7.0 Kløverengens koncepter Koncept for Hjerterummet.dk Koncept for personlig plan... 69

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69"

Transkript

1 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne Sådan læses kvalitetsstandarderne Sådan evalueres kvalitetsstandarderne Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination Kvalitetsstandard for korrekt opmåling af medicin... 8 Definitioner Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af p.n. medicin Definitioner Kløverengens instruks om korrekt medicingivning Kløverengens instruks for metadon Kvalitetsstandard for korrekt uddeling af medicin Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af fast medicin Definitioner Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af p.n. medicin Definitioner Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af medicin til delvis selvadministration Definitioner Kvalitetsstandard for indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering Kløverengens administrativ vejledning om indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering Kvalitetsstandard for systematisk afdækning af beboeres forudsætning for kommunikation Kløverengens vejledning for systematisk afdækning af beboeres forudsætninger for kommunikation Kløverengens organisering af afdækningen af beboeres forudsætninger for kommunikation Kvalitetsstandard for empatisk kommunikation Kløverengens faglige vejledning for empatisk kommunikation Kvalitetsstandard for respektfuld kommunikation Kløverengens vejledning for respektfuld kommunikation Kløverengens organisering af diskussion af respektfuld kommunikation Kvalitetsstandard for afholdelse af udenlandsferie Kontaktpersonsopfølgning Standarder for visitering Afklaring og vurdering i visitationsprocessen Vejledning og retningslinjer for visitation til Kløverengen 107,108 og Besøg af potentielle brugere i visitationsprocessen Vejledning og retningslinjer for visitation til Kløverengen 107,108 og Kvitteringsbrev i visitationsprocessen Vejledning og retningslinjer for visitation til Kløverengen 107,108 og Formidling af afgørelser i visitationsprocessen Vejledning, procedure og retningslinjer for visitation til Kløverengen 107, 108, og Procedure og retningslinier på Kløverengen Procedure og retningslinjer for efterværn Procedure og retningslinier for tyverisikring

2 7.0 Kløverengens koncepter Koncept for Hjerterummet.dk Koncept for personlig plan

3 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne Kvalitetsstandarderne for Kløverengen er først og fremmest en systematisk beskrivelse af de ydelser, man som beboer/bruger på Kløverengen kan profitere af. Det skal indledningsvist understreges, at en succesfuld rehabilitering efter en psykisk sygdom forudsætter et individuelt og fleksibelt tilrettelagt forløb, hvorfor det i sagens natur heller ikke nemt lader sig standardisere. Standarderne skal derfor ses som udtryk for, at en vis systematik i rehabiliteringsarbejdet er en nødvendighed, om end enhver beboer/brugers situation er enestående og fordrer sin egen fortolkning og indsats. Kvalitetsstandarderne er for det andet en systematisk beskrivelse af hvordan det faglige kvalitetsniveau på Kløverengen sikres af den enkelte medarbejder. Formålet med standarderne er kort sagt at beskrive, begrunde og dokumentere Kløverengens kerneydelser. Referencerammerne i rehabiliteringsarbejdet på Kløverengen integrerer det medicinske, det psykosociale og humanistiske menneskesyn og fokus er flyttet fra sygdom til sundhed og helbredelse. Det betyder at fokus i højere grad omfatter det, der har betydning for deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, på arbejdet og i lokalsamfundet. Ved nærmere gennemlæsnig af standarderne vil det fremgå, at netop aktivitet, deltagelse og beskæftigelse er omdrejningspunkter for den enkelte beboer/brugers rehabilitering på Kløverengen. 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne Hver standard er inddelt i følgende områder: kvalitetsmål, som er de mål, der anvendes til måling af kvaliteten formål - hvad ønskes opnået indhold /beskrivelse, hvor der gives en grundigere gennemgang af indholdet/planlægning indikatorer hvordan måles kvalitetsmål hvor gælder standarden hvem omfatter den - komptencekrav til medarbejderen, som omhandler fag medarbejderes forudsætninger, for at udføre standarden 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne Hver standard og mål evalueres i følgende skema Skemaet forefindes på fællesdrevet Kløverengen. 3

4 Driftenhed/team: Udfyldt af: Dato: Navn på standard og/ eller mål:.. Indikator Opgørelsesmetode Resultat og status Analyse og vurdering Aktivitetsplan 2.0 Kvalitetsstandarder for medicin 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin Dokumenttype: Kløverengens standard Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Standard; overførelse Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU Korrekt overførelse af medicinordination Kvalitetsmål Overførelse af medicinordinationer sker i et medicinskema, som føres og kontrolleres af medarbejdere uddannet og udpeget til dette. Medicinordinationer overføres korrekt til medicinskemaet. 4

5 Medicinskemaet udfyldes i overensstemmelse med Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination. Formål Indikatorer At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med overførelse af medicinordinationer til medicinskema. Til vurdering af kvalitet opgøres: 1. Medicinskemaer, som er i overensstemmelse med doseringsskemaer, recepter, medicinudskrifter eller skriftlig dokumentation fra ordinerende læge set i forhold til det totale antal medicinskemaer i opgørelsesperioden. Opgørelsesmetode: Registrering 2. Medarbejdere, som er uddannet til at overføre lægens medicinordinationer til medicinskema (se i vejledningen under afsnittet om Kompetence til overførelse af medicinordination ). Opgørelsesmetode: Registrering 3. Medarbejdere, som er udpeget til at overføre lægens medicinordinationer til medicinskema. Opgørelsesmetode: Registrering 4. Tilgængeligheden af Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination og medarbejderens kendskab til den. Opgørelsesmetode: Fokusgruppeinterview Hvor gælder standarden? Hvem omfatter standarden? Retsgrundlag - På Kløverengen - Medarbejdere med kompetence til at overføre medicinordinationer - Ledelsen - Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler - Autorisationslovene (for autoriserede sundhedspersoner, herunder lægeloven og sygeplejerskeloven) Kløverengens politikker og vejledninger - Administrativ vejledning om Håndtering af medicinopgaver i Københavns Amts sociale driftsenheder af

6 - Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination Dokumenttype: Kløverengens vejledning Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; overførelse Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.2 Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination Resume Vejledningen beskriver, hvordan lægeordineret medicin skal overføres til medicinskemaet i EKJ Vejledningen omfatter både dokumentation af fast medicin og p.n. medicin (p.n. medicin er en forkortelse af pro necessitate medicin, hvilket vil sige medicin, der gives ved behov efter nærmere lægeordinerede retningslinier). Formål At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med overførelse af medicinordinationer til medicinskema i EKJ. Definitioner Medicinskemaet i EKJ er den optegnelse som skal bruges af medarbejderen til at opmåle og uddele medicin efter. Medicinskemaet i EKJ indeholder oplysninger om 1) brugerens navn og personnummer, 2) medikamentets navn, styrke, dosering (inkl. antal tabletter) samt indgivelsestidspunkt, 3) cave (brugerens eventuelle kendte medicinallergi), samt 4) dato for overførelse af medicinordination og navn på den medarbejder, som har overført ordinationen. Ordinerende læge: Praktiserende læge, speciallæge eller sygehusambulatorier. Fremgangsmåde 1. Modtagelse af medicinordination (indikator 1) Ordination af medicin må kun foretages af en læge. Medicinordinationen kan ske skriftligt eller mundtligt. 6

7 Hvis brugeren indtager håndkøbsmedicin, kosttilskud eller alternativ medicin, bør de opfordres til at rådføre sig med lægen, idet disse præparater i nogle tilfælde kan medføre interaktion ved indtagelse af anden medicin. Medarbejderen kan være behjælpeligt med indtagelse af kosttilskud og alternativ medicin i form af tabletter, hvis beboerens læge har vurderet, at det ikke er skadeligt, herunder at det er foreneligt med beboerens øvrige medicinindtagelse. Hjælp til indtagelse af håndkøbsmedicin må kun ske efter lægeordination. I tilfælde, hvor alternativ medicin gives som injektion, må injektionen kun gives efter lægens ordination. Skriftlig ordination Lægen noterer ordinationen i lægejournalen og en kopi/status af ordinationen lægges i brugerens medicinmappe. Ordinationen overføres herefter af medarbejderen til brugerens medicinskema i EKJ, og man bruger sit personlige log in. Der kvitteres af personalet (på kopi/status af ordinationen) for udført overførsel af evt. ændringer i EKJ. Hvis ordinationen kommer pr. post eller fax indsættes ordinationen i brugerens medicinmappe. Ordinationen noteres herefter i brugerens medicinskema i EKJ, hvor man oplyser ordinerendes læges navn, i fast rubrik og dosis og interval for udlevering. Mundtlig ordination Hvis ordinationen sker pr. telefon nedskrives ordinationen og læses herefter op af modtageren og bekræftes af lægen. Modtageren beder lægen om at sende/faxe/ e ordinationen. Ordinationen overføres til brugerens medicinmappe. Lægens navn og egne initialer noteres. Herefter overføres ordinationen til medicinskemaet i EKJ hvor man oplyser ordinerendes læges navn, i fast rubrik og dosis og interval for udlevering og man bruger sit personlige log in. 2. Udfyldelse af medicinskema (indikator 1) Medicinskemaet udfyldes af medarbejderen, udpeget til at overføre ordinationer. Hvilke oplysninger medicinskemaet skal indeholde fremgår af definitionen ovenfor. Fast medicin der ikke kan ophældes i medicinæsker ex mikstur og injektion skal oprettet i EKJ på et selvstændigt tidspunkt (det kan blot være 5 min forskudt fra den øvrige medicin). Da det mindsker udlevering og kvitterings fejl. Der skal udfyldes i medicinskemaet i EKJ ved en hver ændringer af ordination og man skal bruge sit personlige log in. 3. Kompetence til overførelse af medicinordination (indikator 2 og 3) Det er alene lederen, der kan beslutte, hvilke opgaver, der kan delegeres til medarbejderne, herunder overførelse af medicinordination til medicinskema. Det er lederens ansvar at sikre sig, at medarbejderne har den nødvendige faglige kompetence til at udføre opgaven. 7

8 Indtil der foreligger en Ishøjs kommunes instruks om medicingivning er det Københavns amts administrative vejledning der er gældende. Formel faglig kompetence til opmåling af medicin kan erhverves på to måder: 1) Som en selvstændigt erhvervet kompetence indenfor sygeplejerskeuddannelsen eller anden uddannelse, hvor det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at kompetencen erhverves. 2) Ved gennemførelse af Kløverengens 2 dags kursus i medicin administration. Den medarbejder, der overfører medicinordination til medicinskema er ansvarlig for at sige fra overfor opgaver, hvor vedkommendes viden ikke er tilstrækkelig eller hvor der opstår tvivl. Medarbejderen skal derefter kontakte en kompetent person for at indhente fornøden instruktion og viden med henblik på at kunne gennemføre overførslen af medicinordinationen til medicinskema. Ansvar Det er medarbejdernes ansvar at læse og løbende holde sig ajour med Kløverengens vejledning for overførelse af lægens medicinordinationer til medicinskema. Vejledningen forefindes i en mappe i hvert medicinkontor, så den kan bruges i det daglige arbejde. Det er den medarbejder, der overfører lægens medicinordination til medicinskema, som har ansvaret for at sikre sig, at ordinationen overføres korrekt. Det er kontaktpersonen der til en hver tid er overordnet ansvarlig for at medicinskemaet er korrekt udfyldt og at der er ophældt medicin i overensstemmelse med ordinationerne. 2.3 Kvalitetsstandard for korrekt opmåling af medicin Dokumenttype: Kløverengens standard Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Standard; opmåling Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU Korrekt opmåling af medicin Kvalitetsmål Medicin opmåles korrekt i forhold til medicinskemaer. Medicin opmåles af medarbejdere, som er uddannet og udpeget til dette. 8

9 Medicinopmåling sker i overensstemmelse med Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af fast medicin og Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af p.n. medicin. Formål Indikatorer At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med ophældning af medicin. Til vurdering af kvalitet opgøres: 1. Dokumentation for (ved initialer i EKJ): a) hvem der har opmålt medicin b) hvem der har kontrolleret medicin opmålt til senere brug. Opgørelsesmetode: Registrering 2. Angivelse af brugerens navn og personnummer på den emballage, hvori der ophældes medicin (doseringsæsker eller anden emballage). Opgørelsesmetode: Registrering 3. Tilrettelagt tid til opmåling af medicin. Opgørelsesmetode: Nøglepersoninterview 4. Sikkerhed og forsvarlighed i de omgivelser, hvor der opmåles medicin. Opgørelsesmetode: Nøglepersoninterview 5. Medarbejdere, som er uddannet til at opmåle medicin (se i vejledningen under afsnittet om Kompetence til opmåling af medicin ). Opgørelsesmetode: Registrering 6. Medarbejdere, som er udpeget til at opmåle medicin. Opgørelsesmetode: Registrering 7. Tilgængeligheden af Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af medicin og medarbejdernes kendskab til den. Opgørelsesmetode: Fokusgruppeinterview Hvor gælder standarden? Hvem omfatter standarden? Retsgrundlag - På Kløverengen - Medarbejdere med kompetence til at opmåle medicin - Ledelsen - Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni 2006 om 9

10 ordination og håndtering af lægemidler - Autorisationslovene (for autoriserede sundhedspersoner, herunder lægeloven og sygeplejerskeloven) Kløverengens politikker og vejledninger - Administrativ vejledning om Håndtering af medicinopgaver i Københavns Amts sociale driftsenheder af Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af fast medicin - Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af p.n. medicin - Kløverengens instruks om korrekt medicingivning - Kløverengens instruks for metadon Dokumenttype: Kløverengens vejledning Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; opmåling Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.4 Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af fast medicin Resume Vejledningen beskriver, hvordan lægeordineret medicin, som fremgår af et medicinskema, skal opmåles. Vejledningen omfatter ikke opmåling af p.n. medicin (p.n. medicin er en forkortelse af pro necessitate medicin, hvilket vil sige medicin, der gives ved behov efter nærmere lægeordinerede retningslinier). Udover denne vejledning gælder der særlige instruks for metadon. Formål At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med opmåling af medicin. Der foreligger en vejledning for overførelse af medicinordination og for korrekt uddeling af medicin, hvorfor denne vejledning alene forholder sig til opmåling af medicin. 10

11 Definitioner Medicinskemaet i EKJ er den optegnelse som skal bruges af medarbejderen til at opmåle og uddele medicin efter. Medicinskemaet i EKJ indeholder oplysninger om 1) brugerens navn og personnummer, 2) medikamentets navn, styrke, dosering (inkl. antal tabletter) samt indgivelsestidspunkt, 3) cave (brugerens eventuelle kendte medicinallergi), samt 4) dato for overførelse af medicinordination og navn på den medarbejder, som har overført ordinationen. Fremgangsmåde 1. Dokumentation af, hvem der har opmålt medicinen (indikator 1) Det skal dokumenteres med navn, hvem der har opmålt medicinen. Dette gøres i medicin skemaet i EKJ i medicinregistreringer, hvor man bruger sit personlige log in og kvittere i opmålt. 2. Dokumentation af, hvem der har kontrolleret medicin opmålt til senere brug (indikator 1) Det skal dokumenteres med navn, hvem der har kontrolleret medicinen. Dette gælder også for fast injektion. Dette gøres i medicin skemaet i EKJ i medicinregistreringer hvor man bruger sit personlige log in og kvittere i kontrolleret. 3. Opmåling af medicin i doseringsæsker eller anden emballage (indikator 2) Opmåling af medicin sker på baggrund af brugerens medicinskema. Medicin opmåles i emballage med brugerens navn og personnummer på, for at undgå forveksling. Når medicinen opmåles kontrolleres det: 1. at navn på brugeren, der er påført medicinens originalindpakning er identisk med det brugernavn og personnummer, der står på medicinskemaet. 2. at navnet på præparatet, der er påført medicinens originalindpakning er identisk med det præparatnavn, der står på medicinskemaet (eller ved anvendelse af kopimedicin, at navnet på aktivstoffet er identisk på originalindpakning og medicinskema). 3. at det opmålte medicin svare til medicinskemaet angående stk., mg, ml eller anden opgivende måleenhed. 4. i de tilfælde hvor brugeren selv hælder op er det medarbejderen der sammen med brugeren kontroller medicinen. 5. medicin er brugerens personlige og må ikke uddeles til andre. Det dokumenteres, hvor lang tid der er opmålt medicin til. Dette registreres i EKJ under dato fra og til i registreringer. Doseringsæsker skal opbevares forsvarligt. Enten i brugerens medicinskab i lejligheden eller i medicinskab på kontoret. 11

12 Hvis det bliver opbevaret et andet sted skal det fremgå under særlige forhold i EKJ medicinskemaet. 4. Arbejdstilrettelæggelse af opmåling af medicin (indikator 3 og 4) Opmåling af medicin skal foregå uforstyrret. Bliver opmålingen afbrudt, skal proceduren for den enkelte medicinopmåling starte forfra. Der skal afsættes tid til opmåling af medicin tilpasset dels den ansattes forudsætninger og rutine samt omfanget af den medicin, der skal opmåles. Opmåling skal desuden ske i forsvarlige og sikre omgivelser. På Kløverengen kan det foregå i beboerens lejlighed eller på kontoret. 5. Forholdsregler ved opmåling af medicin (indikator 3 og 4) Medicinen må ikke berøres direkte under opmåling, dels af hygiejniske grunde, dels fordi en del præparater kan udløse allergi. Direkte berøring kan undgås fx ved at der anvendes handsker under opmåling, ved at der anvendes pincet til opmåling, ved at der anvendes medicin indpakket i blister eller ved at præparatet hældes op i låget, før det hældes i medicinglasset. Hvis tabletten skal deles eller knuses, kan der anvendes tabletdeler eller tabletknuser. Doseringsæsker skal være synligt rene og tørre før ny medicinopmåling, dels af hygiejniske årsager, dels for at hindre, at medicinen påføres medicinrester fra andre brugeres medicin. Medicin, der tabes på gulvet eller er ophældt forkert skal kasseres i emballage til medicinaffald. 6. Virkning og bivirkning af medicinen Det er lægens ansvar at informere bruger eller legale repræsentanter, fx pårørende eller værger, om den iværksatte medicinske behandling, herunder virkning og bivirkning af medicinen. Medarbejderen, der opmåler medicin, har ansvaret for at have viden om generelle virkning og bivirkning af brugernes medicin. Det er den ordinerende læges ansvar at orientere medarbejderne hvis der er særlige bivirkninger de skal være opmærksomme på. 7. Kompetence til opmåling af medicin (indikator 5 og 6) Det er alene lederen, der kan beslutte, hvilke opgaver, der kan delegeres til medarbejderne, herunder opmåling af medicin. Det er lederens ansvar at sikre sig, at medarbejderne har den nødvendige faglige kompetence til at udføre opgaven. Indtil der foreligger en Ishøjs kommunes instruks om medicingivning er det Københavns amts administrative vejledning der er gældende. 12

13 Formel faglig kompetence til opmåling af medicin kan erhverves på to måder: 1) Som en selvstændigt erhvervet kompetence indenfor sygeplejerskeuddannelsen eller anden uddannelse, hvor det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at kompetencen erhverves. 2) Ved gennemførelse af Kløverengens 2 dags kursus i medicin administration. Den medarbejder, der opmåler medicin, er ansvarlig for at sige fra overfor opgaver, hvor vedkommendes viden ikke er tilstrækkelig eller hvor der opstår tvivl. Medarbejderen skal derefter kontakte en kompetent person for at indhente fornøden instruktion og viden med henblik på at kunne gennemføre medicinopmålingen. Ansvar Det er medarbejderens ansvar at læse og løbende holde sig ajour med Kløverengens vejledning for opmåling af medicin. Vejledningen forefindes i en mappe i hvert medicinkontor, så den kan bruges i det daglige arbejde. Det er den medarbejder, der opmåler medicinen, som har ansvaret for at sikre sig, at den rigtige medicin (præparat, dosis og form) ophældes til den rigtige bruger. Det er kontaktpersonen der til en hver tid er overordnet ansvarlig for at medicinskemaet er korrekt udfyldt og at der er ophældt medicin i overensstemmelse med ordinationerne. Dokumenttype: Kløverengens vejledning Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; opmåling p.n Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.5 Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af p.n. medicin Resume Vejledningen beskriver, hvordan lægeordineret p.n. medicin, som fremgår af p.n. medicinskemaet, skal opmåles. Vejledningen omfatter ikke opmåling af fast medicin. Formål 13

14 At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige p.n. medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med opmåling af p.n. medicin. Der foreligger en vejledning for overførelse af medicinordination og for korrekt uddeling af p.n. medicin, hvorfor denne vejledning alene forholder sig til opmåling af p.n. medicin. Definitioner Medicinskemaet i EKJ er den optegnelse som skal bruges af medarbejderen til at opmåle og uddele medicin efter. Medicinskemaet i EKJ indeholder oplysninger om 1) brugerens navn og personnummer, 2) medikamentets navn, styrke, dosering (inkl. antal tabletter) samt indgivelsestidspunkt, 3) cave (brugerens eventuelle kendte medicinallergi), samt 4) dato for overførelse af medicinordination og navn på den medarbejder, som har overført ordinationen. P.n. medicin er en forkortelse af pro necessitate medicin, hvilket vil sige medicin, der gives ved behov efter nærmere lægeordinerede retningslinier. Fremgangsmåde 1. Dokumentation af, hvem der har opmålt medicinen (indikator 1) Det skal dokumenteres med navn, hvem der har opmålt medicinen. Dette gøres i medicin skemaet i EKJ i medicinregistreringer, hvor man bruger sit personlige log in og kvittere i opmålt. 2. Arbejdstilrettelæggelse af opmåling af p.n. medicin (indikator 3 og 4) Opmåling af medicin skal foregå uforstyrret. Bliver opmålingen afbrudt, skal proceduren for den enkelte medicinopmåling starte forfra. Opmåling skal desuden ske i forsvarlige og sikre omgivelser. På Kløverengen kan det foregå i beboerens lejlighed eller på kontoret. 3. Opmåling af medicin (indikator 2) Opmåling af p.n. medicin sker på baggrund af brugerens medicinskema. Medicin opmåles fra emballage med brugerens navn og personnummer på, for at undgå forveksling. Når medicinen opmåles kontrolleres det: 1. at navn på brugeren, der er påført medicinens originalindpakning er identisk med det brugernavn og personnummer, der står på medicinskemaet. 2. at navnet på præparatet, der er påført medicinens originalindpakning er identisk med det præparatnavn, der står på medicinskemaet (eller ved anvendelse af kopimedicin, at navnet på aktivstoffet er identisk på originalindpakning og medicinskema). 14

15 3. at det opmålte medicin svare til medicinskemaet angående stk., mg, ml eller anden opgivende måleenhed. 4. i de tilfælde hvor brugeren selv hælder op er det medarbejderen der sammen med brugeren kontroller medicinen. 5. medicin er brugerens personlige og må ikke uddeles til andre. 6. Hvis p.n. medicinen opmåles til selvadministration skal det være i poser/æsker påført bruger navn, præparat og styrke. Medicinen skal opbevares forsvarligt. Enten i brugerens medicinskab i lejligheden eller i medicinskab på kontoret. Hvis det bliver opbevaret et andet sted skal det fremgå under særlige forhold i EKJ medicinskemaet. 4. Forholdsregler ved opmåling af p.n. medicin (indikator 3 og 4) Medicinen må ikke berøres direkte under opmåling, dels af hygiejniske grunde, dels fordi en del præparater kan udløse allergi. Direkte berøring kan undgås fx ved at der anvendes handsker under opmåling, ved at der anvendes pincet til opmåling, ved at der anvendes medicin indpakket i blister eller ved at præparatet hældes op i låget, før det hældes i medicinglasset. Hvis tabletten skal deles eller knuses, kan der anvendes tabletdeler eller tabletknuser. Medicin, der tabes på gulvet eller er ophældt forkert skal kasseres i emballage til medicinaffald. 6. Virkning og bivirkning af p.n. medicinen Det er lægens ansvar at informere bruger eller legale repræsentanter, fx pårørende eller værger, om den iværksatte medicinske behandling, herunder virkning og bivirkning af medicinen. Medarbejdere der opmåler PN medicin skal have øget opmærksomhed over for bruger af Leponex, hvis deres temperatur stiger til over 38,5 skal psykiatrisk skadestue kontaktes med henblik på hvordan vi nærmere skal forholde os. Det er den ordinerende læges ansvar at orientere medarbejderne hvis der er særlige bivirkninger medarbejderne skal være opmærksom på. 7. Kompetence til opmåling af p.n. medicin (indikator 5 og 6) Det er alene lederen, der kan beslutte, hvilke opgaver, der kan delegeres til medarbejderne, herunder opmåling af medicin. Det er lederens ansvar at sikre sig, at medarbejderen har den nødvendige faglige kompetence til at udføre opgaven. Indtil der foreligger en Ishøjs kommunes instruks om medicingivning er det Københavns amts administrative vejledning der er gældende. Formel faglig kompetence til opmåling af p.n. medicin kan erhverves på to måder: 15

16 1) Som en selvstændigt erhvervet kompetence indenfor sygeplejerskeuddannelsen eller anden uddannelse, hvor det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at kompetencen erhverves. 2) Ved gennemførelse af Kløverengens grundkursus i medicinadministration. Den medarbejder, der opmåler medicin, er ansvarlig for at sige fra overfor opgaver, hvor vedkommendes viden ikke er tilstrækkelig eller hvor der opstår tvivl. Medarbejderen skal derefter kontakte en kompetent person for at indhente fornøden instruktion og viden med henblik på at kunne gennemføre medicinopmålingen. Ansvar Det er medarbejdernes ansvar at læse og løbende holde sig ajour med Kløverengens vejledning for opmåling af p.n. medicin. Vejledningen forefindes i en mappe i hvert medicinkontor, så den kan bruges i det daglige arbejde. Det er den medarbejder, der opmåler medicinen, som har ansvaret for at sikre sig, at den rigtige medicin (præparat, dosis og form) ophældes til den rigtige bruger. Det er kontaktpersonen der til en hver tid er overordnet ansvarlig for at medicinskemaet er korrekt udfyldt. Dokumenttype: Kløverengens instruks Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin og korrekt uddeling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; Instruks korrekt medicin Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.6 Kløverengens instruks om korrekt medicingivning Resume Instruksen beskriver det, der er helt nødvendigt at vide i forbindelse med medicingivning. Målgruppen er medarbejdere uden formel, faglig kompetence til medicingivning, men som får uddelegeret opgaven. Instruksen er udformet på en A-4-side i et pædagogisk enkelt design, der kan opbevares eller ophænges i forbindelse med medicinskabet. Formål Instruksen skal kort og præcist informere om det allermest nødvendige vedrørende korrekt medicingivning på Kløverengen. 16

17 Ansvar Instruksen introduceres til nyansatte på Kløverengens grundkursus. Læs dette før du giver medicin! Om korrekt medicingivning Det er dit ansvar at give den rigtige bruger den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde Medicinen er lægeordineret, og du skal følge lægens ordination og må ikke ændre i ordinationen uden aftale med en læge Er medicinen i dosisæske eller i dosispose, skal du tjekke, at antallet af piller svarer til medicinskemaet Opmåler du selv medicin, er du ansvarlig for at dosis er korrekt, at det er det rigtige præparat og i den rigtige form Du skal undgå at berøre medicinen direkte Du skal tjekke med medicinskemaet, på hvilken måde brugeren skal indtage sin medicin Giv aldrig medicin: Hvis du bliver i tvivl Hvis du kommer i tvivl, om det er den korrekte medicin til den rette bruger Hvis du konstaterer, at der er for meget medicin i forhold til hvad lægen har ordineret Hvis du konstaterer, at der er for lidt medicin i forhold til hvad lægen har ordineret Hvis du konstaterer, at der er forkert medicin i forhold til hvad lægen har ordineret I tvivlstilfælde må du aldrig give medicinen, før du har fået afklaret spørgsmålet med en uddannet kollega, lederen, en læge eller lægevagten. Det gælder også ved andre tvivlsspørgsmål end de nævnte. 17

18 Hvis du glemmer at give medicin Hvis der sker fejl Hvis du har givet forkert medicin, f.eks. for meget, for lidt eller på et forkert tidspunkt Hvis en bruger selv har taget forkert medicin - så skal du straks rådføre dig med en uddannet kollega, lederen, en læge eller lægevagten og få afklaret, hvad der skal gøres. Efterfølgende skal fejlen altid indberettes. Det vil sige, du skal lave en utilsigtethændelse i EKJ om hvad der er sket. Registrering af fejl har primært til formål at gøre organisationen bedre til at håndtere medicin og ikke at hænge enkelte medarbejdere ud. Dokumenttype: Kløverengens instruks Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin og Korrekt uddeling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; metadon Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.7 Kløverengens instruks for metadon For metadon gælder følgende instruks udover de alm. medicin vejledninger 1. Den der henter metadon på apoteket skal sikre sig at der er udleveret korrekt dosis inden apoteket forlades. 2. Ved modtagelse af metadonen mikstur på Kløverengen tjekkes alle flasker og der skrives udleveringsdato på. 3. Metadon skal være bag 2 låse (kontor dør og medicinkøleskab eller medicinskab) 4. Hvis metadon udleveres til senere indtagelse (delvis selvadministration) skal det være ordineret af lægen. 5. Metadon betragtes som medicin og ved opmåling og uddeling kvitteres i EKJ. 6. Ved spild eller andre afvigelser skrives en utilsigtet hændelse, ordinationslæge/sted og ledelsen orienteres. 18

19 2.8 Kvalitetsstandard for korrekt uddeling af medicin Dokumenttype: Kløverengens standard Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt uddeling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Standard; uddeling Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU Korrekt uddeling af medicin Kvalitetsmål Uddeling af medicin foregår, så den rigtige bruger modtager den rigtige medicin, på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Medicinuddeling sker i overensstemmelse med Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af fast medicin og Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af p.n. medicin. Formål Indikatorer At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i at opstå i forbindelse med uddeling af medicin. Til vurdering af kvalitet opgøres: 1. Dokumentation for (ved initialer i EKJ), hvem som har uddelt medicinen. Opgørelsesmetode: Registrering 2. Medarbejderens vurdering af egenkontrol ved uddeling af medicin i forhold til: a) at det er den rigtige bruger, som modtager medicinen b) at antallet af tabletter, der udleveres, stemmer overens med medicinskemaet c) at medicinen gives på det tidspunkt, der er angivet i medicinskemaet d) at medicinen gives på den måde, det er angivet i medicinskemaet. Opgørelsesmetode: Nøglepersoninterview 3. Brugerens oplevelse af, hvorvidt medicinuddeling foregår på en måde, hvor der er ro og tid til at stille spørgsmål i forhold til brugerens medicin. 19

20 Opgørelsesmetode: Brugerinterview 4. Brugerens oplevelse af, hvorvidt medicinuddeling foregår på en måde, der er acceptabel i forhold til brugerens døgnrytme og daglige aktiviteter. Opgørelsesmetode: Brugerinterview 5. Medarbejdere, som er uddannet til at uddele medicin (se i vejledningen under afsnittet Kompetence til uddeling af medicin ). Opgørelsesmetode: Registrering 6. Medarbejderen, som er udpeget til at uddele medicin. Opgørelsesmetode: Registrering 7. Tilgængeligheden af Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af medicin og medarbejdernes kendskab til den. Opgørelsesmetode: Fokusgruppeinterview Hvor gælder standarden? Hvem omfatter standarden? Retsgrundlag - På Kløverengen - Medarbejdere med kompetence til at uddele medicin - Ledelsen - Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler - Autorisationslovene (for autoriserede sundhedspersoner, herunder lægeloven og sygeplejerskeloven) Kløverengens politikker og vejledninger - Administrativ vejledning om Håndtering af medicinopgaver i Københavns Amts sociale driftsenheder af Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af fast medicin - Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af p.n. medicin - Kløverengens instruks om korrekt medicingivning - Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af medicin til delvis selvadministration 20

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE 1 MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Anvendte definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Tilsynsrapport 2013 4. november 2013 Sagsnr. 5-2211-551/1 RIBERHUS PLEJEHJEM Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Kommune: Esbjerg Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Telefon: 76 16 71 00 E-post: jyhe@esbjergkommune.dk

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang.

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang. Tilsynsrapport 2013 29-07-2013 Sagsnr. 5-2211-1218/1 Rise Plejehjem Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Plejehjemsleder Ida Tang Telefon: 73766500 E-post: ita@aabenraa.dk og

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-175/1 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund Kommune: Tønder Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Telefon: 74929910 / 74929891 E-post:

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246 Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-376/1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen.

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen. Tilsynsrapport 2013 11. juli 2013 Sagsnr. J. nr. 5-2211-1202/1 Tullebølle Centret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63516590 E-post: pcl@langelandkommune.dk

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

plejehjemstilsynet 2012

plejehjemstilsynet 2012 plejehjemstilsynet 2012 2013 Plejehjemstilsynet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelaterede utilsigtede hændelser i primærsektoren Evidensrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50 Tilsynsrapport 2013 21. november 2013 Sagsnr. 5-2211-178/1 Plejecentret Vesterbo Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø Kommune: Nordfyns Leder: Bodil Pedersen Telefon: 64 82 83 50 E-post: bpe@nordfynskommune.dk

Læs mere

Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Til landets embedslægeinstitutioner

Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Til landets embedslægeinstitutioner Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder Til landets embedslægeinstitutioner December 2001 2 1 Indledning...3 2 Boliger omfattet af tilsynet...4 3 Tilsynets

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Bo- og behandlingstilbudet FEDDET Adresse: Tinghøjgade 69 9493

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter J. nr.: 1-17-130/5 P nr.: 1003057914 Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter Adresse: Birkevangen 2, Birkelse, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Forstander, social- og assistent Karin Nielsen (fra

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Sikker brug af dosispakket medicin

Sikker brug af dosispakket medicin Sikker brug af dosispakket medicin Information til brugere og pårørende I projektet Dosisdispensering fra maskine til mund er udarbejdet et forslag til tekst til en folder, som skal imødekomme, at inddragelse

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen.

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen. Tilsynsrapport 2011 Stenslundscentret 6. april 2011 J.nr. 2-17-160/6 Embedslægerne midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Rammekontraktbilag P Instrukser

Rammekontraktbilag P Instrukser Rammekontraktbilag P Instrukser 1 Indhold 1 Sundhedsfaglige instrukser... 4 1.1 Sundhedsfaglige instrukser generelt... 4 2 Instrukser for personalets kompetence og ansvar... 5 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen Tilsynsrapport 2011 Driftsenhed Bjerringbro Egebo 16 J.nr. 2-17-10/6 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation O K T O B E R 2 0 1 0 E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation Anders Goul Nielsen, Vice President, Healthcare Systematic Niels

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Vigsø Behandlingssted: Stop

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere