Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent"

Transkript

1 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Desmoplastiske ameloblastomer har høj recidivfrekvens langvarig kontrol er nødvendig Baggrund Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende benign odontogen tumor ofte med et aggressivt vækstpotentiale og en høj recidivfrekvens. Tumoren optræder hyppigst hos midaldrende som en asymptomatisk hård og langsomt voksende hævelse i incisiv- og præmolarregionen. Radiologisk ses en diffust afgrænset patologisk forandring bestående af radiolucente og radiopake områder. Tumoren vokser infiltrativt langs knogletrabeklerne, hvorfor radiologisk afgrænsning af tumor ofte er vanskelig. Desmoplastisk ameloblastom behandles med kirurgisk resektion. Imidlertid er recidivfrekvensen høj, hvorfor langvarig klinisk og radiologisk kontrol er nødvendig. Patienttilfælde En 63-årig kvinde blev henvist fra egen tandlæge til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital mhp. diagnostik og behandling af en asymptomatisk og langsomt voksende hård hævelse i underkæbens frontregion. Radiologisk undersøgelse viste en diffust afgrænset radiolucent og radiopak struktur strækkende sig fra regio 3- til -2. Histologisk undersøgelse af biopsi viste forandringer forenelige med desmoplastisk ameloblastom, hvorfor der efterfølgende blev foretaget resektion af tumor og de involverede tænder. Konklusion Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende odontogen tumor, som klinisk og radiologisk kan være vanskelig at differentiere fra andre patologiske forandringer i kæberne. Histologisk undersøgelse er nødvendig for at kunne stille den endelige diagnose og vælge den korrekte behandlingsstrategi. Desmoplastisk ameloblastom Tue Lindberg Blæhr, uddannelsestandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Janek Dalsgaard Jensen, ledende overtandlæge, specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Daiva Erentaite, overlæge, Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital Thomas Jensen, forsknings- og uddannelsesansvarlig overtandlæge, postgraduat klinisk lektor, specialtandlæge i tand-, mund- og kæbe-kirurgi, ph.d., Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent forekommende benign odontogen tumor, som klinisk i de fleste tilfælde er karakteriseret ved en asymptomatisk langsomt voksende hård hævelse (1). DA blev første gang beskrevet i 1984, og i 2005 klassificerede WHO tumoren som en benign odontogen tumor med epithelial oprindelse (Tabel 1) (2). DA er en sjælden undergruppe af ameloblastomer og udgør 1-13 % af alle ameloblastomer (3). DA udviser karakteristiske kliniske, radiologiske og histologiske forandringer, som adskiller tumoren fra de øvrige ameloblastomer. DA kan forekomme i alle aldersgrupper, men optræder hyppigst hos midaldrende med en ligelig fordeling blandt kvinder og mænd (3). Tumoren forekommer oftest i incisiv- og præmolarregionen med ensartet fordeling mellem over- og underkæbe (1). DA præsenterer sig klinisk som en asymptomatisk hård og langsomt voksende hævelse, der er dækket af normalt udseende slimhinde (1). Displacering og løsning af tænder er hyppigt forekommende (1,3). Radiologisk ses en diffust afgrænset uni- eller multilokulær forandring indeholdende såvel radiolucente som radiopake områder (1,3). Forandringerne er oftest lokaliseret til processus alveolaris, hvor der kan forekomme resorption af tandrødderne (3). DA vokser infiltrativt langs de spongiøse knogletrabekler, hvorfor der radiologisk ikke ses en skarp afgrænsning til omkringliggende knoglevæv. Histologisk kendetegnes DA ved et modent kollagent desmoplastisk bindevævsstroma med øer af prolifererende odontogent epitel. Der kan forekomme EMNEORD Ameloblastoma; mikrocyster centralt i epitel-øerne (3). DA behandles med radikal kirurgisk blokresektion diagnosis; odontogenic involverende dele af den omliggende knogle tumors; surgery; pathology for at sikre frie resektionsrande (1). Imidlertid 454 TANDLÆGEBLADET NR. 6

2 Desmoplastisk ameloblastom VIDENSKAB & KLINIK Benigne odontogene tumorer Odontogent epitel med modent fibrøst stroma uden odontogent ektomesenkym Ameloblastom, solid/multicystisk type Ameloblastom, ekstraossøs/perifer type Ameloblastom, desmoplastisk type Ameloblastom, unicystisk type Squamous odontogenic tumour Forkalkende epitelial odontogen tumor Adenomatoid odontogen tumor Keratocystisk odontogen tumor Tabel 1. WHO s klassifikation af odontogene tumorer fra 2005 (uddrag). Table 1. WHO classification of odontogenic tumours from 2005 (extract). er recidivfrekvensen høj som følge af den infiltrative vækst og forekommer hos mere end 20 % af patienterne, hvorfor et langvarigt klinisk og radiologisk kontrolforløb er nødvendigt (4). I nærværende artikel præsenteres en 63-årig kvinde med et DA i den anteriore del af underkæben, og de hyppigste differentialdiagnostiske overvejelser diskuteres. Patienttilfælde En 63-årig kvinde blev henvist fra egen tandlæge til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, for diagnostik og behandling af en hård hævelse svarende til underkæbens anteriore region. Patienten havde igennem flere år bemærket en asymptomatisk langsomt voksende hævelse langs indersiden af underkæben svarende til fortænderne. Det seneste år havde hævelsen bredt sig til ydersiden med samtidig løsning og displacering af fortænderne. Patienten tilkendegav ingen sensibilitetsforstyrrelse svarende til hverken hage eller underlæbe. Objektiv undersøgelse Ekstraoralt Ingen synlig hævelse eller asymmetri. Ingen palpable lymfeknuder sv.t. halsen. Intraoralt I underkæben strækkende sig fra regio 3- til -2 fandtes en 2 x 2 cm fast hård hævelse, som kunne palperes facialt og oralt med normalt udseende slimhinde. De involverede tænder var vitale, displacerede og mobile af grad (Fig. 1). Radiologisk undersøgelse Panoramaoptagelse og CBCT viste en 2 x 2 cm multilokulær diffust afgrænset patologisk forandring strækkende sig fra regio 3- til -2 med radiolucente og radiopake områder (Fig. 1). De involverede tænder syntes displacerede og uden rodresorption. Præoperativt klinisk foto, panoramarøntgen og axial CBCT-optagelse Fig. 1. Klinisk foto viser hævelse og displacering af tænder i den anteriore del af mandiblen. På panoramarøntgen ses en diffust afgrænset forandring fra regio 3- til -2 med radiolucente og radiopake områder (pile). Det axiale CBCT-scanningssnit viser en multilokulær forandring med bukkal ekspansion (pile). Fig. 1. Photograph showing swelling and tooth displacement in the anterior region of the mandible. Panoramic radiograph showing an ill-defined mixed radiopaque and radiolucent lesion from the mandibular canine to the left lateral incisor (arrows). The axial CBCT scan image demonstrates a multilocular lesion with buccal expansion (arrows). TANDLÆGEBLADET NR

3 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik Peroperative kliniske fotos fra biopsitagning og efterfølgende blokresektion Histologiske billeder i lille og stor forstørrelse Fig. 3 Infiltrativ vævsproliferation med planocellulær differentiering beliggende i et fibrøst/desmoplastisk stroma (HE x 5) og en epitelial struktur med let cylindroidt præg basalt (HE x 20). Fig. 3 Infiltrating tissue proliferation with planocellular differentiation in a fibrous/desmoplastic stroma (HE x 5) and an epithelial structure with cuboidal cells in the basal layer (HE x 20). Fig. 2 Kliniske fotos viser patologisk forandret knoglemorfologi med infiltration af tumorvæv og efterfølgende blokresektion indeholdende tumorvæv og tænder. Fig. 2 Photographs demonstrating a pathologically changed bone morphology with infiltration of tumour tissue and the subsequent bloc resection with tumour and teeth. Tentativ diagnose og udredning På baggrund af ovenstående anamnese samt klinisk og radiologisk undersøgelse blev der stillet følgende tentative diagnose: Ameloblastom obs. pro. Til verificering af den tentative diagnose blev der fundet indikation for biopsi. I lokalanalgesi blev der lagt et facialt og lingvalt randsnit fra regio 5- til -3. Slimhinde og periost blev frirougineret svarende til for- og hjørnetandsregionen. Knoglen fremviste et unormalt udseende med en ujævn eleveret overflade infiltreret af tumorvæv. I tumorvævet var der både områder med hårdt knoglevæv og flere mindre lakuner med blødt fibrøst væv (Fig. 2). Med trepanbor blev der udtaget en biopsi af den afficerede knogle. Vævet blev sendt til histologisk undersøgelse på Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital. Histologisk undersøgelse Præparatet bestod af et vævsstykke (6 x 10 mm) repræsenterende fibrøst binde- og knoglevæv med irregulære øer af epiteliale celler af varierende størrelse. Perifert i øerne fandtes palisader af basaloide celler. Centralt i epiteløerne var der stedvis tendens til keratinisering. Der var ingen tegn på malignitet. Det histologiske billede var således foreneligt med et DA (Fig. 3). Behandling I generel anæstesi blev der lagt et randsnit fra regio 4- til -3 med bilateral aflastningssnit regio 5- og -4. Slimhinde og periost blev frirougineret facialt og oralt for den patologiske forandring. 456 TANDLÆGEBLADET NR. 6

4 Desmoplastisk ameloblastom VIDENSKAB & KLINIK Med bor og mejsel blev der udtaget en knogleblok gående fra distalt for 3- til distalt for -2 indeholdende det patologiske væv, 3,2,1-1,2 og omliggende klinisk normal knogle i god afstand fra tumor (Fig. 2). Det udtagne væv blev sendt til histologisk undersøgelse på Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital. Der blev foretaget grundig sårtoilette og primær suturering. Det postoperative forløb var komplikationsfrit, og patienten blev udskrevet dagen efter operationen. Den histologiske undersøgelse verificerede diagnosen DA og fremviste frie resektionsrande. Det efterfølgende initiale kontrolregime var kompliceret med persisterende smerter, sekvestrering af nekrotisk knogle samt fjernelse af 4- og -3 som følge af tiltagende mobilitet og fæstetab. Patienten er planlagt til regelmæssige årlige kliniske og radiologiske kontroller samt senere genopbygning af kæbeknoglen og implantatbehandling, såfremt der klinisk og radiologisk ikke er tegn på tumorrecidiv. KLINISK RELEVANS Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende odontogen tumor, der i de fleste tilfælde præsenterer sig som en asymptomatisk og langsomt voksende hævelse i incisiv- og præmolarregionen hos midaldrende. Klinisk og radiologisk kan tumoren være vanskelig at differentiere fra andre patologiske forandringer i kæberne, hvorfor biopsi er nødvendig for at kunne stille den korrekte diagnose. Desmoplastisk ameloblastom behandles med radikal kirurgisk blokresektion. Imidlertid er recidivfrekvensen høj, hvorfor et langvarigt klinisk og radiologisk kontrolforløb er nødvendigt. Diskussion I nærværende artikel præsenteres en 63-årig kvinde med et DA i den anteriore del af underkæben. DA forekommer hyppigst hos midaldrende og optræder fortrinsvis i over- og underkæbens incisiv- og præmolarregion, hvor tumoren præsenterer sig som en asymptomatisk hård og langsomt voksende hævelse. Radiologisk ses oftest en diffust afgrænset uni- eller multilokulær radiolucent og radiopak forandring med displacering af de involverede tænder. De kliniske og radiologiske fund i det aktuelle patienttilfælde var således karakteristisk for et DA, men den endelige diagnose verificeres ved en histologisk undersøgelse. De væsentligste differentialdiagnoser til en asymptomatisk langsomt voksende hård hævelse i underkæbens frontregion med en radiologisk diffust afgrænset uni- eller multilokulær radiolucent og radiopak forandring vil primært omfatte centralt kæmpecellegranulom, odontogent myksom og cemento-ossificerende fibrom. Centralt kæmpecellegranulom (CGCG) er en non-neoplastisk lidelse i kæberne, som i sjældne tilfælde kan udvise aggressiv vækst (5). CGCG forekommer hyppigst hos yngre under 30 år og ses oftest hos kvinder. Klinisk findes en signifikant højere forekomst i mandiblen sammenlignet med maksillen, og ca. 50 % forekommer i den anteriore del af mandiblen (6). CGCG præsenterer sig oftest som en asymptomatisk hævelse af knoglen, hvor slimhinden kan forekomme mørk misfarvet som følge af øget vaskularisering eller nedbrydningsprodukter fra blodet (5). Radiologisk præsenterer CGCG sig som en diffust afgrænset uni- eller multilokulær forandring, hvor displacering og resorption af tandrødder kan forekomme (6). Histologisk ses et karrigt fibrøst væv med flerkernede osteoklast-lignende kæmpeceller og mononukleære stromaceller (6). CGCG behandles oftest med kirurgisk currettage, evt. i kombination med glukokortikoidinjektioner eller calcitoninbehandlinger (7). Recidivfrekvensen er høj, hvorfor medicinsk og kirurgisk behandling således oftest kombineres ved større læsioner (7). I det aktuelle patienttilfælde var anamnesen og de kliniske og radiologiske forandringer forenelige med et CGCG. Imidlertid adskilte patientens alder og de histologiske fund sig fra et typisk tilfælde af et CGCG. Odontogent myksom (OM) er en sjælden benign, lokalt aggressiv odontogen tumor, der udgår fra det primordiale mesenkymale tandanlæg (8). Tumoren optræder oftest i årsalderen med en ligelig fordeling mellem kvinder og mænd. OM kan optræde overalt i kæberne, men ses oftest i mandiblen (8). Tumoren præsenterer sig klinisk som en asymptomatisk langsomt voksende hævelse, hvor løsning af de involverede tænder kan forekomme (8). Radiologisk ses en uni- eller multilokulær forandring med diffus afgrænsning til de omliggende strukturer. Histologisk findes et myksoidt stroma indeholdende afrundede stellate eller tenformede celler. Behandlingen er kirurgisk resektion, og recidivfrekvensen er lav (8). De kliniske og radiologiske fund i det aktuelle patienttilfælde kunne give mistanke om et OM. Cemento-ossificerende fibrom (COF) er en hyppigt forekommende benign fibro-ossøs tumor, som i sjældne tilfælde kan vokse aggressivt (9). Tumoren forekommer oftest hos kvinder i årsalderen og præsenterer sig klinisk som en asymptomatisk langsomt voksende hævelse fortrinsvis i mandiblen (10). Radiologisk ses oftest en velafgrænset uni- eller multilokulær opklaring bestående af radiolucente og radiopake forandringer (10). Det histologiske billede viser cellulær proliferation af tenformede fibroblastlignende celler med en stor variation i indholdet af mineraliseret materiale, repræsenterende osteoidt eller cementoidt væv. Behandlingen er kirurgisk fjernelse, og recidivfrekvensen angives fra 1 til 68 % (11). COF differentierer sig fra DA ved en mere velafgrænset radiologisk adskillelse fra omliggende knogle og forekommer oftere hos yngre individer. DA tilhører en sjælden undergruppe af ameloblastomer. Tumoren er kendetegnet ved kliniske, radiologiske og histologiske TANDLÆGEBLADET NR

5 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik forandringer, som adskiller tumoren fra de øvrige ameloblastomer, men som klinisk og radiologisk kan være vanskelig at adskille fra andre patologiske forandringer i kæberne. Histologisk undersøgelse er derfor nødvendig for at kunne stille den endelige diagnose og sikre korrekt behandling. DA udviser et mere aggressivt vækstpotentiale sammenlignet med de øvrige ameloblastom-typer. Jævnfør tabel 1 inddeles ameloblastomer i fire typer; solid/multicystisk, ekstraossøs/perifer, desmoplastisk og unicystisk. Den unicystiske type fremtræder radiologisk som en unilokulær opklaring oftest posteriort i mandiblen. I modsætning til den multicystiske type, som oftest forekommer hos patienter i fjerde dekade, ses den unicystiske hyppigst hos yngre patienter omkring anden dekade. Den perifere type er en blødtvævsvariant, der er lokaliseret til gingiva eller den alveolære slimhinde med eller uden involvering af den underliggende knogle. Behandlingen af DA er i lighed med de andre ameloblastomtyper radikal kirurgisk resektion involverende en del af den omliggende raske knogle (3). Imidlertid er recidivfrekvensen høj og indtræder oftest inden for tre år, hvorfor et langvarigt klinisk og radiologisk kontrolforløb er nødvendigt (3). I nærværende patienttilfælde er der derfor iværksat behandling med aftagelig protetik. Knoglegenopbygning og implantatbehandling planlægges, såfremt patienten er klinisk og radiologisk recidivfri efter tre års kontrolforløb. ABSTRACT (ENGLISH) Desmoplastic ameloblastoma Background Desmoplastic ameloblastoma is a rare benign odontogenic tumour with an aggressive growth potential and a high recurrence rate. The tumour occurs mainly in middleaged patients as a painless hard and slowly growing swelling in the incisor and premolar region. Radiographically, a diffuse ill-defined mixed radiolucent and radiopaque lesion is seen. The tumour has an infiltrating growth pattern in the cancellous bone for which reason radiographical demarcation is difficult. Desmoplastic ameloblastoma is treated with surgical resection. Because of the high recurrence rate, prolonged clinical and radiological control regime is necessary. Case study A 63-year-old female was referred from her dentist to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aalborg University Hospital, for diagnosis and treatment of a hard painless and slowly growing swelling in the anterior region of the mandible. Radiographic examination revealed a diffuse ill-defined mixed radiolucent and radiopaque lesion from the region of mandibular right canine to the left lateral incisor. Histological examination of a biopsy revealed changes compatible with desmoplastic ameloblastoma. The tumour including the associated teeth was resected. Conclusion Desmoplastic ameloblastoma is a rarely occurring odontogenic tumour which has many comparable clinically and radiologically characteristics of other pathological jaw lesion Histological examination and diagnosis is necessary in order to choose the appropriate treatment. Litteatur 1. Sun Z, Wu Y, Cheng N et al. Desmoplastic ameloblastoma a review. J Oral Oncol 2009;45: Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Sidransky D. World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and genetics of head and neck tumours. Lyon: IARC Press, Li B, Long X, Wang S et al. Clinical and radiological features of desmoplastic ameloblastoma. J Oral Maxillofac Surg 2011;69: Keszler A, Paparella ML, Dominguez FV. Desmoplastic and non-desmoplastic ameloblastoma: a comparative clinicopathological analysis. Oral Dis 1996;2: Thesbjerg K, Reibel J, Pinholt EM. Centralt kæmpecellegranulom diagnostik og behandling. Tandlægebladet 2010;114: Whitaker SB, Waldron CA. Central giant cell lesions of the jaws. A clinical, radiologic and histopathologic study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993;75: Terry BC, Jacoway JR. Management of central giant cell lesions: An alternative surgical therapy. Oral Maxillofac Surg Clin N Am 1994;6: Neville BW, Damm DD, Allen CM et al. Oral & maxillofacial pathology. Philadelphia: W.B. Saunders, 1995; Thygesen TH, Marker P, Godballe C et al. Cemento-ossificerende fibrom. Tandlægebladet 2004;108: Su L, Weathers DR, Waldron CA. Distinguishing features of focal cement-osseous dysplasia and cemento-ossifying fibromas. I. A Pathological spectrum of 316 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1997;84: Brannon RB, Fowler CB, Benign fibro-osseous lesions: A review of current concepts. Adv Anat Path 2001;8: TANDLÆGEBLADET NR. 6

6 True evolution! DEN FØRSTE KERAMIK TIL DIREKTE FYLDNINGER Verdens første rent keramisk baserede fyldningsmateriale Laveste polymerisationsskrumpning (1,25 Vol.-%) og særdeles lav skrumpningsstress* Inaktivt, så høj biokompatibilitet og ekstrem farvestabilitet Lever op til de højeste krav, i både de anteriore og posteriore regioner Fremremragende håndteringsegenskaber, enkel højglanspolering og høj overfladehårdhed, garanterer førsteklasses, langtidsholdbare resultater Admira Fusion NYHED Kompatibel med alle konventionelle bondingsystemer *i sammenligning med alle konventionelle plastfyldningsmaterialer VOCO GmbH Anton-Flettner-Straße Cuxhaven Tyskland Tel

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Unicystisk ameloblastom histologisk undersøgelse nødvendig for at stille den korrekte diagnose Baggrund Det unicystiske ameloblastom er en benign odontogen tumor,

Læs mere

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent videnskab & klinik Kasuistik Abstract Glandulær odontogen cyste et atypisk patienttilfælde Baggrund Glandulær odontogen cyste er en sjældent forekommende odontogen cyste, som findes fortrinsvis i underkæben.

Læs mere

Fibrøs dysplasi (FD) er en fibro-ossøs godartet lidelse

Fibrøs dysplasi (FD) er en fibro-ossøs godartet lidelse VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Fibrøs dysplasi en godartet lidelse, som kan nødvendiggøre kirurgisk korrektion Fibrøs dysplasi Patienttilfælde med toårs klinisk og radiologisk opfølgning Baggrund

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet Traumatisk knoglecyste En 10-års-opgørelse og præsentation af et usædvanligt tilfælde Eva Krogsgaard Jensen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste videnskab & klinik Kasuistik Abstract Traumatisk knoglecyste Baggrund Traumatisk knoglecyste er en godartet cyste, der præsenterer sig som en tom eller væskefyldt knoglekavitet uden epitelbeklædning. I

Læs mere

Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og

Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og VIDENSKAB & KLINIK Sekundærartikel ABSTRACT Ameloblastomer, hvor hyppigt forekommer de, og hvordan behandles de? Formål Formålet med undersøgelsen var at beskrive incidensen af ameloblastomer i Norge i

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig videnskab & klinik Originalartikel Abstract Korrekt diagnostik af keratocyster er vigtig for adækvat behandling og opfølgning Baggrund Den odontogene keratocyste (OKC) udgør omkring 10 % af alle cyster

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel

Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel JESPER REIBEL og Birgit KENRAD Undervisnings- og forskningsmæssigt indgår den periapikale patologi, væsentligst apikal parodontitis og radikulær

Læs mere

DDet centrale kæmpecellegranulom (engelsk Central Giant

DDet centrale kæmpecellegranulom (engelsk Central Giant 876 VINDENSKAB & KLINIK Abstract Medicinske behandlingsmuligheder bør overvejes ved behandling af centralt kæmpecellegranulom Centralt kæmpecellegranulom (CGCG) er en non-neoplastisk lidelse i kæberne.

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Skudlæsioner kan kategoriseres i høj- og lavhastighedslæsioner,

Skudlæsioner kan kategoriseres i høj- og lavhastighedslæsioner, ABSTRACT Softgun plastikkugle i underlæben Baggrund Softgun-skudlæsioner kategoriseres som lavhastighedslæsioner og forekommer sjældent. Imidlertid kan forkert håndtering, manglende brug af beskyttelsesudstyr

Læs mere

Cementoblastomet (CB) er en forholdsvis sjældent

Cementoblastomet (CB) er en forholdsvis sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Cementoblastom en sjældent forekommende tumor Baggrund Cementoblastomet er en benign odontogen tumor karakteriseret ved dannelsen af cementlignende væv i relation

Læs mere

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i Florid cementoossøs dysplasi En oversigt og præsentation af et radiologisk diagnosticeret tilfælde Ib Sewerin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

Metastaser til kæberne er et sjældent, men alligevel

Metastaser til kæberne er et sjældent, men alligevel Metastaser til kæberne Præsentation af fire tilfælde Marcellino Fernandes, Dan Sebastiansen og Morten Schiødt Metastaser til kæberne forekommer relativt sjældent, men er alligevel vigtige at kende for

Læs mere

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger, der bindes

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger, der bindes Abstract Forholdsregler ved oralkirurgiske indgreb og tandekstraktioner Osteonekrose efter behandling med lavdosis bisfosfonat Baggrund Bisfosfonater hæmmer osteoklastaktiviteten og knogleomsætningen og

Læs mere

Neurofibromatose i almen praksis

Neurofibromatose i almen praksis Neurologi i almen praksis Af Sven Frederick Østerhus Biografi Forfatter er praksisamanuensis, fase III i hoveduddannelse til almen medicin i Region Sjælland og er stødt på de to patienter i sin praksisamanuensis

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi.

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi. Lever Cases til MDT Torsten Pless & Henning Overgaard Nielsen Kirurgisk afd. A Odense Universitetshospital MDT Agreement on resectability Wadeed M et al HPB 2012;14:291-297 66-årig mand Case 1 14 år tidligere

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23 Tandudvikling Mælketandsæt med nye tænder på vej Db-42/9-21-22-23 TANDORGANET TANDEN krone rod OMGIVENDE VÆV TANDORGANET KRONE emalje dentin tandben pulpa pulpa dentis pulpakammer nerven tandmarven TANDORGANET

Læs mere

Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Identifikation af uidentificerede odontogene foci Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist.

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater?

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? søren schou, malene hallund og erik hjørting-hansen De enestående biologiske egenskaber ved grundstoffet titan blev første gang beskrevet

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

Diagnostiske aspekter af oral onkologi hos hund og kat

Diagnostiske aspekter af oral onkologi hos hund og kat onkologi Diagnostiske aspekter af oral onkologi hos hund og kat Et retrospektivt studie af orale biopsier [ Gitte Stenholt Madsen 1, Thomas Eriksen 2 Hanne E., Kortegaard3 og Jesper Reibel 4 ] 1 Dyrlæge,

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

En 43-årig mand blev henvist til Tand-, Mund- og

En 43-årig mand blev henvist til Tand-, Mund- og Abstract Svær infektion i mandiblen hos patient med SAPHO-syndromet Baggrund Synovitis, Akne, Pustolose, Hyperostose og Osteitis syndromet (SAPHO) er karakteriseret ved en række inflammatoriske knogle-,

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Ikke neoplastiske celleforandringer Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Normale celler, LUS UST 45 år, rutine

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Jan Tagesen Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole Health Århus Universitet 1 Introduktion

Læs mere

Journaloptagelse. A A R H U S U N I V E R S I T E T Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Health

Journaloptagelse. A A R H U S U N I V E R S I T E T Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Health 1 Patientjournal Formål Dagbog Støtte for hukommelsen Kommunikation Juridisk dokument 2 Lovgivning Journalføring Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013: Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Spinocellulær hudcancer (SCC)

Spinocellulær hudcancer (SCC) Spinocellulær hudcancer (SCC) Formål At beskrive guidelines for behandling af spinocellulær hudcancer (SCC) fraset tumorer lokaliseret perianalt, genitalt eller tumorer involverende slimhinde. Guidelines

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Plasmacelletumorer udgør kun en lille del af de maligne

Plasmacelletumorer udgør kun en lille del af de maligne Myelomatose med debut som ekspansivt voksende tumor i mandibula Et tilfælde Pierre Hintze, Peter Marker, Kai Schmidt og Annelise Krogdahl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH Sygehistorie 1 Anamnese 14 årig pige Abdominale smerter Udfyldning

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Det centrale hæmangiom er en sjælden læsion i kæbeknoglerne

Det centrale hæmangiom er en sjælden læsion i kæbeknoglerne Et tilfælde af centralt hæmangiom i mandiblen behandlet med ekskokleation Eva Krogsgård Jensen, Peter Marker, Annelise Krogdahl og Peter Andersen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Efteruddannelse. Konference november 2010 Bella Center. Oral implantologi

Efteruddannelse. Konference november 2010 Bella Center. Oral implantologi Efteruddannelse Konference 2010 Oral implantologi 5. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse VELKOMMEN til Tandlægeforeningens KONFERENCE 2010 Oral implantologi Brugen

Læs mere

Bisfosfonat-associeret osteonekrose i kæberne hos patienter med myelomatose

Bisfosfonat-associeret osteonekrose i kæberne hos patienter med myelomatose 1 Bisfosfonat-associeret osteonekrose i kæberne hos patienter med myelomatose Information til hæmatologer, kæbekirurger og tandlæger Produceret af en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af hæmatologer,

Læs mere

Den første som beskrev kerubisme i en familie var Jones

Den første som beskrev kerubisme i en familie var Jones Kerubisme En 36-års-kontrolundersøgelse af to generationer inden for seks danske slægter Nina von Wowern - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Registrering, kaffe og morgenmad Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen

Registrering, kaffe og morgenmad Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen 08.30-09.00 Registrering, kaffe og morgenmad 09.00-09.15 Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen 09.15-10.00 Autologt knogletransplantat og knogleerstatningsmaterialer Ved Simon Storgaard Jensen Autolog knogle

Læs mere

Nemmere og bedre. Hæv overliggeren for posteriore fyldninger. Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale. 50 års. erfaring. Restorative Solutions

Nemmere og bedre. Hæv overliggeren for posteriore fyldninger. Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale. 50 års. erfaring. Restorative Solutions Restorative Solutions Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale Nemmere og bedre Hæv overliggeren for posteriore fyldninger 50 års erfaring med kompositmaterialer Siden 1964 Filtek Bulk Fill Posteriort

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Alle kolorektalcancer resektater bør fotograferes Alle makroskopiske fund skal beskrives standardiseret Kvaliteten af resektionsplanerne skal vurderes i alle rectum- og colon cancerresektater

Læs mere

svulster i bløddelene

svulster i bløddelene i svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom svulster i bløddelene Rhabdomyosarkom Non-rhabdo bløddelssarkom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København,

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Anatomi Store spytkirtler Glandula parotis Glandula submandibularis Glandula sublingualis. Anatomi 05-09-2013. Forelæsning 9.

Anatomi Store spytkirtler Glandula parotis Glandula submandibularis Glandula sublingualis. Anatomi 05-09-2013. Forelæsning 9. Forelæsning 9. semester Anatomi Store spytkirtler Glandula parotis Glandula submandibularis Glandula sublingualis Sven Erik Nørholt Kæbekirurgisk afd. Aarhus Universitetshospital Små spytkirtler Læbe,

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange AO-Principles, Middelfart, April 2015 Marianne Vestergaard Lind, Overlæge Ortopædkirurgisk Klinik, Traumesektionen Rigshospitalet Skadesmekanisme

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere