Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. 40 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. 40 år"

Transkript

1 Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 40 år

2 DIMS Jubilæumsbog er udgivet af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab i anledning af selskabets 40-års jubilæum i Redaktør: Erik Darre DTP: Gorm Helleberg Rasmussen Tryk: EJ Offset, 8330 Beder Dansk Idrætsmedicinsk Selskab Sekretær Birthe Jochumsen Liljeparken Vallensbæk Tlf: (dag) Tlf: (aften) Fax: DIMS hjemmeside:

3 JUBILÆUMSBOG DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

4 4

5 INDHOLD FORORD... 9 RØDDERNE BAGUD Den arbejdsfysiologiske pionerindsats Den idrætsmedicinske indsats over for idrætsudøveren Et landsdækkende idrætslægesystem etableres og DIMS dannes Selskabets første vedtægter og den første kursusaktivitet FRA FAGFORENING TIL TVÆRFAGLIGT SELSKAB En opgangstid på vej Selskabets eksplosive vækst Nye vedtægter, medlemskategorier og medlemstal Oprettelse af kursusudvalg/uddannelsesudvalg DIMS får et logo Etiske regler for DIMS IDRÆTSMEDICINSKE UDDANNELSESAKTIVITETER Jægersborg kurserne - Universitetskursus i idrætsmedicin trin 1 og trin 2 Idrætsmedicinske kurser på vintersportssteder Kurser i idrætsmedicin relateret til idrætsgrene Idrætsmedicinske kollokvier og aftenarrangementer Studenterkursus i idrætsmedicin 5

6 ET SPECIALE I IDRÆTSMEDICIN - ELLER HVAD? DIMS Specialeudvalg Forhandlinger med Sundhedsstyrelsen MEDLEMSBLADET De første år DIMS Bulletin Litteraturservice Dansk Sportsmedicin NORDISK SAMARBEJDE Det spirende samarbejde Et formelt nordisk samarbejde indledes Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports Kongresser i idrætsmedicin DET INTERNATIONALE SAMARBEJDE FIMS North West European Chapter of FIMS SAMARBEJDE MED DANSK/DANMARKS IDRÆTS-FORBUND De indlysende tætte relationer til DIF DIFs Idrætslægeudvalg Idrætsmedicinsk Forum 6

7 DET IDRÆTSMEDICINSKE BEHANDLINGSSYSTEM MOD 50 ÅRS JUBILÆET Indledning Idrætsmedicinen som et nyt sub-/superspeciale Det fremtidige antal idrætsmedicinske selskaber/foreninger Samfundsopgaver indenfor idrætsmedicinen Den idrætsmedicinske uddannelse Formidling af idrætsmedicinsk viden Den idrætsmedicinske service i Danmark Det skandinaviske og øvrige internationale samarbejde Afslutning APPENDICES Formænd for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 2. Æresmedlemmer i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 3. Etiske regler for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 7

8 8

9 FORORD Erik Darre Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) kunne i 1998 fejre sit 40-års jubilæum. Det blev besluttet, at begivenheden blandt andet skulle markeres ved udgivelse af et jubilæumsskrift, som undertegnede, efter aftale med selskabets bestyrelse, blev gjort ansvarlig for. Umiddelbart virkede opgaven som overskuelig, men desværre viste det for opgaven så nødvendige kildemateriale sig at være ret så mangelfuldt. Fra selskabets første år foreligger der intet systematisk arkiv, men ved gennemgang af Danmarks Idræts-Forbunds arkiver er det dog lykkedes at finde dokumenter, som delvis kan belyse denne periode i selskabets historie. En kompensation for det manglende kildemateriale kunne være personlige samtaler med datidens ledere af selskabet. Men desværre står vi her over for den sørgelige kendsgerning, at de væsentligste ressourcepersoner fra selskabets første 20 år alle i dag er afgået ved døden. Heldigvis foreligger der et omfattende kildemateriale fra de seneste 20 år, og da denne periode samtidigt er sammenfaldende med selskabets store vækst- og stabiliseringsperiode, er der naturligt sat specielt fokus på denne periode i DIMS historie. Jubilæumsskriftet dokumenterer, at DIMS i dag har udviklet sig til et af de førende lægevidenskabelige selskaber, og som det fremgår af Allan Buhl Nielsens indlæg, er udviklingsmulighederne frem mod 50- års jubilæet mange og meget spændende. God fornøjelse med læsningen. 9

10 10

11 RØDDERNE BAGUD Erik Darre Den arbejdsfysiologiske pionerindsats Inden for det arbejdsfysiologiske (eller idrætsfysiologiske) område har Danmark meget stolte traditioner, og et kraftcenter opstod i begyndelsen af 1900-tallet ved Københavns Universitet på dette område. Navne som August Krogh ( ), Marie Krogh ( ) og Johannes Lindhard ( ) var blandt de første. En kulminationen på denne første indsats kom i 1920 med August Kroghs Nobelpris i medicin/fysiologi for arbejdet omkring regulationen af blodforsyningen til arbejdende muskler. August Krogh er blevet kaldt ophavsmanden til den moderne arbejds- og idrætsfysiologi, og bl.a. hans introduktion af ergometer-cyklen i 1913 skulle vise sig at få væsentlig betydning for det fremtidige eksperimentelle arbejde. I 1930 erne kom flere navne til. Her kan specielt nævnes Erik Hohwü-Christensen (f.1904), Erling Asmussen (f.1907) og Marius Nielsen (f.1903), som alle gennem de næste 20 år substantielt bidrog til studierne omkring de fysiologiske reaktioner på fysisk arbejde. Den idrætsmedicinske indsats over for idrætsudøveren Den enkelte idrætsudøver havde selvfølgelig en interesse i at blive helbredt for eventuelle skader, mens man fra idrættens side, Dansk Idræts-Forbund (DIF), havde et ønske om at sikre, at idrætsudøveren kunne klare strabadserne inden for den enkelte idrætsdisciplin. Idrætten havde således et ønske om regelmæssige helbredsundersøgelser af de aktive inden konkurrencer. I 1918 blev lægen Knud Secher indvalgt i DIF s bestyrelse, og han begyndte straks at arbejde for den idrætsmedicinske sag. I sin bog Idrættens interne medicin fra 1923 påpegede Secher nødvendigheden af, at lægerne for at kunne give den korrekte rådgivning til idrætsudøverne nødvendigvis måtte have et godt kendskab til idrættens væsen. Efter et indledende komité-arbejde i 1921 oprettede DIF i 1922 et lægekontor, som så den 12. juni 1924 blev afløst af Danmarks første idrætslægeværelse, der blev etableret i København. I 1924 indgik DIF og Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) en aftale om udstedelse af lægelicens til idrætsudøvere forud for 11

12 deltagelse i konkurrence. Ude omkring i landet skulle undersøgelserne foregå hos de praktiserende læger. I 1939 lykkedes det at skaffe midler til en formel uddannelse af dr. med. Ove Bøje ( ) til idrætslæge. Efter forhandlinger med Undervisningsministeriet, Medicinaldirektøren og DIF blev der oprettet et lektorat ved Universitetets Gymnastikteoretiske Laboratorium til Bøje. Tipsloven blev vedtaget i 1948, og blandt intentionerne i loven var, at der skulle tilføres idrætten midler til lægekontrol af de aktive. Det blev herved muligt for DIF i 1949 at ansætte Ove Bøje som cheflæge, ligesom en forsøgsordning med DADL gjorde det muligt at honorere en idrætslæge (Axel Mathiesen, senere DIMS første æresmedlem) for virksomhed et par gange om ugen i et nyindrettet lægeværelse på Østerbro. Da Ove Bøje i 1953 blev udnævnt til overlæge ved Rigshospitalet, forblev han tilknyttet til DIF som idrætsmedicinsk konsulent. Det mangeårige samarbejde mellem Rigshospitalet og den organiserede idræt var hermed blevet indledt. Et landsdækkende idrætslægesystem etableres og DIMS dannes I 1955 blev der indgået en ny og permanent aftale mellem DIF og DADL, som opstillede retningslinier for DIF s ansættelse og aflønning af læger med 1-2 timers ugentlig tjeneste med henblik på profylaktiske undersøgelser af idrætsudøvere, men uden ret til at behandle disse. Aftalen medførte, at DIF nu, som Tipsloven også lagde op til, kunne etablere det længe ønskede landsdækkende idrætsmedicinske serviceapparat. Der blev efterfølgende oprettet ca. 30 såkaldte skoleidrætslægeværelser i en række kommuner rundt om i landet. Kommunerne stillede skolelægeværelserne vederlagsfrit til rådighed for ordningen. Idrætslægeordningen betød, at DIF fra 1955 fik tilknyttet en række læger med interesse for det idrætsmedicinske område. Mange af lægerne havde ligeledes et betydeligt personligt fundament i idrætten. En af idrætslægerne, som blev ansat, var Andreas Handler ( ), der som praktiserende læge og skolelæge i Randers Kommune blev ansat som idrætslæge i Randers fra april Handler havde i en lang årrække arbejdet for idrætten i Randers, bl.a. som formand for idrætsforeningen Randers Freja. Det organisatoriske talent forplantede sig til idrætsmedicinen, og i 1956 tog Andreas Handler initiativer til en sammenslutning af læger med idrætsmedicinsk interesse, hvilket endeligt i 1958 resulterede i den officielle dannelse af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS). Andreas Handler blev naturligt valgt som DIMS første formand og beklædte posten helt frem til Selskabets første vedtægter og den første kursusaktivitet I DIMS første vedtægter fra 1958 står anført, at selskabets formål er at fremme studiet af idrætsmedicin, og formålet skal søges opnået gennem kursus- og foredragsvirksomhed, udsendelse af periodiske idrætsmedicinske meddelelser, samarbejde med DIF samt deltagelse i internationalt samarbejde med lignende udenlandske organisationer. 12

13 Andreas Handler var, sammen med DIF, også hovedmanden bag de første idrætsmedicinske kurser. Kurset i 1958 fandt sted oktober på Idrætshøjskolen i Vejle, mens kursus i 1959 blev afviklet på Rigshospitalet i perioden oktober. I oktober 1960 blev kursus igen afviklet på Idrætshøjskolen i Vejle og denne gang med deltagelse fra de andre nordiske lande. Kursernes indhold var en blanding af gennemgang af regelsæt for de forskellige idrætsgrene i kombination med kliniske demonstrationer. Hovedunderviseren i de kliniske sessioner var overlæge Ove Bøje. Til trods for at disse første idrætsmedicinske kurser havde et meget praktisk og klinisk anvendeligt indhold, var deltagerne stort set kun de frelste, dvs idrætslægerne ansat under DIF. I det hele taget formåede DIMS i sine første mange leveår ikke at tiltrække en medlemsskare ud over, hvad der kunne rekrutteres fra idrætslægernes egen kreds. Det var således naturligt, at DIMS i meget høj grad fik funktion som en form for fagforening for de af DIF ansatte idrætslæger. DIMS første vedtægter fra 1958 Andreas Handler, selskabets formand

14 14

15 FRA FAGFORENING TIL TVÆRFAGLIGT SELSKAB Erik Darre En opgangstid på vej Frem til først i 1970 erne lå DIMS medlemstal nogenlunde konstant på medlemmer. Men midt i 1970 erne begyndte billedet så småt at vende. Et bevis kan findes i et statusbrev fra 1973 om DIMS virksomhed, som blev forfattet af den nytiltrådte DIMS formand, overlæge Preben Thestrup Andersen. Statusbrevet blev oplæst på DIFs årsmøde i 1974, og det fremgik her bl.a.: DIMS har haft den glæde, at kredse uden for idrætslægerne er begyndt at interessere sig for selskabet, og vi har modtaget indmeldelse fra læger, som ikke fungerer som idrætslæger. I 1976 kunne selskabet mønstre 45 medlemmer, hvoraf DIF idrætslæger udgjorde de 31. I 1977 var medlemstallet steget til 61. Preben Thestrup Andersen var overlæge på ortopædkirurgisk afdeling T på Københavns Amtssygehus i Gentofte og DIMS anden formand i perioden Under Thestrups virke blev der på denne afdeling grundlagt en dyb interesse for det idrætsmedicinske område. Thestrup fandt det af vital betydning, at der blev indledt en undervisning i faget idrætsmedicin. En sådan undervisning skulle tilbydes allerede fungerende idrætslæger og samtidig sørge for at udbrede kendskabet til idrætsskadeproblematikken hos andre læger. DIMS tog i konsekvens heraf initiativ til de såkaldte Gentofte-symposier, hvoraf det første blev afholdt januar Frem til 1977 blev der i alt afviklet 5 symposier med forskelligartede emner. Symposiet januar 1975 om træning i teori og praksis indeholdt, set i historisk perspektiv, en meget bemærkelsesværdig session om praktisk træningstilrettelæggelse. I sessionen fortalte 3 danske aktive idrætsudøvere - og læger - om deres erfaringer. Alle 3 læger opnåede en idrætskarriere i den absolutte verdenselite: Sten Smidt-Jensen (atletik), Niels Henry Secher (roning) og Jesper Tørring (atletik). De økonomiske udgifter i forbindelse med de igangsatte undervisningsaktiviteter blev drøftet 15

16 JAN 1973 JAN 1974 JAN 1975 OKT 1976 NOV 1977 Idrætsskader Træning og skeletmuskulatur Træning, teori og praksis Columnaproblemer Fodboldskader Emner for de såkaldte Gentofte-symposier i idrætsmedicin på selskabets generalforsamling 25. januar Der var enighed om at forsøge at videreføre aktiviteterne, og for fortsat at tiltrække kvalificerede undervisere, skulle honorering også fremover følge de gældende takster i henhold til Lægeforeningens regler. Et princip der lige siden har været styrende for DIMS uddannelsesaktiviteter. Det øgede aktivitetsniveau i selskabet betød, at bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen i januar 1975 foreslog en udvidelse af bestyrelsen fra de oprindelige 3 medlemmer til 5 medlemmer. Forslaget blev vedtaget, og Hans Salling og Jens Halkjær Kristensen blev valgt til de nye bestyrelsesposter. Ved samme generalforsamling blev selskabets stifter Andreas Handler og professor Ove Bøje valgt som æresmedlemmer af selskabet. I 1981 blev det ved hjælp af en privat donation muligt at gennemføre en idrætsmedicinsk foredragsrække på KAS Gentofte. Disse såkaldte Gentofteforelæsninger blev gennemført i løbet af foråret Intentionerne om at øge kendskabet til de idrætsmedicinske problematikker gennem en aktiv kursuspolitik fik den ønskede virkning, og i Thestrups regeringstid som formand for DIMS begyndte en gradvis vækst i selskabets medlemstal. En vækst, som især kan spores i perioden fra , hvor der kan konstateres en stigning i medlemstallet fra 63 til 167. Den 23. oktober 1984 blev næstformanden og fysiurgen Jens Halkjær Kristensen konstitueret som formand for DIMS, da Preben Thestrup Andersen, grundet et stort arbejdspres ønskede at træde tilbage. Ved den efterfølgende generalforsamling 8. december 1984 i Idrættens Hus i Brøndby blev Jens Halkjær officielt valgt som formand for DIMS Niels Henry Secher: Idræt som en arbejdsfysiologisk model for maksimalt ar bejde Stig Sonne Holm: Idrætsskaders epidemiologi og samfundsøkonomiske konsekvens Birger Peitersen: Idrætspræstationer Palle Juul-Jensen: Skader på centrale og perifere nervesystem Arne Mosfelt Laursen: Idræts- og fysiologisk grundforskning Emner for Gentofteforelæsningerne i idrætsmedicin afholdt på KAS-Gentofte i

17 Overlæge Preben Thestrup Andersen, formand DIMS Selskabets eksplosive vækst Der er ingen tvivl om, at Jens Halkjær i 1984 overtog ledelsen af et selskab med et betydeligt vækstpotentiale, men opgaven var i høj grad en balancens kunst - mange nye medlemmer kom til med mange nye ideer og intentioner, og alt skulle gerne samles til enighed om en ny og fælles vej frem for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. Allerede ved generalforsamlingen i 1984 blev der vedtaget en række nye initiativer, som bredt skulle tilgodese det hastigt voksende medlemstal. Der havde i en årrække været en tradition for afholdelse af et fagligt indlæg før selskabets generalforsamling, således også i 1984, hvor professor Einar Eriksson fra Stockholm foredrog om knæskader. Det blev nu besluttet at udvide til et fagligt møde af længere varighed, som skulle afholdes i tilknytning til selskabets generalforsamling. Den nyvalgte bestyrelse tog opfordringen op, og efterfølgende har DIMS generalforsamling altid været afholdt i tilknytning til et fagligt møde af en til flere dages varighed - et møde, som udviklede sig til et væsentligt uddannelsestilbud, nemlig DIMS årsmøde. Det blev også i 1984 besluttet, at generalforsamlingen fremover skulle afholdes alternerende øst og vest for Store Bælt og ikke kun som tidligere i København. En beslutning, som skal ses som tegn på et øget idrætsmedicinsk engagement uden for Storkøbenhavn - et engage- Overlæge Jens Halkjær Kristensen, formand DIMS Her siddende for bordenden som leder af den danske delegation under forhandlinger ved internationalt idrætsmedicinsk møde i Idrættens Hus, Brøndby, november

18 Idrættens Hus, Brøndby Den Jyske Idrætshøjskole, Vejle Idrættens Hus, Brøndby Idrættens Hus, Brøndby Unges Hjems Højskole, Århus Idrættens Hus, Brøndby Odense Kongrescenter Københavns Amtssygehus i Gentofte Limfjordshotellet, Ålborg Mogenstrup Kro, Næstved Hotel Sheraton, København Golf Hotel, Viborg Vilvorde Kursuscenter, Gentofte Radisson SAS Scandinavia, Århus Radisson SAS Scandinavia, København Siden 1984 er DIMS generalforsamling blevet afholdt sammen med selskabets årsmøde og alternerende øst og vest for Store Bælt. I 1987 blev selskabets årsmøde dog afholdt i København p.g.a. det samtidige møde i North West European Chapter of FIMS. Mødet i 1994 fandt sted samtidig med afholdelse af 2nd Scandinavian Congress of Sports Medicine. ment, der i disse år også viste sig ved dannelsen af lokale idrætsmedicinske interessegrupper i provinsen. Den første af disse grupper havde fundament i et meget aktivt miljø i Nordjylland, hvor Idrætsmedicin Nord opstod i I de følgende år blev der dannet lokale idrætsmedicinske interessegrupper på Fyn, omkring Århus, omkring Esbjerg og i Storstrøms-området. Generalforsamlingen den 2. november 1985 på Idrætshøjskolen i Vejle var ikke blot den DIMS årsmøde i november 1991 på KAS-Gentofte blev med sine 240 deltagere en kæmpe succes og var et sikkert tegn på, at selskabet var i gang med en eksplosiv vækst. 18

19 første generalforsamling afholdt i provinsen, men vil også blive husket for kampvalg om næstformandsposten, en beslutning om udvidelse af bestyrelsen fra fem til seks medlemmer og ikke mindst for meget væsentlige beslutninger om at påbegynde en revision af selskabets vedtægter, øge kursusaktiviteten og undersøge mulighederne for sponsorering af selskabets aktiviteter. Alt i alt beslutninger affødt af selskabets hastigt stigende medlemstal. Nye vedtægter, medlemskategorier og medlemstal Efter generalforsamlingen i 1985 besluttede bestyrelsen, at nedsætte et lovudvalg bestående af Sven Bugge (nyvalgt næstformand) og Søren Schmidt- Olsen (nyvalgt bestyrelsesmedlem) med det formål at udarbejde forslag til nye vedtægter for DIMS. De nye vedtægter skulle, som vedtaget på generalforsamlingen, åbne muligheder for en bredere medlemskreds end læger. Efter bearbejdning i bestyrelsen og fremlæggelse til åben drøftelse i DIMS Bulletin kunne bestyrelsen ved generalforsamlingen den 6. december 1986 i Idrættens Hus fremsætte forslaget til de nye vedtægter for DIMS. Forslaget lagde op til introduktion af en ny medlemskategori i DIMS - de såkaldte ekstraordinære medlemmer. Som ekstraordinære medlemmer af selskabet kunne, efter ansøgning og efterfølgende godkendelse på generalforsamlingen, optages fysioterapeuter, cand. scient. er i idræt og visse andre med en dokumenteret uddannelse inden for det idrætsmedicinske område. De ekstraordinære medlemmer ville også få sæde i selskabets bestyrelse med én repræsentant. Bestyrelsens forslag om nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen, dog med tilføjelse af et ændringsforslag, som indførte en generel funktionstid for bestyrelsesposter på 6 år. Efter vedtagelsen af de nye vedtægter voksede medlemstallet støt, og med godkendelsen af de første 34 ekstraordinære medlemmer på generalforsamlingen i 1987, nåede selskabet op på i alt Udvikling i DIMS medlemstal (i selskabets første 20 år foreligger ingen valide oplysninger om antallet af medlemmer) 19

20 335 medlemmer. Ved samme lejlighed blev cand. scient. Finn Mikkelsen valgt som den første repræsentant for de ekstraordinære medlemmer i DIMS bestyrelse. I de følgende 4-5 år steg selskabets medlemstal voldsomt op til et foreløbigt maksimum på 634 medlemmer i Efter et mindre fald i forbindelse med kontingentstigningen sammen med introduktionen af Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, kan der registreres endnu en stigning frem mod det nuværende medlemsstal på medlemmer, hvoraf ca. 130 udgøres af ekstraordinære medlemmer (se figur). I 1988 blev der åbnet mulighed for firmamedlemsskab af DIMS, en mulighed, som konstant 7-9 firmaer siden har benyttet sig af. Oprettelse af kursusudvalg/uddannelsesudvalg Beslutningen på generalforsamlingen den 2. november 1985 om en øget kursusaktivitet førte til, at der for første gang i selskabets historie blev nedsat et egentligt kursusudvalg. Det første kursusudvalg bestod udelukkende af bestyrelsesmedlemmer og fungerede som sådant principielt under formandens ledelse. Allerede i 1986 blev kursusudvalget suppleret med eksterne kræfter, og i forbindelse med Inge-Lis Kanstrups tiltrædelse som formand for udvalget januar 1988 blev kursusudvalgets opgaver formelt formuleret og meddelt i DIMS Bulletin nr. 4, 1988: Sørge for regelmæssig afholdelse af efteruddannelseskurser i DIMS-regi. Stimulere til og medvirke til afholdelse af kurser med idrætsmedicinsk indhold inden for den Jens Halkjær Kristensen Jens Elers Inge-Lis Kanstrup Per Hölmich Finn Johansen Formænd for DIMS kursusudvalg (til 1989) og uddannelsesudvalg (fra 1989) primære sundhedssektor. Arbejde for afholdelse af kurser med idrætsmedicinsk indhold inden for relevante speciallægeuddannelser. Samarbejde med DIMS bestyrelse om rammer for en speciallægeuddannelse i idrætsmedicin. Stimulere til/medvirke til idrætsmedicinsk uddannelse inden for relevante, ikke-lægelige specialer (f.eks. fysioterapi). I 1989 blev det besluttet at omdøbe udvalget til DIMS uddannelsesudvalg, og ved samme lejlighed fik en repræsentant for DIMS fysioterapeut-medlemmer sæde i udvalget. Ved generalforsamlingen den 25. november 1994 blev uddannelsesudvalgets arbejde yderligere formaliseret, idet et af bestyrelsen udarbejdet kommissorium for selskabets uddannelsesudvalg blev vedtaget. I kommissorium blev det bl.a slået fast, at udvalget skal bestå af 6-8 personer, hvoraf formanden udpeges af bestyrelsen, mindst et medlem skal være læge under uddannelse (ikke-speciallæge) og mindst et medlem skal være valgt af og blandt de ekstraordinære medlemmer. Kom- 20

21 missorium fastlagde følgende opgaver for det nye uddannelsesudvalg: Udvikle den idrætsmedicinske uddannelse på alle niveauer. Koordinere og organisere den teoretiske del af uddannelsen under hensyntagen til de enkelte medlemmers uddannelsesmæssige og sociale/økonomiske status. Rådgive bestyrelsen i uddannelsesspørgsmål. Stimulere andre faglige organisationer (lægelige og fysioterapeutiske), individuelle medlemmer eller grupper til uddannelse inden for området. Disse rammer, herunder også den ledsagende budget- og regnskabsforpligtelse, er fortsat styrende for uddannelsesudvalgets virksomhed. DIMS får et logo I takt med det stigende antal medlemmer i selskabet og det øgede aktivitetsniveau opstod et naturligt behov for at tydeliggøre selskabets eksistens over for omgivelserne - selskabet måtte have sit eget logo. Der var i bestyrelsen enighed om, at det nye logo burde findes efter en konkurrence blandt selskabets medlemmer. En medlemskonkurrence, med et par løbesko som præmie, blev efterfølgende udskrevet i DIMS Bulletin nr. 2, april Seks af selskabets medlemmer reagerede på opfordringen og indsendte forslag. Efter lange overvejelser faldt valget på et af Sven Bugge indsendt forslag. I argumentationen for valget fremførte dommerkomiteen bestående af Jens Halkjær Kristensen, Erik Darre og Per Bugge, at det valgte logo på en afbalanceret måde udtrykte både selskabets nationale, lægefaglige og idrætslige tilhørsforhold. DIMS har siden 1987 haft dette logo, som er designet af DIMS daværende næstformand Sven Bugge Selskabets nye logo kom straks til sin ret på det officielle DIMS brevpapir og fra januar 1988 også på forsiden af DIMS Bulletin. I de følgende år blev lanceret en række PR-effekter med selskabets logo. Størst opmærksomhed vakte uden tvivl selskabets hvide slips med logo, som blev præsenteret i forbindelse med North West European Chapter mødet i København, november Senere sås logo på manchetknapper, knaphulspinde, T- shirts og vinetiketter. DIMS havde i 1988 nedsat et PR-udvalg med repræsentation af såvel læger som fysioterapeuter, og i de følgende år gjorde dette udvalg et stort arbejde i markedsføringen af selskabet, bl.a. gennem udarbejdelse af informationsfoldere. PR-udvalget blev nedlagt i 1991, og 21

22 DIMS hvide slips med selskabets logo blev præsenteret ved North West European Chapter of FIMS mødet i København 1987 og vakte stor opmærksomhed. Her hos (fra venstre mod højre) professor Moira O Brien (IRL), Dr. Henry Robson (UK) og miss Robson (UK). evt. fremtidige PR-opgaver blev henlagt direkte under bestyrelsen. Etiske regler for DIMS Et tydeligt bevis på DIMS kraftigere profilering over for omgivelserne var beslutningen om at udgive et sæt etiske regler gældende for alle medlemmer af selskabet. Reglerne lå meget tæt op ad Svensk Idrottsmedicinsk Förenings Etiska regler för idrottsmedicinsk verksamhet, dog tilpasset danske forhold, efter bl.a. kommentarer fra etisk komité under Den almindelige danske Lægeforening. De etiske regler blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i DIMS den 22. november Reglerne omhandler generelle forhold i forbindelse med patientbehandling og særlige forhold forbundet med den idrætsmedicinske virk- somhed, som f.eks. krav til uddannelse, træning af børn og unge, idrætsmedicinerens relationer til ledere/trænere, dopingproblematik m.v. (Appendix 3). 22

23 IDRÆTSMEDICINSKE UDDANNELSESAKTIVITETER Erik Darre Jægersborg kurserne - Universitetskursus i idrætsmedicin trin 1 og trin 2 DIMS væsentligste kursusaktivitet har i en lang årrække været de såkaldte Jægersborg kurser, som i samarbejde med Forsvarets Sanitetsskole er blevet afholdt på Jægersborg Kaserne nord for København. Disse kursers oprettelse daterer sig tilbage til 1974, hvor Jens Halkjær Kristensen og Thorsten Ingemann Hansen introducerede en undervisning i idrætsmedicin i form af kursus for værnepligtige læger ved Forsvarets Sanitetsskole. I 1981 lykkedes det, efter forhandlinger med Forsvarets Sanitetsskole, at udvide varigheden af det idrætsmedicinske kursusmodul til 5 dage (ca. 40 timer), og samtidigt blev der åbnet mulighed for, at op til 5 medlemmer af DIMS kunne deltage på hvert af de to til tre årlige idrætsmedicinske kurser. I 1986 fremkom Københavns Universitet med tanker om at introducere et postgraduat undervisningstilbud i idrætsmedicin. På initiativ af DIMS blev der efterfølgende indgået en samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet, Forsvarets Sanitetsskole og DIMS om et fælles postgraduat idrætsmedicinsk kursus. Resultatet af den nye aftale sås oktober 1986, hvor det første Universitetskursus i idrætsmedicin blev gennemført på Jægersborg Kaserne til erstatning for det tidligere Jægersborg kursus. Kursus omfang var udvidet med aftensessioner, og den nye aftale åbnede samtidigt mulighed for, at flere af DIMS medlemmer kunne deltage. Med årene blev de emner, som ønskedes behandlet på Universitetskursus i idrætsmedicin flere og flere, og kunne efterhånden ikke rummes inden for ét modul. Der opstod behov for en opsplitning af kursus, og tanker om en niveaudeling af kursus kom på tale. Samtidigt havde DIMS i 1991 indledt et samarbejde med de idrætsmedicinske selskaber i Sverige og Norge om en fælles uddannelsespolitik. Samarbejdet resulterede i enig- 23

24 Siden 1974 har der flere gange årligt, i et samarbejde mellem Forsvarets Sanitetsskole og DIMS, været afholdt idrætsmedicinske kurser på Jægersborg Kaserne hed om et af DIMS udarbejdet forslag til beskrivelse af formål og indhold i idrætsmedicinske kurser på to niveauer i de tre lande. I Danmark blev resultatet Universitetskursus i idrætsmedicin trin 1 og trin 2. Der blev fortsat gennemført to trin 1 kurser årligt, begge som tidligere på Forsvarets Sanitetsskole. Målgruppen for trin 1 kurserne blev de værnepligtige læger og andre forholdsvis nyuddannede læger med interesse for idrætsmedicinen. Det nye trin 1 kursus blev væsentligt mere praktisk klinisk orienteret, og der blev i stor grad lagt vægt på indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik, og de populære patientklinikker med skadede soldater fra hærens tjenestesteder blev bibeholdt. Det første trin 2 kursus blev afholdt i oktober 1993 på Gentofte Hotel og havde som målgruppe læger med en vis erfaring i idrætsmedicinen. Trin 2, som siden er blevet gennemført én gang årligt, behandler idrætsmedicinen ud fra en noget mere videnskabelig indfaldsvinkel ved hjælp af absolut førende eksperter inden for de aktuelle områder. I perioden fra 1981 og frem til i dag har disse kurser konstant været blandt DIMS væsentligste kursustilbud. Initiativtageren til det første Jægersborg kursus i 1974, Jens Halkjær Kristensen, har haft en utrolig betydning for udviklingen af trin 1 og 2 kurserne og har helt frem til 1998 været kursusleder på stort set samtlige kurser. I oktober 1997 blev Universitetskursus trin 1 for første gang gennemført uden for København, nemlig på Ryes Kaserne i Fredericia, og fremover planlægger DIMS uddannelsesudvalg en alternerende placering vest og øst for Storebælt af såvel trin 1 og trin 2 kursus. Idrætsmedicinske kurser på vintersportssteder Sideløbende med Jægersborg kursernes udvikling 24

25 satte selskabets kursusudvalg, under Inge-Lis Kanstrups ledelse, gang i en ny type kurser - idrætsmedicinske kurser, som blev afholdt på vintersportssteder. Det første kursus fandt sted i 1989 i Val Claret, Tignes, Frankrig, hvor emnet var vintersportsmedicin, som blev doseret i både teori og praksis. Disse årlige kurser, som snart blev kendt under Tignes-kurserne - selvom de også fandt sted på andre lokaliteter, har udviklet sig til sande klassikere i selskabets kursustilbud. Emneområderne har været forskellige fra kursus til kursus og har i årenes løb dækket en meget stor del af det idrætsmedicinske virkefelt. Som et resultat af arbejdet med disse kurser lykkedes det i 1994 Uddannelsesudvalget, med bl.a. støtte fra Team Danmark, at samle en række af underviserne omkring udarbejdelsen af en egentlig lærebog i idrætsmedicin. Resultatet Synopsis om idrætsskader blev med sin gennemgang af de vigtigste idrætsmedicinske områder - set ud fra en praktisk idrætsmedicinsk synsvinkel - en stor succes. Kurser i idrætsmedicin relateret til idrætsgrene De første idrætsmedicinske kurser på Idrætshøjskolen i Vejle fokuserede under Andreas Handlers ledelse i høj grad på de enkelte idrætter, deres regler, risici og skader. Denne tradition har DIMS bevaret, og specielt fra begyndelsen af 1980 erne har disse kurser været et væsentligt element i DIMS kursuspolitik. I Danmarks nationalidræt nummer 1 - fodbold - har DIMS arrangeret idrætsmedicinske kurser med ca. 10 års intervaller, nemlig i 1977, 1987 og I håndboldmedicin blev kursus afviklet i Praktiske færdigheder som skigymnastik indgår som en naturlig del af undervisningen på DIMS Tignes Kurser 25

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

VEDTÆGTER for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF)

VEDTÆGTER for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) 1 Navn: Dansk Selskab for Sportsfysioterapi. Et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi, og International Federation of Sports Physical Therapy. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl Holck November 2009 DAGSORDEN: Tilstede:,, André, Allan og Niels. Afbud: Mikkel og Lars. Tirsdag den 22. september 2009 kl. 17.00 Hilton Copenhagen Airport hotel Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup Tlf. 32

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Arbejdstitel: Egedal

Arbejdstitel: Egedal Oplæg til fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub og Ølstykke Fodbold Club af 1918 Arbejdstitel: Egedal Indledning Oplæg til etablering af fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012 24. okt. 2012 1/6

Ordinær generalforsamling 2012 24. okt. 2012 1/6 Ordinær generalforsamling 2012 24. okt. 2012 1/6 1 Valg af dirigent og referent. Brian Bjørn og blev valgt som hhv. dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen jf. vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2007 Telefonmøde Onsdag den 20. juni 2007. kl. 19.30 Den 20. juni 2007 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget redegørelse 4. Økonomiske

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere