Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren"

Transkript

1 Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste referat Status på Vision og strategi Information fra formanden Budgetopfølgning Kalender Hedeland Festivaludvalget Festudvalget Fundraiserudvalget Rulleskiafdelingen Rulleskøjteafdelingen Skigymnastik og yoga Turudvalget Ungdoms/udviklingsudvalget Nyhedsbrev Hjemmeside Dansk Skiforbund Politik for individuel støtte Gennemgang af kontingentfritagelse for medlemmer af aktive udvalg Anskaffelse af skilift Anskaffelse af pistemaskine Betalingsservice Fornyelse af vedtægter Roskilde Idrætsunion (RIU) Eventuelt... 8 Side 1 af 8

2 1. Godkendelse af dagsorden og sidste referat Kommentarer til sidste mødes referat indføres i referat, hvis der er enighed derom. Referatet godkendes efterfølgende. Dagsordenen godkendes, evt. med tillægspunkter 1. Referat godkendt. 2. Dagsorden godkendt. 2. Status på Vision og strategi Beslutning fra mødet den at vi starter dette møde med snak om strategi. Strategien er fremsendt til gennemlæsning. Visions og strategi dokumentet blev gennemgået. Kommentarer er indarbejdet i dokumentet. 3. Information fra formanden Orientering: Orienterede om diverse henvendelser. 3. Budgetopfølgning Der orienteres om forbrug/indtægter i forhold til budget, samt medlemsstatistik. 1. Regnskabet blev gennemgået. 2. Hasse indhenter tilbud på renovering af tag over skistalden, da det trænger til udskiftning. 3. Ønske at få statistik på antal timer pr. måned lagt på Hedeland. 4. Ønske om statistik på elforbrug. Medlemsstatistik 2011: 1/2: 673 medl. 22/8: 710 medl. 6/9: 731 medl. 29/9: 734 medl. 20/10: 750 medl. 8/12: : 12/1: 700, 2/2: 715, 1/3: 726, 25/4: 734, 14/6: 734, 16/8: ca. 750, 24/9: 753, 25/10: 632, 6/12: : 10/1: 701, : : o Kontingent restancer. Anderledes procedure i Bente vil gerne deltage. Inden opkrævning, så udsendes mail om at opkrævningen udsendes : o Aflæsning af el hver gang der startes/sluttes med fabrikation af sne. o Roskilde Roller Derby Søren kontakter Kurt om beslutningen. Afsluttet Side 2 af 8

3 o Hasse indhenter tilbud på renovering af tag over skistalden. o Annette kontakter Lisbeth om statistik på Hedelands-timer. o Annette undersøger løbende aflæsning elektronisk hos Dong. 4. Kalender Kalenderen opdateres. Herunder aftales hos hvem næste bestyrelsesmøde afholdes. 1. Bestyrelsesmøder a. Hos Hasse den 28/ b. Hos Kim den 11/ Sidste frist for dagsorden til generalforsamling c. 22/ seneste dag for udsendelse af indkaldelse til generalforsamling. d. 7/ Generalforsamling. 5. Hedeland 1. Timeløn på Hedeland blev drøftet. 2. Procedure ved indbrud/alarm/tyveri på Hedeland, opslås i Hedeland. Oplæg fra Hasse. 3. Regler for kørsel med pistemaskine, opslås i Hedeland. Oplæg fra Hasse. 4. Regler for kørsel med ATV, opslås i Hedeland. Oplæg fra Hasse. 5. Regler for kørsel med snescooter, opslås i Hedeland. Oplæg fra Hasse. 6. Regler for hvem der må lave sne og hvornår, opslås i Hedeland. Oplæg fra Mads. 7. Arbejdsliste på Hedeland. Hasse snakker med på et tidspunkt med Hedelandsudvalget om arbejdsopgaver : o Førstehjælp: Søren skriver til medlem om oplæg. Medlemmet ønsker ikke at komme med oplæg. Afsluttet o Bruger manual om Hedeland skal startes op, så viden er fastholdt. Søren starter op. o Mads snakker med Vagn om fabrikation af sne og hvordan det kan organiseres. o Yderligere sikring af Hedeland skal diskuteres på næste møde. Der arbejdes med det. o Flere sikrings mærker på døre og vinduer. Susanne skaffer flere mærker. o Hvem giver Dansikring besked om indbrud på Hedeland? o Downhill projekt: Mads tager kontakt for yderligere drøftelse og vores involvering. De har kontaktet Kim og der er sagt nej til liften. De vil kører på bagsiden. Skal tages til med Erik Juhl Side 3 af 8

4 6. Festivaludvalget o Susanne rykker for police på pistemaskine. o Hasse holder møde med Hedelandsudvalget om arbejdsopgaver. o Susanne sender liste til bestyrelsen om hvem der er kendt hos Dansikring. o Oplæg vedr. Pistemaskine, ATV, snescooter fra Hasse. o Oplæg vedr. snefabrikation fra Mads. 1. Der er indsendt ansøgning for a. Kurt er overordnet ansvarlig. b. Susanne sidder med personale. c. Jesper Struckmann vil gerne have med personalepleje at gøre. d. Ole har opstilling m.m. e. Der er takket nej til brug af festivalens booking-system. 7. Festudvalget o Susanne forelægger udvalget ønske om førstehjælp. 8. Fundraiserudvalget ,- kr. fra Casino Ros. 2. Susanne har gang i en sag. 3. Kim har gang i en sag med SMC. 4. Søgt om ,- hos Nordea Fond. 5. Søgt om ,- hos Danske Fond : o Mads og Kim: Oplæg til videre forløb klar til næste møde. 9. Rulleskiafdelingen Side 4 af 8

5 10. Rulleskøjteafdelingen 11. Skigymnastik og yoga 12. Turudvalget 1. Uge 3 og uge 4 er udsolgt. Uge 6 har 51 deltagere. 2. Instruktør uden at være uddannet og ikke har indløst årsmærke, herunder forsikring. a. Forsikring er klubbens ansvar. b. Øvrige afklaringer afventer Bentes deltagelse. 3. Uge 16 kommer på efter uge : o Vi må opprioritere arbejdet med en billigere børnefamilietur, dvs. en billigere familietur i uge : o Klarer retningslinjer for hvornår der kan aflyses, kørsel i privatbil m.m. skal være klar til næste sæson. o Retningslinjer for bus skal afklares på næste møde, så klar til Hemsedal. o Søren lægger retningslinjer for skiundervisning på hjemmesiden. 13. Ungdoms/udviklingsudvalget : o Vi putter ungdomsudvalget i tænkeboks. Tages op til fornyet overvejelse o Søren lægger kommissorium på hjemmesiden. Side 5 af 8

6 14. Nyhedsbrev : o Medlemmer opfordres til at selv at tilmelde sig Danmarks Skiforbunds nyhedsliste. o Søren finder ud af hvem der har klubbens kamera. Kim undersøger om han har det liggende o Søren lægger regler for udlån af headcam og kamera på hjemmesiden og tager det med i nyhedsbrev o Indlæg om brug af arbejdstøj på Hedeland. 15. Hjemmeside Ny hjemmeside pris modtaget. Umiddelbart så er det det vi arbejder videre med. Når kontrakt modtages skal Susanne inddrages. 3. Medlem har henvendt sig med forslag om Klubforum : o Søren og Mads skal finde løsning Arkivar og arkiv/opbevaring : o Søren går videre med DGI/DIF/Dansk Skiforbund. o Alle skal sende et portrætbillede til Søren. Hasse = OK Søren = OK o Pris og krav til den nye hjemmeside arbejder Søren og Mads videre med. o Klubforum arbejder Søren videre med. 16. Dansk Skiforbund 1. Orientering om skibakke på den nye Amagerforbrændingen. 2. Skimedlem.dk og medlemskort. Annette snakker med forbundet om medlemskort. Side 6 af 8

7 17. Politik for individuel støtte Bestyrelsen modtager lejlighedsvis anmodninger om individuel økonomisk støtte. Det vil være hensigtsmæssigt at der formuleres en politik for at yde individuel økonomisk støtte : Mads skriver oplæg. 18. Gennemgang af kontingentfritagelse for medlemmer af aktive udvalg Ved møde d. 16. juni 2011 (sag ) drøftede bestyrelsen betaling for udført arbejde i klubregi, herunder vilkår for kontingentfritagelse ved udvalgsarbejde. Ved møde 2. februar 2012, besluttede bestyrelsen under evt. at det var tid til en gennemgang af kontingentfritagelse for medlemmer af aktive udvalg Beslutninger om betaling for udført arbejde i klubregi. Skal det synliggøres på Intranettet? : Udskydes til næste gang (bemærk nye lister). 19. Anskaffelse af skilift 1. Nuværende løsning blev drøftet Alternative løsninger skal dyrkes. 20. Anskaffelse af pistemaskine : o Mads skal bede Helmut om at mekanikeren laver en beskrivelse af hvad han har lavet, så vi kan få beskrivelsen når han er færdig. Helmut er kontaktet. o Mads kontakter Helmut for at høre hvad det koster at få én mand herop for at vise os maskinen, monterer bælter osv. Helmut er kontaktet. Afsluttet o Undervisning afholdes i Abtenau i uge Betalingsservice Side 7 af 8

8 : Tages næste gang. 22. Fornyelse af vedtægter : Proces skal startes. 23. Roskilde Idrætsunion (RIU) Orientering: 1. RIU-mødet Kurt deltog (mail fra Kurt) a. Pulje til lederuddannelse b. Hallejen stiger c. Danmarksindsamling 8/ ide fra Kurt Beslutning. Bestyrelsen mener ikke vi skal deltage. d. Roskilde 2go-projekt ide fra Kurt Beslutning. OK fra bestyrelsen at Rulleskøjteafdelingen gør noget. Søren orienterer Kurt. e. Festival ER DIN KLUB ÅRETS IDRÆTSKLUB 2012? a. Kim har sørget for tilmeldinger i år. 1. Idrætsfester 2013 januar 2014 blev drøftet, så vi kan få en bedre proces næste år o Idrætsfester 2013 januar 2014 Bente evt. Susanne tager sig af indstillinger, finder medaljetagere m.m. samt sørger for samlet rettidig tilmelding af deltagere. 24. Eventuelt Side 8 af 8

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012 ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012 Dette nyhedsbrev indeholder: Formandens spalte Klubaften med spisning og billeder fra årets skiture den 25. april Sommerklargøring af Hedeland den 16. april Skigymnastikken

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30

Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30 9 april 2014 Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30 1 Dagsorden: 1. Godkendelse referater: BS-møde 13.03.14 + konstituering, GF 11.03.14 (notat vedr. valgperiode) 2. Indkommen post-

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV SEPTEMBER 2010. Dette nyhedsbrev indeholder blandt andet:

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV SEPTEMBER 2010. Dette nyhedsbrev indeholder blandt andet: ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV SEPTEMBER 2010 Dette nyhedsbrev indeholder blandt andet: Sæsonens ture Roskilde Festival Tilskud fra klubben Ændringer på Hedeland Klubfesten Rulleskøjter Mountainbike KÆRE

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere