til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune"

Transkript

1 sted+sans til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse Forord og tak til... 7 Indledning Projektets struktur Visit i virkeligheden Fem kommuner, fem byer Sevel Auning Virklund Malling Hørning At vandre i byer Sprogsans En anden fortælling om byen Byvandring i Hørning. Teoretiske skitser Lokale udstillinger Lokale inspirationsdage Sagt og skrevet om STED+SANS Præsentation af kunstnere og formidlere Litteratur, links og inspiration sted+sans til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune Sted+Sans: Børnekulturhuset i Aarhus og Børnekultur Silkeborg 2014 Redaktion: Anne Line Svelle, Ghita Warrer, Pernille Helberg Stentoft Fotografier: Medvirkende børn, unge og voksne i STED+SANS og Preben Stentoft, Layout: Stine Bjerregård Tryk: Grafisk Service, Aarhus Kommune Kataloget er trykt i 500 eksemplarer. Kataloget kan hentes i en digital version på projektets blog sted+sans

3 4 sted+sans

4 Tak til STED+SANS vil gerne sige tak til 6. og 7. klasse fra Sevel skole, Johannes Mikkelsen fra Sevel, Hans Kurt fra Sevel Kro, Sevel Kirke, organist Charlotte Møller Nielsen, organist Anny Vistisen, Sevel Alderdomshjem, Vinderup Egnshistoriske Arkiv, Vinderup Bibliotek, 6.a og 6.b fra Rougsøskolen, Henning Millard og Wallin Feder fra Auning, Auning Kirke, organist Anni Dahlstrup Jensen, Sønderhald Egnsarkiv, Auning Kro, Auning Møntvask, Auning Bibliotek, Ørsted Bibliotek, Ørsted Kirke, 6.a og 6.b fra Virk lund Skole, Preben Strange og Erik Andreassen fra Virklund, Virklund Kirke, organist Lisbeth Sangill, Thorsøgården, Silkeborg Arkiv, Silkeborg Bibliotek, 6.x og 7.a fra Malling Skole, Svend Åge fra Malling, Beder-Malling Egnsarkiv, Beder-Malling Bibliotek, Malling Kirke, organist Winni Kilsgaard, organist Karen Louise Bünemann, Malling Plejehjem, Per Hauberg og Malling Bio, 6.x fra Bakkeskolen, 7.a fra Højboskolen, Hørning Kirke, organist Stig Torndyb, Annette fra Dukkehuset i Hørning, Hørning Egnsarkiv, Hørning Sognegård, Jens fra Hørning Mølle, Arosbazaren, Jette Sørensen, Dorte Vang Eggersen og Susanna Sommer. Forord Her er et katalog om STED+SANS. STED+SANS er et kulturprojekt for børn og unge. STED+SANS foldede sig ud i skoleåret 13/14 i fem mindre byer i Region Midt. STED+SANS handler om steder og sansning om at dykke ned i stederne, sanse dem, høre om dem, tænke på dem, udtrykke dem på vidt forskellige måder. Kataloget er tænkt som både fastholdelse og dokumentation af projektet og samtidig som inspiration til, hvordan man kan arbejde med steder, sansning og kunstneriske udtryk. Kataloget kan læses fra ende til anden, men kan også fint læses i bidder med indholdsfortegnelsen som ledetråd. På samme måde kan STED+SANS tages i bidder; små dele af projektet kan hives ud af sammenhængen, understreges, blæses op og videreudvikles. Kataloget hænger sammen med bloggen Her ligger også den elektroniske udgave af STED+SANS-kataloget. God fornøjelse. Anne Line Svelle, Børnekulturkoordinator i Aarhus Kommune Ghita Warrer, Børnekulturkonsulent i Silkeborg Kommune Pernille Helberg Stentoft, byvandrer og kulturformidler 6 sted+sans 2014 sted+sans

5 8 sted+sans 2014 sted+sans

6 Indledning Fem kommuner, fem byer Sevel (Holstebro Kommune) Auning (Norddjurs Kommune) Virklund (Silkeborg Kommune) Malling (Aarhus Kommune) Hørning (Skanderborg Kommune) Hvad er tanken bag, at projektet STED+SANS sætter et særligt formidlet møde op mellem børn og et lokalmiljø, som de tilsyneladende kender så godt? Det korte og overordnede svar er: Erfaringerne viser, at det reelle kendskab til nærområdet sjældent stikker særlig dybt, og at en formidlet genopdagelse og efterfølgende bearbejdning styrker børnenes kendskab og ejerskab til nærmiljøet. Undertitlen til STED+SANS er: til stede, hvor du bor. STED+SANS inddrager bevidst ikke QR koder og digitale medier. STED+SANS er et analogt møde i 3D, som forudsætter børnenes tilstedeværelse i det fysiske rum. Den sansemæssige, undersøgende og konkret skabende tilgang gennem sanse vandringer og work shops med professionelle kunstnere er således stærkt betonet i projektet. Denne tilgang åbner op for ny lokalhistorisk viden, nye oplevelser og udfolder helt nye læringsperspektiver. Baggrund STED+SANS tager afsæt i det arbejde med børn, unge og steder, der gennem nogle år har stået på i Aarhus Kommune og Silkeborg Kommune. Aarhus var i perioden modelkommune for forsøget Søge spor Sætte spor, hvor projekter med børn og arkitektur var omdrejningspunkt og har siden haft arkitektur og stedformidling som et særligt indsatsområde. Silkeborg Kommune har siden 2010 arbejdet med projektet EGNsART. Erfaringer fra disse projekter munder nu ud i STED+SANS. Fem kommuner, fem byer De fem kommuner, der deltager i STED+SANS, er spredt ud over Region Midtjylland. Hver kommune har udvalgt en by, hvor klasseforløbene med vandringer og workshops finder sted. Det eneste kriterium har været, at STED+SANS ikke finder sted i kommunens største by, da det ofte er her, der i forvejen er flest kulturtilbud til børn og unge. Klasseforløbene i STED+SANS er afviklet i følgende byer: Sevel (Holstebro Kommune) Auning (Norddjurs Kommune) Virklund (Silkeborg Kommune) Malling (Aarhus Kommune) Hørning (Skanderborg Kommune) Projektets bestanddele STED+SANS-forløbene består af en sansevandring og to efterfølgende workshops, hvor børnene arbejder sammen med kunstnere. Vandringen er tilrettelagt af kulturformidleren efter grundig research i lokalområdet. Vandringen sætter fokus på at opleve kendte og ukendte steder gennem alle sanser og forbinde børnenes hverdagserfaringer i lokalområdet med en indsigt i stedets særlige historie og stemning. Efterfølgende deltager børnene i workshops med professionelle kunstnere, hvor oplevelserne bearbejdes gennem billedkunst og lyrik. Der deltager to klasser fra 6. eller 7. årgang fra hver by. I vandringen er der fokus på at opleve et bestemt område gennem fortælling og sanseoplevelser, som giver børnene ny viden, overraskelser og nye oplevelser i et område, som de ellers kender godt. Herefter forankres oplevelse og indtryk i dialog med den professionelle kunstner til et selvstændigt værk gennem arbejdet i workshoppen. Børnenes arbejder i workshoppen er tegning, maleri, foto, skulptur eller lyrik alt efter hvem af de to kunstnere, der tager sig af den pågældende workshop. I tre af de del tagende kommuner har børnene desuden haft et kreativt møde med en professionel musiker, der med afsæt i mødet har komponeret musik til projektet. Der er ligeledes afviklet kompetenceudviklingsforløb, sådan at voksne (bibliotekarer, lærere og pædagoger), der ønsker at anvende metoden klædes på til at føre metoden videre til kollegaer og andre interesserede til gavn for endnu flere børn og unge. Forløbene er afsluttet med en udstilling på det lokale bibliotek eller den lokale sognegård, hvor også lokalområdets ressourcepersoner har været inviteret. Perspektiver Hensigten med STED+SANS og de understøttende elementer i projektet bloggen og filmene, der dokumenterer vandringerne, samt dette katalog er at motivere andre lokalområder i Region Midt til at arbejde med stedspecifikke metoder. Ønsket er, at STED+SANS medvirker til at sætte lys på det store potentiale, lokalmiljøerne og de mange lokale ressourcepersoner rummer. Et nyt blik på nærområdets ressourcer og historie udløser refleksion over området i forhold til deltagernes egen historie, deres familieforhold og tanker om fortid, nutid og fremtid. Det er et godt afsæt for et aktivt ejerskab til det sted, man bor. Med STED+SANS er der påbegyndt en rejse ind i Region Midts mindre kendte egne. Der er uendeligt mange temaer og historier og hemmeligheder og oplevelser, der ligger og venter derude i steder og egne. Der er simpelthen masser af ting og personer og steder at dykke ned i netop der, hvor du bor 10 sted+sans 2014 sted+sans

7 Øj, det er et legendarisk sted, det her. Jeg tager lige et billede. Deltager i STED+SANS Projektets struktur Vandring i lokalområdet Litteraturworkshop på skolen Billedkunstworkshop på skolen Udstilling i lokalområdet Visning af kortfilm fra vandringer Inspirationsdag i lokalområdet sted+sans

8 introduktion 14 sted+sans

9 Men så enkelt er det bare ikke. For samtidig kan jeg jo mærke klaustrofobien krible under huden, når jeg forestiller mig at hænge på familiens mursten og ikke selv kunne vælge, hvor og hvordan jeg vil bo. Susanna Sommer Visit i virkeligheden Af Susanna Sommer, radioværtinde og opdagelsesrejsende Egentlig har jeg bare altid gerne villet komme et sted fra. Det gør jeg selvfølgelig fra et bestemt postnummer (3140), en særlig horisont (Kullen i skumring) og fra et barndomshjem (morgenskrøbelige fødder på trappens kokostæppe). Men når jeg sammenligner med min veninde fra slægtsgården, så er jeg jo på det nærmeste hjemløs. Hendes familie har beboet matriklen i ni generationer. Tiptipoldefar har plantet den høje blodbøg, der hænger ud over havens bålplads, en fjern formoder har gruttet korn i den store rundede grårøde granitsten, de fandt i gulvet under en ombygning, og loftet bugner af gulnede numre af Familiejournalen, et-ørede bamser og hatte med kunstige syrener, som fortidens familieskygger har rørt, leget med, båret og bladret i. Hendes eksistens og identitet er bundet til noget fysisk. Til en bestemt plet på kloden, fuld af helt særlige fornemmelser de violette dværgsyreners overvældende forårsduft, trappens tredje knagende trin eller krystallysekronen, som familiens kvinder mødes omkring en gang om året for at sladre og pudse de mange hundrede prismer. I min nomadefamilie har vi ikke kunnet holde fast på noget i mere end en dekade eller to. Så er vi blevet skilt, er avanceret en socialklasse eller har kedet os og skiftet hjem. Fortiden er forsvund et i sorte plastsække og beløber sig i dag til en håndfuld nips, en grim guldmalet pindestol og et falmet fotografi af min forfader søkaptajnen, der giftede sig med en negerprinsesse på Tahiti og fik 13 børn. De står under tunge palmeblade et sted, jeg aldrig har været. Jeg hører ikke rigtig til nogen steder. Og her er det så, at Morten Korch-violinerne passende kan begynde at file, mens jeg tårevædet og nostalgisk begræder tabet af tryghed, forankring og hjemstavn og forbander nutidens omsiggribende flygtighed og rodløshed. Men så enkelt er det bare ikke. For samtidig kan jeg jo mærke klaustrofobien krible under huden, når jeg forestiller mig at hænge på familiens mursten og ikke selv kunne vælge, hvor og hvordan jeg vil bo. At være Sommers datter oppe fra gården kendt gennem generationer og ikke bare kunne gemme mig bag solbriller og købe ind i fred en tømmermændsramt lørdag formiddag. Jeg kan faktisk lide anonymiteten, forandringen og nye teltpæle med jævne mellemrum. Det er selve modernitetens krattende dynamiske spændingsfelt: Modsætningen mellem det langsomt kværnende traditionshjul, hvor slægter følger slægters gang med al den tryghed og håndfast socialisering, det nu medfører og så det flimrende pligtfrigjorte frie valg, hvor alt er muligt, men også ens eget fucking ensomme ansvar. Kloden er blevet lille. Vi kan skype med Tokyo, twitter udveksle med australske fårefarmere, udforske feriemålet med google- >> 16 sted+sans 2014 sted+sans

10 >> street view og se alverdens vilde dyr avle, spise og flå i super closeup Sansningerne gør det muligt på National Geographic. Det er et helt nyt udsyn og fuldstændig fantastisk, at man kan finde fæller, viden og oplevelser på tværs af kontinenterne. Men det flimrende, flydende virtuelle rum er også stedet by proxy det er hverken muld, mursten, mennesker eller mågeskrig, men bare billeder af dem. Og nu kan jeg jo ikke udtale mig på hele den vestlige civilisations vegne, men der er sket noget med mig de sidste 15 år. Jeg har fået stedslængsel. Efter vi kom på nettet, slægtsgården gik på tvangsauktion, og de fleste af os skriver hjemstavn i flertal, så vikler det regionale og globale sig ind og ud mellem hinanden i helt nye konstellationer, sammenstød og befrugtninger. Vi er blevet glokale og pendler mellem cyberverdensborgerskabet, hvor interesser og holdninger forbinder os og et voksende behov for en regional forankring, der gør os til noget særligt. Gastroturister fra hele verden strømmer til København for at smage på det nordiske landskab. Arkitekter lader stedernes historie skyde frem i og imellem de nye huse. Danske forfattere skriver om og fra provinsens afkroge - ikke med nostalgisk guldalderpatos, de udfolder stederne i al deres mangefacetterede skønne afskyelighed, fulde af muligheder, begrænsninger, storhed og småtskåren lukkethed. Alt det vi mennesker gør med og mod hinanden, men med hvert steds helt særlige tone og farve. Stedet er blevet vigtigt, fordi det ikke længere bare er der af sig selv. Så vi skaber vort livs lokaliteter om til steder med fortællinger. For det er først, når en bestemt plet på jorden er indtaget, oplevet og er blevet til en historie, at det virkelig er et sted. Og på et sted kan der ske noget magisk: Man kan mødes dem, der kommer fra og dem, der kommer til. Jeg laver stedsradio og har de sidste 7 år besøgt 161 danske steder og deres mennesker. I gennemsnit har jeg vel rejst et par pludselig at forstå en flig af de andres virkelighed, koble den til ens egen og spørge ind til historier og betydninger, man aldrig ville kunne researche sig til hjemme ved computeren. Susanna Sommer hundrede kilometer hver gang - alt i alt ca km. Det svarer til jordens omkreds ved ækvator. Der er noget poetisk ved tanken om at have rejst kloden rundt i Danmark. Med rutebiler og bumletog gennem istidsbakker, strandenge, stokroseidyller, krejlerbyer og betonørkner. For i virkeligheden er mangfoldigheden uendelig, også selv om man bare bevæger sig rundt på vores egen ene lille promille af jordens kvadratkilometer. Det er jo ikke universets mest originale opdagelse, at hvis man lytter ordentligt efter, så er ethvert menneske en fantastisk historie. Men jeg tror, at det er stederne, der har fået mig til at forstå det som andet og mere end pæne skåltaleord. Stedet ryster sin besøgende. Ryster en ud af de vante forestillinger og sender både hjerne og krop på en opdagelsesrejse, der skubber fordommene til side og tænder lysten til at forstå, hvordan ting og mennesker virkelig hænger sammen. Stedet har atmosfære. Det er en fysisk sanseoplevelse at træde ind i et kirkerum, ud på en klippeafsats, op på et høloft eller ned i lastrummet på et skib. Det er duft, fornemmelse, lyd, lys, fugtighed, varme, uhygge, velvære, ydmyghed. Kroppen går i forbindelse med stedet, og oplevelsen er pludselig forankret helt konkret i den fysiske verden, samtidig med at den tænder hele paletten af egne følelser, erindringer og fornemmelser. Når man sidder i radiostudiet er verden udenfor mest af alt en forestilling og man taler og interviewer om den i store letforståelige, overordnede termer. Når man står med hænderne begravet midt i virkeligheden, så er den altid helt anderledes, end man havde troet. Den er meget meget påtrængende og ikke til at putte ind i de forudsigelige kasser, man ellers rubricerer alting i. Udkantsdanmark siger vi for eksempel, og ser et indre billede af halvdøde byer, hvor Brugsen og skolen er lukket, og de forfaldne huse overtaget af tatoverede bistandsklienter med dårlige tænder og store hunde. Når man rejser gennem Danmark, opdager man, at statistikken måske nok kan påpege reelle demografiske problemer og sociale skævvridninger. Men på stedet er der et helt anderledes og meget mere varieret billede. For derude, i det nogen kalder udkanten, er der også fyldt med entreprenante arbejdsheste med et engagement og en virkelyst, man sjældent finder til kulturklassens københavnske middagsselskaber. Lolliker i gang med at hugge kæmpestatuer, molsboere, der får vigen til at bugne af skaldyr, nordvestjyder, som bandsat sørger for, at det gamle fyrtårn stadig kaster lys udover det buldrende Vesterhav eller nordsjællænderne, der har fået ejendomsmæglerne til at elske deres by ved hjælp af litteratur. Steder, som mennesker har gjort til en fortælling og til noget helt særligt for både indfødte, tilflyttere og mig, der kommer på besøg. Og på stedet tændes nysgerrigheden. Jeg er aldrig en bedre eller mere fimrehåret journalist, end når jeg står i en stald med lam løbende om fødderne og ammoniakduft i næsen eller sidder i en hoppende gummibåd fuld af muslingeliner. Det fremmede renser opfatteapparatet som en hvid tornado. Det kan være en mellemøstlig krydderduftende markedsplads, den amerikanske drive-in cafe eller en dansk grusvej. Pludselig flimrer hjernen af indtryk, sammenhænge, interaktioner eller undringer, som den kendte hjemlighed aldrig tænder. Sansningerne gør det muligt pludselig at forstå en flig af de andres virkelighed, koble den til ens egen og spørge ind til historier og betydninger, man aldrig ville kunne researche sig til hjemme ved computeren. Stedet bliver en bro mellem turisten og den indfødte, københavnersnuden og den vestjyske bonde eller mellem den voksne og børnene i den vakkelvorne hule i trækronen. Stedet åbner sig og dermed åbner det også os, der oplever det. Og lige der begynder en helt særlig og sjælden form for samtale den, der er lige så nuanceret, kompleks og mangesidet, som livet nu engang er Om Susanna Sommer Susanna Sommer er radioproducent og har siden 2007 været vært på P1-programmet Stedsans, der hver uge undersøger et sted i Danmark fra Gedser til Skagen og fra slot til hytte. Hun er blevet bidt af en haj for åben mikrofon og har rapporteret fra pløjemarker, herberger, elbåde, hunde slæder, fyrtårne, fixerum, badeanstalter, muslingemarker og toppen af Lillebæltsbroen Find hende her https://twitter.com/susannasommer 18 sted+sans 2014 sted+sans

11 20 sted+sans

12 Sevel Sevel er en grøn by i et bakket nordvestjysk landskab. I udkanten af byen ligger Æ gjæv, en slugt fra istiden med et rigt dyreliv og en bæk, der snor sig dybest nede. Lidt uden for byen ligger Hjerl Hede, Flyndersø, Stubbergårdsø og ruinen af Stubber Kloster. Man når ruinen ad en sumpet eng med køer; det er en særlig tur at gå. Fra Sevel fører vejene til Holstebro, Struer, Vinderup og Skive. Sevel kaldes byen med de tre k er. Kirken, som er opført i slutningen af 1100-tallet, ligger side om side med kroen og købmanden. Der findes mange anekdoter om de tre steder. Den vildeste fra kirken handler om Iver Juel, herremanden fra Stubber kloster, som i 1554 lod nabokirken i Trandum nedrive for at genbruge materialerne til en udvidelse af Sevel Kirke. Det siges, at den historie i flere hundrede år skabte splid mellem de to byer, og det siges, at folk fra Trandum fortsat kan finde på at sætte sig i den del af Sevel Kirke, som er bygget af materialer fra Trandum. Der findes et alderdomshjem i Sevel, skænket til byen af et fraflyttet bysbarn i 1930 erne, og der findes et klokkespil i kirketårnet, skænket af samme person. Morgen, middag og aften sender klokkespillet tindrende toner ud over hustagene. Byens historie fylder meget i Sevel, blandt andet takket være P. K. Hofmansen og hans kassevis af notater, der i dag findes i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Hofmansen voksede op i Trandum, men boede det meste af sit liv i København, hvor han arbejdede som arkivar. Han nåede at skrive sedler med notater om Sevel sogns historie og desuden to små bøger om byen. Sevel ligger i Holstebro Kommune og har cirka 500 indbyggere 22 sted+sans 2014 sted+sans

13 Sevel børns fotografier 24 sted+sans 2014 sted+sans

14 Auning I gamle dage snoede landevejen mellem Randers og Grenå sig gennem Auning. Landevejen var vigtig for transport af både mennesker og varer på egnen, da havnen i Randers Fjord ofte frøs til om vinteren i modsætning til havnen i Grenå. Auning hed tilbage i tiden Ohning og bestod af nogle få gårde og huse, der lå omkring kirken. Jorden var fattig, og folk var fattige. På herregården Gammel Estrup, som ligger et par kilometer uden for byen, levede herremændene og deres familier derimod et helt andet liv. Herregården har sat sit præg på området i mange hundrede år, blandt andet på Auning Kirke med ombygninger og inventar. Kirkens mægtige gravkapel fra slutningen af 1600-tallet rummer et pompøst epitafium i marmor til minde om kammerjunker Jørgen Scheel, der i sin tid var en af landets rigeste adelsmænd. Desuden er kapellet fyldt med kister, som rummer de jordiske rester af Jørgen Scheels efterkommere. I 1864 blev der indviet en ny snorlige landevej i byen. Den nye landevej var tosporet og del af et landsdækkende net af hovedlandeveje, der skulle føre til en bedre og mere sikker transport mellem byerne. Den nye landevej, Vejen, fik sammen med jernbanen, der kom til byen i 1876, stor betydning for Auning. Langs med vejen skød huse, butikker og fabrikker op, og byen voksede og udviklede sig. Auning ligger i et område defineret af Porsbakkerne, store skove, herregårdslandskab og levn efter tidligere tiders mosebrug. I starten af 1900-tallet flyttede en mand ved navn Laust Nielsen til Tværsige få kilometer fra Auning for at grave tørv. Laust Nielsen havde særlige evner udi at helbrede folk og skiftede i løbet af nogle år mosebruget ud med et virke som klog mand. Det siges, at folk fra hele landet valfartede til Den kloge mand i Tværsige for at blive helbredt for alverdens skavanker. Toget gjorde ligefrem holdt i Tværsige, hvis der var passagerer med, der ville konsultere Den kloge mand. Auning ligger i Norddjurs Kommune og har cirka indbyggere 26 sted+sans 2014 sted+sans

15 Auning børns fotografier 28 sted+sans 2014 sted+sans

16 ligger få kilomenter fra Silkeborg i et landskab af bakker, skove og søer. I gamle dage var Virklund en skovby, hvor mange arbejdede i og med skoven. Der VirklundVirklund var træskomænd, savværksmedarbejdere og landmænd, der i skoven fandt føde til deres dyr. Man ved, at der har boet mennesker i Virklund i mindst 1000 år. I 1200-tallet blev der bygget en kirke og anlagt en kirkegård. Begge dele er i dag for længst forsvundet. Den nuværende Virklund Kirke er fra 1994 og tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner. I 1300-tallet blev der bygget en fæstning i Virklund, et virke, midt i Thorsø. Der er fundet egetræsstolper i søen, der indikerer, at fæstningens grundplan var 5,5 x 5,5 meter. Tilbage i 1500-tallet lå der seks gårde i Virklund, og frem til 1950 erne boede der kun få hundrede mennesker i byen. Herefter skete der en vældig udvikling. Egnens bønder solgte jord fra gårdene, jorden blev udstykket i parceller, og på parcellerne anlagde man parcelhuse. I bakkerne øst for Thorsø ligger Duedal Bjerg, der med 117 meter er skovens højeste punkt. Duedal Bjerg gjorde i 1940 erne Virklund til skisportssted. På bjerget etablerede man et skihop, hvor der i en årrække blev afholdt konkurrencer med helt op til tilskuere. Det særlige landskab omkring Virklund har gennem tiden tiltrukket både turister og kunstnere. I slutningen af 1800-tallet, hvor mange malere tog fra hovedstaden til provins en for at male, kom Harald Foss til byen. Harald Foss var landskabs maler og professor på Kunstakademiet i København. Han tilbragte adskillige somre i Virklund i selskab med unge akademielever, og blev gode venner med den lokale lærer Sørensen, der selv var glad for at male. Der går flere historier om det venskab og om, hvordan det endte. Virklund ligger i Silkeborg Kommune og har cirka indbyggere 30 sted+sans 2014 sted+sans

17 Virklund børns fotografier 32 sted+sans 2014 sted+sans

18 Malling Malling hed for mange hundrede år siden Malend, hvilket betyder noget i retning af stedet med en stenet bakke. Navnet henviser muligvis til kirken, der ligger højt nordøst for den ældste del af landsbyen. Malling kirkegård er omtrent lige så gammel som kirken. I 1300-tallet blev kirkegården befæstet og dermed til en såkaldt folkeborg omgivet på alle sider af en høj kampestensmur. Udenfor muren løb en voldgrav, bortset fra mod nord, hvor der på den tid lå en sø eller mose. I kirkegårdens sydøstlige hjørne stod et forsvarstårn, der var meter højt og med to stokværk. En delvis rekonstruktion af tårnet findes på stedet i dag. Det er et særligt rum. På kirkegården i Malling findes et familiegravsted for Niels Jensen, og på Bredgade midt i byen findes en mindesten for samme mand. Niels Jensen kom som ung fra Saxild til Malling og fik stor betydning for byens udvikling i slutningen af 1800-tallet. Han opførte gården Karensminde, åbnede en stor købmandshandel, stod bag anskaffelsen af en dampmaskine og var med til at grundlægge jernbanen i 1884 og Malling Landbrugsskole nogle år senere. Siden jernbanen kom til byen, har Malling Kro ligget overfor stationen, og i det gamle afholdshotel på Bredgade har der siden 1943 været biograf. Malling Bio er et legendarisk lokalt samlingssted og tiltrækker biografgæster langvejs fra. I Malling findes et vandtårn fra 1922, der i en periode forsynede 150 husstande i byen med vand. Vandtårnet har i mange år været ude af drift, og står nu i en privat have. Det blev landskendt, da entertaineren Jacob Haugård i begyndelsen af 1990 erne sendte tv-udsendelser fra vandtårnet. Malling ligger i Aarhus Kommune og har cirka indbyggere 34 sted+sans 2014 sted+sans

19 Malling børns fotografier 36 sted+sans 2014 sted+sans

20 Hørning Hørning ligger midt mellem Aarhus og Skanderborg. Når man kører gennem byen ad den trafikerede landevej, er det ikke til at se, at den spreder sig vidt ud til begge sider. I gamle dage lå centrum af Hørning omkring landevejen med kirken, kroen og den gamle skole. Det ændrede sig, da jernbanen kom til byen i I området omkring stationen opstod en helt ny bydel med boliger, butikker og virksomheder. Den blev kaldt Hørning Stationsby og var byens nye centrum. Den gamle bydel fik herefter navnet Gammel Hørning. Da Centeret åbnede i slutningen af 1960 erne, flyttede centrum endnu en gang. Hørning er blevet kaldt en by i to etager. Der er et stort spring i terrænet fra Hørning Stationsby til Gammel Hørning, som ligger højere, som en slags 1. sal. Højdeforskellen ses tydeligt, når man står på gangbroen over banelegemet, hvorfra der er udsigt til stationsbyens huse fra omkring år 1900 og til skinnerne, der forsvinder mellem træerne i horisonten. I Hørning findes en næsten 300 år gammel Rytterskole. Den er oprettet af Frederik d. 4., der i 1720 erne oprettede i alt 241 rytterskoler i landets 12 rytterdistrikter. Rytterskolerne var for børn på landet, og undervisningen i dansk og kristendom var gratis. I sommeren 1859 blev Hørning hærget af en voldsom brand, som jævnede en stor del af byen med jorden. Få huse og gårde gik fri, blandt andet et lille stråtækt bindingsværkshus på Adslevvej 2A kaldet Dukkehuset. Huset er opført i 1675 og er Hørnings ældste beboelseshus. Hørning havde i gamle dage hele tre vindmøller og fem-seks vandmøller. Hørning Mølle, som er den sidste eksisterende vindmølle, er blevet byens vartegn og kan ses langvejs fra. Den var afbildet i det gamle byvåben, fra dengang Hørning var en selvstændig kommune. Hørning ligger i Skanderborg Kommune og har cirka indbyggere 38 sted+sans 2014 sted+sans

21 Hørning børns fotografier 40 sted+sans 2014 sted+sans

22 42 sted+sans

23 At vandre i byer Om at forberede byvandringer for børn og unge Af Pernille Helberg Stentoft Når jeg forbereder vandringer for børn og unge, ankommer jeg somme tider til byer, hvor jeg aldrig har været før. Sådan var det med flere af byerne i STED+SANS. Jeg havde aldrig før været i Sevel og Virklund, men havde været på flygtig gennemrejse i Auning, Malling og Hørning. Førstehåndsindtrykket af byen er det stærkeste. Det er her, det mest klare billede af byen melder sig, den rene fornemmelse. Når jeg slentrer omkring i en ny by, når jeg er ny i en by, er jeg på én gang vågen og doven. Jeg får tilfældigt øje på steder, jeg drages af dem, og ofte er det det enkelte sted, der afgør, hvor jeg dernæst bevæger mig hen. Det ene sted leder mig til det næste. Der er steder, jeg kredser om og vender tilbage til. Det er lidt ligesom at bruge en si. De steder, der ligger tilbage i min sted-si, vil jeg undersøge nærmere. Jeg bliver påvirket af stederne, og jeg lader mig påvirke af dem. Jeg ser på dem, mærker dem, dufter til dem, lytter. Når jeg har slentret rundt i byen i nogle dage og kredset om visse steder, går jeg på opdagelse i det lokalhistoriske arkiv. Som nu den formiddag i marts måned, hvor jeg besøgte et arkiv i en by, hvor der engang havde ligget en mægtig brødfabrik i fire etager. Jeg havde på mine slentre ture rundt i byen undret mig over tomten, der ligger centralt placeret mellem kirken og stationen. På tomten var der på det tidspunkt blegt græs efter vinteren, brombærkrat, spor efter hundeluftere og massevis af blå scillaer. På en mur ind mod nabohuset var der malet et hvidt hjerte, og i midten af hjertet stod der Malling. Derudover var der ikke meget at se. Og alligevel forekom det tydeligt, at her havde ligget noget engang, at noget var foregået her. Det viste sig, at det var her, brødfabrikken lå. Eller den formiddag i maj, hvor jeg sad i et andet arkiv, der ligger i kælderen under en skole fra 1970 erne. En venlig arkivmedarbejder hjalp mig med at finde gamle fotografier frem fra den by, hvor vandringen skulle finde sted. Pludselig kom han glædesstrålende hen og viste mig en håndskrevet skolebog fra 1830, der havde været brugt i undervisningen i byens gamle Rytterskole. Den begejstring, genstandens eget sprog og den direkte forbindelse tilbage i tiden kendetegner et arkivbesøg. Jeg holder meget af arkiver. Under besøget i arkivet eller under slentreturene rundt i byen kommer jeg ofte i kontakt med nogle, der kender byen ganske godt, og som ved meget om byen. Hvis jeg er heldig, vil dette stedkendte menneske gerne gå en tur med mig i byen for at vise mig nye steder og for at fortælle mig om de steder, jeg allerede er blevet nysgerrig på. Og bagefter ringer jeg måske til vedkommende for at spørge ind til et sted eller en historie, og måske fører det til, at vi må ud på endnu en bytur for at uddybe historierne. Der er steder, som er mere eller mindre skjulte. Der er for eksempel haver omgivet af høje hække eller døre, der ser ud som om, de ikke har været åbnet i mange år. De skjulte steder, de lidt hemmelige steder er tillokkende. Dem vil jeg altid gerne opleve. Så jeg banker på døre og råber Hallo, er der nogen og kigger ind i haver og lister rundt i baggårde. Jeg spørger også meget om vej, og der er venlige mennesker, som hjælper mig med at finde vej, og mennesker, som viser deres haver frem, låser hængelåse op, åbner døre til gamle >> 44 sted+sans 2014 sted+sans

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 STED+SANS til stede i dit nabolag Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 Baggrund og introduktion STED+SANS er udviklet på baggrund af en række projekter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store ønske - en tegnet fortælling om spirer Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store Ønske Forlaget Friske Spirer info @ friskespirer.dk www.forlagetfriskespirer.dk

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere