din stemme GØR EN FORSKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "din stemme GØR EN FORSKEL"

Transkript

1 Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014

2 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt H (Aarhus city Havnen) (Valgområde 1) Inger M. Jensen, Bygningskonstruktør Blegdammen 5 III, 8000 Århus C I kraft af min uddannelse som bygningskonstruktør og mit arbejde på forskellige tegnestuer i Århus kan jeg se vigtigheden af at bruge energivenlige løsninger. Århus Kommunes målsætning om at være CO 2 -neutral i 2030 og min interesse for miljø og bæredygtighed inden for byggeri gør, at min interesse for NRGi s rådgivning i energioptimering af eksisterende byggeri og i nybyggeri er stor. Jeg vil arbejde for, at NRGi fortsat vil prioritere dette område højt. Mette Winther Nielsen Sct. Clemens Torv 17, 1., 8000 Århus C Ny kandidat, interesserer mig for og arbejder med kunder, samarbejdspartnere og netværk inden for: Miljø, bæredygtighed, CSR, cleantech og alternativ energi. Forståelse for forenings- og organisationsarbejde, hvad angår det faglige og praktiske arbejde, f.eks.: Vedtægter, forhandling, beslutningstagen, samarbejde og skabe resultater i fællesskab. Stem på mig, hvis du vil gøre en forskel som andelshaver i NRGi og ønsker fokus på: Effektiv, miljøbevidst og sikker energiforsyning til tiden, til den rigtige pris og med et højt kvalitets-, service- og informationsniveau for bl.a. den lokale forbruger. Randi Pisani Mindegade 10, 8000 Århus C Energiselskaberne har indflydelse på udviklingen af energiforsyningen i Danmark. Jeg vil arbejde for, at NRGi understøtter Århus Kommunes mål om at blive vindmøllehovedstad og CO 2 -neutral i Som andelsselskab har NRGi mulighed for med folkelig opbakning at gå foran og medvirke til at skabe nye arbejdspladser inden for vedvarende energi. Andelshaverne skal sikres adgang til grøn strøm og en effektiv og let forståelig rådgivning om energirigtigt forbrug. NRGi har muligheden for at markere sig som et energi- og miljøbevidst selskab, som tænker og investerer langsigtet. Tage Bojsen-Møller Østergade 1, 8000 Århus C / Borumvej 90, 8381 Tilst* Lang erhvervskarriere i større virksomheder. Medlem af DI s hovedbestyrelse og forretningsudvalg Medlem af ARKE-NRGi s repræsentantskab 1986 og fra 1996 af bestyrelsen. Elsams bestyrelse og Nesa En af fædrene til, at Elsammilliarderne kom hjem til NRGi og ikke blev nationaliseret af DONG. Da NRGi er stærkt overkapitaliseret, arbejder jeg for, at andelshaverne tilbydes en indløsningsmulighed, og indtil da får et skattefrit årligt udbytte på deres elleverance. Er af NRGi udpeget til INCUBA s bestyrelse og kapitalforvaltningsgruppen samt det nye revisionsudvalg. Valgt for Nordalin, 8000 Aarhus C. * Opstillingsadresse / bopæl

3 De 6 valgte kandidater i valgdistrikt I (Frederiksbjerg) (Valgområde 1) Bent Tommy Nielsen, Merkonom Strandparken 27, 2. tv., 8000 Århus C Efter to perioder i repræsentantskabet er jeg ved at finde ud af arbejdet som repræsentant for ejerne. Nemlig os. Du og jeg, som sammen ejer dette veldrevne og succesrige selskab. Det vil sige, at jeg er klar til engageret at arbejde for, os ejere! Det har været en spændende tid med vækst og stor værditilgang for selskabet. Og selskabet er i dag særdeles velfunderet. Denne værditilgang skal komme forbrugerne til gode. Jeg vil gerne indvælges i repræsentantskabet igen. Min hjertesag er kanalisering af den enorme formue til forbrugerne samt til investering i grøn energi. Lone Jørgensen Ole Rømers Gade 41, 8000 Århus C Jeg bor i hjertet af Frederiksbjerg. Det har jeg gjort i 15 år, og jeg har været medlem af NRGi s repræsentantskab igennem de seneste 8 år. Jeg vil arbejde for, at vi fortsat er et forbrugerejet elselskab. Det er vigtigt, at vi arbejder hen imod vedvarende energi og en bæredygtig og CO 2 -neutral elforsyning. Bæredygtigheden skal udstrækkes til at tage vare på de humane ressourcer: medarbejderne, der er ansat i NRGi. Vi skal styrke rådgivningen omkring energibesparelser og indgå i udviklings- og forskningsopgaver omkring reduktion i energiforbruget. Hans Pedersen, Journalist og Biolog Skt. Pauls gade 40B, 3., 8000 Århus C NRGi har besluttet at arbejde sammen med Århus kommune om at gøre kommunen CO 2 -neutral. Det har jeg som medlem af repræsentantskabet fokuseret på i de forløbne år og vil fortsat støtte og arbejde for, at det kommer til at gælde hele NRGi s område andelshavere med grøn strøm! I praksis skal dette resultat skabes gennem en kombination af rådgivning om energibesparelser og introduktion af strøm fra vedvarende energikilder. Det er det samme, jeg arbejder med til daglig, som redaktør af OVEs blad Vedvarende Energi & Miljø. Malene Vestergaard, Fuldmægtig Ole Rømers Gade 82, 8000 Århus C Jeg er 30 år gammel, og jeg bor sammen med min kæreste og vores to små piger. Jeg vil arbejde for, at NRGi fortsat skal være andelsejet, så det er os forbrugere, der træffer beslutning om investeringer og anvendelse af overskud. Jeg vil arbejde for lavest mulige priser for forbrugerne kombineret med grøn energi. Det er ikke ambitiøst nok, at 0,1% af NRGi s el-salg i 2008 var grøn el. Det kan vi gøre meget bedre. NRGi skal bruge sin styrke til både at købe og investere i klimavenlig energi. Jeg vil arbejde for, at økonomi og miljø går hånd i hånd til gavn for både forbrugere og miljø. Jens Myrup Pedersen, Lektor Brammersgade 60, 2., 8000 Århus C Jeg er 32 år og arbejder på Aalborg Universitet, hvor jeg forsker/underviser i netværksplanlægning. Jeg har siddet i repræsentantskabet og bestyrelsen de sidste 4 år. NRGi skal samarbejde med erhvervsliv og universiteter om at gøre Århus og Østjylland førende inden for energi og it. NRGi skal investere langsigtet og til gavn for området. F.eks. i fibernet, også i Århus. Fart på udrulning af intelligent elnet. Forvaltningen af NRGi s store formue skal understøtte udbygning af vedvarende energi. NRGi skal levere strøm billigt og pålideligt. Det giver værdi for os alle. Vibeke Sandø Fredericiagade 33, 8000 Århus C Min vision er, at NRGi bliver et selskab, der ligger i front med at levere bæredygtig, vedvarende energi til andelshaverne. Grøn energi ikke blot i ord, også i handling. Et selskab, der koncentrerer sig om distribution/produktion af el til forbrugervenlige priser. Et selskab, der kendetegnes ved åbenhed og gennemskuelighed i sin forretningsførelse, samt ved letfattelige regninger. Jeg er offentlig ansat, har lang erfaring med organisationsarbejde bl.a. i PKA og som fagforeningsformand og tillidsrepræsentant.

4 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt J (Vesterbro) (Valgområde 1) Anne Stine Jørck Ringkøbingvej 30, 3. tv., 8000 Århus C Hvordan vi forsyner Danmark med energi er i lyset af klimaforandringerne en utrolig vigtig dagsorden. Jeg ønsker at sidde i NRGIs repræsentantskab for at få endnu mere vedvarende energi for eksempel havvindmøller i Århusbugten og samarbejde med andre foreninger, som kan resultere i nye energi-projekter til gavn for både kunder og miljø. Danmark er af flere blevet udråbt til forgangsland mht. miljø og klima, bl.a. som pilotland for el-biler og med Connie Hedegaard som Klimakommissær. Det skal NRGi hele tiden afspejle med en innovativ tankegang, og det ønsker jeg i høj grad at bidrage til. Finn Arler Emil Aarestrupsvej 9, 8000 Århus C Hvem er jeg? Forsker og underviser på uddannelser om etik, planlægning, miljø og bæredygtighed. Hvad vil jeg? Investeringer på energiområdet er langsigtede og kræver fremsyn. Den helt store udfordring i den kommende tid er at udfase de fossile brændstoffer. På den teknisk og økonomisk smarteste måde. Gennem energibesparelser og udbygning af vedvarende energi. Det må være kerneopgaverne for et selskab som NRGi. Både investeringer, tariffer og rabatter må indrettes efter det. Det skal tydeligt fremgå af andelshavernes regninger, at der prioriteres sådan. Besparelser skal kunne betale sig. Niels Korfits Møller Chr. Richardts Vej 1, 8000 Århus C Medlem af repræsentantskabet i perioden Vælger du mig, vil jeg ihærdigt arbejde for forbrugerinteresserne. Jeg støtter, at der udbetales rabatcheck. Netdriften skal have høj forsyningssikkerhed og være forberedt på fremtidens udfordringer med mange decentrale elproducenter herunder vindmøller. Nettet skal være forberedt på at håndtere mange varmepumper og mange ladestationer til elbiler. NRGi skal have en grøn profil i sine kommercielle aktiviteter. Ole Bøgh Vinther, Faglærer F. G. E. Rostrups Vej 16, 8000 Århus C Jeg har og vil fortsat kæmpe forbrugernes ret til gode og konkurrencedygtige produkter i et forbrugerstyret andelsselskab. I NRGI s repræsentantskab har og vil jeg arbejde for en bæredygtig udvikling, der tilgodeser nutidens behov, uden at forringe fremtidige generationers mulighed for udvikling og en værdig natur. Samarbejde med de gode repræsentanter fra Horsens for til stadighed at kunne udbetale rabat til andelshaverne. Lars Peter Jakobsen, Salgsdirektør F. G. E. Rostrups Vej 9, 8000 Århus C Har gennem de sidste 8 år været med i repræsentantskabet, og jeg vil derfor gerne forsætte med at være den enkelte forbruger s garant for et sagligt og fornuftigt styret selskab, således at det ikke kun er lokale politikere, der prøver at føre deres synspunkter frem, som var det et byråd. Det er vigtigt, at vi beskytter de værdier, der gennem mange år er opbygget i NRGi a.m.b.a., så virksomheden ikke bliver splittet op og ødelagt, der er også brug for fokus og stram opfølgning på de opkøb, der må komme fremover, så NRGi bevares med det formål at tjene virksomheder og borgerne bedst.

5 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt K (Trøjborg) (Valgområde 1) Elsebeth Terkelsen Norsgade 17, 8000 Århus C Jeg er uddannet arkitekt og har igennem de seneste 30 år arbejdet med energibesparelser i byggeriet først i By- og Boligministeriet med byfornyelse og renovering, i Tyskland som byggeattaché og som konsulent i Sanerings- og Byfornyelsesselskabet SBS. Nu arbejder jeg på Arkitektskolen Aarhus med efter- og videreuddannelse bl.a. en lang række kurser om lavenergi og passivhusbyggeri. Jeg vil arbejde for, at NRGi fortsætter med at udvikle sit fokus på bæredygtig energiudvikling gennem energibesparelser og vedvarende energiudbygning bl.a. at der bliver etableret en havmøllepark i Århusbugten. Inger Marie Just Niels Juelsgade 6. IV, 8200 Århus N Gennem hele mit liv som underviser har jeg været engageret i ulandsarbejde, miljøpolitik og bæredygtighed i vores daglige forbrug. Som beboer og andelsbolighaver gennem mere end 35 år på Trøjborg, er det vigtigt for mig fremover at være med til at påvirke vores lokale energipolitik. Jeg vil støtte arbejdet med at gøre Århus kommune CO 2 - neutral og arbejde for, at det bliver lettere og mere overskueligt med bæredygtigt grøn strøm i praksis for den almindelige forbruger. Det er derfor for mig vigtigt, at NRGi forbliver et andelsselskab. Ophelia Achton Nørreport 14, 4. th., 8000 Århus C Jeg er biolog og underviser til daglig på pædagoguddannelsen på Peter Sabroe. Her møder jeg mange mennesker, der bekymrer sig for såvel miljø som velværd. Jeg tror på at man kan gøre noget for begge dele på en og samme gang, derfor stiller jeg op til repræsentantskabet. Jeg stiller op fordi jeg gerne vil være med til at bidrage til en bæredygtig energitænkning i mit distrikt. Jeg vil gerne bidrage til at NRGI bliver kendt for at passe på vores miljø, men også at passe på alle jer andelshavere i form af fornuftige priser og fornuftige muligheder, når det gælder energi. Solveig Munk Mejlgade 91 1.th, 8000 Århus C Mere gennemskuelige fakturaer. El fra vedvarende energikilder. Bevar NRGi som andelsselskab. Som forbruger er det svært, at se på NRGi s fakturaer, hvad det er man betaler for. Dermed også svært at sammenligne med andre selskabers produkter. Fakturaerne må kunne gøres enklere og tydeligere. Vi har et ansvar for vores fælles klode. At fremme produktion af el fra vedvarende, ikke- forurenende, ikke-atomare energikilder er vigtigere end at levere billig strøm. NRGi skal ikke være et A/S selskab. Det skal være et andelsselskab. Det er forbrugerne og ikke kapitalen, der skal bestemme. Jesper Stadil Kjær Aldersrovej 4, St. Tv., 8200 Århus N Som Bygningschef i Musikhuset Aarhus har jeg interesse for energisektoren og stor fokus på energioptimering. Har siddet i repræsentantskabet for NRGi de sidste 8 år, hvor jeg har arbejdet for de ting, jeg mener, et energiselskab skal kunne tilbyde deres kunder. Det gælder om at være en konkurrencedygtig og moderne energivirksomhed, der er synlig i lokalområdet, og som kan tilbyde de produkter som både små og store forbrugere efterspørger bl.a. energi rådgivning, forsyningsikkerhed og fibernet. Dette og meget mere har jeg mod på og lyst til at arbejde videre med efter valget.

6 De 3 valgte kandidater i valgdistrikt O (Åby- Åbyhøj Gjellerup) (Valgområde 1) Finn Nielsen, Lærer Arnegårdsvej 38, 8230 Åbyhøj Jeg er uddannet som klejnsmed og lærer og er ansat som lærer ved Ellekærskolen. Jeg har siden 1971 haft min nuværende bopæl. Da jeg har stor interesse i samfundets udvikling, er jeg aktiv som næst-formand i bestyrelsen for socialdemokraterne i Åbyhøj. Hvis jeg bliver genvalgt til NRGi s repræsentantskab, vil jeg fortsat arbejde for: Forsyningsnettet skal bevares som et forbrugerejet andelsselskab. Andelshaverne også fremover får udbetalt bonus. NRGi som en god arbejdsplads for medarbejderne. Et forbrugervenligt/grønt selskab - også for den almindelige/lille forbruger. Ole Ingermann Nielsen, Driftstekniker Tousvej 116, 8230 Åbyhøj Er bosiddende i Åbyhøj siden Udlært auto- og flymekaniker. Jeg er aktiv i politik for Socialdemokraterne i Åbyhøj. Jeg vil arbejde for at NRGi forbliver et forbrugerejet selskab og : - At NRGi aktivt går aktivt ind i produktion af vedvarende energi. - At sikre de små andelshavere i et frit elmarked. - At sikre andelshaverne billig el og varme. - At der udbetales størst mulig bonus til andelshaverne. Hans-Jørgen Jensen Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj Jeg vil fortsat arbejde for, at NRGi forbliver et forbruger-ejet andelsselskab med maksimal indflydelse for andelshaverne. Jeg er arkitekt og har et forlag i Åbyhøj. Jeg er ikke tilknyttet organisationer eller politiske partier. Jeg mener, at NRGi skal fokusere på levering af el til forbrugerne, sikre stor forsyningssikkerhed, hvor kerneydelserne er det primære omdrejningspunkt med netselskabet i centrum. Der skal arbejdes for en grøn profil. Der har før været bestræbelser på at omdanne NRGi til et aktieselskab. En stemme på mig vil være en stemme for et fortsat forbruger-ejet andelsselskab!

7 De 3 valgte kandidater i valgdistrikt P (Viby Marselis) (Valgområde 1) Martin Mathias Christensen Stadion Allé 48, 2. th., 8000 Århus C Min læretid er aftjent i repræsentantskabet. Jeg vil arbejde for følgende i en ny periode: Den formue, der er skabt af tidligere generationer skal forblive i vores a.m.b.a. til gavn for vore børn og børnebørn. Overskud skal tilbagebetales til os forbrugere hvert år. Vores mange aktiviteter ud over eldriften skal nøje følges og måles. Vi skal levere et overskud på øvrige aktiviteter. Ellers hurtig afvikling. Vores grønne profil skal fastholdes, men der må ikke gå religion i det. Politik skal ud af NRGi. Vi er en forretning. Min baggrund: Elektroingeniør. Arbejdet 35 år som rådgivende ingeniør. Søren Kirkegaard Nordborggade 28, 4. th., 8000 Århus C Jeg har og vil arbejde for et NRGi, der fokuserer på kerneforretningen billigst mulig el til andelshaverne. Dette gøres bl.a. ved en kritisk gennemgang af NRGis selskaber og likvidere de, der ikke giver eller har udsigt til at give overskud. Jeg stemte for 100% rabatudbetaling i 2011 og ikke bestyrelsens foreslåede 25%. Vi skal ikke betale for ledelsens fejlslagne satsninger som f.eks. Wupti.com, der gav underskud i 07, 08 og 09 på i alt 48 mio. Yderligere er jeg for en børsnotering af NRGi, da et liberalt marked kan drive NRGi bedre aktierne skal selvfølgelig tilfalde andelshaverne. Thomas Medom Søndre Ringgade 47, 5. th., 8000 Århus C Jeg er 30 år, arbejder som lærer på Rosenvangskolen og er medlem af Århus Byråd. Jeg genopstiller til repræsentantskabet, fordi jeg mener, at NRGi skal have en grøn profil og være med til at sikre vores fælles fremtid. Vi skal være forberedte på fremtidens udfordringer på energi-området. I de seneste år er stormene over Danmark blevet kraftigere, og denne tendens vil fortsætte med de store klimaforandringer. Det udfordrer forsyningssikkerheden, og derfor skal der være et stærkt fokus på at sikre netdriften, så vi undgår nedbrud og lange aftener uden strøm. Jeg støtter, at der udbetales rabatcheck. Flyttet til Distrikt Q 18/

8 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi / Dusager 22 / 8200 Aarhus N / tlf /

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

Kandidatoversigt - Fredercia

Kandidatoversigt - Fredercia Aksel Preben Jensen 1. Stiller op fordi interessen for Tre For er styrket, og igennem opstilling og valg har mulighed for at trække selskabet tættere til forbrugeren, og muligheder for at overskud bruges

Læs mere

Kandidatoversigt - Kolding

Kandidatoversigt - Kolding Niels-Christian Sørensen 1. jeg har igennem en årrække arbejdet som energi-vejleder for ca. 550 husstande i det nordlige Kolding. i dag arbejder jeg som driftsinspektør for ca. 1500 husstande i Kolding.

Læs mere

Kandidatoversigt - Vejle

Kandidatoversigt - Vejle Benny Richard Jensen 1. Sider i det nuværende repræsentantskab og vil gerne være med til at lægge den linje virksomheden skal og fremføre vore forbrugers ønsker samt følge udviklingen af det nuværende

Læs mere

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014 PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT VIDENSSAMFUND Hos SE kæmper vi hver dag målrettet for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation. Det gør vi ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 -neutralt Sønderborg Bright Green Business Indhold Side 3 Sønderborg KAN nå nullet forord ved Peter Mads Clausen 4 Sønderborg 2029: Et bæredygtigt vækstområde

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

Aktiviteter og samfundsansvar 2014

Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar Nærværende NRGi aktiviteter og samfundsansvar 2014 er den lovpligtige redegørelse for udviklingen i selskabet og koncernens aktiviteter,

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015 Andelshavernyt maj 2015 En million til sportsklubber I anledningen af at NRGi har arbejdet 100 år i andelshavernes tjeneste, er der udloddet 100 x 10.000 kr. til sportsforeninger i selskabets forsyningsområde.

Læs mere

Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 5. april 2011 ved formand for bestyrelsen, Peter Højgaard Pedersen

Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 5. april 2011 ved formand for bestyrelsen, Peter Højgaard Pedersen Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 5. april 2011 ved formand for bestyrelsen, Peter Højgaard Pedersen Velkomst Velkommen til generalforsamling i Fælleskassen - vores andelskasse.

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere