Skriftlig beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig beretning 2014"

Transkript

1 Skriftlig beretning 2014 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

2 2 SKRIFTLIG BERETNING 2014 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end i resten af landet, fordi vi ligger i læ af de norske fjelde, som trækker nedbøren ud af vinden. Aktionærkredsen bag Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S består af Hjørring og Frederikshavn Kommuner samt Fonden Toppen af Danmark, som repræsenterer områdets turistforeninger.

3 SKRIFTLIG BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning om selskabets virksomhed i 2014 Indledning Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år består af dels i denne skriftlige beretning, som udsendes forud for generalforsamlingen, og dels en mundtlig beretning, som formanden fremlægger på selve generalforsamlingen. Året 2014 har været præget af mange aktiviteter i og omkring Toppen af Danmark. De mange tiltag har haft fokus på produktudvikling og markedsføring af destinationen og brandet Toppen af Danmark. Aktiviteterne tager afsæt i Toppen af Danmarks overordnede strategi Lysets Land 2020 med vedtaget budget for 2014 som forudsætning. Redaktion afsluttet: 31. marts 2015

4 4 EJERFORHOLD OG ORGANISERING Ejerforhold og organisering Aktionærkreds Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S er ejet af 3 aktionærer med følgende fordeling af aktierne: Hjørring Kommune: 46 ⅔ % Frederikshavn Kommune: 36 ⅔ % Fonden Toppen af Danmark: 16 ⅔ % *) * Fonden Toppen af Danmark er en sammenslutning af turistforeninger i Toppen af Danmarks område. Fonden Toppen af Danmark har sekretariat på Tversted Turistbureau. Bestyrelse Bestyrelsen for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S bestod frem til af: Arne Boelt, formand (borgmester, Hjørring Kommune) Birgit Hansen (borgmester, Frederikshavn Kommune) Daniel Rugholm (byrådsmedlem, Hjørring Kommune) Lars Møller (byrådsmedlem, Frederikshavn Kommune) Svend Bjørnager, næstformand (Fonden Toppen af Danmark/Lønstrup Turistforening) Ulla Mosich (Fonden Toppen af Danmark/Turisthus Nord) Birthe Østergaard (Fonden Toppen af Danmark/Tversted Borger- og Turistforening) Der har i 2014 været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 1 ordinær generalforsamling samt 2 fælles møder med destinationens turistchefer. Møderne er holdt på skiftende lokaliteter i Toppen af Danmark. Derudover har bestyrelsens medlemmer deltaget i møder på destinations-, regionalt og nationalt niveau.

5 EJERFORHOLD OG ORGANISERING 5 Organisering - decentral struktur Toppen af Danmark har siden dannelsen af destinationsselskabet i 1996 bygget på en decentral struktur, hvor opgaverne løses med de lokale turistbureauer som omdrejningspunkt i samarbejde med destinationsselskabets sekretariat. Arbejdet organiseres via en række projektgrupper med ansvar for definerede projekter. Samarbejdet er illustreret i følgende model. Oversigt over samarbejdet i Toppen af Danmark Kommuner Toppen af Danmark A/S Direktør Sekretariat Produktudvikling Turistchefudvalg Projekter Markedsføring Turistforeninger & Turistbureauer Turistchefer Fonden Toppen af Danmark Turisterhvervet

6 6 EJERFORHOLD OG ORGANISERING Turistbureauerne/turistchefudvalget Et udvalg bestående af områdets turistchefer fungerer som teknikerudvalg for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S, og turistcheferne tager aktivt del i udviklingsarbejdet. De 8 turistbureauers medarbejdere (ca. 40) bidrager løbende med at løse en mængde forskellige arbejdsopgaver i relation til samarbejdet. Som noget meget væsentligt er det turistbureauerne, som er det lokale kontakt- og bindeled til turisterhvervet. Samarbejde på tværs For at styrke den fælles Toppen af Danmarkånd er det besluttet, at der årligt holdes to fælles fyraftensarrangementer, hvortil alle medarbejdere fra de 8 turistbureauer og Toppen af Danmarks sekretariat inviteres. Arrangementer holdes på skift i Toppen af Danmarks område som henholdsvis en Nytårskur i starten af året og et eftersæsonenarrangement i efteråret. Toppen af Danmarks sekretariat Sekretariatet bor til leje på 2. sal i huset Skandiatorv 1 i Frederikshavn. I 2014 har der været ansat 2 medarbejdere samt en IT medarbejder, en webredaktør og en sekretariatsleder. Desuden er tilknyttet et bogholderifirma på konsulentbasis. På sekretariatet løses en række administrative, koordinerende og udførende funktioner i forhold til drift og udviklingsopgaver. Sekretariatet varetager ligeledes sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

7 TOPPEN AF DANMARKS STRATEGI 7 Toppen af Danmark strategi I 2011 vedtog kommunerne sammen med Toppen af Danmark en ny fælles strategi for udvikling af turismen i Toppen af Danmark. Strategien fik navnet Lysets Land I strategien blev det slået fast, at der er to strategiske indsatsfelter, der skal være helt centrale i Toppen af Danmarks fremtidige virke, nemlig markedsføring og produktudvikling, samt at de primære målgrupper er henholdsvis voksne par uden børn og børnefamilier. Det fremhæves, at indsatsen skal bygge på tre gennemgående værdier: bæredygtighed, tilgængelighed og helårsturisme, og derudover er der en række værktøjer, der skal bringes i anvendelse i forbindelse med arbejdet. Toppen af Danmarks arbejde skal fremover tage afsæt i strategien, som kan illustreres således: Bæredygtighed Basale værdier Tilgængelighed Helårsturisme Strategiske indsatsfelter Produktudvikling + prioritering + kvalitetskontrol Branding og markedsføring + markeder + målgrupper + midler: IT, brochurer og presse Værktøjer Infrastruktur, faciliteter Information, viden Vækstnetværk Strategien kan ses på > partnerforum - eller rekvireres på sekretariatet.

8 8 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER Toppen af Danmarks aktiviteter Branding af Lysets Land - Brandingværktøjer Toppen af Danmark er Lysets Land. Omgivet af hav får lyset her en særlig intensitet og landskabet et unikt farvespil. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end resten af landet, fordi vi ligger i læ af de norske fjelde, som trækker nedbøren ud af vinden. Lysets Land er det brand, som sammen med destinationens navn, Toppen af Danmark, gennem mange år har sat overskriften for markedsføringen af området. I erkendelse af, at flere undersøgelser har vist, at området er mest kendt som Toppen af Danmark, blev det i 2012 besluttet at ændre destinationens logo, så Toppen af Danmark er det primære budskab og Lysets Land det sekundære budskab. Logoet kan sammen med andre brandingelementer benyttes af alle turismevirksomheder i Toppen af Danmarks område, og kan hentes på hjemmesiden > Partnerforum. Det er målet, at et stigende antal lokale virksomheder vil benytte det fælles logo som element i deres individuelle markedsføring. Lysets Land Lysets Land er den overordnede kampagne for at synliggøre og markedsføre området over for både potentielle kunder og gæster, der er i området. Kampagnen har i 2014 indeholdt en række delelementer: Hovedmagasinet Nyd ferien i Toppen af Danmark Website; med underliggende database Distribution af magasin Apps og touchskærme Øvrige markedsføringskampagner Magasin Gennem de senere år er magasinet mere drejet hen mod et livsstilsmagasin, som skal inspirere med spændende artikler og gode fotos. Konkurrencen om gæsternes gunst er stor, og det gælder om at sælge stemninger, følelser, varme, samhørighed, oplevelser og autenticitet. Magasinet er krydret med temabaserede artikler om f.eks. aktiv ferie for børnefamilier og Skagensmalernes liv fra 1870 og i årene frem. Magasinet distribueres til turistbureauerne i hele Danmark, til turisterhvervet i Nordjylland og til kontakter i Sydnorge, Vestsverige og Nordtyskland. I 2015 udkommer magasinet i eksemplarer på sprogene dansk, engelsk og tysk. / Toppen af Danmark har i 2014 videreudviklet websitet Websitet bygger på VisitDenmarks ASP-løsning, der giver en tydelig sammenhæng i hjemmesiderne på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Designet på Toppen af Danmarks hjemmeside med store fotos og korte, slagkraftige tekster

9 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER 9 indbyder gæsterne til at se mere, og til at komme på besøg i området. På en ny og langt mere visuel måde præsenteres besøgende for de mange spændende oplevelser, som findes i området. Toppen af Danmarks website integrerer diverse populære sociale medier som fx Facebook, Youtube, Google Maps og Instagram. Toppenafdanmark.dk er således tæt integreret med de nye digitale platforme, hvilket betyder at siden let kan læses på fx smartphones og tablets. Turistbureauerne varetager vedligeholdelsen af de lokale sider, mens det har været den projektansatte webredaktør, der varetager opdatering og vedligehold af de fælles overordnede sider. Toppen af Danmarks hjemmeside er fortsat en af landets mest sete turismehjemmesider. Ifølge VisitDenmark, der laver statistik over hjemmesider tilknyttet deres ASP-løsning, er i sommermånederne den mest populære turismeside. I ydersæsonerne er der dog større besøg på visitaarhus.dk. Toppen af Danmarks hjemmeside har i 2014 haft 2,43 mio. sidevisninger samt over unikke besøgende. 7 af områdets større virksomheder, har valgt at tegne Guldpartnerskab. Det drejer sig om: Hotel Viking, Sæby Aalbæk Gl. Kro, Aalbæk Color Hotel Skagen Nordsøen Oceanarium, Hirtshals Skallerup Seaside Resort, Skallerup Action House, Løkken Hotel og feriecenter Skagen Strand, Hulsig Vandreklit på Vandring Toppen af Danmark og Guldpartnere arrangerede i maj en unik event i hjertet af København, nemlig Vandreklit på vandring. Med det formål at synliggøre destinationens fantastiske natur, blev 25 m3 sand fra Råbjerg Mile transporteret til Rådhuspladsen under pressens bevågenhed, og efterfølgende blev det lille unikke stykke Toppen af Danmark-natur passet og plejet af både turistchefer og Guldpartnere, til stor nysgerrighed for forbipasserende - samtidig med at eventen blev intensivt markedsført over for pressen. Guldpartnere Toppen af Danmark introducerede i 2013 konceptet Guldpartnerskab, hvis omdrejningspunkt er et stærkt dialogforum bestående af tunge spillere i destinationens turismeerhverv samt Toppen af Danmarks turistchefer. Formålet er i samspil at udvikle destinationen og diskutere strategiske muligheder. Guldpartnere får derudover øget synlighed i Toppen af Danmarks publikationer samt i markedsføringskampagner.

10 10 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER Finansiering Finansieringen bag projektet Lysets Landkampagnen er sammensat af midler fra turisterhvervet og turistbureauerne. Fordelingen er: Turistbureauerne Erhvervet I alt kr kr kr Erhvervets andel i Lysets Land-kampagnen (i 1000 kr) : Brønderslev Kommune udtræder af samarbejdet. 2012: Læsø Kommune udtræder af samarbejdet. Toppen af Danmark opgør erhvervets andel i Lysets Land-kampagnen således, at der året før udgivelse tegnes annoncer i magasinet Lysets Land. Derfor vedrører tallet annoncer, der er tegnet i Toppen af Danmark har desværre kunnet konstatere et fald i erhvervets andel i Lysets Land-kampagnen til 2015, som til dels kan tilskrives lokale faktorer såsom omstruktureringer på flere turistbureauer, med ressourceknaphed til følge. Der er sket et fald i annoncetegninger på 16% i forhold til året før, svarende til et bidrag på kr mod kr i 2013 (til 2014-udgaven af Lysets Land). Konsekvensen af det reducerede bidrag har medført, at budgetter for udviklingstiltag samt budgetter for udgivelse af magasinet har måttet tilrettes. Det har dog været et mål, at både erhvervet og turisterne har mærket så lidt til reduktionen som over hovedet muligt, hvilket er lykkedes.

11 Få ro til at nyde hinanden, og tid til at leve livet. Find inspiration og planlæg din ferie på TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER 11 Markedsføringskampagner Budgettet for markedsføringskampagner, udover Lysets Land-magasinet og distribution, beløber sig til 1,885 mio. kr. som finansieres på følgende vis: Via Lysets Land-pulje Turisterhvervet og turistbureauerne I alt kr kr kr. En stor del af midlerne anvendes i en stor samlet markedsføringsindsats, som koordineres via VisitNordjylland og i vid udstrækning i samarbejde med VisitDenmark. Indsatsen er koncentreret om de fire primære markeder Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og derudover prioriteres også midler til en mindre indsats på det hollandske marked. I kampagnerne, som enten gennemføres selvstændigt eller sammen med VisitNordjylland, benyttes forskellige elementer: Online markedsføring og PR-aktiviteter Annoncering i rejsekataloger Annoncering i dagblade Annoncering i øvrige medier (fx i TV) SKAGEN FREDERIKSHAVN SÆBY SINDAL HJØRRING LØKKEN LØNSTRUP HIRTSHALS TVERSTED Rita Jensen Nyder livet i Toppen af Danmark! #elskervoresnatur #wellness #toppenafdanmark #strand #miniferie Som eksempel på annoncering i løbet af året kan nævnes redaktionel artikel i annoncetillægget Sommerliv i Berlingske Tidende, med fokus på aktiv ferie både for børnefamilier og for singler/par uden børn. I løbet af efteråret har der været 3 helsides indrykninger i Jyllandsposten, dels med redaktionel omtale af destinationen, dels i form af modulannoncering for erhvervet. Et nyt tiltag har været markedsføring via gratis postkort såkaldte Free cards - placeret på flere end 100 caféer og træningscentre rundt om i landet. Også online har Toppen af Danmark været synlig i mange sammenhænge; f.eks. er der via VisitNordjylland annonceret på ekstrabladet.dk, i digitale kampagner og nyhedsbreve på nærmarkederne, ligesom der har været afviklet Googlekampagner. Ikke mindst har Toppen af Danmark via Visit- Nordjyllands effektive Danmarkskampagne været synlig landsdækkende via bl.a. TVreklamer. Danmarkskampagnen har været målrettet danske turister og formålet har været at få danskerne til at holde ferie i Nordjylland. Kampagnen gentages i 2015 og også her er Toppen af Danmark med som en væsentlig nordjysk destination. fam. Hansen Nyder naturen i Toppen af Danmark! #toppenafdanmark #miniferie #elskervoresnatur #vinter Tag på miniferie i Toppen af Danmark og bliv forkælet med gastronomi og wellness. Kom i julestemning til de mange julemarkeder, på juleshopping i de julepyntede byer eller køb en anderledes julegave hos en kunsthåndværker. Nyd naturen på stranden og i skoven. I Toppen af Danmark er der masser af oplevelser for alle sanser.

12 12 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER Marketingplan Også i 2014 er der blevet udarbejdet en marketingplan, hvilket videreføres i Den elektroniske marketingplan kan ses og evt. downloades fra under fanen Partnerforum. Herved sikres det, at turisterhvervet hele tiden kan følge med i, hvilke markedsføringskampagner, der er i støbeskeen, da planen løbende opdateres. Distribution Selvom turisterne i dag søger en stor del information via elektroniske medier, herunder på og de lokale turistbureauers hjemmesider, er der fortsat efterspørgsel efter det trykte katalog. Distribution af kataloget er derfor fortsat en relativ stor post på det samlede Lysets Land-budget. Kataloget distribueres i samarbejde med VisitDenmark i Norge, Sverige, Holland og Tyskland, og i Danmark distribueres det til alle turistbureauer, ligesom der sikres en massiv distribution i turismeerhvervet og ved motorvejs-holdepladser. Møder med erhvervet Ca. 140 repræsentanter fra store og små turismevirksomheder samt fra det politiske og foreningsmæssige system var samlet, da Toppen af Danmark holdt fyraftensmøde for turisterhvervet på Hotel Viking i Sæby i oktober Her var der rig lejlighed til både at blive inspireret til det daglige arbejde samt at netværke med kolleger og samarbejdspartnere i branchen. I år var Bjarne Høgh fra Jesperhus Feriepark og Henrik Meng fra Meng og Company indbudt til at fortælle om deres fælles arbejde med Værtens bedste service i ferieparken til gavn for både kundetilfredsheden og indtjeningen. Deltagerne fik på underholdende og udfordrende vis en indføring i seks trin til bedre kundeoplevelser, der har medført en øget indtjening og mere tilfredse medarbejdere i ferieparken. Derudover bestilles der en vis mængde via internettet, ikke mindst i forlængelse af større annoncekampagner, hvor efterspørgslen er større. Der har dog siden 2008 kunnet konstateres et relativt stort fald i netop disse bestillinger.

13 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER 13 Arrangementer generelt Et udvalg bestående af repræsentanter fra turistchefudvalget fastlægger de overordnede rammer for projekterne. Projekterne inkl. brochureproduktion, annoncering, inspirationsseminar, netværksmøder m.v. finansieres af midler fra Lysets Land-kampagnen. De lokale turistbureauer udvikler nye arrangementer og indsamler oplysninger om det kommende års arrangementer. Koordinering, sammenfatning og produktion af brochurerne sker i et samarbejde mellem bureauerne og et arbejdsudvalg bestående af medarbejdere fra turistbureauerne og med sekretariatet som tovholder på processerne. Web, Facebook og Instagram For at udnytte hjemmesidens funktioner bedst muligt og dermed sikre fortsat højre besøgstal på siden, er der et udpræget behov for at have en webredaktør tilknyttet. Tendensen er, at en hastigt stigende del af både markedsføring og afsætning sker via nettet, og det er helt afgørende at have en opdateret og aktuel hjemmeside. Derfor har Toppen af Danmark siden 2009 prioriteret midler fra markedsføringspuljen til at have en webredaktør ansat. Lønudgiften indgår derfor ikke i Toppen af Danmarks basisbudget. Webredaktøren er ansat 30 timer pr. uge og ud over helt overordnet opdatering af hjemmesiden, arbejdes der bl.a. med følgende områder: Aktuelle nyheder på forsiden. Skabe ensartethed for øvrige sider - bl.a. via undervisning af - og inspiration til turistbureauernes medarbejdere. Opdatere Facebook og Instagram. Google og Facebook kampagner for at få flere til at synes godt om Toppen af Danmark. App og touchskærme Toppen af Danmarks app til både iphone og Android er i løbet af 2014 blevet opgraderet med endnu flere funktioner og forslag til aktiviteter. Her findes oplysninger om overnatning, spisesteder og aktiviteter rundt om i området. Turistbureauerne opdaterer fortsat det lokale niveau på hjemmesiden, ligesom den oprindelige arbejdsgruppe fortsat supplerer webredaktørens arbejde. Ansættelsen har været administreret af Toppen af Danmarks sekretariat. Løbende produktion af nyhedsbreve med inspiration til at vælge ferie i Lysets Land krydret med gode tilbud fra virksomhederne. Kampagnesider i forlængelse af annoncering i andre medier. Årstidsbestemte temasider og kampagner i samarbejde med VisitDenmark.

14 14 ØVRIGE UDVIKLINGSPROJEKTER Øvrige udviklingsprojekter IT For at følge den hastige udvikling generelt på IT-området samt til at koordinere processen omkring fortsat teknisk udvikling af hjemmesiden har Toppen af Danmark en ITmedarbejder ansat. Ansættelsen finansieres af tre forskellige parter: turistbureauerne, VisitToppen feriehusudlejning og Toppen af Danmark via Lysets Land-kampagnen. De tre parter disponerer efter en nøje udregnet fordelingsmodel hver især projektmedarbejderens timer ift. bidrag. I 2014 har IT-medarbejderen især haft fokus på at finde frem til samt installere nyt bookingsystem til VisitToppen samt udskifte servere på turistbureauerne. Den Gode Historie Projektet Den Gode Historie går ud på at koordinere, synliggøre og opdyrke arrangementer, hvor turister og lokalbefolkning får den autentiske historie med udgangspunkt i lokalsamfundet fortalt af lokale fortællere. Projektet startede i 2003 med 290 arrangementer, og det har nu udviklet sig til, at der i perioden 1. april 2015 til 30. marts 2016 udbydes 1618 arrangementer fordelt på 347 forskellige arrangementer. menterne skal foregå uden for sommerperioden. En væsentlig opgave i projektet er også at fastholde og udvikle det store netværk af kompetente og engagerede fortællere. Dette gøres bl.a. ved at invitere fortællerne til et inspirationsseminar, hvor de på skift afholder et arrangement for hinanden, og dermed bidrager med input og inspiration til, hvordan den gode historie kan formidles. Derudover inviteres til evalueringsmøde om efteråret, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer i netværket. De lokale turistbureauer udvikler nye arrangementer og indsamler oplysninger om det kommende års arrangementer. Koordinering, sammenfatning og produktion af brochure sker i et samarbejde mellem bureauerne og et arbejdsudvalg - bestående af medarbejdere fra turistbureauerne - og med sekretariatet som tovholder på processen. Den Gode Historie udgives i eksemplarer. Toppen for børn En særlig variant af arrangementerne er Toppen i Børnehøjde, som er en række arrange- Igen i 2015 er der ind- gået samarbejde med Naturstyrelsen om markedsføring af deres naturarrangementer i kataloget. Og som sidste år, er der også i 2015 medtaget arrangementer, som afvikles i regi af de kommunale naturvejledere. Med fokus på udvikling af helårsturisme er det et klart mål, at en lang række af arrange-

15 ØVRIGE UDVIKLINGSPROJEKTER 15 menter særligt rettet mod børn i børnenes skoleferier. Synliggørelse af aktiviteterne særligt rettet mod børn og børnefamilier følges op med massiv inspiration på hjemmesiden til aktiviteter retter mod denne målgruppe. Fiskefolder I slutningen af 2014 blev der udarbejdet og produceret en lystfiskerguide, som imødekommer den stadig stigende efterspørgsel blandt destinationens gæster efter relevant information vedr lystfiskeri. Guiden er udarbejdet i tæt samarbejde med turistbureauerne og Wizion (Toppen af Danmarks reklamebureua) og er allerede blevet en efterspurgt hyldevare på turistbureauerne. Kunstuge I påsken blev der afholdt Kunstuge i hele Toppen af Danmark. Kunstuge-eventen udsprang oprindeligt af helårsturismeprojektet Naturen+. I alt blev der koordineret og profileret 48 arrangementer og særlige tilbud i årets Kunstuge-folder, som ud over galleribesøg og åbne værksteder også bød på særlige kunstuge-menuer på restauranter og overnatningstilbud med en kunstnerisk vinkel. Oplaget er på stk. og er på dansk/tysk, samlet i én brochure. Folderne findes udover i papirversion også som en digital brochure og kan downloades fra Toppen af Danmarks hjemmeside.

16 16 TURISMENS OMFANG Turismens omfang Opgørelse over antal virksomheder Toppen af Danmark er kendetegnet ved at have et bredt sammensat produktudbud, og en opgørelse fra starten af 2013 viser, at der i Toppen af Danmarks område er ca. 630 turismerelaterede virksomheder. Overnatning Kategori Antal Antal senge/ standpladser Hotel/kro Feriecenter Vandrerhjem Campingplads hytter Feriehus * Timesharehoteller (*heraf skønnes det at ca. 50% udlejes) lejligheder I øvrigt Kategori Antal Rederier 5 Kunsthåndværkere 83 Bådudlejere 5 Bowlinghaller 8 Funcentre 6 Golfbaner 8 Cykeludlejere 14 Kanoudlejere 4 Svømmehaller 12 Vand- og badelande 4 Øvrig overnatning Skønnet ca senge Museer 33 Derudover er der 9 havne med anløb af lystbåde, 1 højskole, og et antal spejderhytter, idrætshaller m.fl., som også har overnatningsfaciliteter Biografer 3 Gallerier 41 Spisesteder Put & take-søer 5 Kategori Antal Minigolfbaner 20 Restauranter/cafeer 164 Hesteudlejning 5 Diskoteker/musiksteder 46 Wellness-centre 6

17 TURISMENS OMFANG 17 Problematikker ift. opgørelse af overnatningstal Da Danmarks Statistik fra 2008 begyndte at opgøre antal overnatninger i feriehuse på kommuneniveau, har det givet mulighed for at følge udviklingen i overnatningstallene i de mest betydende overnatningsformer mere nøjagtigt. Der er dog fortsat mange usikkerhedsfaktorer, som hindrer en præcis opgørelse af overnatningstallene: Hoteller, der har under 40 senge er ikke medtaget i statistikkerne. Det anslås, at ca. 45 virksomheder i Toppen af Danmarks område hører til denne kategori, og tidligere beregninger har vist, at disse virksomheder tegner sig for ca overnatninger. Dertil kommer overnatning på 7 timesharehoteller, som vurderes at afføde ca overnatninger, ligesom der er et ikke-registreret antal overnatning på Bed&Breakfast, bondegårdsferie, festivalcamps, højskoler, spejderhytter m.m. Fremgang i Toppen af Danmark - tilbagegang i Region Nordjylland Overnatningstallene omfatter registrerede overnatninger og er baseret på Danmarks Statistiks månedlige indberetninger fra overnatningsstederne. De registrerede overnatninger omfatter data fra overnatningsvirksomheder med en vis volumen, dvs. hoteller og feriecentre med minimum 40 senge og campingpladser med minimum 75 enheder. Tallene for vandrerhjem omfatter kun data fra vandrerhjem, der er medlem af Danhostel. Den største fremgang i Toppen af Danmark ses ved overnatning på hoteller, hvor også regionen som helhed har en mindre fremgang. Toppen af Danmarks campingpladser har haft en øget tilstrømning på 4%, mens Nordjylland som helhed her har haft en lille tilbagegang. Fremgangen er ikke ligeligt fordelt mellem de forskellige nationaliteter. Toppen af Danmark har med et plus på 7% i Norge en markant større fremgang end regionen som helhed. En øget markedsføring på det norske marked og en varm og solrig sommer kan formentligt tilskrives det øgede antal norske gæster. Samme kriterier gør sig formentlig gældende vedr. tyske gæster. Her har Toppen af Danmark oplevet en fremgang på hele 9%. Det er naturligvis meget glædeligt efter flere år med vigende tendens. Det skal bemærkes, at feriehustallene ikke er medregnet, da de først offentliggøres i april Det er dog forventningen, at der også her er fremgang. Samlede overnatningstal fordelt på hhv overnatningsform og nationalitet kan ses på Overnatninger i Toppen af Danmark Overnatningstallene som opgøres af Danmarks statistik ser for 2014 således ud: (se tabeller på de næste sider) Til trods for en samlet tilbagegang i overnatningstallene for Region Nordjylland på 1,1%, er det positivt at kunne konstatere en samlet fremgang for Hjørring og Frederikshavn kommuner på 2,0 % i forhold til 2013.

18 18 TURISMENS OMFANG Overnatninger på camping Kommune Bemærkninger Frederikshavn Kilde: Danmarks Statistik Hjørring Kilde: Danmarks Statistik Læsø Kilde: Læsø Kommune I alt Toppen af Danmark ( ) Fr.havn og Hjørring Kommune= * % (2013=>2014) Overnatninger på hotel og feriecentre Kommune Bemærkninger Frederikshavn Kilde: Danmarks Statistik Hjørring Kilde: Danmarks Statistik Læsø Kilde: Læsø Kommune (estimeret) I alt Toppen af Danmark Fr.havn og Hjørring Kommune= * % (2013=>2014)

19 TURISMENS OMFANG 19 Overnatninger i feriehuse Kommune Bemærkninger Frederikshavn Tal er endnu ikke tilgængelige Kilde: Danmarks Statistik. Hjørring Tal er endnu ikke tilgængelige Kilde: Danmarks Statistik Læsø Kilde: Læsø Kommune ( ) I alt Toppen af Danmark Fr.havn og Hjørring Kommune= * Tal er endnu ikke tilgængelige * Læsø Kommune har lavet egen beregning, og disse tal indeholder, i modsætning til tallene fra Hjørring og Frederikshavn Kommuner, også hoteller under 40 senge og campingpladser under 75 standpladser. Overnatning i lystbådehavne og på vandrerhjem vurderes at svare til overnatninger. VisitSydvestjylland VisitAalborg Destination Bornholm

20 20 DANSK TURISME PÅ NATIONALT, REGIONALT OG PÅ DESINATIONSNIVEAU VisitDenmark VisitDenmark Det nationale turismeorgan VisitDenmark har overordnet til formål at fremme Danmark som turistmål og herigennem skabe økonomisk vækst og beskæftigelse inden for de danske turisterhverv og afledte erhverv. Den 1. juli 2010 blev der vedtaget en ny lov om VisitDenmarks virke. Opgaverne er nu i endnu højere grad end tidligere målrettet den internationale markedsføring over for ferie- og forretningsgæster. Samtidig indsamler og formidler VisitDenmark viden om gæsterne. Tidligere beskæftigede VisitDenmark sig også med destinationsudvikling (eksempelvis var det VisitDenmark, som igangsatte den store helårsturismesatsning), men sådanne opgaver varetages ikke længere af VisitDenmark. I forlængelse af den nye lov, er VisitDenmarks opgaver defineret således: VisitDenmark bidrager til at skabe vækst i dansk turisme ved at: Øge den internationale markedsføringsindsats. Bearbejde værdiskabende målgrupper på tværs af markeder. Anvende flere innovative og effektive markedsføringsmetoder. Styrke billedet af Danmark som rejsemål i udlandet. Gøre Danmark som rejsemål tilgængeligt over for potentielle gæster. Danske Destinationer I efteråret 2009 stiftede en række stærke destinationer, overvejende helårsdestinationer, Foreningen Danske Destinationer. Formålet med Danske Destinationer er at øge graden af koordinering, samarbejde og videndeling omkring udviklingsarbejdet med at skabe stærke og internationalt synlige destinationer i Danmark. Foreningens arbejde er koncentreret omkring følgende indsatser: Destinationsudvikling Fremtidens turistinformation/værtsskab Oplevelsesudvikling Finansieringsmodeller Synlighed/branding Medlemskredsen består af: Toppen af Danmark Destination Djursland Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret VisitSydvestjylland VisitAalborg Destination Bornholm VisitNordsjælland VisitAarhus

21 DANSK TURISME PÅ NATIONALT, REGIONALT OG PÅ DESINATIONSNIVEAU 21 VisitNordjylland.dk -tid til at leve VisitNordjylland VisitNordjylland er det regionale markedsførings- og udviklingsselskab. Selskabet er hjemmehørende på herregården Skeelslund ved Aabybro, men selskabets aktiviteter dækker geografisk hele Region Nordjylland. VisitNordjylland skal fremme nytænkning og målrettet produktudvikling inden for alle grene af turisterhvervet, således at der kan skabes en hensigtsmæssig baggrund for erhvervets videre udvikling i form af øget beskæftigelse og indtjening. Derudover beskæftiger VisitNordjylland sig med kompetenceudvikling inden for turismen i regionen. VisitNordjylland er en nonprofit organisation, der primært finansieres af indtægter fra Vækstforum Nordjylland, Strukturfondsmidler, KUP-midler samt bidrag fra turisterhvervet. I bestyrelsen sidder repræsentanter for regionen, kommuneforeningerne, universitetet samt fra det private turisterhverv. Toppen af Danmark er repræsenteret i bestyrelsen ved borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune. Derudover er turistcheferne i Toppen af Danmark repræsenteret i VisitNordjyllands koordinationsudvalg for at sikre en fornuftig koordinering af opgaverne, så midler og ressourcer udnyttes optimalt uden overlap i forhold til Toppen af Danmarks indsatsområder. Som eksempel kan nævnes, at VisitNordjylland har vist sig at være en meget professionel og stærk aktør inden for kompetenceudvikling, og derfor er det et indsatsområde, som Toppen af Danmark har fravalgt at beskæftige sig med. I stedet opfordrer Toppen af Danmark via de lokale turistbureauer løbende turisterhvervet til at bakke op om og deltage i de mange forskellige kurser, som VisitNordjylland tilbyder.

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Formanden har ordet Lysets Land kampagne 2014 Markedsføring Bunkerfolder Toppen af Danmark app Guldpartnerkoncept Hærvejene i Nordjylland Nyheder fra området 1

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Toppen af. Danmark NYHEDSBREV OKTOBER 2014

Toppen af. Danmark NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Toppen af NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Danmark Formanden har ordet Toppen af Danmark kampagnen 2015 Nyt fra markedsføringsudvalget Toppen af Danmarks Fyraftensmøde Rekordsommer på toppenafdanmark.dk Skallerup

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S

Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S I forlængelse af kommunalvalget har Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S netop afholdt ekstraordinær generalforsamling med henblik på konstituering af den ny

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

Nyhedsbrev - maj 2011. Toppen af Danmark. Formanden har ordet. Nyt fra Naturen+ Lyset Land/Branding. Markedsføring. Nyheder fra området

Nyhedsbrev - maj 2011. Toppen af Danmark. Formanden har ordet. Nyt fra Naturen+ Lyset Land/Branding. Markedsføring. Nyheder fra området Nyhedsbrev - maj 2011 Toppen af Danmark Formanden har ordet Nyt fra Naturen+ Lyset Land/Branding Markedsføring Nyheder fra området Formanden har ordet... Efter en vinter og et forår hvor der har været

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Formandens beretning 2004

Formandens beretning 2004 Årsberetning 2004 1 Formandens beretning 2004 Turistbureauet har igen haft et travlt år og hvad angår udlejning den bedste nogensinde af de ca. 210 feriehuse, som Turistbureauet formidler udlejningen af.

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter

Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Destination Bornholm Det bornholmske turisterhvervs markedsførings- og produktudviklingsselskab En præsentation af markedsføringsaktiviteter Bornholms turismestrategi for 2013-2016, som Destination Bornholm

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - februar 2011. Formanden har ordet Lysets Land Markedsføring Nyt fra Naturen+ Vækst via netværk

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - februar 2011. Formanden har ordet Lysets Land Markedsføring Nyt fra Naturen+ Vækst via netværk Toppen af Danmark Nyhedsbrev - februar 2011 Formanden har ordet Lysets Land Markedsføring Nyt fra Naturen+ Vækst via netværk Formanden har ordet. Et nyt spændende og udfordrende turismeår er skudt i gang,

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2011. Formanden har ordet. Lyset Land. Markedsføring. Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området

Nyhedsbrev - september 2011. Formanden har ordet. Lyset Land. Markedsføring. Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området Nyhedsbrev - september 2011 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lyset Land Markedsføring Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området Formanden har ordet... Optimisme spores De foreløbige meldinger går på, at

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Hvad er det vi vil..?

Hvad er det vi vil..? Hvad er det vi vil..? Målsætningen for det nye samarbejde er, at - skabe et attraktivt brand, der kan rumme alle aktører - gennemføre stærke markedsføringsaktiviteter... - der giver området stor synlighed

Læs mere