Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested. Administrationscentret Store Sal Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Onsdag den 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested. Administrationscentret Store Sal Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Onsdag den 17."

Transkript

1 Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Store Sal Stationsvej 38, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 17. august 2011 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet er planlagt til at slutte kl. 18:00. Næste møde i Handicaprådet finder sted torsdag den 6. oktober 2011 Formand Kurt Nielsen (DH - Dansk Blindesamfund), Næstformand Erik Mollerup (Kommunalbestyrelsen - V), Søren Grotum (DH - Dansk Blindesamfund), Per H. Kæseler (DH - Dansk Handicap Forbund), Anne Bonné (Forældreforeningen i Rudersdal), Hans Munk Nielsen (Kommunalbestyrelsen - V), Christian Kjær (Kommunalbestyrelsen - C), Poul Bach (Kommunalbestyrelsen - A) Lissi Nielsen, Jørgen Svendsen, Finn Hansen

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Godkendelse af dagsorden 6 2 Orientering om Gefions virke 7 3 Høring - Budget Høring - Beskæftigelsesplan Høring - Kvalitetsstandarder Ældreområdet 15 6 Høring - Visitationskriterier for træningstilbud Ældreområdet 16 7 Høring - Strategi for den gode inklusion 17 8 Høring - Udbud på kropsbårne hjælpemidler 18 9 Høring - Ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område Evaluering af Handicaprådets arbejde Planlægning af møde med borgmester Erik Fabrin Orientering - Status på 18 frivilligt socialt arbejde og 79 tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Orientering - Ventelister til dag- og botilbud på Psykiatri- og Handicapområdet Orientering - Ventelister til plejeboliger og ældreboliger Meddelelser Sager til pressen 35 2/35

3 Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Høring - Budget Budgetforslag 2012 (109654/11) 2. Tilpasningsforslag Byplanudvalget (109859/11) 3. Tilpasningsforslag Teknik- og Miljøudvalget (109865/11) 4. Tilpasningsforslag Kultur- og Fritidsudvalget (109722/11) 5. Tilpasningsforslag Børne- og Skoleudvalget (109970/11) 6. Tilpasningsforslag Social- og Sundhedsudvalget (109755/11) 7. Tilpasningsforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (110051/11) 8. Tilpasningsforslag Økonomiudvalget (110043/11) 4. Høring - Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan Forslag af 22. juni 2011 (109496/11) 5. Høring - Kvalitetsstandarder Ældreområdet 1. Kvalitetsstandard - Faldforebyggende indsats (107905/11) 2. Kvalitetsstandard - Genoptræning døgnophold (107320/11) 3. Kvalitetsstandard - Ambulant genoptræning (107319/11) 4. Kvalitetsstandard - Personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem (109450/11) 5. Kvalitetsstandard - Vedligeholdende træning (107321/11) 6. Høring - Visitationskriterier for træningstilbud Ældreområdet 1. Visitationskriterier - Træningstilbud i Rudersdal Kommune (107322/11) 7. Høring - Strategi for den gode inklusion 1. Inklusion - Høringsbrev (78202/11) 2. Inklusion - Forundersøgelse af den kommunale praksis (78203/11) 3. Inklusion - Strategi for Den Gode Inklusion (78204/11) 8. Høring - Udbud på kropsbårne hjælpemidler 1. Udbud på kropsbårne hjælpemidler - Kapitel 2 Kravspecifikation - høringsmateriale (112260/11) 2. Udbud på kropsbårne hjælpemidler - Tidsplan - til orientering (113055/11) 9. Høring - Ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område 1. Ydelseskatalog Bøgelunden, september 2011 (60914/11) 2. Ydelseskatalog Bøgen, september 2011 (60918/11) 3/35

4 3. Ydelseskatalog Enghusene, september 2011 (75528/11) 4. Ydelseskatalog Gefion, september 2011 (96746/11) 5. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Birkerød Parkvej, september 2011 (113007/11) 6. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Bregnerødvej 1A, september 2011 (112723/11) 7. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Bregnerødvej 55-57, september 2011 (113010/11) 8. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Dronninghus, september 2011 (112772/11) 9. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Gl Holte Gade, september 2011 (113095/11) 10. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Ruder Es, september 2011 (112724/11) 11. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Skovvang, september 2011 (112727/11) 12. Ydelseskatalog Piberødhus, september 2011 (101388/11) 13. Notat om høringssvar vedr. ydelseskatalog af (113887/11) 12. Orientering - Status på 18 frivilligt socialt arbejde og 79 tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 1. Fordeling tilskud efter 79 i 2011 (92501/11) 2. Redegørelse for 2010 for 79 (96366/11) Fordeling af midler i 2011 (96386/11) tilskud til foreninger fordelt på målgruppe og aktivitet i 2010 (96381/11) 13. Orientering - Ventelister til dag- og botilbud på Psykiatri- og Handicapområdet 1. Ventelisteopgørelse 2. kvartal 2011 (105265/11) 14. Orientering - Ventelister til plejeboliger og ældreboliger 1. Orientering om ventelister 2. kvartal 2011 (97504/11) 15. Meddelelser 1. Brev til chef for skoleområdet Martin Tinning - Inklusionsprojektet og stratgiplan for den gode inklusion (84168/11) 2. Brev til direktør Henning Bach Christensen - Høring i forbindelse med ny skolestruktur i Rudersdal Kommune (82842/11) 3. Brev til Kirsten Schmidt - Kvitteringssvar (82312/11) 4. Brev til Psykiatri og Handicap - Udpegning til byggeudvalg (82786/11) 5. Brev til Teknik og Miljø - Nyt navigations- og informationssystem (82809/11) 6. Svar fra direktør Iben Koch til Kurt Nielsen vedrørende status for udmøntningen af puljen til initiativer vedrørende tilgængelighed (93720/11) 7. Svar på høring vedrørende udbud på hjælpemidler (79579/11) 8. Høringssvar til forslag til kvalitetsstandarder inden for servicelovens område (79372/11) 9. Høringssvar til forslag om ændring af ledsageordning for personer i botilbud i Rudersdal Kommune (84655/11) 10. Invitation til borgermøde om fremtidens socialpsykiatri i Rudersdal Kommune 4/35

5 (100778/11) 5/35

6 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr. Indstilling Sekretariatet foreslår, at dagsordenen godkendes. 6/35

7 2 Orientering om Gefions virke Sagsnr. Resumé Handicaprådet har ønsket at få en orientering om dag- og botilbudenes virke. Sagsfremstilling Forstander Jørgen Svendsen er inviteret kl. 15:30 til at orientere om helhedstilbudet Gefion. Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 7/35

8 3 Høring - Budget Sagsnr. Resumé Rudersdal Kommune har sendt budgetforslag samt forslag til tilpasninger til høring i Handicaprådet. Høringssvar kan fremsendes til Psykiatri og Handicap på Der er svarfrist den 20. august Sagsfremstilling Økonomichef Finn Hansen er inviteret kl for at præsentere budgetforslaget for Handicaprådet. På politikområdet faste ejendomme mv., som henhører under Byplanudvalget er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 1.1 Driftsikring af boligbyggeri Reduceret beløb til driftssikring af boligbyggeri 1.2 Beboelsesejendomme mv. Opsigelse af eksternt lejemål På politikområdet miljø samt veje og grønne områder m.v., som henhører under Teknik- og Miljøudvalget er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 2.1 Kirkegårde Vedligeholdelse af kirkegårde 2.2 Materielgårde Værkstedsbetjening 2.3 Kollektiv Trafik Busdrift 2.4 Vedligeholdelse af vandløb Reduktion af vandløbsvedligeholdelse 2.5 Vejvedligeholdelse mv. Bortskaffelse af blomsterkummer på kommunens indkørselsveje 2.6 Rabatter grøfter og skråninger 2.7 Grønne områder og naturpladser Mindre græsslåning af vejrabatter og vejarealer Reduktion af beskæring og opretning af træer langs vejareal samt bortfald af vinterafdækning af enkeltstående træer 8/35

9 2.8 Vejvedligeholdelse Udskiftning/renovering af signalanlæg 2.9 Vejvedligeholdelse Mindre vedligeholdelse af fortove samt kantstensopretninger På politikområdet kultur, som henhører under Kultur- og Fritidsudvalget er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 3.1 Bibliotekerne Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Biblioteksforening 3.2 Bibliotekerne Nærum Bibliotek redefineres til cafébibliotek / biblioteksservice, Lokalhistorisk Arkiv flyttes til Nærum Bibliotek og der indrettes medietilbud m.m. for unge på Nærum Ungdomsgård 3.3 Bibliotekerne Vedbæk Bibliotek nedlægges og i stedet etableres bibliotekstilbud på Kulturcenter Mariehøj 3.4 Folkeoplysning Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud til frivillige, folkeoplysende aktiviteter samt lokaletilskud til aktiviteter for børn og unge På politikområdet undervisning og børn og unge og dagtilbud til børn, som henhører under Børne- og Skoleudvalget, er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 4.1 Skoleområdet Skolebiblioteker/fællessamling 4.2 Befordring Effektivisering af befordringen 4.3 Særlige dagtilbud og Oprettelse af ressourcegrupper særlige klubber 4.4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 4.5 Døgninstitutioner for børn og unge Effektivisering af arbejdsgange Bedre udnyttelse af egne institutioner 4.6 Folkeskoler Lærernes tilsynstid 4.7 Skolefritidsordninger Større rummelighed på normalområdet Kommunale specialklasser 4.8 Skolefritidsordninger Forhøjelse af takster i SFO 4.9 Folkeskoler Ændring af basistimetallet i skoleforløbet 4.10 Folkeskoler Central pulje som Børne- og Skoleudvalget årligt disponerer til læremidler 4.11 Folkeskoler Kursusvirksomhed 4.12 Folkeskoler Drift, personale, teknisk servicemedarbejdere 9/35

10 4.13 Folkeskoler Reduktion i puljen til pædagogisk IT 4.14 Folkeskoler Forøgelse af lærernes undervisningstid og reduktion af lærernes tid til efteruddannelse 4.15 Folkeskoler Reduktion i puljen til langtidssyge 4.16 Folkeskoler Områdechefens pulje 4.17 Kommunal sundhedstjeneste Fjernelse af 3½-årsbesøg til førstegangsforældre 4.18 Sociale formål Stram visitering til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 4.19 Børnehaver og integrerede daginstitutioner Overgang fra børnehave til SFO pr. 1.5., lukning af 2 til 3 børnehuse 4.20 Fælles formål Fællespulje uddannelse/kompetenceudvikling 4.21 Personale Reduktion af antal skolekonsulenter 4.22 Børnehaver og integrerede daginstitutioner Mellemmåltider til børnehavebørn På politikområdet sundhedsudgifter, ældre og tilbud til voksne med særlige behov, som henhører under Social- og Sundhedsudvalget, er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 5.1 Sundhedsudgifter Fokus på henvisningsregler og limiteringsbestemmelser inden for vederlagsfri fysioterapi 5.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.5 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Sammenlægning af aktivitetscenter på Teglporten og Pensionisthuset på Mantziusgården Rationalisering ved brug af velfærdsteknologi på plejecentre. Indførelse af dosisdispensering af medicin i hjemmesygeplejen og på plejecentre Nedlæggelse af rådighedstjeneste på plejecentre 5.6 Botilbud for sindslidende Generel nedskæring af budget til Dronninghus 5.7 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.8 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Effektivisering og reduktion af tidsforbrug i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg Hjemtagelse af taxakørsel 5.9 Forebyggende indsats Kursus, supervision m.m. vedrørende Rudersdal Aktivitets og Støttecenter 5.10 Forebyggende indsats og bygningsdrift Husleje vedrørende Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter 5.11 Længerevarende botilbud - Koordinationsopgaver og fælles admini- 10/35

11 administration stration 5.12 Andre sundhedsudgifter Budgetreduktion i forbindelse med begravelseshjælp og befordring til egen læge 5.13 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.14 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Projekt "Aktiv hver dag" udvides med deraf afledte besparelser i hjemmeplejen Hjemtagning af daghjemsfunktion for svagtseende samt harmonisering af åbningstider for daghjem 5.15 Forebyggende indsats for Nedlæggelse af café Ny Holte Port ældre og handicappede 5.16 Midlertidige og længerevarende Visitation af borgere til botilbud botilbud 5.17 Aflastning i døgntilbud Aflastningsdøgn til borgere i kommunens egne botilbud 5.18 Midlertidig og længerevarende Hjemtage sager som handlekommune botilbud samt ledsa- gelse 5.19 Kørsel til dagtilbud Kørsel til dagtilbud 5.20 Samværs- og aktivitetstilbud Inklusion og klubtilbud i egne væresteder 5.21 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Øgede indtægter fra udlejning af genoptræningsfaciliteter 5.22 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.23 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.24 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.25 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.26 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Takststigning samt harmonisering af brugerbetaling på aktivitetscentre Ændring af kvalitetsstandard på plejecentre Reduktion af levering af praktisk hjælp, rengøring. Reduktion af praktisk hjælp til tøjvask, hjemmeplejen Reduktion af personaleressourcer på aktivitetscentre 5.27 Længerevarende botilbud Ferierejse for beboere i 108 botilbud 5.28 Beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud 5.29 Beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud Dagtilbud til borgere over folkepensionsalder Dagtilbud i færre dage Ældre er opmærksomme på, at der i tilpasningsforslag 5.2 har indsneget sig en fejl i 1. afsnit, sidste linje: "Endvidere påregnes en flytning af plejehjemsdistrikt Vaserne fra Vejlesøparken til Teglporten". Korrekt er: "Distrikt Vaserne påregnes en flytning fra Teglporten 2 til Teglporten 11". 11/35

12 På politikområdet erhvervsudvikling, som henhører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 6.1 Erhvervsservice og iværksætteri Lokal erhvervsservice På politikområdet administration mv., som henhører under Økonomiudvalget, er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 7.1 Fælles formål Porto for udsendelse af kommunens breve 7.2 Teknik og Miljø Effektivisering af drift og vedligeholdelse på kommunale ejendomme 7.3 Dagtilbud til børn Personale 7.4 Psykiatri og Handicap Administrationen i Psykiatri og Handicap 7.5 Tinglysningsafgift Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskat 7.6 Ældre Effektivisering af arbejdsgange samt øget brug af digitalisering i administrationen 7.7 Ældre Konvertering af administrationslokaler på Øverødvej 102 til ældrebolig 7.8 Skoleområde Personale 7.9 Kultur Løn til administrationspersonale i Kultur Administration Børn og Unge Effektivisering af administrationen 7.11 Personale Personaletilpasning 7.12 Sekretariat og Direktion Personale, kontorhold mv Byplan Personale 7.14 Fælles formål Arbejdsskadeforsikring 7.15 Løn- og barselspuljer Lønpuljer 7.16 Jobcentret Servicetilpasning inden for aktivering af dagpengemodtagere, førstegangssamtaler med kontanthjælpsmodtagere og hjælp til flygtninge i forbindelse med indflytning i permanent bolig 7.17 Teknik og Miljø Reduceret konsulentbistand fra Rudersdal Ejendomme til institutionsledere mv. som har lokalt ansvar for drift og vedligeholdelse af en kommunal ejendom 7.18 Jobcentret Virksomhedsbesøg 7.19 Økonomi Konsulentbistand fra Økonomi til Direktion og øvrige områder 7.20 Jobcentret Personaletilpasning Høringssvar kan fremsendes til Psykiatri og Handicap på psykiatrioghandi- 12/35

13 med henblik på at blive behandlet i de politiske udvalg. Der er svarfrist den 20. august De indkomne høringssvar vil blive sendt til kommunalbestyrelsens medlemmer, og svarene vil blive forelagt til drøftelse i fagudvalgene den 14. september 2011 og i Økonomiudvalget den 21. september Økonomiudvalget har førstebehandling af budgetforslaget den 24. august Kommunalbestyrelsens førstebehandling er den 31. august 2011, hvor der også er borgermøde om budgetforslaget. Ifølge tidsplanen vedtages budgettet den 12. oktober Bilag 1 Budgetforslag Tilpasningsforslag Byplanudvalget 3 Tilpasningsforslag Teknik- og Miljøudvalget 4 Tilpasningsforslag Kultur- og Fritidsudvalget 5 Tilpasningsforslag Børne- og Skoleudvalget 6 Tilpasningsforslag Social- og Sundhedsudvalget 7 Tilpasningsforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8 Tilpasningsforslag Økonomiudvalget Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 13/35

14 4 Høring - Beskæftigelsesplan Sagsnr. Resumé Beskæftigelse har sendt forslag til Beskæftigelsesplan 2012 i høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Beskæftigelse har den 1. juli 2011 sendt forslag til Beskæftigelsesplan 2012 i høring hos Handicaprådet. Høringssvar kan sendes til Beskæftigelse på med cc til Birger Mac Der er svarfrist mandag den 22. august 2011 inden kl. 12. Forslag og høringssvar behandles i Det lokale Beskæftigelsesråd på mødet den 30. august Bilag 1 Beskæftigelsesplan Forslag af 22. juni 2011 Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 14/35

15 5 Høring - Kvalitetsstandarder Ældreområdet Sagsnr. Resumé Ældreområdet har sendt forslag til kvalitetsstandarder i høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Ældreområdet har den 25. juli 2011 sendt følgende forslag til kvalitetsstandarder til høring i Handicaprådet og Seniorrådet: Faldforebyggende indsats Genoptræning døgnophold Ambulant genoptræning Personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Vedligeholdende træning Høringssvar kan sendes til Ældreområdet på Der er svarfrist den 22. august Forslag og høringssvar behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. september Bilag 1 Kvalitetsstandard - Faldforebyggende indsats Kvalitetsstandard - Genoptræning døgnophold Kvalitetsstandard - Ambulant genoptræning Kvalitetsstandard - Personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandard - Vedligeholdende træning Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 15/35

16 6 Høring - Visitationskriterier for træningstilbud Ældreområdet Sagsnr. Resumé Ældreområdet har som supplement til høringen om kvalitetsstandarderne sendt forslag til visitationskriterier for træningstilbud til høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Ældreområdet har som supplement til høringen om kvalitetsstandarderne sendt visitationskriterier for træningstilbud til høring hos Handicaprådet den 2. august Høringssvar kan sendes til Ældreområdet på Der er svarfrist den 22. august Forslag og høringssvar behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. september Bilag 1 Visitationskriterier - Træningstilbud i Rudersdal Kommune Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 16/35

17 7 Høring - Strategi for den gode inklusion Sagsnr. Resumé Børne- og Skoleudvalget har sendt forslag til strategi for den gode inklusion til høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget behandlede på deres møde den 11. maj 2011 et forslag til en strategi for den gode inklusion. Det blev besluttet at sende forslaget i høring hos relevante parter og genoptage sagen på udvalgets møde til september. Forslaget er fremsendt til høring i Handicaprådet den 19. maj Høringssvar kan sendes til skoleområdet ved Hanne Dencker senest lørdag den 20. august 2011 på Bilag 1 Inklusion - Høringsbrev 2 Inklusion - Forundersøgelse af den kommunale praksis 3 Inklusion - Strategi for Den Gode Inklusion Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 17/35

18 8 Høring - Udbud på kropsbårne hjælpemidler Sagsnr. Resumé Indkøb, som er en afdeling under Økonomiområdet, har sendt et udbud af personlige, kropsbårne hjælpemidler i høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Indkøbsfunktionen i Rudersdal Kommune har udarbejdet udbudsmateriale til "EUudbud af personlige, kropsbårne hjælpemidler" i samarbejde med Allerød Kommune, Frederiksberg Kommune, Furesø Kommune, Herlev Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Udarbejdelse af udbuddet er sket i dialog med repræsentanter for brugerne udpeget af Danske Handicaporganisationer Status for udbudsmaterialet er: Udbudsmaterialet foreligger i foreløbig endelig stand og sendes nu i høring hos kommunernes Handicapråd. Til Handicaprådets orientering lægger udbudsmaterialet sig op ad det materiale, som Vejle Kommune og Indkøbscentral Nordsjælland har gennemført af lignende udbud. Udbudsmaterialet omfatter: - Delaftale 1, Kompressions- og lymfødemstrømper - Delaftale 2, Brystproteser - Delaftale 3, Parykker Indkøbsfunktionen ser frem til at høre Handicaprådets kommentarer til kvalificering af det foreliggende udbudsmateriale. Høringssvar kan sendes til Henrik Bækby Bertelsen senest den 5. september 2011 på til med cc til Fortrolighed - Indkøb gør rådet opmærksom på, at såfremt materialet havner hos en tilbudsgiver, vil Indkøb komme i dilemma om, hvorvidt denne tilbudsgiver skal udelukkes fra at deltage i udbuddet. Der henstilles derfor til, at rådsmedlem- 18/35

19 merne så vidt muligt behandler bilagene internt. - Bilag til høringen kan ikke læses på hjemmesiden, når dagsordenen offentliggøres. Bilag 1 Udbud på kropsbårne hjælpemidler - Kapitel 2 Kravspecifikation - høringsmateriale 2 Udbud på kropsbårne hjælpemidler - Tidsplan - til orientering Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 19/35

20 9 Høring - Ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område Sagsnr. Resumé Psykiatri og Handicap har udarbejdet ydelseskataloger vedrørende indholdet af de ydelser og den service, som skal leveres i kommunens dag- og botilbud. Ydelseskatalogerne tager udgangspunkt i de tidligere udarbejdede kvalitetsstandarder for dag- og botilbudene, som blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i Sagen forelægges Handicaprådet til høring. Høringssvar kan sendes til Psykiatri og Handicap på Der er svarfrist den 22. august Forslag og høringssvar behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. september Sagsfremstilling Psykiatri og Handicap har udarbejdet ydelseskataloger for følgende dag- og botilbud: Botilbudet Bøgelunden Botilbudet Enghusene Botilbudet Piberødhus Helhedstilbudet Gefion Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter Ydelseskatalog for Værkstederne ved Rude Skov bliver udarbejdet ultimo 2011, når de er blevet etableret fuldt ud efter flytningen af alle aktiviteter til lokaler på Biskop Svanes Vej. Ydelseskataloger for bofællesskaberne Tårnborg og Tornevangsvej er ikke revideret, idet de to bofællesskaber nedlægges, når beboerne flytter til nyt botilbud på Biskop Svanes Vej i Ydelseskataloger for dette botilbud udarbejdes primo I henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2010 skal Kommunalbestyrelsen indberette oplysninger om kommunale dag- og botilbud til Tilbudsportalen. Oplysningerne, der skal indberettes, omfatter en række faktuelle oplysninger om tilbudet samt oplysninger om takstfastsættelse, organisering, antal pladser, indhold i ydelser m.v. De udarbejdede ydelseskataloger er et supplement til oplysningerne i 20/35

21 Tilbudsportalen. Ved udarbejdelsen er der taget udgangspunkt i de allerede foreliggende kvalitetsstandarder. Disse benævnes fremadrettet ydelseskataloger. Ydelseskatalogerne indeholder en beskrivelse af, hvilke ydelser og service, som dag- og botilbudene skal levere. Ydelseskatalogerne er derfor et redskab for såvel borgere som medarbejdere, idet borgerne kan orientere sig om, hvad de kan forvente fra tilbudene, og medarbejderne har klarhed over, hvilken ydelse og service de skal levere. Beboere og oprørende har på forskellig vis været inddraget i udarbejdelsen af ydelseskatalogerne, og bruger og pårørenderåd har haft mulighed for at afgive høringssvar vedrørende indhold i de beskrevne ydelser. Der henvises til vedlagte notat af 1. august 2011 om høringssvarene. Katalogerne er blevet ændret på visse punkter for at imødekomme forslag i de afgivne høringssvar. Hvad angår tilretning på baggrund af høringssvar fra pårørenderådet ved Gefion, sker dette, når forvaltningen har drøftet disse forslag med forstanderne fra de øvrige botilbud, idet forslagene vedrører ydelser, som er fælles for alle botilbud. Omfanget af ydelserne og serviceniveauet svarer til indholdet i de tidligere udarbejdede kvalitetsstandarder. Sagen har derfor ikke økonomiske konsekvenser. Bilag 1 Ydelseskatalog Bøgelunden, september Ydelseskatalog Bøgen, september Ydelseskatalog Enghusene, september Ydelseskatalog Gefion, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Birkerød Parkvej, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Bregnerødvej 1A, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Bregnerødvej 55-57, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Dronninghus, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Gl Holte Gade, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Ruder Es, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Skovvang, september Ydelseskatalog Piberødhus, september Notat om høringssvar vedr. ydelseskatalog af Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 21/35

22 22/35

23 10 Evaluering af Handicaprådets arbejde Sagsnr. Resumé Formandskabet ønsker en intern evaluering af Handicaprådets arbejde. Sagsfremstilling Formandskabet ønsker en evaluering af rådets første arbejdsår, herunder mødeform, aktivitetsniveau og håndtering af løbende sager mellem møderne. Sagen er udsat fra Handicaprådets møder den 20. januar 2011, 14. april 2011 og 19. maj Indstilling Formandskabet indstiller, at Handicaprådet evaluerer Handicaprådets arbejde. 23/35

24 11 Planlægning af møde med borgmester Erik Fabrin Sagsnr. Resumé Handicaprådet har ønsket et møde borgmester Erik Fabrin. Borgmesteren er inviteret til at deltage i Handicaprådets næste møde den 6. oktober 2011 kl. 16:15. Sagsfremstilling Handicaprådet har den 3. december 2010 henvendt sig til borgmester Erik Fabrin med henblik på at undersøge, hvilke initiativer Rudersdal Kommune har taget for at oplyse om konventionen og herved medvirke til, at konventionens bestemmelser kommer til udtryk i den politiske proces og finder anvendelse i forvaltningernes praksis. Som opfølgning på forespørgslen blev der den 16. februar 2011 afholdt et møde mellem formand for Handicaprådet Kurt Nielsen, direktør Birgitte Nystrup Lundgren og ansvarlig for Handicaprådets sekretariatsfunktion Lissi Nielsen for at drøfte konventionens indhold i forhold til de kommunale opgaver. På mødet blev det oplyst, at borgmesteren gerne holder et møde med Handicaprådet, hvis rådet har ønske om det, og i den forbindelse blev det aftalt, at det afklares med borgmesteren, om han har mulighed for at mødes med Handicaprådet i august måned i forbindelse med høringen om det kommende års budget. Borgmesteren kunne ikke deltage på Handicaprådets møde den 17. august Borgmesteren er i stedet inviteret til at mødes med Handicaprådet den 6. oktober 2011 kl. 16:15. Forud for mødet sendes dagsordenen for mødet til borgmesteren. Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet planlægger dagsordenen for mødet med borgmesteren. 24/35

25 12 Orientering - Status på 18 frivilligt socialt arbejde og 79 tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Sagsnr. Resumé Social og Sundhedsudvalget besluttede på møde den at vedtage Kulturområdets og Ældreområdets forslag til reviderede kriterier og forslag til ændrede procedurer for tildeling af tilskud i henhold til servicelovens 18 og 79 gældende for 2011 og fremefter. Kulturområdet og Ældreområdet fremlægger en orientering om anvendelse af midler i 2010, orientering om fordeling af midlerne i 2011, samt forslag til tematisering for fordeling af midlerne i Sagen forelægges Handicaprådet til orientering. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bemyndigede den Kulturområdet og Ældreområdet til at fordele budgetterede midler i henhold til servicelovens 18 og 79. Forvaltningen vender hermed tilbage med den årlige orientering/redegørelse over anvendte midler i 2010 samt orientering om fordeling af midler i Redegørelse for 2010 for 18 Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den Kulturområdets indstilling til fordeling af midler for Budgettet for 2010 var på kr. og forvaltningen indstillede kr., til fordeling blandt 27 ansøgere. Efterfølgende er der administrativt bevilget kr. til en ansøger. Kulturområdet har modtaget redegørelse og regnskab fra samtlige ansøgere, der viser at midlerne er brugt som ansøgt og i henhold til retningslinjerne. Heraf har en ansøger returneret ubrugte midler. Der er vedlagt bilag, som viser tilskud til foreningerne fordelt på målgrupper og aktiviteter for Redegørelse for 2010 for 79 Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den Ældreområdets indstilling til fordeling af midler for Budgettet for 2010 var på kr., og forvaltningen indstillede kr., som blev fordelt til 11 ansøgere. 25/35

26 Ældreområdet har modtaget redegørelse og regnskab fra samtlige ansøgere, der viser, at midlerne er brugt som ansøgt og i henhold til retningslinjerne. Der er vedlagt bilag, som viser fordeling af tilskud i Oversigt over fordeling af midler i 2011 efter tematisering Social- og Sundhedsudvalget har en årlig drøftelse og prioritering af mål eller temaer som Rudersdal Kommune ønsker at fremme med tilskud fra 18 eller 79 i det kommende år. Social- og Sundhedsudvalget har for 2011 tematiseret sundhedsfremmende tiltag i henhold til Rudersdal Kommunes sundhedspolitik. For 18 er det aftalt, at mindst halvdelen af midlerne bliver fordelt i henhold til tematiserende sundhedsfremmende tiltag og for 79 gælder det hele puljen. Kultur og Ældreområdet havde ved opslag i lokalaviserne samt på kommunens hjemmeside indkaldt ansøgninger om tilskud efter 18 og 79 med ansøgningsfrist Oversigt over fordeling af 18 og 79 for Frivilligt socialt arbejde Budgettet for 2011 er på kr. samt overførte midler fra 2010 på kr. i alt kr. Kultur har modtaget 32 ansøgninger for Der er fordelt kr. til 21 foreninger, som er tematiseret sundhed, og til øvrige 11 foreninger er der fordelt kr. til andre formål i henhold til gældende retningslinjer. Restbeløbet på kr. er til evt. nye foreninger i løbet af året. Der er vedlagt bilag, som viser foreninger, aktivitet og beløb, som de 32 foreninger er støttet med for Tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Budgettet for 2011 er på kr. Ældreområdet har modtaget 16 ansøgninger for i alt kr. Der er fordelt kr. til 9 ansøgere, som er tematiseret sundhed. Restbeløb kr. vil kunne anvendes efter formålet til nye initiativer i løbet af året. Der er vedlagt bilag, som viser fordeling af midler for Forslag til tematisering af fordeling af midler for 2012 Kulturområdet og Ældreområdet foreslår Social- og Sundhedsudvalget, at tematiseringen fra 2011 fortsættes i 2012 til fremme af tilskud til aktiviteter, der imødekommer prioriterede indsatser under sundhedspolitikken. Det foreslås fortsat, at mindst halvdelen af 18 midlerne anvendes til aktiviteter, der fremmer indsatser under sundhedspolitikken. Det foreslås for 79, at hele puljen anvendes til aktiviteter, der fremmer indsatser under sundhedspolitikken. 26/35

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Kirsten Lindof (KLI) Jerry

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 17.11.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen 3 Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 Mødedato: 27-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.20 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # 256482/28-08-2002

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB! Vi mødes kl. 9 hos Værkstederne ved

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere