Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014"

Transkript

1 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) LBK nr 689 af 22/06/2011 Gældende 17. Skolen formulerer sit værdigrundlag, som indskrives i skolens vedtægt. Skolen skal oplyse sit værdigrundlag til enhver, som beder om det, og offentliggøre værdigrundlaget på sin hjemmeside på internettet. Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal orientere forældre til undervisningspligtige elever om skolens værdigrundlag ved tilmelding til skolen. Bestyrelsen skal udarbejde en plan for skolens evaluering af skolens virksomhed i forhold til værdigrundlaget. Skolen skal foretage denne evaluering mindst hvert andet år. Stk. 2. Bestyrelsen godkender årligt en plan for skolens kursusvirksomhed (årsplanen) og en plan for indholdet af det enkelte kursus (indholdsplanen). Skolen skal offentliggøre sin årsplan på skolens hjemmeside på internettet. En efterskole, husholdningsskole og håndarbejdsskole skal tillige offentliggøre sine indholdsplaner på skolens hjemmeside på internettet. Bestyrelsen kan bemyndige forstanderen til at godkende indholdsplanen. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om års- og indholdsplanerne, herunder om opgørelse af ugetallet, ekskursioner m.v. Stk. 4. For husholdningsskoler kan ministeren fastsætte regler om forholdet mellem almene kurser og uddannelser omfattet af denne lov og anden lovgivning. Selvevaluering af skolens værdigrundlag: StruerSkolens værdigrundlag. På StruerSkolen arbejder vi med sundhedsfremme og trivsel, vi har et positivt menneskesyn, og tror på at den enkelte er i stand til og interesseret i tage vare på sin egen sundhed. For at udvikle organisationen, den enkelte medarbejder og dermed den enkelte elevs personlige og faglige udvikling, bygger skolens undervisning og samvær på begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. StruerSkolen står for kreative udviklingsmuligheder og udfordringer i et trygt fællesskab. Vi mødes i åbenhed, tillid og tolerance omkring undervisning og kostskoleliv, hvor alle har medindflydelse under ansvar. Kreativitet: Teoretisk viden, gennem praktiske aktiviteter via nye fag, metoder og redskaber udvikler elevens evne til at tænke og handle kreativt samt opsøge, nyde og skabe æstetiske indtryk og udtryk. Udviklingsmuligheder og udfordringer: StruerSkolen betragter sundhed ud fra sundhedsfremmetanken, hvor udvikling af almene, personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan bidrage til livslang uddannelse og evne til at mestre eget liv, arbejder vi med den enkelte elevs handlekompetence i forhold til at træffe bevidste, kvalificerede valg og håndtere egne følelser. Eleven får mulighed for at løse opgaver på individuelt niveau under metodefrihed. Eleven skal have mulighed for at bruge sin viden og udvikle evnen til at opsøge og udnytte faglig viden fra relevante medier.. 1

2 Tryghed: Vi tror på at god menneskelig kontakt, en imødekommende omgangstone, hensyntagende adfærd, klare retningslinier, samvær og fysisk sikkerhed, er et vigtigt grundlag for elevens personlige og faglige udvikling. Fællesskab: Elevens aktive medvirken i undervisningen og kostskolen er et væsentligt element i den demokratiske dannelse. Vi har fælles gøremål i undervisningen og kostskolen som bidrager til den enkelte elevs udvikling af ligeværdighed, ansvarsbevidsthed og evne til at klare sig i meningsfyldte sociale og arbejdsmæssige sammenhænge. Åbenhed, tillid og tolerance: Vi har plads til alle, og mødes med oprigtighed og ærlighed i en åben dialog, men med diskretion, når det fordres. Vi tror på at samarbejde, kommunikation og samspillet mellem ansvarlige elever, forældre, personale, bestyrelse og ledelse, styrker udviklingen af såvel skolens pædagogiske arbejde, som udvikling af personlige og faglige kompetencer i hele organisationen. Medindflydelse under ansvar: Vi fremmer de demokratiske processer, kommunikative evner, medarbejder- og elevindflydelse og den medfølgende ansvarsbevidsthed gennem samarbejde, medbestemmelse, gensidig tillid, indsigt og respekt for hinandens kompetencer Mission StruerSkolens mission er, at vi gennem en helhedsorienteret indsats øger livskvalitet og selvværd mest muligt for deltagerne. De unge skal afklares i forhold til en sund, aktiv og selvstændig voksentilværelse, så de bliver i stand til at indgå i et aktivt medborgerskab. Vision Vi vil skabe merværdi ved at udvikle og anvende ressourcefokuseret, anerkendende, kognitiv pædagogik, som giver den deltagerne de bedst mulige udviklingsmuligheder i forhold til et sundt og aktivt liv med fokus på sociale, personlige og faglige kompetencer. Overvægtige skal tilbydes et understøttende og udviklende miljø, der skal give mulighed for at opnå et betydeligt vægttab og på sigt en BMI inden for normalområdet. Hvad vil vi evaluere? Skolens bestyrelse har valgt at evaluere på linien +Plus. Vedtaget på bestyrelsesmødet den 15. september. Hvad er formålet med +Plus? Hvordan arbejder vi? Hvad siger lærerne?. 2

3 Hvad siger eleverne? Hvad vil vi måle på? Læring og livsstil Identitet Struerskolen blev grundlagt i 1955 og ligger centralt i Struer tæt på station, strand, biograf, svømmehal, idrætshal og det naturskønne Klosterheden skovdistrikt mv. Struerskolen prioriterer sundhedsfremme og trivsel via madlavning, motion og bevægelse, som skal bidrage til en generel følelse af velvære og øget livskvalitet. Struerskolen tilbyder mange kreative fag, der udover at udvikle elevens faglige kompetencer samtidig skal styrke sammenholdet eleverne imellem og deres forhold til lærerne. Der arbejdes ud fra idéen om, at den personlige udvikling opstår i balancen mellem teoretiske og kreative fag. Eleverne lærer at klare sig selv via kyndig og omsorgsfuld lærervejledning og i samspillet med skolens øvrige elever. Praksisorienteret undervisning gør det langt nemmere at fange eleven midt i en succeshistorie, der kan danne grundlag for en konstruktiv og positiv vejledningssamtale, hvor eleven er deltagende og interesseret. Vejledningen finder altså også sted sporadisk, og ikke kun på et skemalagt tidspunkt på et vejlederkontor. Lærer på Struerskolen, maj 2010 Karakteristika De ophold, man kommer på i forbindelse med brobygning, er virkelig spændende, og de kreative fag er sjove og en dejlig pause fra dansk og matematik. Sammenholdet og det sociale er helt klart også noget af det bedste. Elev på Struerskolen, maj 2010 Pædagogik Skolen fokuserer meget på at være praktisk i sine metoder overfor eleverne, og man søger at opmuntre og anerkende eleverne, så de kan få succeshistorier og succesoplevelser, der kan styrke deres selvtillid og selvværd. Den succes og glæde, de oplever i de praktiske fag, har ofte direkte effekt på, hvordan de klarer sig i de boglige fag. En stor del af undervisningen centreres omkring at fremme elevernes udvikling via motion og viden om ernæring og madlavning. Lærerne søger at sammensætte eleverne så forskelligt som muligt, så eleverne også socialt indgår i læringssituationer, der samtidigt kan støtte deres faglige udvikling. Eleverne tager aktivt del i lærerprocesser og fastsætter i samarbejde med lærerne personlige og faglige mål for skoleopholdet, hvorved eleverne lærer at forholde sig til egne læringsstile samt opfordres til ansvarlig medinddragelse. De pædagogiske rammer skal grundlæggende sikre åbenhed, tillid og tolerance som bidrager til trygt og socialt miljø.. 3

4 En relativt stor del af undervisningen på Struerskolen finder sted i praksissammenhænge. For manges vedkommende er det den teoretiske undervisning, der har dannet basis for en lang række mindre gode oplevelser. Ved at tage udgangspunkt i det praktiske undgås de blokeringer nogle elever har tillært sig, hvilket medfører, at eleverne har en meget mere åben og fordomsfri tilgang til undervisningen. Lærer på Struerskolen, maj 2010 Læringseffekt Kostskoleformen er meget gavnlig i forhold til elevernes generelle dannelse, da elever og lærere interagerer på alle tidspunkter af døgnet, og derfor bliver mange situationer løst og/eller adresseret øjeblikkeligt. Eleverne føler herved den nødvendige støtte fra lærerne, og samtidig opfordres de til at agere så selvstændigt som muligt og at tage ansvar for dem selv ved, at skolen fx ikke har særlig mange regler, der skal overholdes. Sammenholdet med de andre elever samt skolens generelle fokus på vejledning i fremtidsønsker og uddannelsesmuligheder har en styrkende effekt på elevernes selvtillid med henblik på et positivt skridt fremad efter opholdet på Struerskolen. Struerskolen har opstillet 5 målsætninger: Den unge skal udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer ift. uddannelse og arbejde / Den unge skal kende til sund levevis /Den unge skal styrkes ift. en aktiv og selvstændig voksentilværelse / Den unge skal opnå indsigt i egen identitet / Den unge skal opnå livsoplysning og dannelse.. 4

5 Uddannelse, idræt & kultursamarbejde: UCH (udslusning), praktiksteder som fortrinsvis ligger i Struer/Holstebro/Lemvigområdet. Foreninger og sportsklubber i Stuer og Holstebro. Foreningsfælleskabet Ligeværd, Virksomheder, Kommuner, Info: Struerskolen, Vesterled 7, 7600 Struer, Tlf.: , Fax: , Kilder: Andersen, Vibeke Normann (2003) Brugerorienteret evaluering. I Peter Dahler- Larsen(red.),Selvevlueringens hvide sejl. Odense Universitetsforlag. Dahler-Larsen, Peter (2002). At fremstille kvalitative data. Odense Universitetsforlag Dietrich Benner Dietrich Benner er professor ved Institut für Allgemeine Pädagogik ved Humboldt Universitetet i Berlin og en af Tysklands førende pædagogiske filosoffer. Blandt hans mange publikationer kan nævnes: Theorie und Praxis. Forlaget Klim Du bestemmer en anderledes sundhedsvejledning. Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag Strategi for StruerSkolen. StruerSkolen, september

6 . 6

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Meritten Produktionshøjskole

Meritten Produktionshøjskole Meritten Produktionshøjskole Virksomhedsplan 2012-13 Udarbejdet den 16.03.2012 Af: Conny Petersen på vegne af bestyrelsen M e r i t t e n Side 1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Historie...

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere