Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb."

Transkript

1 Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen til behagelig orientering for medlemmerne. Følgende medlemmer er faldet fra i løbet af året der nu er gået. Det er Peer Hansen Vrå, Cypern 3. Kristian John Nielsen, Fjerritslev, Benny Faurskov Pedersen Bindslev Cypern 10 og 11, også en god ven af foreningen nemlig tidligere formand i TSM Knud Ting er gået bort sidst, men ikke mindst vor mangeårige dirigent pens. Major K.P.Andersen Cypren 01, er ikke mere. Endelig er der de soldater, som under deres udsendelse, har betalt den største pris, æret være deres minde. Generelt. Året der nu er gået har været et godt år for foreningen. Vi har været ude i mange opgaver der har været en stabil medlemstilgang og holder skansen med 260 medlemmer. Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formand Svend Bisgaard. Næstformand Erik Steen Steensen. Kasserer Johs. Christiansen. Bestyrelsesmedlem Svend E. Jørgensen. Bestyrelsesmedlem Henning Ravnholdt. 1. Suppleant Mogens Frederiksen. 2. Suppleant Knud Boye. Revisor Ole Christiansen Revisor Frede Poulsen Fanebære Dannebrog Svend Jørgensen. Fanevagt Dan Fruergaard. Fanebære FN Egon Jensen Fanevagt Jens P. Olesen. Der har henover året været afholdt 10 bestyrelsesmøder, og et mini topmøde. Det har ikke været nødvendigt, at indkalde suppleanter til disse møder. Bestyrelsesarbejdet hen over året. Det der virkelig har været det store arbejde, har været afholdelse af vort 40 år jubilæum den 7. okt. Og efterfølgende afvikling af EUROTRÆF 2011.

2 Vi følte vi var ude i god tid med reservation af værelser, men ved et tilfælde blev vi opmærksomme på det ikke var, som vi troede og havde en skriftlig bekræftelse på. En deltager havde taget kontakt til stedet, for om muligt at kunne ankomme en sag før. Han fik at vide at hotellet var solgt og lukke den 30. sep Gode råd var nu dyre, men ved forhandling blev håndværkerne, der skulle i gang med ændringer af de solgte bygninger, udsat i en uge, hvorefter vi komme under tag og blive forplejet. som planlagt. Jubilæet der blev fejret ved en reception den 7. okt. i cafeteriet på Nørre Uttrup Kaserne. 145 personer deltog herunder mange af vore medlemmer der havde fulgt opfordringen, til at møde op. Efterfølgende er der udsendt takkekort til givere af gaver. Takkekortet er udformet med billeder fra receptionen og et skrevet indlæg. Den 8. oktober fortsatte EUROTRÆFFET med gudstjeneste i Vor Frue Kirke. Opstilling og mach gennem Aalborg til modtagelse i Medborgerhuset. Viceborgmester Helle Frederiksen modtog os og holdt én fin tale for de fremmødte. Træffet sluttede med Festmiddag på Restaurant Orkideen. En fin aften med særdeles og rigelig mad. Garnisonskommandant Flemming Larsen holdt en fin festale, der var også taler af Rogalands formand Jarl Pedersen, og Formanden for Vestfold Telemark, Knut Jørgensen, der afleverede Stafetten gav os en bog i anledning af UNEFs 50 år. til os til opbevaring i 1 år. Dan Fruergaard holdt tale, og efterfølgende blev Ole Nørholt udnævnt som Æresmedlem. En handling der var ved at tage pusten fra Ole, men han er kommet sig efterfølgende. Efter at have sagt farvel til vore Norske venner dagen efter (søndag) kunne vi puste ud, og se tilbage på et par gode arrangementer. PR Vi har været repræsenteret med Fane ved følgende begivenheder. Hjemmeværnets Nytårs Gudstjeneste i Budolfi Kirke. Valdemarsdag på Aalborghus Slot. DBBs Sommerstævne i Hobro. Afsløring af mindepladsen på Kastellet i København. National Flagdag i Aalborg (Gl. torv). Begravelse af pens. Major K. P. Andersen, Vodskov. Hjemkomst og overrækkelse af fredsprismedaljer til UNIFILL hold 05. Hjemkomstparade For UNIFILL 05 og March gennem Aalborg. Dronningens 40 års Regents jubilæum København.(14. jan. 2012) Pressen. Vi har ikke haft det store held med at påkalde den skrevne presses opmærksomhed, dog havde Vodskov Avis et stykke i avisen om vort Jubilæum og ved medaljeoverrækkelse til UNIFIL 05 den 7. dec. Stykket der prægede forsiden, så vi er blevet omtalt, Vi arbejder stadig med de større aviser i vort område. Men dette er dog en begyndelse.

3 Aalborg Garnison. Vi har et fint og respektfuldt samarbejde med myndighederne på kasernen. Vi møder stor velvillighed når vi henvender os med noget vi kunne ønske os. Samarbejde. Vi er igen indtrådt som medlem af De samarbejdende Soldaterforeninger i Aalborg. Vi deltager i de møder der bliver indkaldt til, og vi føler os velkommen. De samarbejdende Soldaterforeninger på Aalborg Kaserner. Kredsen er blevet udvidet med DsS, som har udtrykt glæde over, at være blevet inviteret til at deltage i møderne. Formanden har udtrykt glæde over dette. Vi skal fremover samordne vore arrangementer, så vi ikke falder over hinanden med to arrangementer på samme tid. Veteranhjem Aalborg. Vi er medlem i hjemmets støtte forening. Der er gjort et stort stykke arbejde for at få tingene til at fungere. Det er lykkedes, og på en ekstra ordinær generalforsamling er der blevet valgt en ny bestyrelse, med Pensioneret Chefsergent Asger Kibsgaard som formand. Der har været afholdt åbent hus arrangement den 29. november i tiden 1600 til Vi kan kun anbefale at vore medlemmer aflægger Veteranhjemmet et besøg og ved selvsyn konstaterer hvorledes det ser ud, og fungere. Hædersbevisninger. Som nævnt i Baretten sidste år, så har Hendes Majestæt Dronning Margrethe givet generel bæretilladelse til The Nordic Blue Berrets Medal of Honour. På given foranledning skal vi gøre opmærksom på at denne medalje ikke kan købes eller ansøges. Den uddeles for fortjenstfuldt arbejde og efter indstilling og godkendelse. Der er tre klasser for medaljen Bronze, Sølv og Guld. UN Peacekeepers Day 29. maj I anledning af vort 40 foreningsjubilæum havde vi indstillet følgende til at modtage ovennævnte medalje i Sølv, nemlig Garnisonskommandant Oberst Flemming Larsen og vor kasserer Johs. Christiansen og i bronze Næstformand Erik Steensen og tidligere bestyrelsesmedlem Kai Lisberg. Medaljen blev overrakt af forhenværende Statsminister Lars Løkke Rasmussen. Motiveringen for tildelingen er at de alle har gjort et stort godt stykke arbejde i og for foreningen. Gaver, som vi modtog den 7. okt Vi modtog adskillelige flasker vin, billeder, glasvaser, gaslighter til lys, bøger, En fin plakette og Trænregimentets Skjold nr. 2. Sølvskål m/veteranmærke.

4 Hvad gør man så med disse gaver? På 1. møde efter festlighederne fik hvert bestyrelsesmedlem lov at tage 2 fl. vin. Skjolde og plakette, billeder er hængt op i stuen, og bøgerne sat i biblioteket. Medlemspleje. I året der er gået har vi ydet økonomisk støtte til vore medlemmer der deltog i Festmiddagen på restaurant Orkideen på 325,- pr kuvert. Ligeledes har vi afholdt reception i forbindelse med 40 års jubilæet, her kunne vore medlemmer der var interesseret deltage uden beregning. For at så mange som muligt får glæde af de mange vin gaver blev det besluttet at lade dem indgår i julespillet. Der er i december udsendt 271 julehilsener til medlemmer og samarbejdspartnere. Besøg ude fra. Den 4. nov. havde vi besøg af 15 soldaterkammerater fra samvirket i Odense. De bad om optagelse i Christian den IVs laug sammen med en person fra Seniorlauget. Vi fik det arrangeret og de gæve Fynboer og Seniorlaugets mand havde et par fornøjelige timer og en oplevelse rigere. Nordisk samarbejde. Vore norske venner i Stavanger (afd. Rogaland) har i Sjekkposten nr. 6/11 et to siders stykke om Eurotræffet i Aalborg. Det indeholder en del ros for arrangementet og det er vort indtryk at samarbejdet med de noirske afdelinger gå godt. Medaljeoverrækkelse den 7. dec. Vi blev kontaktet af Chefen for UNIFILL 05 major Bob Ishøj Fagerholt, som bad os overrække 62 Fredsprismedaljer til det hjemkomne hold. Det skete i gymnastiksalen på Nørre Uttrup Kaserne. UNIFILL 05 er det sidste hold der har gjort en forskel i Libanon, i hvert fald i denne omgang. Hjemkomstparade den 8. dec. Vi deltog i marchen gennem byen og receptionen i Aalborg Kongres og Kultur center. Herefter fortsatte vi til Nørre Uttrup Kaserne, hvor der var parade med delragelse af Forsvarschefen General Bartels og Forsvarsministeren, samt chefen for Hærens Operative Kommando Generalmajor Agner Rokos. Ved afslutningen af paraden fik Generalmajoren tilbageleveret missionsfanen af Oberstløjtnant Steen Møller Pedersen. Et synligt tegn på missionen er slut. Hvervning. Vi har en rimelig tilgang af nye medlemmer men vi kunne sagtens ønske os flere. Vi ved også, at kun sult, lange negle og lommeuld kommer af sig selv, alt andet skal man gøre en indsats for at nå. Derfor har vi ladet fremstille 2 foldere fra begivenhederne i Aalborg den 7. og 8. dec. Sammen med et brev

5 og julehilsen er de afsendt til de hjemvendte, der bliver bosat i vort område. Det er vort håb, at det vil give nogle nye medlemmer. Formandsmøde den 17. sep. Vi har haft fornøjelsen at være værter med dette års Formandsmøde, et møde der på alle måder forløb godt, og som vi har fået megen anerkendelse for. Mange af de deltagende formænd havde ikke set eller været i vore lokaler før, og gav udtryk for beundring, og lidt misundelse. Økonomi: Årets resultat må anses for værende tilfredsstillende, hvilket vil fremgår af kassereren gennemgang. Hvad vil så i 2012.? Efter at have forladt et godt og spændende år med rigtig meget lave for at få tingene til at fungere. Må vi når vi ser tilbage på det konstatere det har været meget sjovt, at arbejde med. Vi kunne tænke os at vi i det kommende år forsøgte at udvide vore aktiviteter med f.eks. Bowling, men vil også gerne høre fra vore medlemmer om der kunne være andre ting man ønsker. For 2 år siden udvidede vi vort kartotek med også at indeholde e-adresser. Det medførte ca opringninger for at få 241 adresser. Men der sker desværre det i hverdagen at nogle ændre adresser det er naturlig ikke forbudt. Men når man så samtidig ikke meddeler os det er der huller i systemet. Vi vil derfor bede om, at vi får det at vide, når en sådan handling er aktuel. Vi vil arbejde for at forøge tilgangen af nye medlemmer og bevare bestående medlemmer. Vi vil bevare det fremragende forhold vi har til andre soldaterforeninger i vort område. Vi har udstyret, og kunne tænke os, at lavet et eller to grill arrangementer på terrassen, ved vore lokaler. Ping Pong, vi vil gerne lægge op til en udvidet kontakt til vore medlemmer, hvor vi får nogle input, om hvad man ønsker. Samtidig en stor opfordring til at meddele når man skifter adresse og går fra fastnet- til mobiltelefoni. Det tager ca. 2 min at sende en mail herom og hjælper utrolig meget i den anden ende. Vi har forsøgt at være hele turen rundt i denne beretning som herefter fremlægges til godkendelse.

6

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

www.jbwu.dk Få del i en million Sidste chance for at få del i Gunnar Nu Fondens midler Ungdommen: JBwU s afgørelse af JM 2009 Se side 18

www.jbwu.dk Få del i en million Sidste chance for at få del i Gunnar Nu Fondens midler Ungdommen: JBwU s afgørelse af JM 2009 Se side 18 JBU INFO 26. ÅRGANG NUMMER 17 30. /31. maj 2009 En kendt Statsminister sagde en gang: Man har et standpunkt til man tager et nyt Denne udtalelse, kunne for en gang skyld også bruges af Redaktionen, vi

Læs mere

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 FORORD! SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. 2013. oooooo000000oooooo SILKEBORG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Musikforeningen Holbæk Jazz Dage -af Erik F. Andersen

Musikforeningen Holbæk Jazz Dage -af Erik F. Andersen Musikforeningen Holbæk Jazz Dage -af Erik F. Andersen I året hvor Holbæk Jazzklub fejrer sit 50. års jubilæum kan det vel næppe være nogen hemmelighed at de lokale jazzgrupper har haft en stor rolle i

Læs mere

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere