7.0 Kløverengens koncepter Koncept for Hjerterummet.dk Koncept for personlig plan... 69

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69"

Transkript

1 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne Sådan læses kvalitetsstandarderne Sådan evalueres kvalitetsstandarderne Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination Kvalitetsstandard for korrekt opmåling af medicin... 8 Definitioner Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af p.n. medicin Definitioner Kløverengens instruks om korrekt medicingivning Kløverengens instruks for metadon Kvalitetsstandard for korrekt uddeling af medicin Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af fast medicin Definitioner Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af p.n. medicin Definitioner Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af medicin til delvis selvadministration Definitioner Kvalitetsstandard for indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering Kløverengens administrativ vejledning om indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering Kvalitetsstandard for systematisk afdækning af beboeres forudsætning for kommunikation Kløverengens vejledning for systematisk afdækning af beboeres forudsætninger for kommunikation Kløverengens organisering af afdækningen af beboeres forudsætninger for kommunikation Kvalitetsstandard for empatisk kommunikation Kløverengens faglige vejledning for empatisk kommunikation Kvalitetsstandard for respektfuld kommunikation Kløverengens vejledning for respektfuld kommunikation Kløverengens organisering af diskussion af respektfuld kommunikation Kvalitetsstandard for afholdelse af udenlandsferie Kontaktpersonsopfølgning Standarder for visitering Afklaring og vurdering i visitationsprocessen Vejledning og retningslinjer for visitation til Kløverengen 107,108 og Besøg af potentielle brugere i visitationsprocessen Vejledning og retningslinjer for visitation til Kløverengen 107,108 og Kvitteringsbrev i visitationsprocessen Vejledning og retningslinjer for visitation til Kløverengen 107,108 og Formidling af afgørelser i visitationsprocessen Vejledning, procedure og retningslinjer for visitation til Kløverengen 107, 108, og Procedure og retningslinier på Kløverengen Procedure og retningslinjer for efterværn Procedure og retningslinier for tyverisikring

2 7.0 Kløverengens koncepter Koncept for Hjerterummet.dk Koncept for personlig plan

3 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne Kvalitetsstandarderne for Kløverengen er først og fremmest en systematisk beskrivelse af de ydelser, man som beboer/bruger på Kløverengen kan profitere af. Det skal indledningsvist understreges, at en succesfuld rehabilitering efter en psykisk sygdom forudsætter et individuelt og fleksibelt tilrettelagt forløb, hvorfor det i sagens natur heller ikke nemt lader sig standardisere. Standarderne skal derfor ses som udtryk for, at en vis systematik i rehabiliteringsarbejdet er en nødvendighed, om end enhver beboer/brugers situation er enestående og fordrer sin egen fortolkning og indsats. Kvalitetsstandarderne er for det andet en systematisk beskrivelse af hvordan det faglige kvalitetsniveau på Kløverengen sikres af den enkelte medarbejder. Formålet med standarderne er kort sagt at beskrive, begrunde og dokumentere Kløverengens kerneydelser. Referencerammerne i rehabiliteringsarbejdet på Kløverengen integrerer det medicinske, det psykosociale og humanistiske menneskesyn og fokus er flyttet fra sygdom til sundhed og helbredelse. Det betyder at fokus i højere grad omfatter det, der har betydning for deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, på arbejdet og i lokalsamfundet. Ved nærmere gennemlæsnig af standarderne vil det fremgå, at netop aktivitet, deltagelse og beskæftigelse er omdrejningspunkter for den enkelte beboer/brugers rehabilitering på Kløverengen. 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne Hver standard er inddelt i følgende områder: kvalitetsmål, som er de mål, der anvendes til måling af kvaliteten formål - hvad ønskes opnået indhold /beskrivelse, hvor der gives en grundigere gennemgang af indholdet/planlægning indikatorer hvordan måles kvalitetsmål hvor gælder standarden hvem omfatter den - komptencekrav til medarbejderen, som omhandler fag medarbejderes forudsætninger, for at udføre standarden 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne Hver standard og mål evalueres i følgende skema Skemaet forefindes på fællesdrevet Kløverengen. 3

4 Driftenhed/team: Udfyldt af: Dato: Navn på standard og/ eller mål:.. Indikator Opgørelsesmetode Resultat og status Analyse og vurdering Aktivitetsplan 2.0 Kvalitetsstandarder for medicin 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin Dokumenttype: Kløverengens standard Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Standard; overførelse Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU Korrekt overførelse af medicinordination Kvalitetsmål Overførelse af medicinordinationer sker i et medicinskema, som føres og kontrolleres af medarbejdere uddannet og udpeget til dette. Medicinordinationer overføres korrekt til medicinskemaet. 4

5 Medicinskemaet udfyldes i overensstemmelse med Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination. Formål Indikatorer At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med overførelse af medicinordinationer til medicinskema. Til vurdering af kvalitet opgøres: 1. Medicinskemaer, som er i overensstemmelse med doseringsskemaer, recepter, medicinudskrifter eller skriftlig dokumentation fra ordinerende læge set i forhold til det totale antal medicinskemaer i opgørelsesperioden. Opgørelsesmetode: Registrering 2. Medarbejdere, som er uddannet til at overføre lægens medicinordinationer til medicinskema (se i vejledningen under afsnittet om Kompetence til overførelse af medicinordination ). Opgørelsesmetode: Registrering 3. Medarbejdere, som er udpeget til at overføre lægens medicinordinationer til medicinskema. Opgørelsesmetode: Registrering 4. Tilgængeligheden af Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination og medarbejderens kendskab til den. Opgørelsesmetode: Fokusgruppeinterview Hvor gælder standarden? Hvem omfatter standarden? Retsgrundlag - På Kløverengen - Medarbejdere med kompetence til at overføre medicinordinationer - Ledelsen - Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler - Autorisationslovene (for autoriserede sundhedspersoner, herunder lægeloven og sygeplejerskeloven) Kløverengens politikker og vejledninger - Administrativ vejledning om Håndtering af medicinopgaver i Københavns Amts sociale driftsenheder af

6 - Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination Dokumenttype: Kløverengens vejledning Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; overførelse Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.2 Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination Resume Vejledningen beskriver, hvordan lægeordineret medicin skal overføres til medicinskemaet i EKJ Vejledningen omfatter både dokumentation af fast medicin og p.n. medicin (p.n. medicin er en forkortelse af pro necessitate medicin, hvilket vil sige medicin, der gives ved behov efter nærmere lægeordinerede retningslinier). Formål At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med overførelse af medicinordinationer til medicinskema i EKJ. Definitioner Medicinskemaet i EKJ er den optegnelse som skal bruges af medarbejderen til at opmåle og uddele medicin efter. Medicinskemaet i EKJ indeholder oplysninger om 1) brugerens navn og personnummer, 2) medikamentets navn, styrke, dosering (inkl. antal tabletter) samt indgivelsestidspunkt, 3) cave (brugerens eventuelle kendte medicinallergi), samt 4) dato for overførelse af medicinordination og navn på den medarbejder, som har overført ordinationen. Ordinerende læge: Praktiserende læge, speciallæge eller sygehusambulatorier. Fremgangsmåde 1. Modtagelse af medicinordination (indikator 1) Ordination af medicin må kun foretages af en læge. Medicinordinationen kan ske skriftligt eller mundtligt. 6

7 Hvis brugeren indtager håndkøbsmedicin, kosttilskud eller alternativ medicin, bør de opfordres til at rådføre sig med lægen, idet disse præparater i nogle tilfælde kan medføre interaktion ved indtagelse af anden medicin. Medarbejderen kan være behjælpeligt med indtagelse af kosttilskud og alternativ medicin i form af tabletter, hvis beboerens læge har vurderet, at det ikke er skadeligt, herunder at det er foreneligt med beboerens øvrige medicinindtagelse. Hjælp til indtagelse af håndkøbsmedicin må kun ske efter lægeordination. I tilfælde, hvor alternativ medicin gives som injektion, må injektionen kun gives efter lægens ordination. Skriftlig ordination Lægen noterer ordinationen i lægejournalen og en kopi/status af ordinationen lægges i brugerens medicinmappe. Ordinationen overføres herefter af medarbejderen til brugerens medicinskema i EKJ, og man bruger sit personlige log in. Der kvitteres af personalet (på kopi/status af ordinationen) for udført overførsel af evt. ændringer i EKJ. Hvis ordinationen kommer pr. post eller fax indsættes ordinationen i brugerens medicinmappe. Ordinationen noteres herefter i brugerens medicinskema i EKJ, hvor man oplyser ordinerendes læges navn, i fast rubrik og dosis og interval for udlevering. Mundtlig ordination Hvis ordinationen sker pr. telefon nedskrives ordinationen og læses herefter op af modtageren og bekræftes af lægen. Modtageren beder lægen om at sende/faxe/ e ordinationen. Ordinationen overføres til brugerens medicinmappe. Lægens navn og egne initialer noteres. Herefter overføres ordinationen til medicinskemaet i EKJ hvor man oplyser ordinerendes læges navn, i fast rubrik og dosis og interval for udlevering og man bruger sit personlige log in. 2. Udfyldelse af medicinskema (indikator 1) Medicinskemaet udfyldes af medarbejderen, udpeget til at overføre ordinationer. Hvilke oplysninger medicinskemaet skal indeholde fremgår af definitionen ovenfor. Fast medicin der ikke kan ophældes i medicinæsker ex mikstur og injektion skal oprettet i EKJ på et selvstændigt tidspunkt (det kan blot være 5 min forskudt fra den øvrige medicin). Da det mindsker udlevering og kvitterings fejl. Der skal udfyldes i medicinskemaet i EKJ ved en hver ændringer af ordination og man skal bruge sit personlige log in. 3. Kompetence til overførelse af medicinordination (indikator 2 og 3) Det er alene lederen, der kan beslutte, hvilke opgaver, der kan delegeres til medarbejderne, herunder overførelse af medicinordination til medicinskema. Det er lederens ansvar at sikre sig, at medarbejderne har den nødvendige faglige kompetence til at udføre opgaven. 7

8 Indtil der foreligger en Ishøjs kommunes instruks om medicingivning er det Københavns amts administrative vejledning der er gældende. Formel faglig kompetence til opmåling af medicin kan erhverves på to måder: 1) Som en selvstændigt erhvervet kompetence indenfor sygeplejerskeuddannelsen eller anden uddannelse, hvor det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at kompetencen erhverves. 2) Ved gennemførelse af Kløverengens 2 dags kursus i medicin administration. Den medarbejder, der overfører medicinordination til medicinskema er ansvarlig for at sige fra overfor opgaver, hvor vedkommendes viden ikke er tilstrækkelig eller hvor der opstår tvivl. Medarbejderen skal derefter kontakte en kompetent person for at indhente fornøden instruktion og viden med henblik på at kunne gennemføre overførslen af medicinordinationen til medicinskema. Ansvar Det er medarbejdernes ansvar at læse og løbende holde sig ajour med Kløverengens vejledning for overførelse af lægens medicinordinationer til medicinskema. Vejledningen forefindes i en mappe i hvert medicinkontor, så den kan bruges i det daglige arbejde. Det er den medarbejder, der overfører lægens medicinordination til medicinskema, som har ansvaret for at sikre sig, at ordinationen overføres korrekt. Det er kontaktpersonen der til en hver tid er overordnet ansvarlig for at medicinskemaet er korrekt udfyldt og at der er ophældt medicin i overensstemmelse med ordinationerne. 2.3 Kvalitetsstandard for korrekt opmåling af medicin Dokumenttype: Kløverengens standard Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Standard; opmåling Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU Korrekt opmåling af medicin Kvalitetsmål Medicin opmåles korrekt i forhold til medicinskemaer. Medicin opmåles af medarbejdere, som er uddannet og udpeget til dette. 8

9 Medicinopmåling sker i overensstemmelse med Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af fast medicin og Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af p.n. medicin. Formål Indikatorer At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med ophældning af medicin. Til vurdering af kvalitet opgøres: 1. Dokumentation for (ved initialer i EKJ): a) hvem der har opmålt medicin b) hvem der har kontrolleret medicin opmålt til senere brug. Opgørelsesmetode: Registrering 2. Angivelse af brugerens navn og personnummer på den emballage, hvori der ophældes medicin (doseringsæsker eller anden emballage). Opgørelsesmetode: Registrering 3. Tilrettelagt tid til opmåling af medicin. Opgørelsesmetode: Nøglepersoninterview 4. Sikkerhed og forsvarlighed i de omgivelser, hvor der opmåles medicin. Opgørelsesmetode: Nøglepersoninterview 5. Medarbejdere, som er uddannet til at opmåle medicin (se i vejledningen under afsnittet om Kompetence til opmåling af medicin ). Opgørelsesmetode: Registrering 6. Medarbejdere, som er udpeget til at opmåle medicin. Opgørelsesmetode: Registrering 7. Tilgængeligheden af Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af medicin og medarbejdernes kendskab til den. Opgørelsesmetode: Fokusgruppeinterview Hvor gælder standarden? Hvem omfatter standarden? Retsgrundlag - På Kløverengen - Medarbejdere med kompetence til at opmåle medicin - Ledelsen - Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni 2006 om 9

10 ordination og håndtering af lægemidler - Autorisationslovene (for autoriserede sundhedspersoner, herunder lægeloven og sygeplejerskeloven) Kløverengens politikker og vejledninger - Administrativ vejledning om Håndtering af medicinopgaver i Københavns Amts sociale driftsenheder af Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af fast medicin - Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af p.n. medicin - Kløverengens instruks om korrekt medicingivning - Kløverengens instruks for metadon Dokumenttype: Kløverengens vejledning Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; opmåling Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.4 Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af fast medicin Resume Vejledningen beskriver, hvordan lægeordineret medicin, som fremgår af et medicinskema, skal opmåles. Vejledningen omfatter ikke opmåling af p.n. medicin (p.n. medicin er en forkortelse af pro necessitate medicin, hvilket vil sige medicin, der gives ved behov efter nærmere lægeordinerede retningslinier). Udover denne vejledning gælder der særlige instruks for metadon. Formål At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med opmåling af medicin. Der foreligger en vejledning for overførelse af medicinordination og for korrekt uddeling af medicin, hvorfor denne vejledning alene forholder sig til opmåling af medicin. 10

11 Definitioner Medicinskemaet i EKJ er den optegnelse som skal bruges af medarbejderen til at opmåle og uddele medicin efter. Medicinskemaet i EKJ indeholder oplysninger om 1) brugerens navn og personnummer, 2) medikamentets navn, styrke, dosering (inkl. antal tabletter) samt indgivelsestidspunkt, 3) cave (brugerens eventuelle kendte medicinallergi), samt 4) dato for overførelse af medicinordination og navn på den medarbejder, som har overført ordinationen. Fremgangsmåde 1. Dokumentation af, hvem der har opmålt medicinen (indikator 1) Det skal dokumenteres med navn, hvem der har opmålt medicinen. Dette gøres i medicin skemaet i EKJ i medicinregistreringer, hvor man bruger sit personlige log in og kvittere i opmålt. 2. Dokumentation af, hvem der har kontrolleret medicin opmålt til senere brug (indikator 1) Det skal dokumenteres med navn, hvem der har kontrolleret medicinen. Dette gælder også for fast injektion. Dette gøres i medicin skemaet i EKJ i medicinregistreringer hvor man bruger sit personlige log in og kvittere i kontrolleret. 3. Opmåling af medicin i doseringsæsker eller anden emballage (indikator 2) Opmåling af medicin sker på baggrund af brugerens medicinskema. Medicin opmåles i emballage med brugerens navn og personnummer på, for at undgå forveksling. Når medicinen opmåles kontrolleres det: 1. at navn på brugeren, der er påført medicinens originalindpakning er identisk med det brugernavn og personnummer, der står på medicinskemaet. 2. at navnet på præparatet, der er påført medicinens originalindpakning er identisk med det præparatnavn, der står på medicinskemaet (eller ved anvendelse af kopimedicin, at navnet på aktivstoffet er identisk på originalindpakning og medicinskema). 3. at det opmålte medicin svare til medicinskemaet angående stk., mg, ml eller anden opgivende måleenhed. 4. i de tilfælde hvor brugeren selv hælder op er det medarbejderen der sammen med brugeren kontroller medicinen. 5. medicin er brugerens personlige og må ikke uddeles til andre. Det dokumenteres, hvor lang tid der er opmålt medicin til. Dette registreres i EKJ under dato fra og til i registreringer. Doseringsæsker skal opbevares forsvarligt. Enten i brugerens medicinskab i lejligheden eller i medicinskab på kontoret. 11

12 Hvis det bliver opbevaret et andet sted skal det fremgå under særlige forhold i EKJ medicinskemaet. 4. Arbejdstilrettelæggelse af opmåling af medicin (indikator 3 og 4) Opmåling af medicin skal foregå uforstyrret. Bliver opmålingen afbrudt, skal proceduren for den enkelte medicinopmåling starte forfra. Der skal afsættes tid til opmåling af medicin tilpasset dels den ansattes forudsætninger og rutine samt omfanget af den medicin, der skal opmåles. Opmåling skal desuden ske i forsvarlige og sikre omgivelser. På Kløverengen kan det foregå i beboerens lejlighed eller på kontoret. 5. Forholdsregler ved opmåling af medicin (indikator 3 og 4) Medicinen må ikke berøres direkte under opmåling, dels af hygiejniske grunde, dels fordi en del præparater kan udløse allergi. Direkte berøring kan undgås fx ved at der anvendes handsker under opmåling, ved at der anvendes pincet til opmåling, ved at der anvendes medicin indpakket i blister eller ved at præparatet hældes op i låget, før det hældes i medicinglasset. Hvis tabletten skal deles eller knuses, kan der anvendes tabletdeler eller tabletknuser. Doseringsæsker skal være synligt rene og tørre før ny medicinopmåling, dels af hygiejniske årsager, dels for at hindre, at medicinen påføres medicinrester fra andre brugeres medicin. Medicin, der tabes på gulvet eller er ophældt forkert skal kasseres i emballage til medicinaffald. 6. Virkning og bivirkning af medicinen Det er lægens ansvar at informere bruger eller legale repræsentanter, fx pårørende eller værger, om den iværksatte medicinske behandling, herunder virkning og bivirkning af medicinen. Medarbejderen, der opmåler medicin, har ansvaret for at have viden om generelle virkning og bivirkning af brugernes medicin. Det er den ordinerende læges ansvar at orientere medarbejderne hvis der er særlige bivirkninger de skal være opmærksomme på. 7. Kompetence til opmåling af medicin (indikator 5 og 6) Det er alene lederen, der kan beslutte, hvilke opgaver, der kan delegeres til medarbejderne, herunder opmåling af medicin. Det er lederens ansvar at sikre sig, at medarbejderne har den nødvendige faglige kompetence til at udføre opgaven. Indtil der foreligger en Ishøjs kommunes instruks om medicingivning er det Københavns amts administrative vejledning der er gældende. 12

13 Formel faglig kompetence til opmåling af medicin kan erhverves på to måder: 1) Som en selvstændigt erhvervet kompetence indenfor sygeplejerskeuddannelsen eller anden uddannelse, hvor det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at kompetencen erhverves. 2) Ved gennemførelse af Kløverengens 2 dags kursus i medicin administration. Den medarbejder, der opmåler medicin, er ansvarlig for at sige fra overfor opgaver, hvor vedkommendes viden ikke er tilstrækkelig eller hvor der opstår tvivl. Medarbejderen skal derefter kontakte en kompetent person for at indhente fornøden instruktion og viden med henblik på at kunne gennemføre medicinopmålingen. Ansvar Det er medarbejderens ansvar at læse og løbende holde sig ajour med Kløverengens vejledning for opmåling af medicin. Vejledningen forefindes i en mappe i hvert medicinkontor, så den kan bruges i det daglige arbejde. Det er den medarbejder, der opmåler medicinen, som har ansvaret for at sikre sig, at den rigtige medicin (præparat, dosis og form) ophældes til den rigtige bruger. Det er kontaktpersonen der til en hver tid er overordnet ansvarlig for at medicinskemaet er korrekt udfyldt og at der er ophældt medicin i overensstemmelse med ordinationerne. Dokumenttype: Kløverengens vejledning Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; opmåling p.n Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.5 Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af p.n. medicin Resume Vejledningen beskriver, hvordan lægeordineret p.n. medicin, som fremgår af p.n. medicinskemaet, skal opmåles. Vejledningen omfatter ikke opmåling af fast medicin. Formål 13

14 At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige p.n. medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med opmåling af p.n. medicin. Der foreligger en vejledning for overførelse af medicinordination og for korrekt uddeling af p.n. medicin, hvorfor denne vejledning alene forholder sig til opmåling af p.n. medicin. Definitioner Medicinskemaet i EKJ er den optegnelse som skal bruges af medarbejderen til at opmåle og uddele medicin efter. Medicinskemaet i EKJ indeholder oplysninger om 1) brugerens navn og personnummer, 2) medikamentets navn, styrke, dosering (inkl. antal tabletter) samt indgivelsestidspunkt, 3) cave (brugerens eventuelle kendte medicinallergi), samt 4) dato for overførelse af medicinordination og navn på den medarbejder, som har overført ordinationen. P.n. medicin er en forkortelse af pro necessitate medicin, hvilket vil sige medicin, der gives ved behov efter nærmere lægeordinerede retningslinier. Fremgangsmåde 1. Dokumentation af, hvem der har opmålt medicinen (indikator 1) Det skal dokumenteres med navn, hvem der har opmålt medicinen. Dette gøres i medicin skemaet i EKJ i medicinregistreringer, hvor man bruger sit personlige log in og kvittere i opmålt. 2. Arbejdstilrettelæggelse af opmåling af p.n. medicin (indikator 3 og 4) Opmåling af medicin skal foregå uforstyrret. Bliver opmålingen afbrudt, skal proceduren for den enkelte medicinopmåling starte forfra. Opmåling skal desuden ske i forsvarlige og sikre omgivelser. På Kløverengen kan det foregå i beboerens lejlighed eller på kontoret. 3. Opmåling af medicin (indikator 2) Opmåling af p.n. medicin sker på baggrund af brugerens medicinskema. Medicin opmåles fra emballage med brugerens navn og personnummer på, for at undgå forveksling. Når medicinen opmåles kontrolleres det: 1. at navn på brugeren, der er påført medicinens originalindpakning er identisk med det brugernavn og personnummer, der står på medicinskemaet. 2. at navnet på præparatet, der er påført medicinens originalindpakning er identisk med det præparatnavn, der står på medicinskemaet (eller ved anvendelse af kopimedicin, at navnet på aktivstoffet er identisk på originalindpakning og medicinskema). 14

15 3. at det opmålte medicin svare til medicinskemaet angående stk., mg, ml eller anden opgivende måleenhed. 4. i de tilfælde hvor brugeren selv hælder op er det medarbejderen der sammen med brugeren kontroller medicinen. 5. medicin er brugerens personlige og må ikke uddeles til andre. 6. Hvis p.n. medicinen opmåles til selvadministration skal det være i poser/æsker påført bruger navn, præparat og styrke. Medicinen skal opbevares forsvarligt. Enten i brugerens medicinskab i lejligheden eller i medicinskab på kontoret. Hvis det bliver opbevaret et andet sted skal det fremgå under særlige forhold i EKJ medicinskemaet. 4. Forholdsregler ved opmåling af p.n. medicin (indikator 3 og 4) Medicinen må ikke berøres direkte under opmåling, dels af hygiejniske grunde, dels fordi en del præparater kan udløse allergi. Direkte berøring kan undgås fx ved at der anvendes handsker under opmåling, ved at der anvendes pincet til opmåling, ved at der anvendes medicin indpakket i blister eller ved at præparatet hældes op i låget, før det hældes i medicinglasset. Hvis tabletten skal deles eller knuses, kan der anvendes tabletdeler eller tabletknuser. Medicin, der tabes på gulvet eller er ophældt forkert skal kasseres i emballage til medicinaffald. 6. Virkning og bivirkning af p.n. medicinen Det er lægens ansvar at informere bruger eller legale repræsentanter, fx pårørende eller værger, om den iværksatte medicinske behandling, herunder virkning og bivirkning af medicinen. Medarbejdere der opmåler PN medicin skal have øget opmærksomhed over for bruger af Leponex, hvis deres temperatur stiger til over 38,5 skal psykiatrisk skadestue kontaktes med henblik på hvordan vi nærmere skal forholde os. Det er den ordinerende læges ansvar at orientere medarbejderne hvis der er særlige bivirkninger medarbejderne skal være opmærksom på. 7. Kompetence til opmåling af p.n. medicin (indikator 5 og 6) Det er alene lederen, der kan beslutte, hvilke opgaver, der kan delegeres til medarbejderne, herunder opmåling af medicin. Det er lederens ansvar at sikre sig, at medarbejderen har den nødvendige faglige kompetence til at udføre opgaven. Indtil der foreligger en Ishøjs kommunes instruks om medicingivning er det Københavns amts administrative vejledning der er gældende. Formel faglig kompetence til opmåling af p.n. medicin kan erhverves på to måder: 15

16 1) Som en selvstændigt erhvervet kompetence indenfor sygeplejerskeuddannelsen eller anden uddannelse, hvor det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at kompetencen erhverves. 2) Ved gennemførelse af Kløverengens grundkursus i medicinadministration. Den medarbejder, der opmåler medicin, er ansvarlig for at sige fra overfor opgaver, hvor vedkommendes viden ikke er tilstrækkelig eller hvor der opstår tvivl. Medarbejderen skal derefter kontakte en kompetent person for at indhente fornøden instruktion og viden med henblik på at kunne gennemføre medicinopmålingen. Ansvar Det er medarbejdernes ansvar at læse og løbende holde sig ajour med Kløverengens vejledning for opmåling af p.n. medicin. Vejledningen forefindes i en mappe i hvert medicinkontor, så den kan bruges i det daglige arbejde. Det er den medarbejder, der opmåler medicinen, som har ansvaret for at sikre sig, at den rigtige medicin (præparat, dosis og form) ophældes til den rigtige bruger. Det er kontaktpersonen der til en hver tid er overordnet ansvarlig for at medicinskemaet er korrekt udfyldt. Dokumenttype: Kløverengens instruks Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin og korrekt uddeling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; Instruks korrekt medicin Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.6 Kløverengens instruks om korrekt medicingivning Resume Instruksen beskriver det, der er helt nødvendigt at vide i forbindelse med medicingivning. Målgruppen er medarbejdere uden formel, faglig kompetence til medicingivning, men som får uddelegeret opgaven. Instruksen er udformet på en A-4-side i et pædagogisk enkelt design, der kan opbevares eller ophænges i forbindelse med medicinskabet. Formål Instruksen skal kort og præcist informere om det allermest nødvendige vedrørende korrekt medicingivning på Kløverengen. 16

17 Ansvar Instruksen introduceres til nyansatte på Kløverengens grundkursus. Læs dette før du giver medicin! Om korrekt medicingivning Det er dit ansvar at give den rigtige bruger den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde Medicinen er lægeordineret, og du skal følge lægens ordination og må ikke ændre i ordinationen uden aftale med en læge Er medicinen i dosisæske eller i dosispose, skal du tjekke, at antallet af piller svarer til medicinskemaet Opmåler du selv medicin, er du ansvarlig for at dosis er korrekt, at det er det rigtige præparat og i den rigtige form Du skal undgå at berøre medicinen direkte Du skal tjekke med medicinskemaet, på hvilken måde brugeren skal indtage sin medicin Giv aldrig medicin: Hvis du bliver i tvivl Hvis du kommer i tvivl, om det er den korrekte medicin til den rette bruger Hvis du konstaterer, at der er for meget medicin i forhold til hvad lægen har ordineret Hvis du konstaterer, at der er for lidt medicin i forhold til hvad lægen har ordineret Hvis du konstaterer, at der er forkert medicin i forhold til hvad lægen har ordineret I tvivlstilfælde må du aldrig give medicinen, før du har fået afklaret spørgsmålet med en uddannet kollega, lederen, en læge eller lægevagten. Det gælder også ved andre tvivlsspørgsmål end de nævnte. 17

18 Hvis du glemmer at give medicin Hvis der sker fejl Hvis du har givet forkert medicin, f.eks. for meget, for lidt eller på et forkert tidspunkt Hvis en bruger selv har taget forkert medicin - så skal du straks rådføre dig med en uddannet kollega, lederen, en læge eller lægevagten og få afklaret, hvad der skal gøres. Efterfølgende skal fejlen altid indberettes. Det vil sige, du skal lave en utilsigtethændelse i EKJ om hvad der er sket. Registrering af fejl har primært til formål at gøre organisationen bedre til at håndtere medicin og ikke at hænge enkelte medarbejdere ud. Dokumenttype: Kløverengens instruks Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin og Korrekt uddeling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; metadon Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.7 Kløverengens instruks for metadon For metadon gælder følgende instruks udover de alm. medicin vejledninger 1. Den der henter metadon på apoteket skal sikre sig at der er udleveret korrekt dosis inden apoteket forlades. 2. Ved modtagelse af metadonen mikstur på Kløverengen tjekkes alle flasker og der skrives udleveringsdato på. 3. Metadon skal være bag 2 låse (kontor dør og medicinkøleskab eller medicinskab) 4. Hvis metadon udleveres til senere indtagelse (delvis selvadministration) skal det være ordineret af lægen. 5. Metadon betragtes som medicin og ved opmåling og uddeling kvitteres i EKJ. 6. Ved spild eller andre afvigelser skrives en utilsigtet hændelse, ordinationslæge/sted og ledelsen orienteres. 18

19 2.8 Kvalitetsstandard for korrekt uddeling af medicin Dokumenttype: Kløverengens standard Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt uddeling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Standard; uddeling Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU Korrekt uddeling af medicin Kvalitetsmål Uddeling af medicin foregår, så den rigtige bruger modtager den rigtige medicin, på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Medicinuddeling sker i overensstemmelse med Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af fast medicin og Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af p.n. medicin. Formål Indikatorer At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i at opstå i forbindelse med uddeling af medicin. Til vurdering af kvalitet opgøres: 1. Dokumentation for (ved initialer i EKJ), hvem som har uddelt medicinen. Opgørelsesmetode: Registrering 2. Medarbejderens vurdering af egenkontrol ved uddeling af medicin i forhold til: a) at det er den rigtige bruger, som modtager medicinen b) at antallet af tabletter, der udleveres, stemmer overens med medicinskemaet c) at medicinen gives på det tidspunkt, der er angivet i medicinskemaet d) at medicinen gives på den måde, det er angivet i medicinskemaet. Opgørelsesmetode: Nøglepersoninterview 3. Brugerens oplevelse af, hvorvidt medicinuddeling foregår på en måde, hvor der er ro og tid til at stille spørgsmål i forhold til brugerens medicin. 19

20 Opgørelsesmetode: Brugerinterview 4. Brugerens oplevelse af, hvorvidt medicinuddeling foregår på en måde, der er acceptabel i forhold til brugerens døgnrytme og daglige aktiviteter. Opgørelsesmetode: Brugerinterview 5. Medarbejdere, som er uddannet til at uddele medicin (se i vejledningen under afsnittet Kompetence til uddeling af medicin ). Opgørelsesmetode: Registrering 6. Medarbejderen, som er udpeget til at uddele medicin. Opgørelsesmetode: Registrering 7. Tilgængeligheden af Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af medicin og medarbejdernes kendskab til den. Opgørelsesmetode: Fokusgruppeinterview Hvor gælder standarden? Hvem omfatter standarden? Retsgrundlag - På Kløverengen - Medarbejdere med kompetence til at uddele medicin - Ledelsen - Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler - Autorisationslovene (for autoriserede sundhedspersoner, herunder lægeloven og sygeplejerskeloven) Kløverengens politikker og vejledninger - Administrativ vejledning om Håndtering af medicinopgaver i Københavns Amts sociale driftsenheder af Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af fast medicin - Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af p.n. medicin - Kløverengens instruks om korrekt medicingivning - Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af medicin til delvis selvadministration 20

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering

Indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 01.06.2006 Standarder: Indberetning og opfølgning på utilsigtede

Læs mere

Medicinvejledninger - frivillige. Indholdsfortegnelse

Medicinvejledninger - frivillige. Indholdsfortegnelse Medicinvejledninger - frivillige Indholdsfortegnelse Overdragelse af medicin fra forældre og pårørende til dagtilbud...2 Opgave- og ansvarsfordeling mellem døgntilbud og dagtilbud vedr. medicinskema, transport

Læs mere

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 15.06.2006 Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination;

Læs mere

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Uddeling af medicin 21-08-2006. Driftsenhed: Udfyldt af: Dato: Indikator Opgørelsesmetode Resultat/status Analyse og vurdering Aktivitetsplan

Uddeling af medicin 21-08-2006. Driftsenhed: Udfyldt af: Dato: Indikator Opgørelsesmetode Resultat/status Analyse og vurdering Aktivitetsplan Driftsenhed: Udfyldt af: Dato: Uddeling af medicin Indikator Opgørelsesmetode Resultat/status Analyse og vurdering Aktivitetsplan 1. Dokumentation for (ved navn og/eller initialer), hvem som har uddelt

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering 24.5.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Tilbuddets navn Rønnegård

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tilbuddets navn Bredegaard Dato for tilsyn 24. november 2009 Tilsynet foretaget af Jakob Sundbøl

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem. Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen

Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem. Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen Plejehjemstilsynet Lovbaseret systematisk tilsyn siden 2002 Embedslæge-institutionerne ~ 5 regionale enheder

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-257/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Ishøj Kommune

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00002227 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 22. november 2012 Plejehjem:

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den 1.9.2010 Jeg vil i nedenstående handleplan besvare følgende fire spørgsmål, stillet af Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap og Psykiatri i forbindelse

Læs mere

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport Socialforvaltningen Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport Tilbuddets navn: Grøndalsvænge Drifts- og udviklingskontor for borgere med handicap Dato for handleplan: 13.9. 2012 Baggrund for handleplan

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune.

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune. Jr. nr.: 5-2211-132/1 P-nr.: 1003057641 SST-id: PHJSYN-00003447 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund Jr. nr.: 5-2211-1146/1 P-nr.: 1009230951 SST-id: PHJSYN-00002735 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven Jr. nr.: 5-2211-911/1 P-nr.: 1004680016 SST-id: PHJSYN-00002464 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Halsnæs Kommune 26. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-36/1/ Reference HELN T 7222 7480 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Halsnæs Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsfagligt tilsyn. Botilbuddet CAS 1 d. 6. august Oplysning om botilbuddet og tilsynsbesøget

Sundhedsfagligt tilsyn. Botilbuddet CAS 1 d. 6. august Oplysning om botilbuddet og tilsynsbesøget Sundhedsfagligt tilsyn Botilbuddet CAS d. 6. august 0 Oplysning om botilbuddet og tilsynsbesøget Der bor 8 beboere i CAS, fordelt på 3 afdelinger. Beboernes primære diagnoser er autisme og svagt syn. En

Læs mere

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010.

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010. Årsrapport Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010 5700 Svendborg Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på Tlf.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution Konklusioner Anna Lise Wagner ELIFRB Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Amt Frederiksborg Amt

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Vesthimmerland Kommune 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-10/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale retningslinje for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale retningslinje for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale retningslinje for Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune 26. marts 2013 J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Haderslev Kommune 2012 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: sesyd@sst.dk Tilsynene i Haderslev

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 25. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-30/1/ Reference MAT T +4572227496 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Allerød Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015

Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby Årsrapport for embedslægernes tilsyn på ældrecentre 2015 Embedslægernes tilsynsresultater Leverandørens opfølgning Ældrecenter Nygårds Plads

Læs mere

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik Temadage November 2008 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Jyllandsposten: Forældre frygter for deres børns liv. JP

Læs mere

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune Dato: 10. februar 2014 J.nr. 5-2210-34/1 s tilsyn med plejehjem i Furesø Kommune 2013 Tilsynene i Furesø Kommune har gennemført i alt tre tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune. Den 3. juli 2012 j.nr //MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune. Den 3. juli 2012 j.nr //MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-36//MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rudersdal Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rudersdal Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rudersdal Kommune 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-40/1/ Reference HELN T 7222 7450 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Rudersdal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Overordnede procedurer for medicinhåndtering

Overordnede procedurer for medicinhåndtering De følgende procedurer og skemaer er udarbejdet med udgangspunkt i Retningslinjer for medicinhåndtering for alle dag- og døgntilbud i Børne- og familieafdelingen Januar 2012 Overordnede procedurer for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-236/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Allerød

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1569/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Jr. nr.: 2-17-335/6 P-nr.: 1014716935 SST-id: PHJSYN-00001397 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 24. oktober 2011

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem J.nr. 4-17-151/3 P nr. 1003253007 Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem Adresse: Helsingborggade 16, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Margit Lundager Dato for tilsynet: 9. juli 2008 Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej Adresse: Odensevej 29E 5610 Assens Kommune: Assens Leder: Social og sundhedsassistent Åse Bartholin Dato for tilsynet: 12. november 2007 Telefon: 63 74 00 96

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-705/1 P-nr.: 1003279764 SST-id: PHJSYN-00003604 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinadministration Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinhåndtering Indhold i fagmålet er taget fra faget sygepleje, naturfag, somatisk

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere