Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter startede generalforsamlingen. Fanen førtes ind og vi sang, I Danmark er jeg født. Formanden udtalte mindeord over vores gode medlem, som er afgået ved døden: Tage Sonne, indkaldt indmeldt (15 år), blev 79 år. Arne Henning Jørgensen, indkaldt indmeldt (18 år), blev 75 år. Svend Aage Rasmussen, indkaldt indmeldt (52 år), blev 88 år. 1. Valg af dirigent: Kaj Hansen JAN-62, blev valgt til dirigent. 2. Beretning v/ formand: Ved sidste års generalforsamling takkede tre dygtige bestyrelsesmedlemmer nej til genvalg. Formand Kaj Hansen, Næstformand Erik Jensen og Kasserer Morten Hartelius. Alle tre gjorde et fantastisk stort arbejde for foreningen. Kaj og Erik mente at de havde taget deres tørn, da de mente at alderen sagde at det var tid til fornyelse. Heldigvis har de været gode til at hjælpe den nye bestyrelse. Morten Hartelius stoppede primært, fordi han er gået i kompagniskab med Advokat Bo Hansen. Der blev valgt tre nye til bestyrelsen: Thorkild Hjort Jensen, Henrik Hoffensitz og Christian Kolls. 5. april 2014, holdt den nyvalgte bestyrelsen sit første møde og konstituerede sig på følgende måde: Formand: Peter Kofoed-Dam, selvstændig landmand Næstformand og Webmaster: Steffen Mauritsen, VVS overmontør Kasserer: Thorkild Hjort Jensen, selvstændig landmand Sekretær: Christian Kolls, arbejder som vagtmand i Kbh. Aktivitetsformand: Henrik Hoffensitz, medarbejder på Danish Crown i Rønne Hen over året holder bestyrelsen to bestyrelsesmøder, et i august for at planlægge efterårets aktiviteter og et i januar, for primært at planlægge forårets aktiviteter heri blandt andet generalforsamlingen. Aktiviteter: Skydning d. 25 juni på Svaneke Skytteforenings 200 meter bane ved Frenne. Virksomhedsbesøg på Svaneke Bryggeri, onsdag d.22 oktober. Rigtig mange gamle gardere med familie var mødt op til dette arrangement. Vi var ca personer. Der var rundvisning på hele bryggeriet af salgskonsulent Knud Henrik Folkmann, som fortalte om produktionen af øl. En spændende fortælling om øllets tilblivelse fra start og til øllet kommer på flasker og solgt, der var også tid til spørgsmål.

2 Bowling med den bedre halvdel, torsdag d.13 november. Vi var 13 deltagere, der havde en hyggelig aften, med dejlig plankebøf. Skydning på 15 meter bane i Svaneke. Vi var 10 gamle gardere der over to onsdag aftener afprøvede vores færdigheder på 15 meter skydebane. 6 ud af de 10 gamle gardere deltager ligeledes på Landsplan, som afslutter den 10. april 2015, så får vi senere at vide hvilke placeringer, vi har fået på Bornholm. Efter vi havde afgivet vores skud, sad vi og hyggede os over en kop kaffe og hjemmebagt kage. Resultaterne fra skydningen var fra point. Regionsskydeformand Jan Stoltenborg havde sendt to Garder glas, som blev uddelt til de to bedst skydende Gardere. Glassene blev overrakt til, Jørgen Rottensten JUL-93 med 186 point og formand Peter Kofoed- Dam NOV-93 med 195 point. Info fra Formandsmødet 28 feb. 2015: Vores nye Præsident Flemming Rytter kom med et længere indlæg, hvor han blandt andet kom ind på det faldende medlemstal. Vi har alle en opgave her, hvis vi kender en, som tidligere har aftjent sin værnepligt i Den Kongelige Livgarde, kan man opfordre til de melder sig ind. Skydning, patroner på meter for dyre evt. vil præsidiet give et tilskud til dette. Regionsformand Jens Crone har kr. som lokal foreningen kan søge midler af til præmier eller hvis vi gerne vil lave et arrangement, som koster mere end normalt. Lang diskussion om hvordan man får foreningens + nye medlemmer frem til arrangementer i foreningen. Skærpet sikkerhed på grund af terror angrebene i Paris, København. Dobbelt vagt post ved hovedindgangen på Garderkasernen og kodelås på alle døre, så der skal altid billede legitimation for at komme ind. Plus at en vagt fri vagt altid skal følge personen rundt på kasernen. Man har ansat ny mand til at udvikle den nye DG hjemmeside, Han hedder Andreas Dalsgaard. Vi skulle her lave vores egen velkomst på 150 ord, som kaj har været god og lave et udkast til. Næste formandsmøde afholdes 5. marts 2016 i Roskilde Hvad har Bornholms Garderforeningen deltaget ved: Vi var med d. 18 april i forbindelse med 150 års dagen for slaget ved Dybbøl. Det foregik ved mindestatuen i Almindingen. Der mindedes vi fem faldne Bornholmere heriblandt Jørgen Peter Juul, Østerlars, som kom fra livgarden. Her Deltog vi med Henrik Hoffensitz, Fanebærer Jens Erik Kofoed-Dam og undertegnede Peter Kofoed-Dam. Lørdag d. 24 maj blev De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde afholdt i Thisted. Fra Bornholm Deltog Tidligere formand Kaj Hansen og fanebæresuppleant Henry Viborg. De havde taget deres koner med for at gøre turen mere behagelig. Der deltog 49 ud af 78 foreninger. Jeg bad Kaj om at skrive et referat for mødet:

3 Fredag var der traditionen tro Kammeratskabsaften, som afholdtes på Thisted Bryggeri, et udmærket sted hvor der var opstillet telt i gården for at huse de mange tilmeldte. Alle fik stillet både sult og tørst i behageligt selskab. Lørdag morgenandagt i Thisted kirke med alle foreningsfaner langs midtergangen. March gennem byen med Tambourkorpset foran. Møde i Viden Center Thy iflg. Dagsorden. Præsidentens beretning v/jan Brun Andersen var fyldig og godkendtes. Garderbladets nuværende form og fremtid gav anledning til nogen diskussion. Resultatet blev, at bladet fortsat udkommer i papirudgave og fortsat også i en elektronisk udgave, men således at adgang til den elektroniske version kun bliver mulig via medlems-kode. Regnskab og budget er sundt med passende overskud. Chef for Livgarden Oberst Klavs Lawes informerede om regimentets aktiviteter. Vores præsident Jan Brun Andersen havde ønsket at gå af, og blev afløst af kammerherre oberst Flemming Rytter, som var chef for livgarden i Næste møder afholdes i Viborg i 2015, og i Skanderborg i Kaj og Henrys bedre halvdele var på en interessant tur i Naturpark Thy + frokost. Flagdagen d. 5. september 2014 Vi Stillede med to mand på flagdagen. Her var vores fanebærer Jens Erik Kofoed-Dam klar med Fanen. Vi samledes bag ved velkomst centeret og derfra marcherede vi hen til mindesmærket ved Munch Petersens Vej hvor der var tale ved Holger Fuglsang-Damgaard og Viceborgmester Sten Colberg-Jensen. Den 11. december repræsenterede Kaj Hansen Bornholms Garderforening ved Totalforsvars- og Garnisonsjulegudstjenesten i Sct. Nicolaj Kirke. Og efterfølgende blev der serveret Gløgg og Æbleskiver på Kasernen. Lørdag d. 17. januar deltog jeg ved det bornholmske hjemmeværns Nytårsparole. Her fortalte Holger Fuglsang-Damgaard om årets gang i hjemmeværnet. Efterfølgende holdt kaptajn Sven Arvidsen foredrag om hans udsendelse til FN-tjeneste i Mellemøsten. Medlemstallet på Bornholm var vi 82 medlemmer ved årets begyndelse og sluttet året med 78 medlemmer, vi har måttet slette fire medlemmer efter de i længere tid ikke har ønsket at betale sit kontingent. Her i det nye år har vi måttet tage afsked med tre gamle gardere, nemlig Tage Sonne, Arne Henning Jørgensen og Svend Rasmussen, som alle er gået bort i februar På Landsplan er vi Medlemmer, dette er 533 færre end i Vi kommer ud af 2014 med mindre underskud på -830,50kr mod 4521,59 i plus i Forskellen ligger primært fordi vi har fået noget mindre i udbytte i Nordea Invest i år, men alligevel vil vi holde kontingentet på samme pris i år.

4 Angående Fane ved Bisættelser og Begravelser, her vil jeg opfordre til at hvis man ønsker fane ved Begravelse/ Bisættelse, så nævner man det til sine omgivelser kone, børn, venner og evt. til bestyrelsen. Så har nogen hørt det når det en dag bliver aktuelt. Den nye bestyrelse kan ikke love vi opfanger det i tide. Det skal forstås på den måde at vi gerne kommer med Fane. Så hvis nogen kender nogen, som er gået bort og man kender de efterladte, beder vi om jeres hjælp hertil. Fremtiden: Vi vil i det nye år prøve at holde på, at vi kan mødes 4-6 gange hen over året til aktiviteter ud over generalforsamlingen. Så hvis medlemmerne måtte have ønsker til nye arrangementer, tager vi gerne imod forslag. Man kan evt. få lov at stå for det, hvis man ønsker. Vores Dronning fylder 75 år og der vil fanebærer, næstformand og undertegnede prøve at finde tiden, så vi kan deltage d. 16. april Stor Tak til Henry og Kaj for at de tog af sted og repræsenterede Bornholm, vi kan jo håbe de synes de i år vil en tur til Viborg. Kaj for at træde til og repræsentere Bornholms Garderforening ved flere lejligheder. Det er en stor hjælp for bestyrelsen. Vi har ikke altid tiden, fantastisk at kunne spørge dig om hjælp. Til Sidst en meget stor Tak til mine kolleger i bestyrelsen. I har alle gjort en enorm indsats for foreningen i det forløbne år. I er alle ualmindelig gode til at påtage jer et ansvar. Tusind tak skal I have alle sammen. 3. Revideret regnskab v/ kasserer: Regnskabet blev gennemgået af kasserer Thorkild Hjorth Jensen MAR-84 og godkendt med et underskud på -830,50 kr. 4. Valg af bestyrelse: Peter Kofoed-Dam og Thorkild Hjorth Jensen, blev genvalgt 5. Valg af suppleant: Kurt Lausgaard Nielsen, blev genvalgt 6. Valg af revisor: Anders Kofoed, blev genvalgt 7. Valg af fanebærer: Jens Erik Kofoed-Dam, blev genvalgt 8. Indkomne forslag: Ingen 9. Jubilæumstegn: Morten Engel Nielsen, JUL år Kim Thorsen, DEC år Arne Nielsen, MAJ år

5 10. Eventuelt: 14. juni 2015 Forsvarsbrødrenes fugleskydning. Kaj Hansen havde fået 1 billede fra Livgardens Kasserne og 2 bogbind der handlede om Den Kongelige Livgarde af Jens Brandt, som han viderebringer til bestyrelsen. 11. Konstituering: Formand: Peter Kofoed-Dam Næstformand: Steffen Mauritsen Kasserer: Thorkild Hjorth Jensen Aktivitetsformand: Henrik Hoffensitz. Sekretær: Christian Kolls. Bestyrelsessuppleant: Kurt L. Nielsen. Fanebærer: Jens Erik Kofoed-Dam. Fanebærerssuppleant: Henry Viborg. Revisor: Flemming Mortensen og Anders Kofoed. Efter generalforsamlingen fortalte kaptajn Svend Arvidsen, om sin FN-tjeneste i Mellemøsten, hvor han har været udsendt i 12 måneder. MAR-86 Steffen Mauritsen

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands

Læs mere

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk Generalforsamling nr. 106 Papegøjehaven torsdag den 28. november 2013 kl. 18.00 Deltagere: 56 inkl. bestyrelsen. Formand Olav Vibild bød velkommen til generalforsamling nr. 106 i GF Nordjylland. Efter

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag.

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. Repræsentantskabet Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. I repræsentantskabsmødet deltog 142 gamle

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 04. FEBRUAR 2014 Fanen blev føret ind, derefter sang vi traditionen tro I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre med en særlig velkomst

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Januar 2015. Indsamling i Køge

Januar 2015. Indsamling i Køge Januar 2015 Stærekassen indviet Indsamling i Køge RKG 2014-II på øvelse i Tyskland Præsidiet 1-15 Præsidenten har ordet Et nyt år truer. Nej, sådan ser vi ikke på det i De Danske Garderforeninger (DG).

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov...4 Ambassadørmodtagelse i København...5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12...6

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013 Seniornyt Nr. 2 maj 2013 29. årgang Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, marts 2013, 29. årg. Udkommer 4 gange årligt og

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere