din stemme GØR EN FORSKEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "din stemme GØR EN FORSKEL"

Transkript

1 Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013

2 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab består af 100 medlemmer. Dette hæfte viser de personer, der sidder i repræsentantskabet pr. 25. april 2013 i valgområde 1. Der er hvert år valg i ¼ af valgområderne. Distrikt H: Aarhus City Havnen. Valgt i 2011, næste valg 2015 Distrikt I: Frederiksbjerg. Valgt i 2011, næste valg 2015 Distrikt J: Vesterbro. Valgt i 2011, næste valg 2015 Distrikt K: Trøjborg. Valgt i 2011, næste valg 2015 Distrikt O: Åby/Åbyhøj/Gjellerup. Valgt i 2011, næste valg 2015 Distrikt P: Viby/Marselis. Valgt i 2011, næste valg 2015 Medlemmerne vælges for en periode af 4 år.

3 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt H: De 6 valgte kandidater i valgdistrikt I: Inger M. Jensen, Bygningskonstruktør Blegdammen 5 III, 8000 Århus C. I kraft af min uddannelse som bygningskonstruktør og mit arbejde på forskellige tegnestuer i Århus kan jeg se vigtigheden af at bruge energivenlige løsninger. Århus Kommunes målsætning om at være CO 2 -neutral i 2030 og min interesse for miljø og bæredygtighed inden for byggeri gør, at min interesse for NRGi s rådgivning i energioptimering af eksisterende byggeri og i nybyggeri er stor. Jeg vil arbejde for, at NRGi fortsat vil prioritere dette område højt. Randi Pisani Mindegade 10, 8000 Århus C Energiselskaberne har indflydelse på udviklingen af energiforsyningen i Danmark. Jeg vil arbejde for, at NRGi understøtter Århus Kommunes mål om at blive vindmøllehovedstad og CO 2 -neutral i Som andelsselskab har NRGi mulighed for med folkelig opbakning at gå foran og medvirke til at skabe nye arbejdspladser inden for vedvarende energi. Andelshaverne skal sikres adgang til grøn strøm og en effektiv og let forståelig rådgivning om energirigtigt forbrug. NRGi har muligheden for at markere sig som et energi- og miljøbevidst selskab, som tænker og investerer langsigtet. Bent Tommy Nielsen, Merkonom Strandparken 27, 2. tv., 8000 Århus C. Efter to perioder i repræsentantskabet er jeg ved at finde ud af arbejdet som repræsentant for ejerne. Nemlig os. Du og jeg, som sammen ejer dette veldrevne og succesrige selskab. Det vil sige, at jeg er klar til engageret at arbejde for, os ejere! Det har været en spændende tid med vækst og stor værditilgang for selskabet. Og selskabet er i dag særdeles velfunderet. Denne værditilgang skal komme forbrugerne til gode. Jeg vil gerne indvælges i repræsentantskabet igen. Min hjertesag er kanalisering af den enorme formue til forbrugerne samt til investering i grøn energi. Lone Jørgensen Ole Rømers Gade 41, 8000 Århus C. Jeg bor i hjertet af Frederiksbjerg. Det har jeg gjort i 15 år, og jeg har været medlem af NRGi s repræsentantskab igennem de seneste 8 år. Jeg vil arbejde for, at vi fortsat er et forbrugerejet elselskab. Det er vigtigt, at vi arbejder hen imod vedvarende energi og en bæredygtig og CO 2 -neutral elforsyning. Bæredygtigheden skal udstrækkes til at tage vare på de humane ressourcer: medarbejderne, der er ansat i NRGi. Vi skal styrke rådgivningen omkring energibesparelser og indgå i udviklings- og forskningsopgaver omkring reduktion i energiforbruget. Mette Winther Nielsen Sct. Clemens Torv 17, 1., 8000 Århus C Ny kandidat, interesserer mig for og arbejder med kunder, samarbejdspartnere og netværk inden for: Miljø, bæredygtighed, CSR, cleantech og alternativ energi. Forståelse for forenings- og organisationsarbejde, hvad angår det faglige og praktiske arbejde, f.eks.: Vedtægter, forhandling, beslutningstagen, samarbejde og skabe resultater i fællesskab. Stem på mig, hvis du vil gøre en forskel som andelshaver i NRGi og ønsker fokus på: Effektiv, miljøbevidst og sikker energiforsyning til tiden, til den rigtige pris og med et højt kvalitets-, service- og informationsniveau for bl.a. den lokale forbruger. Tage Bojsen-Møller Østergade 1, 8000 Århus C. Lang erhvervskarriere i større virksomheder. Medlem af DI s hovedbestyrelse og forretningsudvalg Medlem af ARKE-NRGi s repræsentantskab 1986 og fra 1996 af bestyrelsen. Elsams bestyrelse og Nesa En af fædrene til, at Elsammilliarderne kom hjem til NRGi og ikke blev nationaliseret af DONG. Da NRGi er stærkt overkapitaliseret, arbejder jeg for, at andelshaverne tilbydes en indløsningsmulighed, og indtil da får et skattefrit årligt udbytte på deres elleverance. Er af NRGi udpeget til INCUBA s bestyrelse og kapitalforvaltningsgruppen samt det nye revisionsudvalg. Hans Pedersen, Journalist og Biolog Skt. Pauls gade 40B, 3., 8000 Århus C. NRGi har besluttet at arbejde sammen med Århus kommune om at gøre kommunen CO 2 -neutral. Det har jeg som medlem af repræsentantskabet fokuseret på i de forløbne år og vil fortsat støtte og arbejde for, at det kommer til at gælde hele NRGi s område andelshavere med grøn strøm! I praksis skal dette resultat skabes gennem en kombination af rådgivning om energibesparelser og introduktion af strøm fra vedvarende energikilder. Det er det samme, jeg arbejder med til daglig, som redaktør af OVEs blad Vedvarende Energi & Miljø. Malene Vestergaard, Fuldmægtig Ole Rømers Gade 82, 8000 Århus C. Jeg er 30 år gammel, og jeg bor sammen med min kæreste og vores to små piger. Jeg vil arbejde for, at NRGi fortsat skal være andelsejet, så det er os forbrugere, der træffer beslutning om investeringer og anvendelse af overskud. Jeg vil arbejde for lavest mulige priser for forbrugerne kombineret med grøn energi. Det er ikke ambitiøst nok, at 0,1% af NRGi s el-salg i 2008 var grøn el. Det kan vi gøre meget bedre. NRGi skal bruge sin styrke til både at købe og investere i klimavenlig energi. Jeg vil arbejde for, at økonomi og miljø går hånd i hånd til gavn for både forbrugere og miljø. Jens Myrup Pedersen, Lektor Brammersgade 60, 2., 8000 Århus C. Jeg er 32 år og arbejder på Aalborg Universitet, hvor jeg forsker/underviser i netværksplanlægning. Jeg har siddet i repræsentantskabet og bestyrelsen de sidste 4 år. NRGi skal samarbejde med erhvervsliv og universiteter om at gøre Århus og Østjylland førende inden for energi og it. NRGi skal investere langsigtet og til gavn for området. F.eks. i fibernet, også i Århus. Fart på udrulning af intelligent elnet. Forvaltningen af NRGi s store formue skal understøtte udbygning af vedvarende energi. NRGi skal levere strøm billigt og pålideligt. Det giver værdi for os alle. Vibeke Sandø Fredericiagade 33, 8000 Århus C. Min vision er, at NRGi bliver et selskab, der ligger i front med at levere bæredygtig, vedvarende energi til andelshaverne. Grøn energi ikke blot i ord, også i handling. Et selskab, der koncentrerer sig om distribution/produktion af el til forbrugervenlige priser. Et selskab, der kendetegnes ved åbenhed og gennemskuelighed i sin forretningsførelse, samt ved letfattelige regninger. Jeg er offentlig ansat, har lang erfaring med organisationsarbejde bl.a. i PKA og som fagforeningsformand og tillidsrepræsentant.

4 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt J: De 5 valgte kandidater i valgdistrikt K: Anne Stine Jørck Ringkøbingvej 30, 3. tv., 8000 Århus C Hvordan vi forsyner Danmark med energi er i lyset af klimaforandringerne en utrolig vigtig dagsorden. Jeg ønsker at sidde i NRGIs repræsentantskab for at få endnu mere vedvarende energi for eksempel havvindmøller i Århusbugten og samarbejde med andre foreninger, som kan resultere i nye energi-projekter til gavn for både kunder og miljø. Danmark er af flere blevet udråbt til forgangsland mht. miljø og klima, bl.a. som pilotland for el-biler og med Connie Hedegaard som Klimakommissær. Det skal NRGi hele tiden afspejle med en innovativ tankegang, og det ønsker jeg i høj grad at bidrage til. Niels Korfits Møller Chr. Richardts Vej 1, 8000 Århus C Medlem af repræsentantskabet i perioden Vælger du mig, vil jeg ihærdigt arbejde for forbrugerinteresserne. Jeg støtter, at der udbetales rabatcheck. Netdriften skal have høj forsyningssikkerhed og være forberedt på fremtidens udfordringer med mange decentrale elproducenter herunder vindmøller. Nettet skal være forberedt på at håndtere mange varmepumper og mange ladestationer til elbiler. NRGi skal have en grøn profil i sine kommercielle aktiviteter. Elsebeth Terkelsen Norsgade 17, 8000 Århus C Jeg er uddannet arkitekt og har igennem de seneste 30 år arbejdet med energibesparelser i byggeriet først i By- og Boligministeriet med byfornyelse og renovering, i Tyskland som byggeattaché og som konsulent i Sanerings- og Byfornyelsesselskabet SBS. Nu arbejder jeg på Arkitektskolen Aarhus med efter- og videreuddannelse bl.a. en lang række kurser om lavenergi og passivhusbyggeri. Jeg vil arbejde for, at NRGi fortsætter med at udvikle sit fokus på bæredygtig energiudvikling gennem energibesparelser og vedvarende energiudbygning bl.a. at der bliver etableret en havmøllepark i Århusbugten. Ophelia Achton Nørreport 14, 4. th., 8000 Århus C Jeg er biolog og underviser til daglig på pædagoguddannelsen på Peter Sabroe. Her møder jeg mange mennesker, der bekymrer sig for såvel miljø som velværd. Jeg tror på at man kan gøre noget for begge dele på en og samme gang, derfor stiller jeg op til repræsentantskabet. Jeg stiller op fordi jeg gerne vil være med til at bidrage til en bæredygtig energitænkning i mit distrikt. Jeg vil gerne bidrage til at NRGI bliver kendt for at passe på vores miljø, men også at passe på alle jer andelshavere i form af fornuftige priser og fornuftige muligheder, når det gælder energi. Finn Arler Emil Aarestrupsvej 9, 8000 Århus C Hvem er jeg? Forsker og underviser på uddannelser om etik, planlægning, miljø og bæredygtighed. Hvad vil jeg? Investeringer på energiområdet er langsigtede og kræver fremsyn. Den helt store udfordring i den kommende tid er at udfase de fossile brændstoffer. På den teknisk og økonomisk smarteste måde. Gennem energibesparelser og udbygning af vedvarende energi. Det må være kerneopgaverne for et selskab som NRGi. Både investeringer, tariffer og rabatter må indrettes efter det. Det skal tydeligt fremgå af andelshavernes regninger, at der prioriteres sådan. Besparelser skal kunne betale sig. Ole Bøgh Vinther, Faglærer F. G. E. Rostrups Vej 16, 8000 Århus C. Jeg har og vil fortsat kæmpe forbrugernes ret til gode og konkurrencedygtige produkter i et forbrugerstyret andelsselskab. I NRGI s repræsentantskab har og vil jeg arbejde for en bæredygtig udvikling, der tilgodeser nutidens behov, uden at forringe fremtidige generationers mulighed for udvikling og en værdig natur. Samarbejde med de gode repræsentanter fra Horsens for til stadighed at kunne udbetale rabat til andelshaverne. Inger Marie Just Niels Juelsgade 6. IV, 8200 Århus N Gennem hele mit liv som underviser har jeg været engageret i ulandsarbejde, miljøpolitik og bæredygtighed i vores daglige forbrug. Som beboer og andelsbolighaver gennem mere end 35 år på Trøjborg, er det vigtigt for mig fremover at være med til at påvirke vores lokale energipolitik. Jeg vil støtte arbejdet med at gøre Århus kommune CO 2 - neutral og arbejde for, at det bliver lettere og mere overskueligt med bæredygtigt grøn strøm i praksis for den almindelige forbruger. Det er derfor for mig vigtigt, at NRGi forbliver et andelsselskab. Solveig Munk Mejlgade 91 1.th, 8000 Århus C Mere gennemskuelige fakturaer. El fra vedvarende energikilder. Bevar NRGi som andelsselskab. Som forbruger er det svært, at se på NRGi s fakturaer, hvad det er man betaler for. Dermed også svært at sammenligne med andre selskabers produkter. Fakturaerne må kunne gøres enklere og tydeligere. Vi har et ansvar for vores fælles klode. At fremme produktion af el fra vedvarende, ikke- forurenende, ikke-atomare energikilder er vigtigere end at levere billig strøm. NRGi skal ikke være et A/S selskab. Det skal være et andelsselskab. Det er forbrugerne og ikke kapitalen, der skal bestemme. Lars Peter Jakobsen, Salgsdirektør F. G. E. Rostrups Vej 9, 8000 Århus C. Har gennem de sidste 8 år været med i repræsentantskabet, og jeg vil derfor gerne forsætte med at være den enkelte forbruger s garant for et sagligt og fornuftigt styret selskab, således at det ikke kun er lokale politikere, der prøver at føre deres synspunkter frem, som var det et byråd. Det er vigtigt, at vi beskytter de værdier, der gennem mange år er opbygget i NRGi a.m.b.a., så virksomheden ikke bliver splittet op og ødelagt, der er også brug for fokus og stram opfølgning på de opkøb, der må komme fremover, så NRGi bevares med det formål at tjene virksomheder og borgerne bedst. Jesper Stadil Kjær Aldersrovej 4, St. Tv., 8200 Århus N Som Bygningschef i Musikhuset Aarhus har jeg interesse for energisektoren og stor fokus på energioptimering. Har siddet i repræsentantskabet for NRGi de sidste 8 år, hvor jeg har arbejdet for de ting, jeg mener, et energiselskab skal kunne tilbyde deres kunder. Det gælder om at være en konkurrencedygtig og moderne energivirksomhed, der er synlig i lokalområdet, og som kan tilbyde de produkter som både små og store forbrugere efterspørger bl.a. energi rådgivning, forsyningsikkerhed og fibernet. Dette og meget mere har jeg mod på og lyst til at arbejde videre med efter valget.

5 De 3 valgte kandidater i valgdistrikt O: De 3 valgte kandidater i valgdistrikt P: Finn Nielsen, Lærer Arnegårdsvej 38, 8230 Åbyhøj. Jeg er uddannet som klejnsmed og lærer og er ansat som lærer ved Ellekærskolen. Jeg har siden 1971 haft min nuværende bopæl. Da jeg har stor interesse i samfundets udvikling, er jeg aktiv som næst-formand i bestyrelsen for socialdemokraterne i Åbyhøj. Hvis jeg bliver genvalgt til NRGi s repræsentantskab, vil jeg fortsat arbejde for: Forsyningsnettet skal bevares som et forbrugerejet andelsselskab. Andelshaverne også fremover får udbetalt bonus. NRGi som en god arbejdsplads for medarbejderne. Et forbrugervenligt/grønt selskab - også for den almindelige/lille forbruger. Ole Ingermann Nielsen, Driftstekniker Tousvej 116, 8230 Åbyhøj Er bosiddende i Åbyhøj siden Udlært auto- og flymekaniker. Jeg er aktiv i politik for Socialdemokraterne i Åbyhøj. Jeg vil arbejde for at NRGi forbliver et forbrugerejet selskab og : - At NRGi aktivt går aktivt ind i produktion af vedvarende energi. - At sikre de små andelshavere i et frit elmarked. - At sikre andelshaverne billig el og varme. - At der udbetales størst mulig bonus til andelshaverne. Martin Mathias Christensen Stadion Allé 48, 2. th., 8000 Århus C Min læretid er aftjent i repræsentantskabet. Jeg vil arbejde for følgende i en ny periode: Den formue, der er skabt af tidligere generationer skal forblive i vores a.m.b.a. til gavn for vore børn og børnebørn. Overskud skal tilbagebetales til os forbrugere hvert år. Vores mange aktiviteter ud over eldriften skal nøje følges og måles. Vi skal levere et overskud på øvrige aktiviteter. Ellers hurtig afvikling. Vores grønne profil skal fastholdes, men der må ikke gå religion i det. Politik skal ud af NRGi. Vi er en forretning. Min baggrund: Elektroingeniør. Arbejdet 35 år som rådgivende ingeniør. Thomas Medom Søndre Ringgade 47, 5. th., 8000 Århus C Jeg er 30 år, arbejder som lærer på Rosenvangskolen og er medlem af Århus Byråd. Jeg genopstiller til repræsentantskabet, fordi jeg mener, at NRGi skal have en grøn profil og være med til at sikre vores fælles fremtid. Vi skal være forberedte på fremtidens udfordringer på energiområdet. I de seneste år er stormene over Danmark blevet kraftigere, og denne tendens vil fortsætte med de store klimaforandringer. Det udfordrer forsyningssikkerheden, og derfor skal der være et stærkt fokus på at sikre netdriften, så vi undgår nedbrud og lange aftener uden strøm. Jeg støtter, at der udbetales rabatcheck. Hans-Jørgen Jensen Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj. Jeg vil fortsat arbejde for, at NRGi forbliver et forbruger-ejet andelsselskab med maksimal indflydelse for andelshaverne. Jeg er arkitekt og har et forlag i Åbyhøj. Jeg er ikke tilknyttet organisationer eller politiske partier. Jeg mener, at NRGi skal fokusere på levering af el til forbrugerne, sikre stor forsyningssikkerhed, hvor kerneydelserne er det primære omdrejningspunkt med netselskabet i centrum. Der skal arbejdes for en grøn profil. Der har før været bestræbelser på at omdanne NRGi til et aktieselskab. En stemme på mig vil være en stemme for et fortsat forbruger-ejet andelsselskab! Søren Kirkegaard Nordborggade 28, 4. th., 8000 Århus C Jeg har og vil arbejde for et NRGi, der fokuserer på kerneforretningen billigst mulig el til andelshaverne. Dette gøres bl.a. ved en kritisk gennemgang af NRGis selskaber og likvidere de, der ikke giver eller har udsigt til at give overskud. Jeg stemte for 100% rabatudbetaling i 2011 og ikke bestyrelsens foreslåede 25%. Vi skal ikke betale for ledelsens fejlslagne satsninger som f.eks. Wupti.com, der gav underskud i 07, 08 og 09 på i alt 48 mio. Yderligere er jeg for en børsnotering af NRGi, da et liberalt marked kan drive NRGi bedre aktierne skal selvfølgelig tilfalde andelshaverne.

6 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi / Dusager 22 / 8200 Aarhus N / tlf /

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt H (Aarhus city Havnen) (Valgområde

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt A (Grenaa- Anholt) (Valgområde

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 4 valgte kandidater i valgdistrikt R (Dagnæs-Tyrstrup-Glud Snaptun)

Læs mere

Ren energi, selvforsyning og selvstyre

Ren energi, selvforsyning og selvstyre Ren energi, selvforsyning og selvstyre en bedre boligform HF Kalvebod som»smart village« Den 9. oktober 2008 besluttede Generalforsamlingen i Haveforeningen Kalvebod at nedsætte en arbejdsgruppe til at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. VEDTÆGTER for NRGi a.m.b.a. 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM 1.1 Selskabets navn er NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. 1.2 Selskabets

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service

PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service PRIORITETSPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG OG TELEFONISK MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE TILBAGEKALD FRA Ved kø tilbyder vi dig altid at

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne

Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne (grøn angiver nuværende bestyrelse ) Selskab Fornavn Efternavn Tiltrådt Fratrådt Distrikt Funktion NRGi Søren Egge Rasmussen 2000 Q Fmd. 2010 nu Næstfmd. 2006-2007 2.

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

ASSENS FJERNVARME. - grøn energi er et fælles ansvar

ASSENS FJERNVARME. - grøn energi er et fælles ansvar ASSENS FJERNVARME - grøn energi er et fælles ansvar Tekniske data Kraftvarmeværk Energi input 17,3 MW Elproduktion 4,7 MW Varmeeffekt u/rgk 10,3 MW Varmeeffekt m/rgk 13,8 MW Damptemperatur, turbine 525

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi

Læs mere

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA Forslag til ændring af energi/klimapolitik. Forslaget består af følgende dele, der kan stemmes om særskilt hvis ønsket: 1. Opsplitning af området så energi/klimapolitik får sit eget afsnit. I dag er miljø-politik

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015 Andelshavernyt maj 2015 En million til sportsklubber I anledningen af at NRGi har arbejdet 100 år i andelshavernes tjeneste, er der udloddet 100 x 10.000 kr. til sportsforeninger i selskabets forsyningsområde.

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

2020 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014

2020 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014 NRGi strategiplan 2020 NRGi Strategi 1 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014 Pejlemærkerne sættes for udviklingen frem mod Indledning Koncernstrategi 2020 Koncernstrategiplan

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed 1 4D - ét af verdens mest energieffektive byggeprojekter Bæredygtighed i 4 Dimensioner 2 Bag 4D projektet står: Nordkranen A/S By & Havn Lading arkitekter +

Læs mere

Dansk handlefrihed TRE-FOR

Dansk handlefrihed TRE-FOR Dansk handlefrihed TRE-FOR Perspektiverne for Mikrokraftvarme v/ Martin Vesterbæk, Projektleder Agenda Kort om TRE-FOR. Pilotprojekt med mikrokraftvarme Perspektiverne for mikrokraftvarme Spørgsmål. Fakta

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere