Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested. Administrationscentret Store Sal Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Onsdag den 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested. Administrationscentret Store Sal Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Onsdag den 17."

Transkript

1 Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Store Sal Stationsvej 38, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 17. august 2011 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet er planlagt til at slutte kl. 18:00. Næste møde i Handicaprådet finder sted torsdag den 6. oktober 2011 Formand Kurt Nielsen (DH - Dansk Blindesamfund), Næstformand Erik Mollerup (Kommunalbestyrelsen - V), Søren Grotum (DH - Dansk Blindesamfund), Per H. Kæseler (DH - Dansk Handicap Forbund), Anne Bonné (Forældreforeningen i Rudersdal), Hans Munk Nielsen (Kommunalbestyrelsen - V), Christian Kjær (Kommunalbestyrelsen - C), Poul Bach (Kommunalbestyrelsen - A) Lissi Nielsen, Jørgen Svendsen, Finn Hansen

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Godkendelse af dagsorden 6 2 Orientering om Gefions virke 7 3 Høring - Budget Høring - Beskæftigelsesplan Høring - Kvalitetsstandarder Ældreområdet 15 6 Høring - Visitationskriterier for træningstilbud Ældreområdet 16 7 Høring - Strategi for den gode inklusion 17 8 Høring - Udbud på kropsbårne hjælpemidler 18 9 Høring - Ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område Evaluering af Handicaprådets arbejde Planlægning af møde med borgmester Erik Fabrin Orientering - Status på 18 frivilligt socialt arbejde og 79 tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Orientering - Ventelister til dag- og botilbud på Psykiatri- og Handicapområdet Orientering - Ventelister til plejeboliger og ældreboliger Meddelelser Sager til pressen 35 2/35

3 Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Høring - Budget Budgetforslag 2012 (109654/11) 2. Tilpasningsforslag Byplanudvalget (109859/11) 3. Tilpasningsforslag Teknik- og Miljøudvalget (109865/11) 4. Tilpasningsforslag Kultur- og Fritidsudvalget (109722/11) 5. Tilpasningsforslag Børne- og Skoleudvalget (109970/11) 6. Tilpasningsforslag Social- og Sundhedsudvalget (109755/11) 7. Tilpasningsforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (110051/11) 8. Tilpasningsforslag Økonomiudvalget (110043/11) 4. Høring - Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan Forslag af 22. juni 2011 (109496/11) 5. Høring - Kvalitetsstandarder Ældreområdet 1. Kvalitetsstandard - Faldforebyggende indsats (107905/11) 2. Kvalitetsstandard - Genoptræning døgnophold (107320/11) 3. Kvalitetsstandard - Ambulant genoptræning (107319/11) 4. Kvalitetsstandard - Personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem (109450/11) 5. Kvalitetsstandard - Vedligeholdende træning (107321/11) 6. Høring - Visitationskriterier for træningstilbud Ældreområdet 1. Visitationskriterier - Træningstilbud i Rudersdal Kommune (107322/11) 7. Høring - Strategi for den gode inklusion 1. Inklusion - Høringsbrev (78202/11) 2. Inklusion - Forundersøgelse af den kommunale praksis (78203/11) 3. Inklusion - Strategi for Den Gode Inklusion (78204/11) 8. Høring - Udbud på kropsbårne hjælpemidler 1. Udbud på kropsbårne hjælpemidler - Kapitel 2 Kravspecifikation - høringsmateriale (112260/11) 2. Udbud på kropsbårne hjælpemidler - Tidsplan - til orientering (113055/11) 9. Høring - Ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område 1. Ydelseskatalog Bøgelunden, september 2011 (60914/11) 2. Ydelseskatalog Bøgen, september 2011 (60918/11) 3/35

4 3. Ydelseskatalog Enghusene, september 2011 (75528/11) 4. Ydelseskatalog Gefion, september 2011 (96746/11) 5. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Birkerød Parkvej, september 2011 (113007/11) 6. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Bregnerødvej 1A, september 2011 (112723/11) 7. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Bregnerødvej 55-57, september 2011 (113010/11) 8. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Dronninghus, september 2011 (112772/11) 9. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Gl Holte Gade, september 2011 (113095/11) 10. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Ruder Es, september 2011 (112724/11) 11. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Skovvang, september 2011 (112727/11) 12. Ydelseskatalog Piberødhus, september 2011 (101388/11) 13. Notat om høringssvar vedr. ydelseskatalog af (113887/11) 12. Orientering - Status på 18 frivilligt socialt arbejde og 79 tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 1. Fordeling tilskud efter 79 i 2011 (92501/11) 2. Redegørelse for 2010 for 79 (96366/11) Fordeling af midler i 2011 (96386/11) tilskud til foreninger fordelt på målgruppe og aktivitet i 2010 (96381/11) 13. Orientering - Ventelister til dag- og botilbud på Psykiatri- og Handicapområdet 1. Ventelisteopgørelse 2. kvartal 2011 (105265/11) 14. Orientering - Ventelister til plejeboliger og ældreboliger 1. Orientering om ventelister 2. kvartal 2011 (97504/11) 15. Meddelelser 1. Brev til chef for skoleområdet Martin Tinning - Inklusionsprojektet og stratgiplan for den gode inklusion (84168/11) 2. Brev til direktør Henning Bach Christensen - Høring i forbindelse med ny skolestruktur i Rudersdal Kommune (82842/11) 3. Brev til Kirsten Schmidt - Kvitteringssvar (82312/11) 4. Brev til Psykiatri og Handicap - Udpegning til byggeudvalg (82786/11) 5. Brev til Teknik og Miljø - Nyt navigations- og informationssystem (82809/11) 6. Svar fra direktør Iben Koch til Kurt Nielsen vedrørende status for udmøntningen af puljen til initiativer vedrørende tilgængelighed (93720/11) 7. Svar på høring vedrørende udbud på hjælpemidler (79579/11) 8. Høringssvar til forslag til kvalitetsstandarder inden for servicelovens område (79372/11) 9. Høringssvar til forslag om ændring af ledsageordning for personer i botilbud i Rudersdal Kommune (84655/11) 10. Invitation til borgermøde om fremtidens socialpsykiatri i Rudersdal Kommune 4/35

5 (100778/11) 5/35

6 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr. Indstilling Sekretariatet foreslår, at dagsordenen godkendes. 6/35

7 2 Orientering om Gefions virke Sagsnr. Resumé Handicaprådet har ønsket at få en orientering om dag- og botilbudenes virke. Sagsfremstilling Forstander Jørgen Svendsen er inviteret kl. 15:30 til at orientere om helhedstilbudet Gefion. Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 7/35

8 3 Høring - Budget Sagsnr. Resumé Rudersdal Kommune har sendt budgetforslag samt forslag til tilpasninger til høring i Handicaprådet. Høringssvar kan fremsendes til Psykiatri og Handicap på Der er svarfrist den 20. august Sagsfremstilling Økonomichef Finn Hansen er inviteret kl for at præsentere budgetforslaget for Handicaprådet. På politikområdet faste ejendomme mv., som henhører under Byplanudvalget er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 1.1 Driftsikring af boligbyggeri Reduceret beløb til driftssikring af boligbyggeri 1.2 Beboelsesejendomme mv. Opsigelse af eksternt lejemål På politikområdet miljø samt veje og grønne områder m.v., som henhører under Teknik- og Miljøudvalget er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 2.1 Kirkegårde Vedligeholdelse af kirkegårde 2.2 Materielgårde Værkstedsbetjening 2.3 Kollektiv Trafik Busdrift 2.4 Vedligeholdelse af vandløb Reduktion af vandløbsvedligeholdelse 2.5 Vejvedligeholdelse mv. Bortskaffelse af blomsterkummer på kommunens indkørselsveje 2.6 Rabatter grøfter og skråninger 2.7 Grønne områder og naturpladser Mindre græsslåning af vejrabatter og vejarealer Reduktion af beskæring og opretning af træer langs vejareal samt bortfald af vinterafdækning af enkeltstående træer 8/35

9 2.8 Vejvedligeholdelse Udskiftning/renovering af signalanlæg 2.9 Vejvedligeholdelse Mindre vedligeholdelse af fortove samt kantstensopretninger På politikområdet kultur, som henhører under Kultur- og Fritidsudvalget er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 3.1 Bibliotekerne Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Biblioteksforening 3.2 Bibliotekerne Nærum Bibliotek redefineres til cafébibliotek / biblioteksservice, Lokalhistorisk Arkiv flyttes til Nærum Bibliotek og der indrettes medietilbud m.m. for unge på Nærum Ungdomsgård 3.3 Bibliotekerne Vedbæk Bibliotek nedlægges og i stedet etableres bibliotekstilbud på Kulturcenter Mariehøj 3.4 Folkeoplysning Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud til frivillige, folkeoplysende aktiviteter samt lokaletilskud til aktiviteter for børn og unge På politikområdet undervisning og børn og unge og dagtilbud til børn, som henhører under Børne- og Skoleudvalget, er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 4.1 Skoleområdet Skolebiblioteker/fællessamling 4.2 Befordring Effektivisering af befordringen 4.3 Særlige dagtilbud og Oprettelse af ressourcegrupper særlige klubber 4.4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 4.5 Døgninstitutioner for børn og unge Effektivisering af arbejdsgange Bedre udnyttelse af egne institutioner 4.6 Folkeskoler Lærernes tilsynstid 4.7 Skolefritidsordninger Større rummelighed på normalområdet Kommunale specialklasser 4.8 Skolefritidsordninger Forhøjelse af takster i SFO 4.9 Folkeskoler Ændring af basistimetallet i skoleforløbet 4.10 Folkeskoler Central pulje som Børne- og Skoleudvalget årligt disponerer til læremidler 4.11 Folkeskoler Kursusvirksomhed 4.12 Folkeskoler Drift, personale, teknisk servicemedarbejdere 9/35

10 4.13 Folkeskoler Reduktion i puljen til pædagogisk IT 4.14 Folkeskoler Forøgelse af lærernes undervisningstid og reduktion af lærernes tid til efteruddannelse 4.15 Folkeskoler Reduktion i puljen til langtidssyge 4.16 Folkeskoler Områdechefens pulje 4.17 Kommunal sundhedstjeneste Fjernelse af 3½-årsbesøg til førstegangsforældre 4.18 Sociale formål Stram visitering til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 4.19 Børnehaver og integrerede daginstitutioner Overgang fra børnehave til SFO pr. 1.5., lukning af 2 til 3 børnehuse 4.20 Fælles formål Fællespulje uddannelse/kompetenceudvikling 4.21 Personale Reduktion af antal skolekonsulenter 4.22 Børnehaver og integrerede daginstitutioner Mellemmåltider til børnehavebørn På politikområdet sundhedsudgifter, ældre og tilbud til voksne med særlige behov, som henhører under Social- og Sundhedsudvalget, er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 5.1 Sundhedsudgifter Fokus på henvisningsregler og limiteringsbestemmelser inden for vederlagsfri fysioterapi 5.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.5 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Sammenlægning af aktivitetscenter på Teglporten og Pensionisthuset på Mantziusgården Rationalisering ved brug af velfærdsteknologi på plejecentre. Indførelse af dosisdispensering af medicin i hjemmesygeplejen og på plejecentre Nedlæggelse af rådighedstjeneste på plejecentre 5.6 Botilbud for sindslidende Generel nedskæring af budget til Dronninghus 5.7 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.8 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Effektivisering og reduktion af tidsforbrug i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg Hjemtagelse af taxakørsel 5.9 Forebyggende indsats Kursus, supervision m.m. vedrørende Rudersdal Aktivitets og Støttecenter 5.10 Forebyggende indsats og bygningsdrift Husleje vedrørende Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter 5.11 Længerevarende botilbud - Koordinationsopgaver og fælles admini- 10/35

11 administration stration 5.12 Andre sundhedsudgifter Budgetreduktion i forbindelse med begravelseshjælp og befordring til egen læge 5.13 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.14 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Projekt "Aktiv hver dag" udvides med deraf afledte besparelser i hjemmeplejen Hjemtagning af daghjemsfunktion for svagtseende samt harmonisering af åbningstider for daghjem 5.15 Forebyggende indsats for Nedlæggelse af café Ny Holte Port ældre og handicappede 5.16 Midlertidige og længerevarende Visitation af borgere til botilbud botilbud 5.17 Aflastning i døgntilbud Aflastningsdøgn til borgere i kommunens egne botilbud 5.18 Midlertidig og længerevarende Hjemtage sager som handlekommune botilbud samt ledsa- gelse 5.19 Kørsel til dagtilbud Kørsel til dagtilbud 5.20 Samværs- og aktivitetstilbud Inklusion og klubtilbud i egne væresteder 5.21 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Øgede indtægter fra udlejning af genoptræningsfaciliteter 5.22 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.23 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.24 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.25 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.26 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Takststigning samt harmonisering af brugerbetaling på aktivitetscentre Ændring af kvalitetsstandard på plejecentre Reduktion af levering af praktisk hjælp, rengøring. Reduktion af praktisk hjælp til tøjvask, hjemmeplejen Reduktion af personaleressourcer på aktivitetscentre 5.27 Længerevarende botilbud Ferierejse for beboere i 108 botilbud 5.28 Beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud 5.29 Beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud Dagtilbud til borgere over folkepensionsalder Dagtilbud i færre dage Ældre er opmærksomme på, at der i tilpasningsforslag 5.2 har indsneget sig en fejl i 1. afsnit, sidste linje: "Endvidere påregnes en flytning af plejehjemsdistrikt Vaserne fra Vejlesøparken til Teglporten". Korrekt er: "Distrikt Vaserne påregnes en flytning fra Teglporten 2 til Teglporten 11". 11/35

12 På politikområdet erhvervsudvikling, som henhører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 6.1 Erhvervsservice og iværksætteri Lokal erhvervsservice På politikområdet administration mv., som henhører under Økonomiudvalget, er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 7.1 Fælles formål Porto for udsendelse af kommunens breve 7.2 Teknik og Miljø Effektivisering af drift og vedligeholdelse på kommunale ejendomme 7.3 Dagtilbud til børn Personale 7.4 Psykiatri og Handicap Administrationen i Psykiatri og Handicap 7.5 Tinglysningsafgift Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskat 7.6 Ældre Effektivisering af arbejdsgange samt øget brug af digitalisering i administrationen 7.7 Ældre Konvertering af administrationslokaler på Øverødvej 102 til ældrebolig 7.8 Skoleområde Personale 7.9 Kultur Løn til administrationspersonale i Kultur Administration Børn og Unge Effektivisering af administrationen 7.11 Personale Personaletilpasning 7.12 Sekretariat og Direktion Personale, kontorhold mv Byplan Personale 7.14 Fælles formål Arbejdsskadeforsikring 7.15 Løn- og barselspuljer Lønpuljer 7.16 Jobcentret Servicetilpasning inden for aktivering af dagpengemodtagere, førstegangssamtaler med kontanthjælpsmodtagere og hjælp til flygtninge i forbindelse med indflytning i permanent bolig 7.17 Teknik og Miljø Reduceret konsulentbistand fra Rudersdal Ejendomme til institutionsledere mv. som har lokalt ansvar for drift og vedligeholdelse af en kommunal ejendom 7.18 Jobcentret Virksomhedsbesøg 7.19 Økonomi Konsulentbistand fra Økonomi til Direktion og øvrige områder 7.20 Jobcentret Personaletilpasning Høringssvar kan fremsendes til Psykiatri og Handicap på psykiatrioghandi- 12/35

13 med henblik på at blive behandlet i de politiske udvalg. Der er svarfrist den 20. august De indkomne høringssvar vil blive sendt til kommunalbestyrelsens medlemmer, og svarene vil blive forelagt til drøftelse i fagudvalgene den 14. september 2011 og i Økonomiudvalget den 21. september Økonomiudvalget har førstebehandling af budgetforslaget den 24. august Kommunalbestyrelsens førstebehandling er den 31. august 2011, hvor der også er borgermøde om budgetforslaget. Ifølge tidsplanen vedtages budgettet den 12. oktober Bilag 1 Budgetforslag Tilpasningsforslag Byplanudvalget 3 Tilpasningsforslag Teknik- og Miljøudvalget 4 Tilpasningsforslag Kultur- og Fritidsudvalget 5 Tilpasningsforslag Børne- og Skoleudvalget 6 Tilpasningsforslag Social- og Sundhedsudvalget 7 Tilpasningsforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8 Tilpasningsforslag Økonomiudvalget Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 13/35

14 4 Høring - Beskæftigelsesplan Sagsnr. Resumé Beskæftigelse har sendt forslag til Beskæftigelsesplan 2012 i høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Beskæftigelse har den 1. juli 2011 sendt forslag til Beskæftigelsesplan 2012 i høring hos Handicaprådet. Høringssvar kan sendes til Beskæftigelse på med cc til Birger Mac Der er svarfrist mandag den 22. august 2011 inden kl. 12. Forslag og høringssvar behandles i Det lokale Beskæftigelsesråd på mødet den 30. august Bilag 1 Beskæftigelsesplan Forslag af 22. juni 2011 Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 14/35

15 5 Høring - Kvalitetsstandarder Ældreområdet Sagsnr. Resumé Ældreområdet har sendt forslag til kvalitetsstandarder i høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Ældreområdet har den 25. juli 2011 sendt følgende forslag til kvalitetsstandarder til høring i Handicaprådet og Seniorrådet: Faldforebyggende indsats Genoptræning døgnophold Ambulant genoptræning Personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Vedligeholdende træning Høringssvar kan sendes til Ældreområdet på Der er svarfrist den 22. august Forslag og høringssvar behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. september Bilag 1 Kvalitetsstandard - Faldforebyggende indsats Kvalitetsstandard - Genoptræning døgnophold Kvalitetsstandard - Ambulant genoptræning Kvalitetsstandard - Personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandard - Vedligeholdende træning Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 15/35

16 6 Høring - Visitationskriterier for træningstilbud Ældreområdet Sagsnr. Resumé Ældreområdet har som supplement til høringen om kvalitetsstandarderne sendt forslag til visitationskriterier for træningstilbud til høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Ældreområdet har som supplement til høringen om kvalitetsstandarderne sendt visitationskriterier for træningstilbud til høring hos Handicaprådet den 2. august Høringssvar kan sendes til Ældreområdet på Der er svarfrist den 22. august Forslag og høringssvar behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. september Bilag 1 Visitationskriterier - Træningstilbud i Rudersdal Kommune Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 16/35

17 7 Høring - Strategi for den gode inklusion Sagsnr. Resumé Børne- og Skoleudvalget har sendt forslag til strategi for den gode inklusion til høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget behandlede på deres møde den 11. maj 2011 et forslag til en strategi for den gode inklusion. Det blev besluttet at sende forslaget i høring hos relevante parter og genoptage sagen på udvalgets møde til september. Forslaget er fremsendt til høring i Handicaprådet den 19. maj Høringssvar kan sendes til skoleområdet ved Hanne Dencker senest lørdag den 20. august 2011 på Bilag 1 Inklusion - Høringsbrev 2 Inklusion - Forundersøgelse af den kommunale praksis 3 Inklusion - Strategi for Den Gode Inklusion Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 17/35

18 8 Høring - Udbud på kropsbårne hjælpemidler Sagsnr. Resumé Indkøb, som er en afdeling under Økonomiområdet, har sendt et udbud af personlige, kropsbårne hjælpemidler i høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Indkøbsfunktionen i Rudersdal Kommune har udarbejdet udbudsmateriale til "EUudbud af personlige, kropsbårne hjælpemidler" i samarbejde med Allerød Kommune, Frederiksberg Kommune, Furesø Kommune, Herlev Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Udarbejdelse af udbuddet er sket i dialog med repræsentanter for brugerne udpeget af Danske Handicaporganisationer Status for udbudsmaterialet er: Udbudsmaterialet foreligger i foreløbig endelig stand og sendes nu i høring hos kommunernes Handicapråd. Til Handicaprådets orientering lægger udbudsmaterialet sig op ad det materiale, som Vejle Kommune og Indkøbscentral Nordsjælland har gennemført af lignende udbud. Udbudsmaterialet omfatter: - Delaftale 1, Kompressions- og lymfødemstrømper - Delaftale 2, Brystproteser - Delaftale 3, Parykker Indkøbsfunktionen ser frem til at høre Handicaprådets kommentarer til kvalificering af det foreliggende udbudsmateriale. Høringssvar kan sendes til Henrik Bækby Bertelsen senest den 5. september 2011 på til med cc til Fortrolighed - Indkøb gør rådet opmærksom på, at såfremt materialet havner hos en tilbudsgiver, vil Indkøb komme i dilemma om, hvorvidt denne tilbudsgiver skal udelukkes fra at deltage i udbuddet. Der henstilles derfor til, at rådsmedlem- 18/35

19 merne så vidt muligt behandler bilagene internt. - Bilag til høringen kan ikke læses på hjemmesiden, når dagsordenen offentliggøres. Bilag 1 Udbud på kropsbårne hjælpemidler - Kapitel 2 Kravspecifikation - høringsmateriale 2 Udbud på kropsbårne hjælpemidler - Tidsplan - til orientering Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 19/35

20 9 Høring - Ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område Sagsnr. Resumé Psykiatri og Handicap har udarbejdet ydelseskataloger vedrørende indholdet af de ydelser og den service, som skal leveres i kommunens dag- og botilbud. Ydelseskatalogerne tager udgangspunkt i de tidligere udarbejdede kvalitetsstandarder for dag- og botilbudene, som blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i Sagen forelægges Handicaprådet til høring. Høringssvar kan sendes til Psykiatri og Handicap på Der er svarfrist den 22. august Forslag og høringssvar behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. september Sagsfremstilling Psykiatri og Handicap har udarbejdet ydelseskataloger for følgende dag- og botilbud: Botilbudet Bøgelunden Botilbudet Enghusene Botilbudet Piberødhus Helhedstilbudet Gefion Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter Ydelseskatalog for Værkstederne ved Rude Skov bliver udarbejdet ultimo 2011, når de er blevet etableret fuldt ud efter flytningen af alle aktiviteter til lokaler på Biskop Svanes Vej. Ydelseskataloger for bofællesskaberne Tårnborg og Tornevangsvej er ikke revideret, idet de to bofællesskaber nedlægges, når beboerne flytter til nyt botilbud på Biskop Svanes Vej i Ydelseskataloger for dette botilbud udarbejdes primo I henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2010 skal Kommunalbestyrelsen indberette oplysninger om kommunale dag- og botilbud til Tilbudsportalen. Oplysningerne, der skal indberettes, omfatter en række faktuelle oplysninger om tilbudet samt oplysninger om takstfastsættelse, organisering, antal pladser, indhold i ydelser m.v. De udarbejdede ydelseskataloger er et supplement til oplysningerne i 20/35

21 Tilbudsportalen. Ved udarbejdelsen er der taget udgangspunkt i de allerede foreliggende kvalitetsstandarder. Disse benævnes fremadrettet ydelseskataloger. Ydelseskatalogerne indeholder en beskrivelse af, hvilke ydelser og service, som dag- og botilbudene skal levere. Ydelseskatalogerne er derfor et redskab for såvel borgere som medarbejdere, idet borgerne kan orientere sig om, hvad de kan forvente fra tilbudene, og medarbejderne har klarhed over, hvilken ydelse og service de skal levere. Beboere og oprørende har på forskellig vis været inddraget i udarbejdelsen af ydelseskatalogerne, og bruger og pårørenderåd har haft mulighed for at afgive høringssvar vedrørende indhold i de beskrevne ydelser. Der henvises til vedlagte notat af 1. august 2011 om høringssvarene. Katalogerne er blevet ændret på visse punkter for at imødekomme forslag i de afgivne høringssvar. Hvad angår tilretning på baggrund af høringssvar fra pårørenderådet ved Gefion, sker dette, når forvaltningen har drøftet disse forslag med forstanderne fra de øvrige botilbud, idet forslagene vedrører ydelser, som er fælles for alle botilbud. Omfanget af ydelserne og serviceniveauet svarer til indholdet i de tidligere udarbejdede kvalitetsstandarder. Sagen har derfor ikke økonomiske konsekvenser. Bilag 1 Ydelseskatalog Bøgelunden, september Ydelseskatalog Bøgen, september Ydelseskatalog Enghusene, september Ydelseskatalog Gefion, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Birkerød Parkvej, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Bregnerødvej 1A, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Bregnerødvej 55-57, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Dronninghus, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Gl Holte Gade, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Ruder Es, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Skovvang, september Ydelseskatalog Piberødhus, september Notat om høringssvar vedr. ydelseskatalog af Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 21/35

22 22/35

23 10 Evaluering af Handicaprådets arbejde Sagsnr. Resumé Formandskabet ønsker en intern evaluering af Handicaprådets arbejde. Sagsfremstilling Formandskabet ønsker en evaluering af rådets første arbejdsår, herunder mødeform, aktivitetsniveau og håndtering af løbende sager mellem møderne. Sagen er udsat fra Handicaprådets møder den 20. januar 2011, 14. april 2011 og 19. maj Indstilling Formandskabet indstiller, at Handicaprådet evaluerer Handicaprådets arbejde. 23/35

24 11 Planlægning af møde med borgmester Erik Fabrin Sagsnr. Resumé Handicaprådet har ønsket et møde borgmester Erik Fabrin. Borgmesteren er inviteret til at deltage i Handicaprådets næste møde den 6. oktober 2011 kl. 16:15. Sagsfremstilling Handicaprådet har den 3. december 2010 henvendt sig til borgmester Erik Fabrin med henblik på at undersøge, hvilke initiativer Rudersdal Kommune har taget for at oplyse om konventionen og herved medvirke til, at konventionens bestemmelser kommer til udtryk i den politiske proces og finder anvendelse i forvaltningernes praksis. Som opfølgning på forespørgslen blev der den 16. februar 2011 afholdt et møde mellem formand for Handicaprådet Kurt Nielsen, direktør Birgitte Nystrup Lundgren og ansvarlig for Handicaprådets sekretariatsfunktion Lissi Nielsen for at drøfte konventionens indhold i forhold til de kommunale opgaver. På mødet blev det oplyst, at borgmesteren gerne holder et møde med Handicaprådet, hvis rådet har ønske om det, og i den forbindelse blev det aftalt, at det afklares med borgmesteren, om han har mulighed for at mødes med Handicaprådet i august måned i forbindelse med høringen om det kommende års budget. Borgmesteren kunne ikke deltage på Handicaprådets møde den 17. august Borgmesteren er i stedet inviteret til at mødes med Handicaprådet den 6. oktober 2011 kl. 16:15. Forud for mødet sendes dagsordenen for mødet til borgmesteren. Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet planlægger dagsordenen for mødet med borgmesteren. 24/35

25 12 Orientering - Status på 18 frivilligt socialt arbejde og 79 tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Sagsnr. Resumé Social og Sundhedsudvalget besluttede på møde den at vedtage Kulturområdets og Ældreområdets forslag til reviderede kriterier og forslag til ændrede procedurer for tildeling af tilskud i henhold til servicelovens 18 og 79 gældende for 2011 og fremefter. Kulturområdet og Ældreområdet fremlægger en orientering om anvendelse af midler i 2010, orientering om fordeling af midlerne i 2011, samt forslag til tematisering for fordeling af midlerne i Sagen forelægges Handicaprådet til orientering. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bemyndigede den Kulturområdet og Ældreområdet til at fordele budgetterede midler i henhold til servicelovens 18 og 79. Forvaltningen vender hermed tilbage med den årlige orientering/redegørelse over anvendte midler i 2010 samt orientering om fordeling af midler i Redegørelse for 2010 for 18 Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den Kulturområdets indstilling til fordeling af midler for Budgettet for 2010 var på kr. og forvaltningen indstillede kr., til fordeling blandt 27 ansøgere. Efterfølgende er der administrativt bevilget kr. til en ansøger. Kulturområdet har modtaget redegørelse og regnskab fra samtlige ansøgere, der viser at midlerne er brugt som ansøgt og i henhold til retningslinjerne. Heraf har en ansøger returneret ubrugte midler. Der er vedlagt bilag, som viser tilskud til foreningerne fordelt på målgrupper og aktiviteter for Redegørelse for 2010 for 79 Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den Ældreområdets indstilling til fordeling af midler for Budgettet for 2010 var på kr., og forvaltningen indstillede kr., som blev fordelt til 11 ansøgere. 25/35

26 Ældreområdet har modtaget redegørelse og regnskab fra samtlige ansøgere, der viser, at midlerne er brugt som ansøgt og i henhold til retningslinjerne. Der er vedlagt bilag, som viser fordeling af tilskud i Oversigt over fordeling af midler i 2011 efter tematisering Social- og Sundhedsudvalget har en årlig drøftelse og prioritering af mål eller temaer som Rudersdal Kommune ønsker at fremme med tilskud fra 18 eller 79 i det kommende år. Social- og Sundhedsudvalget har for 2011 tematiseret sundhedsfremmende tiltag i henhold til Rudersdal Kommunes sundhedspolitik. For 18 er det aftalt, at mindst halvdelen af midlerne bliver fordelt i henhold til tematiserende sundhedsfremmende tiltag og for 79 gælder det hele puljen. Kultur og Ældreområdet havde ved opslag i lokalaviserne samt på kommunens hjemmeside indkaldt ansøgninger om tilskud efter 18 og 79 med ansøgningsfrist Oversigt over fordeling af 18 og 79 for Frivilligt socialt arbejde Budgettet for 2011 er på kr. samt overførte midler fra 2010 på kr. i alt kr. Kultur har modtaget 32 ansøgninger for Der er fordelt kr. til 21 foreninger, som er tematiseret sundhed, og til øvrige 11 foreninger er der fordelt kr. til andre formål i henhold til gældende retningslinjer. Restbeløbet på kr. er til evt. nye foreninger i løbet af året. Der er vedlagt bilag, som viser foreninger, aktivitet og beløb, som de 32 foreninger er støttet med for Tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Budgettet for 2011 er på kr. Ældreområdet har modtaget 16 ansøgninger for i alt kr. Der er fordelt kr. til 9 ansøgere, som er tematiseret sundhed. Restbeløb kr. vil kunne anvendes efter formålet til nye initiativer i løbet af året. Der er vedlagt bilag, som viser fordeling af midler for Forslag til tematisering af fordeling af midler for 2012 Kulturområdet og Ældreområdet foreslår Social- og Sundhedsudvalget, at tematiseringen fra 2011 fortsættes i 2012 til fremme af tilskud til aktiviteter, der imødekommer prioriterede indsatser under sundhedspolitikken. Det foreslås fortsat, at mindst halvdelen af 18 midlerne anvendes til aktiviteter, der fremmer indsatser under sundhedspolitikken. Det foreslås for 79, at hele puljen anvendes til aktiviteter, der fremmer indsatser under sundhedspolitikken. 26/35

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 25. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen. PT! er der igen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 24-09-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Anthenæum" Skole og Families mødelokale. Bemærk: Kl. 13.00 i Mødelokale 1 har Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fælles drøftelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere