Arbejd videre med statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejd videre med statistik"

Transkript

1 Danmarks Statistik Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 LIDT OM PC-AXIS OG HJÆLPEFUNKTIONER...3 EN KORT GENNEMGANG AF KNAPPER PÅ MENULINIEN...4 ÅBN EN DATABANK I PC-AXIS....5 LAV EN TABEL I PC-AXIS...6 AT GEMME TABELLEN...9 REDIGER EN TABEL I PC-AXIS...11 LAV SIMPLE BEREGNINGER I PC-AXIS...12 OPDATERING AF TABELLER...14 LAV GRAFER I PC-AXIS...15 PX-MAP FÅ DINE TABELLER PÅ KORT...17 LIDT MERE AVANCEREDE FUNKTIONER I PC-AXIS...18 TABELSTØRRELSE...21 GRUPPERINGER...23 OPRETTELSE AF GRUPPERINGER PÅ BASIS AF ET EKSISTERENDE VÆRDISÆT OPRETTELSE AF GRUPPERINGER PÅ BASIS AF NYT VÆRDISÆT...26 HVAD ER GALT?...26 ÅBN EN TABEL FRA DANMARKS STATISTIK BANK

3 Danmarks Statistik Lidt om PC-AXIS og hjælpefunktioner Der er et par ting der kan gode at vide før du går i gang med at bruge PC-AXIS for første gang. Hvis du lader musen hvile over en knap i menu linien, vil der komme en lille gul boks frem, hvori der står hvad man kan bruge knappen til. Hvis du har brug for yderligere hjælp, så er der en knap der åbner hjælp-billedet. Den sidder længst til højre i skærmbilledet. Her kan du søge om hjælp til menuer, kommandoer og hvordan man arbejder i PC-AXIS. Tryk på F1 for at få hjælp til det emne du arbejder med, eller klip på knappen for at søge. 3

4 En kort gennemgang af knapper på menulinien Åbn en databank Fodnote Vælg nye værdier Gem Udskriv Fortryd Kopier Pivot (med uret) Pivot (mod uret) Pivot (valgfri ændring) Summer Procent Promille Adder Subtraher Multiplicer Divider Mere information Grafik Kort Find hjælp 4

5 Danmarks Statistik Åbn en databank i PC-AXIS. Figur 1. Når du skal åbne en tabel i PC-AXIS, er der forskellige måder at gøre det på. Hvis programmet er åbent, trykker du bare på "Filer Åbn en database " eller klikker på knappen. Så skal du finde den mappe der indeholder en aktuel database eller tabel. I dette billede kan du kun se px-filer. Figur 2 For at kunne bruge grupperingsfunktionen (se senere) skal inddelingsmappen være valgt korrekt. Den ændres i nederste højre hjørne i det samme billede du vælger tabel fra, og knappen hedder "Skift inddel " Når du vil vælge en tabel, kan du enten dobbeltklikke på den, eller markere den med musen og trykke på ENTER. Lad os nu sige at du har lyst til at vide noget om befolkningen tryk på emnet "Befolkning og valg", og vælg den tabel, der hedder "Befolkningen pr. 1. januar efter område, køn, alder, tid og civilstand". Se figur 3. 5

6 Lav en tabel i PC-AXIS Nu er du kommet dertil hvor du skal til at vælge værdier altså hvad du vil have din tabel skal indeholde. Enkelte værdier: CTRL+museknap Klik her for at vælge alle tal i variablen Figur 3 Udvælgelse af værdier til tabellen Hvis du ønsker alle værdier i en variabel skal med, klikker du på listevinduet med variablens navn. Som for eksempel i figur 3, hvor jeg vil have alle værdierne for civilstand, og derfor klikker på "civilstand". Hvis du vil vælge vilkårlige værdier skal du holde CTRL-tasten nede samtidig med at du klikker med venstre museknap på de ønskede værdier. Så vil kun de valgte værdier indgå i tabellen. Sådan vælges alt Lange tekster Om gruppering af værdier Ønsker du at vælge alle variable og alle værdier på en gang, klikker du på knappen Alle. Er teksterne meget lange, kan det være en fordel at benytte knappen lange tekster. Så præsenteres valgbilledet med et faneblad for hver variabel. Alle variable kan grupperes hvis man ønsker det. Dette skal gøres før man eventuelt vælger alle variable med knappen Alle. Se figurerne 4 og 5. Man kan bruge grupperinger hvis man har en tabel der er opdelt meget fint dvs. f.eks. på kommuner eller etårsaldersgrupper til at få tallene fremstillet på den måde man vil bruge dem. F. eks. kan man lave sine egne aldersinddelinger, opdele områder på tværs af amtsgrænser og meget mere. Lad os sige at vi vil gruppere på alder i den tabel vi har valgt, er alder opdelt på etårsaldergrupper, og vi kunne godt tænke os at få den fordelt på femårsalders grupper. I billedet hvor man skal vælge variable, er der en knap der hedder Gruppér. Tryk på den, og figur 4 kommer frem. Her ses det at det man kan gruppere på i denne tabel, er alder og det er jo lige hvad vi har brug for. 6

7 Danmarks Statistik Figur 4 Tryk på OK. I det næste billede er der en oversigt over de forskellige grupperinger du har mulighed for at vælge. Figur 5 Her vælges 5-års, og man trykker på OK. Så kommer man tilbage til figur 3, men med en anden aldersfordeling: Figur 6 Når du er færdig med at vælge værdier til din tabel, klikker du på OK, og tabellen kommer frem på skærmen. 7

8 Figur 7 Du kan klikke på stjernen i den øverste menu for at læse fodnoterne til tallene. Her står datakilder og opgørelsestidspunkt mv. Hvis der er yderligere information til tallene i tabellen, vil ikonet der ligner en lille bog, være markeret. Et tryk på denne knap vil åbne disse bilag i et relevant tekstbehandlingsprogram. 8

9 Danmarks Statistik At gemme tabellen Når du er tilfreds med udseendet på din tabel, skal du gemme den. Du gemmer ved at trykke på "Filer Gem som " Figur 8 Så kommer der en boks op, der skal du angive hvor du vil gemme filen og hvad den skal hedde. Placering Navn Figur 9 9

10 Hvis du har brug for at præsentere tabellen i et andet program end PC-AXIS, f.eks. Excel, kan man gemme tabellen i det relevante filformat. I figur 9 kan man klikke på det faneblad der hedder "Konvertering", og billedet i figur 10 kommer frem. Figur 10 Her kan du i boksen "Filformat" selv vælge hvilket format du vil gemme tabellen i og hvor. 10

11 Danmarks Statistik Rediger en tabel i PC-AXIS Hvis du ikke er tilfreds med udseendet af din tabel som den ser ud når du først får den frem på skærmen, er der forskellige ting du kan gøre for at ændre den. Pivot Lad os først se på hvordan man får variablerne til at "skifte plads", så du selv kan bestemme hvad du vil have som hoved og forspalte. Tryk på knappen, som betyder at du vil pivotere din tabel. Du kan se på figur 11, hvordan dialogboksen ser ud: Figur 11 Her trækker du simpelthen rundt på variablene som du gerne vil have dem til at være. Når du mener det er sådan din tabel skal se ud, trykker du på OK, og den "nye" tabel kommer frem. Du kan gøre det lige indtil du er tilfreds med tabellen 11

12 Lav simple beregninger i PC-AXIS Der er andre ting der gør PC-AXIS til et rigtigt godt værktøj. Lad os se på et par stykker. Du kan i PC-AXIS lave simple beregninger. Når du trykker på Beregn (figur 12), kan du se de forskellige muligheder for at lave beregninger. Figur 12 Vi prøver med en procentberegning, som markeret i figur 12. Følgende billede kommer frem: Figur 13. Hvis vi ønsker at beregne andelen af kvinder og mænd i forhold til i alt-tallet, vælger vi først I alt og trykker på OK. Så bliver du bedt om at give den nye værdi et navn. 12

13 Danmarks Statistik Figur 14 PC-AXIS vil automatisk forslå at du giver den nye værdi navnet "Procent", du kan lave det om hvis du ikke synes det er passende. Klik på OK. Nu får du alle tallene op på skærmen. Hvis du ikke ønsker at have de oprindelige tal med, men kun de nye beregnede, er der i "vælg" - billedet en boks, hvor man kan vælge hvad der skal gøres med de oprindelige værdier. Figur 15 Ændre teksten i tabellen Du kan også ændre teksterne til tabelhoved og forspalte. Gå ind i Rediger, Ændre tekster Her markerer du den eller de variabler hvis tekst ønskes ændret. Så skriver du den nye værdi og trykker på ENTER. 13

14 Opdatering af tabeller Hvis du har en tabel der f. eks. indeholder befolkningen i seksten forskellige kommuner, fordelt på alder, køn og tid, ( ), og 2001 lige er blevet offentliggjort, er der en facilitet i PC-AXIS der gør, at du kan nøjes med at trække tal ud for 2001 i stedet for at trække alle tallene fra 1985 til 2001 ud. Man lægger simpelt en tabel ved en anden tabel (man kommer med nye værdier). Man kan også lægge en tabel på en anden tabel (man kommer med nye variabler), f. eks. hvis man har trukket indvandring og udvandring ud fra Statistikbanken fra to forskellige tabeller, og gerne vil have resultatet i en stor tabel. Du skal være opmærksom på, at tabeller der skal lægges på/ved hinanden, skal se ens ud dvs. at hvis du har været inde og lave ændringer (f. eks. ændret på variabelrækkefølgen eller lavet beregninger), så skal du lave de nøjagtigt samme beregninger på den tabel du vil lægge på/ved. Figur 16 For at bruge disse funktioner, skal du klikke på Rediger, Tabel ved tabel / Tabel på tabel. Se figur 16. Så bliver du bedt om at angive hvilken mappe tabellen der skal lægges ved/på ligger i. Vær opmærksom på, at du kun bliver præsenteret for tabeller, der har mulighed for at blive lagt ved/på. Du vælger den du vil bruge og klikker på OK. Og så skulle tabellen på skærmen gerne have fået nogle nye værdier/variable Hvis du bruger tabel ved tabel, er der tale om at lægge et nyt tidspunkt til. Når du bruger tabel på tabel er det fordi du har to ens tabeller, der kan lægges sammen. 14

15 Danmarks Statistik Lav grafer i PC-AXIS Når tabellen har den form du synes bedst om, er det muligt at få tallene fremstillet grafisk. Du kan lave forskellige graf- og diagramtyper, og i nogle tabeller kan du få resultatet på et Danmarkskort (mere om det senere). Hvis du ønsker at lave en graf over din tabel, skal du trykke på dette ikon : kommer følgende billede frem, hvor du kan vælge mellem forskellige diagramtyper.. Så Figur 17 Hvis du trykker med HØJRE museknap et sted på grafen får du mulighed for at teksttype, skriftstørrelse, akseinddelinger osv. Figur 18 Kopiering af grafer Man kan vælge at kopiere den færdige graf til et andet Windows program, f. eks. Word eller Excel. Klik bare på knappen. Når du kommer over i det program du ønsker grafen i, vælger du Rediger, Indsæt speciel. Vælg herefter "Bitmap" eller "Billede". Vælger du at bruge Rediger, Sæt ind (Ctrl + V), bliver tallene der dannede tabellen sat ind som en tabel. Bemærk Læg mærke til at nogle graf- eller diagramtyper kræver et bestemt antal søjler eller variable for at kunne vises. F. eks. skal der være to tal-søjler for at lave en befolkningspyramide som den ovenfor. Og man må helst ikke have en "i alt" på, for så vil resten af grafen næsten ikke 15

16 blive set. Men hvis der er problemer med at få vist en graf eller et diagram, fortæller PC- AXIS hvad der er galt, eller man kan se på grafen at den er helt forkert. Når du har fået en graf over i Excel, skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt at arbejde videre med den der. Det er simpelthen kun et billede fra PC-AXIS du ser. Hvis du får tallene over, kan du selvfølgelig arbejde videre med dem, men altså ikke med figuren. 16

17 Danmarks Statistik PX-MAP få dine tabeller på kort Med programmet der hedder PX-MAP kan du få fremstillet dine tabeller på et Danmarkskort. Hvis du finder en tabel på cd'en Statistik Uden Grænser 2001 som du kunne tænke dig at se på et Danmarks kort, skal du trykke på knappen der forestiller en lille globus -. Det er ikke alle tabeller der er beregnet til at kunne ses på et kort, og hvis den du sidder med ikke er det, vil ikonet ikke have farve. Sådan kan kortet se ud: Når du trækker en tabel fra Statistikbanken, vil den kunne bruges i en præsentation på kort, hvis den indeholder nøgleordet MAP. Det vil typisk være tilfældet for kommune- eller amtsfordelte tabeller. Kan tabellen præsenteres på et kommunekort, vil MAP-nøgleordet findes som vist nedenfor: CODES("køn")="M","K"; PRESTEXT("tid")=0; DOMAIN("område")="OMRÅDE"; DOMAIN("alder")="ALDER"; DOMAIN("køn")="KØN"; ELIMINATION("område")="Hele landet"; ELIMINATION("alder")="Alder i alt"; MAP("område")="denmark_municipality"; DECIMALS=0; SHOWDECIMALS=0; LAST-UPDATED=" "; DATABASE="Danmarks Statistikbank"; REFPERIOD="-"; DATA= En mere udførlig vejledning til PX-MAP findes på Statistik Uden Grænser cd'en, og på cd'er fra Danmarks Statistik, hvor PC-AXIS og PX-MAP også er på. 17

18 Lidt mere avancerede funktioner i PC-AXIS PC-AXIS giver mulighed for at etablere en direkte forbindelse til andre programmer. Når du starter et program fra PC-AXIS, f.eks. Excel, vil du automatisk få overført den færdige tabel der allerede er dannet i PC-AXIS. Figur 19 Hvis Excel findes på din PC, vil PC-AXIS ved installationen automatisk medtage Excel i sin menu, så programmet bliver direkte tilgængeligt fra.pc-axis. Man kan selv koble andre programmer ind. For at oprette en direkte forbindelse, skal du gå i Vis, Avanceret. I det billede der så kommer frem, vælger du det faneblad, der hedder Andet. Klik på, og klik derefter på fanebladet Andre programmer og knappen Rediger genveje. Nu skulle du gerne være fremme ved nedenstående figur: 18

19 Danmarks Statistik Figur 20 I dialogboksen åbnes der mulighed for at danne genvej til fire andre programmer. For at danne en genvej skal PC-AXIS have følgende informationer. programmets navn skrives i Menutekst. Skrives et & foran et af bogstaverne i navnet dannes automatisk en genvejstast. Programmets navn står derefter under Filer i PC- AXIS. programmets filtype skrives i boksen Filtype. Kendes filtypen ikke kan man evt. i PC- AXIS gå ind i Filer, Gem som, Konvertering og se programmets filtype under filformat. i Program skal stå stien til programmets startfil. I eksemplet er startfilen Excel.exe. Man skal således have kendskab til programmets startfil samt hvor startfilen er placeret. Søg eventuelt efter programmets beliggenhed og startfil ved hjælp af Stifinderen i Windows. Når du nu går tilbage til PC-AXIS, vil der under Filer være et punkt der hedder Excel. Figur 21 19

20 Når du trykker på det punkt, vil PC-AXIS automatisk overføre tabellen til Excel. I Excel vil tabellen ligge i et ark for sig selv, og evt. fodnoter vil ligge i et andet. 20

21 Danmarks Statistik Tabelstørrelse En anden grund til at være rigtig glad for PC-AXIS er at det er muligt at behandle tabeller hvor der er flere millioner tal i. Og en helt tredje ting at være glad for PC-AXIS er, at man kan sørge for ikke at få set alle de mange millioner tal på skærmen. Jo flere celler der bliver vist på skærmen i en tabel, jo længere tid tager det at foretage beregninger. Desuden bruger det meget af din maskines hukommelse. Så lad os se på hvordan man reducerer antallet af tal der bliver vist på skærmen. Du klikker på Vis, Avanceret og vælger det faneblad der hedder Tabel Layout. Figur 22 Her kan man indstille hvor stor en tabel man vil have op på skærmen ad gangen. Men husk selv om du kun kan se nogle af tallene, arbejder du på hele tabellen. Alle de ting du gør ved den, vil have effekt på hele tabellen. Du kan også ændre layout Det er nemt at ændre hvordan din tabel skal se ud. Hvis du f.eks. har en tabel du ønsker ikke skal have linienumre eller rammer på, kan du fjerne dem ved at gå ind i Vis og klikke fluebenet fra ud for det ønskede emne. 21

22 Figur 23 Du kan også i selve programmet kopiere, flytte eller slette tabeller og emneområder. Når du gør det i PC-AXIS, er du sikker på at alle referencer og lign. bliver slettet samtidigt. Du skal først klikke på Filer, Oprydning i databasen Kopier, flyt eller slet en tabel inden for et emneområde. Vælg Kopier/Flyt/Slet tabeller i dialogboksen Oprydning i databasen. Vælg f. eks. emneområdet "Befolkning" og slet, kopier eller flyt en af tabellerne. 22

23 Danmarks Statistik Grupperinger Tidligere er der blevet nævnt grupperinger. Lad os tage lidt tid til at se på dem og hvorfor de kan være vigtige, og hvorfor de kan drille ret meget. Princippet er at man ud fra et værdisæt definerer et grupperingsregister som indeholder de ønskede summeringer. Grupperingsregistret kan så anvendes på alle de materialer, hvor den pågældende variabel optræder. Fx kan man på basis af 1 års alder lave en gruppering på 5- års grupper. Man behøver ikke at lave grupperinger, man kan i PC-AXIS lave de tilsvarende summer. Men fordelen ved at gruppere er at man behøver kun at gøre det en gang. Derefter kan man bruge grupperingen på mange andre tabeller, hvorimod man kun summer på en tabel. Og desuden er det jo muligt at lave andre opdelinger end dem, som Danmarks Statistik tilbyder på cd'erne. Grupperinger tager lidt længere tid at lave end summer, men til gengæld er de til at arbejde med efterfølgende. Oprettelse af grupperinger på basis af et eksisterende værdisæt. Åbn Filer, Inddelinger Figur 24 Vælg blandt de værdisæt, som står i listeboksen, fx ALDER1, eller brug Gennemse knappen for at skifte til et andet inddelingsbibliotek/mappe. (Hvis værdisættet findes på skrivebeskyttet medium, fx en cd-rom, skal det først kopieres over på et andet.) 23

24 Figur 25 Tryk på Fortsæt Figur 26 For at ikke sidde selv og udfylde alle koder og tekster, kan du trykke på den knap der hedder Læs fra fil Så kommer der et billede op, hvor du kan finde allerede eksisterende værdisæt. 24

25 Danmarks Statistik Figur 27 Nu vil siden være udfyldt med værdier fra det valgte værdisæt (tekst og kode) fx ALDER1, navnet på domain (værdiklassen) fx VPALDER, samt værdisættypen (V=værdisæt af normal struktur, H=hierarkisk værdisæt, N=delområder). Tryk på knappen med Grupperinger Figur 28 1 I det øverste felt navngives grupperingsregistret, fx 5-års aldersgrupper. Dette navn vil dels blive brugt i tabeloverskriften, når grupperingen anvendes. 2 I det midterste felt navngives den enkelte gruppe (kode og tekst) fx 0-4, 0-4 år. Inden hver ny gruppe markeres tilføj. 3 I nederste felt vælges de værdier der skal indgå i gruppen., fx 0, 1, 2, 3, 4. De står listet til højre. Marker dem og brug pileknapperne for at flytte dem. Hvis der ikke er markeret at overlappende grupper er tilladt, vil værdierne forsvinde fra den højre boks når de klikkes over i den venstre. Dette vil være det hyppigst brugte. Laver man grupper der fx indeholder 0-4 år, 0-9 år vil det være nødvendigt at tillade overlapning, da 0-4 år indgår i begge grupper. 25

26 Brug Vis knappen for at checke resultatet. Tryk på Gem. Oprettelse af grupperinger på basis af nyt værdisæt. For at kunne lave en gruppering på værdier som ikke allerede findes i inddelingsregistret, skal man først importere disse værdier. Værdisættet er en fil der indeholder koder og tekster for de værdier, der skal grupperes. Fx koden 0 med tilhørende tekst 0 år. koden 1 med tilhørende tekst 1 år. Værdisættet kan indlæses i PC-AXIS fra en kommasepareret fil, som vil se sådan ud: 0,0 år 1,1 år 2,2 år Man kan også indlæse et eksisterende værdisæt (en.vs-fil) for evt. at rette den. I de fleste tilfælde vil det dog være den PC-AXIS fil som man ønsker at laver grupperinger i, der bruges som input til værdisættet. For at kunne bruge grupperinger skal man sikre at der er konsistens mellem dataindhold og grupperingsregister. Domain er et nøgleord, som findes for hver variabel. Det refererer til en "klasse" af værdier. En liste med samtlige domain-navne ses fra Inddelingsprogrammet, hvis man har markeret ret database. Det aktuelle navn som er benyttet findes også som nøgleord i PXfilen. Det er det navn der skal skrives ind ved oprettelsen af værdisættet. Når tallene skal trækkes ud, skal man sørge for at der refereres til det inddelingsbibliotek som er aktuelt. Når værdisættet er indlæst, anvendes samme metode som beskrevet ovenfor for at gruppere. Hvad er galt? Hvis du efter at have oprettet grupperingsregistret alligevel ikke får mulighed for at grupper i udtræk fra filen kan det skyldes: Det bibliotek som er aktivt indeholder ikke det nyoprettede grupperingsregister. Skift inddelbibliotek. Det gøres sådan: efter du har haft mulighed for at skifte databank, kan du skifte indelingsregister (skift INDEL../CLASS...). Man kan også som default sætte indelingsregistret. Det gøres under Vis, Avanceret. Under Filplacering markeres inddelingsbibliotek og stien til det ønskede udpeges. DOMAIN står forskelligt i PX-filen og i værdisættet. Åbn PX-filen i fx NOTESBLOK/NOTEPAD og check om navnet svarer til værdisættets. 26

27 Danmarks Statistik Figur 29 27

28 Åbn en tabel fra Danmarks Statistik bank Du kan få px-filer mange steder fra fra cd'en Statistik Uden Grænser, andre cd'er fra Danmarks Statistik og fra Internettet. I en browser skriver du i adresselinien og logger dig på enten som gæst eller registrere dig som bruger. Der er et par fordele ved at vælge at registrere sig, bl.a. at du kan trække mange flere tal ud ( i forhold til kun som gæst), du kan gemme tabeller og lister, og få tilsendt nye tal, når tabellerne bliver opdateret. Når du så er kommer ind i Statistikbanken, kommer du frem til dette billede: Figur 30 Her er der forskellige måder at finde en tabel på. Enten gennem emneinddelingen, eller ved at søge på enten tekster, tabelreferencer eller koder. Når du har fundet en tabel og valgt de tal du vil have, trykker du på nederste højre hjørne, og du kommer frem til tallene. i Og så har du din px-fil Du har selvfølgelig mulighed for at hente tabeller i andre formater end PC-AXIS, det er bare at klikke det ønskede format, 28

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter En af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på flere forskellige måder ved hjælp standardrapporter. Disse inkluderer 3 genealogiske rapporter og også de indbyggede rapporter i rapportmenuen.

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Øverst i venstre hjørne kan du vælge om det skal være kommuner eller regioner der skal bruges som datagrundlag.

Øverst i venstre hjørne kan du vælge om det skal være kommuner eller regioner der skal bruges som datagrundlag. SIRKA hurtigt i gang SIRKA Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Aarbejdsmarked - består af en række forskellige rapporttyper, og forskellige muligheder for at indstille og afgrænse de enkelte

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Dit personlige SkoleKom

Dit personlige SkoleKom Dit personlige SkoleKom Når du første gang åbner dit skrivebord på SkoleKom har det et standardudseende I form af en standard-baggrund og et standard-resumé. Du kan nu tilpasse baggrunden, så den passer

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Linien er bygget op på samme måde som i andre Windows programmer f.eks. Word, Excel Klik på

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere