FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152"

Transkript

1 FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt over lektionsnumre-/emner 3 Formål 4 Mål 4 Indhold 5 Tid 6 Midler 6 Særlige bestemmelser 6 Lektionsoversigter 7-12 Kontrolprøver 13-22

3 Oversigt over lektionsnumre/-emner: LEK 1 (60) 2 (60) 3 (120) 4 (30) 5 (60) 6 (60) 7 (60) 8 (30) 9 (30) 10 (60) 11 (120) 12 (90) EMNE STED PÅKL BEMÆRKNINGER Introduktion, anvendelse og præsentation af materiel Klasse M/84 DAG Opbevaringsbestemmelser, krypto, og Klasse M/84 DAG 1 udlevering af radioer Funktionering og manuel programmering af Klasse M/84 DAG 1 AN/PRC VHF/UHF Antenneteori, operatør Klasse M/84 DAG INVISIO S10 og repetition af PRR Klasse M/84 DAG Missionplan Klasse M/84 DAG Repetition Klasse M/84 DAG Wireless Clone Mode Klasse M/84 DAG Brug af VRC og TRC Klasse M/84 DAG Fejlfinding og vedligeholdelse Klasse M/84 DAG Signaløvelse Klasse/ M/84 DAG 2 TN Afsluttende prøve Klasse M/84 DAG

4 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152 A. FORMÅL 1. Gennem uddannelsen at give soldaten, alle de nødvendige forudsætninger for at kunne oprette, betjene og anvende hærens taktiske VHF radio Harris AN/PRC Gennem uddannelsen at styrke grundlaget, for den videre uddannelse i de senere øvelser. 3. At sætte soldaten i stand til under anvendelse af VHF radio Harris AN/PRC-152 mandbåren eller køretøjsmonteret at opnå forbindelse til en TOC eller et KMP KSN. 4. At give soldaten en sådan forståelse for grundlæggende VHF antenne teori, at denne kan fastlægge årsager til dårlig eller manglende forbindelse, samt videregive dette til andre. 5. At give soldaten en sådan holdning, at denne af egen drift betjener og vedligeholder AN/PRC-152 korrekt og dermed, gennem sit personlige eksempel, medvirker til kollegaernes korrekte betjening og vedligeholdelse. B. MÅL Ved uddannelsens afslutning skal soldaten i kunne adskille, samle, betjene, vedligeholde og fejlfinde på hærens taktiske VHF radio Harris AN/PRC-152, mandbåren og køretøjsmonteret. Soldaten skal ligeledes kunne anvende radioen til at opnå forbindelse til en TOC eller et KMP KSN. Til rådighed har soldaten en VHF radio AN/PRC-152 mandbåren og køretøjsmonteret, PC, batterier og de for uddannelsen nødvendige hjælpemidler. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan adskille, samle og betjene AN/PRC-152, for herefter at indstille en manuel frekvens - som kursist demonstrerer egen vilje til at overholde sikkerhedsbestemmelserne gældende for AN/PRC med egne ord kan forklare hvad forskellen er på VHF og UHF - kan forbinde AN/PRC-152 til SOTAS i en given køretøjsinstallation, således at den indgår sammen med de øvrige radioer på intercomsystemet - kan opnå forbindelse til en TOC eller et KMP KSN fra en mandbåren AN/PRC af egen drift kan vedligeholde og rengøre AN/PRC består slutkontrollen med karakteren 3,0

5 C. INDHOLD Ved uddannelsens afslutning skal soldaten have gennemført uddannelse på hærens taktiske VHF radio AN/PRC-152 herunder: 1. Kunne: - samle, adskille og betjene hærens taktiske radio AN/PRC-152, - under samling af AN/PRC-152 anvender huskeordet BAM, - gennemføre en radio test, - opnå forbindelse til en TOC eller et KMP KSN fra en mandbåren AN/PRC- 152, - forklare forskellen på Plain Text og Cipher Text, - betjene og anvende AN/PRC-152 i VULOS mode, - indlæse og bruge en missionplan, - programmere AN/PRC-152 via Wireless Clone Mode, - kontrollere at AN/PRC-152 interne GPS tracker, - tilkoble AN/PRC-152 med kabel til SOTAS, - identificere og afhjælpe simple brugerfejl på AN/PRC-152 både som mandbåren og i en køretøjsinstallation, - gennemføre vedligeholdelse af AN/PRC-152, - anvende og af egen drift efterlever de sikkerhedsbestemmelser for opsætning og betjening af AN/PRC forklare forskellen på VHF-båndet og UHF-båndet, - forklare almindeligt forekommende antenners retningsvirkning og skærmende genstandes indflydelse på radiobølgers udbredelse, - beskrive hvorledes man vælger den bedste standplads for en radiostation med henblik på opnåelse af gode forbindelser under hensyntagen til de taktiske forhold, 2. Have forståelse af, herunder kunne: - forstå at tilslutning til permanent strøm forlænger HUB batteriets levetid med 2-3 gange, - forstå at hvis HUB batteriet dør, så slettes kryptoboardet og radioen skal sendes til Harris. 3. Have kendskab til: - tekniske data vedrørende AN/PRC-152, - tilkobling af AN/PRC-152 til en PC i forbindelse med programmering af radioen, - programmering af AN/PRC-152 fra PC ved hjælp af applikationen CPA, - indlæggelse af kryptonøgler, - opsætning af AN/PRC til situational awareness i forbindelse med BMS,

6 D. TID Som planlægningsgrundlag anvendes 15 timer til uddannelse inklusiv slutkontrol. Af de 15 timer er der afsat 1½ time til kontrol. Ved lektioner der har en varighed længere end 60 min., indlægges der 10 min. pause efter hver 50 min. undervisning. E. MIDLER Under gennemførelse af uddannelse vil alt KMP organisatorisk materiel være til rådighed for faglærer/instruktører. F. SÆRLIGE BESTEMMELSER Elever: Undervisning foregår i delingsramme af maks. 35 md. De kan yderligere deles op i 3 grupper, som differentieret undervisning. Elevforudsætninger: Reglementer: Andet: Alle eleverne skal være uddannet i signal I og II. AN/PRC-152 Reference Guide AN/PRC-152 Operation Manual RF-6650M Communications Planning Application PowerPoint til lektionerne findes på FIIN hjemmesiden for Hærens Føringsstøtteskole. Det skal igennem KDOKT undersøges om kursisterne har den rette sikkerhedsgodkendelse, med henblik på deltagelse i undervisningen på AN/PRC-152: FORTROLIGT. Alle radioer skal være testet, inden at uddannelsen påbegyndes. Q for uddannelsen: OPERATØR VHF RDO AN/PRC- 152 RDO Koordination: Faget skal koordineres med BTN fungerende SGO/SIGBM. Således at der er tildelt frekvenser til undervisningen. Lån af nøglemateriel skal koordineres med enhedens kryptokustode (KRYK). Det skal koordineres med FAGL SKYT, at AN/PRC-152, i videst muligt omfang anvendes under de efterfølgende øvelser og soldaten herigennem opnår rutinering på radioen. Kontrol: Undervisning: Der skal gennemføres en praktisk slutkontrol i faget. Det skal tilstræbes at opnå et så stort aktivitetsniveau som muligt. De undervisningsprincipper der skal tilstræbes brugt er, podie- og stationsprincip samt undervisningsmetoderne gruppearbejde og opgavemetoden.

7 1 (60 min) Introduktion, anvendelse, materiel og udlevering af radioer Ved lektionens afslutning skal soldaten have kendskab til fagets målbeskrivelse, have fået kendskab til AN/PRC-152 materiel, samt kendskab til brugen af AN/PRC-152 som data radio. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten kan: - angive VHF frekvensområdet til MHz - angive AN/PRC-152 frekvensområde til MHz Har forståelse for: - at tilslutning til permanent strøm forlænger HUB batteriets levetid med 2-3 gange - hvis AN/PRC-152 står uden HUB og MAIN batteri, skal AN/PRC-152 på et Harris type-1 godkendt værksted til reinitialisering Har kendskab til: - fagets målbeskrivelse - tekniske data vedrørende AN/PRC-152 Mundtlig AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP 1.3 KAP1.5 APP F.1 - Præsentation af faget, gennemgang af målbeskrivelse og lektioner - Historie - VHF i dag - Anvendelse - Materiel - Advarsel: Litium-ion batteri - Teknisk data - Kontrol AN/PRC-152 Hylster, Foldeligt, Camoflagefarvet Batteri, Hånd, Genopladeligt Handset, H-250/U Antenne, Bredbånd VHF-UHF Antenne, Bredbånd 30 til 512 Mhz Kabel, MBHH felt programmering PC, Bærbar

8 2 (60 min) Opbevaringsbes temmelser og krypto, udlevering af radioer Ved lektionens afslutning skal soldaten have gennemgået gældende opbevaringsbestemmelser for AN/PRC-152, samt have kvitteret for gennemgangen af disse og have kendskab til indlæsning af kryptonøgler i radioen. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel, kryptonøgler og nøgleindlæsningsudstyr. Mundtlig / Praktisk DAMSL 177/178 udleveres af KRYKUST. - Opbevaringsbes temmelser - DAMSL Indlæsning af nøgler Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - Har fået gennemgået gældende opbevaringsbestemmelser fra DAMSL 178, - har kvitteret for gennemgang af opbevaringsbestemmelserne, Har forståelse for: - forskellen mellem at sætte radioen på PT og CT, - opbevaringskravene til en AN/PRC-152 når den ikke er i brug, Har kendskab til: - indlæggelse af kryptonøgler via nøgleindlæsningsudstyr, AN/PRC tilbehør

9 3 (120 min) Funktionering og manuel programmering af AN/PRC-152 Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne oprette radioen, gennemføre indbyggede test, operere radioen i VULOS mode og programmere radioen til LOS Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten kan: - Samle og adskille hærens taktiske VHF radio AN/PRC-152 ved at anvende huskeordet BAM - Gennemføre SELF TEST - Ændre udgangseffekten til LOW - indlægge en manuel VHF/UHF frekvens - manuelt aktivere TEK på et VULOS preset - slukke( OFF ), tænde( PT/CT ) og zeroize( Z ) radio Mundligt/ Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP KAP 4.1 KAP 4.2 KAP Oprettelse - Betjening - Display - Lås radio - Frekvens - Manuel frekvens - Batteri - Udgangseffekt - Panic zeroize - Zeroize - Kontrol Have kendskab til: - Forskellen på at Zeorize på 5 ZERO, og Zeorize/VOL op. - AN/PRC-152 anvendelse til SA (Situationel awareness) AN/PRC tilbehør

10 4 (30 min) VHF/UHF Antenneteori, operatør Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne redegøre for almindeligt forekommende antenners retningsvirkning og skærmende genstandes indflydelse på radiobølgers udbredelse, herunder have kendskab til valg af standplads. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Mundtlig / Praktisk - Radio communication in the digital age VOL. 2 - Antenna handbook USMC - Polarisering - Squelsh - Antennens virkeområde - Terrænets begrænsninger - standpladser Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - med egne ord kan redegøre for antenners retningsvirkning samt radiobølgers udbredelse, - med egne ord kan forklare hvorledes en standplads skal vælges for at sikre bedst mulig forbindelse, - med egne ord kan forklare forskellen på VHF og UHF virkemåde. - ved at TONE squelsh er NATO STANAG Har forståelse for: - At antennens længde har indflydelse på antennes virkeområde. Har kendskab til: - frekvensområderne VHF low/high og UHF, - terrænets indvirkning, samt begrænsning på signalforhold. AN/PRC tilbehør

11 5 (60 min) INVISIO S10 og repetition af PRR Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne tilpasse et INVISIO S10 headset til eget brug, kunne forbinde S10 til PRR og AN/PRC-152, samt have repeteret brugen af PRR. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel, INVISIO S10 og PRR med dual switch. Mundtlig / Praktisk - Præsentation af faget, gennemgang af målbeskrivelse og lektioner, Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan tilpasse INVISIO S10 headset til eget brug, - kan forbinde S10 til PRR, - kan forbinde PRR til AN/PRC-152 via dual switch, Har forståelse for: - at der findes forskellig størrelse ørepropper til X5, - at soft springs skal individuelt tilpasses, Har kendskab til: - at batterilevetiden på S10 minimum er tilsvarende PRR, - at når PRR slukkes, slukker S10 også. AN/PRC tilbehør

12 6 (30 min) Missionplan Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne tilslutte AN/PRC-152 til en PC, samt have kendskab til applikationen CPA. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan aktivere en missionplan - kan betjene funktionsknappen med henblik på at vælge kanal 1-5, - kan vælge kanaler ved hjælp af preset knappen, Har forståelse for: - at indholdet i en CPA hænger sammen med EHN SIGO Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP Communication Planning Application -Using the application - Tilslutning til PC - Install af Missionplan - Aktivering af missionplan Har kendskab til: - Via USB-kabel kan slutte RDO til PC - programmering af AN/PRC-152 fra PC ved hjælp af applikationen CPA, AN/PRC tilbehør

13 7 (60 min) Repetition Ved lektionens afslutning skal soldaten have fået repeteret det i lektion 1-7 indlærte stof, herunder aktivering af mission plans, indlæggelse af frekvenser og opkald i VULOS mode. Til rådighed har soldaten egne notater komplet AN/PRC-152 sæt med dertil hørende udstyr. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - har fået repeteret aktivering af mission plans, - har fået repeteret ændring af frekvenser, - har fået repeteret ændring af udgangseffekt, - har fået repeteret wireless clone mode, - har fået repeteret tilslutning af PRR, - har fået repeteret låsning af radio/keypad. Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K - Antenna handbook USMC - Radio communication in the digital age VOL. 2 - Elevernes ønsker - Repetition baseret på INSTR opservationer AN/PRC tilbehør

14 8 (30 min) Wireless Clone Mode Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne opsætte AN/PRC til Wireless Clone Mode, samt have kendskab til begrænsningerne i Wireless Clone Mode. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan sætte funktionsknappen på CT ved klargøring til WCM, - kan kontrollere at VULOS VINSON kryptonøglen er indlæst, - efter modtagelse af missionplan via WCM kan aktivere den, - kan slette de enkelte missionplans Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP 3.9 KAP APP A.6 APP A Klargøring til Clone - Erase Missionplan - Fysiske begrænsning i forb. Med Clone Har forståelse for: - Wireless Clone Mode er begrænset i afstand til master radio på 10 meter, Har kendskab til: - at der maximalt bør clones i GPR størrelse - at RDO automatisk cloner på 0.25 Watt AN/PRC tilbehør

15 9 (30 min) Brug af VRC og TRC Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne opsætte AN/PRC-152 i en køretøjsinstallation og forklare signalets vej i en køretøjsinstallation med SOTAS Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel og et KØTJ med monteret AN/PRC-152. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan tilslutte AN/PRC-152 til cradle, - kan tilslutte en H-250 handset til RDO - kan tilslutte KDU til AN/PRC-152, - kunne enable/disable radio speaker - kan kontrollere kabelforbindelse mellem AN/PRC- 152 og antenne, Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP KAP RF-300M- TV001 KAP 1.6 KAP 3 - AN/VRC AN/TRC Signalets vej fra Mic til Antenne Har forståelse for: - at SIDE CONNECTOR er skruet ordentligt sammen med cradle, - TRC opbygning og tilslutning - Signalets vej i KØTJ med SOTAS Har kendskab til: - tilslutning af DAGR GPS, AN/PRC tilbehør. AN/VRC-152, AN/TRC-152

16 10 (60 min) Fejlfinding og vedligeholdelse Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne fejlfinde på AN/PRC-152, vedligeholde radioen samt kunne udfylde en fejlmelding til KRYK. Til rådighed har soldaten egne notater komplet AN/PRC-152 sæt med dertil hørende udstyr. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan finde 3, på udstyret, indlagte fejl PRC og VRC - gennemfører Self test - beskytter stik der ikke anvendes med beskyttelseshætter Har forståelse for: - VRC installation på ENH egne KØTJ Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP KAP 5 - RF- 300MTV001 APP B - Self test - Fejlfindingsøvelse - Brugervedligehol delse Har kendskab til: - fejlmeldingsproceduren, - brugervedligeholdelse, AN/PRC tilbehør

17 11 (120 min) Signaløvelse Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne bruge en AN/PRC-152 under den planlagte signaløvelse, samt have opnået en større rutine i brugen af AN/PRC-152. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - Får klonet missionplan, - kan aktivere den givne missionplan, - kan skifte mellem forskellige power levels, - kan fungere som mandbåren operatør, - kan opnå forbindelse til TOC på lavest mulige sendeeffekt Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP KAP KAP Klargøring af AN/PRC Signal øvelse - RDO procedure AN/PRC tilbehør

18 12 (90 min) Afsluttende prøve Ved lektionens afslutning skal soldaten som enkeltmand kunne oprette en AN/PRC-152 og kunne skabe forbindelse til en modstation. Til rådighed har soldaten komplet AN/PRC-152 sæt med dertil hørende udstyr. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - Som enkeltmand kan oprette AN/PRC-152 og skabe forbindelse til en TOC på maksimum 20 min, Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K - Praktisk kontrol - tilbagemelding AN/PRC tilbehør

19 Fag: VHF RDO AN/PRC-152 A. Prøvens art. 1. Slutprøve i VHF RDO AN/PRC-152. Formålet er at kontrollere om soldaten har opnået de tilfredsstillende færdigheder og viden i de for faget opstillede kriterier. 2. Analyse af fagets mål resulterer i, at følgende ting skal indgå i kontrollen: - Oprettelse af AN/PRC Forbindelse til TOC eller lignende - klone og aktivering af mission plan - Indstilling af manuel frekvens på AN/PRC Indhold. Handleprøve: 1 handleprøve der gennemføres i rammen af enkeltmand. Point udregning vil fremgå af bedømmelsesskemaet. B. Tilrettelæggelse. Alle starter med at have introduktion og derefter gennemfører de den praktiske prøve som enkeltmand, herunder skaber forbindelse til TOC eller lignende. 1. Tid Introduktion: 5 min Praktisk prøve 1: 20 min. Omskiftning: 5 min. Praktisk prøve 2: 20 min. Omskiftning: 5 min. Praktisk prøve 3: 20 min. Tilbagemelding: 15 min. 2. Prøvested: Lokal garnison. 3. Påklædning: M/ Blyanter - 11 stk. AN/PRC-152 inkl. tilbehør - 2 stk. nøgleindlæsningsudstyr - 2 stk. PC med tilhørende datakabel 5. Personel til rådighed (hjælpere): - 1 faglærer - 2 instruktører/kontrollanter

20 6. Henvisninger: 7. Antal elever: 30 AN/PRC-152 Reference Guide AN/PRC-152 Operation Manual RF-6650M Communications Planning Application C. Instruktion for prøvedagen. 1. Instruktion til instruktører Der afsættes 90 min. til gennemførelsen af slutkontrollen. Oplæg for praktisk prøve: Der skal være koordineret med enhedens SGO. Således at der er tildelt frekvenser til prøven. Hver instruktør har ansvaret for at deres udstyr er klar til tiden og at der er blevet koordineret med SGO. D. Opgaver og bedømmelse: Jf. bilag

21 Praktisk prøve A. PRØVENS ART. Slutprøve i VHF RDO AN/PRC-152. Prøven gennemføres i rammen af enkeltmand. B. TILRETTELÆGGELSE. - Tid til prøve: 20 min. - Prøvested: Lokal garnison stk. AN/PRC-152 inkl. Tilbehør 2 stk. PC med tilhørende datakabel - Personel til rådighed (hjælpere): 1 instruktører/kontrollanter pr. radio sæt. - Påklædning: M/84. - Henvisninger: AN/PRC-152 Reference Guide AN/PRC-152 Operation Manual RF-6650M Communications Planning Application C. INSTRUKTION. Til prøvetageren: Praktisk prøve. Lokal garnison. INSTRUKS TIL PRØVETAGER: KLARGØR RADIO TIL BRUG I SECURE KLARGØR RADIO TIL AT MODTAGE CLONE PÅ FRQ. XX.XXX MHz AKTIVER MISSION PLAN OPERATORAFSLUTTENDEPROEVE INDTAST MHz PÅ PRESET 2 INDSTIL RADIO TIL LOW SENDEEFFEKT SET LIGHT TIL MOMENTARY KONTROLLER OG RET PRESET 1 OG 2 FOR FEJL LAV OPKALD TIL S60 PÅ PRESET 1 OG 2 KONTROLLER OG RET BEGGE PRESETS FOR FEJL, OG LAV MODTAGER KONTROL TIL S60 Tilfredsstillende resultat 18 point. Til instruktørerne: Der skal kontrolleres at samtlige stumper er til stede inden prøvens start. Der skal være lagt krypto ind på samtlige radioer inden prøvens start. Såfremt at der er mere en 10 deltagere deles holdet deles op i grupper.

22 D. OPGAVE OG BEDØMMELSE. Opgave Navn: Form Bedømmelse 1. Blev radioen oprettet efter huskeordet BAM (Batteri, H 0/1 Antenne, Mikrofon)? Blev radioen sat i CT H 0/2 Blev missionplan aktiveret i radioen? H 0/3 Blev PRE 1 rettet fra SAT til LOS? H 0/3 Blev der indtastet en manuel frekvens på PRE 2? H 0/3 Blev lyset sat til MOMENTARY H 0/3 Blev TRAFFIC TYPE ændret fra DATA til VOICE på H 0/3 PRESET 2? Blev sendeeffekten indstillet til lav? H 0/3 Blev der opnået forbindelse til S60 på PRE 1? H 0/3 Blev der opnået forbindelse til S60 på PRE 2? H 0/3 Karaktergivning: Maksimum point: 30. Omregnes til karakter ved division med 6. Point i alt: E. SÆRLIGE BESTEMMELSER. Instruktør fungerer som kontrollant og kontrollere jf. overstående kontrolskema enkeltmand.

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Våbenuddannelse HGR M/54 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 Indhold FORMÅL... 2 MÅL... 2 INDHOLD... 3 TID... 3 MIDLER... 3 SÆRLIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 7512 DeMars DIR D 01639856 JUL 2007

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 7512 DeMars DIR D 01639856 JUL 2007 Hjemmeværnsskolen U-DIR 7512 Signaltjeneste 2 Fagplan Gennemførelse af faget: Radiomateriel - 1 - Hjemmeværnsskolen U-DIR 7512 Titel lang: Radiomateriel Fagplan Titel kort: RDOMAT A. Formål: Uddannelsen

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Signaluddannelse, LPU 2 Lovpligtig uddannelse, modul 2, 1045 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Kursus skal give kursisten viden, færdigheder og holdningersåledes, at kursisten

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler Lektionsoversigt 6031 Lek nr. 1 1t kommandodeling ORG, PSN OPG Efter LEK skal soldaten kunne genfortælle: kommandodeling ORG, PSN i kommandodeling OPG. Til sin rådighed har kursisten egne og udleverede

Læs mere

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 2. Funktionsuddannelse. Dysekanon HJEMMEVÆRNSSKOLEN

Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 2. Funktionsuddannelse. Dysekanon HJEMMEVÆRNSSKOLEN Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Modul 2 Funktionsuddannelse Dysekanon Side 1 af 11 Fagplan Titel lang: Funktionsuddannelse Dysekanon Modul 2 Titel kort: FUNK DYKN (2) Formål Faget skal give

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Navn Mål Indhold. Fag: ILDMARKERING. Side 1 af 5. Hjemmeværnsskolen. Henvisninger og hjælpemidler. Gennemførelse og kontrol

Navn Mål Indhold. Fag: ILDMARKERING. Side 1 af 5. Hjemmeværnsskolen. Henvisninger og hjælpemidler. Gennemførelse og kontrol Navn M Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler 1 180 min BT 24 PX BT 24 PX i forbindelse med ildmarkering samt starte et skydeprogram. Brugervejledning til BT 24 PX skal gennemgåes

Læs mere

Hjemmeværnet. Funktionsuddannelse. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 1, Dysekanon UKLASSIFICERET. UDIR 4163 DeMars DIR D NOV/14

Hjemmeværnet. Funktionsuddannelse. Fagplan. Gennemførelse af faget: Modul 1, Dysekanon UKLASSIFICERET. UDIR 4163 DeMars DIR D NOV/14 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Modul 1, Funktionsuddannelse Dysekanon Side 1 af 12 Fagplan Titel lang: Funktionuddannelse Dysekanon Modul 1 Titel kort: FUNK DYKN (1) Formål Faget skal give

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4162 DeMars DIR D Maj Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4162 DeMars DIR D Maj Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse Hjemmeværnsskolen U-DIR 4162 Maj 2015 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse PISTOL M/49 Hjemmeværnsskolen U-DIR 4162 Maj 2015 Titel lang: Funktionsuddannelse på pistol M/49.

Læs mere

FAGPLAN. Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Præsentation. Anvendelse, transportmidler, køreplan, kørerute, lejlighedsvise ordonnanser,

FAGPLAN. Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Præsentation. Anvendelse, transportmidler, køreplan, kørerute, lejlighedsvise ordonnanser, 1 60 FAGPLAN Præsentation af faget og ordonnanstjenestens tilrettelæggelse. Ved lektionens afslutning skal soldaten have gennemgået fagets formål, indhold og slut. Eleven skal have kendskab til enhedernes

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1.

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4160 DeMars DIR D Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul 1. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460 DeMars DIR D 0322902 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Funktionsuddannelse let maskingevær M/62, modul. Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 460

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1404 DeMars DIR D 02270492 MAR/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for

UKLASSIFICERET UDIR 1404 DeMars DIR D 02270492 MAR/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for Side 1 Fagplan for Titel lang: Titel kort: NAV II, Radarbruger Radar A. Formål: Kursisten skal selvstændigt kunne anvende radar til navigation og antikollision. B. Mål: Ved fagets afslutning skal kursisten

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG SAIS operatøruddannelse SAIS operatøruddannelse, 1466 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal deltageren (eleven, kursisten eller tilsvarende):

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1465 DeMars DIR D 03026487 DEC 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Militær Kommunikation Maritime Force Protection B. Kort navn MIL KOM MFP C. Formål Faget skal give

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1440 DeMars DIR D 03067420 JUN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET UDIR 1440 DeMars DIR D 03067420 JUN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Taktisk operatøruddannelse GECDIS i kommandokøretøj B. Kort navn GECDIS KDOKØTJ C. Formål Kursisten skal kunne anvende GECDIS, som navigationshjælpemiddel til at guide gummibåd

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET FAGPLAN Fagplan 4502 DeMars DIR D 02747801 09/14 Side 1 A. Langt navn Våbenleder på 800/900 og gummibåd B. Kort navn VBLE 800/900 og GB C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal under indsættelse UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG SINE Slutbrugerkursus SINE slutbrugerkursus, 7513 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at sætte kursisten i stand til at betjene en SINE terminal

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1

Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Fagplan Våbenuddannelse i skydeterræn for enkeltmand 1 Titel lang: Våbenuddannelse i skydeterræn 1. Titel kort: VBUDD 1 Formål Faget skal give soldaten en sådan viden og sådanne færdigheder og holdninger,

Læs mere

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Skydeleder 3 B. Kort navn SKYLE 3 FAGPLAN C. Formål Kurset skal sætte kursisten i stand til at virke som skydeleder ved enhedsskydning i delingsramme (eller dele

Læs mere

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Instrumentlære B. Kort navn Instrumentlære FAGPLAN C. Formål Faget skal give kursisten færdighed i

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1446 bilag 7 DeMars DIR D JUN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan

UKLASSIFICERET UDIR 1446 bilag 7 DeMars DIR D JUN/2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan Side 1 Fagplan Titel lang: Titel kort: Praktik Kommunikationsgast - Marinehjemmeværnet Prak KOMGAST- MHV A. Formål: Faget skal give kursisten færdigheder i at virke som kommunikationsgast for den militære

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UDDANNELSESDIREKTIV

UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UDDANNELSESDIREKTIV UKLASSIFICERET Fagplan SB LDS M/01 DeMars DIR D 02833420 MAJ/2011 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Superbrugeruddannelse på LDS M/01. B. Kort navn SB LDS M/01 UDDANNELSESDIREKTIV C. Formål Formålet

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4104 DeMars DIR D MAJ Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget:

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 4104 DeMars DIR D MAJ Hjemmeværnet. Fagplan. Gennemførelse af faget: Hjemmeværnsskolen U-DIR 4104 DeMars DIR D 03205613 MAJ 2015 Hjemmeværnet Fagplan Gennemførelse af faget: Grundlæggende våbenuddannelse PISTOL M/49 Hjemmeværnsskolen U-DIR 4104 DeMars DIR D 03205613 MAJ

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Denne fil er oprette af RH.

Denne fil er oprette af RH. Denne fil er oprette af RH. 2015 - Baofeng/Pofung GT-3 TP mark III VHF/UHF Tri-Power radio til jagt og fritid Pris kun kr. 548,00 Tilbehør Danmarkspremiere - 2015 Baofeng/Pofung GT-3 TP mark III VHF/UVF

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN GPU OVTJ DEC 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Grundlæggende Patruljeuddannelse Overvågningstjeneste B. Kort navn GPU OVTJ C. Formål Faget skal give soldaten en

Læs mere

LÆRINGSPLAN FAG/MODUL/KURSUSBESKRIVELSE UKLASSIFICERET. Beskrivelse af modulet: 01 Grundlag for uddannelse i Hjemmeværnet. 1. Indledning I.A.

LÆRINGSPLAN FAG/MODUL/KURSUSBESKRIVELSE UKLASSIFICERET. Beskrivelse af modulet: 01 Grundlag for uddannelse i Hjemmeværnet. 1. Indledning I.A. UKLASSIFICERET LÆRINGSPLAN FAG/MODUL/KURSUSBESKRIVELSE Beskrivelse af modulet: 01 Grundlag for uddannelse i Hjemmeværnet 1. Indledning I.A.B 2. Forudsætninger Delingsførerkursus Maritimt officerskursus

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Identifikation af uddannelsesbehov, UDDBEHOV. Uddannelsesstøtteofficersuddannelse, 3413 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsener at skal kursisten kunne

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 17: Forstyrrelser Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 17: Forstyrrelser I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR TAK OPU

LÆRINGSPLAN FOR TAK OPU LÆRINGSPLAN FOR TAK OPU Udarbejdet af: HVS-MHS3 Dato og år: FEB 2016 Version 28. Oktober 2015 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Beskrivelse af kurset: TAKTISK OPERATØRUDDANNELSE...3

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D 02624393 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6076 Kampeksercits og formationer 3 B. Kort navn KEKSFORM 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter).

Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Fagplan - Træner 2 seniortræner (Trænerens opgave er at tilrettelægge og gennemfører træningsforløb for skytter). Træner/seniortræneruddannelsen er en overbygning af træner1 uddannelsen, og dækker senior

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 1421 DeMars DIR D 02802856 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads B. Kort navn INOP C. Formål Faget skal give kursisten

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation Kommunikation Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Nedenfor er anført plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse,

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere