FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152"

Transkript

1 FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt over lektionsnumre-/emner 3 Formål 4 Mål 4 Indhold 5 Tid 6 Midler 6 Særlige bestemmelser 6 Lektionsoversigter 7-12 Kontrolprøver 13-22

3 Oversigt over lektionsnumre/-emner: LEK 1 (60) 2 (60) 3 (120) 4 (30) 5 (60) 6 (60) 7 (60) 8 (30) 9 (30) 10 (60) 11 (120) 12 (90) EMNE STED PÅKL BEMÆRKNINGER Introduktion, anvendelse og præsentation af materiel Klasse M/84 DAG Opbevaringsbestemmelser, krypto, og Klasse M/84 DAG 1 udlevering af radioer Funktionering og manuel programmering af Klasse M/84 DAG 1 AN/PRC VHF/UHF Antenneteori, operatør Klasse M/84 DAG INVISIO S10 og repetition af PRR Klasse M/84 DAG Missionplan Klasse M/84 DAG Repetition Klasse M/84 DAG Wireless Clone Mode Klasse M/84 DAG Brug af VRC og TRC Klasse M/84 DAG Fejlfinding og vedligeholdelse Klasse M/84 DAG Signaløvelse Klasse/ M/84 DAG 2 TN Afsluttende prøve Klasse M/84 DAG

4 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152 A. FORMÅL 1. Gennem uddannelsen at give soldaten, alle de nødvendige forudsætninger for at kunne oprette, betjene og anvende hærens taktiske VHF radio Harris AN/PRC Gennem uddannelsen at styrke grundlaget, for den videre uddannelse i de senere øvelser. 3. At sætte soldaten i stand til under anvendelse af VHF radio Harris AN/PRC-152 mandbåren eller køretøjsmonteret at opnå forbindelse til en TOC eller et KMP KSN. 4. At give soldaten en sådan forståelse for grundlæggende VHF antenne teori, at denne kan fastlægge årsager til dårlig eller manglende forbindelse, samt videregive dette til andre. 5. At give soldaten en sådan holdning, at denne af egen drift betjener og vedligeholder AN/PRC-152 korrekt og dermed, gennem sit personlige eksempel, medvirker til kollegaernes korrekte betjening og vedligeholdelse. B. MÅL Ved uddannelsens afslutning skal soldaten i kunne adskille, samle, betjene, vedligeholde og fejlfinde på hærens taktiske VHF radio Harris AN/PRC-152, mandbåren og køretøjsmonteret. Soldaten skal ligeledes kunne anvende radioen til at opnå forbindelse til en TOC eller et KMP KSN. Til rådighed har soldaten en VHF radio AN/PRC-152 mandbåren og køretøjsmonteret, PC, batterier og de for uddannelsen nødvendige hjælpemidler. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan adskille, samle og betjene AN/PRC-152, for herefter at indstille en manuel frekvens - som kursist demonstrerer egen vilje til at overholde sikkerhedsbestemmelserne gældende for AN/PRC med egne ord kan forklare hvad forskellen er på VHF og UHF - kan forbinde AN/PRC-152 til SOTAS i en given køretøjsinstallation, således at den indgår sammen med de øvrige radioer på intercomsystemet - kan opnå forbindelse til en TOC eller et KMP KSN fra en mandbåren AN/PRC af egen drift kan vedligeholde og rengøre AN/PRC består slutkontrollen med karakteren 3,0

5 C. INDHOLD Ved uddannelsens afslutning skal soldaten have gennemført uddannelse på hærens taktiske VHF radio AN/PRC-152 herunder: 1. Kunne: - samle, adskille og betjene hærens taktiske radio AN/PRC-152, - under samling af AN/PRC-152 anvender huskeordet BAM, - gennemføre en radio test, - opnå forbindelse til en TOC eller et KMP KSN fra en mandbåren AN/PRC- 152, - forklare forskellen på Plain Text og Cipher Text, - betjene og anvende AN/PRC-152 i VULOS mode, - indlæse og bruge en missionplan, - programmere AN/PRC-152 via Wireless Clone Mode, - kontrollere at AN/PRC-152 interne GPS tracker, - tilkoble AN/PRC-152 med kabel til SOTAS, - identificere og afhjælpe simple brugerfejl på AN/PRC-152 både som mandbåren og i en køretøjsinstallation, - gennemføre vedligeholdelse af AN/PRC-152, - anvende og af egen drift efterlever de sikkerhedsbestemmelser for opsætning og betjening af AN/PRC forklare forskellen på VHF-båndet og UHF-båndet, - forklare almindeligt forekommende antenners retningsvirkning og skærmende genstandes indflydelse på radiobølgers udbredelse, - beskrive hvorledes man vælger den bedste standplads for en radiostation med henblik på opnåelse af gode forbindelser under hensyntagen til de taktiske forhold, 2. Have forståelse af, herunder kunne: - forstå at tilslutning til permanent strøm forlænger HUB batteriets levetid med 2-3 gange, - forstå at hvis HUB batteriet dør, så slettes kryptoboardet og radioen skal sendes til Harris. 3. Have kendskab til: - tekniske data vedrørende AN/PRC-152, - tilkobling af AN/PRC-152 til en PC i forbindelse med programmering af radioen, - programmering af AN/PRC-152 fra PC ved hjælp af applikationen CPA, - indlæggelse af kryptonøgler, - opsætning af AN/PRC til situational awareness i forbindelse med BMS,

6 D. TID Som planlægningsgrundlag anvendes 15 timer til uddannelse inklusiv slutkontrol. Af de 15 timer er der afsat 1½ time til kontrol. Ved lektioner der har en varighed længere end 60 min., indlægges der 10 min. pause efter hver 50 min. undervisning. E. MIDLER Under gennemførelse af uddannelse vil alt KMP organisatorisk materiel være til rådighed for faglærer/instruktører. F. SÆRLIGE BESTEMMELSER Elever: Undervisning foregår i delingsramme af maks. 35 md. De kan yderligere deles op i 3 grupper, som differentieret undervisning. Elevforudsætninger: Reglementer: Andet: Alle eleverne skal være uddannet i signal I og II. AN/PRC-152 Reference Guide AN/PRC-152 Operation Manual RF-6650M Communications Planning Application PowerPoint til lektionerne findes på FIIN hjemmesiden for Hærens Føringsstøtteskole. Det skal igennem KDOKT undersøges om kursisterne har den rette sikkerhedsgodkendelse, med henblik på deltagelse i undervisningen på AN/PRC-152: FORTROLIGT. Alle radioer skal være testet, inden at uddannelsen påbegyndes. Q for uddannelsen: OPERATØR VHF RDO AN/PRC- 152 RDO Koordination: Faget skal koordineres med BTN fungerende SGO/SIGBM. Således at der er tildelt frekvenser til undervisningen. Lån af nøglemateriel skal koordineres med enhedens kryptokustode (KRYK). Det skal koordineres med FAGL SKYT, at AN/PRC-152, i videst muligt omfang anvendes under de efterfølgende øvelser og soldaten herigennem opnår rutinering på radioen. Kontrol: Undervisning: Der skal gennemføres en praktisk slutkontrol i faget. Det skal tilstræbes at opnå et så stort aktivitetsniveau som muligt. De undervisningsprincipper der skal tilstræbes brugt er, podie- og stationsprincip samt undervisningsmetoderne gruppearbejde og opgavemetoden.

7 1 (60 min) Introduktion, anvendelse, materiel og udlevering af radioer Ved lektionens afslutning skal soldaten have kendskab til fagets målbeskrivelse, have fået kendskab til AN/PRC-152 materiel, samt kendskab til brugen af AN/PRC-152 som data radio. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten kan: - angive VHF frekvensområdet til MHz - angive AN/PRC-152 frekvensområde til MHz Har forståelse for: - at tilslutning til permanent strøm forlænger HUB batteriets levetid med 2-3 gange - hvis AN/PRC-152 står uden HUB og MAIN batteri, skal AN/PRC-152 på et Harris type-1 godkendt værksted til reinitialisering Har kendskab til: - fagets målbeskrivelse - tekniske data vedrørende AN/PRC-152 Mundtlig AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP 1.3 KAP1.5 APP F.1 - Præsentation af faget, gennemgang af målbeskrivelse og lektioner - Historie - VHF i dag - Anvendelse - Materiel - Advarsel: Litium-ion batteri - Teknisk data - Kontrol AN/PRC-152 Hylster, Foldeligt, Camoflagefarvet Batteri, Hånd, Genopladeligt Handset, H-250/U Antenne, Bredbånd VHF-UHF Antenne, Bredbånd 30 til 512 Mhz Kabel, MBHH felt programmering PC, Bærbar

8 2 (60 min) Opbevaringsbes temmelser og krypto, udlevering af radioer Ved lektionens afslutning skal soldaten have gennemgået gældende opbevaringsbestemmelser for AN/PRC-152, samt have kvitteret for gennemgangen af disse og have kendskab til indlæsning af kryptonøgler i radioen. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel, kryptonøgler og nøgleindlæsningsudstyr. Mundtlig / Praktisk DAMSL 177/178 udleveres af KRYKUST. - Opbevaringsbes temmelser - DAMSL Indlæsning af nøgler Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - Har fået gennemgået gældende opbevaringsbestemmelser fra DAMSL 178, - har kvitteret for gennemgang af opbevaringsbestemmelserne, Har forståelse for: - forskellen mellem at sætte radioen på PT og CT, - opbevaringskravene til en AN/PRC-152 når den ikke er i brug, Har kendskab til: - indlæggelse af kryptonøgler via nøgleindlæsningsudstyr, AN/PRC tilbehør

9 3 (120 min) Funktionering og manuel programmering af AN/PRC-152 Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne oprette radioen, gennemføre indbyggede test, operere radioen i VULOS mode og programmere radioen til LOS Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten kan: - Samle og adskille hærens taktiske VHF radio AN/PRC-152 ved at anvende huskeordet BAM - Gennemføre SELF TEST - Ændre udgangseffekten til LOW - indlægge en manuel VHF/UHF frekvens - manuelt aktivere TEK på et VULOS preset - slukke( OFF ), tænde( PT/CT ) og zeroize( Z ) radio Mundligt/ Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP KAP 4.1 KAP 4.2 KAP Oprettelse - Betjening - Display - Lås radio - Frekvens - Manuel frekvens - Batteri - Udgangseffekt - Panic zeroize - Zeroize - Kontrol Have kendskab til: - Forskellen på at Zeorize på 5 ZERO, og Zeorize/VOL op. - AN/PRC-152 anvendelse til SA (Situationel awareness) AN/PRC tilbehør

10 4 (30 min) VHF/UHF Antenneteori, operatør Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne redegøre for almindeligt forekommende antenners retningsvirkning og skærmende genstandes indflydelse på radiobølgers udbredelse, herunder have kendskab til valg af standplads. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Mundtlig / Praktisk - Radio communication in the digital age VOL. 2 - Antenna handbook USMC - Polarisering - Squelsh - Antennens virkeområde - Terrænets begrænsninger - standpladser Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - med egne ord kan redegøre for antenners retningsvirkning samt radiobølgers udbredelse, - med egne ord kan forklare hvorledes en standplads skal vælges for at sikre bedst mulig forbindelse, - med egne ord kan forklare forskellen på VHF og UHF virkemåde. - ved at TONE squelsh er NATO STANAG Har forståelse for: - At antennens længde har indflydelse på antennes virkeområde. Har kendskab til: - frekvensområderne VHF low/high og UHF, - terrænets indvirkning, samt begrænsning på signalforhold. AN/PRC tilbehør

11 5 (60 min) INVISIO S10 og repetition af PRR Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne tilpasse et INVISIO S10 headset til eget brug, kunne forbinde S10 til PRR og AN/PRC-152, samt have repeteret brugen af PRR. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel, INVISIO S10 og PRR med dual switch. Mundtlig / Praktisk - Præsentation af faget, gennemgang af målbeskrivelse og lektioner, Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan tilpasse INVISIO S10 headset til eget brug, - kan forbinde S10 til PRR, - kan forbinde PRR til AN/PRC-152 via dual switch, Har forståelse for: - at der findes forskellig størrelse ørepropper til X5, - at soft springs skal individuelt tilpasses, Har kendskab til: - at batterilevetiden på S10 minimum er tilsvarende PRR, - at når PRR slukkes, slukker S10 også. AN/PRC tilbehør

12 6 (30 min) Missionplan Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne tilslutte AN/PRC-152 til en PC, samt have kendskab til applikationen CPA. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan aktivere en missionplan - kan betjene funktionsknappen med henblik på at vælge kanal 1-5, - kan vælge kanaler ved hjælp af preset knappen, Har forståelse for: - at indholdet i en CPA hænger sammen med EHN SIGO Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP Communication Planning Application -Using the application - Tilslutning til PC - Install af Missionplan - Aktivering af missionplan Har kendskab til: - Via USB-kabel kan slutte RDO til PC - programmering af AN/PRC-152 fra PC ved hjælp af applikationen CPA, AN/PRC tilbehør

13 7 (60 min) Repetition Ved lektionens afslutning skal soldaten have fået repeteret det i lektion 1-7 indlærte stof, herunder aktivering af mission plans, indlæggelse af frekvenser og opkald i VULOS mode. Til rådighed har soldaten egne notater komplet AN/PRC-152 sæt med dertil hørende udstyr. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - har fået repeteret aktivering af mission plans, - har fået repeteret ændring af frekvenser, - har fået repeteret ændring af udgangseffekt, - har fået repeteret wireless clone mode, - har fået repeteret tilslutning af PRR, - har fået repeteret låsning af radio/keypad. Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K - Antenna handbook USMC - Radio communication in the digital age VOL. 2 - Elevernes ønsker - Repetition baseret på INSTR opservationer AN/PRC tilbehør

14 8 (30 min) Wireless Clone Mode Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne opsætte AN/PRC til Wireless Clone Mode, samt have kendskab til begrænsningerne i Wireless Clone Mode. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan sætte funktionsknappen på CT ved klargøring til WCM, - kan kontrollere at VULOS VINSON kryptonøglen er indlæst, - efter modtagelse af missionplan via WCM kan aktivere den, - kan slette de enkelte missionplans Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP 3.9 KAP APP A.6 APP A Klargøring til Clone - Erase Missionplan - Fysiske begrænsning i forb. Med Clone Har forståelse for: - Wireless Clone Mode er begrænset i afstand til master radio på 10 meter, Har kendskab til: - at der maximalt bør clones i GPR størrelse - at RDO automatisk cloner på 0.25 Watt AN/PRC tilbehør

15 9 (30 min) Brug af VRC og TRC Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne opsætte AN/PRC-152 i en køretøjsinstallation og forklare signalets vej i en køretøjsinstallation med SOTAS Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel og et KØTJ med monteret AN/PRC-152. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan tilslutte AN/PRC-152 til cradle, - kan tilslutte en H-250 handset til RDO - kan tilslutte KDU til AN/PRC-152, - kunne enable/disable radio speaker - kan kontrollere kabelforbindelse mellem AN/PRC- 152 og antenne, Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP KAP RF-300M- TV001 KAP 1.6 KAP 3 - AN/VRC AN/TRC Signalets vej fra Mic til Antenne Har forståelse for: - at SIDE CONNECTOR er skruet ordentligt sammen med cradle, - TRC opbygning og tilslutning - Signalets vej i KØTJ med SOTAS Har kendskab til: - tilslutning af DAGR GPS, AN/PRC tilbehør. AN/VRC-152, AN/TRC-152

16 10 (60 min) Fejlfinding og vedligeholdelse Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne fejlfinde på AN/PRC-152, vedligeholde radioen samt kunne udfylde en fejlmelding til KRYK. Til rådighed har soldaten egne notater komplet AN/PRC-152 sæt med dertil hørende udstyr. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - kan finde 3, på udstyret, indlagte fejl PRC og VRC - gennemfører Self test - beskytter stik der ikke anvendes med beskyttelseshætter Har forståelse for: - VRC installation på ENH egne KØTJ Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP KAP 5 - RF- 300MTV001 APP B - Self test - Fejlfindingsøvelse - Brugervedligehol delse Har kendskab til: - fejlmeldingsproceduren, - brugervedligeholdelse, AN/PRC tilbehør

17 11 (120 min) Signaløvelse Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne bruge en AN/PRC-152 under den planlagte signaløvelse, samt have opnået en større rutine i brugen af AN/PRC-152. Til rådighed har soldaten egne notater samt AN/PRC- 152 materiel. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - Får klonet missionplan, - kan aktivere den givne missionplan, - kan skifte mellem forskellige power levels, - kan fungere som mandbåren operatør, - kan opnå forbindelse til TOC på lavest mulige sendeeffekt Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K KAP KAP KAP Klargøring af AN/PRC Signal øvelse - RDO procedure AN/PRC tilbehør

18 12 (90 min) Afsluttende prøve Ved lektionens afslutning skal soldaten som enkeltmand kunne oprette en AN/PRC-152 og kunne skabe forbindelse til en modstation. Til rådighed har soldaten komplet AN/PRC-152 sæt med dertil hørende udstyr. Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten: - Som enkeltmand kan oprette AN/PRC-152 og skabe forbindelse til en TOC på maksimum 20 min, Mundtlig / Praktisk AN-PRC- 152 Multiband Handheld Radio Operation Manual - April 2010 Rev. K - Praktisk kontrol - tilbagemelding AN/PRC tilbehør

19 Fag: VHF RDO AN/PRC-152 A. Prøvens art. 1. Slutprøve i VHF RDO AN/PRC-152. Formålet er at kontrollere om soldaten har opnået de tilfredsstillende færdigheder og viden i de for faget opstillede kriterier. 2. Analyse af fagets mål resulterer i, at følgende ting skal indgå i kontrollen: - Oprettelse af AN/PRC Forbindelse til TOC eller lignende - klone og aktivering af mission plan - Indstilling af manuel frekvens på AN/PRC Indhold. Handleprøve: 1 handleprøve der gennemføres i rammen af enkeltmand. Point udregning vil fremgå af bedømmelsesskemaet. B. Tilrettelæggelse. Alle starter med at have introduktion og derefter gennemfører de den praktiske prøve som enkeltmand, herunder skaber forbindelse til TOC eller lignende. 1. Tid Introduktion: 5 min Praktisk prøve 1: 20 min. Omskiftning: 5 min. Praktisk prøve 2: 20 min. Omskiftning: 5 min. Praktisk prøve 3: 20 min. Tilbagemelding: 15 min. 2. Prøvested: Lokal garnison. 3. Påklædning: M/ Blyanter - 11 stk. AN/PRC-152 inkl. tilbehør - 2 stk. nøgleindlæsningsudstyr - 2 stk. PC med tilhørende datakabel 5. Personel til rådighed (hjælpere): - 1 faglærer - 2 instruktører/kontrollanter

20 6. Henvisninger: 7. Antal elever: 30 AN/PRC-152 Reference Guide AN/PRC-152 Operation Manual RF-6650M Communications Planning Application C. Instruktion for prøvedagen. 1. Instruktion til instruktører Der afsættes 90 min. til gennemførelsen af slutkontrollen. Oplæg for praktisk prøve: Der skal være koordineret med enhedens SGO. Således at der er tildelt frekvenser til prøven. Hver instruktør har ansvaret for at deres udstyr er klar til tiden og at der er blevet koordineret med SGO. D. Opgaver og bedømmelse: Jf. bilag

21 Praktisk prøve A. PRØVENS ART. Slutprøve i VHF RDO AN/PRC-152. Prøven gennemføres i rammen af enkeltmand. B. TILRETTELÆGGELSE. - Tid til prøve: 20 min. - Prøvested: Lokal garnison stk. AN/PRC-152 inkl. Tilbehør 2 stk. PC med tilhørende datakabel - Personel til rådighed (hjælpere): 1 instruktører/kontrollanter pr. radio sæt. - Påklædning: M/84. - Henvisninger: AN/PRC-152 Reference Guide AN/PRC-152 Operation Manual RF-6650M Communications Planning Application C. INSTRUKTION. Til prøvetageren: Praktisk prøve. Lokal garnison. INSTRUKS TIL PRØVETAGER: KLARGØR RADIO TIL BRUG I SECURE KLARGØR RADIO TIL AT MODTAGE CLONE PÅ FRQ. XX.XXX MHz AKTIVER MISSION PLAN OPERATORAFSLUTTENDEPROEVE INDTAST MHz PÅ PRESET 2 INDSTIL RADIO TIL LOW SENDEEFFEKT SET LIGHT TIL MOMENTARY KONTROLLER OG RET PRESET 1 OG 2 FOR FEJL LAV OPKALD TIL S60 PÅ PRESET 1 OG 2 KONTROLLER OG RET BEGGE PRESETS FOR FEJL, OG LAV MODTAGER KONTROL TIL S60 Tilfredsstillende resultat 18 point. Til instruktørerne: Der skal kontrolleres at samtlige stumper er til stede inden prøvens start. Der skal være lagt krypto ind på samtlige radioer inden prøvens start. Såfremt at der er mere en 10 deltagere deles holdet deles op i grupper.

22 D. OPGAVE OG BEDØMMELSE. Opgave Navn: Form Bedømmelse 1. Blev radioen oprettet efter huskeordet BAM (Batteri, H 0/1 Antenne, Mikrofon)? Blev radioen sat i CT H 0/2 Blev missionplan aktiveret i radioen? H 0/3 Blev PRE 1 rettet fra SAT til LOS? H 0/3 Blev der indtastet en manuel frekvens på PRE 2? H 0/3 Blev lyset sat til MOMENTARY H 0/3 Blev TRAFFIC TYPE ændret fra DATA til VOICE på H 0/3 PRESET 2? Blev sendeeffekten indstillet til lav? H 0/3 Blev der opnået forbindelse til S60 på PRE 1? H 0/3 Blev der opnået forbindelse til S60 på PRE 2? H 0/3 Karaktergivning: Maksimum point: 30. Omregnes til karakter ved division med 6. Point i alt: E. SÆRLIGE BESTEMMELSER. Instruktør fungerer som kontrollant og kontrollere jf. overstående kontrolskema enkeltmand.

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog Hjemmeværnets Uddannelseskatalog HVS 9100-016-16 JAN 2013 Velkommen Hjemmeværnet deltager i disse år i stigende omfang i løsningen af opgaver, der støtter Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabet

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU) FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST 254-3

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 3 Indledning... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis

Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Den afsluttende prøve på grundforløbet - udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Den afsluttende prøve på grundforløbet

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere