMS er fra SIM-kortet, skrives dette nummer hér. Send SMS til: Nummeret på den telefon, der skal modtage SMS-alarmer m.m. fra Chatter. adressen, der skal sendes alarmer m.m. til. IP-adresse 1 (Måle): IP-Adressen til Chatter serveren, hvor Chatter skal aflevere måledata. Port: Porten at aflevere måledata til - fra Chatter til server. IP-adresse 2 (Konf): IP-Adressen til Chatter serveren, hvor Chatter skal hente sin opsætning. Port: Porten at aflevere måledata til - fra Chatter til server. Feltet Telefon-oplysninger : Bemærk: Disse oplysninger er til registrering og sporing af hvilke SIM-kort, der er monteret i den enkelte Chatter. Ikke vigtige indstillinger for, om Chatter kan kalde op til server. Telefon nummer: SIM-kort nummer: Telefonnumer på SIM-kortet. Serienummer på SIM-kort (ICCD, sim-nr.) Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 26

27 Fanebladet Analog De fire analoge indgange opsættes fra Analog menuen. Siden er delt op i fire sektioner, som hver for sig gruppérer indstillinger for de enkelte indgange. Aktivér: Definerer om den analoge indgang er i brug. Nulpunktsskalering: Skallérer hvilken værdi, der er nulpunktet. Standard er 0. Makimumsskalering: Skallérer hvilken værdi, der er maksimum. Nulpunktskalibrering: Kalibrering for nulpunkt. Standard er 0 (offset). Maximumskalibrering: Kalibrering for maksimum. Standard 1 (offset). 4. Chatter Link 27

28 Nedre grænseværdi: Hvis signalet på AI kommer under denne værdi, vil Chatter handle efter, om Nedre grænse værdi aktiveret er aktiv, og derpå sende alarm eller logge efter Hændelsesinterval:, som er indstillet på fanebladet Tidsplan. Øvre grænseværdi: Hvis signalet på AI kommer over denne værdi, vil Chatter handle efter, om Øvre grænse værdi aktiveret er aktiv, og derpå sende alarm eller logge efter Hændelsesinterval:, som er indstillet på fanebladet Tidsplan. Nedre grænseværdi aktiveret: Aktiveres denne indstilling, vil Chatter monitorere, om signalet på AI kommer under den værdi, der er defineret i Nedre grænseværdi:. Øvre grænseværdi aktiveret: Aktiveres denne indstilling, vil Chatter monitorere, om signalet på AI kommer over den værdi, der er defineret i Øvre grænseværdi:. Hændelser aktiveret: Hvis Nedre eller Øvre grænseværdi aktiveret er aktiveret, og der er defineret en værdi i Nedre eller Øvre Grænseværdi:, vil Chatter begynde at logge efter det Hændelsesinterval:, som er indstillet på fanebladet Tidsplan, når signalet på AI kommer under eller over værdien i Nedre eller Øvre grænseværdi (gælder kun så længe, at tilstanden er aktiv). Alarmer aktiveret: Hvis Nedre eller Øvre grænseværdi aktiveret er aktiveret, og der er defineret en værdi i Nedre eller Øvre Grænseværdi:, vil Chatter sende alarmer efter det Alarminterval:, som er indstillet på fanebladet Tidsplan, når signalet på AI kommer under eller over værdien i Nedre eller Øvre grænseværdi (gælder kun så længe, at tilstanden er aktiv). Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 28

29 Fanebladet Digital De fire digitale indgange opsættes fra Digital menuen. Siden er delt op i fire sektioner, som hver for sig gruppérer indstillinger for de enkelte indgange: Aktivér: Angiver om indgangen er aktiveret. NO/NC: Tilstanden som indgangen forventer at være i under normal drift. Den har 4 funktioner: NC (passiv) Indgangen er normalt forbundet til GND og aktiveres, når denne forbindelse brydes. NO (passiv) Indgangen er normalt åben og aktiveres, når den forbindes til GND. NC_Voltage Indgangen er normalt tilsluttet en spænding (aktiv) på 2-5V og aktiveres, når denne forbindelse brydes. NO_Voltage Indgangen er normalt åben og aktivereres, (aktiv) når den tilsluttes en spænding på 2-5V. 4. Chatter Link 29

30 Hændelser aktiveret: Er denne indstilling markeret, vil Chatteren, når indgangen aktiverer ændre loginterval, til den indstillede værdi i Hændelsesinterval på fanebladet Tidsplan (gælder kun så længe, at indgangen er aktiveret). Alarmer aktiveret: Er denne indstilling markeret, vil Chatter, når indgangen aktiverer, sende alarmer i det tidsinterval, der er indstillet i Alarminterval på fanebladet Tidsplan (gælder kun så længe, at indgangen er aktiveret) Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 30

31 Fanebladet Tællere På dette faneblad, indstilles alle data for de fire tællere tilknyttet de fire digitale indgange. Siden er delt op i 4 sektioner, som hver for sig gruppérer indstillinger for de enkelte indgange. Bemærk: Opsætningen kræver, at DI for den ønskede tæller er aktiveret og konfigureret. Aktivér: Angiver om tælleren skal tælle, hver gang DI bliver aktiv. Forvalg: Angiver det tal, der skal tælles fra, når den tilhørende indgang bliver aktiv. Ved ændringer trykkes på Gem opsætninger. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. 4. Chatter Link 31

32 Fanebladet Modbus Fra Modbus menuen indstilles alle data for de fire Modbus sensore, der maksimalt kan tilsluttes en Chatter enhed. Siden er delt op i fire sektioner, som hver for sig gruppérer indstillinger for de enkelte sensore. Aktivér: Angiver om der skal logges data fra Modbus sensor tilsluttet Modbus klemmerne. Adresse: Angiver Modbus sensorens adresse (findes på label på kablet). Standard er 250. Hvis der monteres flere Modbus sensore på Chatter enheden, skal disse have hver deres adresse. Dette bestemmes fra produktionen af sensoren, og de enkelte Chatter enheder skal derfor bestilles med specielt fremstillede Modbus sensore. Hver Modbus sensor kan indeholder op til to signalgivere og er gruppéret under de enkelte Modbus sensore s felter. Begge signaler skal være udfyldt. 32

33 Nulpunktsskalering: Skallérer hvilken værdi, der er nulpunktet. Standard er 0. Maksimumsskalering: Skallérer hvilken værdi, der er maksimum. For måling af niveau skal denne værdi som standard sættes til 0,09807, for at skalléringen bliver omregnet direkte fra mbar til meter vandsøjle over sensor. For måling af temperatur, skal denne værdi som standard sættes til 1, hvorved udlæsningen er i grader celcius. Nulpunktskalibrering: Kalibrering for nulpunkt. Standard 0 (Offset). Maximumskalibrering: Kalibrering for maximum. Standard 1 (Offset). Nedre grænseværdi: Hvis signalet på målingen kommer under denne værdi, vil Chatter handle efter om Nedre grænse værdi aktiveret er aktiv, og derudfra sende alarm eller logge efter Hændelsesinterval: som er indstillet på fanebladet Tidsplan. Standard er 0. Øvre grænseværdi: Hvis signalet fra målingen kommer over denne værdi, vil Chatter handle efter om Øvre grænse værdi aktiveret er aktiv, og deraf sende alarm, eller logge efter Hændelsesinterval:, som er indstillet på fanebladet Tidsplan. Standard er Registernummer: Angiver fra hvilket register i Modbus sensoren, der skal hentes data fra. (Standard: 2 for Sig.1 og 8 for Sig. 2). 2 = Niveau 1 (Standard for Signal 1, når normal tryksonde anvendes), 4 = Niveau 2 (Kun for specielle Modbus sensore), 8 = Temperatur (Standard for Signal 2, når normal tryksonde anvendes). 4. Chatter Link 33

34 Datatype: Angiver hvilken datatype udlæsningen fra Modbus enheden skal læses i. Standard er F32. U16 = Unsigned 16 bit U32 = Unsigned 32 bit F32 = Floating point 32 bit Sondedybde: Angiver i hvilken dybde fra toppen af boringen, som sonden er monteret i. Standardberegningen for denne værdi er: kabellængden (på label) 10 cm (se appendiks B). Ikke kritisk for Chatter målinger. Se Bemærkninger på næste side. Referencekote: Angiver koten til toppen af boringen (se appendiks B). Ikke kritisk for Chatter målinger. Se Bemærkninger på næste side. Nedre grænseværdi aktiveret: Aktiveres denne indstilling, vil Chatter holde øje med, om signalet på AI kommer under den værdi, der er defineret i Nedre grænseværdi:. Øvre grænseværdi aktiveret: Aktiveres denne indstilling, vil Chatter holde øje med, om signalet på AI kommer over den værdi, der er defineret i Øvre grænseværdi:. Hændelser aktiveret: Hvis Nedre eller Øvre grænseværdi aktiveret er aktiveret. og der er defineret en værdi i Nedre eller Øvre grænseværdi, vil Chatter begynde at logge efter det Hændelsesinterval: som er indstillet på fanebladet Tidsplan, når målingen kommer under eller over værdien i Nedre eller Øvre grænseværdi (gælder kun så længe, tilstanden er aktiv). Alarmer aktiveret: Hvis Nedre eller Øvre grænseværdi aktiveret er aktiveret. og der er defineret en værdi i Nedre eller Øvre grænseværdi, vil Chatter sende alarmer efter det Alarminterval: som er indstillet på fanebladet Tidsplan, når målingen kommer under eller 34

35 Bemærkninger: Chatter Link og Chatter Setup Tool over værdien i Nedre eller Øvre grænseværdi (gælder kun så længe, at tilstanden er aktiv). Sondedybde og Referencekote værdierne bruges ikke af Chatteren til at lave målinger. Tallene bruges i forbindelse med Chatter Reader, til at lave beregning på den aktuelle vandspejlskote, på det givne logge tidspunkt for Chatteren, når Chatteren er monteret steder hvor det er vigtigt at kunne beregne Kote niveau. Samtidig giver tallene en registrering og sporing af hvilke data der er ang. Koter og kabellængder på lokationen. Ved ændringer trykkes på Gem opsætning. Efter næste opkald handler Chatter enheden udfra den nye opsætning. Se også opsætningseksemplet på side Chatter Link 35

36 Fanebladet Lokation Fra Lokation menuen kan man ændre status for de enkelte Chatter enheder: Se afsnit ang. oprettelse og tildeling af Chatter enheder til lokationer. 36

37 Lokation / Oprettelse af lokation 1. Felterne udfyldes for den lokation, som ønskes oprettet: Her er der for DGU udfyldt: (kan udelades, hvis der ikke findes et DGU ID). 2. Felterne udfyldes således under feltet Location settings : Location: Tag-ID for lokationen. Ex. Overordnet navn for lokation Type: Her vælges type boring. (Ubestemt, Pejle, Indvinding Reference, På Lager, Kasseret) DGU ID: Boringens DGU-nr Ex Anlæg: Hvor hører Chatter til? Ex. Sommerby RA Område: Underlokation (by eller område) Ex. Sommerby Sted: Lokationens navn Ex. Overløb v. fjorden 4. Chatter Link 37

38 GPS koordinat: GPS kordinaterne for lokationen. Ex: 32U E N (30 tegn med UTM formatet: xxu xx.xxxxxxe yy.yyyyyyn) Notat: Notat til lokationen Tekst 1: Valgfri tekst 1 Tekst 2: Valgfri tekst 2 Tekst 3: Valgfri tekst 3 Tekst 4: Valgfri tekst 4 3. Når felterne er udfyldt, trykkes på knappen Ny lokation. Lokationen er hermed gemt. Bemærk: Når lokationen er gemt, vil formen blive nulstillet, og det vil se ud, som om intet skete, men lokationen ér gemt og kan genses ved at søge på den. 38

39 Location / Søg og find (ret) en lokation 1. I panelet Søg, i feltet Søgetekst skrives f.eks fjorden for at søge. 2. I drop-down boksen Search By kan søgningen begrænses til enkelte felter. (standard er All ). Søg f.eks på fjorden. 4. Chatter Link 39

40 3. For at se detaljerne om lokationen for evt. ændring eller tildeling af Chatter til lokationen, vælges lokationen med den lille radioknap, og detaljerne for lokationen vises under Location settings. 4. Ændringer vedr. lokationen kan ændres hér og gemmes ved at trykke på Gem lokation. Bemærk: Man kan ikke ændre enkelte ting og gemme som ny lokation, der ligner. På den viste søgning er der allerede tildelt en chatter til lokationen, og dette kan ses i panelet nederst Chattere på denne lokation 40

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Heatime. SMS Remote Control

Heatime. SMS Remote Control Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E 02.07.2008 Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. www.milkline.com

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800.

MVT800 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. MVT800 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT800. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529 Datablad ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL Forord Tak for at du købte din GPS Tracker hos Alarmgruppen ApS. Læs bruger manualen igennem, inden du bruger din GPS Tracker. Enhver ændring vil blive integreret i den

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 610003 Beckhoff Application Note Date: 11/13/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere