7.0 Kløverengens koncepter Koncept for Hjerterummet.dk Koncept for personlig plan... 69

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69"

Transkript

1 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne Sådan læses kvalitetsstandarderne Sådan evalueres kvalitetsstandarderne Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination Kvalitetsstandard for korrekt opmåling af medicin... 8 Definitioner Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af p.n. medicin Definitioner Kløverengens instruks om korrekt medicingivning Kløverengens instruks for metadon Kvalitetsstandard for korrekt uddeling af medicin Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af fast medicin Definitioner Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af p.n. medicin Definitioner Kløverengens vejledning om korrekt uddeling af medicin til delvis selvadministration Definitioner Kvalitetsstandard for indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering Kløverengens administrativ vejledning om indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering Kvalitetsstandard for systematisk afdækning af beboeres forudsætning for kommunikation Kløverengens vejledning for systematisk afdækning af beboeres forudsætninger for kommunikation Kløverengens organisering af afdækningen af beboeres forudsætninger for kommunikation Kvalitetsstandard for empatisk kommunikation Kløverengens faglige vejledning for empatisk kommunikation Kvalitetsstandard for respektfuld kommunikation Kløverengens vejledning for respektfuld kommunikation Kløverengens organisering af diskussion af respektfuld kommunikation Kvalitetsstandard for afholdelse af udenlandsferie Kontaktpersonsopfølgning Standarder for visitering Afklaring og vurdering i visitationsprocessen Vejledning og retningslinjer for visitation til Kløverengen 107,108 og Besøg af potentielle brugere i visitationsprocessen Vejledning og retningslinjer for visitation til Kløverengen 107,108 og Kvitteringsbrev i visitationsprocessen Vejledning og retningslinjer for visitation til Kløverengen 107,108 og Formidling af afgørelser i visitationsprocessen Vejledning, procedure og retningslinjer for visitation til Kløverengen 107, 108, og Procedure og retningslinier på Kløverengen Procedure og retningslinjer for efterværn Procedure og retningslinier for tyverisikring

2 7.0 Kløverengens koncepter Koncept for Hjerterummet.dk Koncept for personlig plan

3 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne Kvalitetsstandarderne for Kløverengen er først og fremmest en systematisk beskrivelse af de ydelser, man som beboer/bruger på Kløverengen kan profitere af. Det skal indledningsvist understreges, at en succesfuld rehabilitering efter en psykisk sygdom forudsætter et individuelt og fleksibelt tilrettelagt forløb, hvorfor det i sagens natur heller ikke nemt lader sig standardisere. Standarderne skal derfor ses som udtryk for, at en vis systematik i rehabiliteringsarbejdet er en nødvendighed, om end enhver beboer/brugers situation er enestående og fordrer sin egen fortolkning og indsats. Kvalitetsstandarderne er for det andet en systematisk beskrivelse af hvordan det faglige kvalitetsniveau på Kløverengen sikres af den enkelte medarbejder. Formålet med standarderne er kort sagt at beskrive, begrunde og dokumentere Kløverengens kerneydelser. Referencerammerne i rehabiliteringsarbejdet på Kløverengen integrerer det medicinske, det psykosociale og humanistiske menneskesyn og fokus er flyttet fra sygdom til sundhed og helbredelse. Det betyder at fokus i højere grad omfatter det, der har betydning for deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, på arbejdet og i lokalsamfundet. Ved nærmere gennemlæsnig af standarderne vil det fremgå, at netop aktivitet, deltagelse og beskæftigelse er omdrejningspunkter for den enkelte beboer/brugers rehabilitering på Kløverengen. 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne Hver standard er inddelt i følgende områder: kvalitetsmål, som er de mål, der anvendes til måling af kvaliteten formål - hvad ønskes opnået indhold /beskrivelse, hvor der gives en grundigere gennemgang af indholdet/planlægning indikatorer hvordan måles kvalitetsmål hvor gælder standarden hvem omfatter den - komptencekrav til medarbejderen, som omhandler fag medarbejderes forudsætninger, for at udføre standarden 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne Hver standard og mål evalueres i følgende skema Skemaet forefindes på fællesdrevet Kløverengen. 3

4 Driftenhed/team: Udfyldt af: Dato: Navn på standard og/ eller mål:.. Indikator Opgørelsesmetode Resultat og status Analyse og vurdering Aktivitetsplan 2.0 Kvalitetsstandarder for medicin 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin Dokumenttype: Kløverengens standard Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Standard; overførelse Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU Korrekt overførelse af medicinordination Kvalitetsmål Overførelse af medicinordinationer sker i et medicinskema, som føres og kontrolleres af medarbejdere uddannet og udpeget til dette. Medicinordinationer overføres korrekt til medicinskemaet. 4

5 Medicinskemaet udfyldes i overensstemmelse med Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination. Formål Indikatorer At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med overførelse af medicinordinationer til medicinskema. Til vurdering af kvalitet opgøres: 1. Medicinskemaer, som er i overensstemmelse med doseringsskemaer, recepter, medicinudskrifter eller skriftlig dokumentation fra ordinerende læge set i forhold til det totale antal medicinskemaer i opgørelsesperioden. Opgørelsesmetode: Registrering 2. Medarbejdere, som er uddannet til at overføre lægens medicinordinationer til medicinskema (se i vejledningen under afsnittet om Kompetence til overførelse af medicinordination ). Opgørelsesmetode: Registrering 3. Medarbejdere, som er udpeget til at overføre lægens medicinordinationer til medicinskema. Opgørelsesmetode: Registrering 4. Tilgængeligheden af Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination og medarbejderens kendskab til den. Opgørelsesmetode: Fokusgruppeinterview Hvor gælder standarden? Hvem omfatter standarden? Retsgrundlag - På Kløverengen - Medarbejdere med kompetence til at overføre medicinordinationer - Ledelsen - Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler - Autorisationslovene (for autoriserede sundhedspersoner, herunder lægeloven og sygeplejerskeloven) Kløverengens politikker og vejledninger - Administrativ vejledning om Håndtering af medicinopgaver i Københavns Amts sociale driftsenheder af

6 - Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination Dokumenttype: Kløverengens vejledning Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; overførelse Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.2 Kløverengens vejledning om korrekt overførelse af medicinordination Resume Vejledningen beskriver, hvordan lægeordineret medicin skal overføres til medicinskemaet i EKJ Vejledningen omfatter både dokumentation af fast medicin og p.n. medicin (p.n. medicin er en forkortelse af pro necessitate medicin, hvilket vil sige medicin, der gives ved behov efter nærmere lægeordinerede retningslinier). Formål At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med overførelse af medicinordinationer til medicinskema i EKJ. Definitioner Medicinskemaet i EKJ er den optegnelse som skal bruges af medarbejderen til at opmåle og uddele medicin efter. Medicinskemaet i EKJ indeholder oplysninger om 1) brugerens navn og personnummer, 2) medikamentets navn, styrke, dosering (inkl. antal tabletter) samt indgivelsestidspunkt, 3) cave (brugerens eventuelle kendte medicinallergi), samt 4) dato for overførelse af medicinordination og navn på den medarbejder, som har overført ordinationen. Ordinerende læge: Praktiserende læge, speciallæge eller sygehusambulatorier. Fremgangsmåde 1. Modtagelse af medicinordination (indikator 1) Ordination af medicin må kun foretages af en læge. Medicinordinationen kan ske skriftligt eller mundtligt. 6

7 Hvis brugeren indtager håndkøbsmedicin, kosttilskud eller alternativ medicin, bør de opfordres til at rådføre sig med lægen, idet disse præparater i nogle tilfælde kan medføre interaktion ved indtagelse af anden medicin. Medarbejderen kan være behjælpeligt med indtagelse af kosttilskud og alternativ medicin i form af tabletter, hvis beboerens læge har vurderet, at det ikke er skadeligt, herunder at det er foreneligt med beboerens øvrige medicinindtagelse. Hjælp til indtagelse af håndkøbsmedicin må kun ske efter lægeordination. I tilfælde, hvor alternativ medicin gives som injektion, må injektionen kun gives efter lægens ordination. Skriftlig ordination Lægen noterer ordinationen i lægejournalen og en kopi/status af ordinationen lægges i brugerens medicinmappe. Ordinationen overføres herefter af medarbejderen til brugerens medicinskema i EKJ, og man bruger sit personlige log in. Der kvitteres af personalet (på kopi/status af ordinationen) for udført overførsel af evt. ændringer i EKJ. Hvis ordinationen kommer pr. post eller fax indsættes ordinationen i brugerens medicinmappe. Ordinationen noteres herefter i brugerens medicinskema i EKJ, hvor man oplyser ordinerendes læges navn, i fast rubrik og dosis og interval for udlevering. Mundtlig ordination Hvis ordinationen sker pr. telefon nedskrives ordinationen og læses herefter op af modtageren og bekræftes af lægen. Modtageren beder lægen om at sende/faxe/ e ordinationen. Ordinationen overføres til brugerens medicinmappe. Lægens navn og egne initialer noteres. Herefter overføres ordinationen til medicinskemaet i EKJ hvor man oplyser ordinerendes læges navn, i fast rubrik og dosis og interval for udlevering og man bruger sit personlige log in. 2. Udfyldelse af medicinskema (indikator 1) Medicinskemaet udfyldes af medarbejderen, udpeget til at overføre ordinationer. Hvilke oplysninger medicinskemaet skal indeholde fremgår af definitionen ovenfor. Fast medicin der ikke kan ophældes i medicinæsker ex mikstur og injektion skal oprettet i EKJ på et selvstændigt tidspunkt (det kan blot være 5 min forskudt fra den øvrige medicin). Da det mindsker udlevering og kvitterings fejl. Der skal udfyldes i medicinskemaet i EKJ ved en hver ændringer af ordination og man skal bruge sit personlige log in. 3. Kompetence til overførelse af medicinordination (indikator 2 og 3) Det er alene lederen, der kan beslutte, hvilke opgaver, der kan delegeres til medarbejderne, herunder overførelse af medicinordination til medicinskema. Det er lederens ansvar at sikre sig, at medarbejderne har den nødvendige faglige kompetence til at udføre opgaven. 7

8 Indtil der foreligger en Ishøjs kommunes instruks om medicingivning er det Københavns amts administrative vejledning der er gældende. Formel faglig kompetence til opmåling af medicin kan erhverves på to måder: 1) Som en selvstændigt erhvervet kompetence indenfor sygeplejerskeuddannelsen eller anden uddannelse, hvor det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at kompetencen erhverves. 2) Ved gennemførelse af Kløverengens 2 dags kursus i medicin administration. Den medarbejder, der overfører medicinordination til medicinskema er ansvarlig for at sige fra overfor opgaver, hvor vedkommendes viden ikke er tilstrækkelig eller hvor der opstår tvivl. Medarbejderen skal derefter kontakte en kompetent person for at indhente fornøden instruktion og viden med henblik på at kunne gennemføre overførslen af medicinordinationen til medicinskema. Ansvar Det er medarbejdernes ansvar at læse og løbende holde sig ajour med Kløverengens vejledning for overførelse af lægens medicinordinationer til medicinskema. Vejledningen forefindes i en mappe i hvert medicinkontor, så den kan bruges i det daglige arbejde. Det er den medarbejder, der overfører lægens medicinordination til medicinskema, som har ansvaret for at sikre sig, at ordinationen overføres korrekt. Det er kontaktpersonen der til en hver tid er overordnet ansvarlig for at medicinskemaet er korrekt udfyldt og at der er ophældt medicin i overensstemmelse med ordinationerne. 2.3 Kvalitetsstandard for korrekt opmåling af medicin Dokumenttype: Kløverengens standard Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Standard; opmåling Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU Korrekt opmåling af medicin Kvalitetsmål Medicin opmåles korrekt i forhold til medicinskemaer. Medicin opmåles af medarbejdere, som er uddannet og udpeget til dette. 8

9 Medicinopmåling sker i overensstemmelse med Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af fast medicin og Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af p.n. medicin. Formål Indikatorer At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med ophældning af medicin. Til vurdering af kvalitet opgøres: 1. Dokumentation for (ved initialer i EKJ): a) hvem der har opmålt medicin b) hvem der har kontrolleret medicin opmålt til senere brug. Opgørelsesmetode: Registrering 2. Angivelse af brugerens navn og personnummer på den emballage, hvori der ophældes medicin (doseringsæsker eller anden emballage). Opgørelsesmetode: Registrering 3. Tilrettelagt tid til opmåling af medicin. Opgørelsesmetode: Nøglepersoninterview 4. Sikkerhed og forsvarlighed i de omgivelser, hvor der opmåles medicin. Opgørelsesmetode: Nøglepersoninterview 5. Medarbejdere, som er uddannet til at opmåle medicin (se i vejledningen under afsnittet om Kompetence til opmåling af medicin ). Opgørelsesmetode: Registrering 6. Medarbejdere, som er udpeget til at opmåle medicin. Opgørelsesmetode: Registrering 7. Tilgængeligheden af Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af medicin og medarbejdernes kendskab til den. Opgørelsesmetode: Fokusgruppeinterview Hvor gælder standarden? Hvem omfatter standarden? Retsgrundlag - På Kløverengen - Medarbejdere med kompetence til at opmåle medicin - Ledelsen - Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni 2006 om 9

10 ordination og håndtering af lægemidler - Autorisationslovene (for autoriserede sundhedspersoner, herunder lægeloven og sygeplejerskeloven) Kløverengens politikker og vejledninger - Administrativ vejledning om Håndtering af medicinopgaver i Københavns Amts sociale driftsenheder af Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af fast medicin - Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af p.n. medicin - Kløverengens instruks om korrekt medicingivning - Kløverengens instruks for metadon Dokumenttype: Kløverengens vejledning Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; opmåling Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.4 Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af fast medicin Resume Vejledningen beskriver, hvordan lægeordineret medicin, som fremgår af et medicinskema, skal opmåles. Vejledningen omfatter ikke opmåling af p.n. medicin (p.n. medicin er en forkortelse af pro necessitate medicin, hvilket vil sige medicin, der gives ved behov efter nærmere lægeordinerede retningslinier). Udover denne vejledning gælder der særlige instruks for metadon. Formål At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med opmåling af medicin. Der foreligger en vejledning for overførelse af medicinordination og for korrekt uddeling af medicin, hvorfor denne vejledning alene forholder sig til opmåling af medicin. 10

11 Definitioner Medicinskemaet i EKJ er den optegnelse som skal bruges af medarbejderen til at opmåle og uddele medicin efter. Medicinskemaet i EKJ indeholder oplysninger om 1) brugerens navn og personnummer, 2) medikamentets navn, styrke, dosering (inkl. antal tabletter) samt indgivelsestidspunkt, 3) cave (brugerens eventuelle kendte medicinallergi), samt 4) dato for overførelse af medicinordination og navn på den medarbejder, som har overført ordinationen. Fremgangsmåde 1. Dokumentation af, hvem der har opmålt medicinen (indikator 1) Det skal dokumenteres med navn, hvem der har opmålt medicinen. Dette gøres i medicin skemaet i EKJ i medicinregistreringer, hvor man bruger sit personlige log in og kvittere i opmålt. 2. Dokumentation af, hvem der har kontrolleret medicin opmålt til senere brug (indikator 1) Det skal dokumenteres med navn, hvem der har kontrolleret medicinen. Dette gælder også for fast injektion. Dette gøres i medicin skemaet i EKJ i medicinregistreringer hvor man bruger sit personlige log in og kvittere i kontrolleret. 3. Opmåling af medicin i doseringsæsker eller anden emballage (indikator 2) Opmåling af medicin sker på baggrund af brugerens medicinskema. Medicin opmåles i emballage med brugerens navn og personnummer på, for at undgå forveksling. Når medicinen opmåles kontrolleres det: 1. at navn på brugeren, der er påført medicinens originalindpakning er identisk med det brugernavn og personnummer, der står på medicinskemaet. 2. at navnet på præparatet, der er påført medicinens originalindpakning er identisk med det præparatnavn, der står på medicinskemaet (eller ved anvendelse af kopimedicin, at navnet på aktivstoffet er identisk på originalindpakning og medicinskema). 3. at det opmålte medicin svare til medicinskemaet angående stk., mg, ml eller anden opgivende måleenhed. 4. i de tilfælde hvor brugeren selv hælder op er det medarbejderen der sammen med brugeren kontroller medicinen. 5. medicin er brugerens personlige og må ikke uddeles til andre. Det dokumenteres, hvor lang tid der er opmålt medicin til. Dette registreres i EKJ under dato fra og til i registreringer. Doseringsæsker skal opbevares forsvarligt. Enten i brugerens medicinskab i lejligheden eller i medicinskab på kontoret. 11

12 Hvis det bliver opbevaret et andet sted skal det fremgå under særlige forhold i EKJ medicinskemaet. 4. Arbejdstilrettelæggelse af opmåling af medicin (indikator 3 og 4) Opmåling af medicin skal foregå uforstyrret. Bliver opmålingen afbrudt, skal proceduren for den enkelte medicinopmåling starte forfra. Der skal afsættes tid til opmåling af medicin tilpasset dels den ansattes forudsætninger og rutine samt omfanget af den medicin, der skal opmåles. Opmåling skal desuden ske i forsvarlige og sikre omgivelser. På Kløverengen kan det foregå i beboerens lejlighed eller på kontoret. 5. Forholdsregler ved opmåling af medicin (indikator 3 og 4) Medicinen må ikke berøres direkte under opmåling, dels af hygiejniske grunde, dels fordi en del præparater kan udløse allergi. Direkte berøring kan undgås fx ved at der anvendes handsker under opmåling, ved at der anvendes pincet til opmåling, ved at der anvendes medicin indpakket i blister eller ved at præparatet hældes op i låget, før det hældes i medicinglasset. Hvis tabletten skal deles eller knuses, kan der anvendes tabletdeler eller tabletknuser. Doseringsæsker skal være synligt rene og tørre før ny medicinopmåling, dels af hygiejniske årsager, dels for at hindre, at medicinen påføres medicinrester fra andre brugeres medicin. Medicin, der tabes på gulvet eller er ophældt forkert skal kasseres i emballage til medicinaffald. 6. Virkning og bivirkning af medicinen Det er lægens ansvar at informere bruger eller legale repræsentanter, fx pårørende eller værger, om den iværksatte medicinske behandling, herunder virkning og bivirkning af medicinen. Medarbejderen, der opmåler medicin, har ansvaret for at have viden om generelle virkning og bivirkning af brugernes medicin. Det er den ordinerende læges ansvar at orientere medarbejderne hvis der er særlige bivirkninger de skal være opmærksomme på. 7. Kompetence til opmåling af medicin (indikator 5 og 6) Det er alene lederen, der kan beslutte, hvilke opgaver, der kan delegeres til medarbejderne, herunder opmåling af medicin. Det er lederens ansvar at sikre sig, at medarbejderne har den nødvendige faglige kompetence til at udføre opgaven. Indtil der foreligger en Ishøjs kommunes instruks om medicingivning er det Københavns amts administrative vejledning der er gældende. 12

13 Formel faglig kompetence til opmåling af medicin kan erhverves på to måder: 1) Som en selvstændigt erhvervet kompetence indenfor sygeplejerskeuddannelsen eller anden uddannelse, hvor det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at kompetencen erhverves. 2) Ved gennemførelse af Kløverengens 2 dags kursus i medicin administration. Den medarbejder, der opmåler medicin, er ansvarlig for at sige fra overfor opgaver, hvor vedkommendes viden ikke er tilstrækkelig eller hvor der opstår tvivl. Medarbejderen skal derefter kontakte en kompetent person for at indhente fornøden instruktion og viden med henblik på at kunne gennemføre medicinopmålingen. Ansvar Det er medarbejderens ansvar at læse og løbende holde sig ajour med Kløverengens vejledning for opmåling af medicin. Vejledningen forefindes i en mappe i hvert medicinkontor, så den kan bruges i det daglige arbejde. Det er den medarbejder, der opmåler medicinen, som har ansvaret for at sikre sig, at den rigtige medicin (præparat, dosis og form) ophældes til den rigtige bruger. Det er kontaktpersonen der til en hver tid er overordnet ansvarlig for at medicinskemaet er korrekt udfyldt og at der er ophældt medicin i overensstemmelse med ordinationerne. Dokumenttype: Kløverengens vejledning Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; opmåling p.n Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.5 Kløverengens vejledning om korrekt opmåling af p.n. medicin Resume Vejledningen beskriver, hvordan lægeordineret p.n. medicin, som fremgår af p.n. medicinskemaet, skal opmåles. Vejledningen omfatter ikke opmåling af fast medicin. Formål 13

14 At sikre, at den rigtige bruger modtager den rigtige p.n. medicin (præparat, dosis og form), på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde, ved at forhindre fejl i forbindelse med opmåling af p.n. medicin. Der foreligger en vejledning for overførelse af medicinordination og for korrekt uddeling af p.n. medicin, hvorfor denne vejledning alene forholder sig til opmåling af p.n. medicin. Definitioner Medicinskemaet i EKJ er den optegnelse som skal bruges af medarbejderen til at opmåle og uddele medicin efter. Medicinskemaet i EKJ indeholder oplysninger om 1) brugerens navn og personnummer, 2) medikamentets navn, styrke, dosering (inkl. antal tabletter) samt indgivelsestidspunkt, 3) cave (brugerens eventuelle kendte medicinallergi), samt 4) dato for overførelse af medicinordination og navn på den medarbejder, som har overført ordinationen. P.n. medicin er en forkortelse af pro necessitate medicin, hvilket vil sige medicin, der gives ved behov efter nærmere lægeordinerede retningslinier. Fremgangsmåde 1. Dokumentation af, hvem der har opmålt medicinen (indikator 1) Det skal dokumenteres med navn, hvem der har opmålt medicinen. Dette gøres i medicin skemaet i EKJ i medicinregistreringer, hvor man bruger sit personlige log in og kvittere i opmålt. 2. Arbejdstilrettelæggelse af opmåling af p.n. medicin (indikator 3 og 4) Opmåling af medicin skal foregå uforstyrret. Bliver opmålingen afbrudt, skal proceduren for den enkelte medicinopmåling starte forfra. Opmåling skal desuden ske i forsvarlige og sikre omgivelser. På Kløverengen kan det foregå i beboerens lejlighed eller på kontoret. 3. Opmåling af medicin (indikator 2) Opmåling af p.n. medicin sker på baggrund af brugerens medicinskema. Medicin opmåles fra emballage med brugerens navn og personnummer på, for at undgå forveksling. Når medicinen opmåles kontrolleres det: 1. at navn på brugeren, der er påført medicinens originalindpakning er identisk med det brugernavn og personnummer, der står på medicinskemaet. 2. at navnet på præparatet, der er påført medicinens originalindpakning er identisk med det præparatnavn, der står på medicinskemaet (eller ved anvendelse af kopimedicin, at navnet på aktivstoffet er identisk på originalindpakning og medicinskema). 14

15 3. at det opmålte medicin svare til medicinskemaet angående stk., mg, ml eller anden opgivende måleenhed. 4. i de tilfælde hvor brugeren selv hælder op er det medarbejderen der sammen med brugeren kontroller medicinen. 5. medicin er brugerens personlige og må ikke uddeles til andre. 6. Hvis p.n. medicinen opmåles til selvadministration skal det være i poser/æsker påført bruger navn, præparat og styrke. Medicinen skal opbevares forsvarligt. Enten i brugerens medicinskab i lejligheden eller i medicinskab på kontoret. Hvis det bliver opbevaret et andet sted skal det fremgå under særlige forhold i EKJ medicinskemaet. 4. Forholdsregler ved opmåling af p.n. medicin (indikator 3 og 4) Medicinen må ikke berøres direkte under opmåling, dels af hygiejniske grunde, dels fordi en del præparater kan udløse allergi. Direkte berøring kan undgås fx ved at der anvendes handsker under opmåling, ved at der anvendes pincet til opmåling, ved at der anvendes medicin indpakket i blister eller ved at præparatet hældes op i låget, før det hældes i medicinglasset. Hvis tabletten skal deles eller knuses, kan der anvendes tabletdeler eller tabletknuser. Medicin, der tabes på gulvet eller er ophældt forkert skal kasseres i emballage til medicinaffald. 6. Virkning og bivirkning af p.n. medicinen Det er lægens ansvar at informere bruger eller legale repræsentanter, fx pårørende eller værger, om den iværksatte medicinske behandling, herunder virkning og bivirkning af medicinen. Medarbejdere der opmåler PN medicin skal have øget opmærksomhed over for bruger af Leponex, hvis deres temperatur stiger til over 38,5 skal psykiatrisk skadestue kontaktes med henblik på hvordan vi nærmere skal forholde os. Det er den ordinerende læges ansvar at orientere medarbejderne hvis der er særlige bivirkninger medarbejderne skal være opmærksom på. 7. Kompetence til opmåling af p.n. medicin (indikator 5 og 6) Det er alene lederen, der kan beslutte, hvilke opgaver, der kan delegeres til medarbejderne, herunder opmåling af medicin. Det er lederens ansvar at sikre sig, at medarbejderen har den nødvendige faglige kompetence til at udføre opgaven. Indtil der foreligger en Ishøjs kommunes instruks om medicingivning er det Københavns amts administrative vejledning der er gældende. Formel faglig kompetence til opmåling af p.n. medicin kan erhverves på to måder: 15

16 1) Som en selvstændigt erhvervet kompetence indenfor sygeplejerskeuddannelsen eller anden uddannelse, hvor det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at kompetencen erhverves. 2) Ved gennemførelse af Kløverengens grundkursus i medicinadministration. Den medarbejder, der opmåler medicin, er ansvarlig for at sige fra overfor opgaver, hvor vedkommendes viden ikke er tilstrækkelig eller hvor der opstår tvivl. Medarbejderen skal derefter kontakte en kompetent person for at indhente fornøden instruktion og viden med henblik på at kunne gennemføre medicinopmålingen. Ansvar Det er medarbejdernes ansvar at læse og løbende holde sig ajour med Kløverengens vejledning for opmåling af p.n. medicin. Vejledningen forefindes i en mappe i hvert medicinkontor, så den kan bruges i det daglige arbejde. Det er den medarbejder, der opmåler medicinen, som har ansvaret for at sikre sig, at den rigtige medicin (præparat, dosis og form) ophældes til den rigtige bruger. Det er kontaktpersonen der til en hver tid er overordnet ansvarlig for at medicinskemaet er korrekt udfyldt. Dokumenttype: Kløverengens instruks Udarbejdet af: Ledelsen Gældende fra: Standarder: Korrekt opmåling af medicin og korrekt uddeling af medicin Gældende for: Kløverengen Godkendt af og faglig ansvarlig: Ledelsen / SU Revision senest: Søgeord: Medicin; Instruks korrekt medicin Målgruppe: Alle medarbejdere med kontakt til brugerne Godkendelsesdato: Revisionsansvarlig: Ledelsen / SU 2.6 Kløverengens instruks om korrekt medicingivning Resume Instruksen beskriver det, der er helt nødvendigt at vide i forbindelse med medicingivning. Målgruppen er medarbejdere uden formel, faglig kompetence til medicingivning, men som får uddelegeret opgaven. Instruksen er udformet på en A-4-side i et pædagogisk enkelt design, der kan opbevares eller ophænges i forbindelse med medicinskabet. Formål Instruksen skal kort og præcist informere om det allermest nødvendige vedrørende korrekt medicingivning på Kløverengen. 16

17 Ansvar Instruksen introduceres til nyansatte på Kløverengens grundkursus. Læs dette før du giver medicin! Om korrekt medicingivning Det er dit ansvar at give den rigtige bruger den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde Medicinen er lægeordineret, og du skal følge lægens ordination og må ikke ændre i ordinationen uden aftale med en læge Er medicinen i dosisæske eller i dosispose, skal du tjekke, at antallet af piller svarer til medicinskemaet Opmåler du selv medicin, er du ansvarlig for at dosis er korrekt, at det er det rigtige præparat og i den rigtige form Du skal undgå at berøre medicinen direkte Du skal tjekke med medicinskemaet, på hvilken måde brugeren skal indtage sin medicin Giv aldrig medicin: Hvis du bliver i tvivl Hvis du kommer i tvivl, om det er den korrekte medicin til den rette bruger Hvis du konstaterer, at der er for meget medicin i forhold til hvad lægen har ordineret Hvis du konstaterer, at der er for lidt medicin i forhold til hvad lægen har ordineret Hvis du konstaterer, at der er forkert medicin i forhold til hvad lægen har ordineret I tvivlstilfælde må du aldrig give medicinen, før du har fået afklaret spørgsmålet med en uddannet kollega, lederen, en læge eller lægevagten. Det gælder også ved andre tvivlsspørgsmål end de nævnte. 17

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE

MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE 1 MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Anvendte definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0

Læs mere

Rammekontraktbilag P Instrukser

Rammekontraktbilag P Instrukser Rammekontraktbilag P Instrukser 1 Indhold 1 Sundhedsfaglige instrukser... 4 1.1 Sundhedsfaglige instrukser generelt... 4 2 Instrukser for personalets kompetence og ansvar... 5 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig pleje og praktisk hjælp gældende for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 www.nordfynskommune.dk bhr@nordfynskommune.dk

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246 Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-376/1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen Tilsynsrapport 2011 Driftsenhed Bjerringbro Egebo 16 J.nr. 2-17-10/6 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus

Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus LOS-medlemsnr.: Postadresse: Kærgade 153, 8900 Randers, 8900 Randers Afdelinger omfattet

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere