Model: A4AC C. Luftkølet Mini Chiller REGISTERED AMAC-C-2005DK ISO 9002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model: A4AC 040-150C. Luftkølet Mini Chiller REGISTERED AMAC-C-2005DK ISO 9002"

Transkript

1 Model: A4AC C Luftkølet Mini Chiller REGISTERED AMAC-C-2005DK ISO 9002

2 INDHOLD SIDE 1. SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER GENERELE FORDELE OG SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET INDSTILLINGSMENU INSTALLATØRMANUAL DRIFTPROBLEMER PARAMETERLISTE EL-DIAGRAMMER F ORBINDELSESDIAGRAM SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE SKEMA TIL F EJLSØGNING TEKNISKE DATA TRYKFALD OG KORREKTIONSFAKTOR FOR GLYKOL MÅL OG DIMENSIONER INSTALLATION PRINCIPDIAGRAM F OR VANDKREDSEN RESERVEDELE

3 INDLEDNING 1. SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER Kun specieluddannede teknikere og installatører har autorisation til at installere og servicere dette udstyr. 1.1 Generelle anbefalinger til installationen Anvend kun DC spænding (9-17V, typisk 12V, maksimum 200mA) som forsyning til denne enhed. Kontaktspændingen bør begrænses til 12VDC eller 24VAC. Isoler alle lavvolts kabler (kommunikationskabel, o.s.v) fra stærkstrømskabler og andre kraftfelter. 2. GENEREL BESKRIVELSE 2.1 Generel funktion Denne chillers kontrolpanel er designet til at kontrollere anlæggets drift. kontrolpanelet giver brugeren mulighed for kontrol af de i netværket tilsluttede enheder. 2.2 Fordele Kontrolpanelet er designet og konstrureret med henblik på give brugeren en brugervenlig betjening og drift. Den kan udføre følgende opgaver: Komplet systemkonfiguration Unik parameterindstilling Visning af driftstatus Alarm- og fejlhistorik (særlig egnet i forbindelse med fejlfinding) Kontrolpanelet har et 8-liniers LCD display. Der er 8 forskellige funktionstaster tilgængelig på betjeningspanelet. Menuvalg Navigation på LCD skærmen Modifikation af den valgte værdi Under den første opstart, vil kontrolpanelet have en standard fabriksindstilling (tidsskema, setpunkt og andre forskellige indstillinger). Brugeren kan til enhver tid ændre på et eller flere af parameterne. 2.3 Panelets placering Chillerens kontrolpanel kan installeres hvor det er passende, så længe der blot er nem adgang til betjeningen for den autoriserede person. Krav til installationen: Undgå at den kan udsættes for slag og stød Undgå enhver påvirkning af elektromagnetisk støj Undgå installation på ujævne lodrette overflader 2.4 Krav til omgivelseskonditioner Temperaturen: -10 C til 65 C drifttemperatur -20 C til 85 C opbevaringstemperatur Relativ fugtighed: 0 til 95% ikke kondenserende 2

4 2.5 Driftbeskrivelse Dette anlæg er forsynet med en mikroprocessorstyret enhed. Den elektroniske styring vil løbende sikre anlægget optimale driftbetingelser ud fra den aktuelle omgivelsestemperatur. Styringen vil også kontrolle ud fra vandtil- og vandafgangstemperatur. Temperaturindstillingen er allerede indstillet fra fabrikens side. Det anbefales ikke at ændre på indstillingen, medmindre det er nødvendigt. En fortrådet fjernbetjening er forbundet til printet. Samtlige parameterindstillinger kan udlæses i betjeningens LCD display. 1. Betjeningspanelets placering Betjeningen er placeret på en metalplade bag det højre dørpanel. 2. Kontrolprintet (PCB) Printets LED lysdiode vil lyse op når enhen er tændt. 3. LCD display (Betjeningspanelet) Under normale driftforhold, vil LCD displayet vise vandtilgangstemperaturen, vandafgangstemperaturen, setpunkttemperaturen for vandtilgangen, kompressorens ON eller OF F status og udendørstemperaturen Skulle der opstå en fejlfunktion, vil LCD displayet blinke. Displayet vil vise hvilken type af fejl der opstået, samt dato og tid for hændelsen. 4. Styringens funktion Der er en 3 minutters tidsforsinkelse for kompressor og ventilatormotorens genstart (fabriksindstilling). Under afrimning i varmepumpedrift vil ventilatormotoren ikke være i drift. 3

5 3. BESKRIVELSE AF FJERNBETJENING FJERNBETJENINGEN Nr. Front 1 & 2 Pil OP / pil NED taster 3 Enter / godkend tast 4 Annuller / fortryd tast 5 Tast for varmefunktion 6 Tast for kølefunktion 7 Tænd / sluk tast 8 Tast for alarmmenu 9 LCD display 10 Tænd / sluk indikator Bagside Nr. 1 & 2 Chiller terminalforbindelser 3 Anvendes ikke 4 CMOS reset jumper (JH2) 5 Chiller bus eller konfiguration (JH3) 6 Anvendes ikke 7 Anvendes ikke 8 Anvendes ikke 9 Anvendes ikke 10 Batteri 3.1 Tasternes betydning De to piletaster giver adgang til menuvalg samt ændring af værdien i den valgte menu. ENTER tasten anvendes til at godkende den valgte instruktion ESC tasten anvendes til at annullere den aktuelle instruktion Taster til valg af den ønskede driftfunktion Tast til at tænde og slukke for anlægget Tast for visning af alarmer 4

6 3.2 Introduktion Chillerens betjeningspanel kan anvendes til kontrol og udlæsning af status på Chiller. Status visning: ON/OFF status Mode (Køling / Varme) Setpunkt temperaturen Kompressor status (ON/OFF/ AFRIMNING ) Vand ind, Vand ud, Udendørstemperatur og Paneltemperaturen Aktuel anlægstype (Chiller, Heat Pump) Parameterværdier Afrimningsfølerens temperatur Kompressorens trykgastemperatur Kompressorens drifttid Indkommende alarmer / fejl Indstilllinger: ON/OFF tilstand Funktionsindstilling (Køling / Varme) Setpunkt temperatur Manuel afrimning Avancerede parameterindstillinger Ændring af password Panelindstilling (Baggrundslys, Alarm Buzzer, Screen saver, Kontrast, Lys, Temperaturenheder) Tid og dato Nulstilling af kompressorens drifttid 5

7 INDSTILLINGSMENU 4.1 Menustruktur Menustruktur for Chiller (#) - kræver password 4.2 Password (Adgangskode) Adgangskoden er fra producenten angivet til værdien "0001". Det er muligt at ændre adgangskoden 6

8 4.3 Chiller Menustruktur 4.31 Hovedindeks Der er 4 sider i [Hovedindekssider]. Tryk på OP eller NED tasterne for valg af side. Tryk på ENTER tasten for [Hovedmenu]. Tid og dato vises i toppen af hver side. Derudover vises i nederste højre hjørne, den aktuelle chillers netværksnummer. For eksempel: [00] - Aktuel fjernbetjeningskontrol for anlæg "ID 0" [03] - Aktuel fjernbetjeningskontrol for anlæg "ID 3" [All] - Aktuel fjernbetjeningskontrol for alle anlæg i netværket 1 side: Viser ON/OFF status, Funktionsvalg og temperaturindstilling. 01/01/ :00am Status : ON Mode Cool Temp 2 side: Viser kompressor status. [00] 3 side: Viser vand ind, vand ud, udendørstemperatur og betjeningspanelets temperatur 01/01/ :00am 4 side: Viser Type, Kompressor Nr. og enhedens ID. : Cooling : 12.0 C [00] 01/01/ :00am Compressor Water In Water Out Outdoor Air Panel : ON :19.8 C : 25.6 C : 32.2 C : 20.5 C [00] 01/01/ :00am Model No. Comp : Chiller : 1 Comp Unit No : 0 7

9 4.3.2 Hovedmenu Tryk på ENTER i [Hovedindekssiden] for at få adgang til denne menu. MAIN MENU Operating Menu Setting Menu Timer Menu Alarm Menu Display Menu Der er 5 undermenuer i [Main Menu]. Tryk på OP eller NED for at vælge undermenuen, og ENTER for at komme ind i undermenuen eller tryk på ESC for at komme tilbage til [Hovedindekssiden] Driftmenu Vælg [Operation Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for at få adgang til denne menu. OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C Nogle af standardindstillingerne findes her. Tryk på OP eller NED for valg, og ENTER for at få adgang til indstillingen eller tryk på ESC for at komme tilbage til [Hovedindekssiden] Indstilling : - ON/OFF (tænd/sluk) - Driftfunktion (Cooling/ Heating/ Boiling) - Temperaturindstilling - Manual afrimning Manual afrimning Vælg [Manual Defrost] i [Operation Menu] og tryk på ENTER for at få adgang til denne menu. Co mp 1 Def rost Compressor Denne menu lader brugeren vælge den kompressor, som man ønsker at afrime. Dog kun hvis driftbetingelserne for en afrimning kan opfyldes. 8

10 Indstillingsmenu Vælg [Settings Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for at få adgang til denne menu. SETTINGS MENU Set Parameter Change Passw ord Panel Option Set Panel ID Nogle avancerede indstillinger findes her. Tryk på OP eller NED for at valg, og ENTER for at få adgang til indstillingen eller tryk på ESC for at komme tilbage til [Main Menu]. Indstilling: - Indstil parameter - Skift password - Indstil betjeningspanel - Indstil panel ID Indstil parameter Vælg [Set Parameter] i [Settings Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Der er 7 grupper af avancerede parametre som kan indstilles i denne menu, tryk på OP eller NED for at vælge den ønskede gruppe, og ENTER for adgang eller ESC for at komme tilbage til [Setting Menu]. Indstilling: 1.General 2. Sensor 3. Regulator 4. Compressor 5. Defrost 6. Antifreeze 7. Alarm and Contact - Generel - Føler - Styring - Kompressor - Afrimning - Frostbeskyttelse - Alarmer og fejl Skift password Vælg [Password Changing] i [Setting Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Please enter the Old password Brugeren kan udskifte det gamle password i denne menu. Tryk på ESC for at komme tilbage til [Settings Menu]. 9

11 Indstil betjeningspanel Vælg [Panel Option] i [Setting Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Backlight : Norm al : Buzzer : On Screen Saver : Disable Timeout : 5m Contrast : 50% Brightness : Medium Temp Unit : C Brugeren har nogle forskellige valgmuligheder for betjeningspanelet i denne menu. Disse indstillinger har absolut ingen indvirkning på anlæggets drift. Indstilling: - Skift baggrundslys - Alarm Buzzer - Aktiver / Deaktiver Screen Saver - Screen Saver tidværdi - Kontrast - Baggrundsbelysning - Temperatur enhed ( C/ F ) Tryk på ESC for at komme tilbage til [Settings Menu] Indstil enhedens ID kode (netværk) Vælg [Set Panel ID] i [Settings Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Please enter the Panel ID => Unit 0 Anvendes enheden i et netværk, skal man tildele enheden et ID nummer. Eksempel: Hvis ID nr. 0 er valgt, vil enheden være tildelt rollen som Masterenheden. Den kan kontrollere hver eneste Chiller som er tilsluttet netværket. Er der valgt et ID nummer imellem (1-50), vil enheden fungere som en Slaveenhed. Enhedens betjeningspanel kan kun anvendes på den Chiller som har det aktuelle ID netværksnummer. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Settings Menu] 10

12 Tidsmenu Vælg [Time Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Clock Setting : Date Setting Time Schedule Timer : Disable TIMER MENU Alle tider-datoer / tidsprogrammer er inkluderet i denne menu. Tryk på OP eller NED for valg af menupunkt og ENTER for at få adgang til indstillingen eller tryk på ESC for at komme tilbage til [Main Menu]. Indstillinger: - Indstil tiden - Indstil datoen - Indstil tidsprogram ( 7 dages programmerbar timer) - Aktiver / Deaktiver tidsprogrammet Indstil uret Vælg [Clock Setting] i [Timer Menu] og tryk på ENTER for at få adgang til denne menu. Set Time : hh: mm 00: 00 Brugeren kan indstille tiden i denne menu. Tidsindstillingen er i 24-timers format. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Timer Menu]. 11

13 Indstil dato Vælg [Date Setting] i [Timer Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Set Date : yyyy mm dd 2000/01/01 Brugeren kan indstille datoen i denne menu. Datoen indstilles i henhold til nedenstående: (år) / (måned) / (dag) Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Timer Menu] Indstil tidsprogram Vælg [Schedule Timer] i [Timer Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Timer 1 Timer 2 ON OFF ON OFF Sun Mon Tue Wed Man kan indstille tidsprogrammer for alle ugens 7 dage. Der er op til 2 ON/OF F programmer hver dag. Brugeren kan vælge at indstille hver dag i ugen (Søndag - Lørdag) med en eller to ON/OFF tider. F or at kunne udføre tidsprogrammet, skal brugeren aktivere [Timer] i [Timer Menu]. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Timer Menu] Alarmmenu Vælg [Alarm Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Show Alarms ALARM MENU Erase All Alarm Dette menupunkt gemmer alle tidligere opståede fejl / alarmer. Brugeren kan se alarmhistoriken og slette indholdet hvis dette ønskes. Betjeningen kan gemme op til 20 fejl / alarmer. Tryk på ESC for at komme tilbage til [Main Menu] 12

14 Vis alarmer Vælg [Show Alarms] i [Alarm Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Alarm 1 [Ch 0] Comp 1 overload 01/ 01/ 00 12:00am Brugeren kan se alle fejl / alarmer i denne menu. Alarmhistoriken viser - Alarmtypen - Datoen for alarmen - Tiden for alarmen - Enheden som har alarmen (Chiller ID) Derudover kan brugeren slette alarmhistoriken i denne menu. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Alarm Menu] Slet alle alarmer Vælg [Erase All Alarms] i [Alarm Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Are you sure? Press Enter to erase, or ESC to exit. Brugeren kan slette alle fejl / alarmer ved at trykke på ENTER. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Alarm Menu] Displaymenu Vælg [Display Menu] i [Main Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. DISPLAY MENU Defrost Sensor Discharge Sensor Comp Run Time Denne menu viser afrimningfølerens temperatur, Kompressorens trykgastemperatur og kompressorens drifttid. Derudover kan brugeren slette hver kompressors drifttid. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Main Menu] 13

15 Afrimningsføler Vælg [Defrost Sensor] i [Display Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Defrost Sensor Comp 1 : 12.8 C Brugeren kan udlæse afrimningsfølerens temperatur for hver kompressor i Chilleren. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Display Menu] Trykgasføler Vælg [Discharge Sensor] i [Display Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Brugeren kan udlæse trykgasfølerens temperatur for hver kompressor i Chilleren. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Display Menu] Kompressorens drifttid Vælg [Comp Run Time] i [Display Menu] og tryk på ENTER for adgang til denne menu. Comp Run Time Comp 1 : 13579h Discharge Sensor Comp 1 : 36.5 C Brugeren kan udlæse drifttiden for hver kompressor i Chilleren. Derudover kan brugeren slette hver kompressors drifttid i denne menu. Brugeren skal angive det korrekte password førend kompressorens drifttid kan slettes. Tryk på [ESC] for at komme tilbage til [Display Menu]. 14

16 INSTALLATØR MANUAL 5. INSTALLATØR MANUAL 5.1 Start Chillerens styring kan indstilles som enten Master eller Slaveenhed. Når betjeningspanelets ID er sat til 0, vil den fungerer som et Masterpanel, hvorimod den vil være Slavepanel hvis Panel ID værdien er sat imellem nr. (1-50). Chillerens betjeningspanel kan styre Chilleren hvis begge ID nr. (Panel ID og Chiller ID) er ens. For eksempel: Panel ID 1 kan kun styre Chiller ID 1 Masterpanelet kan styre hver chiller enkeltvis, eller alle de chillerne som findes i netværket samtidigt. For eksempel : Panel ID 0 (master) kan styrer chiller ID 0 / ID 1/ ID eller alle chillerne på en gang. Panel ID kan indstilles under menupunktet Set Panel ID i Settings Menu. Please enter the Panel ID => Unit 0 15

17 5.2 Chillerens driftkontrol Start Efter tilslutning af forsyningspændingen, kan det tage nogen tid inden styringen har opsamlet al information fra Chilleren. I dette forløb vil displayet vise --. Man bør sikrer sig at den pågældende chiller er konfigureret korrekt i netværket. Når denne process er færdiggjort, kan brugeren betjene Chilleren med betjeningspanellet. 01/ 01/ :00am 01/ 01/ :00am Status : -- Mode : -- Status Mode : ON : Cooling Cool Temp : -- [00] Her opsamles anlægsinformationer Her er anlægsinformationerne komplette Skift visning til anden unit Med betjeningspanelet (Master) kan man vælge hvilken unit man ønsker at kontrollere / udlæse status på. Dette kan kun udføres fra [Indekssider]. 01/ 01/ :00am Status Mode Cool Temp Unit Selection : Select All Select One : 0 Cool Temp : 12 C Fra [Indekssiden], tryk og hold ENTER tasten inde i (1 sekund) for adgang til [Unit Selection] menuen. Vælg Select All og tryk på ENTER hvis du ønsker at kontrollere alle Chillerne i netværket, eller vælg Select One hvis du ønsker at kontrollere en specifik Chiller. Tryk på ESC tasten for at komme tilbage til [Indekssiden]. Unit Selection : Select All : ON : Cooling : 12 C [00] [00] Vælg Chillerens ID ved at trykke på OP eller NED tasterne, derefter trykkes på ENTER for at godkende det valgte nummer eller ESC for at annullere. Select One : 0 16

18 5.2.3 Tænd og sluk for chilleren Der er forskellige metoder til at tænde og slukke for anlægget. i) [Indekssiden] Tryk og hold ON/OFF tasten inde (mindst 1 sekund). Vær opmærksom på at ON/OFF tasten kun virker når man står på en [Indeksside]. ii) [Driftmenu] <ENTER> <ENTER> Indeksside Hovedmenu Opration Menu <ESC> <ESC> OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C iii) [Tidsmenu] <ENTER> I [Hovedmenu], vælg Status og tryk på ENTER. Vælg ON/OFF med OP eller NED tasten, og godkend valget ved at trykke på ENTER tasten eller tryk på ESC for at annullere. <ENTER> Indeksside Hovedmenu Timer Menu <ESC> <ESC> En 7 dages programmerbar timer kan tænde og slukke for chilleren. Brugeren kan indstille tidsplanen i [Timer Menu]. Venligst se afsnit (side 28) for tidsindstillinger. 17

19 5.2.4 Skift af driftfunktion Der er forskellige metoder til at skift driftfunktion på. Vær opmærksom på at de chillere vi normalt anvender i Danmark er rene kølemodeller og man kan derfor ikke vælge andre driftfunktioner. Mode Chiller Model Køle Varme Boiling Chiller - Kan indstilles Heat Pump - Kan ikke indstilles Chiller / Boiler Auto - Kobler ind automatisk Heat Pump /Boiler Chiller + Boiler Auto Heat Pump + Boiler Auto i) [Indeksside] Køling - Tryk og hold COOL tasten inde. Varme - Tryk og hold HEAT tasten inde (hvis det er en Heat pump enhed). Boiling - Tryk og hold HEAT tasten inde igen (hvis det er en enhed med Boiler). ii) [Driftmenu] OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C <ENTER> <ENTER> Indeksside Main Menu Operation Menu <ESC> <ESC> I [Operation Menu], vælg Mode og tryk på ENTER for at starte indstillingen eller ESC for at komme tilbage til [Main Menu] Skif imellem den ønskede drift med OP eller NED tasten, og tryk på ENTER for at bekræfte ændringen eller ESC for at annullere valget. 18

20 5.2.5 Ændre drifttemperaturen Der er to metoder til at skifte chillerens setpunkttemperatur på. i) [Driftmenu] <ENTER> <ENTER> Indeksside Main Menu Operation Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ENTER> Indeksside Main Menu Settings Menu 1. General 2. Sensor 3. Regulator 4. Compressor 5. Defrost 6. Antifreeze 7. Alarm and Contact <ESC> <ESC> I [Operation Menu], vælg Cool Temp / Heat Temp og tryk på ENTER for at starte indstillingen eller ESC for at komme retur til [Main Menu]. Skift værdien med OP eller NED tasten, tryk derefter på ENTER for at bekræftige indstillingen eller ESC for at annullere. Indtast Password <ENTER> Set Parameter <ESC> I [Set Parameter], vælg Regulator og tryk på ENTER. Tryk ESC for at komme retur til [Main Menu]. R1 Cool SP R2 Cool Diff R3 Heat SP R4 Heat Diff R5 Min Cool SP R6 Max Cool SP R7 Min Heat SP OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C : 12.0 C : 3.0 C : 40.0 C : 3.0 C : -20 C : 40 C : -20 C Vælg R3 / R5 og tryk på ENTER for at starte indstillingen eller ESC for at komme tilbage til [Set Parameter] menuen. R1 Cool SP R2 Cool Diff R3 Heat SP R4 Heat Diff R5 Min Cool SP R6 Max Cool SP R7 Min Heat SP : 12.0 C : 3.0 C : 40.0 C : 3.0 C : -20 C : 40 C : -20 C Skift værdien med OP eller NED tasten. Grænseværdierne er angivet med par. R5&R6(cool), R7&R8(heat). Tryk på ENTER for at bekræftige eller ESC for at annullere. 19

21 5.2.6 Manuel afrimning Brugeren kan vælge hvilken kompressor der manuelt skal afrimes fra Chillerens betjeningspanel, sålænge at driftforholdene er opfyldt for igangsætning af en afrimning. Afrimningen kan aktiveres i [Operation Menu]. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Operation Menu <ESC> <ESC> Vær opmærsom på at Manual Defrost funktionen kun er gældende for Heat Pump units og i HEATING funktion. F unktionen vil heller ikke være tilgængelig i COOLING/ BOILING funktion. OPERATION MENU Status : ON Mode : Cooling Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C OPERATION MENU Status : ON Mode : Heating Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C Manual Defrost forsvinder når Chilleren ikke er i HEATING funktion OPERATION MENU Status : ON Mode : Heating Cool Temperature : 12.0 C Heat Temperature : 40.0 C Manual Defrost Defrost Compressor Comp 1 I [Operation Menu], vælg [Manual Defrost], tryk på ENTER for at aktivere afrimningen, eller ESC for at komme retur til [Main Menu]. Vælg den kompressor som skal køre afrimningen via OP eller NED tasten. Tryk på ENTER for at bekræfte eller ESC for at komme retur til [Operation Menu]. 20

22 5.2.7 Avancerede parameterindstillinger Chillerens kontrolpanel giver brugeren en masse avancerede parameterindstillinger. Parameterne er opdelt i 7 grupper. De er alle placeret i [Set Parameter] menuen og adgangen til disse parametre er beskyttet med et password. * ADVARSEL : UKORREKT INDSTILLING KAN OG VIL MEDFØRE PERMANENT SKADE PÅ CHILLEREN!!! <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Settings Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Indtast -Password Set Parameter 7 grupper med avancerede parameter: 1) Generel G1 Model : Chiller G2 No. Comp : 1 Comp G3 On/Off in : Disable G4 Col/ Heat In : Disable G5 Ext Alarm in : Disable G6 Water Sys : Isolated G7 Unit No : 0 2) Føler S1 Water Enter S2 Water Leave S3 Air Sensor S4 Defrost 1 S5 Defrost 2 S6 Defrost 3 S7 Defrost 4 3) Regulering R1 Cool SP R2 Cool Diff R3 Heat SP R4 Heat Diff R5 Mix Cool SP R6 Max Cool SP R7 Min Heat SP :0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 12.0 C : 3.0 C : 40.0 C : 3.0 C : -20 C : 40 C : -20 C S8 Cp Dish 1 S9 Cp Dish 2 S10 Cp Dish 3 S11 Cp Dish 4 R8 Max Heat SP R9 Ax Heat SP R10 Ax Heat Diff R11 Au Bo SP R12 Au Bo Diff R13 Au Bo Start : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 0.0 C : 90 C : 5.0 C : 2.0 C : 5.0 C : 2.0 C : 30m 21

23 4) Kompressor C1 Min Run :12s C2 Min Stop : 240s C3 2On Interval : 360s C4 2Cp ON Dly : 15s C5 P-Cp ON Dly : 60s C6 Cp-P OFF Dly : 60s C7 Cp Cut Off : 120 C 5) Kondensator afrimning D1 Start Temp D2 End Temp D3 Max Dura D4 Interval D5 Dly Bfr Def D6 Dl y Aft Def : -3 C : 14 C : 10m : 45m : 0s : 0s 6) Køledrift frostbeskyttelse A1 Heater SP A2 Heater Diff A3 Sensor A4 Alarm SP A5 Alarm Diff 7) Alarmer og kontakter :5 C : 2.0 C : Leave : 3 C : 2.0 C P1 FS Confirm :5s P2 FS Delay : 180s P3 LP Delay : 30s P4 CO Reset : Manual P5 HP Rest : Auto P6 LP Reset : Auto P7 FO Reset : Manual P8 RO Reset P9 FS Reset P10 Aux Reset P11 A/F Reset P12 CO Contact P13 HP Contact P14 LP Contact : Manual : Manual : Manual : Manual : Normal : Normal : Normal Venligst referer til 7. PARAMETERLISTE for yderlig beskrivelse. P15 FO Contact P16 PO Contact P17 FS Contact P18 EA Contact P19 DE Contact : Normal : Normal : Normal : Normal : Normal 22

24 5.2.8 Password Af sikkerhedsmæssige årsager er nogle menupunkter beskyttet med en adgangskode "password". Brugeren kan til enhver tid skifte koden. Fra fabríkken er passwordet sat til [0001] <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Settings Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Change Password Please enter the Old password Password accepted... Access granted! Er adganskoden korrekt vil displayet vise denne meddelelse og gå videre til indkodning af den nye kode. Please enter the New password New password Has been set. Brugeren skal indtaste det gamle password for at kunne skifte til et nyt password. Indstil det første ciffer med OP eller NED tasten. Tryk på ENTER skifter over til det næste ciffer og så videre, eller tryk på ESC for at forlade menuen. Password error... Access denied! Hvis koden ikke er korrekt, vil denne meddelelse vises og returnere til [settings Menu] Samme som ovenstående, OP NED for ændring af værdien, ENTER for at gå til næste ciffer, ESC for at afslutte. Brugeren har ikke adgang til at angiver passwordet til New password Is not accepted Bliver det nye password accepteret, vil denne Er det nye password 0000, vil denne tekst tekst vises og returnere til[settings Menu]. blive vist og returnere til [Settings Menu]. Passwordet forbliver som det oprindelige.. 23

25 5.2.9 Indstilling af uret Brugeren kan indstille uret fra betjeningspanelet. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Timer Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Set Time Set Time : hh mm OP eller NED for at skifte timer. ENTER for at indstille minutterne eller ESC for at komme retur til [Timer Menu]. Set Time : 00 : Indstilling af dato Brugeren kan indstille datoen fra betjeningspanelet. yyyy hh mm 2000 /01 / 01 OP eller NED for at skifte minutterne. ENTER for at bekrætige eller ESC for at indstille timerne igen. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Timer Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Set Time OP eller NED for at skifte året. ENTER for at indstille måned eller ESC for at komme retur til [Timer Menu]. OP eller NED for at skifte måned. ENTER for at indstille dag eller ESC for at indstille året igen. OP eller NED for at skifte day. ENTER for at bekræfte eller ESC for at indstille måned igen. 24

26 Indstilling af 7 dages tidsprogram Der er op til 2 ON/OFF programmer for hver dag. Tidsprogrammet er gældende for alle chillerne i netværket. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Timer Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Set Schedule Timer 1 Timer 2 ON OFF ON OFF Sun Mon Tue Wed Timer 1 Timer 2 ON OFF ON OFF Sun Mon Tue Wed OP eller NED for valg af ugedag, ENTER for gå videre i opsætningen eller ESC for at komme tilbage til [Timer Menu]. OP eller NED vælg tidsprogram. ENTER for at starte indstillingen eller ESC for at vende tilbage til ugedagen. Indstilling af tidsprogrammet er lige som tidsindstillingen. Brugeren kan udelukke tidsprogrammet ved at indsætte For at tidsprogrammet kan udføres, skal brugeren aktivere ENABLE TIMER i [Timer Menu]. Set Time Set Date Set Schedule Timer : Disable TIMER MENU Vælg Timer og tryk på ENTER for at starte indstillingen OP eller DOWN for at aktivere / deaktivere, og ENTER for at bekræftige eller ESC for at annullere. 25

27 Udlæsning af alarmer / slet alarmhistorikken Uanset hvornår en fejl / alarm opstår, vil man i displayet kunne se hvilken fejl / alarm der er opstået. Baggrundsbelysningen vil blinke og buzzeren vil "bippe" (hvis Alarm Buzzer er sat i ON). Hvis fejllen / alarmen ikke er blevet ophævet af Chilleren, vil tegnet [A] blive vist i [Indekssiden]. (fra pop up menuen) automatisk hvis fejlen / alarmen er blevet løst. Hvis fejlen / alarmen ikke er blevet løst (tegnet [A]), kan brugeren kontrollere fejlen / alarmen ved at gå ind i [Alarm Menu]. Hvis alle fejl / alarmer er blevet løst, kan brugeren også se de fejl / alarmer som ligger i historikken i [Alarm Menu]. Screen saveren vil være deaktiveret indtil alle aktive alarmer er fjernet. Hvis kontrolpanelets ID er sat til 0 (Master panel), kan den modtage og udlæse alle fejl / alarmer fra de andre chillere i netværket. New Alarm 1 Comp 1 overload [Ch 0] 12:00am 01/ 01/ 2000 New Alarm 1 Comp 1 overload [Ch 0] 01 / 01/ 00 12:00am [Ch 0] viser den opståede alarm på enheden. Tryk på en af tasterne for at stoppe displayets blink og "bippet". Tryk på ESC igen for at vende tilbage til den normale side. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Alarm Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Erase Alarm? Please Enter to Erase, Or ESC to exit Show Alarms Tryk på OP eller NED for at bladre i historikken. Tryk på ENTER hvis du ønsker at slette alarmen, eller ESC for at komme tilbage til [Alarm Menu]. Tryk på ENTER for at slette alarmen, eller ESC for at annullere. Brugeren kan slette alle fejl / alarmer på en gang ved at gå ind i [Erase All Alarm] i [Alarm Menu]. 26

28 Udlæsning af afrimningsfølerens temperatur Displayet viser afrimningsfølerens temperatur for hver kompressor i [Defrost Sensor] i [Display Menu]. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Display Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Defrost sensor De frost Se nsor Tryk på ESC for at komme tilbage til [Display Menu] Comp 1 : 12.8 C Udlæsning af kompressorens trykgastemperatur Betjeningspanelet kan vise hver enkelt kompressors trykgastemperatur under [Discharge Sensor] i [Display Menu]. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Display Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Discharge Sensor Comp 1 : 36.5 C Discharge sensor Tryk på ESC for at komme tilbage til [Display Menu] 27

29 Udlæsning / slet kompressorens drifttid Brugeren kan se / slette kompressorens driftid under [Comp Run Time] i [Display Menu]. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Display Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Comp Run Time Comp Run Time Comp 1 : 13579h to start clear the run time, or ESC Clear Run Time? ESC to cancel Press Enter to Clear Or ESC to exit. Tryk på OP eller NED for at vælge den næste kompressor. ENTER for at gå videre til driftiden, eller ESC for at komme tilbage til [Display Menu]. Tryk på ENTER og indtast det korrekte password og bekræft eller ESC for at annullere Forskellige grundindstillinger Brugeren kan foretage nogle forskellige indstillinger for betjeningspanelet. <ENTER> <ENTER> Indekssider Main Menu Setting Menu <ESC> <ESC> <ENTER> <ESC> Backlight : Normal : Buzzer : On Screen Saver : Disable Timeout : 5m Contrast : 50% Brightness : Medium Temp Unit : C Panel Option Tryk på OP eller NED for valg af funktion. ENTER for indstilling, eller ESC for at komme tilbage til [Settings Menu]. Tryk på OP eller NED for at skifte værdi. ENTER for at bekræftige, eller ESC for at annullere. 28

30 Parameter Værdi Beskrivelse Backlight Normal Tænder baggrundsbelysningen i 30sek. ved tastetryk Always Konstant baggrundsbelysning Buzzer *Screen Saver ON Enable Aktiver "beep" lyd ved fejl / alarmer Brug screen-saver efter ventetid OFF Disable Deaktiver "beep" lyd ved fejl / alarmer Ingen screen-saver *Timeout 1-30m Ventetid inden aktivering af screen-saver Contrast 0-100% Juster kontrasten på LCD panelet Brightness Temp Unit OFF C Ingen baggrundbelysning Viser temperaturen i grader Celsius Low, Medium, High F Juster baggrundsbelysningens intensitet Viser temperaturen i grader Fahrenheit * Screen-saver funktionen vil ikke være muligt på enheder uden produktnavn 5.3 CMOS Reset CMOS reset giver brugeren adgang til at nulstille parameterne til fabriksindstillingen: Password -> 0001 Backlight -> Normal Buzzer -> ON Screen Saver -> Disable Timeout -> 5m Contrast -> 50% Brightness -> Medium Temp Unit -> C Fremgangsmåde 1. Sluk for betjeningspanelet 2. Kortslut JH2 med den tilhørende jumper 3. Tænd igen for betjeningspanelet og LCD panelet skulle vise følgende: CMOS is resetting CMOS reset completed! Please remove JUMPER and restart the panel 4. Fjern jumperen igen (sæt den fast på det ene ben på JH2), sluk for stømmen til betjeningspanelet og tænd den igen. 29

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller 10/2007 1 Dansk / JOM GENEREL INFORMATION...3 Funktions princip & termologi...3 Symboler...3 Hvordan identificeres

Læs mere

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder IDPLUS 961-971 - 974 DK Elektronisk styring til køleenheder INDHOLD DK KONTROLPANEL... 4 TASTER OG LED... 5 ADGANG TIL OG BRUG AF MENUER 6 BASIS KOMANDOER TIL MENU... 6 BASIS KOMANDOER TIL SPÆRRING 7

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

MONTØRHÅNDBOG. Indholdsfortegnelse. Side 2. Personale. BKF-Klima kontakter. Signaturforklaring 3. Split Fejldiagnose 4 Fejlkoder 5

MONTØRHÅNDBOG. Indholdsfortegnelse. Side 2. Personale. BKF-Klima kontakter. Signaturforklaring 3. Split Fejldiagnose 4 Fejlkoder 5 Indholdsfortegnelse Personale BKF-Klima kontakter Side 2 Signaturforklaring 3 Split Fejldiagnose 4 Fejlkoder 5 MONTØRHÅNDBOG Sky Air/VRV Fejldiagnose fortrådet fjernbetjening 6 Fejldiagnose, trådløs fjernbetjening

Læs mere

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen -

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Bruger Manual & Installations Instruktioner

Bruger Manual & Installations Instruktioner WT-1011RC IP65 GSM Remote Controllller And Allarm System Bruger Manual & Installations Instruktioner KASSENS INDHOLD 1) 1 Stk IP65 kabinet 2) 1 Stk WT-1011RC hoved print med GSM Modul monteret 3) 1 Stk

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Stikkontakt med indbygget GSM modul

Stikkontakt med indbygget GSM modul Stikkontakt med indbygget GSM modul Varenr. 6000.0160 Vejledning Version 19.11.13 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk 1 / 28 Stikkontakt med indbygget GSM modul TUTA S30 Tak fordi

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere