Pre Alpin - grovfoder fra de bayerske alper -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pre Alpin - grovfoder fra de bayerske alper -"

Transkript

1 Pre Alpin - grovfoder fra de bayerske alper -

2 Grovfoder fra de bayerske alper - mere end blot et koncept Virksomheden Agrobs GmbH har rødder tilbage til det 16. århundrede og har siden 1839 været i familien Bergers eje. I 1980 påbegyndtes for første gang produktionen af hestehø i større omfang, og i 1990 blev driften omlagt til økologisk produktion efter Naturland-Verbands retningslinjer. I Agrobs sortiment findes grovfoder til alle de dyr, der skal have adgang til grovfoder af højeste kvalitet for at kunne fungere optimalt. Navnet PreAlpin dækker over en serie høprodukter, der fremstilles hos Agrobs GmbH i Degerndorf ved Starnberger See midt i det bayerske alpeforland. Bløde morænebakker, kalk- og mineralrige jordbundsforhold og rigelige nedbørsmængder sikrer de bedste forudsætninger for tilvæksten på græsarealerne. En beskyttet og ubelastet natur er forudsætningen for sunde afgrøder med stor artsvariation. PreAlpin - det særlige strukturfoder til alle heste - næsten som frisk græs - bedre end wraphø og almindeligt hø Sund og naturlig Det er altid en oplevelse at åbne en sæk PreAlpin. Duften af mere end 60 forskellige urter og græsser frigøres, og der vækkes minder om bedstefars høloft, blomstrende sommerenge, livgivende solskin... og tyktarm, hvor bakterier nedbryder råfibrene og frigør næringsstoffer. Behovet for grovfoder udgør fra 1,0-1,5 kg pr. 100 kg kropsvægt dagligt. Det betyder, at en hest på 600 kg skal have op til 9 kg hø eller PreAlpin dagligt. PreAlpin indeholder bl.a. følgende græsser og urter: Hundegræs, eng-rævehale, eng-svingel, italiensk rajgræs, draphavre, rødkløver, fløjlsgræs, alm. løvefod, lancet-vejbred, alm. bjørneklo, gærde-vikke, eng-rottehale, alm. kamgræs, alm. rajgræs, eng-rapgræs, alsikekløver, alm. røllike, kommen, vild kørvel, gul snerre, strand-svingel, m.fl. Det naturligste foder til hesten er græs, og en stor artsvariation på græsningsarealerne er meget vigtig. Hver enkelt planteart har sit eget specifikke indhold af essentielle mineraler, sporstoffer, aminosyrer, vitaminer og sekundære plantestoffer. En afbalanceret blanding af overgræsser, undergræsser og urter understøtter derfor både sundhed og præstationsevne. Hvorfor er grovfoderet så vigtigt? Strukturfoder eller sagt på en anden måde: fibre, som hesten kan tygge, er motoren i hestens fordøjelsessystem. Foder med et højt indhold af råfibre kræver øget tyggeaktivitet, hvorved tandsættet slides. Tyggeaktiviteten stimulerer spytsekretionen og tarmmotorikken. Der dannes mere mavesaft og fordøjelsessekreter. Hestens energibehov skal for størstepartens vedkommende dækkes af strukturfoderet, der omsættes i hestens blind- Hestens kraftfoderbehov udgør - afhængigt af arbejde og hestens evne til at udnytte foderet - fra 1 til 3 kg dagligt. Alene dette forhold viser, hvor vigtigt grovfoderet er for hesten. Ved produktion af PreAlpin afhøstes græsset og køres straks til kunsttørring. Her bliver det snittet groft og tørret skånsomt med varm luft. Herefter bliver det tørrede hø enten presset til PreAlpin Wiesencobs eller forarbejdet til PreAlpin fibre. I alle produkter er der en tydelig høstruktur, og de udgør et optimalt grundfoder til hesten. PreAlpin har et højere indhold af hemicellulose end hø og halm. Disse fiberstoffer binder affaldsprodukter (såkaldte endotoiner), der opstår ved fordøjelsen i tarmen. Varmlufttørringen betyder, at indholdet af allergener (skimmelsvampe og deres giftige stofskifteprodukter) er meget lavere end i hø og wrap, og at foderet har en meget ensartet kvalitet. Græsfrø og bladdele bevares, og derfor er næringsindholdet op til 50% højere end i almindeligt hø. PreAlpin har et højt naturligt indhold af vitamin E, ß-caroten, zink, jern og calcium. Desuden er der et meget lavt indhold af histamin og smitstoffer, således at foderet er særdeles velegnet til allergiske og syge heste.

3 Et kritisk blik på grovfoderet God græsning er vigtig Frisk græs er ikke til rådighed året rundt, men må konserveres for at kunne bruges som grovfoder vinteren igennem. Det mest almindelige er at tørre græsset til hø, wrap eller piller. Kvaliteten i slutproduktet afhænger fuldstændigt af kvaliteten af råvaren. Velplejede, moderat gødede marker og korrekt afhøstningstidpunkt har umådelig stor betydning for slutproduktet. Intensiv dyrkning Intensivt dyrkede landbrugsarealer giver som regel et højt udbytte pr. ha. Store mængder gødning (mineralgødning og gylle) stimulerer planternes vækst, og der produceres mere grønmasse. Overgræsser vokser hurtigere end undergræsser og værdifulde urter, der får dårligere vækstbetingelser. Artsvariationen falder, hvorved indholdet af vitalstoffer og sporstoffer reduceres, mens proteinindholdet stiger. Ekstensiv dyrkning Hvis en mark dyrkes ekstensivt, sker det som regel som led i et støttet ekstensiveringsprogram. Jorden gødes mindre eller slet ikke. Første slæt tages som regel ret sent i sæsonen. Selv om dette er med til at sikre en høj artsvariation i afgrøden, kan et sent høsttidspunkt have en række negative følger for den fysiologiske værdi af den høstede afgrøde. For sen afhøstning betyder fremskreden modning, hvilket er særlig kritisk, hvis dårligt vejr forsinker høsten. Det betyder, at både græsser og urter er overmodne, frøene falder af, stænglerne dør og rådner. De meget næringsstofrige blade og frø gå tabt, og efterhånden som planten bliver mere og mere træet, forringes hestens mulighed for at udnytte næringsstofferne. Det optimale høsttidspunkt Det optimale høsttidspunkt for hø til heste - afhængigt af de klimatiske forudsætninger - er fra slutningen af maj til begyndelsen af juli. Her er græsset på vækststadiet afsluttende blomstring og frøsætning, og grønmassen har et højt råfiberindhold men et lavt proteinindhold. Plantens fordøjelighed og næringsstofindhold er afbalanceret. Moderat gødskning er med til at sikre en stor artsvariation frem til det rigtige afhøstningstidspunkt. Hver planteart har således det optimale indhold af specifikke næringsstoffer: essentielle mineraler, aminosyrer, vitaminer og sekundære plantestoffer. En afbalanceret blanding af over- og undergræsser samt urter sikrer hestens vitalitet og sundhed. Bjergning af hø Den største ulempe ved at producere hø er den store afhængighed af vejret. Hver regnbyge medfører tab af næringsstoffer (se fig. 2). Overmodent foder belaster sundheden Sen afhøstning giver også forandringer i plantens miljø. Græsser og urter med høj foderværdi fortrænges af magre græsser og urter, der som regel har et højere indhold af kisel og oalsyre. Selv om hesten har behov for disse to stoffer, så vil en overdosering blokere for optagelsen af andre stoffer i tarmen. Det drejer sig f.eks. om visse sporstoffer, der således ikke optages i tilstrækkelig mængde. Et andet problem er en tiltagende skimmeldannelse i foderet. Svampesporer, der har overvintret i jorden, arbejder sig efterhånden op ad stænglen til græssets øvre bladetager, - særlig hvis vejret er fugtigt. Hvis planten er overmoden, fungerer dens beskyttelses- og afværgemekanismer ikke længere, og svampevækst kan således brede sig uhindret og ødelægge bladmasse og næringsstoffer. Dette påvirker smageligheden i foderet, og en mængde sundhedsskadelige fremmedstoffer kommer ind i hesten. Immunsystemet belastes voldsomt, og modtageligheden for sygdomme øges. Høhøsten Den mest almindelige måde at konservere grønmasse er at tørre det til hø på jorden. Græsset høstes, vendes en til to gange dagligt og bjerges efter tre til fire døgn. For at være lagringsstabilt må høets vandindhold ikke overstige 14%. Solens UV-stråling udvikler Tab af blade og frø under høstarbejdet 100% vitamin D i høet, giftstofferne i giftige planter som 90% 80% agerpadderokke og hanefod 70% 60% nedbrydes ved tørring. Men 50% den forholdsvis hårdhændede høstmetode gør, at 40% 30% mange småfraktioner tabes, 20% idet bestanddele som blade, 10% blomster og frø i stort omfang 0% Naturligt Pre Alpin Wrap Kunsttørring på jorden bliver liggende tilbage på Tørring græs Figur 1 marken (se fig. 1). Tab af næringsstoffer under konserveringen 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pre Alpin Wrap Kunsttørring Tørring på jorden En følgevirkning er en stærkt stigende belastning med smitstoffer. Lange regnperioder kan fuldstændig ødelægge høsten, og ofte bliver høet presset og kørt ind, selv om vandindholdet Figur 2 er for højt. Under oplagringen giver skimmelsvampe anledning til mugdannelse, der er skadelig for både menneskers og dyrs sundhed. Allergi og kolik ses ofte, når sådant belastet foder anvendes. Produktion af wrap Fremstilling af wraphø er en meget anvendt konserveringsmetode. Her skårlægges græsset og vendes flere gange dagligt. Efter en-to dage har den halvtørre grønmasse et tørstofindhold på 20-60%. Nu pakkes grønmassen i lufttæt emballage, hvorved en konserverende mælke-syreforgæring opnås. Hvis betingelserne ikke er optimale, forringes kvaliteten af wrappen. Det kan være forurening med jord, for højt vandindhold i grønmassen eller et højt svampe- og kimindhold i udgangsmaterialet, fordi det har været udsat for regn.

4 Et tørstofindhold på over 50% i grønmassen vil give problemer på mere end én måde, idet materialet er stivere og dermed vanskeligere at pakke. Herved kan der opstå fejlgæring eller dannelse af skimmel og andre sundhedsskadelige stoffer. Fordelen ved at lave wrap ligger i den kortere liggetid på jorden, så risikoen for dårligt vejr under tørring reduceres. Desuden bevares en større del af blade og småfraktioner, ligesom den færdige wrap er støvfri (se fig. 1). Brug af wrap I wrap er der dog risiko for skimmeludvikling og kimdannelse, hvis folien beskadiges, eller hvis der sker en eftergæring, fordi wrappen bruges for langsomt. En grundfodring, der hovedsageligt består af wrap, kan være med til at give allergiske reaktioner som kløe, diarré og hududslæt pga. det noget højere indhold af histamin, end man ser i almindeligt hø eller tørret grønt. PreAlpin i hestens fodring Optimal næringsstoftilførsel høstmetoden bevarer alle plantedele og næringsstoffer (blade, blomster, frø) naturligt højt fedtindhold pga. frøstandene højt indhold af organisk bundne sporstoffer (f zink, jern) pga. den høje andel af urter og blade ideelt Ca:P-forhold pga. den kalkholdige jord i alpeforlandet højt indhold af mineraler, vitaminer og ß-caroten højere energiindhold end hø (kraftfodermængden kan reduceres) næsten stivelsesfri Førsteklasses fiberkvalitet højtfordøjelige råfibre (ingen træagtige stængler) høj andel af hemicellulose (god binding af såkaldte endotoiner i tarmen) Et rent naturprodukt ingen konserveringsmidler ingen tekniske hjælpestoffer ingen tilsætning af æteriske olier ingen melasse tilsat Wrap og botulisme Ligeledes må man huske på risikoen for botulisme, der stammer fra wrap. Kadaverin er bakterier af arten clostridium. Kadaverin findes både i døde dyr og i jorden. Under lufttætte forhold udvikles nervegiften botulinum-neurotoin, der er det farligste giftstof, man kender. Selv en lille smule ådsel eller jord i wrappen kan føre til dannelse af neurotoin. Utætte baller Farligt er det også, hvis wrappen ikke er korrekt lukket, eller hvis folien er blevet beskadiget. Indtrængning af ilt fører til opformering af gærsvampe og bakterier, der stopper den for forgæringen nødvendige mælkesyredannelse Den ubehageligt lugt, der opstår pga. fejlgæring, er tegn på, at wrappen er fordærvet. Anvendelsesområder til heste og ponyer for at dække behovet for råfibre af høj kvalitet gamle heste, der pga. nedslidt tandsæt eller dårlig tyggefunktion ikke kan æde almindeligt hø (opblødt PreAlpin Classic eller Senior) til præstationsheste i topsport (højere energiindhold end hø) for at stimulere væskeoptagelsen (gives opblødt) for at skjule medicin (gives opblødt) ved forsuring af hestens organisme (for store kraftfodermængder) i stedet for kraftfoder til heste, der dårligt tåler korn (stivelse) som del af grovfoderet eller i stedet for hø eller wrap til heste og ponyer, der skal undgå stivelse, fruktan og sukker til heste og ponyer, der skal have en proteinfattig fodring til magre heste ved forstyrret tarmflora PreAlpin Almindeligt grovfodersupplement Istedet for korn, helt eller delvist Ældre heste Små føl Avlshopper og avlshingste Ungheste Muskelopbygning/Magre heste Heste i hårdt arbejde EMS Forfangenhed/risiko for Nyreslag Tyggebesvær Diarré/Kolik Suppl. til grovfoder m. højt proteinindhold Suppl. til grovfoder m. lavt proteinindhold Rejserfoder Wiesencobs Classic Aspero Senior Fetura Light Protein Compact

5 Pre Alpin Classic - originalen Ud over energifoder er hesten helt afhængig af tilførsel af vegetabilsk strukturfoder med et højt indhold af fiber for at stimulere tyggefunktionen. Hø, wrap og halm er de mest almindeligt anvendte grovfodertyper. Desværre er vor tids intensive dyrkning af jorden med til at forringe afgrøderne. For frugt og grønsager er dette videnskabeligt bevist, idet det vitaminindhold, der for 20 år siden fandtes i ét æble, nu er reduceret til 1/3, så der altså skal 2-3 æbler til for at tilføre samme vitaminmængde. Det gælder også for alle andre planter, noget man bør have i tankerne, når fodringen tilrettelægges. Ofte gås der på kompromis hvad angår både mængde og kvalitet af grovfoderet. Det kan der være mange forskellige grunde til, f kan det være svært at skaffe hø af ordentlig kvalitet, græsmarkerne dyrkes med for lille artsvariation, høets kvalitet er svingende, man har for lidt eller uhensigtsmæssig opbevaringsmulighed, høfodring er tidkrævende, støvende hø belaster både dyr og staldpersonale med allergiske reaktioner til følge. Endelig er der det naturlige henfald i høets næringsindhold hen over fodringssæsonen at tage i betragtning. En sund, fysiologisk værdifuld grovfodertildeling er imidlertid helt nødvendig. Hvis hesten får for lidt eller for dårligt grovfoder øges risikoen for forskellige forstyrrelser: svigtende tarmperistaltik, der fører til forstoppelse krogdannelser på de bageste tænder pga. utilstrækkelig tyggeaktivitet fejlgæringer, der kan føre til oppustethed, diarré, vandig afføring eller kolik strømaterialet opædes tarmbakteriernes arbejde forringes med heraf følgende - mangel på visse næringsstoffer - manglende ædelyst og svigtende præstationer luftvejsproblemer pga. skimmelsvampe og støv (hoste, allergi, bronchitis, nedstemthed) stofskiftesygdomme (f forfangenhed) PreAlpin Classic består af mere end 60 forskellige græsarter og urter, der giver produktet en meget høj fordøjelsesfysiologisk kvalitet. Da hver enkelt plante har sit eget specifikke indhold af f mineraler, aminosyrer, vitaminer og sekundære plantestoffer, er det meget vigtigt at grovfoderet har en stor artsvariation for at sikre hestens vitalitet og sundhed. Med PreAlpin får hesten - året rundt - adgang til et varieret grovfoder af allerhøjeste kvalitet. Deklaration: Tørstof 92,0% Råprotein 8,8% Råfibre 28,7% Råfedt 2,25% Råaske 6,9% Ford. energi 9,06 MJ/kg Ford. råprotein 61 g/kg (ca.) Stivelse 2,9% Fruktan 2,5% Kalcium 0,57% Fosfor 0,27% Magnesium 0,23% Natrium 0,14% Kalium 1,8% ß-Caroten 46,2 mg/kg Vitamin E 50,8 mg/kg Svovl 1250,6 mg/kg Jern 627,4 mg/kg Mangan 76,9 mg/kg Zink 27,0 mg/kg Kobber 5,2 mg/kg Selen 0,14 mg/kg Molybdæn Kobalt Jod Bor Anvendelsesområder: Grundfoder I stedet for alm. grovfoder Som fiberleverandør Erstatning for korn 4,6 mg/kg 0,89 mg/kg 0,12 mg/kg 13,95 mg/kg (Ingen tilsætningsstoffer er tilsat - de anførte værdier er de naturligt forekommende gennemsnitsværdier hvor mindre naturlige variationer kan forekomme) Fodringsanvisning: Hvis anvendt som eneste grovfoder 1,0-1,5 kg/100 kg kropsvægt eller som kvalitetsmæssigt løft til den daglige fodring ca. 2 kg dagligt. Generelt gælder : Indfodring : Pakning: 1 kg PreAlpin erstatter 1 kg hø. Tørre cobs indfodres eller 1 kg cobs opblødes med 1,5-3 liter vand og udfodres opblødt efter minutter. Papirsæk à 25 kg - palle à 750 kg 1,5 kg Pre Alpin modsvarer energien i 1 kg havre

6 Pre Alpin Protein Light - lavt proteinindhold Protein af høj kvalitet er nødvendig for at holde hesten sund og forsyne den med aminosyrer til opbygning og vedligeholdelse af musklerne. I et vist omfang er proteinbehovet variabelt og skal tilpasses den enkelte hests behov. Det har vist sig, at behovet hos de nordlige racer (f islændere og fjordheste) ligger ca. 10% under behovet hos de sydligere racer (f arabere, varmblod). Videnskabelige beviser og erfaringer viser, at proteinbehovet generelt ligger under niveauet i de fleste rationer, dog med undtagelse af drægtige eller lakterende hopper. Det betyder, at hesten ofte kæmper med et foderbetinget proteinoverskud. Hvilke følger har et proteinoverskud?? af det protein, som kroppen ikke har behov for, opstår der nedbrydningsprodukter, som kroppen via lever og nyrer - og under forbrug af energi - skal skille sig af med. en omgående effekt heraf er en øget vandoptagelse pga. den øgede nyreaktivitet. Hesten må således udskille mere urin, hvorved staldklimaet får en øget belastning med den skadelige ammoniak. for stor proteintilførsel øger ikke hestens præstationsevne. Derimod vil den øgede urindannelse belaste stofskiftet, og der bruges mere energi. Et forstyrret stofskifte kan f føre til en øget allergirisiko. overskudsprotein skal nedbrydes og udskilles via leveren. Det øger behovet for leverafgiftende enzymer, der er afhængige af sporstoftilførselen. Overforsyning med protein kan således føre til mangel på sporstoffer. Hvad betyder en korrekt proteinforsyning i fodringen? aflastning af stofskiftet (reduceret allergirisiko) aflastning af lever og nyrer reduceret urinstofdannelse giver lavere ammoniakbelastning i stalden Urter i hestens fodring Hestefodring uden urter kan man efterhånden næppe tænke sig. Urter har meget at byde på - de dufter, de smager - og de har utallige fysiologiske virkninger. Desværre findes der enkelte individer, der ikke tåler bestemte aktivstoffer. Sådanne heste må derfor holdes på en diæt, hvor der ikke gives urter som tilskud. Endvidere findes der urter, der i homopatisk sammenhæng kaldes et antidot (en modgift), og derfor ikke bør fodres under en eventuel homøopatisk behandling. En anden grund til, at det kan være hensigtsmæssigt at undgå tilførsel af for mange urter, er at nogle heste ikke accepterer smagen og derfor ikke æder et sådant kraftfoder.

7 PreAlpin Light Protein er et grovfoder med et ekstremt lavt proteinindhold. Som alle PreAlpin varianterne er Light Protein naturligvis fremstillet uden brug af produktionstekniske hjælpestoffer, og der er ikke foretaget kunstgreb i form af anvendelse af halm eller klid for at sænke proteinindholdet. Hvornår anvendes PreAlpin Light Protein? som tillæg til græsning i de perioder, hvor græsset er nyt, og indholdet af protein er højt, men fiberindholdet er lavt til heste med tilbøjelighed for allergi ved proteinoverfølsomhed til heste, der skal fodres med lavt indhold af fruktan til ponyer og robuste racer, der kun har behov for et lavt proteinindhold til heste, der er overfølsomme eller som pga. homøopatisk behandling ikke må tildeles urter til heste, der ikke bryder sig om smagen af urter Det lave proteinindhold er derimod opnået ved tålmodig udvikling og udvælgelse af forskellige proteinfattige græsarter. Resultatet er et produkt med et meget lavt proteinindhold, der tåles af langt de fleste heste og derfor er særlig anvendelig hos heste, der af den ene eller anden grund har behov for en skånsom fodring. Græsblandingen er uden urter, således at den også kan anvendes af allergikere og heste i homøopatisk behandling. Deklaration: Tørstof 93,1% Råprotein 7,5% Råfibre 30,2% Råfedt 1,8% Råaske 4,5% Ford. energi 11 MJ/kg Ford. råprotein 52 g/kg (ca.) Stivelse 7,3% Fruktan 2,5% Kalcium 0,49% Fosfor 0,24% Magnesium 0,13% Natrium 0,02% Kalium 1,1% Caroten 18 mg/kg Vitamin E 21 mg/kg Svovl 812 mg/kg Jern 252 mg/kg Mangan 26 mg/kg Zink 22 mg/kg Kobber 4 mg/kg Selen 0,19 mg/kg Molybdæn Kobalt Jod Bor Anvendelsesområder: Grundfoder I stedet for alm. grovfoder Som fiberleverandør Erstatning for korn 2 mg/kg 0,3 mg/kg 0,04 mg/kg 10,3 mg/kg (Ingen tilsætningsstoffer er tilsat - de anførte værdier er de naturligt forekommende gennemsnitsværdier hvor mindre naturlige variationer kan forekomme) Fodringsanvisning: Hvis anvendt som eneste grovfoder bruges 1,0-1,5 kg/100 kg kropsvægt. I tilvænningsperioden: Indfodres langsomt i tør tilstand eller opblødes i vand (1 liter vand/1 kg Pre Alpin Light og trækker ca min.). Pakning: Papirsæk à 25 kg - palle à 750 kg 1,5 kg Pre Alpin modsvarer energien i 1 kg havre

8 Pre Alpin FETURA - højt proteinindhold De proteiner, som hesten tilføres med foderet, skal forsyne hesten med essentielle aminosyrer, der er nødvendige til opretholdelse og opbygning af kroppens egne proteiner, enzymer, hormoner og immunstoffer. Når heste skal præstere mere - hvad enten det drejer sig om drægtighed, laktation, en intensiv anvendelse af hingsten til bedækning eller føllets vækst - øges behovet for protein af høj kvalitet. Mangel på protein og dermed essentielle aminosyrer kan hos sådanne heste hurtigt føre til svagere præstationer eller endda sygdom. ß-caroten er et pro-vitamin, der er nødvendigt i forplantningssammenhæng. Det spiller en vigtig rolle hos både hingst og hoppe. Tilførsel af ß-caroten er som regel tilstrækkelig hos heste, der går på græs, da ungt græs indeholder store mængder heraf. I ældre græs kan indholdet være for lavt, og i vintermånederne ses der ofte problemer, fordi mængden af ß-caroten i høet aftager under lagringen. Vitamin E er ligeledes helt uundværlig for at sikre optimal frugtbarhed, idet det understøtter udvikling og funktion af kønskirtlerne og regulerer hormonstofskiftet. Mangel på vitamin E kan føre til reduceret frugtbarhed hos både hoppe og hingst. Vitamin E virker endvidere som en antioidant i cellestofskiftet og beskytter vitamin A og umættede fedtsyrer mod oidation og dermed cellen mod de frie radikaler. FETURA kan anvendes til at dække hestens øgede behov for protein, ß-caroten / vitamin A og vitamin E. Disse stoffer, der går tabt ved lagring af hø og wrap kan igen tilføres rationen ved hjælp af FETURA, idet den omgående og skånsomme varmlufttørring bevarer indholdet heraf i den høstede grønmasse. ß-Caroten og Vitamin E Ud over svigtende frugtbarhed kan en mangel på ß-caroten også føre til et lavere indhold af A-vitamin i hoppens mælk. Tilstrækkelig tilførsel af ß-caroten er desuden vigtig for immunforsvaret og nødvendig for opbygning af føllets modstandskraft. Gulerødder Enghø Lucernehø FETURA ß-Caroten Vitamin E Kilde: efter Meyer/Coenen

9 Hvilke heste vil have gavn af FETURA? Alle heste, der skal yde en stor præstation ved f drægtighed diegivning, for at sikre en optimal mælkeproduktion og optimal vækst hos føllet hingste, der benyttes intensivt til bedækning topsport for at understøtte muskelopbygningen under vækst FETURAs særlige kendetegn indeholder mere end 40 forskellige urter og græsser. Tilfører fodringen et meget bredt aminosyrespektrum høj andel af naturlig ß-caroten, vitamin E og B naturlig højt indhold af sporstoffer fra urterne uden melasse og andre tilsætningsstoffer cobs med stor diameter (18 mm), grov struktur for at give lang tyggetid Pga. det lave indhold af råfiber er FETURA ikke velegnet som erstatning af det sædvanlige grovfoder men benyttes i stedet som supplement til hø eller PreAlpin Classic. Behov for fordøjeligt råprotein pr. dag Drægtighedsmåned Laktionsmåned Kilde: Meyer/Coenen Deklaration: Tørstof 90,8% Råprotein 14,1% Råfibre 18,7% Råfedt 3,2% Råaske 12,9% Ford. energi 10,29 MJ/kg Ford. råprotein 99 g/kg (ca.) Stivelse 3,0% Sukker 6,3% Fruktan 2,8% Kalcuim 1,30 % Fosfor 0,36 % Magnesium 0,46% Natrium 0,07% Kalium 1,4% ß-Caroten 187,0 mg/kg Vitamin E 135,0 mg/kg Svovl 1490 mg/kg Jern 1890 mg/kg Mangan 188 mg/kg Zink 46,0 mg/kg Kobber 9,0 mg/kg Selen Molybdæn Kobalt Jod Bor 0,57 mg/kg 19 mg/kg 2,0 mg/kg 0,23 mg/kg 22,1 mg/kg Anvendelsesområder: Som tilskud til det sædvanlige grovfoder (Ingen tilsætningsstoffer er tilsat - de anførte værdier er de naturligt forekommende gennemsnitsværdier hvor mindre naturlige variationer kan forekomme) Fodringsanvisning: Gives som tilskud til grovfoderet i en mængde på 0,4 kg/100 kg kropsvægt dagligt. I tilvænningsperioden: Pakning: Indfodres langsomt i tør tilstand eller opblødt i vand (1,5-3 liter vand/1 kg PreAlpin FETURA. Trækker min. før udfodring) Papirsæk à 25 kg - palle à 750 kg 1,5 kg Pre Alpin modsvarer energien i 1 kg havre

10 Pre Alpin Aspero - Low-Carb PreAlpin Aspero er et velsmagende strukturfoder af allerhøjeste kvalitet med utallige anvendelsesmuligheder PreAlpin Aspero består af mere end 60 forskellige græsarter og urter, der tilsammen giver produktet en meget høj fordøjelsesfysiologisk kvalitet, helt uden tilsætning af melasse eller andre tilsætningsstoffer. PreAlpin Aspero er særlig velegnet til at give fodringen et kvalitetsmæssigt løft, når der ikke er adgang til hø i tilstrækkelig mængde eller i god kvalitet. PreAlpin Aspero har en meget høj ernæringsmæssig værdi, er helt støvfri med et højt strukturindhold. Det er derfor velegnet i stedet for hø også til støvfølsomme heste. På rejser og ved stævner er PreAlpin Aspero en ren og håndteringsvenlig løsning. PreAlpin Aspero - struktur i fodringen Til heste, der æder meget hurtigt, kan det være en stor fordel at iblande PreAlpin Aspero i krybbefoderet, så tyggetiden øges. Herved dannes mere spyt, og foderudnyttelsen bliver bedre. PreAlpin Aspero giver håndterlig energi I perioder, hvor hesten har et højt energibehov, tilføres ofte en stor mængde energifoder i form af korn eller fuldfoder, noget der ofte fører til fordøjelsesproblemer. PreAlpin Aspero er et energirigt strukturfoder, energi der kan bruges i stedet for korn. Derved skånes hesten for en for høj stivelsesmængde, og forsuring undgås. Den energi, hesten tilføres i form af PreAlpin Aspero, frigøres jævnt over lang tid. Herved reduceres risikoen for at hesten bliver for varm og ustyrlig. PreAlpin Aspero kan anvendes som et næsten stivelsesog sukkerfrit tilskudsfoder til heste, der er særligt følsomme over for stivelse og sukker (f ved forfangenhed, nyreslag, PSSM osv). Det er således særdeles velegnet som eneste krybbefoder sammen med et godt tilskudsfoder. Heste, der er på smalkost med kun en lille mængde krybbefoder, har ligeledes stor gavn af tilblanding af PreAlpin Aspero, således at den samlede mængde øges. Hesten er således beskæftiget i længere tid, og uro forebygges. Deklaration: Tørstof 92,1% Råprotein 9,4% Råfibre 28,3% Råfedt 2,17% Råaske 5,8% Ford. energi 10,0 MJ/kg Ford. protein 73 g/kg (ca.) Stivelse 2,82% Sukker 2,15% Fruktan 2,6% Kalcium 0,61% Fosfor 0,29 % Magnesium 0,25% Natrium 0,16% Kalium 1,9% ß-Caroten 32,6 mg/kg Vitamin E 33,0 mg/kg Svovl 1160,4 mg/kg Jern 280,0 mg/kg Mangan 71,4 mg/kg Zink 28,8 mg/kg Kobber 8,88mg/kg Selen Molybdæn Kobalt Jod Bor Anvendelsesområder: Grundfoder I stedet for alm. grovfoder Som fiberleverandør >0,1 mg/kg 1,09 mg/kg 0,36 mg/kg 0,12 mg/kg 5,78 mg/kg (Ingen tilsætningsstoffer er tilsat - de anførte værdier er de naturligt forekommende gennemsnitsværdier hvor mindre naturlige variationer kan forekomme) Fodringsanvisning: Hvis anvendt som eneste grovfoder 1,0-1,5 kg/100 kg kropsvægt eller som kvalitetsmæssigt løft til den daglige fodring ca. 2 kg dagligt. Generelt gælder : Pakning: 1 kg PreAlpin Aspero erstatter 1 kg hø. Kan udfodres tørt eller opblødes for at tilføre hesten væske Papirsæk à 15 kg - palle à 450 kg 1,5 kg Pre Alpin modsvarer energien i 1 kg havre

11 Pre Alpin Senior - ikke kun til seniorer Fodringsmæssige forholdsregler kan ikke forhindre forskellige ydre alderstegn (hvide hår, skarpere konturer, dybereliggende øjne, slidte tænder). Men en fodring med kun lidt korn og med en stor mængde strukturholdigt, varieret grovfoder med mange vitalstoffer er med til at holde hesten sund - højt op i alderen. Næringsstofbehovet ændres med tiden. Basisstofskiftet falder, og energibehovet bliver mindre. Imidlertid stiger behovet for vitalstoffer som f essentielle aminosyrer, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Hvis disse behov ikke dækkes, forringes hovvæksten, der optræder pels-og hudproblemer, hyppige infektioner opstår, og hesten mister appetit og afmagres. Gamle heste har ofte en fremskreden nedslidning af tandsættet, har muligvis endda mistet enkelte tænder. Hestens tænder har en svag tilvækst på i alt gns. 6 cm, som kronen løbende vokser som kompensation for det daglige slid. Har hesten mistet vigtige tænder, eller er tænderne slidt ned, er den ofte ude af stand til at æde hø i uforarbejdet form. Alle heste har imidlertid behov for grovfoder for at opretholde en god fordøjelse (min. 1,0-1,5 kg pr. 100 kg kropsvægt). Hvis hesten får for lidt grovfoder, vil der opstå fordøjelsesforstyrrelser f diarré eller kolik. Vægttab og svigtende vitalitet følger efter. Grovfoder - spiseligt grovfoder - er og bliver hestens grundfoder nr. 1. PreAlpin Senior gør det muligt at få fiber ind i hestens fodring. PreAlpin Senior består af mere end 60 forskellige græsarter og urter, alle særdeles velegnede til gamle heste og heste, der ikke kan tygge hø. PreAlpin Senior har en meget høj fordøjelsesfysiologisk kvalitet, og dækker fuldstændig hestens behov for råfibre. Fiberlængden i PreAlpin Senior er op til 20 mm. Når hestens tandsæt findeler hø, opnås en fiberlængde på ca. denne længde. De tørre grønfibre fremmer spytdannelsen og understøtter mikrofloraen i hestens tyktarm. Udskillelsen af fordøjelsesvæske stimuleres, risikoen for fejlgæring reduceres, og udnyttelsen af den samlede fodring forbedres. PreAlpin Senior er tilsat koldpresset hørfrøolie: energiindholdet øges, uden at proteinniveauet eller stivelsesindholdet stiger, idet olie pr. vægtenhed har dobbelt så højt energiindhold som kulhydrater. olie med et højt indhold af flerumættede fedtsyrer samt antioidanter (Vit. E) modvirker dannelsen af frie radikaler i hestens organisme. PreAlpin Senior er støvfri og allergenfri. Deklaration: Tørstof 93,4% Råprotein 10,0% Råfibre 26,0% Råfedt 4,9% Råaske 8,0% Ford. energi 11,0 MJ/kg Ford. råprotein 70 g/kg (ca.) Stivelse 2,8% Fruktan 2,5% Kalcium 0,8% Fosfor 0,3% Magnesium 0,3% Natrium 0,1% Kalium 1,6% ß-Caroten 82,0 mg/kg Vitamin E 69,0 mg/kg Svovl 1550 mg/kg Jern 668 mg/kg Mangan 94 mg/kg Zink 32 mg/kg Kobber 6mg/kg Selen 0,11 mg/kg Molybdæn Kobalt Jod Bor 5 mg/kg 1 mg/kg 0,08 mg/kg 22,1 mg/kg Anvendelsesområder: Grundfoder I stedet for alm. grovfoder Som fiberleverandør (Ingen tilsætningsstoffer er tilsat - de anførte værdier er de naturligt forekommende gennemsnitsværdier hvor mindre naturlige variationer kan forekomme) Fodringsanvisning: Hvis anvendt som eneste grovfoder 1,0-1,5 kg/100 kg kropsvægt eller som kvalitetsmæssigt løft til den daglige fodring: ca. 2 kg dagligt Generelt gælder : 1 kg PreAlpin Senior erstatter 1 kg hø. Kan udfodres tørt eller opblødes for at tilføre hesten væske Pakning: Papirsæk à 15 kg - palle à 525 kg 1,5 kg Pre Alpin modsvarer energien i 1 kg havre

12 Pre Alpin Compact - til stævnebrug PreAlpin Compact består af varmlufttørret hø med mere end 60 forskellige græsser og urter. Den kompakte form er praktisk under transport og til stævnebrug, under distanceridning og lign. Også som sund beskæftigelse er Pre- Alpin Compact særdeles velegnet. PreAlpin Compact har samme høje kvalitet som de øvrige PreAlpin varianter: meget varieret sammensætning skånsom varmlufttørring minimerer tab af næringstoffer fri for skimmelsvamp og støv højt indhold af naturlige mineraler og vitaminer et rent naturprodukt uden tilsætning af nogen art PreAlpin - sundt og naturligt Udgangsmaterialet er helt afgørende for kvaliteten i slutproduktet. Mere end 60 forskellige græsser og urter sikrer en helt uovertruffen variation og naturlig lødighed i Pre- Alpin Compact. Deklaration: Tørstof 92,8% Råprotein 9,0% Råfibre 27,2% Råfedt 2,2% Råaske 6,8% Ford. energi 10,4 MJ/kg Ford. råprotein 63 g/kg (ca.) Fruktan 2,5% Kalcium 0,58% Fosfor 0,23% Magnesium 0,25% Natrium 0,12% Kalium 1,9% ß-Caroten 44,7 mg/kg Vitamin E 51,4 mg/kg Svovl 1410,9 mg/kg Jern 612,3 mg/kg Mangan 79,2 mg/kg Zink 29,1 mg/kg Kobber 5,8 mg/kg Selen 0,19 mg/kg Molybdæn 5,1 mg/kg Kobalt Jod Bor 0,99 mg/kg 0,13 mg/kg 14,12 mg/kg Anvendelsesområder: Grundfoder I stedet for alm. grovfoder Som fiberleverandør (Ingen tilsætningsstoffer er tilsat - de anførte værdier er de naturligt forekommende gennemsnitsværdier hvor mindre naturlige variationer kan forekomme) Fodringsanvisning: Efter behov: 1 blok modsvarer ca. 1 kg hø min. høtildeling pr. dag 1,0-1,5 kg/100 kg kropsvægt Pakning: Karton à 15 kg = 16 blokke à ca cm 1,5 kg Pre Alpin modsvarer energien i 1 kg havre PreAlpin produkternes særlige + den oprindelige plantevariation tages ind i fodringen (mere end 60 forskellige græsser og urter) + højt indhold af mineraler, vitaminer og ß-caroten + værdifulde vitalstoffer tilføres + grov struktur giver optimal fordøjelse og derfor bedre udnyttelse af alt foderet (allerede ved tildeling af 2-3 kg daglig) + letpressede, store cobs + ingen risiko for botulisme -punkter + reduceret belastning med støv og skimmelsvampe + struktur til heste med tyggeproblemer (gives opblødt) + kan udfodres straks efter høsten + afbalancerer syre-base-forholdet i hesten + enkel og sikker dosering + velegnet til automatfodring + praktisk ved stævner, rejser og distanceridning + transportvenlig emballage St. Hippolyt Danmark A/S Øgelundvej 7 Blåhøj 7330 Brande Tlf Fa

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG BESKRIVELSE: Afbalanceret all-round foder i müsliform, uden tilsætning af

Læs mere

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere

Sommer - hvad nu? Det bedste fra naturen

Sommer - hvad nu? Det bedste fra naturen Sommer - hvad nu? Det bedste fra naturen Sommerperioden er tidspunktet, hvor hesten fylder kropsdepoterne op, som den så tærer på i løbet af vinteren. Det forudsætter en arealmæssig stor sommerfold med

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Særlige råvarer i HorseLux Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light PRODUKTINFORMATION Marstall Faser-Light Ved kontinuerlig fodring med foder af høj glykemisk effekt ( som forbedrer blodsukkeret) og foder med stort indhold af stivelse og sukker, kan udsatte heste* belastes

Læs mere

Desuden bliver hesten forsynet

Desuden bliver hesten forsynet Mere velvære I heste bliver foderet fordøjet i enten den forreste del af tarmsystemet (mave og tyndtarm), hvilket går stærkt, eller i den bagerste del (blind- og tyktarm), som er et stort gæringskammer

Læs mere

BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL

BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL BROGAARDEN LANCERER BROGAARDEN OPTIMAL MELLEM BROGAARDEN OG DODSON & HORRELL BROGAARDEN OPTIMAL er resultatet af mange års ernæringsforskning og erfaring med hestefoder. Med serien ønsker vi, sammen med

Læs mere

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes.

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Efterår - hvad nu? Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Reduceret græsvækst resulterer i nedbidte marker og heste risikerer

Læs mere

Mere vitalitet. Det bedste fra naturen

Mere vitalitet. Det bedste fra naturen Mere vitalitet Det bedste fra naturen Heste med en sund fordøjelse og et stærkt immunforsvar har sjældent helbredsmæssige problemer. Heste i naturen æder ofte op mod 60 forskellige planter om dagen, og

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 2 Fodring 1) Protein i fodring tilfører hesten A) Energi til at arbejde B) Calcium for udvikling af hestens knogler C) Aminosyrer som styrker opbygning af nyt væv D)

Læs mere

hele benet og op ad piben. Tilstanden

hele benet og op ad piben. Tilstanden Muk Muk er en betændelsestilstand i huden som ofte starter i kodebøjningen. Det starter med en hudfortykkelse, som videreudvikler sig til sår og skorpedannelse med mere eller mindre udvikling af betændelse

Læs mere

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER s Året re d n islæ ed nyh ICELAND 15 KG, BIG BAG Bestseller fuldfoderblanding. Særlig udviklet til at dække den islandske hests behov Iceland er et fuldfoder udviklet specielt

Læs mere

Vi tilbyder gratis foderrådgivning til alle HorseLux kunder. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Vi tilbyder gratis foderrådgivning til alle HorseLux kunder. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte: HorseLux hestefoder udvikles og sammensættes af Miljøfoder og produceres af Vestjyllands Andel. Vores målsætning for HorseLux hestefoder er, at tilbyde et foder i højeste kvalitet til en fornuftig pris.

Læs mere

Hestefoder. Viden Kvalitet Troværdighed

Hestefoder. Viden Kvalitet Troværdighed Hestefoder Viden Kvalitet Troværdighed MM Hestefoder Hvorfor vælge hestefoder fra Mollerup Mølle? Vores hestefoder er sammensat med henblik på at dække hestens behov i flest mulige situationer, så man

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

»Det naturlige danske valg«gmo-fri. Produktinformation

»Det naturlige danske valg«gmo-fri. Produktinformation »Det naturlige danske valg«gmo-fri Produktinformation Dansk produktion af hestefoder og grovvarer Hos Dangro Nordic fastholder vi en lang tradition med produktion og salg af foder til heste. Dangro Nordic

Læs mere

Sundt og ernæringsmæssigt korrekt foder Høj kvalitet. Hund Hvalp Kat Killing ERNÆRINGSRIGTIGT FODER I TOPKVALITET TIL HUNDE OG KATTE

Sundt og ernæringsmæssigt korrekt foder Høj kvalitet. Hund Hvalp Kat Killing ERNÆRINGSRIGTIGT FODER I TOPKVALITET TIL HUNDE OG KATTE Sundt og ernæringsmæssigt korrekt foder Høj kvalitet Hund Hvalp Kat Killing SKYTTENS DÆKKER ALLE NÆRINGSBEHOV FOR HUND OG KAT SKYTTENS produkter til hunde og katte er produceret af let fordøjelige råvarer

Læs mere

Hundens Tarv. Hvalp. Hvalp er uden konserveringsmidler & kunstige smags- eller farvestoffer.

Hundens Tarv. Hvalp. Hvalp er uden konserveringsmidler & kunstige smags- eller farvestoffer. Hvalp Ekstruderet fuldfoder til hvalpe, unghunde & drægtige tæver. Drægtige tæver: Drægtige tæver bør anvende Hvalp de sidste 3 uger inden fødslen. Drægtige og diegivende tæver, har et større behov for

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Duvil foder. Duvil - når kun det bedste er godt nok til din hest. Du vil din hest det bedste

Duvil foder. Duvil - når kun det bedste er godt nok til din hest. Du vil din hest det bedste Duvil foder Du vil din hest det bedste Din hest fortjener et langt og sundt liv det er den mindste tak, vi kan sige for timerne med glæde, tillid, samarbejde. Duvil er hestefoder af aller højeste kvalitet,

Læs mere

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield.

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield. Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk www.samsfield.dk super premium dog food Super Premium Kvalitetsfoder Grain -NO RISK OF

Læs mere

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2013

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2013 Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2013 Hercules Hestefoderserie Danish Agro er en af Danmarks største grovvarevirksomheder. Vi har mange års erfaring med at udvikle, producere

Læs mere

TUR NA SERIEN N U T R I T I O N C O N C E P T S

TUR NA SERIEN N U T R I T I O N C O N C E P T S NATUR SERIEN NUTRITION CONCEPTS NUTRITION CONCEPTS Hvad får du, når du handler hos St. Hippolyt? Sortimentet består af en række basisfodere tilpasset alle livssituationer, hvad enten det drejer sig om

Læs mere

ALFA-A ORIGINAL. Indeholder hele lucerneplanten og dermed også den vigtige bladmasse med alle de gode næringsstoffer

ALFA-A ORIGINAL. Indeholder hele lucerneplanten og dermed også den vigtige bladmasse med alle de gode næringsstoffer ALFA-A ORIGINAL Lucerne 88%, lavsukkerholdig melasse 10%, Rapsolie 2% Indeholder hele lucerneplanten og dermed også den vigtige bladmasse med alle de gode næringsstoffer Optimal at tilsætte krybbefoderet

Læs mere

SALVIMIN Vitamin- og mineraltilskud

SALVIMIN Vitamin- og mineraltilskud SALVIMIN Vitamin- og mineraltilskud Vitamin- og mineraltilskud SALVIMIN GRÅ 15 kg Salvimin Grå er en granuleret vitamin- og mineralblanding, som kan gives i krybben sammen med andet foder. Salvimin Grå

Læs mere

NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT

NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT Lavt kulhydratindhold Uden hvede, majs, soja og gluten NATURLIGT HENSIGSTMÆSSIGT SAMMENSAT Naturlig hensigtsmæssig føde har et højt indhold af frisk kød eller fisk, som kopierer det, som hunde og katte

Læs mere

! Smager af mere. Opdag det nye og delikate Lara udvalg

! Smager af mere. Opdag det nye og delikate Lara udvalg ! Smager af mere Opdag det nye og delikate Lara udvalg KAT_LARA_Folder_120x120mm_DAN.indd 1 12/05/2015 17:34:05 Lækre bidder for gourmeter! KAT_LARA_Folder_120x120mm_DAN.indd 2 12/05/2015 17:34:10 Smagfuld

Læs mere

Sygdomme og foder Er der en sammenhæng?

Sygdomme og foder Er der en sammenhæng? Sygdomme og foder Er der en sammenhæng? Nanna Luthersson, dyrlæge Mavesår Diarré Nyreslag Forstoppelse Spiserørsforstoppelse Vækstproblemer Adfærdsproblemer Forfangenhed 1 Mavesår hos heste Hvad er mavesår?

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF.

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF. Brochure: Horselux Tilskudsfoder Tilskudsprodukter HorseLux B-vit Koncentreret B-vitamintilskud til heste med hele B-vitaminpaletten, MSM og ølgær. Til afhjælpning af B-vitaminmangel, f.eks. ved ældning/pelssætning,

Læs mere

ØKO-logisk foder til kæledyr. Grundfoder og tilskudsfoder. til planteædende gnavere, kaniner, marsvin, chinchillaer, deguer og landskildpadder

ØKO-logisk foder til kæledyr. Grundfoder og tilskudsfoder. til planteædende gnavere, kaniner, marsvin, chinchillaer, deguer og landskildpadder Direkte fra de Bayerske Alper! ØKO-logisk foder til kæledyr Grundfoder og tilskudsfoder til planteædende gnavere, kaniner, marsvin, chinchillaer, deguer og landskildpadder 1 Lidt om os Degerndorf ved Starnberger

Læs mere

Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv

Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv www.arion-premium.dk 12 2 Arion sikrer dig den bedste kvalitet. Før et Arion foderprogram eller produkt når på markedet, er det udviklet på forskningscentre

Læs mere

S u n d h e d y d e l s e & p r æ s t a t i o n

S u n d h e d y d e l s e & p r æ s t a t i o n S u n d h e d y d e l s e & p r æ s t a t i o n S p e c i a l m ü s l i t i l h e s t e 100% specialbehandlet korn garanterer optimal udnyttelse Korn og flager som indgår i Marstalls foder er alle varmebehandlede,

Læs mere

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12 Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12 Hercules Hestefoderserie Danish Agro Danmarks næststørste grovvarevirksomhed har mange års erfaring med at udvikle, producere og sælge

Læs mere

Fodring af geder Jens Chr. Skov

Fodring af geder Jens Chr. Skov Fodring af geder Jens Chr. Skov Geden er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det ned

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Hø, wraphø, ensilage, halm, frøgræs halm, samt grass

Hø, wraphø, ensilage, halm, frøgræs halm, samt grass Hø, wraphø, ensilage, halm, frøgræs halm, samt grass Jeg har valgt at lave en artikel omkring forskellen på hø, wraphø, ensilage, halm og frøgræs halm, da jeg gang på gang støder på folk, både indenfor

Læs mere

CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ

CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ Menneskets bedste ven En kliché bliver ikke til uden grund! Alle vi der har hund kender det: Du kommer hjem - måske fra en dejlig dag, måske fra en hård dag - men uanset

Læs mere

Betfor Ikke kun nyttigt

Betfor Ikke kun nyttigt Betfor Ikke kun nyttigt Videnskabelige undersøgelser bekræfter erfaringer igennem 50 år. De gode egenskaber ved roefibre har vakt forskernes nysgerrighed. Hvad er det for mekanismer og egenskaber, som

Læs mere

Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner.

Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner. NYT Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner. Premium tørfoder fra SELECT GOLD Sensitive til alle hundestørrelser og enhver alder. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. SELECT GOLD Sensitive

Læs mere

Kraftfoder med naturen som forbillede. Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent

Kraftfoder med naturen som forbillede. Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent Kraftfoder med naturen som forbillede Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent Islandshestekongres 2015 1 En balanceret diæt Den individuelle hest Behov Ernærringsstatus Mineralmangler Musli

Læs mere

Slikbaljer, -spande og -sten

Slikbaljer, -spande og -sten Slikbaljer, -spande og -sten Slikbaljer og -spande Slikbaljer og -spande bør placeres et sted i folden, hvor dyrene ofte kommer f.eks. i nærheden af drikkevandsforsyningen. Det er vigtigt, at produktet

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Mel fra spiret korn. Hvorfor mel fra spiret korn?

Mel fra spiret korn. Hvorfor mel fra spiret korn? Mel fra spiret korn Hvorfor mel fra spiret korn? Skønheden ved mel af spiret korn er at ved spiring ændrer en kerne sin sammensætning fra stivelse til en grøntsag. Derfor er mel fra spirede kerner kommer

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

VELKOMMEN TIL GET2PET

VELKOMMEN TIL GET2PET VELKOMMEN TIL GET2PET Et 100 % dansk ejet familie foretagende som udelukkende sælger hunde & katte foder af den bedste kvalitet. For at opnå dette har vi valgt at samarbejde med Arden Grange. Selve produktserien

Læs mere

hestens naturlige måltid

hestens naturlige måltid hestens naturlige måltid Der har gennem de seneste år været et positivt øget fokus på korrekt fodring af heste og der findes en stigende interesse fra rideskoler, opdrættere, konkurrenceryttere, væddeløbssporten

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Kort fortalt om Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Tarmen - og dine mange venner! Du kender måske udtrykket Maven er din bedste ven!? Maven er rigtigt nok en god ven, og hvis den har det godt, har

Læs mere

SPORTSMAN S PET FOOD APS.,THORSVEJ 106, 7200 GRINDSTED, DANMARK TLF. 75337555, FAX 75337556, EMAIL@SPORTSMANS.DK WWW.SAMSFIELD.COM

SPORTSMAN S PET FOOD APS.,THORSVEJ 106, 7200 GRINDSTED, DANMARK TLF. 75337555, FAX 75337556, EMAIL@SPORTSMANS.DK WWW.SAMSFIELD.COM SPORTSMAN S PET FOOD APS.,THORSVEJ 106, 7200 GRINDSTED, DANMARK TLF. 75337555, FAX 75337556, EMAIL@SPORTSMANS.DK WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPREMIUM DOG FOOD SUPER PREMIUM KVALITETSFODER Grain LIVSLANG, FOREBYGGENDE

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Hvad er en nøjsom hest? Størrelsen ikke afgørende

Hvad er en nøjsom hest? Størrelsen ikke afgørende Hvorfor er den islandske hest anderledes? Del I Del II Pause Program Generel fodring af heste og forebyggelse af sygdomme Fodring af islandske heste Hvorfor er islænderen anderledes? Nanna Luthersson,

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Horsepro Tilskudsserie. HorsePro

Horsepro Tilskudsserie. HorsePro Horsepro Tilskudsserie 2016 HorsePro HorsePro - dansk produceret kvalitetsfoder NAG HorsePros foderserie har igennem mange år leveret kvalitetsfoder til heste, den dækker behovene fra føl til senior, fra

Læs mere

NYT. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen.

NYT. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. NYT Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. Active Mini Medium Maxi SELECT

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

HAVREHØ TIL HESTE RAPPORT

HAVREHØ TIL HESTE RAPPORT HAVREHØ TIL HESTE RAPPORT AF EVA SØNDERGAARD AGROTECH DECEMBER 2013 HAVREHØ TIL HESTE Af Eva Søndergaard, AgroTech INDHOLD 1. Sammendrag... 4 2. Baggrund og formål... 5 3. Havrehø til heste... 5 4. Klaus

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

A Vitamin. B 1 vitamin

A Vitamin. B 1 vitamin A Vitamin Er afgørende for at opretholde vækst stoffer og et godt syn. Det holder skind og knogler sunde. Mangel er ofte årsag til sløvhed, strube lektioner(candida albicans) og dårlige øjne (blindhed).

Læs mere

Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009

Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009 Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009 Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, januar 2010. Lilleådalens græsningsareal er et stort og varieret naturområde med behov

Læs mere

Bagom spiret frø. v./jørgen Møller Hansen

Bagom spiret frø. v./jørgen Møller Hansen Bagom spiret frø v./jørgen Møller Hansen Først. I mange (alle) bøger om det at passe frøædende fugle står der om spiret frø, og hvor godt det er. Er det nu så godt, som alle siger? Det vil vi prøve at

Læs mere

Når hestens fodring er en tillidssag...

Når hestens fodring er en tillidssag... Når hestens fodring er en tillidssag... Hestefodersortiment Det bedste til heste fra Forord A/S TJØRNEHØJ MØLLE En målsætning om at være førende med hensyn til kvalitet og udvikling af hestefoder A/S Tjørnehøj

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

nyhed Den gyldne løsning til ernæringssensible bedste venner Premium-vådfoder fra SELECT GOLD Sensitive. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD.

nyhed Den gyldne løsning til ernæringssensible bedste venner Premium-vådfoder fra SELECT GOLD Sensitive. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. nyhed Den gyldne løsning til ernæringssensible bedste venner Premium-vådfoder fra SELECT GOLD Sensitive. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. Det nye SELECT GOLD Sensitive høj kvalitet og letfordøjeligt!

Læs mere

Guld værd til. de bedste venner. Blandet fodring under lup og meget mere

Guld værd til. de bedste venner. Blandet fodring under lup og meget mere Guld værd til de bedste venner. Blandet fodring under lup og meget mere Giv ægte venner det, de har brug for Enhver hund har sin egen personlighed og stiller sine egne krav til den daglige ernæring. Derfor

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

CARNIVOR HVALP DANSK KVALITET MED KØD PÅ DANSK KVALITET MED KØD PÅ

CARNIVOR HVALP DANSK KVALITET MED KØD PÅ DANSK KVALITET MED KØD PÅ CARNIVOR DANSK KVALITET MED PÅ HVALP DANSK KVALITET MED PÅ Menneskets bedste ven En kliché bliver ikke til uden grund! Alle vi der har hund kender det: Du kommer hjem - måske fra en dejlig dag, måske fra

Læs mere

Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012

Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012 Fodring af får Vissenbjerg 19. november 2012 Drøvtygger Fødepræference Muligheder på bedriften for fodervalg Fodermidlernes fordele og ulemper Foderplan DB kalkuler Konklusion Fåret er drøvtygger En drøvtygger

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Grovfoderseminar 2007 Landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg Er bælgplanter nye? Fra det 16. århundrede til midten af det 20. århundrede Bælgplanter, især

Læs mere

Hestens Mave-Tarmkanal Tyggefunktion - spytproduktion

Hestens Mave-Tarmkanal Tyggefunktion - spytproduktion Den optimale fodring af konkurrencehesten Aftenens program Nanna Luthersson, dyrlæge Hestedoktoren I/S Hestens fordøjelse Foderets negative indflydelse Principper i foderplaner Pause Energistofskifte /

Læs mere

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG bedre x4 Til produktion af græsensilage af høj kvalitet UdbytteGræs TørkeGræs Bæredygtigt- Græs FiberGræs Den nye græsteknologi Nutrifibre er den nye græsteknologi til græsensilage. NutriFibre er baseret

Læs mere

Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde.

Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde. Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde. Premium tørfoder fra SELECT GOLD Complete til alle hundestørrelser og enhver alder. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. SELECT GOLD Complete

Læs mere

KVÆGMINERALER 2014-2015

KVÆGMINERALER 2014-2015 KVÆGMINERALER 2014-2015 Kvægmineraler Vilomix tilbyder et komplet mineralsortiment af høj kvalitet: VILOMIN SPECIAL Specialløsning. Tilpasset de aktuelle fodermidler på bedriften og dyrenes behov. NOVAMIN

Læs mere

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres 2008A A R H U S U N I V E R S I T E

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

Ernæring Kattefoder! Hvad indeholder det foder vi serverer? Hvilke behov?

Ernæring Kattefoder! Hvad indeholder det foder vi serverer? Hvilke behov? Ernæring Sakset fra Aby somali nyt maj 1998 Fra et medlemsmøde v/ dyrlæge Anne Marie Svendsen Bearbejdet af Margit Hærslev, Marcia Abysinier og Somali foder til katte. Katte er individualister og hver

Læs mere

MicroFeeder. MineralRocker BasisFeeder

MicroFeeder. MineralRocker BasisFeeder MicroFeeder MineralRocker BasisFeeder MineralRocker MineralRocker - sikrer kreaturernes mineralforsyning i græsningsperioden MineralRocker er designet som en væltepeter, så mineralerne beskyttes mod både

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Ernæring i topklasse

Ernæring i topklasse Ernæring i topklasse Z403 Indhold Skræddersyet ernæring... 4 Præbiotiske fibre... 6 Livsstadier Kitten & Junior... 8 Adult...10 Multi-Cat...12 Light...14 Hairball...15 Senior & Mature...16 Pouches - vådfoder...18

Læs mere

Det helt rigtige til ethvert energibehov.

Det helt rigtige til ethvert energibehov. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. Active SELECT GOLD Active til

Læs mere

Mollerup Mølle. Østervang 51, 7900 Nykøbing. Mors

Mollerup Mølle. Østervang 51, 7900 Nykøbing. Mors 2015 Kalvefoder Mollerup Mølle Østervang 51, 7900 Nykøbing Mors 2 Kalvefoder fra Mollerup Mølle Tusindvis af kalve har gennem årene nydt godt af Mollerup Mølles s egen udvikling og samarbejde med førende

Læs mere

Proteinkvalitet. Forum for Får og Geder aftenmøde Tema: Grovfoder og græs til får og geder. Konsulent Annette Holmenlund Dansk Kvæg

Proteinkvalitet. Forum for Får og Geder aftenmøde Tema: Grovfoder og græs til får og geder. Konsulent Annette Holmenlund Dansk Kvæg Proteinkvalitet Forum for Får og Geder aftenmøde Tema: Grovfoder og græs til får og geder Konsulent Annette Holmenlund S:\SUNDFODE\s Kongres 2003\Annette Holmenlund.ppt Immunforsvaret kræver proteinforsyning

Læs mere

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Plantedag 2017 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god

Læs mere

Fodring. Jeg vil vove at kalde disse ytringer for u-underbyggede postulater.

Fodring. Jeg vil vove at kalde disse ytringer for u-underbyggede postulater. Fodring Her i opdrættet bliver dyrene fodret med Mifuma (tidligere Ovator) og hestespark 1 som grundfoder og derudover hø. Grønt er ikke på daglig basis, men et supplement jævnligt afhængig af årstid,

Læs mere

AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET

AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET Kolding, den 4. maj 2017 Temadag om Økologisk og alternativ kyllingeproduktion AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET JETTE SØHOLM PETERSEN, SEGES BÆREDYGTIG FODRING AF SLAGTEKYLLINGER MED HAVRE 2... BAGGRUND

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Temadag om

Læs mere

Komplet startfoderprogram til grise

Komplet startfoderprogram til grise Komplet startfoderprogram til grise Primary er et fuldfoder som med fordel kan introduceres til grise der er startet op i farestald eller efter fravænning. Er til grise fra 5 kg. Primary blandinger er

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere