VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S JANUAR 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 DEFGO.NET TIL APV KORTLÆGNING 3 DEFGO.NET OG HANDLINGSPLANER 4 APV KONTO HIERARKI I DEFGO.NET 4 2. OPRETTELSE AF APV HIERARKI... 7 APV HIERARKI MED TO NIVAUER 7 Oprettelse af konti til sikkerhedsgrupperne 8 APV HIERARKI MED FLERE NIVAUER 11 Oprettelse af lokale grupper 12 Opret lokale APV administratorer APV KORTLÆGNING VIA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VALG AF APV SKABELON 19 TILFØJELSE AF NYE SKABELONER TIL SKABELONSAMLINGEN 20 BENCHMARK MED NFA S LANDSGENNEMSNIT FOR PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Vælg den rigtige skabelon 21 Tilretninger af skabelonen 22 Sådan laves benchmark rapporten 22 RESULTATER AF APV UNDERSØGELSENS TIL SIKKERHEDSGRUPPERNE OVERBLIK OVER HANDLINGSPLANER I ET APV HIERARKI ORGANISERING AF RAPPORT TRÆKNING 30 OPRET SAMLEDE HANDLINGSPLANSSTATISTIKKER 30 OPRET SAMLEDE HANDLINGSPLANSRAPPORT FOR GRUPPEN 33 OPRET SAMLEDE HANDLINGSPLANSRAPPORT FOR EN KONTO 35 AUTOMATISK OPDATERING AF RAPPORT 37 2

3 1. INTRODUKTION Dette er en vejledning til brug af programmet defgo.net til Arbejdspladsvurdering. Vejledningen indeholder ikke en gennemgang af afvikling af spørgeskemaundersøgelser eller af analyse af undersøgelsesresultater, og forudsætter derfor, at man i forvejen har et basalt kendskab til dette et kendskab svarende til at man har fulgt et defgo.net brugerkursus eller at man på egen hånd har udført spørgeskemaundersøgelser. Vejledningen indeholder heller ikke beskrivelser af, hvordan sikkerhedsgruppene arbejder med APV handlingsplaner der findes en særskilt vejledning til dette. Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdspladser mindst en gang hvert tredje år undersøge hvilke arbejdspladsproblemer der findes på arbejdspladsen i en APV kortlægning. Desuden skal de oprette handlingsplaner for, hvordan de vil løse de problemer, der findes ved denne kortlægning, og Medarbejderne skal have adgang til APV handlingsplanerne, således at de kan holde sig orienterede om status af APV arbejdet. Defgo.net programmet kan anvendes til de forskellige faser: DEFGO.NET TIL APV KORTLÆGNING Defgo.net er et dedikeret program til spørgeskemaundersøgelser, og programmet er derfor særlig velegnet til APV kortlægning via en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle medarbejdere får tilsendt et spørgeskema som spørger ind til medarbejderens oplevelse af arbejdsmiljøet. Spørgeskemaet kan udvikles specielt til arbejdspladsen, eller det kan være en tilpasning af et af de APV spørgeskemaer, som findes i defgo.net's skabelonsamling. I større virksomheder med mange sikkerhedsgrupper kan spørgeskemaundersøgelsen enten udsendes centralt, eller mere eller mindre decentralt. Sikkerhedsledelsen kan fra centralt hold sende APV skemaet/ erne ud til alle medarbejdere i virksomheden. Eller sikkerhedsledelsen kan oprette skabeloner til defgo. net s skabelonsamling med det/de APV skemaer, som sikkerhedsleder for et større hovedområde i sikkerhedsorganisationen eller, helt decentralt, i de enkelte sikkerhedsgrupper skal sende ud til deres medarbejdere. Defgo.net s skabelon funktion gør det muligt at en skabelon kan oprettes fra en central administratorkonto og herefter vælges fra andre konti i gruppen. Det er også muligt at både oprettelse og udsending af APV spørgeskemaet kan foregå helt decentralt i de lokale sikkerhedsgrupper. Om man i en virksomhed skal bruge en central eller en mere eller mindre decentral APV kortlægning, er udelukkende et spørgsmål om, hvad der vil fungere bedst i den pågældende virksomhed. Hvis APV kortlægningen foregår via en central spørgeskemaundersøgelse, indløber svarene også centralt, og efterfølgende er det naturligvis nødvendigt, at sikkerhedsledelsen, som har udført undersøgelsen, sørger for at de enkelte sikkerhedsgrupper får adgang til de svar, som medarbejderne på deres arbejdsplads har afgivet. 3

4 I defgo.net kan sikkerhedsledelsen videreformidle resultaterne på forskellig måde, og de har blandt andet en mulighed for at publicere rapporter med svarmateriale via et link, som kan sendes til sikkerhedsgruppen via e mail, lægges ind på et intranet, eller lægges direkte ind på den pågældende sikkerhedsgruppes defgo.net konto. Det er ikke et lovkrav, at APV kortlægningen skal foregå ved en spørgeskemaundersøgelse virksomheden har metodefrihed i forhold til, hvordan man vil gribe APV kortlægningen an. Men også ved andre metoder kan Defgo.net programmet bruges i APVkortlægningen: Som alternativ til spørgeskemaundersøgelsen kan kortlægningen f.eks. foregå ved at der oprettes en tjekliste i defgo.net, som sikkerhedsrepræsentant og ledelsesrepræsentant gennemgår arbejdspladsen med evt. i samarbejde med medarbejderne på arbejdspladsen. Tjeklisterne kan efterfølgende registreres i defgo.net, således at man fra centralt hold får et samlet datamateriale over kortlægningen, og så en samlet analyse kan foretages. DEFGO.NET OG HANDLINGSPLANER Når APV kortlægningen har afdækket hvilke arbejdspladsproblemer, der findes på arbejdspladsen, kan der oprettes APV handlingsplaner i defgo.net. Den enkelte sikkerhedsgruppe skal have sin egen defgo.net konto hertil. Imellem APV kortlægningerne kan samlingen af handlingsplaner suppleres med nye handlingsplaner og redigeres efter behov. For at give medarbejderne det lovbefalede indblik i den aktuelle samling af handlingsplaner for arbejdspladsen, som sikkerhedsgruppen dækker, kan man i defgo.net trække samlede handlingsplansrapporter, som viser indholdet af alle de handlingsplaner, som er blevet oprettet på en bestemt konto. Disse rapporter skal efterfølgende publiceres til medarbejderne. Det kan enten foregå ved at rapporten udprintes og gøres tilgængelig på en opslagstavle eller en særlig mappe hertil, eller rapporten kan publiceres digitalt f.eks. via et link på et intranet. APV KONTO HIERARKI I DEFGO.NET I en lidt større virksomhed med en sikkerhedsorganisation opdelt i afdelinger, kan man ved at opbygge et APV konto hierarki til organisationen opnå, at få overblik over APV handlingsplanerne i hele organisationen, samt at APV arbejdet kan overvåges centralt fra sikkerhedsledelsen: For en virksomhed med en række sideordnede afdelinger, kan der oprettes en særlig APV administrator konto. 4

5 Når APV administrator er oprettet, kan man ved at logge ind på denne konto selv oprette de øvrige konti: en til hver afdeling. Når konto hierarkiet er oprettet på denne måde, har APV administrator direkte adgang til de underliggende kontis arbejdsområde i defgo.net, og har således mulighed for bekvemt at gå ind på disse for at undersøge hvilke APV kortlægningsskemaer, handlingsplaner og samlede handlingsplansrapporter, der er oprettet på den enkelte konto. Desuden kan APV administrator trække samlede handlingsplansstatistikker, som giver et overblik over hvilke typer handlingsplaner, der er oprettet i hele organisationen. I en sikkerhedsorganisation med flere niveauer, kan der oprettes undergrupper med lokale APV administratorer. Her vil man f.eks. oprette et APV hierarki med følgende struktur: Dette APV hierarki kan oprettes, hvis man som udgangspunkt har en APV administrator konto til Sikkerhedsledelsen. Sikkerhedsledelsen opretter herefter to undergrupper, Distrikt Nord og Distrikt Syd, hver med en lokal APV administrator konto. Ved at logge ind på Distrikt Nord s APV administrator konto, kan man herefter oprette kontoerne Afdeling A og Afdeling B. Ved herefter at ind på Distrikt Syds APV administrator konto, kan man oprette Afdeling C og Afdeling B. I dette hierarki har den overordnede APV administrator, Sikkerhedsledelse, adgang til samtlige konti i hierarkiet, og kan trække handlingsplansstatistikker for hele organisationen. Distrikt Nords APV administratorkonto har adgang til Afdeling A s og afdeling B s konti (de konti, som ligger i gruppen Distrikt Nord), og kan desuden trække handlingsplansstatistikker for Distrikt Nord s handlingsplaner (både handlingsplaner oprettet i Afdeling A, Afdeling B og eventuelle handlingsplaner oprettet af APV administrator selv ). Distrikt Syds APV administratorkonto har på tilsvarende måde direkte adgang til Afdeling C s og Afdeling E s konti, og kan trække APV statistikker for hele Distrikt Syd. APV hierarkier kan indeholde vilkårligt mange konti og niveauer: en APV administrator hvad enten det er en overordnet eller en lokal APV administrator for en gruppe, kan oprette nye grupper med lokale APV administratorer. Når man logger ind på disse, kan man oprette gruppe konti eller nye undergrupper. Det er vigtigt at lægge mærke til, at for at oprette nye konti i en gruppe, skal man logge ind som på den lokale APV administrator konto. Ellers får den lokale APV administrator ikke adgang til de enkelte konti i gruppen. 5

6 Handlingsplans statistikker kan derimod trækkes også hvis gruppen konti oprettet af f.eks. den overordnede APV administrator. Denne forskel kan udnyttes, hvis man ønsker at den lokale APV administrator ikke har adgang til gruppens konti f.eks. fordi der ligger særlig fortrolige oplysninger på disse. Som regel vil man dog netop være interesseret i muligheden for at den lokale APV administrator har adgang til alle underliggende konti. En APV administrator har desuden adgang til at slette konti og til at ændre deres brugernavne, passwords og øvrige indstillinger. Et APV hierarki kan oprettes af organisationen selv, når der er blevet oprettet en overordnet APV administratorkonto men det er selvfølgelig også muligt at få opgaven udført af Interresearch. 6

7 2. OPRETTELSE AF APV HIERARKI Her er en detaljeret gennemgang af, hvordan de to APV hierarkier, som blev vist I introduktionen (4), oprettes. APV HIERARKI MED TO NIVAUER Vi starter med den afdelings opdelte organisation.: Hierarkiet skal fungere på den måde, at sikkerhedsgrupperne i de forskellige afdelinger har hver deres konto, hvor de kan oprette handlingsplaner. Desuden skal APV administrator have en konto, hvor han/hun har adgang til at overvåge sikkerhedsgruppernes projektmapper og muligheder for at oprette samlede handlingsplansstatistikker for hele organisationen. APV kortlægningen skal være central og udføres af APV administrator. Udgangspunktet er APV administrators konto, som skal være oprettet i defgo.net af supporten. Log ind på denne konto, den har her fået brugernavet Sikkerhedsledelse: Klik på menupunktet Brugere. 7

8 Under Brugere findes på dette tidspunkt kun én bruger: Sikkerhedsledelsen, altså den konto, der er logge ind på. OPRETTELSE AF KONTI TIL SIKKERHEDSGRUPPERNE Klik på Tilføj bruger for at oprette en konto til sikkerhedsgruppen for Afdeling A: Her udfyldes kontonavn, brugernavn og password på kontoen. Hertil kommer en adresse, som tilknyttes kontoen. Læg mærke til at kontonavnet også indeholder navne på den ansvarlige ledelses og medarbejderrepræsentant for APV arbejdet i Afdeling A, og at feltet Titel indeholder deres titler. Disse oplysninger anvendes i samlede handlingsplansrapporter, hvor der er et lovkrav om at de skal være påtegnet rapporten. Klik tre gange på Næste knappen for at komme til det sidste vindue, hvor kontotypen skal angives: 8

9 Kontoen kan være en Professionel eller ekspertkonto, alt efter, hvad man har brug for af faciliteter på kontoen hvis det er en professionel konto, skal den mindst have tilføjet modulet handlingsplan modul, ellers kan der ikke oprettes handlingsplaner på den. Under Type kan man vælge en begrænset (og billigere) kontotype, APV bruger. På denne kontotype kan man ikke oprette egne spørgeskemaer og redigere dem (men man kan vælge dem fra skabelonsamlingen, afvikle og trække rapporter af besvarelserne). Kontotypen passer fint til en situation, hvor sikkerhedsledelsen foretager APVkortlægningen, og hvor sikkerhedsgrupperne udelukkende skal oprette handlingsplaner Klik Afslut, og kontoen er oprettet: Læg mærke til, at der i venstre side under Projekter er dukket en projekt folder op, ~Afdeling A. Det er APV administrators adgang til den nye kontos projektmappe. Den optræder på samme måde som APV administrators egne foldere, og kan kendes på navnet, som er den nye kontos brugernavn med en tilde, ~, sat foran. 9

10 De øvrige konti oprettes på samme måde, og til sidst ser situationen således ud for Sikkerhedsledelse: Klik på Projekter, for at se Sikkerhedsledelses projektmappe: I projektmappen ses også de seks tilde mapper, en for hver underbruger. Scroller du vinduet til højre, vil du se to værktøjer i værktøjslinjen, som Sikkerhedsledelse kan benytte sig af for at få overblik over handlingsplaner i hele organisationen: Tilføj samlet rapport over handlingsplaner for gruppen, som giver rapport indeholdende teksten for samtlige handlingsplaner oprettet i organisationen, og 10

11 Tilføj samlet statistik for gruppen, som giver en statistik over handlingsplanerne: hvor mange handlingsplaner er der oprettet i organisationen indenfor de forskellige kategorier/indsatsområder. APV HIERARKI MED FLERE NIVAUER Dette hierarki skal oprettes på en måde, så den overordnede APV administrator har overblik og adgang til samtlige konti i hierarkiet og kan trække APV statistikker over de handlingsplaner, der oprettes. Desuden skal der være lokale APV administratorkonti for de to distrikter. Fra disse konti skal der være overblik og adgang til de konti, der ligger i de pågældende distrikter, og der skal kunne trækkes APV statistikker for dem. Udgangspunktet er som før den første byggeklods i hierarkiet, skal være oprettet af defgo.net s supportere: en APV administratorkonto til Sikkerhedledelsen. Log ind på kontoen Sikkerhedsledelse: 11

12 Klik på menupunktet Brugere. Under Brugere findes på dette tidspunkt kun én bruger: Sikkerhedsledelsen, altså den konto, der er logge ind på. OPRETTELSE AF LOKALE GRUPPER Start med at oprette to grupper til de to distrikterne Nord og Syd. Klik på Tilføj ny gruppe. I dialogboksen Tilføj ny gruppe, skriver du navnet på den første grupper, Distrikt Nord, og klikker Næste 12

13 I dialogboksens andet vindue kan du nøjes med at klikke Afslut, og gruppen er oprettet. Opret på tilsvarende måde gruppen Distrikt Syd: 13

14 OPRET LOKALE APV ADMINISTRATORER Næste trin er at oprette de to lokale APV administratorer, én for hver af de to grupper. Her er det vigtigt, at administratorerne oprettes inden i de grupper, de tilhører. Klik derfor først på Distrikt Nord for at komme ind i gruppen: Her klikker du på Tilføj bruger for at oprette den lokale APV administrator for Distrikt Nord. 14

15 Her udfyldes kontonavn, brugernavn og password på kontoen. Hertil kommer en adresse, som tilknyttes kontoen. Læg mærke til at konto navnet indeholder navnet på den ansvarlige person for APVarbejdet i Distrikt Nord, og at feltet Titel indeholder hans titel. Disse oplysninger anvendes i handlingsplansrapporter, hvor der er et lovkrav om at de skal fremgå. På denne konto, som er en lokal APV administrator er navn og titel på APV ansvarlig kun nødvendig, hvis der på kontoen skal oprettes handlingsplaner. Handlingsplaner oprettes normalt på sikkerhedsgruppernes konti; men der kan være handlingsplaner af overordnet eller fælles karakter, som det vil være bekvemt at oprette hos den lokale administrator. Klik herefter tre gange på Næste knappen for at komme til den sidste indstillingsside: 15

16 Her er de afgørende, under Type at vælge Administrator, Group Administrator, APV Administrator og Bruger. Hold Ctrl tasten nede, mens du klikker på disse typer. Om kontoen skal være en Expert eller Professionel og hvilke moduler, der i så fald skal tilvælges, afhænger af, hvad der skal kunne udrettes på kontoen. I stedet for Typen Bruger kan man evt. vælge typen APV Bruger APV brugeren er en begrænset (og derfor billigere) brugerkonto, som ikke selv kan oprette eller redigere i spørgeskemaer kun vælge skemaer fra skabelonsamlingen. Det vil sige, at den er velegnet til en konto, hvorfra der ikke skal afvikles APV undersøgelser, eller kun undersøgelser med spørgeskemaer, som kan vælges fra skabelonsamlingen. Klik Afslut og APV administrator for Distrikt Nord er oprettet. Klik Et niveau op, for at komme ud af Distrikt Nord gruppen 16

17 Læg mærke til, at den nye konto vises i selve hovedgruppen (selv om vi lige har set at den også ligger i brugergruppen). Den kan altså ses begge steder. Læg også mærke til, at der under Projekter i venstre side er kommet en tilde mappe, ~Distrikt Nord. Det er den overordnede APV administrator s, Sikkerhedsledelse s, adgang til kontoen Distrikt Nord s projektmapper i defgo.net. Klik nu på mappen Distrikt Syd for at komme ind i den, og opret her på tilsvarende måde en lokal APV administrator for denne gruppe. Til sidst kommer hovedgruppen til at se sådan ud: Nu er arbejdet færdigt for den overordnede APV administrator, Sikkerhedsledelse. Konti til sikkerhedgrupperne (Afdeling A og Afdeling B i Distrikt Nord og Afdeling C og Afdeling D i Distrikt Syd), skal nemlig oprettes af de lokale APV administratorer, Distrikt Nord og Distrikt Syd og det foregår på helt samme måde som ved oprettelse af et APV hierarki på to niveauer, som blev gennemgået startende på side 6. Du skal altså logge af Sikkerhedsledelse og først logge på Distrikt Nords konto. Gå ind under brugere og opret to konti: Afdeling A og Afdeling B. Log af Distrikt Nord igen og log på Distrikt Syd. Gå ind under brugere og opret to konti: Afdeling C og Afdeling D. 17

18 De fire konti skal være af typen Bruger (hvis de skal kunne oprette og redigere spørgeskemaer) eller APV bruger, og de skal mindst have brugermodulet Handlingsplaner. Når du efterfølgende logger ind på Sikkerhedsledelse, ser kontoen således ud: Læg mærke til, at der er kommet et foran de to lokale Administrator tildemapper under Projekter venstre side. Klikker man på dem, kan man åbne Distrikt Nord og Distrikt Syd og se de lokale konti i den og har fra top administrator direkte adgang til dem alle: Klikker jeg således på f.eks. Afdeling D, kommer jeg direkte ind i Afdeling D s projektmappe (hvor der til sin tid kommer til at ligge handlingsplaner for denne afdeling, samlede handlingsplansmapper for afdelingen etc.). 18

19 3. APV KORTLÆGNING VIA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VALG AF APV SKABELON Defgo.net s skabelonsamling indeholder tre skabeloner til APV kortlægning. Skabelonerne er færdige spørgeskemaer til APV kortlægning, som kan tilpasses efter behov. Sådan vælger opretter du et spørgeskema ud fra en APV skabelon: Log ind på din defgo.net konto Klik på under Projekter i venstre side på eller på eller på den undermappe, som spørgeskemaet skal ligge i. Klik på Tilføj spørgeskema i værktøjslinjen: I Tilføj nyt spørgeskema wizard skal du sætte flueben ved Vælg skabelon for at kunne vælge fra skabelonsamlingen. Skabelonsamlingen indeholder tre APV kortlægningsskemaer: Et generelt APV skema samt NFA s korte og lange skema til kortlægning af psykisk arbejdsmiljø. 19

20 Når du klikker på Næste knappen, kommer du ind i Defgo.net's redigeringsbillede, hvor skabelonens spørgsmål kan redigeres: Redigering af spørgeskemaer ligger uden for denne vejlednings rammer. TILFØJELSE AF NYE SKABELONER TIL SKABELONSAMLINGEN Når der på en konto i defgo.net er blevet oprettet et nyt spørgeskema, kan det nye spørgeskema gøres optages i skabelonsamlingen for den pågældende konto via en indstillingsændring: Klik på skemaet og vælge Indstillinger og klik Næste indtil du kommer til siden Funktioner i Indstillinger wizard: 20

21 Hvis et skema gøres til skabelon på en administrator konto, vil skabelonen være tilgængelig ikke blot på kontoen selv; men også på alle underliggende konti. I et APVhierarki betyder det, at en APV administrator hvad enten det er den overordnede eller en lokal kan udvide skabelonsamlingen for alle konti, der ligger i vedkommendes gruppe eller i en undergruppe. BENCHMARK MED NFA S LANDSGENNEMSNIT FOR PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2006 VÆLG DEN RIGTIGE SKABELON Vælger du at tage udgangspunkt i skabelonen NFA's Psykiske Arbejdsmiljø vurdering version 2006 (kort version), kan du få resultatet af undersøgelsen sammenlignet med NFA's (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) landsgennemsnit. Læs mere evt. på:http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/spørgeskemaer/psykisk arbejdsmiljø/det korte spørgeskema.aspx 1. Klik Tilføj Spørgeskema 2. Vælg Skabelon 3. Vælg skabelonen NFA s psykiske arbejdsmiljø vurdering version 2006 (kort spørgeskema) 21

22 TILRETNINGER AF SKABELONEN Hvis benchmark med landsgennemsnittet skal kunne lade sig gøre, skal man holde sig til følgende regler for tilretning af skemaet: Man kan ændre teksterne i spørgsmål og svaralternativer efter behov, men man skal dog bevare den mening, der gives udtryk for ellers kan sammenligningen blive misvisende. Man kan også tilføje spørgsmål hvor man vil både i slutningen, i begyndelsen og midt i skemaet. De spørgsmål, man tilføjer, bliver selvfølgelig ikke benchmarket. Man kan slette spørgsmål man ikke er interesseret i man risikerer ikke kludder i rækkefølgen i forhold til benchmarken. Man kan derimod ikke: Tilføje svaralternativer til de eksisterende spørgsmål. Gør man det, får man stadig en sammenligning; men den vil være upålidelig. Ændre type på de eksisterende spørgsmål. SÅDAN LAVES BENCHMARK RAPPORTEN Når besvarelserne på undersøgelsen foreligger, trækker man en rapport med sammenligningen: 1. Klik på skemaet og vælg Tilføj rapport 2. Markér Avancerede indstillinger og klik Næste 3. Klik Næste og vælg spørgsmål til rapporten. 4. I Indstillinger skal du sætte flueben ved Point: 22

23 Under hvert spørgsmål i rapporten, angives om undersøgelsen viser lidt/meget højere eller lavere point tal end landsgennemsnittet: RESULTATER AF APV UNDERSØGELSENS TIL SIKKERHEDSGRUPPERNE Hvis APV kortlægningen foregår centralt enten ved at spørgeskemaet udsendes fra den overordnede APV administrator eller fra en lokal gruppes APV administrator, skal resultaterne af kortlægningen videreformidles til sikkerhedsgrupperne, så de kan gå i gang med at oprette handlingsplaner. Når svarene er kommet ind, kan APV administrator trække rapporter filtreret på den pågældende sikkerhedsgruppes arbejdsplads dette kan vel at mærke kun lade sig gøre, hvis spørgeskemaet eller det panel, det er udsendt til, indeholder et spørgsmål/ panelfelt, der kan filtreres på. Når APV administrator har oprettet den rapport, som sikkerhedsgruppen skal have, er der flere muligheder for at viderebringe rapporten: Rapporten kan udprintes og videregives i papirform til sikkerhedsgruppen 23

24 Rapporten kan gemmes i en elektronisk kopi og sendes som vedhæftet fil i en e mail til sikkerhedsgruppen Rapporten kan publiceres, og linket til den kan lægges på en webside (f.eks. et intranettet). Rapporten kan publiceres, og linket kan sættes ind i f.eks. en word fil som uploades på sikkerhedsgruppen konto. At publicere rapporten har den fordel, at der kun eksisterer én kopi af rapporten bliver rapporten f.eks. opdateret af APV administrator, vil et klik på linket føre til den opdaterede rapport. Her en gennemgang af den sidste mulighed: Som eksempel går vi ud fra denne sikkerhedsorganisation, hvor der er oprettet et APV hierarki: APV administrator (Sikkerhedsledelse) har udført en APV kortlægning via et spørgeskema, og har efterfølgende trukket en rapport filtreret på Afdeling A, som sikkerhedsgruppen for Afdeling A nu skal have. APV administrator starter med at publicere rapporten: Klik på rapporten og vælg Publicér fra rapport menuen: I Publicerings dialogboksen indstiller du evt. periode og indsætter et password, og klikker Næste: 24

25 I det følgende vindue ligger URL adressen til rapporten. Markér adressen, og tryk CTRL+c på tastaturet for at kopiere den: Klik Afslut. Åbn et nyt Word dokument, og indsæt URL adressen heri (genvejstaster til at indsætte i dokumentet: Ctrl+v) evt. ved at indsætte det som et hyperlink til en linktekst: Gem Word filen på din disk. I defgo.net skal du nu finde Afdelings A s arbejdsmappe. Det gør du i venstre side under Projekter: 25

26 Klik på + et til venstre for ~Distrikt Nord: Klik herefter på ~Afdeling A: Du kommer nu ind på Afdeling A s projektmappe: Her kan du ved hjælp af værktøjet Tilføj fil uploade Word filen med linket til filterrapporten: 26

27 I dialogboksen Tilføj fil, klikker du på Gennemse og finder tekstfilen med linket til rapporten på din disk. Når du har fundet filen, klikker du på Gem fil i projektmappen: Du får en besked om at filen nu er gemt i mappe. Klik OK i meddelelsen, og Afslut i dialogboksen: 27

28 Teksten ligger nu på Afdeling A s skrivebord, og kan åbnes ved at klikke på den og vælge Åbn. Word teksten kan naturligvis indeholde en hel samling af links til analyserapporter, som er relevante for den pågældende sikkerhedsgruppe. Har sikkerhedsgruppen behov for en Excel eksport af svardata på APV kortlægningen, er situationen mere besværlig: Excel eksporter kan desværre hverken filtreres på afdeling eller publiceres i Defgo.net. APV administrator kan f.eks. klare situationen ved: 1. at oprette en Excel eksport, 2. åbne den og sortere den ved hjælp af Excel's egen sorteringsfunktion. 3. Regnearket kan herefter redigeres, så kun den pågældende afdelings besvarelser bliver tilbage. 4. Herefter kan regnearket gemmes på administrators disk 5. og efterfølgende tilføjes som fil på sikkerhedsgruppens projektmappe. 28

29 4. OVERBLIK OVER HANDLINGSPLANER I ET APV HIERARKI Når alle sikkerhedsgrupper har oprettet handlingsplaner eller er i gang med det, er der i et større APV hierarki brug for, at få et overordnet overblik over de handlingsplaner, som oprettes: hvilke typer de er, og hvor de befinder sig. Til dette formål er der to typer rapporter, som kan trækkes fra en APV administrator konto: En APV administrator kan trække en samlet handlingsplansstatistik for det hierarki, denne konto ligger øverst i. Handlingsplansstatistikken indeholder en optælling af, hvor mange handlingsplaner der er indenfor de forskellige kategorier, samt en optælling af hvor mange handlingsplaner der er indefor de forskellige kategorier for hver konto i hierarkiet. En samlet handlingsplansrapport for gruppen. Den samlede handlingsplan for gruppen indeholder selve handlingsplans teksten for alle de handlingsplaner, som er oprettet af APV administrator selv og i de konti, der ligger i selve dennes gruppe. Derimod indeholder rapporten ikke handlingsplaner for undergrupper. I eksemplet kan der trækkes følgende oversigter: APV administratorkontoen Sikkerhedsledelse kan trække en en samlet handlingsplansstatistik for hele organisationen. En samlet handlingsplan for gruppen vil imidlertid være tom med mindre der oprettes handlingsplaner på selve kontoen Sikkerhedsledelse eller på kontoerne Distrikt Nord og Distrikt Syd. Det vil sandsynligvis ikke være tilfældet, idet handlingsplanerne formodes at blive oprette på sikkerhedsgruppernes konti, Afdeling A E. APV administratorkontoen Distrikt Nord kan trække en en samlet handlingsplansstatistik for hele Distrikt Nord, og kontoen kan desuden trække en samlet handlingsplan for gruppen Distrikt Nord. Denne rapport vil ikke være tom, fordi der i gruppen Distikt Nord ligger konti for sikkerhedsgruppene Afdeling A B. På samme måde kan APV administratorkontoen Distrikt Syd oprette både en en samlet handlingsplansstatistik for hele Distrikt Nord og en Samlet handlingsplan for gruppen Distrikt Syd. På sikkerhedsgrupperne konti (Afdeling A E), kan der trækkes en Samlet handlingsplan for vedkommende konto. 29

30 Et er værd at bemærke sig, at selv om topadministrator, Sikkerhedsledelse, har adgang til alle konti i hierarkiet, kan Sikkerhedsledelse ikke oprette en samlet handlingsplan for f.eks. Distrikt Nord denne rapport kan kun oprettes af den lokale APV administrator, Distikt Nord. ORGANISERING AF RAPPORT TRÆKNING APV administrator har brug for adgang til samlede handlingsplansstatistikker og samlede handlingsplaner for undergrupper; men kan ikke selv trække dem. Til gengæld har APV administrator jo adgang til alt, hvad der ligger på alle underkonti, så hvis en APV administrator for en undergruppe har trukket sine rapporter, har top aministratoren adgang til dem. Dette kræver en hel del disciplin blandt APV administratorer for de lokale grupper sørger de ikke for at trække aktuelle rapporter, har den overordnede administrator ikke adgang til de informationer, som vedkommende har brug for. Problemet kan løses ved at der på alle APV administrator konti oprettes de relevante rapporter én gang, og at disse rapporter indstilles til automatisk opdatering f.eks dagligt eller ugentligt. OPRET SAMLEDE HANDLINGSPLANSSTATISTIKKER Den samlede handlingsplansstatistik kan oprettes på en APV administratorkonto. I eksemplet ovenfor kan den oprettes på kontoerne Sikkerhedsledelse, Distrikt Nord og Distrikt Syd. Sådan oprettes rapporten: Log ind på APV administrator kontoen (her Sikkerhedsledelse). 30

31 Scrol helt over i venstre side: Her ligger værktøjet Tilføj samlet statistik for alle grupper. Klik på det. 31

32 Dialogboksen Dan statistikrapport for alle grupper dukker op. Her kan man indstille om rapporten skal dække alle problemer eller kun problemer som er løst eller ikke løst. Typisk fokuserer man i APV arbejdet på de handlingsplaner, som er i gang det vil sige de ikke løste. Klik på Næste. I næste vindue angives rapportens titel, og der klikkes Afslut for at danne den. Læg mærke til, at selv om Sikkerhedsledelse her har adgang til distrikternes konti via tilde mapperne ~Distrikt nord og ~Distrikt syd, så kan Sikkerhedsledelse ikke oprette en de samlede handlingsplansstatistikker for Distrikt nord og syd. De skal trækkes fra disse APV kontoer: Distrikt nord og Distrikt syd. 32

33 OPRET SAMLEDE HANDLINGSPLANSRAPPORT FOR GRUPPEN Den samlede handlingsplansrapport for gruppen kan trækkes fra en APV konto. Den indeholder ikke handlingsplaner for undergrupper; men kun fra APV kontoen selv og fra underkonti, som ikke ligger i undergrupper. I eksemplet vil en samlet handlingsplansrapport for gruppe, trukket fra Sikkerhedsledelse være tom, mens den for de to APV konti for Distrikt Nord og Syd vil indeholde alle handlingsplaner, der oprettet på konti for sikkerhedsgrupperne henholdsvis A og B samt C og D. Sådan trækkes rapporten: Log ind på den APV konto, som statistikken skal oprettes på (her: Distrikt nord): Scroll til højre til du finder værktøjet Tilføj samlet rapport over handlingsplaner for gruppen: Klik på værktøjet: 33

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Marts 2011 INDHOLD INDHOLD 2 A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator-typer

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Brug af video i undervisningen

Brug af video i undervisningen Den digitale Underviser Brug af video i undervisningen Sabine Kramer juli 2014 Indhold I Arbejd med videoer på YouTube 3 Opret din egen YouTube kanal... 3 Saml videoer i afspilningslister på YouTube 5

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Introduktion til Fronter

Introduktion til Fronter Introduktion til Fronter Følg med på Fronter og tjek din UCL mail Som studerende I UCL får du automatisk tildelt en mailadresse, som vi konsekvent benytter, når vi kontakter dig. Det er dit ansvar, at

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Opslagstavle: Sådan bruger du opslagstavlen

Opslagstavle: Sådan bruger du opslagstavlen Opslagstavle: Sådan bruger du opslagstavlen Du kan oprette en opslagstavle, se punkt A Du kan lave et opslag i Umbraco, se punkt B Du og resten af beboerne i din boligafdeling kan lave opslag via hjemmesiden,

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere