Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni Side 1 Mange kursister vil på plejehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010 Indhold Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Side 2 Sprogcenter Fredericia i nye lokaler Side 4 De statskontrollerede prøver i dansk Side 7 Zumba på Sprogcentret Side 8 Her finder du os Marlene Nordby Gjødsbøl fra Filippinerne er i sprogpraktik på Sandbjerg Plejecenter i Thyregod. Her er parterne blevet så glade for hinanden, at Marlene efter sin sprogpraktik på ca. tre måneder er blevet tilbudt at fortsætte som ferieafløser. Marlene søger ind på SOSU-uddannelsen, når hun er færdig på Sprogcentret i Vejle - og det bliver med gode anbefalinger fra Sandbjerg. Mange kursister vil på plejehjem Af: Anne Vind Andersen, jobguide Det lyder måske mærkeligt, at Sprogcentrets kursister ønsker at komme på plejehjem! Det er dog ikke, fordi kursisterne er gamle eller boligsøgende, men fordi en sprogpraktik på et plejehjem er vores mest efterspurgte praktik for tiden. Det skyldes nok, at en del kursister allerede har været i sprogpraktik på plejehjem, og at deres positive tilbagemeldinger og gode erfaringer er rygtedes.. Og så skyldes det naturligvis også, at mange har fået øjnene op for de gode uddannelses- og jobmuligheder inden for SOSU-området. Hér er sprogpraktikken en god start. Tilbuddet om sprogpraktik på plejehjem gælder for alle DU2 og DU3 kursister, som enten har planer om at påbegynde SOSU-uddannelsen efter deres danskuddannelse eller har et seriøst ønske om at afklare, om SOSU-uddannelsen er det rigtige for dem. En sprogpraktik er som udgangspunkt af cirka tre måneders varighed, startende med to ugers fuldtidssprogpraktik for at komme ind i rutinerne og lære beboerne at kende. Herefter fortsætter sprogpraktikken to dage om ugen, således at den supplerer danskuddannelsen. Det giver kursisterne et solidt kendskab til området og en mulighed for at bruge sproget og udvikle det gennem praksis. Begge dele er meget vigtige i forhold til at søge ind på SOSU-uddannelsen og til at kunne gennemføre den. Fortsættes side 2

2 Britta Starup, uddannelseskonsulent i Senior Service, har da også ved optagelsessamtalerne til SOSU-uddannelsen lagt mærke til nogle af de kursister, der har været i sprogpraktik. De virker meget overbevisende og målrettede og de har noget erfaring, som de kan bruge, og de ved, hvad de søger ind til, siger hun. Sprogcenter Fredericia Sprogcentret har fra plejehjemmenes side mødt stor imødekommenhed og interesse over for at modtage en sprogpraktikant. Måske fordi vi lægger vægt på, at kursisterne skal være meget motiverede og målrettede. Det er kursister, der er indstillet på at lære og yde en indsats ved at forpligte sig til en længere praktikperiode. En periode, der ofte forlænges yderligere, fordi parterne bliver glade for hinanden og kan se en mening med at fortsætte. Det er hensigten, at begge parter skal være tilfredse: Sprogpraktikanten skal opleve, at hun udvikler sit sprog og får et rigtig godt indblik i, hvad det vil sige at arbejde som social- og sundhedshjælper. Personalet og beboerne på plejehjemmet skal gerne opleve det som interessant og meningsfuldt at møde en person med en anden kulturbaggrund, så de har muligheden for at lære noget nyt, samtidig med at de bidrager til den sproglige og kulturelle proces, sprogpraktikanten som ny i Danmark uvægerligt må bruge en masse ekstra energi på. Kolofon Redaktion: Anne-Marie Hatami-Rezania, Anne Vind Andersen, Birger Sørensen og Dorthe Nielsen (ansvarshavende). Layout: Niels Dalager Tryk: JTO-ELBO Grafisk Oplag: 500 Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. Af Lise Frederiksen, lærer i dansk som andetsprog Fredag den 5. marts 2010 var egentlig en fredag som så mange andre på sprogskolen på Depotgården - og alligevel var der en forskel Flyttekasser på gangen og i lærerværelset vidnede om, at noget var i gære. Det langsomt oparbejdede lærerbibliotek var nu pakket ned. Det samme gjaldt computerne, som ellers lige var kommet online, efter en del opstartsvanskeligheder, og det var kun et spørgsmål om tid, inden vores vigtige værktøj: kopimaskinen også ville forsvinde. Kontoret var pakket ned, og sceneriet ledte tankerne tilbage til et par måneder tidligere, hvor skolen sidst lå i flyttekasser i forbindelse med, at Dansk Flygtningehjælp havde tabt udbuddet om danskundervisningsopgaven i Fredericia. Undervisningen pågik denne fredag uberørt af, hvad der i øvrigt skete uden for klasseværelserne. En kursist spurgte dog nøgternt om, hvornår de kunne forvente, at stolene og bordene blev flyttet fra lokalerne og undervisningen fortsatte på gulvet!! Møblerne blev dog først flyttet efter, at skoledagen var slut, så undervisningen kunne gennemføres på normal vis. Kursisterne og lærerne gik på weekend og mødte spændt mandag morgen på adressen Prangervej 111, hvor de nye lokaler stod klar til at starte undervisningen kl Det var en meget stor fornøjelse at indtage de nye, lyse og venlige lokaler, og glæden hos både kursister og lærere var ikke til at tage fejl af, da faciliteterne mandag morgen blev inspiceret. Pladsen på Depotgården havde været trang, og det kunne med det samme mærkes, at den ekstra plads og luft gav et helt andet arbejdsklima. Kursisterne har nu også fået deres eget pauselokale, som summer af snak og liv i pauserne. Sidste nye skud på stammen er en kaffeautomat, hvor kursisterne kan købe forskellige varme drikke. Det lyse og luftige indtryk forstærkes af glaspartierne, som danner væg ind til alle klasseværelserne. I starten kunne kursisterne let distraheres, hvis der var megen trafik på gangen, men forbavsende hurtigt har alle vænnet sig dette nye look og trives med at være bag en lukket dør og alligevel have føling med, hvad der sker i huset. En anden fordel for kursis- 2

3 er flyttet ind i nye lokaler terne er, at utålmodige venner fra andre klasser kan stå udenfor væggen og med fagter gøre opmærksom på, at det er pause tid, hvis læreren i sin iver skulle have glemt det!! I de nye lokaler har vi endvidere fået etableret et stort og dejligt Åbent Studiecenter, hvor antallet af computere netop er blevet fordoblet, så vi nu er oppe på 20. Åbent Studiecenter er et tilbud til alle kursister, som kan komme og modtage ekstra hjælp til danskindlæringen nu 3 gange ugentligt. Udenfor åbningstid benyttes Studiecenteret i forbindelse med den almindelige undervisning. Den 27. april blev de nye lokaler officielt indviet ved en festlig reception, hvor såvel borgmester Thomas Banke som skolens forstander Dorthe Nielsen og afdelingsleder Inger Andersen holdt taler. 3

4 De statskontrollerede prøver i dansk Af Anne-Marie Hatami-Rezania, lærer i dansk som andetsprog De tre danskuddannelser på sprogcentrene afsluttes med statskontrollerede prøver i dansk, der afholdes to gange om året. For eksaminanderne markerer prøven ofte afslutningen på et længere skoleforløb på sprogcentret og er en vigtig milepæl i den lange læreproces med dansk sprog. Danskundervisningen på sprogcentrene er delt op i 3 forskellige uddannelser, Danskuddannelse 1, 2 og 3, som hver er inddelt i 6 moduler. Hvert modul afsluttes med en modul-test. Det er integrationsministeriet, det udarbejder testene, som afholdes og bedømmes internt på sprogcentrene, som vurderer, om oprykning kan finde sted. Det er vigtigt at understrege, at modultestene netop er test og ikke eksamen. Eksamen finder sted, når sidste modul er gennemført. Se modellen nedenfor. Prøve Dansk 1 Skriftligt Modul 6 Modul 1, 2, 3, 4 og 5 Mundtligt Modul 6 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Statustest Modul 2 Modul 1 Prøve Dansk 2 Skriftligt Modul 6 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Statustest Modul 2 Mundtligt Studieprøven Modul 6 Prøve i Dansk 3 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Modul 2 Modul 1 Modul 1 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Oversigt over de 3 danskuddannelser. Hver uddannelse afsluttes med statskontrolleret prøve Danskuddannelse 1 og Prøve i dansk 1 Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Uddannelsen afsluttes med Prøve i dansk 1. Uddannelsen retter sig mod kvalificering til at varetage ufaglært arbejde og tilværelsen som aktiv medborger i det danske samfund. Prøve i dansk 1 ligger skriftligt på A2-niveau og mundtligt på B1-niveau i forhold til Europarådets beskrivelse af sprogniveauer. Danskuddannelse 2 og Prøve i dansk 2 Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Denne danskuddannelse afsluttes med Prøve i dansk 2. Uddannelsen tager sigte på ufaglært og faglært arbejde samt på deltagelse i kompetencegivende faglige uddannelser og kurser som AMU og SOSU-uddannelserne. Prøve i dansk 2 ligger skriftligt lidt over B1-niveau og mundtligt mellem B1 og B2 i forhold til Europarådets beskrivelse af sprogniveauer. Danskuddannelse 3, Prøve i dansk 3 og Studieprøven Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan fx være en erhvervsuddannelse, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Danskuddannelse 3, modul 5, afsluttes med Prøve i dansk 3. Uddannelsen sigter på ufaglært eller faglært arbejde samt på deltagelse i kompetencegivende erhvervs- og voksenuddannelse. Prøve i dansk 3 svarer til B2-niveau i henhold til Europarådets beskrivelse af sprogniveauer. Danskuddannelse 3, modul 6, afsluttes med Studieprøven i dansk som andetsprog. Denne prøve er normalt det dansksproglige adgangsgrundlag til de videregående uddannelser. Studieprøven svarer til C1-niveau. Prøverne udarbejdes af Integrationsministeriet, der nedsætter en prøvekommission til varetagelse af opgaven. Ministeriet deltager i det europæiske samarbejde om sprogtest, ALTE Association of Language Testers In Europe, som er et fagligt samarbejde om kvalitetssikring af sprogprøver og test i de euro pæiske sprog som fremmed- og andetsprog. Prøvernes indhold Formålet med prøverne er, at kursisten eller den selvstuderende kan få dokumentation for sine færdigheder i at forstå 4

5 og anvende dansk. Denne dokumentation kan bruges i forskellige sammenhænge, fx til opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse eller dansk indfødsret samt til optagelse på en række uddannelser, hvor der kræves en bestået prøve i dansk. Alle prøverne består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del består af prøve i læseforståelse og skriftlig fremstilling, men dens mundtlige del er en prøve i mundtlig kommunikation, hvorunder lytteforståelsen også vurderes. Der arbejdes i øjeblikket på at indføre en selvstændig lytteforståprøve. Til Studieprøvens mundtlige del hører allerede en selvstændig prøve i lytteforståelse. Delprøve 2 I delprøve 2 skal du besvare enten opgave A eller opgave B. A: Biblioteker Diagrammet viser, hvor stor en procentdel af forskellige aldersgrupper der bruger biblioteket ofte. Med ofte menes der næsten én gang om ugen. Tallene er fra 2004.! Det siger sig selv, at der ud over disse fælles træk er stor forskel i sværhedsgrad og indhold i de forskellige danskprøver. Nedenfor ses to eksempler på delprøver i skriftlig fremstilling fra hhv. Prøve i dansk 1 og Prøve i dansk 3. I Prøve i dansk 1 ser man fx på, om prøvedeltageren kan give faktuelle informationer, mens det i Prøve i dansk 3 bl.a. vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke holdninger og synspunkter, uddybe, begrunde og sammenfatte. På Integrationsministeriets hjemmeside kan man se eksempler Delprøve 2 Et opslag Situation: Du vil gerne sælge noget tøj, som du ikke længere kan bruge. Du vil skrive et opslag. Opgave: Skriv opslaget. Du skal skrive om tingene på billedet. Skriv lidt om hver ting, f.eks. farve, alder, størrelse og pris. Du skal skrive ca. 20 ord. Opgave: Du skal: kort beskrive hvad diagrammet viser. fortælle, hvilke årsager der kan være til forskellene mellem aldersgrupperne. vurdere, hvad bibliotekerne kan gøre for at overleve i en tid, hvor man kan hente flere og flere tekster og informationer på internettet. Begrund dine synspunkter. Du skal skrive minimum 200 ord. Eksempel på delopgave i skriftlig fremstilling fra Prøve i dansk 3. på prøver proever.htm Desværre kan man pga. copyrightbestemmelser ikke se læseforståelsens vanskelige 2. del i Prøve i dansk 3 og Studieprøven, hvor der skal læses autentiske artikler intensivt, dvs. man skal forstå meningen, ikke blot finde konkrete svar i teksten. Man kan dog altid henvende sig på sprogcentret og se eksempler også på denne del af prøverne. Eksempel på delopgave i skriftlig fremstilling fra Prøve i dansk 1. Prøveafholdelsen Prøverne afholdes af sprogcentrene to gange om året, i maj/juni (sommer-termin) og i november/december (vintertermin) med tilmeldingsfrist ca. 10 uger før, hhv. i begyndelsen af marts og begyndelsen af september. For kursister på et afsluttende modul er det gratis at tilmelde sig prøve. For andre er der altid mulighed for at tilmelde sig som selvstuderende mod betaling af gebyr. For 2010 er gebyret kr. for at indstille sig til Prøve i dansk 1, Prøve i dansk 2 eller Prøve i dansk 3. Ved Studieprøven er gebyret 690 kr. for den skriftlige del og 690 kr. for den mundtlige del af prøven. Det prøveafholdende sprogcenter inviterer de tilmeldte selvstuderende til et informationsmøde inden prøven. De skriftlige prøver afholdes på tidspunkter, der er fastsat af Fortsættes side 6 5

6 Integrationsministeriet, og varer fra 2½ time (Prøve i dansk 1) til ca. 4½ time (Studieprøven). Alle prøvedeltagere skal vise billedlegitimation ved starten af såvel den skriftlige som den mundtlige prøve. Det er tilladt at bruge ordbog (for Studieprøvens vedkommende kun dansk-dansk) til skriftlig fremstilling, men ikke til læseforståelse. De skriftlige prøver begynder kl på prøvedagen, hvor de forseglede kuverter åbnes samtidig over hele landet. Efter prøven kopieres alle besvarelser. Originalbesvarelserne sendes til den beskikkede censor, mens kopien sendes til eksaminator. Disse to har herefter 7 hverdage til at bedømme prøverne og fastsætte en karakter. Eksaminanden kan således få resultatet 2 uger efter prøveafholdelsen. Ca. en måned efter den skriftlige prøve, kommer kursisterne til mundtlig prøve. Kursisterne går til mundtlig prøve i par, en del af prøven er individuel, men en anden del afvikles som en dialog mellem de to eksaminander. Præstationen vurderes umiddelbart efter prøven, og karakteren oplyses med det samme. Hele seancen varer en halv time inkl. votering. Alle prøver bedømmes i henhold til bedømmelseskriterier fastlagt af ministeriet. Der gives karakter efter den nye karakterskala, og der udstedes eksamensbevis med en karakter for hver af prøvedisciplinerne: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation, og også for lytteforståelse ved Studieprøven. Ved udregning af gennemsnit for Prøve i Dansk 1, 2 og 3 tæller den mundtlige karakter dobbelt, idet der for øjeblikket ikke indgår en selvstændig prøve i lytteforståelse. Prøvedeltageren har mulighed for at klage til lederen hos den prøveafholdende udbyder over eksaminators og censors afgørelser i forbindelse med prøver samt over forhold i forbindelse med prøveforløbet. Hvis klagen angår eksaminators og censors afgørelser i forbindelse med prøver, skal klagen indbringes inden fire uger efter, at afgørelsen eller karakteren er meddelt prøvedeltageren. Permanent ophold og statsborgerskab Som ovenfor nævnt, så er sigtet med de enkelte uddannelser forskelligt. Det kan variere lokalt, hvilke kurser og uddannelser de enkelte prøver giver adgang til. Hvis man er interesseret i et kursus- eller uddannelsesforløb, er det altid en god idé at kontakte uddannelsesstedet for at høre, hvad deres adgangskrav er. Danskprøverne er endvidere afgørende for en persons mulighed for at opnå et varigt opholdsgrundlag i form af permanent opholdstilladelse eller indfødsret. Disse regler ændrer sig imidlertid ofte, så spørg altid på det lokale sprogcenter, hvilke regler der gælder lige nu. Hvis man tidligere har bestået en danskprøve, skal man være opmærksom på, at prøverne har ændret sig og også skiftet navn flere gange, så der er mange forvekslingsmuligheder. Således svarer den tidligere Danskprøve 2 til den nuværende Studieprøven, mens den tidligere Almenprøve 1 svarer til den nuværende Prøve i dansk 2 osv. På sprogcentret kan de oplyse dig om, hvad evt. gamle prøver svarer til i dag. Det nye Åbent Studiecenter i Fredericia klar til at tage imod elever til ekstraundervisning tre gange om ugen. 6

7 Zumba på Sprogcentret Af Elise Kirkegård Mau, lærer i dansk som andetsprog Blod, sved og masser af latter! - Disse ord beskriver nok bedst vores fantastiske zumba-arrangement en forårsmandag. En sjov og anderledes dag, hvor sproget var dans og caribiske rytmer. I en hel time var ca. 30 kursister og deres undervisere lagt i hænderne på den zumbakyndige kursist Pavel Herrera Duquesnes, der hermed nærmest bogstaveligt fik lejlighed til at bringe sine medbragte kompetencer i spil. Selv om lektionen var udfordrende for alle os, der skulle sætte os i de livlige bevægelser, så var den det overhovedet ikke for Pavel, for til daglig underviser han mange mennesker helt op til 80 ad gangen, og det netop i zumba. Der kan ikke være for mange! Det giver en rigtig god stemning, når der er mange siger Pavel og fortsætter med at fortælle, at han underviser alle aldersgrupper, helt ned til 12 år og op til 70! Hovedparten af hans zumba-danseelever ligger dog aldersmæssigt mellem 30 og 50, og det er en motionsform med indbyggede danserytmer, der i den senere tid har gået sin sejrsgang over store dele af verden, og altså også her på Vejlekanten. Pavel, der oprindeligt kommer fra Cuba, har danset i mange år. I Cuba dansede han og tjente lidt penge hver aften i diverse grupper i kabareter, shows og varietéer. I ni år stod det på de forskellige caribiske og latinamerikanske danse, og han blev evalueret af det nationale musikinstitut i Cuba i dans og koreografi. Med denne officielle anerkendelse i bagagen fortsatte Pavel så sin dansekarriere her i Danmark, idet han kom til at forestå undervisning i Dansequilibrium i Vejle. I øjeblikket nyder elever godt af hans zumba-kunnen i bl.a. Lido Fitness her i Vejle, i Horsens, på Odder Fitnesscenter, i Gadbjerg Sportshal og på Brandbjerg Højskole. Jeg føler, at jeg hele tiden bruger min baggrund udtrykker Pavel og supplerer med, at han også ligefrem har en fordel som udlænding. Folk venter altid med spænding på, at den originale danseinstruktør fra Cuba kommer og øser af sin kunnen. Så snart zumba-rytmerne er kommet lidt i gang, og folk har fået smag for dette nye og anderledes, så bliver dansen og bevægelserne hurtigt autentiske, og folk lader sig rive med af denne særlige form for rytmisk fittnes. Fra Cuba er Pavel ikke uddannet zumba-instruktør, men alligevel var zumbaen ikke noget nyt for ham - kun navnet. Der er nemlig blot tale om en kombination af alle de slags danse, han har danset i Cuba i mange år. - Derfor var det ret nemt at gå på kurset i Viborg og få diplomet for at kunne imødekomme det store behov, der er for zumbaundervisere, siger han og fortsætter Det er sjovt at undervise, både pga. mødet med deltagerne, men også fordi der er forskellig musik og typer af dans i zumbaen, som jeg derved aktivt holder ved lige, og samtidig bruger jeg min baggrund optimalt. I den omvendte situation som Pavels kursist i den time, så viste det sig - til min store lettelse - at han havde ret i, at man ikke skal bekymre sig om rigtige trin eller rigtige bevægelser! For jeg må indrømme, at det at følge med en cubansk krop, der ryster alt hvad den har, er en kæmpe udfordring for en stiv og utrænet dansker-krop! - I skal ikke være danskere nu. I skal være cubanere til en cubansk fest! - plejer jeg at sige til mine lidt forsigtige danske deltagere. - Med et glimt i øjet fortsætter Pavel: Folk er glade, og de springer ud i denne udfordrende og provokerende dans med smil på læben. En cubaner, en dansker, og folk fra ti andre lande - vi morede os alle gevaldigt! 7

8 TEGLVÆRKSVEJ HOLBERGSVEJ JUPITERVEJ INDRE RINGVEJ FLEGBORG VEDELSGADE GÅGADE P BLEGBANKEN KLOSTERGADE RÅDHUS TORVET KIRKEGADE DÆMNINGEN ENGHAVEVEJ GÅGADE BUS BANEGÅRDSPLADSEN Klostergade Vejle Tlf Åbningstid: mandag - torsdag fredag VEJLEVEJ VENUSVEJ BANEGÅRD JERNBANEGADE CHR. WINTHERS VEJ PRANGERVEJ PRANGERVEJ VESTRE RINGVEJ STRANDVEJEN ØNDERMARKSVEJ Prangervej Fredericia Tlf Åbningstid: mandag - fredag SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012 Indhold Side 1 Som ringe i vandet Side 3 Her hjælper børnene sig selv Side 4 Visitationen Side 6 Partnerskabsmøde i Slovakiet Side 7 Hvorfor

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg

Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/10 13.04 Side 1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010 Indhold Side 1 Dansk på Munkebjerg Side 2 Projekt om det danske uddannelsessystem

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Informationspakke om indvandringsprøven

Informationspakke om indvandringsprøven Informationspakke om indvandringsprøven Til ansøgere om ægtefællesammenføring i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om indvandringsprøven er udarbejdet til ansøgere om ægtefællesammenføring

Læs mere

SprogcenterVejle....i dialog med verden

SprogcenterVejle....i dialog med verden SprogcenterVejle...i dialog med verden Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia

Læs mere

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 Tirsdag d. 21.maj - fredag d. 24. maj Studieprøven lytteforståelse fredag d. 31. maj Kursistfolder 2 Du må ikke have din mobil hos dig til prøven! Lad mobiltelefonen

Læs mere

Et selvstændigt liv. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012. Side 1 Et selvstændigt liv

Et selvstændigt liv. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012. Side 1 Et selvstændigt liv Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012 Indhold Side 1 Et selvstændigt liv Side 3 Hvad kan jeg lære af dig? Side 4 Pårørendearrangement på Sprogcenter Vejle Side 5 Et stærkt netværk

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014. Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014. Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014 Indhold Side 1 Man skal deltage Side 4 Danskuddannelse1 = Dansk Og Dannelse Side 6 Besøg på Carlsberg Side 7 At hæmme eller fremme

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

Indhold. Borgmesteren lykønskede de første bydelsmødre. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 5 marts 2009. Side 2 Læserne spø r

Indhold. Borgmesteren lykønskede de første bydelsmødre. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 5 marts 2009. Side 2 Læserne spø r Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 5 marts 2009 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Endelig ret til danskuddannelse for EU-grænsependlere på lige fod med andre udlændinge Fakta om løntabsgodtgørelse

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Arbejdsmarkedsdansk på Forende Service A/S

Arbejdsmarkedsdansk på Forende Service A/S Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 13 marts 2011 Indhold Side 1 Arbejdsmarkedsdansk på Forenede Service A/S Side 2 FVU læsning Side 3 Kan man føle sig hjemme i udlandet? Side 4 CL endnu

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Danskundervisning - ikke en klods om benet

Danskundervisning - ikke en klods om benet Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 15 september 2011 Indhold Side 1 Danskundervisning - ikke en klods om benet Side 2 Farvek til kursister Side 3 En kop kaffe til/for Viggo Side 4 Bageallekagerne

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Her kan du læse om alle de aktiviteter som bliver udbudt i forbindelse med sommermotion i parkerne 2010. Det er gratis at deltage. Mød blot op i tidsrummet kl.

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indhold. -Jo, på Sprogcentret gør vi! Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009. Side 1. Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr.

Indhold. -Jo, på Sprogcentret gør vi! Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009. Side 1. Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009 Indhold Side 1 Man går da ikke i skole om lørdagen! Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr. 100 Side 4 Om at være ny underviser ved Sprogcenter Vejle

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

CAMPUS VEJLE ORDBLIND PÅ UNGDOMSUDDANNELSE Boulevarden 48 7100 Vejle Tel. 7216 2616 Fax: 7216 2699 E-mail: info@campusvejle.dk

CAMPUS VEJLE ORDBLIND PÅ UNGDOMSUDDANNELSE Boulevarden 48 7100 Vejle Tel. 7216 2616 Fax: 7216 2699 E-mail: info@campusvejle.dk CAMPUS VEJLE N I L B OR PÅ E S L E N N A U S M O UNG Hvad er det vi tilbyder Campus Vejle udbyder i samarbejde med skolehjemmet og kollegiet Campus One ungdomsuddannelserne: HHX med OBU-støtte HG med OBU-støtte

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle -

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle - Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012 Indhold Side 1 Om at lære dansk når ens modersmål er tysk Side 3 Liv i lokalerne Side 4 Produktskrivning - et samspil Side 6 Sprogcentrets

Læs mere