Undervisning i Dansk Palliativ Database

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning i Dansk Palliativ Database"

Transkript

1 Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data

2 Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens program 12:30 13:00 Frokost og status for Dansk Palliativ Database 13:00 14:45 Introduktion til AnalysePortalen 14:45 15:00 Pause - kaffe/te, frugt og kage 15:00 15:30 Indtastning af data i databasen» Principperne for indtastning» Rettelser af indtastede data» Oversigt over indtastede og deres status 15:30 16:00 Spørgsmål til databasen og tilbagemelding om indtastningen i databasen

3 Formål med DPD Dansk Palliativ Database har til formål at danne grundlag for forskning i og kvalitetsudvikling af den specialiserede, palliative indsats i Danmark.

4 Udviklingen af DPD Indtastningen i DPD begyndte den 12 feb I dag taster 33 ud af 37 specialiserede palliative funktioner (hospice, teams, enheder) Antallet af henviste patienter, der er indtastet i DPD, er pånuværende tidspunkt ca Tekniske udfordringer

5

6 AnalysePortalen

7 Adgang tilanalyseportalen Adgang til analyseportalen med samme adgangskode som ved indtastning af data i databasen For at have adgang til analyseportalen skal man være oprettet som bruger til analyseportalen

8 Adgang tilanalyseportalen Vælg analyseportalen og gå til

9 AnalysePortalen rapporter og analyse Vælg en af de tre muligheder ved at trykke påteksten til højre: Fællesrapporter Personlige rapporter Analyse Her er valgt fællesrapporter

10 AnalysePortalen rapporter og analyse Personlige rapporter her finder i de tabeller, I selv har udarbejdet.

11 Analyse For at udarbejde egne analyser vælges Analyse og følgende billede fremkommer. Tryk herefter på det datasæt, der angives (det hedder noget andet end nedenfor, da det er et lokalt )

12 Startbilledet alle rapporter Vise rapport Ændre på en rapport Danne ny rapport Gemme rapport Generel hjælp Skærmbilledspecifik hjælp

13 Ny rapport For at udarbejde nye analyser vælges Rapport, dernæst Ny

14 Ny rapport Her kan man vælge data, tabeller, m.m. Start med at vælge data

15 Valg af data(elementer) Her vælges de data (variabler), man ønsker at arbejde med. Husk altid N, for ellers vises der ikke nogen tal i tabellerne! Dobbeltklik eller brug pilene i midten til at vælge data.

16 Advarsel Hvis man glemmer at vælge data kommer der følgende advarsel, når man vælger fx en tabel, advarslen forsvinder igen, når data er valgt.

17 Sum eller gennemsnit Når der er valgt data, kommer muligheden indstillinger frem. Her kan man vælge, hvordan data skal vises. Sum benyttes, hvis man ikke vælger noget, men ved alder vil man ofte vælge gennemsnit. Dette gøres ved at trykke på sammenlægning eller detaljer.

18 Valg af gennemsnit I følgende billede vælges den variabel, man ønsker vist som gennemsnit.

19 Brug af filter Et filter bruges, hvis man vil nøjes med at lave analyse for en udvalgt del afdatasættet, fx kvinderne

20 Filter for alle tabellerne Filteret der laves her vil gælde for alle tabellerne i rapporten. Det er muligt at vælge, om værdierne skal være lig med eller højere eller lavere end en given værdi Husk flueben såkan man se, hvad værdierne er, fx her mand/kvinde. Her er der valgt kun at se på kvinderne.

21 Tabeller og grafer Når data er valgt, vælges tabel eller graf for visning af data. Vælg ikonet, og træk det til en af de fire firkanter. Den første tabel, der vises pålinjen (se nedenfor) er en listetabel og den anden tabel er en krydstabel.

22 Tabeller og grafer fortsat Tabeller og grafer kan trækkes ned i de fire firkanter der er i rapporten. Til venstre er det muligt at tilføje flere felter enten til høje eller i bunden af rapporten.

23 Værktøjslinjen for tabel Tabeldata: valg af data Indstillinger: total/procent filtrering af numeriske data Egenskaber: skrifttype farve Oplysninger: beskrivelse af filtre variabelkoder

24 1. Ikon -tabeldata Vælg data til tabellen, de data der ikke skal bruges i den pågældende tabel trækkes med musen ned under skjult. Eksempel på hhv. krydstabel og listetabel

25 2. Ikon filter, total og procent Vælg data til tabellen, de data der ikke skal bruges i den pågældende tabel trækkes med musen ned under skjult. Her skrives procent og tryk tilføj

26 2. Ikon eksempel

27 3. Ikon Egenskaber for tabeller, overskrifter, farver m.m. Tabel titel, farvel og skrifttyper kan vælges i 3. ikon

28 4. Ikon variabelkoder og beskrivelse af filtre Information om datakilde, filter og variablene

29 Tabelfunktioner I Tabeller er det muligt at systematisere data, enten alfabetiskeller rangordning af tal brug funktionen sorter faldende eller stigende. Endvidere er det muligt at flytte rundt på rækkefølgende af variablene. Eksempel på alfabetisk ordning: Eksempel på at tallene rangordnes:

30 Øvelser 1 Lav en listetabel over hhv. diagnoser, køn, palliativ indsats startet Lav en listetabel over alder udtrykt ved gennemsnitsalderen Tilføje total og procent i de forskellige tabeller Sorter data, således at den hyppigste diagnose står øverst og herefter følger de andre diagnose i rækkefølge efter antal. Lav en krydstabel over diagnoser og køn og over diagnoser og alder. Tilføj total og procent i tabellerne

31 Graf Vælg det ønskede grafiske udtryk og træk det ned i rapportfeltet. Her er valgt et søjlediagram. Ikonerne øverst indeholder nogenlunde de samme funktioner som for tabeller. 1. ikon her vælges data (søjlehøjden udgøres ofte af n (antal) ) Der kan vælges søjler og evt. søjleundergruppe. 2. ikon valg af filter 3. Ikon titel, farver, skriftstørrelse 4. Ikon tabel information om datasæt, variable og filter

32 Gem analyserne For at gemme analyserne vælg rapport og gem som. Det kan vælges om tabellerne fx skal opdateres automatisk. Gem i mine mapper såkommer analyserne til at ligge i personlige rapporter

33 Print For at printe analyserne vælg rapport, print og vis og udskriv. Tabeller og grafer åbnes herefter i en pdf-fil, som kan printes.

34 Eksport af data til Excel Tabellerne fra databasen kan eksporteres tilexcel. Vælg 4. Ikon fra værktøjslinien og boksen fremkommer. Tryk ok og et nytexcelvindue åbner.

35 Øvelse 2 Lav et søjlediagram, der viser diagnosefordelingen, forsøg evt. med forskellige underinddelinger fx med køn. Gem de analyser i har lavet fx under jeres eget navn og dato Prøv at eksportere en eller flere tabeller til Excel Print de tabeller, I har lavet

36 Fejl- og mangelrapporter Ligger under fællesrapporter: Er rapporter hvor data fra KMS sammenlignes med data i LPR. Dette er en måde at validere de data, der er indtastet i databasen. Er stadig under udarbejdelse, men vi er i gang med atfejlrettedata, og får brug for jeres hjælp. Tabellen her er et eksempel påpatienter hvor der er fejl, fx er patienten i LPR men ikke i databasen eller omvendt. Det er muligt at trykke påcpr.- nr. og fåoplysninger fra LPR om patienten, hvilket kan give en forklaring på hvorfor patienten optræder som en fejl.

37 Principper for indtastning i DPD 1. Databasen omfatter alle patienter henvist til palliative specialfunktioner fra og med 1.januar En patient, der henvises, men aldrig kommer i palliativ indsats, skal således også indrapporteres. 3. Hver patient, som henvises til en enhed, indtastes en (og kun en) gang. Eneste undtagelse er patienter, som er indtastet som afvist, og som senere modtages i samme enhed. I disse tilfælde ændres den oprindelige indtastning. 4. Har en patient flere forløb i samme enhed, indtastes data med udgangspunkt i det første forløb, hvor patienten er modtaget til palliativ indsats. 5. Det bedste tidspunkt at indtaste patienternes data på, er når patienten er død. Patienter, der ikkekommer i kontakt med enheden kan dog tastes straks En patient, der henvises til mere end en enhed, skal indtastes en gang af hver enhed. 7. For de palliative teams i Nordjylland og Region Sjælland, Syd, gælder at hhv. 4 og2 lokale teams rapporterer til samme overordnede sted. Ogsåi disse tilfælde gælder, at patienten kun skal registreres en gang i det pågældende team (jævnfør punkt 4).

38 Ændringer af indtastninger Genåbning Det er muligt at ændre data for en patient. Tastcpr.-nr., patienten kommer frem som indtastet tryk vis alle og vælg og data kommer frem. Tryk genåbn og skriv, hvorfor patienten genåbnes. Herefter er det muligt at rette patientens data. Husk at indlevere data når rettelsen er udført.

39 Ændringer Ændring af navnet Det er muligt at ændre fejl i patientens navn ved at vælge patient og rediger. Herefter er det muligt at ændre i patientens navn. Husk at gemme ændringen.

40 Statusopgørelse Det er muligt at se en statusopgørelse over indtastede patienter hvem er hhv. under udfyldelse og indleveret? Vælg skema og søg Vælg status skal det være alle, de indleverede, dem under udfyldelse? Skal det være for en bestemt periode? En bestemt bruger? Tryk søg nederst fremkommer listen med de ønskede patienter

41 Spørgsmål?

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010

KMD OPUS. Randers Kommune. Opfølgningskursus rapporter. Side 1 af 37. Support og udvikling juni 2010 KMD OPUS Randers Kommune Opfølgningskursus rapporter Side 1 af 37 Indhold Min økonomi 1 Konteringsdimensioner...3 2 Introduktion til min økonomi i Rolle Baseret Indgang...6 3 Logon på portalen...7 4 Åbn

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

1. Generelle principper og funktioner

1. Generelle principper og funktioner 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper og funktioner...3 1.1 Principper for søgning...4 1.2 Principper for visning...6 2. Menuer i istads...6 2.1 Studerende...6 2.1.1 Uddannelse...6 2.1.1.1 Studieoversigt...7

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj

Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Indhold: TERMER:...1 OVERSIGT OVER BENYTTELSEN AF VÆRKTØJET...3 OPRETTE NYT PROJEKT...4 Projektets grunddata...4 Projektplan...6 Porteføljer...6

Læs mere