Model: A4AC C. Luftkølet Mini Chiller REGISTERED AMAC-C-2005DK ISO 9002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model: A4AC 040-150C. Luftkølet Mini Chiller REGISTERED AMAC-C-2005DK ISO 9002"

Transkript

1 Model: A4AC C Luftkølet Mini Chiller REGISTERED AMAC-C-2005DK ISO 9002

2 INDHOLD SIDE 1. SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER GENERELE FORDELE OG SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET INDSTILLINGSMENU INSTALLATØRMANUAL DRIFTPROBLEMER PARAMETERLISTE EL-DIAGRAMMER F ORBINDELSESDIAGRAM SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE SKEMA TIL F EJLSØGNING TEKNISKE DATA TRYKFALD OG KORREKTIONSFAKTOR FOR GLYKOL MÅL OG DIMENSIONER INSTALLATION PRINCIPDIAGRAM F OR VANDKREDSEN RESERVEDELE

3 INDLEDNING 1. SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER Kun specieluddannede teknikere og installatører har autorisation til at installere og servicere dette udstyr. 1.1 Generelle anbefalinger til installationen Anvend kun DC spænding (9-17V, typisk 12V, maksimum 200mA) som forsyning til denne enhed. Kontaktspændingen bør begrænses til 12VDC eller 24VAC. Isoler alle lavvolts kabler (kommunikationskabel, o.s.v) fra stærkstrømskabler og andre kraftfelter. 2. GENEREL BESKRIVELSE 2.1 Generel funktion Denne chillers kontrolpanel er designet til at kontrollere anlæggets drift. kontrolpanelet giver brugeren mulighed for kontrol af de i netværket tilsluttede enheder. 2.2 Fordele Kontrolpanelet er designet og konstrureret med henblik på give brugeren en brugervenlig betjening og drift. Den kan udføre følgende opgaver: Komplet systemkonfiguration Unik parameterindstilling Visning af driftstatus Alarm- og fejlhistorik (særlig egnet i forbindelse med fejlfinding) Kontrolpanelet har et 8-liniers LCD display. Der er 8 forskellige funktionstaster tilgængelig på betjeningspanelet. Menuvalg Navigation på LCD skærmen Modifikation af den valgte værdi Under den første opstart, vil kontrolpanelet have en standard fabriksindstilling (tidsskema, setpunkt og andre forskellige indstillinger). Brugeren kan til enhver tid ændre på et eller flere af parameterne. 2.3 Panelets placering Chillerens kontrolpanel kan installeres hvor det er passende, så længe der blot er nem adgang til betjeningen for den autoriserede person. Krav til installationen: Undgå at den kan udsættes for slag og stød Undgå enhver påvirkning af elektromagnetisk støj Undgå installation på ujævne lodrette overflader 2.4 Krav til omgivelseskonditioner Temperaturen: -10 C til 65 C drifttemperatur -20 C til 85 C opbevaringstemperatur Relativ fugtighed: 0 til 95% ikke kondenserende 2

4 2.5 Driftbeskrivelse Dette anlæg er forsynet med en mikroprocessorstyret enhed. Den elektroniske styring vil løbende sikre anlægget optimale driftbetingelser ud fra den aktuelle omgivelsestemperatur. Styringen vil også kontrolle ud fra vandtil- og vandafgangstemperatur. Temperaturindstillingen er allerede indstillet fra fabrikens side. Det anbefales ikke at ændre på indstillingen, medmindre det er nødvendigt. En fortrådet fjernbetjening er forbundet til printet. Samtlige parameterindstillinger kan udlæses i betjeningens LCD display. 1. Betjeningspanelets placering Betjeningen er placeret på en metalplade bag det højre dørpanel. 2. Kontrolprintet (PCB) Printets LED lysdiode vil lyse op når enhen er tændt. 3. LCD display (Betjeningspanelet) Under normale driftforhold, vil LCD displayet vise vandtilgangstemperaturen, vandafgangstemperaturen, setpunkttemperaturen for vandtilgangen, kompressorens ON eller OF F status og udendørstemperaturen Skulle der opstå en fejlfunktion, vil LCD displayet blinke. Displayet vil vise hvilken type af fejl der opstået, samt dato og tid for hændelsen. 4. Styringens funktion Der er en 3 minutters tidsforsinkelse for kompressor og ventilatormotorens genstart (fabriksindstilling). Under afrimning i varmepumpedrift vil ventilatormotoren ikke være i drift. 3

5 3. BESKRIVELSE AF FJERNBETJENING FJERNBETJENINGEN Nr. Front 1 & 2 Pil OP / pil NED taster 3 Enter / godkend tast 4 Annuller / fortryd tast 5 Tast for varmefunktion 6 Tast for kølefunktion 7 Tænd / sluk tast 8 Tast for alarmmenu 9 LCD display 10 Tænd / sluk indikator Bagside Nr. 1 & 2 Chiller terminalforbindelser 3 Anvendes ikke 4 CMOS reset jumper (JH2) 5 Chiller bus eller konfiguration (JH3) 6 Anvendes ikke 7 Anvendes ikke 8 Anvendes ikke 9 Anvendes ikke 10 Batteri 3.1 Tasternes betydning De to piletaster giver adgang til menuvalg samt ændring af værdien i den valgte menu. ENTER tasten anvendes til at godkende den valgte instruktion ESC tasten anvendes til at annullere den aktuelle instruktion Taster til valg af den ønskede driftfunktion Tast til at tænde og slukke for anlægget Tast for visning af alarmer 4

6 3.2 Introduktion Chillerens betjeningspanel kan anvendes til kontrol og udlæsning af status på Chiller. Status visning: ON/OFF status Mode (Køling / Varme) Setpunkt temperaturen Kompressor status (ON/OFF/ AFRIMNING ) Vand ind, Vand ud, Udendørstemperatur og Paneltemperaturen Aktuel anlægstype (Chiller, Heat Pump) Parameterværdier Afrimningsfølerens temperatur Kompressorens trykgastemperatur Kompressorens drifttid Indkommende alarmer / fejl Indstilllinger: ON/OFF tilstand Funktionsindstilling (Køling / Varme) Setpunkt temperatur Manuel afrimning Avancerede parameterindstillinger Ændring af password Panelindstilling (Baggrundslys, Alarm Buzzer, Screen saver, Kontrast, Lys, Temperaturenheder) Tid og dato Nulstilling af kompressorens drifttid 5

7 INDSTILLINGSMENU 4.1 Menustruktur Menustruktur for Chiller (#) - kræver password 4.2 Password (Adgangskode) Adgangskoden er fra producenten angivet til værdien "0001". Det er muligt at ændre adgangskoden 6

8 4.3 Chiller Menustruktur 4.31 Hovedindeks Der er 4 sider i [Hovedindekssider]. Tryk på OP eller NED tasterne for valg af side. Tryk på ENTER tasten for [Hovedmenu]. Tid og dato vises i toppen af hver side. Derudover vises i nederste højre hjørne, den aktuelle chillers netværksnummer. For eksempel: [00] - Aktuel fjernbetjeningskontrol for anlæg "ID 0" [03] - Aktuel fjernbetjeningskontrol for anlæg "ID 3" [All] - Aktuel fjernbetjeningskontrol for alle anlæg i netværket 1 side: Viser ON/OFF status, Funktionsvalg og temperaturindstilling. 01/01/ :00am Status : ON Mode Cool Temp 2 side: Viser kompressor status. [00] 3 side: Viser vand ind, vand ud, udendørstemperatur og betjeningspanelets temperatur 01/01/ :00am 4 side: Viser Type, Kompressor Nr. og enhedens ID. : Cooling : 12.0 C [00] 01/01/ :00am Compressor Water In Water Out Outdoor Air Panel : ON :19.8 C : 25.6 C : 32.2 C : 20.5 C [00] 01/01/ :00am Model No. Comp : Chiller : 1 Comp Unit No : 0 7

9 4.3.2 Hovedmenu Tryk på ENTER i [Hovedindekssiden] for at få adgang til denne menu. MAIN MENU Operating Menu Setting Menu Timer Menu Alarm Menu Display Menu Der er 5 undermenuer i [Main Menu]. Tryk på OP eller NED for at vælge undermenuen, og ENTER for at komme ind i undermenuen eller tryk på ESC for at komme tilbage til [Hovedindekssiden] Driftmenu Vælg [Operation Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for at få adgang til denne menu. OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C Nogle af standardindstillingerne findes her. Tryk på OP eller NED for valg, og ENTER for at få adgang til indstillingen eller tryk på ESC for at komme tilbage til [Hovedindekssiden] Indstilling : - ON/OFF (tænd/sluk) - Driftfunktion (Cooling/ Heating/ Boiling) - Temperaturindstilling - Manual afrimning Manual afrimning Vælg [Manual Defrost] i [Operation Menu] og tryk på ENTER for at få adgang til denne menu. Co mp 1 Def rost Compressor Denne menu lader brugeren vælge den kompressor, som man ønsker at afrime. Dog kun hvis driftbetingelserne for en afrimning kan opfyldes. 8

10 Indstillingsmenu Vælg [Settings Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for at få adgang til denne menu. SETTINGS MENU Set Parameter Change Passw ord Panel Option Set Panel ID Nogle avancerede indstillinger findes her. Tryk på OP eller NED for at valg, og ENTER for at få adgang til indstillingen eller tryk på ESC for at komme tilbage til [Main Menu]. Indstilling: - Indstil parameter - Skift password - Indstil betjeningspanel - Indstil panel ID Indstil parameter Vælg [Set Parameter] i [Settings Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Der er 7 grupper af avancerede parametre som kan indstilles i denne menu, tryk på OP eller NED for at vælge den ønskede gruppe, og ENTER for adgang eller ESC for at komme tilbage til [Setting Menu]. Indstilling: 1.General 2. Sensor 3. Regulator 4. Compressor 5. Defrost 6. Antifreeze 7. Alarm and Contact - Generel - Føler - Styring - Kompressor - Afrimning - Frostbeskyttelse - Alarmer og fejl Skift password Vælg [Password Changing] i [Setting Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Please enter the Old password Brugeren kan udskifte det gamle password i denne menu. Tryk på ESC for at komme tilbage til [Settings Menu]. 9

11 Indstil betjeningspanel Vælg [Panel Option] i [Setting Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Backlight : Norm al : Buzzer : On Screen Saver : Disable Timeout : 5m Contrast : 50% Brightness : Medium Temp Unit : C Brugeren har nogle forskellige valgmuligheder for betjeningspanelet i denne menu. Disse indstillinger har absolut ingen indvirkning på anlæggets drift. Indstilling: - Skift baggrundslys - Alarm Buzzer - Aktiver / Deaktiver Screen Saver - Screen Saver tidværdi - Kontrast - Baggrundsbelysning - Temperatur enhed ( C/ F ) Tryk på ESC for at komme tilbage til [Settings Menu] Indstil enhedens ID kode (netværk) Vælg [Set Panel ID] i [Settings Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Please enter the Panel ID => Unit 0 Anvendes enheden i et netværk, skal man tildele enheden et ID nummer. Eksempel: Hvis ID nr. 0 er valgt, vil enheden være tildelt rollen som Masterenheden. Den kan kontrollere hver eneste Chiller som er tilsluttet netværket. Er der valgt et ID nummer imellem (1-50), vil enheden fungere som en Slaveenhed. Enhedens betjeningspanel kan kun anvendes på den Chiller som har det aktuelle ID netværksnummer. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Settings Menu] 10

12 Tidsmenu Vælg [Time Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Clock Setting : Date Setting Time Schedule Timer : Disable TIMER MENU Alle tider-datoer / tidsprogrammer er inkluderet i denne menu. Tryk på OP eller NED for valg af menupunkt og ENTER for at få adgang til indstillingen eller tryk på ESC for at komme tilbage til [Main Menu]. Indstillinger: - Indstil tiden - Indstil datoen - Indstil tidsprogram ( 7 dages programmerbar timer) - Aktiver / Deaktiver tidsprogrammet Indstil uret Vælg [Clock Setting] i [Timer Menu] og tryk på ENTER for at få adgang til denne menu. Set Time : hh: mm 00: 00 Brugeren kan indstille tiden i denne menu. Tidsindstillingen er i 24-timers format. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Timer Menu]. 11

13 Indstil dato Vælg [Date Setting] i [Timer Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Set Date : yyyy mm dd 2000/01/01 Brugeren kan indstille datoen i denne menu. Datoen indstilles i henhold til nedenstående: (år) / (måned) / (dag) Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Timer Menu] Indstil tidsprogram Vælg [Schedule Timer] i [Timer Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Timer 1 Timer 2 ON OFF ON OFF Sun Mon Tue Wed Man kan indstille tidsprogrammer for alle ugens 7 dage. Der er op til 2 ON/OF F programmer hver dag. Brugeren kan vælge at indstille hver dag i ugen (Søndag - Lørdag) med en eller to ON/OFF tider. F or at kunne udføre tidsprogrammet, skal brugeren aktivere [Timer] i [Timer Menu]. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Timer Menu] Alarmmenu Vælg [Alarm Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Show Alarms ALARM MENU Erase All Alarm Dette menupunkt gemmer alle tidligere opståede fejl / alarmer. Brugeren kan se alarmhistoriken og slette indholdet hvis dette ønskes. Betjeningen kan gemme op til 20 fejl / alarmer. Tryk på ESC for at komme tilbage til [Main Menu] 12

14 Vis alarmer Vælg [Show Alarms] i [Alarm Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Alarm 1 [Ch 0] Comp 1 overload 01/ 01/ 00 12:00am Brugeren kan se alle fejl / alarmer i denne menu. Alarmhistoriken viser - Alarmtypen - Datoen for alarmen - Tiden for alarmen - Enheden som har alarmen (Chiller ID) Derudover kan brugeren slette alarmhistoriken i denne menu. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Alarm Menu] Slet alle alarmer Vælg [Erase All Alarms] i [Alarm Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Are you sure? Press Enter to erase, or ESC to exit. Brugeren kan slette alle fejl / alarmer ved at trykke på ENTER. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Alarm Menu] Displaymenu Vælg [Display Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. DISPLAY MENU Defrost Sensor Discharge Sensor Comp Run Time Denne menu viser afrimningfølerens temperatur, Kompressorens trykgastemperatur og kompressorens drifttid. Derudover kan brugeren slette hver kompressors drifttid. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Main Menu] 13

15 Afrimningsføler Vælg [Defrost Sensor] i [Display Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Defrost Sensor Comp 1 : 12.8 C Brugeren kan udlæse afrimningsfølerens temperatur for hver kompressor i Chilleren. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Display Menu] Trykgasføler Vælg [Discharge Sensor] i [Display Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Brugeren kan udlæse trykgasfølerens temperatur for hver kompressor i Chilleren. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Display Menu] Kompressorens drifttid Vælg [Comp Run Time] i [Display Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Comp Run Time Comp 1 : 13579h Discharge Sensor Comp 1 : 36.5 C Brugeren kan udlæse drifttiden for hver kompressor i Chilleren. Derudover kan brugeren slette hver kompressors drifttid i denne menu. Brugeren skal angive det korrekte password førend kompressorens drifttid kan slettes. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Display Menu]. 14

16 INSTALLATØR MANUAL 5. INSTALLATØR MANUAL 5.1 Start Chillerens styring kan indstilles som enten Master eller Slaveenhed. Når betjeningspanelets ID er sat til 0, vil den fungerer som et Masterpanel, hvorimod den vil være Slavepanel hvis Panel ID værdien er sat imellem nr. (1-50). Chillerens betjeningspanel kan styre Chilleren hvis begge ID nr. (Panel ID og Chiller ID) er ens. For eksempel: Panel ID 1 kan kun styre Chiller ID 1 Masterpanelet kan styre hver chiller enkeltvis, eller alle de chillerne som findes i netværket samtidigt. For eksempel : Panel ID 0 (master) kan styrer chiller ID 0 / ID 1/ ID eller alle chillerne på en gang. Panel ID kan indstilles under menupunktet Set Panel ID i Settings Menu. Please enter the Panel ID => Unit 0 15

17 5.2 Chillerens driftkontrol Start Efter tilslutning af forsyningspændingen, kan det tage nogen tid inden styringen har opsamlet al information fra Chilleren. I dette forløb vil displayet vise --. Man bør sikrer sig at den pågældende chiller er konfigureret korrekt i netværket. Når denne process er færdiggjort, kan brugeren betjene Chilleren med betjeningspanellet. 01/ 01/ :00am 01/ 01/ :00am Status : -- Mode : -- Status Mode : ON : Cooling Cool Temp : -- [00] Her opsamles anlægsinformationer Her er anlægsinformationerne komplette Skift visning til anden unit Med betjeningspanelet (Master) kan man vælge hvilken unit man ønsker at kontrollere / udlæse status på. Dette kan kun udføres fra [Indekssider]. 01/ 01/ :00am Status Mode Cool Temp Unit Selection : Select All Select One : 0 Cool Temp : 12 C Fra [Indekssiden], tryk og hold ENTER tasten inde i (1 sekund) for adgang til [Unit Selection] menuen. Vælg Select All og tryk på ENTER hvis du ønsker at kontrollere alle Chillerne i netværket, eller vælg Select One hvis du ønsker at kontrollere en specifik Chiller. Tryk på ESC tasten for at komme tilbage til [Indekssiden]. Unit Selection : Select All : ON : Cooling : 12 C [00] [00] Vælg Chillerens ID ved at trykke på OP eller NED tasterne, derefter trykkes på ENTER for at godkende det valgte nummer eller ESC for at annullere. Select One : 0 16

18 5.2.3 Tænd og sluk for chilleren Der er forskellige metoder til at tænde og slukke for anlægget. i) [Indekssiden] Tryk og hold ON/OFF tasten inde (mindst 1 sekund). Vær opmærksom på at ON/OFF tasten kun virker når man står på en [Indeksside]. ii) [Driftmenu] <ENTER> <ENTER> Indeksside Hovedmenu Opration Menu <ESC> <ESC> OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C iii) [Tidsmenu] <ENTER> I [Hovedmenu], vælg Status og tryk på ENTER. Vælg ON/OFF med OP eller NED tasten, og godkend valget ved at trykke på ENTER tasten eller tryk på ESC for at annullere. <ENTER> Indeksside Hovedmenu Timer Menu <ESC> <ESC> En 7 dages programmerbar timer kan tænde og slukke for chilleren. Brugeren kan indstille tidsplanen i [Timer Menu]. Venligst se afsnit (side 28) for tidsindstillinger. 17

19 5.2.4 Skift af driftfunktion Der er forskellige metoder til at skift driftfunktion på. Vær opmærksom på at de chillere vi normalt anvender i Danmark er rene kølemodeller og man kan derfor ikke vælge andre driftfunktioner. Mode Chiller Model Køle Varme Boiling Chiller - Kan indstilles Heat Pump - Kan ikke indstilles Chiller / Boiler Auto - Kobler ind automatisk Heat Pump /Boiler Chiller + Boiler Auto Heat Pump + Boiler Auto i) [Indeksside] Køling - Tryk og hold COOL tasten inde. Varme - Tryk og hold HEAT tasten inde (hvis det er en Heat pump enhed). Boiling - Tryk og hold HEAT tasten inde igen (hvis det er en enhed med Boiler). ii) [Driftmenu] OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C <ENTER> <ENTER> Indeksside Main Menu Operation Menu <ESC> <ESC> I [Operation Menu], vælg Mode og tryk på ENTER for at starte indstillingen eller ESC for at komme tilbage til [Main Menu] Skif imellem den ønskede drift med OP eller NED tasten, og tryk på ENTER for at bekræfte ændringen eller ESC for at annullere valget. 18

20 5.2.5 Ændre drifttemperaturen Der er to metoder til at skifte chillerens setpunkttemperatur på. i) [Driftmenu] <ENTER> <ENTER> Indeksside Main Menu Operation Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ENTER> Indeksside Main Menu Settings Menu 1. General 2. Sensor 3. Regulator 4. Compressor 5. Defrost 6. Antifreeze 7. Alarm and Contact <ESC> <ESC> I [Operation Menu], vælg Cool Temp / Heat Temp og tryk på ENTER for at starte indstillingen eller ESC for at komme retur til [Main Menu]. Skift værdien med OP eller NED tasten, tryk derefter på ENTER for at bekræftige indstillingen eller ESC for at annullere. Indtast Password <ENTER> Set Parameter <ESC> I [Set Parameter], vælg Regulator og tryk på ENTER. Tryk ESC for at komme retur til [Main Menu]. R1 Cool SP R2 Cool Diff R3 Heat SP R4 Heat Diff R5 Min Cool SP R6 Max Cool SP R7 Min Heat SP OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C : 12.0 C : 3.0 C : 40.0 C : 3.0 C : -20 C : 40 C : -20 C Vælg R3 / R5 og tryk på ENTER for at starte indstillingen eller ESC for at komme tilbage til [Set Parameter] menuen. R1 Cool SP R2 Cool Diff R3 Heat SP R4 Heat Diff R5 Min Cool SP R6 Max Cool SP R7 Min Heat SP : 12.0 C : 3.0 C : 40.0 C : 3.0 C : -20 C : 40 C : -20 C Skift værdien med OP eller NED tasten. Grænseværdierne er angivet med par. R5&R6(cool), R7&R8(heat). Tryk på ENTER for at bekræftige eller ESC for at annullere. 19

21 5.2.6 Manuel afrimning Brugeren kan vælge hvilken kompressor der manuelt skal afrimes fra Chillerens betjeningspanel, sålænge at driftforholdene er opfyldt for igangsætning af en afrimning. Afrimningen kan aktiveres i [Operation Menu]. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Operation Menu <ESC> <ESC> Vær opmærsom på at Manual Defrost funktionen kun er gældende for Heat Pump units og i HEATING funktion. F unktionen vil heller ikke være tilgængelig i COOLING/ BOILING funktion. OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C OPERATION MENU Status : ON Mode : Heating Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C Manual Defrost forsvinder når Chilleren ikke er i HEATING funktion OPERATION MENU Status : ON Mode : Heating Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C Manual Defrost Defrost Compressor Comp 1 I [Operation Menu], vælg [Manual Defrost], tryk på ENTER for at aktivere afrimningen, eller ESC for at komme retur til [Main Menu]. Vælg den kompressor som skal køre afrimningen via OP eller NED tasten. Tryk på ENTER for at bekræfte eller ESC for at komme retur til [Operation Menu]. 20

22 5.2.7 Avancerede parameterindstillinger Chillerens kontrolpanel giver brugeren en masse avancerede parameterindstillinger. Parameterne er opdelt i 7 grupper. De er alle placeret i [Set Parameter] menuen og adgangen til disse parametre er beskyttet med et password. * ADVARSEL : UKORREKT INDSTILLING KAN OG VIL MEDFØRE PERMANENT SKADE PÅ CHILLEREN!!! <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Settings Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Indtast -Password Set Parameter 7 grupper med avancerede parameter: 1) Generel G1 Model : Chiller G2 No. Comp : 1 Comp G3 On/Off in : Disable G4 Col/ Heat In : Disable G5 Ext Alarm in : Disable G6 Water Sys : Isolated G7 Unit No : 0 2) Føler S1 Water Enter S2 Water Leave S3 Air Sensor S4 Defrost 1 S5 Defrost 2 S6 Defrost 3 S7 Defrost 4 3) Regulering R1 Cool SP R2 Cool Diff R3 Heat SP R4 Heat Diff R5 Mix Cool SP R6 Max Cool SP R7 Min Heat SP :0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 12.0 C : 3.0 C : 40.0 C : 3.0 C : -20 C : 40 C : -20 C S8 Cp Dish 1 S9 Cp Dish 2 S10 Cp Dish 3 S11 Cp Dish 4 R8 Max Heat SP R9 Ax Heat SP R10 Ax Heat Diff R11 Au Bo SP R12 Au Bo Diff R13 Au Bo Start : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 90 C : 5.0 C : 2.0 C : 5.0 C : 2.0 C : 30m 21

23 4) Kompressor C1 Min Run :12s C2 Min Stop : 240s C3 2On Interval : 360s C4 2Cp ON Dly : 15s C5 P-Cp ON Dly : 60s C6 Cp-P OFF Dly : 60s C7 Cp Cut Off : 120 C 5) Kondensator afrimning D1 Start Temp D2 End Temp D3 Max Dura D4 Interval D5 Dly Bfr Def D6 Dl y Aft Def : -3 C : 14 C : 10m : 45m : 0s : 0s 6) Køledrift frostbeskyttelse A1 Heater SP A2 Heater Diff A3 Sensor A4 Alarm SP A5 Alarm Diff 7) Alarmer og kontakter :5 C : 2.0 C : Leave : 3 C : 2.0 C P1 FS Confirm :5s P2 FS Delay : 180s P3 LP Delay : 30s P4 CO Reset : Manual P5 HP Rest : Auto P6 LP Reset : Auto P7 FO Reset : Manual P8 RO Reset P9 FS Reset P10 Aux Reset P11 A/F Reset P12 CO Contact P13 HP Contact P14 LP Contact : Manual : Manual : Manual : Manual : Normal : Normal : Normal Venligst referer til 7. PARAMETERLISTE for yderlig beskrivelse. P15 FO Contact P16 PO Contact P17 FS Contact P18 EA Contact P19 DE Contact : Normal : Normal : Normal : Normal : Normal 22

24 5.2.8 Password Af sikkerhedsmæssige årsager er nogle menupunkter beskyttet med en adgangskode "password". Brugeren kan til enhver tid skifte koden. Fra fabríkken er passwordet sat til [0001] <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Settings Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Change Password Please enter the Old password Password accepted... Access granted! Er adganskoden korrekt vil displayet vise denne meddelelse og gå videre til indkodning af den nye kode. Please enter the New password New password Has been set. Brugeren skal indtaste det gamle password for at kunne skifte til et nyt password. Indstil det første ciffer med OP eller NED tasten. Tryk på ENTER skifter over til det næste ciffer og så videre, eller tryk på ESC for at forlade menuen. Password error... Access denied! Hvis koden ikke er korrekt, vil denne meddelelse vises og returnere til [settings Menu] Samme som ovenstående, OP NED for ændring af værdien, ENTER for at gå til næste ciffer, ESC for at afslutte. Brugeren har ikke adgang til at angiver passwordet til New password Is not accepted Bliver det nye password accepteret, vil denne Er det nye password 0000, vil denne tekst tekst vises og returnere til[settings Menu]. blive vist og returnere til [Settings Menu]. Passwordet forbliver som det oprindelige.. 23

25 5.2.9 Indstilling af uret Brugeren kan indstille uret fra betjeningspanelet. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Timer Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Set Time Set Time : hh mm OP eller NED for at skifte timer. ENTER for at indstille minutterne eller ESC for at komme retur til [Timer Menu]. Set Time : 00 : Indstilling af dato Brugeren kan indstille datoen fra betjeningspanelet. yyyy hh mm 2000 /01 / 01 OP eller NED for at skifte minutterne. ENTER for at bekrætige eller ESC for at indstille timerne igen. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Timer Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Set Time OP eller NED for at skifte året. ENTER for at indstille måned eller ESC for at komme retur til [Timer Menu]. OP eller NED for at skifte måned. ENTER for at indstille dag eller ESC for at indstille året igen. OP eller NED for at skifte day. ENTER for at bekræfte eller ESC for at indstille måned igen. 24

26 Indstilling af 7 dages tidsprogram Der er op til 2 ON/OFF programmer for hver dag. Tidsprogrammet er gældende for alle chillerne i netværket. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Timer Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Set Schedule Timer 1 Timer 2 ON OFF ON OFF Sun Mon Tue Wed Timer 1 Timer 2 ON OFF ON OFF Sun Mon Tue Wed OP eller NED for valg af ugedag, ENTER for gå videre i opsætningen eller ESC for at komme tilbage til [Timer Menu]. OP eller NED vælg tidsprogram. ENTER for at starte indstillingen eller ESC for at vende tilbage til ugedagen. Indstilling af tidsprogrammet er lige som tidsindstillingen. Brugeren kan udelukke tidsprogrammet ved at indsætte For at tidsprogrammet kan udføres, skal brugeren aktivere ENABLE TIMER i [Timer Menu]. Set Time Set Date Set Schedule Timer : Disable TIMER MENU Vælg Timer og tryk på ENTER for at starte indstillingen OP eller DOWN for at aktivere / deaktivere, og ENTER for at bekræftige eller ESC for at annullere. 25

27 Udlæsning af alarmer / slet alarmhistorikken Uanset hvornår en fejl / alarm opstår, vil man i displayet kunne se hvilken fejl / alarm der er opstået. Baggrundsbelysningen vil blinke og buzzeren vil "bippe" (hvis Alarm Buzzer er sat i ON). Hvis fejllen / alarmen ikke er blevet ophævet af Chilleren, vil tegnet [A] blive vist i [Indekssiden]. (fra pop up menuen) automatisk hvis fejlen / alarmen er blevet løst. Hvis fejlen / alarmen ikke er blevet løst (tegnet [A]), kan brugeren kontrollere fejlen / alarmen ved at gå ind i [Alarm Menu]. Hvis alle fejl / alarmer er blevet løst, kan brugeren også se de fejl / alarmer som ligger i historikken i [Alarm Menu]. Screen saveren vil være deaktiveret indtil alle aktive alarmer er fjernet. Hvis kontrolpanelets ID er sat til 0 (Master panel), kan den modtage og udlæse alle fejl / alarmer fra de andre chillere i netværket. New Alarm 1 Comp 1 overload [Ch 0] 12:00am 01/ 01/ 2000 New Alarm 1 Comp 1 overload [Ch 0] 01 / 01/ 00 12:00am [Ch 0] viser den opståede alarm på enheden. Tryk på en af tasterne for at stoppe displayets blink og "bippet". Tryk på ESC igen for at vende tilbage til den normale side. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Alarm Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Erase Alarm? Please Enter to Erase, Or ESC to exit Show Alarms Tryk på OP eller NED for at bladre i historikken. Tryk på ENTER hvis du ønsker at slette alarmen, eller ESC for at komme tilbage til [Alarm Menu]. Tryk på ENTER for at slette alarmen, eller ESC for at annullere. Brugeren kan slette alle fejl / alarmer på en gang ved at gå ind i [Erase All Alarm] i [Alarm Menu]. 26

28 Udlæsning af afrimningsfølerens temperatur Displayet viser afrimningsfølerens temperatur for hver kompressor i [Defrost Sensor] i [Display Menu]. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Display Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Defrost sensor De frost Se nsor Tryk på ESC for at komme tilbage til [Display Menu] Comp 1 : 12.8 C Udlæsning af kompressorens trykgastemperatur Betjeningspanelet kan vise hver enkelt kompressors trykgastemperatur under [Discharge Sensor] i [Display Menu]. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Display Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Discharge Sensor Comp 1 : 36.5 C Discharge sensor Tryk på ESC for at komme tilbage til [Display Menu] 27

29 Udlæsning / slet kompressorens drifttid Brugeren kan se / slette kompressorens driftid under [Comp Run Time] i [Display Menu]. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Display Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Comp Run Time Comp Run Time Comp 1 : 13579h to start clear the run time, or ESC Clear Run Time? ESC to cancel Press Enter to Clear Or ESC to exit. Tryk på OP eller NED for at vælge den næste kompressor. ENTER for at gå videre til driftiden, eller ESC for at komme tilbage til [Display Menu]. Tryk på ENTER og indtast det korrekte password og bekræft eller ESC for at annullere Forskellige grundindstillinger Brugeren kan foretage nogle forskellige indstillinger for betjeningspanelet. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Setting Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Backlight : Normal : Buzzer : On Screen Saver : Disable Timeout : 5m Contrast : 50% Brightness : Medium Temp Unit : C Panel Option Tryk på OP eller NED for valg af funktion. ENTER for indstilling, eller ESC for at komme tilbage til [Settings Menu]. Tryk på OP eller NED for at skifte værdi. ENTER for at bekræftige, eller ESC for at annullere. 28

30 Parameter Værdi Beskrivelse Backlight Normal Tænder baggrundsbelysningen i 30sek. ved tastetryk Always Konstant baggrundsbelysning Buzzer *Screen Saver ON Enable Aktiver "beep" lyd ved fejl / alarmer Brug screen-saver efter ventetid OFF Disable Deaktiver "beep" lyd ved fejl / alarmer Ingen screen-saver *Timeout 1-30m Ventetid inden aktivering af screen-saver Contrast 0-100% Juster kontrasten på LCD panelet Brightness Temp Unit OFF C Ingen baggrundbelysning Viser temperaturen i grader Celsius Low, Medium, High F Juster baggrundsbelysningens intensitet Viser temperaturen i grader Fahrenheit * Screen-saver funktionen vil ikke være muligt på enheder uden produktnavn 5.3 CMOS Reset CMOS reset giver brugeren adgang til at nulstille parameterne til fabriksindstillingen: Password -> 0001 Backlight -> Normal Buzzer -> ON Screen Saver -> Disable Timeout -> 5m Contrast -> 50% Brightness -> Medium Temp Unit -> C Fremgangsmåde 1. Sluk for betjeningspanelet 2. Kortslut JH2 med den tilhørende jumper 3. Tænd igen for betjeningspanelet og LCD panelet skulle vise følgende: CMOS is resetting CMOS reset completed! Please remove JUMPER and restart the panel 4. Fjern jumperen igen (sæt den fast på det ene ben på JH2), sluk for stømmen til betjeningspanelet og tænd den igen. 29

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUGERVEJLEDNING 1. Beskrivelse af kontaktdisplay (Touch LCD Wall Controller) Kontakt LCD vægbetjening er et tilbehør til KKRP01A adapter som tillader

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugermanual for ECO-i / PAC-i

Brugermanual for ECO-i / PAC-i Brugermanual for ECO-i / PAC-i Betjeningspanel og display 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 34 5 6 7 8 9 1031 11 12 13 30 28 27 25 23 22 21 19 18 29 26 24 20 17 16 15 14 2. Beskrivelse af taster og symboler

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

For chillere og varmepumper. Brugervejledning

For chillere og varmepumper. Brugervejledning For chillere og varmepumper Brugervejledning Indhold Generel information 3 Beskrivelses af kontrol panelet 4 Ukorrekt brug 5 Anvendelse af panelet 7 Generel information Dette er den ene af to manualer

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Quick start: NBE Wi-Fi temperatur sensor NBE PRODUCTION A/S. Kjeldgaardsvej Sæby

Quick start: NBE Wi-Fi temperatur sensor NBE PRODUCTION A/S. Kjeldgaardsvej Sæby : NBE Wi-Fi temperatur sensor NBE PRODUCTION A/S Kjeldgaardsvej 2 9300 Sæby www.nbe.dk 1 NBE Wi-Fi temperatur sensor - direkte forbindelse 1. Bring sensoren i nærheden af fyret 1-2 meter mens der sættes

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

Luft/Vand-varmepumpe Brugermanual. www.trend-import.dk. www.trend-import.dk Tel: 26 28 80 42 V.1.4

Luft/Vand-varmepumpe Brugermanual. www.trend-import.dk. www.trend-import.dk Tel: 26 28 80 42 V.1.4 Luft/Vand-varmepumpe Brugermanual www.trend-import.dk Tel: 26 28 80 42 V.1.4 www.trend-import.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.FUNKTION 1.Funktion 2.Navneoversigt 3.Betjeningspanelets funktioner 4.Installationsinstruktioner

Læs mere

DIGITAL KONTROL UNIT ELIOS MIDI FOR TERMISKE SOL SYSTEMER

DIGITAL KONTROL UNIT ELIOS MIDI FOR TERMISKE SOL SYSTEMER DIGITAL KONTROL UNIT ELIOS MIDI FOR TERMISKE SOL SYSTEMER c OVERSIGT Denne enhed er en kompakt Regulator for termiske sol paneler. Leveres med 3 udgange (Last Relæ + Alarm Relæ) og 3 Indgange (Følere)

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere