DDS STÆVNEPROGRAM V3.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDS STÆVNEPROGRAM V3.0"

Transkript

1 DDS STÆVNEPROGRAM V3.0 Manual Dette dokument indeholder installationsvejledning samt brugermanual DDS Stævneprogram version 3.0 Side 1 af 66

2 Indholdsfortegnelse Revisionsoversigt... 4 Installation... 5 Start af programmet Opret nyt stævne Opdatering af skyttedata Information til KAP person Terrænstævne Opret Terrænbane Indtast/ret oplysninger på terrænbanen Antal mål Inderring Skiver Tips til oplysninger på de enkelte stationer Kommentar Ret Klasser Banelister Resultatindtastning Præmier Præmiekrav Præmieuddeling Præmielabels Mesterskabskrav Egne klasser Kongsberg Megalink Datamappe Skydeprogram Opsætning af øvelsen Fejlsøgning Selvbetjening Side 2 af 66

3 Storskærmsvisning Enkeltside Dobbeltside Online tilmelding - skydetilmelding.dk Automatisk resultatliste i HTML Afslutning af stævne Deling af stævne Anvend delt stævne Åben stævne på Microsoft SQL Server Installation af Microsoft SQL Server Opret SQL Service Account Microsoft Powershell Microsoft SQL Express 2008 R Side 3 af 66

4 Revisionsoversigt Beskrivelse Dato Oprindelig udgivelse til KAPSseminar Bjarne R. Olesen Tilføjet afsnit om opsætning til Terrænskydning Linda Houben Tilføjet afsnit om online tilmelding samtmegalink/mlleder information Brian Skopek Tilføjet afsnit om delt stævne samt MS SQL server Bjarne R. Olesen Tilføjet afsnit om præmier Bjarne R. Olesen Side 4 af 66

5 Installation Med Internet Explorer gås til adressen Tryk på Install Vælg Kør Vælg Kør Side 5 af 66

6 Vælg Accept Vælg Accept Side 6 af 66

7 Vælg Accept Så kører installationen Vælg Fortsæt Vælg Yes og maskinen genstarter Side 7 af 66

8 Vælg Kør Vælg Fortsæt Vælg Fortsæt Vælg Fortsæt Side 8 af 66

9 Vælg Install Nu installerer selve Stævneprogrammet Programmet er færdiginstalleret og startes fra ikon på skrivebordet eller fra Start menuen Side 9 af 66

10 Start af programmet Programmet startes fra ikon på skrivebordet eller fra Start menuen Når programmet startes prøver programmet at finde en evt. opdatering på internettet hvis en sådan skulle være tilstede. Side 10 af 66

11 Opret nyt stævne Ved oprettelse af nyt stævne vælges placeringen hvor man ønsker stævnet gemt. Stævnet består kun af én (1) fil og stævnet kan flyttes hvorhen det skal være efterfølgende, blot skal man åbne det ved at vælge Åbn eksisterende og så finde det sted man nu havde valgt at gemme stævnet. Ved oprettelsen skal der indlæses skyttedata direkte fra DDS klassifikationsserveren i Vingsted. Derfor skal PCen på hvilken stævnet oprettes kunne tilgå internettet. Stævnet kan efter oprettelsen flyttes til anden PC hvis dette skulle være nødvendigt. Side 11 af 66

12 Side 12 af 66

13 Opdatering af skyttedata Stævneprogrammet opdaterer skytte klassifikationsdata via internettet. Første gang disse data hentes på nettet er som tidligere beskrevet når stævne oprettes. Inden stævnet påbegyndes skal stævnearrangøren sikre sig, evt. i samarbejde med den lokale KAP person, at klassifikationsdata er korrekte. Stævneprogrammet checker om skyttedata er indlæst for mere end 7 dage siden og skulle dette være tilfældet vil man få en advarsel på skærmen om at det er tid til opdatering af data. Side 13 af 66

14 Skyttedata opdateres ved at gå til fanebladet Indstillinger, vælge menupunktet Skyttedata i venstre menu og derefter at trykke på knappen Opdatér skyttedata Side 14 af 66

15 Information til KAP person I forbindelse med både oprettelse af nyt stævne samt ved opdatering af skyttedata før/under et stævne vil der blive sendt en til orientering af KAP personen i den pågældende landsdel hvori stævnet afvikles om opdatering af data. Dette gøres for at sikre at KAP personen til alle tider er bekendt med stævner som afvikles i landsdelen, samt for at sikre at klassifikationsdata er så korrekte som muligt inden stævnet afvikles. Ved oprettelse af nye stævner gives følgende information i meddelelsesområdet i SOKweb: og derudover sendes en mail til kap-personen med samme indhold: Ved opdatering af skyttedata gives ligeledes både besked i meddelelsesområdet samt mail. Bemærk: Hvis ordet Test indgår i stævnenavnet vil der hverken blive sendt mail eller registreret besked i SOKweb. Side 15 af 66

16 Terrænstævne Når et stævne er oprettet og der er hentet skyttedata, så kan stævnet sættes op. Først skal skydeholdene oprettes. Gå til fanebladet Indstillinger, vælg punktet Skydehold og klik på linket Opret nye skydehold. I boksen, der kommer frem, angives et sigende navn på banen. Øvrige oplysninger, der skal udfyldes er: Første skydetid, klokken. I eksemplet kl Sidste skydetid, klokken. I eksemplet kl Skydetid, minutter. I eksemplet 6 minutter (det antal minutter der skal være mellem hvert hold) Pause mellem skydehold: I eksemplet 0 minutter (Bruges ikke på terræn) Opret fra banenummer. I eksemplet 1 (første standplads er på terræn altid 1) Opret til banenummer. I eksemplet 5 (sidste standplads - afhænger af maks. antal skytter pr. patrulje) Discipliner og klasser: Marker alle terræn discipliner af. Vi ændrer dette pr. hold senere. Klik på knappen Opret. Alle skydehold oprettes automatisk. Side 16 af 66

17 Når alle skydehold er oprettet kommer nedenstående boks. Vælg Ja, hvis du skal oprette flere hold. Vælg Nej hvis du er færdig med at oprette skydehold. Du kan selv om du klikker nej altid oprette flere hold fra fanebladet Indstillinger og punktet Skydehold som beskrevet herover. Tjek at dine skydehold er oprettet med 6 minutters interval ved at klikke på drop-down boksen ud for banen du lige har oprettet. Side 17 af 66

18 Opret Terrænbane Efter dine skydehold er oprettet, skal vi have angivet at det er en terrænskydningsbane. Gå til fanebladet Indstillinger og vælg punktet Terrænbaner. Klik på linket Opret terrænbane Felterne i billedet bliver nu aktive, og det er muligt at indtaste data for terrænbanen. Data for de enkelte stationer kommer frem, når antal skud er angivet. Banenavn: Angiv et sigende navn for banen. I eksemplet Pistolterræn Sekundskydning. Skal markeres, hvis der er sekundskydning til stævnet. I eksemplet er det markeret. Antal stationer. Det antal stationer der er til stævnet. I eksemplet 8. Side 18 af 66

19 Antal skud pr. station. I eksemplet 5 (på pistolterræn er det altid 5) Terræn banen gælder for disciplinerne. Marker dem, der skal anvendes til stævnet. Klik på knappen Gem. Terrænbanen er nu gemt. Oplysninger om de enkelte stationer er ikke indtastet. Ved oprettelsen af et stævne er disse oplysninger ikke altid færdige. Det er altid muligt at gå til bage til terrænbanen og indtaste/rette disse oplysninger. Side 19 af 66

20 Indtast/ret oplysninger på terrænbanen Gå til fanebladet Indstillinger og vælg punktet Terrænbaner. Vælg den terrænbane der skal rettes. I eksemplet Pistolterræn. Når banen vælges på listen kommer oplysningerne automatisk frem på skærmen. Det er nu muligt at indtaste detaljer på stævnet som antal mål pr. station, form og farve på skiver mm. Disse oplysninger kan også indtastes ved banen oprettelse, men er ikke nødvendigt. Er stævnet en nåleskydning, så skal disse oplysninger være indtastet, da de så kan komme med på resultatlisten efter alle har skudt. Antal mål For hver station er det muligt at indtaste antal mål. Når dette er indtastet bliver de felter, der ikke skal udfyldes af stationscheferne på skydekortet markeret med gråt. Det vil sige er der kun 3 skiver på en station, så er der kun 3 felter at skrive i. I feltet kan der skrives et tal (mellem 1 og 5) eller der kan vælges fra dropdown boksen. Side 20 af 66

21 Inderring Denne markeres, hvis der på den pågældende station anvendes en skive med inderring. Der vil på skydekortet være et felt til at skrive point. Skiver Når der vælges Klik er det muligt at angive detaljer for de enkelte mål/skiver på den pågældende station. Skive. Her kan der vælges mellem alle skiver. Eksempelvis C15 Afstand. Her skrives den afstand skiven står på. Eksempelvis 22. Farve. Vælg mellem sort, gul eller grøn. Stilling. Det er kun nødvendigt at vælge stilling til mål 1 på en station, da dette ikke ændres under en skydning på de enkelte stationer. Når alle felter er udfyldte (-stilling) vælges OK og den enkelte station er gemt. Side 21 af 66

22 Når alle oplysninger på skiverne er indtastet er det vigtigt at vælge Gem på siden med hele terrænbanen. Side 22 af 66

23 Tips til oplysninger på de enkelte stationer Brug tabuleringsknappen til at hoppe mellem de enkelte felter. Inderring kan markeres ved at bruge mellemrumsknappen. Skiver kan vælges ved at brug mellemrumsknappen. På felter med Dropdown kan der bruges Alt pil-ned til at folde ud med og piletaster til at gå ned af listen med. Et felt på listen vælges med Tabuleringsknappen, der så både vælger og går videre til næste felt, der skal redigeres. Kommentar Dette felt kan angives til eksempelvis at skrive Vippemål eller andre bemærkninger, der er anvendelige for stævnet. Side 23 af 66

24 Ret Klasser Ved stævnet oprettelse satte vi alle terrændiscipliner på alle skydehold. Dette for at terrænbanen optræder som 1 stævne og for at give fleksibilitet hvis skydeholdene senere skal rettes hvis der er for mange cal. 22 tider i forhold til antal tilmeldte grov-tider eller omvendt. For at rette de enkelte skydehold vælges fanebladet Indstillinger og punktet Skydehold. Vælg det skydehold på listen der skal rettes. Eksempelvis det hold kl. 08:24. Side 24 af 66

25 Vælg linket Ret klasser I boksen der kommer frem, fjernes markeringen for de discipliner, der ikke skal skydes på holdet. I eksemplet er GP32, GR og GPA fjernet. Klik på Gem for at gemme. Før Efter Dette gøres for alle skydehold, der skal ændres. Side 25 af 66

26 Banelister Banelister/skydekort, til at notere resultater på i terrænet, udskrives fra Fanebladet Udskrifter og punktet Banelister. Marker det eller de skydehold, der skal udskrives banelister til. Når der er valgt et skydehold bliver felterne Udskriv fra bane og til bane automatisk udfyldt med et antal standpladser, der er på banen. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at ændre i disse. Hvis der skal bruges mere end 1 kopi, kan tallet i feltet Kopier ændres. Sæt prik i Udskrift med terrænbane for at udskrive det skydekort skytterne skal have med i terrænet. Klik på Udskriv. I boksen, der kommer frem, kan der vælges den printer der ønskes udskrevet til, eller det kan vælges at se udskriften på skærmen. Klik OK, når valget mellem udskriftsmulighederne er valgt. Side 26 af 66

27 Vælges der Vis udskrift på skærmen, kan man fra det visningsbillede, der kommer frem, vælge at udskrive til printer, fra printikonet i øverste venstre hjørne. Klik på Luk for at lukke visningsbilledet. Resultatindtastning Når skydekortet kommer retur, skal resultaterne indtastet. Dette gøres fra fanebladet Skydehold og punktet Resultat fra skydehold Vælg det skydehold på dropdownlisten der skal registreres resultat på. I eksemplet er det holdet kl. 08:00. Banenummer 1 er automatisk valgt. Er der ikke noget resultat til bane nr. 1, så rettes dette tal til det banenummer, der er resultat fra. Eksempelvis nr. 2. Vælg Indtast resultat når det rigtige banenummer er valgt. Side 27 af 66

28 I boksen der kommer frem er det nu muligt at indtaste de resultater skytten har skudt ud fra skydekortet. Bemærk, at det ikke er muligt at indtaste resultater for flere mål, end den enkelte stationer har. På station 7 er der i eksemplet mulighed for at indtaste resultatet på inderring. Klik på Gem, når alle resultater er indtastet. Side 28 af 66

29 Kommer nedenstående boks under indtastningen er det fordi, der er noteret for mange point på skydekortet eller der er lavet en indtastningsfejl. Vælg OK og ret indtastningen jævnfør skyttebogens regler. Side 29 af 66

30 Præmier Præmiekrav Præmiekrav kan med det nye stævneprogram foretages automatisk ved at indlægge kriterier for præmieberegning. Kriterierne variere fra stævne til stævne og der er derfor medtaget et udvalg af de kriterier, som oftest anvendes. 1. Præmie til X % 2. Præmie til hver X. skytte 3. Præmie for hver 1+X. skytte 4. X præmier i alt Type 1 anvendes f.eks. til DM hovedskydningerne hvor man tildeler præmie til 20% af skytterne. Type 4 anvendes oftest i mesterskabsrækkerne hvor man på forhånd har taget stilling til at der skal uddeles 3 medaljer (G,S,B) Type 2 og 3 anvendes oftest i foreningsssammenhæng hvor man tildeler præmier afhængig af deltagerantallet i en klasse. Eksempel : Type 3 med X = 3 1 skytte = 1 præmie 4 skytter = 2 præmier 7 skytter = 3 præmier osv. Kolonnen til højre anvendes til at afrunde præmieantallet op/ned. Hvis man ønsker at justere på præmieberegningen kan kriterierne ændres og præmiepointkravet genberegnes eller der kan foretages manuelle justeringer på fanen Indlæg manuelle præmiekrav. Side 30 af 66

31 Præmieuddeling Uddeling af præmier for enkeltskytte gøres fra fanebladet Skytter Indtast skyttenummer og find skytten frem. Vælg Præmier og hvis skytten skal have præmie vises dette med grønt. Højreklik på skytten og vælg Uddél præmie. Såfremt labelprinter er valgt og Udskriv labels ved uddeling af præmier er valgt kommer der automatisk en label ud ved uddelingen. Præmielabels Udskrift af præmielabels aktiveres under Indstillinger / Præmiekrav / Filer / Udskriv labels ved uddeling af præmier Side 31 af 66

32 Mesterskabskrav Indlægges mesterskabskrav vil bestilling af skydetider for mesterskabsskydninger blive kontrolleret mod disse krav. Der kan indlægges faste krav eller vejledende krav. Side 32 af 66

33 Er kravet lagt ind som vejledende kommer programmet med en advarsel om at man ikke møder kravet. Man får dog mulighed for at oprette tiden alligevel. Er kravet lagt ind som fast kommer programmet med en besked om at skydetiden ikke kan bestilles. Side 33 af 66

34 Egne klasser Oprettelse af egne klasser foretages med udgangspunkt i de i skyttebogen definerede standard klasser. Her er f.eks. vist hvordan man kan oprette en handikap klasse med udgangspunkt i regelsættet for åben klasse skydninger. Dvs. samme antal skud, samme skivetypre, samme indrangeringsorden osv. Der skal oprettes klasse til hovedskydning og mesterskab dannes automatisk baseret på hovedskydningen. Side 34 af 66

35 Kongsberg Stævneprogrammet understøtter ligesom i tidligere versioner dataudveksling med Kongsberg og Megalink anlæg til elektronisk skudmarkering. Orion / MLLeder program fra Kongsberg / Megalink skal være installeret på samme PC som stævneprogrammet og funktionen aktiveres under fanebladet Indstillinger. Højreklik på DDS ikonet og du kan vælge Overfør navne som foretager en tvangsopdatering af navnen i Orion serveren og dermed på Kongsberg skærmene. Dette gøres for ikke at skulle vente 5 minutter indtil den automatiske synkronisering starter. Ligeledes kan man vælge at se Vis log information. Her vil fremgå hvilke dataoverførsler der er foretaget samt status på de enkelte overførsler. Bruges i forbindelse med fejlfinding. Side 35 af 66

36 Megalink Datamappe Resultatprogram skal stå til MLRES Mappen som angives i feltet mappe skal også angives i SP3 Side 36 af 66

37 Skydeprogram Skydeprogrammet skal opsættes så det svarer til stævneprogrammet forventning om skydeprogram: Side 37 af 66

38 Opsætning af øvelsen Når øvelsen opsættes skal skydeprogrammet fra punktet før vælges. kal ligeledes angives i SP3 Side 38 af 66

39 Fejlsøgning Hvis der kommer navne til MLLeder men ikke resultater retur til stævneprogrammet kan SP3 s log bruges til fejlsøgning. Når udveksling med Megalink er aktiveret i SP3 kommer der er lille DDS-logo i meddelelsesområdet i nederste hjørne af skærmen Hvis man højre-klikker på DDS-logoet kan man vælge Vis log Feltet Beskrivelse kan give en forklaring på hvorfor resultater ikke indlæses. Side 39 af 66

40 Selvbetjening Selvbetjeningsfunktion som oprindeligt er udviklet som et selvstændigt program til DM. Nu tilbydes denne funktion integreret i stævneprogrammet således at foreninger/landsdele får denne mulighed. Funktionen anvendes til at skytter selv kan slå skydetider og resultater op for eget skyttenummer. Tilsluttes en bon-printer til pc en med selvbetjeningsfunktionen kan der skrives en bon med skydetider. Funktionen udskriv er kun tilstede såfremt bonprinter ar aktiveret. Selvbetjeningsfunktionen afbrydes ved at trykke på krydset i øverste højre hjørne af siden. Side 40 af 66

41 Storskærmsvisning Som erstatning for den gamle video visning er der i SP3 kommet funktionen Storskærmsvisning under fanebladet Indstillinger. Storskærmsvisningen har en række indstilllinger stille på tiden mellem skærmopdateringerne vælge mellem enkelt-/dobbeltside vælge holdresultater til eller fra udvælge specifikke discipliner vælge skriftstørrelse De aktuelle indstillinger skal der eksperimenteres lidt med da visningen afhænger meget af det udstyr som er koblet til pc en med stævneprogrammet. Generelt kan anbefales tider mellem sekunder og skriftstørrelse 14 eller mere for enkeltsidevisning og skriftstørrelse 10 til dobbeltside. Visningen har været testet båbe på et tilkoblet 40 fjernsyn i dobbeltsidevisning samt til f.eks. en projektor med alm x 768 opløsning med enkeltsidevisning. Side 41 af 66

42 Enkeltside Dobbeltside Side 42 af 66

43 Online tilmelding - skydetilmelding.dk Er du stævnearrangør som gerne vil bruge skydetilmelding.dk til at styre tilmeldingerne til dit skydestævne? - så læs videre nedenfor. For at oprette stævnet på skydetilmelding.dk, skal du først oprette stævnet i DDS StævneProgram og oprette de skydehold som det skal være muligt at tilmelde sig. Derefter skal du vælge menupunktet "Skydetilmelding.dk" under indstillinger og klikke på knappen "Opret online-tilmelding på skydetilmelding.dk" - derefter overfører stævneprogrammet alle dine skydehold og eventuelle tilmeldinger til skydetilmelding.dk. Trin 1 - Opret stævnet i stævneprogrammet Opret et nyt stævne i stævneprogrammet og følg vejledningen på skærmen. Trin 2 - Hent skyttedata Start med at hente skyttedata. Når skyttedata er hentet skal du indtaste stævnets navn. Side 43 af 66

44 Trin 3 - Stævnets navn og stævnedatoer Indtast stævnets navn, vælg din landsdelsforening og din forening i listerne, og udfyld første og sidste stævnedag. Trin 4 - Opret skydehold Vælg at oprette skydehold og klik på Næste Opret de skydehold som du skal bruge til stævnet. Side 44 af 66

45 Trin 5 - Opret onlinetilmelding Når skydeholdene er oprettet vælges Indstillinger > Skydetilmelding.dk. Klik så på Opret onlinetilmelding på skydetilmelding.dk Side 45 af 66

46 Udfyld adresse, administrationskode og skriv din indbydelse. Klik på Opret for at oprette stævnet. Side 46 af 66

47 Trin 6 - Synkroniser skydehold og åben for tilmelding Når stævnet er oprettet på skydetilmelding.dk skal du synkronisere data. Ved at synkronisere data overfører du de skydehold du har oprettet til skydetilmelding.dk Når data er synkroniseret kan du åbne for tilmeldning ved at klikke "Åben for tilmelding". Side 47 af 66

48 Trin 7 - Hent data når tilmeldingen slutter Når tilmeldingen slutter, skal du bare klikke på "Synkroniser data med skydetilmelding.dk" igen, så henter stævneprogrammet alle tilmeldingerne ned på din computer. Side 48 af 66

49 Automatisk resultatliste i HTML Såfremt der ønskes genereret HTML resultatliste, f.eks. til visning på PC i foreningen, eller i forbindelse med automatisk upload til webside på internettet vælges dette på faneblaadet Indstillinger Stævneprogrammet kan ikke selv sende filen til Internettet men vi har tidligere brugt programmet Auto FTP Manager 5.16 med stor succes. Programmet kan hentes fra internettet og må anvendes gratis såfremt der kun anvendes én automatisk upload profil. Side 49 af 66

50 Afslutning af stævne Lav SP2SOK fil og sørg for at sende denne til din lokale KAP person. Side 50 af 66

51 Deling af stævne Deling af stævne er en ny måde at anvende samme stævne fra flere PC er. Deling af stævne aktiveres fra fanebladet Indstillinger eller gennem det aktive link på forsiden af Hjem fanbebladet som sender dig det rigtige sted hen under indstillinger. Den maskine hvorpå stævnet ligger vil fungere som server i et lokalt netværk med op til 4-5 PC er. Disse kan f.eks. anvendes til Stævnekontor, skivetæller PC, fremvisning af resultater på storskærm o.lign. Side 51 af 66

52 Vælg Aktivér deling af stævnet Acceptér evt. anmodninger fra lokal firewall (Windows 7) Side 52 af 66

53 Anvend delt stævne Såfremt du ønsker at tilslutte dig et stævne som allerede er delt fra en anden PC vælges Åben delt stævne på forsiden når stævneprogrammet startes. I dialog vinduet indtastes navn eller IP adresse på den PC som fungerer som server Side 53 af 66

54 Acceptér evt. anmodninger om tilladelser i firewall Du forbindes nu til det delte stævne. Når du er koblet op mod et delt stævne vil der være en række funktioner som ikke er tilstede. F.eks. kan man ikke dele et stævne som allerede deles af en anden maskine. Eks. På hvilke funktioner der er tilgængelige kan ses på det følgende billede af fanebladet Indstillinger. Side 54 af 66

55 Side 55 af 66

56 A ben stævne pa Microsoft SQL Server For at tilslutte sig et eksisterende stævne på en MSSQL Server højreklikkes på Åben et stævne og der vælges Forbind til et stævne på en SQL Server I dialogvinduet til Forbind til SQL Server vælges navn på server. Det kan være en IP adresse på et lokalt net, eller som vist i eksemplet en server der har publiceret SQL på internettet. Såfremt der fra den ansvarlige SQL person ikke er oplyst noget specifikt portnummer, så skal dette ikke angives. Kun i eksemplet her er anvendt en special port for at vise hvordan man kan tilgå en sådan. Side 56 af 66

57 Der anvendes desuden navn og kodeord på den oplyste bruger (i dette tilfælde SPBruger ) og når disse er indtastet trykkes på Test. Når dette vindue dukker op vælges den relevante database på drop-down listen. I eksemplet er vist databasen MDS2011. Der trykkes på OK og stævnet åbnes. Side 57 af 66

58 Installation af Microsoft SQL Server Ved store stævnearrangementer hvor der er mange PC er der har behov for at koble på samme stævne kan opsættes en Microsoft SQL Server til at styre databaserne til stævnet. Dette kunne f.eks. være ved afholdelse af DM, Jubilæumsstævne, Jyllandsstævnet, Ø-Stævnet, Landsdelsmesterskaber eller lign. Enhver form for detail information om internet publicering er uden for denne hvad der forventes tilbudt i denne manual. Sikkerhedsproblematikken vedr. internet publicering af SQL forventes varetaget af personer, som har indgående kendskab til MSSQL og sikring af denne. Opret SQL Service Account Åben Windows kontrolpanelet Side 58 af 66

59 Side 59 af 66

60 Side 60 af 66

61 Microsoft Powershell Forud for installationen af MS SQL skal installeres Microsoft Powershell Den kan hentes og installeres fra dette link : Når.Net er installeret genstartes computeren og du kan gå i gang med MS SQL. Side 61 af 66

62 Microsoft SQL Express 2008 R2 Microsoft tilbyder en gratis version af MS SQL, som kan hentes via internettet. Kør programmet SQLEXPRWT_x86_ENU.exe (32-bit udgave) eller SQLEXPRWT_x64_ENU.exe (64-bit udgave). Vælg New installation Side 62 af 66

63 Side 63 af 66

64 Side 64 af 66

65 Side 65 af 66

66 Side 66 af 66

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul Grønne Danmark Produkt og skiltemodul 2006 TP Consult Denne vejledning består dels af generelle beskrivelser af funktionerne i både skiltemodulet og produktmodulet, dels af enkle øvelser i at anvende dem.

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere