Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni Side 1 Mange kursister vil på plejehjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010 Indhold Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Side 2 Sprogcenter Fredericia i nye lokaler Side 4 De statskontrollerede prøver i dansk Side 7 Zumba på Sprogcentret Side 8 Her finder du os Marlene Nordby Gjødsbøl fra Filippinerne er i sprogpraktik på Sandbjerg Plejecenter i Thyregod. Her er parterne blevet så glade for hinanden, at Marlene efter sin sprogpraktik på ca. tre måneder er blevet tilbudt at fortsætte som ferieafløser. Marlene søger ind på SOSU-uddannelsen, når hun er færdig på Sprogcentret i Vejle - og det bliver med gode anbefalinger fra Sandbjerg. Mange kursister vil på plejehjem Af: Anne Vind Andersen, jobguide Det lyder måske mærkeligt, at Sprogcentrets kursister ønsker at komme på plejehjem! Det er dog ikke, fordi kursisterne er gamle eller boligsøgende, men fordi en sprogpraktik på et plejehjem er vores mest efterspurgte praktik for tiden. Det skyldes nok, at en del kursister allerede har været i sprogpraktik på plejehjem, og at deres positive tilbagemeldinger og gode erfaringer er rygtedes.. Og så skyldes det naturligvis også, at mange har fået øjnene op for de gode uddannelses- og jobmuligheder inden for SOSU-området. Hér er sprogpraktikken en god start. Tilbuddet om sprogpraktik på plejehjem gælder for alle DU2 og DU3 kursister, som enten har planer om at påbegynde SOSU-uddannelsen efter deres danskuddannelse eller har et seriøst ønske om at afklare, om SOSU-uddannelsen er det rigtige for dem. En sprogpraktik er som udgangspunkt af cirka tre måneders varighed, startende med to ugers fuldtidssprogpraktik for at komme ind i rutinerne og lære beboerne at kende. Herefter fortsætter sprogpraktikken to dage om ugen, således at den supplerer danskuddannelsen. Det giver kursisterne et solidt kendskab til området og en mulighed for at bruge sproget og udvikle det gennem praksis. Begge dele er meget vigtige i forhold til at søge ind på SOSU-uddannelsen og til at kunne gennemføre den. Fortsættes side 2

2 Britta Starup, uddannelseskonsulent i Senior Service, har da også ved optagelsessamtalerne til SOSU-uddannelsen lagt mærke til nogle af de kursister, der har været i sprogpraktik. De virker meget overbevisende og målrettede og de har noget erfaring, som de kan bruge, og de ved, hvad de søger ind til, siger hun. Sprogcenter Fredericia Sprogcentret har fra plejehjemmenes side mødt stor imødekommenhed og interesse over for at modtage en sprogpraktikant. Måske fordi vi lægger vægt på, at kursisterne skal være meget motiverede og målrettede. Det er kursister, der er indstillet på at lære og yde en indsats ved at forpligte sig til en længere praktikperiode. En periode, der ofte forlænges yderligere, fordi parterne bliver glade for hinanden og kan se en mening med at fortsætte. Det er hensigten, at begge parter skal være tilfredse: Sprogpraktikanten skal opleve, at hun udvikler sit sprog og får et rigtig godt indblik i, hvad det vil sige at arbejde som social- og sundhedshjælper. Personalet og beboerne på plejehjemmet skal gerne opleve det som interessant og meningsfuldt at møde en person med en anden kulturbaggrund, så de har muligheden for at lære noget nyt, samtidig med at de bidrager til den sproglige og kulturelle proces, sprogpraktikanten som ny i Danmark uvægerligt må bruge en masse ekstra energi på. Kolofon Redaktion: Anne-Marie Hatami-Rezania, Anne Vind Andersen, Birger Sørensen og Dorthe Nielsen (ansvarshavende). Layout: Niels Dalager Tryk: JTO-ELBO Grafisk Oplag: 500 Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. Af Lise Frederiksen, lærer i dansk som andetsprog Fredag den 5. marts 2010 var egentlig en fredag som så mange andre på sprogskolen på Depotgården - og alligevel var der en forskel Flyttekasser på gangen og i lærerværelset vidnede om, at noget var i gære. Det langsomt oparbejdede lærerbibliotek var nu pakket ned. Det samme gjaldt computerne, som ellers lige var kommet online, efter en del opstartsvanskeligheder, og det var kun et spørgsmål om tid, inden vores vigtige værktøj: kopimaskinen også ville forsvinde. Kontoret var pakket ned, og sceneriet ledte tankerne tilbage til et par måneder tidligere, hvor skolen sidst lå i flyttekasser i forbindelse med, at Dansk Flygtningehjælp havde tabt udbuddet om danskundervisningsopgaven i Fredericia. Undervisningen pågik denne fredag uberørt af, hvad der i øvrigt skete uden for klasseværelserne. En kursist spurgte dog nøgternt om, hvornår de kunne forvente, at stolene og bordene blev flyttet fra lokalerne og undervisningen fortsatte på gulvet!! Møblerne blev dog først flyttet efter, at skoledagen var slut, så undervisningen kunne gennemføres på normal vis. Kursisterne og lærerne gik på weekend og mødte spændt mandag morgen på adressen Prangervej 111, hvor de nye lokaler stod klar til at starte undervisningen kl Det var en meget stor fornøjelse at indtage de nye, lyse og venlige lokaler, og glæden hos både kursister og lærere var ikke til at tage fejl af, da faciliteterne mandag morgen blev inspiceret. Pladsen på Depotgården havde været trang, og det kunne med det samme mærkes, at den ekstra plads og luft gav et helt andet arbejdsklima. Kursisterne har nu også fået deres eget pauselokale, som summer af snak og liv i pauserne. Sidste nye skud på stammen er en kaffeautomat, hvor kursisterne kan købe forskellige varme drikke. Det lyse og luftige indtryk forstærkes af glaspartierne, som danner væg ind til alle klasseværelserne. I starten kunne kursisterne let distraheres, hvis der var megen trafik på gangen, men forbavsende hurtigt har alle vænnet sig dette nye look og trives med at være bag en lukket dør og alligevel have føling med, hvad der sker i huset. En anden fordel for kursis- 2

3 er flyttet ind i nye lokaler terne er, at utålmodige venner fra andre klasser kan stå udenfor væggen og med fagter gøre opmærksom på, at det er pause tid, hvis læreren i sin iver skulle have glemt det!! I de nye lokaler har vi endvidere fået etableret et stort og dejligt Åbent Studiecenter, hvor antallet af computere netop er blevet fordoblet, så vi nu er oppe på 20. Åbent Studiecenter er et tilbud til alle kursister, som kan komme og modtage ekstra hjælp til danskindlæringen nu 3 gange ugentligt. Udenfor åbningstid benyttes Studiecenteret i forbindelse med den almindelige undervisning. Den 27. april blev de nye lokaler officielt indviet ved en festlig reception, hvor såvel borgmester Thomas Banke som skolens forstander Dorthe Nielsen og afdelingsleder Inger Andersen holdt taler. 3

4 De statskontrollerede prøver i dansk Af Anne-Marie Hatami-Rezania, lærer i dansk som andetsprog De tre danskuddannelser på sprogcentrene afsluttes med statskontrollerede prøver i dansk, der afholdes to gange om året. For eksaminanderne markerer prøven ofte afslutningen på et længere skoleforløb på sprogcentret og er en vigtig milepæl i den lange læreproces med dansk sprog. Danskundervisningen på sprogcentrene er delt op i 3 forskellige uddannelser, Danskuddannelse 1, 2 og 3, som hver er inddelt i 6 moduler. Hvert modul afsluttes med en modul-test. Det er integrationsministeriet, det udarbejder testene, som afholdes og bedømmes internt på sprogcentrene, som vurderer, om oprykning kan finde sted. Det er vigtigt at understrege, at modultestene netop er test og ikke eksamen. Eksamen finder sted, når sidste modul er gennemført. Se modellen nedenfor. Prøve Dansk 1 Skriftligt Modul 6 Modul 1, 2, 3, 4 og 5 Mundtligt Modul 6 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Statustest Modul 2 Modul 1 Prøve Dansk 2 Skriftligt Modul 6 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Statustest Modul 2 Mundtligt Studieprøven Modul 6 Prøve i Dansk 3 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Modul 2 Modul 1 Modul 1 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 Oversigt over de 3 danskuddannelser. Hver uddannelse afsluttes med statskontrolleret prøve Danskuddannelse 1 og Prøve i dansk 1 Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Uddannelsen afsluttes med Prøve i dansk 1. Uddannelsen retter sig mod kvalificering til at varetage ufaglært arbejde og tilværelsen som aktiv medborger i det danske samfund. Prøve i dansk 1 ligger skriftligt på A2-niveau og mundtligt på B1-niveau i forhold til Europarådets beskrivelse af sprogniveauer. Danskuddannelse 2 og Prøve i dansk 2 Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Denne danskuddannelse afsluttes med Prøve i dansk 2. Uddannelsen tager sigte på ufaglært og faglært arbejde samt på deltagelse i kompetencegivende faglige uddannelser og kurser som AMU og SOSU-uddannelserne. Prøve i dansk 2 ligger skriftligt lidt over B1-niveau og mundtligt mellem B1 og B2 i forhold til Europarådets beskrivelse af sprogniveauer. Danskuddannelse 3, Prøve i dansk 3 og Studieprøven Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan fx være en erhvervsuddannelse, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Danskuddannelse 3, modul 5, afsluttes med Prøve i dansk 3. Uddannelsen sigter på ufaglært eller faglært arbejde samt på deltagelse i kompetencegivende erhvervs- og voksenuddannelse. Prøve i dansk 3 svarer til B2-niveau i henhold til Europarådets beskrivelse af sprogniveauer. Danskuddannelse 3, modul 6, afsluttes med Studieprøven i dansk som andetsprog. Denne prøve er normalt det dansksproglige adgangsgrundlag til de videregående uddannelser. Studieprøven svarer til C1-niveau. Prøverne udarbejdes af Integrationsministeriet, der nedsætter en prøvekommission til varetagelse af opgaven. Ministeriet deltager i det europæiske samarbejde om sprogtest, ALTE Association of Language Testers In Europe, som er et fagligt samarbejde om kvalitetssikring af sprogprøver og test i de euro pæiske sprog som fremmed- og andetsprog. Prøvernes indhold Formålet med prøverne er, at kursisten eller den selvstuderende kan få dokumentation for sine færdigheder i at forstå 4

5 og anvende dansk. Denne dokumentation kan bruges i forskellige sammenhænge, fx til opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse eller dansk indfødsret samt til optagelse på en række uddannelser, hvor der kræves en bestået prøve i dansk. Alle prøverne består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del består af prøve i læseforståelse og skriftlig fremstilling, men dens mundtlige del er en prøve i mundtlig kommunikation, hvorunder lytteforståelsen også vurderes. Der arbejdes i øjeblikket på at indføre en selvstændig lytteforståprøve. Til Studieprøvens mundtlige del hører allerede en selvstændig prøve i lytteforståelse. Delprøve 2 I delprøve 2 skal du besvare enten opgave A eller opgave B. A: Biblioteker Diagrammet viser, hvor stor en procentdel af forskellige aldersgrupper der bruger biblioteket ofte. Med ofte menes der næsten én gang om ugen. Tallene er fra 2004.! Det siger sig selv, at der ud over disse fælles træk er stor forskel i sværhedsgrad og indhold i de forskellige danskprøver. Nedenfor ses to eksempler på delprøver i skriftlig fremstilling fra hhv. Prøve i dansk 1 og Prøve i dansk 3. I Prøve i dansk 1 ser man fx på, om prøvedeltageren kan give faktuelle informationer, mens det i Prøve i dansk 3 bl.a. vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke holdninger og synspunkter, uddybe, begrunde og sammenfatte. På Integrationsministeriets hjemmeside kan man se eksempler Delprøve 2 Et opslag Situation: Du vil gerne sælge noget tøj, som du ikke længere kan bruge. Du vil skrive et opslag. Opgave: Skriv opslaget. Du skal skrive om tingene på billedet. Skriv lidt om hver ting, f.eks. farve, alder, størrelse og pris. Du skal skrive ca. 20 ord. Opgave: Du skal: kort beskrive hvad diagrammet viser. fortælle, hvilke årsager der kan være til forskellene mellem aldersgrupperne. vurdere, hvad bibliotekerne kan gøre for at overleve i en tid, hvor man kan hente flere og flere tekster og informationer på internettet. Begrund dine synspunkter. Du skal skrive minimum 200 ord. Eksempel på delopgave i skriftlig fremstilling fra Prøve i dansk 3. på prøver proever.htm Desværre kan man pga. copyrightbestemmelser ikke se læseforståelsens vanskelige 2. del i Prøve i dansk 3 og Studieprøven, hvor der skal læses autentiske artikler intensivt, dvs. man skal forstå meningen, ikke blot finde konkrete svar i teksten. Man kan dog altid henvende sig på sprogcentret og se eksempler også på denne del af prøverne. Eksempel på delopgave i skriftlig fremstilling fra Prøve i dansk 1. Prøveafholdelsen Prøverne afholdes af sprogcentrene to gange om året, i maj/juni (sommer-termin) og i november/december (vintertermin) med tilmeldingsfrist ca. 10 uger før, hhv. i begyndelsen af marts og begyndelsen af september. For kursister på et afsluttende modul er det gratis at tilmelde sig prøve. For andre er der altid mulighed for at tilmelde sig som selvstuderende mod betaling af gebyr. For 2010 er gebyret kr. for at indstille sig til Prøve i dansk 1, Prøve i dansk 2 eller Prøve i dansk 3. Ved Studieprøven er gebyret 690 kr. for den skriftlige del og 690 kr. for den mundtlige del af prøven. Det prøveafholdende sprogcenter inviterer de tilmeldte selvstuderende til et informationsmøde inden prøven. De skriftlige prøver afholdes på tidspunkter, der er fastsat af Fortsættes side 6 5

6 Integrationsministeriet, og varer fra 2½ time (Prøve i dansk 1) til ca. 4½ time (Studieprøven). Alle prøvedeltagere skal vise billedlegitimation ved starten af såvel den skriftlige som den mundtlige prøve. Det er tilladt at bruge ordbog (for Studieprøvens vedkommende kun dansk-dansk) til skriftlig fremstilling, men ikke til læseforståelse. De skriftlige prøver begynder kl på prøvedagen, hvor de forseglede kuverter åbnes samtidig over hele landet. Efter prøven kopieres alle besvarelser. Originalbesvarelserne sendes til den beskikkede censor, mens kopien sendes til eksaminator. Disse to har herefter 7 hverdage til at bedømme prøverne og fastsætte en karakter. Eksaminanden kan således få resultatet 2 uger efter prøveafholdelsen. Ca. en måned efter den skriftlige prøve, kommer kursisterne til mundtlig prøve. Kursisterne går til mundtlig prøve i par, en del af prøven er individuel, men en anden del afvikles som en dialog mellem de to eksaminander. Præstationen vurderes umiddelbart efter prøven, og karakteren oplyses med det samme. Hele seancen varer en halv time inkl. votering. Alle prøver bedømmes i henhold til bedømmelseskriterier fastlagt af ministeriet. Der gives karakter efter den nye karakterskala, og der udstedes eksamensbevis med en karakter for hver af prøvedisciplinerne: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation, og også for lytteforståelse ved Studieprøven. Ved udregning af gennemsnit for Prøve i Dansk 1, 2 og 3 tæller den mundtlige karakter dobbelt, idet der for øjeblikket ikke indgår en selvstændig prøve i lytteforståelse. Prøvedeltageren har mulighed for at klage til lederen hos den prøveafholdende udbyder over eksaminators og censors afgørelser i forbindelse med prøver samt over forhold i forbindelse med prøveforløbet. Hvis klagen angår eksaminators og censors afgørelser i forbindelse med prøver, skal klagen indbringes inden fire uger efter, at afgørelsen eller karakteren er meddelt prøvedeltageren. Permanent ophold og statsborgerskab Som ovenfor nævnt, så er sigtet med de enkelte uddannelser forskelligt. Det kan variere lokalt, hvilke kurser og uddannelser de enkelte prøver giver adgang til. Hvis man er interesseret i et kursus- eller uddannelsesforløb, er det altid en god idé at kontakte uddannelsesstedet for at høre, hvad deres adgangskrav er. Danskprøverne er endvidere afgørende for en persons mulighed for at opnå et varigt opholdsgrundlag i form af permanent opholdstilladelse eller indfødsret. Disse regler ændrer sig imidlertid ofte, så spørg altid på det lokale sprogcenter, hvilke regler der gælder lige nu. Hvis man tidligere har bestået en danskprøve, skal man være opmærksom på, at prøverne har ændret sig og også skiftet navn flere gange, så der er mange forvekslingsmuligheder. Således svarer den tidligere Danskprøve 2 til den nuværende Studieprøven, mens den tidligere Almenprøve 1 svarer til den nuværende Prøve i dansk 2 osv. På sprogcentret kan de oplyse dig om, hvad evt. gamle prøver svarer til i dag. Det nye Åbent Studiecenter i Fredericia klar til at tage imod elever til ekstraundervisning tre gange om ugen. 6

7 Zumba på Sprogcentret Af Elise Kirkegård Mau, lærer i dansk som andetsprog Blod, sved og masser af latter! - Disse ord beskriver nok bedst vores fantastiske zumba-arrangement en forårsmandag. En sjov og anderledes dag, hvor sproget var dans og caribiske rytmer. I en hel time var ca. 30 kursister og deres undervisere lagt i hænderne på den zumbakyndige kursist Pavel Herrera Duquesnes, der hermed nærmest bogstaveligt fik lejlighed til at bringe sine medbragte kompetencer i spil. Selv om lektionen var udfordrende for alle os, der skulle sætte os i de livlige bevægelser, så var den det overhovedet ikke for Pavel, for til daglig underviser han mange mennesker helt op til 80 ad gangen, og det netop i zumba. Der kan ikke være for mange! Det giver en rigtig god stemning, når der er mange siger Pavel og fortsætter med at fortælle, at han underviser alle aldersgrupper, helt ned til 12 år og op til 70! Hovedparten af hans zumba-danseelever ligger dog aldersmæssigt mellem 30 og 50, og det er en motionsform med indbyggede danserytmer, der i den senere tid har gået sin sejrsgang over store dele af verden, og altså også her på Vejlekanten. Pavel, der oprindeligt kommer fra Cuba, har danset i mange år. I Cuba dansede han og tjente lidt penge hver aften i diverse grupper i kabareter, shows og varietéer. I ni år stod det på de forskellige caribiske og latinamerikanske danse, og han blev evalueret af det nationale musikinstitut i Cuba i dans og koreografi. Med denne officielle anerkendelse i bagagen fortsatte Pavel så sin dansekarriere her i Danmark, idet han kom til at forestå undervisning i Dansequilibrium i Vejle. I øjeblikket nyder elever godt af hans zumba-kunnen i bl.a. Lido Fitness her i Vejle, i Horsens, på Odder Fitnesscenter, i Gadbjerg Sportshal og på Brandbjerg Højskole. Jeg føler, at jeg hele tiden bruger min baggrund udtrykker Pavel og supplerer med, at han også ligefrem har en fordel som udlænding. Folk venter altid med spænding på, at den originale danseinstruktør fra Cuba kommer og øser af sin kunnen. Så snart zumba-rytmerne er kommet lidt i gang, og folk har fået smag for dette nye og anderledes, så bliver dansen og bevægelserne hurtigt autentiske, og folk lader sig rive med af denne særlige form for rytmisk fittnes. Fra Cuba er Pavel ikke uddannet zumba-instruktør, men alligevel var zumbaen ikke noget nyt for ham - kun navnet. Der er nemlig blot tale om en kombination af alle de slags danse, han har danset i Cuba i mange år. - Derfor var det ret nemt at gå på kurset i Viborg og få diplomet for at kunne imødekomme det store behov, der er for zumbaundervisere, siger han og fortsætter Det er sjovt at undervise, både pga. mødet med deltagerne, men også fordi der er forskellig musik og typer af dans i zumbaen, som jeg derved aktivt holder ved lige, og samtidig bruger jeg min baggrund optimalt. I den omvendte situation som Pavels kursist i den time, så viste det sig - til min store lettelse - at han havde ret i, at man ikke skal bekymre sig om rigtige trin eller rigtige bevægelser! For jeg må indrømme, at det at følge med en cubansk krop, der ryster alt hvad den har, er en kæmpe udfordring for en stiv og utrænet dansker-krop! - I skal ikke være danskere nu. I skal være cubanere til en cubansk fest! - plejer jeg at sige til mine lidt forsigtige danske deltagere. - Med et glimt i øjet fortsætter Pavel: Folk er glade, og de springer ud i denne udfordrende og provokerende dans med smil på læben. En cubaner, en dansker, og folk fra ti andre lande - vi morede os alle gevaldigt! 7

8 TEGLVÆRKSVEJ HOLBERGSVEJ JUPITERVEJ INDRE RINGVEJ FLEGBORG VEDELSGADE GÅGADE P BLEGBANKEN KLOSTERGADE RÅDHUS TORVET KIRKEGADE DÆMNINGEN ENGHAVEVEJ GÅGADE BUS BANEGÅRDSPLADSEN Klostergade Vejle Tlf Åbningstid: mandag - torsdag fredag VEJLEVEJ VENUSVEJ BANEGÅRD JERNBANEGADE CHR. WINTHERS VEJ PRANGERVEJ PRANGERVEJ VESTRE RINGVEJ STRANDVEJEN ØNDERMARKSVEJ Prangervej Fredericia Tlf Åbningstid: mandag - fredag SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2016/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2016/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2016/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

Vejledning om Studieprøven Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Vejledning om Studieprøven Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 Vejledning om Studieprøven Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2 Forord

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 772 af 10/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1871 af

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 11 september 2010. Side 1 Losseplads, rampe og rugbrød

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 11 september 2010. Side 1 Losseplads, rampe og rugbrød Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 11 september 2010 Indhold Side 1 Losseplads, rampe og rugbrød Side 3 Arbejdsmarkedet som omdrejningspunkt Side 4 Åbent Studiecenter - Hvad sker der her?

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN

SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse og kommuner Dato: 28. juni 2004 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: jel Fil-navn: Info.3/2004

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Censor- og eksaminatorhæfte. Mundtlig del. November-december Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Censor- og eksaminatorhæfte. Mundtlig del. November-december Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

Sprogundervisning. Baggrund. Årskursister

Sprogundervisning. Baggrund. Årskursister Sprogundervisning Baggrund Siden 2005, hvor Regionskommunen indgik en driftsoverenskomst med daværende Bornholms Erhvervsskolen om Danskuddannelserne har Danskuddannelserne udviklet sig markant i størrelse.

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012 Indhold Side 1 Som ringe i vandet Side 3 Her hjælper børnene sig selv Side 4 Visitationen Side 6 Partnerskabsmøde i Slovakiet Side 7 Hvorfor

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 224 af 06/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Tal og Fakta - Tema. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober 2010

Tal og Fakta - Tema. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober 2010 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober - aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i Oktober - aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 1128 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr.2017-14168 Senere ændringer

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet December 2012 KOLOFON Af Mette Kjærgaard Thomsen, Luise Jarl og Hassan Oueitti For Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2016)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2016) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2016) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan tale i et meget nemt sprog om kendte ting

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 1. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man udover kravet om bestået indfødsretsprøve,

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

Vejledning om Studieprøven

Vejledning om Studieprøven Vejledning om Studieprøven Danskuddannelse til voksne udlændinge Marts 2016 1 Udgiver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration Copyright Udlændinge-,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 1 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6, 1057 København K Tlf.:

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Prøve i Dansk 1 mundtlig del, Delprøve 2

Prøve i Dansk 1 mundtlig del, Delprøve 2 åbne s id e r Prøve i Dansk 1 mundtlig del, Delprøve 2 En prøve med konsekvenser De afsluttende prøver inden for danskuddannelsessystemet har alvorlige konsekvenser for både individ, samfund og institution

Læs mere

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger Forstanderkonference 6. oktober 2010 Charlotte Hamburger Den politiske dagsorden Vækst => behov for kvalificeret arbejdskraft => behov for sammenhæng mellem indvandring & integration Integration fra dag

Læs mere

Supplerende retningslinjer for eksaminatorer og censorer ved danskuddannelserne

Supplerende retningslinjer for eksaminatorer og censorer ved danskuddannelserne Supplerende retningslinjer for eksaminatorer og censorer ved danskuddannelserne Danskuddannelse til voksne udlændinge September 2016 2016 1 Indhold Forord side 3 De mundtlige prøver side 3 - Eksaminators

Læs mere