Videnscenter for amning af børn med specielle behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnscenter for amning af børn med specielle behov"

Transkript

1 Videnscenter for amning af børn med specielle behov - status og perspektiver 2008 v/ projektleder Ragnhild Måstrup

2 Indhold Videnscenter for amning af børn med specielle behov... 3 Baggrund for oprettelsen... 3 Formål... 4 Etablering og placering... 4 Finansiering... 4 Resultater... 5 Indsamling og formidling af eksisterende viden... 5 Udvikling af praksis - produkter... 6 Kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale... 6 Informationspjecer til forældre... 6 Hjælp til andre forfatteres materialer... 6 Artikler, foredrag og posters... 7 Nationalt udviklingsarbejde, dannelse af netværk... 7 Videnscentrets hjemmeside 8 Undervisning og supervision... 9 Ekspertgruppe i amning af børn med specielle behov Forskning Planer for fremtiden Anbefalinger Kontakt Ragnhild Måstrup Videnscenter for amning af børn med specielle behov Rigshospitalet, afsnit 5023, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Tlf Her kan Statusrapporten også rekvireres. 2

3 Videnscenter for amning af børn med specielle behov Her beskrives det 3-årige projekt, som nu er afsluttet, og denne statusrapport afrundes med nogle anbefalinger for Videnscentrets videre arbejde. Baggrund for oprettelsen I Danmark har der i mange år været fokus på amning af raske børn via Det spædbarnsvenlige initiativ. På Rigshospitalet fødes mange syge børn, som også har et stort behov om ikke større for at blive ammet, men viden om amning og forskning i amning af syge børn har ikke været systematisk indsamlet, og har derfor ikke kunnet bruges til at udarbejde generelle vejledninger til hverken sundhedsfagligt personale eller til forældre. På Neonatalklinikken og på Hjerteafsnittet for børn på Rigshospitalet blev amning af syge børn som en særlig målgruppe sat i fokus i begyndelsen af dette årtusinde. Dette fokus viste, at der var et stort behov for at arbejde målrettet med at systematisere og udvikle viden ud fra de problemer og spørgsmål, der meldte sig i klinisk praksis. Hvad skal der f.eks. til, for at amning lykkes for et for tidligt født barn, og hvilke barrierer og problemer møder ammede børn, der skal opereres? Hvad skal personalet råde forældrene til? Ønsket om et Videnscenter for amning af børn med specielle behov opstod ud fra disse problemstillinger, og ud fra et ønske om at sikre god kvalitet i amningen af børn med specielle behov uanset hvilken afdeling på Rigshospitalet, barnet var indlagt på, og uanset hvilke specielle behov, barnet havde i forhold til amning. Rigshospitalets Neonatalklinik og BørneUngeProgram deltog i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen og søgte midler til projektet. Etablering af Videnscenter for amning af børn med specielle behov blev på baggrund af dette til som projekt på Rigshospitalet i Videnscentret er med placeringen på Rigshospitalet tilknyttet Danmarks største og mest specialiserede praksisfelt inden for pleje og behandling af for tidligt fødte børn og børn født med misdannelser og sygdom. Her mødes ofte komplekse problemstillinger om amning i afdelingernes hverdag, og der er behov for evidensbaserede instrukser til det sundhedsfaglige personale og kvalificeret vejledning til mødrene/familierne. 3

4 Formål Formålet med Videnscentret er at indsamle, systematisere og udvikle viden om amning af børn med specielle behov, og gøre denne viden tilgængelig for sundhedsfagligt personale blandt andet via Videnscentrets hjemmeside Målet er, at Videnscentret i samarbejde med Rigshospitalets neonatal- og børneafdelinger og den nedsatte ekspertgruppe udvikler praksis, så pleje, behandling og rådgivning af både personale og forældre i forbindelse med amning af børn med specielle behov bliver ensartet, evidensbaseret og af høj kvalitet. Et andet formål er at beskrive problemområderne i amning af børn med specielle behov og igangsætte relevante udviklings- og forskningsprojekter for at skabe ny viden. Målgruppen er først og fremmest det sundhedsfaglige personale på Rigshospitalets afdelinger, som har indlagte børn, der bliver ammet eller skal ammes. Dernæst er det sigtet, at andet sundhedsfagligt personale i primær og sekundær sundhedssektor skal kunne søge viden, inspiration og rådgivning om amning af børn med specielle behov via Videnscentrets hjemmeside. Etablering og placering Videnscenter for amning af børn med specielle behov blev etableret i september 2005 med ansættelse af sygeplejerske og internationalt certificeret ammekonsulent (IBCLC) Ragnhild Måstrup som projektleder. Placering på hospitalet Næsten alle børn på Neonatalafdelinger har eller får specielle behov i forbindelse med amning, derfor er Videnscentret fysisk placeret ved Neonatalklinikken. Videnscentret dækker dog alle børneafdelinger og obstetriske afdelinger på Rigshospitalet. Man kan søge om vejledning til alle børn, der har specielle behov i forhold til etablering eller vedligeholdelse af amning, f.eks.: Børn født for tidligt Børn født med misdannelser eller anden sygdom Børn som bliver syge efter amning er etableret Børn som skal opereres Børn som modtager anden behandling. Finansiering BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet har stået for fundraising til projektet, og har rejst midler fra Sundhedsministeriets kvalitetssikringspulje, Aase og Einar Danielsens Fond, SCA Hygiejne Products, Dagmar Marshallfond samt fra BørneUngeProgrammets aktiviteter. Uden denne økonomiske støtte, havde det ikke været muligt at realisere Videnscentret. 4

5 Rapporten er udarbejdet af styregruppen for Videnscenter for amning af børn med særlige behov. Styregruppen består af: o Ragnhild Måstrup, projektansvarlig sygeplejerske o Janne Weis, klinisk oversygeplejerske o Gorm Greisen, professor o Mette Andersen, oversygeplejerske o Charlotte Blix, leder af BørneUngeProgrammet Resultater Videnscentret har opnået gode resultater i forhold til ovenstående formål. Der er udarbejdet et stort antal kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecer til forældre. Videnscentret har systematisk indsamlet eksisterende viden om amning af børn med specielle behov og formidlet dette på hjemmesiden til sundhedsfaglige og forældre og har brugt denne viden til undervisning af sundhedsfagligt personalet på Rigshospitalet og resten af landet. Indsamling og formidling af eksisterende viden Alle Neonatal- og børneafdelinger i Danmark er blevet bedt om at indsende personalevejledninger og forældreinformation om amning. 12 hospitaler har valgt at være repræsenteret, og materialet kan ses på Videnscentrets hjemmeside > Praksis i Danmark. I opstartsfasen har Videnscentret været på studiebesøg på udvalgte neonatalafdelinger i Sverige og Norge samt på læbe-ganespaltecentret i Hellerup. Videnscentret har foretaget litteratursøgninger og lavet resumeer af mere end 100 engelsksprogede artikler på dansk. Resumeerne kan findes på hjemmesiden. Den nyeste viden på området ajourføres kontinuerligt, og den indsamlede viden og samarbejdet med afdelingerne har sammen med litteratursøgninger dannet baggrund for kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecer til forældre om amning af børn med specielle behov. 5

6 Kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personalet Anvendelse af modermælk Ammehjælp til børn med begrænset fysisk formåen Udmalkning af modermælk Udlån af brystpumpe Brug af ammesugerør/hjælpeb ryst Amning af det senpræmature barn Når barnet ikke vil tage brystet Nedregulering af mælkeproduktionen (for meget mælk) Nedtrapning af udmalkning ved overgang til fuld amning Amning af præmature børn. Når spædbarnet får sondemad Udvikling af praksis - produkter Kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale Informationspjecer til forældre Indsamlingen af viden har udmundet i konkrete kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecer til forældre om amning af børn med specielle behov til at guide ammevejledningen i hverdagen. I boksene til venstre er anført titlerne på de kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecerne til forældre, som er udarbejdet i projektperioden. De kan frit downloades fra hjemmesiden. Hjælp til andre forfatteres materialer En del af Videnscentrets virke blev at give andre forfattere feedback på deres produkter og materialer. På forfatternes anmodning har Videnscentret således deltaget i manuskriptgennemgang og konstruktiv kritik af følgende bøger og materialer: Joan Grønning 2006, Tvillinger (afsnit om amning og udmalkning); Jonna Jepsen 2007, Født for tidligt (afsnit om amning), Sundhedsstyrelsen 2008, Amning - en håndbog for sundhedspersonale (afsnit om amning af børn med særlige behov) Supervision/feedback på andre hospitalers kliniske retningslinier. Informationspjecer til forældre Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Amning med ammesugerør Amning når barnet ikke vil tage brystet Hvis du har for lidt mælk til dit barn Amning når dit barn skal opereres Amning når dit barn indlægges Flaskeernæring til børn. 6

7 Artikler, foredrag og posters Videnscentret er blevet præsenteret i fagbladene Sygeplejersken og Børnesygeplejersken og har siden december 2007 haft en fast rubrik i Børnesygeplejersken om amning af børn med specielle behov. Titler på foredrag og posterpræsentationer, som Videnscentret har deltaget med på internationale konferencer, ses i boksen til højre. Nationalt udviklingsarbejde, dannelse af netværk Videnscentret har etableret netværket Rigshospitalets Ammenetværk med det formål at udveksle erfaringer, udvikle, opdatere og inspirere det sundhedsfaglige personale omkring amning og formidle den nyeste forskning inden for dette, samt at koordinere aktiviteter. Netværket er for sundhedsfagligt personale på Rigshospitalets obstetriske afdelinger, neonatal- og børneafdelinger og andre afdelinger/ andet sundhedsfagligt personale med interesse for amning. Videnscentret er tovholder for Neonatalklinikkens ammegruppe og har fast dialog med Pædiatrisk Ernæringsenhed. Videnscentret har dannet internationale netværk via deltagelse på 5 konferencer samt studiebesøg på 2 svenske og 3 norske neonatalafdelinger. På konferencerne er Videnscentret og dets arbejde blevet præsenteret. Foredrag: Optimizing Breastfeeding for Infants with Limited Physical Capacity, VELB-ILCA international ammekonference, Wien okt Extremely premature infants reactions to skin-to-skin contact, Kangaroo Mother Care Workshop, Uppsala, okt Posters Establishing a Knowledge Centre for Breastfeeding Infants with Special Needs. Europaediatrics 2006, Barcelona, okt. 2006, 3. Nordiske Ammekonference, Oslo maj 2007, VELB-ILCA international ammekonference, Wien okt. 2008, Kangaroo Mother Care Conference and Workshop, Uppsala okt Breastfeeding the Premature Infant Europaediatrics 2006, Barcelona, okt Sammenhæng mellem amning og mælkemængde for præmature børn og deres mødre. 2. Nordiske Ammekonference, Oslo maj 2007 Breastfeeding Premature Infants Depend Considerably on Maternal Milk Supply VELB-ILCA international ammekonference I Wien okt Extremely premature infants reactions to skin-to-skin contact Kangaroo Mother Care Conference and Workshop I Uppsala okt Information to parents about skin-toskin contact in the NICU Kangaroo Mother Care Conference and Workshop I Uppsala okt

8 Videnscentrets hjemmeside Videnscentrets hjemmeside spiller en central rolle i formidlingen af viden, undervisning og rådgivning. Hjemmesiden har sundhedsfagligt personale som sin primære målgruppe. Den skal sikre vidensdeling mellem sundhedsfaglige på Rigshospitalet og resten af Danmark. Et af de næste projekter er at udbygge hjemmesiden med mere information til forældre, så de også får optimalt udbytte af centrets viden. På hjemmesiden findes Videnscentrets skriftlige arbejde: Danske resuméer af udenlandske artikler og undersøgelser, kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecer til forældre samt udvalgt undervisningsmateriale. Der er udarbejdet sider med svar på ofte stillede spørgsmål og tilbud om rådgivning til sundhedsfaglige medarbejdere. Videnscentrets postere og foredrag fra internationale konferencer kan ligeledes genfindes her. Litteratur Resumeerne er systematiseret i følgende emner: Udmalkning og mælkeproduktion Amning af præmature børn Hud-mod-hud kontakt Amning efter adskillelse Amning af hjertesyge børn Positive orale oplevelser og suttestimulering Ernæring Hjælpemidler 8

9 Undervisning og supervision Videnscentret har arrangeret mere end 30 undervisninger på Rigshospitalet (+ ad hoc til konferencer): På Neonatalklinikken, Børnekirurgisk afdeling, Pædiatrisk ernæringsenhed, jordemødre, jordemoder- og medicinstuderende, medikoteknikere, dokumentations-workshop og ammetemadage med obstetrisk klinik. Videnscentret har afholdt 2 store temaeftermiddage for Rigshospitalet og andre hospitaler på Sjælland, og en temaaften for neonatalsygeplejersker på Sjælland. Eksternt har Videnscentret haft 12 undervisningsdage: Bornholm føde-barsel-børne- og intensivafdelinger, Frederiksberg føde- og barselafdeling, Region Nord- og Midt neonatal-børne-barselafdelinger, Kolding neonatal- og barselafdelinger, Gentofte fødeog barselafdelinger, Sundhedsplejersker i Københavns Amt, Landskursus for Neonatalsygeplejersker 2006 og 2007, samt fast på Pædiatrisk Efteruddannelse og Obstetrisk Efteruddannelse siden Supervision Specifik vejledning Det daglige arbejde har også bestået i direkte vejledning af sundhedsfagligt personale og forældre på Rigshospitalet i Juliane Marie Centret og Hoved-Orto-Centret om amning af syge børn. Vejledningens mål har været at give de syge børn de mest optimale muligheder for amning ud fra barnets forudsætninger og familiens ønsker, samt at dygtiggøre personalet. Rådgivning via mail Centret har i den indeværende periode rådgivet sundhedsfagligt personale fra hospitaler, kommuner, institutioner og fra udlandet via mail, se diagram. Henvendelserne delte sig i 2 emner: Spørgsmål relateret til amning, og spørgsmål relateret til viden og information. Spørgsmålene drejede sig bl.a. om amning af børn med specielle behov, almene ammespørgsmål og udmalkning, samt brug af Videnscentrets materialer, litteraturforespørgelser og feedback på andres materialer. Rådgivning pr mail Region H Andre regioner Sundhedsplejersker Studerende Sundhedsstyrelsen og andre institutioner Udland Andre 9

10 Ekspertgruppe i amning af børn med specielle behov Videnscenter for amning af børn med specielle behov har nedsat en Ekspertgruppe i amning af børn med specielle behov. Ekspertgruppen er udpeget af Videnscentret, og er sammensat af sygeplejersker, der har særligt fokus på amning af børn med specielle behov og med forskellige indfaldsvinkler er eksperter i feltet, således at der i Ekspertgruppen - udover ekspertkompetencer i amning af børn med specielle behov er repræsenteret kompetencer inden for internationalt certificerede ammekonsulenter (IBCLC), udviklingstilpasset pleje (NIDCAP) og forskning. Der har i den forløbne 3- årige periode været en lille udskiftning i Ekspertgruppen. Ekspertgruppens formål er at dele viden - både evidensbaseret og erfaringsbaseret viden, give feedback på skriftligt materiale og medvirke til forskning. I slutningen af 2008 påbegyndte ekspertgruppen udformningen af Ammeundersøgelse af præmature børn på Neonatalafdelinger i Danmark I forbindelse med dette forskningsprojekt vil Ekspertgruppen blive udvidet med et mindre antal medlemmer. Ekspertgruppens medlemmer: Ragnhild Måstrup, IBCLC, neontalsygeplejerske, Videnscenter for amning af børn med specielle behov Annemi Frandsen, IBCLC, neonatalsygeplejerske, Holbæk Anne Kyhnæb, IBCLC, Sundhedsplejerske, Neonatalafdelingen Hvidovre. Karin Hallum, cand cur, afdelingssygeplejerske, Neonatalafdelingen Viborg Susanne Bojesen, MKS, neonatal- og børnesygeplejerske, Glostrup Ingrid Nilsson, MSA, IBCLC, sygeplejerske, Komitéen for Sundhedsoplysning Helle Skovgaard, neonatalsygeplejerske, Skejby Elisabeth Mølgaard, neonatalsygeplejerske, Rigshospitalet 10

11 Forskning Etableringen af Videnscentret løb som et 3-årigt projekt, hvor det 3. år var berammet til forskning. I de første år identificerede Videnscentret områder for forskningspotentiale. Forskningsprojektet Ekstremt for tidligt fødte børns reaktioner på hud-mod-hud kontakt er iværksat, da hud-mod-hud kontakt er første trin på Mælkevejen som illustrerer det for tidligt fødte barns vej til amning (se figur side 8). Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for region Hovedstaden, har været i gang siden marts 2008 og er netop afsluttet i december Resultaterne analyseres i første halvdel af 2009 og publiceres herefter. Videnscentret har i 2007 foretaget en spørgeskemaundersøgelse om CPAP og amning på danske neonatalafdelinger og afdelinger i Sverige, Norge og Finland, som forundersøgelse til et forskningsprojekt om Amning mens barnet er i CPAPbehandling (respirationsunderstøttende behandling). Fase 2 af dette projekt ønskes gennemført i Videnscentret gennemfører sammen med ekspertgruppen Ammeundersøgelse af præmature børn på neonatalafdelinger i Danmark 2009 som et multicenterstudie på alle neonatalafdelinger i Danmark, som ønsker at deltage. Videnscentret støtter og opmuntrer til anden forskning i amning af børn med specielle behov bl.a. gennem Videnscentrets ekspertgruppe. Det er visionen, at et dynamisk Videnscenter for Amning af Børn med Specielle Behov på Rigshospitalet fortsat vil danne rammen om udvikling af viden på området internt og eksternt. Forskningsemner o Hud-mod-hud kontakt o Amning og CPAP o Amning af for tidligt fødte børn 11

12 Planer for fremtiden Det er visionen, at Videnscentret efter projektets afslutning fortsat skal fungere som vidensbank lokalt og nationalt/skandinavisk, og at der anspores til yderligere forskning i amning af børn med specielle behov. Børneafdelingerne, Neonatalklinikken og føde-barselafdelingen er gået sammen om at aflønne den projektansvarlige sygeplejerske 16 timer om ugen til koordinering, undervisning/uddannelse, vejledning i specielle situationer, som ressourceperson i projekter sammen med andre, opdatering af hjemmeside, samt vedligeholdelse og udbygning af internationale netværk. Der er fortsat brug for midler udefra til den anden halvdel af stillingen, som er forbeholdt forskning, som udgør en central del af Videnscentret. Anbefalinger På baggrund af de eksisterende erfaringer med Videnscenter for amning af børn med specielle behov, anbefales følgende: At der arbejdes videre med klinisk forskning i amning af børn, som har brug for CPAP-behandling (hjælp til at trække vejret) og klinisk forskning i amning af for tidligt fødte børn i Danmark samt formidling af resultaterne til personale og forældre At der etableres nye forskningsprojekter med fokus på amning af syge børn At der samarbejdes i et nordisk forum om Amning af for tidligt fødte børn At der fortsat udarbejdes særlige personalevejledninger om amning af børn med specielle behov, bl.a. Amning af børn født med misdannelser, Amning efter adskillelse og Hudnær-pleje af neonatale børn At Videnscentrets hjemmeside udbygges med mere information til forældre At Videnscenter for amning af børn med specielle behov udvikles med henblik på fortsat indsamling af viden og formidling af eksisterende viden. 12

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense

Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense Referat v. Tenna Salmonsen, A6 Skejby Sygehus. Dialog og samarbejde mellem forældre og neonatalsygeplejersken v. Janne Weis, Neonatal afd,

Læs mere

Amning. af det for tidligt fødte barn. Regionshospitalet Randers Neonatalafsnittet

Amning. af det for tidligt fødte barn. Regionshospitalet Randers Neonatalafsnittet Amning af det for tidligt fødte barn Regionshospitalet Randers Neonatalafsnittet Amning af det for tidligt fødte barn Når man har født sit barn for tidligt, er mange i tvivl om, hvordan og hvornår man

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Små ændringer kan forbedre udviklingen hos for tidligt fødte

Små ændringer kan forbedre udviklingen hos for tidligt fødte Pressetekst Små ændringer kan forbedre udviklingen hos for tidligt fødte Ny svensk praksis og tankegang kan forbedre udviklingen for tusinder af for tidligt fødte børn i Danmark hvert år. På Uppsala Universitets

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

om præmature og andre sarte børn

om præmature og andre sarte børn efterår 2010 foredragskatalog om præmature og andre sarte børn foredragsholdere anne-marie aaen (psykolog & forfatter) anne olin (klinisk diætisk) hannah harboe (børnefysioterapeut) patricia egge (talehørepædagog)

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter

Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter For tidligt fødte børn I Danmark fødes ca. 7,5 % af en børneårgang for tidligt. Det svarer til omkring 4.500 børn om året eller ca.

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det Tjek bleen den viser, hvordan jeres barn har det Har jeres barn det godt? Får det nok at spise? I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Ammestrategi på Nordsjællands Hospital

Ammestrategi på Nordsjællands Hospital Ammestrategi på Nordsjællands Hospital Udarbejdet af: Klinisk sygeplejespecialist: Lene Bro Ohlsson, Tine Nysted Pedersen, Tine Bergenhagen Jordemoder: Malene Gustafsen, Charlotte Krebs Social og sundheds

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Neonatalklinikken Juliane Marie Centret Rigshospitalet. Se på mig. jeg taler til dig! Se og forstå dit for tidligt fødte barn

Neonatalklinikken Juliane Marie Centret Rigshospitalet. Se på mig. jeg taler til dig! Se og forstå dit for tidligt fødte barn Neonatalklinikken Juliane Marie Centret Rigshospitalet Se på mig jeg taler til dig! Se og forstå dit for tidligt fødte barn 1 INDHOLD Se på mig jeg taler til dig! Se på mig jeg taler til dig!...3 Tingene

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Masterprojekt. Neonatalsygeplejerskens valg af ernæringsmåde til syge nyfødte mature børn, der har behov for tilskud. Ulla Sloth

Masterprojekt. Neonatalsygeplejerskens valg af ernæringsmåde til syge nyfødte mature børn, der har behov for tilskud. Ulla Sloth Masterprojekt Neonatalsygeplejerskens valg af ernæringsmåde til syge nyfødte mature børn, der har behov for tilskud En kvalitativ interviewundersøgelse af hvilke kundskaber i sygeplejen, der har betydning

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING

Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING Neonatalafdelingen i Kolding Bred neonatologi fra GA 28+0 Regionsfunktion Tæt samarbejde med OUH og Skejby 43 plejepersonale Plads

Læs mere