1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. halvår på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres"

Transkript

1 Delårsrapport for 14. august på niveau med forventningerne; forventningen til årets resultat opjusteres Salgsvæksten i var på niveau med forventningerne og lå inden for det spænd, der var meldt ud for hele året. Organisk steg salget 8% (4% i danske kroner, 8% i lokal valuta). Salgsvæksten aftog i løbet af perioden som forventet efter et stærkt 1. kvartal og som følge af et højere sammenligningsgrundlag for 2. kvartal. Resultat af primær drift steg 19%, og overskudsgraden steg 3,5 procentpoint til 28,1% som følge af en positiv engangseffekt på ca. 2 procentpoint fra The BioAg Alliance og en væsentlig forbedring i den underliggende indtjening. Frie pengestrømme var mio. kr. Det høje niveau skyldes den positive engangseffekt af The BioAg Alliance og relativt lave anlægsinvesteringer i perioden. Helårsforventningen til salgsvæksten fastholdes, mens helårsforventningerne til vækst i resultat af primær drift og årets resultat opjusteres til 9-11% fra 8-10%. Forventningen til afkast af investeret kapital (ROIC), inkl. goodwill, ændres til ca. 22% fra tidligere 21-22%. Endelig opjusteres de frie pengestrømme med 500 mio. kr., primært som følge af forventningen om lavere nettoinvesteringer i og højere positiv effekt af The BioAg Alliance-aftalen. Selskabsmeddelelse nr. 56, Side 1 af 18 Novozymes A/S Investor Relations CVR-nr.: Realiseret 1H 1H Salg, mio. kr Krogshøjvej Bagsværd Danmark Forventninger til, 14. august* Forventninger til, 24. april Salgsvækst, danske kr. 4% 5% 4-6% 4-6% Salgsvækst, lokal valuta 8% 6% 6-9% 6-9% Salgsvækst, organisk 8% 6% 6-9% 6-9% Bruttomargin 57,8% 57,7% Res. af primær drift, mio. kr Vækst i res. af primær drift 19% 7% 9-11% 8-10% Overskudsgrad 28,1% 24,6% ~26% ~26% Periodens resultat, mio. kr Vækst i periodens resultat 20% 7% 9-11% 8-10% Nettoinvesteringer, ekskl. opkøb og effekt af The BioAg Alliance, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 24,6% 19,3% ~22% 21-22% Gns. USD/DKK EPS, DKK 4,09 3,41 EPS (udvandet), DKK 4,05 3,37 * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 13. august for resten af. Forventningerne indbefatter effekten af aftalen med Monsanto om The BioAg Alliance. Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: Novozymes har haft et godt. Salgsvæksten var på niveau med, hvad vi havde ventet, og indtjeningen var god. For helåret fastholder vi vores forventninger til salgsvæksten, mens vores forventning til årets resultat er steget en smule siden sidste udmelding i april. Ud over de finansielle resultater har der i det første halvår været god fremgang i både vores innovationspipeline og vores portefølje af vækstplatforme. I 2. halvår vil vi fortsat fokusere på at styrke disse to områder og yderligere underbygge vores muligheder for at levere tocifret salgsvækst. Telefon: Internet:

2 Delårsrapport for Samlet salg: DKK: +4% +8% Organisk: +8% Salg pr. industri Det samlede salg i var mio. kr., en stigning på 4% i forhold til 1. halvår. Valutakurserne havde en negativ indvirkning på salget, som i lokal valuta steg 8%. Opkøb og The BioAg Alliance havde tilsammen en mindre effekt på salgsvæksten, og salget steg 8% organisk. Salget til bioenergiindustrien var den væsentligste bidragyder til salgsvæksten. Vaskemidler Salg i mio. kr. og vækstrater % / +5% Føde- og drikkevarer % / +5% Bioenergi % / +26% Landbrug og foder (3)% / 2% Tekniske og farma % / +3% Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Salgets fordeling 7% Vaskemidler 15% 35% Føde- og drikkevarer Bioenergi 17% Landbrug og foder 26% Tekniske og farma Vaskemidler: DKK: +2% +5% Salget til vaskemiddelindustrien steg 2% i danske kroner og 5% i lokal valuta i forhold til. Salgsvæksten var drevet af øget enzympenetration i alle prislag med henblik på at øge vaskeevnen, muliggøre vask ved lave temperaturer og erstatte traditionelle kemikalier i vaskemiddelformuleringerne. Salget til nye vækstmarkeder var en væsentlig bidragyder til den globale salgsvækst på trods af en svag udvikling i Kina. Salget til udviklede markeder bidrog også positivt til salgsvæksten, men var negativt påvirket af skarp konkurrence på vaskemiddelmarkedet med skift i markedsandele mellem produkter med højere og lavere prispunkter. Ny innovation forventes at understøtte salgsvæksten i andet halvår. Føde- og drikkevarer: DKK: +2% +5% Bioenergi: DKK: +20% +26% Salget til føde- og drikkevareindustrien steg 2% i danske kroner og 5% i lokal valuta i forhold til. Salget til fremstilling af sunde fødevarer og til bageriindustrien bidrog mest signifikant til væksten. På trods af stort set uændret salg til "freshkeeping"- anvendelser steg salget til bageriindustrien som følge af pæn vækst inden for andre anvendelsesområder. Salget til stivelsesindustrien var uændret i perioden på grund af de fortsatte udfordringer på det vigtige kinesiske stivelsesmarked. Salget til bioenergiindustrien steg 20% i danske kroner og 26% i lokal valuta i forhold til. Produktionen af ethanol i USA i er af den amerikanske Energy Information Administration anslået til at være steget med ca. 9% i forhold til samme periode sidste år. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 2 of 18

3 Delårsrapport for Salget til bioenergiindustrien var gunstigt påvirket af den fortsat positive udvikling i salget af Novozymes' udbytteforbedrende løsninger Avantec, Spirizyme Achieve og Olexa. Penetrationen af alle tre løsninger steg fortsat i, dog på et mere moderat niveau i slutningen af perioden. Omkring en tredjedel af ethanolproduktionen i USA foregår nu ved hjælp af en eller flere af disse nyudviklede løsninger. Landbrug og foder: DKK: (3)% +2% Salget til landbrugs- og foderindustrien faldt 3% i danske kroner og steg 2% i lokal valuta i forhold til. Organisk steg salget 4%. Salget til foderindustrien udviklede sig i positiv retning og bidrog positivt til salgsvæksten. Salget til foderindustrien steg som følge af gode resultater inden for alle produktkategorier, især i Nord- og Latinamerika. Organisk var salget til BioAg-industrien en anelse lavere i forhold til samme periode sidste år som følge af en forventet ændring i timingen af salg til en kunde, som falder i 2. halvår mod. Som følge af ændringen i indtægtsindregning i BioAg har Novozymes i i alt indregnet 144 mio. kr. i udskudte indtægter som omsætning (62 mio. kr. i 1. kvartal og 82 mio. kr. i 2. kvartal). Tekniske og farma: DKK: +1% +3% Salget til de tekniske industrier og til farmaindustrien steg 1% i danske kroner og 3% i lokal valuta i forhold til. Salget af enzymløsninger til fremstilling af farmaceutiske ingredienser var den største bidragyder til salgsvæksten, mens salget til tekstil- og læderindustrien var uændret. Geografisk fordeling af salget +8% / +18% (4)% / +2% 18% +6% / +11% 10% 35% 37% +4% / +5% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Europa/MEA: DKK: +4% +5% Nordamerika: DKK: +6% +11% Asien: DKK: (4)% +2% Latinamerika: DKK: +8% 18% Salget i Europa, Mellemøsten & Afrika (Europa/MEA) steg 4% i danske kroner og 5% i lokal valuta i forhold til. Vaskemiddelindustrien samt føde- og drikkevareindustrien var de væsentligste bidragydere til væksten. Salget til landbrugs- og foderindustrien faldt i forhold til samme periode sidste år som følge af forskydninger i BioAg-salget. Salget i Nordamerika steg 6% i danske kroner og 11% i lokal valuta i forhold til. Salget til bioenergi- samt landbrugs- og foderindustrien bidrog mest til væksten, mens der var et svagt fald i salget til føde- og drikkevareindustrien i forhold til. Salget i Asien faldt 4% i danske kroner og steg 2% i lokal valuta i forhold til. Salget til vaskemiddel- og bioenergiindustrien bidrog mest til salgsvæksten, mens salget til de tekniske industrier og farmaindustrien var lavere. Generelt var Kina et udfordrende marked i, bl.a. som følge af den fortsat udfordrende markedssituation inden for stivelsesomdannelse. Salget i Latinamerika steg 8% i danske kroner og 18% i lokal valuta i forhold til. Alle industrier bidrog til den kraftige salgsvækst med vaskemidler som den største bidragyder. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 3 of 18

4 Delårsrapport for Samlede omkostninger: +4% Omkostninger, andre driftsindtægter og resultat af primær drift De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, var mio. kr., en stigning på 4% i forhold til. Stigningen skyldes i lige høj grad højere produktionsomkostninger og højere driftsomkostninger. De samlede produktionsomkostninger steg 3% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes hovedsagelig et højere aktivitetsniveau hele perioden igennem samt de nedskrivninger og accelererede afskrivninger og amortiseringer, der blev foretaget i 1. kvartal. Bruttoresultat: +4% Bruttomargin: 57,8% Bruttoresultatet steg 4%, og bruttomarginen var 57,8%, en stigning på 0,1 procentpoint fra 57,7% for samme periode sidste år. Bruttomarginen steg som følge af fortsatte produktivitetsforbedringer og gunstige ændringer i produktmikset, som mere end opvejede den negative effekt af den nye salgsindregning i BioAg, valutakurser samt de nedskrivninger og accelererede afskrivninger og amortiseringer, der blev foretaget i 1. kvartal. Driftsomkostningerne steg 4% til mio. kr. Driftsomkostninger i forhold til salget var 33%, uændret i forhold til samme periode sidste år. Omkostninger til salg og distribution faldt 2% og udgjorde 12% af salget Omkostninger til forskning og udvikling steg 11% og udgjorde 14% af salget Omkostninger til administration steg 2% og udgjorde 7% af salget Salgs- og distributionsomkostningerne faldt som følge af overdragelsen af salgs- og marketingansvar og -omkostninger til Monsanto efter ikrafttrædelsen af The BioAg Alliance-aftalen. Den positive effekt af overdragelsen af BioAg-salgs- og marketingomkostningerne til Monsanto mere end opvejede de højere omkostninger som følge af et højere aktivitetsniveau. Stigningen i forsknings- og udviklingsomkostninger skyldes primært det højere aktivitetsniveau kombineret med de nedskrivninger og accelererede afskrivninger og amortiseringer, der blev foretaget i 1. kvartal. Andre driftsindtægter: 208 mio. kr. Andre driftsindtægter var 208 mio. kr., en stigning fra 3 mio. kr. i. Stigningen skyldes primært den realiserede engangsindtægt fra overdragelsen af primært immaterielle aktiver til Monsanto ved ikrafttrædelsen af The BioAg Alliance-aftalen i 1. kvartal. I 2. kvartal havde The BioAg Alliance ingen effekt på andre driftsindtægter. Afskrivninger og amortiseringer steg til 468 mio. kr. i fra 367 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen er ligeligt fordelt på de nedskrivninger og accelerede afskrivninger og amortiseringer på 50 mio. kr., der blev foretaget i 1. kvartal, og et højere niveau for afskrivninger og amortiseringer generelt. Resultat af primær drift: +19% Overskudsgrad: 28,1% Resultat af primær drift steg 19% til mio. kr. fra mio. kr. i. Ændringen skyldes primært The Bio Alliance-aftalen, fortsatte produktivitetsforbedringer og gunstige ændringer i produktmikset. Overskudsgraden steg 3,5 procentpoint til 28,1% fra 24,6% for. Den positive nettoeffekt af The BioAg Alliance-aftalen på overskudsgraden var ca. 2 procentpoint i. Den underliggende overskudsgrad steg ca. 1,5 procentpoint til ca. 26%. Fortsatte produktivitetsforbedringer i hele organisationen, en gunstig udvikling i produktmikset samt højere andre driftsindtægter øgede overskudsgraden på trods af en ugunstig udvikling i valutakurserne i forhold til samme periode sidste år. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 4 of 18

5 Delårsrapport for Nettofinansomkostninger: 41 mio. kr. Nettofinansposter og periodens resultat Nettofinansomkostningerne var 41 mio. kr., et fald fra 102 mio. kr. i. Faldet skyldes hovedsagelig en gevinst på 29 mio. kr. på nettokurssikring/omvurdering i forhold til et tab på 45 mio. i samme periode sidste år. Resultat før skat var mio. kr., en stigning på 24% fra. Effektiv skatteprocent: 23,0 Periodens resultat: +20% Den effektive skatteprocent i var 23,0 mod 20,2 i samme periode sidste år. Den effektive skatteprocent steg dels på grund af lavere udnyttelse af "U.S. Advanced Energy Manufacturing tax credit" relateret til fabrikken i Nebraska, dels på grund af den udskudte skatteeffekt som følge af gennemførelsen af nye lavere skattesatser i Danmark, der påvirkede. Periodens resultat var mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år, en stigning på 20%, som skyldes højere resultat af primær drift og lavere nettofinansomkostninger. Pengestrømme fra driften: mio. kr. Nettoinvesteringer før opkøb: (213) mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: mio. kr. Egenkapitalandel: 59% Nettorentebærende gæld: (961) mio. kr. Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driften var mio. kr. i mod mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært The BioAg Alliance-aftalen kombineret med en gunstig udvikling i nettodriftskapitalen samt højere resultat for perioden. Den udskudte indtægt fra The BioAg Alliance på mio. kr. indregnes som en forpligtelse og påvirker pengestrømme fra driften i form af en positiv ændring i nettodriftskapitalen. Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde (213) mio. kr. i mod 352 mio. kr. i samme periode sidste år. Nettoinvesteringerne var negative, som følge af at overdragelsen af aktiver til Monsanto som led i The BioAg Alliance-aftalen mere end opvejede det relativt lave niveau af anlægsinvesteringer i. Eksklusive effekten af overgangen af aktiver til Monsanto som led i The BioAg Alliance var nettoinvesteringerne 206 mio. kr. i perioden. Frie pengestrømme før opkøb var mio. kr., en stigning fra 660 mio. kr. i. Stigningen i frie pengestrømme skyldes de øgede pengestrømme fra driften og de negative nettoinvesteringer, som begge skyldes ikrafttrædelsen af The BioAg Alliance. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 30. juni mod mio. kr. ultimo, et fald på 2%. Egenkapitalen faldt som følge af udbetalt udbytte og køb af egne aktier, hvilket mere end opvejede det positive bidrag fra totalindkomsten. Egenkapitalen udgjorde 59% af balancen, et fald fra 67% ultimo. På nettobasis er Novozymes gældfri med en positiv nettorentebærende gældsbalance på 961 mio. kr. pr. 30. juni mod en negativ nettorentebærende gældsbalance på 805 mio. kr. ultimo. The BioAg Alliance-aftalen er hovedårsagen til, at Novozymes netto har overskud på gældsbalancen. Pengestrømme fra driften og negative nettoinvesteringer havde en positiv virkning på nettogælden, mens udbyttebetaling på 788 mio. kr. og køb af egne aktier for 805 mio. kr. netto havde en negativ virkning på den nettorentebærende gæld. Nettorentebærende gæld/egenkapital-andelen var (9)% pr. 30. juni mod 7% pr. 31. december. Afkast af investeret kapital: 24,6% Afkast af investeret kapital (ROIC), inklusive goodwill, var 24,6% mod 19,3% i, en stigning på 5,3 procentpoint. Den ekstraordinære stigning i afkastet skyldes højere resultat for perioden og lavere gennemsnitlig investeret kapital. Sidstnævnte skyldes de negative nettoinvesteringer, afskrivninger og amortiseringer samt lavere nettodriftskapital som følge af de udskudte indtægter fra The BioAg Alliance-alliancen. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 5 of 18

6 Delårsrapport for Egne aktier: 2,4% Den 30. juni var beholdningen af egne B-aktier 7,5 mio. stk., svarende til 2,4% af aktiekapitalen. År til dato 30. juni havde Novozymes tilbagekøbt 3,4 mio. aktier til en værdi af ca. 859 mio. kr. inden for aktietilbagekøbsprogrammet, der forventes at nå op på mio. kr. for hele. Bæredygtighed Alle ressourceeffektivitetsmålinger blev forbedret i, og det forventes, at målene for hele vil blive nået. På det sociale område opnåede organisationen et fald i både frekvensen af arbejdsulykker og medarbejderfravær og er også på dette område godt på vej til at nå målene for som helhed. Forbedrede resultater for bæredygtighed -mål Vandeffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 34% 31% 34% Energieffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 42% 36% 42% CO 2-effektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 55% 53% >50% Arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 1,4 1,9 <3,0 Antal medarbejdere pr. 30. juni Personaleomsætning 8,4% 7,6% 4-9% Fravær 1,8% 1,9% <3% Forventninger til Forventninger til 14. august* Forventninger til 24. april Forventninger til 21. januar Salgsvækst, danske kr. 4-6% 4-6% 4-7% Salgsvækst, lokal valuta 6-9% 6-9% 6-9% Salgsvækst, organisk 6-9% 6-9% 6-9% Vækst i res. af primær drift 9-11% 8-10% 6-9% Overskudsgrad ~26% ~26% 25-26% Vækst i årets resultat 9-11% 8-10% 6-9% Nettoinvesteringer, ekskl. opkøb og effekt af The BioAg Alliance, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) ~22% 21-22% ~21% Gns. USD/DKK * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 13. august for resten af. Forventningerne indbefatter effekten af aftalen med Monsanto om The BioAg Alliance. Monsantoeffekt indeholdt i forventningerne til Salgsvækst: Organisk: 6-9% 6-9% DKK: 4-6% Den 10. februar trådte The BioAg Alliance-aftalen med Monsanto i kraft. De finansielle forventninger til indeholder den forventede finansielle effekt af aftalen. Når der ses bort fra effekten af The BioAg Alliance, leverede forretningen et godt 1. halvår. Salgsvæksten var på niveau med forventningerne og lå inden for det spænd, der var meldt ud for hele året, og der var kraftig vækst i den underliggende indtjening. Salgsvæksten aftog igennem perioden som forventet, bl.a. som følge af et stærkt 1. kvartal og et højere sammenligningsgrundlag i 2. kvartal. Salgsudviklingen var på niveau med forventningerne i, og helårsforventningen til den organiske salgsvækst fastholdes på 6-9% (6-9% i lokal valuta). På basis af valutakurserne pr. 13. august forventes salgsvæksten i danske kroner fortsat at blive 4-6%. Novozymes forventer fortsat et positivt bidrag fra alle fem salgsområder, med bioenergi som den mest signifikante bidragyder til væksten. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 6 of 18

7 Delårsrapport for Salget til vaskemiddelindustrien forventes at være drevet af kundernes ønske om at øge vaskeevnen, muliggøre vask ved lave temperaturer og erstatte kemikalier. De nye vækstmarkeder forventes at bidrage væsentligt til salgsvæksten. De udviklede markeder forventes også at bidrage positivt til salgsvæksten, omend på et lavere niveau end tidligere forventet. Ny innovation forventes at understøtte salgsvæksten i andet halvår, og organisk salgsvækst for året som helhed forventes at blive på niveau med årets første seks måneder. Salgsvæksten inden for føde- og drikkevareindustrien forventes at være drevet af yderligere vækst i løsninger til fremstilling af sunde fødevarer. Salget til bageriindustrien forventes ligeledes at bidrage til væksten, mens salget til stivelsesomdannelse nu forventes at blive stort set uændret som følge af de fortsat vanskelige forhold på det kinesiske stivelsesmarked. Salget til bioenergiindustrien forventes at være begunstiget af øget penetration af Novozymes' udbytteforbedrende løsninger Avantec, Spirizyme Achieve og Olexa. -forventningerne er nu baseret på formodningen om en stigning i den amerikanske produktion af ethanol til godt 14 mia. gallon mod tidligere forventet ca. 13,5 mia. gallon. Salget til de tekniske industrier og farmaindustrien forventes fortsat at stige, primært som følge af en forventet stigning i farmasalget. The BioAg Alliance Med effekt pr. 10. februar blev Novozymes indregning af BioAg-salget ændret for at afspejle den ligelige fordeling af indtægter mellem Novozymes og Monsanto. I forventes den lavere salgsindregning fortsat at blive delvist opvejet af ca. 200 mio. kr. i udskudte indtægter, hvoraf 144 mio. kr. blev indregnet som salg i. Salget til landbrugs- og foderindustrien forventes fortsat at blive påvirket negativt med op til netto 7 procentpoint i i danske kroner og lokal valuta (op til 1% af koncernens samlede salg). Det positive bidrag til salgsvæksten fra TJ Technologies, som blev opkøbt i juni, forventes fortsat at opveje omkring halvdelen af dette fald og resultere i en samlet negativ effekt af opkøb og frasalg på salget til landbrugs- og foderindustrien på 3-4 procentpoint i danske kroner og lokal valuta. Organisk forventes BioAg-salget at levere pæn underliggende vækst i alle regioner, dog på et lidt lavere niveau i Nordamerika end tidligere forventet som følge af lavere vækst i afsætningen på grund af den sene såsæson. Salget til foderindustrien har udviklet sig pænt i, og dette forventes at fortsætte i resten af året på trods af den fortsat skarpe konkurrence inden for fytaseenzymer. Nettoeffekten på Novozymes' bruttomargin i af Novozymes' og Monsantos omsætningsfordeling og de udskudte indtægter er fortsat en forventet negativ effekt på omkring 1 procentpoint. Novozymes' samlede salgs- og distributionsomkostninger som procent af salget forventes fortsat at falde ca. 1 procentpoint som følge af overgangen af markedsføringsansvaret til Monsanto. Dette opvejer stort set den negative effekt af den lavere bruttomargin. I 1. kvartal realiserede Novozymes en engangsgevinst ved overdragelsen af primært immaterielle aktiver til Monsanto, idet transaktionsværdien af de pågældende aktiver oversteg den bogførte værdi. Det positive bidrag til overskudsgraden i fratrukket transaktions-, overgangs- samt øgede forsknings- og udviklingsomkostninger i er fortsat 0,5-1 procentpoint, idet driftsomkostningerne forventes øget henover. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 7 of 18

8 Delårsrapport for Vækst i resultat af primær drift: 9-11% Overskudsgrad: ~26% Finansielle forventninger til Forventningen til vækst i resultat af primær drift øges til 9-11% mod 8-10% i sidste udmelding som følge af de fortsatte produktivitetsforbedringer i hele virksomheden og en gunstig udvikling i både produktmiks og valutakurser siden sidste udmelding. Overskudsgraden forventes stadig at blive ca. 26%. Forventningen til overskudsgraden indeholder den positive engangseffekt på 0,5-1 procentpoint af The BioAg Alliance. Den effektive skatteprocent forventes fortsat at blive ~23%. Vækst i årets resultat: 9-11% Årets resultat forventes nu at stige 9-11% som følge af øgede forventninger til væksten i resultat af primær drift. Omkring 75% af den forventede USD/DKK-eksponering for er afdækket på 5,79 USD/DKK. I var hele USD/DKK-eksponeringen afdækket på 5,63. Nettoinvesteringer: mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: mio. kr. Der forventes nu et lavere niveau af nettoinvesteringer på mio. kr. mod mio. kr. i sidste udmelding, eksklusive overførslen af aktiver til Monsanto i 1. kvartal som led i The BioAg Alliance. Novozymes forventer fortsat forsknings- og udviklingsrelaterede anlægsinvesteringer til støtte for The BioAg Alliance, dog på et lavere niveau for end ved tidligere udmelding. Derudover har det været muligt at udskyde en række mindre anlægsprojekter. Ud over anlægsinvesteringer til vedligeholdelse er størstedelen af investeringerne fortsat beregnet på forbedringer af driftseffektiviteten. Frie pengestrømme før opkøb øges med 500 mio. kr. til mio. kr. mod mio. kr. ved sidste udmelding. Stigningen skyldes forventningen om et fald i nettoinvesteringerne på 200 mio. kr. samt ændret praksis for likviditetstyring i Kina, som forventes at øge årets frie pengestrømme med ca. 100 mio. kr. Frie pengestrømme indbefatter nu en positiv effekt af The BioAg Alliance-aftalen på mere end mio. kr. mod mio. kr. ved sidste udmelding. Den primære årsag til den højere påvirkning er en midlertidig reduktion i arbejdskapital. Afkast af investeret kapital (ROIC): ~22% Afkastet af investeret kapital (ROIC) forventes nu at blive ca. 22% mod 21-22% i sidste udmelding som følge af de øgede forventninger til årets resultat. Dette er inklusive den positive effekt af The BioAg Alliance på ca. 1,5 procentpoint. Forventningerne til er baseret på, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer forbliver uændrede året igennem i forhold til noteringskurserne pr. 13. august. (Kr.) EUR USD BRL CNY Gennemsnitskurs for Gennemsnitskurs for Gennemsnitskurs for Noteringskurs 13. august Estimeret gennemsnitskurs for * Udvikling i estimeret kurs for i forhold til gennemsnitskurs 0% -2% -8% -2% * Estimeret gennemsnitskurs beregnes som gns.kurs år til dato kombineret med noteringskursen 13. august for resten af året. Alt andet lige forventes en 5% ændring i USD at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis. Følgende forventninger for bæredygtighedsområdet er inkluderet i forventningerne til : Forbedre vandeffektiviteten med 34% i forhold til 2005 Forbedre energieffektiviteten med 42% i forhold til 2005 Fastholde CO 2 -effektiviteten på over 50% i forhold til 2005 Fastholde frekvensen af arbejdsulykker på under 3,0 pr. mio. arbejdstimer Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 8 of 18

9 Delårsrapport for Fastholde personaleomsætningen på over 4% og under 9% Fastholde medarbejderfraværet på under 3% Sikre, at 97,5% af leverandørerne overholder vores leverandørprogram for forretnings-, kvalitets- og bæredygtighedsmæssig præstation Opnå en score på mindst 75 i "Tilfredshed og motivation" i medarbejderundersøgelsen Opnå en score på mindst 75 i "Muligheder for faglig og personlig udvikling" i medarbejderundersøgelsen Sikre, at mindst 30% af nyansatte ledere er kvinder Sikre, at mindst 55% af nyansatte ledere er af anden nationalitet end dansk Opnå en medaljeplacering i RobecoSAM's Sustainability Yearbook 2015 Sikre, at biobrændstoffer bliver inkluderet som en "High Impact Opportunity" i det FN-ledede initiativ Sustainable Energy for All Muliggøre en reduktion i CO 2 -udledningen på 56 mio. tons gennem kundernes anvendelse af vores produkter Regnskabspraksis Delårsrapporten for er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten for følger samme regnskabspraksis som årsrapporten for med undtagelse af alle nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkninger (IFRS'er), som er godkendt af EU for regnskabsperioden, der begyndte 1. januar. Disse IFRS'er har ikke haft nogen væsentlig effekt på koncernens delårsrapport. Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes' produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes' kerneforretninger. Kontaktinformation Investor Relations: Thomas Bomhoff (DK) Klaus Sindahl (DK) Martin Riise (USA) Presse og medier: René Tronborg (DK) Frederik Bjørndal (Europa) +44 (0) Paige Donnelly (USA) Meng Lian (Kina) Henrique Pellini (Brasilien) Poonam Kapila (Indien) Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 9 of 18

10 Delårsrapport for Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for for Novozymes A/S. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets uafhængige revisor. Delårsrapporten for aflægges i overensstemmelse med IAS 34 samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en delårsrapport, er tilstrækkelige, samt at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for. Derudover indeholder ledelsesberetningen på de foregående sider efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 14. august Direktionen Peder Holk Nielsen Adm. direktør Benny D. Loft Per Falholt Andrew Fordyce Thomas Nagy Thomas Videbæk Bestyrelsen Henrik Gürtler Formand Agnete Raaschou-Nielsen Næstformand Mathias Uhlén Anders Hentze Knudsen Lars Bo Køppler Lena Bech Holskov Lena Olving Lars Green Jørgen Buhl Rasmussen Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 10 of 18

11 Delårsrapport for Bilag Bilag 1 Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal 1.2 Resultatopgørelse Bilag 2 Bilag 3 Bilag Totalindkomstopgørelse Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi Pengestrømsopgørelse Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalopgørelse Bilag 5 Nye produkter lanceret i Bilag 6 Bilag 7 Selskabsmeddelelser for regnskabsåret (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) Finansiel kalender Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 11 of 18

12 Delårsrapport for Bilag 1: Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal (Mio. kr.) % ændring 2. kvt. 2. kvt. % ændring Omsætning % % Bruttoresultat % % Bruttomargin 57,8% 57,7% 57,9% 57,3% Resultat af primær drift før af-/nedskrivninger % % Overskudsgrad (EBITDA) 35,7% 30,8% 33,0% 30,6% Resultat af primær drift (EBIT) % % Overskudsgrad (EBIT) 28,1% 24,6% 25,7% 24,3% Finansielle poster, netto (41) (102) (20) (54) Resultat før skat % % Skat % % Periodens resultat % % Resultat pr. aktie a 2 kr. 4,09 3,41 20% 1,89 1,77 7% Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 4,05 3,37 20% 1,87 1,75 7% Nettoinvesteringer (213) 352 Frie pengestrømme før opkøb Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 24,6% 19,3% Rentebærende gæld, netto (961) Egenkapitalandel 59,5% 62,5% Egenkapitalens forrentning 23,5% 21,8% Gæld/egenkapital-andel (8,9)% 18,8% Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 12 of 18

13 Delårsrapport for 1.2 Resultatopgørelse (Mio. kr.) 2. kvt. 2. kvt. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (41) (102) (20) (54) Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser Specifikation af de finansielle poster Nettovalutagevinst/(-tab) 29 (45) 26 (24) Nettorenteudgifter (24) (23) (11) (17) Andre finansielle poster (46) (34) (35) (13) Finansielle poster, netto (41) (102) (20) (54) Resultat pr. aktie a 2 kr. 4,09 3,41 1,89 1,77 Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 313,9 313,4 313,1 313,8 Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 4,05 3,37 1, Gns. antal A-/B-aktier, udvandet (mio. stk.) 317,2 317,1 316,3 317,2 1.3 Totalindkomstopgørelse (Mio. kr.) 2. kvt. 2. kvt. Resultat efter skat Valutakursregulering af dattervirksomheder og minoritetsint. (10) (71) 78 (193) Skat af valutakursreguleringer 1 - (1) - Valutakursreguleringer (9) (71) 77 (193) Pengestrømsafdækning Dagsværdiregulering af afdækning af fremtidige pengestrømme (10) (7) (6) 21 Dagsværdiregulering reklassificeret til finansielle indtægter/omkostninger (36) 21 (20) 13 Skat af afdækning af fremtidige pengestrømme 10 (4) 5 (9) Pengestrømsafdækning (36) 10 (21) 25 Anden totalindkomst (45) (61) 56 (168) Totalindkomst Periodens totalindkomst fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 13 of 18

14 Delårsrapport for Bilag 2: Salgets fordeling 2.1 Industrier (Mio. kr.) % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Vaskemidler (3) 5 Føde- og drikkevarer (3) 5 Bioenergi (6) 26 Landbrug og foder (3) (5) 2 Tekniske og farma (2) 3 Omsætning (4) 8 (Mio. kr.) 2. kvt. 2. kvt. % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Vaskemidler (2) (3) 1 Føde- og drikkevarer (1) (4) 3 Bioenergi (6) 19 Landbrug og foder (5) 11 Tekniske og farma (9) (2) (7) Omsætning (4) 5 (Mio. kr.) 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 2.kvt./2.kvt. Vaskemidler (2) Føde- og drikkevarer (1) Bioenergi Landbrug og foder Tekniske og farma (9) Omsætning Geografi (Mio. kr.) % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Europa, Mellemøsten & Afrika (1) 5 Nordamerika (5) 11 Asien & Oceanien (4) (6) 2 Latinamerika (10) 18 Omsætning (4) 8 (Mio. kr.) 2. kvt. 2. kvt. % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika (4) 10 Asien & Oceanien (7) (6) (1) Latinamerika (8) 12 Omsætning (4) 5 (Mio. kr.) 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 2.kvt./2.kvt. Europa, Mellemøsten & Afrika Nordamerika Asien & Oceanien (7) Latinamerika Omsætning Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 14 of 18

15 Delårsrapport for Bilag 3: Pengestrømsopgørelse (Mio. kr.) Resultat efter skat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (206) (269) Renteindbetalinger 4 1 Renteudbetalinger (29) (33) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender 230 (276) (Stigning)/fald i varebeholdninger (20) (106) Stigning/(fald) i varekreditorer mv (176) Stigning/(fald) i valutaregulering på driftskapital 7 (6) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver - (12) Salg af immaterielle aktiver Salg af materielle aktiver 10 2 Køb af materielle aktiver (206) (342) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. opkøbsaktivitet og køb af finansielle aktiver 213 (352) Frie pengestrømme før opkøb og køb af finansielle aktiver Køb af aktiviteter, selskaber samt finansielle aktiver (5) (567) Frie pengestrømme Finansiering Lånoptagelse Afdrag på lånoptagelse - (3) Køb af egne aktier (859) - Salg af egne aktier Betalt udbytte (788) (690) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (1.593) (288) Nettopengestrømme (195) Urealiseret gevinst/tab på valuta og finansielle aktiver, som indgår i likvide reserver (21) (11) Likviditetsforskydning, netto (206) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver pr. 30. juni Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter udgjorde mio. kr. pr. 30. juni. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 15 of 18

16 Delårsrapport for Bilag 4: Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance Aktiver (Mio. kr.) 30. juni 30. juni 31. dec. Færdiggjorte IT-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill IT-udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Investering i associeret virksomhed Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 16 of 18

17 Delårsrapport for Passiver (Mio. kr.) 30. juni 30. juni 31. dec. Aktiekapital Andre reserver Overført overskud Egenkapital tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Udskudte indtægter Øvrige langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Udskudte indtægter Skyldig skat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 17 of 18

18 Delårsrapport for 4.2 Egenkapitalopgørelse (Mio. kr.) I alt Aktiekapital Tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Pengestrøms- Valutakursreguleringeninafdæk- Overført over-skud Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst (9) (36) (45) (45) Totalindkomst - (9) (36) Køb af egne aktier (859) (859) (859) Salg af egne aktier Nedskrivning af aktiekapital - - Udbytte (787) (787) (1) (788) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser - (9) (36) (188) (233) - (233) Egenkapital pr. 30. juni Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst (71) 10 (61) - (61) Totalindkomst (71) Salg af egne aktier Nedskrivning af aktiekapital (11) Udbytte (690) (690) - (690) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser (11) (71) Egenkapital pr. 30. juni Bilag 5: Produktlanceringer i 1. kvt. 1. kvt. Novozymes LpHera er en enestående alpha-amylase til stivelsesforflydning, som sænker forflydnings-ph-værdien, hvorved forbruget af ph-regulerende kemikalier reduceres, og krystalliserings- og gæringsudbyttet øges. RONOZYME MultiGrain (GT) er en enzymløsning bestående af xylanase og beta-glucanaser til fodermarkedet. Produktet giver øget fleksibilitet i formuleringen ved brug af råvarer af meget varierende beskaffenhed. Bilag 6: Selskabsmeddelelser for regnskabsåret (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) 21. januar Koncernregnskab for 10. februar Endelig ikrafttrædelse af The BioAg Alliance mellem Novozymes og Monsanto 10. februar Påbegyndelse af aktietilbagekøbsprogram 26. februar Novozymes A/S ordinær generalforsamling 24. april Delårsrapport for 1. kvartal 14. august Delårsrapport for Bilag 7: Finansiel kalender 23. oktober Delårsrapport for første 3 kvartaler 20. januar 2015 Koncernregnskab for 25. februar 2015 Ordinær generalforsamling 2015 Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 56, Page 18 of 18

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Delårsrapport for 1. kvartal 2014 24. april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som

Læs mere

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

Øgede forventninger til årets resultat salgsvækst som forventet

Øgede forventninger til årets resultat salgsvækst som forventet Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 23. oktober Øgede forventninger til årets resultat. -salgsvækst som forventet Salgsvæksten i de første 3 kvartaler var på niveau med forventningerne. Organisk

Læs mere

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning

Læs mere

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret

Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 1H Helårsforventningerne til resultat fastholdes. Salgsvæksten justeret 6. august 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015. Selskabsmeddelelse nr. 37 Salget i 1. halvår 2015 steg 5% organisk og 15% i danske

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes

1. halvår som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes Delårsrapport for 9. august som forventet. Helårsforventningerne til organisk salgsvækst og overskudsgrad fastholdes forløb planmæssigt. Den organiske salgsvækst var 6% (5% i danske kroner, 6% i lokal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

1. kvartal Forventninger til Forventninger til kvt kvt april* 17. januar ,.

1. kvartal Forventninger til Forventninger til kvt kvt april* 17. januar ,. 1. kvartal 2017 God start på 2017 med fremgang for vores strategiske prioriteter. Salg og indtjening på rette spor Salget steg 3% organisk og 4% i danske kroner i 1. kvartal, primært drevet af føde- og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012

DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012 DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 25. oktober 12% vækst i resultat af primær drift i de første. Helårsforventningerne til indtjening og pengestrømme fastholdes Salgsvæksten var 6% i danske kroner

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015 Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015: Salget steg 4% organisk og 12% i danske kroner. Resultat af

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar:

Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: 9M 5% stigning i periodens resultat; 2016 forventninger til organisk salg på omkring 2%; forventninger til indtjening justeret inden for tidligere udmelding I de første 3 kvartaler af 2016 steg salget

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere