INFORMATIONSHÆFTE. DOMUS VISTA PARK Ill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSHÆFTE. DOMUS VISTA PARK Ill"

Transkript

1 INFORMATIONSHÆFTE DOMUS VISTA PARK Ill Dec 2013 side 1

2 INFORMATIONSHÆFTE INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelse og administration 3 o Bestyrelsens aktuelle sammensætning 3 o Administrator 3 o Inspektøren og øvrige ansatte 3 Husorden 3 o Boligerne 3 o Fællesarealerne 4 o I øvrigt 4 Generel Information 5 o Fællesudgifter 5 o Grundfond 5 Orientering fra bestyrelsen 5 o Hjemmeside 5 o Park III Nyt 5 Radio og TV samt WebSpeed, Telefoni og IT kommunikation 5 o Fællesantenneanlæg 5 o Radio og TV 6 o Paraboler 6 o Kanalfrekvenser 6 o WebSpeed og Telefoni 6 o Fejlmelding vedr. Kabel-TV 6 o Groupcare 6 Udlån af værktøj 7 Vedligeholdelse 7 o Den udvendige vedligeholdelse 7 o Haver 7 o Integrerede altankasser 7 o Den indvendige vedligeholdelse 8 Håndværkere 8 Snerydning 8 Renovation 8 Aflæsning af elektricitet 9 Nøgle til Materielgården og El-målerskabene 9 Udsugningsanlæg 9 Varme og varmt vand 10 o Varme 10 o Vand 10 Flytning 10 Forsikringer 10 Samarbejde med de øvrige Domus Vista Parker og Højhuset 11 Hundetoilet 11 Teknisk beskrivelse af lejlighederne 11 BM: Vedtægter findes i et særskilt hæfte Dec 2013 side 2

3 BESTYRELSE OG ADMINISTRATION Domus Vista Park III ledes af en bestyrelse, som vælges på Ejerforeningens generalforsamling. Den består af 3-5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Den daglige drift af ejendommen varetages af en inspektør samt medhjælpere. Administrationen forestås af en administrator, som er udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsens aktuelle sammensætning Oplysningerne om Ejerforeningens Bestyrelse og Administration findes under Adresser på Ejerforeningens hjemmeside Bestyrelsen og inspektøren kan kontaktes på Foreningens administrator er Julie Bøgsted DATEA AS Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Direkte tlf.: Alle forespørgsler om administrative forhold (f.eks. om fællesudgifter m.m.) rettes til administrator, ligesom alle indbetalinger skal ske til administrator (fortrinsvis gennem PBS). Inspektøren og øvrige ansatte Bestyrelsen har til varetagelse af ejendommens daglige drift ansat en inspektør samt 2 medarbejdere (pt 1 på heltid og 1 på 29 timer) som funktionærer. Inspektør: Søren M. Hansen, Kontoradresse: Johs. V. Jensens Allé 2, 2000 Frederiksberg Telefon: Træffetid på kontoret: Mandag til fredag mellem kl og kl enten personligt eller på telefon adresse: I nødstilfælde kan inspektøren efter ovennævnte arbejdstid træffes på tlf Boligerne 1. Boligerne må kun anvendes til beboelse. HUSORDEN 2. Aktiv og passiv musik må ikke være til gene udenfor boligen. Dec 2013 side 3

4 3. Støj - herunder brugen af radio, musikanlæg, TV, musikinstrumenter og lignende - i haver, på altaner og terrasser og på gangarealerne, skal begrænses, så det ikke generer naboerne. 4. Ved festlige lejligheder skal der udvises hensyn til naboerne. 5. Det er kun tilladt at bruge elektriske boremaskiner og støjende hobbymaskiner på følgende tidspunkter: hverdage fra kl kl og søn - og helligdage fra kl kl Hvis beboerne eller tilkaldte håndværkere skal udføre større arbejder, hvor disse frister ikke kan overholdes, skal inspektøren orienteres herom på forhånd. Fællesarealerne 1. Vedligeholdelse, fornyelser og forandringer sker alene ved bestyrelsens foranstaltning. 2. Der skal værnes om ejendommens fællesarealer. Der må ikke henkastes affald, afskæres grene og blomster, ligesom det ikke er tilladt at tegne og male på fliser og ejendommens træ - og murværk. 3. Boldspil op ad mure og hegn samt på parkeringspladserne er forbudt. Der henvises til boldspilbanen foran højhuset, der kan benyttes alle dage i tidsrummet kl kl Kørsel på ejendommens tilkørselsveje og parkeringspladser skal ske hensynsfuldt og så støjfrit som muligt. 5. Kørsel med motorkøretøjer på ejendommens gangarealer er ikke tilladt, ligesom der naturligvis ikke må parkeres uden for de afmærkede parkeringspladser. 6. Der må ikke hensættes campingvogne, trailere eller lignende på parkeringspladserne, ligesom der ikke må udføres støjende reparationer. I øvrigt 1. Det er tilladt at holde husdyr, hvis disse ikke er til gene for ejendommen eller beboerne. Hunde skal føres i snor på fællesarealerne og skal benytte hundetoilettet, der findes på fællesarealet for Domus Vista parkerne. 2. Afbrænding af affald i haver og på terrasser er forbudt. Havegrill kan bruges med største forsigtighed og under hensyntagen til naboerne. 3. Fællesopgange rengøres af beboerne og skal være ryddede og hoveddøren lukket og aflåst. 4. Ændring af ejendommens facader, altaner, plankeværker m.m. er ikke tilladt. 5. Opsætning af markiser SKAL altid aftales med ejendomsinspektøren. Dec 2013 side 4

5 GENEREL INFORMATION Fællesudgifter På den årlige ordinære Generalforsamling vedtages et Budget for de fælles udgifter til betaling af offentlige afgifter, udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygningerne og fællesarealer mv. og indbetalinger til Grundfonden. Der medtages endvidere et acontobeløb til varme efter fordelingstal. Varmeregnskabet afregnes endeligt efter en individuel aflæsning. Herefter afregnes merforbrug via Ejerforeningen, mens et tilgodehavende i forbindelse med et mindre forbrug afregnes ved modtagelse af en check. Grundfond Der er, jfr. Vedtægterne, oprettet en Grundfond, hvor der - via fællesudgifterne - hvert år indbetales et beløb på 1,5 promille af ejerlejlighedernes samlede ejendomsvurdering. Indbetalingerne skal fortsætte, indtil Grundfonden har en kapital, der svarer til 0,5 % af samtlige ejerlejligheders ejendomsvurdering. Grundfonden danner en sikkerhedskapital til dækning af større reparations- og vedligeholdelsesudgifter. Det kan på Generalforsamlingen vedtages at forhøje de årlige indbetalinger til Grundfonden. Orientering fra bestyrelsen Hjemmeside Ejerforeningen har egen Hjemmeside Hjemmesiden er en opdateret orientering til Ejerforeningens medlemmer. Den indeholder praktiske oplysninger om Ejerforeningens bestyrelse og administration, Vedtægter, Informationshæfte, oplysninger om Generalforsamling, udsendte Park III Nyt m.v. samt nyttige links. Hjemmesiden bliver opdateret, når der er nyt og ændringer til den bestående tekst. Park III Nyt Park III Nyt fordeles med mellemrum til alle husstande i Ejerforeningen. Heri orienterer Bestyrelsen om relevante sager m.v., som bliver behandlet på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan endvidere komme med henstillinger af praktisk art, som ønskes og som er med til at vedligeholde områdets høje miljø, Radio og TV samt WebSpeed, Telefoni og IT kommunikation Fællesantenneanlæg Alle lejlighederne er tilsluttet ejendommens fællesantenneanlæg. Hver lejlighed er forsynet med ét eller flere telefon- og antennestik til modtagelse af radio, EDB og tv. Der må kun bruges de specielle stik, som hører til anlæggene. Det er ikke tilladt at bruge andre stik, eller foretage indgreb i antenneinstallationen. Eventuelle skader som følge heraf udbedres for beboerens regning. Ønsker man at få opsat flere antennestik eller flyttet eksisterende antennestik, skal man for egen regning henvende sig til: Dec 2013 side 5

6 Dansk Kabel TV A/S Taastrupgårdsvej Tåstrup Telefon: Radio og TV Levering af radio og tv-signaler sker gennem et fælles antenneanlæg via Kabel TV fra YouSee. Ejerforeningen har i 2009 indgået aftale med YouSee om levering af Fuld Pakke TV kanaler via digitale signaler samt analoge signaler så længe dette er muligt. YouSee vil dog ikke garantere, hvor længe man vil levere analoge signaler, men det forventes, at der vil gå mellem 2 og 5 år, før de analoge signaler stopper. Indtil da vil YouSee levere analoge signaler som i dag sammen med de nye digitale signaler. Betalingen for denne ydelse sker over fællesudgifterne og indgår i budgettet hvert år. Hvis man ønsker at udnytte de nye digitale signaler og de øgede muligheder med digitalt fjernsyn, skal man selv anskaffe det fornødne ekstra udstyr - enten via køb eller leje. Man skal være opmærksom på, at det digitale fjernsyn skal være forberedt til DVB-C (=kabel TV). Paraboler Det er ikke tilladt at sætte paraboler op, så de er synlige ude fra gangarealerne. Kanalfrekvenser Oversigt over kanalfrekvenserne kan findes på Tekst tv på informationskanalen eller på WebSpeed og telefoni YouSee, som ejerforeningen har indgået aftale med om levering af kabel tv, kan også levere både bredbånd, internet og telefoni. Det er den enkelte ejer, der selv er ansvarlig for andre ydelser udover standard kabel tv. Se yderligere information om muligheder og priser for aftaler med YouSee på Fejlmelding vedrørende Kabel-tv Kablerne til tv-installationerne er forbundet, så eventuelle fejl, der opstår i modtagelsen af tv-kanalerne eller WebSpeed, kan ligge uden for ens egen lejlighed. Fejl bedes derfor i første omgang anmeldt til vores inspektør, hvorefter det aftales, hvem der skal kontakte YouSee. Omkostningerne i forbindelse med YouSee s service skal betales af beboeren. GROUPCARE / Nabonetværk Christina Pedersen bestyrer et netværk, det elektroniske NaboNetværk via Groupcare Privat, som alle beboere opfordres til at deltage i. Dec 2013 side 6

7 Af sikkerheds- og anti-spam hensyn kan der kun skrives til netværket, hvis man selv er medlem. For at få adgang til dette netværk og det nødvendige password, skal man kontakte Christina Pedersen ved at sende en mail til hende på Flere end 70 beboere har allerede valg at tilmelde sig Domus Vista Park III s elektroniske NaboNetværk. Det skal understreges, at netværket er et rent privat initiativ, der ikke har noget med Bestyrelsen eller "det officielle Domus Vista Park III" at gøre. Groupcare vil ikke blive benyttet af Ejerforeningens Bestyrelse til orientering. Bestyrelsens orientering vil alene ske direkte via Park III Nyt, som dels omdeles til de enkelte husstande dels opdateres på foreningens hjemmeside. Udlån af værktøj Trillebør, skovl, kost, græsslåmaskine, stiger og slagboremaskine kan lånes efter aftale med inspektøren. Vedligeholdelse Den udvendige vedligeholdelse Al udvendig vedligeholdelse af bygningerne varetages af Bestyrelsen, og enhver forandring kan kun ske med Bestyrelsens forhåndsgodkendelse. Alt udvendigt træværk, bortset fra plankeværker og rækværker af metal, males og vedligeholdes af ejendommens funktionærer, men man er meget velkommen til selv at give en hånd med for at øge vedligeholdelsesgraden. Maling udleveres gratis af inspektøren sammen med en vejledning. Ved vedligeholdelse anvendes Flügger 98, grøn. Det er ikke tilladt at male med andre malinger/farver på udvendigt træværk, ligesom al udvendig maling i øvrigt skal aftales med inspektøren. Plankeværker og rækværk af metal samt altangitre skal males/vedligeholdes af den pågældende beboer. Maling udleveres af inspektøren, se ovenfor. Altangitre til galvanisering kan afleveres i materielgården hos inspektøren. Haver Den enkelte beboer skal jævnligt sørge for beskæring af egne buske og træer, så de ikke generer overboer/genboer/naboer, ligesom grene, der stikker ud over plankeværket, ikke må være til gene for færdslen på gangarealerne samt for ejendommens funktionærer ved bl.a. græsslåning og andet arbejdet på ejendommens fællesarealer. Det er ikke tilladt den enkelte beboer at plante egne træer, buske o.l. på fællesarealet i forbindelse med sin have. Det er dog tilladt at sætte én til to krukker i forbindelse med indgangspartiet. Integrerede Altankasser Beboerne skal selv tilplante og vedligeholde altankasserne. Man skal være opmærksom på, at rødder fra planter og buske kan tilstoppe afløbet. Det kan forårsage vandskader i underlejligheden. Sådanne skader er ikke dækket af ejendommens forsikring. Beboerne opfordres derfor til jævnligt at kontrollere, om afløbet er tilstoppet. Der kan købes drænkasser hos inspektøren. Dec 2013 side 7

8 Den indvendige vedligeholdelse Den enkelte beboer skal selv sørge for og betale for den indvendige vedligeholdelse af boligerne, jf. vedtægterne. Herunder også vedligeholdelse af vægge m.v. og rengøring af trapper beliggende i de fælles trappeopgange. Beboerne skal selv tilkalde håndværkere i forbindelse med vedligeholdelse og reparationer, men Inspektøren skal altid kontaktes før indgreb i eller midlertidig lukning af vand- og el-installationerne. Se også under afsnittet Håndværkere. Ejendommens funktionærer kan, hvis det daglige arbejde tillader det, udføre service for beboerne i mindre omfang. Man kan således kontakte inspektøren, hvis termostatventiler skal udskiftes (beboerne betaler selv for termostaterne), ligesom inspektøren foretager afkalkning og udskiftning af vandvarmerne (se under varme). Beboeren må ikke foretage ændringer i ejendommens fælles installationer. Hvis en beboer groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan Bestyrelsen kræve den nødvendige vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Håndværkere Ejendommen samarbejder med en række håndværkere, som med fordel kan benyttes af beboerne i Domus Vista Park III, da de kender installationerne. Man kan tage kontakt til inspektøren, hvis man har brug for henvisning til en håndværker. Snerydning Ejendommens funktionærer sørger for snerydning på fællesarealernes gangarealer samt på parkeringspladserne. Den enkelte beboer skal selv sørge for snerydning foran sin indgangsdør bl.a. af hensyn til postudbringning o. lign. samt sørge for snerydning af sin terrasse for at undgå vandskader i lejlighederne nedenunder, når sneen smelter Renovation Frederiksberg Kommune har fastsat reglerne for sortering af affald. I den forbindelse er der udleveret foldere til hver lejlighed med anvisninger på sortering af alt affald. Folderne bedes afleveret til ny ejer ved salg af lejligheden. Reglerne kan også findes på hjemmesiden Der er mulighed for at aflevere affald i de respektive containere følgende steder: Placering Affaldsdepoter på området Materielgården Johs. V. Jensens Alle 2 Affalds art Dagrenovation Papir Metal Hård plast Pap og karton Elektronik og hårde hvidevarer Storskrald Dec 2013 side 8

9 Åben: mandag til torsdag kl fredag kl Aften og weekender *) Ejendomskontoret Glascontainer på Nordens Plads Genbrugsstationen: Kulbanevej 4, Valby Åben: hverdage kl. 13 lørdag, søndag og helligdage kl Ejerforeningen Domus Vista Park III Haveaffald Farligt affald - kemikalier, sparepærer og lysstofrør mv. Flasker m.v. PVC Større bygningsdele Imprægneret træ Papemballage fra større dimensioner fra inventar o.l. *) Materielgården er lukket uden for de nævnte tider. Se afsnit Nøgle til Materielgården. Bestyrelsen henstiller, at ovennævnte regler for sortering af affald bliver fulgt, da misbrug kan medføre ekstra udgifter til renovation. Aflæsning af elektricitet Elforsyningen på Frederiksberg er overtaget af DONG. Hvert år i juli måned bliver der sendt et skema til hver lejlighed med anmodning om aflæsning af el-måleren, jfr. aflæsningsskemaet. El-målerne findes i et separat aflåst rum for enden af udhuset i hvert boligafsnit. Elmålerne er forsynet med et registreringsnummer for den enkelte lejlighed, se aflæsningsskemaet. Hvis man ønsker det, kan aflæsningsskemaet afleveres til inspektøren, som derefter vil sørge for aflæsning og indsendelse af resultatet for den enkelte lejlighed. Nøgle til Materielgården og El-målerskabene Nøgle, der passer til Materielgården og El-målerskabene kan købes hos inspektøren til den til enhver tid gældende pris.. Udsugningsanlæg Udsugningsanlægget har tilslutning fra badeværelser og emhætter. I blokkene med 2 etager kan der slukkes for udsugningsanlægget. Tørretumblere må ikke sluttes til udsugningsanlægget. Hvis man ønsker en Tørretumbler, skal man anskaffe én, som opsamler kondensvandet. Der må ikke stilles på spjældet til udsugningen i badeværelset og emhætten, da det vil genere underbo/overbo. Når pejsen benyttes, anbefales det at slukke for udsugningsanlægget, hvor det er muligt, samt åbne et vindue på klem. Emhætter med elektrisk blæser er ikke tilladt i 3 og 5 etagers boligblokkene. Dec 2013 side 9

10 Varme og vand Varme Ejendommen er tilsluttet Frederiksberg Fjernvarmeværk. Radiatorerne er forsynet med elektroniske målere. Hvis målerne går i stykker, skal de udskiftes af beboeren for egen regning. Aflæsningsselskabet kontaktes, hvorefter det sørger for udskiftningen. Varmeudgifterne betales af beboerne over Fællesudgifterne som et a conto beløb. Varmeforbruget aflæses elektronisk én gang årligt, hvorefter de endelige varmeudgifter udregnes for den enkelte lejlighed af Datea, som derefter udligner for meget eller for lidt betalte varmeudgifter gennem den efterfølgende a conto betaling af Fællesudgifterne., Ved unøjagtigheder i forsyningen kontaktes inspektøren. For at undgå varmespild bør følgende regler iagttages: 1. Lad f.eks. termostatventilerne stå fast på 2 eller 3 i fyringssæsonen og luk for dem om sommeren. Det er en god idé at åbne og lukke termostatventilerne 1 gang pr. måned, da de ellers kan sætte sig fast. 2. Når vinduer og døre åbnes for udluftning, så luk for de termostatventiler, som er tæt på. Det må dog bemærkes, at termostatventilerne automatisk åbner ved en rumtemperatur på under 8 gr., eller hvis en kold luftstrøm rammer ventilen. Dette kan man undgå ved at afskærme termostatventilen med f.eks. en klud, som anbringes oven på ventilen. 3. Vandvarmeren, som sidder i lejligheden, kan kalke til, og ventilen kan blive defekt. Dette er tilfældet, hvis der kun kommer lidt vand ud af hanen, eller vandet ikke er særligt varmt. Kontakt omgående inspektøren. I badeværelsesgulvet er der oprindeligt nedlagt et 600 watt el-varmelegeme, som styres af en termostat. El-forbruget er særdeles stort og betales over egen måler. Der kan i tidens løb være ændret på denne installation ved ombygning af badeværelserne. Indhent derfor selv oplysning herom ved overtagelse af lejligheden. Vand Vandforbruget betales over fællesudgifterne efter fordelingstal. Flytning Ud - og indflytning bedes af praktiske grunde oplyst til inspektøren i god tid. Forsikringer Ejerforeningen har tegnet følgende kollektive forsikringer: Glas Brand/bygningsskader (inkl. svamp og husbukke) Ansvar Skjult rørskade All Risk forsikring, som dækker hærværk (f. eks. afrensning af graffiti på vægge) Abonnement hos Falck i forbindelse med afdækning og lignende. Dec 2013 side 10

11 Ved skader, som dækkes af ovennævnte forsikringer, kontaktes inspektøren. Man må således ikke selv tilkalde Falck. Der er ikke tegnet kollektiv kummeforsikring. Skader på indbo dækkes ikke af ejendommens forsikring Hvis der sker skader i lejlighederne, dækker ejendommens forsikring kun bygningsskader. Samarbejde med de øvrige Domus Vista Parker og Højhuset Det store grønne areal, der afgrænses af højhuset og de tre parkbebyggelser, er fællesareal med plæner, beplantninger, legeplads, boldbaner, indhegnet hundegård mv. for beboerne i Domus Vista. Udgifterne til vedligeholdelsen betales af beboerne og opkræves over fællesudgifterne. Domus Vista Park III betaler 26,78 % af omkostningerne. Alle beboere i Domus Vista kan frit benytte fællesarealerne, men hunde skal føres i snor som overalt i Frederiksberg Kommune. Arealerne er oplyst om aftenen og om natten og bliver delvist ryddet for sne om vinteren. Udgifterne til fællesarealerne styres i et samarbejde mellem Højhuset og Park I, II og III, som har dannet et Fællesudvalg, hvor fællesarealets tilstand og vedligeholdelse drøftes. Hundetoilet Hundetoilettet på fællesarealet er aflåst. Indgangsdørene er forsynet med smæklås. Systemnøgle kan købes hos inspektør Søren Hansen til en pris af 200 kr. Dette beløb vil blive betalt tilbage, hvis nøglerne returneres til inspektøren. TEKNISK BESKRIVELSE AF LEJLIGHEDERNE Lejlighedsskel: LP - vægelementer, t = 25 cm. Oprindelig standard Gavle: LP - gavlelementer + 10 cm rockwool + skalmur af gule blødstrøgne mursten, Ruds Vedby DB 1. K-værdi = 0,34. Krybekælder: Selvbærende LP - spændplader på præfabrikerede fundamentsbjælker. Tag: LP - spændplader + omvendt tag bestående af: 2 lag Tacoflex + 8 cm. Roofmate + 5 cm nøddesten. K-værdi = 0,40. Dec 2013 side 11

12 Facader mod syd: Lette snedkerelementer med 10 cm rockwool. Udvendig beklædning af 9 mm koreansk finer og indvendig af 12 mm karlit. Alt træ er dyppet i Sadovac og efterbehandlet med Gori 66. Glas er 2 lag termoglas. K-værdi = 0,40. Facader mod nord: LP - vægelementer + 7,5 cm. Rockwool + skalmur af gule blødstrøgne mursten, Ruds Vedby DB 1. K-værdi = 0,43. Indvendige vægge: Alle indvendige vægge eksklusiv bad - og trapperumsvæge er ikke bærende. Det er udført som Danogips E 145, dvs. 45 mm stålskelet beklædt på begge sider med 13 mm. Gipsplade og ilagt 5 cm rockwool. Gulve: I alle rum eksklusiv bad og trapperum er gulve Junckers ask lamelparket langstav, select på strøer. Raminfodliste overalt. I trapperum er gulvet belagt med 20 mm kokosmåtte m/gummibagside på blændgulv. I gulv over krybekælder er strøer imprægneret med Gori 22, og der er udlagt 7,5 cm. Rockwool mellem strøer. K-værdi = 0,39. Indvendige døre: Alle døre - sidehængte og skydedøre - er tæppelakerede i grå farve. Køkken-/skabselementer: Standardelementer fra Befas-Dan. Alle garderobeskabe i hvid Polyline. Badeværelser: Præfabrikerede badeværelser i lecabeton fra Flexovit. Fliser er grøn Rako i 12 rækker. Gulvbelægning er japansk mosaik. Hvid sanitet. Bruseplads, håndvask og toilet i alle baderum. Indmuret krystalspejl. Varme: Bebyggelsen forsynes med fjernvarme fra Frederiksberg Kommune. Radiatorer er af fabrikat Thor; ved lave brystninger er der monteret konvektorer. Thermostatiske radiatorventiler overalt. Vand: Vandinstallation med skjult rørføring. Alle armaturer af fabrikat Børma. I hver bolig er i et badeværelse installeret automatisk vandvarmer type Radan BR. Ventilation: Mekanisk udsugning fra alle badeværelser og køkkener med udkastning over tag. Udsugning i køkkener sker via justerbar emhætte af fabrikat Glent & Co. Udhus: Til hver bolig hører et udhus på ca. 4 m2 udført i trykimprægneret træ og beliggende lige ved indgangsdør i terrænplan. Dec 2013 side 12

INFORMATIONSHÆFTE DOMUS VISTA PARK III

INFORMATIONSHÆFTE DOMUS VISTA PARK III INFORMATIONSHÆFTE DOMUS VISTA PARK III 1 af 21 INFORMATIONSHÆFTE INDHOLDSFORTEGNELSE Side Vedtægter 3 Bestyrelse og administration 12 o Bestyrelsens aktuelle sammensætning 12 o Administrator 12 o Inspektøren

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

PARK III NYT Til medlemmerne af ejerforeningen Domus Vista Park III

PARK III NYT Til medlemmerne af ejerforeningen Domus Vista Park III PARK III NYT Til medlemmerne af ejerforeningen Domus Vista Park III Frederiksberg, den 23. maj 2006 Næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde er den 6. juni 2006 Hvis man ønsker sager behandlet ved mødet,

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN For beboere i Vordingborg Boligselskab, Afdeling 424, Egelyparken, Præstø Under henvisning til husleje kontraktens

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

HUSORDEN FOR KILDEPARKEN 4

HUSORDEN FOR KILDEPARKEN 4 HUSORDEN FOR KILDEPARKEN 4 INDLEDNING Sammen med den i afdelingsbestyrelsen vedtagne stambog og gældende regler har nærværende husorden gyldighed som et tillæg til lejekontrakten og er udformet i beboernes

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden

Indsættes i beboermappen. Afd. 8 - Odinsparken. Generel husorden Afd. 8 - Odinsparken Generel husorden Gældende fra 6.9.2000 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 17.8.2006 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 29.08.2012 Redigeret på ordinært afdelingsmøde 04.09.2013 Generel

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING

AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING AFDELING 55 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige materialer vedligeholdes og hvordan installationer benyttes.

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

UDKAST til Ordensreglement for afdeling 48 Juulsbjergparken

UDKAST til Ordensreglement for afdeling 48 Juulsbjergparken UDKAST til Ordensreglement for afdeling 48 Juulsbjergparken 12/1-2012 - 1 - UDKAST til Ordensreglement 12/1-2012 Som beboer i en almen boligorganisation er man andelshaver i ejendommen og dermed fælles

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 49 ENGSKOVVÆNGET 2A-60

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 49 ENGSKOVVÆNGET 2A-60 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 49 ENGSKOVVÆNGET 2A-60 Revideret husordensreglement 2015. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

til husorden ved mlingen 2014

til husorden ved mlingen 2014 til husorden ved mlingen 2014 Bestyrelsen ønsker at skabe et bedre overblik i vores husorden, således at bestemmelser om de forskellige områder ikke både fremgår af husorden og vedtægter eller husorden

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene.

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene. Affald Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Husorden Glas skal afleveres i en af de 2 glascontainere, der er anbragt ved nordgavlen af blok 62 og 66 (v/nr 89 og 121).

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden. for. Mergeltoften

Husorden. for. Mergeltoften for Mergeltoften Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling som vores med mange beboere med forskellig baggrund, er et lille samfund i sig selv. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 49 ENGSKOVVÆNGET 2A-60

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 49 ENGSKOVVÆNGET 2A-60 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 49 ENGSKOVVÆNGET 2A-60 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

Husorden Afd. 9 - Himmerlandsgade 116

Husorden Afd. 9 - Himmerlandsgade 116 Husorden Afd. 9 - Himmerlandsgade 116 Administration: Aars Boligforening Kirkegade 3 9600 Aars Tlf.: 98 62 24 13 Kontor- og telefontid: Mandag - onsdag 09.00-16.00 Torsdag onsdag 10.00-17.00 Fredag g onsdai

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 6 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 6 sider Afdelingens regler Reglerne for afdelingen

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Antenner... 3 Tekniske installationer... 3 Bad - toilet... 3 Vandhaner - cisterner... 4 Vask - tørring... 4 Boremaskine... 4 Musik... 4 Altaner... 4

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen til Afdeling 1

Velkommen til Afdeling 1 Husorden afd. 1 Velkommen til Afdeling 1 Boligforeningen Lillebælt er en almennyttig boligforening. Det betyder bl.a., at det er en demokratisk forening, man er medlem af. Den øverste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Beboerhåndbogen Husorden

Beboerhåndbogen Husorden 1 Indledning Hverken bestyrelsen eller ejendomskontoret kan dispensere fra bestemmelserne i husordenen. Dem er vi alle pligtige til at efterleve. Husordenen har i tidens løb undergået en del ændringer,

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres.

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres. Husorden Indledning Nærværende husorden har gyldighed som et tillæg til huslejekontrakten og er udformet i beboernes og selskabets interesse med henblik på at opretholde rolige og ordentlige forhold i

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016.

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. Randkløvehuse Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. 1 2 Fra afdelingsbestyrelsen: Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingsmødet bemyndiger afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 84

Ordensreglement for afdeling 84 Ordensreglement for afdeling 84 Indhold Bad og toilet... 3 Frostvejr m.v.... 3 Maskiner... 3 Støj... 3 Udluftning... 4 Husdyr... 4 Vandhaner og toiletter... 4 Vinduer og døre... 4 Ændringer af lejligheden...

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere