Pre Alpin - grovfoder fra de bayerske alper -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pre Alpin - grovfoder fra de bayerske alper -"

Transkript

1 Pre Alpin - grovfoder fra de bayerske alper -

2 Grovfoder fra de bayerske alper - mere end blot et koncept Virksomheden Agrobs GmbH har rødder tilbage til det 16. århundrede og har siden 1839 været i familien Bergers eje. I 1980 påbegyndtes for første gang produktionen af hestehø i større omfang, og i 1990 blev driften omlagt til økologisk produktion efter Naturland-Verbands retningslinjer. I Agrobs sortiment findes grovfoder til alle de dyr, der skal have adgang til grovfoder af højeste kvalitet for at kunne fungere optimalt. Navnet PreAlpin dækker over en serie høprodukter, der fremstilles hos Agrobs GmbH i Degerndorf ved Starnberger See midt i det bayerske alpeforland. Bløde morænebakker, kalk- og mineralrige jordbundsforhold og rigelige nedbørsmængder sikrer de bedste forudsætninger for tilvæksten på græsarealerne. En beskyttet og ubelastet natur er forudsætningen for sunde afgrøder med stor artsvariation. PreAlpin - det særlige strukturfoder til alle heste - næsten som frisk græs - bedre end wraphø og almindeligt hø Sund og naturlig Det er altid en oplevelse at åbne en sæk PreAlpin. Duften af mere end 60 forskellige urter og græsser frigøres, og der vækkes minder om bedstefars høloft, blomstrende sommerenge, livgivende solskin... og tyktarm, hvor bakterier nedbryder råfibrene og frigør næringsstoffer. Behovet for grovfoder udgør fra 1,0-1,5 kg pr. 100 kg kropsvægt dagligt. Det betyder, at en hest på 600 kg skal have op til 9 kg hø eller PreAlpin dagligt. PreAlpin indeholder bl.a. følgende græsser og urter: Hundegræs, eng-rævehale, eng-svingel, italiensk rajgræs, draphavre, rødkløver, fløjlsgræs, alm. løvefod, lancet-vejbred, alm. bjørneklo, gærde-vikke, eng-rottehale, alm. kamgræs, alm. rajgræs, eng-rapgræs, alsikekløver, alm. røllike, kommen, vild kørvel, gul snerre, strand-svingel, m.fl. Det naturligste foder til hesten er græs, og en stor artsvariation på græsningsarealerne er meget vigtig. Hver enkelt planteart har sit eget specifikke indhold af essentielle mineraler, sporstoffer, aminosyrer, vitaminer og sekundære plantestoffer. En afbalanceret blanding af overgræsser, undergræsser og urter understøtter derfor både sundhed og præstationsevne. Hvorfor er grovfoderet så vigtigt? Strukturfoder eller sagt på en anden måde: fibre, som hesten kan tygge, er motoren i hestens fordøjelsessystem. Foder med et højt indhold af råfibre kræver øget tyggeaktivitet, hvorved tandsættet slides. Tyggeaktiviteten stimulerer spytsekretionen og tarmmotorikken. Der dannes mere mavesaft og fordøjelsessekreter. Hestens energibehov skal for størstepartens vedkommende dækkes af strukturfoderet, der omsættes i hestens blind- Hestens kraftfoderbehov udgør - afhængigt af arbejde og hestens evne til at udnytte foderet - fra 1 til 3 kg dagligt. Alene dette forhold viser, hvor vigtigt grovfoderet er for hesten. Ved produktion af PreAlpin afhøstes græsset og køres straks til kunsttørring. Her bliver det snittet groft og tørret skånsomt med varm luft. Herefter bliver det tørrede hø enten presset til PreAlpin Wiesencobs eller forarbejdet til PreAlpin fibre. I alle produkter er der en tydelig høstruktur, og de udgør et optimalt grundfoder til hesten. PreAlpin har et højere indhold af hemicellulose end hø og halm. Disse fiberstoffer binder affaldsprodukter (såkaldte endotoiner), der opstår ved fordøjelsen i tarmen. Varmlufttørringen betyder, at indholdet af allergener (skimmelsvampe og deres giftige stofskifteprodukter) er meget lavere end i hø og wrap, og at foderet har en meget ensartet kvalitet. Græsfrø og bladdele bevares, og derfor er næringsindholdet op til 50% højere end i almindeligt hø. PreAlpin har et højt naturligt indhold af vitamin E, ß-caroten, zink, jern og calcium. Desuden er der et meget lavt indhold af histamin og smitstoffer, således at foderet er særdeles velegnet til allergiske og syge heste.

3 Et kritisk blik på grovfoderet God græsning er vigtig Frisk græs er ikke til rådighed året rundt, men må konserveres for at kunne bruges som grovfoder vinteren igennem. Det mest almindelige er at tørre græsset til hø, wrap eller piller. Kvaliteten i slutproduktet afhænger fuldstændigt af kvaliteten af råvaren. Velplejede, moderat gødede marker og korrekt afhøstningstidpunkt har umådelig stor betydning for slutproduktet. Intensiv dyrkning Intensivt dyrkede landbrugsarealer giver som regel et højt udbytte pr. ha. Store mængder gødning (mineralgødning og gylle) stimulerer planternes vækst, og der produceres mere grønmasse. Overgræsser vokser hurtigere end undergræsser og værdifulde urter, der får dårligere vækstbetingelser. Artsvariationen falder, hvorved indholdet af vitalstoffer og sporstoffer reduceres, mens proteinindholdet stiger. Ekstensiv dyrkning Hvis en mark dyrkes ekstensivt, sker det som regel som led i et støttet ekstensiveringsprogram. Jorden gødes mindre eller slet ikke. Første slæt tages som regel ret sent i sæsonen. Selv om dette er med til at sikre en høj artsvariation i afgrøden, kan et sent høsttidspunkt have en række negative følger for den fysiologiske værdi af den høstede afgrøde. For sen afhøstning betyder fremskreden modning, hvilket er særlig kritisk, hvis dårligt vejr forsinker høsten. Det betyder, at både græsser og urter er overmodne, frøene falder af, stænglerne dør og rådner. De meget næringsstofrige blade og frø gå tabt, og efterhånden som planten bliver mere og mere træet, forringes hestens mulighed for at udnytte næringsstofferne. Det optimale høsttidspunkt Det optimale høsttidspunkt for hø til heste - afhængigt af de klimatiske forudsætninger - er fra slutningen af maj til begyndelsen af juli. Her er græsset på vækststadiet afsluttende blomstring og frøsætning, og grønmassen har et højt råfiberindhold men et lavt proteinindhold. Plantens fordøjelighed og næringsstofindhold er afbalanceret. Moderat gødskning er med til at sikre en stor artsvariation frem til det rigtige afhøstningstidspunkt. Hver planteart har således det optimale indhold af specifikke næringsstoffer: essentielle mineraler, aminosyrer, vitaminer og sekundære plantestoffer. En afbalanceret blanding af over- og undergræsser samt urter sikrer hestens vitalitet og sundhed. Bjergning af hø Den største ulempe ved at producere hø er den store afhængighed af vejret. Hver regnbyge medfører tab af næringsstoffer (se fig. 2). Overmodent foder belaster sundheden Sen afhøstning giver også forandringer i plantens miljø. Græsser og urter med høj foderværdi fortrænges af magre græsser og urter, der som regel har et højere indhold af kisel og oalsyre. Selv om hesten har behov for disse to stoffer, så vil en overdosering blokere for optagelsen af andre stoffer i tarmen. Det drejer sig f.eks. om visse sporstoffer, der således ikke optages i tilstrækkelig mængde. Et andet problem er en tiltagende skimmeldannelse i foderet. Svampesporer, der har overvintret i jorden, arbejder sig efterhånden op ad stænglen til græssets øvre bladetager, - særlig hvis vejret er fugtigt. Hvis planten er overmoden, fungerer dens beskyttelses- og afværgemekanismer ikke længere, og svampevækst kan således brede sig uhindret og ødelægge bladmasse og næringsstoffer. Dette påvirker smageligheden i foderet, og en mængde sundhedsskadelige fremmedstoffer kommer ind i hesten. Immunsystemet belastes voldsomt, og modtageligheden for sygdomme øges. Høhøsten Den mest almindelige måde at konservere grønmasse er at tørre det til hø på jorden. Græsset høstes, vendes en til to gange dagligt og bjerges efter tre til fire døgn. For at være lagringsstabilt må høets vandindhold ikke overstige 14%. Solens UV-stråling udvikler Tab af blade og frø under høstarbejdet 100% vitamin D i høet, giftstofferne i giftige planter som 90% 80% agerpadderokke og hanefod 70% 60% nedbrydes ved tørring. Men 50% den forholdsvis hårdhændede høstmetode gør, at 40% 30% mange småfraktioner tabes, 20% idet bestanddele som blade, 10% blomster og frø i stort omfang 0% Naturligt Pre Alpin Wrap Kunsttørring på jorden bliver liggende tilbage på Tørring græs Figur 1 marken (se fig. 1). Tab af næringsstoffer under konserveringen 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pre Alpin Wrap Kunsttørring Tørring på jorden En følgevirkning er en stærkt stigende belastning med smitstoffer. Lange regnperioder kan fuldstændig ødelægge høsten, og ofte bliver høet presset og kørt ind, selv om vandindholdet Figur 2 er for højt. Under oplagringen giver skimmelsvampe anledning til mugdannelse, der er skadelig for både menneskers og dyrs sundhed. Allergi og kolik ses ofte, når sådant belastet foder anvendes. Produktion af wrap Fremstilling af wraphø er en meget anvendt konserveringsmetode. Her skårlægges græsset og vendes flere gange dagligt. Efter en-to dage har den halvtørre grønmasse et tørstofindhold på 20-60%. Nu pakkes grønmassen i lufttæt emballage, hvorved en konserverende mælke-syreforgæring opnås. Hvis betingelserne ikke er optimale, forringes kvaliteten af wrappen. Det kan være forurening med jord, for højt vandindhold i grønmassen eller et højt svampe- og kimindhold i udgangsmaterialet, fordi det har været udsat for regn.

4 Et tørstofindhold på over 50% i grønmassen vil give problemer på mere end én måde, idet materialet er stivere og dermed vanskeligere at pakke. Herved kan der opstå fejlgæring eller dannelse af skimmel og andre sundhedsskadelige stoffer. Fordelen ved at lave wrap ligger i den kortere liggetid på jorden, så risikoen for dårligt vejr under tørring reduceres. Desuden bevares en større del af blade og småfraktioner, ligesom den færdige wrap er støvfri (se fig. 1). Brug af wrap I wrap er der dog risiko for skimmeludvikling og kimdannelse, hvis folien beskadiges, eller hvis der sker en eftergæring, fordi wrappen bruges for langsomt. En grundfodring, der hovedsageligt består af wrap, kan være med til at give allergiske reaktioner som kløe, diarré og hududslæt pga. det noget højere indhold af histamin, end man ser i almindeligt hø eller tørret grønt. PreAlpin i hestens fodring Optimal næringsstoftilførsel høstmetoden bevarer alle plantedele og næringsstoffer (blade, blomster, frø) naturligt højt fedtindhold pga. frøstandene højt indhold af organisk bundne sporstoffer (f zink, jern) pga. den høje andel af urter og blade ideelt Ca:P-forhold pga. den kalkholdige jord i alpeforlandet højt indhold af mineraler, vitaminer og ß-caroten højere energiindhold end hø (kraftfodermængden kan reduceres) næsten stivelsesfri Førsteklasses fiberkvalitet højtfordøjelige råfibre (ingen træagtige stængler) høj andel af hemicellulose (god binding af såkaldte endotoiner i tarmen) Et rent naturprodukt ingen konserveringsmidler ingen tekniske hjælpestoffer ingen tilsætning af æteriske olier ingen melasse tilsat Wrap og botulisme Ligeledes må man huske på risikoen for botulisme, der stammer fra wrap. Kadaverin er bakterier af arten clostridium. Kadaverin findes både i døde dyr og i jorden. Under lufttætte forhold udvikles nervegiften botulinum-neurotoin, der er det farligste giftstof, man kender. Selv en lille smule ådsel eller jord i wrappen kan føre til dannelse af neurotoin. Utætte baller Farligt er det også, hvis wrappen ikke er korrekt lukket, eller hvis folien er blevet beskadiget. Indtrængning af ilt fører til opformering af gærsvampe og bakterier, der stopper den for forgæringen nødvendige mælkesyredannelse Den ubehageligt lugt, der opstår pga. fejlgæring, er tegn på, at wrappen er fordærvet. Anvendelsesområder til heste og ponyer for at dække behovet for råfibre af høj kvalitet gamle heste, der pga. nedslidt tandsæt eller dårlig tyggefunktion ikke kan æde almindeligt hø (opblødt PreAlpin Classic eller Senior) til præstationsheste i topsport (højere energiindhold end hø) for at stimulere væskeoptagelsen (gives opblødt) for at skjule medicin (gives opblødt) ved forsuring af hestens organisme (for store kraftfodermængder) i stedet for kraftfoder til heste, der dårligt tåler korn (stivelse) som del af grovfoderet eller i stedet for hø eller wrap til heste og ponyer, der skal undgå stivelse, fruktan og sukker til heste og ponyer, der skal have en proteinfattig fodring til magre heste ved forstyrret tarmflora PreAlpin Almindeligt grovfodersupplement Istedet for korn, helt eller delvist Ældre heste Små føl Avlshopper og avlshingste Ungheste Muskelopbygning/Magre heste Heste i hårdt arbejde EMS Forfangenhed/risiko for Nyreslag Tyggebesvær Diarré/Kolik Suppl. til grovfoder m. højt proteinindhold Suppl. til grovfoder m. lavt proteinindhold Rejserfoder Wiesencobs Classic Aspero Senior Fetura Light Protein Compact

5 Pre Alpin Classic - originalen Ud over energifoder er hesten helt afhængig af tilførsel af vegetabilsk strukturfoder med et højt indhold af fiber for at stimulere tyggefunktionen. Hø, wrap og halm er de mest almindeligt anvendte grovfodertyper. Desværre er vor tids intensive dyrkning af jorden med til at forringe afgrøderne. For frugt og grønsager er dette videnskabeligt bevist, idet det vitaminindhold, der for 20 år siden fandtes i ét æble, nu er reduceret til 1/3, så der altså skal 2-3 æbler til for at tilføre samme vitaminmængde. Det gælder også for alle andre planter, noget man bør have i tankerne, når fodringen tilrettelægges. Ofte gås der på kompromis hvad angår både mængde og kvalitet af grovfoderet. Det kan der være mange forskellige grunde til, f kan det være svært at skaffe hø af ordentlig kvalitet, græsmarkerne dyrkes med for lille artsvariation, høets kvalitet er svingende, man har for lidt eller uhensigtsmæssig opbevaringsmulighed, høfodring er tidkrævende, støvende hø belaster både dyr og staldpersonale med allergiske reaktioner til følge. Endelig er der det naturlige henfald i høets næringsindhold hen over fodringssæsonen at tage i betragtning. En sund, fysiologisk værdifuld grovfodertildeling er imidlertid helt nødvendig. Hvis hesten får for lidt eller for dårligt grovfoder øges risikoen for forskellige forstyrrelser: svigtende tarmperistaltik, der fører til forstoppelse krogdannelser på de bageste tænder pga. utilstrækkelig tyggeaktivitet fejlgæringer, der kan føre til oppustethed, diarré, vandig afføring eller kolik strømaterialet opædes tarmbakteriernes arbejde forringes med heraf følgende - mangel på visse næringsstoffer - manglende ædelyst og svigtende præstationer luftvejsproblemer pga. skimmelsvampe og støv (hoste, allergi, bronchitis, nedstemthed) stofskiftesygdomme (f forfangenhed) PreAlpin Classic består af mere end 60 forskellige græsarter og urter, der giver produktet en meget høj fordøjelsesfysiologisk kvalitet. Da hver enkelt plante har sit eget specifikke indhold af f mineraler, aminosyrer, vitaminer og sekundære plantestoffer, er det meget vigtigt at grovfoderet har en stor artsvariation for at sikre hestens vitalitet og sundhed. Med PreAlpin får hesten - året rundt - adgang til et varieret grovfoder af allerhøjeste kvalitet. Deklaration: Tørstof 92,0% Råprotein 8,8% Råfibre 28,7% Råfedt 2,25% Råaske 6,9% Ford. energi 9,06 MJ/kg Ford. råprotein 61 g/kg (ca.) Stivelse 2,9% Fruktan 2,5% Kalcium 0,57% Fosfor 0,27% Magnesium 0,23% Natrium 0,14% Kalium 1,8% ß-Caroten 46,2 mg/kg Vitamin E 50,8 mg/kg Svovl 1250,6 mg/kg Jern 627,4 mg/kg Mangan 76,9 mg/kg Zink 27,0 mg/kg Kobber 5,2 mg/kg Selen 0,14 mg/kg Molybdæn Kobalt Jod Bor Anvendelsesområder: Grundfoder I stedet for alm. grovfoder Som fiberleverandør Erstatning for korn 4,6 mg/kg 0,89 mg/kg 0,12 mg/kg 13,95 mg/kg (Ingen tilsætningsstoffer er tilsat - de anførte værdier er de naturligt forekommende gennemsnitsværdier hvor mindre naturlige variationer kan forekomme) Fodringsanvisning: Hvis anvendt som eneste grovfoder 1,0-1,5 kg/100 kg kropsvægt eller som kvalitetsmæssigt løft til den daglige fodring ca. 2 kg dagligt. Generelt gælder : Indfodring : Pakning: 1 kg PreAlpin erstatter 1 kg hø. Tørre cobs indfodres eller 1 kg cobs opblødes med 1,5-3 liter vand og udfodres opblødt efter minutter. Papirsæk à 25 kg - palle à 750 kg 1,5 kg Pre Alpin modsvarer energien i 1 kg havre

6 Pre Alpin Protein Light - lavt proteinindhold Protein af høj kvalitet er nødvendig for at holde hesten sund og forsyne den med aminosyrer til opbygning og vedligeholdelse af musklerne. I et vist omfang er proteinbehovet variabelt og skal tilpasses den enkelte hests behov. Det har vist sig, at behovet hos de nordlige racer (f islændere og fjordheste) ligger ca. 10% under behovet hos de sydligere racer (f arabere, varmblod). Videnskabelige beviser og erfaringer viser, at proteinbehovet generelt ligger under niveauet i de fleste rationer, dog med undtagelse af drægtige eller lakterende hopper. Det betyder, at hesten ofte kæmper med et foderbetinget proteinoverskud. Hvilke følger har et proteinoverskud?? af det protein, som kroppen ikke har behov for, opstår der nedbrydningsprodukter, som kroppen via lever og nyrer - og under forbrug af energi - skal skille sig af med. en omgående effekt heraf er en øget vandoptagelse pga. den øgede nyreaktivitet. Hesten må således udskille mere urin, hvorved staldklimaet får en øget belastning med den skadelige ammoniak. for stor proteintilførsel øger ikke hestens præstationsevne. Derimod vil den øgede urindannelse belaste stofskiftet, og der bruges mere energi. Et forstyrret stofskifte kan f føre til en øget allergirisiko. overskudsprotein skal nedbrydes og udskilles via leveren. Det øger behovet for leverafgiftende enzymer, der er afhængige af sporstoftilførselen. Overforsyning med protein kan således føre til mangel på sporstoffer. Hvad betyder en korrekt proteinforsyning i fodringen? aflastning af stofskiftet (reduceret allergirisiko) aflastning af lever og nyrer reduceret urinstofdannelse giver lavere ammoniakbelastning i stalden Urter i hestens fodring Hestefodring uden urter kan man efterhånden næppe tænke sig. Urter har meget at byde på - de dufter, de smager - og de har utallige fysiologiske virkninger. Desværre findes der enkelte individer, der ikke tåler bestemte aktivstoffer. Sådanne heste må derfor holdes på en diæt, hvor der ikke gives urter som tilskud. Endvidere findes der urter, der i homopatisk sammenhæng kaldes et antidot (en modgift), og derfor ikke bør fodres under en eventuel homøopatisk behandling. En anden grund til, at det kan være hensigtsmæssigt at undgå tilførsel af for mange urter, er at nogle heste ikke accepterer smagen og derfor ikke æder et sådant kraftfoder.

7 PreAlpin Light Protein er et grovfoder med et ekstremt lavt proteinindhold. Som alle PreAlpin varianterne er Light Protein naturligvis fremstillet uden brug af produktionstekniske hjælpestoffer, og der er ikke foretaget kunstgreb i form af anvendelse af halm eller klid for at sænke proteinindholdet. Hvornår anvendes PreAlpin Light Protein? som tillæg til græsning i de perioder, hvor græsset er nyt, og indholdet af protein er højt, men fiberindholdet er lavt til heste med tilbøjelighed for allergi ved proteinoverfølsomhed til heste, der skal fodres med lavt indhold af fruktan til ponyer og robuste racer, der kun har behov for et lavt proteinindhold til heste, der er overfølsomme eller som pga. homøopatisk behandling ikke må tildeles urter til heste, der ikke bryder sig om smagen af urter Det lave proteinindhold er derimod opnået ved tålmodig udvikling og udvælgelse af forskellige proteinfattige græsarter. Resultatet er et produkt med et meget lavt proteinindhold, der tåles af langt de fleste heste og derfor er særlig anvendelig hos heste, der af den ene eller anden grund har behov for en skånsom fodring. Græsblandingen er uden urter, således at den også kan anvendes af allergikere og heste i homøopatisk behandling. Deklaration: Tørstof 93,1% Råprotein 7,5% Råfibre 30,2% Råfedt 1,8% Råaske 4,5% Ford. energi 11 MJ/kg Ford. råprotein 52 g/kg (ca.) Stivelse 7,3% Fruktan 2,5% Kalcium 0,49% Fosfor 0,24% Magnesium 0,13% Natrium 0,02% Kalium 1,1% Caroten 18 mg/kg Vitamin E 21 mg/kg Svovl 812 mg/kg Jern 252 mg/kg Mangan 26 mg/kg Zink 22 mg/kg Kobber 4 mg/kg Selen 0,19 mg/kg Molybdæn Kobalt Jod Bor Anvendelsesområder: Grundfoder I stedet for alm. grovfoder Som fiberleverandør Erstatning for korn 2 mg/kg 0,3 mg/kg 0,04 mg/kg 10,3 mg/kg (Ingen tilsætningsstoffer er tilsat - de anførte værdier er de naturligt forekommende gennemsnitsværdier hvor mindre naturlige variationer kan forekomme) Fodringsanvisning: Hvis anvendt som eneste grovfoder bruges 1,0-1,5 kg/100 kg kropsvægt. I tilvænningsperioden: Indfodres langsomt i tør tilstand eller opblødes i vand (1 liter vand/1 kg Pre Alpin Light og trækker ca min.). Pakning: Papirsæk à 25 kg - palle à 750 kg 1,5 kg Pre Alpin modsvarer energien i 1 kg havre

8 Pre Alpin FETURA - højt proteinindhold De proteiner, som hesten tilføres med foderet, skal forsyne hesten med essentielle aminosyrer, der er nødvendige til opretholdelse og opbygning af kroppens egne proteiner, enzymer, hormoner og immunstoffer. Når heste skal præstere mere - hvad enten det drejer sig om drægtighed, laktation, en intensiv anvendelse af hingsten til bedækning eller føllets vækst - øges behovet for protein af høj kvalitet. Mangel på protein og dermed essentielle aminosyrer kan hos sådanne heste hurtigt føre til svagere præstationer eller endda sygdom. ß-caroten er et pro-vitamin, der er nødvendigt i forplantningssammenhæng. Det spiller en vigtig rolle hos både hingst og hoppe. Tilførsel af ß-caroten er som regel tilstrækkelig hos heste, der går på græs, da ungt græs indeholder store mængder heraf. I ældre græs kan indholdet være for lavt, og i vintermånederne ses der ofte problemer, fordi mængden af ß-caroten i høet aftager under lagringen. Vitamin E er ligeledes helt uundværlig for at sikre optimal frugtbarhed, idet det understøtter udvikling og funktion af kønskirtlerne og regulerer hormonstofskiftet. Mangel på vitamin E kan føre til reduceret frugtbarhed hos både hoppe og hingst. Vitamin E virker endvidere som en antioidant i cellestofskiftet og beskytter vitamin A og umættede fedtsyrer mod oidation og dermed cellen mod de frie radikaler. FETURA kan anvendes til at dække hestens øgede behov for protein, ß-caroten / vitamin A og vitamin E. Disse stoffer, der går tabt ved lagring af hø og wrap kan igen tilføres rationen ved hjælp af FETURA, idet den omgående og skånsomme varmlufttørring bevarer indholdet heraf i den høstede grønmasse. ß-Caroten og Vitamin E Ud over svigtende frugtbarhed kan en mangel på ß-caroten også føre til et lavere indhold af A-vitamin i hoppens mælk. Tilstrækkelig tilførsel af ß-caroten er desuden vigtig for immunforsvaret og nødvendig for opbygning af føllets modstandskraft. Gulerødder Enghø Lucernehø FETURA ß-Caroten Vitamin E Kilde: efter Meyer/Coenen

9 Hvilke heste vil have gavn af FETURA? Alle heste, der skal yde en stor præstation ved f drægtighed diegivning, for at sikre en optimal mælkeproduktion og optimal vækst hos føllet hingste, der benyttes intensivt til bedækning topsport for at understøtte muskelopbygningen under vækst FETURAs særlige kendetegn indeholder mere end 40 forskellige urter og græsser. Tilfører fodringen et meget bredt aminosyrespektrum høj andel af naturlig ß-caroten, vitamin E og B naturlig højt indhold af sporstoffer fra urterne uden melasse og andre tilsætningsstoffer cobs med stor diameter (18 mm), grov struktur for at give lang tyggetid Pga. det lave indhold af råfiber er FETURA ikke velegnet som erstatning af det sædvanlige grovfoder men benyttes i stedet som supplement til hø eller PreAlpin Classic. Behov for fordøjeligt råprotein pr. dag Drægtighedsmåned Laktionsmåned Kilde: Meyer/Coenen Deklaration: Tørstof 90,8% Råprotein 14,1% Råfibre 18,7% Råfedt 3,2% Råaske 12,9% Ford. energi 10,29 MJ/kg Ford. råprotein 99 g/kg (ca.) Stivelse 3,0% Sukker 6,3% Fruktan 2,8% Kalcuim 1,30 % Fosfor 0,36 % Magnesium 0,46% Natrium 0,07% Kalium 1,4% ß-Caroten 187,0 mg/kg Vitamin E 135,0 mg/kg Svovl 1490 mg/kg Jern 1890 mg/kg Mangan 188 mg/kg Zink 46,0 mg/kg Kobber 9,0 mg/kg Selen Molybdæn Kobalt Jod Bor 0,57 mg/kg 19 mg/kg 2,0 mg/kg 0,23 mg/kg 22,1 mg/kg Anvendelsesområder: Som tilskud til det sædvanlige grovfoder (Ingen tilsætningsstoffer er tilsat - de anførte værdier er de naturligt forekommende gennemsnitsværdier hvor mindre naturlige variationer kan forekomme) Fodringsanvisning: Gives som tilskud til grovfoderet i en mængde på 0,4 kg/100 kg kropsvægt dagligt. I tilvænningsperioden: Pakning: Indfodres langsomt i tør tilstand eller opblødt i vand (1,5-3 liter vand/1 kg PreAlpin FETURA. Trækker min. før udfodring) Papirsæk à 25 kg - palle à 750 kg 1,5 kg Pre Alpin modsvarer energien i 1 kg havre

10 Pre Alpin Aspero - Low-Carb PreAlpin Aspero er et velsmagende strukturfoder af allerhøjeste kvalitet med utallige anvendelsesmuligheder PreAlpin Aspero består af mere end 60 forskellige græsarter og urter, der tilsammen giver produktet en meget høj fordøjelsesfysiologisk kvalitet, helt uden tilsætning af melasse eller andre tilsætningsstoffer. PreAlpin Aspero er særlig velegnet til at give fodringen et kvalitetsmæssigt løft, når der ikke er adgang til hø i tilstrækkelig mængde eller i god kvalitet. PreAlpin Aspero har en meget høj ernæringsmæssig værdi, er helt støvfri med et højt strukturindhold. Det er derfor velegnet i stedet for hø også til støvfølsomme heste. På rejser og ved stævner er PreAlpin Aspero en ren og håndteringsvenlig løsning. PreAlpin Aspero - struktur i fodringen Til heste, der æder meget hurtigt, kan det være en stor fordel at iblande PreAlpin Aspero i krybbefoderet, så tyggetiden øges. Herved dannes mere spyt, og foderudnyttelsen bliver bedre. PreAlpin Aspero giver håndterlig energi I perioder, hvor hesten har et højt energibehov, tilføres ofte en stor mængde energifoder i form af korn eller fuldfoder, noget der ofte fører til fordøjelsesproblemer. PreAlpin Aspero er et energirigt strukturfoder, energi der kan bruges i stedet for korn. Derved skånes hesten for en for høj stivelsesmængde, og forsuring undgås. Den energi, hesten tilføres i form af PreAlpin Aspero, frigøres jævnt over lang tid. Herved reduceres risikoen for at hesten bliver for varm og ustyrlig. PreAlpin Aspero kan anvendes som et næsten stivelsesog sukkerfrit tilskudsfoder til heste, der er særligt følsomme over for stivelse og sukker (f ved forfangenhed, nyreslag, PSSM osv). Det er således særdeles velegnet som eneste krybbefoder sammen med et godt tilskudsfoder. Heste, der er på smalkost med kun en lille mængde krybbefoder, har ligeledes stor gavn af tilblanding af PreAlpin Aspero, således at den samlede mængde øges. Hesten er således beskæftiget i længere tid, og uro forebygges. Deklaration: Tørstof 92,1% Råprotein 9,4% Råfibre 28,3% Råfedt 2,17% Råaske 5,8% Ford. energi 10,0 MJ/kg Ford. protein 73 g/kg (ca.) Stivelse 2,82% Sukker 2,15% Fruktan 2,6% Kalcium 0,61% Fosfor 0,29 % Magnesium 0,25% Natrium 0,16% Kalium 1,9% ß-Caroten 32,6 mg/kg Vitamin E 33,0 mg/kg Svovl 1160,4 mg/kg Jern 280,0 mg/kg Mangan 71,4 mg/kg Zink 28,8 mg/kg Kobber 8,88mg/kg Selen Molybdæn Kobalt Jod Bor Anvendelsesområder: Grundfoder I stedet for alm. grovfoder Som fiberleverandør >0,1 mg/kg 1,09 mg/kg 0,36 mg/kg 0,12 mg/kg 5,78 mg/kg (Ingen tilsætningsstoffer er tilsat - de anførte værdier er de naturligt forekommende gennemsnitsværdier hvor mindre naturlige variationer kan forekomme) Fodringsanvisning: Hvis anvendt som eneste grovfoder 1,0-1,5 kg/100 kg kropsvægt eller som kvalitetsmæssigt løft til den daglige fodring ca. 2 kg dagligt. Generelt gælder : Pakning: 1 kg PreAlpin Aspero erstatter 1 kg hø. Kan udfodres tørt eller opblødes for at tilføre hesten væske Papirsæk à 15 kg - palle à 450 kg 1,5 kg Pre Alpin modsvarer energien i 1 kg havre

11 Pre Alpin Senior - ikke kun til seniorer Fodringsmæssige forholdsregler kan ikke forhindre forskellige ydre alderstegn (hvide hår, skarpere konturer, dybereliggende øjne, slidte tænder). Men en fodring med kun lidt korn og med en stor mængde strukturholdigt, varieret grovfoder med mange vitalstoffer er med til at holde hesten sund - højt op i alderen. Næringsstofbehovet ændres med tiden. Basisstofskiftet falder, og energibehovet bliver mindre. Imidlertid stiger behovet for vitalstoffer som f essentielle aminosyrer, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Hvis disse behov ikke dækkes, forringes hovvæksten, der optræder pels-og hudproblemer, hyppige infektioner opstår, og hesten mister appetit og afmagres. Gamle heste har ofte en fremskreden nedslidning af tandsættet, har muligvis endda mistet enkelte tænder. Hestens tænder har en svag tilvækst på i alt gns. 6 cm, som kronen løbende vokser som kompensation for det daglige slid. Har hesten mistet vigtige tænder, eller er tænderne slidt ned, er den ofte ude af stand til at æde hø i uforarbejdet form. Alle heste har imidlertid behov for grovfoder for at opretholde en god fordøjelse (min. 1,0-1,5 kg pr. 100 kg kropsvægt). Hvis hesten får for lidt grovfoder, vil der opstå fordøjelsesforstyrrelser f diarré eller kolik. Vægttab og svigtende vitalitet følger efter. Grovfoder - spiseligt grovfoder - er og bliver hestens grundfoder nr. 1. PreAlpin Senior gør det muligt at få fiber ind i hestens fodring. PreAlpin Senior består af mere end 60 forskellige græsarter og urter, alle særdeles velegnede til gamle heste og heste, der ikke kan tygge hø. PreAlpin Senior har en meget høj fordøjelsesfysiologisk kvalitet, og dækker fuldstændig hestens behov for råfibre. Fiberlængden i PreAlpin Senior er op til 20 mm. Når hestens tandsæt findeler hø, opnås en fiberlængde på ca. denne længde. De tørre grønfibre fremmer spytdannelsen og understøtter mikrofloraen i hestens tyktarm. Udskillelsen af fordøjelsesvæske stimuleres, risikoen for fejlgæring reduceres, og udnyttelsen af den samlede fodring forbedres. PreAlpin Senior er tilsat koldpresset hørfrøolie: energiindholdet øges, uden at proteinniveauet eller stivelsesindholdet stiger, idet olie pr. vægtenhed har dobbelt så højt energiindhold som kulhydrater. olie med et højt indhold af flerumættede fedtsyrer samt antioidanter (Vit. E) modvirker dannelsen af frie radikaler i hestens organisme. PreAlpin Senior er støvfri og allergenfri. Deklaration: Tørstof 93,4% Råprotein 10,0% Råfibre 26,0% Råfedt 4,9% Råaske 8,0% Ford. energi 11,0 MJ/kg Ford. råprotein 70 g/kg (ca.) Stivelse 2,8% Fruktan 2,5% Kalcium 0,8% Fosfor 0,3% Magnesium 0,3% Natrium 0,1% Kalium 1,6% ß-Caroten 82,0 mg/kg Vitamin E 69,0 mg/kg Svovl 1550 mg/kg Jern 668 mg/kg Mangan 94 mg/kg Zink 32 mg/kg Kobber 6mg/kg Selen 0,11 mg/kg Molybdæn Kobalt Jod Bor 5 mg/kg 1 mg/kg 0,08 mg/kg 22,1 mg/kg Anvendelsesområder: Grundfoder I stedet for alm. grovfoder Som fiberleverandør (Ingen tilsætningsstoffer er tilsat - de anførte værdier er de naturligt forekommende gennemsnitsværdier hvor mindre naturlige variationer kan forekomme) Fodringsanvisning: Hvis anvendt som eneste grovfoder 1,0-1,5 kg/100 kg kropsvægt eller som kvalitetsmæssigt løft til den daglige fodring: ca. 2 kg dagligt Generelt gælder : 1 kg PreAlpin Senior erstatter 1 kg hø. Kan udfodres tørt eller opblødes for at tilføre hesten væske Pakning: Papirsæk à 15 kg - palle à 525 kg 1,5 kg Pre Alpin modsvarer energien i 1 kg havre

12 Pre Alpin Compact - til stævnebrug PreAlpin Compact består af varmlufttørret hø med mere end 60 forskellige græsser og urter. Den kompakte form er praktisk under transport og til stævnebrug, under distanceridning og lign. Også som sund beskæftigelse er Pre- Alpin Compact særdeles velegnet. PreAlpin Compact har samme høje kvalitet som de øvrige PreAlpin varianter: meget varieret sammensætning skånsom varmlufttørring minimerer tab af næringstoffer fri for skimmelsvamp og støv højt indhold af naturlige mineraler og vitaminer et rent naturprodukt uden tilsætning af nogen art PreAlpin - sundt og naturligt Udgangsmaterialet er helt afgørende for kvaliteten i slutproduktet. Mere end 60 forskellige græsser og urter sikrer en helt uovertruffen variation og naturlig lødighed i Pre- Alpin Compact. Deklaration: Tørstof 92,8% Råprotein 9,0% Råfibre 27,2% Råfedt 2,2% Råaske 6,8% Ford. energi 10,4 MJ/kg Ford. råprotein 63 g/kg (ca.) Fruktan 2,5% Kalcium 0,58% Fosfor 0,23% Magnesium 0,25% Natrium 0,12% Kalium 1,9% ß-Caroten 44,7 mg/kg Vitamin E 51,4 mg/kg Svovl 1410,9 mg/kg Jern 612,3 mg/kg Mangan 79,2 mg/kg Zink 29,1 mg/kg Kobber 5,8 mg/kg Selen 0,19 mg/kg Molybdæn 5,1 mg/kg Kobalt Jod Bor 0,99 mg/kg 0,13 mg/kg 14,12 mg/kg Anvendelsesområder: Grundfoder I stedet for alm. grovfoder Som fiberleverandør (Ingen tilsætningsstoffer er tilsat - de anførte værdier er de naturligt forekommende gennemsnitsværdier hvor mindre naturlige variationer kan forekomme) Fodringsanvisning: Efter behov: 1 blok modsvarer ca. 1 kg hø min. høtildeling pr. dag 1,0-1,5 kg/100 kg kropsvægt Pakning: Karton à 15 kg = 16 blokke à ca cm 1,5 kg Pre Alpin modsvarer energien i 1 kg havre PreAlpin produkternes særlige + den oprindelige plantevariation tages ind i fodringen (mere end 60 forskellige græsser og urter) + højt indhold af mineraler, vitaminer og ß-caroten + værdifulde vitalstoffer tilføres + grov struktur giver optimal fordøjelse og derfor bedre udnyttelse af alt foderet (allerede ved tildeling af 2-3 kg daglig) + letpressede, store cobs + ingen risiko for botulisme -punkter + reduceret belastning med støv og skimmelsvampe + struktur til heste med tyggeproblemer (gives opblødt) + kan udfodres straks efter høsten + afbalancerer syre-base-forholdet i hesten + enkel og sikker dosering + velegnet til automatfodring + praktisk ved stævner, rejser og distanceridning + transportvenlig emballage St. Hippolyt Danmark A/S Øgelundvej 7 Blåhøj 7330 Brande Tlf Fa

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes.

Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Efterår - hvad nu? Når årstiden skifter til efterårets fugtige vejr, er heste mere sårbare for infektioner fordi immunforsvaret belastes. Reduceret græsvækst resulterer i nedbidte marker og heste risikerer

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light

PRODUKTINFORMATION. Marstall Faser-Light PRODUKTINFORMATION Marstall Faser-Light Ved kontinuerlig fodring med foder af høj glykemisk effekt ( som forbedrer blodsukkeret) og foder med stort indhold af stivelse og sukker, kan udsatte heste* belastes

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

TUR NA SERIEN N U T R I T I O N C O N C E P T S

TUR NA SERIEN N U T R I T I O N C O N C E P T S NATUR SERIEN NUTRITION CONCEPTS NUTRITION CONCEPTS Hvad får du, når du handler hos St. Hippolyt? Sortimentet består af en række basisfodere tilpasset alle livssituationer, hvad enten det drejer sig om

Læs mere

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield.

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield. Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk www.samsfield.dk super premium dog food Super Premium Kvalitetsfoder Grain -NO RISK OF

Læs mere

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12 Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12 Hercules Hestefoderserie Danish Agro Danmarks næststørste grovvarevirksomhed har mange års erfaring med at udvikle, producere og sælge

Læs mere

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF.

AV LARSEN HORSELUX FORHANDLER Ø. THORUPVEJ 12, 9330 DRONNINGLUND TLF. Brochure: Horselux Tilskudsfoder Tilskudsprodukter HorseLux B-vit Koncentreret B-vitamintilskud til heste med hele B-vitaminpaletten, MSM og ølgær. Til afhjælpning af B-vitaminmangel, f.eks. ved ældning/pelssætning,

Læs mere

Betfor Ikke kun nyttigt

Betfor Ikke kun nyttigt Betfor Ikke kun nyttigt Videnskabelige undersøgelser bekræfter erfaringer igennem 50 år. De gode egenskaber ved roefibre har vakt forskernes nysgerrighed. Hvad er det for mekanismer og egenskaber, som

Læs mere

Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner.

Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner. NYT Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner. Premium tørfoder fra SELECT GOLD Sensitive til alle hundestørrelser og enhver alder. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. SELECT GOLD Sensitive

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

SPORTSMAN S PET FOOD APS.,THORSVEJ 106, 7200 GRINDSTED, DANMARK TLF. 75337555, FAX 75337556, EMAIL@SPORTSMANS.DK WWW.SAMSFIELD.COM

SPORTSMAN S PET FOOD APS.,THORSVEJ 106, 7200 GRINDSTED, DANMARK TLF. 75337555, FAX 75337556, EMAIL@SPORTSMANS.DK WWW.SAMSFIELD.COM SPORTSMAN S PET FOOD APS.,THORSVEJ 106, 7200 GRINDSTED, DANMARK TLF. 75337555, FAX 75337556, EMAIL@SPORTSMANS.DK WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPREMIUM DOG FOOD SUPER PREMIUM KVALITETSFODER Grain LIVSLANG, FOREBYGGENDE

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på tre måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

Go Care -- quality food for your best buddy

Go Care -- quality food for your best buddy Mums We simply love it -- quality food for your best buddy yummy QUALITY FOOD FOR YOUR BEST BUDDY GO CARE er helt enkelt lækkert og en favorit hos mange hunde og katte samt deres ejere. Alle produkter

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler 8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler Af Fitnews.dk - fredag 28. september, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/8-basisvarer-en-genvej-til-vitaminer-og-mineraler-2/ Kodeordet i en sund kost

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Husk de naturlige vitaminer Succes Natuvit Tidligere Natuvit Succes Natuvit indeholder naturligt

Læs mere

Phytokost Funder Løbeklub

Phytokost Funder Løbeklub Kost og træning Phytokost Funder Løbeklub Phytokost - præsentation Jytte Langkjær - Phytokost Personlig kostvejledning Coaching og personlig udvikling Analyser, stofskiftemåling, body-age Madværksted Sundere

Læs mere

Now! Hvalpefoder. Nyd den rigtige, naturlige smag af friske ingredienser! Din hund vil elske det helt sikkert! Analyse:

Now! Hvalpefoder. Nyd den rigtige, naturlige smag af friske ingredienser! Din hund vil elske det helt sikkert! Analyse: Now! Hvalpefoder Endelig en komplet og balanceret tilgang til at fodre dit nye familiemedlem, der ikke indeholder renderet kød, renderet olier eller korn. Rendering er en proces der omdanner animalsk affaldskød

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

NOW FRESH. Grain Free Puppy Recipe

NOW FRESH. Grain Free Puppy Recipe Grain Free Puppy Recipe NOW FRESH Grain Free Puppy Recipe er lavet med 100% frisk kalkun, laks, ænder og 100% friske NOW FRESH Grain Free Puppy indeholder INGEN: NOW FRESH Grain Free Puppy indeholder Råprotein:

Læs mere

Kornfri kost til din hund og kat

Kornfri kost til din hund og kat Kornfri kost til din hund og kat Priserne gælder fra 1. november 2012 Mange års domesticering har udviklet vores kæledyr fra glubske rovdyr til vores bedste venner. Ikke desto mindre påviser moderne videnskab,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Hundefoder. Forebyggelse gennem ernæring

Hundefoder. Forebyggelse gennem ernæring Hundefoder Forebyggelse gennem ernæring Brit har udviklet et super premium foder, der med succes beskytter organismen mod negative miljøpåvirkninger. Brit Care er fremstillet af 100% allergivenlige og

Læs mere

Pasningsvejledning for kaniner

Pasningsvejledning for kaniner Pasningsvejledning for kaniner Kaninen er et populært kæledyr, men den har langt fra samme status som en hund eller kat. Mange kaniner mistrives i dag, fordi man ikke har sat sig ind i, hvilke behov kaninen

Læs mere

Katalog 2015. Årets store nyheder. Kornfrit foder nu med grøntsager og den nye succes - tørret burgere. www.bravohundefoder.dk info@bravohundefoder.

Katalog 2015. Årets store nyheder. Kornfrit foder nu med grøntsager og den nye succes - tørret burgere. www.bravohundefoder.dk info@bravohundefoder. Katalog 2015 Årets store nyheder Kornfrit foder nu med grøntsager og den nye succes - tørret burgere www.bravohundefoder.dk info@bravohundefoder.dk Indholdsfortegnelse Hvordan blev Bravo Hundefoder til?...4

Læs mere

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober Prøv vores Få en lidt nemmere hverdag med online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/ Tilbud og aktuelle varer september + oktober Vi giver dig midlerne til at nå målet

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Temaeftermiddag om kost og træning

Temaeftermiddag om kost og træning Temaeftermiddag om kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller

Dansk produceret protein Plantekongres 2014. Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller C Dansk produceret protein Plantekongres 2014 Projektleder Cand. Agro. Sønke Møller Fra jord til bord I dag ~1.000 ha konv. hestebønner I morgen? Side 2 Hestebønner i svinefoder Hvorfor er det interessant?

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Ensilage - proces og fremstilling

Ensilage - proces og fremstilling Ensilering Ensilage - proces og fremstilling Ensilage udvindes ved at starte en konservering af friske afgrøder. Man skårlægger og snitter ofte afgrøden, hvorefter den indpakkes i en lys-, luft-, og vandtæt

Læs mere

Dag 2 Væske - dit helbred

Dag 2 Væske - dit helbred Velkommen til Herbal Centers vægttabskursus Dag 2 Væske - dit helbred Her får du et spørgsmål, som du har hørt mange gange før: "Hvor mange glas vand drikker du om dagen?" To, tre, fire - eller flere?

Læs mere

Boehringer Ingelheim Danmark A/S Strødamvej 52 2100 København Ø Tlf.: 39 15 88 88 www.bivet-ca.nu

Boehringer Ingelheim Danmark A/S Strødamvej 52 2100 København Ø Tlf.: 39 15 88 88 www.bivet-ca.nu Boehringer Ingelheim Danmark A/S Strødamvej 52 2100 København Ø Tlf.: 39 15 88 88 www.bivet-ca.nu Naturlig næring for leddene giver bevægelse i særklasse Equitop Gonex den som kan bevæge sig har ingen

Læs mere

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere..

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. 7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. TIL SPORTSFOLK, SKØNHEDER, VITAMINHUNGRENDE, LÆKKERTØRSTIGE, MÆND, KVINDER OG BØRN! Ønsker du at optimere din energi, din vitalitet og booste dit immunforsvar på

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier Svampebiologi Det her er en meget hurtig, og overfladisk gennemgang, af svampes opbygning, og deres spredning. Jeg håber, det kan give en forståelse af hvorfor og hvornår svamp/mug er et problem. Dette

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Mad til kæledyr - en vigtig sag!

Mad til kæledyr - en vigtig sag! Velvære og sundhed Mad til kæledyr - en vigtig sag! Kære hundeejer Min familie og jeg har altid ment, at dyr skal have samme mulighed for et lykkeligt liv som vi mennesker, og derfor har vi altid fundet

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4

Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Kost i hverdagen - til atleter T R I C L U B D E N M A R K, O K T O B E R 2 0 1 4 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (2005-2009) Master

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

NorFor. Normer og behov

NorFor. Normer og behov NorFor Normer og behov 1 Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER

ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER ALDERSRELATERET ERNÆRING TIL SVØMMERE ERNÆRINGSVEJLEDERE: ANDERS MIKKELSEN RIKKE SCHWANER PRÆSTATIONSFREMME TRÆNING RESTITUTION ERNÆRING ATK ROADSHOW ERNÆRING TIL SVØMMERE VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

Videnskabelig undersøgelse bekræfter en bedre udvikling af føllet efter brug af St. Hippolyt FohlenGold

Videnskabelig undersøgelse bekræfter en bedre udvikling af føllet efter brug af St. Hippolyt FohlenGold Videnskabelig undersøgelse bekræfter en bedre udvikling af føllet efter brug af St. Hippolyt FohlenGold Forskningsresultater fra Universitet Breslau (2008) Mange fravænningsføl og åringer fodres i vinterperioden

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise?

Energiindtag. Energiindtag for løbere. Energiindtag generelt. Energiforbrug ved løb. Energibehov for 70 kg løber 11-05-2010. Hvordan skal man spise? Energiindtag Kost og marathonløb Tom Gruschy Knudsen Hvordan skal man spise? Generelle anbefalinger Anbefalinger for løbere Marathonløb forberedelse Væske og energiindtag Energiindtag generelt Energifordeling:

Læs mere

UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE!

UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE! UDEN MAD OG DRIKKE DUR HELTEN IKKE! Annika Andersen Elifritz Om kost og sundhed Hvor mange her har nogensinde været på slankekur? 95% af alle danskere har været på slankekur. 95% af dem har ikke været

Læs mere

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant.

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant. Mange føl er nu ved at blive et halvt år gamle og skal snart til at vænnes fra. Det er en belastende periode i føllenes liv, både psykisk og fysisk. De er nu helt afhængige af det foder, vi kan tilbyde

Læs mere

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Kampen om madvanerne Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Formålet: med dette materiale er at give eleverne indsigt i Ny Nordisk Hverdagsmad. Mål: Eleverne har til opgave at finde ud

Læs mere

Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet

Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet Mikronæringsstoffer Planter i balance giver udbytte og kvalitet Næringsstoffer Næringsstoffer er nødvendige Tilførsel af plantenæringsstoffer er en nødvendig forudsætning for at skabe et højt udbytte og

Læs mere

Tilbud og aktuelle varer september + oktober. Vi giver dig midlerne til at nå målet

Tilbud og aktuelle varer september + oktober. Vi giver dig midlerne til at nå målet Tilbud og aktuelle varer september + oktober Vi giver dig midlerne til at nå målet Diarréprodukter til ethvert formål IMMUNOMAX 20% 3 KG 224,- Immunomax Styrker kalvens immunforsvar Giver vanskelige betingelser

Læs mere

Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. Gulerødder. Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. Gulerødder. Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder Indskolingen: 1.-3. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter INDSKOLINGen: 1.-3. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011

Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt. LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Nykælveren -få en god start v. kvægfagdyrlæge Erik Træholt LVK Årsmøde 2011 Comwell Rebild Bakker Tirsdag 29. marts 2011 Ketose. Fokus på nykælverens stofskifte. Hvad siger bekendtgørelsen? Klinisk undersøgelse

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Velkommen til oplæg om Kost & motion. Glostrup Apotek 14. Maj 2014 Tillykke med de 150!

Velkommen til oplæg om Kost & motion. Glostrup Apotek 14. Maj 2014 Tillykke med de 150! Velkommen til oplæg om Kost & motion Glostrup Apotek 14. Maj 2014 Tillykke med de 150! Kost & motion Velkommen Spørgsmål Dagens fokus kost & motion Spørgsmål Jamen det er jo sundt! Spørgsmål Hvad så nu?

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Sundhed Sundhed Vitalitet Vitalitet Livsglæde Livsglæde Mühle Ebert Dielheim

Sundhed Sundhed Vitalitet Vitalitet Livsglæde Livsglæde Mühle Ebert Dielheim Sundhed Vitalitet Livsglæde Mühle Ebert Dielheim For yderligere oplysninger kontakt en af vore konsulenter Christina Kryder Pedersen konsulent, cand.agro. tel. +45 2051 6780 ckp@hippolyt.dk Maja Mandrup

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD NYE LØSNINGER PÅ DANSK JORD PLACÉR GØDNINGEN, OG DINE AFGRØDER VIL TAKKE DIG! dan GØDNING A/S Dan Gødning fordi Med flydende DanGødning

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

Din due vil gerne være på VINDERHOLDET

Din due vil gerne være på VINDERHOLDET Din due vil gerne være på VINDERHOLDET NYT SORTIMENT AF PRODUKTER TIL DINE DUER OROPHARMA OROPHARMA RECOVERY CAPS Varenr. 460123 Bøtte med 350 kapsler HURTIG GENOPBYGNING AF DUEN Rig på proteiner og energi

Læs mere

Råvarekatalog. Utraditionelle råvarer...64 Boghvede... 64 Hampfrø... 65 Linser... 66 Quinoa... 67 Saflorfrø... 68 Vikker... 69

Råvarekatalog. Utraditionelle råvarer...64 Boghvede... 64 Hampfrø... 65 Linser... 66 Quinoa... 67 Saflorfrø... 68 Vikker... 69 Råvarekatalog Fiskeensilage... 2 Fiskemel... 3 Grønpiller... 6 Gærfløde... 9 Gærfløde, sprit... 11 Gærfløde, øl... 12 Havre, Afskallet, Nøgen... 13 Hestebønner... 16 Hvedegluten... 19 Hvedeglutenfoder...

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Ansigtet viser kroppens tilstand

Ansigtet viser kroppens tilstand Ansigtet viser kroppens tilstand Dit ansigt er en åben bog, der afslører, hvordan din krop har det. Problemer med fordøjelsen, lungerne, hjertet og fertiliteten kan alt sammen aflæses i det lille område

Læs mere

Candida. Har du svamp?

Candida. Har du svamp? Candida Har du svamp? Mange har hørt om Candida-infektion eller overvækst af gærsvampe. De færreste er dog klar over, at de kan være medvirkende årsag til gener som fordøjelsesproblemer, træthed, stress,

Læs mere