Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende"

Transkript

1 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Unicystisk ameloblastom histologisk undersøgelse nødvendig for at stille den korrekte diagnose Baggrund Det unicystiske ameloblastom er en benign odontogen tumor, der histopatologisk præsenterer sig som en cystisk forandring. Den diagnosticeres hyppigst hos yngre mennesker og forekommer fortrinsvis i underkæben. Årsagen er ukendt. Det unicystiske ameloblastom er oftest asymptomatisk og diagnosticeres som regel i forbindelse med rutinemæssig røntgenundersøgelse. Recidivtendensen er generelt lavere end ved konventionelt ameloblastom, men i nogle tilfælde er recidivtendensen dog høj. Patienttilfælde En 20-årig mand blev henvist fra egen tandlæge til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, mhp. diagnostik og behandling af hævelse svarende til venstre ansigtshalvdel. Røntgenoptagelse viste en velafgrænset multilokulær radiolucens i venstre side af underkæben med involvering af en retineret visdomstand. Der blev foretaget enukleation, og ved etårs kontrol viste panoramarøntgen recidiv. Der blev foretaget fornyet kirurgisk fjernelse, og ved femårs kontrol fandtes klinisk og radiologisk knogleheling uden tegn på recidiv. Konklusion Det unicystiske ameloblastom er en sjældent forekommende tumor, som klinisk og radiologisk kan være vanskelig at adskille fra en follikulær cyste eller keratocyste, hvorfor histologisk undersøgelse er obligatorisk på grund af recidivtendensen. Tumoren behandles med kirurgisk fjernelse. Imidlertid er recidivfrekvensen høj, hvorfor et langvarigt klinisk og radiologisk kontrolforløb er nødvendigt. Unicystisk ameloblastom fem års klinisk og radiologisk opfølgning Kristoffer Schwartz, uddannelsestandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, og Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Jesper Reibel, professor, dr. et lic.odont., Oral Patologi & Oral Medicin, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thomas Jensen, forsknings- og uddannelsesansvarlig overtandlæge, postgraduat klinisk lektor, specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, ph.d., Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende benign odontogen tumor, som klinisk er karakteriseret ved en velafgrænset uni- eller multilokulær opklaring, ofte i relation til en retineret tredje molar (1). UA blev første gang beskrevet i 1977, og WHO klassificerer tumoren som en benign odontogen tumor med epitelial oprindelse (Tabel 1) (1,2). UA er en undergruppe af ameloblastomer og præsenterer sig histopatologisk, til forskel fra de øvrige ameloblastomtyper, som ét cystisk hulrum. UA udgør 5-20 % af alle intraossøse ameloblastomer (3-6). Tumoren optræder hyppigst hos yngre patienter, og > 90 % findes i underkæben og med en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder (3,7). UA er ofte asymptomatiske, men kan give anledning til symptomer i form af tiltagende hævelse og smerter (3,7). Radiologisk ses UA som en velafgrænset uni- eller multilokulær radiolucent forandring og ofte i relation til en retineret visdomstand (3,7,8). Histologisk kan UA inddeles i tre typer: luminal, intraluminal og mural. Ved den luminale type ses en cyste beklædt med epitel med opbygning som ameloblastom, dvs. mod bindevævets cylindriske epitelceller med palisadestillede kerner polariseret væk fra basalmembranen, og herover (luminalt) EMNEORD stellat reticulum-lignende epitellag. I den intraluminale type ses en eller flere projektioner ameloblastoma; diagnosis; af cysteepitelet ind i cystelumen, og ved den mandibular disease; murale type ses bindevævet i cystevæggen at operative procedure; pathology være infiltreret af øer af ameloblastom (2,5). 448 TANDLÆGEBLADET NR. 6

2 Unicystisk ameloblastom VIDENSKAB & KLINIK Den murale type har formentlig en høj recidivtendens som konventionelt ameloblastom, mens den luminale og intraluminale type har lavere recidivtendens. Klinisk/radiologisk vanskeliggøres diagnostikken ved, at UA kan ligne bl.a. en follikulær cyste eller keratocyste, hvorfor histologisk undersøgelse er nødvendig for at verificere den endelige diagnose. I nærværende artikel præsenteres en 20-årig mand med et UA i underkæben, og de hyppigste differentialdiagnostiske overvejelser diskuteres. Røntgenbillede af patienten inden behandlingen Patienttilfælde En 20-årig mand blev henvist fra egen tandlæge til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, for diagnostik og behandling af hævelse svarende til venstre side af ansigtet. Patienten havde igennem det seneste år bemærket en tiltagende hævelse over venstre ansigtsdel samt nedsat gabeevne og ømhed ved synkning. Objektiv undersøgelse Ekstraoralt Der fandtes en fast og hård hævelse svarende til venstre ramus mandibulae. Der var smerter ved palpation, og gabeevnen blev målt til 42 mm. Intraoralt Undersøgelsen viste et intakt og velholdt tandsæt. Ingen løsning af tænderne. Imidlertid kunne der palperes en hård hævelse i sulcus aveolo-buccalis regio -8. Radiologisk undersøgelse Panoramaoptagelse viste en 5½ x 3 cm velafgrænset multilokulær radiolucent opklaring i venstre side af underkæben, strækkende sig fra -7 til incisura mandibulae. Der var rodresorption svarende til -7, og -8 var displaceret og horisontalt beliggende ved basis af mandiblen (Fig. 1). Fig. 1 Panoramaoptagelse viser en velafgrænset multilokulær radiolucent opklaring i venstre side af underkæben. Fig. 1 Panoramic x-ray shows a well-defined multilocular radiolucency in the lower jaw. Klinisk foto taget under operationen Benigne odontogene tumorer Odontogent epitel med modent fibrøst stroma uden odontogent ektomesenkym Ameloblastom, solid/multicystisk type Ameloblastom, ekstraossøs/perifer type Ameloblastom, desmoplastisk type Ameloblastom, unicystisk type Squamous odontogenic tumour Forkalkende epitelial odontogen tumor Adenomatoid odontogen tumor Keratocystisk odontogen tumor Tabel 1. WHO's klassifikation af odontogene tumorer fra 2005 (uddrag). Table 1. WHO classification of odontogenic tumours from Fig. 2 Destruktion af knoglen svarende til ramus mandibulae med gennembrud af patologisk væv (pil). Fig. 2 Bone destruction and breakthrough of pathological tissue in the mandible was seen (arrow). TANDLÆGEBLADET NR

3 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik Histologien af det udtagne væv Fig. 3 Øverst oversigt, der viser den generelle opbygning af vævet som en cyste med tynd epitelbeklædning på hele den øverste langside, underliggende bindevæv og dybest reaktiv knoglenydannelse (eosinofile (røde) knogletrabekler). Bemærk i venstre halvdel af billedet epiteløer med cystisk degeneration tæt på knoglen (mural proliferation) (pil). Nederst til venstre den prolifererende epitelbeklædning med opbygning som ameloblastom. Til højre i billedet en mere uspecifik epitelbeklædning (pil). Nederst til højre høj forstørrelse af cysteepitelet med typisk ameloblastomopbygning (se tekst). Fig. 3 Histological appearence showing a lining of ameloblastomatous epithelium. In the fibrous connective tissue wall islands of ameloblastoma with cystic degeneration are seen in upper illustration (mural proliferations) (arrow). Tentativ diagnose På baggrund af ovenstående anamnese samt klinisk og radiologisk undersøgelse blev der stillet følgende tentative diagnose: Cystis dentalis follicularis et keratocystis odontogenica obs. pro. Behandling I generel anæstesi blev der lagt en incision fra ramus forkant gående frem marginalt til -4. Slimhinde og periost blev frirougineret svarende til facialfladen af corpus og ramus mandbulae. Der var udtalt destruktion af knoglen svarende til ramus mandibulae med gennembrud af patologisk væv (Fig. 2). Med stump dissektion blev det patologiske væv frilagt fra omkringliggende slimhinde og kunne med god clivage løsnes fra knoglen. Oralt i processus coronoideus var der gennembrud af knoglen med adhærens til muskulaturen. Det patologiske væv blev fjernet in toto og sendt til histologisk undersøgelse på Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital. På grund af udtalt rodresorption blev -7 ekstraheret, og -8 blev fjernet skånsomt. N. alveolaris inf. var intakt og frit beliggende i bunden af kaviteten. Der blev foretaget grundigt sårtoilette og primær suturering. Det postoperative forløb var komplikationsfrit, og patienten blev udskrevet dagen efter operationen. Histologisk undersøgelse Præparatet bestod af en cystevæg beklædt med epitel med opbygning som ameloblastom. Stedvist havde epitelet en mere uspecifik morfologi i form af et uforhornet pladeepitel. I nogle områder sås proliferationer af epitelet ind i cystelumen, og andre steder sås ameloblastomøer beliggende i den kollagene bindevævskapsel, stedvist ganske tæt på perifere trabekler af knoglevæv. Subepitelialt forekom lette infiltrater af kroniske in- 450 TANDLÆGEBLADET NR. 6

4 Unicystisk ameloblastom VIDENSKAB & KLINIK flammationsceller. Det histologiske billede var således foreneligt med et unicystisk ameloblastom med såvel intraluminale som murale epitelproliferationer (Fig. 3). Efterfølgende kontrol og behandling Patienten blev efterfølgende kontrolleret regelmæssigt, og ved etårs kontrol viste panormaoptagelse en 1½ x 1½ cm opklaring i processus coronoideus (Fig. 4). I generel anæstesi blev der foretaget kirurgisk fjernelse af forandringen i processus coronoideus, og den histologiske undersøgelse viste unicystisk ameloblastom (Fig. 5). Klinisk og radiologisk kontrol efter fem år har vist fuldstændig ossøs heling uden tegn på fornyet recidiv samt normal sensibilitet svarende til hage og læbe (Fig. 6). KLINISK RELEVANS Et unicystisk ameloblastom kan klinisk og radiologisk ligne en follikulær cyste eller keratocyste. Histologisk undersøgelse er nødvendig for at stille den korrekte diagnose. Det unicystiske ameloblastom forekommer hos yngre patienter og diagnosticeres oftest i forbindelse med anden radiologisk undersøgelse. Det er derfor relevant at have kendskab til det unicystiske ameloblastom og dettes differentialdiagnoser ved vurdering af oversigtsrøntgen hos yngre patienter. Diskussion I nærværende artikel præsenteres en 20-årig mand med UA i venstre side af underkæben. UA optræder hyppigst hos yngre patienter og findes fortrinsvis i underkæben (> 90 %). Radiologisk præsenterer UA sig som uni- eller multilokulære opklaringer i knoglen og ses ofte i relation til en ikke frembrudt tredje molar. De kliniske og radiologiske fund i det aktuelle patienttilfælde var således karakteristiske for UA, men den endelige diagnose kan kun stilles ved histologisk undersøgelse. I det beskrevne patienttilfælde er de væsentligste differentialdiagnoser follikulærcysten og keratocysten. En follikulær cyste er en epitelial cyste med udviklingsmæssig oprindelse og udgør % af alle cyster i kæberne (3,9). Cysten ses oftest i årsalderen og opstår hyppigst omkring underkæbens tredje molar (3,9). Cysten antages at udvikles som følge af ansamling af væske mellem tandkronen og det reducerede emaljeorgan (9). Follikulære cyster er ofte asymptomatiske, men kan give anledning til smerter og hævelse, hvis de bliver inficerede. Radiologisk ses cysten typisk som en unilokulær radiolucent forandring omkring kronen på en ikke-erupteret tand. Histologisk kendetegnes cysten ved en beklædning med uforhornet pladeepitel og evt. reduceret emaljeepitel (3,9). Cysten behandles kirurgisk med enukleation, og den recidiverer sjældent (3,9). Kontrolrøntgen Klinisk foto taget under operationen Fig. 4 Panoramaoptagelse ved etårs kontrol viste en 1,5 x 1,5 cm opklaring i processus coronoideus. Fig. 4 Panoramic x-ray at the 1-year follow-up showed a 1.5 x 1.5 cm radiolucency in the processus coronoideus. Fig. 5 Kirurgisk fjernelse af forandringen i processus coronoideus (pil). Fig. 5 Enucleation of the pathological lesion in processus coronoideus (arrow). TANDLÆGEBLADET NR

5 VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik Kontrolrøntgen Fig. 6 Panoramaoptagelse efter 5 år viser fuldstændig ossøs heling uden tegn på recidiv. Fig. 6 Panoramic x-ray at the 5-year follow-up showed a complete osseous healing without any signs of recurrence. I det aktuelle patienttilfælde er det kun det histologiske billede og den radiologiske multilokulære præsentation, der adskiller UA fra en follikulær cyste. Keratocysten klassificeres af WHO som en benign odontogen tumor (keratocystisk odontogen tumor) (Tabel 1) (1), og udgør 3-11 % af alle cyster i kæberne (3,9). Den forekommer hyppigst i årsalderen, og mænd er svagt overrepræsenterede (3,9). Keratocyster forekommer overvejende i underkæben, hvor de oftest er lokaliseret til den posteriore del (3,9). De fleste keratocyster er asymptomatiske og opdages oftest i forbindelse med anden radiologisk undersøgelse af kæberne. I tilfælde af større keratocyster kan der opstå smerter og hævelse (3,9). Radiologisk ses keratocyster som velafgrænsede uni- eller multilokulære forandringer af varierende størrelse. I % af tilfældene ses der en ikke-erupteret tand i relation til forandringen (3,9). Histologisk viser keratocysten et parakeratiniseret epitel og et veldefineret basalcellelag med palisadestillede kerner (1,3,9). Behandlingen er enukleation, og recidivfrekvensen er omkring 30 % (3,9). I det aktuelle patienttilfælde er det kun det histologiske billede, der adskiller UA fra en keratocyste. Klinisk/radiologisk kunne det aktuelle tilfælde endvidere repræsentere et konventionelt solidt/multicystisk ameloblastom eller en anden benign neoplasi, men det peroperative fund af én cystisk kavitet udelukker disse differentialdiagnoser. På baggrund af at UA klinisk og radiologisk er vanskeligt at adskille fra de hyppigere forekommende follikulære cyster og keratocyster, vil behandlingen oftest være enukleation. Forskellige behandlingsstrategier for UA er beskrevet i litteraturen og varierer afhængigt af alder, lokalisationen og histologisk type (8,10,11). Den luminale og intraluminale type af UA er mindre aggressiv end den murale type og har derved en bedre prognose og mindre recidivtendens (1,5,8,10). UA er tidligere behandlet med blok- og kontinuitetsresektion, hvorved risikoen for recidiv er meget lav (3-4 %) (8,12). Til trods for en lav recidivrisiko er behandling med resektion ikke at foretrække, da behandlingen kan have en negativ indflydelse på livskvaliteten samt afstedkomme et behov for større eller mindre rekonstruktiv kirurgi eller protetisk rehabilitering. Kirurgisk behandling i form af enukleation og curettage er at foretrække hos yngre patienter, men recidivfrekvensen er høj (30 %) (8,10). Ved recidiv af UA vil dette i 50 % af tilfældene opstå indenfor de første fem år efter behandlingen, hvorfor et langvarigt klinisk og radiologisk kontrolforløb er nødvendigt (8,13). ABSTRACT (ENGLISH) Unicystic ameloblastoma 5-year clinical and radiographic follow-up Background Unicystic ameloblastoma is a benign odontogenic tumour that histopathologically presents itself as a cystic lesion. They are mostly seen in younger patients and are mainly found in the lower jaw. The cause is unknown. Unicystic ameloblastoma is usually asymptomatic and is often diagnosed by routine radiographic examination. The recurrence rate is generally lower compared to the conventional ameloblastoma, although in some cases the recurrence rate is high. Case study A 20 year-old male was referred from his own dentist to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aalborg University Hospital for diagnosis and treatment of a swelling in the left side of the face. Panoramic x-ray showed a well-defined multilocular radiolucency in the left mandible with involvement of an unerupted mandibular third molar. The lesion was removed by enucleation but a recurrence was detected on the panoramic x-ray at the 1-year follow-up. This was surgical removed and the 5-year follow-up showed no sign of recurrence. Conclusion Unicystic ameloblastoma is a rare benign tumour which clinically and radiographically can be difficult to separate from a dentigerous cyst or odontogenic keratocys. Histological examination is required because of the recurrence rate. The tumour is treated by surgical removal. However, the recurrence rate is high and a prolonged clinical and radiographic follow-up is necessary. 452 TANDLÆGEBLADET NR. 6

6 Unicystisk ameloblastom VIDENSKAB & KLINIK Litteratur 1. Barnes L, Eveson JW, Reichart P et al. World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and genetics of head and neck tumours. Lyon: IARC Press, Robinson L, Martinez MG. Unicystic ameloblastoma: a prognostically distinct entity. Cancer 1977;40: Neville BW, Damm DD, Allen CM et al. Oral and maxillofacial pathology. 3rd ed. St Louis: Saunders, Reichart PA, Philipsen HP, Sonner S. Ameloblastoma: biological profile of 3677 cases. Eur J Cancer B Oral Oncol 1995;31: Ackermann GL, Altini M, Shear M. The unicystic ameloblastoma: a clinicopathological study of 57 cases. J Oral Pathol 1988;17: Dhanuthai K, Chantarangsu S, Rojanawatsirivej S et al. Ameloblastoma: a multicentric study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012;113: Philipsen HP, Reichart PA. Unicystic ameloblastoma: a review of 193 cases from the literature. Oral Oncol 1998;34: Seintou A, Martinelli-Kläy CP, Lombardi T. Unicystic ameloblastoma in children: systematic review of clinicopathological features and treatment outcomes. Int J Oral Maxillofac Surg 2014;43: Shear M, Speight PM. Cysts of the oral and maxillofacial regions. 4th ed. Oxford: Wiley-Blackwell, Lau SL, Samman N. Recurrence related to treatment modalities of unicystic ameloblastoma: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg 2006;35: Bisinelli JC, Ioshii S, Retamoso LB et al. Conservative treatment of unicystic ameloblastoma. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010;137: Ngwenya SP, Raubenheimer EJ, Noffke CE. Internal morphology of ameloblastoma: a study of 24 resected specimens. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;108: Zhang J, Gu Z, Jiang L et al. Ameloblastoma in children and adolescents. Br J Oral Maxillofac Surg 2010;48: Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr Bundsolid Professionel Personlig Helle Kvist Ilskjær Erhvervsdirektør Husk, vi er Vil du videre, så ring til os på og aftal et møde. Du kan også læse mere om Lån & Spar Erhverv og vores fokusområder på tandlægernes bank Kristian Ebdrup Erhvervskundechef TANDLÆGEBLADET NR

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent videnskab & klinik Kasuistik Abstract Glandulær odontogen cyste et atypisk patienttilfælde Baggrund Glandulær odontogen cyste er en sjældent forekommende odontogen cyste, som findes fortrinsvis i underkæben.

Læs mere

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Desmoplastiske ameloblastomer har høj recidivfrekvens langvarig kontrol er nødvendig Baggrund Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende benign odontogen

Læs mere

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig videnskab & klinik Originalartikel Abstract Korrekt diagnostik af keratocyster er vigtig for adækvat behandling og opfølgning Baggrund Den odontogene keratocyste (OKC) udgør omkring 10 % af alle cyster

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste videnskab & klinik Kasuistik Abstract Traumatisk knoglecyste Baggrund Traumatisk knoglecyste er en godartet cyste, der præsenterer sig som en tom eller væskefyldt knoglekavitet uden epitelbeklædning. I

Læs mere

Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og

Ameloblastomer er benigne, langsomt voksende og VIDENSKAB & KLINIK Sekundærartikel ABSTRACT Ameloblastomer, hvor hyppigt forekommer de, og hvordan behandles de? Formål Formålet med undersøgelsen var at beskrive incidensen af ameloblastomer i Norge i

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet Traumatisk knoglecyste En 10-års-opgørelse og præsentation af et usædvanligt tilfælde Eva Krogsgaard Jensen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel

Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel JESPER REIBEL og Birgit KENRAD Undervisnings- og forskningsmæssigt indgår den periapikale patologi, væsentligst apikal parodontitis og radikulær

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Fibrøs dysplasi (FD) er en fibro-ossøs godartet lidelse

Fibrøs dysplasi (FD) er en fibro-ossøs godartet lidelse VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Fibrøs dysplasi en godartet lidelse, som kan nødvendiggøre kirurgisk korrektion Fibrøs dysplasi Patienttilfælde med toårs klinisk og radiologisk opfølgning Baggrund

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Peter Marker Overtandlæge, specialtandlæge i TMK-kirurgi KÆBESYGDOMME (Intraossøse læsioner) 1 Odontogene tumorer 2 Neoplasmer og andre kæbelæsioner

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i Florid cementoossøs dysplasi En oversigt og præsentation af et radiologisk diagnosticeret tilfælde Ib Sewerin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Identifikation af uidentificerede odontogene foci Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist.

Læs mere

Skudlæsioner kan kategoriseres i høj- og lavhastighedslæsioner,

Skudlæsioner kan kategoriseres i høj- og lavhastighedslæsioner, ABSTRACT Softgun plastikkugle i underlæben Baggrund Softgun-skudlæsioner kategoriseres som lavhastighedslæsioner og forekommer sjældent. Imidlertid kan forkert håndtering, manglende brug af beskyttelsesudstyr

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH Sygehistorie 1 Anamnese 14 årig pige Abdominale smerter Udfyldning

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling Peter Marker Arne Eckerdal Program Præsentation af specialet PM Laserbehandling af leukoplakier Behandling af kæbeledssygdomme Den atrofiske

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Diagnostik af bløddelstumorer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Bløddelstumorer 200 benigne pr. 100.000 3 maligne pr. 100.000 Diagnostik af bløddelstumorer Rtg., UL og CT

Læs mere

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Behandling af mandiblens tredje molarer(underkæbens visdomstand ). Indikationer for fjernelse. Fjernelse af mandiblens tredje molarer er

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Den hyppigste periapikale forandring er apikal parodontitis,

Den hyppigste periapikale forandring er apikal parodontitis, Abstract Har den periapikale patologi betydning i endodontien? De periapikale inflammatoriske forandringer forårsaget af nekrose og bakterievækst i pulpa, apikal parodontitis og radikulær cyste, er velbeskrevet

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne.

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne. Undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne Færdighedstræning Modul B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23 Tandudvikling Mælketandsæt med nye tænder på vej Db-42/9-21-22-23 TANDORGANET TANDEN krone rod OMGIVENDE VÆV TANDORGANET KRONE emalje dentin tandben pulpa pulpa dentis pulpakammer nerven tandmarven TANDORGANET

Læs mere

Cementoblastomet (CB) er en forholdsvis sjældent

Cementoblastomet (CB) er en forholdsvis sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Cementoblastom en sjældent forekommende tumor Baggrund Cementoblastomet er en benign odontogen tumor karakteriseret ved dannelsen af cementlignende væv i relation

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US?

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Årsmøde i Dansk Cytologiforening 2013 Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Dorthe Ejersbo & Doris Schledermann Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER FORORD Dette hæfte beskriver den oto-rhino-laryngologiske undersøgelsesteknik i ord og tegninger. Hæftet er udarbejdet af overlæge, lektor, dr.med. Søren

Læs mere

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger, der bindes

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger, der bindes Abstract Forholdsregler ved oralkirurgiske indgreb og tandekstraktioner Osteonekrose efter behandling med lavdosis bisfosfonat Baggrund Bisfosfonater hæmmer osteoklastaktiviteten og knogleomsætningen og

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Nærværende artikel beskriver Afdeling for Kæbekirurgi

Nærværende artikel beskriver Afdeling for Kæbekirurgi Afdeling for Kæbekirurgi og Oral Patologi Søren Schou 1, Bjarne H. Simonsen 2 og Jens Erik Winther 3 1 Professor, specialtandlæge, ph.d., dr.odont., 2 klinisk lærer, specialtandlæge, Afdeling for Kæbekirurgi

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Metastaser til kæberne er et sjældent, men alligevel

Metastaser til kæberne er et sjældent, men alligevel Metastaser til kæberne Præsentation af fire tilfælde Marcellino Fernandes, Dan Sebastiansen og Morten Schiødt Metastaser til kæberne forekommer relativt sjældent, men er alligevel vigtige at kende for

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus

Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Serøse Borderline Tumorer Projektstatus Samarbejdsmøde Mandag den 5. maj 2014 kl. 16.30 18.00 Jette Junge Projekt: Serøse borderline tumorer i ovarier Am J Surg Pathol.2010;34:433-443. Samarbejde mellem:

Læs mere

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2.

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. reviderede udgave Sekretariatet Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Temadag om visdomstænder

Temadag om visdomstænder Temadag om visdomstænder 7. semester 5. september 2014 Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Emner 08.00-08.15: Introduktion 08.15-10.00: Indikation

Læs mere

Temadag om visdomstænder

Temadag om visdomstænder Temadag om visdomstænder 7. semester 13. september 2013 Søren Schou Emner 08.00-08.15: Introduktion 08.15-10.00: Indikation for kirurgisk fjernelse af 3. molar 10.00-10.20: Pause 10.20-11.20: Radiologisk

Læs mere

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Flere langbølgede lgede stråler i røntgenstrr ntgenstrålebundet: a. fås s ved at øge spændingen b. fås s ved at skifte fra et DC- til et AC-apparat c. fås s ved multipuls-generatorer

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Personale mangel 3 mulige løsninger

Personale mangel 3 mulige løsninger Hvis man har noget godt udstyr, så bliver det lettere at få opgaveglidning til at fungere på en harmonisk måde. (Radiograf) Bedre udnyttelse af ct scannere mulighed for opgaveglidning vi mangler konstant

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi.

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi. Lever Cases til MDT Torsten Pless & Henning Overgaard Nielsen Kirurgisk afd. A Odense Universitetshospital MDT Agreement on resectability Wadeed M et al HPB 2012;14:291-297 66-årig mand Case 1 14 år tidligere

Læs mere

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse.

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Tekst til billede 1 Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Skeden er udvidet med et såkaldt speculum. Lige under instrumentets øverste gren ses en blomkålslignende svulst,

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere