Formandsberetning 2013/2014 Nordvestjysk Golfklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning 2013/2014 Nordvestjysk Golfklub"

Transkript

1 Formandsberetning 2013/2014 Nordvestjysk Golfklub Indledning. Først vil jeg beskrive nogle ydre forhold, som vi ingen indflydelse har på, men som har betydning for drift af vores klub. Generel interesse for golfmedlemskab. Vi må erkende, at stagnationen for golfmedlemskab har bidt sig fast. DGU medlemstal for aktive er faldet fra i 2013 til i år. I år 2000 var tallet og i Greenfee er købers marked. Nu skal en medlemsejet golfklub jo ikke sidestilles med en kommerciel virksomhed, men ud fra et markedsperspektiv er der for mange golfbaner. Specielt nye baner med lavt medlemstal, men også større baner, der har investeret i dyre klubhuse og baneudvidelser, er gået lidt i panik for at tiltrække greenfee gæster. Opfindsomheden er stor, men resultatet er, at klubberne mister indtægter og medlemmerne stryger gevindsten. Sponsor/finanskrise. Det er generelt sværere for sportsklubber at finde sponsorer. Dels fordi der simpelthen er færre firmaer og de der er, ofte ikke længere er personligt ejet og dels fordi mange virksomheder har været tvunget til at skære i deres omkostninger. Efter således at være trængt på de 3 væsentlige indtægtskilder er det meget glædeligt, at komme med et resultat, der er bedre end det budgetterede. Medlemstal. Vi har fået 51 nye medlemmer i år, og hjertelig velkommen til jer. Det samlede antal aktive medlemmer er 855, hvilket er en tilbagegang på 29. Når regnskabet viser øgede kontingentindtægter, skyldes dette de vedtagne forhøjelser sidste år, samt at en del af de udmeldte er juniorer og fleksmedlemmer. Green fee. Vi valgte sidste år at hæve satserne til kr. 400 ud fra den betragtning, at vi måtte imødekomme de førnævnte markedskræfter og ikke ville kunne komme rabatter til livs. Nogle klubber har forsøgt at køre med en fast lav pris og så ikke give nogen form for rabat. Det har vist sig ikke at holde vand. Vi er med i 2 ERFA grupper, og herfra ved vi, at klubber i vores region har en gennemsnitlig betaling pr. gæst, der ligger mellem kr. 118 og 156 mens vores er kr Summa summarum har vi som den eneste klub i området øget vores indtægt i år. (30.000)

2 Begynderudvalget. Som nævnt i indledningen er der 53 nybegyndere i 2014, som har gennemgået og bestået golfkørekortet og 51 af disse har efterfølgende meldt sig ind i klubben. Vi er meget tilfredse med, at næsten alle melder sig ind i klubben, og giver i den forbindelse gerne en anerkendelse til vore pro, Mads. Held i uheld i foråret med meget regn gjorde, at vi ikke kunne benytte Klitmøller banen, og dette har medført, at spillere sammen med guider kommer på den store bane lige fra starten af uddannelsen. Det gør, at de føler sig meget bedre tilpas på banen og i klubben, når de bliver givet fri på 18 huls banen. Der har været planlagt turneringer om søndag eftermiddag hen over sæsonen. Vi har kun gennemført de 4, hvilket gør vi må finde et andet tidspunkt, at afvikle disse begynderturneringer i Ungdomsafdelingen. Der er kommet en del nye helt unge juniorer på 6-9 år i Juniorerne har deltaget i begynder- og kredsturneringer med mange gode resultater. NVG vandt årets sommerlejr turnering flot gået. I holdturneringen har vi i år deltaget i U 22. I JDT har 9 forskellige spillere deltaget med meget fine resultater I U 16 blev Morten Westergaard nr 8. Han har derfor deltaget i Supercup på Sjælland i efterårsferien, hvor det distriktshold han repræsenterede blev nr. 3. Turneringsudvalget konstaterer, at en lang sæson er vel overstået. Det var år 1 med det nye modul på godt og ondt. Vi takker for den udviste forståelse for de problemer som systemet har givet. Vi forventer også, at vi i næste sæson vil få større glæde og færre ærgrelser af systemet. Turneringerne har gennem året været velbesøgte og det samlede antal er næsten det samme som sidste år. Men vi kan sagtens være flere. En stor tak til hele turneringsudvalget og de forskellige ekstra personer, som har hjulpet med afviklingen af turneringerne. Vi har haft den fornøjelse at arrangere mesterskab for sygeplejersker i Region Nordjylland. Det forløb rigtig godt og vi fik stor anerkendelse for arrangementet. Klubmesterskaberne havde deltagelse af ikke færre end 90 deltagere (54 i det traditionelle slagspil og hulspilmesterskab, mens 36 deltog i stablefordafdelingen) Klubmestrene i slagspil 2014 er: Damer Jette Pedersen Damer veteran Grethe Thomsen Herrer junior Christian Næsgaard Herrer Henning Bladtkramer Herrer senior Michael Bager Herrer veteran Erik Larsen Hulspil Damer Karen Nielsen - Herrer Flemming Jørgensen

3 Sportslige resultater. Vi må ikke glemme, at vi er en sportsklub og mange medlemmer har repræsenteret klubben i forskellige turneringer. Vi har 3 hold som spiller i DGU turneringer. Vores herrer spiller i kvalifikationsrækken og vandt deres pulje. Derved kom de i oprykningsspil, som desværre ikke resulterede i oprykning. Vore damer spiller i 3. division og har haft en god sæson med en flot 2. plads. Endelig har vi et mikset seniorhold som spiller i 2. division. En del rutinerede spillere har meldt fra og resultatet blev en 4. plads og en tur ned i 3. division. Regionsgolf er fortsat utroligt populært i vores klub og vi har igen haft 8 hold med. Traditionen tro klarer vi os rigtig godt i det indledende gruppespil, som typisk er mod naboklubber, der mange gange er skræmt fra vid og sans inden de møder op. Samtlige hold blev nr. 1 eller 2. Bedst gik det for C-holdet som nående helt frem til finalen. Her blev de nr. 2. Klubben har været vært ved SGN-mesterskabet, som vi genvandt. Systemet med, at den vindende klub skal arrangere næste års mesterskab gælder ikke, hvis den samme klub vinder 2 år i træk. Derfor foregår det i 2015 i Aars GK. Endelig skal nævnes, at tirsdagsherrerne suverænt vandt ThyderCup finalen. Banen. Vi søgte for 2 år siden at få banen ratet om, fordi vi ikke synes at dens slope svarede til egne- og gæstespilleres opfattelse af sværhedsgrad. I foråret fik så besøg af DGU bane ratere. Det viste sig at være en svær øvelse at hæve banens slope, idet banens længde vægter med 90%. Og det er jo ikke banens længde der gør den svær. Vi må derfor leve med, at vi fortsat får ekstra streger når vi spiller på fremmede baner, der opfattes som nemmere end vores. Og omvendt for vore gæster. Der var planlagt en omlægning af green nr. 4, men vi mente at havde et for spinkelt grundlag for udførelsen af arbejdet. Det forventer vi, at få i den kommende sæson. Vi har i sidste sæson forsøgt at give greens mere sand i det sene efterår/vinterperiode, for at forlænge den tid der kan spille på sommergreens. Det synes vi selv har været en succes, og tror at det var medvirkende til at greens forholdsvis hurtigt blev spilbare Vi har haft fokus på bekæmpelse af ukrudt, hvor vi desværre underlagt et 100% sprøjteforbud i forhold til bekæmpelse. Det opnår vi aldrig dispensation for, til trods for at miljøbelastningen samlet set er meget større ved det forsøg vi har lavet på fairway 12 og 17. (Der er brugt over 500 liter diesel til maskinerne). Det skal vurderes næste år om det er løsningen? Men har vi alternativer? Efterårets arbejdsdag var også med fokus på fjernelse af ukrudt, vi skal fremover have involveret vore medlemmer langt mere i bekæmpelse af ukrudt, evt. adoption af hul

4 Masterplan. Vi vil gerne have lavet en plan der sikrer kontinuitet i udviklingen af vores bane, og har indledt et projekt med Philip Sprogard, som vi forventer at igangsætte så snart, vejrliget tillader det. Vi har fået vores bane opmålt/fotograferet af et drone fly (Endte flyvning i en trætop, træet måtte fældes for at få flyet ned) Fritspils ordning. Aftaler hvor man betaler et fast årligt beløb, og derefter kan spille frit på andre baner har bredt sig meget de sidste år. Mange af vore medlemmer har ønsket at vi kom med i den gruppe der har Hvalpsund, Hjarbæk, Løgstør, Skive, Harrevig og Morsø Golfklubber som medlemmer. Gruppen har netop holdt sit årlige møde hvor vores ansøgning var en del af dagsordenen. Der kan kun optages nye klubber hvis der er enighed om det og det var der desværre ikke. Vi har derfor fået besked på, at vores ønske ikke kan imødekommes. Elektronik er en uvurderlig hjælp for administrationen af en golfklub og for den enkelte spillers tilgang. Som bekendt går udviklingen ufatteligt hurtigt på området, og vi har i år været udsat for flere udfordringer. Først blev vores Dankort terminal opsagt og vi måtte, som andre klubber investere i nyt betalingssystem. Så ophørte Windows XP, som vi brugte både på kontoret og hos Klaus med at virke som styresystem. Da Pc erne også var nedslidte benyttede vi lejligheden til at skifte dem ud. Det er bare ikke nok at have det nyeste og bedste grej, hvis internet forbindelsen ikke er i orden. Det blev mere og mere klart, at vi her havde en udfordring, som kun kunne blive større med tiden. Jo mere vi arbejdede med problemet, jo mere klart blev det, at der var 2 muligheder. Enten skulle vi sætte vores lid til, at den teknologiske udvikling overhalede problemet, og de trådløse forbindelser med tiden ville blive bedre, eller også skulle vi etablere en fibernet forbindelse. En sådan koster kr , og det havde vi jo ikke budgetteret med. Efter forhandlinger med ThyMors Energi lykkedes det at få en aftale gående ud på, at kabel forbindelsen etableres uden omkostninger for os, og til gengæld får de deres logo vist, når der etableres en forbindelse. Først i november blev vi koblet på, og kan konstatere, at det virker som lovet. Frivillige. At holde klubhus og bane, samt planlægge og afholde aktiviteter i klubben, lader sig ikke gøre uden frivillig indsats fra medlemmerne. Det er der heldigvis mange der yder, og der skal lyde en stor tak til alle som har ydet en indsats på oprydningsdage, deltaget i forskellige udvalg, drevet klubber i klubben, dresset banen, forskønnet klubhuset o.s.v. Personale. Heldigvis har vi et meget dygtigt og engageret personale. Banepersonalet har været ekstra udfordret i år p.g.a. sygefravær, grundet fritids- og arbejdsskader. Det er selvfølgelig værst for de ramte medarbejdere, men det påvirker naturligvis gruppens arbejde; det har vi som brugere dog ikke mærket meget til. Aldrig har banen stået så flot hele sæsonen igennem. Det har vi gang på gang fået at vide af gæster og egne spillere. Vi har nok ikke været gode nok til at give roserne videre til jer, men det være hermed gjort.

5 Eksterne aktiviteter. Bestyrelsen har den opfattelse, at med den størrelse klubben har, skal vi engagere os i aktiviteter, der søger at fremme turisme og erhvervsliv på vores egn. Vi har en repræsentant, Helge Yde, i Nationalparkrådet, som er rådgivende organ for Nationalpark Thy bestyrelse. Vi er medlem af Thy Turistbureau og tager aktiv del i projekter der søger at samordne overnatning og oplevelser. Vi sagde ja tak, da vi fik muligheden for at medvirke i projektet Thy/Mors på Rådhuspladsen. Vi er gået aktivt ind i forenings SFO. Det starter op for alvor til foråret, men vi har lavet to prøveforløb på Østre Skole og Tilsted Skole og det er gået rigtig fint. Thisted Kommune har bevilget kr. til indkøb af grej. Michael Bager, som er tovholder er meget interesseret i folk der vil give en hånd med i golflegen på de forskellige skoler. Samarbejde med naboklubber. Morsø og Sydthy GK er jo udbrydere fra vores klub. Det føles på den baggrund naturligt at have et ekstra tæt samarbejde. Et sådant etableres bedst ved praktisk arbejde frem for møder med fine erklæringer. Det er Djævle-Golf et godt eksempel på. Den har nu været afviklet 3 gange og den 4. (20. juli 2015) har længe været udsolgt. Nye tiltag. 2 forandringer har givet anledning til at røre i den store gryde. 1. Vi har i et par år vidst, at Jane og Hans vil trække sig tilbage ved udgangen af Thisted Kommune har krævet, at det er en betingelse at foreningens regnskab følger kalenderåret, såfremt denne ønsker at få tilskud til ungdomsarbejde. Der vil senere blive lejlighed til sige pænt farvel til Jane og Hans. Det har været dejligt at have god tid til at finde en afløser. Vi har for længst lavet en aftale med Brian Harkjær og er overbevist om, at han kan klare opgaven. Brian vil afvikle sin TV-forretning og har derfor ikke været interesseret i, at det blev officielt før nu. Den største forandring for medlemmer og gæster bliver vedrørende træningsbolde. Fra næste sæson skal der ikke bruges poletter til træningsbolde. For ikke at gøre det alt for nemt at stjæle en stor portion bolde, har vi valgt at bibeholde automaten. For at få udløst en portion bolde skal den aktiveres med en magnetchip. Omkostningerne til dette har vi valgt at lade brugerne betale. Derfor kommer en sådan chip til at koste 100 kr. Det kommer altså til at koste 100 kr. at få gratis bolde i et år.

6 Net-IP sponsor for driving range. Vi har en lukrativ aftale, som bl. a. betyder at firmaet får logo på træningsboldene, som de til gengæld betaler for. Indsamling af bolde. Det vil glæde os, hvis vi kan få etableret et indsamler team. Hvis nogen har lyst til at give en hånd, så sig endelig til. Vedrørende regnskabsår har vi valgt at rette ind efter kommunens ønsker. Det har gjort budgetarbejdet mere kompliceret, idet næste periode bliver på 15 måneder. Efterfølgende bliver det til gengæld lidt lettere. Ændringen kræver at generalforsamlingen godtager ændringer i vedtægterne. Andre planlagte aktiviteter. Drikkevarer i og omkring klubhuset. I forbindelse med budgetlægningen har bestyrelsen enstemmigt besluttet at det fra næste sæson skal være slut med at nyde medbragte drikkevarer. Prisen på øl, som blev fastsat i 1983, bibeholdes. Dræn foran klubhuset. Vi kan ikke acceptere, at der står vand mellem parkeringspladsen og klubhuset. De indledende foranstaltninger, som nivellering og etablering af dræn er påbegyndt, resten udføres i foråret. Udvidelse af drivingrange er også et i gangværende projekt. Træfældningen er næsten fuldendt, rodfræsning og græssåningen forventes afsluttet i Gas Grill. Der blev på sidste års generalforsamling fremsagt ønske om opstilling af en gasgrill på terrassen, som medlemmerne frit skulle kunne bruge. Det synes vi i bestyrelsen var en god ide. Da det jo ikke var med på budgettet undersøgte vi derfor muligheder for at finde en sponsor. Der var flere interesserede, men det trak lidt i langdrag og pludselig var sommeren gået. Men for 14 dage siden lavede Thorkild en aftale med Super Brugsen i Thisted. De stiller en stor dobbelt grill op, og den bliver indviet til åbningsturneringen næste år. Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til mine kollegaer i bestyrelsen, for et perfekt samarbejde. Det en ren fornøjelse at være sammen med mennesker der alle har det mål, at fremme klubbens ve og vel Svend Eriksen

7

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Klubben v/ Hans Oluf Reimer Hansen Arrangementer Opbakningen fra vores medlemmer er det altafgørende grundlag for Nordborg Golfklub. Og vi startede sæsonen med et brag af opbakning.

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 1. Det er en glad og særdeles tilfreds bestyrelse, som atter kan fremlægge en positiv

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

NR. 1 2014 22. ÅRG. Læs bl.a. om. Bestyrelsens beretning s. 4. Vigtige datoer s. 8. Generalforsamling s. 11. Golfens Dag 2014 s.

NR. 1 2014 22. ÅRG. Læs bl.a. om. Bestyrelsens beretning s. 4. Vigtige datoer s. 8. Generalforsamling s. 11. Golfens Dag 2014 s. Læs bl.a. om Bestyrelsens beretning s. 4 Vigtige datoer s. 8 Generalforsamling s. 11 Golfens Dag 2014 s. 14 Nyt fra handicapudvalget s. 20 RingMaster s. 23 TrackMan i Odder Golfklub s. 24 Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane.

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Formanden har ordet Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Desværre er det økonomisk ikke gået så godt, da vores indtægter igen er faldet, for

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk

LEMVIG GOLFKLUB. Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. www.lemviggolfklub.dk ÅRSSKRIFT 2013 3. årgang LEMVIG GOLFKLUB Strandvejen 15. 7620 Lemvig. Tlf. 9781 0920 E-mail: lemviggolfklub@lemviggolfklub. Bestyrelse Formand Flemming Nielsen... 9782 2127 Næstformand Bente Knudsen...

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere