Videnscenter for amning af børn med specielle behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnscenter for amning af børn med specielle behov"

Transkript

1 Videnscenter for amning af børn med specielle behov - status og perspektiver 2008 v/ projektleder Ragnhild Måstrup

2 Indhold Videnscenter for amning af børn med specielle behov... 3 Baggrund for oprettelsen... 3 Formål... 4 Etablering og placering... 4 Finansiering... 4 Resultater... 5 Indsamling og formidling af eksisterende viden... 5 Udvikling af praksis - produkter... 6 Kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale... 6 Informationspjecer til forældre... 6 Hjælp til andre forfatteres materialer... 6 Artikler, foredrag og posters... 7 Nationalt udviklingsarbejde, dannelse af netværk... 7 Videnscentrets hjemmeside 8 Undervisning og supervision... 9 Ekspertgruppe i amning af børn med specielle behov Forskning Planer for fremtiden Anbefalinger Kontakt Ragnhild Måstrup Videnscenter for amning af børn med specielle behov Rigshospitalet, afsnit 5023, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Tlf Her kan Statusrapporten også rekvireres. 2

3 Videnscenter for amning af børn med specielle behov Her beskrives det 3-årige projekt, som nu er afsluttet, og denne statusrapport afrundes med nogle anbefalinger for Videnscentrets videre arbejde. Baggrund for oprettelsen I Danmark har der i mange år været fokus på amning af raske børn via Det spædbarnsvenlige initiativ. På Rigshospitalet fødes mange syge børn, som også har et stort behov om ikke større for at blive ammet, men viden om amning og forskning i amning af syge børn har ikke været systematisk indsamlet, og har derfor ikke kunnet bruges til at udarbejde generelle vejledninger til hverken sundhedsfagligt personale eller til forældre. På Neonatalklinikken og på Hjerteafsnittet for børn på Rigshospitalet blev amning af syge børn som en særlig målgruppe sat i fokus i begyndelsen af dette årtusinde. Dette fokus viste, at der var et stort behov for at arbejde målrettet med at systematisere og udvikle viden ud fra de problemer og spørgsmål, der meldte sig i klinisk praksis. Hvad skal der f.eks. til, for at amning lykkes for et for tidligt født barn, og hvilke barrierer og problemer møder ammede børn, der skal opereres? Hvad skal personalet råde forældrene til? Ønsket om et Videnscenter for amning af børn med specielle behov opstod ud fra disse problemstillinger, og ud fra et ønske om at sikre god kvalitet i amningen af børn med specielle behov uanset hvilken afdeling på Rigshospitalet, barnet var indlagt på, og uanset hvilke specielle behov, barnet havde i forhold til amning. Rigshospitalets Neonatalklinik og BørneUngeProgram deltog i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen og søgte midler til projektet. Etablering af Videnscenter for amning af børn med specielle behov blev på baggrund af dette til som projekt på Rigshospitalet i Videnscentret er med placeringen på Rigshospitalet tilknyttet Danmarks største og mest specialiserede praksisfelt inden for pleje og behandling af for tidligt fødte børn og børn født med misdannelser og sygdom. Her mødes ofte komplekse problemstillinger om amning i afdelingernes hverdag, og der er behov for evidensbaserede instrukser til det sundhedsfaglige personale og kvalificeret vejledning til mødrene/familierne. 3

4 Formål Formålet med Videnscentret er at indsamle, systematisere og udvikle viden om amning af børn med specielle behov, og gøre denne viden tilgængelig for sundhedsfagligt personale blandt andet via Videnscentrets hjemmeside Målet er, at Videnscentret i samarbejde med Rigshospitalets neonatal- og børneafdelinger og den nedsatte ekspertgruppe udvikler praksis, så pleje, behandling og rådgivning af både personale og forældre i forbindelse med amning af børn med specielle behov bliver ensartet, evidensbaseret og af høj kvalitet. Et andet formål er at beskrive problemområderne i amning af børn med specielle behov og igangsætte relevante udviklings- og forskningsprojekter for at skabe ny viden. Målgruppen er først og fremmest det sundhedsfaglige personale på Rigshospitalets afdelinger, som har indlagte børn, der bliver ammet eller skal ammes. Dernæst er det sigtet, at andet sundhedsfagligt personale i primær og sekundær sundhedssektor skal kunne søge viden, inspiration og rådgivning om amning af børn med specielle behov via Videnscentrets hjemmeside. Etablering og placering Videnscenter for amning af børn med specielle behov blev etableret i september 2005 med ansættelse af sygeplejerske og internationalt certificeret ammekonsulent (IBCLC) Ragnhild Måstrup som projektleder. Placering på hospitalet Næsten alle børn på Neonatalafdelinger har eller får specielle behov i forbindelse med amning, derfor er Videnscentret fysisk placeret ved Neonatalklinikken. Videnscentret dækker dog alle børneafdelinger og obstetriske afdelinger på Rigshospitalet. Man kan søge om vejledning til alle børn, der har specielle behov i forhold til etablering eller vedligeholdelse af amning, f.eks.: Børn født for tidligt Børn født med misdannelser eller anden sygdom Børn som bliver syge efter amning er etableret Børn som skal opereres Børn som modtager anden behandling. Finansiering BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet har stået for fundraising til projektet, og har rejst midler fra Sundhedsministeriets kvalitetssikringspulje, Aase og Einar Danielsens Fond, SCA Hygiejne Products, Dagmar Marshallfond samt fra BørneUngeProgrammets aktiviteter. Uden denne økonomiske støtte, havde det ikke været muligt at realisere Videnscentret. 4

5 Rapporten er udarbejdet af styregruppen for Videnscenter for amning af børn med særlige behov. Styregruppen består af: o Ragnhild Måstrup, projektansvarlig sygeplejerske o Janne Weis, klinisk oversygeplejerske o Gorm Greisen, professor o Mette Andersen, oversygeplejerske o Charlotte Blix, leder af BørneUngeProgrammet Resultater Videnscentret har opnået gode resultater i forhold til ovenstående formål. Der er udarbejdet et stort antal kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecer til forældre. Videnscentret har systematisk indsamlet eksisterende viden om amning af børn med specielle behov og formidlet dette på hjemmesiden til sundhedsfaglige og forældre og har brugt denne viden til undervisning af sundhedsfagligt personalet på Rigshospitalet og resten af landet. Indsamling og formidling af eksisterende viden Alle Neonatal- og børneafdelinger i Danmark er blevet bedt om at indsende personalevejledninger og forældreinformation om amning. 12 hospitaler har valgt at være repræsenteret, og materialet kan ses på Videnscentrets hjemmeside > Praksis i Danmark. I opstartsfasen har Videnscentret været på studiebesøg på udvalgte neonatalafdelinger i Sverige og Norge samt på læbe-ganespaltecentret i Hellerup. Videnscentret har foretaget litteratursøgninger og lavet resumeer af mere end 100 engelsksprogede artikler på dansk. Resumeerne kan findes på hjemmesiden. Den nyeste viden på området ajourføres kontinuerligt, og den indsamlede viden og samarbejdet med afdelingerne har sammen med litteratursøgninger dannet baggrund for kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecer til forældre om amning af børn med specielle behov. 5

6 Kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personalet Anvendelse af modermælk Ammehjælp til børn med begrænset fysisk formåen Udmalkning af modermælk Udlån af brystpumpe Brug af ammesugerør/hjælpeb ryst Amning af det senpræmature barn Når barnet ikke vil tage brystet Nedregulering af mælkeproduktionen (for meget mælk) Nedtrapning af udmalkning ved overgang til fuld amning Amning af præmature børn. Når spædbarnet får sondemad Udvikling af praksis - produkter Kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale Informationspjecer til forældre Indsamlingen af viden har udmundet i konkrete kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecer til forældre om amning af børn med specielle behov til at guide ammevejledningen i hverdagen. I boksene til venstre er anført titlerne på de kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecerne til forældre, som er udarbejdet i projektperioden. De kan frit downloades fra hjemmesiden. Hjælp til andre forfatteres materialer En del af Videnscentrets virke blev at give andre forfattere feedback på deres produkter og materialer. På forfatternes anmodning har Videnscentret således deltaget i manuskriptgennemgang og konstruktiv kritik af følgende bøger og materialer: Joan Grønning 2006, Tvillinger (afsnit om amning og udmalkning); Jonna Jepsen 2007, Født for tidligt (afsnit om amning), Sundhedsstyrelsen 2008, Amning - en håndbog for sundhedspersonale (afsnit om amning af børn med særlige behov) Supervision/feedback på andre hospitalers kliniske retningslinier. Informationspjecer til forældre Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Amning med ammesugerør Amning når barnet ikke vil tage brystet Hvis du har for lidt mælk til dit barn Amning når dit barn skal opereres Amning når dit barn indlægges Flaskeernæring til børn. 6

7 Artikler, foredrag og posters Videnscentret er blevet præsenteret i fagbladene Sygeplejersken og Børnesygeplejersken og har siden december 2007 haft en fast rubrik i Børnesygeplejersken om amning af børn med specielle behov. Titler på foredrag og posterpræsentationer, som Videnscentret har deltaget med på internationale konferencer, ses i boksen til højre. Nationalt udviklingsarbejde, dannelse af netværk Videnscentret har etableret netværket Rigshospitalets Ammenetværk med det formål at udveksle erfaringer, udvikle, opdatere og inspirere det sundhedsfaglige personale omkring amning og formidle den nyeste forskning inden for dette, samt at koordinere aktiviteter. Netværket er for sundhedsfagligt personale på Rigshospitalets obstetriske afdelinger, neonatal- og børneafdelinger og andre afdelinger/ andet sundhedsfagligt personale med interesse for amning. Videnscentret er tovholder for Neonatalklinikkens ammegruppe og har fast dialog med Pædiatrisk Ernæringsenhed. Videnscentret har dannet internationale netværk via deltagelse på 5 konferencer samt studiebesøg på 2 svenske og 3 norske neonatalafdelinger. På konferencerne er Videnscentret og dets arbejde blevet præsenteret. Foredrag: Optimizing Breastfeeding for Infants with Limited Physical Capacity, VELB-ILCA international ammekonference, Wien okt Extremely premature infants reactions to skin-to-skin contact, Kangaroo Mother Care Workshop, Uppsala, okt Posters Establishing a Knowledge Centre for Breastfeeding Infants with Special Needs. Europaediatrics 2006, Barcelona, okt. 2006, 3. Nordiske Ammekonference, Oslo maj 2007, VELB-ILCA international ammekonference, Wien okt. 2008, Kangaroo Mother Care Conference and Workshop, Uppsala okt Breastfeeding the Premature Infant Europaediatrics 2006, Barcelona, okt Sammenhæng mellem amning og mælkemængde for præmature børn og deres mødre. 2. Nordiske Ammekonference, Oslo maj 2007 Breastfeeding Premature Infants Depend Considerably on Maternal Milk Supply VELB-ILCA international ammekonference I Wien okt Extremely premature infants reactions to skin-to-skin contact Kangaroo Mother Care Conference and Workshop I Uppsala okt Information to parents about skin-toskin contact in the NICU Kangaroo Mother Care Conference and Workshop I Uppsala okt

8 Videnscentrets hjemmeside Videnscentrets hjemmeside spiller en central rolle i formidlingen af viden, undervisning og rådgivning. Hjemmesiden har sundhedsfagligt personale som sin primære målgruppe. Den skal sikre vidensdeling mellem sundhedsfaglige på Rigshospitalet og resten af Danmark. Et af de næste projekter er at udbygge hjemmesiden med mere information til forældre, så de også får optimalt udbytte af centrets viden. På hjemmesiden findes Videnscentrets skriftlige arbejde: Danske resuméer af udenlandske artikler og undersøgelser, kliniske retningslinier til sundhedsfagligt personale og informationspjecer til forældre samt udvalgt undervisningsmateriale. Der er udarbejdet sider med svar på ofte stillede spørgsmål og tilbud om rådgivning til sundhedsfaglige medarbejdere. Videnscentrets postere og foredrag fra internationale konferencer kan ligeledes genfindes her. Litteratur Resumeerne er systematiseret i følgende emner: Udmalkning og mælkeproduktion Amning af præmature børn Hud-mod-hud kontakt Amning efter adskillelse Amning af hjertesyge børn Positive orale oplevelser og suttestimulering Ernæring Hjælpemidler 8

9 Undervisning og supervision Videnscentret har arrangeret mere end 30 undervisninger på Rigshospitalet (+ ad hoc til konferencer): På Neonatalklinikken, Børnekirurgisk afdeling, Pædiatrisk ernæringsenhed, jordemødre, jordemoder- og medicinstuderende, medikoteknikere, dokumentations-workshop og ammetemadage med obstetrisk klinik. Videnscentret har afholdt 2 store temaeftermiddage for Rigshospitalet og andre hospitaler på Sjælland, og en temaaften for neonatalsygeplejersker på Sjælland. Eksternt har Videnscentret haft 12 undervisningsdage: Bornholm føde-barsel-børne- og intensivafdelinger, Frederiksberg føde- og barselafdeling, Region Nord- og Midt neonatal-børne-barselafdelinger, Kolding neonatal- og barselafdelinger, Gentofte fødeog barselafdelinger, Sundhedsplejersker i Københavns Amt, Landskursus for Neonatalsygeplejersker 2006 og 2007, samt fast på Pædiatrisk Efteruddannelse og Obstetrisk Efteruddannelse siden Supervision Specifik vejledning Det daglige arbejde har også bestået i direkte vejledning af sundhedsfagligt personale og forældre på Rigshospitalet i Juliane Marie Centret og Hoved-Orto-Centret om amning af syge børn. Vejledningens mål har været at give de syge børn de mest optimale muligheder for amning ud fra barnets forudsætninger og familiens ønsker, samt at dygtiggøre personalet. Rådgivning via mail Centret har i den indeværende periode rådgivet sundhedsfagligt personale fra hospitaler, kommuner, institutioner og fra udlandet via mail, se diagram. Henvendelserne delte sig i 2 emner: Spørgsmål relateret til amning, og spørgsmål relateret til viden og information. Spørgsmålene drejede sig bl.a. om amning af børn med specielle behov, almene ammespørgsmål og udmalkning, samt brug af Videnscentrets materialer, litteraturforespørgelser og feedback på andres materialer. Rådgivning pr mail Region H Andre regioner Sundhedsplejersker Studerende Sundhedsstyrelsen og andre institutioner Udland Andre 9

10 Ekspertgruppe i amning af børn med specielle behov Videnscenter for amning af børn med specielle behov har nedsat en Ekspertgruppe i amning af børn med specielle behov. Ekspertgruppen er udpeget af Videnscentret, og er sammensat af sygeplejersker, der har særligt fokus på amning af børn med specielle behov og med forskellige indfaldsvinkler er eksperter i feltet, således at der i Ekspertgruppen - udover ekspertkompetencer i amning af børn med specielle behov er repræsenteret kompetencer inden for internationalt certificerede ammekonsulenter (IBCLC), udviklingstilpasset pleje (NIDCAP) og forskning. Der har i den forløbne 3- årige periode været en lille udskiftning i Ekspertgruppen. Ekspertgruppens formål er at dele viden - både evidensbaseret og erfaringsbaseret viden, give feedback på skriftligt materiale og medvirke til forskning. I slutningen af 2008 påbegyndte ekspertgruppen udformningen af Ammeundersøgelse af præmature børn på Neonatalafdelinger i Danmark I forbindelse med dette forskningsprojekt vil Ekspertgruppen blive udvidet med et mindre antal medlemmer. Ekspertgruppens medlemmer: Ragnhild Måstrup, IBCLC, neontalsygeplejerske, Videnscenter for amning af børn med specielle behov Annemi Frandsen, IBCLC, neonatalsygeplejerske, Holbæk Anne Kyhnæb, IBCLC, Sundhedsplejerske, Neonatalafdelingen Hvidovre. Karin Hallum, cand cur, afdelingssygeplejerske, Neonatalafdelingen Viborg Susanne Bojesen, MKS, neonatal- og børnesygeplejerske, Glostrup Ingrid Nilsson, MSA, IBCLC, sygeplejerske, Komitéen for Sundhedsoplysning Helle Skovgaard, neonatalsygeplejerske, Skejby Elisabeth Mølgaard, neonatalsygeplejerske, Rigshospitalet 10

11 Forskning Etableringen af Videnscentret løb som et 3-årigt projekt, hvor det 3. år var berammet til forskning. I de første år identificerede Videnscentret områder for forskningspotentiale. Forskningsprojektet Ekstremt for tidligt fødte børns reaktioner på hud-mod-hud kontakt er iværksat, da hud-mod-hud kontakt er første trin på Mælkevejen som illustrerer det for tidligt fødte barns vej til amning (se figur side 8). Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for region Hovedstaden, har været i gang siden marts 2008 og er netop afsluttet i december Resultaterne analyseres i første halvdel af 2009 og publiceres herefter. Videnscentret har i 2007 foretaget en spørgeskemaundersøgelse om CPAP og amning på danske neonatalafdelinger og afdelinger i Sverige, Norge og Finland, som forundersøgelse til et forskningsprojekt om Amning mens barnet er i CPAPbehandling (respirationsunderstøttende behandling). Fase 2 af dette projekt ønskes gennemført i Videnscentret gennemfører sammen med ekspertgruppen Ammeundersøgelse af præmature børn på neonatalafdelinger i Danmark 2009 som et multicenterstudie på alle neonatalafdelinger i Danmark, som ønsker at deltage. Videnscentret støtter og opmuntrer til anden forskning i amning af børn med specielle behov bl.a. gennem Videnscentrets ekspertgruppe. Det er visionen, at et dynamisk Videnscenter for Amning af Børn med Specielle Behov på Rigshospitalet fortsat vil danne rammen om udvikling af viden på området internt og eksternt. Forskningsemner o Hud-mod-hud kontakt o Amning og CPAP o Amning af for tidligt fødte børn 11

12 Planer for fremtiden Det er visionen, at Videnscentret efter projektets afslutning fortsat skal fungere som vidensbank lokalt og nationalt/skandinavisk, og at der anspores til yderligere forskning i amning af børn med specielle behov. Børneafdelingerne, Neonatalklinikken og føde-barselafdelingen er gået sammen om at aflønne den projektansvarlige sygeplejerske 16 timer om ugen til koordinering, undervisning/uddannelse, vejledning i specielle situationer, som ressourceperson i projekter sammen med andre, opdatering af hjemmeside, samt vedligeholdelse og udbygning af internationale netværk. Der er fortsat brug for midler udefra til den anden halvdel af stillingen, som er forbeholdt forskning, som udgør en central del af Videnscentret. Anbefalinger På baggrund af de eksisterende erfaringer med Videnscenter for amning af børn med specielle behov, anbefales følgende: At der arbejdes videre med klinisk forskning i amning af børn, som har brug for CPAP-behandling (hjælp til at trække vejret) og klinisk forskning i amning af for tidligt fødte børn i Danmark samt formidling af resultaterne til personale og forældre At der etableres nye forskningsprojekter med fokus på amning af syge børn At der samarbejdes i et nordisk forum om Amning af for tidligt fødte børn At der fortsat udarbejdes særlige personalevejledninger om amning af børn med specielle behov, bl.a. Amning af børn født med misdannelser, Amning efter adskillelse og Hudnær-pleje af neonatale børn At Videnscentrets hjemmeside udbygges med mere information til forældre At Videnscenter for amning af børn med specielle behov udvikles med henblik på fortsat indsamling af viden og formidling af eksisterende viden. 12

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Flaskeernæring til børn Information til forældre Juliane Marie Centret Rigshospitalet At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre er det en nødvendighed,

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Forord Ammepolitikken som gælder for Regionshospitalet Randers er resultatet af et samarbejde mellem Fødegangen

Læs mere

Tidlig fødsel tidlig kontakt. Til forældre, der føder før tiden

Tidlig fødsel tidlig kontakt. Til forældre, der føder før tiden Tidlig fødsel tidlig kontakt Til forældre, der føder før tiden Barnet bliver roligt, når du holder om det. Hvert 15. barn fødes for tidligt. Det er naturligt både at føle glæde og angst, vrede og afmagt,

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Amning når barnet har svært ved at lave vakuum

Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Egne noter: Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Videnscenter for amning af børn med specielle behov Neonatal- og børnafdelingerne samt føde- og barselsafdelingerne Juliane Marie Centret Rigshospitalet

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED)

MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED) Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker afholder LANDSKURSUS den 6. og 7 april 2011. MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED) SIDE 2 Landskursus 2011 Onsdag den 6. april og torsdag

Læs mere

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET ET UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE 2014-2017 BAGGRUND OG FORMÅL Dette projekt er et forsknings-

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 13 Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Arbejdsgruppe Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Hud-mod-hud-kontakt mellem for tidligt fødte børn og deres forældre Godkendt klinisk retningslinje

Hud-mod-hud-kontakt mellem for tidligt fødte børn og deres forældre Godkendt klinisk retningslinje Hud-mod-hud-kontakt mellem for tidligt fødte børn og deres forældre Godkendt klinisk retningslinje Anne Vinther og Ragnhild Måstrup Neonatalklinikken, Rigshospitalet Aanne Vinther og Ragnhild Måstrup,

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

DanPedMed. Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien

DanPedMed. Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien Fredag d.3.marts 2017 kl 12-16 DanPedMed Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien Historik 2014: DPS og DSKF initiativ

Læs mere

Familie-integreret pleje og behandling

Familie-integreret pleje og behandling Familie-integreret pleje og behandling Landskursus for neonatalsygeplejersker Kerteminde, 11. 12. maj 2016 v. Janne Weis ph.d., klinisk forsker og sygeplejespecialist Familiecentreret omsorg Familiecentreret

Læs mere

Amning. af det for tidligt fødte barn. Regionshospitalet Randers Neonatalafsnittet

Amning. af det for tidligt fødte barn. Regionshospitalet Randers Neonatalafsnittet Amning af det for tidligt fødte barn Regionshospitalet Randers Neonatalafsnittet Amning af det for tidligt fødte barn Når man har født sit barn for tidligt, er mange i tvivl om, hvordan og hvornår man

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Infektionsforebyggelse

Infektionsforebyggelse Infektionsforebyggelse - 2 årligt udviklingsprojekt fra 1. januar 2008 31.12. 2009 et samarbejde mellem, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs Kommuner og /Grenaa (RRA/RG) Arbejdsgruppen 8. januar 2008 1 Baggrund

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark

Ammepolitik i Region Syddanmark Ammepolitik i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk August 2012 Region Syddanmark og de 22 kommuner Ammepolitik for Region Syddanmark Denne ammepolitik er udarbejdet af en tværfaglig og tværsektoriel

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Ammeplan for børn født før uge 34

Ammeplan for børn født før uge 34 Patientinformation Ammeplan for børn født før uge 34 Børneafdeling H6 Kære Tillykke med dit barn/børn. Du har født for tidligt, men det betyder ikke at du ikke kan komme til at amme dit barn. At få amningen

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense

Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense Referat v. Tenna Salmonsen, A6 Skejby Sygehus. Dialog og samarbejde mellem forældre og neonatalsygeplejersken v. Janne Weis, Neonatal afd,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden eller til en fredelig

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl.

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. STANDARD FOR MODTAGELSE Akut modtagelse af børn i Neonatalklinikken Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. Målgruppe Alle børn der indlægges

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING Kvalitetsmål Børn indlagt på Neonatalklinikken får den til enhver tid bedst mulige forebyggelse og behandling af deres smerteoplevelser gennem kontinuerlig observation, registrering

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

om præmature og andre sarte børn

om præmature og andre sarte børn efterår 2010 foredragskatalog om præmature og andre sarte børn foredragsholdere anne-marie aaen (psykolog & forfatter) anne olin (klinisk diætisk) hannah harboe (børnefysioterapeut) patricia egge (talehørepædagog)

Læs mere

Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 (se vedhæftede kort)

Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 (se vedhæftede kort) D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 (se vedhæftede kort) Møde nr. 7 Medlemmer:

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

ENHEDEN FOR MEDFØDTE HJERTESYGDOMME. For patienter med medfødt hjertesygdom gennem hele livet

ENHEDEN FOR MEDFØDTE HJERTESYGDOMME. For patienter med medfødt hjertesygdom gennem hele livet ENHEDEN FOR MEDFØDTE HJERTESYGDOMME For patienter med medfødt hjertesygdom gennem hele livet 2 MEDFØDT HJERTESYGDOM gennem hele livet I Danmark fødes årligt ca. 500 børn med en hjertesygdom. For mange

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 Indledning: Med udgangspunkt i kursuspolitikken og tilstrækkelige ressourcer ønsker vi at stimulere det værdifulde udviklingsarbejde,

Læs mere

Aktuelle journal clubs pr

Aktuelle journal clubs pr Aktuelle journal clubs pr. 17.01.13 Journal club, Fertilitetsklinikken Etableret hvornår December 2012 Bioanalytiker Helle Bendtsen Hver 6-8 uge kl. 14:00-15:30 Hvor mange deltagere og er det de samme

Læs mere

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Pædiatrisk Afdeling Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Forældreinformation www.koldingsygehus.dk Neonatalafdelingen, P3 Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Tlf.nr.: P31 7636

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Ammekursus 2012/13, modul 1 Mette Aaskov

Ammekursus 2012/13, modul 1 Mette Aaskov Hyppighed og varighed af amningen Ammekursus 2012/13, modul 1 Mette Aaskov www.kompetencecenterforamning.dk Historisk og kulturelt Kung San folket (Kalahari ørkenen, Botzwana) ammer 4 gange i timen. I

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer

Nationale kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Arbejdet i Dansk Selskab for Pediatrisk Fysioterapi Derek Curtis PT Msc Phd Adjunkt Bestyrelsesmedlem DSPF Faglig ansvarlig Nationale Kliniske Retningslinjer Nationale

Læs mere

NoSB kongres - Nordisk kongres for børnesygeplejersker. Stockholm 4.-5. september 2014 Lyssna til Barnen

NoSB kongres - Nordisk kongres for børnesygeplejersker. Stockholm 4.-5. september 2014 Lyssna til Barnen NoSB kongres - Nordisk kongres for børnesygeplejersker Stockholm 4.-5. september 2014 Lyssna til Barnen Highlights fra kongressen Kangaroo Mother Care (KMC) Barnet i sundhedsplejen Børn i risikozonen Postere

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Standardisering af patientdata. Onsdag den 8. juni 2005

Standardisering af patientdata. Onsdag den 8. juni 2005 Standardisering af patientdata Onsdag den 8. juni 2005 ElektRA Den Elektroniske patientjournal i Ringkjøbing Amt G-EPJ baseret (version 1.8) 4. oktober 2004 Gynækologisk Afdeling 15. november 2004 Obstetrisk

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM POLIOFORENINGEN PolioForeningen har som formål at forbedre livsvilkårene for de 5.000 danskere, der har alvorlige følger efter polio, således at disse

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende

Læs mere

FAGLIGE EKSPERTGRUPPER

FAGLIGE EKSPERTGRUPPER Bilag 5e Kommissorium for faglige ekspertgrupper FAGLIGE EKSPERTGRUPPER til KAI Forvaltning KOMMISSORIUM 1. april 2016 Udarbejdet af KAI-Forvaltningsteam version 2 1. Formål Championgruppen nedsætter relevante

Læs mere

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1 Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange Arbejdsgange

Læs mere

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017 Implementeringsplan - En vigtig brik Rikke Bagge Skou, Cand.scient.san.publ. Godkendt i december 2014 Forord I november 2014 påbegyndte arbejdet med at

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Amning af sent præmature børn

Amning af sent præmature børn Amning af sent præmature børn Ammekursus november/december 2012 Ingrid Nilsson, sygeplejerske, MSA, IBCLC Definition Sent præmature: Børn født mellem 34 0 og 36 6 Kilde: National Institute of Child Health

Læs mere

Små ændringer kan forbedre udviklingen hos for tidligt fødte

Små ændringer kan forbedre udviklingen hos for tidligt fødte Pressetekst Små ændringer kan forbedre udviklingen hos for tidligt fødte Ny svensk praksis og tankegang kan forbedre udviklingen for tusinder af for tidligt fødte børn i Danmark hvert år. På Uppsala Universitets

Læs mere