UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014"

Transkript

1 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten, at den pågældende kan bestride funktionen som stabshjælper på en kommandostation. Viden (2) Kursisten har grundlæggende viden om journal, situationskort, hærkortets koordinatsystem, forkortelser, troppetegn og signaturer (2) Kursisten har grundlæggende viden om skitser og kalker (1) Kursisten har kendskab til passibilitetskort, samt kommandostations indretning, virkemåde og flytning Færdigheder (2) Kursisten kan føre journal, situationskort og anvende hærkortets koordinatsystem, forkortelser, troppetegn og signaturer (2) Kursisten kan udarbejde skitser og kalker Kompetencer Den færdiguddannede kursist arbejder selvstændigt med journal, situationskort, hærkortets koordinatsystem, forkortelser, troppetegn og signaturer (2) Den færdiguddannede kursist arbejder selvstændigt med skitser og kalker 3. INDHOLD Faget indeholder følgende emner: UAFD KSN indretning og virke, Tjeneste på og flytning af KSN, Orienteringer om o HHD organisation, o HHD/KSN virke, Hærkort, Troppetegn, signaturer og forkortelser, Situationskort, Skitser og kalker, Journal, Sikkerhed på kommandostationen, Stabsøvelser. 4. RAMMER Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning og der inddrages skiftende pædagogiske principper og metoder, der understøtter den enkelte kursists behov og refleksion: Teoretiske oplæg og undervisningssamtale

2 UKLASSIFICERET Praktiske øvelser Evt. støtte til kursister med særlige behov 5. TID 10 undervisningstimer 6. FORMIDLER Kursisten skal have gennemført UDDDIR 7512 Signaluddannelse 2 (Q ), samt brevskolekursus: Troppetegn og signaturer (Q ). Efter gennemført kursus tilskrives Q EVALUERING/EKSAMEN/PRØVER Løbende i undervisningen, samt de to stabsøvelser 8. LÆRER/INSTRUKTØRFORUDSÆTNINGER Instruktørerne skal som minimum have gennemgået dette kursus, samt have erfaring i virket på en kommandostation 9. BEMÆRKNINGER ELLER LIGNENDE Uddannelsen kan med fordel gennemføres i tilknytning til Signaluddannelse 2, idet det indlærte fra begge kurser kan sammenkædes i det afsluttende situationsspil Henvisninger til reglementer, publikationer, direktiver, vejledninger mv. HRN Troppetegn og signaturer HVS Lærebog, Orientering og kortlære, udgave FEB HVS Stabstjeneste 4, Skriftlige arbejder i en stab, udgave APR HVS Stabstjeneste X, Stabsøvelse, udgave APR HVS Stabstjeneste 3, Kommandostationen, udgave APR Hjemmeværnets forkortelser udskrift fra HJV.DK. FKOBST 358-1

3 Side 3 1 Underafdelingens kommandostation have kendskab til KSN/UAFD indretning og virke Tjenesten på KSN og flytning af KSN HHD organisation HHD/KSN virke kan give eksempler på en hensigtsmæssig indretning af en given KSN. Der gennemgås: Valg af KSN: Terrænet, signalmuligheder, bygninger. Indretning af KSN: Sikring af KSN, feltmæssig KSN, spredning, sikring, signalmidler, kontaktpunkter. sker i lektion 5 og 9 HVS Stabstjeneste 3, Kommandostationen HVS Stabstjeneste 3, Kommandostationen Tjenesten på KSN: Materiel Flytning af KSN HHD organisation KSN/HHD

4 Side 4 2 Hærkort Kunne anvende hærkortets koordinatsystem og signaturer. Have kendskab til passabilitetskort. Kan opgive kortreferencen for både en given lokalitet, en given linje og et givet punkt med 100 m nøjagtighed. Ved hjælp af kortrammen kan definere et antal af passabilitetskortets specielle signaturer. Der repeteres: Korttyper med vægten på 2 cm kort. Der repeteres og indøves: Kortrammens indhold (signaturer) Koordinatsystemet og dets anvendelse. Opgavemetode Skriftlig prøve sker i lektion 5 og 9. Hærkort Passabilitetskort Blyanter Linialer Kortmål Skriftlig prøve HVS Orientering og kortlære. Passabilitetskortets specielle signaturer.

5 Side 5 3 Troppetegn, signaturer og forkortelser Kunne anvende troppetegn, signaturer og forkortelser. Ud fra et antal viste troppetegn, kan skrive benævnelse og eventuel størrelse samt den tilhørende forkortelse. Ud fra benævnelsen på enheder eller materiel, kan tegne de tilhørende troppetegn og skrive forkortelsen. Der repeteres: Grundtegn Enheder Våbenart Taktiske tegn Faglige tegn Fly og skibe Regler for anvendelse af forkortelser. Skriftlig prøve I lektionen lægges særlig vægt på opbygning og kombination af troppetegn og signaturer gældende for HJV. sker i lektion 5 og 9. Papir Blyant Skabeloner HRN Troppetegn og signaturer HVS Hjemmeværnets forkortelser HRN Troppetegn og signaturer HVS Hjemmeværnets forkortelser.

6 Side 6 4 Situationskort Kunne føre situationskort Kan klargøre et situationskort og indtegne de af læreren angivne troppetegn og signaturer på de rigtige koordinater. Der gennemgås: Formål med situationskort. Der gennemgås og øves: Klargøring af kort og føring af kort. Opgavemetode Handleprøve med følgende elementer: Kursisten klargør kort, læreren angiver koordinater og handling, kursisten indtegner troppetegn på de angivne koordinater. Kort Acetat Farveblyanter Skabeloner HRN Troppetegn og signaturer sker i lektion 5 og 9.

7 Side min Stabsøvelse 1 I et situationsspil kunne anvende det i lektion 1-4 indlærte. Ved situationsspillet har virket som STHJ på KSN/UAFD Ud fra et antal taktiske situationer har ført situationskort, som anført i direktiv for øvelsen. Der øves: Ud fra et antal taktiske situationer: Tjenesten på KSN Føring af situationskort. Situationsspillet afvikles jf. direktiv HVS STABSØVELSE 1-2.

8 Side 8 6 Skitser og kalker Kunne udfærdige skitser og kalker. ud fra en beskrevet situation på et situationskort kan udfærdige en kalke der indeholder: Korthenvisning Placeringsmærke Overføre de i lektion 3 indtegnede troppetegn og signaturer Kan udfærdige en skitse over et angivet kortudsnit. Der repeteres og indøves: Principperne for kalker og skitser. Korthenvisning Placeringsmærke Indtegning og forklaring. Skitser, målestok og nordpil. Opgavemetode Handleprøve sker i lektion 9. Kort Papir Blyanter Linealer Kalkepapir HVS Orientering og kortlære

9 Side 9 7 Journal Kunne føre journal. Ud fra et antal udleverede signaler kan udtage informationer og indføre i følgende kolonner: o Løbenummer, o Klokken, o Til, o Fra Og når kursisten efter diktat eller referat kan udfylde kolonnerne: o Begivenhed/indhold o Hvad foretaget. Der gennemgås: Journalens opbygning, herunder: Hoved Kolonners anvendelse Der gennemgås og øves: Føring af journal, herunder: nummerering Indføring af indhold/begivenhed ud fra diktat/referat Anførelse af kommunikationsmiddel og datotidsgruppe. Arkivering Opgavemetode Handleprøve sker i lektion 9. Journaler Blyanter Papir Linealer Signalblokke Meldeblokke HVS Skriftlige arbejder i en stab

10 Side min Sikkerhed på kommandostationen Have kendskab til sikkerhedsgodkendelser og fysisk sikkerhed på kommandostationen. : Kan nævne de forskellige godkendelsesgrader og beskrive, hvad de indebærer. Give eksempler på fysisk sikkerhed med skriftlige materialer. Der gennemgås: De forskellige godkendelses-grader. Fysisk sikkerhed: Håndtering, opbevaring makulering af skriftlige materialer. sker i lektion 9. FKOBST Direktiv for den militære sikkerhedstjeneste. FKOBST Direktiv for den militære sikkerhedstjeneste.

11 Side min Stabsøvelse 2 I et situationsspil kunne anvende det i lektion 1-8 indlærte. Ved situationsspillet har virket som STHJ på KSN/UAFD Ud fra et antal taktiske situationer har ført journal og situationskort, som anført i direktiv for øvelsen. Der øves: Ud fra et antal taktiske situationer: Tjenesten på KSN Føring af journal Føring af situationskort. Situationsspillet afvikles jf. direktiv HVS STABSØVELSE 1-2.

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for selvstændigt og ansvarligt at kunne deltage

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog Hjemmeværnets Uddannelseskatalog HVS 9100-016-16 JAN 2013 Velkommen Hjemmeværnet deltager i disse år i stigende omfang i løsningen af opgaver, der støtter Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabet

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE Beredskabsstyrelsen Sydjylland FORORD Nærværende kompendium til kommunikationstjeneste er et supplement til undervisningen i faget "Regional kommunikationsuddannelse" ved Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden. Lektions nummer

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 2083 DeMars DIR D 02469839

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 2083 DeMars DIR D 02469839 Udstillingsbefalingsmand Fagplan Gennemførelse af faget: Bemanding af udstillingsstand - 1 - Fagplan Titel lang: Udstillingsbefalingsmand bemanding af udstilling Titel kort: UDSTBM bem udst Formål: Faget

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU) FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST 254-3

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Alment Befalingsmandskursus, 2000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal deltageren (eleven, kursisten eller tilsvarende): Viden I rammen af bevogtningsgruppen

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT II/ML

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT II/ML GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT II/ML 1. GENERELT 1.1. Formål. Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at bestride tjeneste på højeste

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Undervisningen på Klikstart-kurserne Generelt Pædagogikken, der bliver brugt ved Klikstart-kurserne er udviklet og gennemtestet i forbindelse med det første Klikstart-forløb,

Læs mere

Bilag 17. Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser

Bilag 17. Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 17 Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SELVEVALUERING OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SELVEVALUERING OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SELVEVALUERING OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN Søværnets Officersskole tager i hele sit virke udgangspunkt i Forsvarets Vision 2010: Forsvaret vil være førende i rettidig indsættelse af

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer HVS 3413-001-01 OKT 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 HVS-INFO... 6 Hvad finder man på HVS-INFO...6 Uddannelseskrav... 8 Den lovpligtige uddannelse (LPU)...9

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152

FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152 FAGPLAN FOR TGR 425 VHF RADIO OPERATØR UDDANNELSE AN/PRC-152 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt over lektionsnumre-/emner 3 Formål 4 Mål 4 Indhold 5 Tid 6 Midler 6 Særlige

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere