DDS STÆVNEPROGRAM V3.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDS STÆVNEPROGRAM V3.0"

Transkript

1 DDS STÆVNEPROGRAM V3.0 Manual Dette dokument indeholder installationsvejledning samt brugermanual DDS Stævneprogram version 3.0 Side 1 af 66

2 Indholdsfortegnelse Revisionsoversigt... 4 Installation... 5 Start af programmet Opret nyt stævne Opdatering af skyttedata Information til KAP person Terrænstævne Opret Terrænbane Indtast/ret oplysninger på terrænbanen Antal mål Inderring Skiver Tips til oplysninger på de enkelte stationer Kommentar Ret Klasser Banelister Resultatindtastning Præmier Præmiekrav Præmieuddeling Præmielabels Mesterskabskrav Egne klasser Kongsberg Megalink Datamappe Skydeprogram Opsætning af øvelsen Fejlsøgning Selvbetjening Side 2 af 66

3 Storskærmsvisning Enkeltside Dobbeltside Online tilmelding - skydetilmelding.dk Automatisk resultatliste i HTML Afslutning af stævne Deling af stævne Anvend delt stævne Åben stævne på Microsoft SQL Server Installation af Microsoft SQL Server Opret SQL Service Account Microsoft Powershell Microsoft SQL Express 2008 R Side 3 af 66

4 Revisionsoversigt Beskrivelse Dato Oprindelig udgivelse til KAPSseminar Bjarne R. Olesen Tilføjet afsnit om opsætning til Terrænskydning Linda Houben Tilføjet afsnit om online tilmelding samtmegalink/mlleder information Brian Skopek Tilføjet afsnit om delt stævne samt MS SQL server Bjarne R. Olesen Tilføjet afsnit om præmier Bjarne R. Olesen Side 4 af 66

5 Installation Med Internet Explorer gås til adressen Tryk på Install Vælg Kør Vælg Kør Side 5 af 66

6 Vælg Accept Vælg Accept Side 6 af 66

7 Vælg Accept Så kører installationen Vælg Fortsæt Vælg Yes og maskinen genstarter Side 7 af 66

8 Vælg Kør Vælg Fortsæt Vælg Fortsæt Vælg Fortsæt Side 8 af 66

9 Vælg Install Nu installerer selve Stævneprogrammet Programmet er færdiginstalleret og startes fra ikon på skrivebordet eller fra Start menuen Side 9 af 66

10 Start af programmet Programmet startes fra ikon på skrivebordet eller fra Start menuen Når programmet startes prøver programmet at finde en evt. opdatering på internettet hvis en sådan skulle være tilstede. Side 10 af 66

11 Opret nyt stævne Ved oprettelse af nyt stævne vælges placeringen hvor man ønsker stævnet gemt. Stævnet består kun af én (1) fil og stævnet kan flyttes hvorhen det skal være efterfølgende, blot skal man åbne det ved at vælge Åbn eksisterende og så finde det sted man nu havde valgt at gemme stævnet. Ved oprettelsen skal der indlæses skyttedata direkte fra DDS klassifikationsserveren i Vingsted. Derfor skal PCen på hvilken stævnet oprettes kunne tilgå internettet. Stævnet kan efter oprettelsen flyttes til anden PC hvis dette skulle være nødvendigt. Side 11 af 66

12 Side 12 af 66

13 Opdatering af skyttedata Stævneprogrammet opdaterer skytte klassifikationsdata via internettet. Første gang disse data hentes på nettet er som tidligere beskrevet når stævne oprettes. Inden stævnet påbegyndes skal stævnearrangøren sikre sig, evt. i samarbejde med den lokale KAP person, at klassifikationsdata er korrekte. Stævneprogrammet checker om skyttedata er indlæst for mere end 7 dage siden og skulle dette være tilfældet vil man få en advarsel på skærmen om at det er tid til opdatering af data. Side 13 af 66

14 Skyttedata opdateres ved at gå til fanebladet Indstillinger, vælge menupunktet Skyttedata i venstre menu og derefter at trykke på knappen Opdatér skyttedata Side 14 af 66

15 Information til KAP person I forbindelse med både oprettelse af nyt stævne samt ved opdatering af skyttedata før/under et stævne vil der blive sendt en til orientering af KAP personen i den pågældende landsdel hvori stævnet afvikles om opdatering af data. Dette gøres for at sikre at KAP personen til alle tider er bekendt med stævner som afvikles i landsdelen, samt for at sikre at klassifikationsdata er så korrekte som muligt inden stævnet afvikles. Ved oprettelse af nye stævner gives følgende information i meddelelsesområdet i SOKweb: og derudover sendes en mail til kap-personen med samme indhold: Ved opdatering af skyttedata gives ligeledes både besked i meddelelsesområdet samt mail. Bemærk: Hvis ordet Test indgår i stævnenavnet vil der hverken blive sendt mail eller registreret besked i SOKweb. Side 15 af 66

16 Terrænstævne Når et stævne er oprettet og der er hentet skyttedata, så kan stævnet sættes op. Først skal skydeholdene oprettes. Gå til fanebladet Indstillinger, vælg punktet Skydehold og klik på linket Opret nye skydehold. I boksen, der kommer frem, angives et sigende navn på banen. Øvrige oplysninger, der skal udfyldes er: Første skydetid, klokken. I eksemplet kl Sidste skydetid, klokken. I eksemplet kl Skydetid, minutter. I eksemplet 6 minutter (det antal minutter der skal være mellem hvert hold) Pause mellem skydehold: I eksemplet 0 minutter (Bruges ikke på terræn) Opret fra banenummer. I eksemplet 1 (første standplads er på terræn altid 1) Opret til banenummer. I eksemplet 5 (sidste standplads - afhænger af maks. antal skytter pr. patrulje) Discipliner og klasser: Marker alle terræn discipliner af. Vi ændrer dette pr. hold senere. Klik på knappen Opret. Alle skydehold oprettes automatisk. Side 16 af 66

17 Når alle skydehold er oprettet kommer nedenstående boks. Vælg Ja, hvis du skal oprette flere hold. Vælg Nej hvis du er færdig med at oprette skydehold. Du kan selv om du klikker nej altid oprette flere hold fra fanebladet Indstillinger og punktet Skydehold som beskrevet herover. Tjek at dine skydehold er oprettet med 6 minutters interval ved at klikke på drop-down boksen ud for banen du lige har oprettet. Side 17 af 66

18 Opret Terrænbane Efter dine skydehold er oprettet, skal vi have angivet at det er en terrænskydningsbane. Gå til fanebladet Indstillinger og vælg punktet Terrænbaner. Klik på linket Opret terrænbane Felterne i billedet bliver nu aktive, og det er muligt at indtaste data for terrænbanen. Data for de enkelte stationer kommer frem, når antal skud er angivet. Banenavn: Angiv et sigende navn for banen. I eksemplet Pistolterræn Sekundskydning. Skal markeres, hvis der er sekundskydning til stævnet. I eksemplet er det markeret. Antal stationer. Det antal stationer der er til stævnet. I eksemplet 8. Side 18 af 66

19 Antal skud pr. station. I eksemplet 5 (på pistolterræn er det altid 5) Terræn banen gælder for disciplinerne. Marker dem, der skal anvendes til stævnet. Klik på knappen Gem. Terrænbanen er nu gemt. Oplysninger om de enkelte stationer er ikke indtastet. Ved oprettelsen af et stævne er disse oplysninger ikke altid færdige. Det er altid muligt at gå til bage til terrænbanen og indtaste/rette disse oplysninger. Side 19 af 66

20 Indtast/ret oplysninger på terrænbanen Gå til fanebladet Indstillinger og vælg punktet Terrænbaner. Vælg den terrænbane der skal rettes. I eksemplet Pistolterræn. Når banen vælges på listen kommer oplysningerne automatisk frem på skærmen. Det er nu muligt at indtaste detaljer på stævnet som antal mål pr. station, form og farve på skiver mm. Disse oplysninger kan også indtastes ved banen oprettelse, men er ikke nødvendigt. Er stævnet en nåleskydning, så skal disse oplysninger være indtastet, da de så kan komme med på resultatlisten efter alle har skudt. Antal mål For hver station er det muligt at indtaste antal mål. Når dette er indtastet bliver de felter, der ikke skal udfyldes af stationscheferne på skydekortet markeret med gråt. Det vil sige er der kun 3 skiver på en station, så er der kun 3 felter at skrive i. I feltet kan der skrives et tal (mellem 1 og 5) eller der kan vælges fra dropdown boksen. Side 20 af 66

21 Inderring Denne markeres, hvis der på den pågældende station anvendes en skive med inderring. Der vil på skydekortet være et felt til at skrive point. Skiver Når der vælges Klik er det muligt at angive detaljer for de enkelte mål/skiver på den pågældende station. Skive. Her kan der vælges mellem alle skiver. Eksempelvis C15 Afstand. Her skrives den afstand skiven står på. Eksempelvis 22. Farve. Vælg mellem sort, gul eller grøn. Stilling. Det er kun nødvendigt at vælge stilling til mål 1 på en station, da dette ikke ændres under en skydning på de enkelte stationer. Når alle felter er udfyldte (-stilling) vælges OK og den enkelte station er gemt. Side 21 af 66

22 Når alle oplysninger på skiverne er indtastet er det vigtigt at vælge Gem på siden med hele terrænbanen. Side 22 af 66

23 Tips til oplysninger på de enkelte stationer Brug tabuleringsknappen til at hoppe mellem de enkelte felter. Inderring kan markeres ved at bruge mellemrumsknappen. Skiver kan vælges ved at brug mellemrumsknappen. På felter med Dropdown kan der bruges Alt pil-ned til at folde ud med og piletaster til at gå ned af listen med. Et felt på listen vælges med Tabuleringsknappen, der så både vælger og går videre til næste felt, der skal redigeres. Kommentar Dette felt kan angives til eksempelvis at skrive Vippemål eller andre bemærkninger, der er anvendelige for stævnet. Side 23 af 66

24 Ret Klasser Ved stævnet oprettelse satte vi alle terrændiscipliner på alle skydehold. Dette for at terrænbanen optræder som 1 stævne og for at give fleksibilitet hvis skydeholdene senere skal rettes hvis der er for mange cal. 22 tider i forhold til antal tilmeldte grov-tider eller omvendt. For at rette de enkelte skydehold vælges fanebladet Indstillinger og punktet Skydehold. Vælg det skydehold på listen der skal rettes. Eksempelvis det hold kl. 08:24. Side 24 af 66

25 Vælg linket Ret klasser I boksen der kommer frem, fjernes markeringen for de discipliner, der ikke skal skydes på holdet. I eksemplet er GP32, GR og GPA fjernet. Klik på Gem for at gemme. Før Efter Dette gøres for alle skydehold, der skal ændres. Side 25 af 66

26 Banelister Banelister/skydekort, til at notere resultater på i terrænet, udskrives fra Fanebladet Udskrifter og punktet Banelister. Marker det eller de skydehold, der skal udskrives banelister til. Når der er valgt et skydehold bliver felterne Udskriv fra bane og til bane automatisk udfyldt med et antal standpladser, der er på banen. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at ændre i disse. Hvis der skal bruges mere end 1 kopi, kan tallet i feltet Kopier ændres. Sæt prik i Udskrift med terrænbane for at udskrive det skydekort skytterne skal have med i terrænet. Klik på Udskriv. I boksen, der kommer frem, kan der vælges den printer der ønskes udskrevet til, eller det kan vælges at se udskriften på skærmen. Klik OK, når valget mellem udskriftsmulighederne er valgt. Side 26 af 66

27 Vælges der Vis udskrift på skærmen, kan man fra det visningsbillede, der kommer frem, vælge at udskrive til printer, fra printikonet i øverste venstre hjørne. Klik på Luk for at lukke visningsbilledet. Resultatindtastning Når skydekortet kommer retur, skal resultaterne indtastet. Dette gøres fra fanebladet Skydehold og punktet Resultat fra skydehold Vælg det skydehold på dropdownlisten der skal registreres resultat på. I eksemplet er det holdet kl. 08:00. Banenummer 1 er automatisk valgt. Er der ikke noget resultat til bane nr. 1, så rettes dette tal til det banenummer, der er resultat fra. Eksempelvis nr. 2. Vælg Indtast resultat når det rigtige banenummer er valgt. Side 27 af 66

28 I boksen der kommer frem er det nu muligt at indtaste de resultater skytten har skudt ud fra skydekortet. Bemærk, at det ikke er muligt at indtaste resultater for flere mål, end den enkelte stationer har. På station 7 er der i eksemplet mulighed for at indtaste resultatet på inderring. Klik på Gem, når alle resultater er indtastet. Side 28 af 66

29 Kommer nedenstående boks under indtastningen er det fordi, der er noteret for mange point på skydekortet eller der er lavet en indtastningsfejl. Vælg OK og ret indtastningen jævnfør skyttebogens regler. Side 29 af 66

30 Præmier Præmiekrav Præmiekrav kan med det nye stævneprogram foretages automatisk ved at indlægge kriterier for præmieberegning. Kriterierne variere fra stævne til stævne og der er derfor medtaget et udvalg af de kriterier, som oftest anvendes. 1. Præmie til X % 2. Præmie til hver X. skytte 3. Præmie for hver 1+X. skytte 4. X præmier i alt Type 1 anvendes f.eks. til DM hovedskydningerne hvor man tildeler præmie til 20% af skytterne. Type 4 anvendes oftest i mesterskabsrækkerne hvor man på forhånd har taget stilling til at der skal uddeles 3 medaljer (G,S,B) Type 2 og 3 anvendes oftest i foreningsssammenhæng hvor man tildeler præmier afhængig af deltagerantallet i en klasse. Eksempel : Type 3 med X = 3 1 skytte = 1 præmie 4 skytter = 2 præmier 7 skytter = 3 præmier osv. Kolonnen til højre anvendes til at afrunde præmieantallet op/ned. Hvis man ønsker at justere på præmieberegningen kan kriterierne ændres og præmiepointkravet genberegnes eller der kan foretages manuelle justeringer på fanen Indlæg manuelle præmiekrav. Side 30 af 66

31 Præmieuddeling Uddeling af præmier for enkeltskytte gøres fra fanebladet Skytter Indtast skyttenummer og find skytten frem. Vælg Præmier og hvis skytten skal have præmie vises dette med grønt. Højreklik på skytten og vælg Uddél præmie. Såfremt labelprinter er valgt og Udskriv labels ved uddeling af præmier er valgt kommer der automatisk en label ud ved uddelingen. Præmielabels Udskrift af præmielabels aktiveres under Indstillinger / Præmiekrav / Filer / Udskriv labels ved uddeling af præmier Side 31 af 66

32 Mesterskabskrav Indlægges mesterskabskrav vil bestilling af skydetider for mesterskabsskydninger blive kontrolleret mod disse krav. Der kan indlægges faste krav eller vejledende krav. Side 32 af 66

33 Er kravet lagt ind som vejledende kommer programmet med en advarsel om at man ikke møder kravet. Man får dog mulighed for at oprette tiden alligevel. Er kravet lagt ind som fast kommer programmet med en besked om at skydetiden ikke kan bestilles. Side 33 af 66

34 Egne klasser Oprettelse af egne klasser foretages med udgangspunkt i de i skyttebogen definerede standard klasser. Her er f.eks. vist hvordan man kan oprette en handikap klasse med udgangspunkt i regelsættet for åben klasse skydninger. Dvs. samme antal skud, samme skivetypre, samme indrangeringsorden osv. Der skal oprettes klasse til hovedskydning og mesterskab dannes automatisk baseret på hovedskydningen. Side 34 af 66

35 Kongsberg Stævneprogrammet understøtter ligesom i tidligere versioner dataudveksling med Kongsberg og Megalink anlæg til elektronisk skudmarkering. Orion / MLLeder program fra Kongsberg / Megalink skal være installeret på samme PC som stævneprogrammet og funktionen aktiveres under fanebladet Indstillinger. Højreklik på DDS ikonet og du kan vælge Overfør navne som foretager en tvangsopdatering af navnen i Orion serveren og dermed på Kongsberg skærmene. Dette gøres for ikke at skulle vente 5 minutter indtil den automatiske synkronisering starter. Ligeledes kan man vælge at se Vis log information. Her vil fremgå hvilke dataoverførsler der er foretaget samt status på de enkelte overførsler. Bruges i forbindelse med fejlfinding. Side 35 af 66

36 Megalink Datamappe Resultatprogram skal stå til MLRES Mappen som angives i feltet mappe skal også angives i SP3 Side 36 af 66

37 Skydeprogram Skydeprogrammet skal opsættes så det svarer til stævneprogrammet forventning om skydeprogram: Side 37 af 66

38 Opsætning af øvelsen Når øvelsen opsættes skal skydeprogrammet fra punktet før vælges. kal ligeledes angives i SP3 Side 38 af 66

39 Fejlsøgning Hvis der kommer navne til MLLeder men ikke resultater retur til stævneprogrammet kan SP3 s log bruges til fejlsøgning. Når udveksling med Megalink er aktiveret i SP3 kommer der er lille DDS-logo i meddelelsesområdet i nederste hjørne af skærmen Hvis man højre-klikker på DDS-logoet kan man vælge Vis log Feltet Beskrivelse kan give en forklaring på hvorfor resultater ikke indlæses. Side 39 af 66

40 Selvbetjening Selvbetjeningsfunktion som oprindeligt er udviklet som et selvstændigt program til DM. Nu tilbydes denne funktion integreret i stævneprogrammet således at foreninger/landsdele får denne mulighed. Funktionen anvendes til at skytter selv kan slå skydetider og resultater op for eget skyttenummer. Tilsluttes en bon-printer til pc en med selvbetjeningsfunktionen kan der skrives en bon med skydetider. Funktionen udskriv er kun tilstede såfremt bonprinter ar aktiveret. Selvbetjeningsfunktionen afbrydes ved at trykke på krydset i øverste højre hjørne af siden. Side 40 af 66

41 Storskærmsvisning Som erstatning for den gamle video visning er der i SP3 kommet funktionen Storskærmsvisning under fanebladet Indstillinger. Storskærmsvisningen har en række indstilllinger stille på tiden mellem skærmopdateringerne vælge mellem enkelt-/dobbeltside vælge holdresultater til eller fra udvælge specifikke discipliner vælge skriftstørrelse De aktuelle indstillinger skal der eksperimenteres lidt med da visningen afhænger meget af det udstyr som er koblet til pc en med stævneprogrammet. Generelt kan anbefales tider mellem sekunder og skriftstørrelse 14 eller mere for enkeltsidevisning og skriftstørrelse 10 til dobbeltside. Visningen har været testet båbe på et tilkoblet 40 fjernsyn i dobbeltsidevisning samt til f.eks. en projektor med alm x 768 opløsning med enkeltsidevisning. Side 41 af 66

42 Enkeltside Dobbeltside Side 42 af 66

43 Online tilmelding - skydetilmelding.dk Er du stævnearrangør som gerne vil bruge skydetilmelding.dk til at styre tilmeldingerne til dit skydestævne? - så læs videre nedenfor. For at oprette stævnet på skydetilmelding.dk, skal du først oprette stævnet i DDS StævneProgram og oprette de skydehold som det skal være muligt at tilmelde sig. Derefter skal du vælge menupunktet "Skydetilmelding.dk" under indstillinger og klikke på knappen "Opret online-tilmelding på skydetilmelding.dk" - derefter overfører stævneprogrammet alle dine skydehold og eventuelle tilmeldinger til skydetilmelding.dk. Trin 1 - Opret stævnet i stævneprogrammet Opret et nyt stævne i stævneprogrammet og følg vejledningen på skærmen. Trin 2 - Hent skyttedata Start med at hente skyttedata. Når skyttedata er hentet skal du indtaste stævnets navn. Side 43 af 66

44 Trin 3 - Stævnets navn og stævnedatoer Indtast stævnets navn, vælg din landsdelsforening og din forening i listerne, og udfyld første og sidste stævnedag. Trin 4 - Opret skydehold Vælg at oprette skydehold og klik på Næste Opret de skydehold som du skal bruge til stævnet. Side 44 af 66

45 Trin 5 - Opret onlinetilmelding Når skydeholdene er oprettet vælges Indstillinger > Skydetilmelding.dk. Klik så på Opret onlinetilmelding på skydetilmelding.dk Side 45 af 66

46 Udfyld adresse, administrationskode og skriv din indbydelse. Klik på Opret for at oprette stævnet. Side 46 af 66

47 Trin 6 - Synkroniser skydehold og åben for tilmelding Når stævnet er oprettet på skydetilmelding.dk skal du synkronisere data. Ved at synkronisere data overfører du de skydehold du har oprettet til skydetilmelding.dk Når data er synkroniseret kan du åbne for tilmeldning ved at klikke "Åben for tilmelding". Side 47 af 66

48 Trin 7 - Hent data når tilmeldingen slutter Når tilmeldingen slutter, skal du bare klikke på "Synkroniser data med skydetilmelding.dk" igen, så henter stævneprogrammet alle tilmeldingerne ned på din computer. Side 48 af 66

49 Automatisk resultatliste i HTML Såfremt der ønskes genereret HTML resultatliste, f.eks. til visning på PC i foreningen, eller i forbindelse med automatisk upload til webside på internettet vælges dette på faneblaadet Indstillinger Stævneprogrammet kan ikke selv sende filen til Internettet men vi har tidligere brugt programmet Auto FTP Manager 5.16 med stor succes. Programmet kan hentes fra internettet og må anvendes gratis såfremt der kun anvendes én automatisk upload profil. Side 49 af 66

50 Afslutning af stævne Lav SP2SOK fil og sørg for at sende denne til din lokale KAP person. Side 50 af 66

51 Deling af stævne Deling af stævne er en ny måde at anvende samme stævne fra flere PC er. Deling af stævne aktiveres fra fanebladet Indstillinger eller gennem det aktive link på forsiden af Hjem fanbebladet som sender dig det rigtige sted hen under indstillinger. Den maskine hvorpå stævnet ligger vil fungere som server i et lokalt netværk med op til 4-5 PC er. Disse kan f.eks. anvendes til Stævnekontor, skivetæller PC, fremvisning af resultater på storskærm o.lign. Side 51 af 66

52 Vælg Aktivér deling af stævnet Acceptér evt. anmodninger fra lokal firewall (Windows 7) Side 52 af 66

53 Anvend delt stævne Såfremt du ønsker at tilslutte dig et stævne som allerede er delt fra en anden PC vælges Åben delt stævne på forsiden når stævneprogrammet startes. I dialog vinduet indtastes navn eller IP adresse på den PC som fungerer som server Side 53 af 66

54 Acceptér evt. anmodninger om tilladelser i firewall Du forbindes nu til det delte stævne. Når du er koblet op mod et delt stævne vil der være en række funktioner som ikke er tilstede. F.eks. kan man ikke dele et stævne som allerede deles af en anden maskine. Eks. På hvilke funktioner der er tilgængelige kan ses på det følgende billede af fanebladet Indstillinger. Side 54 af 66

55 Side 55 af 66

56 A ben stævne pa Microsoft SQL Server For at tilslutte sig et eksisterende stævne på en MSSQL Server højreklikkes på Åben et stævne og der vælges Forbind til et stævne på en SQL Server I dialogvinduet til Forbind til SQL Server vælges navn på server. Det kan være en IP adresse på et lokalt net, eller som vist i eksemplet en server der har publiceret SQL på internettet. Såfremt der fra den ansvarlige SQL person ikke er oplyst noget specifikt portnummer, så skal dette ikke angives. Kun i eksemplet her er anvendt en special port for at vise hvordan man kan tilgå en sådan. Side 56 af 66

57 Der anvendes desuden navn og kodeord på den oplyste bruger (i dette tilfælde SPBruger ) og når disse er indtastet trykkes på Test. Når dette vindue dukker op vælges den relevante database på drop-down listen. I eksemplet er vist databasen MDS2011. Der trykkes på OK og stævnet åbnes. Side 57 af 66

58 Installation af Microsoft SQL Server Ved store stævnearrangementer hvor der er mange PC er der har behov for at koble på samme stævne kan opsættes en Microsoft SQL Server til at styre databaserne til stævnet. Dette kunne f.eks. være ved afholdelse af DM, Jubilæumsstævne, Jyllandsstævnet, Ø-Stævnet, Landsdelsmesterskaber eller lign. Enhver form for detail information om internet publicering er uden for denne hvad der forventes tilbudt i denne manual. Sikkerhedsproblematikken vedr. internet publicering af SQL forventes varetaget af personer, som har indgående kendskab til MSSQL og sikring af denne. Opret SQL Service Account Åben Windows kontrolpanelet Side 58 af 66

59 Side 59 af 66

60 Side 60 af 66

61 Microsoft Powershell Forud for installationen af MS SQL skal installeres Microsoft Powershell Den kan hentes og installeres fra dette link : Når.Net er installeret genstartes computeren og du kan gå i gang med MS SQL. Side 61 af 66

62 Microsoft SQL Express 2008 R2 Microsoft tilbyder en gratis version af MS SQL, som kan hentes via internettet. Kør programmet SQLEXPRWT_x86_ENU.exe (32-bit udgave) eller SQLEXPRWT_x64_ENU.exe (64-bit udgave). Vælg New installation Side 62 af 66

63 Side 63 af 66

64 Side 64 af 66

65 Side 65 af 66

66 Side 66 af 66

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004 Copyright 2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT C5 Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Installations Vejledning Version 3.0 incl. SP 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012 SkoleIntra En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er SkoleIntra-pakken?...5 LærerIntra...5 Skoleporten...5 ElevIntra...5 ForældreIntra...5 Fællesnettet...5

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere