Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. 40 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. 40 år"

Transkript

1 Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 40 år

2 DIMS Jubilæumsbog er udgivet af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab i anledning af selskabets 40-års jubilæum i Redaktør: Erik Darre DTP: Gorm Helleberg Rasmussen Tryk: EJ Offset, 8330 Beder Dansk Idrætsmedicinsk Selskab Sekretær Birthe Jochumsen Liljeparken Vallensbæk Tlf: (dag) Tlf: (aften) Fax: DIMS hjemmeside:

3 JUBILÆUMSBOG DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

4 4

5 INDHOLD FORORD... 9 RØDDERNE BAGUD Den arbejdsfysiologiske pionerindsats Den idrætsmedicinske indsats over for idrætsudøveren Et landsdækkende idrætslægesystem etableres og DIMS dannes Selskabets første vedtægter og den første kursusaktivitet FRA FAGFORENING TIL TVÆRFAGLIGT SELSKAB En opgangstid på vej Selskabets eksplosive vækst Nye vedtægter, medlemskategorier og medlemstal Oprettelse af kursusudvalg/uddannelsesudvalg DIMS får et logo Etiske regler for DIMS IDRÆTSMEDICINSKE UDDANNELSESAKTIVITETER Jægersborg kurserne - Universitetskursus i idrætsmedicin trin 1 og trin 2 Idrætsmedicinske kurser på vintersportssteder Kurser i idrætsmedicin relateret til idrætsgrene Idrætsmedicinske kollokvier og aftenarrangementer Studenterkursus i idrætsmedicin 5

6 ET SPECIALE I IDRÆTSMEDICIN - ELLER HVAD? DIMS Specialeudvalg Forhandlinger med Sundhedsstyrelsen MEDLEMSBLADET De første år DIMS Bulletin Litteraturservice Dansk Sportsmedicin NORDISK SAMARBEJDE Det spirende samarbejde Et formelt nordisk samarbejde indledes Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports Kongresser i idrætsmedicin DET INTERNATIONALE SAMARBEJDE FIMS North West European Chapter of FIMS SAMARBEJDE MED DANSK/DANMARKS IDRÆTS-FORBUND De indlysende tætte relationer til DIF DIFs Idrætslægeudvalg Idrætsmedicinsk Forum 6

7 DET IDRÆTSMEDICINSKE BEHANDLINGSSYSTEM MOD 50 ÅRS JUBILÆET Indledning Idrætsmedicinen som et nyt sub-/superspeciale Det fremtidige antal idrætsmedicinske selskaber/foreninger Samfundsopgaver indenfor idrætsmedicinen Den idrætsmedicinske uddannelse Formidling af idrætsmedicinsk viden Den idrætsmedicinske service i Danmark Det skandinaviske og øvrige internationale samarbejde Afslutning APPENDICES Formænd for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 2. Æresmedlemmer i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 3. Etiske regler for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 7

8 8

9 FORORD Erik Darre Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) kunne i 1998 fejre sit 40-års jubilæum. Det blev besluttet, at begivenheden blandt andet skulle markeres ved udgivelse af et jubilæumsskrift, som undertegnede, efter aftale med selskabets bestyrelse, blev gjort ansvarlig for. Umiddelbart virkede opgaven som overskuelig, men desværre viste det for opgaven så nødvendige kildemateriale sig at være ret så mangelfuldt. Fra selskabets første år foreligger der intet systematisk arkiv, men ved gennemgang af Danmarks Idræts-Forbunds arkiver er det dog lykkedes at finde dokumenter, som delvis kan belyse denne periode i selskabets historie. En kompensation for det manglende kildemateriale kunne være personlige samtaler med datidens ledere af selskabet. Men desværre står vi her over for den sørgelige kendsgerning, at de væsentligste ressourcepersoner fra selskabets første 20 år alle i dag er afgået ved døden. Heldigvis foreligger der et omfattende kildemateriale fra de seneste 20 år, og da denne periode samtidigt er sammenfaldende med selskabets store vækst- og stabiliseringsperiode, er der naturligt sat specielt fokus på denne periode i DIMS historie. Jubilæumsskriftet dokumenterer, at DIMS i dag har udviklet sig til et af de førende lægevidenskabelige selskaber, og som det fremgår af Allan Buhl Nielsens indlæg, er udviklingsmulighederne frem mod 50- års jubilæet mange og meget spændende. God fornøjelse med læsningen. 9

10 10

11 RØDDERNE BAGUD Erik Darre Den arbejdsfysiologiske pionerindsats Inden for det arbejdsfysiologiske (eller idrætsfysiologiske) område har Danmark meget stolte traditioner, og et kraftcenter opstod i begyndelsen af 1900-tallet ved Københavns Universitet på dette område. Navne som August Krogh ( ), Marie Krogh ( ) og Johannes Lindhard ( ) var blandt de første. En kulminationen på denne første indsats kom i 1920 med August Kroghs Nobelpris i medicin/fysiologi for arbejdet omkring regulationen af blodforsyningen til arbejdende muskler. August Krogh er blevet kaldt ophavsmanden til den moderne arbejds- og idrætsfysiologi, og bl.a. hans introduktion af ergometer-cyklen i 1913 skulle vise sig at få væsentlig betydning for det fremtidige eksperimentelle arbejde. I 1930 erne kom flere navne til. Her kan specielt nævnes Erik Hohwü-Christensen (f.1904), Erling Asmussen (f.1907) og Marius Nielsen (f.1903), som alle gennem de næste 20 år substantielt bidrog til studierne omkring de fysiologiske reaktioner på fysisk arbejde. Den idrætsmedicinske indsats over for idrætsudøveren Den enkelte idrætsudøver havde selvfølgelig en interesse i at blive helbredt for eventuelle skader, mens man fra idrættens side, Dansk Idræts-Forbund (DIF), havde et ønske om at sikre, at idrætsudøveren kunne klare strabadserne inden for den enkelte idrætsdisciplin. Idrætten havde således et ønske om regelmæssige helbredsundersøgelser af de aktive inden konkurrencer. I 1918 blev lægen Knud Secher indvalgt i DIF s bestyrelse, og han begyndte straks at arbejde for den idrætsmedicinske sag. I sin bog Idrættens interne medicin fra 1923 påpegede Secher nødvendigheden af, at lægerne for at kunne give den korrekte rådgivning til idrætsudøverne nødvendigvis måtte have et godt kendskab til idrættens væsen. Efter et indledende komité-arbejde i 1921 oprettede DIF i 1922 et lægekontor, som så den 12. juni 1924 blev afløst af Danmarks første idrætslægeværelse, der blev etableret i København. I 1924 indgik DIF og Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) en aftale om udstedelse af lægelicens til idrætsudøvere forud for 11

12 deltagelse i konkurrence. Ude omkring i landet skulle undersøgelserne foregå hos de praktiserende læger. I 1939 lykkedes det at skaffe midler til en formel uddannelse af dr. med. Ove Bøje ( ) til idrætslæge. Efter forhandlinger med Undervisningsministeriet, Medicinaldirektøren og DIF blev der oprettet et lektorat ved Universitetets Gymnastikteoretiske Laboratorium til Bøje. Tipsloven blev vedtaget i 1948, og blandt intentionerne i loven var, at der skulle tilføres idrætten midler til lægekontrol af de aktive. Det blev herved muligt for DIF i 1949 at ansætte Ove Bøje som cheflæge, ligesom en forsøgsordning med DADL gjorde det muligt at honorere en idrætslæge (Axel Mathiesen, senere DIMS første æresmedlem) for virksomhed et par gange om ugen i et nyindrettet lægeværelse på Østerbro. Da Ove Bøje i 1953 blev udnævnt til overlæge ved Rigshospitalet, forblev han tilknyttet til DIF som idrætsmedicinsk konsulent. Det mangeårige samarbejde mellem Rigshospitalet og den organiserede idræt var hermed blevet indledt. Et landsdækkende idrætslægesystem etableres og DIMS dannes I 1955 blev der indgået en ny og permanent aftale mellem DIF og DADL, som opstillede retningslinier for DIF s ansættelse og aflønning af læger med 1-2 timers ugentlig tjeneste med henblik på profylaktiske undersøgelser af idrætsudøvere, men uden ret til at behandle disse. Aftalen medførte, at DIF nu, som Tipsloven også lagde op til, kunne etablere det længe ønskede landsdækkende idrætsmedicinske serviceapparat. Der blev efterfølgende oprettet ca. 30 såkaldte skoleidrætslægeværelser i en række kommuner rundt om i landet. Kommunerne stillede skolelægeværelserne vederlagsfrit til rådighed for ordningen. Idrætslægeordningen betød, at DIF fra 1955 fik tilknyttet en række læger med interesse for det idrætsmedicinske område. Mange af lægerne havde ligeledes et betydeligt personligt fundament i idrætten. En af idrætslægerne, som blev ansat, var Andreas Handler ( ), der som praktiserende læge og skolelæge i Randers Kommune blev ansat som idrætslæge i Randers fra april Handler havde i en lang årrække arbejdet for idrætten i Randers, bl.a. som formand for idrætsforeningen Randers Freja. Det organisatoriske talent forplantede sig til idrætsmedicinen, og i 1956 tog Andreas Handler initiativer til en sammenslutning af læger med idrætsmedicinsk interesse, hvilket endeligt i 1958 resulterede i den officielle dannelse af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS). Andreas Handler blev naturligt valgt som DIMS første formand og beklædte posten helt frem til Selskabets første vedtægter og den første kursusaktivitet I DIMS første vedtægter fra 1958 står anført, at selskabets formål er at fremme studiet af idrætsmedicin, og formålet skal søges opnået gennem kursus- og foredragsvirksomhed, udsendelse af periodiske idrætsmedicinske meddelelser, samarbejde med DIF samt deltagelse i internationalt samarbejde med lignende udenlandske organisationer. 12

13 Andreas Handler var, sammen med DIF, også hovedmanden bag de første idrætsmedicinske kurser. Kurset i 1958 fandt sted oktober på Idrætshøjskolen i Vejle, mens kursus i 1959 blev afviklet på Rigshospitalet i perioden oktober. I oktober 1960 blev kursus igen afviklet på Idrætshøjskolen i Vejle og denne gang med deltagelse fra de andre nordiske lande. Kursernes indhold var en blanding af gennemgang af regelsæt for de forskellige idrætsgrene i kombination med kliniske demonstrationer. Hovedunderviseren i de kliniske sessioner var overlæge Ove Bøje. Til trods for at disse første idrætsmedicinske kurser havde et meget praktisk og klinisk anvendeligt indhold, var deltagerne stort set kun de frelste, dvs idrætslægerne ansat under DIF. I det hele taget formåede DIMS i sine første mange leveår ikke at tiltrække en medlemsskare ud over, hvad der kunne rekrutteres fra idrætslægernes egen kreds. Det var således naturligt, at DIMS i meget høj grad fik funktion som en form for fagforening for de af DIF ansatte idrætslæger. DIMS første vedtægter fra 1958 Andreas Handler, selskabets formand

14 14

15 FRA FAGFORENING TIL TVÆRFAGLIGT SELSKAB Erik Darre En opgangstid på vej Frem til først i 1970 erne lå DIMS medlemstal nogenlunde konstant på medlemmer. Men midt i 1970 erne begyndte billedet så småt at vende. Et bevis kan findes i et statusbrev fra 1973 om DIMS virksomhed, som blev forfattet af den nytiltrådte DIMS formand, overlæge Preben Thestrup Andersen. Statusbrevet blev oplæst på DIFs årsmøde i 1974, og det fremgik her bl.a.: DIMS har haft den glæde, at kredse uden for idrætslægerne er begyndt at interessere sig for selskabet, og vi har modtaget indmeldelse fra læger, som ikke fungerer som idrætslæger. I 1976 kunne selskabet mønstre 45 medlemmer, hvoraf DIF idrætslæger udgjorde de 31. I 1977 var medlemstallet steget til 61. Preben Thestrup Andersen var overlæge på ortopædkirurgisk afdeling T på Københavns Amtssygehus i Gentofte og DIMS anden formand i perioden Under Thestrups virke blev der på denne afdeling grundlagt en dyb interesse for det idrætsmedicinske område. Thestrup fandt det af vital betydning, at der blev indledt en undervisning i faget idrætsmedicin. En sådan undervisning skulle tilbydes allerede fungerende idrætslæger og samtidig sørge for at udbrede kendskabet til idrætsskadeproblematikken hos andre læger. DIMS tog i konsekvens heraf initiativ til de såkaldte Gentofte-symposier, hvoraf det første blev afholdt januar Frem til 1977 blev der i alt afviklet 5 symposier med forskelligartede emner. Symposiet januar 1975 om træning i teori og praksis indeholdt, set i historisk perspektiv, en meget bemærkelsesværdig session om praktisk træningstilrettelæggelse. I sessionen fortalte 3 danske aktive idrætsudøvere - og læger - om deres erfaringer. Alle 3 læger opnåede en idrætskarriere i den absolutte verdenselite: Sten Smidt-Jensen (atletik), Niels Henry Secher (roning) og Jesper Tørring (atletik). De økonomiske udgifter i forbindelse med de igangsatte undervisningsaktiviteter blev drøftet 15

16 JAN 1973 JAN 1974 JAN 1975 OKT 1976 NOV 1977 Idrætsskader Træning og skeletmuskulatur Træning, teori og praksis Columnaproblemer Fodboldskader Emner for de såkaldte Gentofte-symposier i idrætsmedicin på selskabets generalforsamling 25. januar Der var enighed om at forsøge at videreføre aktiviteterne, og for fortsat at tiltrække kvalificerede undervisere, skulle honorering også fremover følge de gældende takster i henhold til Lægeforeningens regler. Et princip der lige siden har været styrende for DIMS uddannelsesaktiviteter. Det øgede aktivitetsniveau i selskabet betød, at bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen i januar 1975 foreslog en udvidelse af bestyrelsen fra de oprindelige 3 medlemmer til 5 medlemmer. Forslaget blev vedtaget, og Hans Salling og Jens Halkjær Kristensen blev valgt til de nye bestyrelsesposter. Ved samme generalforsamling blev selskabets stifter Andreas Handler og professor Ove Bøje valgt som æresmedlemmer af selskabet. I 1981 blev det ved hjælp af en privat donation muligt at gennemføre en idrætsmedicinsk foredragsrække på KAS Gentofte. Disse såkaldte Gentofteforelæsninger blev gennemført i løbet af foråret Intentionerne om at øge kendskabet til de idrætsmedicinske problematikker gennem en aktiv kursuspolitik fik den ønskede virkning, og i Thestrups regeringstid som formand for DIMS begyndte en gradvis vækst i selskabets medlemstal. En vækst, som især kan spores i perioden fra , hvor der kan konstateres en stigning i medlemstallet fra 63 til 167. Den 23. oktober 1984 blev næstformanden og fysiurgen Jens Halkjær Kristensen konstitueret som formand for DIMS, da Preben Thestrup Andersen, grundet et stort arbejdspres ønskede at træde tilbage. Ved den efterfølgende generalforsamling 8. december 1984 i Idrættens Hus i Brøndby blev Jens Halkjær officielt valgt som formand for DIMS Niels Henry Secher: Idræt som en arbejdsfysiologisk model for maksimalt ar bejde Stig Sonne Holm: Idrætsskaders epidemiologi og samfundsøkonomiske konsekvens Birger Peitersen: Idrætspræstationer Palle Juul-Jensen: Skader på centrale og perifere nervesystem Arne Mosfelt Laursen: Idræts- og fysiologisk grundforskning Emner for Gentofteforelæsningerne i idrætsmedicin afholdt på KAS-Gentofte i

17 Overlæge Preben Thestrup Andersen, formand DIMS Selskabets eksplosive vækst Der er ingen tvivl om, at Jens Halkjær i 1984 overtog ledelsen af et selskab med et betydeligt vækstpotentiale, men opgaven var i høj grad en balancens kunst - mange nye medlemmer kom til med mange nye ideer og intentioner, og alt skulle gerne samles til enighed om en ny og fælles vej frem for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. Allerede ved generalforsamlingen i 1984 blev der vedtaget en række nye initiativer, som bredt skulle tilgodese det hastigt voksende medlemstal. Der havde i en årrække været en tradition for afholdelse af et fagligt indlæg før selskabets generalforsamling, således også i 1984, hvor professor Einar Eriksson fra Stockholm foredrog om knæskader. Det blev nu besluttet at udvide til et fagligt møde af længere varighed, som skulle afholdes i tilknytning til selskabets generalforsamling. Den nyvalgte bestyrelse tog opfordringen op, og efterfølgende har DIMS generalforsamling altid været afholdt i tilknytning til et fagligt møde af en til flere dages varighed - et møde, som udviklede sig til et væsentligt uddannelsestilbud, nemlig DIMS årsmøde. Det blev også i 1984 besluttet, at generalforsamlingen fremover skulle afholdes alternerende øst og vest for Store Bælt og ikke kun som tidligere i København. En beslutning, som skal ses som tegn på et øget idrætsmedicinsk engagement uden for Storkøbenhavn - et engage- Overlæge Jens Halkjær Kristensen, formand DIMS Her siddende for bordenden som leder af den danske delegation under forhandlinger ved internationalt idrætsmedicinsk møde i Idrættens Hus, Brøndby, november

18 Idrættens Hus, Brøndby Den Jyske Idrætshøjskole, Vejle Idrættens Hus, Brøndby Idrættens Hus, Brøndby Unges Hjems Højskole, Århus Idrættens Hus, Brøndby Odense Kongrescenter Københavns Amtssygehus i Gentofte Limfjordshotellet, Ålborg Mogenstrup Kro, Næstved Hotel Sheraton, København Golf Hotel, Viborg Vilvorde Kursuscenter, Gentofte Radisson SAS Scandinavia, Århus Radisson SAS Scandinavia, København Siden 1984 er DIMS generalforsamling blevet afholdt sammen med selskabets årsmøde og alternerende øst og vest for Store Bælt. I 1987 blev selskabets årsmøde dog afholdt i København p.g.a. det samtidige møde i North West European Chapter of FIMS. Mødet i 1994 fandt sted samtidig med afholdelse af 2nd Scandinavian Congress of Sports Medicine. ment, der i disse år også viste sig ved dannelsen af lokale idrætsmedicinske interessegrupper i provinsen. Den første af disse grupper havde fundament i et meget aktivt miljø i Nordjylland, hvor Idrætsmedicin Nord opstod i I de følgende år blev der dannet lokale idrætsmedicinske interessegrupper på Fyn, omkring Århus, omkring Esbjerg og i Storstrøms-området. Generalforsamlingen den 2. november 1985 på Idrætshøjskolen i Vejle var ikke blot den DIMS årsmøde i november 1991 på KAS-Gentofte blev med sine 240 deltagere en kæmpe succes og var et sikkert tegn på, at selskabet var i gang med en eksplosiv vækst. 18

19 første generalforsamling afholdt i provinsen, men vil også blive husket for kampvalg om næstformandsposten, en beslutning om udvidelse af bestyrelsen fra fem til seks medlemmer og ikke mindst for meget væsentlige beslutninger om at påbegynde en revision af selskabets vedtægter, øge kursusaktiviteten og undersøge mulighederne for sponsorering af selskabets aktiviteter. Alt i alt beslutninger affødt af selskabets hastigt stigende medlemstal. Nye vedtægter, medlemskategorier og medlemstal Efter generalforsamlingen i 1985 besluttede bestyrelsen, at nedsætte et lovudvalg bestående af Sven Bugge (nyvalgt næstformand) og Søren Schmidt- Olsen (nyvalgt bestyrelsesmedlem) med det formål at udarbejde forslag til nye vedtægter for DIMS. De nye vedtægter skulle, som vedtaget på generalforsamlingen, åbne muligheder for en bredere medlemskreds end læger. Efter bearbejdning i bestyrelsen og fremlæggelse til åben drøftelse i DIMS Bulletin kunne bestyrelsen ved generalforsamlingen den 6. december 1986 i Idrættens Hus fremsætte forslaget til de nye vedtægter for DIMS. Forslaget lagde op til introduktion af en ny medlemskategori i DIMS - de såkaldte ekstraordinære medlemmer. Som ekstraordinære medlemmer af selskabet kunne, efter ansøgning og efterfølgende godkendelse på generalforsamlingen, optages fysioterapeuter, cand. scient. er i idræt og visse andre med en dokumenteret uddannelse inden for det idrætsmedicinske område. De ekstraordinære medlemmer ville også få sæde i selskabets bestyrelse med én repræsentant. Bestyrelsens forslag om nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen, dog med tilføjelse af et ændringsforslag, som indførte en generel funktionstid for bestyrelsesposter på 6 år. Efter vedtagelsen af de nye vedtægter voksede medlemstallet støt, og med godkendelsen af de første 34 ekstraordinære medlemmer på generalforsamlingen i 1987, nåede selskabet op på i alt Udvikling i DIMS medlemstal (i selskabets første 20 år foreligger ingen valide oplysninger om antallet af medlemmer) 19

20 335 medlemmer. Ved samme lejlighed blev cand. scient. Finn Mikkelsen valgt som den første repræsentant for de ekstraordinære medlemmer i DIMS bestyrelse. I de følgende 4-5 år steg selskabets medlemstal voldsomt op til et foreløbigt maksimum på 634 medlemmer i Efter et mindre fald i forbindelse med kontingentstigningen sammen med introduktionen af Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, kan der registreres endnu en stigning frem mod det nuværende medlemsstal på medlemmer, hvoraf ca. 130 udgøres af ekstraordinære medlemmer (se figur). I 1988 blev der åbnet mulighed for firmamedlemsskab af DIMS, en mulighed, som konstant 7-9 firmaer siden har benyttet sig af. Oprettelse af kursusudvalg/uddannelsesudvalg Beslutningen på generalforsamlingen den 2. november 1985 om en øget kursusaktivitet førte til, at der for første gang i selskabets historie blev nedsat et egentligt kursusudvalg. Det første kursusudvalg bestod udelukkende af bestyrelsesmedlemmer og fungerede som sådant principielt under formandens ledelse. Allerede i 1986 blev kursusudvalget suppleret med eksterne kræfter, og i forbindelse med Inge-Lis Kanstrups tiltrædelse som formand for udvalget januar 1988 blev kursusudvalgets opgaver formelt formuleret og meddelt i DIMS Bulletin nr. 4, 1988: Sørge for regelmæssig afholdelse af efteruddannelseskurser i DIMS-regi. Stimulere til og medvirke til afholdelse af kurser med idrætsmedicinsk indhold inden for den Jens Halkjær Kristensen Jens Elers Inge-Lis Kanstrup Per Hölmich Finn Johansen Formænd for DIMS kursusudvalg (til 1989) og uddannelsesudvalg (fra 1989) primære sundhedssektor. Arbejde for afholdelse af kurser med idrætsmedicinsk indhold inden for relevante speciallægeuddannelser. Samarbejde med DIMS bestyrelse om rammer for en speciallægeuddannelse i idrætsmedicin. Stimulere til/medvirke til idrætsmedicinsk uddannelse inden for relevante, ikke-lægelige specialer (f.eks. fysioterapi). I 1989 blev det besluttet at omdøbe udvalget til DIMS uddannelsesudvalg, og ved samme lejlighed fik en repræsentant for DIMS fysioterapeut-medlemmer sæde i udvalget. Ved generalforsamlingen den 25. november 1994 blev uddannelsesudvalgets arbejde yderligere formaliseret, idet et af bestyrelsen udarbejdet kommissorium for selskabets uddannelsesudvalg blev vedtaget. I kommissorium blev det bl.a slået fast, at udvalget skal bestå af 6-8 personer, hvoraf formanden udpeges af bestyrelsen, mindst et medlem skal være læge under uddannelse (ikke-speciallæge) og mindst et medlem skal være valgt af og blandt de ekstraordinære medlemmer. Kom- 20

21 missorium fastlagde følgende opgaver for det nye uddannelsesudvalg: Udvikle den idrætsmedicinske uddannelse på alle niveauer. Koordinere og organisere den teoretiske del af uddannelsen under hensyntagen til de enkelte medlemmers uddannelsesmæssige og sociale/økonomiske status. Rådgive bestyrelsen i uddannelsesspørgsmål. Stimulere andre faglige organisationer (lægelige og fysioterapeutiske), individuelle medlemmer eller grupper til uddannelse inden for området. Disse rammer, herunder også den ledsagende budget- og regnskabsforpligtelse, er fortsat styrende for uddannelsesudvalgets virksomhed. DIMS får et logo I takt med det stigende antal medlemmer i selskabet og det øgede aktivitetsniveau opstod et naturligt behov for at tydeliggøre selskabets eksistens over for omgivelserne - selskabet måtte have sit eget logo. Der var i bestyrelsen enighed om, at det nye logo burde findes efter en konkurrence blandt selskabets medlemmer. En medlemskonkurrence, med et par løbesko som præmie, blev efterfølgende udskrevet i DIMS Bulletin nr. 2, april Seks af selskabets medlemmer reagerede på opfordringen og indsendte forslag. Efter lange overvejelser faldt valget på et af Sven Bugge indsendt forslag. I argumentationen for valget fremførte dommerkomiteen bestående af Jens Halkjær Kristensen, Erik Darre og Per Bugge, at det valgte logo på en afbalanceret måde udtrykte både selskabets nationale, lægefaglige og idrætslige tilhørsforhold. DIMS har siden 1987 haft dette logo, som er designet af DIMS daværende næstformand Sven Bugge Selskabets nye logo kom straks til sin ret på det officielle DIMS brevpapir og fra januar 1988 også på forsiden af DIMS Bulletin. I de følgende år blev lanceret en række PR-effekter med selskabets logo. Størst opmærksomhed vakte uden tvivl selskabets hvide slips med logo, som blev præsenteret i forbindelse med North West European Chapter mødet i København, november Senere sås logo på manchetknapper, knaphulspinde, T- shirts og vinetiketter. DIMS havde i 1988 nedsat et PR-udvalg med repræsentation af såvel læger som fysioterapeuter, og i de følgende år gjorde dette udvalg et stort arbejde i markedsføringen af selskabet, bl.a. gennem udarbejdelse af informationsfoldere. PR-udvalget blev nedlagt i 1991, og 21

22 DIMS hvide slips med selskabets logo blev præsenteret ved North West European Chapter of FIMS mødet i København 1987 og vakte stor opmærksomhed. Her hos (fra venstre mod højre) professor Moira O Brien (IRL), Dr. Henry Robson (UK) og miss Robson (UK). evt. fremtidige PR-opgaver blev henlagt direkte under bestyrelsen. Etiske regler for DIMS Et tydeligt bevis på DIMS kraftigere profilering over for omgivelserne var beslutningen om at udgive et sæt etiske regler gældende for alle medlemmer af selskabet. Reglerne lå meget tæt op ad Svensk Idrottsmedicinsk Förenings Etiska regler för idrottsmedicinsk verksamhet, dog tilpasset danske forhold, efter bl.a. kommentarer fra etisk komité under Den almindelige danske Lægeforening. De etiske regler blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i DIMS den 22. november Reglerne omhandler generelle forhold i forbindelse med patientbehandling og særlige forhold forbundet med den idrætsmedicinske virk- somhed, som f.eks. krav til uddannelse, træning af børn og unge, idrætsmedicinerens relationer til ledere/trænere, dopingproblematik m.v. (Appendix 3). 22

23 IDRÆTSMEDICINSKE UDDANNELSESAKTIVITETER Erik Darre Jægersborg kurserne - Universitetskursus i idrætsmedicin trin 1 og trin 2 DIMS væsentligste kursusaktivitet har i en lang årrække været de såkaldte Jægersborg kurser, som i samarbejde med Forsvarets Sanitetsskole er blevet afholdt på Jægersborg Kaserne nord for København. Disse kursers oprettelse daterer sig tilbage til 1974, hvor Jens Halkjær Kristensen og Thorsten Ingemann Hansen introducerede en undervisning i idrætsmedicin i form af kursus for værnepligtige læger ved Forsvarets Sanitetsskole. I 1981 lykkedes det, efter forhandlinger med Forsvarets Sanitetsskole, at udvide varigheden af det idrætsmedicinske kursusmodul til 5 dage (ca. 40 timer), og samtidigt blev der åbnet mulighed for, at op til 5 medlemmer af DIMS kunne deltage på hvert af de to til tre årlige idrætsmedicinske kurser. I 1986 fremkom Københavns Universitet med tanker om at introducere et postgraduat undervisningstilbud i idrætsmedicin. På initiativ af DIMS blev der efterfølgende indgået en samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet, Forsvarets Sanitetsskole og DIMS om et fælles postgraduat idrætsmedicinsk kursus. Resultatet af den nye aftale sås oktober 1986, hvor det første Universitetskursus i idrætsmedicin blev gennemført på Jægersborg Kaserne til erstatning for det tidligere Jægersborg kursus. Kursus omfang var udvidet med aftensessioner, og den nye aftale åbnede samtidigt mulighed for, at flere af DIMS medlemmer kunne deltage. Med årene blev de emner, som ønskedes behandlet på Universitetskursus i idrætsmedicin flere og flere, og kunne efterhånden ikke rummes inden for ét modul. Der opstod behov for en opsplitning af kursus, og tanker om en niveaudeling af kursus kom på tale. Samtidigt havde DIMS i 1991 indledt et samarbejde med de idrætsmedicinske selskaber i Sverige og Norge om en fælles uddannelsespolitik. Samarbejdet resulterede i enig- 23

24 Siden 1974 har der flere gange årligt, i et samarbejde mellem Forsvarets Sanitetsskole og DIMS, været afholdt idrætsmedicinske kurser på Jægersborg Kaserne hed om et af DIMS udarbejdet forslag til beskrivelse af formål og indhold i idrætsmedicinske kurser på to niveauer i de tre lande. I Danmark blev resultatet Universitetskursus i idrætsmedicin trin 1 og trin 2. Der blev fortsat gennemført to trin 1 kurser årligt, begge som tidligere på Forsvarets Sanitetsskole. Målgruppen for trin 1 kurserne blev de værnepligtige læger og andre forholdsvis nyuddannede læger med interesse for idrætsmedicinen. Det nye trin 1 kursus blev væsentligt mere praktisk klinisk orienteret, og der blev i stor grad lagt vægt på indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik, og de populære patientklinikker med skadede soldater fra hærens tjenestesteder blev bibeholdt. Det første trin 2 kursus blev afholdt i oktober 1993 på Gentofte Hotel og havde som målgruppe læger med en vis erfaring i idrætsmedicinen. Trin 2, som siden er blevet gennemført én gang årligt, behandler idrætsmedicinen ud fra en noget mere videnskabelig indfaldsvinkel ved hjælp af absolut førende eksperter inden for de aktuelle områder. I perioden fra 1981 og frem til i dag har disse kurser konstant været blandt DIMS væsentligste kursustilbud. Initiativtageren til det første Jægersborg kursus i 1974, Jens Halkjær Kristensen, har haft en utrolig betydning for udviklingen af trin 1 og 2 kurserne og har helt frem til 1998 været kursusleder på stort set samtlige kurser. I oktober 1997 blev Universitetskursus trin 1 for første gang gennemført uden for København, nemlig på Ryes Kaserne i Fredericia, og fremover planlægger DIMS uddannelsesudvalg en alternerende placering vest og øst for Storebælt af såvel trin 1 og trin 2 kursus. Idrætsmedicinske kurser på vintersportssteder Sideløbende med Jægersborg kursernes udvikling 24

25 satte selskabets kursusudvalg, under Inge-Lis Kanstrups ledelse, gang i en ny type kurser - idrætsmedicinske kurser, som blev afholdt på vintersportssteder. Det første kursus fandt sted i 1989 i Val Claret, Tignes, Frankrig, hvor emnet var vintersportsmedicin, som blev doseret i både teori og praksis. Disse årlige kurser, som snart blev kendt under Tignes-kurserne - selvom de også fandt sted på andre lokaliteter, har udviklet sig til sande klassikere i selskabets kursustilbud. Emneområderne har været forskellige fra kursus til kursus og har i årenes løb dækket en meget stor del af det idrætsmedicinske virkefelt. Som et resultat af arbejdet med disse kurser lykkedes det i 1994 Uddannelsesudvalget, med bl.a. støtte fra Team Danmark, at samle en række af underviserne omkring udarbejdelsen af en egentlig lærebog i idrætsmedicin. Resultatet Synopsis om idrætsskader blev med sin gennemgang af de vigtigste idrætsmedicinske områder - set ud fra en praktisk idrætsmedicinsk synsvinkel - en stor succes. Kurser i idrætsmedicin relateret til idrætsgrene De første idrætsmedicinske kurser på Idrætshøjskolen i Vejle fokuserede under Andreas Handlers ledelse i høj grad på de enkelte idrætter, deres regler, risici og skader. Denne tradition har DIMS bevaret, og specielt fra begyndelsen af 1980 erne har disse kurser været et væsentligt element i DIMS kursuspolitik. I Danmarks nationalidræt nummer 1 - fodbold - har DIMS arrangeret idrætsmedicinske kurser med ca. 10 års intervaller, nemlig i 1977, 1987 og I håndboldmedicin blev kursus afviklet i Praktiske færdigheder som skigymnastik indgår som en naturlig del af undervisningen på DIMS Tignes Kurser 25

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009.

Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009. Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009. Udvalgets sammensætning Bente Andersen, Anders Skov Hansen, Mikkel A, Petersen og Vibeke Bechtold (formand). Overordnede betragtninger Der

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2007 Telefonmøde Onsdag den 20. juni 2007. kl. 19.30 Den 20. juni 2007 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget redegørelse 4. Økonomiske

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE DIMS. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE DIMS. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE DIMS Dansk Idrætsmedicinsk Selskab Formandsberetning 2013-2014 DIMS DIMS har nu bestået i 56 år, og er fortsat et levende selskab med stor aktivitet. Der er 547 medlemmer (PLO 202, YL 91, FAS 165), her

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng.

Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng. Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng. Deltagere: PEJ, EH, TM, VJ, SF, MR, CF, BH og LN Afbud fra: SG, HJ Indledning: Det

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere