Rengøringsvenligt byggeri. - det kan betale sig!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengøringsvenligt byggeri. - det kan betale sig!"

Transkript

1 Rengøringsvenligt byggeri - det kan betale sig!

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Eksempler på løsninger... 2 Elevatorer og niveauforskelle... 3 Vinduer... 4 Rygeområde... 5 Ind- og udgang... 6 Gangarealer og gulvflader... 7 Vinduesplader... 8 Toiletter... 9 Omklædnings- og baderum Storkøkkener og kantiner (indretning) Storkøkkener og kantiner (ovn) Rengøringsrum og lagerplads Affaldsrum og adgangsveje Garderobe Radiatorer Ophængte og mobile møbler Stole Processen og faserne i et byggeprojektet Byggeriets faser Eksempel på best practice : Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Tjeklister Projektering af rengøringspersonalets rammer for arbejdet Tjekliste til valg af rengøringsvenlige overflader Litteraturliste Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Baggrund I forbindelse med nybyggeri, ombygninger og renoveringer skabes der nye rammer for mange menneskers arbejdssituationer og dermed også disse menneskers arbejdsmiljø, hvilket stiller krav til både bygherren, arkitekten og den rådgivende ingeniør. Til tider lykkes det at skabe fornuftige rammer for de primære brugere af bygningen, men alt for ofte er arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet ikke tænkt ind i projektet for de personer, der skal vedligeholde og rengøre bygninger og glasarealer. Det er synd. For rengøringsvenlige løsninger, gode arbejdsmiljøforhold for rengøringspersonalet, høj rengøringsstandard og besparelser på driftsbudgettet går ofte hånd i hånd, hvis der tænkes på det hele fra begyndelsen. Målet med dette værktøj er at give inspiration til, hvordan der kan skabes et godt arbejdsmiljø og rengøringsvenlige løsninger, når der bygges om eller bygges nyt. Værktøjet henvender sig til alle, der har indflydelse på, hvordan hverdagen bliver for dem, der skal bruge bygningen, når den tages i brug, f.eks. af bygherrer, arkitekter, rådgivere, sikkerhedsorganisation og brugergrupper. 1

4 Værktøjet indeholder: Eksempler på rengøringsvenlige projekteringsløsninger Beskrivelse af, hvad der bør gøres under byggeriets forskellige faser Tjeklister til brug ved projektering. Husk, at der er pligt til at udarbejde/revidere arbejdspladsvurdering (APV) ved nybyggeri, ombygning og renovering. Værktøjet er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med branchens parter. Forebyggelse betaler sig både hvad angår økonomi og arbejdsmiljø. Udgifterne til rengøring udgør en betydelig andel af de samlede udgifter til en bygnings drift. Det betyder, at rengøringsudgifterne har stor indflydelse på en virksomheds totaløkonomi. Derfor er det af stor økonomisk interesse, at rengøringen kan udføres effektivt. Med god rengøringsprojektering opnås der både et godt arbejdsmiljø for rengøringspersonalet, mere effektiv rengøring og en bygning med længere levetid. God rengøringsprojektering er altså en fordel for både bygherren og rengøringspersonalet. God rengøringsøkonomi = godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt at tænke på mere end den primære rengøringsopgave, når der ses på rengøringspersonalets arbejdsmiljø. Der skal også ses på rammer og personalefaciliteter. Det betyder, at der blandt andet skal tænkes på (listen er ikke udtømmende): Hvor kan rengøringspersonalet klæde om? Hvor skal rengøringspersonalet spise? Hvor kan tasker og værdier låses inde? Er der badeforhold ved særligt tilsmudsende arbejde? Er tilkørselsvejene til virksomheden belyst om natten? Er tilkørselsvejene i god stand? Ryddes der sne og gruses der om vinteren? Er der tilstrækkelig belysning til rengøringsarbejdet? Er temperaturen i lokalerne acceptable til rengøringsarbejdet? Er det nødvendigt med ventilation ved rengøringsarbejdet? Kan rengøringspersonalet færdes i bygningen trods eventuelle alarmer? Er nøgle-, kort- eller kodesystemer logisk for rengøringspersonalet? Er det sikkert at gøre rent i lokalerne om natten (tyveri, overfald eller maskinsikkerhed)? Gode rengøringsløsninger medfører desværre ikke altid de bedste arbejdsmiljøforhold for de primære brugere af bygningen, f.eks. kan hårde og rengøringsvenlige overflader give en dårlig akustik, hvilket typisk er et problem i f.eks. storrumskontorer. I projekteringen skal der derfor arbejdes for at opnå løsninger, som på bedste vis sikrer ALLE medarbejderes arbejdsmiljø. Eksempler på løsninger I dette afsnit findes en række praktiske eksempler, som kan give inspiration til, hvordan de gode løsninger kan skabes. Der er eksempler på både gode og mindre gode løsninger. Løsningerne er kommenterede, så der er mulighed for at blive inspireret til at finde gode rengøringsløsninger i planlægningen af et byggeprojekt. 2

5 ELEVATORER og NIVEAUFORSKELLE Eksempler på elevatorer og niveauforskelle i bygninger. Elevatorer og niveauforskelle Elevator installeret i en ældre bygning Elevator til alle tre niveauer i bygningen: Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Målet er at opnå adgang til alle rengøringsområder i bygningen. Transportveje Elevatorer Ramper Dørtrin og kantsten Døråbninger Dørbredder Pladsforhold. Tænk også på, om der er adgang til vand, afløb og elektricitet på de forskellige niveauer i bygningen. Adgangen til de forskellige rum og etager kan med fordel analyseres, så det sikres, at der er plads nok til, at rengøringsmaskiner og -vogne samt andre hjælpemidler kan medbringes i hele bygningen. Husk niveauforskelle i varemodtagelse, indgangsparti og affaldsområdet. Omkostningerne ved rengøring og vedligeholdelse hænger sammen med, hvor let/ svært det er at komme til for rengøringspersonalet. Det gælder både i forhold til, hvordan arbejdet kan udføres i praksis og i forhold til adgangsforhold for maskiner og hjælpemidler. Den fysiske nedslidning af rengøringsmedarbejderne og risikoen for ulykker, f.eks. ved løft af tunge spande, nedsættes, når f.eks. rengøringsvognen kan komme rundt i bygningen uden forhindringer. 3

6 Vinduer VINDUER Tilgængelighed ved vinduespudsning. Bygningen har integreret mandskabsgondol til vinduespudsning Alle vinduer i bygningens to tårne kan pudses fra mandskabsgondolerne Målet er at sikre tilgængelighed ved vinduespudsning. At huske alle vinduespartier Vinduesløsninger Tekniske hjælpemidler uden på og inde i bygningen Indendørs glaspartier Plads- og adgangsforhold Stabilt og bæredygtigt underlag Underlag, der skal kunne bære eventuelle tekniske hjælpemidler. Vinduer For at sikre at der er god tilgængelighed til alle vinduer, kan det anbefales at gennemgå alle vinduespartier i bygningen systematisk både indefra og udefra. Vær opmærksom på, i hvilken retning det er mest praktisk, at vinduerne åbnes. Skal de åbnes ind eller ud eller vendes? Tekniske hjælpemidler uden på og inde i bygningen Det er en fordel at installere permanente løsninger, f.eks. gondoler, gangbroer eller lignende. Indendørs glaspartier Alle indvendige glaspartier bør være tilgængelige. Plads- og adgangsforhold Hvis der skal benyttes f.eks. sakselifte, skal gulvarealet være ryddet, og der skal være plads til, at den kan komme ind. Stabilt og bæredygtigt underlag Stiger mv. skal kunne stå fast. Underlag Hvis der skal benyttes lift, skal underlaget kunne bære liften. Utilgængelige vinduespartier kan blive en bekostelig affære, og øger risikoen for personulykker og materielle skader væsentligt. Ved at skabe gode projekteringsløsninger til vinduespudsning, vil risikoen for alvorlige personulykker nedsættes. Derudover vil det kunne forringe rengøringsmedarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, hvis der ikke er mulighed for at rengøre vinduespartier. 4

7 Rygeområde Rygeområde Eksempler på rygeområder. Rygeområder er oftest placeret på et udeareal. Cigaretskodder på jorden Kaffepletter på trappetrinene Målet er at skabe et rygeområde, der er nemt at rengøre og ikke skaber ekstra smuds inde i bygningen. Personlogistik/adgangsveje Placering og indretning. Person/brugerlogistik Der går mange mennesker til og fra et rygeområde. Det kan derfor være en god idé at analysere personlogistikken til og fra rygeområdet, så der kan tages højde for det smudsniveau, dette medfører. Se eventuelt under Ind- og udgange. Giver transporten til rygeområderne f. eks. større risiko for spild af kaffe etc.? Placering og indretning Placer og indret området, så kaffepletter på gulve og tæpper undgås. Placer askebægere, så skodder ikke ender på jorden i praksis. Vælg æskebægre, der er lette at tømme. Vær også opmærksom på, at de personer, der bruger rygeområdet, ofte også efterlader andet affald end skodder. Rygeområder placeres ofte ved ind- og udgange. Hvis området ikke er projekteret til formålet, vil det ofte medføre ulemper. Slid på materialer og tid til fjernelse af pletter, skodder og tømning af aksebægre koster tid, penge og ømme fingre/ skuldre hos rengøringspersonalet. Ved at projektere et egnet rygeområde er det muligt at forebygge unødig nedslidning af rengøringsmedarbejderne. 5

8 Ind- og udgang Ind- og udgang Ind- og udgangspartier i bygning. Et langt tæppeløb Overdækning af indgangspartiet Automatiske døråbnere Målet er at opnå et indgangsparti, der opsamler mest muligt snavs, inden det kommer ind i bygningen. At skabe områder, hvor udefrakommende snavs bliver opsamlet At gøre indgangspartiet lettilgængeligt for rengøring Materialevalg. Områder, hvor snavs kan opsamles Overdæk det udvendige indgangsparti, så der skabes et langt forløb, hvor vand, snavs og smuds kan bankes og rystes af Skab sluser, hvor snavset bliver opsamlet og lange tæppeforløb, hvor fodtøjet kan tørres af Husk alle ind- og udgange. Materialevalg og tilgængelighed Vælg slidstærke materialer, der er lette at rengøre også på sigt Sørg for, at der er gode pladsforhold, så der er plads til tekniske hjælpemidler, f.eks. lift ved vinduespolering eller maskine til gulvvask Skab store overflader, der er let tilgængelige Vælg automatiske døre, så fingeraftryk på glaspartier undgås. Tilsmudsning og slid på en bygning kan nedsættes væsentligt, hvis indgangspartiet udføres, så smuds udefra kan opsamles, før det spredes til resten af bygningen. Gevinsten vil være mindre tidsforbrug ved rengøring og mindre slitage, f.eks. vil udefrakommende grus ikke ridse gulvet. Dette betyder besparelser på driftsbudgettet. Ved projektering er det vigtigt også at være opmærksom på at forebygge træk, fodkulde samt blænding fra sollys og biler. Husk også at placere eventuel ventilation hensigtsmæssigt. 6

9 Gangarealer og gulvflader Gangareal i bygning. Gangarealer og gulvflader Gangarealer, der er lettilgængelige ved rengøring Slidstærkt og rengøringsvenligt vinyl på gulvene Slid- og smudsbelastningen samt rengøringsbehovet kan kortlægges ved at analysere person- og materialelogistikken i gangarealerne. Tilgængelighed Adgangsveje og niveauforskelle Materialevalg. Tilgængelighed Det er lettere at gøre rent, hvis der projekteres med store, tilgængelige overflader. Overvej, om der skal projekteres med en form og bredde af gange og døre, så der kan benyttes gulvfejemaskiner og gulvvaskemaskiner. Overvej bredden af gangarealerne i forhold til maskinerne. Adgangsveje og niveauforskelle Vær opmærksom på, om maskiner, rengøringsvogne mv. kan transporteres til alle plan i bygningen. Hvis dørene kan holdes med dørpumpe, mens rengøringsvognen passerer, vil det være en fordel. Materialevalg Slidstærke materialer og glatte og hårde overflader giver mindre slid på materialer, og rengøringen bliver nemmere. Gangarealer udgør typisk % af bygningsarealet og har stor belastning. Der vil ofte kunne spares penge på driftsbudgettet, hvis der projekteres med plads til rengøringsmaskiner. Når der projekteres med tilgængelighed, maskiner, adgangsveje og materialer, der tilgodeser rengøringsmedarbejdernes ergonomiske arbejdsmiljø, vil den fysiske nedslidning af medarbejderne nedsættes. Ved valg af hårde og blanke (eventuelt glatte) materialer skal det sikres, at valget ikke resulterer i forøget faldrisiko, f.eks. efter vask af gulve. 7

10 Vinduesplader Vinduesplader Vinduesplader. DAGCENTERLEDER FORTÆLLER Når overfladerne er glatte, betyder det noget for rengøringsmedarbejderens psykiske arbejdsmiljø, fordi det giver et ordentligt resultat. Det er mere tilfredsstillende. Hårde og glatte flader Maling skaller af Lange rækkeafstand/utilgængelige flader Målet er at opnå vinduesplader, der er lette at rengøre. Tilgængelighed Overflader Materialevalg. For at opnå fordelagtige løsninger kan der arbejdes med at: Placere vinduesplader, så de er lettilgængelige ved rengøring (tænk på højde og rækkeafstande) Bruge slidstærke materialer med hårde og glatte overflader, så snavs fra regnvand, snavs udefra mv. ikke sætter sig fast på grund af slid fra blomsterpotter, tasker og lignende. Hvis der kan gøres rent uden brug af stiger eller lignende tekniske hjælpemidler, nedsættes risikoen for ulykker. Herudover spares udgiften til leje af tekniske hjælpemidler. Glatte vinduesplader, der er lette at rengøre, nedsætter tiden til rengøringen, hvorved der spares penge på rengøringsbudgettet. Hvis arbejde på stiger kan undgås, fjernes risikoen for fald fra højden. Ved glatte overflader sidder kluden ikke fast i f.eks. afskallet maling, og rengøringen vil gå lettere. Dermed nedsættes belastningen af bevægeapparatet hos rengøringsmedarbejderne. Glatte overflader betyder, at resultatet ser pænt ud, hvilket er vigtigt for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Derudover bliver rengøringen bedre, hvilket er godt for indeklimaet. 8

11 Toiletter Toiletter Toilet. Ophængt toilet, toiletbørste og toiletrulleholder Indbygget cisterne Ikke plads til en boks til papirhåndklæder Åben rørføring ved håndvask Målet er at opnå toiletfaciliteter, der er: Nemme og hygiejniske at rengøre Fremtidssikrede i forhold til eventuelle ændringer, f.eks. pladsforhold, store toiletruller, boks til affald mv. Skal der opnås fordele ved projekteringen, bør inventaret hænges op og rørføringen være skjult. Væghængte toiletter er lettest at rengøre, da smudset ikke samles i cementfugen ved gulvet. Ophængte toiletbørster, toiletrulleholdere, sædedispensere, madameposer mv. gør rummet lettere tilgængeligt ved rengøring og dermed også mere hygiejnisk. Der kan opnås fordele ved at vælge materialer, der er lette at rengøre, f.eks. rustfrit stål af en god kvalitet, der ikke giver striber ved rengøring. Vær opmærksom på, at marmor ikke tåler afkalkningsmidler. Vælg en mørk fugemasse, der lægges som smalle og plane fuger mellem fliserne, så snavset ikke fæstnes i fordybningerne. Vælg derudover armaturer, der er rengøringsvenlige, det vil sige, uden for mange ekstra kanter hvor kalk, sæbe-rester og smuds kan samles. Vær opmærksom på, at belysningen på toiletterne er god også i hjørner og under/omkring toilettet, det letter rengøringen. Placer en eventuel affaldsspand under boks til papirhåndklæder eller håndtørrer, således at vand og eventuelle sæberester ikke drypper ned på gulvet. Toiletter udgør typisk 4 5 % af bygningsarealet, men % af rengøringsomkostningerne. Det rengøringsvenlige toilet giver rengøringsmedarbejderen mulighed for at benytte bedre arbejdsstillinger, og der kan anvendes mildere kemikalier ved rengøringen. Det skal sikres, at de hårde overflader ikke resulterer i glatte gulve. 9

12 Omklædnings- og baderum Omklædnings- og baderum Omklædnings- og baderum. Tøjskab til opbevaring af tøj og personlige ejendele med skrå top Fritliggende rør Brusearmatur med få kanter og uden vandrette flader Målet er at opnå omklædnings- og badefaciliteter, hvor det er let at komme til at gøre rent. Tilgængelighed Overflader og materialevalg Inventarvalg Installationer. Tilgængelighed Undgå utilgængelige flader over f.eks. tøjskabe. Fladerne kan lukkes af med en blændplade, eller der kan laves en skrå top, som vist på billedet. Overflader og materialevalg Vælg hårde og stærke materialer med glatte overflader, der er lette at rengøre, og fugemørtler/masser i moderate farver, de er nemmere at holde. Fugerne bør være så smalle som muligt og i plan med fliserne, så smuds ikke sidder fast. Vær opmærksom på, at marmor og malede overflader ikke tåler syre. Inventarvalg og installationer Vælg inventar, der kan hænges op, eller er hævet over gulvet. Vælg brusearmatur mv., der så vidt muligt ikke har vandrette flader, hvor vand og kalk kan aflejres. Ventilationsanlæg bør også være let tilgængelige ved rengøring, drift og vedligehold. Glatte og stærke overflader, hvor vandet kan prelle af, er lette at rengøre, kræver mindre vedligeholdelse og holder længere. Hvis der er let tilgængelig adgang til installationer, bliver vedligeholdelsesprisen billigere. Vær opmærksom på, at hårde overflader ikke må resultere i glatte gulve. Når inventar, materialer og installationer er lette at rengøre, skal der skrubbes mindre, og der kan anvendes mildere rengøringsmidler. Dermed bliver den langsigtede nedslidning og den kemiske belastning mindre. 10

13 Storkøkkener og kantiner (indretning) Eksempel på indretning af storkøkken. Storkøkkener og kantiner (indretning) Alt er på hjul Inventar er hævet fra gulvet Målet er at opnå en let rengøringstilgængelighed. Pladsforhold Plads under inventar Ophængning af inventar Mobilt inventar Materialevalg. Pladsforhold Det er en fordel at sikre, at der er plads til at gøre rent, også med brug af tekniske hjælpemidler som f.eks. en svaber. Plads under inventar og mobilt inventar Hæv inventaret fra gulvet og sæt hjul under alt inkl. skraldespande, snavsetøjskurve mv. Det letter rengøringen og forbedrer hygiejnen. Materialevalg Vælg hårde materialer med glatte overflader, der er lette at rengøre. Vælg fugemørtler og masser i moderate farver. Fuger bør være så smalle som muligt og i plan med fliserne, så smuds ikke sætter sig fast. Når fladerne i køkkenet er let tilgængelige, bliver den daglige rengøring hurtigere, og hygiejnen forbedres. Hvis inventaret hæves tilstrækkeligt fra gulvet, kan rengøringen gennemføres i bedre arbejdsstillinger, så nedslidningen af medarbejderne nedsættes. Hvis der vælges materialer, der er lette at rengøre, bliver den ergonomiske belastning af medarbejderne mindre. Valget af hårde materialer må ikke ske på bekostning af gulvenes skridsikkerhed. 11

14 Storkøkkener og kantiner (ovn) Storkøkkener og kantiner (ovn) Selvvaskende ovn. Inde i ovnen er der monteret spulehoveder, vand og afløb, så medarbejderne blot skal tilsætte rengøringsmiddel. KØKKENLEDER FORTÆLLER Vi slipper for at bruge masker mv. ved rensning af ovnen. Selvvaskende ovn På hjul Inventar er løftet fra gulvet Målet er at nedbringe manuel rengøring. Rengøringsmetoden Kemikalier. Kemikalier Vær opmærksom på, at de rengøringsmidler, der skal anvendes, ikke giver anledning til sundhedsskadelige effekter, f.eks. sundhedsskadelige dampe. Medarbejderne skal ikke bruge tid på at rengøre ovnen, hvormed der opnås en besparelse. Medarbejderne udsættes ikke for et hårdt fysisk arbejde i belastende arbejdsstillinger. Medarbejderne kommer ikke i kontakt med sundhedsskadelige stoffer fra stærke rengøringsmidler. 12

15 Rengøringsrum og lagerplads Indretning af rengøringsrum til rengøringspersonalets arbejdsudstyr og lagerplads. Rengøringsrum og lagerplads Størrelsen på rengøringsrummet er OK Tilgængelig lagerplads Slange til fyldning af spande og rengøringsmaskiner Vaskhøjde over gulv = 0,6 m. Kemiske produkter er placeret over skulderhøjde og på gulvet Målet er at opnå et funktionelt rengøringsrum. Omklædningsfaciliteter til rengøringspersonalet Størrelse og funktion Placering og logistik Indretning og materialer. Størrelse og funktion Ved projekteringen er det en fordel at tage stilling til, hvor mange funktioner og tekniske hjælpemidler rummet skal indeholde. Skal der f.eks. være rengøringsvogne, støvsugere, gulvvaskemaskiner, vaskemaskine, tørretumbler, lagerplads samt affaldshåndtering og affaldsdepot? Skal der være omklædningsfaciliteter for rengøringspersonalet i rummet? Hvis der skal foregå opladning af batterimaskiner, skal rummet indrettes i henhold til brandvedtægterne. Placering og logistik Hvor mange rengøringsrum skal der være i bygningen, og hvor skal de placeres? Hvor langt skal der være mellem rummene? Indretning og materialer Rummet skal være forsynet med koldt og varmt vand samt en udslagsvask. Tænk på antal, type og placering af el-udtag. Det vil ofte være nødvendigt med vandtæt gulv med afløb. Hvis rengøringsvogne mv. skal transporteres i det lodrette plan, øges rengøringstiden, og udgiften til rengøringen stiger. Ved projekteringen glemmes rengøringsrummet ofte, eller det bliver for småt. I stedet ender støvsugere og rengøringsvogne bag toiletdøren, i personalegarderoben eller på kontoret. Ved at indrette et funktionelt rengøringsrum med omklædningsfaciliteter giver det et indtryk af, at rengøringspersonalets arbejde værdsættes. Rengøringsmedarbejderen skal som minimum kunne låse sin taske inde samt have et sted at hænge overtøjet. Risikoen for skader på bevægeapparatet nedsættes, når der er plads til lagervarer og diverse tekniske hjælpemidler. 13

16 Affaldsrum og adgangsveje Affaldsrum og adgangsveje Affald, transportveje og indretning af affaldsrum. Plan transportvej Den øverste del af lågen i rullecontaineren kan vippes ned Målet er at opnå en affaldshåndtering, der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig. Transportveje (plan/ niveauer) Tekniske hjælpemidler til transport Indretning af affaldsrum og materialevalg Rengøring af affaldsrum. Transportveje Gennemgå adgangsvejen for at sikre mod niveauforskelle, dørtrin, forskudte plan eller lignende. Tekniske hjælpemidler til transport Overvej, hvilke tekniske hjælpemidler der skal bruges til at transportere affald. Indretning af affaldsrum og materialevalg Det er hensigtsmæssigt, at der både er adgang til affaldsrummet udefra og indefra bygningen. Indret rummet så døråbningen er bred nok til, at der kan komme en container igennem. Vælg containere, der ikke kræver løft over skulderhøjde. Rengøring af affaldsrum Rummet bør forsynes med vandtilførsel og gulvafløb, så det er muligt at spule rummet. Herudover skal det sikres, at der er mulighed udluftning/ventilation. Der spares tid ved at placere affaldsrummet hensigtsmæssigt, så transporttiden minimeres. Affaldsrummet skal indrettes, så rengøringspersonalet ikke udsættes for ulykkesrisici eller nedslidning på bevægeapparatet, når de håndterer affaldet. 14

17 Garderobe Garderobe Garderobe. RENGØRINGSMEDARBEJDER FORTÆLLER Garderobestativer på hjul ruller rundt og er i vejen. Ophængt garderobe Målet er at opnå god tilgængelighed for rengøring. Pladsforhold Placering Ophængning af inventar Materialevalg. Pladsforhold Hvor mange personer skal benytte garderoben? Der skal være plads til alle, så det er let at holde orden. Placering Placér garderoben så vådt tøj og snavsede sko ikke tilsmudser resten af bygningen. Ophængning af inventar Garderobestativer på hjul er ofte ustabile og besværlige at flytte. Det kan sænke rengøringsniveauet. Ophængte garderobestativer er at foretrække, da gulvarealet bliver let tilgængeligt. Undgå at placere hatte- og taskehylder for højt. Det gør rengøring besværlig. Materialevalg Materialerne skal kunne holde til slid og vejrforhold, så fugtigt overtøj ikke ødelægger gulve og vægge. Jo større tilgængelighed og ryddelighed, des hurtigere, bedre og mere effektiv rengøring. Jo større tilgængelighed og ryddelighed, des mindre belastning af rengøringsmedarbejderne. 15

18 Radiatorer Radiatorer Radiator. Mange utilgængelige vandrette flader, hvor støv og snavs ikke kan fjernes Store let tilgængelige flader. Få vandrette flader, hvor støv og snavs kan samles Ingen rør, hvor støv og snavs kan samles eller forhindre rengøringen Målet er at opnå en let rengøringstilgængelighed. Rørføringer At skabe glatte og let tilgængelige flader. Hvis radiatorer hænges op, og rørføringerne er skjulte, bliver gulvet under radiatoren lettere at gøre rent Store tilgængelige flader og få vandrette flader nedsætter muligheden for samling af støv og smuds. Flere store lodrette flader og færre vandrette flader giver mindre rengøring, bedre hygiejne og besparelser på driftsomkostningerne. Når det er let at komme til at gøre rent, bliver resultatet bedre og arbejdsglæden for rengøringsmedarbejderne større. Jo bedre muligheder der er for at udføre arbejdet i gode arbejdsstillinger, des mindre bliver den langsigtede nedslidning. 16

19 Ophængte og mobile møbler Ophængte møbler. Ophængte og mobile møbler Reoler og tv er hængt op på væggen Frihøjde: Der er plads til moppe eller støvsuger Hjul under bord RENGØRINGSMEDARBEJDER FORTÆLLER Når der står en masse ting på gulvet, er det svært at gøre rent. Det er lettere og mere hygiejnisk, når det er hængt op. Målet er at indrette rummet, så det er let tilgængeligt ved rengøring. Møbelvalg Frihøjde. Rengøringen kan lettes ved at vælge lette, flytbare møbler. Det er ofte en god idé at bruge hjul eller glidesøm under møbler eller at hænge dem op. Det anbefales at afdække svært tilgængelige og vandrette flader, f.eks. over og under skabe. Hvis det er let at komme til at gøre rent, kan det gøres hurtigere, bedre og billigere. Rengøringsmedarbejderne er mindre udsatte i forhold til arbejdsskader og langsigtet nedslidning, hvis de ikke behøver at bruge belastende arbejdsstillinger, foretage tunge løft samt trække og skubbe møbler. 17

20 Stole Stole Stole. Riller i sædet så snavset kan falde ned Stoffet kræver støvsugning og tiltrækker støv og smuds Lænestole med høje ben Lænestole er betrukket med et glat materiale Målet er at indrette rummet, så rengøring er let og tilgængelig. Valg af møbler Tilgængelighed Materialer og slidstyrke. Valg af møbler Vælg stole, der er lette at flytte. Sæt eventuelt en glideskinne op under bordet, så rengøringsmedarbejderne kan komme til. Brug glidesøm, så stolene er lette at flytte uden at ridse gulvet. Tilgængelighed Vælg møbler hvor der kan komme en moppe eller en støvsuger ind under. Materialer og slidstyrke Vælg så vidt muligt stole, der har en glat, hård og smudsafvisende overflade. Ved at vælge stole med en glat, hård og smudsafvisende overflade, vil møblerne se pænere ud i længere tid, så levetiden forlænges. Dermed kan der spares penge. Hvis rummet er let tilgængeligt ved rengøring, undgås besværlige arbejdsstillinger samt tunge løft, træk og skub af stole. Det nedsætter risikoen for akutte skader og forebygger langsigtet nedslidning. På kontorer og i mødelokaler kan det dog være nødvendigt med polstrede stole, så brugere og medarbejdere kan sidde behageligt. 18

21 Processen og faserne i et byggeprojektet Dette afsnit beskriver de faser, der typisk definerer et byggeprojekt, og hvilke arbejdsopgaver der skal udføres under de forskellige faser for at opnå et godt resultat. Kapitlet afsluttes med en praktisk case fra Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers. Byggeriets faser Et byggeprojekt forløber normalt i seks hovedfaser. Faserne kan godt overlappe hinanden og nogle gange optræder der også andre under- eller delfaser. Processen og faserne i et byggeprojektet Initiativfasen I initiativfasen skal scenen sættes for, hvordan arbejdsmiljø og rengøringsvenlighed skal integreres i de følgende faser, men det er ikke her, de konkrete løsningsforslag skal fremsættes. Det er vigtigt, at bygherrens ledelse sender et klart signal om, at arbejdsmiljø og rengøringsvenlighed skal på dagsordenen. Arbejdsmiljøorganisationens rolle i denne fase er at medvirke til, at arbejdsmiljø og rengøring sættes på dagsordenen. Programfasen I denne fase skal principperne for rengøring overvejes. Hvem skal gøre rent og på hvilket tidspunkt af døgnet? Der kan f.eks. inddrages erfaringer fra APV er eller andre arbejdsmiljøundersøgelser. Det kan også give god inspiration at kigge på de nuværende omgivelser og udarbejde en liste med både gode og dårlige eksempler. Brug gerne tjeklisterne allerede i denne fase. Overvej, hvor stor en del af driftsomkostningerne, der må gå til rengøring. Arbejdsmiljøorganisationens rolle i denne del af byggeprojektet er at informere om både gode og dårlige arbejdsmiljøerfaringer og dermed være med til at inspirere rådgivere, brugere og bygherre. Forslagsfasen I denne fase formuleres krav til rummenes funktion og beskaffenhed. Der skal tages stilling til, hvor store rummene skal være, og hvad de skal indeholde. Der begynder at komme konkrete løsningsmuligheder på banen. Det skal sikres, at løsningsmulighederne tilgodeser forventningerne til arbejdsmiljø og rengøring. Det er en god idé at teste kvaliteten af løsningerne enten ved granskning eller ved brugsscenarier på rengøringsområdet. Arbejdsmiljøorganisationens rolle er her at sikre, at der tages hensyn til arbejdsmiljøet. Projektfasen I projektfasen fastlægges bygningens udformning og materialevalg endeligt. Det skal sikres, at ønsker og krav er indarbejdet som aftalt, og at eventuelle sparerunder ikke får negative konsekvenser for rengøringspersonalets arbejdsmiljøforhold. Det vil sige, at arbejdsmiljøorganisationen skal være med til at vurdere konsekvenserne for arbejdsmiljøet ved de valgte løsninger. Udførelsesfasen I det ideelle projekt er der nu blot tilbage at gennemføre byggeriet som aftalt, men der sker ofte uforudsete ting i et byggeri, og der må træffes hurtige beslutninger og ændringer. Det er vigtigt, at arbejdsmiljø og rengøring ligeledes bliver vurderet ved sådanne ændringer. Ved ombygning og renovering skal arbejdsmiljøorganisationen være med til at sikre acceptable forhold for kolleger, der skal arbejde i bygningen, mens ombygningen/renoveringen står på. Ibrugtagningsfasen Når bygningen er taget i brug, skal det sikres, at alt er blevet som aftalt. Eventuelle fejl og mangler noteres på en mangelliste, så de kan udbedres. Projektet evalueres og erfaringerne overføres til næste projekt. Arbejdsmiljøorganisationen står for, at der gennemføres APV i bygningen også på rengøringsområdet. 19

22 RENGØRINGSLEDER FORTÆLLER Glatte overflader gør rengøringen lettere og dermed mindre belastende for bevægeapparatet. Desuden er det vigtigt for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, at resultatet ser pænt ud. Eksempel på best practice : Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers I november 2009 åbnede Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers. Under hotellets opførelse deltog administrerende direktør Allan Agerholm aktivt i byggeprojektet, og var blandt andet bygherrens garant for kvalitet. Under byggeriets forskellige faser arbejdede Allan Agerholm målrettet på at sikre, at det nye hotel blev rengøringsvenligt. Vurdering af økonomi og rengøringsvenlighed Ved projektets start analyserede Allan Agerholm det nye hotels forskellige arealer for at kunne vurdere rengøringsbyrden. Resultatet viste, at værelser optog 90 % af hotellets areal, og at fællesområder optog 10 %. Herefter vurderede han, hvor ofte de forskellige områder skulle gøres rent og nåede frem til, at rengøringsbelastningen var langt størst på værelserne. Ud fra disse betragtninger blev det besluttet at vægte æstetik i fællesarealerne og rengøringsvenlighed på værelserne. Rentable driftsinvesteringer For at belyse hvilke investeringer, der ville være økonomisk rentable, gennemførtes f.eks. en beregning af ekstraudgiften til rengøring, når der projekteres med løse elledninger på værelserne. Beregningen blev gennemført ved at lave et estimat på, hvor lang tid rengøringsmedarbejderne skulle bruge på at løfte ledninger pr. dag. Dette tal blev så ganget med antal arbejdsdage pr. år og ganget med lønnen. Hertil bør også lægges de omkostninger, nedslidningen af medarbejderne medfører. På baggrund af beregningerne besluttede Allan Agerholm, at alle ledninger på værelserne skulle indbygges. Logistikken var utilstrækkelig I forslagsfasen havde rådgiverne ikke disponeret med rengøringsrum, og der var kun markeret én serviceelevator på tegningerne. Allan Agerholm satte derfor krav til antal og placering af rengøringsrum og serviceelevatorer. For at efterkomme kravene foreslog rådgiverne at sløjfe et værelse på hver etage. Da denne løsning ville påvirke hotellets økonomiske driftsgrundlag, blev det afvist, og man valgte i stedet at få flyttet facaden (udvide arealet), så der blev plads til de nødvendige rengøringsrum. Modelopbygning af værelser For at optimere rengøringsforholdene på værelserne blev der bygget en model af et kommende hotelværelse i fuld størrelse, som blev afprøvet i praksis. På den måde blev der fundet frem til flere forskellige forbedringsmuligheder, som blev gennemført i det endelige byggeri. Der blev blandt andet sat hjul på de bageste sengeben, så sengene let kan flyttes, når der skal gøres rent mellem to enkeltsenge, der danner en dobbeltseng. Krav til el-entreprisen For at forbedre rengøringsmedarbejderens arbejdsmiljø på værelserne blev der placeret et el-stik til støvsugeren ved siden af lyskontakten til badeværelset. I gangarealerne blev stikkene placeret 30 cm. over gulvhøjde for ikke at forstyrre synsindtrykket. 2 gondoler til vinduespudsning blev til 5 Rådgiverne havde projekteret med 2 gondoler til vinduespudsning, men efter at Allan Agerholm havde gennemgået gondolernes kørespor og dækningsareal, blev det synligt, at 2 gondoler ikke var nok. Hotellet er i dag bygget med 5 gondoler, og alle vinduer i værelsestårne og flugttrapper er dermed dækket af gondolernes rækkevidde. Se eventuelt mere om byggeriet i filmen Prototype af hotelværelse hos CPH Hotel Management på 20

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

GUIDE. Hold skolen ren!

GUIDE. Hold skolen ren! GUIDE Hold skolen ren! En miniguide om rengøring på skoler Det er god ide at sætte rengøring på dagsordenen en gang imellem. For hvis skolen er ren, bliver indeklimaet bedre, trivslen stiger, og det betyder

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 2 Indhold 0. Introduktion Formål med handlingsplan, sammenhæng med andre rengøringsområder

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy APV Friskolen Thy Side 1 Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy Indledning Arbejdspladsvurderingen for Friskolen Thy bygger på et statistisk materiale med to skemaer, der er delt ud til 10 medarbejdere.

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Danmarks bredeste udvalg i arbejdsmåtter. I dette katalog finder du arbejdsmåtter til ethvert formål.

Danmarks bredeste udvalg i arbejdsmåtter. I dette katalog finder du arbejdsmåtter til ethvert formål. Danmarks bredeste udvalg i arbejdsmåtter I dette katalog finder du arbejdsmåtter til ethvert formål. Få et gratis, uforpligtende besøg af en af vore konsulenter med demovogn. Vi måler op, rådgiver gerne

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere