din stemme GØR EN FORSKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "din stemme GØR EN FORSKEL"

Transkript

1 Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013

2 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab består af 100 medlemmer. Dette hæfte viser de personer, der sidder i repræsentantskabet pr. 25. april 2013 i valgområde 3. Der er hvert år valg i ¼ af valgområderne. Distrikt F: Elsted mm. Valgt i 2013, næste valg 2017 Distrikt L: Vejlby/Risskov. Valgt i 2013, næste valg 2017 Distrikt M: Christiansbjerg. Valgt i 2013, næste valg 2017 Distrikt N: Hasle/Skejby. Valgt 2013, næste valg 2017 Distrikt Q: Skødstrup/Hjortshøj/Egå. Valgt i 2013, næste valg 2017 Medlemmerne vælges for en periode af 4 år.

3 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt F: De 4 valgte kandidater i valgdistrikt L: Bo Gustafsson Elsted Byvej 26, 8520 Lystrup Jeg vil arbejde for at understøtte at NRGi rustes til også i fremtiden at være en stærk og konkurrencedygtig spiller som forsyningsselskab. Det er i andelshavernes interesse at kunne købe energi billigst muligt. Den årlige rabatudbetaling bør fastholdes. Jeg ser gerne en målrettet indsats for at flytte dele af energi forbruget til døde perioder på døgnet. Nu har vi fået de nye målere som kan registrere dette. Jytte Poulsen Rønnehaven 74, 8520 Lystrup Jeg vil arbejde for, at NRGi skal benytte en større andel grøn energi, og gerne ved at selskabet involverer sig i f.eks. opstilling af vindmøller og solceller. For at udnytte de vedvarende energikilder bedst muligt, skal elprisen over døgnet variere efter udbud og efterspørgsel. NRGi skal primært beskæftige sig med elforsyning og evt. elproduktion. Opkøb og udvidelse af forretningsområder, der ikke sker som et led i arbejdet for et bedre klima og miljø, skal ophøre. NRGi skal fortsat være et forbrugerejet andelsselskab, ikke et kommercielt aktieselskab. Bent Kjeldsen Egelundsvej 15, 8240 Risskov Jeg har været i NRGi s repræsentantskab i 4 år. Jeg vil fortsat arbejde for, at NRGi koncentrerer sig om kerneydelsen, at levere strøm til selskabets mange andelshavere så billigt som muligt. Det gør vi godt. Så vil jeg værne om selskabets formue. Det er andelshavernes penge, vi administrerer, og det forpligter. Jeg er imod investeringer i nye risikable forretningsområder, som vi ikke har de nødvendige kompetencer til at blande os professionelt i. NRGi er en forretning og skal drives som sådan. Derfor skal der flere folk med ledelseserfaring fra private virksomheder i bestyrelsen. Susanne Vangsgård Byløkken 50, 8240 Risskov Vi må ikke tage en veldreven el-forsyning for givet. Som forbrugere skal vi derfor sikre valg af personer, som har kompetence og interesse. NRGi skal virkeliggøre det intelligente el-net. Forbrugerne skal nemlig kunne optimere forbruget via nye målere, og vi skal satse på at få opdateret infrastrukturen. Det vil nemlig betyde, at det kan håndtere decentral, CO 2 -neutral el-produktion. Jeg er jurist og arbejder med vand- og spildevandsområdet, hvor hensyn til miljø og forbrugere kombineres med økonomisk bæredygtige valg. Endvidere har jeg også erfaringer fra bestyrelser og repræsentantskaber. Kåre Albrechtsen Skolesvinget 14, 8240 Risskov Dina Sejersen Elstedvej 59 D, 8520 Lystrup Flere kvinder i de gamle mænds klub! Jeg arbejder på at skabe bæredygtige løsninger i de projekter jeg involverer mig i, og vil, med mit kandidatur, arbejde på at trække NRGi i en bæredygtig retning. For mig findes der ingen nemme løsninger på hvad bæredygtighed er, hver sag har sine aspekter og bæredygtighed findes i langsigtede løsninger som er så gode som muligt for det enkelte lokalområde. Ved at fortage en udvikling i samarbejde med de lokale samfund, mener jeg det bør være muligt at finde en løsning som tilgodeser både mennesker og natur bedst muligt. Stem på mig for bæredygtige løsninger. Thomas Storm Ravskærvej 65, Søften, 8382 Hinnerup Jeg er regionschef indenfor salg i mit daglige arbejde. Her igennem har jeg stor erfaring med bl.a. salg, drift og værdi baseret forretnings udvikling. Jeg vil sikre andelshaverne udbytte af de penge, som NRGi har i regnskabsoverskud ved et års udgang. NRGi skal i højere grad arbejde med udvikling af bæredygtig energi. Samtidig skal porteføljen af forretnings områder skæres ned, så vi kun har de indtægtsgivende og NRGi relaterede forretnings områder tilbage. Jeg vil arbejde for, at NRGi sikrer udvikling og fremme af vedvarende energi til gavn for miljøet og alle andelshaverne. Jeg stiller op, fordi jeg brænder for, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund, der fremstår som et forbillede for resten af verden. Det kræver en stærk udvikling især indenfor energiforsyning, energibesparelser og energiproduktion. Et selskab som NRGi kan spille en væsentlig rolle, ved at skabe løsninger, der er både miljømæssigt og økonomisk holdbare. Jeg arbejder som leder af ekspert-teams i Miljøministeriet, der rådgiver om vindmøller og biogas. Tidligere var jeg leder af Energitjenesten, der vejleder om energibesparelser. Derfor kan jeg bidrage med vigtig viden til arbejdet for NRGi. Viggo Jonasen Hørgaardsvej 18, 8240 Risskov Medlem af NRGi s repræsentantskab fra Byrådsmedlem i Århus i 11 år. Deltaget i udarbejdelsen af langsigtet energiplan Århus i 1980 erne. Støtter NRGi s tiltag på energispareområdet og god drift af elnettet. Bekæmper at NRGi ekspanderer på erhvervsområder, hvor NRGi ikke har faglig eller kommerciel kapacitet. Har i 6 år i repræsentantskabet kritiseret NRGi s direktion og bestyrelse for beslutningsmæssig uigennemsigtighed, og for kommerciel udygtighed på de fleste af de områder, hvor man har ekspanderet via opkøb, budgetteret overskud og realiseret tab på mere end 1 mia kr. Hans Schiøtt Stokbrovej 3, Elev, 8520 Lystrup De seneste år har NRGi ved årets udgang kunnet tilbagebetale en del af overskuddet til andelshaverne. Det skal fortsætte, så NRGi stadig er blandt landets billigste selskaber, med maksimal forsyningssikkerhed. NRGi skal gå forrest i den teknologiske udvikling, der hjælper forbrugerne til at anvende elektriciteten, når den er billigst. Derimod skal selskabet ikke sætte sine penge i store skæmmende vindmøller i Århusbugten. Som formand for fællesrådet i Lystrup - Elsted - Elev vil jeg arbejde for, at hele vort område snarest muligt får tilbudt lynhurtigt bredbånd fra vort eget selskab, NRGi.

4 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt M: De 5 valgte kandidater i valgdistrikt N: Afshin Foroughipour Malmøgade 17, 8200 Århus N NRGi står foran mange store udfordringer. NRGi skal naturligvis være en aktiv spiller ved realisering af den nye energiaftale for årene Samtidigt skal NRGi tilsikre en driftsikker og prisbillig energiforsyning. Og derudover skal NRGi blive ved med at forvalte vores værdier ikke alene på en økonomisk rentabel måde men også på en miljørigtig måde. Som din repræsentant vil jeg arbejde for at dine værdier forvaltes forsvarligt og samtidigt bliver NRGi en vigtigt spiller når du og andre energi forbrugere skal optimere / reducere forbruget til gavn for klimaet. Marie Ambrosius Skelagervej 288, 8200 Aarhus N En stemme på mig, er en stemme på grøn energi. Hvis jeg bliver valgt til NRGi s repræsentantskab, vil jeg arbejde for, at NRGi tager et endnu større ansvar for udviklingen af den vedvarende energi fremover. Jeg er af den klare overbevisning, at vi, som forbrugere og repræsentanter i NRGi, bliver nød til hver især at tage ansvar for at udvikle og anvende vedvarende energi. Med mit kandidatur tager jeg ansvar og taler den grønne energi s stemme. Med din stemme tager du ansvar og lader den stemme få lyd. Birgit Friis Beuse Skejbytoften 53, 8200 Aarhus N Stem på mig fordi jeg hvis jeg bliver valgt vil arbejde for at NRGi holder sig på sporet som elleverandør og ikke kaster sig ud i alle mulige nye forretningseventyr. Jeg mener at NRGi skal arbejde for at vi som elforbrugere får den billigst mulige strøm, baseret mest muligt på ikke forurenende energikilder som vedvarende energi. Og at man gennem sin prisstruktur gør det tillokkende at begrænse sit elforbrug. Så kort og godt: NRGi skal være leverandør af billig miljøvenlig strøm NRGi skal arbejde aktivt for at vi kan begrænse elforbruget. Med venlig hilsen Birgit Friis Beuse Rie Øhlenschlæger Haslehøjvej 21, 8210 Aarhus V NRGi skal fortsat være et medlemsejet selskab, hvor produktudvikling og forbedret kundeservice er centralt. NRGi skal blive bedre til at udnytte vedvarende energikilder, bl.a. solceller placeret på store tagflader. Og NRGi skal give rådgivning om solceller til private husejere, således at vi fremover undgår at ødelægge vore bygningers æstetiske og tekniske kvaliteter og dermed salgsværdi. Med min baggrund som miljøfaglig rådgiver vedr. planlægning og byggeri, vil jeg som de miljøbevidste forbrugeres talsmand arbejde for, at NRGi skal være frontløber for en bæredygtig omstilling af Danmark. Britta Kirdan Skelagervej 282, 8200 Aarhus N Det er vigtigt at omgås energi på en begavet, tænksom måde og allerede nu overveje hvordan kommende generationer også får en sikker bæredygtig energiforsyning. Jeg vil arbejde for en grøn energi- og CO 2 neutral profil. Til fordel for andelshaverne. Det behøver ikke være dyrere for forbrugerne at handle miljøbevidst og bæredygtigt. Det er ikke et enten-eller. Gennem kloge og innovative valg kan vi kombinere bæredygtig energi med konkurrencedygtige priser. NRGi skal involvere sig i energibesparende tiltag i samarbejde med virksomheder, organisationer og andelshaverne. Vi skal tænke nyt og bredt. Ulrich Zickert Langelandsgade 217, 2tv, 8200 Aarhus N Det skal være lettere og billigere at være kunde hos NRGi det vil jeg arbejde for! NRGi skal bygge på sunde jyske forretningsprincipper med fokus på brugervenlige løsninger og el til en god pris. NRGi skal holde sig til sit kerneområde og ikke kaste sig ud i spekulative projekter, der koster den enkelte forbruger penge. Overskud i virksomheden skal komme kunderne til gode i form af udbetalte rabatter og lavere priser. Samtidig vil jeg arbejde for omstilling til grøn energi og forbedret service, der gør det lettere at være kunde hos NRGi fx i form af mere gennemskuelige elregninger. Dirk Vandekerckhove Haslegårdsvej 38, 8210 Århus V Som jeres repræsentant vil jeg fortsat arbejde for at NRGi prioriterer andelshavernes interesser højest. Konkret betyder det, at NRGi skal sikre en konkurrencedygtig og stabil elforsyning, understøtte samfundets krav til klimahensyn og bæredygtighed, samt udelukkende investere i lønsomme aktiviteter med relevans for andelshaverne. Da det skal være attraktivt at være andelshaver, bør NRGi fastholde den årlige rabatudbetaling. Med 12 års erhvervserfaring fra energibranchen samt solide erhvervsøkonomiske kompetencer mener jeg at kunne tilføre et værdifuldt bidrag til NRGi s fremtidige udvikling. Svenning B. Madsen Ekkodalen 16, st. th., 8210 Århus V I repræsentantskabet har jeg de sidste 6 år bl.a. arbejdet for, at NRGi forbliver forbrugerejet, og at vi skulle styrke den ide ved at gøre rabatudbetalingerne til en tradition. Det er vigtigt, for at vi alle husker, at vi selv får pengene igen, hvis NRGi ikke behøver dem. De havner ikke i lommen på en aktionær. I disse år er det desuden vigtigt at støtte op om den grønne omstilling; vores energi skal produceres så rent som muligt, f.eks. ved at etablere en havmøllepark i Aarhus Bugt, opsætte solcelleanlæg og udbrede LED som gadebelysning - det er god økonomi og godt miljø! Eva Ryberg Kantorparken 4, st., 8240 Risskov NRGi skal være en aktiv og troværdig medspiller i andelshavernes daglige energiforsyning og samtidig understøtter individuelle tiltag i energieffektivisering. Jeg arbejder til dagligt på Teknologisk Institut indenfor energi og vil arbejde for at NRGi i højere grad involverer sig i tiltag der tænker nyt indenfor installering af smart grid og elbesparelser hos andelshaverne, men også er med i front når det drejer sig om opstilling af elproducerende anlæg som feks solenergi. NRGi skal indgå i yderligere samarbejder med virksomheder og organisationer om projekter der kan reducere energiforbruget. Jørgen Aakjær Haslevangsvej 15, 8210 Århus V NRGi skal stå for højeste troværdighed i alle forhold. Jeg vi arbejde og agere som forbrugernes tillidsmand. NRGi er et andelsselskab med medlemsstyre. Det af medlemmerne valgte repræsentantskab skal som vor øverste myndighed fastlægge den overordnede kurs. NRGi skal have fokus på vor kerneydelse som er: Levering af sikker og billig elforsyning, meget gerne grøn. NRGi s store formue skal sikre andelshaverne billig El. Formuen skal ikke, som det desvære er sket, ødes bort på forretningsområder uden for NRGi s kerneområde og kompetence. Med store tab som resultat.

5 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt Q: Christel Ebsen Hedevangsvej 3, 8250 Egå Danmark skal gøre sig fri af afhængigheden af kul og olie så hurtigt som muligt. Det skal NRGi give sit bidrag til. Det skal først og vigtigst ske gennem massive energibesparelser. Jeg vil derfor sætte kreativt fokus på, at NRGi nu skal øge energibesparelserne med 75%. Derudover vil jeg arbejde for de grønne løsninger, der skal afløse de nuværende. Som arkitekt med speciale i byfornyelse kender jeg den kæmpeopgave, der ligger i at skulle ændre vores nuværende boliger og bygninger. Derudover ser jeg et stort potentiale i, at NRGi kan være aktiv deltager i udførelsen af Danmarks første letbane. Ina Graneberg Hjortshøj Møllevej 164, 8530 Hjortshøj NRGis fakturaer skal være gennemskuelige og lette at forstå for alle. Fiberforbindelsen skal have fokus på forbrugernes behov og en bedre kundebetjening. NRGi skal gå foran som et forbrugerstyret og miljøbevist andelsselskab og sørge for at vore efterkommere overtager en energiforsyning, der ikke driver rovdrift på vores natur, men mindsker CO 2 -udledningen og investerer langsigtet. Jeg vil arbejde for at NRGi ligger i front, når det gælder miljø og bæredygtighed. Investeringerne i solceller har givet mange nye arbejdspladser og en yderligere satsning på vedvarende energi vil skabe endnu flere. Søren Egge Rasmussen Hjortshøj Møllevej 162, 8530 Hjortshøj Vores lokale forbrugerejede andelsselskab skal være med til at løse de globale klimaproblemer. NRGi skal være med i udbygningen af den vedvarende energi med flere solceller, varmepumper og havvindmøller i Århus Bugt. De nye elmålere skal hjælpe andelshaverne til at styre og nedbringe deres energiforbrug. NRGi skal også hjælpe kommunerne og erhvervslivet med energiforbrug og CO 2 -reduktioner. Jeg har siddet i NRGi bestyrelse siden 2000 og vil fortsat arbejde for, at NRGi bliver et mere grønt og nytænkende energiselskab, som både sikrer fremtidens fiberforbindelser og energiforsyning. Thomas Appel Hansen Søtoften 42, 8520 Egå NRGi skal holde fokus på kerneforretningen, fremfor investeringer i selskaber som ligger udenfor forretningsområdet. De seneste år har sådanne investeringer bidraget med store tab. Som nuværende repræsentant vil jeg forsat arbejde for en grøn omstilling med økonomisk fornuft, en lavere elpris samt en høj forsyningssikkerhed.jeg mener også, at en del af overskuddet skal komme andelshaverne til gode. Personligt brænder jeg for teknik, og især teknik der har med energirigtige løsninger at gøre. Jeg er desuden formand for et netværk af yngre stærkstrømsingeniører, der diskuterer energispørgsmål. Peter Hjortkjær Jørgensen Åstrupgårdvej 4, 8541 Skødstrup Jeg genopstiller efter 3 år i repræsentantskabet i Distrikt Q. NRGi bør fortsat understøtte visionen om et fossilfrit Danmark på sigt gennem omstilling til Vedvarende Energi på en balanceret måde. Ledelsen af NRGi skal følge en strategi fra Bestyrelsens side, der forbedrer driftsindtjeningen og får mere fokus på bundlinjen end en stor koncernomsætning, der historisk stammer fra underskudsgivende aktiviteter. Repræsentantskabet skal godkende større investeringsbeslutninger af afgørende betydning. NRGi skal primært formidle i stedet for at investere i Havvindmøllerparker.

6 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi / Dusager 22 / 8200 Aarhus N / tlf /

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt A (Grenaa- Anholt) (Valgområde

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt H (Aarhus city Havnen) (Valgområde

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

Kandidatoversigt - Kolding

Kandidatoversigt - Kolding Niels-Christian Sørensen 1. jeg har igennem en årrække arbejdet som energi-vejleder for ca. 550 husstande i det nordlige Kolding. i dag arbejder jeg som driftsinspektør for ca. 1500 husstande i Kolding.

Læs mere

Kandidatoversigt - Fredercia

Kandidatoversigt - Fredercia Aksel Preben Jensen 1. Stiller op fordi interessen for Tre For er styrket, og igennem opstilling og valg har mulighed for at trække selskabet tættere til forbrugeren, og muligheder for at overskud bruges

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Kandidatoversigt - Vejle

Kandidatoversigt - Vejle Benny Richard Jensen 1. Sider i det nuværende repræsentantskab og vil gerne være med til at lægge den linje virksomheden skal og fremføre vore forbrugers ønsker samt følge udviklingen af det nuværende

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Kort om: Fossilfri energi

Kort om: Fossilfri energi Kort om: Fossilfri energi I de kommende år vil der ske en stigning i verdens energiforbrug. Samtidig bliver mængden af fossile brændstoffer som eksempelvis olie mindre og følgelig dyrere. Der er derfor

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRAPPORT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Hovedrapport Omslag: Sylvester Hvid & Co. A/S Tryk: IDAs Printcenter ISBN: 87-87254-64-6 Udgivet

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Aktiviteter og samfundsansvar 2014

Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar Nærværende NRGi aktiviteter og samfundsansvar 2014 er den lovpligtige redegørelse for udviklingen i selskabet og koncernens aktiviteter,

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder

Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder TIL REDAKTIONEN: København, den 14. Juni 2012 Bilag til pressemeddelelsen Grøn guide til visionære virksomhedsleder Herunder kan du finde uddybende beskrivelser af de enkelte artikler, der udsendes med

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28 WHO CARES WINS PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik Smith Innovation, januar 2015 Side 0/28 Forord PV Grid adresserer det store potentiale der er for at stimulere efterspørgslen på

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 -neutralt Sønderborg Bright Green Business Indhold Side 3 Sønderborg KAN nå nullet forord ved Peter Mads Clausen 4 Sønderborg 2029: Et bæredygtigt vækstområde

Læs mere