CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual"

Transkript

1 CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

2 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-, røg- og røgevakueringsspjældene, samt periodisk test af deres funktionalitet. Anvendelig som: - Røgevakuering system SES (SED spjæld) - Brand- og røgspjæld System Master FSDM (FSD spjæld) - Brand- og røgspjæld System Slave FSDS (FSD spjæld) Det er nødvendigt at vælge system som det første, enten (SES, FSDM eller FSDS) Se indstillinger under pkt. 7, tabel A: Røgevakuering eller tabel C: Brand- og røgspjæld. System SES: 5 spjæld og 5 andre komponenter kan tilsluttes i en kontrolboks System FSDM: 8 spjæld og 2 andre komponenter kan tilsluttes i en kontrolboks Master System FSDS: 10 spjæld kan tilsluttes i en kontrolboks Slave 1.2. Funktioner display I hver kontrolboks ligger en installations manual for GBS systemet

3 1.3. Knapper Nr. Symboler Navn Funktioner 1 Mode Bruges ikke 2 Presence Bruges ikke 3 Program Til indstilling af ur. Retur til hovedmenu. 4 Minus Ændring af parameter. 5 + Plus Ændring af parameter 6 Parameters Tryk ca. 3 sek. giver adgang til parameter indstilling (SP) Kort tryk giver adgang til information (IN) 7 Fan Bruges normalt ikke. 8 Test Kan anvendes til test af systemet 1.4. Display Nr. Ikon Beskrivelse I display viser hvilket system der er valgt 1 (FSD) Brand- og røgspjæld system (SED) Røgevakuering system 2 Aktuel tid 3 Viser ugedag 4 Blinker under test af systemet 5 6 Kun ved (SED) røgevakueringssystem Konstant lys røgventilator i drift. Ved blink, trykket i kanalen er ikke opnået ved drift af røgventilator (pressostat) I funktion ved (SED og FSD) Konstant lys, driftssignal er frigivet til AHU Ved blink (kun ved SED) er trykket ikke opnået (pressostat) Ved blink (ved FSD) driftssignal fra AHU er afbrudt 7 Fejl. Information se under parameter pkt. 1.3 nr. 6

4 1.5. GBS Kontrolboks Relæ Lys indikering KLemmer for ModBus kommunikation Klemmer for GBS Display Kontroller Drift signal Grøn- I drift Rød-STOP Klemmer XS:0V Forsyning 24VAC til Kontrolboks og spjældmotorer Klemmer for forsyning XP: 230VAC Klemmer XC for Røgventilator output Klemmer XC for AHU output Sikring forsyning 24VAC Klemmer XS for forsyning og visning af spjældmotorer Alarm output

5 1.6 GBS elboks tilsluttet spjæld GBS elboks leveres normalt med spjældene 24VAC 0VAC 1.6. GBS Box 2 ledninger forsyning spjældmotorer Ledninger for endestop spjælmotorer 3 Ledninger tilsluttes kontrolboks

6 1.7. Klemmer for GBS Display 1.8. KLemmer for ModBus kommunikation

7 2. : Røgevakueringssystem - SES SP03 = SED aktiveres (se konfigurationsparametre "Sætpunkter"). Systemet består af GBS kontrolboks med installations manual, et GBS Display, spjæld, en kanal temperaturføler, en pressostat og en bevægelsesdetektor, der kan erstattes af en normal kontakt. Antallet af spjæld og brugen af temperaturføler, pressostat og bevægelsesdetektor vælges i konfigurationsparametre. Opstår der for høj temperatur i kanalen, eller når pressostaten dvs. trykket bliver for lavt startes røgventilatoren og de tilsluttede spjæld bliver strømløse. Systemet udfører også en ugentlig afprøvning af deres funktionalitet. Test of korrekt funktion o o o Automatisk 1 gang om ugen iht. indstillet dag, time og minutter. Automatisk efter fejl, og efter genstart. Efter tryk på test knappen. Røg- og røgevakueringssspjæld Spjældene bliver strømløse ved fejl. Røgspjæld lukker og røgevakueringsspjældene åbner. Temperatur sensor i kanal Overvågning af temperatur i kanalen. Pressostat Overvågning af trykket i kanalen. Reaktionstid maks. 6 min. PIR sensor Bevægelses sensor kan anvendes (ikke beskrevet i DS 428-4). Så det skal godkendes af ansvarlig autoritet. Røgventilator Aktiveres ved ugentlig test eller ved fejl i systemet. o Klemme XC:1,2 - output kontakt ON / OFF. Til aktivering af røgventilator. Ventilationsaggregat (AHU) Ved ugentlig test stoppes AHU. Fejl ved spjæld under ugentlig test Opstår hvis ende stop signaler ikke opnås. Fejl ved spjæld under normal Opstår hvis ende stop signaler ikke opnås. Fejl ved temperatur sensor i kanal (SP11 YES ) Ledninger afbrudt. For høj temperatur i kanalsystemet (SP14) Temperatur overstiger indstillet maks. Fejl ved pressostat under test (SP12 YES ) Ledningerne afbrudt.

8 Fejl ved pressostat under normal drift (SP12 YES ) Ledningerne afbrudt AHU stoppes under normal drift Spjældene bliver strømløse, røgventilator starts.

9 3. Mode Brand- og røgspjældssystem FSDM/FSDS SP03 = SD aktiveres (se konfigurationsparametre sætpunkter ). Systemet består af GBS kontrolboks med installationsmanual, et GBS display og en kanalrøgdetektor. Antallet af spjæld vælges i konfigurationsparametre. Opstår der fejl i systemet bliver spjældene strømløse, dvs. lukkes. Systemet udfører også en ugentlig test. Test af korrekt funktion Spjældene kører en test cyklus åbne og lukke 2 gange. Brand- og røgspjæld I normal drift er spjældene åbne. Ved fejl fra spjæld eller røgdetektor lukker spjældene. Antal spjæld indtastes i SP10. Kontrolboks Master maks. 8 spjæld. Kontrolboks Slave maks. 10 spjæld. Smoke detector Aktiveres ved røg. AHU ventilationsaggregat Driftssignalet er tilsluttet kører AHU i normal drift. Hvis AHU stoppes, lukker spjældene. Blinker ikonet i Display, se pkt. 1.4 nr. 6 er driftssignalet AHU afbrudt. Kan ses også ved lys indikering i kontrolboksene. Fejl brand- og røgspjæld under test Opstår når ende stop signaler ikke opnås. Fejl brand- og røgspjæld under normal drift Opstår når ende stop signaler ikke opnås. Eller temperatursensor på brandspjæld aktiveres. Fejl ved røgdetektor (SP13 YES ) Ledninger er afbrudt. Fejl ved ModBus kommunikation Opstår ved manglende kommunikation mellem Master og Slave. Forkert indstillet kommunikationsparametre eller forkert anvendt kommunikationskabel eller afbrudt ledningsforbindelser. Fejlene vil sikre: o Lukker alle spjæld tilsluttet Master og Slaver. o Aktiverer alarm udgang til ABA eller andet system o Signalerer blinkende lys I kontrolbokse og "Err" I Display. Detaljeret info ses i pkt. 1.3 nr. 6.

10 Eksempel fejl og afhjælpning ved tilsluttet Slave GBS Display skal være tilsluttet til GBS Master. Info In01 forkortelser der fortæller hvilken fejl. Info In02 til In11 fortæller hvilken Slave. Når slaven er fundet kan ses hvilket spjæld info In12 til Info In21. Andre fejl ses i info In25 til In29. For eksempel på fejl ved spjæld: 1. GBS Display er tilsluttet Master kontrolboks. 2. Blinkende klokke Err i Display. 3. Kort tryk på parameter knappen for visning af information. 4. Tryk på knappen +, info In04 viser DA fejl. Som det ses i tabel D er det slave 3 som har en spjæld fejl. 5. Tryk på knappen program for retur til start skærm. 6. Knap Parameter tryk I ca. 3 sekunder for visning af Sp Tryk på knappen + for visning i display parameter Sp02 (adresse for kontrolboks GBS hvor fejlen er). 8. Tryk på knappen Parametre for ændring af parameter. Værdien blinker. 9. Tryk på knappen + for indstilling 3 (Sp02=3). 10. Tryk på knappen Program for at returnere til start skærm. 11. Tryk på knappen Parameter for visning af information. 12. Tryk på knappen + for indstilling In12. Her ses information for spjæld1 tilsluttet Slave Hvis In12 er OK, tryk på knappen + for visning af information på de andre spjæld osv.

11 4. ModBus kommunikation Kan kun bruges ved brand- og røgspjælds systemet. En af kontrolboksene vælges som Master og alle de resterende kontrolbokse vælges som Slave. Uanset hvor fejlen opstår vil Master sikre alle spjæld lukker uanset hvilken Slave de er tilsluttet. GBS Display er tilsluttet GBS Master. Fra alle GBS kontrolbokse kan alle informationer ses her. Basis indstillinger gøres som følgende: Indstilling af parametre for Master GBS: 1. Tilslut GBS display til GBS kontrolboks der er valgt som Master. GBS Display tilsluttes klemmerne CE+, CE- i kontrolleren. I parameter SP03 indtastes DS (brand- og røgspjælds system). 2. Afslut ved at trykke på "Program" knappen. Systemet vil genstarte derefter. 3. Indtast antal spjæld der er tilsluttet Master i parameter SP I parameter SP13, indtastes om røgdetektor er tilsluttet til Master. 5. Indtast i parameter Sp24 = Ctr. 6. Indtast antal af Slaver der er tilsluttet Master i parameter Sp I parameter SP27 indtastes om Master er i begyndelsen eller i slutningen af kommunikations linien. 8. Afslut ved at trykke på knappen "Program". Systemet vil genstarte derefter. Indstilling af parametre for Slave GBS: 1. Tilslut GBS display til kontrolboks som vælges som Slave. Display tilsluttet klemmer CE+, CEin the regulator. In the parameter SP03 set DS (Brand- og røgspjæls system). 2. Afslut ved at trykke på "Program". Derefter vil system genstarte. 3. Indtast antal spjæld der er tilsluttet Slave i parameter SP I parameter Sp13 = No. 5. Indtast i parameter Sp24 = Slv. 6. Indtast I parameter Sp25 nr. (adresse) på Slave. 7. I parameter SP27 indtastes om Master er i begyndelsen eller i slutningen af kommunikations linien. 8. Afslut ved at trykke på Program". Systemet vil genstarte derefter. 9. Samme indtastninger udføres de andre tilsluttede slaver. Kommunikation testes o o o Tilslut display til Master til klemmer CE+, CE- i kontroller. Test udføres ved at trykke på knappen. Hvis der efter test blinker "Err" I display. Hvilken fejl kan ses ved trykke på knappen Parameters". Følgende forhold kan være: Hvis parameter In01 er vist OK i display, er alle tilsluttede spjæld til Master er i orden. Hvis ikke OK, kan i tabellen ses forklaring. Hvis parameter In02 til In11 viser OK i display, er alle tilsluttede spjæld til Slave i orden. Hvis ikke OK, kan i tabellen ses forklaring. Hvis parameter In02 til In11 er vist i display BUS, er det en kommunikations fejl. Er det nødvendigt at undersøge opsætningen af kommunikation afhængig af hvilken Slave kommunikation fejler (i hvilke InXX er vist "BUS"). I parameter In02 til In11 er vist forskellige muligheder som "OK" eller "BUS". Kommunikation er i orden, men andre fejl er opstået. Fejlen kan ses I information tabellen. Det er nødvendigt at udfylde tabel E1 og E2 for service og må ikke fjernes fra Master kontrolboks.

12 Andre informationer: o I Modbus RS485 kan tilsluttes 11 enheder I GBS systemet. GBS Master and 10 Slaver. o De maksimale antal er 108 spjæld og en røgdetektor. o Type af kabel : 2-wire, twisted pair uskærmet eller skærmet. Bruges skærmet twisted pair, er det nødvendigt at sikre jordring i den en ene kabel ende. Detaljeret beskrivelse af ModBus protokol parameter kan findes på internettet. for eksempel: Eksempel på indtastning af kommunikation 6 GBS kontrolbokse (maksimal 58 spjæld og en røgdetektor), ModBus kommunikations tabel herunder ModBus GBS10 Serial number of cabinet Mode Sp03 Master /Slave Sp24 Number /Address Sp25 Communication speed Bd Sp26 End of the communication line Sp /2013 DS Slv 1 96 Yes 2 25/2013 DS Slv 4 96 No 3 23/2013 DS Slv 3 96 No 4 24/2013 DS Ctr 5 96 No 5 26/2013 DS Slv 5 96 No 6 27/2013 DS Slv 2 96 Yes

13 5. Fejl og detaljer Fejl indikeres ved en blinkende klokke Err i Display. Tryk på knappen Parametres for visning af mere information. Information med system en kontrolboks I In01 ses fejl muligheder for Master. Andre informationer ses under In12 til In30. Information med system flere kontrolbokse (kun for Brand- og røgspjæld system) I In01 ses fejl muligheder for Master. Andre informationer ses under In12 til In30. I In02 til In11 ses informationer vedrørende Slaver. Antallet af slaver er valgt I parameter Sp25. For information om Slaver ses I parameter Sp02.

14 6. Hurtig opsætning A. Opstart Efter tilslutning af GBS display til GBS kontrolboks, slukkes for strømmen for reset. Derefter tilsluttes strømmen igen og opstarten vises I Display ved blinkende P-. Når opstarten er færdig vil der i Display blinke HMI Init og derefter blinker der TST og Err. B. Indstilling af tid Tryk på knap 3. I Display vises temperatur i rummet, og lige derunder vises TIME. Tryk på knap 6. I Display blinker hour. Anvend + eller for indstilling af timer, derefter trykkes på knap 6. I Display blinker minuttes. Anvend + eller for indstilling af minutter, derefter trykkes på knap 6 igen. I Display blinker year. Anvend + eller for indstilling af år, derefter trykkes på knap 6 igen. I Display blinker month. Anvend + eller for indstilling af måned, derefter trykkes på knap 6 igen. I Display blinker day. Anvend + eller for indstilling af dag, derefter trykkes på 6 igen. I Display viser TIME. Nu trykkes på knap 3 for retur til hovedmenu. I Display vises ønsket tid. C. Ændring af sætpunkter Tryk på knap 6 i ca. 5 sekunder indtil Display viser SP01. Herefter anvendes + eller indstil ønsket sætpunkt vises. Tryk på knap 6 for ændring. Sætpunkt værdien blinker. Anvend + eller - for ændring og derefter bekræft med knap 6. Sætpunkt vil stoppe med at blinke. For indstilling af andre sætpunkter anvendes + eller -. Tryk på knap 3 for retur til hovedmenu. D. Valg af system SED eller FSD Tryk på knap 6 I ca. 5 sekunder indtil Display viser SP01. Herefter anvendes +. I Display vises sætpunkt SP03 og her vises aktuel system SED (Røgevakueringssystem) eller FSD (brand- og røgspjæld system). Tryk på knap 6 for ændring af system. Værdien vil blinke. For ændring anvendes + eller -. Bekræftes med knap 6. Tryk på knap 3 for retur til hovedmenu. Efter dette systemet vil starte med en test. E. Eksempel på opsætning (SED røgevakuerings system) Eksempel på SED baseret på lednings diagram, og inkluderer: - 5 spjæld, 2 røgspjæld og 3 røgevakueringsspjæld - 1 temperatur sensor - 1 pressostat - 1 bevægelses føler PIR (ikke beskrevet i DS 428-4, skal godkendes af øverste autoritet) - 1 tilslutning AHU unit (on/off) - 1 tilslutning ABA/CTS For denne konfiguration er det nødvendigt at sætte disse sætpunkter (beskrivelse for indtastning se tabel A) : - SP03=SED (Røgevakuerings system) - SP10=5 (antal af spjæld) - SP11=Yes (temperatur sensor) - SP12=Yes (pressostat) - SP13=Yes (bevægelses sensor PIR) - SP20=Yes (tilslutning AHU unit) - SP21=Yes (tilslutning ABA/CTS)

15 F. Eksempel på opsætning (FSD brand- / røgspjæld) i Master konfiguration Eksempel på FSD baseret på lednings diagram, og inkluderer: - 8 spjæld, brand- / røgspjæld - 1 røgdetektor eller ABA/CTS - 1 tilslutning AHU enhed For denne configuration er nødvendigt at sætte disse sætpunkter (beskrivelse for indtastning se tabel C) : - SP03=FSD (brand-/røgspjæld) - SP10=8 (antal af spjæld) - SP13=Yes (røgdetektor eller ABA/CTS) - SP20=Yes (tilslutning AHU enhed) - SP24=Ctr (Konfiguration for Master) - SP25=x (Antal af tilsluttet Slaver) G. Eksempel på opsætning (FSD brand- / røgspjæld) i Slave konfiguration med adresse 1 Eksempel på FSD baseret på lednings diagram, og inkluderer: - 10 spjæld, brand- / røgspjæld For denne konfiguration er nødvendigt at sætte disse sætpunkter (beskrivelse for indtastning se table C.) : - SP03=FSD (brand- / røgspjæld) - SP10=10 (antal af spjæld) - SP24=Slv (Konfiguration for Slave) - SP25=1 (adresse for denne Slave)

16 7. Tabel Tabel A Sætpunkter røgevakueringssystem Sætpunkt Muligheder Forindstillet værdier Beskrivelse Sp1 0 to Hvis password er valgt, indtastes kode her. Kode vælges i SP 30 Sp3 FDS/SED SED Sp7 Mo,Tu,Wd,Th,Fr,Sa,Su Su Sp8 0 to Sp9 0 to 59 0 Sp10 0 to 7 1 Her vælges om det er et Brand system (FSD) eller Røg-evakuerings system (SED) Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører (Dag) Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører (Time) Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører (Minutter) Indtast hvor mange spjæld, der er monteret. (Spjæld skal monteres fra nummer 1 og derefter 2, 3, 4 osv.) Sp11 No/Yes Yes Her kan der vælges, om der er temperaturføler i systemet. Max. Temperatur indstilles i SP14 ( Føler monteres på XS:8 og 0 V.) Sp12 No/Yes Yes Her kan der vælges, om der er trykvagt i systemet. (Føler monteres på XS:9 og 0 V.) (kontakt sluttes ved opnået tryk) Sp13 No/Yes Yes Sp14 0 to 100 C 71.0 C Sp15 0 to 200s 65s Her kan der vælges, om der er monteret en PIR-føler (Bruges kun til specielle systemer) (Monteres på XC:5,6,7 og 8) Max. Temperatur i rørsystem (kun hvis der er monteret temperatur føler. Se SP11 ) Her indstilles den maximale tid, spjældet må bruge, for at åbne (normalt sekunder, se evt. på spjældmotor) Sp16 0 to 200s 25s Her indstilles den maximale tid, spjældet må bruge, for at lukke (normalt sekunder, se evt. på spjældmotor) Sp19 NO/NC NO Her indstilles, alarm udgangen til ekstern systemer (ABA, CTS m.m.) Der kan vælges mellem NO og NC (monteres på XC: 9 og 10 ) Sp20 No/Yes Yes Sp21 No/Yes Yes Sp22 NO/NC NO Sp23 Yes/No Yes Her vælges ekstern stop. (bruges hvis AHU stoppes helt, i den daglige drift) Der kræves potentialfrit kontakt i AHU. (monteres på XS:7 og 0 V.) Her kan der vælges, om der er signal fra et ABA/CTS anlæg. Her indstilles signalet i SP21 Om det er NC eller NO Her kan du vælge, om GBS-Tavlen, skal udfører UGETESTEN Sp28 No/Yes No Dette sætpunkt, bruges til at uploade software, fra et SD-kort. Sp Opsætning af password (bruges i SP1)

17 Tabel B Information røgevakueringssystem Info Muligheder Beskrivelse In01 OK,DA,HT,TS,AHU,PD,ABA OK = Ingen fejl, alt er ok DA = Der er fejl på et spjæld ( se IN 12- IN17 ) HT = Temperaturen er over sæt punkt (se set punkt SP14 ) TS = Der er fejl på temperatursensor AHU = Der er fejl fra Ventilations anlægget PD = Fejl på trykføler eller manglende tryk ( dette gælder daglig drift og røgventilation) ABA = Fejl på signal fra ABA/CTS forbindelse er ikke sluttet. In12 OK/Err Spjæld1 In13 OK/Err Spjæld2 In14 OK/Err Spjæld3 Hvis der er fejl på et spjæld, vil det blive IN12 for spjæld1 IN15 vist som for spjæld 4 osv. In15 OK/Err Spjæld4 Der kan vises fejl på flere spjæld, In16 OK/Err Spjæld5 på en gang Hvis der vises OK i IN12-17, In17 OK/Err Spjæld6 eller det antal spjæld der er valgt, er spjældene gode. In20 Off/On Her vises om signalet fra ABA/CTS er ON/OFF In21 Off/On Her vises om signalet fra PIR-sensor er ON/OFF (bruges kun i specielle og godkendte systemer) In to C Aktuel temperatur i kanal-system. In23 OK/Err Her kan ses om forbindelsen er god, til temperaturføleren. In24 Off/On Her kan man se, om trykvagten er aktiveret (ON/OFF ) In25 Off/On Her kan man se, om der er et signal, fra ventilations anlægget ( ekstern stop ) In26 0 to 999 Her kan man se, hvor mange test GBS-systemet har lavet, siden sidste spændings udfald. In27 Off/On Her ses on der er spænding til spjældene. ON = Der er spænding til spjældene. In28 0 to 999 In29 Her kan man, hvor mange test systemet har udført. Dette nulstilles, ved ændring af opsætning. Software version

18 Tabel C Sætpunkter Brand- / røgspjæld system Sætpunkter Muligheder Forindstillet værdier Beskrivelse Sp1 0 to Hvis password er valgt, indtastes kode her. Kode vælges i SP 30 Sp2 Ctr, S1, S2, to S10 Ctr Her vælges, hvilken styretavlen der ses på, ved evt. fejl m.m. ( Master (CTR.) eller en slave tavle (S1, S2, S3 op til S10) ) Sp3 FSD/SED ES Her vælges om det er et Brand system (FSD) eller Røg-evakuerings system (SED) Sp7 Mo,Tu,Wd,Th,Fr,Sa,Su Su Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører (Dag) Sp8 0 to Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører (Time) Sp9 0 to 59 0 Her indstilles det tidspunkt, den ugentlige test skal kører (Minutter) Sp10 0 to 10 1 Indtast hvor mange spjæld, der er monteret. (Spjæld skal monteres fra nummer 1 og derefter 2, 3, 4 osv.) Sp13 No/Yes Yes Her vælges, om der er monteret røgdetekter og eller ABA/CTS (monters i serie med røgdetekteren ) (signal XS:10 og 0 V. forsyning 0 V. og 24 V.) Hvis der ikke er monteret noget, skal der ligges en lus, mellem XS:10 og 0 V. Sp15 0 to 200s 65s Her indstilles den maximale tid, spjældet må bruge, for at åbne (normalt sekunder, se evt. på spjældmotor) Sp16 0 to 200s 25s Her indstilles den maximale tid, spjældet må bruge, for at lukke (normalt sekunder, se evt. på spjældmotor) Sp19 NO/NC NO Her indstilles, alarm udgangen til ekstern systemer (ABA, CTS m.m.) Der kan vælges mellem NO og NC (monteres på XC: 9 og 10 ) Sp20 No/Yes Yes Her vælges ekstern stop. (bruges hvis AHU stoppes helt, i den daglige drift) Der kræves potentialfrit kontakt i AHU. (monteres på XS:9 og 0 V.) Sp23 Yes/No Yes Her kan du vælge, om GBS-Tavlen, skal udfører UGETESTEN Sp24 Ctr/Slv Slv Her vælges om styretavlen, er en Master(CTR) eller en slave tavle(s1, S2 til S10) Dette bruges når systemet er koblet op med Modbus Sp25 0 to 10 0 Hvis der er monteret en slave tavle, skal du vælge hvad nummer denne tavle er. (start med nr. 1, næste 2 osv.) (Se eksempel) Sp26 24,48,96,19 2, Sp27 No/Yes No Her vælges ModBus hastigheden ( Den skal normalt stå på 96 og det skal være det sammen, på alle tavlerne) (Se eksempel) Hvis der bruges ModBus, skal den sidste tavle på strengen, opsættes til dette. Det gøres ved at sætte dette sætpunkt på (YES) (Se eksempel) Sp28 No/Yes No Dette setpunkt, bruges til at uploade software, fra et SD-kort. Sp Opsætning af password (bruges i SP1)

19 Tabel D Information brand- / røgspjæld system Info Muligheder Beskrivelse In01 OK,DA,SD,BUS Master OK = Ingen fejl, alt er ok DA = Fejl på et spjæld ( se IN 12- IN17 ) SD = Fejl på røgdetekter BUS = ModBus kommunikations fejl In02 OK,DA,SD,CTR Slave 1 (undertavle 1) In03 OK,DA,SD,CTR Slave 2 (undertavle 2) In04 OK,DA,SD,CTR Slave 3 (undertavle 3) IN02-11 kan man se tilstand i undertavlerne. In05 OK,DA,SD,CTR Slave 4 (undertavle 4) OK = Ingen fejl In06 OK,DA,SD,CTR Slave 5 (undertavle 5) DA = Fejl på spjæld In07 OK,DA,SD,CTR Slave6 (undertavle 6) SD = Fejl på røgdetekter In08 OK,DA,SD,CTR Slave7 (undertavle 7) CTR = Fejl på GBS tavle In09 OK,DA,SD,CTR Slave8 (undertavle 8) In10 OK,DA,SD,CTR Slave9 (undertavle 9) In11 OK,DA,SD,CTR Slave10 (undertavle 10) In12 OK/Err Spjæld 1 In13 OK/Err Spjæld2 In14 OK/Err Spjæld3 In15 OK/Err Spjæld4 In16 OK/Err Spjæld5 In17 OK/Err Spjæld6 In18 OK/Err Spjæld7 In19 OK/Err Spjæld8 Hvis der er fejl på et spjæld, vil det blive vist som IN12 for spjæld1 IN15 for spjæld 4 osv. In20 In21 OK/Err OK/Err Spjæld9 Spjæld10 Der kan vises fejl på flere spjæld, på en gang Hvis der vises OK i IN12-17, eller det antal spjæld der er valgt, er spjældene i orden. In24 Off/On Her kan man se, om trykvagten er aktiveret ( ON/OFF ) In25 Off/On Her kan man se, om der er et signal, fra ventilations anlægget ( ekstern stop ) In26 0 to 999 Her kan man se, hvor mange test GBS-systemet har lavet, siden sidste spændings udfald. In27 Off/On Her ses on der er spænding til spjældene. ON = Der er spænding til spjældene. In28 0 to 999 Her kan man, hvor mange test systemet har udført. Dette nulstilles, ved ændring af opsætning. In29 Software version.

20 Tabel E1 Tabel for indstillede sætpunkter for GBS Ma Sl1 Sl2 Sl3 Sl4 Sl5 Sl6 Sl7 Sl8 Sl9 Sl10 serial No. Sp01 Sp02 Sp03 Sp07 Sp08 Sp09 Sp10 Sp11 Sp12 Sp13 Sp14 Sp15 Sp16 Sp17 Sp18 Sp19 Sp20 Sp24 Sp25 Sp26 Sp27 Sp28 Sp30

21 Tabel E2 Tabel for indstillede parametre af kommunikation ModBus ModBus GBS Books Serial number of cabinet Mode Sp03 Master /Slave Sp24 Number /Address Sp25 Communication speed Bd Sp26 End of the communication line Sp27

22 7.1. Diagram F Elektrisk lednings diagram Røgevalueringssystem

23

24 7.2. Tabel F Elektrisk lednings diagram Brand- / røgspjæld system

25

26

GBS Display. GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display.

GBS Display. GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display. TM CLIMATIX GBS Display Installations manual Software version 3.2 GBS Kontrolboks IP class: IP54 Nominal Input current : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med display. 1.

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

GBS Display Installations manual Software version 3.0 GBS Kontrolboks

GBS Display Installations manual Software version 3.0 GBS Kontrolboks IP lass : IP 30 CLIMATIX TM GBS Display Installations manual Software version 3.0 GBS Kontrolboks IP lass: IP 54 Nominal Input urrent : 1A Efter 3 dage uden strøm er tiden tabt. Tiden indtastes på ny med

Læs mere

FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer

FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK For spjældsikrede og røgventilerede systemer QUICK GUIDE For anlæg med mindre end 12 spjæld og mindre end 100 m kabel-længde er der ikke behov for den store planlægning,

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

FireBUS PARKERINGSVENTILATION

FireBUS PARKERINGSVENTILATION FireBUS PARKERINGSVENTILATION QUICK GUIDE Quick guiden beskriver hvordan et mindre anlæg kan installeres og idriftsættes. Alle moduler tildeles en individuel adresse på DIP-switchen i modulet Modulerne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT 150 Comfort CT 250 Comfort CT 300 Comfort 300LR Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Version: 10.00, 09.10.15 Software-version:

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator spjæld Røgevakueringsspjæld automatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator Alle priser er ekskl. moms. Ret til konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Levering i henhold til salgs-

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg Fjernbetjening Stouch Teknisk manual Symboler på luftretning på anlæg 1 Beskrivelse - Quick guide Beskrivelse: Stik sættes i RS485-2, hvis man bruger Smarty XP, skal stik i remote control Der vises Con

Læs mere

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V

Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V 1602494800 - Relæ - Timer relæ m. 18 funktioner, 12 V Kompakt og avanceret timer-relæ, med 18 forskellige og smarte funktioner. Det opsættes nemt med kontakterne og displayet, hvor det også er muligt at

Læs mere

GT2000 GT2000. Brugervejledning

GT2000 GT2000. Brugervejledning Brugervejledning www.gsmteknik.dk 20.2.2019 Side 1 Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal kombi indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 9-30 VDC typisk 12VDC eller

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT 300 Comfort 450 Comfort 600 Comfort 250 Top Comfort 300 Top Version: 10.01, 06.04.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort Projektmodel / Brandautomatik

MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort Projektmodel / Brandautomatik MONTAGEVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort Projektmodel / Brandautomatik Version 2.21-05.04.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE El-montage Tilslutningsoversigt... 3 Sikkerhed...3 Tilslutninger...4 El-tilslutning tilbehør...5

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01 GSM SMS Modem MODEL: SA RTU1 V1.01 Brugervejledning Indgange: Der er fire indgange på modulet. De kan programmeres som normale indgange. De kan programmeres som tæller. Udgange: Der er en udgang på modulet

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Grundprincip ved brand- og røgventilation

Grundprincip ved brand- og røgventilation Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver

Læs mere

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data...

Læs mere

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator

Brand. Brandspjæld Røgevakueringsspjæld Brandautomatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator spjæld Røgevakueringsspjæld automatik Tag røgventilator Radial røgventilator Boks røgventilator Alle priser er ekskl. moms. Ret til konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Levering i henhold til salgs-

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController version 2.5 og 2.6 LS Control A/S Side 1 1. Systemopbygning LS Control A/S Side 2 1.1. Grundopsætning til kompressor-styring

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Brand. Spjæld Brandautomatik Røgventilator

Brand. Spjæld Brandautomatik Røgventilator rand Spjæld randautomatik Røgventilator lle priser er ekskl. moms. Ret til konstruktions- og prisændringer forbeholdes. Levering i henhold til salgs- og leveringsbetingelser. samarbejde med respekt Indhold

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet LindabFDS Brandautomatik Brugermanual

lindab vi forenkler byggeriet LindabFDS Brandautomatik Brugermanual LindabFDS Brandautomatik Brugermanual Indhold 1. Beskrivelse af systemet... 3 2. Komponenter 2.1 FDS-M Masterenhed...5 2.2 FDS-S Slaveenhed...6 3. Installation 3.1 Strømforsyning til Masterenhed...7 3.2

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

MultiController E 0-100% 24V og 230V 4-trinsregulering

MultiController E 0-100% 24V og 230V 4-trinsregulering 24V og 230V 4-trinsregulering MultiController version 2.5 og 2.6 Hvis der ikke ønskes trinløs regulering mellem 0-100%, kan MultiController E 0-100 sættes op til at skifte niveauer i 4 faste trin. Hvert

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

ITC-308 Bruger manual

ITC-308 Bruger manual Enhed til styring af temperatur ITC-308 Bruger manual Version 2.2s Copyright Copyright 2019 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må gengives uden forudgående skriftlig tilladelse.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light Montering 1. Piccolo Light kan installeres uden brug af kommunikation via GSM, men installeres et SIM-kort i enheden, vil man bl.a. kunne få alarmer som sms og email.

Læs mere

GC-1F Gen-set Controller

GC-1F Gen-set Controller BRUGERMANUAL GC-1F Gen-set Controller Trykknapper Lysdioder Ikonliste Displayvisninger Dokumentnr. 4189340645B Denne beskrivelse inkluder følgende versioner: GC-1F GC-1F/2 SW version 1.2x.x SW version

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

SPEED-Commander frekvensomformer. Program nr. 04 Software version 5.12c. Synkron Kontrol

SPEED-Commander frekvensomformer. Program nr. 04 Software version 5.12c. Synkron Kontrol SPEED-Commander frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 04 Software version 5.12c Synkron Kontrol Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Overvågningssystem FICO-128 Montageanvisning, drift og vedligehold

Overvågningssystem FICO-128 Montageanvisning, drift og vedligehold Overvågningssystem FICO-8, drift og vedligehold Fire: FICO-8 Indhold Tilslutningsanvisning individuel indikering...3 Topologi for FCLA-8 med en og to kommunikationslinier...4 3 Topologi for FCLA-8 med

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

ØLAND brand og røgløsninger der overholder den nye brandnorm DS428-4

ØLAND brand og røgløsninger der overholder den nye brandnorm DS428-4 ØLAND brand og røgløsninger der overholder den nye brandnorm DS428-4 7020 1911 oeland@oeland.dk Brand - Røg - Evakueringsspjæld cirkulært Motor og termosikring ved brandspjæld ( - termosikring ved røgspjæld

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

Installationsmanual. OMNIPOWER trefaset. Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: kamstrup.

Installationsmanual. OMNIPOWER trefaset. Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: kamstrup. Installationsmanual OMNIPOWER trefaset Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk kamstrup.com Tilslut måleren i henhold til installationsdiagrammet, der

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Optima-GO volumenstrømsregulator

Optima-GO volumenstrømsregulator Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Optima-GO volumenstrømsregulator Brugervejledning (C) (B) (D) (A) A Udkoblingsknap B 3-cifret display,

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere