Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested. Administrationscentret Store Sal Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Onsdag den 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested. Administrationscentret Store Sal Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Onsdag den 17."

Transkript

1 Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Store Sal Stationsvej 38, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 17. august 2011 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet er planlagt til at slutte kl. 18:00. Næste møde i Handicaprådet finder sted torsdag den 6. oktober 2011 Formand Kurt Nielsen (DH - Dansk Blindesamfund), Næstformand Erik Mollerup (Kommunalbestyrelsen - V), Søren Grotum (DH - Dansk Blindesamfund), Per H. Kæseler (DH - Dansk Handicap Forbund), Anne Bonné (Forældreforeningen i Rudersdal), Hans Munk Nielsen (Kommunalbestyrelsen - V), Christian Kjær (Kommunalbestyrelsen - C), Poul Bach (Kommunalbestyrelsen - A) Lissi Nielsen, Jørgen Svendsen, Finn Hansen

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Godkendelse af dagsorden 6 2 Orientering om Gefions virke 7 3 Høring - Budget Høring - Beskæftigelsesplan Høring - Kvalitetsstandarder Ældreområdet 15 6 Høring - Visitationskriterier for træningstilbud Ældreområdet 16 7 Høring - Strategi for den gode inklusion 17 8 Høring - Udbud på kropsbårne hjælpemidler 18 9 Høring - Ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område Evaluering af Handicaprådets arbejde Planlægning af møde med borgmester Erik Fabrin Orientering - Status på 18 frivilligt socialt arbejde og 79 tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Orientering - Ventelister til dag- og botilbud på Psykiatri- og Handicapområdet Orientering - Ventelister til plejeboliger og ældreboliger Meddelelser Sager til pressen 35 2/35

3 Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Høring - Budget Budgetforslag 2012 (109654/11) 2. Tilpasningsforslag Byplanudvalget (109859/11) 3. Tilpasningsforslag Teknik- og Miljøudvalget (109865/11) 4. Tilpasningsforslag Kultur- og Fritidsudvalget (109722/11) 5. Tilpasningsforslag Børne- og Skoleudvalget (109970/11) 6. Tilpasningsforslag Social- og Sundhedsudvalget (109755/11) 7. Tilpasningsforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (110051/11) 8. Tilpasningsforslag Økonomiudvalget (110043/11) 4. Høring - Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan Forslag af 22. juni 2011 (109496/11) 5. Høring - Kvalitetsstandarder Ældreområdet 1. Kvalitetsstandard - Faldforebyggende indsats (107905/11) 2. Kvalitetsstandard - Genoptræning døgnophold (107320/11) 3. Kvalitetsstandard - Ambulant genoptræning (107319/11) 4. Kvalitetsstandard - Personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem (109450/11) 5. Kvalitetsstandard - Vedligeholdende træning (107321/11) 6. Høring - Visitationskriterier for træningstilbud Ældreområdet 1. Visitationskriterier - Træningstilbud i Rudersdal Kommune (107322/11) 7. Høring - Strategi for den gode inklusion 1. Inklusion - Høringsbrev (78202/11) 2. Inklusion - Forundersøgelse af den kommunale praksis (78203/11) 3. Inklusion - Strategi for Den Gode Inklusion (78204/11) 8. Høring - Udbud på kropsbårne hjælpemidler 1. Udbud på kropsbårne hjælpemidler - Kapitel 2 Kravspecifikation - høringsmateriale (112260/11) 2. Udbud på kropsbårne hjælpemidler - Tidsplan - til orientering (113055/11) 9. Høring - Ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område 1. Ydelseskatalog Bøgelunden, september 2011 (60914/11) 2. Ydelseskatalog Bøgen, september 2011 (60918/11) 3/35

4 3. Ydelseskatalog Enghusene, september 2011 (75528/11) 4. Ydelseskatalog Gefion, september 2011 (96746/11) 5. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Birkerød Parkvej, september 2011 (113007/11) 6. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Bregnerødvej 1A, september 2011 (112723/11) 7. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Bregnerødvej 55-57, september 2011 (113010/11) 8. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Dronninghus, september 2011 (112772/11) 9. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Gl Holte Gade, september 2011 (113095/11) 10. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Ruder Es, september 2011 (112724/11) 11. Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Skovvang, september 2011 (112727/11) 12. Ydelseskatalog Piberødhus, september 2011 (101388/11) 13. Notat om høringssvar vedr. ydelseskatalog af (113887/11) 12. Orientering - Status på 18 frivilligt socialt arbejde og 79 tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 1. Fordeling tilskud efter 79 i 2011 (92501/11) 2. Redegørelse for 2010 for 79 (96366/11) Fordeling af midler i 2011 (96386/11) tilskud til foreninger fordelt på målgruppe og aktivitet i 2010 (96381/11) 13. Orientering - Ventelister til dag- og botilbud på Psykiatri- og Handicapområdet 1. Ventelisteopgørelse 2. kvartal 2011 (105265/11) 14. Orientering - Ventelister til plejeboliger og ældreboliger 1. Orientering om ventelister 2. kvartal 2011 (97504/11) 15. Meddelelser 1. Brev til chef for skoleområdet Martin Tinning - Inklusionsprojektet og stratgiplan for den gode inklusion (84168/11) 2. Brev til direktør Henning Bach Christensen - Høring i forbindelse med ny skolestruktur i Rudersdal Kommune (82842/11) 3. Brev til Kirsten Schmidt - Kvitteringssvar (82312/11) 4. Brev til Psykiatri og Handicap - Udpegning til byggeudvalg (82786/11) 5. Brev til Teknik og Miljø - Nyt navigations- og informationssystem (82809/11) 6. Svar fra direktør Iben Koch til Kurt Nielsen vedrørende status for udmøntningen af puljen til initiativer vedrørende tilgængelighed (93720/11) 7. Svar på høring vedrørende udbud på hjælpemidler (79579/11) 8. Høringssvar til forslag til kvalitetsstandarder inden for servicelovens område (79372/11) 9. Høringssvar til forslag om ændring af ledsageordning for personer i botilbud i Rudersdal Kommune (84655/11) 10. Invitation til borgermøde om fremtidens socialpsykiatri i Rudersdal Kommune 4/35

5 (100778/11) 5/35

6 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr. Indstilling Sekretariatet foreslår, at dagsordenen godkendes. 6/35

7 2 Orientering om Gefions virke Sagsnr. Resumé Handicaprådet har ønsket at få en orientering om dag- og botilbudenes virke. Sagsfremstilling Forstander Jørgen Svendsen er inviteret kl. 15:30 til at orientere om helhedstilbudet Gefion. Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 7/35

8 3 Høring - Budget Sagsnr. Resumé Rudersdal Kommune har sendt budgetforslag samt forslag til tilpasninger til høring i Handicaprådet. Høringssvar kan fremsendes til Psykiatri og Handicap på Der er svarfrist den 20. august Sagsfremstilling Økonomichef Finn Hansen er inviteret kl for at præsentere budgetforslaget for Handicaprådet. På politikområdet faste ejendomme mv., som henhører under Byplanudvalget er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 1.1 Driftsikring af boligbyggeri Reduceret beløb til driftssikring af boligbyggeri 1.2 Beboelsesejendomme mv. Opsigelse af eksternt lejemål På politikområdet miljø samt veje og grønne områder m.v., som henhører under Teknik- og Miljøudvalget er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 2.1 Kirkegårde Vedligeholdelse af kirkegårde 2.2 Materielgårde Værkstedsbetjening 2.3 Kollektiv Trafik Busdrift 2.4 Vedligeholdelse af vandløb Reduktion af vandløbsvedligeholdelse 2.5 Vejvedligeholdelse mv. Bortskaffelse af blomsterkummer på kommunens indkørselsveje 2.6 Rabatter grøfter og skråninger 2.7 Grønne områder og naturpladser Mindre græsslåning af vejrabatter og vejarealer Reduktion af beskæring og opretning af træer langs vejareal samt bortfald af vinterafdækning af enkeltstående træer 8/35

9 2.8 Vejvedligeholdelse Udskiftning/renovering af signalanlæg 2.9 Vejvedligeholdelse Mindre vedligeholdelse af fortove samt kantstensopretninger På politikområdet kultur, som henhører under Kultur- og Fritidsudvalget er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 3.1 Bibliotekerne Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Biblioteksforening 3.2 Bibliotekerne Nærum Bibliotek redefineres til cafébibliotek / biblioteksservice, Lokalhistorisk Arkiv flyttes til Nærum Bibliotek og der indrettes medietilbud m.m. for unge på Nærum Ungdomsgård 3.3 Bibliotekerne Vedbæk Bibliotek nedlægges og i stedet etableres bibliotekstilbud på Kulturcenter Mariehøj 3.4 Folkeoplysning Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud til frivillige, folkeoplysende aktiviteter samt lokaletilskud til aktiviteter for børn og unge På politikområdet undervisning og børn og unge og dagtilbud til børn, som henhører under Børne- og Skoleudvalget, er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 4.1 Skoleområdet Skolebiblioteker/fællessamling 4.2 Befordring Effektivisering af befordringen 4.3 Særlige dagtilbud og Oprettelse af ressourcegrupper særlige klubber 4.4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 4.5 Døgninstitutioner for børn og unge Effektivisering af arbejdsgange Bedre udnyttelse af egne institutioner 4.6 Folkeskoler Lærernes tilsynstid 4.7 Skolefritidsordninger Større rummelighed på normalområdet Kommunale specialklasser 4.8 Skolefritidsordninger Forhøjelse af takster i SFO 4.9 Folkeskoler Ændring af basistimetallet i skoleforløbet 4.10 Folkeskoler Central pulje som Børne- og Skoleudvalget årligt disponerer til læremidler 4.11 Folkeskoler Kursusvirksomhed 4.12 Folkeskoler Drift, personale, teknisk servicemedarbejdere 9/35

10 4.13 Folkeskoler Reduktion i puljen til pædagogisk IT 4.14 Folkeskoler Forøgelse af lærernes undervisningstid og reduktion af lærernes tid til efteruddannelse 4.15 Folkeskoler Reduktion i puljen til langtidssyge 4.16 Folkeskoler Områdechefens pulje 4.17 Kommunal sundhedstjeneste Fjernelse af 3½-årsbesøg til førstegangsforældre 4.18 Sociale formål Stram visitering til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter 4.19 Børnehaver og integrerede daginstitutioner Overgang fra børnehave til SFO pr. 1.5., lukning af 2 til 3 børnehuse 4.20 Fælles formål Fællespulje uddannelse/kompetenceudvikling 4.21 Personale Reduktion af antal skolekonsulenter 4.22 Børnehaver og integrerede daginstitutioner Mellemmåltider til børnehavebørn På politikområdet sundhedsudgifter, ældre og tilbud til voksne med særlige behov, som henhører under Social- og Sundhedsudvalget, er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 5.1 Sundhedsudgifter Fokus på henvisningsregler og limiteringsbestemmelser inden for vederlagsfri fysioterapi 5.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.5 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Sammenlægning af aktivitetscenter på Teglporten og Pensionisthuset på Mantziusgården Rationalisering ved brug af velfærdsteknologi på plejecentre. Indførelse af dosisdispensering af medicin i hjemmesygeplejen og på plejecentre Nedlæggelse af rådighedstjeneste på plejecentre 5.6 Botilbud for sindslidende Generel nedskæring af budget til Dronninghus 5.7 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.8 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Effektivisering og reduktion af tidsforbrug i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg Hjemtagelse af taxakørsel 5.9 Forebyggende indsats Kursus, supervision m.m. vedrørende Rudersdal Aktivitets og Støttecenter 5.10 Forebyggende indsats og bygningsdrift Husleje vedrørende Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter 5.11 Længerevarende botilbud - Koordinationsopgaver og fælles admini- 10/35

11 administration stration 5.12 Andre sundhedsudgifter Budgetreduktion i forbindelse med begravelseshjælp og befordring til egen læge 5.13 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.14 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Projekt "Aktiv hver dag" udvides med deraf afledte besparelser i hjemmeplejen Hjemtagning af daghjemsfunktion for svagtseende samt harmonisering af åbningstider for daghjem 5.15 Forebyggende indsats for Nedlæggelse af café Ny Holte Port ældre og handicappede 5.16 Midlertidige og længerevarende Visitation af borgere til botilbud botilbud 5.17 Aflastning i døgntilbud Aflastningsdøgn til borgere i kommunens egne botilbud 5.18 Midlertidig og længerevarende Hjemtage sager som handlekommune botilbud samt ledsa- gelse 5.19 Kørsel til dagtilbud Kørsel til dagtilbud 5.20 Samværs- og aktivitetstilbud Inklusion og klubtilbud i egne væresteder 5.21 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Øgede indtægter fra udlejning af genoptræningsfaciliteter 5.22 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.23 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.24 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.25 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.26 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Takststigning samt harmonisering af brugerbetaling på aktivitetscentre Ændring af kvalitetsstandard på plejecentre Reduktion af levering af praktisk hjælp, rengøring. Reduktion af praktisk hjælp til tøjvask, hjemmeplejen Reduktion af personaleressourcer på aktivitetscentre 5.27 Længerevarende botilbud Ferierejse for beboere i 108 botilbud 5.28 Beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud 5.29 Beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud Dagtilbud til borgere over folkepensionsalder Dagtilbud i færre dage Ældre er opmærksomme på, at der i tilpasningsforslag 5.2 har indsneget sig en fejl i 1. afsnit, sidste linje: "Endvidere påregnes en flytning af plejehjemsdistrikt Vaserne fra Vejlesøparken til Teglporten". Korrekt er: "Distrikt Vaserne påregnes en flytning fra Teglporten 2 til Teglporten 11". 11/35

12 På politikområdet erhvervsudvikling, som henhører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 6.1 Erhvervsservice og iværksætteri Lokal erhvervsservice På politikområdet administration mv., som henhører under Økonomiudvalget, er følgende tilpasningsforslag fremsendt til Handicaprådets udtalelse: Forslag Funktionsområde Reduktionsområde 7.1 Fælles formål Porto for udsendelse af kommunens breve 7.2 Teknik og Miljø Effektivisering af drift og vedligeholdelse på kommunale ejendomme 7.3 Dagtilbud til børn Personale 7.4 Psykiatri og Handicap Administrationen i Psykiatri og Handicap 7.5 Tinglysningsafgift Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskat 7.6 Ældre Effektivisering af arbejdsgange samt øget brug af digitalisering i administrationen 7.7 Ældre Konvertering af administrationslokaler på Øverødvej 102 til ældrebolig 7.8 Skoleområde Personale 7.9 Kultur Løn til administrationspersonale i Kultur Administration Børn og Unge Effektivisering af administrationen 7.11 Personale Personaletilpasning 7.12 Sekretariat og Direktion Personale, kontorhold mv Byplan Personale 7.14 Fælles formål Arbejdsskadeforsikring 7.15 Løn- og barselspuljer Lønpuljer 7.16 Jobcentret Servicetilpasning inden for aktivering af dagpengemodtagere, førstegangssamtaler med kontanthjælpsmodtagere og hjælp til flygtninge i forbindelse med indflytning i permanent bolig 7.17 Teknik og Miljø Reduceret konsulentbistand fra Rudersdal Ejendomme til institutionsledere mv. som har lokalt ansvar for drift og vedligeholdelse af en kommunal ejendom 7.18 Jobcentret Virksomhedsbesøg 7.19 Økonomi Konsulentbistand fra Økonomi til Direktion og øvrige områder 7.20 Jobcentret Personaletilpasning Høringssvar kan fremsendes til Psykiatri og Handicap på psykiatrioghandi- 12/35

13 med henblik på at blive behandlet i de politiske udvalg. Der er svarfrist den 20. august De indkomne høringssvar vil blive sendt til kommunalbestyrelsens medlemmer, og svarene vil blive forelagt til drøftelse i fagudvalgene den 14. september 2011 og i Økonomiudvalget den 21. september Økonomiudvalget har førstebehandling af budgetforslaget den 24. august Kommunalbestyrelsens førstebehandling er den 31. august 2011, hvor der også er borgermøde om budgetforslaget. Ifølge tidsplanen vedtages budgettet den 12. oktober Bilag 1 Budgetforslag Tilpasningsforslag Byplanudvalget 3 Tilpasningsforslag Teknik- og Miljøudvalget 4 Tilpasningsforslag Kultur- og Fritidsudvalget 5 Tilpasningsforslag Børne- og Skoleudvalget 6 Tilpasningsforslag Social- og Sundhedsudvalget 7 Tilpasningsforslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8 Tilpasningsforslag Økonomiudvalget Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 13/35

14 4 Høring - Beskæftigelsesplan Sagsnr. Resumé Beskæftigelse har sendt forslag til Beskæftigelsesplan 2012 i høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Beskæftigelse har den 1. juli 2011 sendt forslag til Beskæftigelsesplan 2012 i høring hos Handicaprådet. Høringssvar kan sendes til Beskæftigelse på med cc til Birger Mac Der er svarfrist mandag den 22. august 2011 inden kl. 12. Forslag og høringssvar behandles i Det lokale Beskæftigelsesråd på mødet den 30. august Bilag 1 Beskæftigelsesplan Forslag af 22. juni 2011 Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 14/35

15 5 Høring - Kvalitetsstandarder Ældreområdet Sagsnr. Resumé Ældreområdet har sendt forslag til kvalitetsstandarder i høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Ældreområdet har den 25. juli 2011 sendt følgende forslag til kvalitetsstandarder til høring i Handicaprådet og Seniorrådet: Faldforebyggende indsats Genoptræning døgnophold Ambulant genoptræning Personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Vedligeholdende træning Høringssvar kan sendes til Ældreområdet på Der er svarfrist den 22. august Forslag og høringssvar behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. september Bilag 1 Kvalitetsstandard - Faldforebyggende indsats Kvalitetsstandard - Genoptræning døgnophold Kvalitetsstandard - Ambulant genoptræning Kvalitetsstandard - Personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandard - Vedligeholdende træning Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 15/35

16 6 Høring - Visitationskriterier for træningstilbud Ældreområdet Sagsnr. Resumé Ældreområdet har som supplement til høringen om kvalitetsstandarderne sendt forslag til visitationskriterier for træningstilbud til høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Ældreområdet har som supplement til høringen om kvalitetsstandarderne sendt visitationskriterier for træningstilbud til høring hos Handicaprådet den 2. august Høringssvar kan sendes til Ældreområdet på Der er svarfrist den 22. august Forslag og høringssvar behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. september Bilag 1 Visitationskriterier - Træningstilbud i Rudersdal Kommune Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 16/35

17 7 Høring - Strategi for den gode inklusion Sagsnr. Resumé Børne- og Skoleudvalget har sendt forslag til strategi for den gode inklusion til høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget behandlede på deres møde den 11. maj 2011 et forslag til en strategi for den gode inklusion. Det blev besluttet at sende forslaget i høring hos relevante parter og genoptage sagen på udvalgets møde til september. Forslaget er fremsendt til høring i Handicaprådet den 19. maj Høringssvar kan sendes til skoleområdet ved Hanne Dencker senest lørdag den 20. august 2011 på Bilag 1 Inklusion - Høringsbrev 2 Inklusion - Forundersøgelse af den kommunale praksis 3 Inklusion - Strategi for Den Gode Inklusion Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 17/35

18 8 Høring - Udbud på kropsbårne hjælpemidler Sagsnr. Resumé Indkøb, som er en afdeling under Økonomiområdet, har sendt et udbud af personlige, kropsbårne hjælpemidler i høring hos Handicaprådet. Sagsfremstilling Indkøbsfunktionen i Rudersdal Kommune har udarbejdet udbudsmateriale til "EUudbud af personlige, kropsbårne hjælpemidler" i samarbejde med Allerød Kommune, Frederiksberg Kommune, Furesø Kommune, Herlev Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Udarbejdelse af udbuddet er sket i dialog med repræsentanter for brugerne udpeget af Danske Handicaporganisationer Status for udbudsmaterialet er: Udbudsmaterialet foreligger i foreløbig endelig stand og sendes nu i høring hos kommunernes Handicapråd. Til Handicaprådets orientering lægger udbudsmaterialet sig op ad det materiale, som Vejle Kommune og Indkøbscentral Nordsjælland har gennemført af lignende udbud. Udbudsmaterialet omfatter: - Delaftale 1, Kompressions- og lymfødemstrømper - Delaftale 2, Brystproteser - Delaftale 3, Parykker Indkøbsfunktionen ser frem til at høre Handicaprådets kommentarer til kvalificering af det foreliggende udbudsmateriale. Høringssvar kan sendes til Henrik Bækby Bertelsen senest den 5. september 2011 på til med cc til Fortrolighed - Indkøb gør rådet opmærksom på, at såfremt materialet havner hos en tilbudsgiver, vil Indkøb komme i dilemma om, hvorvidt denne tilbudsgiver skal udelukkes fra at deltage i udbuddet. Der henstilles derfor til, at rådsmedlem- 18/35

19 merne så vidt muligt behandler bilagene internt. - Bilag til høringen kan ikke læses på hjemmesiden, når dagsordenen offentliggøres. Bilag 1 Udbud på kropsbårne hjælpemidler - Kapitel 2 Kravspecifikation - høringsmateriale 2 Udbud på kropsbårne hjælpemidler - Tidsplan - til orientering Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 19/35

20 9 Høring - Ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område Sagsnr. Resumé Psykiatri og Handicap har udarbejdet ydelseskataloger vedrørende indholdet af de ydelser og den service, som skal leveres i kommunens dag- og botilbud. Ydelseskatalogerne tager udgangspunkt i de tidligere udarbejdede kvalitetsstandarder for dag- og botilbudene, som blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i Sagen forelægges Handicaprådet til høring. Høringssvar kan sendes til Psykiatri og Handicap på Der er svarfrist den 22. august Forslag og høringssvar behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. september Sagsfremstilling Psykiatri og Handicap har udarbejdet ydelseskataloger for følgende dag- og botilbud: Botilbudet Bøgelunden Botilbudet Enghusene Botilbudet Piberødhus Helhedstilbudet Gefion Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter Ydelseskatalog for Værkstederne ved Rude Skov bliver udarbejdet ultimo 2011, når de er blevet etableret fuldt ud efter flytningen af alle aktiviteter til lokaler på Biskop Svanes Vej. Ydelseskataloger for bofællesskaberne Tårnborg og Tornevangsvej er ikke revideret, idet de to bofællesskaber nedlægges, når beboerne flytter til nyt botilbud på Biskop Svanes Vej i Ydelseskataloger for dette botilbud udarbejdes primo I henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2010 skal Kommunalbestyrelsen indberette oplysninger om kommunale dag- og botilbud til Tilbudsportalen. Oplysningerne, der skal indberettes, omfatter en række faktuelle oplysninger om tilbudet samt oplysninger om takstfastsættelse, organisering, antal pladser, indhold i ydelser m.v. De udarbejdede ydelseskataloger er et supplement til oplysningerne i 20/35

21 Tilbudsportalen. Ved udarbejdelsen er der taget udgangspunkt i de allerede foreliggende kvalitetsstandarder. Disse benævnes fremadrettet ydelseskataloger. Ydelseskatalogerne indeholder en beskrivelse af, hvilke ydelser og service, som dag- og botilbudene skal levere. Ydelseskatalogerne er derfor et redskab for såvel borgere som medarbejdere, idet borgerne kan orientere sig om, hvad de kan forvente fra tilbudene, og medarbejderne har klarhed over, hvilken ydelse og service de skal levere. Beboere og oprørende har på forskellig vis været inddraget i udarbejdelsen af ydelseskatalogerne, og bruger og pårørenderåd har haft mulighed for at afgive høringssvar vedrørende indhold i de beskrevne ydelser. Der henvises til vedlagte notat af 1. august 2011 om høringssvarene. Katalogerne er blevet ændret på visse punkter for at imødekomme forslag i de afgivne høringssvar. Hvad angår tilretning på baggrund af høringssvar fra pårørenderådet ved Gefion, sker dette, når forvaltningen har drøftet disse forslag med forstanderne fra de øvrige botilbud, idet forslagene vedrører ydelser, som er fælles for alle botilbud. Omfanget af ydelserne og serviceniveauet svarer til indholdet i de tidligere udarbejdede kvalitetsstandarder. Sagen har derfor ikke økonomiske konsekvenser. Bilag 1 Ydelseskatalog Bøgelunden, september Ydelseskatalog Bøgen, september Ydelseskatalog Enghusene, september Ydelseskatalog Gefion, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Birkerød Parkvej, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Bregnerødvej 1A, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Bregnerødvej 55-57, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Dronninghus, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Gl Holte Gade, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Ruder Es, september Ydelseskatalog Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter - Skovvang, september Ydelseskatalog Piberødhus, september Notat om høringssvar vedr. ydelseskatalog af Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet afgiver høringssvar. 21/35

22 22/35

23 10 Evaluering af Handicaprådets arbejde Sagsnr. Resumé Formandskabet ønsker en intern evaluering af Handicaprådets arbejde. Sagsfremstilling Formandskabet ønsker en evaluering af rådets første arbejdsår, herunder mødeform, aktivitetsniveau og håndtering af løbende sager mellem møderne. Sagen er udsat fra Handicaprådets møder den 20. januar 2011, 14. april 2011 og 19. maj Indstilling Formandskabet indstiller, at Handicaprådet evaluerer Handicaprådets arbejde. 23/35

24 11 Planlægning af møde med borgmester Erik Fabrin Sagsnr. Resumé Handicaprådet har ønsket et møde borgmester Erik Fabrin. Borgmesteren er inviteret til at deltage i Handicaprådets næste møde den 6. oktober 2011 kl. 16:15. Sagsfremstilling Handicaprådet har den 3. december 2010 henvendt sig til borgmester Erik Fabrin med henblik på at undersøge, hvilke initiativer Rudersdal Kommune har taget for at oplyse om konventionen og herved medvirke til, at konventionens bestemmelser kommer til udtryk i den politiske proces og finder anvendelse i forvaltningernes praksis. Som opfølgning på forespørgslen blev der den 16. februar 2011 afholdt et møde mellem formand for Handicaprådet Kurt Nielsen, direktør Birgitte Nystrup Lundgren og ansvarlig for Handicaprådets sekretariatsfunktion Lissi Nielsen for at drøfte konventionens indhold i forhold til de kommunale opgaver. På mødet blev det oplyst, at borgmesteren gerne holder et møde med Handicaprådet, hvis rådet har ønske om det, og i den forbindelse blev det aftalt, at det afklares med borgmesteren, om han har mulighed for at mødes med Handicaprådet i august måned i forbindelse med høringen om det kommende års budget. Borgmesteren kunne ikke deltage på Handicaprådets møde den 17. august Borgmesteren er i stedet inviteret til at mødes med Handicaprådet den 6. oktober 2011 kl. 16:15. Forud for mødet sendes dagsordenen for mødet til borgmesteren. Indstilling Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet planlægger dagsordenen for mødet med borgmesteren. 24/35

25 12 Orientering - Status på 18 frivilligt socialt arbejde og 79 tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Sagsnr. Resumé Social og Sundhedsudvalget besluttede på møde den at vedtage Kulturområdets og Ældreområdets forslag til reviderede kriterier og forslag til ændrede procedurer for tildeling af tilskud i henhold til servicelovens 18 og 79 gældende for 2011 og fremefter. Kulturområdet og Ældreområdet fremlægger en orientering om anvendelse af midler i 2010, orientering om fordeling af midlerne i 2011, samt forslag til tematisering for fordeling af midlerne i Sagen forelægges Handicaprådet til orientering. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen bemyndigede den Kulturområdet og Ældreområdet til at fordele budgetterede midler i henhold til servicelovens 18 og 79. Forvaltningen vender hermed tilbage med den årlige orientering/redegørelse over anvendte midler i 2010 samt orientering om fordeling af midler i Redegørelse for 2010 for 18 Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den Kulturområdets indstilling til fordeling af midler for Budgettet for 2010 var på kr. og forvaltningen indstillede kr., til fordeling blandt 27 ansøgere. Efterfølgende er der administrativt bevilget kr. til en ansøger. Kulturområdet har modtaget redegørelse og regnskab fra samtlige ansøgere, der viser at midlerne er brugt som ansøgt og i henhold til retningslinjerne. Heraf har en ansøger returneret ubrugte midler. Der er vedlagt bilag, som viser tilskud til foreningerne fordelt på målgrupper og aktiviteter for Redegørelse for 2010 for 79 Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den Ældreområdets indstilling til fordeling af midler for Budgettet for 2010 var på kr., og forvaltningen indstillede kr., som blev fordelt til 11 ansøgere. 25/35

26 Ældreområdet har modtaget redegørelse og regnskab fra samtlige ansøgere, der viser, at midlerne er brugt som ansøgt og i henhold til retningslinjerne. Der er vedlagt bilag, som viser fordeling af tilskud i Oversigt over fordeling af midler i 2011 efter tematisering Social- og Sundhedsudvalget har en årlig drøftelse og prioritering af mål eller temaer som Rudersdal Kommune ønsker at fremme med tilskud fra 18 eller 79 i det kommende år. Social- og Sundhedsudvalget har for 2011 tematiseret sundhedsfremmende tiltag i henhold til Rudersdal Kommunes sundhedspolitik. For 18 er det aftalt, at mindst halvdelen af midlerne bliver fordelt i henhold til tematiserende sundhedsfremmende tiltag og for 79 gælder det hele puljen. Kultur og Ældreområdet havde ved opslag i lokalaviserne samt på kommunens hjemmeside indkaldt ansøgninger om tilskud efter 18 og 79 med ansøgningsfrist Oversigt over fordeling af 18 og 79 for Frivilligt socialt arbejde Budgettet for 2011 er på kr. samt overførte midler fra 2010 på kr. i alt kr. Kultur har modtaget 32 ansøgninger for Der er fordelt kr. til 21 foreninger, som er tematiseret sundhed, og til øvrige 11 foreninger er der fordelt kr. til andre formål i henhold til gældende retningslinjer. Restbeløbet på kr. er til evt. nye foreninger i løbet af året. Der er vedlagt bilag, som viser foreninger, aktivitet og beløb, som de 32 foreninger er støttet med for Tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Budgettet for 2011 er på kr. Ældreområdet har modtaget 16 ansøgninger for i alt kr. Der er fordelt kr. til 9 ansøgere, som er tematiseret sundhed. Restbeløb kr. vil kunne anvendes efter formålet til nye initiativer i løbet af året. Der er vedlagt bilag, som viser fordeling af midler for Forslag til tematisering af fordeling af midler for 2012 Kulturområdet og Ældreområdet foreslår Social- og Sundhedsudvalget, at tematiseringen fra 2011 fortsættes i 2012 til fremme af tilskud til aktiviteter, der imødekommer prioriterede indsatser under sundhedspolitikken. Det foreslås fortsat, at mindst halvdelen af 18 midlerne anvendes til aktiviteter, der fremmer indsatser under sundhedspolitikken. Det foreslås for 79, at hele puljen anvendes til aktiviteter, der fremmer indsatser under sundhedspolitikken. 26/35

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Torsdag den 2. oktober 2014

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Torsdag den 2. oktober 2014 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Bemærkninger Mødet er planlagt til at slutte kl. 18:30. Medlemmer

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38 3460 Birkerød

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38 3460 Birkerød Mødedato Tirsdag den 25. maj 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Forslag 7.1 (2012-2015)

Forslag 7.1 (2012-2015) Forslag 7.1 06.45.51 Fælles formål 34.820.000 kr. Reduktionsområde: Porto for udsendelse af kommunens breve Beskrivelse: I forbindelse med den øgede digitalisering forventes det, at en større del af kontakten

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB ændret mødested

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område R/PÅ = ruger- og pårørenderåd = eslutter Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt= forslag til ny/ændret delegation. Rød gennemstregning = udgår I = Instiller SAGSOMRÅDE KM

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 17.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 17. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 17. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Kl. 8.00-9.00 Fællesmøde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt.

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt. Beslutningsprotokol Forum: Furesø Handicapråd Tid: Mandag den 16.02.2009 kl. 16.30 19.00 Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Handicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 1. Medlemmer. Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A)

Handicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 1. Medlemmer. Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Handicapråd Onsdag den 16.09.09 kl. 16.30 i mødelokale 1 Medlemmer Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Administrationen Jørgen Engell-Kofoed, Ejendomscentret Anni Kristiansen, Center for Skoler

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune. Forslag til igangsætning af projekt

Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune. Forslag til igangsætning af projekt 2015 2017 Fremtidens handicapområde i Rudersdal Kommune Forslag til igangsætning af projekt 1. Indledning 1.1 Indledning Den 20. juni 2012 vedtog kommunalbestyrelsen mål og visioner for den psykosociale

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 12.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Frokost kl.11.30. og

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen. Referat Mødelokale 7 Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Steen S. Hansen Philip G. Nielsen Karen Pedersen Bemærkning: Afbud fra Thor

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. februar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:40 Asger Deth Jensen Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl Emil

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 9 Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere