Skriftlig beretning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig beretning 2014"

Transkript

1 Skriftlig beretning 2014 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

2 2 SKRIFTLIG BERETNING 2014 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end i resten af landet, fordi vi ligger i læ af de norske fjelde, som trækker nedbøren ud af vinden. Aktionærkredsen bag Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S består af Hjørring og Frederikshavn Kommuner samt Fonden Toppen af Danmark, som repræsenterer områdets turistforeninger.

3 SKRIFTLIG BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning om selskabets virksomhed i 2014 Indledning Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år består af dels i denne skriftlige beretning, som udsendes forud for generalforsamlingen, og dels en mundtlig beretning, som formanden fremlægger på selve generalforsamlingen. Året 2014 har været præget af mange aktiviteter i og omkring Toppen af Danmark. De mange tiltag har haft fokus på produktudvikling og markedsføring af destinationen og brandet Toppen af Danmark. Aktiviteterne tager afsæt i Toppen af Danmarks overordnede strategi Lysets Land 2020 med vedtaget budget for 2014 som forudsætning. Redaktion afsluttet: 31. marts 2015

4 4 EJERFORHOLD OG ORGANISERING Ejerforhold og organisering Aktionærkreds Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S er ejet af 3 aktionærer med følgende fordeling af aktierne: Hjørring Kommune: 46 ⅔ % Frederikshavn Kommune: 36 ⅔ % Fonden Toppen af Danmark: 16 ⅔ % *) * Fonden Toppen af Danmark er en sammenslutning af turistforeninger i Toppen af Danmarks område. Fonden Toppen af Danmark har sekretariat på Tversted Turistbureau. Bestyrelse Bestyrelsen for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S bestod frem til af: Arne Boelt, formand (borgmester, Hjørring Kommune) Birgit Hansen (borgmester, Frederikshavn Kommune) Daniel Rugholm (byrådsmedlem, Hjørring Kommune) Lars Møller (byrådsmedlem, Frederikshavn Kommune) Svend Bjørnager, næstformand (Fonden Toppen af Danmark/Lønstrup Turistforening) Ulla Mosich (Fonden Toppen af Danmark/Turisthus Nord) Birthe Østergaard (Fonden Toppen af Danmark/Tversted Borger- og Turistforening) Der har i 2014 været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 1 ordinær generalforsamling samt 2 fælles møder med destinationens turistchefer. Møderne er holdt på skiftende lokaliteter i Toppen af Danmark. Derudover har bestyrelsens medlemmer deltaget i møder på destinations-, regionalt og nationalt niveau.

5 EJERFORHOLD OG ORGANISERING 5 Organisering - decentral struktur Toppen af Danmark har siden dannelsen af destinationsselskabet i 1996 bygget på en decentral struktur, hvor opgaverne løses med de lokale turistbureauer som omdrejningspunkt i samarbejde med destinationsselskabets sekretariat. Arbejdet organiseres via en række projektgrupper med ansvar for definerede projekter. Samarbejdet er illustreret i følgende model. Oversigt over samarbejdet i Toppen af Danmark Kommuner Toppen af Danmark A/S Direktør Sekretariat Produktudvikling Turistchefudvalg Projekter Markedsføring Turistforeninger & Turistbureauer Turistchefer Fonden Toppen af Danmark Turisterhvervet

6 6 EJERFORHOLD OG ORGANISERING Turistbureauerne/turistchefudvalget Et udvalg bestående af områdets turistchefer fungerer som teknikerudvalg for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S, og turistcheferne tager aktivt del i udviklingsarbejdet. De 8 turistbureauers medarbejdere (ca. 40) bidrager løbende med at løse en mængde forskellige arbejdsopgaver i relation til samarbejdet. Som noget meget væsentligt er det turistbureauerne, som er det lokale kontakt- og bindeled til turisterhvervet. Samarbejde på tværs For at styrke den fælles Toppen af Danmarkånd er det besluttet, at der årligt holdes to fælles fyraftensarrangementer, hvortil alle medarbejdere fra de 8 turistbureauer og Toppen af Danmarks sekretariat inviteres. Arrangementer holdes på skift i Toppen af Danmarks område som henholdsvis en Nytårskur i starten af året og et eftersæsonenarrangement i efteråret. Toppen af Danmarks sekretariat Sekretariatet bor til leje på 2. sal i huset Skandiatorv 1 i Frederikshavn. I 2014 har der været ansat 2 medarbejdere samt en IT medarbejder, en webredaktør og en sekretariatsleder. Desuden er tilknyttet et bogholderifirma på konsulentbasis. På sekretariatet løses en række administrative, koordinerende og udførende funktioner i forhold til drift og udviklingsopgaver. Sekretariatet varetager ligeledes sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

7 TOPPEN AF DANMARKS STRATEGI 7 Toppen af Danmark strategi I 2011 vedtog kommunerne sammen med Toppen af Danmark en ny fælles strategi for udvikling af turismen i Toppen af Danmark. Strategien fik navnet Lysets Land I strategien blev det slået fast, at der er to strategiske indsatsfelter, der skal være helt centrale i Toppen af Danmarks fremtidige virke, nemlig markedsføring og produktudvikling, samt at de primære målgrupper er henholdsvis voksne par uden børn og børnefamilier. Det fremhæves, at indsatsen skal bygge på tre gennemgående værdier: bæredygtighed, tilgængelighed og helårsturisme, og derudover er der en række værktøjer, der skal bringes i anvendelse i forbindelse med arbejdet. Toppen af Danmarks arbejde skal fremover tage afsæt i strategien, som kan illustreres således: Bæredygtighed Basale værdier Tilgængelighed Helårsturisme Strategiske indsatsfelter Produktudvikling + prioritering + kvalitetskontrol Branding og markedsføring + markeder + målgrupper + midler: IT, brochurer og presse Værktøjer Infrastruktur, faciliteter Information, viden Vækstnetværk Strategien kan ses på > partnerforum - eller rekvireres på sekretariatet.

8 8 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER Toppen af Danmarks aktiviteter Branding af Lysets Land - Brandingværktøjer Toppen af Danmark er Lysets Land. Omgivet af hav får lyset her en særlig intensitet og landskabet et unikt farvespil. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end resten af landet, fordi vi ligger i læ af de norske fjelde, som trækker nedbøren ud af vinden. Lysets Land er det brand, som sammen med destinationens navn, Toppen af Danmark, gennem mange år har sat overskriften for markedsføringen af området. I erkendelse af, at flere undersøgelser har vist, at området er mest kendt som Toppen af Danmark, blev det i 2012 besluttet at ændre destinationens logo, så Toppen af Danmark er det primære budskab og Lysets Land det sekundære budskab. Logoet kan sammen med andre brandingelementer benyttes af alle turismevirksomheder i Toppen af Danmarks område, og kan hentes på hjemmesiden > Partnerforum. Det er målet, at et stigende antal lokale virksomheder vil benytte det fælles logo som element i deres individuelle markedsføring. Lysets Land Lysets Land er den overordnede kampagne for at synliggøre og markedsføre området over for både potentielle kunder og gæster, der er i området. Kampagnen har i 2014 indeholdt en række delelementer: Hovedmagasinet Nyd ferien i Toppen af Danmark Website; med underliggende database Distribution af magasin Apps og touchskærme Øvrige markedsføringskampagner Magasin Gennem de senere år er magasinet mere drejet hen mod et livsstilsmagasin, som skal inspirere med spændende artikler og gode fotos. Konkurrencen om gæsternes gunst er stor, og det gælder om at sælge stemninger, følelser, varme, samhørighed, oplevelser og autenticitet. Magasinet er krydret med temabaserede artikler om f.eks. aktiv ferie for børnefamilier og Skagensmalernes liv fra 1870 og i årene frem. Magasinet distribueres til turistbureauerne i hele Danmark, til turisterhvervet i Nordjylland og til kontakter i Sydnorge, Vestsverige og Nordtyskland. I 2015 udkommer magasinet i eksemplarer på sprogene dansk, engelsk og tysk. / Toppen af Danmark har i 2014 videreudviklet websitet Websitet bygger på VisitDenmarks ASP-løsning, der giver en tydelig sammenhæng i hjemmesiderne på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Designet på Toppen af Danmarks hjemmeside med store fotos og korte, slagkraftige tekster

9 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER 9 indbyder gæsterne til at se mere, og til at komme på besøg i området. På en ny og langt mere visuel måde præsenteres besøgende for de mange spændende oplevelser, som findes i området. Toppen af Danmarks website integrerer diverse populære sociale medier som fx Facebook, Youtube, Google Maps og Instagram. Toppenafdanmark.dk er således tæt integreret med de nye digitale platforme, hvilket betyder at siden let kan læses på fx smartphones og tablets. Turistbureauerne varetager vedligeholdelsen af de lokale sider, mens det har været den projektansatte webredaktør, der varetager opdatering og vedligehold af de fælles overordnede sider. Toppen af Danmarks hjemmeside er fortsat en af landets mest sete turismehjemmesider. Ifølge VisitDenmark, der laver statistik over hjemmesider tilknyttet deres ASP-løsning, er i sommermånederne den mest populære turismeside. I ydersæsonerne er der dog større besøg på visitaarhus.dk. Toppen af Danmarks hjemmeside har i 2014 haft 2,43 mio. sidevisninger samt over unikke besøgende. 7 af områdets større virksomheder, har valgt at tegne Guldpartnerskab. Det drejer sig om: Hotel Viking, Sæby Aalbæk Gl. Kro, Aalbæk Color Hotel Skagen Nordsøen Oceanarium, Hirtshals Skallerup Seaside Resort, Skallerup Action House, Løkken Hotel og feriecenter Skagen Strand, Hulsig Vandreklit på Vandring Toppen af Danmark og Guldpartnere arrangerede i maj en unik event i hjertet af København, nemlig Vandreklit på vandring. Med det formål at synliggøre destinationens fantastiske natur, blev 25 m3 sand fra Råbjerg Mile transporteret til Rådhuspladsen under pressens bevågenhed, og efterfølgende blev det lille unikke stykke Toppen af Danmark-natur passet og plejet af både turistchefer og Guldpartnere, til stor nysgerrighed for forbipasserende - samtidig med at eventen blev intensivt markedsført over for pressen. Guldpartnere Toppen af Danmark introducerede i 2013 konceptet Guldpartnerskab, hvis omdrejningspunkt er et stærkt dialogforum bestående af tunge spillere i destinationens turismeerhverv samt Toppen af Danmarks turistchefer. Formålet er i samspil at udvikle destinationen og diskutere strategiske muligheder. Guldpartnere får derudover øget synlighed i Toppen af Danmarks publikationer samt i markedsføringskampagner.

10 10 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER Finansiering Finansieringen bag projektet Lysets Landkampagnen er sammensat af midler fra turisterhvervet og turistbureauerne. Fordelingen er: Turistbureauerne Erhvervet I alt kr kr kr Erhvervets andel i Lysets Land-kampagnen (i 1000 kr) : Brønderslev Kommune udtræder af samarbejdet. 2012: Læsø Kommune udtræder af samarbejdet. Toppen af Danmark opgør erhvervets andel i Lysets Land-kampagnen således, at der året før udgivelse tegnes annoncer i magasinet Lysets Land. Derfor vedrører tallet annoncer, der er tegnet i Toppen af Danmark har desværre kunnet konstatere et fald i erhvervets andel i Lysets Land-kampagnen til 2015, som til dels kan tilskrives lokale faktorer såsom omstruktureringer på flere turistbureauer, med ressourceknaphed til følge. Der er sket et fald i annoncetegninger på 16% i forhold til året før, svarende til et bidrag på kr mod kr i 2013 (til 2014-udgaven af Lysets Land). Konsekvensen af det reducerede bidrag har medført, at budgetter for udviklingstiltag samt budgetter for udgivelse af magasinet har måttet tilrettes. Det har dog været et mål, at både erhvervet og turisterne har mærket så lidt til reduktionen som over hovedet muligt, hvilket er lykkedes.

11 Få ro til at nyde hinanden, og tid til at leve livet. Find inspiration og planlæg din ferie på TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER 11 Markedsføringskampagner Budgettet for markedsføringskampagner, udover Lysets Land-magasinet og distribution, beløber sig til 1,885 mio. kr. som finansieres på følgende vis: Via Lysets Land-pulje Turisterhvervet og turistbureauerne I alt kr kr kr. En stor del af midlerne anvendes i en stor samlet markedsføringsindsats, som koordineres via VisitNordjylland og i vid udstrækning i samarbejde med VisitDenmark. Indsatsen er koncentreret om de fire primære markeder Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og derudover prioriteres også midler til en mindre indsats på det hollandske marked. I kampagnerne, som enten gennemføres selvstændigt eller sammen med VisitNordjylland, benyttes forskellige elementer: Online markedsføring og PR-aktiviteter Annoncering i rejsekataloger Annoncering i dagblade Annoncering i øvrige medier (fx i TV) SKAGEN FREDERIKSHAVN SÆBY SINDAL HJØRRING LØKKEN LØNSTRUP HIRTSHALS TVERSTED Rita Jensen Nyder livet i Toppen af Danmark! #elskervoresnatur #wellness #toppenafdanmark #strand #miniferie Som eksempel på annoncering i løbet af året kan nævnes redaktionel artikel i annoncetillægget Sommerliv i Berlingske Tidende, med fokus på aktiv ferie både for børnefamilier og for singler/par uden børn. I løbet af efteråret har der været 3 helsides indrykninger i Jyllandsposten, dels med redaktionel omtale af destinationen, dels i form af modulannoncering for erhvervet. Et nyt tiltag har været markedsføring via gratis postkort såkaldte Free cards - placeret på flere end 100 caféer og træningscentre rundt om i landet. Også online har Toppen af Danmark været synlig i mange sammenhænge; f.eks. er der via VisitNordjylland annonceret på ekstrabladet.dk, i digitale kampagner og nyhedsbreve på nærmarkederne, ligesom der har været afviklet Googlekampagner. Ikke mindst har Toppen af Danmark via Visit- Nordjyllands effektive Danmarkskampagne været synlig landsdækkende via bl.a. TVreklamer. Danmarkskampagnen har været målrettet danske turister og formålet har været at få danskerne til at holde ferie i Nordjylland. Kampagnen gentages i 2015 og også her er Toppen af Danmark med som en væsentlig nordjysk destination. fam. Hansen Nyder naturen i Toppen af Danmark! #toppenafdanmark #miniferie #elskervoresnatur #vinter Tag på miniferie i Toppen af Danmark og bliv forkælet med gastronomi og wellness. Kom i julestemning til de mange julemarkeder, på juleshopping i de julepyntede byer eller køb en anderledes julegave hos en kunsthåndværker. Nyd naturen på stranden og i skoven. I Toppen af Danmark er der masser af oplevelser for alle sanser.

12 12 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER Marketingplan Også i 2014 er der blevet udarbejdet en marketingplan, hvilket videreføres i Den elektroniske marketingplan kan ses og evt. downloades fra under fanen Partnerforum. Herved sikres det, at turisterhvervet hele tiden kan følge med i, hvilke markedsføringskampagner, der er i støbeskeen, da planen løbende opdateres. Distribution Selvom turisterne i dag søger en stor del information via elektroniske medier, herunder på og de lokale turistbureauers hjemmesider, er der fortsat efterspørgsel efter det trykte katalog. Distribution af kataloget er derfor fortsat en relativ stor post på det samlede Lysets Land-budget. Kataloget distribueres i samarbejde med VisitDenmark i Norge, Sverige, Holland og Tyskland, og i Danmark distribueres det til alle turistbureauer, ligesom der sikres en massiv distribution i turismeerhvervet og ved motorvejs-holdepladser. Møder med erhvervet Ca. 140 repræsentanter fra store og små turismevirksomheder samt fra det politiske og foreningsmæssige system var samlet, da Toppen af Danmark holdt fyraftensmøde for turisterhvervet på Hotel Viking i Sæby i oktober Her var der rig lejlighed til både at blive inspireret til det daglige arbejde samt at netværke med kolleger og samarbejdspartnere i branchen. I år var Bjarne Høgh fra Jesperhus Feriepark og Henrik Meng fra Meng og Company indbudt til at fortælle om deres fælles arbejde med Værtens bedste service i ferieparken til gavn for både kundetilfredsheden og indtjeningen. Deltagerne fik på underholdende og udfordrende vis en indføring i seks trin til bedre kundeoplevelser, der har medført en øget indtjening og mere tilfredse medarbejdere i ferieparken. Derudover bestilles der en vis mængde via internettet, ikke mindst i forlængelse af større annoncekampagner, hvor efterspørgslen er større. Der har dog siden 2008 kunnet konstateres et relativt stort fald i netop disse bestillinger.

13 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER 13 Arrangementer generelt Et udvalg bestående af repræsentanter fra turistchefudvalget fastlægger de overordnede rammer for projekterne. Projekterne inkl. brochureproduktion, annoncering, inspirationsseminar, netværksmøder m.v. finansieres af midler fra Lysets Land-kampagnen. De lokale turistbureauer udvikler nye arrangementer og indsamler oplysninger om det kommende års arrangementer. Koordinering, sammenfatning og produktion af brochurerne sker i et samarbejde mellem bureauerne og et arbejdsudvalg bestående af medarbejdere fra turistbureauerne og med sekretariatet som tovholder på processerne. Web, Facebook og Instagram For at udnytte hjemmesidens funktioner bedst muligt og dermed sikre fortsat højre besøgstal på siden, er der et udpræget behov for at have en webredaktør tilknyttet. Tendensen er, at en hastigt stigende del af både markedsføring og afsætning sker via nettet, og det er helt afgørende at have en opdateret og aktuel hjemmeside. Derfor har Toppen af Danmark siden 2009 prioriteret midler fra markedsføringspuljen til at have en webredaktør ansat. Lønudgiften indgår derfor ikke i Toppen af Danmarks basisbudget. Webredaktøren er ansat 30 timer pr. uge og ud over helt overordnet opdatering af hjemmesiden, arbejdes der bl.a. med følgende områder: Aktuelle nyheder på forsiden. Skabe ensartethed for øvrige sider - bl.a. via undervisning af - og inspiration til turistbureauernes medarbejdere. Opdatere Facebook og Instagram. Google og Facebook kampagner for at få flere til at synes godt om Toppen af Danmark. App og touchskærme Toppen af Danmarks app til både iphone og Android er i løbet af 2014 blevet opgraderet med endnu flere funktioner og forslag til aktiviteter. Her findes oplysninger om overnatning, spisesteder og aktiviteter rundt om i området. Turistbureauerne opdaterer fortsat det lokale niveau på hjemmesiden, ligesom den oprindelige arbejdsgruppe fortsat supplerer webredaktørens arbejde. Ansættelsen har været administreret af Toppen af Danmarks sekretariat. Løbende produktion af nyhedsbreve med inspiration til at vælge ferie i Lysets Land krydret med gode tilbud fra virksomhederne. Kampagnesider i forlængelse af annoncering i andre medier. Årstidsbestemte temasider og kampagner i samarbejde med VisitDenmark.

14 14 ØVRIGE UDVIKLINGSPROJEKTER Øvrige udviklingsprojekter IT For at følge den hastige udvikling generelt på IT-området samt til at koordinere processen omkring fortsat teknisk udvikling af hjemmesiden har Toppen af Danmark en ITmedarbejder ansat. Ansættelsen finansieres af tre forskellige parter: turistbureauerne, VisitToppen feriehusudlejning og Toppen af Danmark via Lysets Land-kampagnen. De tre parter disponerer efter en nøje udregnet fordelingsmodel hver især projektmedarbejderens timer ift. bidrag. I 2014 har IT-medarbejderen især haft fokus på at finde frem til samt installere nyt bookingsystem til VisitToppen samt udskifte servere på turistbureauerne. Den Gode Historie Projektet Den Gode Historie går ud på at koordinere, synliggøre og opdyrke arrangementer, hvor turister og lokalbefolkning får den autentiske historie med udgangspunkt i lokalsamfundet fortalt af lokale fortællere. Projektet startede i 2003 med 290 arrangementer, og det har nu udviklet sig til, at der i perioden 1. april 2015 til 30. marts 2016 udbydes 1618 arrangementer fordelt på 347 forskellige arrangementer. menterne skal foregå uden for sommerperioden. En væsentlig opgave i projektet er også at fastholde og udvikle det store netværk af kompetente og engagerede fortællere. Dette gøres bl.a. ved at invitere fortællerne til et inspirationsseminar, hvor de på skift afholder et arrangement for hinanden, og dermed bidrager med input og inspiration til, hvordan den gode historie kan formidles. Derudover inviteres til evalueringsmøde om efteråret, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer i netværket. De lokale turistbureauer udvikler nye arrangementer og indsamler oplysninger om det kommende års arrangementer. Koordinering, sammenfatning og produktion af brochure sker i et samarbejde mellem bureauerne og et arbejdsudvalg - bestående af medarbejdere fra turistbureauerne - og med sekretariatet som tovholder på processen. Den Gode Historie udgives i eksemplarer. Toppen for børn En særlig variant af arrangementerne er Toppen i Børnehøjde, som er en række arrange- Igen i 2015 er der ind- gået samarbejde med Naturstyrelsen om markedsføring af deres naturarrangementer i kataloget. Og som sidste år, er der også i 2015 medtaget arrangementer, som afvikles i regi af de kommunale naturvejledere. Med fokus på udvikling af helårsturisme er det et klart mål, at en lang række af arrange-

15 ØVRIGE UDVIKLINGSPROJEKTER 15 menter særligt rettet mod børn i børnenes skoleferier. Synliggørelse af aktiviteterne særligt rettet mod børn og børnefamilier følges op med massiv inspiration på hjemmesiden til aktiviteter retter mod denne målgruppe. Fiskefolder I slutningen af 2014 blev der udarbejdet og produceret en lystfiskerguide, som imødekommer den stadig stigende efterspørgsel blandt destinationens gæster efter relevant information vedr lystfiskeri. Guiden er udarbejdet i tæt samarbejde med turistbureauerne og Wizion (Toppen af Danmarks reklamebureua) og er allerede blevet en efterspurgt hyldevare på turistbureauerne. Kunstuge I påsken blev der afholdt Kunstuge i hele Toppen af Danmark. Kunstuge-eventen udsprang oprindeligt af helårsturismeprojektet Naturen+. I alt blev der koordineret og profileret 48 arrangementer og særlige tilbud i årets Kunstuge-folder, som ud over galleribesøg og åbne værksteder også bød på særlige kunstuge-menuer på restauranter og overnatningstilbud med en kunstnerisk vinkel. Oplaget er på stk. og er på dansk/tysk, samlet i én brochure. Folderne findes udover i papirversion også som en digital brochure og kan downloades fra Toppen af Danmarks hjemmeside.

16 16 TURISMENS OMFANG Turismens omfang Opgørelse over antal virksomheder Toppen af Danmark er kendetegnet ved at have et bredt sammensat produktudbud, og en opgørelse fra starten af 2013 viser, at der i Toppen af Danmarks område er ca. 630 turismerelaterede virksomheder. Overnatning Kategori Antal Antal senge/ standpladser Hotel/kro Feriecenter Vandrerhjem Campingplads hytter Feriehus * Timesharehoteller (*heraf skønnes det at ca. 50% udlejes) lejligheder I øvrigt Kategori Antal Rederier 5 Kunsthåndværkere 83 Bådudlejere 5 Bowlinghaller 8 Funcentre 6 Golfbaner 8 Cykeludlejere 14 Kanoudlejere 4 Svømmehaller 12 Vand- og badelande 4 Øvrig overnatning Skønnet ca senge Museer 33 Derudover er der 9 havne med anløb af lystbåde, 1 højskole, og et antal spejderhytter, idrætshaller m.fl., som også har overnatningsfaciliteter Biografer 3 Gallerier 41 Spisesteder Put & take-søer 5 Kategori Antal Minigolfbaner 20 Restauranter/cafeer 164 Hesteudlejning 5 Diskoteker/musiksteder 46 Wellness-centre 6

17 TURISMENS OMFANG 17 Problematikker ift. opgørelse af overnatningstal Da Danmarks Statistik fra 2008 begyndte at opgøre antal overnatninger i feriehuse på kommuneniveau, har det givet mulighed for at følge udviklingen i overnatningstallene i de mest betydende overnatningsformer mere nøjagtigt. Der er dog fortsat mange usikkerhedsfaktorer, som hindrer en præcis opgørelse af overnatningstallene: Hoteller, der har under 40 senge er ikke medtaget i statistikkerne. Det anslås, at ca. 45 virksomheder i Toppen af Danmarks område hører til denne kategori, og tidligere beregninger har vist, at disse virksomheder tegner sig for ca overnatninger. Dertil kommer overnatning på 7 timesharehoteller, som vurderes at afføde ca overnatninger, ligesom der er et ikke-registreret antal overnatning på Bed&Breakfast, bondegårdsferie, festivalcamps, højskoler, spejderhytter m.m. Fremgang i Toppen af Danmark - tilbagegang i Region Nordjylland Overnatningstallene omfatter registrerede overnatninger og er baseret på Danmarks Statistiks månedlige indberetninger fra overnatningsstederne. De registrerede overnatninger omfatter data fra overnatningsvirksomheder med en vis volumen, dvs. hoteller og feriecentre med minimum 40 senge og campingpladser med minimum 75 enheder. Tallene for vandrerhjem omfatter kun data fra vandrerhjem, der er medlem af Danhostel. Den største fremgang i Toppen af Danmark ses ved overnatning på hoteller, hvor også regionen som helhed har en mindre fremgang. Toppen af Danmarks campingpladser har haft en øget tilstrømning på 4%, mens Nordjylland som helhed her har haft en lille tilbagegang. Fremgangen er ikke ligeligt fordelt mellem de forskellige nationaliteter. Toppen af Danmark har med et plus på 7% i Norge en markant større fremgang end regionen som helhed. En øget markedsføring på det norske marked og en varm og solrig sommer kan formentligt tilskrives det øgede antal norske gæster. Samme kriterier gør sig formentlig gældende vedr. tyske gæster. Her har Toppen af Danmark oplevet en fremgang på hele 9%. Det er naturligvis meget glædeligt efter flere år med vigende tendens. Det skal bemærkes, at feriehustallene ikke er medregnet, da de først offentliggøres i april Det er dog forventningen, at der også her er fremgang. Samlede overnatningstal fordelt på hhv overnatningsform og nationalitet kan ses på Overnatninger i Toppen af Danmark Overnatningstallene som opgøres af Danmarks statistik ser for 2014 således ud: (se tabeller på de næste sider) Til trods for en samlet tilbagegang i overnatningstallene for Region Nordjylland på 1,1%, er det positivt at kunne konstatere en samlet fremgang for Hjørring og Frederikshavn kommuner på 2,0 % i forhold til 2013.

18 18 TURISMENS OMFANG Overnatninger på camping Kommune Bemærkninger Frederikshavn Kilde: Danmarks Statistik Hjørring Kilde: Danmarks Statistik Læsø Kilde: Læsø Kommune I alt Toppen af Danmark ( ) Fr.havn og Hjørring Kommune= * % (2013=>2014) Overnatninger på hotel og feriecentre Kommune Bemærkninger Frederikshavn Kilde: Danmarks Statistik Hjørring Kilde: Danmarks Statistik Læsø Kilde: Læsø Kommune (estimeret) I alt Toppen af Danmark Fr.havn og Hjørring Kommune= * % (2013=>2014)

19 TURISMENS OMFANG 19 Overnatninger i feriehuse Kommune Bemærkninger Frederikshavn Tal er endnu ikke tilgængelige Kilde: Danmarks Statistik. Hjørring Tal er endnu ikke tilgængelige Kilde: Danmarks Statistik Læsø Kilde: Læsø Kommune ( ) I alt Toppen af Danmark Fr.havn og Hjørring Kommune= * Tal er endnu ikke tilgængelige * Læsø Kommune har lavet egen beregning, og disse tal indeholder, i modsætning til tallene fra Hjørring og Frederikshavn Kommuner, også hoteller under 40 senge og campingpladser under 75 standpladser. Overnatning i lystbådehavne og på vandrerhjem vurderes at svare til overnatninger. VisitSydvestjylland VisitAalborg Destination Bornholm

20 20 DANSK TURISME PÅ NATIONALT, REGIONALT OG PÅ DESINATIONSNIVEAU VisitDenmark VisitDenmark Det nationale turismeorgan VisitDenmark har overordnet til formål at fremme Danmark som turistmål og herigennem skabe økonomisk vækst og beskæftigelse inden for de danske turisterhverv og afledte erhverv. Den 1. juli 2010 blev der vedtaget en ny lov om VisitDenmarks virke. Opgaverne er nu i endnu højere grad end tidligere målrettet den internationale markedsføring over for ferie- og forretningsgæster. Samtidig indsamler og formidler VisitDenmark viden om gæsterne. Tidligere beskæftigede VisitDenmark sig også med destinationsudvikling (eksempelvis var det VisitDenmark, som igangsatte den store helårsturismesatsning), men sådanne opgaver varetages ikke længere af VisitDenmark. I forlængelse af den nye lov, er VisitDenmarks opgaver defineret således: VisitDenmark bidrager til at skabe vækst i dansk turisme ved at: Øge den internationale markedsføringsindsats. Bearbejde værdiskabende målgrupper på tværs af markeder. Anvende flere innovative og effektive markedsføringsmetoder. Styrke billedet af Danmark som rejsemål i udlandet. Gøre Danmark som rejsemål tilgængeligt over for potentielle gæster. Danske Destinationer I efteråret 2009 stiftede en række stærke destinationer, overvejende helårsdestinationer, Foreningen Danske Destinationer. Formålet med Danske Destinationer er at øge graden af koordinering, samarbejde og videndeling omkring udviklingsarbejdet med at skabe stærke og internationalt synlige destinationer i Danmark. Foreningens arbejde er koncentreret omkring følgende indsatser: Destinationsudvikling Fremtidens turistinformation/værtsskab Oplevelsesudvikling Finansieringsmodeller Synlighed/branding Medlemskredsen består af: Toppen af Danmark Destination Djursland Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret VisitSydvestjylland VisitAalborg Destination Bornholm VisitNordsjælland VisitAarhus

21 DANSK TURISME PÅ NATIONALT, REGIONALT OG PÅ DESINATIONSNIVEAU 21 VisitNordjylland.dk -tid til at leve VisitNordjylland VisitNordjylland er det regionale markedsførings- og udviklingsselskab. Selskabet er hjemmehørende på herregården Skeelslund ved Aabybro, men selskabets aktiviteter dækker geografisk hele Region Nordjylland. VisitNordjylland skal fremme nytænkning og målrettet produktudvikling inden for alle grene af turisterhvervet, således at der kan skabes en hensigtsmæssig baggrund for erhvervets videre udvikling i form af øget beskæftigelse og indtjening. Derudover beskæftiger VisitNordjylland sig med kompetenceudvikling inden for turismen i regionen. VisitNordjylland er en nonprofit organisation, der primært finansieres af indtægter fra Vækstforum Nordjylland, Strukturfondsmidler, KUP-midler samt bidrag fra turisterhvervet. I bestyrelsen sidder repræsentanter for regionen, kommuneforeningerne, universitetet samt fra det private turisterhverv. Toppen af Danmark er repræsenteret i bestyrelsen ved borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune. Derudover er turistcheferne i Toppen af Danmark repræsenteret i VisitNordjyllands koordinationsudvalg for at sikre en fornuftig koordinering af opgaverne, så midler og ressourcer udnyttes optimalt uden overlap i forhold til Toppen af Danmarks indsatsområder. Som eksempel kan nævnes, at VisitNordjylland har vist sig at være en meget professionel og stærk aktør inden for kompetenceudvikling, og derfor er det et indsatsområde, som Toppen af Danmark har fravalgt at beskæftige sig med. I stedet opfordrer Toppen af Danmark via de lokale turistbureauer løbende turisterhvervet til at bakke op om og deltage i de mange forskellige kurser, som VisitNordjylland tilbyder.

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV MARTS 2013

Toppen af Danmark NYHEDSBREV MARTS 2013 NYHEDSBREV MARTS Toppen af Danmark Formanden har ordet Ferie på Toppen af Danmark (Lysets Land) Marketingplan Topmoderne hjemmeside Kunstuge Ny turistfolder: Helligkilder i Vendsyssel Den Gode Historie

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Formanden har ordet Lysets Land kampagne 2014 Markedsføring Bunkerfolder Toppen af Danmark app Guldpartnerkoncept Hærvejene i Nordjylland Nyheder fra området 1

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Toppen af. Danmark NYHEDSBREV OKTOBER 2014

Toppen af. Danmark NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Toppen af NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Danmark Formanden har ordet Toppen af Danmark kampagnen 2015 Nyt fra markedsføringsudvalget Toppen af Danmarks Fyraftensmøde Rekordsommer på toppenafdanmark.dk Skallerup

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme Baggrund I juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af folketingets partier en aftale om en vækstplan for dansk turisme. Aftalen medførte en omorganisering af den nationale og de regionale turismefremmeindsatser.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Skriftlig beretning 2011

Skriftlig beretning 2011 Skriftlig beretning 2011 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end resten

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING Drive autoriseret grønt Turistbureau i Sæby: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk, tysk, fransk, samt på de skandinaviske

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere