INFORMATIONSHÆFTE. DOMUS VISTA PARK Ill

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSHÆFTE. DOMUS VISTA PARK Ill"

Transkript

1 INFORMATIONSHÆFTE DOMUS VISTA PARK Ill Dec 2013 side 1

2 INFORMATIONSHÆFTE INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelse og administration 3 o Bestyrelsens aktuelle sammensætning 3 o Administrator 3 o Inspektøren og øvrige ansatte 3 Husorden 3 o Boligerne 3 o Fællesarealerne 4 o I øvrigt 4 Generel Information 5 o Fællesudgifter 5 o Grundfond 5 Orientering fra bestyrelsen 5 o Hjemmeside 5 o Park III Nyt 5 Radio og TV samt WebSpeed, Telefoni og IT kommunikation 5 o Fællesantenneanlæg 5 o Radio og TV 6 o Paraboler 6 o Kanalfrekvenser 6 o WebSpeed og Telefoni 6 o Fejlmelding vedr. Kabel-TV 6 o Groupcare 6 Udlån af værktøj 7 Vedligeholdelse 7 o Den udvendige vedligeholdelse 7 o Haver 7 o Integrerede altankasser 7 o Den indvendige vedligeholdelse 8 Håndværkere 8 Snerydning 8 Renovation 8 Aflæsning af elektricitet 9 Nøgle til Materielgården og El-målerskabene 9 Udsugningsanlæg 9 Varme og varmt vand 10 o Varme 10 o Vand 10 Flytning 10 Forsikringer 10 Samarbejde med de øvrige Domus Vista Parker og Højhuset 11 Hundetoilet 11 Teknisk beskrivelse af lejlighederne 11 BM: Vedtægter findes i et særskilt hæfte Dec 2013 side 2

3 BESTYRELSE OG ADMINISTRATION Domus Vista Park III ledes af en bestyrelse, som vælges på Ejerforeningens generalforsamling. Den består af 3-5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Den daglige drift af ejendommen varetages af en inspektør samt medhjælpere. Administrationen forestås af en administrator, som er udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsens aktuelle sammensætning Oplysningerne om Ejerforeningens Bestyrelse og Administration findes under Adresser på Ejerforeningens hjemmeside Bestyrelsen og inspektøren kan kontaktes på Foreningens administrator er Julie Bøgsted DATEA AS Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Direkte tlf.: Alle forespørgsler om administrative forhold (f.eks. om fællesudgifter m.m.) rettes til administrator, ligesom alle indbetalinger skal ske til administrator (fortrinsvis gennem PBS). Inspektøren og øvrige ansatte Bestyrelsen har til varetagelse af ejendommens daglige drift ansat en inspektør samt 2 medarbejdere (pt 1 på heltid og 1 på 29 timer) som funktionærer. Inspektør: Søren M. Hansen, Kontoradresse: Johs. V. Jensens Allé 2, 2000 Frederiksberg Telefon: Træffetid på kontoret: Mandag til fredag mellem kl og kl enten personligt eller på telefon adresse: I nødstilfælde kan inspektøren efter ovennævnte arbejdstid træffes på tlf Boligerne 1. Boligerne må kun anvendes til beboelse. HUSORDEN 2. Aktiv og passiv musik må ikke være til gene udenfor boligen. Dec 2013 side 3

4 3. Støj - herunder brugen af radio, musikanlæg, TV, musikinstrumenter og lignende - i haver, på altaner og terrasser og på gangarealerne, skal begrænses, så det ikke generer naboerne. 4. Ved festlige lejligheder skal der udvises hensyn til naboerne. 5. Det er kun tilladt at bruge elektriske boremaskiner og støjende hobbymaskiner på følgende tidspunkter: hverdage fra kl kl og søn - og helligdage fra kl kl Hvis beboerne eller tilkaldte håndværkere skal udføre større arbejder, hvor disse frister ikke kan overholdes, skal inspektøren orienteres herom på forhånd. Fællesarealerne 1. Vedligeholdelse, fornyelser og forandringer sker alene ved bestyrelsens foranstaltning. 2. Der skal værnes om ejendommens fællesarealer. Der må ikke henkastes affald, afskæres grene og blomster, ligesom det ikke er tilladt at tegne og male på fliser og ejendommens træ - og murværk. 3. Boldspil op ad mure og hegn samt på parkeringspladserne er forbudt. Der henvises til boldspilbanen foran højhuset, der kan benyttes alle dage i tidsrummet kl kl Kørsel på ejendommens tilkørselsveje og parkeringspladser skal ske hensynsfuldt og så støjfrit som muligt. 5. Kørsel med motorkøretøjer på ejendommens gangarealer er ikke tilladt, ligesom der naturligvis ikke må parkeres uden for de afmærkede parkeringspladser. 6. Der må ikke hensættes campingvogne, trailere eller lignende på parkeringspladserne, ligesom der ikke må udføres støjende reparationer. I øvrigt 1. Det er tilladt at holde husdyr, hvis disse ikke er til gene for ejendommen eller beboerne. Hunde skal føres i snor på fællesarealerne og skal benytte hundetoilettet, der findes på fællesarealet for Domus Vista parkerne. 2. Afbrænding af affald i haver og på terrasser er forbudt. Havegrill kan bruges med største forsigtighed og under hensyntagen til naboerne. 3. Fællesopgange rengøres af beboerne og skal være ryddede og hoveddøren lukket og aflåst. 4. Ændring af ejendommens facader, altaner, plankeværker m.m. er ikke tilladt. 5. Opsætning af markiser SKAL altid aftales med ejendomsinspektøren. Dec 2013 side 4

5 GENEREL INFORMATION Fællesudgifter På den årlige ordinære Generalforsamling vedtages et Budget for de fælles udgifter til betaling af offentlige afgifter, udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygningerne og fællesarealer mv. og indbetalinger til Grundfonden. Der medtages endvidere et acontobeløb til varme efter fordelingstal. Varmeregnskabet afregnes endeligt efter en individuel aflæsning. Herefter afregnes merforbrug via Ejerforeningen, mens et tilgodehavende i forbindelse med et mindre forbrug afregnes ved modtagelse af en check. Grundfond Der er, jfr. Vedtægterne, oprettet en Grundfond, hvor der - via fællesudgifterne - hvert år indbetales et beløb på 1,5 promille af ejerlejlighedernes samlede ejendomsvurdering. Indbetalingerne skal fortsætte, indtil Grundfonden har en kapital, der svarer til 0,5 % af samtlige ejerlejligheders ejendomsvurdering. Grundfonden danner en sikkerhedskapital til dækning af større reparations- og vedligeholdelsesudgifter. Det kan på Generalforsamlingen vedtages at forhøje de årlige indbetalinger til Grundfonden. Orientering fra bestyrelsen Hjemmeside Ejerforeningen har egen Hjemmeside Hjemmesiden er en opdateret orientering til Ejerforeningens medlemmer. Den indeholder praktiske oplysninger om Ejerforeningens bestyrelse og administration, Vedtægter, Informationshæfte, oplysninger om Generalforsamling, udsendte Park III Nyt m.v. samt nyttige links. Hjemmesiden bliver opdateret, når der er nyt og ændringer til den bestående tekst. Park III Nyt Park III Nyt fordeles med mellemrum til alle husstande i Ejerforeningen. Heri orienterer Bestyrelsen om relevante sager m.v., som bliver behandlet på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan endvidere komme med henstillinger af praktisk art, som ønskes og som er med til at vedligeholde områdets høje miljø, Radio og TV samt WebSpeed, Telefoni og IT kommunikation Fællesantenneanlæg Alle lejlighederne er tilsluttet ejendommens fællesantenneanlæg. Hver lejlighed er forsynet med ét eller flere telefon- og antennestik til modtagelse af radio, EDB og tv. Der må kun bruges de specielle stik, som hører til anlæggene. Det er ikke tilladt at bruge andre stik, eller foretage indgreb i antenneinstallationen. Eventuelle skader som følge heraf udbedres for beboerens regning. Ønsker man at få opsat flere antennestik eller flyttet eksisterende antennestik, skal man for egen regning henvende sig til: Dec 2013 side 5

6 Dansk Kabel TV A/S Taastrupgårdsvej Tåstrup Telefon: Radio og TV Levering af radio og tv-signaler sker gennem et fælles antenneanlæg via Kabel TV fra YouSee. Ejerforeningen har i 2009 indgået aftale med YouSee om levering af Fuld Pakke TV kanaler via digitale signaler samt analoge signaler så længe dette er muligt. YouSee vil dog ikke garantere, hvor længe man vil levere analoge signaler, men det forventes, at der vil gå mellem 2 og 5 år, før de analoge signaler stopper. Indtil da vil YouSee levere analoge signaler som i dag sammen med de nye digitale signaler. Betalingen for denne ydelse sker over fællesudgifterne og indgår i budgettet hvert år. Hvis man ønsker at udnytte de nye digitale signaler og de øgede muligheder med digitalt fjernsyn, skal man selv anskaffe det fornødne ekstra udstyr - enten via køb eller leje. Man skal være opmærksom på, at det digitale fjernsyn skal være forberedt til DVB-C (=kabel TV). Paraboler Det er ikke tilladt at sætte paraboler op, så de er synlige ude fra gangarealerne. Kanalfrekvenser Oversigt over kanalfrekvenserne kan findes på Tekst tv på informationskanalen eller på WebSpeed og telefoni YouSee, som ejerforeningen har indgået aftale med om levering af kabel tv, kan også levere både bredbånd, internet og telefoni. Det er den enkelte ejer, der selv er ansvarlig for andre ydelser udover standard kabel tv. Se yderligere information om muligheder og priser for aftaler med YouSee på Fejlmelding vedrørende Kabel-tv Kablerne til tv-installationerne er forbundet, så eventuelle fejl, der opstår i modtagelsen af tv-kanalerne eller WebSpeed, kan ligge uden for ens egen lejlighed. Fejl bedes derfor i første omgang anmeldt til vores inspektør, hvorefter det aftales, hvem der skal kontakte YouSee. Omkostningerne i forbindelse med YouSee s service skal betales af beboeren. GROUPCARE / Nabonetværk Christina Pedersen bestyrer et netværk, det elektroniske NaboNetværk via Groupcare Privat, som alle beboere opfordres til at deltage i. Dec 2013 side 6

7 Af sikkerheds- og anti-spam hensyn kan der kun skrives til netværket, hvis man selv er medlem. For at få adgang til dette netværk og det nødvendige password, skal man kontakte Christina Pedersen ved at sende en mail til hende på Flere end 70 beboere har allerede valg at tilmelde sig Domus Vista Park III s elektroniske NaboNetværk. Det skal understreges, at netværket er et rent privat initiativ, der ikke har noget med Bestyrelsen eller "det officielle Domus Vista Park III" at gøre. Groupcare vil ikke blive benyttet af Ejerforeningens Bestyrelse til orientering. Bestyrelsens orientering vil alene ske direkte via Park III Nyt, som dels omdeles til de enkelte husstande dels opdateres på foreningens hjemmeside. Udlån af værktøj Trillebør, skovl, kost, græsslåmaskine, stiger og slagboremaskine kan lånes efter aftale med inspektøren. Vedligeholdelse Den udvendige vedligeholdelse Al udvendig vedligeholdelse af bygningerne varetages af Bestyrelsen, og enhver forandring kan kun ske med Bestyrelsens forhåndsgodkendelse. Alt udvendigt træværk, bortset fra plankeværker og rækværker af metal, males og vedligeholdes af ejendommens funktionærer, men man er meget velkommen til selv at give en hånd med for at øge vedligeholdelsesgraden. Maling udleveres gratis af inspektøren sammen med en vejledning. Ved vedligeholdelse anvendes Flügger 98, grøn. Det er ikke tilladt at male med andre malinger/farver på udvendigt træværk, ligesom al udvendig maling i øvrigt skal aftales med inspektøren. Plankeværker og rækværk af metal samt altangitre skal males/vedligeholdes af den pågældende beboer. Maling udleveres af inspektøren, se ovenfor. Altangitre til galvanisering kan afleveres i materielgården hos inspektøren. Haver Den enkelte beboer skal jævnligt sørge for beskæring af egne buske og træer, så de ikke generer overboer/genboer/naboer, ligesom grene, der stikker ud over plankeværket, ikke må være til gene for færdslen på gangarealerne samt for ejendommens funktionærer ved bl.a. græsslåning og andet arbejdet på ejendommens fællesarealer. Det er ikke tilladt den enkelte beboer at plante egne træer, buske o.l. på fællesarealet i forbindelse med sin have. Det er dog tilladt at sætte én til to krukker i forbindelse med indgangspartiet. Integrerede Altankasser Beboerne skal selv tilplante og vedligeholde altankasserne. Man skal være opmærksom på, at rødder fra planter og buske kan tilstoppe afløbet. Det kan forårsage vandskader i underlejligheden. Sådanne skader er ikke dækket af ejendommens forsikring. Beboerne opfordres derfor til jævnligt at kontrollere, om afløbet er tilstoppet. Der kan købes drænkasser hos inspektøren. Dec 2013 side 7

8 Den indvendige vedligeholdelse Den enkelte beboer skal selv sørge for og betale for den indvendige vedligeholdelse af boligerne, jf. vedtægterne. Herunder også vedligeholdelse af vægge m.v. og rengøring af trapper beliggende i de fælles trappeopgange. Beboerne skal selv tilkalde håndværkere i forbindelse med vedligeholdelse og reparationer, men Inspektøren skal altid kontaktes før indgreb i eller midlertidig lukning af vand- og el-installationerne. Se også under afsnittet Håndværkere. Ejendommens funktionærer kan, hvis det daglige arbejde tillader det, udføre service for beboerne i mindre omfang. Man kan således kontakte inspektøren, hvis termostatventiler skal udskiftes (beboerne betaler selv for termostaterne), ligesom inspektøren foretager afkalkning og udskiftning af vandvarmerne (se under varme). Beboeren må ikke foretage ændringer i ejendommens fælles installationer. Hvis en beboer groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan Bestyrelsen kræve den nødvendige vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Håndværkere Ejendommen samarbejder med en række håndværkere, som med fordel kan benyttes af beboerne i Domus Vista Park III, da de kender installationerne. Man kan tage kontakt til inspektøren, hvis man har brug for henvisning til en håndværker. Snerydning Ejendommens funktionærer sørger for snerydning på fællesarealernes gangarealer samt på parkeringspladserne. Den enkelte beboer skal selv sørge for snerydning foran sin indgangsdør bl.a. af hensyn til postudbringning o. lign. samt sørge for snerydning af sin terrasse for at undgå vandskader i lejlighederne nedenunder, når sneen smelter Renovation Frederiksberg Kommune har fastsat reglerne for sortering af affald. I den forbindelse er der udleveret foldere til hver lejlighed med anvisninger på sortering af alt affald. Folderne bedes afleveret til ny ejer ved salg af lejligheden. Reglerne kan også findes på hjemmesiden Der er mulighed for at aflevere affald i de respektive containere følgende steder: Placering Affaldsdepoter på området Materielgården Johs. V. Jensens Alle 2 Affalds art Dagrenovation Papir Metal Hård plast Pap og karton Elektronik og hårde hvidevarer Storskrald Dec 2013 side 8

9 Åben: mandag til torsdag kl fredag kl Aften og weekender *) Ejendomskontoret Glascontainer på Nordens Plads Genbrugsstationen: Kulbanevej 4, Valby Åben: hverdage kl. 13 lørdag, søndag og helligdage kl Ejerforeningen Domus Vista Park III Haveaffald Farligt affald - kemikalier, sparepærer og lysstofrør mv. Flasker m.v. PVC Større bygningsdele Imprægneret træ Papemballage fra større dimensioner fra inventar o.l. *) Materielgården er lukket uden for de nævnte tider. Se afsnit Nøgle til Materielgården. Bestyrelsen henstiller, at ovennævnte regler for sortering af affald bliver fulgt, da misbrug kan medføre ekstra udgifter til renovation. Aflæsning af elektricitet Elforsyningen på Frederiksberg er overtaget af DONG. Hvert år i juli måned bliver der sendt et skema til hver lejlighed med anmodning om aflæsning af el-måleren, jfr. aflæsningsskemaet. El-målerne findes i et separat aflåst rum for enden af udhuset i hvert boligafsnit. Elmålerne er forsynet med et registreringsnummer for den enkelte lejlighed, se aflæsningsskemaet. Hvis man ønsker det, kan aflæsningsskemaet afleveres til inspektøren, som derefter vil sørge for aflæsning og indsendelse af resultatet for den enkelte lejlighed. Nøgle til Materielgården og El-målerskabene Nøgle, der passer til Materielgården og El-målerskabene kan købes hos inspektøren til den til enhver tid gældende pris.. Udsugningsanlæg Udsugningsanlægget har tilslutning fra badeværelser og emhætter. I blokkene med 2 etager kan der slukkes for udsugningsanlægget. Tørretumblere må ikke sluttes til udsugningsanlægget. Hvis man ønsker en Tørretumbler, skal man anskaffe én, som opsamler kondensvandet. Der må ikke stilles på spjældet til udsugningen i badeværelset og emhætten, da det vil genere underbo/overbo. Når pejsen benyttes, anbefales det at slukke for udsugningsanlægget, hvor det er muligt, samt åbne et vindue på klem. Emhætter med elektrisk blæser er ikke tilladt i 3 og 5 etagers boligblokkene. Dec 2013 side 9

10 Varme og vand Varme Ejendommen er tilsluttet Frederiksberg Fjernvarmeværk. Radiatorerne er forsynet med elektroniske målere. Hvis målerne går i stykker, skal de udskiftes af beboeren for egen regning. Aflæsningsselskabet kontaktes, hvorefter det sørger for udskiftningen. Varmeudgifterne betales af beboerne over Fællesudgifterne som et a conto beløb. Varmeforbruget aflæses elektronisk én gang årligt, hvorefter de endelige varmeudgifter udregnes for den enkelte lejlighed af Datea, som derefter udligner for meget eller for lidt betalte varmeudgifter gennem den efterfølgende a conto betaling af Fællesudgifterne., Ved unøjagtigheder i forsyningen kontaktes inspektøren. For at undgå varmespild bør følgende regler iagttages: 1. Lad f.eks. termostatventilerne stå fast på 2 eller 3 i fyringssæsonen og luk for dem om sommeren. Det er en god idé at åbne og lukke termostatventilerne 1 gang pr. måned, da de ellers kan sætte sig fast. 2. Når vinduer og døre åbnes for udluftning, så luk for de termostatventiler, som er tæt på. Det må dog bemærkes, at termostatventilerne automatisk åbner ved en rumtemperatur på under 8 gr., eller hvis en kold luftstrøm rammer ventilen. Dette kan man undgå ved at afskærme termostatventilen med f.eks. en klud, som anbringes oven på ventilen. 3. Vandvarmeren, som sidder i lejligheden, kan kalke til, og ventilen kan blive defekt. Dette er tilfældet, hvis der kun kommer lidt vand ud af hanen, eller vandet ikke er særligt varmt. Kontakt omgående inspektøren. I badeværelsesgulvet er der oprindeligt nedlagt et 600 watt el-varmelegeme, som styres af en termostat. El-forbruget er særdeles stort og betales over egen måler. Der kan i tidens løb være ændret på denne installation ved ombygning af badeværelserne. Indhent derfor selv oplysning herom ved overtagelse af lejligheden. Vand Vandforbruget betales over fællesudgifterne efter fordelingstal. Flytning Ud - og indflytning bedes af praktiske grunde oplyst til inspektøren i god tid. Forsikringer Ejerforeningen har tegnet følgende kollektive forsikringer: Glas Brand/bygningsskader (inkl. svamp og husbukke) Ansvar Skjult rørskade All Risk forsikring, som dækker hærværk (f. eks. afrensning af graffiti på vægge) Abonnement hos Falck i forbindelse med afdækning og lignende. Dec 2013 side 10

11 Ved skader, som dækkes af ovennævnte forsikringer, kontaktes inspektøren. Man må således ikke selv tilkalde Falck. Der er ikke tegnet kollektiv kummeforsikring. Skader på indbo dækkes ikke af ejendommens forsikring Hvis der sker skader i lejlighederne, dækker ejendommens forsikring kun bygningsskader. Samarbejde med de øvrige Domus Vista Parker og Højhuset Det store grønne areal, der afgrænses af højhuset og de tre parkbebyggelser, er fællesareal med plæner, beplantninger, legeplads, boldbaner, indhegnet hundegård mv. for beboerne i Domus Vista. Udgifterne til vedligeholdelsen betales af beboerne og opkræves over fællesudgifterne. Domus Vista Park III betaler 26,78 % af omkostningerne. Alle beboere i Domus Vista kan frit benytte fællesarealerne, men hunde skal føres i snor som overalt i Frederiksberg Kommune. Arealerne er oplyst om aftenen og om natten og bliver delvist ryddet for sne om vinteren. Udgifterne til fællesarealerne styres i et samarbejde mellem Højhuset og Park I, II og III, som har dannet et Fællesudvalg, hvor fællesarealets tilstand og vedligeholdelse drøftes. Hundetoilet Hundetoilettet på fællesarealet er aflåst. Indgangsdørene er forsynet med smæklås. Systemnøgle kan købes hos inspektør Søren Hansen til en pris af 200 kr. Dette beløb vil blive betalt tilbage, hvis nøglerne returneres til inspektøren. TEKNISK BESKRIVELSE AF LEJLIGHEDERNE Lejlighedsskel: LP - vægelementer, t = 25 cm. Oprindelig standard Gavle: LP - gavlelementer + 10 cm rockwool + skalmur af gule blødstrøgne mursten, Ruds Vedby DB 1. K-værdi = 0,34. Krybekælder: Selvbærende LP - spændplader på præfabrikerede fundamentsbjælker. Tag: LP - spændplader + omvendt tag bestående af: 2 lag Tacoflex + 8 cm. Roofmate + 5 cm nøddesten. K-værdi = 0,40. Dec 2013 side 11

12 Facader mod syd: Lette snedkerelementer med 10 cm rockwool. Udvendig beklædning af 9 mm koreansk finer og indvendig af 12 mm karlit. Alt træ er dyppet i Sadovac og efterbehandlet med Gori 66. Glas er 2 lag termoglas. K-værdi = 0,40. Facader mod nord: LP - vægelementer + 7,5 cm. Rockwool + skalmur af gule blødstrøgne mursten, Ruds Vedby DB 1. K-værdi = 0,43. Indvendige vægge: Alle indvendige vægge eksklusiv bad - og trapperumsvæge er ikke bærende. Det er udført som Danogips E 145, dvs. 45 mm stålskelet beklædt på begge sider med 13 mm. Gipsplade og ilagt 5 cm rockwool. Gulve: I alle rum eksklusiv bad og trapperum er gulve Junckers ask lamelparket langstav, select på strøer. Raminfodliste overalt. I trapperum er gulvet belagt med 20 mm kokosmåtte m/gummibagside på blændgulv. I gulv over krybekælder er strøer imprægneret med Gori 22, og der er udlagt 7,5 cm. Rockwool mellem strøer. K-værdi = 0,39. Indvendige døre: Alle døre - sidehængte og skydedøre - er tæppelakerede i grå farve. Køkken-/skabselementer: Standardelementer fra Befas-Dan. Alle garderobeskabe i hvid Polyline. Badeværelser: Præfabrikerede badeværelser i lecabeton fra Flexovit. Fliser er grøn Rako i 12 rækker. Gulvbelægning er japansk mosaik. Hvid sanitet. Bruseplads, håndvask og toilet i alle baderum. Indmuret krystalspejl. Varme: Bebyggelsen forsynes med fjernvarme fra Frederiksberg Kommune. Radiatorer er af fabrikat Thor; ved lave brystninger er der monteret konvektorer. Thermostatiske radiatorventiler overalt. Vand: Vandinstallation med skjult rørføring. Alle armaturer af fabrikat Børma. I hver bolig er i et badeværelse installeret automatisk vandvarmer type Radan BR. Ventilation: Mekanisk udsugning fra alle badeværelser og køkkener med udkastning over tag. Udsugning i køkkener sker via justerbar emhætte af fabrikat Glent & Co. Udhus: Til hver bolig hører et udhus på ca. 4 m2 udført i trykimprægneret træ og beliggende lige ved indgangsdør i terrænplan. Dec 2013 side 12

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier

Ordensreglement. samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Sorgenfrivang II Side 4 af 32 Ordensreglement samt regler for husdyrhold, regler for benyttelse af forsamlingshus og regler for benyttelse af fællesvaskerier Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Husorden 1-1018 Hjortegården

Husorden 1-1018 Hjortegården Husorden 1-1018 Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

VELKOMMEN TIL FÆLLEDBO

VELKOMMEN TIL FÆLLEDBO VELKOMMEN TIL FÆLLEDBO Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I FÆLLEDBO - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Velkommen til Tranemosegård afd. 12

Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Generel information Vores afdeling består af mange forskellige mennesker. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og vi må alle tage hensyn til hinanden. Afdelingen

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6)

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Hensigt: Promenadebyen er et af de mest spændende byggerier i Odense, og med denne husorden vil vi gerne være med

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING

SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING AFDELING 7 SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING AFDELING 7 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige fællesfaciliteter og installationer

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere