Spil Master Mind. Indledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spil Master Mind. Indledning."

Transkript

1 side 1 af 16 Indledning. Spillet som denne rapport beskriver, indgår i et større program, der er lavet som projekt i valgfaget programmering C på HTX i perioden 9/11-98 til 12/1-99. Spillet skal give de forskellige deltagere i projektet en ide om hvordan man håndterer større programmer og koordinerer indsatsen omkring et projekt, der drejer sig om programmering. Det er også meningen at de forskellige deltagere skal blive mere øvede i at dokumentere programmer. Indholdsfortegnelse: Indledning Indholdsfortegnelse:... 1 Problemformulering Ideen med spillet Brugervejledning Skærmlayout Dokumentation for selve koden NS-diagrammer for Master mind Interface til Master Mind delen af programmet Konstanter brugt i programmet Variabler brugt i programmet Interne procedurer og funktioner brugt i programmet Konklusion Bilag Bilag 1. Selve koden Bilag 2. Test Program, brugt til at afprøve mm_unit med Bilag 3. Test-unit der nødvendig for at afprøve programmet

2 side 2 af 16 Problemformulering. Opgaven går ud på at designe et spil, der kan indgå i en større sammenhæng af spil. Hvilket spil skal det dreje sig om? Hvilket udseende skal spillet præsenteres med? Hvordan skal brugerinterfacet ellers være (indtastninger med videre)? Hvilke regler skal spillet følge? Hvordan bliver det integreret i en større sammenhæng med andre spil? Ideen med spillet. Ideen i spillet er, ligesom i det rigtige master mind, af man skal gætte en skjult kode. Koden består af f.x. 4 brikker med hver sin farve. Spillet kan gøres lettere eller sværere alt efter hvor mange brikker man skal gætte, hvor mange forskellige farver de må have, og om der må være flere af same farve. Spillet skal opbygges, så det kan arbejde på en DOS tekst-skærm. hvis der er problemer med at have det hele, kan skærmen udvides ved at arbejde med en 43-liniers skærm. Brugervejledning. Først gives en brugervejledning, der indeholder hvad spillet går ud på, og at man i spillet kan trykke F1 for hjælp. Først skal sværhedsgraden vælges. Der er 8 forskellige sværhedsgrader brikker, 4 farver, ingen ens brikker, 4 farver. med ens 3. 3 brikker, 6 farver ingen ens brikker, 6 farver med ens brikker, 5 farver, ingen ens brikker, 5 farver. med ens 7. 5 brikker, 7 farver ingen ens brikker, 7 farver med ens. Når man har valgt sværhedsgraden slettes skærmen og man får første forslag til kombination op på skærmen. Den kan man rette i ved at bladre hen over brikkerne med højre-/venstre-pil, og man kan skifte farven med op-/ned-pil. Når man er tilfreds med sit gæt taster man ENTER. Så angives på skærme hor mange rigtigt placerede og hvor mange derudover der af rigtige farver, men forkert placerede. Herefter starter man med næste gæt, med den kombination man gættede sidst. ESC bringer en ud af spillet, og tilbage i hovedmenuen. Man får muligheden for at fortryde, så man komme tilbage i spillet hvis man ikke taster Enter. F1 som sagt hjælp. F9 kan i første omgang bruges som snydetast, til at få den rigtige kombination frem på skærmen, dette kan være godt til test den skal i den rigtige version luses ud.

3 side 3 af 16 Alle andre taster skal give en beep. Når man gætter rigtigt får man en tillykkeskærm, og man skal taste enter, herefter kommer man tilbage i hovedmenuen. Hvis man ikke når at gætte rigtigt inden skærmen er fuld, får man en BUUH-skærm og man skal taste Enter. Efter endt spil kommer man tilbage til hovedmenuen (vælg hvilket spil). Skærmlayout. Indledningsskærm: M A S T E R M I N D Velkommen til Master Mind Du skal gætte en kombination af farvede brikker. Ved hvert gæt får du at vide hvor mange brikker der er rigtig farve og rigtigt placeret, og du får at vide hvor mange derudover, der har den rigtige farve, men er forkert placeret. Ønsker hjælp til hvordan spillet spilles, trykkes F1 i spillet. Spillet kan gennemføres i forskellige sværhedsgrader, som følger: 1. 3 brikker 4 farver uden ens 2. 3 brikker 4 farver med ens 3. 3 brikker 6 farver uden ens 4. 3 brikker 6 farver med ens.... Hjælpeskærm: M A S T E R M I N D H J Æ L P vælger brikken til venstre for (hvis der er flere). vælger brikken til højre for (hvis der er flere). vælger farven før den valgte. vælger farven efter den valgte. Esc afslutter spillet i utide F1 giver denne hjælpeskærm Enter godkender gættet Tast Enter for at komme tilbage til spillet.

4 side 4 af 16 Spil Skærm: M A S T E R M I N D 1. Gæt : 2 korrekte 1 farve 2. Gæt : 1 korrekt 2 farver 3. Gæt :.. Tillykke Skærm: M A S T E R M I N D Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Du nåede det på 4 gæt Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tast ENTER Sorry Skærm: M A S T E R M I N D Sorry din tumpe, du kunne ikke nå det inden for 12 gæt, så nu slutter festen. Tast ENTER Afbrydnings Skærm (i bunden af skærmen): Du afslutter nu spillet uden at fuldføre det. Tast ENTER

5 side 5 af 16 Dokumentation for selve koden. NS-diagrammer for Master mind. Disse NS-diagrammer beskriver ikke fuldt hvad der sker i hver enkelt linie, men giver en beskrivelse, der kan skabe overblik over hvordan mm fungerer. Proceduren mm er hovedrutinen, der kaldes fra hovedmenuen i programmet, den er rammen om master mind spillet. Skriv en startskærm Indlæs sværhedsgraden Indstil parametrene efter hvilken sværhedsgrad der er valgt Generer det skjulte gæt og start med ens farver Skriv op hvilket gæt det er Skriv hvordan gættet ser ud Reager på indtastning, og ret på gættet ud fra det Repetér indtil der tastes ENTER Test på om gættet er rigtigt, og skriv hvor mange der er korrekte Gem gættet i gamle gæt ud fra hvilket gæt det er (bruges til at reetablere efter hjælp). Repetér indtil spillet er færdigt eller bliver afbrudt Function test_rigtig kaldes, når brugeren har fået stillet sit gæt op, og rutinen tester først om hele gættet er korrekt, og derefter hvor mange der er rigtige, både helt rigtige og rigtig farve, men forkert placeret. Funktionen skriver hvor mange der er af hver. Sæt returværdien til sand Sæt tælleværdierne for rigtige og rigtig farve, men forkert placeret til nul Tæl alle brikkerne igennem Marker at brikken ikke er talt, hverken i gættet eller i den rigtige Er gættet som den rigtige kode for brikken? Nej Sæt returværdien til at være falsk Tæl alle brikkerne igennem med N som index Er brik N talt i den rigtige kode? Ja Tæl alle brikkerne igennem med I som index Er brik I talt i gættet? Ja Marker at brikken er talt, som rigtig og gæt Tæl antal rigtig i gættet op Er farven for rigtig index N = farven for gæt index I? Nej Marker brikken med index I er talt i gættet Marker brikken med index N er talt i de rigtige Tæl rigtig farve, men forkert placeret op Afslut tællingen med index I Skriv hor mange rigtige der er (rigtig farve på den rigtige placering) Skriv hvor mange der er af rigtig farve (en rigtig farve, men forkert placeret) Ja Nej Nej Ja

6 side 6 af 16 Procedure Hjaelp kan kaldes mens spillet er i gang. Det komplicerede i procedure er selvfølgelig ikke at få skrevet tekstskærmen op, men at få reetableret skærmen, når spillet skal gå videre. Slet skærmen og tegn en ramme Skriv hjælpeteksten Vent på ENTER Slet skærmen og tegn en ramme Tæl alle de foregående gæt igennem Skriv gæt nr. for det nummer og tekst Tegn gættet for det nummer Skriv hvor mange rigtige der er i gættet for det nummer Skriv gæt nr. for det gæt man er i gang med Procedure Initialiser skal sætte betingelserne for spillet op. Som parameter får den sværhedsgraden, så betingelserne sættes op efter det. Herefter genereres det skjulte gæt. Sæt antallet af brikker op efter den valgte sværhedsgrad Sæt antallet af farver op efter den valgte sværhedsgrad Sæt op om der må være ens efter den valgte sværhedsgrad Sæt det aktuelle gæt til nr. 0 Start tilfældigtals generatoren Tæl alle brikkerne igennem Lav et gæt for den aktuelle brik Er det tilladt med ens brikker? Ja Sæt op at der ikke er andre af det aktuelle gæt Tæl de foregående gæt igennem Er det aktuelle gæt = et af de foregående? Nej Sæt op at der er andre af det aktuelle gæt Er der andre af det aktuelle gæt? Nej Lav et gæt for den aktuelle brik Indtil der ikke er andre af det aktuelle gæt Sæt den gættede farve på brikken til blå Nej Ja Ja

7 side 7 af 16 Interface til Master Mind delen af programmet. Proceduren mm ligger i uniten mm_unit. Proceduren har ingen parametre. Uniten selv anvender funktionen svaerhed, der ligger i uniten svaer. Funktionen kaldes med en parameter, der angiver max sværhedsgrad, og funktionen returnerer et tal fra 1 til max, for sværhedsgraden. Hvis brugeren er kommet skævt ud af svaerhed kommer der 0 retur. Konstanter brugt i programmet. Konstanter der definerer rammerne for programmet max_gaet = 12; Det maksimale antal gæt på skærmen, og dermed i spillet. tot_brik = 5; Det største tal antal brikker kan sættes til. tot_farv = 7; Det største tal antal farver kan sættes til. max_svaer = 8; Antallet af sværhedsgrader der er i spillet. Variabler brugt i programmet. Der skal bruges et antal sæt af iabler, der kan indeholde et sæt brikker. rigtig : array [1..tot_brik] of byte; Indeholder den rigtige kombination. akt_gaet : array [1..tot_brik] of byte; Indeholder det aktuelle gæt. gl : array [1..max_gaet,1..tot_brik] of byte; Indeholder de gamle gæt (skal bruges hvis man har haft en hjælpeskærm fremme, til at skrive de gamle gæt op med). Der skal bruges et antal iabler, der definerer begrænsningerne i spillet (antal brikker og antal farver m.v.). Disse skal indstilles afhængigt af sværhedsgraden. max_brik : byte; Antallet af brikker i den aktuelle sværhedsgrad. max_farv : byte; Antallet af farver i den aktuelle sværhedsgrad. ens : boolean; Om det er tilladt med ens farver i gættet. Der skal bruges nogen arbejdsiable, mens man gætter. brik : byte; Angiver hvilken brik man arbejder med. gaet_nr : byte; Angiver hvilket gaet man er i gang med. faerdig : boolean; Markerer om spillet er færdigt. N : byte; Generel tælleiabel.

8 side 8 af 16 Interne procedurer og funktioner brugt i programmet. Procedure Ramme Sletter skærmen og laver en ramme omkring skærmen, hvor der står MASTER MIND i toppen. Procedure W_3y Skriver teksten på den ønskede linie i position 3. Procedure W_gaet Procedure Start_skaerm Function Test_rigtig Procedure Hjaelp Procedure Initialiser Procedure Sorry Procedure Tillykke Procedure mm Skriver det ønskede gæt på den ønskede linie på skærmen i position 15. Stiller en velkomstskærm op og forbereder til indtastning af sværhedsgraden Tester om gættet er rigtigt, beskrevet som NS-diagram. Returnerer sandt, hvis gættet er rigtigt. Opbygger hjælpeskærmen og venter på ENTER. Herefter reetableres skærmen med de gæt der er lavet. Stiller betingelserne op for spillet ud fra den valgte sværhedsgrad. Laver det rigtige (skjulte) gæt. Skriver en skærm med en beklagende meddelelse. Skriver en skærm med alle mulige lykønskninger, der kan klemmes ind på et skærmbillede. Hovedproceduren, der holder styr på hele programmet. Procedure Ss Stiller. Konklusion. Spillet Master mind er kommet til at fungere fint i et DOS-miljø. Der er fundet et brugerinterface der virker fornuftigt, og det virker umiddelbart let at gå til for andre. Spillet er testet som en unit, der kan afvikles fra et testprogram, men det er endnu ikke afprøvet sammen med andre spil.

9 side 9 af 16 Bilag. Bilag 1. Selve koden. unit mm_unit; interface { Det der skal kunne kaldes fra andre moduler. } Procedure mm; function e_read( indt : integer) : boolean; implementation { Koder der laver noget i det her modul. } uses crt, svaer; const max_gaet = 12; tot_brik = 5; tot_farv = 7; max_svaer = 8; pil_op = #72; pil_ned = #80; pil_ve = #75; pil_hoe = #77; F9 = #67; F1 = #59; sv_arr : array [1..max_svaer,1..3] of byte = { Brikker, Farver, ens} ( (3, 4, 0), (3, 4, 1), (3, 6, 0), (3, 6, 1), (4, 5, 0), (4, 5, 1), (5, 7, 0), (5, 7, 1) ); rigtig : array [0..tot_brik] of Byte; akt_gaet : array [0..tot_brik] of Byte; gl : array [1..max_gaet,0..tot_brik] of Byte; max_brik : byte; max_farv : byte; ens : boolean; gaet_nr : byte; brik : byte; N, I : byte; faerdig : boolean;

10 side 10 af 16 { Indtastningsrutine til heltal, der laver fejltjek på indtastningen. } function e_read( indt : integer) : boolean; ch : char; n : byte; st : string; code : integer; begin n := 0; st := ''; e_read := true; repeat ch := readkey; write(ch); case ch of #27 : begin e_read := false; exit; #13 : ; #8 : if n = 0 then write(#7) else begin write(' ',#8); dec(n); st := copy (st,1,length(st)-1); '0'..'9','-' : begin st := st + ch; inc(n); else write(#7,#8,' ',#8); until ch = #13; val(st, indt, code); { Renser skærmen og laver en nydelig ramme rundt om. } Procedure Ramme; n : byte; textbackground(black); textcolor(yellow); clrscr; write('é'); for n := 1 to 77 do write('í'); write('»'); for n := 2 to 24 do begin gotoxy(1,n); write('º'); gotoxy(79,n); write('º'); gotoxy(1,25); write('è'); for n := 1 to 77 do write('í'); write('¼'); gotoxy(27,1); write(' M A S T E R M I N D ');

11 side 11 af 16 { Skriver teksten fra 3. position på skærmen på linie y. } Procedure W_3y ( y: byte; tekst : string ); gotoxy(3,y); write(tekst); { Skriv gættet i parameteren på skærmen som farvede brikker. } { Parameteren y angiver hvor. } Procedure W_gaet (y : byte; gaet : array of byte); n: byte; for n := 0 to max_brik do begin gotoxy(n*2+15,y); textbackground(gaet[n]); write(' '); textbackground(0); write(' '); { Velkomstskærm, der forklarer hvem hvad hvordan, men absolut ikke hvorfor. } { Herefter vælges sværhedsgraden. } Procedure Start_Skaerm; n : byte; ; Ramme; textcolor(cyan); W_3y(3, 'Velkommen til Master Mind'); W_3y(5, 'Du skal gætte en kombination af farvede brikker'); W_3y(6, 'Ved hvert gæt får du at vide hvor mange brikker der er rigtig farve og'); W_3y(7, 'rigtigt placeret, og du får at vide hvor mange derudover, der har den'); W_3y(8, 'rigtige farve, men er forkert placeret.'); W_3y(10,'Ønsker du hjælp til hvordan spillet spilles, trykkes F1 i spillet.'); W_3y(12,'Spillet kan gennemføres med forskellige sværhedsgrader, som følger:'); for n := 1 to max_svaer do begin W_3y(12+n, 'Sværhed'); write(n:3); write(sv_arr[n,1]:4, ' brikker'); write(sv_arr[n,2]:3, ' farver'); if sv_arr[n,3] = 1 then write(' med ens') else write(' uden ens'); gotoxy(3,23);

12 side 12 af 16 { Funktion der tester om gættet i parameteren er rigtigt. } { Parameteren y angiver hvor på skærmen der skal skrives. } Function test_rigtig (y:byte; gaet : array of byte) : boolean; n, i : byte; korrekt : byte; farve : byte; talt : array [0..tot_brik] of boolean; g_talt : array [0..tot_brik] of boolean; test_rigtig := true; korrekt := 0; farve := 0; { Her tjekkes om alle er rigtige, og der registreres hvilke der er korrekte } for n := 0 to max_brik do begin talt[n] := false; g_talt[n] := false; if gaet[n] <> rigtig[n] then test_rigtig := false else begin talt[n] := true; g_talt[n] := true; korrekt := korrekt + 1; { Her tjekkes hvilke der er rigtig farve, men forkert placeret } for n := 0 to max_brik do if not talt[n] then begin for i := 0 to max_brik do if not g_talt[i] then begin if rigtig[n] = gaet[i] then begin talt[n] := true; g_talt[i] := true; farve := farve + 1; i := max_brik; { Her udskrives hvor mange af hver slags der er } gotoxy(26,y); write(korrekt:5); if korrekt = 1 then write(' korrekt ') else write(' korrekte'); write (farve:4); if farve = 1 then write(' farve ') else write(' farver'); { Testudskrift for n := 0 to max_brik do if talt[n] then write(' 1') else write(' 0'); write(' '); for n := 0 to max_brik do if g_talt[n] then write(' 1') else write(' 0'); }

13 side 13 af 16 { Procedure der skriver en hjælpeskærm, og når den er læst, reetableres } { skærmbilledet som det ud fra de gamle gæt. } Procedure Hjaelp; n : byte; dummy : boolean; Ramme; W_3y( 2, ' H J Æ L P'); textcolor(3); W_3y( 4, '<- vælger brikken til venstre for (hvis der er flere).'); W_3y( 5, '-> vælger brikken til højre for (hvis der er flere).'); W_3y( 6, chr(24)+' vælger farven før den valgte.'); W_3y( 7, chr(25)+' vælger farven efter den valgte.'); W_3y( 8, 'Esc afslutter spillet i utide.'); W_3y( 9, 'F1 giver denne hjælpeskærm.'); W_3y(10, 'Enter godkender farvekombinationen og går videre i spillet.'); W_3y(12, 'Tast Enter for at komme tilbage til spillet.'); readln; { Skærmen slettes og alt hvad der stod der før hjælpeskærmen skal skrives igen } Ramme; textcolor(15); { Vis de forgående gæt. } for n := 1 to gaet_nr - 1 do begin; gotoxy(3,n*2); Write('Gæt nr.', n:3, ' '); W_gaet(n*2, gl[n]); dummy := test_rigtig(n*2, gl[n]); { Vis det aktuelle gæt. } gotoxy(3,gaet_nr*2); Write('Gæt nr.', gaet_nr:3, ' '); W_gaet(gaet_nr*2, akt_gaet); { Procedure der sætter alle de grundlæggende iabler i spillet op, laver } { det skjulte gæt og nulstiller det indtastede gæt. } Procedure Initialiser(Svaer : byte); brugt : boolean; n, i : integer; if (svaer < 0) or (svaer > max_svaer) then svaer := 1; { Her adskilles ud fra sværhedsgrad } max_brik := sv_arr[svaer, 1] - 1; max_farv := sv_arr[svaer, 2]; ens := (sv_arr[svaer, 3] = 1); gaet_nr := 0; randomize; for n := 0 to max_brik do begin; rigtig[n] := random(max_farv) + 1; { Her genereres igen på samme brik, hvis ens = false } if not ens then begin repeat brugt := false; for i := 0 to n-1 do begin if rigtig[n] = rigtig[i] then brugt := true; if brugt then rigtig[n] := random(max_farv) + 1; until not brugt; akt_gaet[n] := 1;

14 side 14 af 16 { En procedure der er lavet udelukkende for at håne folk der ikke kan } { finde ud af at spille mastermind. } Procedure Sorry; Ramme; textcolor(cyan); w_3y(3, 'Sorry din tumpe, du kunne ikke nå det inden for '); write(max_gaet, ' gæt,'); W_3y(4, 'så nu slutter festen'); W_3y(6, 'Tast ENTER'); faerdig := true; { En procedure der markerer at man har vundet, og hvor mange gæt man brugte } Procedure Tillykke; Ramme; textcolor(red); for n := 0 to 2 do begin gotoxy(3,n+3); for i := 0 to 7 do write('tillykke '); W_3y(7, 'Du nåede det på '); write(gaet_nr, ' gæt.'); for n := 0 to 2 do begin gotoxy(3,n+9); for i := 0 to 7 do write('tillykke '); W_3y(13, 'Tast ENTER'); faerdig := true;

15 side 15 af 16 { mm er hovedproceduren i dette modul, det er den der kører hele spillet } { Master Mind. Først initialiseres, herefter stilles op til et gæt, så } { håndteres indtastningen, og til slut tjekkes om gættet OK, og om man } { er færdig med spillet. } Procedure mm; ch : char; Start_Skaerm; n := Svaerhed(max_svaer); if n > 0 then begin Initialiser(n); ramme; faerdig := False; repeat { Mens der endnu er gæt endnu } gaet_nr := gaet_nr + 1; gotoxy(3,gaet_nr*2); textcolor(15); Write('Gæt nr.', gaet_nr:3, ' '); brik := 0; repeat { mens gættet vælges } W_gaet(gaet_nr*2, akt_gaet); gotoxy(brik*2+15,gaet_nr*2); ch := readkey; case ch of { Esc : Afbryder spillet } #27 : begin gotoxy(3,23); Write('Du afslutter nu spillet uden at fuldføre det. Tast ENTER'); { Hvis man alligevel ikke vil afbryde, kan man fortryde med } { alt andet end Enter } ch := readkey; if ch = #13 then begin faerdig := true; clrscr; gotoxy(3,23); Write(' '); { Enter : Accepterer gættet som det er nu } #13 : for n := 0 to max_brik do gl[gaet_nr,n] := akt_gaet[n]; { Alle specialtaster } #0 : begin ch := readkey; case ch of pil_op : akt_gaet[brik] := (akt_gaet[brik] mod max_farv) + 1; pil_ned : if akt_gaet[brik] = 1 then akt_gaet[brik] := max_farv else akt_gaet[brik] := akt_gaet[brik] - 1; pil_hoe : if brik < max_brik then brik := brik + 1; pil_ve : if brik > 0 then brik := brik - 1; { snyd F9 : for n := 0 to max_brik do akt_gaet[n] := rigtig[n]; } F1 : hjaelp; else write(#7); { Beep ved fejlindtastning } else write(#7); { Beep ved fejlindtastning } until ch = #13; { Til det aktuelle gæt er afsluttet } if not faerdig then begin if test_rigtig (gaet_nr*2, akt_gaet) then Tillykke else if gaet_nr = max_gaet then Sorry; until faerdig; end.

16 side 16 af 16 Bilag 2. Test Program, brugt til at afprøve mm_unit med. program test; uses mm_unit; mm; readln; end. Bilag 3. Test-unit der nødvendig for at afprøve programmet. unit svaer; interface Function svaerhed(max_svaer : byte) : byte; implementation uses crt, mm_unit; Function Svaerhed(Max_Svaer : byte) : byte; temp : byte; begin Write('Indtast Sværhedsgrad : '); e_read(temp); svaerhed := temp; end.

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Math Snake. Afsluttende projekt. Andreas Kær Eriksen, Niclas Larsen og Jens Werner Nielsen. Klasse 3.4. 11. maj 2012. Informationsteknologi B

Math Snake. Afsluttende projekt. Andreas Kær Eriksen, Niclas Larsen og Jens Werner Nielsen. Klasse 3.4. 11. maj 2012. Informationsteknologi B Math Snake Afsluttende projekt Andreas Kær Eriksen, Niclas Larsen og Jens Werner Nielsen Klasse 3.4 11. maj 2012 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Manual til PC-CASH twin

Manual til PC-CASH twin Manual til PC-CASH twin Sidst opdateret: Januar, 2012 Side 2 af 71 Indholdsfortegnelse: Manual til PC-CASH twin... 1 Indholdsfortegnelse:... 3 Oversigt over PC-CASH twin... 5 Hoved-menuen... 6 Salgsfunktionen...

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewPOS 3 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewPOS 3 NewPOS 3 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Trivial Square Computerspil og HCI Projekt i Service og kommunikation Roskilde HTX 2006 Asger Munk Ballegaard Afleveret den 15/12 2006

Trivial Square Computerspil og HCI Projekt i Service og kommunikation Roskilde HTX 2006 Asger Munk Ballegaard Afleveret den 15/12 2006 Asger Munk Ballegaard Side 1 15-12-2006 Trivial Square Computerspil og HCI Projekt i Service og kommunikation Roskilde HTX 2006 Asger Munk Ballegaard Afleveret den 15/12 2006 Side 1 af 18 Asger Munk Ballegaard

Læs mere