din stemme GØR EN FORSKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "din stemme GØR EN FORSKEL"

Transkript

1 Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013

2 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab består af 100 medlemmer. Dette hæfte viser de personer, der sidder i repræsentantskabet pr. 25. april 2013 i valgområde 4. Der er hvert år valg i ¼ af valgområderne. Distrikt R: Dagnæs/Tyrsted/Glud/Snaptun. Valgt i 2010, næste valg 2014 Distrikt S: Horsens City. Valgt i 2010, næste valg 2014 Distrikt T: Horsens Nord/Øst Endelave. Valgt i 2010, næste valg 2014 Distrikt U: Horsens Syd/Torsted/Hatting. Valgt i 2010, næste valg 2014 Distrikt V: Vejle. Valgt i 2010, næste valg 2014 Distrikt X: Juelsminde/Hornsyld/Stenderup. Valgt i 2010, næste valg 2014 Distrikt Z: Hedensted/Løsning/Daugaard. Valgt i 2010, næste valg 2014 Medlemmerne vælges for en periode af 4 år.

3 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt R: De 4 valgte kandidater i valgdistrikt S: Birgitte Krusell, Sygeplejerske Ternevangen 6, 7130 Juelsminde. Mette Dannesboe, Salgskonsulent Østrupvej 29, Glud, 7130 Juelsminde. Gert Fruelund Jensen, Murmester/ kloakmester Spedalsø 54, 8700 Horsens. Vores fælles energiselskab skal udvikle sig i en grønnere retning, både i energiproduktionen og forbrugsmønsteret. Jeg vil som repræsentant for de almindelige forbrugere arbejde for: At det er nemt at være energibevidst forbruger, at det kan betale sig at spare på energien, og at husstandenes repræsentanter er væsentlige aktører i NRGi s beslutningsproces. Jeg har tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen i Juelsminde kommune, hvor jeg sad i Teknik- og Miljøudvalget. Jeg er i bestyrelsen for Glud Vandværk. Jeg er i øjeblikket kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd, Midtjylland. Ny kvindelig energi til NRGi. Jeg vil arbejde for: At vi i NRGi får mest mulig grøn strøm fra vedvarende og bæredygtige energikilder. At vi i NRGi får skabt viden om, hvordan vi i samfundet bedst udnytter energien. At vi i NRGi får udbredt denne viden også til den yngre generation. Siden 1988 har jeg boet i Horsens-området. Jeg arbejder som murermester, derforuden er jeg forankret i frivilligt arbejde. Jeg blev medlem af repræsentantskabet i 2002 for at være med til at sikre NRGi, som et forbrugerejet andelsselskab. Sådan at værdien i NRGi ikke bliver elimineret i statskassen og efterfølgende solgt til udlandet, på samme måde som det gamle andelsselskab Jysk Telefon, der blev til TDC for herefter at blive solgt. Dermed havde forbrugerne mistet deres andelsværdi. Jeg mener, at vi i NRGi skal være mere opmærksomme på fremtidens muligheder gennem f.eks. fiber-nettet. Ole Kramer, Civiløkonom, ejendomsmægler, valuar Næsset 24, 8700 Horsens. Miljø og klima er ikke et politisk spørgsmål, men et spørgsmål om at tage ansvar. Mit bidrag er, at jeg er aktivt bestyrelsesmedlem i NRGi og Energi Horsens, hvor jeg kan være med til at skabe resultater både målt i kroner og i CO 2. Vi skal bruge ressourcerne bedst muligt og ikke mindst aktivt udnytte den teknologiske udvikling til fælles fordel. Et af mine mål er derfor, at alle forbrugere skal have elektroniske elmålere, da det giver mulighed for at bruge strømmen, når den er her. Med baggrund i min uddannelse har jeg redskaberne til at håndtere den forretningsmæssige del af klimadebatten. Dannie Petersen, Slagteriarbejder Lucernevej 9, 8700 Horsens. Jeg er opvokset og bor i Horsens. Medlem af repræsentantskabet siden Jeg vil arbejde for: At NRGi skal drives som en overskudsforretning, der kommer forbrugeren til gode. Forsat Rabatordning hvor forbrugeren modtager en rabatcheck. NRGi skal have en markant grøn profil. NRGi skal tilbyde flere billige grønne produkter. NRGi skal fremme brugen af vedvarende energi. Ole Kristensen Violvej 16, 8700 Horsens. Til daglig er jeg fysik-/kemilærer på Bankagerskolen i Horsens, og igennem over 30 år er jeg kommet på El-centret på Bjerrevej og har set indsatsen for at gøre skoleelever til bevidste elforbrugere. Jeg interesserer mig bl.a. for, at elselskaberne med intelligente elmålere kan være med til at udjævne døgnbelastningskurven og derved minimere elprisen. Som fysiklærer har jeg ligeledes interesse for grøn el, vindkraft, solpaneler og elbiler, og hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for forskning og udvikling af anvendelsen af disse, fordi nedbringelsen af CO 2 -udslippet er meget vigtigt. Lone Ørsted, Pædagogisk chef Mølletoften 4, 8700 Horsens. Et forbrugerejet selskab kræver selvfølgelig aktive forbrugere, så derfor har jeg valgt at stille op til repræsentantskabet i NRGi. Jeg vil gerne understøtte en grøn profil, hvor vi nedsætter forbruget af fossile brændstoffer som kul og olie. I stedet skal selskabet understøtte og inspirere forbrugerne til at indrette sig med vedvarende energi. Et overskud skal i første omgang bruges til at tilbagebetale det faste abonnement, da dette tilskynder forbrugerne til at bruge el med omtanke. Vagn Bøgely Sørensen, Pens. Beredskabsmester Borgergade 15 B, 8700 Horsens. Min baggrund er mange år hos Brand og Redning, sideløbende faglig Tr. i Brandvæsenet, lokalt og på landsplan. Jeg har været med i repræsentantskabet i et par perioder, som strækker sig tilbage til før fusionen, og stiller mig gerne til rådighed som talerør for brugerne i en ny periode. Interessepunkterne i NRGi er bl.a. sund økonomi i selskabet, der f.eks. sikrer den glade årlige check, som tilbagebetales til brugerne, men også at selskabet er veldrevet som en forretning, man har tillid til. Stigende overgang til vedvarende energi, som vind og vandkraft, bioenergi, fortsat udrulning af fibernet.

4 De 3 valgte kandidater i valgdistrikt T: De 5 valgte kandidater i valgdistrikt U: Assia Zouauoi, Systemudvikler Carit Etlars Vej 20, 8700 Horsens. Jeg ønsker genvalg til repræsentantskabet, fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at NRGi som forbrugerejet selskab optræder som en både ansvarlig og visionær virksomhed, der: Udvikler teknologifremmende, CO 2 -fortrængende og energibesparende forretningsområder med øget fokus på vedvarende energi og mulighederne for at tilbyde forbrugerne grøn strøm. Optræder økonomisk ansvarligt. Fortsat udbetaler overskud til andelshaverne. Andet: Formand, Horsens Kommunes Klimaråd. Aktivt engageret i klima- og miljøspørgsmål, medarrangør af Klimafestival09. Medlem af repræsentantskabet, Energi Horsens. Lone Bach, Sygeplejerske Frydsvej 2, 8700 Horsens. Fordi forbrugerne ejer NRGi, er muligheden for indflydelse stor. Jeg har deltaget, siden strømmen kom fra Horsens Belysningsvæsen og mener, at sammenlægningen med BHHH og Århus er fornuftig, hvor fremtidens energiforsyning skal omstilles til grøn bæredygtig energi, og hvor energibesparelser privat og i erhverv bliver en almindelig handling, samtidig med at økonomien er forsvarlig. Fibernettet vil nok lidt ud i fremtiden være den mest intelligente løsning, men tilbuddet er endnu ikke ordentlig tilpasset brugernes behov. Er du enig, så stem på mig og brug mig som forbrugerrepræsentant. Henning Jensen, Politiker Lichtenbergsvej 8, 2. th., 8700 Horsens. Jeg har arbejdet med samfundsforhold igennem mange år. Har været medlem af Folketinget i næsten 15 år, borgmester i Horsens i 8 år, medlem af Vejle Amtsråd i 13 år, medlem af regionsrådet i Region Midtjylland i 4 år og er nu valgt ind i Ældrerådet og er dets formand! Jeg blev for en del år siden valgt ind i Energi Horsens repræsentantsskab og var i 2 perioder medlem af bestyrelsen. Ved fusionen blev jeg medlem af NRGi s nuværende repræsentantsskab, og stiller mig gerne til rådighed i en ny periode som talsmand for brugerne af elforsyningen i Horsensområdet med de udfordringer, der følger med. Lis Emborg, Lærer Klarinetvej 11, 8700 Horsens. Siden 1971 har jeg boet i Torsted i det tidligere Energi Horsens område. Jeg arbejder på Torstedskolen og har gennem en årrække opnået en stærk lokal forankring. Siden fusionen for 2 år siden mellem Energi Horsens og NRGi har jeg været medlem af overgangsbestyrelsen. Nu skal der vælges nyt repræsentantskab, og jeg genopstiller gerne hertil. Som medlem af et andelsselskab ser jeg det som en fordel, at den enkelte forbruger kan give sin mening til kende og være den øverste myndighed i selskabet. NRGi skal vælges som selskab, fordi det er den koncern, der varetager forbrugernes interesser bedst. Finn Damgaard, Malermester Langmarksvej 33, 8700 Horsens. Jeg har den fornøjelse at have været medlem af repræsentantskabet i mere end 10 år og håber fortsat at kunne bidrage til den positive udvikling af vores fælles andelsselskab, NRGi. For mig handler det ikke alene om at drive en forretning, men også om at opføre sig etisk og socialt ansvarligt over for den enkelte andelshaver og for miljøet. Jeg kalder det `Bonus ud til borgerne`. Det gør vi efter min mening ved at sikre en stabil kvalitetsforsyning til forbrugeren. Og ved at lede overskuddet tilbage til miljøet; både til det store miljø og til det nære miljø. Jens Kvorning, Aut. EL-installatør Stampemøllevej 15, 8700 Horsens. EL-forsyning til alle forbrugerne. Vores forsyningsområde til fornuftig pris og høj forsyningssikkerhed. Overvåge investeringerne i udbredelse af fiber-net. Ulrik Kragh, Sitemanager, Ingeniør Holger Danskes Vej 11, 8700 Horsens. Efter 5 år som best. formand for Energi Horsens/NRGi er jeg stolt over, at NRGi i dag har Danmarks billigste og mest effektive elnet samtidigt med, at forsyningssikkerheden er i top. Målet er nået, fordi NRGi gennem fusioner, samarbejder og udvikling af koncernen målrettet har øget effektiviteten. NRGi skal pleje værdierne og drive virksomhed forretningsmæssigt, så både private forbrugere og egnens arbejdspladser har landets bedste vilkår. Fremtiden byder på et intelligent el/fibernet, som danner grundlaget for at fremme udbredelsen af vedvarende energi og et CO 2 -neutralt energiforbrug. Katrine Højlund, Underviser Nørrebrogade 82, 8700 Horsens. Jeg bor i Vestbyen i Horsens med min mand og lille dreng og arbejder som underviser på Social- og Sundhedsskolen i Horsens. Jeg brænder for miljø og vil gerne være med til at bære NRGi i en bæredygtig retning. Ser man på repræsentantskabet, synes jeg, man får mistanke om, at det er overbefolket af midaldrende traditionelt tænkende mænd. Jeg mener, at det vil skabe fornyelse at få grønne kvinder ind. Derfor stiller jeg op.

5 De 2 valgte kandidater i valgdistrikt V: De 4 valgte kandidater i valgdistrikt X: Ove Juul, Økonomikonsulent Bredballe Byvej 3, 7120 Vejle Øst. Jeg stiller gerne op til valget i Jeg har stærk tilknytning til lokal-området er faktisk født på nuværende bopæl. Har været medlem af repræsentantskaberne for BHHH og Energi Horsens og er nu medlem af overgangsrepræsentantskabet for NRGi efter fusionen med Energi Horsens. Jeg vil arbejde for, at: NRGi drives effektivt og forretningsmæssigt med henblik på høj forsyningssikkerhed og lave distributionspriser, således at andelshaverne bevarer deres værdier og fortsat kan tilbydes den årlige rabatudbetaling. NRGi skal optræde etisk, socialt og miljømæssigt ansvarligt og troværdigt. Torben Rahn Nøkkentved Nielsen, Analysekons. Vårager 4, 7120 Vejle Øst. Fremtidens energi skal være grøn! Der kan ikke være tvivl om, at energi- og miljøpolitik i disse år står højt på den politiske dagsorden. Konsekvensen af de menneskeskabte klimaforandringer bliver mere og mere tydelige, og derfor er det vigtigt, at vi stopper op og tænker over, hvad vi kan gøre. Hvis I vælger mig til NRGi s repræsentantskab, vil jeg derfor arbejde for: At NRGi går forrest i udviklingen og udbredelsen af vedvarende energi. At der satses på sol, vind og vand frem for olie og kul. Der skal også være energi til de næste generationer! Arild Pedersen, Direktør, ingeniør Barrit Langgade 102, 7150 Barrit. Efter en række år i først Energi Horsens og siden i NRGi s Repræsentantskab vil jeg gerne stille op til en ny periode, idet jeg finder arbejdet både spændende og lærerigt. Jeg vil primært arbejde for at være et bindeled mellem lokalområdet og NRGi. Jeg vil arbejde for, at NRGi primært er et el-selskab, der skal levere sikker el til en konkurrencedygtig pris. Det er fint, at selskabet også har andre ben at stå på, men efter min mening bør NRGi i de kommende år primært koncentrere sig om sit kerneområde og i mindre grad kaste sig ud i nye og muligvis usikre forretningsområder. Jørn Blume Schmidt Birkevangen 29, 7130 Juelsminde. Jeg har været næstformand i Energi Horsens og stærkt engageret i gennemførelsen af fusionen med NRGi. Vi har skabt et selskab, som hviler på stærke værdier som troværdighed, åbenhed og ansvarlighed. Vi skal sikre en solid økonomisk udvikling til gavn for kunderne vores ejere. Jeg vil arbejde for, at vi får: Økonomisk resultat > 300 mio. kr., der sikrer rabatudbetaling. Styrket eksisterende og nye forretninger, herunder fibernettet. Styrket den grønne profil. NRGi vil være et ansvarligt selskab over for ejere som medarbejdere og arbejde for besparelser og vedvarende energi til gavn for miljøet. Jens Bak-Andersen, Faglærer Vandmøllevej 2, 7140 Stouby. For et grønt selskab. 1. Selskabet skal altid være forbrugerejet. Begrundelse: Elnettet er arvesølv, som kommende generationer skal overtage. 2. Selskabet skal have en ægte grøn profil og støtte forbrugere, der vil indrette sig med vedvarende energi. Begrundelse: Vejen væk fra kul og olie kan ikke blive kort nok. 3. Ved overskud skal selskabet altid udlodde abonnementet til forbrugeren. Begrundelse: Denne ordning vil have størst gavn for den enlige forbruger. Den vil også tilskynde forbrugerne til at bruge el med omtanke, da kun det rene forbrug skal betales. Søren Høgh, Gårdejer Bråskovvej 69, Hornum, 8783 Hornsyld. De kendte energikilder tørrer ud. I de kommende år skal der udbygges med mere vindkraft og biomasse fra landbrug og skovbrug. Der bliver hårdt brug for de fornyelige energikilder. Landbruget kommer til at spille en stor rolle i energiforsyningen, og den udvikling vil jeg bakke op om. Landbruget bruger også meget energi. Energiselskabet skal derfor bruge kræfter på at opbygge en god kontakt til landbruget, så energien bruges på den rigtige måde.

6 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt Z: Birger Hansen, Produktionschef Bøgballevej 19, 8723 Løsning. I min første periode som repræsentant blev fusionen mellem Energi Horsens og NRGi en realitet. Det var et rigtigt valg for at sikre et fremtidigt stærkt forsyningsselskab. Fremover vil jeg: 1. støtte yderligere konsolidering på området. 2. være bindeled mellem NRGi og den enkelte andelshaver. 3. arbejde for, at selskabets indtjening fortsat gør det muligt at udbetale rabat. 4. fremme udbredelsen af elektroniske målere, så vi kan få gang i det intelligente elsystem. 5. støtte udbygning af grøn energi. 6. støtte udrulningen af fibernet, så niveauet i de tyndt befolkede områder også kan hæves. Marianne Kjerkegaard Kristensen, Regnskabschef Lille Dalbyvej 8, 8722 Hedensted. Jeg er i dag repræsentant i NRGi og finder det meget spændende at være med til at påvirke og følge netop NRGi, der bevæger sig i krydsfeltet mellem at sælge energi og påvirke os forbrugere til at være ansvarsbevidste forbrugere. Som leverandør af vindenergi gennem selskabet Energi Danmark vil jeg naturligt arbejde for, at NRGi og dets kunder/ejere får så CO 2 -netrale energikilder som muligt. Gunnar Hansen Frederiksbergvej 21, 8783 Løsning. Jeg stiller op som kandidat til repræsentskabsvalget i NRGi, fordi jeg mener, Løsning bør være præsenteret i repræsententskabet i NRGi. Jeg er 57 år, bor Frederiksbergvej 21, 8723 Løsning, har været medlem af repræsentantskabet i ca. 25 år, først BHHH, efter fusion Energi Horsens og nu NRGi. Jeg er repræsentantskabsmedlem, fordi jeg er intersseret i, at vores el-selskab bliver drevet sund og fornuftigt. Mariann Norup, Projektleder Skovparken 52, 8722 Hedensted. Der er behov for et øget fokus på en hurtig udfasning af fossile brændstoffer i Danmark. NRGi skal gå forrest og fremme brugen af vedvarende energiformer, som er skabt via udnyttelsen af sol, vind, jord og vand. Dette skal ske gennem kampagner for og udvikling af vedvarende energiformer. NRGi s andelshavere skal samtidig sikres grøn energi fra bæredygtige energikilder, mens de fossile brændstoffer udfases. NRGi s repræsentantskab bør afspejle andelshaverne bredt og derfor er der brug for flere kvinder i NRGi.

7 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi / Dusager 22 / 8200 Aarhus N / tlf /

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015 Andelshavernyt maj 2015 En million til sportsklubber I anledningen af at NRGi har arbejdet 100 år i andelshavernes tjeneste, er der udloddet 100 x 10.000 kr. til sportsforeninger i selskabets forsyningsområde.

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Landsmøde 2014 deltagerhæfte.indd 1 25/02/14 12.37 Pia Olsen Dyhr, 42 år, MF for SF siden 2007, minister fra 2011-2014, tidl. formand

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere