Skriftlig beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig beretning 2014"

Transkript

1 Skriftlig beretning 2014 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

2 2 SKRIFTLIG BERETNING 2014 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end i resten af landet, fordi vi ligger i læ af de norske fjelde, som trækker nedbøren ud af vinden. Aktionærkredsen bag Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S består af Hjørring og Frederikshavn Kommuner samt Fonden Toppen af Danmark, som repræsenterer områdets turistforeninger.

3 SKRIFTLIG BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning om selskabets virksomhed i 2014 Indledning Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år består af dels i denne skriftlige beretning, som udsendes forud for generalforsamlingen, og dels en mundtlig beretning, som formanden fremlægger på selve generalforsamlingen. Året 2014 har været præget af mange aktiviteter i og omkring Toppen af Danmark. De mange tiltag har haft fokus på produktudvikling og markedsføring af destinationen og brandet Toppen af Danmark. Aktiviteterne tager afsæt i Toppen af Danmarks overordnede strategi Lysets Land 2020 med vedtaget budget for 2014 som forudsætning. Redaktion afsluttet: 31. marts 2015

4 4 EJERFORHOLD OG ORGANISERING Ejerforhold og organisering Aktionærkreds Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S er ejet af 3 aktionærer med følgende fordeling af aktierne: Hjørring Kommune: 46 ⅔ % Frederikshavn Kommune: 36 ⅔ % Fonden Toppen af Danmark: 16 ⅔ % *) * Fonden Toppen af Danmark er en sammenslutning af turistforeninger i Toppen af Danmarks område. Fonden Toppen af Danmark har sekretariat på Tversted Turistbureau. Bestyrelse Bestyrelsen for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S bestod frem til af: Arne Boelt, formand (borgmester, Hjørring Kommune) Birgit Hansen (borgmester, Frederikshavn Kommune) Daniel Rugholm (byrådsmedlem, Hjørring Kommune) Lars Møller (byrådsmedlem, Frederikshavn Kommune) Svend Bjørnager, næstformand (Fonden Toppen af Danmark/Lønstrup Turistforening) Ulla Mosich (Fonden Toppen af Danmark/Turisthus Nord) Birthe Østergaard (Fonden Toppen af Danmark/Tversted Borger- og Turistforening) Der har i 2014 været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 1 ordinær generalforsamling samt 2 fælles møder med destinationens turistchefer. Møderne er holdt på skiftende lokaliteter i Toppen af Danmark. Derudover har bestyrelsens medlemmer deltaget i møder på destinations-, regionalt og nationalt niveau.

5 EJERFORHOLD OG ORGANISERING 5 Organisering - decentral struktur Toppen af Danmark har siden dannelsen af destinationsselskabet i 1996 bygget på en decentral struktur, hvor opgaverne løses med de lokale turistbureauer som omdrejningspunkt i samarbejde med destinationsselskabets sekretariat. Arbejdet organiseres via en række projektgrupper med ansvar for definerede projekter. Samarbejdet er illustreret i følgende model. Oversigt over samarbejdet i Toppen af Danmark Kommuner Toppen af Danmark A/S Direktør Sekretariat Produktudvikling Turistchefudvalg Projekter Markedsføring Turistforeninger & Turistbureauer Turistchefer Fonden Toppen af Danmark Turisterhvervet

6 6 EJERFORHOLD OG ORGANISERING Turistbureauerne/turistchefudvalget Et udvalg bestående af områdets turistchefer fungerer som teknikerudvalg for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S, og turistcheferne tager aktivt del i udviklingsarbejdet. De 8 turistbureauers medarbejdere (ca. 40) bidrager løbende med at løse en mængde forskellige arbejdsopgaver i relation til samarbejdet. Som noget meget væsentligt er det turistbureauerne, som er det lokale kontakt- og bindeled til turisterhvervet. Samarbejde på tværs For at styrke den fælles Toppen af Danmarkånd er det besluttet, at der årligt holdes to fælles fyraftensarrangementer, hvortil alle medarbejdere fra de 8 turistbureauer og Toppen af Danmarks sekretariat inviteres. Arrangementer holdes på skift i Toppen af Danmarks område som henholdsvis en Nytårskur i starten af året og et eftersæsonenarrangement i efteråret. Toppen af Danmarks sekretariat Sekretariatet bor til leje på 2. sal i huset Skandiatorv 1 i Frederikshavn. I 2014 har der været ansat 2 medarbejdere samt en IT medarbejder, en webredaktør og en sekretariatsleder. Desuden er tilknyttet et bogholderifirma på konsulentbasis. På sekretariatet løses en række administrative, koordinerende og udførende funktioner i forhold til drift og udviklingsopgaver. Sekretariatet varetager ligeledes sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

7 TOPPEN AF DANMARKS STRATEGI 7 Toppen af Danmark strategi I 2011 vedtog kommunerne sammen med Toppen af Danmark en ny fælles strategi for udvikling af turismen i Toppen af Danmark. Strategien fik navnet Lysets Land I strategien blev det slået fast, at der er to strategiske indsatsfelter, der skal være helt centrale i Toppen af Danmarks fremtidige virke, nemlig markedsføring og produktudvikling, samt at de primære målgrupper er henholdsvis voksne par uden børn og børnefamilier. Det fremhæves, at indsatsen skal bygge på tre gennemgående værdier: bæredygtighed, tilgængelighed og helårsturisme, og derudover er der en række værktøjer, der skal bringes i anvendelse i forbindelse med arbejdet. Toppen af Danmarks arbejde skal fremover tage afsæt i strategien, som kan illustreres således: Bæredygtighed Basale værdier Tilgængelighed Helårsturisme Strategiske indsatsfelter Produktudvikling + prioritering + kvalitetskontrol Branding og markedsføring + markeder + målgrupper + midler: IT, brochurer og presse Værktøjer Infrastruktur, faciliteter Information, viden Vækstnetværk Strategien kan ses på > partnerforum - eller rekvireres på sekretariatet.

8 8 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER Toppen af Danmarks aktiviteter Branding af Lysets Land - Brandingværktøjer Toppen af Danmark er Lysets Land. Omgivet af hav får lyset her en særlig intensitet og landskabet et unikt farvespil. I Lysets Land har vi flere solskinstimer end resten af landet, fordi vi ligger i læ af de norske fjelde, som trækker nedbøren ud af vinden. Lysets Land er det brand, som sammen med destinationens navn, Toppen af Danmark, gennem mange år har sat overskriften for markedsføringen af området. I erkendelse af, at flere undersøgelser har vist, at området er mest kendt som Toppen af Danmark, blev det i 2012 besluttet at ændre destinationens logo, så Toppen af Danmark er det primære budskab og Lysets Land det sekundære budskab. Logoet kan sammen med andre brandingelementer benyttes af alle turismevirksomheder i Toppen af Danmarks område, og kan hentes på hjemmesiden > Partnerforum. Det er målet, at et stigende antal lokale virksomheder vil benytte det fælles logo som element i deres individuelle markedsføring. Lysets Land Lysets Land er den overordnede kampagne for at synliggøre og markedsføre området over for både potentielle kunder og gæster, der er i området. Kampagnen har i 2014 indeholdt en række delelementer: Hovedmagasinet Nyd ferien i Toppen af Danmark Website; med underliggende database Distribution af magasin Apps og touchskærme Øvrige markedsføringskampagner Magasin Gennem de senere år er magasinet mere drejet hen mod et livsstilsmagasin, som skal inspirere med spændende artikler og gode fotos. Konkurrencen om gæsternes gunst er stor, og det gælder om at sælge stemninger, følelser, varme, samhørighed, oplevelser og autenticitet. Magasinet er krydret med temabaserede artikler om f.eks. aktiv ferie for børnefamilier og Skagensmalernes liv fra 1870 og i årene frem. Magasinet distribueres til turistbureauerne i hele Danmark, til turisterhvervet i Nordjylland og til kontakter i Sydnorge, Vestsverige og Nordtyskland. I 2015 udkommer magasinet i eksemplarer på sprogene dansk, engelsk og tysk. / Toppen af Danmark har i 2014 videreudviklet websitet Websitet bygger på VisitDenmarks ASP-løsning, der giver en tydelig sammenhæng i hjemmesiderne på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Designet på Toppen af Danmarks hjemmeside med store fotos og korte, slagkraftige tekster

9 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER 9 indbyder gæsterne til at se mere, og til at komme på besøg i området. På en ny og langt mere visuel måde præsenteres besøgende for de mange spændende oplevelser, som findes i området. Toppen af Danmarks website integrerer diverse populære sociale medier som fx Facebook, Youtube, Google Maps og Instagram. Toppenafdanmark.dk er således tæt integreret med de nye digitale platforme, hvilket betyder at siden let kan læses på fx smartphones og tablets. Turistbureauerne varetager vedligeholdelsen af de lokale sider, mens det har været den projektansatte webredaktør, der varetager opdatering og vedligehold af de fælles overordnede sider. Toppen af Danmarks hjemmeside er fortsat en af landets mest sete turismehjemmesider. Ifølge VisitDenmark, der laver statistik over hjemmesider tilknyttet deres ASP-løsning, er i sommermånederne den mest populære turismeside. I ydersæsonerne er der dog større besøg på visitaarhus.dk. Toppen af Danmarks hjemmeside har i 2014 haft 2,43 mio. sidevisninger samt over unikke besøgende. 7 af områdets større virksomheder, har valgt at tegne Guldpartnerskab. Det drejer sig om: Hotel Viking, Sæby Aalbæk Gl. Kro, Aalbæk Color Hotel Skagen Nordsøen Oceanarium, Hirtshals Skallerup Seaside Resort, Skallerup Action House, Løkken Hotel og feriecenter Skagen Strand, Hulsig Vandreklit på Vandring Toppen af Danmark og Guldpartnere arrangerede i maj en unik event i hjertet af København, nemlig Vandreklit på vandring. Med det formål at synliggøre destinationens fantastiske natur, blev 25 m3 sand fra Råbjerg Mile transporteret til Rådhuspladsen under pressens bevågenhed, og efterfølgende blev det lille unikke stykke Toppen af Danmark-natur passet og plejet af både turistchefer og Guldpartnere, til stor nysgerrighed for forbipasserende - samtidig med at eventen blev intensivt markedsført over for pressen. Guldpartnere Toppen af Danmark introducerede i 2013 konceptet Guldpartnerskab, hvis omdrejningspunkt er et stærkt dialogforum bestående af tunge spillere i destinationens turismeerhverv samt Toppen af Danmarks turistchefer. Formålet er i samspil at udvikle destinationen og diskutere strategiske muligheder. Guldpartnere får derudover øget synlighed i Toppen af Danmarks publikationer samt i markedsføringskampagner.

10 10 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER Finansiering Finansieringen bag projektet Lysets Landkampagnen er sammensat af midler fra turisterhvervet og turistbureauerne. Fordelingen er: Turistbureauerne Erhvervet I alt kr kr kr Erhvervets andel i Lysets Land-kampagnen (i 1000 kr) : Brønderslev Kommune udtræder af samarbejdet. 2012: Læsø Kommune udtræder af samarbejdet. Toppen af Danmark opgør erhvervets andel i Lysets Land-kampagnen således, at der året før udgivelse tegnes annoncer i magasinet Lysets Land. Derfor vedrører tallet annoncer, der er tegnet i Toppen af Danmark har desværre kunnet konstatere et fald i erhvervets andel i Lysets Land-kampagnen til 2015, som til dels kan tilskrives lokale faktorer såsom omstruktureringer på flere turistbureauer, med ressourceknaphed til følge. Der er sket et fald i annoncetegninger på 16% i forhold til året før, svarende til et bidrag på kr mod kr i 2013 (til 2014-udgaven af Lysets Land). Konsekvensen af det reducerede bidrag har medført, at budgetter for udviklingstiltag samt budgetter for udgivelse af magasinet har måttet tilrettes. Det har dog været et mål, at både erhvervet og turisterne har mærket så lidt til reduktionen som over hovedet muligt, hvilket er lykkedes.

11 Få ro til at nyde hinanden, og tid til at leve livet. Find inspiration og planlæg din ferie på TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER 11 Markedsføringskampagner Budgettet for markedsføringskampagner, udover Lysets Land-magasinet og distribution, beløber sig til 1,885 mio. kr. som finansieres på følgende vis: Via Lysets Land-pulje Turisterhvervet og turistbureauerne I alt kr kr kr. En stor del af midlerne anvendes i en stor samlet markedsføringsindsats, som koordineres via VisitNordjylland og i vid udstrækning i samarbejde med VisitDenmark. Indsatsen er koncentreret om de fire primære markeder Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og derudover prioriteres også midler til en mindre indsats på det hollandske marked. I kampagnerne, som enten gennemføres selvstændigt eller sammen med VisitNordjylland, benyttes forskellige elementer: Online markedsføring og PR-aktiviteter Annoncering i rejsekataloger Annoncering i dagblade Annoncering i øvrige medier (fx i TV) SKAGEN FREDERIKSHAVN SÆBY SINDAL HJØRRING LØKKEN LØNSTRUP HIRTSHALS TVERSTED Rita Jensen Nyder livet i Toppen af Danmark! #elskervoresnatur #wellness #toppenafdanmark #strand #miniferie Som eksempel på annoncering i løbet af året kan nævnes redaktionel artikel i annoncetillægget Sommerliv i Berlingske Tidende, med fokus på aktiv ferie både for børnefamilier og for singler/par uden børn. I løbet af efteråret har der været 3 helsides indrykninger i Jyllandsposten, dels med redaktionel omtale af destinationen, dels i form af modulannoncering for erhvervet. Et nyt tiltag har været markedsføring via gratis postkort såkaldte Free cards - placeret på flere end 100 caféer og træningscentre rundt om i landet. Også online har Toppen af Danmark været synlig i mange sammenhænge; f.eks. er der via VisitNordjylland annonceret på ekstrabladet.dk, i digitale kampagner og nyhedsbreve på nærmarkederne, ligesom der har været afviklet Googlekampagner. Ikke mindst har Toppen af Danmark via Visit- Nordjyllands effektive Danmarkskampagne været synlig landsdækkende via bl.a. TVreklamer. Danmarkskampagnen har været målrettet danske turister og formålet har været at få danskerne til at holde ferie i Nordjylland. Kampagnen gentages i 2015 og også her er Toppen af Danmark med som en væsentlig nordjysk destination. fam. Hansen Nyder naturen i Toppen af Danmark! #toppenafdanmark #miniferie #elskervoresnatur #vinter Tag på miniferie i Toppen af Danmark og bliv forkælet med gastronomi og wellness. Kom i julestemning til de mange julemarkeder, på juleshopping i de julepyntede byer eller køb en anderledes julegave hos en kunsthåndværker. Nyd naturen på stranden og i skoven. I Toppen af Danmark er der masser af oplevelser for alle sanser.

12 12 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER Marketingplan Også i 2014 er der blevet udarbejdet en marketingplan, hvilket videreføres i Den elektroniske marketingplan kan ses og evt. downloades fra under fanen Partnerforum. Herved sikres det, at turisterhvervet hele tiden kan følge med i, hvilke markedsføringskampagner, der er i støbeskeen, da planen løbende opdateres. Distribution Selvom turisterne i dag søger en stor del information via elektroniske medier, herunder på og de lokale turistbureauers hjemmesider, er der fortsat efterspørgsel efter det trykte katalog. Distribution af kataloget er derfor fortsat en relativ stor post på det samlede Lysets Land-budget. Kataloget distribueres i samarbejde med VisitDenmark i Norge, Sverige, Holland og Tyskland, og i Danmark distribueres det til alle turistbureauer, ligesom der sikres en massiv distribution i turismeerhvervet og ved motorvejs-holdepladser. Møder med erhvervet Ca. 140 repræsentanter fra store og små turismevirksomheder samt fra det politiske og foreningsmæssige system var samlet, da Toppen af Danmark holdt fyraftensmøde for turisterhvervet på Hotel Viking i Sæby i oktober Her var der rig lejlighed til både at blive inspireret til det daglige arbejde samt at netværke med kolleger og samarbejdspartnere i branchen. I år var Bjarne Høgh fra Jesperhus Feriepark og Henrik Meng fra Meng og Company indbudt til at fortælle om deres fælles arbejde med Værtens bedste service i ferieparken til gavn for både kundetilfredsheden og indtjeningen. Deltagerne fik på underholdende og udfordrende vis en indføring i seks trin til bedre kundeoplevelser, der har medført en øget indtjening og mere tilfredse medarbejdere i ferieparken. Derudover bestilles der en vis mængde via internettet, ikke mindst i forlængelse af større annoncekampagner, hvor efterspørgslen er større. Der har dog siden 2008 kunnet konstateres et relativt stort fald i netop disse bestillinger.

13 TOPPEN AF DANMARKS AKTIVITETER 13 Arrangementer generelt Et udvalg bestående af repræsentanter fra turistchefudvalget fastlægger de overordnede rammer for projekterne. Projekterne inkl. brochureproduktion, annoncering, inspirationsseminar, netværksmøder m.v. finansieres af midler fra Lysets Land-kampagnen. De lokale turistbureauer udvikler nye arrangementer og indsamler oplysninger om det kommende års arrangementer. Koordinering, sammenfatning og produktion af brochurerne sker i et samarbejde mellem bureauerne og et arbejdsudvalg bestående af medarbejdere fra turistbureauerne og med sekretariatet som tovholder på processerne. Web, Facebook og Instagram For at udnytte hjemmesidens funktioner bedst muligt og dermed sikre fortsat højre besøgstal på siden, er der et udpræget behov for at have en webredaktør tilknyttet. Tendensen er, at en hastigt stigende del af både markedsføring og afsætning sker via nettet, og det er helt afgørende at have en opdateret og aktuel hjemmeside. Derfor har Toppen af Danmark siden 2009 prioriteret midler fra markedsføringspuljen til at have en webredaktør ansat. Lønudgiften indgår derfor ikke i Toppen af Danmarks basisbudget. Webredaktøren er ansat 30 timer pr. uge og ud over helt overordnet opdatering af hjemmesiden, arbejdes der bl.a. med følgende områder: Aktuelle nyheder på forsiden. Skabe ensartethed for øvrige sider - bl.a. via undervisning af - og inspiration til turistbureauernes medarbejdere. Opdatere Facebook og Instagram. Google og Facebook kampagner for at få flere til at synes godt om Toppen af Danmark. App og touchskærme Toppen af Danmarks app til både iphone og Android er i løbet af 2014 blevet opgraderet med endnu flere funktioner og forslag til aktiviteter. Her findes oplysninger om overnatning, spisesteder og aktiviteter rundt om i området. Turistbureauerne opdaterer fortsat det lokale niveau på hjemmesiden, ligesom den oprindelige arbejdsgruppe fortsat supplerer webredaktørens arbejde. Ansættelsen har været administreret af Toppen af Danmarks sekretariat. Løbende produktion af nyhedsbreve med inspiration til at vælge ferie i Lysets Land krydret med gode tilbud fra virksomhederne. Kampagnesider i forlængelse af annoncering i andre medier. Årstidsbestemte temasider og kampagner i samarbejde med VisitDenmark.

14 14 ØVRIGE UDVIKLINGSPROJEKTER Øvrige udviklingsprojekter IT For at følge den hastige udvikling generelt på IT-området samt til at koordinere processen omkring fortsat teknisk udvikling af hjemmesiden har Toppen af Danmark en ITmedarbejder ansat. Ansættelsen finansieres af tre forskellige parter: turistbureauerne, VisitToppen feriehusudlejning og Toppen af Danmark via Lysets Land-kampagnen. De tre parter disponerer efter en nøje udregnet fordelingsmodel hver især projektmedarbejderens timer ift. bidrag. I 2014 har IT-medarbejderen især haft fokus på at finde frem til samt installere nyt bookingsystem til VisitToppen samt udskifte servere på turistbureauerne. Den Gode Historie Projektet Den Gode Historie går ud på at koordinere, synliggøre og opdyrke arrangementer, hvor turister og lokalbefolkning får den autentiske historie med udgangspunkt i lokalsamfundet fortalt af lokale fortællere. Projektet startede i 2003 med 290 arrangementer, og det har nu udviklet sig til, at der i perioden 1. april 2015 til 30. marts 2016 udbydes 1618 arrangementer fordelt på 347 forskellige arrangementer. menterne skal foregå uden for sommerperioden. En væsentlig opgave i projektet er også at fastholde og udvikle det store netværk af kompetente og engagerede fortællere. Dette gøres bl.a. ved at invitere fortællerne til et inspirationsseminar, hvor de på skift afholder et arrangement for hinanden, og dermed bidrager med input og inspiration til, hvordan den gode historie kan formidles. Derudover inviteres til evalueringsmøde om efteråret, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer i netværket. De lokale turistbureauer udvikler nye arrangementer og indsamler oplysninger om det kommende års arrangementer. Koordinering, sammenfatning og produktion af brochure sker i et samarbejde mellem bureauerne og et arbejdsudvalg - bestående af medarbejdere fra turistbureauerne - og med sekretariatet som tovholder på processen. Den Gode Historie udgives i eksemplarer. Toppen for børn En særlig variant af arrangementerne er Toppen i Børnehøjde, som er en række arrange- Igen i 2015 er der ind- gået samarbejde med Naturstyrelsen om markedsføring af deres naturarrangementer i kataloget. Og som sidste år, er der også i 2015 medtaget arrangementer, som afvikles i regi af de kommunale naturvejledere. Med fokus på udvikling af helårsturisme er det et klart mål, at en lang række af arrange-

15 ØVRIGE UDVIKLINGSPROJEKTER 15 menter særligt rettet mod børn i børnenes skoleferier. Synliggørelse af aktiviteterne særligt rettet mod børn og børnefamilier følges op med massiv inspiration på hjemmesiden til aktiviteter retter mod denne målgruppe. Fiskefolder I slutningen af 2014 blev der udarbejdet og produceret en lystfiskerguide, som imødekommer den stadig stigende efterspørgsel blandt destinationens gæster efter relevant information vedr lystfiskeri. Guiden er udarbejdet i tæt samarbejde med turistbureauerne og Wizion (Toppen af Danmarks reklamebureua) og er allerede blevet en efterspurgt hyldevare på turistbureauerne. Kunstuge I påsken blev der afholdt Kunstuge i hele Toppen af Danmark. Kunstuge-eventen udsprang oprindeligt af helårsturismeprojektet Naturen+. I alt blev der koordineret og profileret 48 arrangementer og særlige tilbud i årets Kunstuge-folder, som ud over galleribesøg og åbne værksteder også bød på særlige kunstuge-menuer på restauranter og overnatningstilbud med en kunstnerisk vinkel. Oplaget er på stk. og er på dansk/tysk, samlet i én brochure. Folderne findes udover i papirversion også som en digital brochure og kan downloades fra Toppen af Danmarks hjemmeside.

16 16 TURISMENS OMFANG Turismens omfang Opgørelse over antal virksomheder Toppen af Danmark er kendetegnet ved at have et bredt sammensat produktudbud, og en opgørelse fra starten af 2013 viser, at der i Toppen af Danmarks område er ca. 630 turismerelaterede virksomheder. Overnatning Kategori Antal Antal senge/ standpladser Hotel/kro Feriecenter Vandrerhjem Campingplads hytter Feriehus * Timesharehoteller (*heraf skønnes det at ca. 50% udlejes) lejligheder I øvrigt Kategori Antal Rederier 5 Kunsthåndværkere 83 Bådudlejere 5 Bowlinghaller 8 Funcentre 6 Golfbaner 8 Cykeludlejere 14 Kanoudlejere 4 Svømmehaller 12 Vand- og badelande 4 Øvrig overnatning Skønnet ca senge Museer 33 Derudover er der 9 havne med anløb af lystbåde, 1 højskole, og et antal spejderhytter, idrætshaller m.fl., som også har overnatningsfaciliteter Biografer 3 Gallerier 41 Spisesteder Put & take-søer 5 Kategori Antal Minigolfbaner 20 Restauranter/cafeer 164 Hesteudlejning 5 Diskoteker/musiksteder 46 Wellness-centre 6

17 TURISMENS OMFANG 17 Problematikker ift. opgørelse af overnatningstal Da Danmarks Statistik fra 2008 begyndte at opgøre antal overnatninger i feriehuse på kommuneniveau, har det givet mulighed for at følge udviklingen i overnatningstallene i de mest betydende overnatningsformer mere nøjagtigt. Der er dog fortsat mange usikkerhedsfaktorer, som hindrer en præcis opgørelse af overnatningstallene: Hoteller, der har under 40 senge er ikke medtaget i statistikkerne. Det anslås, at ca. 45 virksomheder i Toppen af Danmarks område hører til denne kategori, og tidligere beregninger har vist, at disse virksomheder tegner sig for ca overnatninger. Dertil kommer overnatning på 7 timesharehoteller, som vurderes at afføde ca overnatninger, ligesom der er et ikke-registreret antal overnatning på Bed&Breakfast, bondegårdsferie, festivalcamps, højskoler, spejderhytter m.m. Fremgang i Toppen af Danmark - tilbagegang i Region Nordjylland Overnatningstallene omfatter registrerede overnatninger og er baseret på Danmarks Statistiks månedlige indberetninger fra overnatningsstederne. De registrerede overnatninger omfatter data fra overnatningsvirksomheder med en vis volumen, dvs. hoteller og feriecentre med minimum 40 senge og campingpladser med minimum 75 enheder. Tallene for vandrerhjem omfatter kun data fra vandrerhjem, der er medlem af Danhostel. Den største fremgang i Toppen af Danmark ses ved overnatning på hoteller, hvor også regionen som helhed har en mindre fremgang. Toppen af Danmarks campingpladser har haft en øget tilstrømning på 4%, mens Nordjylland som helhed her har haft en lille tilbagegang. Fremgangen er ikke ligeligt fordelt mellem de forskellige nationaliteter. Toppen af Danmark har med et plus på 7% i Norge en markant større fremgang end regionen som helhed. En øget markedsføring på det norske marked og en varm og solrig sommer kan formentligt tilskrives det øgede antal norske gæster. Samme kriterier gør sig formentlig gældende vedr. tyske gæster. Her har Toppen af Danmark oplevet en fremgang på hele 9%. Det er naturligvis meget glædeligt efter flere år med vigende tendens. Det skal bemærkes, at feriehustallene ikke er medregnet, da de først offentliggøres i april Det er dog forventningen, at der også her er fremgang. Samlede overnatningstal fordelt på hhv overnatningsform og nationalitet kan ses på Overnatninger i Toppen af Danmark Overnatningstallene som opgøres af Danmarks statistik ser for 2014 således ud: (se tabeller på de næste sider) Til trods for en samlet tilbagegang i overnatningstallene for Region Nordjylland på 1,1%, er det positivt at kunne konstatere en samlet fremgang for Hjørring og Frederikshavn kommuner på 2,0 % i forhold til 2013.

18 18 TURISMENS OMFANG Overnatninger på camping Kommune Bemærkninger Frederikshavn Kilde: Danmarks Statistik Hjørring Kilde: Danmarks Statistik Læsø Kilde: Læsø Kommune I alt Toppen af Danmark ( ) Fr.havn og Hjørring Kommune= * % (2013=>2014) Overnatninger på hotel og feriecentre Kommune Bemærkninger Frederikshavn Kilde: Danmarks Statistik Hjørring Kilde: Danmarks Statistik Læsø Kilde: Læsø Kommune (estimeret) I alt Toppen af Danmark Fr.havn og Hjørring Kommune= * % (2013=>2014)

19 TURISMENS OMFANG 19 Overnatninger i feriehuse Kommune Bemærkninger Frederikshavn Tal er endnu ikke tilgængelige Kilde: Danmarks Statistik. Hjørring Tal er endnu ikke tilgængelige Kilde: Danmarks Statistik Læsø Kilde: Læsø Kommune ( ) I alt Toppen af Danmark Fr.havn og Hjørring Kommune= * Tal er endnu ikke tilgængelige * Læsø Kommune har lavet egen beregning, og disse tal indeholder, i modsætning til tallene fra Hjørring og Frederikshavn Kommuner, også hoteller under 40 senge og campingpladser under 75 standpladser. Overnatning i lystbådehavne og på vandrerhjem vurderes at svare til overnatninger. VisitSydvestjylland VisitAalborg Destination Bornholm

20 20 DANSK TURISME PÅ NATIONALT, REGIONALT OG PÅ DESINATIONSNIVEAU VisitDenmark VisitDenmark Det nationale turismeorgan VisitDenmark har overordnet til formål at fremme Danmark som turistmål og herigennem skabe økonomisk vækst og beskæftigelse inden for de danske turisterhverv og afledte erhverv. Den 1. juli 2010 blev der vedtaget en ny lov om VisitDenmarks virke. Opgaverne er nu i endnu højere grad end tidligere målrettet den internationale markedsføring over for ferie- og forretningsgæster. Samtidig indsamler og formidler VisitDenmark viden om gæsterne. Tidligere beskæftigede VisitDenmark sig også med destinationsudvikling (eksempelvis var det VisitDenmark, som igangsatte den store helårsturismesatsning), men sådanne opgaver varetages ikke længere af VisitDenmark. I forlængelse af den nye lov, er VisitDenmarks opgaver defineret således: VisitDenmark bidrager til at skabe vækst i dansk turisme ved at: Øge den internationale markedsføringsindsats. Bearbejde værdiskabende målgrupper på tværs af markeder. Anvende flere innovative og effektive markedsføringsmetoder. Styrke billedet af Danmark som rejsemål i udlandet. Gøre Danmark som rejsemål tilgængeligt over for potentielle gæster. Danske Destinationer I efteråret 2009 stiftede en række stærke destinationer, overvejende helårsdestinationer, Foreningen Danske Destinationer. Formålet med Danske Destinationer er at øge graden af koordinering, samarbejde og videndeling omkring udviklingsarbejdet med at skabe stærke og internationalt synlige destinationer i Danmark. Foreningens arbejde er koncentreret omkring følgende indsatser: Destinationsudvikling Fremtidens turistinformation/værtsskab Oplevelsesudvikling Finansieringsmodeller Synlighed/branding Medlemskredsen består af: Toppen af Danmark Destination Djursland Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret VisitSydvestjylland VisitAalborg Destination Bornholm VisitNordsjælland VisitAarhus

21 DANSK TURISME PÅ NATIONALT, REGIONALT OG PÅ DESINATIONSNIVEAU 21 VisitNordjylland.dk -tid til at leve VisitNordjylland VisitNordjylland er det regionale markedsførings- og udviklingsselskab. Selskabet er hjemmehørende på herregården Skeelslund ved Aabybro, men selskabets aktiviteter dækker geografisk hele Region Nordjylland. VisitNordjylland skal fremme nytænkning og målrettet produktudvikling inden for alle grene af turisterhvervet, således at der kan skabes en hensigtsmæssig baggrund for erhvervets videre udvikling i form af øget beskæftigelse og indtjening. Derudover beskæftiger VisitNordjylland sig med kompetenceudvikling inden for turismen i regionen. VisitNordjylland er en nonprofit organisation, der primært finansieres af indtægter fra Vækstforum Nordjylland, Strukturfondsmidler, KUP-midler samt bidrag fra turisterhvervet. I bestyrelsen sidder repræsentanter for regionen, kommuneforeningerne, universitetet samt fra det private turisterhverv. Toppen af Danmark er repræsenteret i bestyrelsen ved borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune. Derudover er turistcheferne i Toppen af Danmark repræsenteret i VisitNordjyllands koordinationsudvalg for at sikre en fornuftig koordinering af opgaverne, så midler og ressourcer udnyttes optimalt uden overlap i forhold til Toppen af Danmarks indsatsområder. Som eksempel kan nævnes, at VisitNordjylland har vist sig at være en meget professionel og stærk aktør inden for kompetenceudvikling, og derfor er det et indsatsområde, som Toppen af Danmark har fravalgt at beskæftige sig med. I stedet opfordrer Toppen af Danmark via de lokale turistbureauer løbende turisterhvervet til at bakke op om og deltage i de mange forskellige kurser, som VisitNordjylland tilbyder.

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Formanden har ordet Lysets Land kampagne 2014 Markedsføring Bunkerfolder Toppen af Danmark app Guldpartnerkoncept Hærvejene i Nordjylland Nyheder fra området 1

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2011. Formanden har ordet. Lyset Land. Markedsføring. Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området

Nyhedsbrev - september 2011. Formanden har ordet. Lyset Land. Markedsføring. Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området Nyhedsbrev - september 2011 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lyset Land Markedsføring Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området Formanden har ordet... Optimisme spores De foreløbige meldinger går på, at

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S

Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S Ny bestyrelse i Toppen af Danmark A/S I forlængelse af kommunalvalget har Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S netop afholdt ekstraordinær generalforsamling med henblik på konstituering af den ny

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Indholdsfortegnelse Nordjysk turisme står sammen og tænker stort 2007 var et spændende år............ 5 KICKSTART Nordjylland mål og baggrund...................................

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Vi gør Danmark verdenskendt. www.visitdenmark.com/danskturisme

Vi gør Danmark verdenskendt. www.visitdenmark.com/danskturisme Vi gør Danmark verdenskendt www.visitdenmark.com/danskturisme Årsberetning 2006 Indhold 3 Vækst gennem fornyelse og samarbejde 6 Større gennemslagskraft i udlandet 8 Brand position: Danmark er et trygt,

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2003 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk 2 Dansk turisme fremtidens væksterhverv 2003 var et skæbneår for den globale turisme. Med krig i Irak, SARS-epidemi i Asien og lav økonomisk

Læs mere

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik www.skive.dk Turismepolitik er alt det, som en myndighed beslutter sig for at gøre eller ikke at gøre med hensyn til turisme.

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Turismen som væksterhverv i Danmark

Turismen som væksterhverv i Danmark Turismen som væksterhverv i Danmark Turismens Vækstråd v. HORESTA 20. juni 2013 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Claus Frelle-Petersen, Senior Economist Niels Christian Fredslund, Analyst Indholdsfortegnelse

Læs mere

.com. Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 2014-16. .com. Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... TID TIL PARTNERSKABER

.com. Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 2014-16. .com. Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... TID TIL PARTNERSKABER TID TIL Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 4- Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... MEDARBEJDERE HOS VISITRANDERS Medarbejderstaben består fast af 4 personer, derudover af projektansatte.

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme

Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme Præsentation Indhold Indledning, baggrund og proces s. 3-6 Turismen i Vesthimmerland s. 7 20 Fremtidsvision og de første skridt s. 21-27 Produktkatalog s. 28-50

Læs mere

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR

VORES REJSE DEN FÆLLES STRATEGI FOR DANSK TURISME MOD 2015 JANUAR 2009 STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR STRATEGIPARTNERE DER HAR GIVET SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR MINISTERIER / Kulturministeriet / Miljøministeriet NATIONALE ORGANISATIONER / Campingrådet / Danmarks Rejsebureau Forening / Danmarks Vækstråd / Dansk

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere