Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni Side 1 Mange kursister vil på plejehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010 Indhold Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Side 2 Sprogcenter Fredericia i nye lokaler Side 4 De statskontrollerede prøver i dansk Side 7 Zumba på Sprogcentret Side 8 Her finder du os Marlene Nordby Gjødsbøl fra Filippinerne er i sprogpraktik på Sandbjerg Plejecenter i Thyregod. Her er parterne blevet så glade for hinanden, at Marlene efter sin sprogpraktik på ca. tre måneder er blevet tilbudt at fortsætte som ferieafløser. Marlene søger ind på SOSU-uddannelsen, når hun er færdig på Sprogcentret i Vejle - og det bliver med gode anbefalinger fra Sandbjerg. Mange kursister vil på plejehjem Af: Anne Vind Andersen, jobguide Det lyder måske mærkeligt, at Sprogcentrets kursister ønsker at komme på plejehjem! Det er dog ikke, fordi kursisterne er gamle eller boligsøgende, men fordi en sprogpraktik på et plejehjem er vores mest efterspurgte praktik for tiden. Det skyldes nok, at en del kursister allerede har været i sprogpraktik på plejehjem, og at deres positive tilbagemeldinger og gode erfaringer er rygtedes.. Og så skyldes det naturligvis også, at mange har fået øjnene op for de gode uddannelses- og jobmuligheder inden for SOSU-området. Hér er sprogpraktikken en god start. Tilbuddet om sprogpraktik på plejehjem gælder for alle DU2 og DU3 kursister, som enten har planer om at påbegynde SOSU-uddannelsen efter deres danskuddannelse eller har et seriøst ønske om at afklare, om SOSU-uddannelsen er det rigtige for dem. En sprogpraktik er som udgangspunkt af cirka tre måneders varighed, startende med to ugers fuldtidssprogpraktik for at komme ind i rutinerne og lære beboerne at kende. Herefter fortsætter sprogpraktikken to dage om ugen, således at den supplerer danskuddannelsen. Det giver kursisterne et solidt kendskab til området og en mulighed for at bruge sproget og udvikle det gennem praksis. Begge dele er meget vigtige i forhold til at søge ind på SOSU-uddannelsen og til at kunne gennemføre den. Fortsættes side 2

2 Britta Starup, uddannelseskonsulent i Senior Service, har da også ved optagelsessamtalerne til SOSU-uddannelsen lagt mærke til nogle af de kursister, der har været i sprogpraktik. De virker meget overbevisende og målrettede og de har noget erfaring, som de kan bruge, og de ved, hvad de søger ind til, siger hun. Sprogcenter Fredericia Sprogcentret har fra plejehjemmenes side mødt stor imødekommenhed og interesse over for at modtage en sprogpraktikant. Måske fordi vi lægger vægt på, at kursisterne skal være meget motiverede og målrettede. Det er kursister, der er indstillet på at lære og yde en indsats ved at forpligte sig til en længere praktikperiode. En periode, der ofte forlænges yderligere, fordi parterne bliver glade for hinanden og kan se en mening med at fortsætte. Det er hensigten, at begge parter skal være tilfredse: Sprogpraktikanten skal opleve, at hun udvikler sit sprog og får et rigtig godt indblik i, hvad det vil sige at arbejde som social- og sundhedshjælper. Personalet og beboerne på plejehjemmet skal gerne opleve det som interessant og meningsfuldt at møde en person med en anden kulturbaggrund, så de har muligheden for at lære noget nyt, samtidig med at de bidrager til den sproglige og kulturelle proces, sprogpraktikanten som ny i Danmark uvægerligt må bruge en masse ekstra energi på. Kolofon Redaktion: Anne-Marie Hatami-Rezania, Anne Vind Andersen, Birger Sørensen og Dorthe Nielsen (ansvarshavende). Layout: Niels Dalager Tryk: JTO-ELBO Grafisk Oplag: 500 Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. Af Lise Frederiksen, lærer i dansk som andetsprog Fredag den 5. marts 2010 var egentlig en fredag som så mange andre på sprogskolen på Depotgården - og alligevel var der en forskel Flyttekasser på gangen og i lærerværelset vidnede om, at noget var i gære. Det langsomt oparbejdede lærerbibliotek var nu pakket ned. Det samme gjaldt computerne, som ellers lige var kommet online, efter en del opstartsvanskeligheder, og det var kun et spørgsmål om tid, inden vores vigtige værktøj: kopimaskinen også ville forsvinde. Kontoret var pakket ned, og sceneriet ledte tankerne tilbage til et par måneder tidligere, hvor skolen sidst lå i flyttekasser i forbindelse med, at Dansk Flygtningehjælp havde tabt udbuddet om danskundervisningsopgaven i Fredericia. Undervisningen pågik denne fredag uberørt af, hvad der i øvrigt skete uden for klasseværelserne. En kursist spurgte dog nøgternt om, hvornår de kunne forvente, at stolene og bordene blev flyttet fra lokalerne og undervisningen fortsatte på gulvet!! Møblerne blev dog først flyttet efter, at skoledagen var slut, så undervisningen kunne gennemføres på normal vis. Kursisterne og lærerne gik på weekend og mødte spændt mandag morgen på adressen Prangervej 111, hvor de nye lokaler stod klar til at starte undervisningen kl Det var en meget stor fornøjelse at indtage de nye, lyse og venlige lokaler, og glæden hos både kursister og lærere var ikke til at tage fejl af, da faciliteterne mandag morgen blev inspiceret. Pladsen på Depotgården havde været trang, og det kunne med det samme mærkes, at den ekstra plads og luft gav et helt andet arbejdsklima. Kursisterne har nu også fået deres eget pauselokale, som summer af snak og liv i pauserne. Sidste nye skud på stammen er en kaffeautomat, hvor kursisterne kan købe forskellige varme drikke. Det lyse og luftige indtryk forstærkes af glaspartierne, som danner væg ind til alle klasseværelserne. I starten kunne kursisterne let distraheres, hvis der var megen trafik på gangen, men forbavsende hurtigt har alle vænnet sig dette nye look og trives med at være bag en lukket dør og alligevel have føling med, hvad der sker i huset. En anden fordel for kursis- 2

3 er flyttet ind i nye lokaler terne er, at utålmodige venner fra andre klasser kan stå udenfor væggen og med fagter gøre opmærksom på, at det er pause tid, hvis læreren i sin iver skulle have glemt det!! I de nye lokaler har vi endvidere fået etableret et stort og dejligt Åbent Studiecenter, hvor antallet af computere netop er blevet fordoblet, så vi nu er oppe på 20. Åbent Studiecenter er et tilbud til alle kursister, som kan komme og modtage ekstra hjælp til danskindlæringen nu 3 gange ugentligt. Udenfor åbningstid benyttes Studiecenteret i forbindelse med den almindelige undervisning. Den 27. april blev de nye lokaler officielt indviet ved en festlig reception, hvor såvel borgmester Thomas Banke som skolens forstander Dorthe Nielsen og afdelingsleder Inger Andersen holdt taler. 3

4 De statskontrollerede prøver i dansk Af Anne-Marie Hatami-Rezania, lærer i dansk som andetsprog De tre danskuddannelser på sprogcentrene afsluttes med statskontrollerede prøver i dansk, der afholdes to gange om året. For eksaminanderne markerer prøven ofte afslutningen på et længere skoleforløb på sprogcentret og er en vigtig milepæl i den lange læreproces med dansk sprog. Danskundervisningen på sprogcentrene er delt op i 3 forskellige uddannelser, Danskuddannelse 1, 2 og 3, som hver er inddelt i 6 moduler. Hvert modul afsluttes med en modul-test. Det er integrationsministeriet, det udarbejder testene, som afholdes og bedømmes internt på sprogcentrene, som vurderer, om oprykning kan finde sted. Det er vigtigt at understrege, at modultestene netop er test og ikke eksamen. Eksamen finder sted, når sidste modul er gennemført. Se modellen nedenfor. Prøve Dansk 1 Skriftligt Modul 6 Modul 1, 2, 3, 4 og 5 Mundtligt Modul 6 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Statustest Modul 2 Modul 1 Prøve Dansk 2 Skriftligt Modul 6 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Statustest Modul 2 Mundtligt Studieprøven Modul 6 Prøve i Dansk 3 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Modul 2 Modul 1 Modul 1 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Oversigt over de 3 danskuddannelser. Hver uddannelse afsluttes med statskontrolleret prøve Danskuddannelse 1 og Prøve i dansk 1 Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Uddannelsen afsluttes med Prøve i dansk 1. Uddannelsen retter sig mod kvalificering til at varetage ufaglært arbejde og tilværelsen som aktiv medborger i det danske samfund. Prøve i dansk 1 ligger skriftligt på A2-niveau og mundtligt på B1-niveau i forhold til Europarådets beskrivelse af sprogniveauer. Danskuddannelse 2 og Prøve i dansk 2 Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Denne danskuddannelse afsluttes med Prøve i dansk 2. Uddannelsen tager sigte på ufaglært og faglært arbejde samt på deltagelse i kompetencegivende faglige uddannelser og kurser som AMU og SOSU-uddannelserne. Prøve i dansk 2 ligger skriftligt lidt over B1-niveau og mundtligt mellem B1 og B2 i forhold til Europarådets beskrivelse af sprogniveauer. Danskuddannelse 3, Prøve i dansk 3 og Studieprøven Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan fx være en erhvervsuddannelse, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Danskuddannelse 3, modul 5, afsluttes med Prøve i dansk 3. Uddannelsen sigter på ufaglært eller faglært arbejde samt på deltagelse i kompetencegivende erhvervs- og voksenuddannelse. Prøve i dansk 3 svarer til B2-niveau i henhold til Europarådets beskrivelse af sprogniveauer. Danskuddannelse 3, modul 6, afsluttes med Studieprøven i dansk som andetsprog. Denne prøve er normalt det dansksproglige adgangsgrundlag til de videregående uddannelser. Studieprøven svarer til C1-niveau. Prøverne udarbejdes af Integrationsministeriet, der nedsætter en prøvekommission til varetagelse af opgaven. Ministeriet deltager i det europæiske samarbejde om sprogtest, ALTE Association of Language Testers In Europe, som er et fagligt samarbejde om kvalitetssikring af sprogprøver og test i de euro pæiske sprog som fremmed- og andetsprog. Prøvernes indhold Formålet med prøverne er, at kursisten eller den selvstuderende kan få dokumentation for sine færdigheder i at forstå 4

5 og anvende dansk. Denne dokumentation kan bruges i forskellige sammenhænge, fx til opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse eller dansk indfødsret samt til optagelse på en række uddannelser, hvor der kræves en bestået prøve i dansk. Alle prøverne består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del består af prøve i læseforståelse og skriftlig fremstilling, men dens mundtlige del er en prøve i mundtlig kommunikation, hvorunder lytteforståelsen også vurderes. Der arbejdes i øjeblikket på at indføre en selvstændig lytteforståprøve. Til Studieprøvens mundtlige del hører allerede en selvstændig prøve i lytteforståelse. Delprøve 2 I delprøve 2 skal du besvare enten opgave A eller opgave B. A: Biblioteker Diagrammet viser, hvor stor en procentdel af forskellige aldersgrupper der bruger biblioteket ofte. Med ofte menes der næsten én gang om ugen. Tallene er fra 2004.! Det siger sig selv, at der ud over disse fælles træk er stor forskel i sværhedsgrad og indhold i de forskellige danskprøver. Nedenfor ses to eksempler på delprøver i skriftlig fremstilling fra hhv. Prøve i dansk 1 og Prøve i dansk 3. I Prøve i dansk 1 ser man fx på, om prøvedeltageren kan give faktuelle informationer, mens det i Prøve i dansk 3 bl.a. vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke holdninger og synspunkter, uddybe, begrunde og sammenfatte. På Integrationsministeriets hjemmeside kan man se eksempler Delprøve 2 Et opslag Situation: Du vil gerne sælge noget tøj, som du ikke længere kan bruge. Du vil skrive et opslag. Opgave: Skriv opslaget. Du skal skrive om tingene på billedet. Skriv lidt om hver ting, f.eks. farve, alder, størrelse og pris. Du skal skrive ca. 20 ord. Opgave: Du skal: kort beskrive hvad diagrammet viser. fortælle, hvilke årsager der kan være til forskellene mellem aldersgrupperne. vurdere, hvad bibliotekerne kan gøre for at overleve i en tid, hvor man kan hente flere og flere tekster og informationer på internettet. Begrund dine synspunkter. Du skal skrive minimum 200 ord. Eksempel på delopgave i skriftlig fremstilling fra Prøve i dansk 3. på prøver proever.htm Desværre kan man pga. copyrightbestemmelser ikke se læseforståelsens vanskelige 2. del i Prøve i dansk 3 og Studieprøven, hvor der skal læses autentiske artikler intensivt, dvs. man skal forstå meningen, ikke blot finde konkrete svar i teksten. Man kan dog altid henvende sig på sprogcentret og se eksempler også på denne del af prøverne. Eksempel på delopgave i skriftlig fremstilling fra Prøve i dansk 1. Prøveafholdelsen Prøverne afholdes af sprogcentrene to gange om året, i maj/juni (sommer-termin) og i november/december (vintertermin) med tilmeldingsfrist ca. 10 uger før, hhv. i begyndelsen af marts og begyndelsen af september. For kursister på et afsluttende modul er det gratis at tilmelde sig prøve. For andre er der altid mulighed for at tilmelde sig som selvstuderende mod betaling af gebyr. For 2010 er gebyret kr. for at indstille sig til Prøve i dansk 1, Prøve i dansk 2 eller Prøve i dansk 3. Ved Studieprøven er gebyret 690 kr. for den skriftlige del og 690 kr. for den mundtlige del af prøven. Det prøveafholdende sprogcenter inviterer de tilmeldte selvstuderende til et informationsmøde inden prøven. De skriftlige prøver afholdes på tidspunkter, der er fastsat af Fortsættes side 6 5

6 Integrationsministeriet, og varer fra 2½ time (Prøve i dansk 1) til ca. 4½ time (Studieprøven). Alle prøvedeltagere skal vise billedlegitimation ved starten af såvel den skriftlige som den mundtlige prøve. Det er tilladt at bruge ordbog (for Studieprøvens vedkommende kun dansk-dansk) til skriftlig fremstilling, men ikke til læseforståelse. De skriftlige prøver begynder kl på prøvedagen, hvor de forseglede kuverter åbnes samtidig over hele landet. Efter prøven kopieres alle besvarelser. Originalbesvarelserne sendes til den beskikkede censor, mens kopien sendes til eksaminator. Disse to har herefter 7 hverdage til at bedømme prøverne og fastsætte en karakter. Eksaminanden kan således få resultatet 2 uger efter prøveafholdelsen. Ca. en måned efter den skriftlige prøve, kommer kursisterne til mundtlig prøve. Kursisterne går til mundtlig prøve i par, en del af prøven er individuel, men en anden del afvikles som en dialog mellem de to eksaminander. Præstationen vurderes umiddelbart efter prøven, og karakteren oplyses med det samme. Hele seancen varer en halv time inkl. votering. Alle prøver bedømmes i henhold til bedømmelseskriterier fastlagt af ministeriet. Der gives karakter efter den nye karakterskala, og der udstedes eksamensbevis med en karakter for hver af prøvedisciplinerne: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation, og også for lytteforståelse ved Studieprøven. Ved udregning af gennemsnit for Prøve i Dansk 1, 2 og 3 tæller den mundtlige karakter dobbelt, idet der for øjeblikket ikke indgår en selvstændig prøve i lytteforståelse. Prøvedeltageren har mulighed for at klage til lederen hos den prøveafholdende udbyder over eksaminators og censors afgørelser i forbindelse med prøver samt over forhold i forbindelse med prøveforløbet. Hvis klagen angår eksaminators og censors afgørelser i forbindelse med prøver, skal klagen indbringes inden fire uger efter, at afgørelsen eller karakteren er meddelt prøvedeltageren. Permanent ophold og statsborgerskab Som ovenfor nævnt, så er sigtet med de enkelte uddannelser forskelligt. Det kan variere lokalt, hvilke kurser og uddannelser de enkelte prøver giver adgang til. Hvis man er interesseret i et kursus- eller uddannelsesforløb, er det altid en god idé at kontakte uddannelsesstedet for at høre, hvad deres adgangskrav er. Danskprøverne er endvidere afgørende for en persons mulighed for at opnå et varigt opholdsgrundlag i form af permanent opholdstilladelse eller indfødsret. Disse regler ændrer sig imidlertid ofte, så spørg altid på det lokale sprogcenter, hvilke regler der gælder lige nu. Hvis man tidligere har bestået en danskprøve, skal man være opmærksom på, at prøverne har ændret sig og også skiftet navn flere gange, så der er mange forvekslingsmuligheder. Således svarer den tidligere Danskprøve 2 til den nuværende Studieprøven, mens den tidligere Almenprøve 1 svarer til den nuværende Prøve i dansk 2 osv. På sprogcentret kan de oplyse dig om, hvad evt. gamle prøver svarer til i dag. Det nye Åbent Studiecenter i Fredericia klar til at tage imod elever til ekstraundervisning tre gange om ugen. 6

7 Zumba på Sprogcentret Af Elise Kirkegård Mau, lærer i dansk som andetsprog Blod, sved og masser af latter! - Disse ord beskriver nok bedst vores fantastiske zumba-arrangement en forårsmandag. En sjov og anderledes dag, hvor sproget var dans og caribiske rytmer. I en hel time var ca. 30 kursister og deres undervisere lagt i hænderne på den zumbakyndige kursist Pavel Herrera Duquesnes, der hermed nærmest bogstaveligt fik lejlighed til at bringe sine medbragte kompetencer i spil. Selv om lektionen var udfordrende for alle os, der skulle sætte os i de livlige bevægelser, så var den det overhovedet ikke for Pavel, for til daglig underviser han mange mennesker helt op til 80 ad gangen, og det netop i zumba. Der kan ikke være for mange! Det giver en rigtig god stemning, når der er mange siger Pavel og fortsætter med at fortælle, at han underviser alle aldersgrupper, helt ned til 12 år og op til 70! Hovedparten af hans zumba-danseelever ligger dog aldersmæssigt mellem 30 og 50, og det er en motionsform med indbyggede danserytmer, der i den senere tid har gået sin sejrsgang over store dele af verden, og altså også her på Vejlekanten. Pavel, der oprindeligt kommer fra Cuba, har danset i mange år. I Cuba dansede han og tjente lidt penge hver aften i diverse grupper i kabareter, shows og varietéer. I ni år stod det på de forskellige caribiske og latinamerikanske danse, og han blev evalueret af det nationale musikinstitut i Cuba i dans og koreografi. Med denne officielle anerkendelse i bagagen fortsatte Pavel så sin dansekarriere her i Danmark, idet han kom til at forestå undervisning i Dansequilibrium i Vejle. I øjeblikket nyder elever godt af hans zumba-kunnen i bl.a. Lido Fitness her i Vejle, i Horsens, på Odder Fitnesscenter, i Gadbjerg Sportshal og på Brandbjerg Højskole. Jeg føler, at jeg hele tiden bruger min baggrund udtrykker Pavel og supplerer med, at han også ligefrem har en fordel som udlænding. Folk venter altid med spænding på, at den originale danseinstruktør fra Cuba kommer og øser af sin kunnen. Så snart zumba-rytmerne er kommet lidt i gang, og folk har fået smag for dette nye og anderledes, så bliver dansen og bevægelserne hurtigt autentiske, og folk lader sig rive med af denne særlige form for rytmisk fittnes. Fra Cuba er Pavel ikke uddannet zumba-instruktør, men alligevel var zumbaen ikke noget nyt for ham - kun navnet. Der er nemlig blot tale om en kombination af alle de slags danse, han har danset i Cuba i mange år. - Derfor var det ret nemt at gå på kurset i Viborg og få diplomet for at kunne imødekomme det store behov, der er for zumbaundervisere, siger han og fortsætter Det er sjovt at undervise, både pga. mødet med deltagerne, men også fordi der er forskellig musik og typer af dans i zumbaen, som jeg derved aktivt holder ved lige, og samtidig bruger jeg min baggrund optimalt. I den omvendte situation som Pavels kursist i den time, så viste det sig - til min store lettelse - at han havde ret i, at man ikke skal bekymre sig om rigtige trin eller rigtige bevægelser! For jeg må indrømme, at det at følge med en cubansk krop, der ryster alt hvad den har, er en kæmpe udfordring for en stiv og utrænet dansker-krop! - I skal ikke være danskere nu. I skal være cubanere til en cubansk fest! - plejer jeg at sige til mine lidt forsigtige danske deltagere. - Med et glimt i øjet fortsætter Pavel: Folk er glade, og de springer ud i denne udfordrende og provokerende dans med smil på læben. En cubaner, en dansker, og folk fra ti andre lande - vi morede os alle gevaldigt! 7

8 TEGLVÆRKSVEJ HOLBERGSVEJ JUPITERVEJ INDRE RINGVEJ FLEGBORG VEDELSGADE GÅGADE P BLEGBANKEN KLOSTERGADE RÅDHUS TORVET KIRKEGADE DÆMNINGEN ENGHAVEVEJ GÅGADE BUS BANEGÅRDSPLADSEN Klostergade Vejle Tlf Åbningstid: mandag - torsdag fredag VEJLEVEJ VENUSVEJ BANEGÅRD JERNBANEGADE CHR. WINTHERS VEJ PRANGERVEJ PRANGERVEJ VESTRE RINGVEJ STRANDVEJEN ØNDERMARKSVEJ Prangervej Fredericia Tlf Åbningstid: mandag - fredag SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har

Læs mere

Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg

Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/10 13.04 Side 1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010 Indhold Side 1 Dansk på Munkebjerg Side 2 Projekt om det danske uddannelsessystem

Læs mere

Et selvstændigt liv. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012. Side 1 Et selvstændigt liv

Et selvstændigt liv. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012. Side 1 Et selvstændigt liv Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012 Indhold Side 1 Et selvstændigt liv Side 3 Hvad kan jeg lære af dig? Side 4 Pårørendearrangement på Sprogcenter Vejle Side 5 Et stærkt netværk

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009 Indhold Side 2 Hvem sidder der bag Side 4 En hilsen fra Ungarn til det danske sprog Side 6 Sprogcentret i EU-samarbejde Side 7 Øvelse gør mester Side 8

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle -

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle - Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012 Indhold Side 1 Om at lære dansk når ens modersmål er tysk Side 3 Liv i lokalerne Side 4 Produktskrivning - et samspil Side 6 Sprogcentrets

Læs mere

Danskundervisning - ikke en klods om benet

Danskundervisning - ikke en klods om benet Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 15 september 2011 Indhold Side 1 Danskundervisning - ikke en klods om benet Side 2 Farvek til kursister Side 3 En kop kaffe til/for Viggo Side 4 Bageallekagerne

Læs mere

Indhold. -Jo, på Sprogcentret gør vi! Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009. Side 1. Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr.

Indhold. -Jo, på Sprogcentret gør vi! Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009. Side 1. Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009 Indhold Side 1 Man går da ikke i skole om lørdagen! Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr. 100 Side 4 Om at være ny underviser ved Sprogcenter Vejle

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 8 december 2009. Side 1. Side 3 Danskuddannelsesloven revideres og der spares

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 8 december 2009. Side 1. Side 3 Danskuddannelsesloven revideres og der spares Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 8 december 2009 Indhold Side 1 Her taler man med både overlæger og sygeplejersker Side 3 Danskuddannelsesloven revideres og der spares Side 4 At lære dansk, når man

Læs mere

Frivillig i Parasollen

Frivillig i Parasollen Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/11 07.01 Side 1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 14 juni 2011 Indhold Side 1 Frivillig i Parasollen Side 2 SPIF? Side 3 Jeg vil arbejde Side 4 Ledelsens

Læs mere

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr. Sprogcenter Nyt Nr. 14 - april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 24 marts 2014. Side 1. Side 2. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7.

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 24 marts 2014. Side 1. Side 2. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 24 marts 2014 Indhold Side 1 Et billede siger mere end Side 2 Fostå din egen og dine børns vej gennem uddannelsessystemet Side 4 Lost and found

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Nyt fra Sprogcenter Horsens

Nyt fra Sprogcenter Horsens Nr. 1 - November 2004 Nyt fra Sprogcenter Horsens Sprogcenter Horsens - en verden til forskel 1 Sprogcenter Horsens - en verden til forskel SprogcenterNyt Indhold SprogcenterNyt Nr. 1 - November 2004 SIDE

Læs mere

SprogcenterVejle....i dialog med verden

SprogcenterVejle....i dialog med verden SprogcenterVejle...i dialog med verden Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia

Læs mere

Indhold. Adrian Teague - amerikansk fodboldspiller i Vejle Sport og sprog. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr.

Indhold. Adrian Teague - amerikansk fodboldspiller i Vejle Sport og sprog. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 21 marts 2013 Indhold Side 1 Sport og sprog Om amerikansk fodbold og det at være med i en klub Side 4 Musik i sprogundervisningen Side 6 By og industri

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13

SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 SprogcenterNyt Nr. 6 - April 2007 Sri Widayati >>> 6 kursist i Skanderborg >>> 7 Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 Sultan N Turan >>> fik 10 arbejde hos Elplatek A/S >>>

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel

Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 18 : 2010 Bedre undervisning og flere i job erhvervsmentor i danskuddannelsen gør en forskel Af Susie Skov Nørregård, Foreningen

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk

Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn, unge og voksne DET FLYVENDE TÆPPE : 15 : 2010 Indvandrerkvinder vil gerne lære dansk Af Leif Husted, AKF Indvandrerkvinder er engagerede i dansktimerne, men

Læs mere

Nr. 17 - november 2012. Dansk og arbejde i samspil. Ny ungeuddannelse. Dansk som andetsprog i fængslet 10

Nr. 17 - november 2012. Dansk og arbejde i samspil. Ny ungeuddannelse. Dansk som andetsprog i fængslet 10 Sprogcenter Nyt Nr. 17 - november 2012 Dansk og arbejde i samspil Ny ungeuddannelse 4 8 Dansk som andetsprog i fængslet 10 Leder Sprogcentrene har landets absolut mest fleksible uddannelsestilbud. Vi tilbyder

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Nr. 11 - november 2009. Helt på det rene. Find stilen 6. Nyt liv i den gamle fabrik 10

Nr. 11 - november 2009. Helt på det rene. Find stilen 6. Nyt liv i den gamle fabrik 10 Sprogcenter Nyt Nr. 11 - november 2009 Helt på det rene 4 Find stilen 6 Nyt liv i den gamle fabrik 10 Leder Vi kunne godt ønske os, at vores uddannelser blev mere synlige i det formelle uddannelsessystem

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge MEDLEMSMAGASIN INSPIRATIONSHÆFTE FOR FRIVILLIGE FRA DANSK I FLYGTNINGEHJÆLP DFH MARTS 08 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING til voksne udlændinge Baggrund DET DANSKE SPROG ER EN UDFORDRING Mange af de flygtninge

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere