Model: A4AC C. Luftkølet Mini Chiller REGISTERED AMAC-C-2005DK ISO 9002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model: A4AC 040-150C. Luftkølet Mini Chiller REGISTERED AMAC-C-2005DK ISO 9002"

Transkript

1 Model: A4AC C Luftkølet Mini Chiller REGISTERED AMAC-C-2005DK ISO 9002

2 INDHOLD SIDE 1. SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER GENERELE FORDELE OG SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET INDSTILLINGSMENU INSTALLATØRMANUAL DRIFTPROBLEMER PARAMETERLISTE EL-DIAGRAMMER F ORBINDELSESDIAGRAM SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE SKEMA TIL F EJLSØGNING TEKNISKE DATA TRYKFALD OG KORREKTIONSFAKTOR FOR GLYKOL MÅL OG DIMENSIONER INSTALLATION PRINCIPDIAGRAM F OR VANDKREDSEN RESERVEDELE

3 INDLEDNING 1. SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER Kun specieluddannede teknikere og installatører har autorisation til at installere og servicere dette udstyr. 1.1 Generelle anbefalinger til installationen Anvend kun DC spænding (9-17V, typisk 12V, maksimum 200mA) som forsyning til denne enhed. Kontaktspændingen bør begrænses til 12VDC eller 24VAC. Isoler alle lavvolts kabler (kommunikationskabel, o.s.v) fra stærkstrømskabler og andre kraftfelter. 2. GENEREL BESKRIVELSE 2.1 Generel funktion Denne chillers kontrolpanel er designet til at kontrollere anlæggets drift. kontrolpanelet giver brugeren mulighed for kontrol af de i netværket tilsluttede enheder. 2.2 Fordele Kontrolpanelet er designet og konstrureret med henblik på give brugeren en brugervenlig betjening og drift. Den kan udføre følgende opgaver: Komplet systemkonfiguration Unik parameterindstilling Visning af driftstatus Alarm- og fejlhistorik (særlig egnet i forbindelse med fejlfinding) Kontrolpanelet har et 8-liniers LCD display. Der er 8 forskellige funktionstaster tilgængelig på betjeningspanelet. Menuvalg Navigation på LCD skærmen Modifikation af den valgte værdi Under den første opstart, vil kontrolpanelet have en standard fabriksindstilling (tidsskema, setpunkt og andre forskellige indstillinger). Brugeren kan til enhver tid ændre på et eller flere af parameterne. 2.3 Panelets placering Chillerens kontrolpanel kan installeres hvor det er passende, så længe der blot er nem adgang til betjeningen for den autoriserede person. Krav til installationen: Undgå at den kan udsættes for slag og stød Undgå enhver påvirkning af elektromagnetisk støj Undgå installation på ujævne lodrette overflader 2.4 Krav til omgivelseskonditioner Temperaturen: -10 C til 65 C drifttemperatur -20 C til 85 C opbevaringstemperatur Relativ fugtighed: 0 til 95% ikke kondenserende 2

4 2.5 Driftbeskrivelse Dette anlæg er forsynet med en mikroprocessorstyret enhed. Den elektroniske styring vil løbende sikre anlægget optimale driftbetingelser ud fra den aktuelle omgivelsestemperatur. Styringen vil også kontrolle ud fra vandtil- og vandafgangstemperatur. Temperaturindstillingen er allerede indstillet fra fabrikens side. Det anbefales ikke at ændre på indstillingen, medmindre det er nødvendigt. En fortrådet fjernbetjening er forbundet til printet. Samtlige parameterindstillinger kan udlæses i betjeningens LCD display. 1. Betjeningspanelets placering Betjeningen er placeret på en metalplade bag det højre dørpanel. 2. Kontrolprintet (PCB) Printets LED lysdiode vil lyse op når enhen er tændt. 3. LCD display (Betjeningspanelet) Under normale driftforhold, vil LCD displayet vise vandtilgangstemperaturen, vandafgangstemperaturen, setpunkttemperaturen for vandtilgangen, kompressorens ON eller OF F status og udendørstemperaturen Skulle der opstå en fejlfunktion, vil LCD displayet blinke. Displayet vil vise hvilken type af fejl der opstået, samt dato og tid for hændelsen. 4. Styringens funktion Der er en 3 minutters tidsforsinkelse for kompressor og ventilatormotorens genstart (fabriksindstilling). Under afrimning i varmepumpedrift vil ventilatormotoren ikke være i drift. 3

5 3. BESKRIVELSE AF FJERNBETJENING FJERNBETJENINGEN Nr. Front 1 & 2 Pil OP / pil NED taster 3 Enter / godkend tast 4 Annuller / fortryd tast 5 Tast for varmefunktion 6 Tast for kølefunktion 7 Tænd / sluk tast 8 Tast for alarmmenu 9 LCD display 10 Tænd / sluk indikator Bagside Nr. 1 & 2 Chiller terminalforbindelser 3 Anvendes ikke 4 CMOS reset jumper (JH2) 5 Chiller bus eller konfiguration (JH3) 6 Anvendes ikke 7 Anvendes ikke 8 Anvendes ikke 9 Anvendes ikke 10 Batteri 3.1 Tasternes betydning De to piletaster giver adgang til menuvalg samt ændring af værdien i den valgte menu. ENTER tasten anvendes til at godkende den valgte instruktion ESC tasten anvendes til at annullere den aktuelle instruktion Taster til valg af den ønskede driftfunktion Tast til at tænde og slukke for anlægget Tast for visning af alarmer 4

6 3.2 Introduktion Chillerens betjeningspanel kan anvendes til kontrol og udlæsning af status på Chiller. Status visning: ON/OFF status Mode (Køling / Varme) Setpunkt temperaturen Kompressor status (ON/OFF/ AFRIMNING ) Vand ind, Vand ud, Udendørstemperatur og Paneltemperaturen Aktuel anlægstype (Chiller, Heat Pump) Parameterværdier Afrimningsfølerens temperatur Kompressorens trykgastemperatur Kompressorens drifttid Indkommende alarmer / fejl Indstilllinger: ON/OFF tilstand Funktionsindstilling (Køling / Varme) Setpunkt temperatur Manuel afrimning Avancerede parameterindstillinger Ændring af password Panelindstilling (Baggrundslys, Alarm Buzzer, Screen saver, Kontrast, Lys, Temperaturenheder) Tid og dato Nulstilling af kompressorens drifttid 5

7 INDSTILLINGSMENU 4.1 Menustruktur Menustruktur for Chiller (#) - kræver password 4.2 Password (Adgangskode) Adgangskoden er fra producenten angivet til værdien "0001". Det er muligt at ændre adgangskoden 6

8 4.3 Chiller Menustruktur 4.31 Hovedindeks Der er 4 sider i [Hovedindekssider]. Tryk på OP eller NED tasterne for valg af side. Tryk på ENTER tasten for [Hovedmenu]. Tid og dato vises i toppen af hver side. Derudover vises i nederste højre hjørne, den aktuelle chillers netværksnummer. For eksempel: [00] - Aktuel fjernbetjeningskontrol for anlæg "ID 0" [03] - Aktuel fjernbetjeningskontrol for anlæg "ID 3" [All] - Aktuel fjernbetjeningskontrol for alle anlæg i netværket 1 side: Viser ON/OFF status, Funktionsvalg og temperaturindstilling. 01/01/ :00am Status : ON Mode Cool Temp 2 side: Viser kompressor status. [00] 3 side: Viser vand ind, vand ud, udendørstemperatur og betjeningspanelets temperatur 01/01/ :00am 4 side: Viser Type, Kompressor Nr. og enhedens ID. : Cooling : 12.0 C [00] 01/01/ :00am Compressor Water In Water Out Outdoor Air Panel : ON :19.8 C : 25.6 C : 32.2 C : 20.5 C [00] 01/01/ :00am Model No. Comp : Chiller : 1 Comp Unit No : 0 7

9 4.3.2 Hovedmenu Tryk på ENTER i [Hovedindekssiden] for at få adgang til denne menu. MAIN MENU Operating Menu Setting Menu Timer Menu Alarm Menu Display Menu Der er 5 undermenuer i [Main Menu]. Tryk på OP eller NED for at vælge undermenuen, og ENTER for at komme ind i undermenuen eller tryk på ESC for at komme tilbage til [Hovedindekssiden] Driftmenu Vælg [Operation Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for at få adgang til denne menu. OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C Nogle af standardindstillingerne findes her. Tryk på OP eller NED for valg, og ENTER for at få adgang til indstillingen eller tryk på ESC for at komme tilbage til [Hovedindekssiden] Indstilling : - ON/OFF (tænd/sluk) - Driftfunktion (Cooling/ Heating/ Boiling) - Temperaturindstilling - Manual afrimning Manual afrimning Vælg [Manual Defrost] i [Operation Menu] og tryk på ENTER for at få adgang til denne menu. Co mp 1 Def rost Compressor Denne menu lader brugeren vælge den kompressor, som man ønsker at afrime. Dog kun hvis driftbetingelserne for en afrimning kan opfyldes. 8

10 Indstillingsmenu Vælg [Settings Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for at få adgang til denne menu. SETTINGS MENU Set Parameter Change Passw ord Panel Option Set Panel ID Nogle avancerede indstillinger findes her. Tryk på OP eller NED for at valg, og ENTER for at få adgang til indstillingen eller tryk på ESC for at komme tilbage til [Main Menu]. Indstilling: - Indstil parameter - Skift password - Indstil betjeningspanel - Indstil panel ID Indstil parameter Vælg [Set Parameter] i [Settings Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Der er 7 grupper af avancerede parametre som kan indstilles i denne menu, tryk på OP eller NED for at vælge den ønskede gruppe, og ENTER for adgang eller ESC for at komme tilbage til [Setting Menu]. Indstilling: 1.General 2. Sensor 3. Regulator 4. Compressor 5. Defrost 6. Antifreeze 7. Alarm and Contact - Generel - Føler - Styring - Kompressor - Afrimning - Frostbeskyttelse - Alarmer og fejl Skift password Vælg [Password Changing] i [Setting Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Please enter the Old password Brugeren kan udskifte det gamle password i denne menu. Tryk på ESC for at komme tilbage til [Settings Menu]. 9

11 Indstil betjeningspanel Vælg [Panel Option] i [Setting Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Backlight : Norm al : Buzzer : On Screen Saver : Disable Timeout : 5m Contrast : 50% Brightness : Medium Temp Unit : C Brugeren har nogle forskellige valgmuligheder for betjeningspanelet i denne menu. Disse indstillinger har absolut ingen indvirkning på anlæggets drift. Indstilling: - Skift baggrundslys - Alarm Buzzer - Aktiver / Deaktiver Screen Saver - Screen Saver tidværdi - Kontrast - Baggrundsbelysning - Temperatur enhed ( C/ F ) Tryk på ESC for at komme tilbage til [Settings Menu] Indstil enhedens ID kode (netværk) Vælg [Set Panel ID] i [Settings Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Please enter the Panel ID => Unit 0 Anvendes enheden i et netværk, skal man tildele enheden et ID nummer. Eksempel: Hvis ID nr. 0 er valgt, vil enheden være tildelt rollen som Masterenheden. Den kan kontrollere hver eneste Chiller som er tilsluttet netværket. Er der valgt et ID nummer imellem (1-50), vil enheden fungere som en Slaveenhed. Enhedens betjeningspanel kan kun anvendes på den Chiller som har det aktuelle ID netværksnummer. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Settings Menu] 10

12 Tidsmenu Vælg [Time Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Clock Setting : Date Setting Time Schedule Timer : Disable TIMER MENU Alle tider-datoer / tidsprogrammer er inkluderet i denne menu. Tryk på OP eller NED for valg af menupunkt og ENTER for at få adgang til indstillingen eller tryk på ESC for at komme tilbage til [Main Menu]. Indstillinger: - Indstil tiden - Indstil datoen - Indstil tidsprogram ( 7 dages programmerbar timer) - Aktiver / Deaktiver tidsprogrammet Indstil uret Vælg [Clock Setting] i [Timer Menu] og tryk på ENTER for at få adgang til denne menu. Set Time : hh: mm 00: 00 Brugeren kan indstille tiden i denne menu. Tidsindstillingen er i 24-timers format. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Timer Menu]. 11

13 Indstil dato Vælg [Date Setting] i [Timer Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Set Date : yyyy mm dd 2000/01/01 Brugeren kan indstille datoen i denne menu. Datoen indstilles i henhold til nedenstående: (år) / (måned) / (dag) Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Timer Menu] Indstil tidsprogram Vælg [Schedule Timer] i [Timer Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Timer 1 Timer 2 ON OFF ON OFF Sun Mon Tue Wed Man kan indstille tidsprogrammer for alle ugens 7 dage. Der er op til 2 ON/OF F programmer hver dag. Brugeren kan vælge at indstille hver dag i ugen (Søndag - Lørdag) med en eller to ON/OFF tider. F or at kunne udføre tidsprogrammet, skal brugeren aktivere [Timer] i [Timer Menu]. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Timer Menu] Alarmmenu Vælg [Alarm Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Show Alarms ALARM MENU Erase All Alarm Dette menupunkt gemmer alle tidligere opståede fejl / alarmer. Brugeren kan se alarmhistoriken og slette indholdet hvis dette ønskes. Betjeningen kan gemme op til 20 fejl / alarmer. Tryk på ESC for at komme tilbage til [Main Menu] 12

14 Vis alarmer Vælg [Show Alarms] i [Alarm Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Alarm 1 [Ch 0] Comp 1 overload 01/ 01/ 00 12:00am Brugeren kan se alle fejl / alarmer i denne menu. Alarmhistoriken viser - Alarmtypen - Datoen for alarmen - Tiden for alarmen - Enheden som har alarmen (Chiller ID) Derudover kan brugeren slette alarmhistoriken i denne menu. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Alarm Menu] Slet alle alarmer Vælg [Erase All Alarms] i [Alarm Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Are you sure? Press Enter to erase, or ESC to exit. Brugeren kan slette alle fejl / alarmer ved at trykke på ENTER. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Alarm Menu] Displaymenu Vælg [Display Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. DISPLAY MENU Defrost Sensor Discharge Sensor Comp Run Time Denne menu viser afrimningfølerens temperatur, Kompressorens trykgastemperatur og kompressorens drifttid. Derudover kan brugeren slette hver kompressors drifttid. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Main Menu] 13

15 Afrimningsføler Vælg [Defrost Sensor] i [Display Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Defrost Sensor Comp 1 : 12.8 C Brugeren kan udlæse afrimningsfølerens temperatur for hver kompressor i Chilleren. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Display Menu] Trykgasføler Vælg [Discharge Sensor] i [Display Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Brugeren kan udlæse trykgasfølerens temperatur for hver kompressor i Chilleren. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Display Menu] Kompressorens drifttid Vælg [Comp Run Time] i [Display Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Comp Run Time Comp 1 : 13579h Discharge Sensor Comp 1 : 36.5 C Brugeren kan udlæse drifttiden for hver kompressor i Chilleren. Derudover kan brugeren slette hver kompressors drifttid i denne menu. Brugeren skal angive det korrekte password førend kompressorens drifttid kan slettes. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Display Menu]. 14

16 INSTALLATØR MANUAL 5. INSTALLATØR MANUAL 5.1 Start Chillerens styring kan indstilles som enten Master eller Slaveenhed. Når betjeningspanelets ID er sat til 0, vil den fungerer som et Masterpanel, hvorimod den vil være Slavepanel hvis Panel ID værdien er sat imellem nr. (1-50). Chillerens betjeningspanel kan styre Chilleren hvis begge ID nr. (Panel ID og Chiller ID) er ens. For eksempel: Panel ID 1 kan kun styre Chiller ID 1 Masterpanelet kan styre hver chiller enkeltvis, eller alle de chillerne som findes i netværket samtidigt. For eksempel : Panel ID 0 (master) kan styrer chiller ID 0 / ID 1/ ID eller alle chillerne på en gang. Panel ID kan indstilles under menupunktet Set Panel ID i Settings Menu. Please enter the Panel ID => Unit 0 15

17 5.2 Chillerens driftkontrol Start Efter tilslutning af forsyningspændingen, kan det tage nogen tid inden styringen har opsamlet al information fra Chilleren. I dette forløb vil displayet vise --. Man bør sikrer sig at den pågældende chiller er konfigureret korrekt i netværket. Når denne process er færdiggjort, kan brugeren betjene Chilleren med betjeningspanellet. 01/ 01/ :00am 01/ 01/ :00am Status : -- Mode : -- Status Mode : ON : Cooling Cool Temp : -- [00] Her opsamles anlægsinformationer Her er anlægsinformationerne komplette Skift visning til anden unit Med betjeningspanelet (Master) kan man vælge hvilken unit man ønsker at kontrollere / udlæse status på. Dette kan kun udføres fra [Indekssider]. 01/ 01/ :00am Status Mode Cool Temp Unit Selection : Select All Select One : 0 Cool Temp : 12 C Fra [Indekssiden], tryk og hold ENTER tasten inde i (1 sekund) for adgang til [Unit Selection] menuen. Vælg Select All og tryk på ENTER hvis du ønsker at kontrollere alle Chillerne i netværket, eller vælg Select One hvis du ønsker at kontrollere en specifik Chiller. Tryk på ESC tasten for at komme tilbage til [Indekssiden]. Unit Selection : Select All : ON : Cooling : 12 C [00] [00] Vælg Chillerens ID ved at trykke på OP eller NED tasterne, derefter trykkes på ENTER for at godkende det valgte nummer eller ESC for at annullere. Select One : 0 16

18 5.2.3 Tænd og sluk for chilleren Der er forskellige metoder til at tænde og slukke for anlægget. i) [Indekssiden] Tryk og hold ON/OFF tasten inde (mindst 1 sekund). Vær opmærksom på at ON/OFF tasten kun virker når man står på en [Indeksside]. ii) [Driftmenu] <ENTER> <ENTER> Indeksside Hovedmenu Opration Menu <ESC> <ESC> OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C iii) [Tidsmenu] <ENTER> I [Hovedmenu], vælg Status og tryk på ENTER. Vælg ON/OFF med OP eller NED tasten, og godkend valget ved at trykke på ENTER tasten eller tryk på ESC for at annullere. <ENTER> Indeksside Hovedmenu Timer Menu <ESC> <ESC> En 7 dages programmerbar timer kan tænde og slukke for chilleren. Brugeren kan indstille tidsplanen i [Timer Menu]. Venligst se afsnit (side 28) for tidsindstillinger. 17

19 5.2.4 Skift af driftfunktion Der er forskellige metoder til at skift driftfunktion på. Vær opmærksom på at de chillere vi normalt anvender i Danmark er rene kølemodeller og man kan derfor ikke vælge andre driftfunktioner. Mode Chiller Model Køle Varme Boiling Chiller - Kan indstilles Heat Pump - Kan ikke indstilles Chiller / Boiler Auto - Kobler ind automatisk Heat Pump /Boiler Chiller + Boiler Auto Heat Pump + Boiler Auto i) [Indeksside] Køling - Tryk og hold COOL tasten inde. Varme - Tryk og hold HEAT tasten inde (hvis det er en Heat pump enhed). Boiling - Tryk og hold HEAT tasten inde igen (hvis det er en enhed med Boiler). ii) [Driftmenu] OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C <ENTER> <ENTER> Indeksside Main Menu Operation Menu <ESC> <ESC> I [Operation Menu], vælg Mode og tryk på ENTER for at starte indstillingen eller ESC for at komme tilbage til [Main Menu] Skif imellem den ønskede drift med OP eller NED tasten, og tryk på ENTER for at bekræfte ændringen eller ESC for at annullere valget. 18

20 5.2.5 Ændre drifttemperaturen Der er to metoder til at skifte chillerens setpunkttemperatur på. i) [Driftmenu] <ENTER> <ENTER> Indeksside Main Menu Operation Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ENTER> Indeksside Main Menu Settings Menu 1. General 2. Sensor 3. Regulator 4. Compressor 5. Defrost 6. Antifreeze 7. Alarm and Contact <ESC> <ESC> I [Operation Menu], vælg Cool Temp / Heat Temp og tryk på ENTER for at starte indstillingen eller ESC for at komme retur til [Main Menu]. Skift værdien med OP eller NED tasten, tryk derefter på ENTER for at bekræftige indstillingen eller ESC for at annullere. Indtast Password <ENTER> Set Parameter <ESC> I [Set Parameter], vælg Regulator og tryk på ENTER. Tryk ESC for at komme retur til [Main Menu]. R1 Cool SP R2 Cool Diff R3 Heat SP R4 Heat Diff R5 Min Cool SP R6 Max Cool SP R7 Min Heat SP OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C : 12.0 C : 3.0 C : 40.0 C : 3.0 C : -20 C : 40 C : -20 C Vælg R3 / R5 og tryk på ENTER for at starte indstillingen eller ESC for at komme tilbage til [Set Parameter] menuen. R1 Cool SP R2 Cool Diff R3 Heat SP R4 Heat Diff R5 Min Cool SP R6 Max Cool SP R7 Min Heat SP : 12.0 C : 3.0 C : 40.0 C : 3.0 C : -20 C : 40 C : -20 C Skift værdien med OP eller NED tasten. Grænseværdierne er angivet med par. R5&R6(cool), R7&R8(heat). Tryk på ENTER for at bekræftige eller ESC for at annullere. 19

21 5.2.6 Manuel afrimning Brugeren kan vælge hvilken kompressor der manuelt skal afrimes fra Chillerens betjeningspanel, sålænge at driftforholdene er opfyldt for igangsætning af en afrimning. Afrimningen kan aktiveres i [Operation Menu]. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Operation Menu <ESC> <ESC> Vær opmærsom på at Manual Defrost funktionen kun er gældende for Heat Pump units og i HEATING funktion. F unktionen vil heller ikke være tilgængelig i COOLING/ BOILING funktion. OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C OPERATION MENU Status : ON Mode : Heating Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C Manual Defrost forsvinder når Chilleren ikke er i HEATING funktion OPERATION MENU Status : ON Mode : Heating Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C Manual Defrost Defrost Compressor Comp 1 I [Operation Menu], vælg [Manual Defrost], tryk på ENTER for at aktivere afrimningen, eller ESC for at komme retur til [Main Menu]. Vælg den kompressor som skal køre afrimningen via OP eller NED tasten. Tryk på ENTER for at bekræfte eller ESC for at komme retur til [Operation Menu]. 20

22 5.2.7 Avancerede parameterindstillinger Chillerens kontrolpanel giver brugeren en masse avancerede parameterindstillinger. Parameterne er opdelt i 7 grupper. De er alle placeret i [Set Parameter] menuen og adgangen til disse parametre er beskyttet med et password. * ADVARSEL : UKORREKT INDSTILLING KAN OG VIL MEDFØRE PERMANENT SKADE PÅ CHILLEREN!!! <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Settings Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Indtast -Password Set Parameter 7 grupper med avancerede parameter: 1) Generel G1 Model : Chiller G2 No. Comp : 1 Comp G3 On/Off in : Disable G4 Col/ Heat In : Disable G5 Ext Alarm in : Disable G6 Water Sys : Isolated G7 Unit No : 0 2) Føler S1 Water Enter S2 Water Leave S3 Air Sensor S4 Defrost 1 S5 Defrost 2 S6 Defrost 3 S7 Defrost 4 3) Regulering R1 Cool SP R2 Cool Diff R3 Heat SP R4 Heat Diff R5 Mix Cool SP R6 Max Cool SP R7 Min Heat SP :0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 12.0 C : 3.0 C : 40.0 C : 3.0 C : -20 C : 40 C : -20 C S8 Cp Dish 1 S9 Cp Dish 2 S10 Cp Dish 3 S11 Cp Dish 4 R8 Max Heat SP R9 Ax Heat SP R10 Ax Heat Diff R11 Au Bo SP R12 Au Bo Diff R13 Au Bo Start : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 90 C : 5.0 C : 2.0 C : 5.0 C : 2.0 C : 30m 21

23 4) Kompressor C1 Min Run :12s C2 Min Stop : 240s C3 2On Interval : 360s C4 2Cp ON Dly : 15s C5 P-Cp ON Dly : 60s C6 Cp-P OFF Dly : 60s C7 Cp Cut Off : 120 C 5) Kondensator afrimning D1 Start Temp D2 End Temp D3 Max Dura D4 Interval D5 Dly Bfr Def D6 Dl y Aft Def : -3 C : 14 C : 10m : 45m : 0s : 0s 6) Køledrift frostbeskyttelse A1 Heater SP A2 Heater Diff A3 Sensor A4 Alarm SP A5 Alarm Diff 7) Alarmer og kontakter :5 C : 2.0 C : Leave : 3 C : 2.0 C P1 FS Confirm :5s P2 FS Delay : 180s P3 LP Delay : 30s P4 CO Reset : Manual P5 HP Rest : Auto P6 LP Reset : Auto P7 FO Reset : Manual P8 RO Reset P9 FS Reset P10 Aux Reset P11 A/F Reset P12 CO Contact P13 HP Contact P14 LP Contact : Manual : Manual : Manual : Manual : Normal : Normal : Normal Venligst referer til 7. PARAMETERLISTE for yderlig beskrivelse. P15 FO Contact P16 PO Contact P17 FS Contact P18 EA Contact P19 DE Contact : Normal : Normal : Normal : Normal : Normal 22

24 5.2.8 Password Af sikkerhedsmæssige årsager er nogle menupunkter beskyttet med en adgangskode "password". Brugeren kan til enhver tid skifte koden. Fra fabríkken er passwordet sat til [0001] <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Settings Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Change Password Please enter the Old password Password accepted... Access granted! Er adganskoden korrekt vil displayet vise denne meddelelse og gå videre til indkodning af den nye kode. Please enter the New password New password Has been set. Brugeren skal indtaste det gamle password for at kunne skifte til et nyt password. Indstil det første ciffer med OP eller NED tasten. Tryk på ENTER skifter over til det næste ciffer og så videre, eller tryk på ESC for at forlade menuen. Password error... Access denied! Hvis koden ikke er korrekt, vil denne meddelelse vises og returnere til [settings Menu] Samme som ovenstående, OP NED for ændring af værdien, ENTER for at gå til næste ciffer, ESC for at afslutte. Brugeren har ikke adgang til at angiver passwordet til New password Is not accepted Bliver det nye password accepteret, vil denne Er det nye password 0000, vil denne tekst tekst vises og returnere til[settings Menu]. blive vist og returnere til [Settings Menu]. Passwordet forbliver som det oprindelige.. 23

25 5.2.9 Indstilling af uret Brugeren kan indstille uret fra betjeningspanelet. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Timer Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Set Time Set Time : hh mm OP eller NED for at skifte timer. ENTER for at indstille minutterne eller ESC for at komme retur til [Timer Menu]. Set Time : 00 : Indstilling af dato Brugeren kan indstille datoen fra betjeningspanelet. yyyy hh mm 2000 /01 / 01 OP eller NED for at skifte minutterne. ENTER for at bekrætige eller ESC for at indstille timerne igen. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Timer Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Set Time OP eller NED for at skifte året. ENTER for at indstille måned eller ESC for at komme retur til [Timer Menu]. OP eller NED for at skifte måned. ENTER for at indstille dag eller ESC for at indstille året igen. OP eller NED for at skifte day. ENTER for at bekræfte eller ESC for at indstille måned igen. 24

26 Indstilling af 7 dages tidsprogram Der er op til 2 ON/OFF programmer for hver dag. Tidsprogrammet er gældende for alle chillerne i netværket. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Timer Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Set Schedule Timer 1 Timer 2 ON OFF ON OFF Sun Mon Tue Wed Timer 1 Timer 2 ON OFF ON OFF Sun Mon Tue Wed OP eller NED for valg af ugedag, ENTER for gå videre i opsætningen eller ESC for at komme tilbage til [Timer Menu]. OP eller NED vælg tidsprogram. ENTER for at starte indstillingen eller ESC for at vende tilbage til ugedagen. Indstilling af tidsprogrammet er lige som tidsindstillingen. Brugeren kan udelukke tidsprogrammet ved at indsætte For at tidsprogrammet kan udføres, skal brugeren aktivere ENABLE TIMER i [Timer Menu]. Set Time Set Date Set Schedule Timer : Disable TIMER MENU Vælg Timer og tryk på ENTER for at starte indstillingen OP eller DOWN for at aktivere / deaktivere, og ENTER for at bekræftige eller ESC for at annullere. 25

27 Udlæsning af alarmer / slet alarmhistorikken Uanset hvornår en fejl / alarm opstår, vil man i displayet kunne se hvilken fejl / alarm der er opstået. Baggrundsbelysningen vil blinke og buzzeren vil "bippe" (hvis Alarm Buzzer er sat i ON). Hvis fejllen / alarmen ikke er blevet ophævet af Chilleren, vil tegnet [A] blive vist i [Indekssiden]. (fra pop up menuen) automatisk hvis fejlen / alarmen er blevet løst. Hvis fejlen / alarmen ikke er blevet løst (tegnet [A]), kan brugeren kontrollere fejlen / alarmen ved at gå ind i [Alarm Menu]. Hvis alle fejl / alarmer er blevet løst, kan brugeren også se de fejl / alarmer som ligger i historikken i [Alarm Menu]. Screen saveren vil være deaktiveret indtil alle aktive alarmer er fjernet. Hvis kontrolpanelets ID er sat til 0 (Master panel), kan den modtage og udlæse alle fejl / alarmer fra de andre chillere i netværket. New Alarm 1 Comp 1 overload [Ch 0] 12:00am 01/ 01/ 2000 New Alarm 1 Comp 1 overload [Ch 0] 01 / 01/ 00 12:00am [Ch 0] viser den opståede alarm på enheden. Tryk på en af tasterne for at stoppe displayets blink og "bippet". Tryk på ESC igen for at vende tilbage til den normale side. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Alarm Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Erase Alarm? Please Enter to Erase, Or ESC to exit Show Alarms Tryk på OP eller NED for at bladre i historikken. Tryk på ENTER hvis du ønsker at slette alarmen, eller ESC for at komme tilbage til [Alarm Menu]. Tryk på ENTER for at slette alarmen, eller ESC for at annullere. Brugeren kan slette alle fejl / alarmer på en gang ved at gå ind i [Erase All Alarm] i [Alarm Menu]. 26

28 Udlæsning af afrimningsfølerens temperatur Displayet viser afrimningsfølerens temperatur for hver kompressor i [Defrost Sensor] i [Display Menu]. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Display Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Defrost sensor De frost Se nsor Tryk på ESC for at komme tilbage til [Display Menu] Comp 1 : 12.8 C Udlæsning af kompressorens trykgastemperatur Betjeningspanelet kan vise hver enkelt kompressors trykgastemperatur under [Discharge Sensor] i [Display Menu]. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Display Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Discharge Sensor Comp 1 : 36.5 C Discharge sensor Tryk på ESC for at komme tilbage til [Display Menu] 27

29 Udlæsning / slet kompressorens drifttid Brugeren kan se / slette kompressorens driftid under [Comp Run Time] i [Display Menu]. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Display Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Comp Run Time Comp Run Time Comp 1 : 13579h to start clear the run time, or ESC Clear Run Time? ESC to cancel Press Enter to Clear Or ESC to exit. Tryk på OP eller NED for at vælge den næste kompressor. ENTER for at gå videre til driftiden, eller ESC for at komme tilbage til [Display Menu]. Tryk på ENTER og indtast det korrekte password og bekræft eller ESC for at annullere Forskellige grundindstillinger Brugeren kan foretage nogle forskellige indstillinger for betjeningspanelet. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Setting Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Backlight : Normal : Buzzer : On Screen Saver : Disable Timeout : 5m Contrast : 50% Brightness : Medium Temp Unit : C Panel Option Tryk på OP eller NED for valg af funktion. ENTER for indstilling, eller ESC for at komme tilbage til [Settings Menu]. Tryk på OP eller NED for at skifte værdi. ENTER for at bekræftige, eller ESC for at annullere. 28

30 Parameter Værdi Beskrivelse Backlight Normal Tænder baggrundsbelysningen i 30sek. ved tastetryk Always Konstant baggrundsbelysning Buzzer *Screen Saver ON Enable Aktiver "beep" lyd ved fejl / alarmer Brug screen-saver efter ventetid OFF Disable Deaktiver "beep" lyd ved fejl / alarmer Ingen screen-saver *Timeout 1-30m Ventetid inden aktivering af screen-saver Contrast 0-100% Juster kontrasten på LCD panelet Brightness Temp Unit OFF C Ingen baggrundbelysning Viser temperaturen i grader Celsius Low, Medium, High F Juster baggrundsbelysningens intensitet Viser temperaturen i grader Fahrenheit * Screen-saver funktionen vil ikke være muligt på enheder uden produktnavn 5.3 CMOS Reset CMOS reset giver brugeren adgang til at nulstille parameterne til fabriksindstillingen: Password -> 0001 Backlight -> Normal Buzzer -> ON Screen Saver -> Disable Timeout -> 5m Contrast -> 50% Brightness -> Medium Temp Unit -> C Fremgangsmåde 1. Sluk for betjeningspanelet 2. Kortslut JH2 med den tilhørende jumper 3. Tænd igen for betjeningspanelet og LCD panelet skulle vise følgende: CMOS is resetting CMOS reset completed! Please remove JUMPER and restart the panel 4. Fjern jumperen igen (sæt den fast på det ene ben på JH2), sluk for stømmen til betjeningspanelet og tænd den igen. 29

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Luft/Vand-varmepumpe Brugermanual. www.trend-import.dk. www.trend-import.dk Tel: 26 28 80 42 V.1.4

Luft/Vand-varmepumpe Brugermanual. www.trend-import.dk. www.trend-import.dk Tel: 26 28 80 42 V.1.4 Luft/Vand-varmepumpe Brugermanual www.trend-import.dk Tel: 26 28 80 42 V.1.4 www.trend-import.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.FUNKTION 1.Funktion 2.Navneoversigt 3.Betjeningspanelets funktioner 4.Installationsinstruktioner

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING

LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. LUFT/VAND AW-5, AW-8, AW-10 & AW-13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Se www.andes.dk for

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

LUFT/VAND AW 5, AW 8 & AW 13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING

LUFT/VAND AW 5, AW 8 & AW 13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. LUFT/VAND AW 5, AW 8 & AW 13 BRUGER & INSTALLATIONS VEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugermanual GR3. Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX.0810.4724210_00

Brugermanual GR3. Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX.0810.4724210_00 Brugermanual GR3 Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX.0810.4724210_00 Indhold Karakteristika af kontrolpanel/brugerflade 2 Beskrivelse af kontrolpanel 3 Menu 4 Tænd/sluk 5 Temperaturindstillinger

Læs mere