Rosenkilde Ungdomsuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosenkilde Ungdomsuddannelse"

Transkript

1 Rosenkilde Ungdomsuddannelse -et sikkert valg! STU Særlig tilrettelagt Uddannelse USB Unge med Særlige Behov Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Ungdomsuddannelse for unge med et lille støttebehov... 6 Ungdomsuddannelse for unge med et mellem støttebehov... 8 Ungdomsuddannelse for unge med et stort støttebehov...10 Livskompetencer Afklaring...14 Krop og sundhed Socialfag Kultur og samfund Bo-undervisning...18 Musik Bevægelse og friluftsliv...22 Kreativ linje...23 IT...24 Valgfag Arbejdsmarkedet...27 Praktik Studieture Vejledning Undervisningsformer Pædagogiske metoder

4 4

5 Autisme Center Vestsjælland Rosenkilde Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Rosenkilde Ungdomsuddannelse er en Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) for Unge med Særlig Behov (USB), der er målrettet unge med autismespektrum-forstyrrelser. Formålet med uddannelsen er at udvikle de unges kompetencer på et bredt socialt og fagligt område. STU/USB er på mange måder en uddannelse til livet. Målet er, at den unge i videst mulige omfang opnår en selvstændig og aktiv voksentilværelse, som blandt andet kan byde på yderligere uddannelse eller beskæftigelse. For unge med forstyrrelser inden for autismespektret gælder det om at tilegne sig kompetencer, som andre sjældent tænker over, men som er nødvendige at lære for at kunne begå sig i samfundet På Rosenkilde Ungdomsuddannelse søger vi at udvikle følgende kompetenceområder: Personlige kompetencer skal fx sætte den unge i stand til at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet. Det kan handle om kreativitet, beslutsomhed, stabilitet, tålmodighed etc. Sociale kompetencer skal bruges for at skabe et selvstændigt fritidsliv og voksenliv, hvor den unge føler sig tilpas i forskellige, sociale situationer. Her kan der være behov for at udvikle tolerance, fleksibilitet eller nyttige omgangsformer. Faglige kompetencer er ofte en forudsætning for at følge en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Det drejer sig typisk om kompetencer i fx dansk, matematik, læsning, skrivning, almen orientering og IT. Der kunne også være kompetencer som fx køkken, skovarbejder, pedel, cykelmekaniker m.m Ungdomsuddannelsen opbygges af tre dele: l en almendannende del, som tilgodeser den unges personlige og sociale udvikling l en specifikt målrettet del, som afspejler den unges interesser, evner og særlige færdigheder l praktik i virksomheder og på institutioner, som blandt andet skal være med til at afdække mulighederne for tilknytning til arbejdsmarkedet Ungdomsuddannelsen på Autisme Center Vestsjælland (ACV) er opdelt, så den målretter sig unge med henholdsvis et lille, mellem og stort støttebehov. Opdelingen giver mulighed for at tilrettelægge uddannelsen, så den bedst muligt imødekommer den enkelte unges behov, socialt såvel som fagligt. Dette katalog giver et overblik over, hvad vi kan tilbyde den unge på Rosenkilde Ungdomsuddannelse. Først kommer en generel beskrivelse af uddannelsen, som den er tilrettelagt for elever med hhv. et lille, mellem og stort støttebehov. Derefter følger en mere detaljeret oversigt over uddannelsen og en gennemgang af uddannelsens indhold, de forskellige fag, undervisningsformer og pædagogiske metoder. God fornøjelse! 5

6 Ungdomsuddannelse for unge med et lille støttebehov (team 23 og 25) Afklaringsforløb Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger. I samarbejde med eleven afdækkes følgende spørgsmål: l Hvordan ser eleven sig selv i et fremtidigt voksenliv, herunder evt. uddannelse og job? l Hvilke kompetencer besidder eleven i forhold til almindelige, dagligdags gøremål og selvstændig livsførelse? l Hvordan er elevens sociale kompetencer? l Hvordan er elevens faglige standpunkt? Uddannelsesplan I slutningen af afklaringsforløbet udfærdiges en uddannelsesplan i samarbejde med eleven, UU-vejleder og evt. forældre. Uddannelsesplanen er individuel og kan blandt andet indeholde mål vedr.: l udvikling af kompetencer ift. almindelige, dagligdags gøremål og livsførelse l udvikling af faglige kompetencer til voksenlivet l praktikforløb i virksomheder l dele af uddannelsen kan foregå på andre ungdomsuddannelsesinstitutioner Uddannelsesplanen bliver revideret mindst en gang årligt. Når uddannelsen afsluttes, modtager eleven et kompetencebevis. Fag og emner At være elev på Rosenkilde Ungdomsuddannelse betyder, at man indgår i et socialt miljø med andre unge. Undervisningen starter kl mandag-fredag. Emnemæssigt kommer undervisningen omkring følgende: l Bo-undervisning l Kultur, samfund og arbejdsmarkedskendskab l Socialfag l Praktik l Krop & sundhed Desuden er der en ugentlig dag med linjevalg med udgangspunkt i den unges interesser: IT, musik, kreativ linje eller bevægelse og friluftsliv. Endelig er der valgfag, hvor den unge skal vælge mellem dansk, matematik, engelsk og historie. 6

7 Ugeskema for elever med et lille støttebehov Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Liniefag Tema Tema Tema Valgfag Der kan vælges mellem følgende fire fag: musik, bevægelse og friluftsliv, IT eller kreativ linje. 4,5 timer om ugen, svarende til 180 timer om året Temadagene byder på fagene krop og sundhed, bo-undervisning, socialfag, kultur og samfund samt arbejdsmarkedet. Hvert af fagene fylder 104 timer pr. år. Der kan vælges mellem følgende fire fag: dansk, matematik, engelsk og historie 4,5 timer om ugen, svarende til 180 timer om året Kollegium Til uddannelsen er tilknyttet et kollegium, hvor eleverne møder det samme personale som på uddannelsen. På kollegiet bor de unge i eget værelse med bad og toilet. Der er personale tilknyttet i dag- og aftentimerne, der støtter de unge i madlavning, tøjvask, økonomi, og hvad de i øvrigt måtte have behov for. Mandagfredag spiser vi varm mad i kantinen til frokost; alle andre måltider tilbereder de unge selv med støtte fra personalet. Kun elever med et lille støttebehov i dagligdagen har mulighed for at bo på kollegiet. Målgruppe For at blive optaget på Rosenkilde Ungdomsuddannelse skal den unge være mellem 16 og 25 år, have gennemført 10 års skolegang samt være diagnosticeret inden for autismespektret. For yderligere information om optagelse og målgruppe kontakt Team Rådgivning på tlf eller Yderligere information Du er velkommen til at ringe for yderligere information eller aftale et besøg hos os på telefon: eller Adressen er Anholtvej 3, 4200 Slagelse. / Læs mere om ACV på Gerlev legepark 7

8 Ungdomsuddannelse for unge med et mellem støttebehov (team 28) Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger. I samarbejde med eleven afdækkes følgende spørgsmål: l Hvordan ser eleven sig selv i et fremtidigt voksenliv, herunder evt. uddannelse og job? l Hvordan er elevens sociale kompetencer? l Hvilke kompetencer besidder eleven i forhold til almindelige, dagligdags gøremål og selvstændig livsførelse? l Hvordan er elevens faglige standpunkt? Uddannelsesplan I slutningen af afklaringsforløbet udfærdiges en uddannelsesplan i samarbejde med eleven, UU-vejleder og evt. forældre. Uddannelsesplanen er individuel og kan blandt andet indeholde mål vedr.: l udvikling af kompetencer ift. almindelige, dagligdags gøremål og livsførelse l udvikling af faglige kompetencer til voksenlivet l praktikforløb i virksomheder l dele af uddannelsen kan foregå på andre ungdomsuddannelsesinstitutioner Uddannelsesplanen bliver revideret mindst en gang årligt. Når uddannelsen afsluttes, modtager eleven et kompetencebevis. Fag og emner At være elev på Rosenkilde Ungdomsuddannelse betyder, at man indgår i et socialt miljø med andre unge. Undervisningen starter kl mandag-fredag. Emnemæssigt kommer undervisningen omkring følgende: l Bo-undervisning l Kultur, samfund og arbejdsmarkedskendskab l Socialfag l Praktik l Krop og sundhed Desuden er der en ugentlig dag med linjefag, som tager udgangspunkt i den unges interesser og endelig er der valgfag. Sådan ser grundskemaet ud: 8

9 Ugeskema for elever med et mellem støttebehov Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bo -undervisning 4,5 timer om ugen, svarende til 180 timer om året Kultur- og samfund 3,5 timer om ugen, svarende til 140 timer om året Valgfag 1 time om ugen, svarende til 40 timer om året Liniefag Socialfag Krop og sundhed 3,5 timer om ugen, svarende til 140 timer om året Valgfag 1 time om ugen, svarende til 40 timer om året 3,5 timer om ugen, svarende til 140 timer om året Vejledning 1 time om ugen, svarende til 40 timer om året 4,5 timer om ugen, svarende til 180 timer om året Der tilbydes følgende linjefag: musik, bevægelse og friluftsliv, IT samt kreativ linje. Der tilbydes følgende valgfag: dansk, matematik, engelsk og historie. Der undervises i alt 900 timer pr. år. Hvert år er der endvidere en lejrtur og herudover forskellige dagsture, virksomhedsbesøg mv. Målgruppe For at blive optaget på Rosenkilde Ungdomsuddannelse skal den unge være mellem 16 og 25 år, have gennemført 10 års skolegang samt være diagnosticeret inden for autismespektret. For yderligere information om optagelse og målgruppe kontakt Team Rådgivning på tlf eller Yderligere information Du er velkommen til at ringe for yderligere information eller aftale et besøg hos os på telefon: Adressen er Anholtvej 3, 4200 Slagelse. Læs mere om ACV på En rask sneboldkamp 9

10 Ungdomsuddannelse for elever med et stort støttebehov (team 27) Rosenkilde Ungdomsuddannelse for elever med et stort støttebehov er et helt nyt tilbud, der p.t. består af fire elever og tre personaler. Uddannelsens formål Ungdomsuddannelsens mål er, at eleven videreudvikler sine personlige, sociale, kommunikative, kognitive og faglige kompetencer og færdigheder. Formålet med udviklingen er at styrke elevens selvværd og livskompetencer og at forberede eleven til voksenliv og arbejdsliv. Afklaringsforløb Ungdomsuddannelsen består af et 12-ugers afklaringsforløb (jf. Lov om STU kap. 3, 4, stk. 2). Her afdækkes muligheder og ønsker for det videre faglige forløb eller praktik/job. På den baggrund udarbejdes en individuel uddannelsesplan i samarbejde med en UU-vejleder og eventuelt forældre. Ungdomsuddannelsen består i øvrigt af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter (jævnfør Lov om STU kap. 3, 6) herunder: Bo-undervisning og almen dagligdag Vi benytter især frokosten som omdrejningspunkt for denne undervisning. Eleverne deltager i arbejdet med indkøb, madlavning, borddækning og opvask. Desuden er frokosten en social beskæftigelse, hvori eleverne udvikler almene, daglige færdigheder, både sociale og praktiske. Relationsdannelse og social udvikling Vi prioriterer dagligt aktiviteter, der omfatter hele gruppen af elever. Det kan eksempelvis være fysisk beskæftigelse i form af gåture, svømning i varmtvandsbassin og cykling eller udflugter til zoo og lignende. Desuden fejrer vi traditionelle mærkedage og deltager i fælles aktiviteter både i og uden for ACV-regi. Deltagelse i forskellige, sociale aktiviteter giver mulighed for spontan kommunikation og styrker fællesskabsfølelsen og den almene dannelse. Kompetenceudvikling Vi støtter den enkelte elev i at vedligeholde og evt. videreudvikle allerede tillærte færdigheder. Det kan foregå gennem tilrettelagte aktiviteter som fx kreativt værksted eller brætspil, eller det kan ske ved spontant opståede situationer som fx at binde snørebånd, at smøre rugbrød eller tørre kroppen efter svømning. Skoleskema Eleverne går i skole mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 9 13 og onsdag fra Et ugeskema kan eksempelvis se således ud: 10

11 Ugeskema for elever med et stort støttebehov Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Samling Samling Samling Samling Værksted Værksted Tur/Praktik Værksted Værksted Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Afslutning I løbet af året er der desuden en del forskellige arrangementer for de unge. Disse vil fremgå af årshjulet, som bliver tilsendt, når den unge optages på STU/USB. Praktik Der vil være mulighed for at komme i praktik, tilpasset den enkelte elev, hvis dette skønnes aktuelt. Evaluering Der evalueres efter behov, dog mindst en gang årligt. Til evalueringsmøder kan følgende parter være til stede: lærer, pædagog, sagsbehandler, forældre samt UU-vejleder. Rosenkilde Ungdomsuddannelse er 3-årig, men afklares det i samarbejde med ovenstående parter inden det 3. år, hvilket andet tilbud eleven vil profitere af, afsluttes ungdomsuddannelsen. Eleven opnår et kompetencebevis ved uddannelsens afslutning. Målgruppe For at blive optaget på ungdomsuddannelsen skal eleven være mellem 16 og 25 år, have gennemført 10 års skolegang samt være diagnosticeret inden for autismespektret. For yderligere information om optagelse og målgruppe kontakt Team Rådgivning tlf eller Yderligere information Du er velkommen til at ringe for yderligere information eller aftale et besøg hos os på telefon: Adressen er Skanderborgvej 5, 4200 Slagelse. Du kan læse mere om ACV på 11

12 12

13 Rosenkilde Ungdomsuddannelse Livskompetencer ACV s mission er at skabe gode liv, og det primære mål på Rosenkilde Ungdomsuddannelse er derfor at styrke de unges livskompetencer, dvs. deres grundlag for at opnå succes og glæde i livet. De unge opnår livskompetencer gennem personlig, social og faglig udvikling, så de kan begå sig selvstændigt, deltage aktivt i voksenlivet og senere få mulighed for beskæftigelse eller videreuddannelse. Livskompetence-modellen Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer a Udvikling og livskompetencer 13

14 Almendannende del Afklaringsforløb Formål Formålet med afklaringsforløbet er i samarbejde med eleven at afdække, hvordan eleven ser sig selv i et fremtidigt voksenliv, herunder evt. uddannelse og job. I slutningen af forløbet udfærdiges en uddannelsesplan i samarbejde med eleven, UU-vejleder og evt. forældre. Indhold Følgende bliver afklaret under forløbet: l Støttebehov i forhold til daglige rutiner l Sociale kompetencer evt. dele af PAS-test l Faglige kompetencer: - Fag afsluttet med eksamen - Fagligt niveau i dansk, engelsk og matematik - PC-færdigheder - Læringsmæssige kompetencer: koncentrationsevne, planlægning, overblik og evne til at arbejde selvstændigt l Interesser samt fritidsbeskæftigelser l Tidligere arbejdserfaringer/praktikker evt. skrives elevens CV l Ønsker for fremtidigt arbejde l Praktikønsker l Kompetencer i forhold til praktik-/arbejdspladsen l Autismekendskab l Afprøvning af linjefag og valgfag samt afklaring af, hvilke der skal vælges Hjerne projekt 14

15 Almendannende del Krop og sundhed Formål Undervisningen i krop og sundhed har til formål at fremme elevens forståelse for og oplevelse af værdien af fysisk aktivitet og sunde vaner i forhold til øget fysisk og psykisk velvære. Eleven skal arbejde med at øge sin forståelse af sammenhængen mellem krop og psyke. Indhold Kropsforståelse l får viden om kroppens funktioner og opnår øget kropsbevidsthed l lærer elementær førstehjælp med mulighed for at tage et førstehjælpsbevis l bliver bevidst om sammenhængen mellem følelser og krop l bliver bevidst om sammenhængen mellem kost og krop Førstehjælp, anatomi, seksualvejledning, doping og rusmidlers virkning på kroppen, BMI-test samt følelser og kropsfornemmelser fx i forbindelse med angst, kost og energi. Sport og motion l afprøver forskellige måder at dyrke sport og motion på l tester og forbedrer sin kondition l øger sin bevidsthed om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og psykisk velvære l øger sin forståelse for samarbejde og fairplay Holdsport, samarbejdsøvelser, individuelle sportsformer, alternative motionsformer, Cooper-test, afslapningsøvelser samt besøg på idrætshøjskoler, idrætsklubber og fitnesscentre. Sundhed l styrker sin forståelse for, hvilken betydning sunde vaner, herunder kost og døgnrytme, har for den enkelte l styrker forståelsen for sammenhængen mellem sundhed og velvære Udveksling af erfaringer, sundhedstest og kostvejledning. 15

16 Almendannende del Socialfag Formål Socialfaget har som mål at fremme elevens personlige udvikling og selvværd samt mulighed for at kommunikere og agere i forskellige, sociale sammenhænge. Formålet er at støtte eleven til at øge sin grad af medbestemmelse og drage større ansvar for eget voksenliv. Indhold Selvforståelse og autisme l får viden om og forståelse for egen diagnose l bliver bevidst om egne ressourcer, muligheder og udviklingspotentialer l udarbejder individuelle strategier med henblik på at kompensere og øge selvstændigheden l bliver bevidst om egne stresssymptomer og stressfaktorer samt får strategier til stresshåndtering Gennemgang af diagnoser, relevant litteratur, udveksling af erfaringer, individuel vejledning samt udarbejdelse af egne strategier. Relationer l får forståelse for egne, sociale kompetencer l får mulighed for at udvikle egne, sociale kompetencer l lærer om forskellen på forskellige typer relationer og de sociale spilleregler, der knytter sig til disse l får redskaber til opbygning og vedligeholdelse af relationer Kortlægning af og læring om normer i forskellige, sociale sammenhænge, herunder internet-etikette. Kommunikation l styrker sin forståelse for og generelle evne til at kommunikere og agere i forskellige, sociale sammenhænge l udvikler personlige strategier i forhold til kommunikation i forbindelse med privatliv, uddannelse, arbejde og det offentlige system Samtaleteknikker, kropssprog, aflæsning af kommunikative koder, konflikthåndtering, jobsamtaler, samtaler med sagsbehandler, spørgeteknikker, aktiv lytning og demokratiske processer. 16

17 Fritidsliv l får kendskab til forskellige former for fritidsaktiviteter l får redskaber til at etablere eller finde egnede interessefællesskaber Afprøvning af forskellige fritidsaktiviteter i nærområdet samt etablering af kontakt til fritidsaktiviteter inden for egne interesseområder. Kultur og samfund Formål Undervisningen i kultur og samfund har til formål at styrke elevens mulighed for at deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i samfundet. Indhold Kulturoplevelser l får kendskab til forskellige, kulturelle tilbud både lokalt og nationalt og får lejlighed til at afprøve og opleve nogle af dem l bliver bekendt med de normer, der knytter sig til de enkelte kulturarrangementer får kulturarrangementerne sat ind i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng Teater, sportsarrangement, koncert, museumsbesøg, kunstudstilling og traditioner. Samfund l får indsigt i forskellige samfundsforhold, så eleven kan deltage så selvstændigt og aktivt i samfundet som muligt l får kendskab til rettigheder og pligter i samfundet både generelt og specifikt for den enkelte l får kendskab til og forståelse for det danske samfunds mangfoldighed Politiske forhold, demokrati, det offentlige system, retssystemet, religioner, medier, miljø, ungdomskultur og subkulturer. 17

18 Almendannende del Bo-undervisning Formål Bo-undervisning har til formål at styrke elevens muligheder for at kunne klare sig så selvstændigt som muligt i fremtidig bolig. Indhold Kost, indkøb og tilberedning Målet er, at eleven får: l kendskab til sund kost, ernæring og hygiejne l øget bevidsthed om hensigtsmæssige og økonomiske indkøb til den daglige husholdning l øgede færdigheder i at tilrettelægge, tilberede og anrette de daglige måltider l styrket bevidsthed om spisesituationen l øget bevidsthed om forbrug og miljø Kostpyramiden, 6 om dagen, kalorietælling, ernæringsbetingede sygdomme, hygiejnekursus, opbevaring af fødevarer, rengøring af komfur og køleskab, oprydning, opvask, affaldssortering, opskrifter, udarbejdning af indkøbsseddel, madprogrammer, form, farve og smag på maden, fremgangsmåde for brug af relevante køkkenredskaber, træning af færdigheder, samarbejde og sikkerhed, bordskik, højtider og traditioner. Rengøring, vedligeholdelse, praktiske gøremål og tøjvask l får øget kendskab til og erfaring med oprydning og rengøring i fremtidig bolig l får øget viden om og erfaring med andre praktiske gøremål i fremtidig bolig l kan vaske tekstiler i fremtidig bolig så selvstændigt som muligt Rengøring, anvendelse af egnede rengøringsmidler, arbejdsstillinger, sortering af vasketøj, dosering og brug af vaskemidler, brug af vaskemaskine, tørretumbler, tørrestativ, strygejern, lægge tøj sammen og på plads, evt. mærkning af skuffer og lignende til opbevaring, udskiftning af elpærer og sikringer, aflæsning af elmåler, afkalkning af husholdningsapparater, samling af møbler, ophæng af hylder, lejekontrakt samt hvem man kontakter, hvis noget går i stykker eller volder problemer. 18

19 Personlig pleje og hygiejne Målet er, at eleven opnår: l hensigtsmæssige rutiner i forhold til personlig hygiejne l bevidsthed om egen fremtræden Hud, hår og negle, tandbørstning, besøg af tandplejer og sundhedsplejerske, tidsbestilling hos læge og tandlæge, frisør og tøjvalg. Privatøkonomi Målet er, at er eleven øger sin: l forståelse for egen økonomi og sit kendskab til forskellige hjælpeinstanser l bevidsthed om eget støttebehov i forhold til at søge relevant hjælp Betaling og arkivering af regninger, skattepapirer, bankdokumenter, foredrag om økonomi og sociale ydelser, økonomiske tilskud, selvangivelse og årsopgørelse. Bo-former l opnår viden om forskellige bo-former og støttemuligheder l øger sin bevidsthed om eget støttebehov i fremtidig bolig l forstår sine rettigheder og forpligtigelser i fremtidig bolig Informationssøgning på nettet, besøge forskellige bo-former, bo-praktik, foredrag af personale eller beboere fra andre bo-institutioner, individuel vejledning og lejekontrakt. Spisestuen god mad og hygge 19

20 Specifikt målrettet del Musik Formål Undervisningen i musik har til formål at give eleven mulighed for at udvikle evnen til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Elevens selvtillid og selvværd søges styrket gennem succesoplevelser med musik, og elevens sociale færdigheder søges styrket gennem sammenspil og samvær omkring musikken. Indhold Sammenspil Målet er, at eleverne: l deltager i fælles, musikalsk udfoldelse l udfører enkle improvisationer og kompositioner i samarbejde med andre l udforsker og øver sig på forskellige instrumenter i forskellige musikgenrer l forstår og respekterer hinanden i sammenspilssituationen Valg af instrument, valg af numre og genre, sammenspil i band eller mindre konstellationer. Musikteori Målet er, at eleverne får kendskab til grundlæggende musikteori. Akkorder, skalaer, arrangementer, nodelæsning og musikanalyse. Lyd- og studieteknik Målet er, at eleverne: l får kendskab til de forskellige metoder at arbejde, indspille og mikse på i et musikstudie l får et grundlæggende kendskab til akustik l indspiller et nummer i musikstudiet Musikprogrammer, mikrofonteknik og korrekt indretning af musikstudie 20

21 Musik og medier l får kendskab til samspillet mellem lyd og levende billeder i filmmusik l får kendskab til, hvordan man producerer og instruerer en musikvideo l får kendskab til musikkens rolle, plads og virkemidler i medierne Vælge musik til filmklip, optage musikvideo, samtale og diskussion om fx musikvideoer, X-Factor, YouTube, nye strømninger osv. Musikkens verden i Danmark Målet er, at eleven får: l kendskab til forskellige, musikalske tilbud og muligheder l lejlighed til at afprøve og opleve nogle af dem Koncerter, følge et band back stage, opleve forskellige spillesteder og besøge musikforretninger. Musikhistorie Målet er at: l styrke elevens evne til at formidle musikoplevelser l øve aktiv lytning, når andre fremlægger l få et bredere kendskab til kunstnere og genrer inden for musikken i relation til musikhistorien og verdenshistorien Præsentation af forskellige band, lytning til musikeksempler, samtale og diskussion om forskellige genrer og tidsperioder. Levende lys og levende musik 21

22 Specifikt målrettet del Bevægelse og friluftsliv Indhold Bevægelse l får mulighed for oplevelser og fællesskab l afprøver forskellige former for fysiske aktiviteter l får mulighed for at udvikle og udfordre sig selv motorisk og flytte sine grænser Badeland/svømmehal, motionsrum, skøjtehal, idrætshøjskoler og bowling. Friluftsliv l får mulighed for at få forskelligartede oplevelser i naturen l afprøver forskellige måder at bruge naturen aktivt på l får mulighed for at udvikle sig socialt gennem samvær og samarbejde i naturen Vandreture, ture med naturvejleder, fugleture, fisketure, geocatching, roning, klatring og bål. Gode omgivelser til friluftsliv 22

23 Specifikt målrettet del Kreativ linje Formål Undervisningen på kreativ linje har til formål at give eleven mulighed for at udvikle sine kreative evner, udtrykke sig visuelt og styrke sin forestillingsevne. I det kreative værksted styrkes elevens evne til at forstå samspillet mellem idé, planlægning og udførelse. Eleven får desuden mulighed for at lære nye færdigheder i fremstilling af produkter og udvikle finmotorik og koordination. Elevens selvtillid og selvværd søges styrket gennem succesoplevelser. Indhold Kreativt værksted l får kendskab til og afprøver forskellige, kreative teknikker, både to- og tredimensionelle l får mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer og udtryksformer l planlægger og udfører projekter i samarbejde med andre l bliver præsenteret for forskellige kunstneres værker Tegning, maleri, skulptur, fotografering, billedbehandling, dukketeater, besøg på museer, gallerier, udstillinger og værksteder. Håndarbejde l får kendskab til og afprøver forskellige håndarbejds-teknikker l får mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer og udtryksformer l udvikler ideer ud fra inspirationskilder l arbejder med processen fra idé til færdigt produkt Strikning, hækling, julegaveværksted, syning, læderarbejde, knytning, smykkefremstilling og fernisering. Koncentration med malerpenslen 23

24 Specifikt målrettet del IT Formål Undervisningen i IT har til formål at vedligeholde og styrke elevens kompetencer inden for IT og internet i dagligdagen samt give eleven et generelt indblik i brugen af de forskellige programmer i Microsoft Officepakken. Undervisningen foregår semestervis, således at: 1. semester undervises der i PC-kørekort. 2. semester undervises der i udvidet PC-kørekort. 3. semester omhandler hjemmesider. Herefter startes der forfra med første semesters indhold igen. Indhold PC-kørekort Der er mulighed for at tage PC-kørekort på baggrund af undervisningen i følgende områder: Microsoft Office-pakken Målet er, at eleven lærer følgende programmer og funktioner at kende: l Word: standardfunktioner, skabeloner, tabeller og grafer, datafletning, sidehoved/-fod l Excel: celleformatering, datasortering, grundlæggende formler, sum, gennemsnit, grafer og diagrammer l PowerPoint: anvendelse af farver, skygger og rammer, skrifttyper samt organisationsdiagrammer l Access: design af en database, nøgledefinition, søgning og sortering i databaser, dataindtastning og -præsentation l Outlook: opsætning af konto, skrivning og videresendelse af mails, brug af kalender Styresystemet Windows Målet er, at eleven lærer at anvende Windows i dagligdagen. Flytning og kopiering af filer og mapper, opsætning af printere og at tage backup. IT og samfund l øger sin viden om grundlæggende begreber inden for IT l bliver bekendt med lovgivning og datasikkerhed l øger sin viden om opsætning af netværk og anvendelse af computere i det danske samfund 24

25 Udvidet PC-kørekort Elever, der allerede har et PC-kørekort, tilbydes et udvidet PC-kørekort, som gør brug af de mere avancerede funktioner i Office-pakken: l Word: index, bogmærker, krydshenvisninger, sammensatte dokumenter, makroer l Excel: pivot-tabeller, konsolidering, dynamiske tekster, data-validering l PowerPoint: flere diasshow i samme præsentation, brugerdefinerede animationer, indsætning af andre objekter (fx regneark), udgivelse af præsentation i Word l Access: databasedesign, rapporter, formularer, grafer, sortering, makroer Hjemmesider Undervisningen i hjemmesider giver eleven en forståelse af, hvordan en hjemmeside er bygget op, og hvordan man laver sin egen hjemmeside. Udviklingsforløbet for en hjemmeside gennemgås fra ide til det færdige produkt og udgivelse af hjemmesiden. Der undervises specifikt i webprogrammering (HTML, XML, CSS, ASP.NET samt C#), så eleven kan begynde at programmere sin egen hjemmeside. Undervisningen kommer omkring følgende emner: l Udviklingsforløb: analyse, design, udvikling, test l Hvordan opbygges en hjemmeside: farver, billeder, overskuelighed, menuer, hvilke data skal med?, design view, bagvedliggende koder, database l Programmeringssprog: HTML, XML, ASP.NET, C#, CSS Moderne IT faciliteter 25

26 Specifikt målrettet del Valgfag Formål Formålet med valgfagene er at genopfriske og øge den viden, eleven har erhvervet sig i folkeskolen. Undervisningen søger at styrke de teoretiske og praktiske forudsætninger, så eleven bedre kan anvende faget i sammenhænge, der vedrører elevens dagligliv. Eleven arbejder med at opnå kvalifikationer, der styrker hans eller hendes potentiale for at opnå et så selvstændigt voksenliv som muligt. Elevens selvtillid og selvværd søges styrket gennem succesoplevelser med valgfagsarbejdet, der som altid tager udgangspunkt i den enkelte elev. Indhold Dansk Målet er at: l genopfriske og øge danskkundskaberne med hensyn til læsning, skrivning, stavning og grammatik arbejde med kommunikation l understøtte læseglæde i forskellige medier Stave- og grammatikkursus, støtte til brug af IT-rygsækken, medier, biograf, teater, lytte til højtlæsning, frilæsning, faglitteratur, skønlitteratur, biblioteksbesøg med guidning, skrivning af breve, sms og , skriveværksted, lektiehjælp i relation til VUC, dialog, smalltalk og humor. Regning og matematik l genopfrisker og øger sine regne- og matematikkundskaber l anvender matematik i praksis De fire regnearter, titalssystemet, lommeregner, Excel, valuta, handel og indkøb, herunder prissammenligninger, rabatter, kilopriser, pengesystemet, geometri, rumfang, areal og omkreds, kalender, regning med tid, måneder og år, temperatur, gennemsnit og lektiehjælp i relation til VUC. Engelsk l genopfrisker og øger sine engelskkundskaber med hensyn til læsning, skrivning, stavning og grammatik l får træning i mundtlig engelsk l erhverver sig viden om kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande Dialoger, rollespil, oversættelser, grammatikøvelser, læse- og skriveøvelser, projekter på engelsk og lektiehjælp i relation til VUC. 26

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

UU LOGO. 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION. UU... Adresse... tlf...e-mail... www...dk 1

UU LOGO. 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION. UU... Adresse... tlf...e-mail... www...dk 1 UDDANNELSESPLAN Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov APRIL 2009 1. Personlig præsentation FIKTIV TIL ILLUSTRATION Emne Fornavn Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mobilnr. Mail Forældre/værge:

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension.

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension. Uddannelsen STU er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge 18-25 årige, der har særlige behov og derfor ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU i Faaborg-Midtfyn Kommune Egeballe 4 5672 Broby Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov Version 1 Dato 16-06-09 1. Personlig præsentation Emne Fornavn Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mail

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

STU. ved NBU-Skolen. Nordjysk Børne- Ungecenter. STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb

STU. ved NBU-Skolen. Nordjysk Børne- Ungecenter. STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb STU ved NBU-Skolen STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb Nordjysk Børne- Ungecenter DIT LIV, DIN UDDANNELSE Kunne du tænke dig en spændende og udfordrende uddannelse, hvor du selv har indflydelse

Læs mere

STU Job. 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup

STU Job. 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup STU Job 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup STU-job er en del af den 3-årige Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU) på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. STU er for unge med særlige behov mellem 16 og 25 år, der

Læs mere

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov

USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov USB-en - Ungdomsuddannelse til unge med Særlige Behov Ungdomsuddannelse til unge med behov for særlig støtte Pr. 1. august 2007 er der et lovkrav om, at alle kommuner skal tilbyde en ny ungdomsuddannelse

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved 1 4.0 STU - forløb Ungdomsuddannelsen er en 3-årig uddannelse for de unge, der har afsluttet 10. klasse. Uddannelsen skal sikre en glidende overgang fra skole til arbejdslivet. Unge, der har afsluttet

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune

Sindslidelse. Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse. CUBA, Kerteminde Kommune Sindslidelse Kompenserende specialundervisning for voksne med psykiske vanskeligheder som følge af sindslidelse CUBA, Kerteminde Kommune Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Undervisningsplan. Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) Bodelen. Navn på den unge. Hverdagsbillede af den unge. for

Undervisningsplan. Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) Bodelen. Navn på den unge. Hverdagsbillede af den unge. for Undervisningsplan for Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) og Bodelen Hverdagsbillede af den unge Navn på den unge LivogJob, Stubbekøbing Hans Egedesvej 5 4850 Stubbekøbing Tlf. 5444 1705 mail@livogjob.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Indsatskatalog, bostøtte

Indsatskatalog, bostøtte Administration Målgruppe Ydelsen tildeles borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp og støtte. Det er kendetegnende

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 13 A, 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ansøgningsfrist

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

SELVEVALUERING 2014/15

SELVEVALUERING 2014/15 SELVEVALUERING 204/5 Evalueringsspørgsmål: I hvor høj grad opnår skolens elever faglige kompetencer, så de selvstændig kan klare egen husholdning? Model: Med udgangspunkt i Målopfyldelsesevaluering Rødding

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år Et voksenliv i udvikling Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år VÆRDIFULD MOD MENNESKER I BEVÆGELSE NÆRVÆR ÅBENHED HELHED IDENTITET SELVVÆRD ANERKENDELSE BRUGERUDVIKLINGSSAMTALER Kort

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Del 1. Fundamentet. Del 1 Fundament

Del 1. Fundamentet. Del 1 Fundament Del 1. Fundamentet Indhold: Harløse Skoles målsætning Overordnede værdier for samarbejdet: Team-work, tillid ejerskab og fællesskab Overordnet værdier for undervisningsmiljøet på Harløse skole Mål for

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

STU på Ringsted Produktionshøjskole

STU på Ringsted Produktionshøjskole 2015 STU på Ringsted Produktionshøjskole Søren Terp og Kim Jensen Læringsakademiet Ringsted Produktionshøjskole 01-01-2015 STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ringsted Produktionshøjskole tilbyder

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Vejen videre til success

Vejen videre til success Vejen videre til success HVAD ER STU ROSA? STU ROSA er en kreativ samt erhvervsrettet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i alderen 16 til 25 år. MÅLGRUPPE STU ROSA

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere