om præmature og andre sarte børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om præmature og andre sarte børn"

Transkript

1 efterår 2010 foredragskatalog om præmature og andre sarte børn foredragsholdere anne-marie aaen (psykolog & forfatter) anne olin (klinisk diætisk) hannah harboe (børnefysioterapeut) patricia egge (talehørepædagog) Inger Juel Andersen (talehørepædagog) charlotte iversholt bashary (psykoterapeut & pædagog) gunna egelund hesselbjerg (psykoterapeut) mia aaquist johansen (pædagog & ba i psykologi)

2 Indledning I løbet af foråret 2010 har Præmatures, med stor succes, afholdt kurser for fagpersoner i de særlige emner der berører de børn der er født for tidligt, deres vilkår og deres trivsel. På baggrund af interessen for uddybende information om specifikke emner har vi valgt at arrangere en række foredrag med eksperter indenfor de forskellige fagområder, der er de mest aktuelle ved følger af præmaturiteten, men som også er relevante for andre sarte børn. Alle faggrupper, forældre og pårørende kan have stor gavn af disse foredrag, der både afholdes af mennesker med personlig erfaring med præmaturitet og af fagpersoner der gennem deres professionelle virke, har opbygget et stort kendskab til de mest relevante emner. Vi glæder os til at kunne bidrage til mere fokus på fagligheden omkring de enkelte emner, samt forebyggelse og afhjælpning. Vi håber at du finder foredragene spændende og har lyst til at deltage i et eller flere. Bemærk venligst tilmeldingsfristerne på de enkelte foredrag. De bedste hilsner Landsforeningen Præmatures Landsforeningen Præmatures Fredensgade 9A, st København N

3 Sprogudvikling og sprogstimulering V/Patricia Egge & Inger Juel Andersen (Børnekliniken) Foredraget tager udgangspunkt i barnets normale sproglige udvikling, med fokus på sproget som et gensidigt kommunikationsmiddel. Der vil blive gennemgået; sprogets elementer, sårbarhedsmodeller og bekymringspunkter. Der vil primært fokuseres på: Det tidlige samspil og barnets forudsætninger for kommunikation Ualmindelig sprogudvikling Hvor går man hen med sin bekymring Den nødvendige pædagogiske indsats Om foredragsholderne Patricia og Inger er begge uddannede talehørepædagoger og kommer fra Børnekliniken i København, som er en undersøgelses-, rådgivnings-og vejledningsinstitution, som dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland. Børnekliniken forvaltes administrativt af Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. 21. september Præmatures, Fredensgade 9A, København N Patricia Egge & Inger Juel Andersen fra Børneklinikken Pædagoger i vuggestuer og børnehaver, samt dagplejepædagoger i såvel den almene som i basisdagplejen tlf sidste tilmeldingsfrist d. 7. september

4 Efterfødselsreaktioner V/Gunna Egelund Hesselbjerg & Charlotte Iversholt Bashary Mellem hver tredje og hver fjerde nybagte mor og hver ottende far, får en efterfødselsreaktion. Emnet er stadig tabubelagt, og det viser sig blandt andet ved, at mange familier lukker sig inde og forsøger at klare problemerne selv. Desværre er det sådan, at reaktionerne kan vare alt for lang tid, hvis de ikke bliver behandlet. Foredraget tager udgangspunkt i bogen Et hav af følelser som foredragsholderne har skrevet. I bogen får du svar på: Hvad er en tudetur, hvad er symptomerne på forskellige efterfødselsreaktioner, hvad er en psykose, hvem kan få det, hvad skyldes det, og hvordan hjælper psykoterapi dig til at komme igennem det. Om foredragsholderne Gunna Egelund Hesselbjerg og Charlotte Iversholt Bashary har begge den 4-årige psykoterapeutuddannelse fra GAIA-Instituttet med speciale i efterfødselsreaktioner. Derudover er Gunna ergoterapeut og Charlotte er pædagog. De har sammen med Kirsten Lindved skrevet bogen Et hav af følelser, som er udgivet på GAIA s forlag. Bogen kan også bestilles via Landsforeningen Præmatures s hjemmeside. 28. september Bogen Et hav af følelser, er inkl. i foredragsprisen Tidsrum: kl Præmatures, Fredensgade 9A, København N Gunna Egelund Hesselbjerg & Charlotte Iversholt Bashary Forældre, pårørende, sundhedsplejersker, psykologer, pædagoger og andre med interesse i efterfødselsreaktioner tlf sidste tilmeldingsfrist d. 14. september. Bemærk: Bogen Et hav af følelser er inkluderet i foredragsprisen og udleveres ved foredraget

5 Spisevanskeligheder og overgangskost V/Anne Bille Olin Når man har et præmaturt barn, er der fra starten fokus på ml. og vægt. En ekstrem fokus på netop det, der får ens barn til at vokse, er normalt for forældre til præmature børn. For mange fylder udfordringen vedr. spisning, ernæring og vægtforøgelse rigtig meget i barnets første år og i mange tilfælde i længere tid. Foredraget vil komme ind på hvilken ernæring de præmature får på Hvidovre Hospital, og hvordan maden beriges her og efter udskrivelse. Derudover vil foredraget komme ind på, hvornår og i hvilken form overgangskost introduceres, samt hvilke udfordringer der kan være i forbindelse med overgangskost og hvornår spisningen forventes at være normaliseret/alderssvarende. Hvordan ernæringen tilpasses den enkelte, samt i hvor høj grad industrifremstillet grød og ernæringsprodukter anvendes. Der vil være mulighed for smagsprøver og sammen løses små hverdagsopgaver, som der kan være i forbindelse med spisningen for et præmaturt barn. Om foredragsholderen Anne Bille Olin er uddannet klinisk diætist ved Århus universitet og arbejder til daglig som ledende diætist på Hvidovre hospitals børneafdeling og neonatalafdeling og er derudover medindehaver af virksomheden Appetit på Livet (www.appetitpaalivet.dk). 5. oktober Præmatures, Fredensgade 9A, København N Anne Bille Olin Sundhedsplejersker, pædagoger, kliniske diætister tlf sidste tilmeldingsfrist d. 1. september

6 Motorik og sanseintegration (0-2 år) V/Hannah Harboe Det præmature spædbarn er sart og har efter tiden på hospitalet behov for at blive stimuleret for at udvikle sig, uden at det sker på bekostning af barnets evne til at kunne rumme indtryk og bevægelse. Dette foredrag vil bl.a. omhandle: Hvordan stimuleres det præmature spædbarn Hvordan gør man det uden at overstimulere barnet og hvor mange aktiviteter kan barnet rumme? Hvilke øvelser er gode for barnet? Og hvordan kan man se at barnet ikke bør stimuleres mere? Om foredragsholderen Hannah er stifter og indehaver af børnefyssen. Hun er autoriseret fysioterapeut, uddannet i 1987 og har mangeårig erfaring i behandling af børn. Hun arbejder også med vejledning og supervision af lærere, fysioterapeuter og pædagoger i institutioner og i folkeskolen Hannah har tidligere været ansat på Bispebjerg børnepsykiatriske afdeling og i diverse institutioner i Københavns kommune. 26. oktober Præmatures, Fredensgade 9A, København N Hannah Harboe Sundhedsplejersker, pædagoger i vuggestuer, samt dagpleje pædagoger i såvel den almene som i basisdagplejen tlf sidste tilmeldingsfrist d. 20. september

7 Motorik og sanseintegration (2-5 år) V/Hannah Harboe Motorisk læring er barnet første læring og god kontakt til kroppen er vigtig for barnets velvære og evne til at udvikle sig. Dette foredrag handler om hvordan man gennem den motoriske læring kan styrke barnets generelle evner og mindske præmature senfølger. Foredraget vil bl.a. komme ind på: Hvordan får man motorik ind i hverdagen? Hvordan planlægges træningen så den bliver gavnlig og motiverende for barnet? Om foredragsholderen Hannah er stifter og indehaver af børnefyssen. Hun er autoriseret fysioterapeut, uddannet i 1987 og har mangeårig erfaring i behandling af børn. Hun arbejder også med vejledning og supervision af lærere, fysioterapeuter og pædagoger i institutioner og i folkeskolen Hannah har tidligere været ansat på Bispebjerg børnepsykiatriske afdeling og i diverse institutioner i Københavns kommune. 27. oktober Præmatures, Fredensgade 9A, København N Hannah Harboe Sundhedsplejersker, pædagoger i vuggestuer og børnehaver, samt dagplejepædagoger i såvel den almene som i basisdagplejen tlf sidste tilmeldingsfrist d. 21. september

8 At blive forældre til et præmaturt barn V/Anne-Marie Aaen Anne-Marie Aaen blev for seks år siden mor til Thorbjørn, født i uge 26, med en fødselsvægt på 751 gram. Thorbjørn startede sit liv med otte ugers ophold på intensivafdelingen, herunder fem uger i respirator. I dag er han en fræk og frisk seksårig dreng, der netop er startet i skole. Anne-Marie, som er psykolog, har skrevet bogen Tretten firkløvere, om Thorbjørns forløb. Udgangspunktet for foredraget er Anne-Maries egne erfaringer og refleksioner som psykolog. Vi kommer rundt om emner som: Hvordan er det at være forælder til et for tidligt født barn, som er indlagt? Man skal tilpasse sig en virkelighed, som er meget forskellig fra det man var forberedt på hvad har man brug for fra personalet på sygehuset, og fra de pårørende? Hvad sker der med forholdet til det sociale støttenetværk af venner og familie? Hvad med de ældre søskende? Kan professionelle hjælpe forældrene og familien? Hvordan bliver man mødt på sygehuset medinddragelse af forældrene og brug / udvikling af deres kompetencer. Dygtiggørelse eller umyndiggørelse? Hvilke informationer har man brug for fra professionelle, og hvordan informerer man? Hvordan bærer man sig som forælder ad med at tage stilling til barnets behandling, og senere trivsel og behov hjemme? Præmaturitet stopper ikke ved udskrivelsen om at have et barn, som er anderledes i årene fremover, og om selv at være blevet anderledes som menneske gennem de oplevelser, man har haft. 10. november Bogen Tretten firkløvere, er inkl. i foredragsprisen Præmatures, Fredensgade 9A, København N Anne-Marie Aaen Forældre, pårørende, sundhedsplejersker, pædagoger, sygeplejersker, psykologer, psykoterapeuter m.fl. tlf sidste tilmeldingsfrist d. 27. oktober. Bemærk: Bogen Tretten firkløvere er inkluderet i foredragsprisen og udleveres ved foredraget

9 Præmature børn i institutioner V/Mia Aaquist Johansen Hvert år fødes ca børn for tidligt. Det svarer til ca. 8 % af en børneårgang. Der er derfor stor sandsynlighed for at institutionerne vil komme i kontakt med mange præmature børn. Denne kontakt kræver viden om de særlige behov, som en del præmature børn har. Med indsigt og forståelse, kan man tolke de signaler man oplever - og handle på dem. Viden gør det muligt at tage hånd om det præmature barn, støtte det og forebygge eventuelle senfølger. Foredraget vil bidrage til en forståelse af det præmature barns start på livet og en viden om de følger synlige og mere usynlige, der kan opstå hos et for tidligt født barn. Fokus vil være på det pædagogiske arbejde og følgende spørgsmål vil bl.a. blive diskuteret. Hvilke pædagogiske tiltag kan støtte op om barnet? Hvordan sikres en tryg og god indkøring eller skiftet mellem vuggestue og børnehave? Hvilke signaler er det vigtigt at være opmærksomme på? Hvordan forebygges konsekvenser af følger og mulige senfølger? Og hvad er vigtigt i forhold til forældresamarbejdet? Om foredragsholderen Mia er selv født i 32. uge og har en lillebror, som blev født i 28. uge. Hun er uddannet pædagog, BA i psykologi og er i gang med en 4-årig psykoterapeutuddannelse. Hun har selv erfaring fra daginstitutionslivet og har derudover bl.a. arbejdet med unge med ADHD. 17. november Præmatures, Fredensgade 9A, København N Mia Aaquist Johansen Pædagoger i vuggestuer og børnehaver, samt dagplejepædagoger, i såvel den almene, som i basisdagplejen tlf sidste tilmeldingsfrist d. 1. november

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

RÆMATURITET. Fagbladet. TEMA: Overgang til skole. I Greve kommer børnene til Afrika. Valg af pædagogik

RÆMATURITET. Fagbladet. TEMA: Overgang til skole. I Greve kommer børnene til Afrika. Valg af pædagogik Fagbladet RÆMATURITET TEMA: Overgang til skole 1. udgave nr. 6 2011 I Greve kommer børnene til Afrika Er man stadig for tidligt født - selvom man er voksen? Valg af pædagogik Børnehavebørns medbestemmelse

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e

Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e Kursuskatalog 2014 C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e Kære plejefamilie Det er med stor fornøjelse, at kursusafdelingen i Center for Familiepleje hermed præsenterer

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Dybkær Specialskole er en skole for elever med generelle lærings- og udviklingsvanskeligheder.

Dybkær Specialskole er en skole for elever med generelle lærings- og udviklingsvanskeligheder. en skole, der gør en forskel Det er ikke nok at tage et kæmpeskridt. Det er de mange små skridt, der gør forskellen. Peter A. Cohen Dybkær Specialskole er en skole for elever med generelle lærings- og

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere