FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152"

Transkript

1 FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt over lektionsnumre-/emner 3 Formål 4 Mål 4 Indhold 5 Tid 6 Midler 6 Særlige bestemmelser 6 Lektionsoversigter 7-12 Kontrolprøver 13-22

3 Oversigt over lektionsnumre/-emner: LEK 1 (60) 2 (60) 3 (120) 4 (30) 5 (60) 6 (60) 7 (60) 8 (30) 9 (30) 10 (60) 11 (120) 12 (90) EMNE STED PÅKL BEMÆRKNINGER Introduktion, anvendelse og præsentation af materiel Klasse M/84 DAG Opbevaringsbestemmelser, krypto, og Klasse M/84 DAG 1 udlevering af radioer Funktionering og manuel programmering af Klasse M/84 DAG 1 AN/PRC VHF/UHF Antenneteori, operatør Klasse M/84 DAG INVISIO S10 og repetition af PRR Klasse M/84 DAG Missionplan Klasse M/84 DAG Repetition Klasse M/84 DAG Wireless Clone Mode Klasse M/84 DAG Brug af VRC og TRC Klasse M/84 DAG Fejlfinding og vedligeholdelse Klasse M/84 DAG Signaløvelse Klasse/ M/84 DAG 2 TN Afsluttende prøve Klasse M/84 DAG

4 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152 A. FORMÅL 1. Gennem uddannelsen at give soldaten, alle de nødvendige forudsætninger for at kunne oprette, betjene og anvende hærens taktiske VHF radio Harris AN/PRC Gennem uddannelsen at styrke grundlaget, for den videre uddannelse i de senere øvelser. 3. At sætte soldaten i stand til under anvendelse af VHF radio Harris AN/PRC-152 mandbåren eller køretøjsmonteret at opnå forbindelse til en TOC eller et KMP KSN. 4. At give soldaten en sådan forståelse for grundlæggende VHF antenne teori, at denne kan fastlægge årsager til dårlig eller manglende forbindelse, samt videregive dette til andre. 5. At give soldaten en sådan holdning, at denne af egen drift betjener og vedligeholder AN/PRC-152 korrekt og dermed, gennem sit personlige eksempel, medvirker til kollegaernes korrekte betjening og vedligeholdelse. B. MÅL Ved uddannelsens afslutning skal soldaten i kunne adskille, samle, betjene, vedligeholde og fejlfinde på hærens taktiske VHF radio Harris AN/PRC-152, mandbåren og køretøjsmonteret. Soldaten skal ligeledes kunne anvende radioen til at opnå forbindelse til en TOC eller et KMP KSN. Til rådighed har soldaten en VHF radio AN/PRC-152 mandbåren og køretøjsmonteret, PC, batterier og de for uddannelsen nødvendige hjælpemidler. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan adskille, samle og betjene AN/PRC-152, for herefter at indstille en manuel frekvens - som kursist demonstrerer egen vilje til at overholde sikkerhedsbestemmelserne gældende for AN/PRC med egne ord kan forklare hvad forskellen er på VHF og UHF - kan forbinde AN/PRC-152 til SOTAS i en given køretøjsinstallation, således at den indgår sammen med de øvrige radioer på intercomsystemet - kan opnå forbindelse til en TOC eller et KMP KSN fra en mandbåren AN/PRC af egen drift kan vedligeholde og rengøre AN/PRC består slutkontrollen med karakteren 3,0

5 C. INDHOLD Ved uddannelsens afslutning skal soldaten have gennemført uddannelse på hærens taktiske VHF radio AN/PRC-152 herunder: 1. Kunne: - samle, adskille og betjene hærens taktiske radio AN/PRC-152, - under samling af AN/PRC-152 anvender huskeordet BAM, - gennemføre en radio test, - opnå forbindelse til en TOC eller et KMP KSN fra en mandbåren AN/PRC- 152, - forklare forskellen på Plain Text og Cipher Text, - betjene og anvende AN/PRC-152 i VULOS mode, - indlæse og bruge en missionplan, - programmere AN/PRC-152 via Wireless Clone Mode, - kontrollere at AN/PRC-152 interne GPS tracker, - tilkoble AN/PRC-152 med kabel til SOTAS, - identificere og afhjælpe simple brugerfejl på AN/PRC-152 både som mandbåren og i en køretøjsinstallation, - gennemføre vedligeholdelse af AN/PRC-152, - anvende og af egen drift efterlever de sikkerhedsbestemmelser for opsætning og betjening af AN/PRC forklare forskellen på VHF-båndet og UHF-båndet, - forklare almindeligt forekommende antenners retningsvirkning og skærmende genstandes indflydelse på radiobølgers udbredelse, - beskrive hvorledes man vælger den bedste standplads for en radiostation med henblik på opnåelse af gode forbindelser under hensyntagen til de taktiske forhold, 2. Have forståelse af, herunder kunne: - forstå at tilslutning til permanent strøm forlænger HUB batteriets levetid med 2-3 gange, - forstå at hvis HUB batteriet dør, så slettes kryptoboardet og radioen skal sendes til Harris. 3. Have kendskab til: - tekniske data vedrørende AN/PRC-152, - tilkobling af AN/PRC-152 til en PC i forbindelse med programmering af radioen, - programmering af AN/PRC-152 fra PC ved hjælp af applikationen CPA, - indlæggelse af kryptonøgler, - opsætning af AN/PRC til situational awareness i forbindelse med BMS,

6 D. TID Som planlægningsgrundlag anvendes 15 timer til uddannelse inklusiv slutkontrol. Af de 15 timer er der afsat 1½ time til kontrol. Ved lektioner der har en varighed længere end 60 min., indlægges der 10 min. pause efter hver 50 min. undervisning. E. MIDLER Under gennemførelse af uddannelse vil alt KMP organisatorisk materiel være til rådighed for faglærer/instruktører. F. SÆRLIGE BESTEMMELSER Elever: Undervisning foregår i delingsramme af maks. 35 md. De kan yderligere deles op i 3 grupper, som differentieret undervisning. Elevforudsætninger: Reglementer: Andet: Alle eleverne skal være uddannet i signal I og II. AN/PRC-152 Reference Guide AN/PRC-152 Operation Manual RF-6650M Communications Planning Application PowerPoint til lektionerne findes på FIIN hjemmesiden for Hærens Føringsstøtteskole. Det skal igennem KDOKT undersøges om kursisterne har den rette sikkerhedsgodkendelse, med henblik på deltagelse i undervisningen på AN/PRC-152: FORTROLIGT. Alle radioer skal være testet, inden at uddannelsen påbegyndes. Q for uddannelsen: OPERATØR VHF RDO AN/PRC- 152 RDO Koordination: Faget skal koordineres med BTN fungerende SGO/SIGBM. Således at der er tildelt frekvenser til undervisningen. Lån af nøglemateriel skal koordineres med enhedens kryptokustode (KRYK). Det skal koordineres med FAGL SKYT, at AN/PRC-152, i videst muligt omfang anvendes under de efterfølgende øvelser og soldaten herigennem opnår rutinering på radioen. Kontrol: Undervisning: Der skal gennemføres en praktisk slutkontrol i faget. Det skal tilstræbes at opnå et så stort aktivitetsniveau som muligt. De undervisningsprincipper der skal tilstræbes brugt er, podie- og stationsprincip samt undervisningsmetoderne gruppearbejde og opgavemetoden.

7 1 (60 min) Introduktion, anvendelse, materiel og udlevering af radioer Ved lektionens afslutning skal soldaten have kendskab til fagets målbeskrivelse, have fået kendskab til AN/PRC-152 materiel, samt kendskab til brugen af AN/PRC-152 som data radio. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten kan: - angive VHF frekvensområdet til MHz - angive AN/PRC-152 frekvensområde til MHz Har forståelse for: - at tilslutning til permanent strøm forlænger HUB batteriets levetid med 2-3 gange - hvis AN/PRC-152 står uden HUB og MAIN batteri, skal AN/PRC-152 på et Harris type-1 godkendt værksted til reinitialisering Har kendskab til: - fagets målbeskrivelse - tekniske data vedrørende AN/PRC-152 Mundtlig AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP 1.3 KAP1.5 APP F.1 - Præsentation af faget, gennemgang af målbeskrivelse og lektioner - Historie - VHF i dag - Anvendelse - Materiel - Advarsel: Litium-ion batteri - Teknisk data - Kontrol AN/PRC-152 Hylster, Foldeligt, Camoflagefarvet Batteri, Hånd, Genopladeligt Handset, H-250/U Antenne, Bredbånd VHF-UHF Antenne, Bredbånd 30 til 512 Mhz Kabel, MBHH felt programmering PC, Bærbar

8 2 (60 min) Opbevaringsbes temmelser og krypto, udlevering af radioer Ved lektionens afslutning skal soldaten have gennemgået gældende opbevaringsbestemmelser for AN/PRC-152, samt have kvitteret for gennemgangen af disse og have kendskab til indlæsning af kryptonøgler i radioen. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel, kryptonøgler og nøgleindlæsningsudstyr. Mundtlig / Praktisk DAMSL 177/178 udleveres af KRYKUST. - Opbevaringsbes temmelser - DAMSL Indlæsning af nøgler Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - Har fået gennemgået gældende opbevaringsbestemmelser fra DAMSL 178, - har kvitteret for gennemgang af opbevaringsbestemmelserne, Har forståelse for: - forskellen mellem at sætte radioen på PT og CT, - opbevaringskravene til en AN/PRC-152 når den ikke er i brug, Har kendskab til: - indlæggelse af kryptonøgler via nøgleindlæsningsudstyr, AN/PRC tilbehør

9 3 (120 min) Funktionering og manuel programmering af AN/PRC-152 Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne oprette radioen, gennemføre indbyggede test, operere radioen i VULOS mode og programmere radioen til LOS Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten kan: - Samle og adskille hærens taktiske VHF radio AN/PRC-152 ved at anvende huskeordet BAM - Gennemføre SELF TEST - Ændre udgangseffekten til LOW - indlægge en manuel VHF/UHF frekvens - manuelt aktivere TEK på et VULOS preset - slukke( OFF ), tænde( PT/CT ) og zeroize( Z ) radio Mundligt/ Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP KAP 4.1 KAP 4.2 KAP Oprettelse - Betjening - Display - Lås radio - Frekvens - Manuel frekvens - Batteri - Udgangseffekt - Panic zeroize - Zeroize - Kontrol Have kendskab til: - Forskellen på at Zeorize på 5 ZERO, og Zeorize/VOL op. - AN/PRC-152 anvendelse til SA (Situationel awareness) AN/PRC tilbehør

10 4 (30 min) VHF/UHF Antenneteori, operatør Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne redegøre for almindeligt forekommende antenners retningsvirkning og skærmende genstandes indflydelse på radiobølgers udbredelse, herunder have kendskab til valg af standplads. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Mundtlig / Praktisk - Radio communication in the digital age VOL. 2 - Antenna handbook USMC - Polarisering - Squelsh - Antennens virkeområde - Terrænets begrænsninger - standpladser Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - med egne ord kan redegøre for antenners retningsvirkning samt radiobølgers udbredelse, - med egne ord kan forklare hvorledes en standplads skal vælges for at sikre bedst mulig forbindelse, - med egne ord kan forklare forskellen på VHF og UHF virkemåde. - ved at TONE squelsh er NATO STANAG Har forståelse for: - At antennens længde har indflydelse på antennes virkeområde. Har kendskab til: - frekvensområderne VHF low/high og UHF, - terrænets indvirkning, samt begrænsning på signalforhold. AN/PRC tilbehør

11 5 (60 min) INVISIO S10 og repetition af PRR Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne tilpasse et INVISIO S10 headset til eget brug, kunne forbinde S10 til PRR og AN/PRC-152, samt have repeteret brugen af PRR. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel, INVISIO S10 og PRR med dual switch. Mundtlig / Praktisk - Præsentation af faget, gennemgang af målbeskrivelse og lektioner, Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan tilpasse INVISIO S10 headset til eget brug, - kan forbinde S10 til PRR, - kan forbinde PRR til AN/PRC-152 via dual switch, Har forståelse for: - at der findes forskellig størrelse ørepropper til X5, - at soft springs skal individuelt tilpasses, Har kendskab til: - at batterilevetiden på S10 minimum er tilsvarende PRR, - at når PRR slukkes, slukker S10 også. AN/PRC tilbehør

12 6 (30 min) Missionplan Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne tilslutte AN/PRC-152 til en PC, samt have kendskab til applikationen CPA. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan aktivere en missionplan - kan betjene funktionsknappen med henblik på at vælge kanal 1-5, - kan vælge kanaler ved hjælp af preset knappen, Har forståelse for: - at indholdet i en CPA hænger sammen med EHN SIGO Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP Communication Planning Application -Using the application - Tilslutning til PC - Install af Missionplan - Aktivering af missionplan Har kendskab til: - Via USB-kabel kan slutte RDO til PC - programmering af AN/PRC-152 fra PC ved hjælp af applikationen CPA, AN/PRC tilbehør

13 7 (60 min) Repetition Ved lektionens afslutning skal soldaten have fået repeteret det i lektion 1-7 indlærte stof, herunder aktivering af mission plans, indlæggelse af frekvenser og opkald i VULOS mode. Til rådighed har soldaten egne notater komplet AN/PRC-152 sæt med dertil hørende udstyr. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - har fået repeteret aktivering af mission plans, - har fået repeteret ændring af frekvenser, - har fået repeteret ændring af udgangseffekt, - har fået repeteret wireless clone mode, - har fået repeteret tilslutning af PRR, - har fået repeteret låsning af radio/keypad. Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K - Antenna handbook USMC - Radio communication in the digital age VOL. 2 - Elevernes ønsker - Repetition baseret på INSTR opservationer AN/PRC tilbehør

14 8 (30 min) Wireless Clone Mode Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne opsætte AN/PRC til Wireless Clone Mode, samt have kendskab til begrænsningerne i Wireless Clone Mode. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan sætte funktionsknappen på CT ved klargøring til WCM, - kan kontrollere at VULOS VINSON kryptonøglen er indlæst, - efter modtagelse af missionplan via WCM kan aktivere den, - kan slette de enkelte missionplans Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP 3.9 KAP APP A.6 APP A Klargøring til Clone - Erase Missionplan - Fysiske begrænsning i forb. Med Clone Har forståelse for: - Wireless Clone Mode er begrænset i afstand til master radio på 10 meter, Har kendskab til: - at der maximalt bør clones i GPR størrelse - at RDO automatisk cloner på 0.25 Watt AN/PRC tilbehør

15 9 (30 min) Brug af VRC og TRC Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne opsætte AN/PRC-152 i en køretøjsinstallation og forklare signalets vej i en køretøjsinstallation med SOTAS Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel og et KØTJ med monteret AN/PRC-152. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan tilslutte AN/PRC-152 til cradle, - kan tilslutte en H-250 handset til RDO - kan tilslutte KDU til AN/PRC-152, - kunne enable/disable radio speaker - kan kontrollere kabelforbindelse mellem AN/PRC- 152 og antenne, Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP KAP RF-300M- TV001 KAP 1.6 KAP 3 - AN/VRC AN/TRC Signalets vej fra Mic til Antenne Har forståelse for: - at SIDE CONNECTOR er skruet ordentligt sammen med cradle, - TRC opbygning og tilslutning - Signalets vej i KØTJ med SOTAS Har kendskab til: - tilslutning af DAGR GPS, AN/PRC tilbehør. AN/VRC-152, AN/TRC-152

16 10 (60 min) Fejlfinding og vedligeholdelse Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne fejlfinde på AN/PRC-152, vedligeholde radioen samt kunne udfylde en fejlmelding til KRYK. Til rådighed har soldaten egne notater komplet AN/PRC-152 sæt med dertil hørende udstyr. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan finde 3, på udstyret, indlagte fejl PRC og VRC - gennemfører Self test - beskytter stik der ikke anvendes med beskyttelseshætter Har forståelse for: - VRC installation på ENH egne KØTJ Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP KAP 5 - RF- 300MTV001 APP B - Self test - Fejlfindingsøvelse - Brugervedligehol delse Har kendskab til: - fejlmeldingsproceduren, - brugervedligeholdelse, AN/PRC tilbehør

17 11 (120 min) Signaløvelse Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne bruge en AN/PRC-152 under den planlagte signaløvelse, samt have opnået en større rutine i brugen af AN/PRC-152. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - Får klonet missionplan, - kan aktivere den givne missionplan, - kan skifte mellem forskellige power levels, - kan fungere som mandbåren operatør, - kan opnå forbindelse til TOC på lavest mulige sendeeffekt Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP KAP KAP Klargøring af AN/PRC Signal øvelse - RDO procedure AN/PRC tilbehør

18 12 (90 min) Afsluttende prøve Ved lektionens afslutning skal soldaten som enkeltmand kunne oprette en AN/PRC-152 og kunne skabe forbindelse til en modstation. Til rådighed har soldaten komplet AN/PRC-152 sæt med dertil hørende udstyr. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - Som enkeltmand kan oprette AN/PRC-152 og skabe forbindelse til en TOC på maksimum 20 min, Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K - Praktisk kontrol - tilbagemelding AN/PRC tilbehør

19 Fag: VHF RDO AN/PRC-152 A. Prøvens art. 1. Slutprøve i VHF RDO AN/PRC-152. Formålet er at kontrollere om soldaten har opnået de tilfredsstillende færdigheder og viden i de for faget opstillede kriterier. 2. Analyse af fagets mål resulterer i, at følgende ting skal indgå i kontrollen: - Oprettelse af AN/PRC Forbindelse til TOC eller lignende - klone og aktivering af mission plan - Indstilling af manuel frekvens på AN/PRC Indhold. Handleprøve: 1 handleprøve der gennemføres i rammen af enkeltmand. Point udregning vil fremgå af bedømmelsesskemaet. B. Tilrettelæggelse. Alle starter med at have introduktion og derefter gennemfører de den praktiske prøve som enkeltmand, herunder skaber forbindelse til TOC eller lignende. 1. Tid Introduktion: 5 min Praktisk prøve 1: 20 min. Omskiftning: 5 min. Praktisk prøve 2: 20 min. Omskiftning: 5 min. Praktisk prøve 3: 20 min. Tilbagemelding: 15 min. 2. Prøvested: Lokal garnison. 3. Påklædning: M/ Blyanter - 11 stk. AN/PRC-152 inkl. tilbehør - 2 stk. nøgleindlæsningsudstyr - 2 stk. PC med tilhørende datakabel 5. Personel til rådighed (hjælpere): - 1 faglærer - 2 instruktører/kontrollanter

20 6. Henvisninger: 7. Antal elever: 30 AN/PRC-152 Reference Guide AN/PRC-152 Operation Manual RF-6650M Communications Planning Application C. Instruktion for prøvedagen. 1. Instruktion til instruktører Der afsættes 90 min. til gennemførelsen af slutkontrollen. Oplæg for praktisk prøve: Der skal være koordineret med enhedens SGO. Således at der er tildelt frekvenser til prøven. Hver instruktør har ansvaret for at deres udstyr er klar til tiden og at der er blevet koordineret med SGO. D. Opgaver og bedømmelse: Jf. bilag

21 Praktisk prøve A. PRØVENS ART. Slutprøve i VHF RDO AN/PRC-152. Prøven gennemføres i rammen af enkeltmand. B. TILRETTELÆGGELSE. - Tid til prøve: 20 min. - Prøvested: Lokal garnison stk. AN/PRC-152 inkl. Tilbehør 2 stk. PC med tilhørende datakabel - Personel til rådighed (hjælpere): 1 instruktører/kontrollanter pr. radio sæt. - Påklædning: M/84. - Henvisninger: AN/PRC-152 Reference Guide AN/PRC-152 Operation Manual RF-6650M Communications Planning Application C. INSTRUKTION. Til prøvetageren: Praktisk prøve. Lokal garnison. INSTRUKS TIL PRØVETAGER: KLARGØR RADIO TIL BRUG I SECURE KLARGØR RADIO TIL AT MODTAGE CLONE PÅ FRQ. XX.XXX MHz AKTIVER MISSION PLAN OPERATORAFSLUTTENDEPROEVE INDTAST MHz PÅ PRESET 2 INDSTIL RADIO TIL LOW SENDEEFFEKT SET LIGHT TIL MOMENTARY KONTROLLER OG RET PRESET 1 OG 2 FOR FEJL LAV OPKALD TIL S60 PÅ PRESET 1 OG 2 KONTROLLER OG RET BEGGE PRESETS FOR FEJL, OG LAV MODTAGER KONTROL TIL S60 Tilfredsstillende resultat 18 point. Til instruktørerne: Der skal kontrolleres at samtlige stumper er til stede inden prøvens start. Der skal være lagt krypto ind på samtlige radioer inden prøvens start. Såfremt at der er mere en 10 deltagere deles holdet deles op i grupper.

22 D. OPGAVE OG BEDØMMELSE. Opgave Navn: Form Bedømmelse 1. Blev radioen oprettet efter huskeordet BAM (Batteri, H 0/1 Antenne, Mikrofon)? Blev radioen sat i CT H 0/2 Blev missionplan aktiveret i radioen? H 0/3 Blev PRE 1 rettet fra SAT til LOS? H 0/3 Blev der indtastet en manuel frekvens på PRE 2? H 0/3 Blev lyset sat til MOMENTARY H 0/3 Blev TRAFFIC TYPE ændret fra DATA til VOICE på H 0/3 PRESET 2? Blev sendeeffekten indstillet til lav? H 0/3 Blev der opnået forbindelse til S60 på PRE 1? H 0/3 Blev der opnået forbindelse til S60 på PRE 2? H 0/3 Karaktergivning: Maksimum point: 30. Omregnes til karakter ved division med 6. Point i alt: E. SÆRLIGE BESTEMMELSER. Instruktør fungerer som kontrollant og kontrollere jf. overstående kontrolskema enkeltmand.

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG SINE Slutbrugerkursus SINE slutbrugerkursus, 7513 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1409 DeMars DIR D 02846858 MD/ÅR HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Maritimt engelsk B. Kort navn MARENG FAGPLAN C. Formål At genopfriske kursisternes engelske tale, således

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Praktisk hovmestervirke Hovmesterkursus, 1405 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten: Viden Have forståelse for de fire ernæringskilder og

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Fiber Tv Telefoni 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Tilslutning af kabel-tv og FM-radio 04 Introduktion til din fiberboks 05 Sådan får du

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for selvstændigt og ansvarligt at kunne deltage

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste ny generation af høreapparater er baseret på disse

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere