Videnscenter for amning af børn med specielle behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnscenter for amning af børn med specielle behov"

Transkript

1 Videnscenter for amning af børn med specielle behov - status og perspektiver 2008 v/ projektleder Ragnhild Måstrup

2 Indhold Videnscenter for amning af børn med specielle behov... 3 Baggrund for oprettelsen... 3 Formål... 4 Etablering og placering... 4 Finansiering... 4 Resultater... 5 Indsamling og formidling af eksisterende viden... 5 Udvikling af praksis - produkter... 6 Kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale... 6 Informationspjecer til forældre... 6 Hjælp til andre forfatteres materialer... 6 Artikler, foredrag og posters... 7 Nationalt udviklingsarbejde, dannelse af netværk... 7 Videnscentrets hjemmeside 8 Undervisning og supervision... 9 Ekspertgruppe i amning af børn med specielle behov Forskning Planer for fremtiden Anbefalinger Kontakt Ragnhild Måstrup Videnscenter for amning af børn med specielle behov Rigshospitalet, afsnit 5023, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Tlf Her kan Statusrapporten også rekvireres. 2

3 Videnscenter for amning af børn med specielle behov Her beskrives det 3-årige projekt, som nu er afsluttet, og denne statusrapport afrundes med nogle anbefalinger for Videnscentrets videre arbejde. Baggrund for oprettelsen I Danmark har der i mange år været fokus på amning af raske børn via Det spædbarnsvenlige initiativ. På Rigshospitalet fødes mange syge børn, som også har et stort behov om ikke større for at blive ammet, men viden om amning og forskning i amning af syge børn har ikke været systematisk indsamlet, og har derfor ikke kunnet bruges til at udarbejde generelle vejledninger til hverken sundhedsfagligt personale eller til forældre. På Neonatalklinikken og på Hjerteafsnittet for børn på Rigshospitalet blev amning af syge børn som en særlig målgruppe sat i fokus i begyndelsen af dette årtusinde. Dette fokus viste, at der var et stort behov for at arbejde målrettet med at systematisere og udvikle viden ud fra de problemer og spørgsmål, der meldte sig i klinisk praksis. Hvad skal der f.eks. til, for at amning lykkes for et for tidligt født barn, og hvilke barrierer og problemer møder ammede børn, der skal opereres? Hvad skal personalet råde forældrene til? Ønsket om et Videnscenter for amning af børn med specielle behov opstod ud fra disse problemstillinger, og ud fra et ønske om at sikre god kvalitet i amningen af børn med specielle behov uanset hvilken afdeling på Rigshospitalet, barnet var indlagt på, og uanset hvilke specielle behov, barnet havde i forhold til amning. Rigshospitalets Neonatalklinik og BørneUngeProgram deltog i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen og søgte midler til projektet. Etablering af Videnscenter for amning af børn med specielle behov blev på baggrund af dette til som projekt på Rigshospitalet i Videnscentret er med placeringen på Rigshospitalet tilknyttet Danmarks største og mest specialiserede praksisfelt inden for pleje og behandling af for tidligt fødte børn og børn født med misdannelser og sygdom. Her mødes ofte komplekse problemstillinger om amning i afdelingernes hverdag, og der er behov for evidensbaserede instrukser til det sundhedsfaglige personale og kvalificeret vejledning til mødrene/familierne. 3

4 Formål Formålet med Videnscentret er at indsamle, systematisere og udvikle viden om amning af børn med specielle behov, og gøre denne viden tilgængelig for sundhedsfagligt personale blandt andet via Videnscentrets hjemmeside Målet er, at Videnscentret i samarbejde med Rigshospitalets neonatal- og børneafdelinger og den nedsatte ekspertgruppe udvikler praksis, så pleje, behandling og rådgivning af både personale og forældre i forbindelse med amning af børn med specielle behov bliver ensartet, evidensbaseret og af høj kvalitet. Et andet formål er at beskrive problemområderne i amning af børn med specielle behov og igangsætte relevante udviklings- og forskningsprojekter for at skabe ny viden. Målgruppen er først og fremmest det sundhedsfaglige personale på Rigshospitalets afdelinger, som har indlagte børn, der bliver ammet eller skal ammes. Dernæst er det sigtet, at andet sundhedsfagligt personale i primær og sekundær sundhedssektor skal kunne søge viden, inspiration og rådgivning om amning af børn med specielle behov via Videnscentrets hjemmeside. Etablering og placering Videnscenter for amning af børn med specielle behov blev etableret i september 2005 med ansættelse af sygeplejerske og internationalt certificeret ammekonsulent (IBCLC) Ragnhild Måstrup som projektleder. Placering på hospitalet Næsten alle børn på Neonatalafdelinger har eller får specielle behov i forbindelse med amning, derfor er Videnscentret fysisk placeret ved Neonatalklinikken. Videnscentret dækker dog alle børneafdelinger og obstetriske afdelinger på Rigshospitalet. Man kan søge om vejledning til alle børn, der har specielle behov i forhold til etablering eller vedligeholdelse af amning, f.eks.: Børn født for tidligt Børn født med misdannelser eller anden sygdom Børn som bliver syge efter amning er etableret Børn som skal opereres Børn som modtager anden behandling. Finansiering BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet har stået for fundraising til projektet, og har rejst midler fra Sundhedsministeriets kvalitetssikringspulje, Aase og Einar Danielsens Fond, SCA Hygiejne Products, Dagmar Marshallfond samt fra BørneUngeProgrammets aktiviteter. Uden denne økonomiske støtte, havde det ikke været muligt at realisere Videnscentret. 4

5 Rapporten er udarbejdet af styregruppen for Videnscenter for amning af børn med særlige behov. Styregruppen består af: o Ragnhild Måstrup, projektansvarlig sygeplejerske o Janne Weis, klinisk oversygeplejerske o Gorm Greisen, professor o Mette Andersen, oversygeplejerske o Charlotte Blix, leder af BørneUngeProgrammet Resultater Videnscentret har opnået gode resultater i forhold til ovenstående formål. Der er udarbejdet et stort antal kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecer til forældre. Videnscentret har systematisk indsamlet eksisterende viden om amning af børn med specielle behov og formidlet dette på hjemmesiden til sundhedsfaglige og forældre og har brugt denne viden til undervisning af sundhedsfagligt personalet på Rigshospitalet og resten af landet. Indsamling og formidling af eksisterende viden Alle Neonatal- og børneafdelinger i Danmark er blevet bedt om at indsende personalevejledninger og forældreinformation om amning. 12 hospitaler har valgt at være repræsenteret, og materialet kan ses på Videnscentrets hjemmeside > Praksis i Danmark. I opstartsfasen har Videnscentret været på studiebesøg på udvalgte neonatalafdelinger i Sverige og Norge samt på læbe-ganespaltecentret i Hellerup. Videnscentret har foretaget litteratursøgninger og lavet resumeer af mere end 100 engelsksprogede artikler på dansk. Resumeerne kan findes på hjemmesiden. Den nyeste viden på området ajourføres kontinuerligt, og den indsamlede viden og samarbejdet med afdelingerne har sammen med litteratursøgninger dannet baggrund for kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecer til forældre om amning af børn med specielle behov. 5

6 Kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personalet Anvendelse af modermælk Ammehjælp til børn med begrænset fysisk formåen Udmalkning af modermælk Udlån af brystpumpe Brug af ammesugerør/hjælpeb ryst Amning af det senpræmature barn Når barnet ikke vil tage brystet Nedregulering af mælkeproduktionen (for meget mælk) Nedtrapning af udmalkning ved overgang til fuld amning Amning af præmature børn. Når spædbarnet får sondemad Udvikling af praksis - produkter Kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale Informationspjecer til forældre Indsamlingen af viden har udmundet i konkrete kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecer til forældre om amning af børn med specielle behov til at guide ammevejledningen i hverdagen. I boksene til venstre er anført titlerne på de kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecerne til forældre, som er udarbejdet i projektperioden. De kan frit downloades fra hjemmesiden. Hjælp til andre forfatteres materialer En del af Videnscentrets virke blev at give andre forfattere feedback på deres produkter og materialer. På forfatternes anmodning har Videnscentret således deltaget i manuskriptgennemgang og konstruktiv kritik af følgende bøger og materialer: Joan Grønning 2006, Tvillinger (afsnit om amning og udmalkning); Jonna Jepsen 2007, Født for tidligt (afsnit om amning), Sundhedsstyrelsen 2008, Amning - en håndbog for sundhedspersonale (afsnit om amning af børn med særlige behov) Supervision/feedback på andre hospitalers kliniske retningslinier. Informationspjecer til forældre Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Amning med ammesugerør Amning når barnet ikke vil tage brystet Hvis du har for lidt mælk til dit barn Amning når dit barn skal opereres Amning når dit barn indlægges Flaskeernæring til børn. 6

7 Artikler, foredrag og posters Videnscentret er blevet præsenteret i fagbladene Sygeplejersken og Børnesygeplejersken og har siden december 2007 haft en fast rubrik i Børnesygeplejersken om amning af børn med specielle behov. Titler på foredrag og posterpræsentationer, som Videnscentret har deltaget med på internationale konferencer, ses i boksen til højre. Nationalt udviklingsarbejde, dannelse af netværk Videnscentret har etableret netværket Rigshospitalets Ammenetværk med det formål at udveksle erfaringer, udvikle, opdatere og inspirere det sundhedsfaglige personale omkring amning og formidle den nyeste forskning inden for dette, samt at koordinere aktiviteter. Netværket er for sundhedsfagligt personale på Rigshospitalets obstetriske afdelinger, neonatal- og børneafdelinger og andre afdelinger/ andet sundhedsfagligt personale med interesse for amning. Videnscentret er tovholder for Neonatalklinikkens ammegruppe og har fast dialog med Pædiatrisk Ernæringsenhed. Videnscentret har dannet internationale netværk via deltagelse på 5 konferencer samt studiebesøg på 2 svenske og 3 norske neonatalafdelinger. På konferencerne er Videnscentret og dets arbejde blevet præsenteret. Foredrag: Optimizing Breastfeeding for Infants with Limited Physical Capacity, VELB-ILCA international ammekonference, Wien okt Extremely premature infants reactions to skin-to-skin contact, Kangaroo Mother Care Workshop, Uppsala, okt Posters Establishing a Knowledge Centre for Breastfeeding Infants with Special Needs. Europaediatrics 2006, Barcelona, okt. 2006, 3. Nordiske Ammekonference, Oslo maj 2007, VELB-ILCA international ammekonference, Wien okt. 2008, Kangaroo Mother Care Conference and Workshop, Uppsala okt Breastfeeding the Premature Infant Europaediatrics 2006, Barcelona, okt Sammenhæng mellem amning og mælkemængde for præmature børn og deres mødre. 2. Nordiske Ammekonference, Oslo maj 2007 Breastfeeding Premature Infants Depend Considerably on Maternal Milk Supply VELB-ILCA international ammekonference I Wien okt Extremely premature infants reactions to skin-to-skin contact Kangaroo Mother Care Conference and Workshop I Uppsala okt Information to parents about skin-toskin contact in the NICU Kangaroo Mother Care Conference and Workshop I Uppsala okt

8 Videnscentrets hjemmeside Videnscentrets hjemmeside spiller en central rolle i formidlingen af viden, undervisning og rådgivning. Hjemmesiden har sundhedsfagligt personale som sin primære målgruppe. Den skal sikre vidensdeling mellem sundhedsfaglige på Rigshospitalet og resten af Danmark. Et af de næste projekter er at udbygge hjemmesiden med mere information til forældre, så de også får optimalt udbytte af centrets viden. På hjemmesiden findes Videnscentrets skriftlige arbejde: Danske resuméer af udenlandske artikler og undersøgelser, kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecer til forældre samt udvalgt undervisningsmateriale. Der er udarbejdet sider med svar på ofte stillede spørgsmål og tilbud om rådgivning til sundhedsfaglige medarbejdere. Videnscentrets postere og foredrag fra internationale konferencer kan ligeledes genfindes her. Litteratur Resumeerne er systematiseret i følgende emner: Udmalkning og mælkeproduktion Amning af præmature børn Hud-mod-hud kontakt Amning efter adskillelse Amning af hjertesyge børn Positive orale oplevelser og suttestimulering Ernæring Hjælpemidler 8

9 Undervisning og supervision Videnscentret har arrangeret mere end 30 undervisninger på Rigshospitalet (+ ad hoc til konferencer): På Neonatalklinikken, Børnekirurgisk afdeling, Pædiatrisk ernæringsenhed, jordemødre, jordemoder- og medicinstuderende, medikoteknikere, dokumentations-workshop og ammetemadage med obstetrisk klinik. Videnscentret har afholdt 2 store temaeftermiddage for Rigshospitalet og andre hospitaler på Sjælland, og en temaaften for neonatalsygeplejersker på Sjælland. Eksternt har Videnscentret haft 12 undervisningsdage: Bornholm føde-barsel-børne- og intensivafdelinger, Frederiksberg føde- og barselafdeling, Region Nord- og Midt neonatal-børne-barselafdelinger, Kolding neonatal- og barselafdelinger, Gentofte fødeog barselafdelinger, Sundhedsplejersker i Københavns Amt, Landskursus for Neonatalsygeplejersker 2006 og 2007, samt fast på Pædiatrisk Efteruddannelse og Obstetrisk Efteruddannelse siden Supervision Specifik vejledning Det daglige arbejde har også bestået i direkte vejledning af sundhedsfagligt personale og forældre på Rigshospitalet i Juliane Marie Centret og Hoved-Orto-Centret om amning af syge børn. Vejledningens mål har været at give de syge børn de mest optimale muligheder for amning ud fra barnets forudsætninger og familiens ønsker, samt at dygtiggøre personalet. Rådgivning via mail Centret har i den indeværende periode rådgivet sundhedsfagligt personale fra hospitaler, kommuner, institutioner og fra udlandet via mail, se diagram. Henvendelserne delte sig i 2 emner: Spørgsmål relateret til amning, og spørgsmål relateret til viden og information. Spørgsmålene drejede sig bl.a. om amning af børn med specielle behov, almene ammespørgsmål og udmalkning, samt brug af Videnscentrets materialer, litteraturforespørgelser og feedback på andres materialer. Rådgivning pr mail Region H Andre regioner Sundhedsplejersker Studerende Sundhedsstyrelsen og andre institutioner Udland Andre 9

10 Ekspertgruppe i amning af børn med specielle behov Videnscenter for amning af børn med specielle behov har nedsat en Ekspertgruppe i amning af børn med specielle behov. Ekspertgruppen er udpeget af Videnscentret, og er sammensat af sygeplejersker, der har særligt fokus på amning af børn med specielle behov og med forskellige indfaldsvinkler er eksperter i feltet, således at der i Ekspertgruppen - udover ekspertkompetencer i amning af børn med specielle behov er repræsenteret kompetencer inden for internationalt certificerede ammekonsulenter (IBCLC), udviklingstilpasset pleje (NIDCAP) og forskning. Der har i den forløbne 3- årige periode været en lille udskiftning i Ekspertgruppen. Ekspertgruppens formål er at dele viden - både evidensbaseret og erfaringsbaseret viden, give feedback på skriftligt materiale og medvirke til forskning. I slutningen af 2008 påbegyndte ekspertgruppen udformningen af Ammeundersøgelse af præmature børn på Neonatalafdelinger i Danmark I forbindelse med dette forskningsprojekt vil Ekspertgruppen blive udvidet med et mindre antal medlemmer. Ekspertgruppens medlemmer: Ragnhild Måstrup, IBCLC, neontalsygeplejerske, Videnscenter for amning af børn med specielle behov Annemi Frandsen, IBCLC, neonatalsygeplejerske, Holbæk Anne Kyhnæb, IBCLC, Sundhedsplejerske, Neonatalafdelingen Hvidovre. Karin Hallum, cand cur, afdelingssygeplejerske, Neonatalafdelingen Viborg Susanne Bojesen, MKS, neonatal- og børnesygeplejerske, Glostrup Ingrid Nilsson, MSA, IBCLC, sygeplejerske, Komitéen for Sundhedsoplysning Helle Skovgaard, neonatalsygeplejerske, Skejby Elisabeth Mølgaard, neonatalsygeplejerske, Rigshospitalet 10

11 Forskning Etableringen af Videnscentret løb som et 3-årigt projekt, hvor det 3. år var berammet til forskning. I de første år identificerede Videnscentret områder for forskningspotentiale. Forskningsprojektet Ekstremt for tidligt fødte børns reaktioner på hud-mod-hud kontakt er iværksat, da hud-mod-hud kontakt er første trin på Mælkevejen som illustrerer det for tidligt fødte barns vej til amning (se figur side 8). Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for region Hovedstaden, har været i gang siden marts 2008 og er netop afsluttet i december Resultaterne analyseres i første halvdel af 2009 og publiceres herefter. Videnscentret har i 2007 foretaget en spørgeskemaundersøgelse om CPAP og amning på danske neonatalafdelinger og afdelinger i Sverige, Norge og Finland, som forundersøgelse til et forskningsprojekt om Amning mens barnet er i CPAPbehandling (respirationsunderstøttende behandling). Fase 2 af dette projekt ønskes gennemført i Videnscentret gennemfører sammen med ekspertgruppen Ammeundersøgelse af præmature børn på neonatalafdelinger i Danmark 2009 som et multicenterstudie på alle neonatalafdelinger i Danmark, som ønsker at deltage. Videnscentret støtter og opmuntrer til anden forskning i amning af børn med specielle behov bl.a. gennem Videnscentrets ekspertgruppe. Det er visionen, at et dynamisk Videnscenter for Amning af Børn med Specielle Behov på Rigshospitalet fortsat vil danne rammen om udvikling af viden på området internt og eksternt. Forskningsemner o Hud-mod-hud kontakt o Amning og CPAP o Amning af for tidligt fødte børn 11

12 Planer for fremtiden Det er visionen, at Videnscentret efter projektets afslutning fortsat skal fungere som vidensbank lokalt og nationalt/skandinavisk, og at der anspores til yderligere forskning i amning af børn med specielle behov. Børneafdelingerne, Neonatalklinikken og føde-barselafdelingen er gået sammen om at aflønne den projektansvarlige sygeplejerske 16 timer om ugen til koordinering, undervisning/uddannelse, vejledning i specielle situationer, som ressourceperson i projekter sammen med andre, opdatering af hjemmeside, samt vedligeholdelse og udbygning af internationale netværk. Der er fortsat brug for midler udefra til den anden halvdel af stillingen, som er forbeholdt forskning, som udgør en central del af Videnscentret. Anbefalinger På baggrund af de eksisterende erfaringer med Videnscenter for amning af børn med specielle behov, anbefales følgende: At der arbejdes videre med klinisk forskning i amning af børn, som har brug for CPAP-behandling (hjælp til at trække vejret) og klinisk forskning i amning af for tidligt fødte børn i Danmark samt formidling af resultaterne til personale og forældre At der etableres nye forskningsprojekter med fokus på amning af syge børn At der samarbejdes i et nordisk forum om Amning af for tidligt fødte børn At der fortsat udarbejdes særlige personalevejledninger om amning af børn med specielle behov, bl.a. Amning af børn født med misdannelser, Amning efter adskillelse og Hudnær-pleje af neonatale børn At Videnscentrets hjemmeside udbygges med mere information til forældre At Videnscenter for amning af børn med specielle behov udvikles med henblik på fortsat indsamling af viden og formidling af eksisterende viden. 12

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Små ændringer kan forbedre udviklingen hos for tidligt fødte

Små ændringer kan forbedre udviklingen hos for tidligt fødte Pressetekst Små ændringer kan forbedre udviklingen hos for tidligt fødte Ny svensk praksis og tankegang kan forbedre udviklingen for tusinder af for tidligt fødte børn i Danmark hvert år. På Uppsala Universitets

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn

Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn E V A L U E R I N G A F P R O J E K T E T : Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn - et metodeudviklingsprojekt Evalueringen er udarbejdet af: Lisbeth Villumsen og Else

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt 1.0. INDLEDNING... 2 2.0. PROBLEMFELT... 3 3.0. PROBLEMFORMULERING...

Læs mere