til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune"

Transkript

1 sted+sans til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse Forord og tak til... 7 Indledning Projektets struktur Visit i virkeligheden Fem kommuner, fem byer Sevel Auning Virklund Malling Hørning At vandre i byer Sprogsans En anden fortælling om byen Byvandring i Hørning. Teoretiske skitser Lokale udstillinger Lokale inspirationsdage Sagt og skrevet om STED+SANS Præsentation af kunstnere og formidlere Litteratur, links og inspiration sted+sans til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune Sted+Sans: Børnekulturhuset i Aarhus og Børnekultur Silkeborg 2014 Redaktion: Anne Line Svelle, Ghita Warrer, Pernille Helberg Stentoft Fotografier: Medvirkende børn, unge og voksne i STED+SANS og Preben Stentoft, Layout: Stine Bjerregård Tryk: Grafisk Service, Aarhus Kommune Kataloget er trykt i 500 eksemplarer. Kataloget kan hentes i en digital version på projektets blog sted+sans

3 4 sted+sans

4 Tak til STED+SANS vil gerne sige tak til 6. og 7. klasse fra Sevel skole, Johannes Mikkelsen fra Sevel, Hans Kurt fra Sevel Kro, Sevel Kirke, organist Charlotte Møller Nielsen, organist Anny Vistisen, Sevel Alderdomshjem, Vinderup Egnshistoriske Arkiv, Vinderup Bibliotek, 6.a og 6.b fra Rougsøskolen, Henning Millard og Wallin Feder fra Auning, Auning Kirke, organist Anni Dahlstrup Jensen, Sønderhald Egnsarkiv, Auning Kro, Auning Møntvask, Auning Bibliotek, Ørsted Bibliotek, Ørsted Kirke, 6.a og 6.b fra Virk lund Skole, Preben Strange og Erik Andreassen fra Virklund, Virklund Kirke, organist Lisbeth Sangill, Thorsøgården, Silkeborg Arkiv, Silkeborg Bibliotek, 6.x og 7.a fra Malling Skole, Svend Åge fra Malling, Beder-Malling Egnsarkiv, Beder-Malling Bibliotek, Malling Kirke, organist Winni Kilsgaard, organist Karen Louise Bünemann, Malling Plejehjem, Per Hauberg og Malling Bio, 6.x fra Bakkeskolen, 7.a fra Højboskolen, Hørning Kirke, organist Stig Torndyb, Annette fra Dukkehuset i Hørning, Hørning Egnsarkiv, Hørning Sognegård, Jens fra Hørning Mølle, Arosbazaren, Jette Sørensen, Dorte Vang Eggersen og Susanna Sommer. Forord Her er et katalog om STED+SANS. STED+SANS er et kulturprojekt for børn og unge. STED+SANS foldede sig ud i skoleåret 13/14 i fem mindre byer i Region Midt. STED+SANS handler om steder og sansning om at dykke ned i stederne, sanse dem, høre om dem, tænke på dem, udtrykke dem på vidt forskellige måder. Kataloget er tænkt som både fastholdelse og dokumentation af projektet og samtidig som inspiration til, hvordan man kan arbejde med steder, sansning og kunstneriske udtryk. Kataloget kan læses fra ende til anden, men kan også fint læses i bidder med indholdsfortegnelsen som ledetråd. På samme måde kan STED+SANS tages i bidder; små dele af projektet kan hives ud af sammenhængen, understreges, blæses op og videreudvikles. Kataloget hænger sammen med bloggen Her ligger også den elektroniske udgave af STED+SANS-kataloget. God fornøjelse. Anne Line Svelle, Børnekulturkoordinator i Aarhus Kommune Ghita Warrer, Børnekulturkonsulent i Silkeborg Kommune Pernille Helberg Stentoft, byvandrer og kulturformidler 6 sted+sans 2014 sted+sans

5 8 sted+sans 2014 sted+sans

6 Indledning Fem kommuner, fem byer Sevel (Holstebro Kommune) Auning (Norddjurs Kommune) Virklund (Silkeborg Kommune) Malling (Aarhus Kommune) Hørning (Skanderborg Kommune) Hvad er tanken bag, at projektet STED+SANS sætter et særligt formidlet møde op mellem børn og et lokalmiljø, som de tilsyneladende kender så godt? Det korte og overordnede svar er: Erfaringerne viser, at det reelle kendskab til nærområdet sjældent stikker særlig dybt, og at en formidlet genopdagelse og efterfølgende bearbejdning styrker børnenes kendskab og ejerskab til nærmiljøet. Undertitlen til STED+SANS er: til stede, hvor du bor. STED+SANS inddrager bevidst ikke QR koder og digitale medier. STED+SANS er et analogt møde i 3D, som forudsætter børnenes tilstedeværelse i det fysiske rum. Den sansemæssige, undersøgende og konkret skabende tilgang gennem sanse vandringer og work shops med professionelle kunstnere er således stærkt betonet i projektet. Denne tilgang åbner op for ny lokalhistorisk viden, nye oplevelser og udfolder helt nye læringsperspektiver. Baggrund STED+SANS tager afsæt i det arbejde med børn, unge og steder, der gennem nogle år har stået på i Aarhus Kommune og Silkeborg Kommune. Aarhus var i perioden modelkommune for forsøget Søge spor Sætte spor, hvor projekter med børn og arkitektur var omdrejningspunkt og har siden haft arkitektur og stedformidling som et særligt indsatsområde. Silkeborg Kommune har siden 2010 arbejdet med projektet EGNsART. Erfaringer fra disse projekter munder nu ud i STED+SANS. Fem kommuner, fem byer De fem kommuner, der deltager i STED+SANS, er spredt ud over Region Midtjylland. Hver kommune har udvalgt en by, hvor klasseforløbene med vandringer og workshops finder sted. Det eneste kriterium har været, at STED+SANS ikke finder sted i kommunens største by, da det ofte er her, der i forvejen er flest kulturtilbud til børn og unge. Klasseforløbene i STED+SANS er afviklet i følgende byer: Sevel (Holstebro Kommune) Auning (Norddjurs Kommune) Virklund (Silkeborg Kommune) Malling (Aarhus Kommune) Hørning (Skanderborg Kommune) Projektets bestanddele STED+SANS-forløbene består af en sansevandring og to efterfølgende workshops, hvor børnene arbejder sammen med kunstnere. Vandringen er tilrettelagt af kulturformidleren efter grundig research i lokalområdet. Vandringen sætter fokus på at opleve kendte og ukendte steder gennem alle sanser og forbinde børnenes hverdagserfaringer i lokalområdet med en indsigt i stedets særlige historie og stemning. Efterfølgende deltager børnene i workshops med professionelle kunstnere, hvor oplevelserne bearbejdes gennem billedkunst og lyrik. Der deltager to klasser fra 6. eller 7. årgang fra hver by. I vandringen er der fokus på at opleve et bestemt område gennem fortælling og sanseoplevelser, som giver børnene ny viden, overraskelser og nye oplevelser i et område, som de ellers kender godt. Herefter forankres oplevelse og indtryk i dialog med den professionelle kunstner til et selvstændigt værk gennem arbejdet i workshoppen. Børnenes arbejder i workshoppen er tegning, maleri, foto, skulptur eller lyrik alt efter hvem af de to kunstnere, der tager sig af den pågældende workshop. I tre af de del tagende kommuner har børnene desuden haft et kreativt møde med en professionel musiker, der med afsæt i mødet har komponeret musik til projektet. Der er ligeledes afviklet kompetenceudviklingsforløb, sådan at voksne (bibliotekarer, lærere og pædagoger), der ønsker at anvende metoden klædes på til at føre metoden videre til kollegaer og andre interesserede til gavn for endnu flere børn og unge. Forløbene er afsluttet med en udstilling på det lokale bibliotek eller den lokale sognegård, hvor også lokalområdets ressourcepersoner har været inviteret. Perspektiver Hensigten med STED+SANS og de understøttende elementer i projektet bloggen og filmene, der dokumenterer vandringerne, samt dette katalog er at motivere andre lokalområder i Region Midt til at arbejde med stedspecifikke metoder. Ønsket er, at STED+SANS medvirker til at sætte lys på det store potentiale, lokalmiljøerne og de mange lokale ressourcepersoner rummer. Et nyt blik på nærområdets ressourcer og historie udløser refleksion over området i forhold til deltagernes egen historie, deres familieforhold og tanker om fortid, nutid og fremtid. Det er et godt afsæt for et aktivt ejerskab til det sted, man bor. Med STED+SANS er der påbegyndt en rejse ind i Region Midts mindre kendte egne. Der er uendeligt mange temaer og historier og hemmeligheder og oplevelser, der ligger og venter derude i steder og egne. Der er simpelthen masser af ting og personer og steder at dykke ned i netop der, hvor du bor 10 sted+sans 2014 sted+sans

7 Øj, det er et legendarisk sted, det her. Jeg tager lige et billede. Deltager i STED+SANS Projektets struktur Vandring i lokalområdet Litteraturworkshop på skolen Billedkunstworkshop på skolen Udstilling i lokalområdet Visning af kortfilm fra vandringer Inspirationsdag i lokalområdet sted+sans

8 introduktion 14 sted+sans

9 Men så enkelt er det bare ikke. For samtidig kan jeg jo mærke klaustrofobien krible under huden, når jeg forestiller mig at hænge på familiens mursten og ikke selv kunne vælge, hvor og hvordan jeg vil bo. Susanna Sommer Visit i virkeligheden Af Susanna Sommer, radioværtinde og opdagelsesrejsende Egentlig har jeg bare altid gerne villet komme et sted fra. Det gør jeg selvfølgelig fra et bestemt postnummer (3140), en særlig horisont (Kullen i skumring) og fra et barndomshjem (morgenskrøbelige fødder på trappens kokostæppe). Men når jeg sammenligner med min veninde fra slægtsgården, så er jeg jo på det nærmeste hjemløs. Hendes familie har beboet matriklen i ni generationer. Tiptipoldefar har plantet den høje blodbøg, der hænger ud over havens bålplads, en fjern formoder har gruttet korn i den store rundede grårøde granitsten, de fandt i gulvet under en ombygning, og loftet bugner af gulnede numre af Familiejournalen, et-ørede bamser og hatte med kunstige syrener, som fortidens familieskygger har rørt, leget med, båret og bladret i. Hendes eksistens og identitet er bundet til noget fysisk. Til en bestemt plet på kloden, fuld af helt særlige fornemmelser de violette dværgsyreners overvældende forårsduft, trappens tredje knagende trin eller krystallysekronen, som familiens kvinder mødes omkring en gang om året for at sladre og pudse de mange hundrede prismer. I min nomadefamilie har vi ikke kunnet holde fast på noget i mere end en dekade eller to. Så er vi blevet skilt, er avanceret en socialklasse eller har kedet os og skiftet hjem. Fortiden er forsvund et i sorte plastsække og beløber sig i dag til en håndfuld nips, en grim guldmalet pindestol og et falmet fotografi af min forfader søkaptajnen, der giftede sig med en negerprinsesse på Tahiti og fik 13 børn. De står under tunge palmeblade et sted, jeg aldrig har været. Jeg hører ikke rigtig til nogen steder. Og her er det så, at Morten Korch-violinerne passende kan begynde at file, mens jeg tårevædet og nostalgisk begræder tabet af tryghed, forankring og hjemstavn og forbander nutidens omsiggribende flygtighed og rodløshed. Men så enkelt er det bare ikke. For samtidig kan jeg jo mærke klaustrofobien krible under huden, når jeg forestiller mig at hænge på familiens mursten og ikke selv kunne vælge, hvor og hvordan jeg vil bo. At være Sommers datter oppe fra gården kendt gennem generationer og ikke bare kunne gemme mig bag solbriller og købe ind i fred en tømmermændsramt lørdag formiddag. Jeg kan faktisk lide anonymiteten, forandringen og nye teltpæle med jævne mellemrum. Det er selve modernitetens krattende dynamiske spændingsfelt: Modsætningen mellem det langsomt kværnende traditionshjul, hvor slægter følger slægters gang med al den tryghed og håndfast socialisering, det nu medfører og så det flimrende pligtfrigjorte frie valg, hvor alt er muligt, men også ens eget fucking ensomme ansvar. Kloden er blevet lille. Vi kan skype med Tokyo, twitter udveksle med australske fårefarmere, udforske feriemålet med google- >> 16 sted+sans 2014 sted+sans

10 >> street view og se alverdens vilde dyr avle, spise og flå i super closeup Sansningerne gør det muligt på National Geographic. Det er et helt nyt udsyn og fuldstændig fantastisk, at man kan finde fæller, viden og oplevelser på tværs af kontinenterne. Men det flimrende, flydende virtuelle rum er også stedet by proxy det er hverken muld, mursten, mennesker eller mågeskrig, men bare billeder af dem. Og nu kan jeg jo ikke udtale mig på hele den vestlige civilisations vegne, men der er sket noget med mig de sidste 15 år. Jeg har fået stedslængsel. Efter vi kom på nettet, slægtsgården gik på tvangsauktion, og de fleste af os skriver hjemstavn i flertal, så vikler det regionale og globale sig ind og ud mellem hinanden i helt nye konstellationer, sammenstød og befrugtninger. Vi er blevet glokale og pendler mellem cyberverdensborgerskabet, hvor interesser og holdninger forbinder os og et voksende behov for en regional forankring, der gør os til noget særligt. Gastroturister fra hele verden strømmer til København for at smage på det nordiske landskab. Arkitekter lader stedernes historie skyde frem i og imellem de nye huse. Danske forfattere skriver om og fra provinsens afkroge - ikke med nostalgisk guldalderpatos, de udfolder stederne i al deres mangefacetterede skønne afskyelighed, fulde af muligheder, begrænsninger, storhed og småtskåren lukkethed. Alt det vi mennesker gør med og mod hinanden, men med hvert steds helt særlige tone og farve. Stedet er blevet vigtigt, fordi det ikke længere bare er der af sig selv. Så vi skaber vort livs lokaliteter om til steder med fortællinger. For det er først, når en bestemt plet på jorden er indtaget, oplevet og er blevet til en historie, at det virkelig er et sted. Og på et sted kan der ske noget magisk: Man kan mødes dem, der kommer fra og dem, der kommer til. Jeg laver stedsradio og har de sidste 7 år besøgt 161 danske steder og deres mennesker. I gennemsnit har jeg vel rejst et par pludselig at forstå en flig af de andres virkelighed, koble den til ens egen og spørge ind til historier og betydninger, man aldrig ville kunne researche sig til hjemme ved computeren. Susanna Sommer hundrede kilometer hver gang - alt i alt ca km. Det svarer til jordens omkreds ved ækvator. Der er noget poetisk ved tanken om at have rejst kloden rundt i Danmark. Med rutebiler og bumletog gennem istidsbakker, strandenge, stokroseidyller, krejlerbyer og betonørkner. For i virkeligheden er mangfoldigheden uendelig, også selv om man bare bevæger sig rundt på vores egen ene lille promille af jordens kvadratkilometer. Det er jo ikke universets mest originale opdagelse, at hvis man lytter ordentligt efter, så er ethvert menneske en fantastisk historie. Men jeg tror, at det er stederne, der har fået mig til at forstå det som andet og mere end pæne skåltaleord. Stedet ryster sin besøgende. Ryster en ud af de vante forestillinger og sender både hjerne og krop på en opdagelsesrejse, der skubber fordommene til side og tænder lysten til at forstå, hvordan ting og mennesker virkelig hænger sammen. Stedet har atmosfære. Det er en fysisk sanseoplevelse at træde ind i et kirkerum, ud på en klippeafsats, op på et høloft eller ned i lastrummet på et skib. Det er duft, fornemmelse, lyd, lys, fugtighed, varme, uhygge, velvære, ydmyghed. Kroppen går i forbindelse med stedet, og oplevelsen er pludselig forankret helt konkret i den fysiske verden, samtidig med at den tænder hele paletten af egne følelser, erindringer og fornemmelser. Når man sidder i radiostudiet er verden udenfor mest af alt en forestilling og man taler og interviewer om den i store letforståelige, overordnede termer. Når man står med hænderne begravet midt i virkeligheden, så er den altid helt anderledes, end man havde troet. Den er meget meget påtrængende og ikke til at putte ind i de forudsigelige kasser, man ellers rubricerer alting i. Udkantsdanmark siger vi for eksempel, og ser et indre billede af halvdøde byer, hvor Brugsen og skolen er lukket, og de forfaldne huse overtaget af tatoverede bistandsklienter med dårlige tænder og store hunde. Når man rejser gennem Danmark, opdager man, at statistikken måske nok kan påpege reelle demografiske problemer og sociale skævvridninger. Men på stedet er der et helt anderledes og meget mere varieret billede. For derude, i det nogen kalder udkanten, er der også fyldt med entreprenante arbejdsheste med et engagement og en virkelyst, man sjældent finder til kulturklassens københavnske middagsselskaber. Lolliker i gang med at hugge kæmpestatuer, molsboere, der får vigen til at bugne af skaldyr, nordvestjyder, som bandsat sørger for, at det gamle fyrtårn stadig kaster lys udover det buldrende Vesterhav eller nordsjællænderne, der har fået ejendomsmæglerne til at elske deres by ved hjælp af litteratur. Steder, som mennesker har gjort til en fortælling og til noget helt særligt for både indfødte, tilflyttere og mig, der kommer på besøg. Og på stedet tændes nysgerrigheden. Jeg er aldrig en bedre eller mere fimrehåret journalist, end når jeg står i en stald med lam løbende om fødderne og ammoniakduft i næsen eller sidder i en hoppende gummibåd fuld af muslingeliner. Det fremmede renser opfatteapparatet som en hvid tornado. Det kan være en mellemøstlig krydderduftende markedsplads, den amerikanske drive-in cafe eller en dansk grusvej. Pludselig flimrer hjernen af indtryk, sammenhænge, interaktioner eller undringer, som den kendte hjemlighed aldrig tænder. Sansningerne gør det muligt pludselig at forstå en flig af de andres virkelighed, koble den til ens egen og spørge ind til historier og betydninger, man aldrig ville kunne researche sig til hjemme ved computeren. Stedet bliver en bro mellem turisten og den indfødte, københavnersnuden og den vestjyske bonde eller mellem den voksne og børnene i den vakkelvorne hule i trækronen. Stedet åbner sig og dermed åbner det også os, der oplever det. Og lige der begynder en helt særlig og sjælden form for samtale den, der er lige så nuanceret, kompleks og mangesidet, som livet nu engang er Om Susanna Sommer Susanna Sommer er radioproducent og har siden 2007 været vært på P1-programmet Stedsans, der hver uge undersøger et sted i Danmark fra Gedser til Skagen og fra slot til hytte. Hun er blevet bidt af en haj for åben mikrofon og har rapporteret fra pløjemarker, herberger, elbåde, hunde slæder, fyrtårne, fixerum, badeanstalter, muslingemarker og toppen af Lillebæltsbroen Find hende her sted+sans 2014 sted+sans

11 20 sted+sans

12 Sevel Sevel er en grøn by i et bakket nordvestjysk landskab. I udkanten af byen ligger Æ gjæv, en slugt fra istiden med et rigt dyreliv og en bæk, der snor sig dybest nede. Lidt uden for byen ligger Hjerl Hede, Flyndersø, Stubbergårdsø og ruinen af Stubber Kloster. Man når ruinen ad en sumpet eng med køer; det er en særlig tur at gå. Fra Sevel fører vejene til Holstebro, Struer, Vinderup og Skive. Sevel kaldes byen med de tre k er. Kirken, som er opført i slutningen af 1100-tallet, ligger side om side med kroen og købmanden. Der findes mange anekdoter om de tre steder. Den vildeste fra kirken handler om Iver Juel, herremanden fra Stubber kloster, som i 1554 lod nabokirken i Trandum nedrive for at genbruge materialerne til en udvidelse af Sevel Kirke. Det siges, at den historie i flere hundrede år skabte splid mellem de to byer, og det siges, at folk fra Trandum fortsat kan finde på at sætte sig i den del af Sevel Kirke, som er bygget af materialer fra Trandum. Der findes et alderdomshjem i Sevel, skænket til byen af et fraflyttet bysbarn i 1930 erne, og der findes et klokkespil i kirketårnet, skænket af samme person. Morgen, middag og aften sender klokkespillet tindrende toner ud over hustagene. Byens historie fylder meget i Sevel, blandt andet takket være P. K. Hofmansen og hans kassevis af notater, der i dag findes i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Hofmansen voksede op i Trandum, men boede det meste af sit liv i København, hvor han arbejdede som arkivar. Han nåede at skrive sedler med notater om Sevel sogns historie og desuden to små bøger om byen. Sevel ligger i Holstebro Kommune og har cirka 500 indbyggere 22 sted+sans 2014 sted+sans

13 Sevel børns fotografier 24 sted+sans 2014 sted+sans

14 Auning I gamle dage snoede landevejen mellem Randers og Grenå sig gennem Auning. Landevejen var vigtig for transport af både mennesker og varer på egnen, da havnen i Randers Fjord ofte frøs til om vinteren i modsætning til havnen i Grenå. Auning hed tilbage i tiden Ohning og bestod af nogle få gårde og huse, der lå omkring kirken. Jorden var fattig, og folk var fattige. På herregården Gammel Estrup, som ligger et par kilometer uden for byen, levede herremændene og deres familier derimod et helt andet liv. Herregården har sat sit præg på området i mange hundrede år, blandt andet på Auning Kirke med ombygninger og inventar. Kirkens mægtige gravkapel fra slutningen af 1600-tallet rummer et pompøst epitafium i marmor til minde om kammerjunker Jørgen Scheel, der i sin tid var en af landets rigeste adelsmænd. Desuden er kapellet fyldt med kister, som rummer de jordiske rester af Jørgen Scheels efterkommere. I 1864 blev der indviet en ny snorlige landevej i byen. Den nye landevej var tosporet og del af et landsdækkende net af hovedlandeveje, der skulle føre til en bedre og mere sikker transport mellem byerne. Den nye landevej, Vejen, fik sammen med jernbanen, der kom til byen i 1876, stor betydning for Auning. Langs med vejen skød huse, butikker og fabrikker op, og byen voksede og udviklede sig. Auning ligger i et område defineret af Porsbakkerne, store skove, herregårdslandskab og levn efter tidligere tiders mosebrug. I starten af 1900-tallet flyttede en mand ved navn Laust Nielsen til Tværsige få kilometer fra Auning for at grave tørv. Laust Nielsen havde særlige evner udi at helbrede folk og skiftede i løbet af nogle år mosebruget ud med et virke som klog mand. Det siges, at folk fra hele landet valfartede til Den kloge mand i Tværsige for at blive helbredt for alverdens skavanker. Toget gjorde ligefrem holdt i Tværsige, hvis der var passagerer med, der ville konsultere Den kloge mand. Auning ligger i Norddjurs Kommune og har cirka indbyggere 26 sted+sans 2014 sted+sans

15 Auning børns fotografier 28 sted+sans 2014 sted+sans

16 ligger få kilomenter fra Silkeborg i et landskab af bakker, skove og søer. I gamle dage var Virklund en skovby, hvor mange arbejdede i og med skoven. Der VirklundVirklund var træskomænd, savværksmedarbejdere og landmænd, der i skoven fandt føde til deres dyr. Man ved, at der har boet mennesker i Virklund i mindst 1000 år. I 1200-tallet blev der bygget en kirke og anlagt en kirkegård. Begge dele er i dag for længst forsvundet. Den nuværende Virklund Kirke er fra 1994 og tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner. I 1300-tallet blev der bygget en fæstning i Virklund, et virke, midt i Thorsø. Der er fundet egetræsstolper i søen, der indikerer, at fæstningens grundplan var 5,5 x 5,5 meter. Tilbage i 1500-tallet lå der seks gårde i Virklund, og frem til 1950 erne boede der kun få hundrede mennesker i byen. Herefter skete der en vældig udvikling. Egnens bønder solgte jord fra gårdene, jorden blev udstykket i parceller, og på parcellerne anlagde man parcelhuse. I bakkerne øst for Thorsø ligger Duedal Bjerg, der med 117 meter er skovens højeste punkt. Duedal Bjerg gjorde i 1940 erne Virklund til skisportssted. På bjerget etablerede man et skihop, hvor der i en årrække blev afholdt konkurrencer med helt op til tilskuere. Det særlige landskab omkring Virklund har gennem tiden tiltrukket både turister og kunstnere. I slutningen af 1800-tallet, hvor mange malere tog fra hovedstaden til provins en for at male, kom Harald Foss til byen. Harald Foss var landskabs maler og professor på Kunstakademiet i København. Han tilbragte adskillige somre i Virklund i selskab med unge akademielever, og blev gode venner med den lokale lærer Sørensen, der selv var glad for at male. Der går flere historier om det venskab og om, hvordan det endte. Virklund ligger i Silkeborg Kommune og har cirka indbyggere 30 sted+sans 2014 sted+sans

17 Virklund børns fotografier 32 sted+sans 2014 sted+sans

18 Malling Malling hed for mange hundrede år siden Malend, hvilket betyder noget i retning af stedet med en stenet bakke. Navnet henviser muligvis til kirken, der ligger højt nordøst for den ældste del af landsbyen. Malling kirkegård er omtrent lige så gammel som kirken. I 1300-tallet blev kirkegården befæstet og dermed til en såkaldt folkeborg omgivet på alle sider af en høj kampestensmur. Udenfor muren løb en voldgrav, bortset fra mod nord, hvor der på den tid lå en sø eller mose. I kirkegårdens sydøstlige hjørne stod et forsvarstårn, der var meter højt og med to stokværk. En delvis rekonstruktion af tårnet findes på stedet i dag. Det er et særligt rum. På kirkegården i Malling findes et familiegravsted for Niels Jensen, og på Bredgade midt i byen findes en mindesten for samme mand. Niels Jensen kom som ung fra Saxild til Malling og fik stor betydning for byens udvikling i slutningen af 1800-tallet. Han opførte gården Karensminde, åbnede en stor købmandshandel, stod bag anskaffelsen af en dampmaskine og var med til at grundlægge jernbanen i 1884 og Malling Landbrugsskole nogle år senere. Siden jernbanen kom til byen, har Malling Kro ligget overfor stationen, og i det gamle afholdshotel på Bredgade har der siden 1943 været biograf. Malling Bio er et legendarisk lokalt samlingssted og tiltrækker biografgæster langvejs fra. I Malling findes et vandtårn fra 1922, der i en periode forsynede 150 husstande i byen med vand. Vandtårnet har i mange år været ude af drift, og står nu i en privat have. Det blev landskendt, da entertaineren Jacob Haugård i begyndelsen af 1990 erne sendte tv-udsendelser fra vandtårnet. Malling ligger i Aarhus Kommune og har cirka indbyggere 34 sted+sans 2014 sted+sans

19 Malling børns fotografier 36 sted+sans 2014 sted+sans

20 Hørning Hørning ligger midt mellem Aarhus og Skanderborg. Når man kører gennem byen ad den trafikerede landevej, er det ikke til at se, at den spreder sig vidt ud til begge sider. I gamle dage lå centrum af Hørning omkring landevejen med kirken, kroen og den gamle skole. Det ændrede sig, da jernbanen kom til byen i I området omkring stationen opstod en helt ny bydel med boliger, butikker og virksomheder. Den blev kaldt Hørning Stationsby og var byens nye centrum. Den gamle bydel fik herefter navnet Gammel Hørning. Da Centeret åbnede i slutningen af 1960 erne, flyttede centrum endnu en gang. Hørning er blevet kaldt en by i to etager. Der er et stort spring i terrænet fra Hørning Stationsby til Gammel Hørning, som ligger højere, som en slags 1. sal. Højdeforskellen ses tydeligt, når man står på gangbroen over banelegemet, hvorfra der er udsigt til stationsbyens huse fra omkring år 1900 og til skinnerne, der forsvinder mellem træerne i horisonten. I Hørning findes en næsten 300 år gammel Rytterskole. Den er oprettet af Frederik d. 4., der i 1720 erne oprettede i alt 241 rytterskoler i landets 12 rytterdistrikter. Rytterskolerne var for børn på landet, og undervisningen i dansk og kristendom var gratis. I sommeren 1859 blev Hørning hærget af en voldsom brand, som jævnede en stor del af byen med jorden. Få huse og gårde gik fri, blandt andet et lille stråtækt bindingsværkshus på Adslevvej 2A kaldet Dukkehuset. Huset er opført i 1675 og er Hørnings ældste beboelseshus. Hørning havde i gamle dage hele tre vindmøller og fem-seks vandmøller. Hørning Mølle, som er den sidste eksisterende vindmølle, er blevet byens vartegn og kan ses langvejs fra. Den var afbildet i det gamle byvåben, fra dengang Hørning var en selvstændig kommune. Hørning ligger i Skanderborg Kommune og har cirka indbyggere 38 sted+sans 2014 sted+sans

21 Hørning børns fotografier 40 sted+sans 2014 sted+sans

22 42 sted+sans

23 At vandre i byer Om at forberede byvandringer for børn og unge Af Pernille Helberg Stentoft Når jeg forbereder vandringer for børn og unge, ankommer jeg somme tider til byer, hvor jeg aldrig har været før. Sådan var det med flere af byerne i STED+SANS. Jeg havde aldrig før været i Sevel og Virklund, men havde været på flygtig gennemrejse i Auning, Malling og Hørning. Førstehåndsindtrykket af byen er det stærkeste. Det er her, det mest klare billede af byen melder sig, den rene fornemmelse. Når jeg slentrer omkring i en ny by, når jeg er ny i en by, er jeg på én gang vågen og doven. Jeg får tilfældigt øje på steder, jeg drages af dem, og ofte er det det enkelte sted, der afgør, hvor jeg dernæst bevæger mig hen. Det ene sted leder mig til det næste. Der er steder, jeg kredser om og vender tilbage til. Det er lidt ligesom at bruge en si. De steder, der ligger tilbage i min sted-si, vil jeg undersøge nærmere. Jeg bliver påvirket af stederne, og jeg lader mig påvirke af dem. Jeg ser på dem, mærker dem, dufter til dem, lytter. Når jeg har slentret rundt i byen i nogle dage og kredset om visse steder, går jeg på opdagelse i det lokalhistoriske arkiv. Som nu den formiddag i marts måned, hvor jeg besøgte et arkiv i en by, hvor der engang havde ligget en mægtig brødfabrik i fire etager. Jeg havde på mine slentre ture rundt i byen undret mig over tomten, der ligger centralt placeret mellem kirken og stationen. På tomten var der på det tidspunkt blegt græs efter vinteren, brombærkrat, spor efter hundeluftere og massevis af blå scillaer. På en mur ind mod nabohuset var der malet et hvidt hjerte, og i midten af hjertet stod der Malling. Derudover var der ikke meget at se. Og alligevel forekom det tydeligt, at her havde ligget noget engang, at noget var foregået her. Det viste sig, at det var her, brødfabrikken lå. Eller den formiddag i maj, hvor jeg sad i et andet arkiv, der ligger i kælderen under en skole fra 1970 erne. En venlig arkivmedarbejder hjalp mig med at finde gamle fotografier frem fra den by, hvor vandringen skulle finde sted. Pludselig kom han glædesstrålende hen og viste mig en håndskrevet skolebog fra 1830, der havde været brugt i undervisningen i byens gamle Rytterskole. Den begejstring, genstandens eget sprog og den direkte forbindelse tilbage i tiden kendetegner et arkivbesøg. Jeg holder meget af arkiver. Under besøget i arkivet eller under slentreturene rundt i byen kommer jeg ofte i kontakt med nogle, der kender byen ganske godt, og som ved meget om byen. Hvis jeg er heldig, vil dette stedkendte menneske gerne gå en tur med mig i byen for at vise mig nye steder og for at fortælle mig om de steder, jeg allerede er blevet nysgerrig på. Og bagefter ringer jeg måske til vedkommende for at spørge ind til et sted eller en historie, og måske fører det til, at vi må ud på endnu en bytur for at uddybe historierne. Der er steder, som er mere eller mindre skjulte. Der er for eksempel haver omgivet af høje hække eller døre, der ser ud som om, de ikke har været åbnet i mange år. De skjulte steder, de lidt hemmelige steder er tillokkende. Dem vil jeg altid gerne opleve. Så jeg banker på døre og råber Hallo, er der nogen og kigger ind i haver og lister rundt i baggårde. Jeg spørger også meget om vej, og der er venlige mennesker, som hjælper mig med at finde vej, og mennesker, som viser deres haver frem, låser hængelåse op, åbner døre til gamle >> 44 sted+sans 2014 sted+sans

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B HVAD NU HVIS Hvis Holbæk ikke var en by, så ville min ged falde om. Hvis Randers blev overtaget af fisk, så ville jeg pisse på et træ. Hvis jeg var

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14

STED+SANS. til stede i dit nabolag. Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 STED+SANS til stede i dit nabolag Et pilotprojekt for børn og unge i Region Midtjylland LÆRERVEJLEDNING Skoleåret 2013/14 Baggrund og introduktion STED+SANS er udviklet på baggrund af en række projekter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin Trine Bjerre & Kirsten Ruth Oskar i Legeland Forlaget Den lille Delfin Oskar i Legeland af Trine Bjerre & Kirsten Ruth 2014 1. udgave, 1. oplag isbn-13: 978-87-996221-3-9 Tekst & Lay-out: Trine Bjerre

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

AEU-2 DANSK / QALLUNAATUT FÆRDIGHEDSPRØVE MAJ 2014. Tidspunkt / Piffissaq: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 20.

AEU-2 DANSK / QALLUNAATUT FÆRDIGHEDSPRØVE MAJ 2014. Tidspunkt / Piffissaq: 13.00 14.00. Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 20. AEU-2 DANSK / QALLUNAATUT FÆRDIGHEDSPRØVE MAJ 2014 Tidspunkt / Piffissaq: 13.00 14.00 Ulloq misilitsiffik/dato: Tirsdag den 20. maj 2014 Ikiuutitut atorneqarsinnaasut / Hjælpemidler: - Oqaatsit / Ordbøger:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Hvad er det du siger -1

Hvad er det du siger -1 Hvad er det du siger -1 Guds ord skaber Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver ligesom, han har sagt sikken en magt Gud har, og hvor er det

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 1 Historien om Speedy En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 2 Hejsa Tamara. Ja, jeg synes lige jeg ville skrive og fortælle dig lidt om

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Vejens digte. Inger Jakobsen

Vejens digte. Inger Jakobsen Vejens digte Inger Jakobsen Caminoen i Spanien, maj 2011 EN LILLE VEJ En lille vej Hvid og lysende Med grønt græs i midten Og 1000 blomster oh -bare jeg skulle ned af den. Jeg kan næsten ikke dy mig VEJEN

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Karla er. Aktiv rundt i Danmark

Karla er. Aktiv rundt i Danmark Karla er Aktiv rundt i Danmark Karla kigger ud af staldvinduet. Gad vide, hvad der er derude i det, menneskene kalder Danmark? Hun spørger en af de ældste køer i stalden Kløver. Der er først og fremmest

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -1 I Guds hånd vokser jeg Mål: At give børn en forståelse for, at det er Gud, der lader os vokse. Når vi lægger vores liv i Guds hånd, kan han forme os helt efter sin plan, så vi kan blive

Læs mere

RØNTGEN. digte Daniel Boysen

RØNTGEN. digte Daniel Boysen RØNTGEN digte Daniel Boysen RØNTGEN Daniel Boysen og, 2015 Grafisk tilrettelæggelse Omslagsmaleri: Susser Vincentz Bogen er sat med Garamond Trykt hos ISBN: Til min far I MIN verden, som blomstrer, bærer

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere