din stemme GØR EN FORSKEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "din stemme GØR EN FORSKEL"

Transkript

1 Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014

2 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt H (Aarhus city Havnen) (Valgområde 1) Inger M. Jensen, Bygningskonstruktør Blegdammen 5 III, 8000 Århus C I kraft af min uddannelse som bygningskonstruktør og mit arbejde på forskellige tegnestuer i Århus kan jeg se vigtigheden af at bruge energivenlige løsninger. Århus Kommunes målsætning om at være CO 2 -neutral i 2030 og min interesse for miljø og bæredygtighed inden for byggeri gør, at min interesse for NRGi s rådgivning i energioptimering af eksisterende byggeri og i nybyggeri er stor. Jeg vil arbejde for, at NRGi fortsat vil prioritere dette område højt. Mette Winther Nielsen Sct. Clemens Torv 17, 1., 8000 Århus C Ny kandidat, interesserer mig for og arbejder med kunder, samarbejdspartnere og netværk inden for: Miljø, bæredygtighed, CSR, cleantech og alternativ energi. Forståelse for forenings- og organisationsarbejde, hvad angår det faglige og praktiske arbejde, f.eks.: Vedtægter, forhandling, beslutningstagen, samarbejde og skabe resultater i fællesskab. Stem på mig, hvis du vil gøre en forskel som andelshaver i NRGi og ønsker fokus på: Effektiv, miljøbevidst og sikker energiforsyning til tiden, til den rigtige pris og med et højt kvalitets-, service- og informationsniveau for bl.a. den lokale forbruger. Randi Pisani Mindegade 10, 8000 Århus C Energiselskaberne har indflydelse på udviklingen af energiforsyningen i Danmark. Jeg vil arbejde for, at NRGi understøtter Århus Kommunes mål om at blive vindmøllehovedstad og CO 2 -neutral i Som andelsselskab har NRGi mulighed for med folkelig opbakning at gå foran og medvirke til at skabe nye arbejdspladser inden for vedvarende energi. Andelshaverne skal sikres adgang til grøn strøm og en effektiv og let forståelig rådgivning om energirigtigt forbrug. NRGi har muligheden for at markere sig som et energi- og miljøbevidst selskab, som tænker og investerer langsigtet. Tage Bojsen-Møller Østergade 1, 8000 Århus C / Borumvej 90, 8381 Tilst* Lang erhvervskarriere i større virksomheder. Medlem af DI s hovedbestyrelse og forretningsudvalg Medlem af ARKE-NRGi s repræsentantskab 1986 og fra 1996 af bestyrelsen. Elsams bestyrelse og Nesa En af fædrene til, at Elsammilliarderne kom hjem til NRGi og ikke blev nationaliseret af DONG. Da NRGi er stærkt overkapitaliseret, arbejder jeg for, at andelshaverne tilbydes en indløsningsmulighed, og indtil da får et skattefrit årligt udbytte på deres elleverance. Er af NRGi udpeget til INCUBA s bestyrelse og kapitalforvaltningsgruppen samt det nye revisionsudvalg. Valgt for Nordalin, 8000 Aarhus C. * Opstillingsadresse / bopæl

3 De 6 valgte kandidater i valgdistrikt I (Frederiksbjerg) (Valgområde 1) Bent Tommy Nielsen, Merkonom Strandparken 27, 2. tv., 8000 Århus C Efter to perioder i repræsentantskabet er jeg ved at finde ud af arbejdet som repræsentant for ejerne. Nemlig os. Du og jeg, som sammen ejer dette veldrevne og succesrige selskab. Det vil sige, at jeg er klar til engageret at arbejde for, os ejere! Det har været en spændende tid med vækst og stor værditilgang for selskabet. Og selskabet er i dag særdeles velfunderet. Denne værditilgang skal komme forbrugerne til gode. Jeg vil gerne indvælges i repræsentantskabet igen. Min hjertesag er kanalisering af den enorme formue til forbrugerne samt til investering i grøn energi. Lone Jørgensen Ole Rømers Gade 41, 8000 Århus C Jeg bor i hjertet af Frederiksbjerg. Det har jeg gjort i 15 år, og jeg har været medlem af NRGi s repræsentantskab igennem de seneste 8 år. Jeg vil arbejde for, at vi fortsat er et forbrugerejet elselskab. Det er vigtigt, at vi arbejder hen imod vedvarende energi og en bæredygtig og CO 2 -neutral elforsyning. Bæredygtigheden skal udstrækkes til at tage vare på de humane ressourcer: medarbejderne, der er ansat i NRGi. Vi skal styrke rådgivningen omkring energibesparelser og indgå i udviklings- og forskningsopgaver omkring reduktion i energiforbruget. Hans Pedersen, Journalist og Biolog Skt. Pauls gade 40B, 3., 8000 Århus C NRGi har besluttet at arbejde sammen med Århus kommune om at gøre kommunen CO 2 -neutral. Det har jeg som medlem af repræsentantskabet fokuseret på i de forløbne år og vil fortsat støtte og arbejde for, at det kommer til at gælde hele NRGi s område andelshavere med grøn strøm! I praksis skal dette resultat skabes gennem en kombination af rådgivning om energibesparelser og introduktion af strøm fra vedvarende energikilder. Det er det samme, jeg arbejder med til daglig, som redaktør af OVEs blad Vedvarende Energi & Miljø. Malene Vestergaard, Fuldmægtig Ole Rømers Gade 82, 8000 Århus C Jeg er 30 år gammel, og jeg bor sammen med min kæreste og vores to små piger. Jeg vil arbejde for, at NRGi fortsat skal være andelsejet, så det er os forbrugere, der træffer beslutning om investeringer og anvendelse af overskud. Jeg vil arbejde for lavest mulige priser for forbrugerne kombineret med grøn energi. Det er ikke ambitiøst nok, at 0,1% af NRGi s el-salg i 2008 var grøn el. Det kan vi gøre meget bedre. NRGi skal bruge sin styrke til både at købe og investere i klimavenlig energi. Jeg vil arbejde for, at økonomi og miljø går hånd i hånd til gavn for både forbrugere og miljø. Jens Myrup Pedersen, Lektor Brammersgade 60, 2., 8000 Århus C Jeg er 32 år og arbejder på Aalborg Universitet, hvor jeg forsker/underviser i netværksplanlægning. Jeg har siddet i repræsentantskabet og bestyrelsen de sidste 4 år. NRGi skal samarbejde med erhvervsliv og universiteter om at gøre Århus og Østjylland førende inden for energi og it. NRGi skal investere langsigtet og til gavn for området. F.eks. i fibernet, også i Århus. Fart på udrulning af intelligent elnet. Forvaltningen af NRGi s store formue skal understøtte udbygning af vedvarende energi. NRGi skal levere strøm billigt og pålideligt. Det giver værdi for os alle. Vibeke Sandø Fredericiagade 33, 8000 Århus C Min vision er, at NRGi bliver et selskab, der ligger i front med at levere bæredygtig, vedvarende energi til andelshaverne. Grøn energi ikke blot i ord, også i handling. Et selskab, der koncentrerer sig om distribution/produktion af el til forbrugervenlige priser. Et selskab, der kendetegnes ved åbenhed og gennemskuelighed i sin forretningsførelse, samt ved letfattelige regninger. Jeg er offentlig ansat, har lang erfaring med organisationsarbejde bl.a. i PKA og som fagforeningsformand og tillidsrepræsentant.

4 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt J (Vesterbro) (Valgområde 1) Anne Stine Jørck Ringkøbingvej 30, 3. tv., 8000 Århus C Hvordan vi forsyner Danmark med energi er i lyset af klimaforandringerne en utrolig vigtig dagsorden. Jeg ønsker at sidde i NRGIs repræsentantskab for at få endnu mere vedvarende energi for eksempel havvindmøller i Århusbugten og samarbejde med andre foreninger, som kan resultere i nye energi-projekter til gavn for både kunder og miljø. Danmark er af flere blevet udråbt til forgangsland mht. miljø og klima, bl.a. som pilotland for el-biler og med Connie Hedegaard som Klimakommissær. Det skal NRGi hele tiden afspejle med en innovativ tankegang, og det ønsker jeg i høj grad at bidrage til. Finn Arler Emil Aarestrupsvej 9, 8000 Århus C Hvem er jeg? Forsker og underviser på uddannelser om etik, planlægning, miljø og bæredygtighed. Hvad vil jeg? Investeringer på energiområdet er langsigtede og kræver fremsyn. Den helt store udfordring i den kommende tid er at udfase de fossile brændstoffer. På den teknisk og økonomisk smarteste måde. Gennem energibesparelser og udbygning af vedvarende energi. Det må være kerneopgaverne for et selskab som NRGi. Både investeringer, tariffer og rabatter må indrettes efter det. Det skal tydeligt fremgå af andelshavernes regninger, at der prioriteres sådan. Besparelser skal kunne betale sig. Niels Korfits Møller Chr. Richardts Vej 1, 8000 Århus C Medlem af repræsentantskabet i perioden Vælger du mig, vil jeg ihærdigt arbejde for forbrugerinteresserne. Jeg støtter, at der udbetales rabatcheck. Netdriften skal have høj forsyningssikkerhed og være forberedt på fremtidens udfordringer med mange decentrale elproducenter herunder vindmøller. Nettet skal være forberedt på at håndtere mange varmepumper og mange ladestationer til elbiler. NRGi skal have en grøn profil i sine kommercielle aktiviteter. Ole Bøgh Vinther, Faglærer F. G. E. Rostrups Vej 16, 8000 Århus C Jeg har og vil fortsat kæmpe forbrugernes ret til gode og konkurrencedygtige produkter i et forbrugerstyret andelsselskab. I NRGI s repræsentantskab har og vil jeg arbejde for en bæredygtig udvikling, der tilgodeser nutidens behov, uden at forringe fremtidige generationers mulighed for udvikling og en værdig natur. Samarbejde med de gode repræsentanter fra Horsens for til stadighed at kunne udbetale rabat til andelshaverne. Lars Peter Jakobsen, Salgsdirektør F. G. E. Rostrups Vej 9, 8000 Århus C Har gennem de sidste 8 år været med i repræsentantskabet, og jeg vil derfor gerne forsætte med at være den enkelte forbruger s garant for et sagligt og fornuftigt styret selskab, således at det ikke kun er lokale politikere, der prøver at føre deres synspunkter frem, som var det et byråd. Det er vigtigt, at vi beskytter de værdier, der gennem mange år er opbygget i NRGi a.m.b.a., så virksomheden ikke bliver splittet op og ødelagt, der er også brug for fokus og stram opfølgning på de opkøb, der må komme fremover, så NRGi bevares med det formål at tjene virksomheder og borgerne bedst.

5 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt K (Trøjborg) (Valgområde 1) Elsebeth Terkelsen Norsgade 17, 8000 Århus C Jeg er uddannet arkitekt og har igennem de seneste 30 år arbejdet med energibesparelser i byggeriet først i By- og Boligministeriet med byfornyelse og renovering, i Tyskland som byggeattaché og som konsulent i Sanerings- og Byfornyelsesselskabet SBS. Nu arbejder jeg på Arkitektskolen Aarhus med efter- og videreuddannelse bl.a. en lang række kurser om lavenergi og passivhusbyggeri. Jeg vil arbejde for, at NRGi fortsætter med at udvikle sit fokus på bæredygtig energiudvikling gennem energibesparelser og vedvarende energiudbygning bl.a. at der bliver etableret en havmøllepark i Århusbugten. Inger Marie Just Niels Juelsgade 6. IV, 8200 Århus N Gennem hele mit liv som underviser har jeg været engageret i ulandsarbejde, miljøpolitik og bæredygtighed i vores daglige forbrug. Som beboer og andelsbolighaver gennem mere end 35 år på Trøjborg, er det vigtigt for mig fremover at være med til at påvirke vores lokale energipolitik. Jeg vil støtte arbejdet med at gøre Århus kommune CO 2 - neutral og arbejde for, at det bliver lettere og mere overskueligt med bæredygtigt grøn strøm i praksis for den almindelige forbruger. Det er derfor for mig vigtigt, at NRGi forbliver et andelsselskab. Ophelia Achton Nørreport 14, 4. th., 8000 Århus C Jeg er biolog og underviser til daglig på pædagoguddannelsen på Peter Sabroe. Her møder jeg mange mennesker, der bekymrer sig for såvel miljø som velværd. Jeg tror på at man kan gøre noget for begge dele på en og samme gang, derfor stiller jeg op til repræsentantskabet. Jeg stiller op fordi jeg gerne vil være med til at bidrage til en bæredygtig energitænkning i mit distrikt. Jeg vil gerne bidrage til at NRGI bliver kendt for at passe på vores miljø, men også at passe på alle jer andelshavere i form af fornuftige priser og fornuftige muligheder, når det gælder energi. Solveig Munk Mejlgade 91 1.th, 8000 Århus C Mere gennemskuelige fakturaer. El fra vedvarende energikilder. Bevar NRGi som andelsselskab. Som forbruger er det svært, at se på NRGi s fakturaer, hvad det er man betaler for. Dermed også svært at sammenligne med andre selskabers produkter. Fakturaerne må kunne gøres enklere og tydeligere. Vi har et ansvar for vores fælles klode. At fremme produktion af el fra vedvarende, ikke- forurenende, ikke-atomare energikilder er vigtigere end at levere billig strøm. NRGi skal ikke være et A/S selskab. Det skal være et andelsselskab. Det er forbrugerne og ikke kapitalen, der skal bestemme. Jesper Stadil Kjær Aldersrovej 4, St. Tv., 8200 Århus N Som Bygningschef i Musikhuset Aarhus har jeg interesse for energisektoren og stor fokus på energioptimering. Har siddet i repræsentantskabet for NRGi de sidste 8 år, hvor jeg har arbejdet for de ting, jeg mener, et energiselskab skal kunne tilbyde deres kunder. Det gælder om at være en konkurrencedygtig og moderne energivirksomhed, der er synlig i lokalområdet, og som kan tilbyde de produkter som både små og store forbrugere efterspørger bl.a. energi rådgivning, forsyningsikkerhed og fibernet. Dette og meget mere har jeg mod på og lyst til at arbejde videre med efter valget.

6 De 3 valgte kandidater i valgdistrikt O (Åby- Åbyhøj Gjellerup) (Valgområde 1) Finn Nielsen, Lærer Arnegårdsvej 38, 8230 Åbyhøj Jeg er uddannet som klejnsmed og lærer og er ansat som lærer ved Ellekærskolen. Jeg har siden 1971 haft min nuværende bopæl. Da jeg har stor interesse i samfundets udvikling, er jeg aktiv som næst-formand i bestyrelsen for socialdemokraterne i Åbyhøj. Hvis jeg bliver genvalgt til NRGi s repræsentantskab, vil jeg fortsat arbejde for: Forsyningsnettet skal bevares som et forbrugerejet andelsselskab. Andelshaverne også fremover får udbetalt bonus. NRGi som en god arbejdsplads for medarbejderne. Et forbrugervenligt/grønt selskab - også for den almindelige/lille forbruger. Ole Ingermann Nielsen, Driftstekniker Tousvej 116, 8230 Åbyhøj Er bosiddende i Åbyhøj siden Udlært auto- og flymekaniker. Jeg er aktiv i politik for Socialdemokraterne i Åbyhøj. Jeg vil arbejde for at NRGi forbliver et forbrugerejet selskab og : - At NRGi aktivt går aktivt ind i produktion af vedvarende energi. - At sikre de små andelshavere i et frit elmarked. - At sikre andelshaverne billig el og varme. - At der udbetales størst mulig bonus til andelshaverne. Hans-Jørgen Jensen Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj Jeg vil fortsat arbejde for, at NRGi forbliver et forbruger-ejet andelsselskab med maksimal indflydelse for andelshaverne. Jeg er arkitekt og har et forlag i Åbyhøj. Jeg er ikke tilknyttet organisationer eller politiske partier. Jeg mener, at NRGi skal fokusere på levering af el til forbrugerne, sikre stor forsyningssikkerhed, hvor kerneydelserne er det primære omdrejningspunkt med netselskabet i centrum. Der skal arbejdes for en grøn profil. Der har før været bestræbelser på at omdanne NRGi til et aktieselskab. En stemme på mig vil være en stemme for et fortsat forbruger-ejet andelsselskab!

7 De 3 valgte kandidater i valgdistrikt P (Viby Marselis) (Valgområde 1) Martin Mathias Christensen Stadion Allé 48, 2. th., 8000 Århus C Min læretid er aftjent i repræsentantskabet. Jeg vil arbejde for følgende i en ny periode: Den formue, der er skabt af tidligere generationer skal forblive i vores a.m.b.a. til gavn for vore børn og børnebørn. Overskud skal tilbagebetales til os forbrugere hvert år. Vores mange aktiviteter ud over eldriften skal nøje følges og måles. Vi skal levere et overskud på øvrige aktiviteter. Ellers hurtig afvikling. Vores grønne profil skal fastholdes, men der må ikke gå religion i det. Politik skal ud af NRGi. Vi er en forretning. Min baggrund: Elektroingeniør. Arbejdet 35 år som rådgivende ingeniør. Søren Kirkegaard Nordborggade 28, 4. th., 8000 Århus C Jeg har og vil arbejde for et NRGi, der fokuserer på kerneforretningen billigst mulig el til andelshaverne. Dette gøres bl.a. ved en kritisk gennemgang af NRGis selskaber og likvidere de, der ikke giver eller har udsigt til at give overskud. Jeg stemte for 100% rabatudbetaling i 2011 og ikke bestyrelsens foreslåede 25%. Vi skal ikke betale for ledelsens fejlslagne satsninger som f.eks. Wupti.com, der gav underskud i 07, 08 og 09 på i alt 48 mio. Yderligere er jeg for en børsnotering af NRGi, da et liberalt marked kan drive NRGi bedre aktierne skal selvfølgelig tilfalde andelshaverne. Thomas Medom Søndre Ringgade 47, 5. th., 8000 Århus C Jeg er 30 år, arbejder som lærer på Rosenvangskolen og er medlem af Århus Byråd. Jeg genopstiller til repræsentantskabet, fordi jeg mener, at NRGi skal have en grøn profil og være med til at sikre vores fælles fremtid. Vi skal være forberedte på fremtidens udfordringer på energi-området. I de seneste år er stormene over Danmark blevet kraftigere, og denne tendens vil fortsætte med de store klimaforandringer. Det udfordrer forsyningssikkerheden, og derfor skal der være et stærkt fokus på at sikre netdriften, så vi undgår nedbrud og lange aftener uden strøm. Jeg støtter, at der udbetales rabatcheck. Flyttet til Distrikt Q 18/

8 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi / Dusager 22 / 8200 Aarhus N / tlf /

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

Andelshavernyt. februar 2015. NRGi 100 år. Rabat for 2015. Sportstøj til klubber. AndelshaverNyt nr.10 2015

Andelshavernyt. februar 2015. NRGi 100 år. Rabat for 2015. Sportstøj til klubber. AndelshaverNyt nr.10 2015 Andelshavernyt februar 2015 NRGi 100 år I 2015 er det 100 år siden, at det fortsættende selskab bag NRGi blev stiftet ved en generalforsamling den 26. februar i Aarhus. Rabat for 2015 NRGi yder i perioden

Læs mere

Dit energiselskab Dit valg

Dit energiselskab Dit valg X valg 2013 Stil op INDEN D. 11/9 Dit energiselskab Dit valg Vær med til at bestemme, hvordan Energi Fyn skal udvikle sig i fremtiden repræsentantskabsenergif yn.dk Energi Fyn Sanderumvej 16 5250 Odense

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER. Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter

LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER. Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter KORT OM ENERGI FYN Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark.

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt A (Grenaa- Anholt) (Valgområde

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Andelshavernyt. november 2015. Omlægning af elmarkedet. Rabat frem til 30. juni 2016. Repræsentantskabsvalg Stil op. AndelshaverNyt nr.

Andelshavernyt. november 2015. Omlægning af elmarkedet. Rabat frem til 30. juni 2016. Repræsentantskabsvalg Stil op. AndelshaverNyt nr. Andelshavernyt november 2015 Omlægning af elmarkedet Den 1. april 2016 bliver det danske elmarked lagt om. Det sker med indførelsen af den såkaldte Engrosmodel. Alle data fra de enkelte elinstallationer

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt R (Dagnæs-Tyrstrup-Glud Snaptun)

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

ÅRSMØDE DANSK ENERGI REpRæsEnTAnTskAbsmøDE GEnERAlFoRsAmlinG ÅRsmøDE

ÅRSMØDE DANSK ENERGI REpRæsEnTAnTskAbsmøDE GEnERAlFoRsAmlinG ÅRsmøDE Repræsentantskabsmøde Generalforsamling Årsmøde årsmøde 09.06.2010 dansk energi Sådan får vi energi til mere Vi arbejder for, at Danmark har energi til vækst. At danskerne har sikker energi. At vi har

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Stor jysk fusion på vej i den danske energisektor

Stor jysk fusion på vej i den danske energisektor Pressemeddelelse, den 17. september 2015 Stor jysk fusion på vej i den danske energisektor Syd og nord kan blive til ét, hvis fusionsplanerne hos SYD ENERGI a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. realiseres. Andelsselskaberne

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Møde med Klimaforum Assens Kommune

Møde med Klimaforum Assens Kommune Møde med Klimaforum Assens Kommune Sønderborg s kystnære vindmølleprojekt Per Munk Jensen & Peter Rathje 2011.11.15 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

ECO-Life Projektet Vision Gammelsø

ECO-Life Projektet Vision Gammelsø ECO-Life Projektet Vision Gammelsø COWI Projektleder ECO-Life rmh@cowi.dk # 1 EU's CONCERTO program EU's Concerto program støtter ambitiøse bæredygtige byudviklings projekter, der med forankring i en klimaplan

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date Visioner og forslag for Danmark og EU Name - Date Alliance for Community Power Vestjyllands Energi-og Miljøforening Ærø Energi-og Miljøkontor Høje Taastrup Miljø-og Energicenter Himmerlands Energi-og Miljøforening

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ

Journalnr.:694109. HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ Journalnr.:694109 HEF HIMMERLANDS ELFORSYNING A.m.b.a. Valgregulativ 2012 Indledning Dette valgregulativ vedrører valget til repræsentantskabet. Valgregulativet er udarbejdet i henhold til vedtægternes

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDAs Klimaplan 2050 Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDA En moderne interesseorganisation for ingeniører og andre højtuddannede med en teknologisk eller naturvidenskabelig

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. VEDTÆGTER for NRGi a.m.b.a. 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM 1.1 Selskabets navn er NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. 1.2 Selskabets

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet

Detailmarkedet for elektricitet 15. DECEMBER 2011 Agnete Gersing Detailmarkedet for elektricitet Pressebriefing PRESSEBRIEFING - DETAILMARKEDET FOR EL Mere konkurrence påel-markedet kan skabe store gevinster»konkurrencen pådetailmarkedet

Læs mere

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune SOLRØD Comwell KOMMUNE Køge Strand Borgmester / den 25. Niels november Hörup 2014 Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune 1 SOLRØD Comwell KOMMUNE

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Ren energi, selvforsyning og selvstyre

Ren energi, selvforsyning og selvstyre Ren energi, selvforsyning og selvstyre en bedre boligform HF Kalvebod som»smart village« Den 9. oktober 2008 besluttede Generalforsamlingen i Haveforeningen Kalvebod at nedsætte en arbejdsgruppe til at

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management Energitjek til boligforeninger 22.10.2013 Martin Dam Wied Kuben Management Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Rådgiver

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Notater fra temamøde om bæredygtigt byggeri efter COP februar 2010

Notater fra temamøde om bæredygtigt byggeri efter COP februar 2010 Notater fra temamøde om bæredygtigt byggeri efter COP 15 1. februar 2010 Bygherreforeningens første temamøde i 2010 handlede om bæredygtigt byggeri efter klimatopmødet og startede med rundvisninger i Danmarks

Læs mere

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør You ve Got The POWER Bliv energi-ingeniør Hele verden er ved at revolutionere den måde, vi producerer og bruger energi på. Min ambition er, at Danmark er med forrest i feltet, når det gælder kampen mod

Læs mere

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen?

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? Energibesparelser Hvad Dagsorden 2 Velkomst og introduktion til de nyeste energispareordninger Konsulent Anne Lund Andersen, DI Energi Energiforbruget i industrien er faldet fra 1980-2014 Endeligt energiforbrug

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Gælder det byggeri...

Gælder det byggeri... Gælder det byggeri... En stærk partner Vibe-Huse A/S har gennem knap 40 år leveret kvalitetsbyggeri i Østjylland i form af parcelhuse, ejer- og andelsboliger samt leje- og erhvervsbyggeri. Virksomheden

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland Boligforening > > > > > > > > > > > Ca. 7.000 boliger i 64 afdelinger

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 71 personer

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere