Cementoblastomet (CB) er en forholdsvis sjældent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cementoblastomet (CB) er en forholdsvis sjældent"

Transkript

1 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Cementoblastom en sjældent forekommende tumor Baggrund Cementoblastomet er en benign odontogen tumor karakteriseret ved dannelsen af cementlignende væv i relation til tandrødderne. Tumoren er hyppigst lokaliseret i underkæben og forekommer overvejende hos yngre mennesker. Radiologisk kendetegnes cementoblastomet ved en velafgrænset radiopak forandring, der har resorberet eller fusioneret med en eller flere tandrødder og omgivet af en tynd båndformet radiolucent zone. Histologisk karakteriseres tumor ved en tæt masse af acellulært cementlignende væv i et fibrøst stroma. Patienttilfælde En 23-årig pige blev henvist til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital for ortodontisk kirurgisk behandling af en vækstbetinget kæbedeformitet. Panoramaoptagelse viste en velafgrænset radiopak forandring i højre side af underkæben med tydelig rodresorption af 7-. Perifert var den patologiske forandring omgivet af en tynd radiolucent zone. Der blev foretaget kirurgisk fjernelse af tumoren og ekstraktion af 7-. Histologisk undersøgelse verificerede diagnosen cementoblastom. Klinisk og radiologisk kontrol efter seks måneder viste ossøs heling uden tegn på recidiv. Konklusion Cementoblastomet er en forholdsvis sjældent forekommende tumor, og diagnosen stilles på baggrund af en klinisk, radiologisk og histologisk undersøgelse. Cementoblastomet behandles med kirurgisk fjernelse, og recidivfrekvensen er lav. Cementoblastom Kristoffer Schwartz, uddannelsestandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, og Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Giedrius Salkus, overlæge, Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital Thomas Jensen, forsknings- og uddannelsesansvarlig overtandlæge, postgraduat klinisk lektor, specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, ph.d., Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Cementoblastomet (CB) er en forholdsvis sjældent forekommende benign odontogen tumor, som udgør mindre end 1 % af alle odontogene tumorer (1). Tumoren blev første gang beskrevet i 1930, og WHO klassificerer CB som en benign odontogen tumor med mesenchymal oprindelse (Tabel 1) (2,3). Tumoren giver ofte anledning til smerter, og i nogle tilfælde ses også hævelse i relation til tandrødderne (3-5). Cementoblastomet er hyppigst lokaliseret i underkæben (75 %) og forekommer i 90 % af tilfældene i molar- og præmolar-regionen (3-5). Cementoblastomet opstår yderst sjældent omkring primære tænder (4,5). Tumoren forekommer overvejende hos yngre mennesker, hvor halvdelen er under 20 år, mens to tredjedele er under 30 år og med en lige fordeling mellem mænd og kvinder (3-5). Tænder i relation til CB har vital pulpa, og displacering af de involverede tænder ses i nogle tilfælde (3-5). Radiologisk kendetegnes CB ved en velafgrænset radiopak forandring, som er fusioneret med en eller flere tandrødder og omgivet af en tynd båndformet radiolucent zone. Rødderne på de involverede tænder fremstår ofte utydelige på grund af rodresorption og fusionering mellem tumoren og tandrødderne (4,5). Histologisk findes en tæt masse af acellulært cementlignende materiale i et fibrøst stroma, der ofte indeholder flerkernede kæmpeceller. Perifert er tumoren sammensat af en ikke mineraliseret matrix, som ofte er arrangeret i udstrålende kolonner (3,4). Cementoblastomet behandles sædvanligvis med kirurgisk fjernelse af de involverede tænder og den omkringliggende tumor (4-7). Kirurgisk fjernelse af CB med samtidig rodspidsamputation og retrograd rodfyldning kan overvejes i særlige tilfælde, afhængigt af tumorens lokalisation (8-10). Recidivfrekvensen er lav ved komplet kirurgisk fjernelse (3-5). I nærværende artikel præsenteres en 23-årig kvinde med et CB i underkæben, og de hyppigste differentialdiagnostiske overvejelser diskuteres. EMNEORD Henvendelse til forfatter: Kristoffer Schwartz, Cementoblastoma; diagnosis; mandibular disease; operative procedure Patienttilfælde En 23-årig pige blev henvist fra specialtandlæge i ortodonti til Kæbekirurgisk Afdeling, 342

2 Fjernelse af et cementoblastom fra underkæben VIDENSKAB & KLINIK Benigne odontogene tumorer Præoperativ panoramarøntgen Mesenkym og/eller odontogent ektomesenkym med eller uden odontogent epitel Odontogent fibrom Odontogent myxoma/myxofibrom Cementoblastom Tabel 1. WHO s klassifikation af odontogene tumorer 2005 (uddrag). Table 1. WHO classification of odontogenic tumours 2005 (extract). Aalborg Universitetshospital, for ortodontisk kirurgisk behandling af en vækstbetinget kæbedeformitet. Patienten havde gennem de seneste år bemærket periodevise smerter fra den bagerste kindtand i højre side af underkæben. Klinisk undersøgelse Ingen hævelse eller rødme hverken ekstraoralt eller intraoralt. Tandsættet var intakt og velholdt med god mundhygiejne. Ingen perkussionsømhed eller displacering af tænder, og 7- reagerede normalt ved vitalitetstest. Fig. 1. Panoramaoptagelse viser en velafgrænset radiopak forandring i højre side af underkæben, involverende rødderne af 7-, som er tydelig resorberet. Perifert er forandringen omgivet af en tynd radiolucent zone. Fig. 1. Panoramic x-ray shows a well-defined radiopaque mass with a band-shaped radiolucent zone in the lower jaw. The radiopaque mass surrounds the tooth roots of 7-, which demonstrates root resorption. Radiologisk undersøgelse Panoramaoptagelse viste en 14 x 12 mm velafgrænset radiopak forandring i højre side af underkæben involverende tandrødderne af 7-, som var tydelig resorberet. Perifert var den patologiske forandring omgivet af en tynd radiolucent zone, og der var tæt relation til n. alveolaris inferior (Fig. 1). Tentativ diagnose og udredning På baggrund af ovenstående anamnese samt den kliniske og radiologiske undersøgelse blev der stillet følgende tentative diagnose: Cementoblastom obs. pro. Til verificering af den tentative diagnose blev der fundet indikation for at foretage biopsi af den patologiske forandring og samtidig fjernelse af 7- på grund af tandens forringede prognose. På grund af tumorens udbredelse og tætte relation til n. alveolaris inferior besluttede man ikke at fjerne tumoren i sin helhed, før man havde fået verificeret diagnosen histologisk. I lokalanalgesi blev 7- indledningsvis ekstraheret komplikationsfrit. Knoglen i ekstraktionsalveolen viste et normalt udseende uden tegn på patologiske forandringer. Via ekstraktionsalveolen blev der med trepanbor udtaget en knoglebiopsi af den afficerede knogle. Vævet blev sendt til histologisk undersøgelse på Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital. Histologisk undersøgelse Præparatet bestod af fragmenter repræsenterende fibrovaskulært bindevæv med knogletrabekler og osteoclaster. Desuden sås trabekulære og nodulære ansamlinger af cement med cementoblaster. Det histologiske billede var således foreneligt med et CB (Fig. 2). Behandling Den resterende del af tumoren blev fjernet ved en incision fra ramus forkant gående frem marginalt til 4-. Slimhinde og periost blev frirougineret facialt, og med bor blev knoglen fjernet over tumoren, der var velafgrænset fra den omkringliggende knogle. Tumoren blev løsnet og delt, hvorefter tumoren blev fjernet in toto og sendt til histologisk undersøgelse på Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital. I bunden af kaviteten var n. alveolaris inferior blottet, men makroskopisk intakt, og tumoren havde gennembrudt den lingvale knogle. Der blev foretaget grundig sårtoilette og primær suturering. Det postoperative forløb var komplikationsfrit. Den histologiske undersøgelse verificerede diagnosen CB. Klinisk og radiologisk kontrol efter seks måneder viste ossøs 343

3 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik Histologien af det udtagne væv Kontrolrøntgen efter seks måneder Fig. 3. Panoramaoptagelse efter seks måneder viser ossøs heling uden tegn på recidiv. Fig. 3. Panoramic x-ray at 6-month follow-up showed osseous healing with no sign of recurrence. Fig. 2. Øverste oversigtsbillede, der viser nodulære ansamlinger af cement med grupper af cementoblaster. Der kan enkelte steder identificeres knoglelignende strukturer. Nederste billede viser cementoblaster, som indeholder ovale kerner med dispers kromatin og små nukleoler. Der ses mange celler af osteoklasttype (pil). Fig. 2. Øverste oversigtsbillede, der viser nodulære ansamlinger af cement med grupper af cementoblaster. Der kan enkelte steder identificeres knoglelignende strukturer. Nederste billede viser cementoblaster, som indeholder ovale kerner med dispers kromatin og små nukleoler. Der ses mange celler af osteoklasttype (pil). heling uden tegn på recidiv (Fig. 3). Endvidere angav patienten normal sensibilitet svarende til hage og læbe. Diskussion I nærværende artikel præsenteres en 23-årig kvinde med et CB i højre side af underkæben. De differentialdiagnostiske overvejelser til et CB omfatter periapikal cemento-ossøs dysplasi, fokal skleroserende osteitis, idiopatisk osteosklerose og hypercementose. I det aktuelle patienttilfælde er de tre væsentlige differentialdiagnoser periapikal cemento-ossøs dysplasi, fokal skleroserende osteitis og idiopatisk osteosklerose. Periapikal cemento-ossøs dysplasi (PCOD) er en non-neoplastisk, benign fibro-ossøs forandring, der oftest er beliggende apikalt for incisiverne i underkæbens frontregion (11). Ætiologien er ukendt, men menes at være forårsaget af en defekt i knogleremodelleringen som følge af en hormonel ubalance, medførende at den normale spongiøse knogle udskiftes med et fibrøst og cementlignende væv (12,13). Periapikal cementoossøs dysplasi forekommer overvejende hos negroide kvinder i års-alderen og præsenterer sig som en asymptomatisk forandring, hvor de involverede tænder er vitale, hvorfor PCOD oftest opdages tilfældigt i forbindelse med anden radiologisk undersøgelse (12,13). Radiologisk ses forandringen som en radiopak opklaring omgivet af en smal radiolucent zone, hvor de involverede tænders parodontalligament er intakt uden fusion mellem hårdtvævsdannelserne og tandrødderne (12,13). Periapikal cemento-ossøs dysplasi er en selvbegrænsende, asymptomatisk forandring, hvorfor kirurgisk behandling oftest ikke er nødvendig. Imidlertid anbefales et langvarigt klinisk og radiologisk kontrolregime. Det aktuelle patienttilfælde var en 23- årig kaukasisk kvinde med en patologisk forandring bagerst i underkæben involverende en symptomgivende 7-. Radiologisk var der rodresorption, og forandringen var omgivet af en tynd radiolucent zone. Disse to radiologiske tegn er karakteristiske for cementoblastomet, hvorved forandringen adskiller sig fra PCOD. Fokal skleroserende osteitis (FSO) er en periapikal radiologisk forandring med øget sklerosering af knoglen omkring rodspidsen på en tand med pulpitis eller nekrotisk pulpa (4). 344

4 Fjernelse af et cementoblastom fra underkæben VIDENSKAB & KLINIK Tilstanden ses oftest hos børn og unge i underkæbens præmolar og molarregion og præsenterer sig klinisk med smerter og hævelse i relation til en karieret tand eller infraktion med pulpainvolvering (4). Radiologisk ses en lokaliseret og velafgrænset radiopak forandring omkring rodspidsen med udvidet parodontalspalte eller en periapikal inflammatorisk læsion (4). Cariesterapi og pulpabehandling af den involverede tand vil medføre, at omkring 85 % af forandringerne vil forsvinde helt eller delvist efter fjernelse af det udløsende odontogene fokus (4). I det aktuelle patienttilfælde fremviste tanden i relation til forandringen ikke tegn på caries eller infraktion med pulpainvolvering, hvorfor FSO ikke forekommer at være en relevant differentialdiagnose i dette patienttilfælde. Idiopatisk osteosklerose er en lokaliseret forandring med øget sklerosering i knoglen, som ikke kan tilskrives en inflammatorisk, dysplastisk, neoplastisk eller systemisk årsag (4,14). Tilstanden giver ikke anledning til symptomer, og forandringen ses oftest omkring tandrødderne i underkæbens præmolarområde (4,14). Radiologisk ses en velafgrænset rund eller ellipseformet radiopak forandring uden en båndformet radiolucent zone (4,14). Tænder i relation til forandringen har vital pulpa, og rodresorptioner ses meget sjældent (4,14). Tilstanden kræver ikke behandling, da forandringen ikke har tendens til at vokse eller udvikle sig yderligere med tiden (4,14). I det aktuelle patienttilfælde fremviste forandringen en radiolucent zone i periferien omkring den radiopake masse, og der var rodresorption af den involverede tand, hvilket ikke ses ved idiopatisk osteosklerose. De radiologiske fund var derimod karakteristiske for et cementoblastom, og diagnosen blev verificeret ved histologisk undersøgelse. KLINISK RELEVANS Cementoblastomet er en benign tumor, der hyppigst ses hos yngre mennesker i den bagerste del af underkæben. Tumoren er forholdsvis sjælden og kendetegnes ved dannelse af cementlignende væv i relation til tandrødderne. Cementoblastomet kan give anledning til smerter og hævelse, men diagnosticeres oftest i forbindelse med anden radiologisk undersøgelse. Kendskab til de kliniske og radiologiske fund samt differentialdiagnoser til cementoblastomet er væsentlige ved vurdering af røntgenbilleder hos yngre patienter. Cementoblastomet behandles sædvanligvis med kirurgisk fjernelse af tumoren og den involverede tand (4-8). Tandbevarende behandling med kirurgisk fjernelse af CB og rodspidsamputation med retrograd rodfyldning kan overvejes i de tilfælde, hvor tumoren ikke involverer den marginale del af processus alveolaris, og hvor kun den mest apikale del af rodspidsen er involveret i tumorprocessen (5-10). Imidlertid er recidivfrekvensen for CB mindst ved komplet fjernelse af tumor og de involverede tænder, hvorimod tandbevarende behandling formodes at have en ringere prognose (5-10). ABSTRACT (ENGLISH) Cementoblastoma Background Cementoblastoma is a benign odontogenic tumour characterized by the formation of the cement-like tissue in relation to the tooth roots. The tumour is most frequently located in the lower jaw and occurs predominantly in younger people. Radiologically the cementoblastoma is characterized by a welldefined radiopaque mass fused with one or more dental roots and is surrounded by a thin band-shaped radiolucent zone. Histologically, the tumour is characterized by a dense mass of cement like acellular tissue in a fibrous stroma. Case study A 23-year-old girl was referred to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aalborg University Hospital, for orthognathic surgical treatment of a congenital jaw deformity. Panoramic x-ray showed a well-defined radiopaque mass with distinct root resorption of 7-, which was surrounded by a thin band-shaped radiolucent zone. The tumour was surgically removed together with the tooth. Histological examination verified the diagnosis cementoblastoma. Clinical and radiological followup after 6 months showed osseous healing with no evidence of recurrence. Conclusion Cementoblastoma is a relatively rare benign tumour and the diagnosis is made based on clinical, radiological and histological examination. The tumour is treated by surgical removal and the recurrence rate is low. 345

5 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik Litteratur 1. Regezi JA, Kerr DA, Courtney RM. Odontogenic tumors: analysis of 706 cases. J Oral Surg 1978;36: Norberg O. Zur Kenntnis der dysontogenetischen Geschwulste der Kieferknochen. Vrtljsschr f Zahnh 1930;46: Barnes L, Eveson JW, Reichart P et al. World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and genetics of head and neck tumours. Lyon: IARC Press, Neville BW, Damm DD, Allen CM et al. Oral and maxillofacial pathology. 3rd ed. St. Louis: Saunders, Neves FS, Falcão AF, Dos Santos JN et al. Benign cementoblastoma: case report and review of the literature. Minerva Stomatol 2009;58: Ulmansky M, Hjørting-Hansen E, Praetorius F et al. Benign Cementoblastoma. A review and five new cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1994;77: Brannon RB, Fowler CB, Carpenter WM et al. Cementoblastoma: an innocuous neoplasm? A clinicopathologic study of 44 cases and review of the literature with special emphasis on recurrence. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002;93: Goerig AC, Fay JT, King E. Endodontic treatment of a cementoblastoma. Report of a case. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1984;58: Keyes G, Hildebrand K. Succesful surgical endodontics for benign cementoblastoma. J Endodontics 1987;13: Ritzau M, Reintoft I. Cementoblastom. Tandlægebladet 1999;103: Gregersen P, Reibel J, Sewerin I. Periapikal cementoossøs dysplasi. Tandlægebladet 2003;107: Roghi M, Scapparone C, Crippa R et al. Periapical cementoosseous dysplasia: clinicopathological features. Anticancer Res 2014;34: Pippi R, Della Rocca C, Sfasciotti GL. Periapical cemental (fibrous) dysplasia. Clinical, radiographic and pathologic aspects in 7 reported cases. Minerva Stomatol 2004;53: Sisman Y, Ertas ET, Ertas H et al. The frequency and distribution of idiopathic osteosclerosis of the jaw. Eur J Dent 2011;5: Produktinformation til Septodont annoncen i Tandlægebladet Septanest injektionsvæske tilgængeligt: Krampestillende medicin*, muskelafslappende midler, atropin og vasopressorer og benadryl inden for sekunder skal der intravenøst gives et generelt nedsat almentilstand. Patienter som tager ventilation. Hvis kramperne ikke standser spontant kraftigt nedsat nyrefunktion, kredsløbssvigt eller med Produktresume for Septanest (Articainhydrochlorid 40 mg/ml, Adrenalin 5 mikrogram/ml som adrenalintartrat hjælpestof: natrium) injektionsvæske, opløsning, ske reaktioner. Genoplivningsudstyr (især ilt) som, om thiopental mg). Muskelafslappende midler ler). Atleter skal advares om, at dette lægemiddel inde- eller adrenalin ved alvorlige allergiske eller anafylakti- krampestillende middel (f. eks. diazepam 5-10 mg eller samtidig medicin (se Interaktion med andre lægemid- fyldt injektionssprøjte. De med * markerede afsnit nødvendigt, muliggør assisteret ventilering. De anbefalede doser bør ikke overskrides. Den laveste dosis, Hypotension og/eller bradykardi kan behandles intrave- positivt resultat ved dopingprøver. Forsigtighedsregler kan blive nødvendige, men kræver trakeal intubering. holder et aktivt stof som sandsynligvis vil forårsage et er omskrevet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé fra den 14. august som resulterer i effektiv bedøvelse bør anvendes for at nøst med ephedrin 5 10 mg. I tilfælde af hjertestop vedrørende brugen. Lokalanæstetika til dental anvendelse har et relativt højt indhold af det aktive læge- Det fulde produktresumé er tilgængeligt på www. undgå høje plasmaniveauer og alvorlige bivirkninger. skal genoplivning af hjerte og lunger øjeblikkelig indledes. Den anbefalede dosis er adrenalin 1 mg i.v. hvert middel på grund af behovet for knoglepenetration. produktresume.dk samt på og tlf. Toksiske koncentrationer i blodet nedsætter hjertets Terapeutiske indikationer: Lednings- og ledningsevne og excitabilitet*. Det anbefales at patienten er fastende indtil han/hun fuldt ud har genvundet minut efter behov (maks. dosis 0,04 mg/kg). Acidosis at anvende tubule-systemet i injektionen, og den korte minut efter behov og atropin 1 mg i.v. hvert Kombinationen af det høje tryk, der fremkommer ved infiltrationsanalgesi. Dosering og indgivelsesmåde: Septanest bør kun anvendes af læger eller tandlæger, følelsen i det bedøvede område. Grundig og konstant skal behandles. Udlevering: B. Farmakodynamiske egenskaber: * se fuldt produktresume. Farmakokinetiske injicerede dosis er relativt lille. Det gælder især utilsigtet anslagstid, kan fremkalde komplikationer, selvom den der er uddannet i lokalbedøvelses-teknikker og disses komplikationer. Administration: Lokal injektion strækkelig ventilation) vitale tegn og patientens bevidst- egenskaber: * se fuldt produktresume. Hjælpestoffer: intravaskulær injektion, hvor der er risiko for, at læge- overvågning af kardiovaskulære og respiratoriske (til- (blokade eller infiltrering). Dosering: * Voksne: Ved hedstilstand skal foretages efter hver lokalbedøvende Natriumchlorid; natriummetabisulfit; dinatriumedetat; midlet spredes retrogradt langs karrene, og derved kan almindelige indgreb, er en ampul (68 mg) tilstrækkelig. injektion. Vær her opmærksom på, at rastløshed, uro, natriumhydroxid; vand, sterilt. Opbevaringstid: 2 år. nå hjernen, uden at være fortyndet som i tilfælde af * Børn: Må ikke bruges til børn under 4 år. Anbefalet tinnitus, svimmelhed, tågesyn, tremor, depression, eller Særlige opbevaringsforhold: Må ikke opbevares over intravenøs injektion. Procedurer i forbindelse med regional anæstesi skal derfor altid foregå i et rum, der dosis ved mere enkle indgreb: 0,04 ml/kg. Dette svarer døsighed kan være tidlige advarselstegn på CNS-toksicitet. Septanest indeholder mindre end 1 mmol (23 tion og anden håndtering: Der anvendes én tubule til én er forsynet med genoplivningsudstyr. Interaktion med 25 C. Opbevares i original beholder. Regler for destruk- til en 1/2 ampul til børn, der vejer 20 kg og til 1 ampul til børn, der vejer 40 kg. Anbefalet dosis ved komplekse mg) natrium pr. dosis (beregnet ud fra maksimal dosis). patient. Eventuelt ubenyttet injektionsvæske kasseres. andre lægemidler og andre former for interaktion: Forsigtighedsregler herunder dosisjustering. Mepivacain indgreb: 0,07 ml/kg. Dette passer med ¾ ampul til Interaktion med andre lægemidler og andre former for Pakninger og priser (9. marts 2016): Varenr x børn, der vejer 20 kg og 1,5 ampul til børn, der vejer 40 interaktion: MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva* kan forøge den kardiovaskulære effekt af adrena- 2007,60, Varenr x 50 tubuler kr 2673,05, Vahandling med andre lokalanæstetika, eller med stoffer, 50 tubuler kr 1191,35, Varenr x 50 tubuler kr bør anvendes med forsigtighed til patienter der er i be- kg. Dosisreduktion bør overvejes til svækkede, ældre og reelt syge patienter. Kontraindikationer*: Dette produkt lin*. Phenothiaziner og butyrophenoner kan reducere renr tubuler kr. 333,60. Se dagsaktuelle priser som er strukturelt beslægtede med lokalanæstetika af må under ingen omstændigheder gives til børn under 4 eller modvirke adrenalinens pressor-effekt. Samtidig på Indehaver af markedsføringstilladelsen: Spécialités Septodont -58, rue du Pont de de toksiske virkninger er additive. Cimetidin reducerer amidtypen (f.eks. visse antiarytmika såsom lidocain) da år, ved overfølsomhed over for articain eller alle andre behandling med non-selektive betablokkere* kan føre lokalbedøvelsesmidler af amid-typen, samt ved overfølsomhed over for hjælpestofferne. Kardiovaskulære tanest bør gives med forsigtighed til alle patienter, der Scandonest injektionsvæske nest er derfor muligvis nødvendig. Hvis der anvendes til en stigning i blodtrykket på grund af adrenalin. Sep- Créteil Saint-Maur-des Fossés Frankrig. clearance af mepivacain, og en lavere dosis af Scando- sygdomme: Arytmi. Hjerte- og iskæmiske sygdomme. får midler mod arytmi. Visse inhalationsanæstetika kan Produktinformation: Scandonest, 30 mg/ml, injektionsvæske, opløsning. Præparatbeskrivelse: De med * anvendes mindre doser af bedøvelsen i betragtning af sedativa for at nedsætte patientens ængstelse, skal der Ubehandlet eller ukontrolleret alvorlig hypertension. sensibilisere hjertet over for katekolaminer og kan derfor fremkalde arytmier ved administration af Septanest. markerede afsnit er omskrevet i forhold til det af Læ- risikoen for additive virkninger, når disse beroligende Alvorlig hypotension. Tyrotoksikose. Dysreguleret svær diabetes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere Adrenalin kan hæmme frigørelse af insulin fra pankreas gemiddelstyrelsen godkendte produktresumé fra den midler til centralnervesystemet kombineres. *Graviditet og amning. Graviditet Da teragogenicitet hos dyr eller tricykliske antidepressiva. Alvorlig myasthenia og og dermed mindske virkningen af orale antidiabetika. 21. september Det fulde produktresumé er tilgængeligt på og kan fås ved ikke er påvist, forventes der ingen misdannelser hos mangel på plasmacholinesteraseaktivitet. Hæmorrhagisk diatese især ved blokade analgesi. Intravaskulær tendensen forhøjet. Graviditet: *Dette præparat bør henvendelse til Plandent A/S, tlf Terapeu- mennesker. Amning Da mange lægemidler udskilles i Under behandling med antikoagulantia, er blødnings- injektion er strengt kontraindiceret; det er derfor bydende nødvendigt at sørge for at injektionsnålen ikke ved brugen. Amning: *Ammende kvinder bør kassere Dosering og indgivelsesmåde. Dosering: Individuel. Pæning, når lokalanæstetika gives til en ammende kvinde. kun anvendes til gravide når fordelene opvejer risikoen tiske indikationer: Lednings- og infiltrationsanalgesi. human mælk skal risk-benefit-forholdet tages i betragt- indføres i et kar. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen* Advarsler: Intravaskulær injekti- Bivirkninger: *Articain og adrenalin kan nå op på til- og ældre ( se kontraindikationer) Anbefalet terapeutisk forekommer meget sjældent med de doser, der anven- det første mælk efter en lokalbedøvelse med articain. diatrisk population Børn fra 4 år (ca. 20 kg kropsvægt) *Bivirkninger. Bivirkninger på grund af Scandonest on er strengt kontraindiceret. *Genop livningsudstyr, ilt strækkelige koncentrationer i blodet til, at systemiske dosis: Det injicerede volume skal bestemmes af barnets des ved dentale procedurer. *Overdosering I tilfælde af samt andre genop livningsmidler skal være tilgængelige bivirkninger fremkaldes. Hjerte, Almindelig: Bradykardi, alder og vægt samt ingrebets varighed. Den gennemsnitlige dosis er 0,75mg/kg=0,025ml mepivacain overdosering inden for 1-3 minutter, hvorimod det kan utilsigtet intravaskulær injektion er der generelt tegn på til umiddelbar anvendelse. Bør anvendes med forsigtighed hos patienter med leversygdomme.septanest ræstesi (tab af følelse, brænden og snurrende fornem- opløsning pr kg kropsvægt. Maximum anbefalet dosis: tage minutter, før der ses nogen tegn på toksici- takykardi. Nervesystemet, Almindelig: Hovedpine, pa- skal administreres med forsigtighed hos patienter, der melse) i læben, tungen eller begge. Hypæstesi. Nervesystemet, sjælden: Smag af metal, svimmelhed, tremor, kg) kropsvægt. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for høj dosis afhængigt af injektionsstedet. Behandling Overstig ikke 3 mg mepivacain/kg (0,1ml mepivacain/ tet, hvis produktet blev administreret korrekt, men i en tidligere har haft epilepsi. Bør anvendes med forsigtig til patienter med lungesygdomme, især allergisk astma. sygelig taletran*. Koma, facialisparese, søvnighed. Nervesystemet, meget Sjælden (<1/10.000): Vedvarende stofferne. Atrioventrikulære ledningsforstyrrelser som geligheden af genoplivningsudstyr og medicin skal for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpe- af overdosering. Øjeblikkelige foranstaltninger: Tilgæn- Der er indberettet meget sjældne tilfælde af langvarig eller uoprettelig nerveskade (både sensorisk og gustativt tab) efter mandibulær blokade analgesi. Patienter inferiore alveolare nerveblokader. Hud og subkutant anfald som ikke kontrolleres af behandling Intermitte- hurtig behandling af alle respiratoriske og kardiovasku- hypoesthesia og gustativt tab efter mandibulære eller ikke kompenseres ved hjælp af pacemaker. Epileptiske sikres inden injektion lokalanæstetika for at muliggøre i behandling med antikoagulantia*: Ved samtidig behandling med antikoagulantia bør der tages hensyn til almindelig: Hypotension. *Længerevarende forstyrrelse 20 kg). Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrø- Emballagetype og pakningsstørrelser. Cylinderampuller væv, almindelig: Ansigtsødem. Vaskulære sygdomme, rende akut porfyri. Børn under 4 år (kropsvægt på ca. lære nødsituationer. Udlevering B. Opbevaringstid 2 år. at en utilsigtet karpunktur kan føre til alvorlig blødning, af nerveoverførslen kan forekomme, når articain er rende brugen. Scandonest skal anvendes på en sikker (tubuler) i blister. Regler for destruktion og anden håndtering. Der anvendes én tubule til én patient. Evt. ikke og at blødningstendensen er forhøjet i al almindelighed givet. De sensoriske symptomer ophører sædvanligvis måde og må ikke gives intravenøst. Må ikke injiceres Patienter i benhandling med phenothiaziner: Phenotiaziner kan reducere eller modvirke den karkontra- forårsaget af lokalbedøvelse er pga. overdosering. res under overvågning af patientens kardiovaskulære (9. marts 2016): Varenr tubuler kr. 370,75, i løbet af 8 uger. Overdosering: De fleste bivirkninger i inflammerede eller betændte områder og skal injice- benyttet injektionsvæske kasseres. Pakninger og priser herende virkning af adrenalin. Patienter i behandling Overdosering inden for odontologi er ofte forårsaget og respiratoriske livstegn og bevidsthedstilstand. Der Varenr x 50 tubuler kr. 1323,85, Varenr med non-selektive betablokkere: Samtidig behandling af utilsigtede intravaskulære injektioner. Behand ling af skal udvises særlig forsigtighed ved: patienter med 8 x 50 tubuler kr. 2230,80. Se dagsaktuelle priser på www. med non-selektive betablokkere kan føre til en stigning komplika tioner: Hvis der opstår tegn på akut forgiftning, skal al injektion af Septanest øjeblikkeligt indstil- med alvorlig eller ubehandlet hypertension, alvorlig Specilites Septodont, 58, rue du Pont de Créteil, hjerterytmeforstyrrelser. Ældre patienter eller patienter medicinpriser.dk. Indehaver af markedsføringstilladelsen: i blodtrykket på grund af adrenalin. Sikkerhedsregler: Hver gang lokalbedøvelse anvendes skal følgende være les. Ilt bør hurtigt gives, om nødvendigt med assisteret hjertesygdom, alvorlig anæmi, alvorlig leversygdom, Saint-Maur-Des-Fosses, Frankrig. 346

6 Hver tubule er pakket for sig i blisterpakninger, hvilket hjælper med at holde en god hygiejne. Lægemidler skal bestilles på apoteket Bedøvelse i singlepakninger sikker opbevaring i skuffen Septodont har fokus på hygiejne Undgå kontaminering under opbevaring på klinikken Septodont leverer alle tubuler i enkeltpakkede blisterpakninger. Du åbner først den enkelte blister, når bedøvelsen skal lægges. På denne måde forhindres en kontaminering af ydersiden af tubulen og gummimembranen, mens den ligger i skuffen. Husk stadig at afspritte membranen før brug. Optimal sikkerhed for patienten Septodont slutsteriliserer de fyldte tubuler, inden de pakkes. Dette er ikke et lovgivningskrav, men en ekstra hygiejnisk sikkerhedsforanstaltning. Se produktinfo andetsteds i Tandlægebladet eller hent komplet produktresumé på

Smertekontrol er en central del af en optimal tandbehandling,

Smertekontrol er en central del af en optimal tandbehandling, ABSTRACT Brugen af computerstyret analgesi i den danske børne- og ungdomstandpleje Introduktion Computerstyret analgesi har eksisteret i en del år og anvendes i danske kommunale tandplejer, men opgørelser

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Desmoplastiske ameloblastomer har høj recidivfrekvens langvarig kontrol er nødvendig Baggrund Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende benign odontogen

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 27467 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fentadon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml injektionsvæske,

Læs mere

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster Scopolamin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Du kan få Scopoderm uden recept. For at

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Unicystisk ameloblastom histologisk undersøgelse nødvendig for at stille den korrekte diagnose Baggrund Det unicystiske ameloblastom er en benign odontogen tumor,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning 27. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Atipam injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 25362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Atipam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Atipamezolhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i Florid cementoossøs dysplasi En oversigt og præsentation af et radiologisk diagnosticeret tilfælde Ib Sewerin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter 21. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., tabletter 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Aktive stoffer: 50 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sedastart Vet., injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Sedastart Vet., injektionsvæske, opløsning 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Sedastart Vet., injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 26603 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Sedastart Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml injektionsvæske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Coxofen, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Coxofen, injektionsvæske, opløsning 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Coxofen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 27784 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Coxofen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én ml indeholder: Aktivt stof: Ketoprofen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dentocaine, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Dentocaine, injektionsvæske, opløsning 18. september 2009 PRODUKTRESUMÉ for Dentocaine, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26070 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dentocaine 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dentocaine 40/0,005 mg/ml: 1 ml injektionsvæske,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter Primidon

Indlægsseddel: Information til brugeren. Primidon ERA, 50 og 250 mg tabletter Primidon Indlægsseddel: Information til brugeren Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter Primidon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZOVIR Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 40 mg/ml og 80 mg/ml oral suspension Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Isotrex 0,05 % gel Isotretinoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Isovorin, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Isovorin, injektionsvæske, opløsning Produktinformation for Isovorin (Levofolinsyre som calciumlevofolin) Injektionsvæske, opl. 10 Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 12 66 Injektionsvæske, opl. 10 09 12 77 Injektionsvæske,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Magnevist 2 mmol/l, injektionsvæske, opløsning Gadopentetinsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. november 2016 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Indlægsseddel: Information til brugeren Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter Mianserinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gentamicin 2care4, implantat (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Gentamicin 2care4, implantat (2care4) 12. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Gentamicin 2care4, implantat (2care4) 0. D.SP.NR. 8349 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gentamicin 2care4 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Gentamicin 1,3 mg/cm 2 som gentamicin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent videnskab & klinik Kasuistik Abstract Glandulær odontogen cyste et atypisk patienttilfælde Baggrund Glandulær odontogen cyste er en sjældent forekommende odontogen cyste, som findes fortrinsvis i underkæben.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel

Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel JESPER REIBEL og Birgit KENRAD Undervisnings- og forskningsmæssigt indgår den periapikale patologi, væsentligst apikal parodontitis og radikulær

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid

Læs mere