Rosenkilde Ungdomsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosenkilde Ungdomsuddannelse"

Transkript

1 Rosenkilde Ungdomsuddannelse -et sikkert valg! STU Særlig tilrettelagt Uddannelse USB Unge med Særlige Behov Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Ungdomsuddannelse for unge med et lille støttebehov... 6 Ungdomsuddannelse for unge med et mellem støttebehov... 8 Ungdomsuddannelse for unge med et stort støttebehov...10 Livskompetencer Afklaring...14 Krop og sundhed Socialfag Kultur og samfund Bo-undervisning...18 Musik Bevægelse og friluftsliv...22 Kreativ linje...23 IT...24 Valgfag Arbejdsmarkedet...27 Praktik Studieture Vejledning Undervisningsformer Pædagogiske metoder

4 4

5 Autisme Center Vestsjælland Rosenkilde Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Rosenkilde Ungdomsuddannelse er en Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) for Unge med Særlig Behov (USB), der er målrettet unge med autismespektrum-forstyrrelser. Formålet med uddannelsen er at udvikle de unges kompetencer på et bredt socialt og fagligt område. STU/USB er på mange måder en uddannelse til livet. Målet er, at den unge i videst mulige omfang opnår en selvstændig og aktiv voksentilværelse, som blandt andet kan byde på yderligere uddannelse eller beskæftigelse. For unge med forstyrrelser inden for autismespektret gælder det om at tilegne sig kompetencer, som andre sjældent tænker over, men som er nødvendige at lære for at kunne begå sig i samfundet På Rosenkilde Ungdomsuddannelse søger vi at udvikle følgende kompetenceområder: Personlige kompetencer skal fx sætte den unge i stand til at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet. Det kan handle om kreativitet, beslutsomhed, stabilitet, tålmodighed etc. Sociale kompetencer skal bruges for at skabe et selvstændigt fritidsliv og voksenliv, hvor den unge føler sig tilpas i forskellige, sociale situationer. Her kan der være behov for at udvikle tolerance, fleksibilitet eller nyttige omgangsformer. Faglige kompetencer er ofte en forudsætning for at følge en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Det drejer sig typisk om kompetencer i fx dansk, matematik, læsning, skrivning, almen orientering og IT. Der kunne også være kompetencer som fx køkken, skovarbejder, pedel, cykelmekaniker m.m Ungdomsuddannelsen opbygges af tre dele: l en almendannende del, som tilgodeser den unges personlige og sociale udvikling l en specifikt målrettet del, som afspejler den unges interesser, evner og særlige færdigheder l praktik i virksomheder og på institutioner, som blandt andet skal være med til at afdække mulighederne for tilknytning til arbejdsmarkedet Ungdomsuddannelsen på Autisme Center Vestsjælland (ACV) er opdelt, så den målretter sig unge med henholdsvis et lille, mellem og stort støttebehov. Opdelingen giver mulighed for at tilrettelægge uddannelsen, så den bedst muligt imødekommer den enkelte unges behov, socialt såvel som fagligt. Dette katalog giver et overblik over, hvad vi kan tilbyde den unge på Rosenkilde Ungdomsuddannelse. Først kommer en generel beskrivelse af uddannelsen, som den er tilrettelagt for elever med hhv. et lille, mellem og stort støttebehov. Derefter følger en mere detaljeret oversigt over uddannelsen og en gennemgang af uddannelsens indhold, de forskellige fag, undervisningsformer og pædagogiske metoder. God fornøjelse! 5

6 Ungdomsuddannelse for unge med et lille støttebehov (team 23 og 25) Afklaringsforløb Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger. I samarbejde med eleven afdækkes følgende spørgsmål: l Hvordan ser eleven sig selv i et fremtidigt voksenliv, herunder evt. uddannelse og job? l Hvilke kompetencer besidder eleven i forhold til almindelige, dagligdags gøremål og selvstændig livsførelse? l Hvordan er elevens sociale kompetencer? l Hvordan er elevens faglige standpunkt? Uddannelsesplan I slutningen af afklaringsforløbet udfærdiges en uddannelsesplan i samarbejde med eleven, UU-vejleder og evt. forældre. Uddannelsesplanen er individuel og kan blandt andet indeholde mål vedr.: l udvikling af kompetencer ift. almindelige, dagligdags gøremål og livsførelse l udvikling af faglige kompetencer til voksenlivet l praktikforløb i virksomheder l dele af uddannelsen kan foregå på andre ungdomsuddannelsesinstitutioner Uddannelsesplanen bliver revideret mindst en gang årligt. Når uddannelsen afsluttes, modtager eleven et kompetencebevis. Fag og emner At være elev på Rosenkilde Ungdomsuddannelse betyder, at man indgår i et socialt miljø med andre unge. Undervisningen starter kl mandag-fredag. Emnemæssigt kommer undervisningen omkring følgende: l Bo-undervisning l Kultur, samfund og arbejdsmarkedskendskab l Socialfag l Praktik l Krop & sundhed Desuden er der en ugentlig dag med linjevalg med udgangspunkt i den unges interesser: IT, musik, kreativ linje eller bevægelse og friluftsliv. Endelig er der valgfag, hvor den unge skal vælge mellem dansk, matematik, engelsk og historie. 6

7 Ugeskema for elever med et lille støttebehov Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Liniefag Tema Tema Tema Valgfag Der kan vælges mellem følgende fire fag: musik, bevægelse og friluftsliv, IT eller kreativ linje. 4,5 timer om ugen, svarende til 180 timer om året Temadagene byder på fagene krop og sundhed, bo-undervisning, socialfag, kultur og samfund samt arbejdsmarkedet. Hvert af fagene fylder 104 timer pr. år. Der kan vælges mellem følgende fire fag: dansk, matematik, engelsk og historie 4,5 timer om ugen, svarende til 180 timer om året Kollegium Til uddannelsen er tilknyttet et kollegium, hvor eleverne møder det samme personale som på uddannelsen. På kollegiet bor de unge i eget værelse med bad og toilet. Der er personale tilknyttet i dag- og aftentimerne, der støtter de unge i madlavning, tøjvask, økonomi, og hvad de i øvrigt måtte have behov for. Mandagfredag spiser vi varm mad i kantinen til frokost; alle andre måltider tilbereder de unge selv med støtte fra personalet. Kun elever med et lille støttebehov i dagligdagen har mulighed for at bo på kollegiet. Målgruppe For at blive optaget på Rosenkilde Ungdomsuddannelse skal den unge være mellem 16 og 25 år, have gennemført 10 års skolegang samt være diagnosticeret inden for autismespektret. For yderligere information om optagelse og målgruppe kontakt Team Rådgivning på tlf eller Yderligere information Du er velkommen til at ringe for yderligere information eller aftale et besøg hos os på telefon: eller Adressen er Anholtvej 3, 4200 Slagelse. / Læs mere om ACV på Gerlev legepark 7

8 Ungdomsuddannelse for unge med et mellem støttebehov (team 28) Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger. I samarbejde med eleven afdækkes følgende spørgsmål: l Hvordan ser eleven sig selv i et fremtidigt voksenliv, herunder evt. uddannelse og job? l Hvordan er elevens sociale kompetencer? l Hvilke kompetencer besidder eleven i forhold til almindelige, dagligdags gøremål og selvstændig livsførelse? l Hvordan er elevens faglige standpunkt? Uddannelsesplan I slutningen af afklaringsforløbet udfærdiges en uddannelsesplan i samarbejde med eleven, UU-vejleder og evt. forældre. Uddannelsesplanen er individuel og kan blandt andet indeholde mål vedr.: l udvikling af kompetencer ift. almindelige, dagligdags gøremål og livsførelse l udvikling af faglige kompetencer til voksenlivet l praktikforløb i virksomheder l dele af uddannelsen kan foregå på andre ungdomsuddannelsesinstitutioner Uddannelsesplanen bliver revideret mindst en gang årligt. Når uddannelsen afsluttes, modtager eleven et kompetencebevis. Fag og emner At være elev på Rosenkilde Ungdomsuddannelse betyder, at man indgår i et socialt miljø med andre unge. Undervisningen starter kl mandag-fredag. Emnemæssigt kommer undervisningen omkring følgende: l Bo-undervisning l Kultur, samfund og arbejdsmarkedskendskab l Socialfag l Praktik l Krop og sundhed Desuden er der en ugentlig dag med linjefag, som tager udgangspunkt i den unges interesser og endelig er der valgfag. Sådan ser grundskemaet ud: 8

9 Ugeskema for elever med et mellem støttebehov Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bo -undervisning 4,5 timer om ugen, svarende til 180 timer om året Kultur- og samfund 3,5 timer om ugen, svarende til 140 timer om året Valgfag 1 time om ugen, svarende til 40 timer om året Liniefag Socialfag Krop og sundhed 3,5 timer om ugen, svarende til 140 timer om året Valgfag 1 time om ugen, svarende til 40 timer om året 3,5 timer om ugen, svarende til 140 timer om året Vejledning 1 time om ugen, svarende til 40 timer om året 4,5 timer om ugen, svarende til 180 timer om året Der tilbydes følgende linjefag: musik, bevægelse og friluftsliv, IT samt kreativ linje. Der tilbydes følgende valgfag: dansk, matematik, engelsk og historie. Der undervises i alt 900 timer pr. år. Hvert år er der endvidere en lejrtur og herudover forskellige dagsture, virksomhedsbesøg mv. Målgruppe For at blive optaget på Rosenkilde Ungdomsuddannelse skal den unge være mellem 16 og 25 år, have gennemført 10 års skolegang samt være diagnosticeret inden for autismespektret. For yderligere information om optagelse og målgruppe kontakt Team Rådgivning på tlf eller Yderligere information Du er velkommen til at ringe for yderligere information eller aftale et besøg hos os på telefon: Adressen er Anholtvej 3, 4200 Slagelse. Læs mere om ACV på En rask sneboldkamp 9

10 Ungdomsuddannelse for elever med et stort støttebehov (team 27) Rosenkilde Ungdomsuddannelse for elever med et stort støttebehov er et helt nyt tilbud, der p.t. består af fire elever og tre personaler. Uddannelsens formål Ungdomsuddannelsens mål er, at eleven videreudvikler sine personlige, sociale, kommunikative, kognitive og faglige kompetencer og færdigheder. Formålet med udviklingen er at styrke elevens selvværd og livskompetencer og at forberede eleven til voksenliv og arbejdsliv. Afklaringsforløb Ungdomsuddannelsen består af et 12-ugers afklaringsforløb (jf. Lov om STU kap. 3, 4, stk. 2). Her afdækkes muligheder og ønsker for det videre faglige forløb eller praktik/job. På den baggrund udarbejdes en individuel uddannelsesplan i samarbejde med en UU-vejleder og eventuelt forældre. Ungdomsuddannelsen består i øvrigt af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter (jævnfør Lov om STU kap. 3, 6) herunder: Bo-undervisning og almen dagligdag Vi benytter især frokosten som omdrejningspunkt for denne undervisning. Eleverne deltager i arbejdet med indkøb, madlavning, borddækning og opvask. Desuden er frokosten en social beskæftigelse, hvori eleverne udvikler almene, daglige færdigheder, både sociale og praktiske. Relationsdannelse og social udvikling Vi prioriterer dagligt aktiviteter, der omfatter hele gruppen af elever. Det kan eksempelvis være fysisk beskæftigelse i form af gåture, svømning i varmtvandsbassin og cykling eller udflugter til zoo og lignende. Desuden fejrer vi traditionelle mærkedage og deltager i fælles aktiviteter både i og uden for ACV-regi. Deltagelse i forskellige, sociale aktiviteter giver mulighed for spontan kommunikation og styrker fællesskabsfølelsen og den almene dannelse. Kompetenceudvikling Vi støtter den enkelte elev i at vedligeholde og evt. videreudvikle allerede tillærte færdigheder. Det kan foregå gennem tilrettelagte aktiviteter som fx kreativt værksted eller brætspil, eller det kan ske ved spontant opståede situationer som fx at binde snørebånd, at smøre rugbrød eller tørre kroppen efter svømning. Skoleskema Eleverne går i skole mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 9 13 og onsdag fra Et ugeskema kan eksempelvis se således ud: 10

11 Ugeskema for elever med et stort støttebehov Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Samling Samling Samling Samling Værksted Værksted Tur/Praktik Værksted Værksted Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Afslutning I løbet af året er der desuden en del forskellige arrangementer for de unge. Disse vil fremgå af årshjulet, som bliver tilsendt, når den unge optages på STU/USB. Praktik Der vil være mulighed for at komme i praktik, tilpasset den enkelte elev, hvis dette skønnes aktuelt. Evaluering Der evalueres efter behov, dog mindst en gang årligt. Til evalueringsmøder kan følgende parter være til stede: lærer, pædagog, sagsbehandler, forældre samt UU-vejleder. Rosenkilde Ungdomsuddannelse er 3-årig, men afklares det i samarbejde med ovenstående parter inden det 3. år, hvilket andet tilbud eleven vil profitere af, afsluttes ungdomsuddannelsen. Eleven opnår et kompetencebevis ved uddannelsens afslutning. Målgruppe For at blive optaget på ungdomsuddannelsen skal eleven være mellem 16 og 25 år, have gennemført 10 års skolegang samt være diagnosticeret inden for autismespektret. For yderligere information om optagelse og målgruppe kontakt Team Rådgivning tlf eller Yderligere information Du er velkommen til at ringe for yderligere information eller aftale et besøg hos os på telefon: Adressen er Skanderborgvej 5, 4200 Slagelse. Du kan læse mere om ACV på 11

12 12

13 Rosenkilde Ungdomsuddannelse Livskompetencer ACV s mission er at skabe gode liv, og det primære mål på Rosenkilde Ungdomsuddannelse er derfor at styrke de unges livskompetencer, dvs. deres grundlag for at opnå succes og glæde i livet. De unge opnår livskompetencer gennem personlig, social og faglig udvikling, så de kan begå sig selvstændigt, deltage aktivt i voksenlivet og senere få mulighed for beskæftigelse eller videreuddannelse. Livskompetence-modellen Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer a Udvikling og livskompetencer 13

14 Almendannende del Afklaringsforløb Formål Formålet med afklaringsforløbet er i samarbejde med eleven at afdække, hvordan eleven ser sig selv i et fremtidigt voksenliv, herunder evt. uddannelse og job. I slutningen af forløbet udfærdiges en uddannelsesplan i samarbejde med eleven, UU-vejleder og evt. forældre. Indhold Følgende bliver afklaret under forløbet: l Støttebehov i forhold til daglige rutiner l Sociale kompetencer evt. dele af PAS-test l Faglige kompetencer: - Fag afsluttet med eksamen - Fagligt niveau i dansk, engelsk og matematik - PC-færdigheder - Læringsmæssige kompetencer: koncentrationsevne, planlægning, overblik og evne til at arbejde selvstændigt l Interesser samt fritidsbeskæftigelser l Tidligere arbejdserfaringer/praktikker evt. skrives elevens CV l Ønsker for fremtidigt arbejde l Praktikønsker l Kompetencer i forhold til praktik-/arbejdspladsen l Autismekendskab l Afprøvning af linjefag og valgfag samt afklaring af, hvilke der skal vælges Hjerne projekt 14

15 Almendannende del Krop og sundhed Formål Undervisningen i krop og sundhed har til formål at fremme elevens forståelse for og oplevelse af værdien af fysisk aktivitet og sunde vaner i forhold til øget fysisk og psykisk velvære. Eleven skal arbejde med at øge sin forståelse af sammenhængen mellem krop og psyke. Indhold Kropsforståelse l får viden om kroppens funktioner og opnår øget kropsbevidsthed l lærer elementær førstehjælp med mulighed for at tage et førstehjælpsbevis l bliver bevidst om sammenhængen mellem følelser og krop l bliver bevidst om sammenhængen mellem kost og krop Førstehjælp, anatomi, seksualvejledning, doping og rusmidlers virkning på kroppen, BMI-test samt følelser og kropsfornemmelser fx i forbindelse med angst, kost og energi. Sport og motion l afprøver forskellige måder at dyrke sport og motion på l tester og forbedrer sin kondition l øger sin bevidsthed om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og psykisk velvære l øger sin forståelse for samarbejde og fairplay Holdsport, samarbejdsøvelser, individuelle sportsformer, alternative motionsformer, Cooper-test, afslapningsøvelser samt besøg på idrætshøjskoler, idrætsklubber og fitnesscentre. Sundhed l styrker sin forståelse for, hvilken betydning sunde vaner, herunder kost og døgnrytme, har for den enkelte l styrker forståelsen for sammenhængen mellem sundhed og velvære Udveksling af erfaringer, sundhedstest og kostvejledning. 15

16 Almendannende del Socialfag Formål Socialfaget har som mål at fremme elevens personlige udvikling og selvværd samt mulighed for at kommunikere og agere i forskellige, sociale sammenhænge. Formålet er at støtte eleven til at øge sin grad af medbestemmelse og drage større ansvar for eget voksenliv. Indhold Selvforståelse og autisme l får viden om og forståelse for egen diagnose l bliver bevidst om egne ressourcer, muligheder og udviklingspotentialer l udarbejder individuelle strategier med henblik på at kompensere og øge selvstændigheden l bliver bevidst om egne stresssymptomer og stressfaktorer samt får strategier til stresshåndtering Gennemgang af diagnoser, relevant litteratur, udveksling af erfaringer, individuel vejledning samt udarbejdelse af egne strategier. Relationer l får forståelse for egne, sociale kompetencer l får mulighed for at udvikle egne, sociale kompetencer l lærer om forskellen på forskellige typer relationer og de sociale spilleregler, der knytter sig til disse l får redskaber til opbygning og vedligeholdelse af relationer Kortlægning af og læring om normer i forskellige, sociale sammenhænge, herunder internet-etikette. Kommunikation l styrker sin forståelse for og generelle evne til at kommunikere og agere i forskellige, sociale sammenhænge l udvikler personlige strategier i forhold til kommunikation i forbindelse med privatliv, uddannelse, arbejde og det offentlige system Samtaleteknikker, kropssprog, aflæsning af kommunikative koder, konflikthåndtering, jobsamtaler, samtaler med sagsbehandler, spørgeteknikker, aktiv lytning og demokratiske processer. 16

17 Fritidsliv l får kendskab til forskellige former for fritidsaktiviteter l får redskaber til at etablere eller finde egnede interessefællesskaber Afprøvning af forskellige fritidsaktiviteter i nærområdet samt etablering af kontakt til fritidsaktiviteter inden for egne interesseområder. Kultur og samfund Formål Undervisningen i kultur og samfund har til formål at styrke elevens mulighed for at deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i samfundet. Indhold Kulturoplevelser l får kendskab til forskellige, kulturelle tilbud både lokalt og nationalt og får lejlighed til at afprøve og opleve nogle af dem l bliver bekendt med de normer, der knytter sig til de enkelte kulturarrangementer får kulturarrangementerne sat ind i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng Teater, sportsarrangement, koncert, museumsbesøg, kunstudstilling og traditioner. Samfund l får indsigt i forskellige samfundsforhold, så eleven kan deltage så selvstændigt og aktivt i samfundet som muligt l får kendskab til rettigheder og pligter i samfundet både generelt og specifikt for den enkelte l får kendskab til og forståelse for det danske samfunds mangfoldighed Politiske forhold, demokrati, det offentlige system, retssystemet, religioner, medier, miljø, ungdomskultur og subkulturer. 17

18 Almendannende del Bo-undervisning Formål Bo-undervisning har til formål at styrke elevens muligheder for at kunne klare sig så selvstændigt som muligt i fremtidig bolig. Indhold Kost, indkøb og tilberedning Målet er, at eleven får: l kendskab til sund kost, ernæring og hygiejne l øget bevidsthed om hensigtsmæssige og økonomiske indkøb til den daglige husholdning l øgede færdigheder i at tilrettelægge, tilberede og anrette de daglige måltider l styrket bevidsthed om spisesituationen l øget bevidsthed om forbrug og miljø Kostpyramiden, 6 om dagen, kalorietælling, ernæringsbetingede sygdomme, hygiejnekursus, opbevaring af fødevarer, rengøring af komfur og køleskab, oprydning, opvask, affaldssortering, opskrifter, udarbejdning af indkøbsseddel, madprogrammer, form, farve og smag på maden, fremgangsmåde for brug af relevante køkkenredskaber, træning af færdigheder, samarbejde og sikkerhed, bordskik, højtider og traditioner. Rengøring, vedligeholdelse, praktiske gøremål og tøjvask l får øget kendskab til og erfaring med oprydning og rengøring i fremtidig bolig l får øget viden om og erfaring med andre praktiske gøremål i fremtidig bolig l kan vaske tekstiler i fremtidig bolig så selvstændigt som muligt Rengøring, anvendelse af egnede rengøringsmidler, arbejdsstillinger, sortering af vasketøj, dosering og brug af vaskemidler, brug af vaskemaskine, tørretumbler, tørrestativ, strygejern, lægge tøj sammen og på plads, evt. mærkning af skuffer og lignende til opbevaring, udskiftning af elpærer og sikringer, aflæsning af elmåler, afkalkning af husholdningsapparater, samling af møbler, ophæng af hylder, lejekontrakt samt hvem man kontakter, hvis noget går i stykker eller volder problemer. 18

19 Personlig pleje og hygiejne Målet er, at eleven opnår: l hensigtsmæssige rutiner i forhold til personlig hygiejne l bevidsthed om egen fremtræden Hud, hår og negle, tandbørstning, besøg af tandplejer og sundhedsplejerske, tidsbestilling hos læge og tandlæge, frisør og tøjvalg. Privatøkonomi Målet er, at er eleven øger sin: l forståelse for egen økonomi og sit kendskab til forskellige hjælpeinstanser l bevidsthed om eget støttebehov i forhold til at søge relevant hjælp Betaling og arkivering af regninger, skattepapirer, bankdokumenter, foredrag om økonomi og sociale ydelser, økonomiske tilskud, selvangivelse og årsopgørelse. Bo-former l opnår viden om forskellige bo-former og støttemuligheder l øger sin bevidsthed om eget støttebehov i fremtidig bolig l forstår sine rettigheder og forpligtigelser i fremtidig bolig Informationssøgning på nettet, besøge forskellige bo-former, bo-praktik, foredrag af personale eller beboere fra andre bo-institutioner, individuel vejledning og lejekontrakt. Spisestuen god mad og hygge 19

20 Specifikt målrettet del Musik Formål Undervisningen i musik har til formål at give eleven mulighed for at udvikle evnen til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Elevens selvtillid og selvværd søges styrket gennem succesoplevelser med musik, og elevens sociale færdigheder søges styrket gennem sammenspil og samvær omkring musikken. Indhold Sammenspil Målet er, at eleverne: l deltager i fælles, musikalsk udfoldelse l udfører enkle improvisationer og kompositioner i samarbejde med andre l udforsker og øver sig på forskellige instrumenter i forskellige musikgenrer l forstår og respekterer hinanden i sammenspilssituationen Valg af instrument, valg af numre og genre, sammenspil i band eller mindre konstellationer. Musikteori Målet er, at eleverne får kendskab til grundlæggende musikteori. Akkorder, skalaer, arrangementer, nodelæsning og musikanalyse. Lyd- og studieteknik Målet er, at eleverne: l får kendskab til de forskellige metoder at arbejde, indspille og mikse på i et musikstudie l får et grundlæggende kendskab til akustik l indspiller et nummer i musikstudiet Musikprogrammer, mikrofonteknik og korrekt indretning af musikstudie 20

21 Musik og medier l får kendskab til samspillet mellem lyd og levende billeder i filmmusik l får kendskab til, hvordan man producerer og instruerer en musikvideo l får kendskab til musikkens rolle, plads og virkemidler i medierne Vælge musik til filmklip, optage musikvideo, samtale og diskussion om fx musikvideoer, X-Factor, YouTube, nye strømninger osv. Musikkens verden i Danmark Målet er, at eleven får: l kendskab til forskellige, musikalske tilbud og muligheder l lejlighed til at afprøve og opleve nogle af dem Koncerter, følge et band back stage, opleve forskellige spillesteder og besøge musikforretninger. Musikhistorie Målet er at: l styrke elevens evne til at formidle musikoplevelser l øve aktiv lytning, når andre fremlægger l få et bredere kendskab til kunstnere og genrer inden for musikken i relation til musikhistorien og verdenshistorien Præsentation af forskellige band, lytning til musikeksempler, samtale og diskussion om forskellige genrer og tidsperioder. Levende lys og levende musik 21

22 Specifikt målrettet del Bevægelse og friluftsliv Indhold Bevægelse l får mulighed for oplevelser og fællesskab l afprøver forskellige former for fysiske aktiviteter l får mulighed for at udvikle og udfordre sig selv motorisk og flytte sine grænser Badeland/svømmehal, motionsrum, skøjtehal, idrætshøjskoler og bowling. Friluftsliv l får mulighed for at få forskelligartede oplevelser i naturen l afprøver forskellige måder at bruge naturen aktivt på l får mulighed for at udvikle sig socialt gennem samvær og samarbejde i naturen Vandreture, ture med naturvejleder, fugleture, fisketure, geocatching, roning, klatring og bål. Gode omgivelser til friluftsliv 22

23 Specifikt målrettet del Kreativ linje Formål Undervisningen på kreativ linje har til formål at give eleven mulighed for at udvikle sine kreative evner, udtrykke sig visuelt og styrke sin forestillingsevne. I det kreative værksted styrkes elevens evne til at forstå samspillet mellem idé, planlægning og udførelse. Eleven får desuden mulighed for at lære nye færdigheder i fremstilling af produkter og udvikle finmotorik og koordination. Elevens selvtillid og selvværd søges styrket gennem succesoplevelser. Indhold Kreativt værksted l får kendskab til og afprøver forskellige, kreative teknikker, både to- og tredimensionelle l får mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer og udtryksformer l planlægger og udfører projekter i samarbejde med andre l bliver præsenteret for forskellige kunstneres værker Tegning, maleri, skulptur, fotografering, billedbehandling, dukketeater, besøg på museer, gallerier, udstillinger og værksteder. Håndarbejde l får kendskab til og afprøver forskellige håndarbejds-teknikker l får mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer og udtryksformer l udvikler ideer ud fra inspirationskilder l arbejder med processen fra idé til færdigt produkt Strikning, hækling, julegaveværksted, syning, læderarbejde, knytning, smykkefremstilling og fernisering. Koncentration med malerpenslen 23

24 Specifikt målrettet del IT Formål Undervisningen i IT har til formål at vedligeholde og styrke elevens kompetencer inden for IT og internet i dagligdagen samt give eleven et generelt indblik i brugen af de forskellige programmer i Microsoft Officepakken. Undervisningen foregår semestervis, således at: 1. semester undervises der i PC-kørekort. 2. semester undervises der i udvidet PC-kørekort. 3. semester omhandler hjemmesider. Herefter startes der forfra med første semesters indhold igen. Indhold PC-kørekort Der er mulighed for at tage PC-kørekort på baggrund af undervisningen i følgende områder: Microsoft Office-pakken Målet er, at eleven lærer følgende programmer og funktioner at kende: l Word: standardfunktioner, skabeloner, tabeller og grafer, datafletning, sidehoved/-fod l Excel: celleformatering, datasortering, grundlæggende formler, sum, gennemsnit, grafer og diagrammer l PowerPoint: anvendelse af farver, skygger og rammer, skrifttyper samt organisationsdiagrammer l Access: design af en database, nøgledefinition, søgning og sortering i databaser, dataindtastning og -præsentation l Outlook: opsætning af konto, skrivning og videresendelse af mails, brug af kalender Styresystemet Windows Målet er, at eleven lærer at anvende Windows i dagligdagen. Flytning og kopiering af filer og mapper, opsætning af printere og at tage backup. IT og samfund l øger sin viden om grundlæggende begreber inden for IT l bliver bekendt med lovgivning og datasikkerhed l øger sin viden om opsætning af netværk og anvendelse af computere i det danske samfund 24

25 Udvidet PC-kørekort Elever, der allerede har et PC-kørekort, tilbydes et udvidet PC-kørekort, som gør brug af de mere avancerede funktioner i Office-pakken: l Word: index, bogmærker, krydshenvisninger, sammensatte dokumenter, makroer l Excel: pivot-tabeller, konsolidering, dynamiske tekster, data-validering l PowerPoint: flere diasshow i samme præsentation, brugerdefinerede animationer, indsætning af andre objekter (fx regneark), udgivelse af præsentation i Word l Access: databasedesign, rapporter, formularer, grafer, sortering, makroer Hjemmesider Undervisningen i hjemmesider giver eleven en forståelse af, hvordan en hjemmeside er bygget op, og hvordan man laver sin egen hjemmeside. Udviklingsforløbet for en hjemmeside gennemgås fra ide til det færdige produkt og udgivelse af hjemmesiden. Der undervises specifikt i webprogrammering (HTML, XML, CSS, ASP.NET samt C#), så eleven kan begynde at programmere sin egen hjemmeside. Undervisningen kommer omkring følgende emner: l Udviklingsforløb: analyse, design, udvikling, test l Hvordan opbygges en hjemmeside: farver, billeder, overskuelighed, menuer, hvilke data skal med?, design view, bagvedliggende koder, database l Programmeringssprog: HTML, XML, ASP.NET, C#, CSS Moderne IT faciliteter 25

26 Specifikt målrettet del Valgfag Formål Formålet med valgfagene er at genopfriske og øge den viden, eleven har erhvervet sig i folkeskolen. Undervisningen søger at styrke de teoretiske og praktiske forudsætninger, så eleven bedre kan anvende faget i sammenhænge, der vedrører elevens dagligliv. Eleven arbejder med at opnå kvalifikationer, der styrker hans eller hendes potentiale for at opnå et så selvstændigt voksenliv som muligt. Elevens selvtillid og selvværd søges styrket gennem succesoplevelser med valgfagsarbejdet, der som altid tager udgangspunkt i den enkelte elev. Indhold Dansk Målet er at: l genopfriske og øge danskkundskaberne med hensyn til læsning, skrivning, stavning og grammatik arbejde med kommunikation l understøtte læseglæde i forskellige medier Stave- og grammatikkursus, støtte til brug af IT-rygsækken, medier, biograf, teater, lytte til højtlæsning, frilæsning, faglitteratur, skønlitteratur, biblioteksbesøg med guidning, skrivning af breve, sms og , skriveværksted, lektiehjælp i relation til VUC, dialog, smalltalk og humor. Regning og matematik l genopfrisker og øger sine regne- og matematikkundskaber l anvender matematik i praksis De fire regnearter, titalssystemet, lommeregner, Excel, valuta, handel og indkøb, herunder prissammenligninger, rabatter, kilopriser, pengesystemet, geometri, rumfang, areal og omkreds, kalender, regning med tid, måneder og år, temperatur, gennemsnit og lektiehjælp i relation til VUC. Engelsk l genopfrisker og øger sine engelskkundskaber med hensyn til læsning, skrivning, stavning og grammatik l får træning i mundtlig engelsk l erhverver sig viden om kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande Dialoger, rollespil, oversættelser, grammatikøvelser, læse- og skriveøvelser, projekter på engelsk og lektiehjælp i relation til VUC. 26

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og den frie fagskole: Det kommende værdigrundlag... 2 Formål... 2 Hovedsigtet med Den kombinerede efter-

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner stup stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden For unge med psykiske vanskeligheder, psykisk syge eller psykisk sårbare, borderline el. lign. HKI STU 2014

Læs mere

HKI STU. It uddannelsen. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner

HKI STU. It uddannelsen. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner It uddannelsen It-uddannelsen HKI STU i samarbejde med TEC For unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser/Asperger Syndrom HKI STU 2014 [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter

Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter Alle hold: Kostskoleaktiviteter Weekendaktiviteter inkl. Fællesmøde fredage Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter Formålet med undervisningen: At eleverne samles og får en god afslutning på ugen

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE

INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2014 /15 WALDEMARSBO EFTERSKOLE Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne kan begå sig i en uforudsigelig

Læs mere

Indholdsplan 2014-2015

Indholdsplan 2014-2015 Indholdsplan 2014-2015 Forstander: Birgith Dahl Rasmussen [ 1 ] Indholdsfortegnelse Skema 2014-15... 3 Årsplan 2014-15... 3 Skolens formål, værdigrundlag og målsætning... 4 Uddybning af de enkelte punkter...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag...

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... 15 8 forbrugerøkonomi... 16 9 Du og samfundet... 17 10 Liv

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 34. Alment kursus for unge med særlige læringsforudsætninger. Bo & Erhverv

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 34. Alment kursus for unge med særlige læringsforudsætninger. Bo & Erhverv Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 34 Alment kursus for unge med særlige læringsforudsætninger Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2015-16 juli 2015 Indholdsplan for linien Bo

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43 Alment kursus for unge med særlige behov Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 juli 2013 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 2

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Hjørring Produktionsskole Indholdsfortegnelse Bestyrelsen:... 3 Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 5 Sikkerhedsorganisation:... 5 Samarbejdsudvalg:... 5

Læs mere

1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3

1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Sdr. Bork Efterskole... 3 Sdr. Bork Efterskoles værdier... 3 Det pædagogiske grundlag på Sdr. Bork Efterskole... 3 Specialundervisning... 4 Hverdagsliv og praksis...

Læs mere

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s.

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s. ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2014/ 2015 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s. 4 Linjefag Valgfag. s. 12 Arbejdsliv Drama Filt Fiskeri/Fluebinding

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplaner for Skolen for Gastronomi, Musik & Design 2015-2016

Indholdsplaner for Skolen for Gastronomi, Musik & Design 2015-2016 Indholdsplaner for 2015-2016 Kursusstart søndag d. 9. aug. 2015 Kursusafslutning søndag d. 26. juni 2016 Side 1 af 160 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Indledning 3. Kostskoleliv Skolens inklusionstilbud

Læs mere

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14 Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og fri fagskole: Værdigrundlag... 4 Formål... 4 Hovedsigtet

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Udarbejdet i henhold til: LOV OM PRODUKTIONSSKOLER. LBK nr. 456 af 23.05.2012 AF MEDARBEJDERE, LEDELSE OG BESTYRELSE PÅ HOBRO PRODUKTIONSHØJSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere