INFORMATIONSHÆFTE. DOMUS VISTA PARK Ill

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSHÆFTE. DOMUS VISTA PARK Ill"

Transkript

1 INFORMATIONSHÆFTE DOMUS VISTA PARK Ill Dec 2013 side 1

2 INFORMATIONSHÆFTE INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelse og administration 3 o Bestyrelsens aktuelle sammensætning 3 o Administrator 3 o Inspektøren og øvrige ansatte 3 Husorden 3 o Boligerne 3 o Fællesarealerne 4 o I øvrigt 4 Generel Information 5 o Fællesudgifter 5 o Grundfond 5 Orientering fra bestyrelsen 5 o Hjemmeside 5 o Park III Nyt 5 Radio og TV samt WebSpeed, Telefoni og IT kommunikation 5 o Fællesantenneanlæg 5 o Radio og TV 6 o Paraboler 6 o Kanalfrekvenser 6 o WebSpeed og Telefoni 6 o Fejlmelding vedr. Kabel-TV 6 o Groupcare 6 Udlån af værktøj 7 Vedligeholdelse 7 o Den udvendige vedligeholdelse 7 o Haver 7 o Integrerede altankasser 7 o Den indvendige vedligeholdelse 8 Håndværkere 8 Snerydning 8 Renovation 8 Aflæsning af elektricitet 9 Nøgle til Materielgården og El-målerskabene 9 Udsugningsanlæg 9 Varme og varmt vand 10 o Varme 10 o Vand 10 Flytning 10 Forsikringer 10 Samarbejde med de øvrige Domus Vista Parker og Højhuset 11 Hundetoilet 11 Teknisk beskrivelse af lejlighederne 11 BM: Vedtægter findes i et særskilt hæfte Dec 2013 side 2

3 BESTYRELSE OG ADMINISTRATION Domus Vista Park III ledes af en bestyrelse, som vælges på Ejerforeningens generalforsamling. Den består af 3-5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Den daglige drift af ejendommen varetages af en inspektør samt medhjælpere. Administrationen forestås af en administrator, som er udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsens aktuelle sammensætning Oplysningerne om Ejerforeningens Bestyrelse og Administration findes under Adresser på Ejerforeningens hjemmeside Bestyrelsen og inspektøren kan kontaktes på Foreningens administrator er Julie Bøgsted DATEA AS Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Direkte tlf.: Alle forespørgsler om administrative forhold (f.eks. om fællesudgifter m.m.) rettes til administrator, ligesom alle indbetalinger skal ske til administrator (fortrinsvis gennem PBS). Inspektøren og øvrige ansatte Bestyrelsen har til varetagelse af ejendommens daglige drift ansat en inspektør samt 2 medarbejdere (pt 1 på heltid og 1 på 29 timer) som funktionærer. Inspektør: Søren M. Hansen, Kontoradresse: Johs. V. Jensens Allé 2, 2000 Frederiksberg Telefon: Træffetid på kontoret: Mandag til fredag mellem kl og kl enten personligt eller på telefon adresse: I nødstilfælde kan inspektøren efter ovennævnte arbejdstid træffes på tlf Boligerne 1. Boligerne må kun anvendes til beboelse. HUSORDEN 2. Aktiv og passiv musik må ikke være til gene udenfor boligen. Dec 2013 side 3

4 3. Støj - herunder brugen af radio, musikanlæg, TV, musikinstrumenter og lignende - i haver, på altaner og terrasser og på gangarealerne, skal begrænses, så det ikke generer naboerne. 4. Ved festlige lejligheder skal der udvises hensyn til naboerne. 5. Det er kun tilladt at bruge elektriske boremaskiner og støjende hobbymaskiner på følgende tidspunkter: hverdage fra kl kl og søn - og helligdage fra kl kl Hvis beboerne eller tilkaldte håndværkere skal udføre større arbejder, hvor disse frister ikke kan overholdes, skal inspektøren orienteres herom på forhånd. Fællesarealerne 1. Vedligeholdelse, fornyelser og forandringer sker alene ved bestyrelsens foranstaltning. 2. Der skal værnes om ejendommens fællesarealer. Der må ikke henkastes affald, afskæres grene og blomster, ligesom det ikke er tilladt at tegne og male på fliser og ejendommens træ - og murværk. 3. Boldspil op ad mure og hegn samt på parkeringspladserne er forbudt. Der henvises til boldspilbanen foran højhuset, der kan benyttes alle dage i tidsrummet kl kl Kørsel på ejendommens tilkørselsveje og parkeringspladser skal ske hensynsfuldt og så støjfrit som muligt. 5. Kørsel med motorkøretøjer på ejendommens gangarealer er ikke tilladt, ligesom der naturligvis ikke må parkeres uden for de afmærkede parkeringspladser. 6. Der må ikke hensættes campingvogne, trailere eller lignende på parkeringspladserne, ligesom der ikke må udføres støjende reparationer. I øvrigt 1. Det er tilladt at holde husdyr, hvis disse ikke er til gene for ejendommen eller beboerne. Hunde skal føres i snor på fællesarealerne og skal benytte hundetoilettet, der findes på fællesarealet for Domus Vista parkerne. 2. Afbrænding af affald i haver og på terrasser er forbudt. Havegrill kan bruges med største forsigtighed og under hensyntagen til naboerne. 3. Fællesopgange rengøres af beboerne og skal være ryddede og hoveddøren lukket og aflåst. 4. Ændring af ejendommens facader, altaner, plankeværker m.m. er ikke tilladt. 5. Opsætning af markiser SKAL altid aftales med ejendomsinspektøren. Dec 2013 side 4

5 GENEREL INFORMATION Fællesudgifter På den årlige ordinære Generalforsamling vedtages et Budget for de fælles udgifter til betaling af offentlige afgifter, udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygningerne og fællesarealer mv. og indbetalinger til Grundfonden. Der medtages endvidere et acontobeløb til varme efter fordelingstal. Varmeregnskabet afregnes endeligt efter en individuel aflæsning. Herefter afregnes merforbrug via Ejerforeningen, mens et tilgodehavende i forbindelse med et mindre forbrug afregnes ved modtagelse af en check. Grundfond Der er, jfr. Vedtægterne, oprettet en Grundfond, hvor der - via fællesudgifterne - hvert år indbetales et beløb på 1,5 promille af ejerlejlighedernes samlede ejendomsvurdering. Indbetalingerne skal fortsætte, indtil Grundfonden har en kapital, der svarer til 0,5 % af samtlige ejerlejligheders ejendomsvurdering. Grundfonden danner en sikkerhedskapital til dækning af større reparations- og vedligeholdelsesudgifter. Det kan på Generalforsamlingen vedtages at forhøje de årlige indbetalinger til Grundfonden. Orientering fra bestyrelsen Hjemmeside Ejerforeningen har egen Hjemmeside Hjemmesiden er en opdateret orientering til Ejerforeningens medlemmer. Den indeholder praktiske oplysninger om Ejerforeningens bestyrelse og administration, Vedtægter, Informationshæfte, oplysninger om Generalforsamling, udsendte Park III Nyt m.v. samt nyttige links. Hjemmesiden bliver opdateret, når der er nyt og ændringer til den bestående tekst. Park III Nyt Park III Nyt fordeles med mellemrum til alle husstande i Ejerforeningen. Heri orienterer Bestyrelsen om relevante sager m.v., som bliver behandlet på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan endvidere komme med henstillinger af praktisk art, som ønskes og som er med til at vedligeholde områdets høje miljø, Radio og TV samt WebSpeed, Telefoni og IT kommunikation Fællesantenneanlæg Alle lejlighederne er tilsluttet ejendommens fællesantenneanlæg. Hver lejlighed er forsynet med ét eller flere telefon- og antennestik til modtagelse af radio, EDB og tv. Der må kun bruges de specielle stik, som hører til anlæggene. Det er ikke tilladt at bruge andre stik, eller foretage indgreb i antenneinstallationen. Eventuelle skader som følge heraf udbedres for beboerens regning. Ønsker man at få opsat flere antennestik eller flyttet eksisterende antennestik, skal man for egen regning henvende sig til: Dec 2013 side 5

6 Dansk Kabel TV A/S Taastrupgårdsvej Tåstrup Telefon: Radio og TV Levering af radio og tv-signaler sker gennem et fælles antenneanlæg via Kabel TV fra YouSee. Ejerforeningen har i 2009 indgået aftale med YouSee om levering af Fuld Pakke TV kanaler via digitale signaler samt analoge signaler så længe dette er muligt. YouSee vil dog ikke garantere, hvor længe man vil levere analoge signaler, men det forventes, at der vil gå mellem 2 og 5 år, før de analoge signaler stopper. Indtil da vil YouSee levere analoge signaler som i dag sammen med de nye digitale signaler. Betalingen for denne ydelse sker over fællesudgifterne og indgår i budgettet hvert år. Hvis man ønsker at udnytte de nye digitale signaler og de øgede muligheder med digitalt fjernsyn, skal man selv anskaffe det fornødne ekstra udstyr - enten via køb eller leje. Man skal være opmærksom på, at det digitale fjernsyn skal være forberedt til DVB-C (=kabel TV). Paraboler Det er ikke tilladt at sætte paraboler op, så de er synlige ude fra gangarealerne. Kanalfrekvenser Oversigt over kanalfrekvenserne kan findes på Tekst tv på informationskanalen eller på WebSpeed og telefoni YouSee, som ejerforeningen har indgået aftale med om levering af kabel tv, kan også levere både bredbånd, internet og telefoni. Det er den enkelte ejer, der selv er ansvarlig for andre ydelser udover standard kabel tv. Se yderligere information om muligheder og priser for aftaler med YouSee på Fejlmelding vedrørende Kabel-tv Kablerne til tv-installationerne er forbundet, så eventuelle fejl, der opstår i modtagelsen af tv-kanalerne eller WebSpeed, kan ligge uden for ens egen lejlighed. Fejl bedes derfor i første omgang anmeldt til vores inspektør, hvorefter det aftales, hvem der skal kontakte YouSee. Omkostningerne i forbindelse med YouSee s service skal betales af beboeren. GROUPCARE / Nabonetværk Christina Pedersen bestyrer et netværk, det elektroniske NaboNetværk via Groupcare Privat, som alle beboere opfordres til at deltage i. Dec 2013 side 6

7 Af sikkerheds- og anti-spam hensyn kan der kun skrives til netværket, hvis man selv er medlem. For at få adgang til dette netværk og det nødvendige password, skal man kontakte Christina Pedersen ved at sende en mail til hende på Flere end 70 beboere har allerede valg at tilmelde sig Domus Vista Park III s elektroniske NaboNetværk. Det skal understreges, at netværket er et rent privat initiativ, der ikke har noget med Bestyrelsen eller "det officielle Domus Vista Park III" at gøre. Groupcare vil ikke blive benyttet af Ejerforeningens Bestyrelse til orientering. Bestyrelsens orientering vil alene ske direkte via Park III Nyt, som dels omdeles til de enkelte husstande dels opdateres på foreningens hjemmeside. Udlån af værktøj Trillebør, skovl, kost, græsslåmaskine, stiger og slagboremaskine kan lånes efter aftale med inspektøren. Vedligeholdelse Den udvendige vedligeholdelse Al udvendig vedligeholdelse af bygningerne varetages af Bestyrelsen, og enhver forandring kan kun ske med Bestyrelsens forhåndsgodkendelse. Alt udvendigt træværk, bortset fra plankeværker og rækværker af metal, males og vedligeholdes af ejendommens funktionærer, men man er meget velkommen til selv at give en hånd med for at øge vedligeholdelsesgraden. Maling udleveres gratis af inspektøren sammen med en vejledning. Ved vedligeholdelse anvendes Flügger 98, grøn. Det er ikke tilladt at male med andre malinger/farver på udvendigt træværk, ligesom al udvendig maling i øvrigt skal aftales med inspektøren. Plankeværker og rækværk af metal samt altangitre skal males/vedligeholdes af den pågældende beboer. Maling udleveres af inspektøren, se ovenfor. Altangitre til galvanisering kan afleveres i materielgården hos inspektøren. Haver Den enkelte beboer skal jævnligt sørge for beskæring af egne buske og træer, så de ikke generer overboer/genboer/naboer, ligesom grene, der stikker ud over plankeværket, ikke må være til gene for færdslen på gangarealerne samt for ejendommens funktionærer ved bl.a. græsslåning og andet arbejdet på ejendommens fællesarealer. Det er ikke tilladt den enkelte beboer at plante egne træer, buske o.l. på fællesarealet i forbindelse med sin have. Det er dog tilladt at sætte én til to krukker i forbindelse med indgangspartiet. Integrerede Altankasser Beboerne skal selv tilplante og vedligeholde altankasserne. Man skal være opmærksom på, at rødder fra planter og buske kan tilstoppe afløbet. Det kan forårsage vandskader i underlejligheden. Sådanne skader er ikke dækket af ejendommens forsikring. Beboerne opfordres derfor til jævnligt at kontrollere, om afløbet er tilstoppet. Der kan købes drænkasser hos inspektøren. Dec 2013 side 7

8 Den indvendige vedligeholdelse Den enkelte beboer skal selv sørge for og betale for den indvendige vedligeholdelse af boligerne, jf. vedtægterne. Herunder også vedligeholdelse af vægge m.v. og rengøring af trapper beliggende i de fælles trappeopgange. Beboerne skal selv tilkalde håndværkere i forbindelse med vedligeholdelse og reparationer, men Inspektøren skal altid kontaktes før indgreb i eller midlertidig lukning af vand- og el-installationerne. Se også under afsnittet Håndværkere. Ejendommens funktionærer kan, hvis det daglige arbejde tillader det, udføre service for beboerne i mindre omfang. Man kan således kontakte inspektøren, hvis termostatventiler skal udskiftes (beboerne betaler selv for termostaterne), ligesom inspektøren foretager afkalkning og udskiftning af vandvarmerne (se under varme). Beboeren må ikke foretage ændringer i ejendommens fælles installationer. Hvis en beboer groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan Bestyrelsen kræve den nødvendige vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Håndværkere Ejendommen samarbejder med en række håndværkere, som med fordel kan benyttes af beboerne i Domus Vista Park III, da de kender installationerne. Man kan tage kontakt til inspektøren, hvis man har brug for henvisning til en håndværker. Snerydning Ejendommens funktionærer sørger for snerydning på fællesarealernes gangarealer samt på parkeringspladserne. Den enkelte beboer skal selv sørge for snerydning foran sin indgangsdør bl.a. af hensyn til postudbringning o. lign. samt sørge for snerydning af sin terrasse for at undgå vandskader i lejlighederne nedenunder, når sneen smelter Renovation Frederiksberg Kommune har fastsat reglerne for sortering af affald. I den forbindelse er der udleveret foldere til hver lejlighed med anvisninger på sortering af alt affald. Folderne bedes afleveret til ny ejer ved salg af lejligheden. Reglerne kan også findes på hjemmesiden Der er mulighed for at aflevere affald i de respektive containere følgende steder: Placering Affaldsdepoter på området Materielgården Johs. V. Jensens Alle 2 Affalds art Dagrenovation Papir Metal Hård plast Pap og karton Elektronik og hårde hvidevarer Storskrald Dec 2013 side 8

9 Åben: mandag til torsdag kl fredag kl Aften og weekender *) Ejendomskontoret Glascontainer på Nordens Plads Genbrugsstationen: Kulbanevej 4, Valby Åben: hverdage kl. 13 lørdag, søndag og helligdage kl Ejerforeningen Domus Vista Park III Haveaffald Farligt affald - kemikalier, sparepærer og lysstofrør mv. Flasker m.v. PVC Større bygningsdele Imprægneret træ Papemballage fra større dimensioner fra inventar o.l. *) Materielgården er lukket uden for de nævnte tider. Se afsnit Nøgle til Materielgården. Bestyrelsen henstiller, at ovennævnte regler for sortering af affald bliver fulgt, da misbrug kan medføre ekstra udgifter til renovation. Aflæsning af elektricitet Elforsyningen på Frederiksberg er overtaget af DONG. Hvert år i juli måned bliver der sendt et skema til hver lejlighed med anmodning om aflæsning af el-måleren, jfr. aflæsningsskemaet. El-målerne findes i et separat aflåst rum for enden af udhuset i hvert boligafsnit. Elmålerne er forsynet med et registreringsnummer for den enkelte lejlighed, se aflæsningsskemaet. Hvis man ønsker det, kan aflæsningsskemaet afleveres til inspektøren, som derefter vil sørge for aflæsning og indsendelse af resultatet for den enkelte lejlighed. Nøgle til Materielgården og El-målerskabene Nøgle, der passer til Materielgården og El-målerskabene kan købes hos inspektøren til den til enhver tid gældende pris.. Udsugningsanlæg Udsugningsanlægget har tilslutning fra badeværelser og emhætter. I blokkene med 2 etager kan der slukkes for udsugningsanlægget. Tørretumblere må ikke sluttes til udsugningsanlægget. Hvis man ønsker en Tørretumbler, skal man anskaffe én, som opsamler kondensvandet. Der må ikke stilles på spjældet til udsugningen i badeværelset og emhætten, da det vil genere underbo/overbo. Når pejsen benyttes, anbefales det at slukke for udsugningsanlægget, hvor det er muligt, samt åbne et vindue på klem. Emhætter med elektrisk blæser er ikke tilladt i 3 og 5 etagers boligblokkene. Dec 2013 side 9

10 Varme og vand Varme Ejendommen er tilsluttet Frederiksberg Fjernvarmeværk. Radiatorerne er forsynet med elektroniske målere. Hvis målerne går i stykker, skal de udskiftes af beboeren for egen regning. Aflæsningsselskabet kontaktes, hvorefter det sørger for udskiftningen. Varmeudgifterne betales af beboerne over Fællesudgifterne som et a conto beløb. Varmeforbruget aflæses elektronisk én gang årligt, hvorefter de endelige varmeudgifter udregnes for den enkelte lejlighed af Datea, som derefter udligner for meget eller for lidt betalte varmeudgifter gennem den efterfølgende a conto betaling af Fællesudgifterne., Ved unøjagtigheder i forsyningen kontaktes inspektøren. For at undgå varmespild bør følgende regler iagttages: 1. Lad f.eks. termostatventilerne stå fast på 2 eller 3 i fyringssæsonen og luk for dem om sommeren. Det er en god idé at åbne og lukke termostatventilerne 1 gang pr. måned, da de ellers kan sætte sig fast. 2. Når vinduer og døre åbnes for udluftning, så luk for de termostatventiler, som er tæt på. Det må dog bemærkes, at termostatventilerne automatisk åbner ved en rumtemperatur på under 8 gr., eller hvis en kold luftstrøm rammer ventilen. Dette kan man undgå ved at afskærme termostatventilen med f.eks. en klud, som anbringes oven på ventilen. 3. Vandvarmeren, som sidder i lejligheden, kan kalke til, og ventilen kan blive defekt. Dette er tilfældet, hvis der kun kommer lidt vand ud af hanen, eller vandet ikke er særligt varmt. Kontakt omgående inspektøren. I badeværelsesgulvet er der oprindeligt nedlagt et 600 watt el-varmelegeme, som styres af en termostat. El-forbruget er særdeles stort og betales over egen måler. Der kan i tidens løb være ændret på denne installation ved ombygning af badeværelserne. Indhent derfor selv oplysning herom ved overtagelse af lejligheden. Vand Vandforbruget betales over fællesudgifterne efter fordelingstal. Flytning Ud - og indflytning bedes af praktiske grunde oplyst til inspektøren i god tid. Forsikringer Ejerforeningen har tegnet følgende kollektive forsikringer: Glas Brand/bygningsskader (inkl. svamp og husbukke) Ansvar Skjult rørskade All Risk forsikring, som dækker hærværk (f. eks. afrensning af graffiti på vægge) Abonnement hos Falck i forbindelse med afdækning og lignende. Dec 2013 side 10

11 Ved skader, som dækkes af ovennævnte forsikringer, kontaktes inspektøren. Man må således ikke selv tilkalde Falck. Der er ikke tegnet kollektiv kummeforsikring. Skader på indbo dækkes ikke af ejendommens forsikring Hvis der sker skader i lejlighederne, dækker ejendommens forsikring kun bygningsskader. Samarbejde med de øvrige Domus Vista Parker og Højhuset Det store grønne areal, der afgrænses af højhuset og de tre parkbebyggelser, er fællesareal med plæner, beplantninger, legeplads, boldbaner, indhegnet hundegård mv. for beboerne i Domus Vista. Udgifterne til vedligeholdelsen betales af beboerne og opkræves over fællesudgifterne. Domus Vista Park III betaler 26,78 % af omkostningerne. Alle beboere i Domus Vista kan frit benytte fællesarealerne, men hunde skal føres i snor som overalt i Frederiksberg Kommune. Arealerne er oplyst om aftenen og om natten og bliver delvist ryddet for sne om vinteren. Udgifterne til fællesarealerne styres i et samarbejde mellem Højhuset og Park I, II og III, som har dannet et Fællesudvalg, hvor fællesarealets tilstand og vedligeholdelse drøftes. Hundetoilet Hundetoilettet på fællesarealet er aflåst. Indgangsdørene er forsynet med smæklås. Systemnøgle kan købes hos inspektør Søren Hansen til en pris af 200 kr. Dette beløb vil blive betalt tilbage, hvis nøglerne returneres til inspektøren. TEKNISK BESKRIVELSE AF LEJLIGHEDERNE Lejlighedsskel: LP - vægelementer, t = 25 cm. Oprindelig standard Gavle: LP - gavlelementer + 10 cm rockwool + skalmur af gule blødstrøgne mursten, Ruds Vedby DB 1. K-værdi = 0,34. Krybekælder: Selvbærende LP - spændplader på præfabrikerede fundamentsbjælker. Tag: LP - spændplader + omvendt tag bestående af: 2 lag Tacoflex + 8 cm. Roofmate + 5 cm nøddesten. K-værdi = 0,40. Dec 2013 side 11

12 Facader mod syd: Lette snedkerelementer med 10 cm rockwool. Udvendig beklædning af 9 mm koreansk finer og indvendig af 12 mm karlit. Alt træ er dyppet i Sadovac og efterbehandlet med Gori 66. Glas er 2 lag termoglas. K-værdi = 0,40. Facader mod nord: LP - vægelementer + 7,5 cm. Rockwool + skalmur af gule blødstrøgne mursten, Ruds Vedby DB 1. K-værdi = 0,43. Indvendige vægge: Alle indvendige vægge eksklusiv bad - og trapperumsvæge er ikke bærende. Det er udført som Danogips E 145, dvs. 45 mm stålskelet beklædt på begge sider med 13 mm. Gipsplade og ilagt 5 cm rockwool. Gulve: I alle rum eksklusiv bad og trapperum er gulve Junckers ask lamelparket langstav, select på strøer. Raminfodliste overalt. I trapperum er gulvet belagt med 20 mm kokosmåtte m/gummibagside på blændgulv. I gulv over krybekælder er strøer imprægneret med Gori 22, og der er udlagt 7,5 cm. Rockwool mellem strøer. K-værdi = 0,39. Indvendige døre: Alle døre - sidehængte og skydedøre - er tæppelakerede i grå farve. Køkken-/skabselementer: Standardelementer fra Befas-Dan. Alle garderobeskabe i hvid Polyline. Badeværelser: Præfabrikerede badeværelser i lecabeton fra Flexovit. Fliser er grøn Rako i 12 rækker. Gulvbelægning er japansk mosaik. Hvid sanitet. Bruseplads, håndvask og toilet i alle baderum. Indmuret krystalspejl. Varme: Bebyggelsen forsynes med fjernvarme fra Frederiksberg Kommune. Radiatorer er af fabrikat Thor; ved lave brystninger er der monteret konvektorer. Thermostatiske radiatorventiler overalt. Vand: Vandinstallation med skjult rørføring. Alle armaturer af fabrikat Børma. I hver bolig er i et badeværelse installeret automatisk vandvarmer type Radan BR. Ventilation: Mekanisk udsugning fra alle badeværelser og køkkener med udkastning over tag. Udsugning i køkkener sker via justerbar emhætte af fabrikat Glent & Co. Udhus: Til hver bolig hører et udhus på ca. 4 m2 udført i trykimprægneret træ og beliggende lige ved indgangsdør i terrænplan. Dec 2013 side 12

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar 2000 3. udgave, revideret maj 2005 Ellebogen Håndbog for Elleboere Velkommen til Ellebo. Denne håndbog er tænk som en hjælp for alle nytilflyttere

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse.

Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse. Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 Tlf. nr. 55 72 39 16 - Fax nr.

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Husorden & beboerinformation

Husorden & beboerinformation Husorden & beboerinformation Digterparkens Husorden er regler om færdsel og opførsel i Digterparken, samt informationer om Digterparkens installationer og fællesfaciliteter. Læs den og opbevar den som

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven

Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven Informationsmappe om Ejerlauget Røjlehaven Ejerlauget Røjlehavens Velkomstmappe Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ejerlauget Røjlehaven 3 Administrator 4 Varmecentralen 4 Veje og parkering

Læs mere