Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, Spørgsmål til ansøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse."

Transkript

1 Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Spørgsmål til ansøgning Orientering om ændring af varmekilde til varmepumpe SV: Digital signatur Færdigmelding Påbegyndelse Re: Faktura - elektronisk + EAN nr. Center for IT og Digitalisering, e mail: Center for Børn, Unge og Familie, SV: HippHopp SV: Digital signatur Center for Børn, Unge og Familie, RE: Oplæg den 19. februar 2015 om forebyggelse færdigmelding og teknisk dokumentation Center for Børn, Unge og Forebyggelseskommuner_kontaktpersoner i Familie, kommunerne_jan15.xlsx Center for Børn, Unge og Familie, SV: DUÅ i dagplejen Bemærkninger til Næsby strand mail: Fællesorganisationens Boligforening EBK Huse A/S MONDAY CREATIVE ApS Holstebro Kommune

2 Kloak-færdigmelding SV: Skelbrønd Bekkasinvej 8, 4200 Slagelse mail: Kloak-færdigmelding + kloakplan Genfremsendelse af ansøgning om indretning af bolig i staldbygning Statiske beregninger og konstuktionsskitser Forespørgsel om VVM og redegørelse for fosfor m.m mail: arregimentets (GHR) skyde- og øvelsesoversigt for JAN mail: Anmodning om kopi af afgørelse m.m. vedrørende miljøgodkendelse mail: Flakkebjerg Stationsvej 3B - Spørgsmål til spildevandsplan for mail: Eletronisk ansøgning om glaslukning af altan Bemærkninger til Næsby Strand mail: Autismeboligerne - skema A brev fra skifteretten behandlet som Boudlæg - Sdr. Stationsvej Center for Kommunale Ejendomme Center for Kommunale Boet efter borger - brev fra skifteretten - Boudlæg Ejendomme Tilbagemelding på orientering Mail af 5/ fra borger - besvaret ved telefonsamtale 6/ Arkil A/S Slagelse Kloakservice Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste Dansk Anodiserings Industri A/S Skifteretten Skifteretten BoligKorsør

3 Rapport_Force_ pdf mail: VS: beskyttelsesrum Herluf Trollesvej Beredskab Rapport emissionsmålinger skorsten mail: Varsel om kortlægning mail: Telefonnotat Åbent brev til skolebestyrelsen og Ledelsen på Antvorskov skole.docx Center for Skole, Underskrevet lånedokument Smedegade 32 B, st. lejl. 14. Center for Økonomi, Lønsedler fra Børnehuset Nord - borger Lønsedler fra Børnehuset Nord - borger GENUDSENDELSE: Borgmestertur med bl.a. Klima, Energi og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen den 23. marts Reservér datoen! Danmarks Natufredningsforening Referat fra kontaktgruppemøde KG 8. december mail: Tegninger Færdigmelding Forespørgsel om mulighed for hastebehandling Dialog om forplejning Center for Vækst og Bosætning VS: Spor af rotter, 4200 Slagelse, Elmesvinget mail: A/S Mortalin Loppen Strandvejen høringssvar udvidet åbningstid

4 Tilbud II Gadekærsvej 3, Omø Klage vedr. manglende vedligeholdelse af dræn. Center for Sundhed og Omsorg, Tilbud II Fyrvej 15, Omø Bemærkninger om husets tilstand m.m Handlingsplan Slagelse Turistforening 2015.doc Center for Vækst og Bosætning Tilbud Gadekærsvej 3 og Fyrvej 15, Omø Borgmesterbrev vedr. Trap Danmark Færdigmelding og dokumentation for niveaufri adgang Bemærkninger til Næsby Strand mail: Rykker for svar mail: Mail til borger - Fyrvej 15 og Gadekærsvej 3, Omø Ansøgning om landzonetilladelse til dobbelt carport og brændeskur Orientering om opgravning af olietanke mail: Indsigelse 2 i forbindelse med EPM-møde til LP 1139, beboerne på Rønnebærvej tillæg til indsigelse 1 vedrørende lokalplan 1139 Indsigelse 1 i forbindelse med EPM-møde til LP 1139, beboerne på Rønnebærvej KL LETECH Machines

5 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Boligområde i Sørbymagle Øst Færdigmelding Ansøgning om nybygning af etageboliger Afmelding af tank mail: Ønske om oprensning mail: Tilmelding til møde - VS: Borgmester inviterer til møde OK fra borger til Vækst & Miljø - fakt mail: Henvendelse fra OF Mail til borger - Tak for tilbud, Gamlevej 50, Agersø Kvittering for modtagelse af mail Erstatning, arealer, Skovsø Å øvre del borger mail: Faktureringsgrundlag for december 2014 Slagelse xlsm mail: SV: Kongsmarkvej mail: VS: Danish Crown og Tulip Food Company - Undersøgelse af slam til jordbrugsformål mail: Danish Crown og Tulip Food Company.Undersøgelse af slam til jordbrugsformål.rapport 2013.pdf mail: Redegørelse for anvendelse Ansøgning om indretning af af bolig i staldbygning

6 Underskrevet aftale Slagelse Svømmeklub.pdf Center for service, Kultur og Fritid, Center for service, Kultur og Fritid, Underskrevet aftale Volleyklubben.pdf Kvittering for modtagelse af henvendelse Kvittering Indkaldelse af idéer og forslag til VVM for Omø Syd Havmøllepark Tak for din henvendelse til Langeland kommune Nyborg kommune kvitterring Sløjfning af boring mail: Status - sociale medier - sortér for fremtiden mail: Re: SV: Skelbrønd Bekkasinvej 8, 4200 Slagelse mail: Færdigmelding Re: Møllegården Kr. stillinge Ansøgning om opførelse af sommerhus med carport Påbegyndelse Vedr. dispensation for terrasse RE: Agersø, Krebsgården - vandhuller m.m mail: Re: SV: SV: SV: SV: SV: Ang- elmealle korsør Langeland Kommune Nyborg Kommune Rana Consult

7 Færdigmelding nedsivningsanlæg og tegning mail: Re: SV: Skelbrønd Bekkasinvej 8, 4200 Slagelse mail: Referat fra kredsrådsmødet 10. december 2014 samt mødedatoer for Lukning af KMC sag i By og Havns vejebod mail: Anmeldelse af indeklimaproblemer Rettelse til opførelsesdato Mail til MBBL - Brev om momsproblematik (Sct. Gertruds Stræde 4 og Kildemarksvej 22) Bemærkninger til partshøring fra nabo Center for Kommunale BMS - mobilkran Ejendomme Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation Rottetilhold-LIDL, Tårnborgsvej 150, 4220 Korsør mail: Kloak-påbegyndelse + kloakplan mail: Kopi af leveringsmeddelelse om levering af slam mail: Sletning af gl. notat på bygning Bekr TDC vedr opsigelse af telefonnummer borger Økonomisk beregning af slutudbetaling Center for Sundhed og Omsorg, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lejernes LO i Slagelse Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS Anticimex A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Villy Olsen A/S Miljøservice as TDC Erhverv

8 Økonomisk beregning af slutudbetaling Center for Sundhed og Omsorg, Mail fra Vestermose - ingen nye børn pr. januar Center for Børn, Unge og Vedr.: Forebyggelseskommune - forespørgsel om besøg i Familie, Slagelse Center for Kommunale o Anmodning om høringssvar Ejendomme Mail til HJ Gruppen vedr. Lundsgårdsvej 9 i Dalmose Center for Handicap og Psykiatri, Facader Fundamentsplan Hovedplan HJ Gruppen Kontrakt fra Fårdrup Center for Vækst og Bosætning Bemærkninger til naboorientering Ansøgning om opførelse af tilbygning til eksisterende industribygning HJ Huse AS Spørgsmål til støj Analyserapport til mail: Eurofins Miljø A/S Kvittering fra LLO LLO Spørgsmål til status

9 Supplerende oplysninger om sti samt dwg-fil Bilag til beredskabsplan mail: Supplerende tegning - Revideret plan Kloak-påbegyndelse + kloakplan Registreringsmeddelelse U Referencenr. S A Analyserapport mail: Kloak-påbegyndelse + kloakplan Entreprenør / Aut. kloakmester Villy Olsen A/S Geodatastyrelsen Højvang Laboratorier A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Villy Olsen A/S Handlingsplan Slagelse Turistforening 2015.doc Center for Vækst og Bosætning Bemærkninger som nabo Grundplan + snit A-A Principsnit B-B Lovliggørelse af overdækket terrasse på Rugvej 4, 4220 Korsør EDC BoligEksperterne Geoteknisk undersøgelse Facader Statiske beregninger Afløbsforhold mail: Ansøgning om lovliggørelse af udestue

10 analyseresultater på ws bioclean minirenseanlæg mail: Facader Ansøgning om tilladelse til ophængning af plakater mail: Afsætningsplan Udnyttelse af hele tagetage Afløbsforhold 135 C mail: Færdigmelding Afløbsforhold nr mail: Kloak-færdigmelding + kloakplan anm. om aktindsigt i opmåling af kolonihavehuse Afløbsforhold mail: Tilmelding til Møde på Badeanstalten mail: byraadssekretariatet.dk Afløbsforhold nr mail: Afløbsforhold 157 B mail: Afløbsforhold mail: Afløbsforhold mail: Afløbsforhold 125 A mail: Watersystems SjællandsBazaren Slagelse Kloakservice

11 Afløbsforhold 157 A mail: SV: Forhåndsdialog: Ny antenneposition - Næsbyskov Afløbsforhold 125 B mail: Afløbsforhold mail: Bemærkninger til registrering af afløbsforhold Mødedatoer i mail: byraadssekretariatet.dk Afløbsforhold mail: SV: Fotostandpunkter Omø Syd havmøllepark samt borgermøde Center for Børn, Unge og Familie, Vedr. lovændring vedr Kloak-færdigmelding + kloakplan Erklæring om teknisk dokumentation orienteringsbrev fra sareen om ledsagelse.pdf Center for Handicap og Psykiatri, Socialministeriet Bilag 1 - procedure for fundament + situationsplan Kloak-påbegyndelse + kloakplan Kloak-påbegyndelse + kloakplan

12 Kloak-påbegyndelse + kloakplan Kloak-påbegyndelse + kloakplan ATT00001.htm Center for Handicap og Psykiatri, Kloak-påbegyndelse + kloakplan Center for service, Kultur og Fritid, Ansøgning om førerkort Center for Arbejdsmarked og Integration, Brev om endelige driftslofter for 2015f.pdf Brev fra socialministeren til kommunerne Center for Handicap og Psykiatri, V2 varsel Ørnumvej 1, 4220 Korsør, matr.nr. 1rx Tårnborg Hgd., Korsør Jorder mail: Afløbsforhold nr. 135 B mail: Afløbsforhold mail: Socialministeriet Dokumentation for løn Center for Sundhed og Omsorg, Tegninger Mail til KMD boliglån Support vedr. forkert lånebeløb ønskes rettet Center for Økonomi, Beliggenhedsplan

13 Mail af 6/ fra Kontrolgruppen - borger er nu samboende Center for service, Kultur og Fritid, tif Mail fra BoligKorsør - udbetaling af overskydende beløb flytteafregning Center for Økonomi,

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150 Åben postliste 1. oktober 2012 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Skyggevurdering.pdf - tosn 9640 Ansøgers kommentarer.pdf - tosn 9640 Bemærkninger

Læs mere