Rosenkilde Ungdomsuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosenkilde Ungdomsuddannelse"

Transkript

1 Rosenkilde Ungdomsuddannelse -et sikkert valg! STU Særlig tilrettelagt Uddannelse USB Unge med Særlige Behov Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Ungdomsuddannelse for unge med et lille støttebehov... 6 Ungdomsuddannelse for unge med et mellem støttebehov... 8 Ungdomsuddannelse for unge med et stort støttebehov...10 Livskompetencer Afklaring...14 Krop og sundhed Socialfag Kultur og samfund Bo-undervisning...18 Musik Bevægelse og friluftsliv...22 Kreativ linje...23 IT...24 Valgfag Arbejdsmarkedet...27 Praktik Studieture Vejledning Undervisningsformer Pædagogiske metoder

4 4

5 Autisme Center Vestsjælland Rosenkilde Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Rosenkilde Ungdomsuddannelse er en Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) for Unge med Særlig Behov (USB), der er målrettet unge med autismespektrum-forstyrrelser. Formålet med uddannelsen er at udvikle de unges kompetencer på et bredt socialt og fagligt område. STU/USB er på mange måder en uddannelse til livet. Målet er, at den unge i videst mulige omfang opnår en selvstændig og aktiv voksentilværelse, som blandt andet kan byde på yderligere uddannelse eller beskæftigelse. For unge med forstyrrelser inden for autismespektret gælder det om at tilegne sig kompetencer, som andre sjældent tænker over, men som er nødvendige at lære for at kunne begå sig i samfundet På Rosenkilde Ungdomsuddannelse søger vi at udvikle følgende kompetenceområder: Personlige kompetencer skal fx sætte den unge i stand til at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet. Det kan handle om kreativitet, beslutsomhed, stabilitet, tålmodighed etc. Sociale kompetencer skal bruges for at skabe et selvstændigt fritidsliv og voksenliv, hvor den unge føler sig tilpas i forskellige, sociale situationer. Her kan der være behov for at udvikle tolerance, fleksibilitet eller nyttige omgangsformer. Faglige kompetencer er ofte en forudsætning for at følge en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Det drejer sig typisk om kompetencer i fx dansk, matematik, læsning, skrivning, almen orientering og IT. Der kunne også være kompetencer som fx køkken, skovarbejder, pedel, cykelmekaniker m.m Ungdomsuddannelsen opbygges af tre dele: l en almendannende del, som tilgodeser den unges personlige og sociale udvikling l en specifikt målrettet del, som afspejler den unges interesser, evner og særlige færdigheder l praktik i virksomheder og på institutioner, som blandt andet skal være med til at afdække mulighederne for tilknytning til arbejdsmarkedet Ungdomsuddannelsen på Autisme Center Vestsjælland (ACV) er opdelt, så den målretter sig unge med henholdsvis et lille, mellem og stort støttebehov. Opdelingen giver mulighed for at tilrettelægge uddannelsen, så den bedst muligt imødekommer den enkelte unges behov, socialt såvel som fagligt. Dette katalog giver et overblik over, hvad vi kan tilbyde den unge på Rosenkilde Ungdomsuddannelse. Først kommer en generel beskrivelse af uddannelsen, som den er tilrettelagt for elever med hhv. et lille, mellem og stort støttebehov. Derefter følger en mere detaljeret oversigt over uddannelsen og en gennemgang af uddannelsens indhold, de forskellige fag, undervisningsformer og pædagogiske metoder. God fornøjelse! 5

6 Ungdomsuddannelse for unge med et lille støttebehov (team 23 og 25) Afklaringsforløb Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger. I samarbejde med eleven afdækkes følgende spørgsmål: l Hvordan ser eleven sig selv i et fremtidigt voksenliv, herunder evt. uddannelse og job? l Hvilke kompetencer besidder eleven i forhold til almindelige, dagligdags gøremål og selvstændig livsførelse? l Hvordan er elevens sociale kompetencer? l Hvordan er elevens faglige standpunkt? Uddannelsesplan I slutningen af afklaringsforløbet udfærdiges en uddannelsesplan i samarbejde med eleven, UU-vejleder og evt. forældre. Uddannelsesplanen er individuel og kan blandt andet indeholde mål vedr.: l udvikling af kompetencer ift. almindelige, dagligdags gøremål og livsførelse l udvikling af faglige kompetencer til voksenlivet l praktikforløb i virksomheder l dele af uddannelsen kan foregå på andre ungdomsuddannelsesinstitutioner Uddannelsesplanen bliver revideret mindst en gang årligt. Når uddannelsen afsluttes, modtager eleven et kompetencebevis. Fag og emner At være elev på Rosenkilde Ungdomsuddannelse betyder, at man indgår i et socialt miljø med andre unge. Undervisningen starter kl mandag-fredag. Emnemæssigt kommer undervisningen omkring følgende: l Bo-undervisning l Kultur, samfund og arbejdsmarkedskendskab l Socialfag l Praktik l Krop & sundhed Desuden er der en ugentlig dag med linjevalg med udgangspunkt i den unges interesser: IT, musik, kreativ linje eller bevægelse og friluftsliv. Endelig er der valgfag, hvor den unge skal vælge mellem dansk, matematik, engelsk og historie. 6

7 Ugeskema for elever med et lille støttebehov Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Liniefag Tema Tema Tema Valgfag Der kan vælges mellem følgende fire fag: musik, bevægelse og friluftsliv, IT eller kreativ linje. 4,5 timer om ugen, svarende til 180 timer om året Temadagene byder på fagene krop og sundhed, bo-undervisning, socialfag, kultur og samfund samt arbejdsmarkedet. Hvert af fagene fylder 104 timer pr. år. Der kan vælges mellem følgende fire fag: dansk, matematik, engelsk og historie 4,5 timer om ugen, svarende til 180 timer om året Kollegium Til uddannelsen er tilknyttet et kollegium, hvor eleverne møder det samme personale som på uddannelsen. På kollegiet bor de unge i eget værelse med bad og toilet. Der er personale tilknyttet i dag- og aftentimerne, der støtter de unge i madlavning, tøjvask, økonomi, og hvad de i øvrigt måtte have behov for. Mandagfredag spiser vi varm mad i kantinen til frokost; alle andre måltider tilbereder de unge selv med støtte fra personalet. Kun elever med et lille støttebehov i dagligdagen har mulighed for at bo på kollegiet. Målgruppe For at blive optaget på Rosenkilde Ungdomsuddannelse skal den unge være mellem 16 og 25 år, have gennemført 10 års skolegang samt være diagnosticeret inden for autismespektret. For yderligere information om optagelse og målgruppe kontakt Team Rådgivning på tlf eller Yderligere information Du er velkommen til at ringe for yderligere information eller aftale et besøg hos os på telefon: eller Adressen er Anholtvej 3, 4200 Slagelse. / Læs mere om ACV på Gerlev legepark 7

8 Ungdomsuddannelse for unge med et mellem støttebehov (team 28) Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger. I samarbejde med eleven afdækkes følgende spørgsmål: l Hvordan ser eleven sig selv i et fremtidigt voksenliv, herunder evt. uddannelse og job? l Hvordan er elevens sociale kompetencer? l Hvilke kompetencer besidder eleven i forhold til almindelige, dagligdags gøremål og selvstændig livsførelse? l Hvordan er elevens faglige standpunkt? Uddannelsesplan I slutningen af afklaringsforløbet udfærdiges en uddannelsesplan i samarbejde med eleven, UU-vejleder og evt. forældre. Uddannelsesplanen er individuel og kan blandt andet indeholde mål vedr.: l udvikling af kompetencer ift. almindelige, dagligdags gøremål og livsførelse l udvikling af faglige kompetencer til voksenlivet l praktikforløb i virksomheder l dele af uddannelsen kan foregå på andre ungdomsuddannelsesinstitutioner Uddannelsesplanen bliver revideret mindst en gang årligt. Når uddannelsen afsluttes, modtager eleven et kompetencebevis. Fag og emner At være elev på Rosenkilde Ungdomsuddannelse betyder, at man indgår i et socialt miljø med andre unge. Undervisningen starter kl mandag-fredag. Emnemæssigt kommer undervisningen omkring følgende: l Bo-undervisning l Kultur, samfund og arbejdsmarkedskendskab l Socialfag l Praktik l Krop og sundhed Desuden er der en ugentlig dag med linjefag, som tager udgangspunkt i den unges interesser og endelig er der valgfag. Sådan ser grundskemaet ud: 8

9 Ugeskema for elever med et mellem støttebehov Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bo -undervisning 4,5 timer om ugen, svarende til 180 timer om året Kultur- og samfund 3,5 timer om ugen, svarende til 140 timer om året Valgfag 1 time om ugen, svarende til 40 timer om året Liniefag Socialfag Krop og sundhed 3,5 timer om ugen, svarende til 140 timer om året Valgfag 1 time om ugen, svarende til 40 timer om året 3,5 timer om ugen, svarende til 140 timer om året Vejledning 1 time om ugen, svarende til 40 timer om året 4,5 timer om ugen, svarende til 180 timer om året Der tilbydes følgende linjefag: musik, bevægelse og friluftsliv, IT samt kreativ linje. Der tilbydes følgende valgfag: dansk, matematik, engelsk og historie. Der undervises i alt 900 timer pr. år. Hvert år er der endvidere en lejrtur og herudover forskellige dagsture, virksomhedsbesøg mv. Målgruppe For at blive optaget på Rosenkilde Ungdomsuddannelse skal den unge være mellem 16 og 25 år, have gennemført 10 års skolegang samt være diagnosticeret inden for autismespektret. For yderligere information om optagelse og målgruppe kontakt Team Rådgivning på tlf eller Yderligere information Du er velkommen til at ringe for yderligere information eller aftale et besøg hos os på telefon: Adressen er Anholtvej 3, 4200 Slagelse. Læs mere om ACV på En rask sneboldkamp 9

10 Ungdomsuddannelse for elever med et stort støttebehov (team 27) Rosenkilde Ungdomsuddannelse for elever med et stort støttebehov er et helt nyt tilbud, der p.t. består af fire elever og tre personaler. Uddannelsens formål Ungdomsuddannelsens mål er, at eleven videreudvikler sine personlige, sociale, kommunikative, kognitive og faglige kompetencer og færdigheder. Formålet med udviklingen er at styrke elevens selvværd og livskompetencer og at forberede eleven til voksenliv og arbejdsliv. Afklaringsforløb Ungdomsuddannelsen består af et 12-ugers afklaringsforløb (jf. Lov om STU kap. 3, 4, stk. 2). Her afdækkes muligheder og ønsker for det videre faglige forløb eller praktik/job. På den baggrund udarbejdes en individuel uddannelsesplan i samarbejde med en UU-vejleder og eventuelt forældre. Ungdomsuddannelsen består i øvrigt af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter (jævnfør Lov om STU kap. 3, 6) herunder: Bo-undervisning og almen dagligdag Vi benytter især frokosten som omdrejningspunkt for denne undervisning. Eleverne deltager i arbejdet med indkøb, madlavning, borddækning og opvask. Desuden er frokosten en social beskæftigelse, hvori eleverne udvikler almene, daglige færdigheder, både sociale og praktiske. Relationsdannelse og social udvikling Vi prioriterer dagligt aktiviteter, der omfatter hele gruppen af elever. Det kan eksempelvis være fysisk beskæftigelse i form af gåture, svømning i varmtvandsbassin og cykling eller udflugter til zoo og lignende. Desuden fejrer vi traditionelle mærkedage og deltager i fælles aktiviteter både i og uden for ACV-regi. Deltagelse i forskellige, sociale aktiviteter giver mulighed for spontan kommunikation og styrker fællesskabsfølelsen og den almene dannelse. Kompetenceudvikling Vi støtter den enkelte elev i at vedligeholde og evt. videreudvikle allerede tillærte færdigheder. Det kan foregå gennem tilrettelagte aktiviteter som fx kreativt værksted eller brætspil, eller det kan ske ved spontant opståede situationer som fx at binde snørebånd, at smøre rugbrød eller tørre kroppen efter svømning. Skoleskema Eleverne går i skole mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 9 13 og onsdag fra Et ugeskema kan eksempelvis se således ud: 10

11 Ugeskema for elever med et stort støttebehov Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Samling Samling Samling Samling Værksted Værksted Tur/Praktik Værksted Værksted Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Afslutning I løbet af året er der desuden en del forskellige arrangementer for de unge. Disse vil fremgå af årshjulet, som bliver tilsendt, når den unge optages på STU/USB. Praktik Der vil være mulighed for at komme i praktik, tilpasset den enkelte elev, hvis dette skønnes aktuelt. Evaluering Der evalueres efter behov, dog mindst en gang årligt. Til evalueringsmøder kan følgende parter være til stede: lærer, pædagog, sagsbehandler, forældre samt UU-vejleder. Rosenkilde Ungdomsuddannelse er 3-årig, men afklares det i samarbejde med ovenstående parter inden det 3. år, hvilket andet tilbud eleven vil profitere af, afsluttes ungdomsuddannelsen. Eleven opnår et kompetencebevis ved uddannelsens afslutning. Målgruppe For at blive optaget på ungdomsuddannelsen skal eleven være mellem 16 og 25 år, have gennemført 10 års skolegang samt være diagnosticeret inden for autismespektret. For yderligere information om optagelse og målgruppe kontakt Team Rådgivning tlf eller Yderligere information Du er velkommen til at ringe for yderligere information eller aftale et besøg hos os på telefon: Adressen er Skanderborgvej 5, 4200 Slagelse. Du kan læse mere om ACV på 11

12 12

13 Rosenkilde Ungdomsuddannelse Livskompetencer ACV s mission er at skabe gode liv, og det primære mål på Rosenkilde Ungdomsuddannelse er derfor at styrke de unges livskompetencer, dvs. deres grundlag for at opnå succes og glæde i livet. De unge opnår livskompetencer gennem personlig, social og faglig udvikling, så de kan begå sig selvstændigt, deltage aktivt i voksenlivet og senere få mulighed for beskæftigelse eller videreuddannelse. Livskompetence-modellen Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer a Udvikling og livskompetencer 13

14 Almendannende del Afklaringsforløb Formål Formålet med afklaringsforløbet er i samarbejde med eleven at afdække, hvordan eleven ser sig selv i et fremtidigt voksenliv, herunder evt. uddannelse og job. I slutningen af forløbet udfærdiges en uddannelsesplan i samarbejde med eleven, UU-vejleder og evt. forældre. Indhold Følgende bliver afklaret under forløbet: l Støttebehov i forhold til daglige rutiner l Sociale kompetencer evt. dele af PAS-test l Faglige kompetencer: - Fag afsluttet med eksamen - Fagligt niveau i dansk, engelsk og matematik - PC-færdigheder - Læringsmæssige kompetencer: koncentrationsevne, planlægning, overblik og evne til at arbejde selvstændigt l Interesser samt fritidsbeskæftigelser l Tidligere arbejdserfaringer/praktikker evt. skrives elevens CV l Ønsker for fremtidigt arbejde l Praktikønsker l Kompetencer i forhold til praktik-/arbejdspladsen l Autismekendskab l Afprøvning af linjefag og valgfag samt afklaring af, hvilke der skal vælges Hjerne projekt 14

15 Almendannende del Krop og sundhed Formål Undervisningen i krop og sundhed har til formål at fremme elevens forståelse for og oplevelse af værdien af fysisk aktivitet og sunde vaner i forhold til øget fysisk og psykisk velvære. Eleven skal arbejde med at øge sin forståelse af sammenhængen mellem krop og psyke. Indhold Kropsforståelse l får viden om kroppens funktioner og opnår øget kropsbevidsthed l lærer elementær førstehjælp med mulighed for at tage et førstehjælpsbevis l bliver bevidst om sammenhængen mellem følelser og krop l bliver bevidst om sammenhængen mellem kost og krop Førstehjælp, anatomi, seksualvejledning, doping og rusmidlers virkning på kroppen, BMI-test samt følelser og kropsfornemmelser fx i forbindelse med angst, kost og energi. Sport og motion l afprøver forskellige måder at dyrke sport og motion på l tester og forbedrer sin kondition l øger sin bevidsthed om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og psykisk velvære l øger sin forståelse for samarbejde og fairplay Holdsport, samarbejdsøvelser, individuelle sportsformer, alternative motionsformer, Cooper-test, afslapningsøvelser samt besøg på idrætshøjskoler, idrætsklubber og fitnesscentre. Sundhed l styrker sin forståelse for, hvilken betydning sunde vaner, herunder kost og døgnrytme, har for den enkelte l styrker forståelsen for sammenhængen mellem sundhed og velvære Udveksling af erfaringer, sundhedstest og kostvejledning. 15

16 Almendannende del Socialfag Formål Socialfaget har som mål at fremme elevens personlige udvikling og selvværd samt mulighed for at kommunikere og agere i forskellige, sociale sammenhænge. Formålet er at støtte eleven til at øge sin grad af medbestemmelse og drage større ansvar for eget voksenliv. Indhold Selvforståelse og autisme l får viden om og forståelse for egen diagnose l bliver bevidst om egne ressourcer, muligheder og udviklingspotentialer l udarbejder individuelle strategier med henblik på at kompensere og øge selvstændigheden l bliver bevidst om egne stresssymptomer og stressfaktorer samt får strategier til stresshåndtering Gennemgang af diagnoser, relevant litteratur, udveksling af erfaringer, individuel vejledning samt udarbejdelse af egne strategier. Relationer l får forståelse for egne, sociale kompetencer l får mulighed for at udvikle egne, sociale kompetencer l lærer om forskellen på forskellige typer relationer og de sociale spilleregler, der knytter sig til disse l får redskaber til opbygning og vedligeholdelse af relationer Kortlægning af og læring om normer i forskellige, sociale sammenhænge, herunder internet-etikette. Kommunikation l styrker sin forståelse for og generelle evne til at kommunikere og agere i forskellige, sociale sammenhænge l udvikler personlige strategier i forhold til kommunikation i forbindelse med privatliv, uddannelse, arbejde og det offentlige system Samtaleteknikker, kropssprog, aflæsning af kommunikative koder, konflikthåndtering, jobsamtaler, samtaler med sagsbehandler, spørgeteknikker, aktiv lytning og demokratiske processer. 16

17 Fritidsliv l får kendskab til forskellige former for fritidsaktiviteter l får redskaber til at etablere eller finde egnede interessefællesskaber Afprøvning af forskellige fritidsaktiviteter i nærområdet samt etablering af kontakt til fritidsaktiviteter inden for egne interesseområder. Kultur og samfund Formål Undervisningen i kultur og samfund har til formål at styrke elevens mulighed for at deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i samfundet. Indhold Kulturoplevelser l får kendskab til forskellige, kulturelle tilbud både lokalt og nationalt og får lejlighed til at afprøve og opleve nogle af dem l bliver bekendt med de normer, der knytter sig til de enkelte kulturarrangementer får kulturarrangementerne sat ind i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng Teater, sportsarrangement, koncert, museumsbesøg, kunstudstilling og traditioner. Samfund l får indsigt i forskellige samfundsforhold, så eleven kan deltage så selvstændigt og aktivt i samfundet som muligt l får kendskab til rettigheder og pligter i samfundet både generelt og specifikt for den enkelte l får kendskab til og forståelse for det danske samfunds mangfoldighed Politiske forhold, demokrati, det offentlige system, retssystemet, religioner, medier, miljø, ungdomskultur og subkulturer. 17

18 Almendannende del Bo-undervisning Formål Bo-undervisning har til formål at styrke elevens muligheder for at kunne klare sig så selvstændigt som muligt i fremtidig bolig. Indhold Kost, indkøb og tilberedning Målet er, at eleven får: l kendskab til sund kost, ernæring og hygiejne l øget bevidsthed om hensigtsmæssige og økonomiske indkøb til den daglige husholdning l øgede færdigheder i at tilrettelægge, tilberede og anrette de daglige måltider l styrket bevidsthed om spisesituationen l øget bevidsthed om forbrug og miljø Kostpyramiden, 6 om dagen, kalorietælling, ernæringsbetingede sygdomme, hygiejnekursus, opbevaring af fødevarer, rengøring af komfur og køleskab, oprydning, opvask, affaldssortering, opskrifter, udarbejdning af indkøbsseddel, madprogrammer, form, farve og smag på maden, fremgangsmåde for brug af relevante køkkenredskaber, træning af færdigheder, samarbejde og sikkerhed, bordskik, højtider og traditioner. Rengøring, vedligeholdelse, praktiske gøremål og tøjvask l får øget kendskab til og erfaring med oprydning og rengøring i fremtidig bolig l får øget viden om og erfaring med andre praktiske gøremål i fremtidig bolig l kan vaske tekstiler i fremtidig bolig så selvstændigt som muligt Rengøring, anvendelse af egnede rengøringsmidler, arbejdsstillinger, sortering af vasketøj, dosering og brug af vaskemidler, brug af vaskemaskine, tørretumbler, tørrestativ, strygejern, lægge tøj sammen og på plads, evt. mærkning af skuffer og lignende til opbevaring, udskiftning af elpærer og sikringer, aflæsning af elmåler, afkalkning af husholdningsapparater, samling af møbler, ophæng af hylder, lejekontrakt samt hvem man kontakter, hvis noget går i stykker eller volder problemer. 18

19 Personlig pleje og hygiejne Målet er, at eleven opnår: l hensigtsmæssige rutiner i forhold til personlig hygiejne l bevidsthed om egen fremtræden Hud, hår og negle, tandbørstning, besøg af tandplejer og sundhedsplejerske, tidsbestilling hos læge og tandlæge, frisør og tøjvalg. Privatøkonomi Målet er, at er eleven øger sin: l forståelse for egen økonomi og sit kendskab til forskellige hjælpeinstanser l bevidsthed om eget støttebehov i forhold til at søge relevant hjælp Betaling og arkivering af regninger, skattepapirer, bankdokumenter, foredrag om økonomi og sociale ydelser, økonomiske tilskud, selvangivelse og årsopgørelse. Bo-former l opnår viden om forskellige bo-former og støttemuligheder l øger sin bevidsthed om eget støttebehov i fremtidig bolig l forstår sine rettigheder og forpligtigelser i fremtidig bolig Informationssøgning på nettet, besøge forskellige bo-former, bo-praktik, foredrag af personale eller beboere fra andre bo-institutioner, individuel vejledning og lejekontrakt. Spisestuen god mad og hygge 19

20 Specifikt målrettet del Musik Formål Undervisningen i musik har til formål at give eleven mulighed for at udvikle evnen til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik. Elevens selvtillid og selvværd søges styrket gennem succesoplevelser med musik, og elevens sociale færdigheder søges styrket gennem sammenspil og samvær omkring musikken. Indhold Sammenspil Målet er, at eleverne: l deltager i fælles, musikalsk udfoldelse l udfører enkle improvisationer og kompositioner i samarbejde med andre l udforsker og øver sig på forskellige instrumenter i forskellige musikgenrer l forstår og respekterer hinanden i sammenspilssituationen Valg af instrument, valg af numre og genre, sammenspil i band eller mindre konstellationer. Musikteori Målet er, at eleverne får kendskab til grundlæggende musikteori. Akkorder, skalaer, arrangementer, nodelæsning og musikanalyse. Lyd- og studieteknik Målet er, at eleverne: l får kendskab til de forskellige metoder at arbejde, indspille og mikse på i et musikstudie l får et grundlæggende kendskab til akustik l indspiller et nummer i musikstudiet Musikprogrammer, mikrofonteknik og korrekt indretning af musikstudie 20

21 Musik og medier l får kendskab til samspillet mellem lyd og levende billeder i filmmusik l får kendskab til, hvordan man producerer og instruerer en musikvideo l får kendskab til musikkens rolle, plads og virkemidler i medierne Vælge musik til filmklip, optage musikvideo, samtale og diskussion om fx musikvideoer, X-Factor, YouTube, nye strømninger osv. Musikkens verden i Danmark Målet er, at eleven får: l kendskab til forskellige, musikalske tilbud og muligheder l lejlighed til at afprøve og opleve nogle af dem Koncerter, følge et band back stage, opleve forskellige spillesteder og besøge musikforretninger. Musikhistorie Målet er at: l styrke elevens evne til at formidle musikoplevelser l øve aktiv lytning, når andre fremlægger l få et bredere kendskab til kunstnere og genrer inden for musikken i relation til musikhistorien og verdenshistorien Præsentation af forskellige band, lytning til musikeksempler, samtale og diskussion om forskellige genrer og tidsperioder. Levende lys og levende musik 21

22 Specifikt målrettet del Bevægelse og friluftsliv Indhold Bevægelse l får mulighed for oplevelser og fællesskab l afprøver forskellige former for fysiske aktiviteter l får mulighed for at udvikle og udfordre sig selv motorisk og flytte sine grænser Badeland/svømmehal, motionsrum, skøjtehal, idrætshøjskoler og bowling. Friluftsliv l får mulighed for at få forskelligartede oplevelser i naturen l afprøver forskellige måder at bruge naturen aktivt på l får mulighed for at udvikle sig socialt gennem samvær og samarbejde i naturen Vandreture, ture med naturvejleder, fugleture, fisketure, geocatching, roning, klatring og bål. Gode omgivelser til friluftsliv 22

23 Specifikt målrettet del Kreativ linje Formål Undervisningen på kreativ linje har til formål at give eleven mulighed for at udvikle sine kreative evner, udtrykke sig visuelt og styrke sin forestillingsevne. I det kreative værksted styrkes elevens evne til at forstå samspillet mellem idé, planlægning og udførelse. Eleven får desuden mulighed for at lære nye færdigheder i fremstilling af produkter og udvikle finmotorik og koordination. Elevens selvtillid og selvværd søges styrket gennem succesoplevelser. Indhold Kreativt værksted l får kendskab til og afprøver forskellige, kreative teknikker, både to- og tredimensionelle l får mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer og udtryksformer l planlægger og udfører projekter i samarbejde med andre l bliver præsenteret for forskellige kunstneres værker Tegning, maleri, skulptur, fotografering, billedbehandling, dukketeater, besøg på museer, gallerier, udstillinger og værksteder. Håndarbejde l får kendskab til og afprøver forskellige håndarbejds-teknikker l får mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer og udtryksformer l udvikler ideer ud fra inspirationskilder l arbejder med processen fra idé til færdigt produkt Strikning, hækling, julegaveværksted, syning, læderarbejde, knytning, smykkefremstilling og fernisering. Koncentration med malerpenslen 23

24 Specifikt målrettet del IT Formål Undervisningen i IT har til formål at vedligeholde og styrke elevens kompetencer inden for IT og internet i dagligdagen samt give eleven et generelt indblik i brugen af de forskellige programmer i Microsoft Officepakken. Undervisningen foregår semestervis, således at: 1. semester undervises der i PC-kørekort. 2. semester undervises der i udvidet PC-kørekort. 3. semester omhandler hjemmesider. Herefter startes der forfra med første semesters indhold igen. Indhold PC-kørekort Der er mulighed for at tage PC-kørekort på baggrund af undervisningen i følgende områder: Microsoft Office-pakken Målet er, at eleven lærer følgende programmer og funktioner at kende: l Word: standardfunktioner, skabeloner, tabeller og grafer, datafletning, sidehoved/-fod l Excel: celleformatering, datasortering, grundlæggende formler, sum, gennemsnit, grafer og diagrammer l PowerPoint: anvendelse af farver, skygger og rammer, skrifttyper samt organisationsdiagrammer l Access: design af en database, nøgledefinition, søgning og sortering i databaser, dataindtastning og -præsentation l Outlook: opsætning af konto, skrivning og videresendelse af mails, brug af kalender Styresystemet Windows Målet er, at eleven lærer at anvende Windows i dagligdagen. Flytning og kopiering af filer og mapper, opsætning af printere og at tage backup. IT og samfund l øger sin viden om grundlæggende begreber inden for IT l bliver bekendt med lovgivning og datasikkerhed l øger sin viden om opsætning af netværk og anvendelse af computere i det danske samfund 24

25 Udvidet PC-kørekort Elever, der allerede har et PC-kørekort, tilbydes et udvidet PC-kørekort, som gør brug af de mere avancerede funktioner i Office-pakken: l Word: index, bogmærker, krydshenvisninger, sammensatte dokumenter, makroer l Excel: pivot-tabeller, konsolidering, dynamiske tekster, data-validering l PowerPoint: flere diasshow i samme præsentation, brugerdefinerede animationer, indsætning af andre objekter (fx regneark), udgivelse af præsentation i Word l Access: databasedesign, rapporter, formularer, grafer, sortering, makroer Hjemmesider Undervisningen i hjemmesider giver eleven en forståelse af, hvordan en hjemmeside er bygget op, og hvordan man laver sin egen hjemmeside. Udviklingsforløbet for en hjemmeside gennemgås fra ide til det færdige produkt og udgivelse af hjemmesiden. Der undervises specifikt i webprogrammering (HTML, XML, CSS, ASP.NET samt C#), så eleven kan begynde at programmere sin egen hjemmeside. Undervisningen kommer omkring følgende emner: l Udviklingsforløb: analyse, design, udvikling, test l Hvordan opbygges en hjemmeside: farver, billeder, overskuelighed, menuer, hvilke data skal med?, design view, bagvedliggende koder, database l Programmeringssprog: HTML, XML, ASP.NET, C#, CSS Moderne IT faciliteter 25

26 Specifikt målrettet del Valgfag Formål Formålet med valgfagene er at genopfriske og øge den viden, eleven har erhvervet sig i folkeskolen. Undervisningen søger at styrke de teoretiske og praktiske forudsætninger, så eleven bedre kan anvende faget i sammenhænge, der vedrører elevens dagligliv. Eleven arbejder med at opnå kvalifikationer, der styrker hans eller hendes potentiale for at opnå et så selvstændigt voksenliv som muligt. Elevens selvtillid og selvværd søges styrket gennem succesoplevelser med valgfagsarbejdet, der som altid tager udgangspunkt i den enkelte elev. Indhold Dansk Målet er at: l genopfriske og øge danskkundskaberne med hensyn til læsning, skrivning, stavning og grammatik arbejde med kommunikation l understøtte læseglæde i forskellige medier Stave- og grammatikkursus, støtte til brug af IT-rygsækken, medier, biograf, teater, lytte til højtlæsning, frilæsning, faglitteratur, skønlitteratur, biblioteksbesøg med guidning, skrivning af breve, sms og , skriveværksted, lektiehjælp i relation til VUC, dialog, smalltalk og humor. Regning og matematik l genopfrisker og øger sine regne- og matematikkundskaber l anvender matematik i praksis De fire regnearter, titalssystemet, lommeregner, Excel, valuta, handel og indkøb, herunder prissammenligninger, rabatter, kilopriser, pengesystemet, geometri, rumfang, areal og omkreds, kalender, regning med tid, måneder og år, temperatur, gennemsnit og lektiehjælp i relation til VUC. Engelsk l genopfrisker og øger sine engelskkundskaber med hensyn til læsning, skrivning, stavning og grammatik l får træning i mundtlig engelsk l erhverver sig viden om kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande Dialoger, rollespil, oversættelser, grammatikøvelser, læse- og skriveøvelser, projekter på engelsk og lektiehjælp i relation til VUC. 26

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved 1 4.0 STU - forløb Ungdomsuddannelsen er en 3-årig uddannelse for de unge, der har afsluttet 10. klasse. Uddannelsen skal sikre en glidende overgang fra skole til arbejdslivet. Unge, der har afsluttet

Læs mere

Plejetestamente. Navn: CPR nr.:

Plejetestamente. Navn: CPR nr.: Plejetestamente Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser der

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Dagcenteret Karetmagerporten 2013

Kvalitetsstandarder for Dagcenteret Karetmagerporten 2013 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitetsog samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov

Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere