Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar:"

Transkript

1 9M 5% stigning i periodens resultat; 2016 forventninger til organisk salg på omkring 2%; forventninger til indtjening justeret inden for tidligere udmelding I de første 3 kvartaler af 2016 steg salget 1% organisk og faldt 1% i danske kroner i forhold til de første 3 kvartaler af Salget uden for Nordamerika steg 5% organisk, mens salget i Nordamerika faldt 6% organisk som følge af bioenergi, føde- og drikkevarer og BioAg. Som meddelt i halvårsrapporten forventede Novozymes, at væksten i 2. halvår ville ligge i slutningen af perioden. Salget i 3. kvartal faldt 3% organisk og var under det forventede, men Novozymes forventer stadig moderat organisk vækst i årets sidste kvartal. Overskudsgraden var uændret, og resultat af primær drift faldt 1% i forhold til de første 3 kvartaler af Hvis der justeres for restruktureringsomkostningerne i 1. kvartal, ville overskudsgraden være steget til over 28% og væksten i resultat af primær drift til over 1% i forhold til samme periode sidste år. Organisk salg for året forventes nu at blive omkring 2% mod tidligere 2-4%. Justeringen afspejler salgsresultaterne i de første 3 kvartaler samt de fortsat udfordrede vaskemiddel-, føde- og drikkevare- samt landsbrugsmarkeder. Forventningen til salgsvækst i danske kroner nedjusteres til 0-1% mod tidligere 1-3% som følge af de justerede forventninger til organisk salg. Forventningerne til vækst i resultat af primær drift og årets resultat justeres ligeledes inden for de tidligere udmeldte spænd. Realiseret Salg, mio. kr Forventninger til 2016 Forventninger til kvt kvt oktober* 10. august Salgsvækst, organisk 1% 4% ~2% 2-4% Salgsvækst, danske kroner (1)% 14% 0-1% 1-3% Bruttomargin 57,7% 58,2% Resultat af primær drift, mio. kr Vækst i resultat af primær drift (1)% 15% 1-2% 1-3% Overskudsgrad 27,7% 27,7% ~28% ~28% Periodens resultat, mio. kr Vækst i periodens resultat 5% 11% 8-9% 8-10% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 25,3% 26,6% 25-26% 25-26% Gns. USD/DKK EPS, kr. 7,45 6,95 EPS (udvandet), kr. 7,38 6,87 * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 25. oktober for resten af oktober 2016 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af Selskabsmeddelelse nr. 53 Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: Vores nye innovative løsninger er kommet langsommere fra start, end vi havde forventet, og derfor er vores salgsvækst lavere, end vi havde forventet ved årets start. På trods af dette forventer vi stadig at nå en vækst i periodens resultat på 8-9%. Vi arbejder os igennem denne lavvækstperiode ved at flytte ressourcer til kundevendte tiltag, accelerere innovation og reducere vores omkostningsniveau på andre områder. Vores pipeline med bæredygtige biologiske løsninger er stærk, og vi vil lancere en række lovende nye produkter i de kommende kvartaler. Novozymes A/S CVR number:

2 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr. 53 2/22 Salg og markeder Det samlede salg i de første 3 kvartaler steg 1% organisk og faldt 1% i danske kroner i forhold til de første 3 kvartaler af Salget til de tekniske industrier og farmaindustrien var den væsentligste bidragyder til den organiske salgsvækst i perioden. Samlet salg: Organisk: +1% DKK: (1)% SALG I MIO. KR. OG VÆKSTRATER, 3 KVARTALER AF 2016 Vaskemidler % / 0% Føde- og drikkevarer % / 0% Bioenergi (7)% / (8)% Landbrug og foder % / (5)% 3 kvt Tekniske og farma % / +16% 3 kvt Organisk vækst / Vækst i danske kroner SALGETS FORDELING, 3 KVARTALER AF % 15% 17% 33% Vaskemidler Føde- og drikkevarer Bioenergi Landbrug og foder Teknisk & pharma 27% Vaskemidler Salget til vaskemiddelindustrien steg 1% organisk og var uændret i danske kroner i forhold til de første 3 kvartaler af Generelt er der meget stor markedsinteresse for ny enzymteknologi og nye anvendelser såsom opvaskemidler og professionel rengøring. Vaskemidler: Organisk: +1% DKK: 0% Salget i Asien steg kraftigt på grund af fortsat penetration af ydelsesfremmende enzymer til flydende formuleringer, især på det kinesiske marked. Salget i Nordamerika steg moderat som følge af fortsat efterspørgsel efter produkter af høj kvalitet. Salgvæksten i Europa var negativ som følge af lav vækst i efterspørgslen efter vaskemidler på grund af vaskemiddelproducenternes omkostningsbevidsthed. Salgsvæksten i Latinamerika var også negativ, primært som følge af svage makroøkonomiske forhold. Føde- og drikkevarer Salget til føde- og drikkevareindustrien steg 1% organisk og var uændret i danske kroner i forhold til de første 3 kvartaler af Salget til stivelses- og bryggeriindustrien bidrog fortsat mest til salgsvæksten. Der var et fald i salget til bageriindustrien, primært som følge af det høje sammenligningsgrundlag fra Salget af produkter til fremstilling af Føde- og drikkevarer: Organisk: +1% DKK: +0%

3 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr. 53 3/22 sunde fødevarer var lavere på grund af lavere salg til modermælkserstatninger, som dog delvist blev opvejet af vækst i salget af bl.a. laktaser. Bioenergi Salget til bioenergiindustrien faldt 7% organisk og 8% i danske kroner i forhold til de første 3 kvartaler af Produktionen af ethanol i USA vurderes at være steget 3,5% i de første 3 kvartaler af 2016 i forhold til samme periode sidste år. Bioenergi: Organisk: (7)% DKK: (8)% Ethanolproducenterne havde fortsat fokus på lavprisløsninger, hvilket resulterede i negative ændringer i produktmiks og priser. Avantec Amp og Liquozyme LpH fortsatte penetrationen og bidrog positivt til produktmikset, men ikke nok til at opveje de generelt negative effekter af produktmiks og pris. Landbrug og foder Salget til landbrugs- og foderindustrien var uændret organisk og faldt 5% i danske kroner i forhold til de første 3 kvartaler af Landbrug og foder: Organisk: 0% DKK: (5)% Der var en negativ udvikling i BioAg-salget, primært som følge af tidsforskydninger og påvirkningen fra de fortsat vanskelige forhold, bl.a. lave råvarepriser, på vores vigtigste markeder i USA og Latinamerika. Novozymes indregnede 112 mio. kr. i udskudte indtægter som omsætning mod 174 mio. kr. i de første 3 kvartaler af Enzymsalget til foder steg kraftigt i de første 3 kvartaler i alle regioner. Væksten var især drevet af proteinfremmende løsninger, hvor noget af væksten dog skyldes lageropbygning. Der var støt fremgang i salget af probiotika produktet Alterion. Tekniske og farma Salget til de tekniske industrier og til farmaindustrien steg 20% organisk og 16% i danske kroner i forhold til de første 3 kvartaler af 2015, hovedsagelig drevet af farma. Den kraftige vækst skyldes primært salget af enzymer til farmaceutisk produktion, hyaluronsyreleverancer i 1. kvartal samt bidrag fra royaltyaftalen med GSK. Tekniske og farma: Organisk: +20% DKK: +16%

4 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr. 53 4/22 GEOGRAFISK FORDELING AF SALGET, 3 KVARTALER AF % / (4)% 10% +5% / +4% +7% / +4% 20% 37% Europa/MEA Nordamerika (6)% / (8)% 33% Asien & Oceanien Organisk vækst / vækst i danske kroner Salget til udviklede markeder og til nye vækstmarkeder udgjorde henholdsvis ca. 65% og ca. 35% af det samlede salg, på niveau med samme periode sidste år. Salget til udviklede markeder var uændret organisk, mens det steg 3% på de nye vækstmarkeder i forhold til samme periode sidste år. Salget uden for Nordamerika steg 5% organisk. Europa, Mellemøsten & Afrika (Europa/MEA) Alle forretningsområder bidrog til væksten med undtagelse af vaskemidler. De tekniske industrier og farmaindustrien samt landbrugs- og foderindustrien bidrog mest til væksten. Nordamerika Salget til vaskemiddelindustrien samt de tekniske industrier og farmaindustrien steg, mens salget til de øvrige industrier faldt. Asien Alle områder bidrog til væksten, men salget til vaskemiddelindustrien samt til føde- og drikkevareindustrien bidrog mest. Latinamerika Alle områder bidrog til væksten med undtagelse af vaskemidler. Salget til føde- og drikkevareindustrien samt bioenergi bidrog mest. Europa/MEA: Organisk: +5% DKK: +4% Nordamerika: Organisk: (6)% DKK: (8)% Asien: Organisk: +7% DKK: +4% Latinmerika: Organisk: +1% DKK: (4)% Omkostninger og resultat De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger, andel af tab i associerede virksomheder samt skat, var mio. kr., et fald på 1% i forhold til de første 3 kvartaler af Bruttoresultatet faldt 2% i forhold til de første 3 kvartaler af 2015, og bruttomarginen var 57,7%. Produktivitetsforbedringer forbedrede bruttomarginen, men blev opvejet af reorganisationsomkostninger og ændringer i produktmiks. Justeret for omkostninger relateret til reorganisationen i 1. kvartal ville bruttomarginen have været ca. 58%, på niveau med samme periode sidste år. Driftsomkostningerne var mio. kr., et fald på 3%, som primært skyldes lavere administrationsomkostninger. Driftsomkostninger i forhold til salget var 31%, på niveau med de første 3 kvartaler af Omkostninger til salg og distribution steg svagt og udgjorde 11% af salget Omkostninger til forskning og udvikling faldt 4% og udgjorde 13% af salget Omkostninger til administration faldt 7% og udgjorde 6% af salget Samlede omkostninger: (1)% Bruttomargin: 57,7% Driftsomkostninger: (3)%

5 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr. 53 5/22 Andre driftsindtægter var 61 mio. kr. i forhold til 62 mio. kr. i de første 3 kvartaler af Afskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer var 702 mio. kr. mod 742 mio. kr. i de første 3 kvartaler af 2015, et fald på 5% som følge af nedskrivninger i Resultat af primær drift faldt 1% til mio. kr. mod mio. kr. i de første 3 kvartaler af Overskudsgraden var 27,7%, på niveau med de første 3 kvartaler af Hvis der ses bort fra engangsomkostningerne relateret til reorganisation, steg resultat af primær drift godt 1%, og overskudsgraden var godt 28%. Nettofinansomkostningerne var 5 mio. kr., en forbedring på 161 mio. kr. i forhold til de første 3 kvartaler af Dette skyldes hovedsagelig en gevinst på 25 mio. kr. på valutakursafdækning/omvurdering i forhold til et tab på 108 mio. kr. i samme periode sidste år. Herudover havde Novozymes en andel af tab i associerede virksomheder på 19 mio. kr. mod et tab på 5 mio. kr. i de første 3 kvartaler af Resultat før skat var mio. kr., en stigning på 4% i forhold til de første 3 kvartaler af Den effektive skatteprocent i perioden var ca. 22% mod ca. 23% i samme periode sidste år, idet skatteprocenten var gunstigt påvirket af nedsættelsen af selskabsskatten i Danmark. Periodens resultat steg 5% til mio. kr. fra mio. kr. i de første 3 kvartaler af 2015, primært som følge af lavere nettofinansomkostninger. Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driften var mio. kr. i de første 3 kvartaler af 2016 mod mio. kr. i samme periode sidste år. Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 746 mio. kr. i forhold til 653 mio. kr. i de første 3 kvartaler af Stigningen vedrører køb af grundstykke til det nye danske innovationscenter. Frie pengestrømme før opkøb var mio. kr. mod mio. kr. i de første 3 kvartaler af Stigningen skyldes primært højere resultat for perioden. I 3. kvartal opkøbte Novozymes Organobalance GmbH, hvilket påvirkede de frie pengestrømme med 149 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 30. september 2016, et fald på 5% fra 31. december 2015, som skyldes lavere totalindkomst og øget udbyttebetaling. Egenkapitalen udgjorde 62% af balancen, et fald på 4 procentpoint fra 31. december Den nettorentebærende gæld var mio. kr. pr. 30. september 2016 i forhold til 437 mio. kr. ultimo Nettorentebærende gæld/ebitda, baseret på en ekstrapolering af EBITDA for hele året, var 0,2 pr. 30. september Afkast af investeret kapital (ROIC) inklusive goodwill var 25,3%, et fald på 1,3 procentpoint i forhold til de første 3 kvartaler af Faldet skyldes primært et højere kapitalgrundlag som følge af en øget nettodriftskapital, investeringer i jord samt opkøbet af Organobalance GmbH. Afskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer: 702 mio. kr. Resultat af primær drift: mio. kr. Overskudsgrad: 27,7% Nettofinansomkostninger og andel af tab i associerede virksomheder: (24) mio. kr. Effektiv skatteprocent: ~22% Periodens resultat: mio. kr. Pengestrømme fra driften: mio. kr. Nettoinvesteringer: 746 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: mo. kr. Egenkapitalandel: 62% Nettorentebærende gæld/ebitda: 0,2 Afkast af investeret kapital: 25,3%

6 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr. 53 6/22 Den 30. september 2016 var beholdningen af egne B-aktier 11,5 mio. stk., svarende til 3,7% af aktiekapitalen. I de første 3 kvartaler af 2016 tilbagekøbte Novozymes 5,7 mio. stk. aktier til en handelsværdi af mio. kr. inden for det aktietilbagekøbsprogram, der blev påbegyndt 15. februar Det samlede program har en beløbsramme på mio. kr. og forventes tilendebragt inden årets udgang. Egne aktier: 3,7% Bæredygtighed Resultaterne inden for bæredygtighed lå i de første 3 kvartaler af 2016 under de fastsatte mål for de fleste parametre. Resultaterne for vand- og energieffektivitet samt CO 2-intensitet lå under helårsmålene som følge af lavere bruttoresultat, og høj kapacitetsudnyttelse og ændringer i produktmiks havde en negativ effekt på miljøresultaterne. Det vil blive en stor udfordring at nå miljømålene inden årets udgang. Målet for arbejdsulykker vil ikke blive nået som følge af et for højt antal ulykker i årets første 3 kvartaler. Der er iværksat nye tiltag med fokus på forbedringer af sikkerheden. 3 kvt mål Vandeffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 8% 12% Energieffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2014) 12% 18% Reduktion af CO 2-intensitet (sammenlignet med 2014) 18% 20% Antal arbejdsulykker med fravær pr. mio. arbejdstimer 2,5 1,7 Fravær 1,9% 2%

7 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr. 53 7/22 Forventninger til 2016 Forventninger til 2016 Forventninger til oktober 26* 10. august Salgsvækst, organisk ~2% 2-4% Salgsvækst, danske kr. 0-1% 1-3% Vækst i resultat af primær drift 1-2% 1-3% Overskudsgrad ~28% ~28% Vækst i periodens resultat 8-9% 8-10% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 25-26% 25-26% Gns. USD/DKK * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 25. oktober for resten af Forventninger til salget Forventningen til organisk salgsvækst er blevet justeret til ca. 2% fra tidligere 2-4% som følge af salgsresultaterne for de første 3 kvartaler og de fortsat pressede forbruger- og landbrugsmarkeder. Forventningen til salgsvækst i danske kroner for 2016 er ændret til 0-1% fra tidligere 1-3% som følge af de justerede forventninger til organisk salg. Novozymes forventer stadig, at alle områder med undtagelse af bioenergi leverer organisk salgsvækst. Forventningerne til vaskemidler samt føde- og drikkevarer er blevet sænket. Organisk salgsvækst: ~2% Salgsvækst i DKK: 0-1% Salget til vaskemiddelindustrien forventes at blive på niveau med den 1% organiske salgsvækst, der blev realiseret i Den sænkede forventning skyldes primært, at det tager længere tid for nyligt lancerede innovative produkter at penetrere markedet, samt at det realiserede salg, især i Europa, er lavere end forventet. Salgsvæksten inden for føde- og drikkevarer forventes at stige svagt. Den sænkede forventning skyldes lavere priser inden for bageri i USA i forventningen om det forestående udløb af et patent indenfor bageri. Inden for vores sundhedskoncepter forventer Novozymes lavere efterspøgsel efter enzymer til modermælkserstatninger. Der forventes fortsat et organisk fald i salget til bioenergiindustrien i 2016, idet det konkurrenceprægede marked for enzymer til ethanolproduktion forventes at fortsætte. Ethanolproduktionen i USA forventes stadig at stige ca. 2% i forhold til Novozymes forventer at fortsætte lanceringen af nye enzymer til majsbaseret ethanolproduktion i Salget til landbrugs- og foderindustrien forventes fortsat at udvise moderat vækst. Begge områder forventes at bidrage positivt. Forventningerne til den snarlige lancering af en ny majsinokulant er uændrede. I 2016 forventer Novozymes at indregne under 200 mio. kr. af de udskudte BioAg-indtægter som omsætning. Udskudte indtægter har ingen indflydelse på beregningen af den organiske salgsvækstrate eller på generering af pengestrømme, men kun på den realiserede salgsvækst i danske kroner. Salget til de tekniske industrier og farmaindustrien forventes at stige, primært som følge af den realiserede stigning i salget til farmaindustrien i de første 3 kvartaler. Salget til de tekniske industrier forventes ligeledes at stige.

8 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr. 53 8/22 Forventninger til resultat Forventningen til vækst i resultat af primær drift justeres inden for det tidligere udmeldte spænd til 1-2% som følge af den sænkede forventning til organisk salgsvækst. Forventningen til overskudsgraden er uændret. Novozymes forventer at kunne fastholde det høje rentabilitetsniveau fra 2015 og en overskudsgrad på ca. 28%. Den effektive skatteprocent forventes at blive ca. 22%. Forventningen til vækst i årets resultat justeres inden for det tidligere udmeldte spænd til 8-9% som følge af den sænkede forventning til vækst i resultat af primær drift. Væksten i årets resultat vil være drevet af vækst i resultat af primær drift og de forventede lavere nettofinansomkostninger set i forhold til Nettoinvesteringer forventes at være uændrede med mio. kr. Ud over anlægsinvesteringer til vedligeholdelse vil de fleste anlægsinvesteringer blive anvendt til udvidelse af produktionskapaciteten samt til det nye innovationscenter i Lyngby. Frie pengestrømme før opkøb forventes at blive mio. kr. Afkast af investeret kapital (ROIC) inkl. goodwill forventes at blive 25-26%. Vækst i resultat af primær drift: 1-2% Overskudsgrad: ~28% Effektiv skatteprocent: ~22% Vækst i årets resultat: 8-9% Nettoinvesteringer: mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: mo. kr. Afkast af investeret kapital: 25-26%

9 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr. 53 9/22 Valutaeksponering SALG FORDELT PÅ VALUTAER, 2015 ~15% ~10% ~30% EUR CNY USD DKK ~10% Øvrige ~35% Set fra et valutaperspektiv er resultat af primær drift i 2016 mest eksponeret mod udsving i dollaren og euroen. Alt andet lige forventes en +5% ændring i USD/DKK at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis, og vice versa. Alt andet lige forventes en +5% ændring i EUR/DKK at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis, og vice versa. Afdækning af nettovalutaeksponering USD EUR kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. ~100% afdækket; ~90% afdækket via terminskontrakter på 6,75 USD/DKK og ~10% via optioner på 6,58 ~40% afdækket via terminskontrakter på 7,39 EUR/DKK ~100% afdækket; ~90% afdækket via terminskontrakterpå 6,66 USD/DKK og ~10% via optioner på 6, Forventningerne til 2016 er baseret på, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer forbliver uændrede året igennem i forhold til noteringskurserne pr. 25. oktober (DKK) EUR USD BRL CNY Gennemsnitskurs for Gennemsnitskurs for 3 kvartaler Gennemsnitskurs for 3 kvartaler Noteringskurs 25. oktober Estimeret gennnemsnitskurs 2016* Udvikling i estimeret kurs for 2016 i forhold til gennemsnitskurs % 0% -4% -5% * Estimeret gennemsnitskurs beregnes som den gennemsnitlige valutakurs jan.-sep. sammenholdt med noteringskursen 25. oktober for resten af 2016.

10 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr /22 Regnskabspraksis Delårsrapporten for de første 3 kvartaler af 2016 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten for de første 3 kvartaler af 2016 følger samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2015 med undtagelse af nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkninger (IFRS) som godkendt af EU med virkning fra det regnskabsår, der begynder den 1. januar De nye IFRS-standarder har ikke haft nogen betydning for koncernens delårsrapporter. Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse og de dertilhørende bemærkninger indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om fremtidige begivenheder, fremtidige finansielle resultater, planer, strategier og forventninger. I udsagn om fremtiden indgår ord som bl.a. "mener", "forudser", "forventer", "skønner", "påtænker", "planlægger", "fremskriver", "kan", "eventuelt", "muligvis" og andre ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter, som kan medføre, at de faktiske resultater viser sig at afvige væsentligt fra forventningerne, både positivt og negativt. Risikofaktorer og usikkerhedsmomenter kan bl.a. omfatte uventet udvikling i i) evnen til at udvikle og markedsføre nye produkter; ii) efterspørgslen efter Novozymes' produkter, markedsdrevne prisnedsættelser, branchekonsolidering og lancering af konkurrerende produkter eller forstyrrende teknologier inden for Novozymes' kerneområder; iii) evnen til at beskytte og håndhæve virksomhedens intellektuelle ejendomsret; iv) væsentlige retssager eller misligholdelse af kontrakter; v) realiseringen af potentialet i virksomhedens vækstplatforme, navnlig muligheden for at markedsføre teknologier til biomasseomdannelse eller udviklingen af mikrobielle løsninger til stordriftsafgrøder; vi) politiske forhold som f.eks. godkendelse af enzymer fremstillet af genetisk modificerede organismer; vii) globale økonomiske forhold og kapitalmarkedsforhold, herunder bl.a. valutakurser (i særdeleshed, men ikke udelukkende USD/DKK og EUR/DKK), rentesatser og inflation; viii) betydelige prisfald på råvarer og materialer, som konkurrerer med Novozymes' biologiske løsninger. Virksomheden frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere udsagn om fremtiden som følge af fremtidige udviklinger eller nye oplysninger. Kontaktinformation Investor Relations: Martin Riise Klaus Sindahl Nicolai Agerskov Kobborg Presse og medier: René Tronborg (DK) Frederik Bjørndal (Europa) +44 (0) Johan Melchior

11 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr /22 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for Novozymes A/S for de første 3 kvartaler af Delårsrapporten er ikke revideret og ikke reviewet af selskabets uafhængige revisor. Delårsrapporten for de første 3 kvartaler af 2016 aflægges i overensstemmelse med IAS 34 samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporten for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en delårsrapport, er tilstrækkelige, samt at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for de første 3 kvartaler af Derudover indeholder ledelsesberetningen på de foregående sider efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed og beskriver de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 26. oktober 2016 DIREKTIONEN Peder Holk Nielsen Adm. direktør Benny D. Loft Koncernfinansdirektør Thomas Videbæk Koncerndirektør, COO BESTYRELSEN Henrik Gürtler Formand Jørgen Buhl Rasmussen Næstformand Heinz-Jürgen Bertram Lars Green Lena Bech Holskov Anders Hentze Knudsen Lars Bo Køppler Agnete Raaschou-Nielsen Mathias Uhlén

12 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr /22 Bilag Bilag 1 Hoved- og nøgletal Nøgletal Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse 15 Bilag 2 Salgets fordeling Industrier Geografi 16 Bilag 3 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse 17 Bilag 4 Balance og egenkapitalopgørelse Balance, aktiver Balance, passiver Egenkapitalopgørelse Foreløbig åbningsbalance, Organobalance GmbH 21 Bilag 5 Øvrigt Nye produkter lanceret i Selskabsmeddelelser for regnskabsåret Virksomhedskalender 22

13 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr /22 Bilag 1 Hoved- og nøgletal 1.1 Nøgletal (Mio. kr.) 3 kvt kvt % ændring 3. kvt kvt % ændring Omsætning (1)% (4)% Bruttoresultat (2)% (6)% Bruttomargin 57,7% 58,2% 57,3% 58,8% Resultat af primær drift før af- /nedskrivninger (2)% (3)% Overskudsgrad (EBITDA) 34,4% 34,7% 35,7% 35,3% Resultat af primær drift (EBIT) (1)% (4)% Overskudsgrad (EBIT) 27,7% 27,7% 28,7% 28,8% Resultat af associerede selskaber (19) (5) (5) (1) Finansielle poster, netto (5) (166) (14) (53) Resultat før skat % (1)% Skat (615) (619) (1)% (205) (216) (5)% Periodens resultat % % Resultat pr. aktie a 2 kr. 7,45 6,95 7% 2,50 2,43 3% Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) Nettoinvesteringer Frie pengestrømme før opkøb og køb af finansielle aktiver Afkast af investeret kapital (ROIC), inkl. goodwill 7,38 6,87 7% 2,48 2,41 3% ,3% 26,6% Rentebærende gæld, netto Egenkapitalandel 61,6% 61,9% Egenkapitalens forrentning 26,5% 25,4% Gæld/egenkapital-andel 10,4% 1,9% Nettorentebærende gæld/ebitda 0,2 0,0 Antal medarbejdere Novozymes' aktiekapital 30. sep sep Aktiekapital (mio. stk.) 310,0 313,0 Indre værdi pr. aktie (kr.) 35,35 35,41 Stykstørrelse (kr.) 2,00 2,00 Nominel værdi af aktiekapital (mio. kr.) 620,0 626,0 Egne aktier (mio. stk.) 11,5 8,7

14 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr / Resultatopgørelse (Mio. kr.) 3 kvt kvt kvt kvt Omsætning Produktionsomkostninger (4.409) (4.411) (1.448) (1.452) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger (1.196) (1.175) (386) (387) Forsknings- og udviklingsomkostninger (1.390) (1.445) (432) (471) Administrationsomkostninger (610) (659) (178) (220) Andre driftsindtægter, netto Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af associerede selskaber (19) (5) (5) (1) Finansielle poster, netto (5) (166) (14) (53) Resultat før skat Skat (615) (619) (205) (216) Periodens resultat Fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser 1 1 (1) - Specificering af de finansielle poster Valutagevinst/(tab), netto 25 (108) (8) (43) Renteudgifter, netto (21) (24) (8) (3) Andre finansielle poster (9) (34) 2 (7) Finansielle poster, netto (5) (166) (14) (53) Resultat pr. aktie a 2 kr. 7,45 6,95 2,50 2,43 Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 301,4 306,8 299,5 305,2 Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 7,38 6,87 2,48 2,41 Gns. antal A-/B-aktier, udvandet (mio. stk.) 304,3 310,1 302,4 308,9

15 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr / Totalindkomstopgørelse (Mio. kr.) 3 kvt kvt kvt kvt Resultat efter skat Valutaregulering af dattervirksomheder og minoritetsint. (217) (6) (63) (242) Skat af valutaregulering af dattervirksomheder Valutareguleringer (214) 29 (62) (228) Reguleringer af dagsværdi (16) 73 (45) 47 Skat af reguleringer af dagsværdi 3 (16) 10 (11) Omklassificeret til finansielle indtægter/omkostninger 24 (31) 50 - Skat af omklassificering til finansielle indtægter/omkostninger (5) 7 (11) - Pengestrømsafdækning Anden totalindkomst (208) 62 (58) (192) Totalindkomst Periodens totalindkomst fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser

16 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr /22 Bilag 2 Salgets fordeling 2.1 Industrier % ændring % valuta- % M&A- % organisk (Mio. kr.) 3 kvartaler 3 kvartaler påvirkning påvirkning vækst Vaskemidler (1) 0 1 Føde- og drikkevarer (1) 0 1 Bioenergi (8) (1) 0 (7) Landbrug og foder (5) (6) 1 0 Tekniske og farma (4) 0 20 Omsætning (1) (2) * 0 1 * Effekten af ændringer i udskudte indtægter i BioAg er indregnet i valutaeffekt. Realiseret valutaeffekt er -2% % ændring % valuta- % M&A- % organisk (Mio. kr.) 3. kvt. 3. kvt. påvirkning påvirkning vækst Vaskemidler (5) 0 0 (5) Føde- og drikkevarer (2) 0 0 (2) Bioenergi (9) (1) 0 (8) Landbrug og foder (3) (1) 1 (3) Tekniske og farma (4) 0 16 Omsætning (4) (1) * 0 (3) * Effekten af ændringer i udskudte indtægter i BioAg er indregnet i valutaeffekt. Realiseret valutaeffekt er -1% % ændring (Mio. kr.) 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt 3. kvt./3. kvt. Vaskemidler (5) Føde- og drikkevarer (2) Bioenergi (9) Landbrug og foder (3) Tekniske og farma Omsætning (4) 2.2 Geografi % ændring % valuta- % M&A- % organisk (Mio. kr.) 3 kvartaler 3 kvartaler påvirkning påvirkning vækst Europa, Mellemøsten & Afrika (1) 0 5 Nordamerika (8) (2) 0 (6) Asien & Oceanien (3) 0 7 Latinamerika (4) (5) 0 1 Omsætning (1) (2) * 0 1 * Effekten af ændringer i udskudte indtægter i BioAg er indregnet i valutaeffekt. Realiseret valutaeffekt er -2% % ændring % valuta- % M&A- % organisk (Mio. kr.) 3. kvt. 3. kvt. påvirkning påvirkning vækst Europa, Mellemøsten & Afrika (3) (1) 0 (2) Nordamerika (5) (1) 0 (4) Asien & Oceanien (2) 0 3 Latinamerika (10) 1 0 (11) Omsætning (4) (1) * 0 (3) * Effekten af ændringer i udskudte indtægter i BioAg er indregnet i valutaeffekt. Realiseret valutaeffekt er -1% % ændring (Mio. kr.) 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 3. kvt./3. kvt. Europa, Mellemøsten & Afrika (3) Nordamerika (5) Asien & Oceanien Latinamerika (10) Omsætning (4)

17 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr /22 Bilag 3 Pengestrømsopgørelse 3.1 Pengestrømsopgørelse (Mio. kr.) 3 kvt kvt Periodens resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (345) (366) Renteindbetalinger 3 3 Renteudbetalinger (19) (30) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender 175 (294) (Stigning)/fald i varebeholdninger (161) (111) Stigning/(fald) i varekreditorer mv. (259) (46) Stigning/(fald) i valutaregulering 2 (13) Pengestrømme fra driftsaktiviteter Investeringer Køb af immaterielle aktiver (89) (27) Salg af materielle aktiver 17 6 Køb af materielle aktiver (674) (632) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. (746) (653) opkøbsaktivitet og køb af finansielle aktiver Frie pengestrømme før opkøb Køb af aktiviteter og selskaber og køb af finansielle aktiver (151) (54) Frie pengestrømme Finansiering Lånoptagelse Afdrag på lånoptagelse (763) (577) Afdækning af nettoinvesteringer - (398) Køb af egne aktier (1.708) (1.645) Salg af egne aktier Betalt udbytte (1.061) (925) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (2.208) (3.334) Nettopengestrømme (137) (1.366) Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og finansielle aktiver, som indgår i likvide reserver (2) (23) Likviditetsforskydning, netto (139) (1.389) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver, netto, pr. 30. september Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter udgjorde mio. kr. pr. 30. september 2016.

18 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr /22 Bilag 4 Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance, aktiver Aktiver (Mio. kr.) 30. sep sep dec Færdiggjorte IT-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill IT-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse og forudbetalinger Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Investering i associeret virksomhed Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver

19 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr / Balance, passiver (Mio. kr.) 30. sep sep dec Aktiekapital Valutakursreguleringer Pengestrømsafdækning Overført overskud Egenkapital tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Udskudte indtægter Andre langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Udskudte indtægter Skyldig skat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver

20 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr / Egenkapitalopgørelse Tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S (Mio. kr.) Aktiekapital Overført overskud I alt Valutakursreguleringer Pengestrømsafdækning Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst (214) 6 (208) - (208) Totalindkomst (214) Køb af egne aktier (1.708) (1.708) (1.708) Salg af egne aktier Nedskrivning af egne aktier (6) Udbytte (1.061) (1.061) - (1.061) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter (52) (52) (52) Egenkapitalbevægelser (6) (214) 6 (408) (622) 1 (621) Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar (10) Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Køb af egne aktier (1.645) (1.645) (1.645) Salg af egne aktier Nedskrivning af egne aktier (13) Udbytte (925) (925) - (925) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser (13) (233) (185) 2 (183) Egenkapital pr. 30. september

21 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr / Foreløbig åbningsbalance, Organobalance GmbH (Mio. kr.) Antaget dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser: Immaterielle aktiver ekslusive goodwill 217 Materielle aktiver 2 Lagerbeholdninger 1 Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender 7 Udskudte skatteforpligtelser (65) Finansielle og andre forpligtelser (3) Overtagne aktiver, netto 159 Købspris: Kontant vederlag 149 Betinget vederlag 31 Købspris i alt 180 Goodwill 21 Den 15. september 2016 opkøbte Novozymes 100% af de stemmeberettigede aktier i Organobalance GmbH. Organobalance GmbH ejer en stor samling af mikrobielle stammer og har stærke kompetencer inden for mikrobiel screening og assayteknologi. Selskabet er specialiseret i udvikling af naturlige mikobielle løsninger til kunder og partnere inden for en række industrier, herunder fødevarer, foder og dyresundhed. Goodwill på 21 mio. kr. kan henføres til forventede synergier med Novozymes' eksisterende mikrobielle teknologier og forretningsområder. Goodwillen er ikke skattefradragsberettiget. Købsaftalen indeholder et betinget vederlag på op til 31 mio. kr., som er betinget af opnåelse af en række specifikke mål for udviklingen af specifikke projekter og salgsmål, og som er indregnet til den antagede dagsværdi på overtagelsesdagen. Organobalance GmbH's bidrag til nettoomsætning og resultat i koncernresultatopgørelsen er ubetydelige for perioden. Dette ville også have været tilfældet, såfremt opkøbet var blevet gennemført pr. 1. januar Dagsværdien og fordelingen af overtagne aktiver og forpligtelser er foreløbig opgjort og afventer endelig værdiansættelse.

22 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2016 Selskabsmeddelelse nr /22 Bilag 5 Øvrigt 5.1 Nye produkter lanceret i kvt kvt kvt kvt Alterion en probiotisk løsning til fjerkræ, som fremmer et mere bæredygtigt husdyrbrug gennem forbedret foderomdannelse og tarmsundhed samt mindre brug af antibiotiske vækstfremmere i kyllingefarme Saphera den eneste laktase på markedet, der giver bedre styring af laktosefjernelsen, bedre sødmestabilitet under lagring af sødede mejeriprodukter samt bedre egnethed til anvendelse i fermenterede mejeriprodukter som yoghurt Amplify Prime en flydende amylase af ypperste kvalitet, der er ideel til korte vaskecyklusser og gennemgribende renvaskning ved lave temperaturer Progress Uno en protease til brug under meget vanskelige vaskeforhold. Produktet giver konstante resultater, selv i meget vandige koncentrationer, og reducerer eller helt eliminerer behovet for stabilisatorer samt øger formuleringsmulighederne 5.2 Selskabsmeddelelser for regnskabsåret 2016 (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) 19. januar 2016 Koncernregnskab for januar 2016 Påbegyndelse af aktietilbagekøbsprogram 8. februar 2016 Ændringer i organisationsstruktur og direktion 12. februar 2016 Kandidat på valg til bestyrelsen trækker sit kandidatur 24. februar 2016 Novozymes A/S' ordinære generalforsamling marts 2016 Nedsættelse af aktiekapital 20. april 2016 Delårsrapport for 1. kvartal august 2016 Delårsrapport for 1. halvår oktober 2016 Delårsrapport for 3. kvartal Virksomhedskalender 18. januar 2017 Koncernregnskab for februar 2017 Novozymes A/S' ordinære generalforsamling 2017 Om Novozymes Novozymes er verdens førende inden for biologiske løsninger. Sammen med kunder, partnere og det globale samfund forbedrer vi industriel produktion og bidrager til at bevare naturens ressourcer og skabe bedre levevilkår. Vi er verdens største leverandør af enzymer og mikrobiel teknologi. Med vores bioinnovation kan vi eksempelvis muliggøre højere høstudbytter i landbruget, tøjvask ved lavere temperaturer, energibesparelser i fremstillingsprocesser, fornybare brændstoffer og mange andre fremskridt, som vi har brug for både i dag og i fremtiden. Vi kalder det Rethink Tomorrow. Novozymes A/S Krogshøjvej Bagsværd Danmark Tlf.: Novozymes A/S CVR-nr.: ,

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

1. kvartal Forventninger til Forventninger til kvt kvt april* 17. januar ,.

1. kvartal Forventninger til Forventninger til kvt kvt april* 17. januar ,. 1. kvartal 2017 God start på 2017 med fremgang for vores strategiske prioriteter. Salg og indtjening på rette spor Salget steg 3% organisk og 4% i danske kroner i 1. kvartal, primært drevet af føde- og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Delårsrapport for 1. kvartal 2014 24. april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 1H Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 6. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015. Selskabsmeddelelse nr. 37 Salget i 1. halvår 2015 steg 5% organisk og 15% i danske

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes Delårsrapport for 9. august som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes forløb planmæssigt. Den organiske salgsvækst var 6% (5% i danske kroner, 6% i lokal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

6% organisk salgsvækst i 4. kvartal fører til 2% organisk salgsvækst for 2016 og en vækst i årets resultat på 8%

6% organisk salgsvækst i 4. kvartal fører til 2% organisk salgsvækst for 2016 og en vækst i årets resultat på 8% 2016 6% organisk salgsvækst i 4. kvartal fører til 2% organisk salgsvækst for 2016 og en vækst i årets resultat på 8% Salget steg 2% organisk og 1% i danske kroner, primært drevet af landbrug og foder

Læs mere

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres

1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Delårsrapport for 14. august på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Salgsvæksten i var på niveau med forventningerne og lå inden for det spænd, der var meldt ud for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015 Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015: Salget steg 4% organisk og 12% i danske kroner. Resultat af

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere