Klubbens beretning for 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubbens beretning for 2009"

Transkript

1 Klubbens beretning for af 7

2 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores greenfee indtægter været bedre end budget. Dette skyldes at vi har haft en fin fremgang i besøget af gæster uden for det Sønderjyske samarbejde. Atter i 2009 formåede vores greenkeepere at holde banen i rigtig god stand i det meste af sæsonen. Det har givet mange positive tilbagemeldinger fra greenfee spillere og også fra elitespillerne fra Sønderjyske Eagles. Det er rigtig rart at høre. Udskiftning i bestyrelsen I 2009 måtte vi gøre brug af en suppleant, idet Ole Stoltz ønskede at træde ud af bestyrelsen for at starte eget firma. Ole blev erstattet af suppleant Christian Christensen, der fik ansvaret for Marketing- og sponsorudvalget. Økonomi Resultatet for klubben i 2009 blev et overskud på ca. ½ million kr. Et overskud, der primært er skabt ved sparede lønomkostninger på greenkeeper- og trænersiden og en mindre baneleje. Et overskud, der sammen med vores sunde økonomi, gør os i stand til, i 2010, at udskifte en del af maskinerne uden at skulle låne penge. Finansiel krise I slutningen af 2008 troede vi ikke på at den finansielle situation ville ændre sig i 2009 og for at spare på lønomkostningerne, opsagde vi derfor en af vores greenkeepere med udgangen af 2008, samt besluttede at der ikke skulle ansættes en træner, da vores daværende træner gik på efterløn. Vi har derfor i 2009 samarbejdet med træneren fra Alssund Golfklub og har kun haft lønudgifter for de timer, der har været brugt til nybegynder- og juniortræning. En aftale, der også fortsætter i Umiddelbart har de mange opsigelser i 2009 ikke haft økonomiske konsekvenser for Nordborg Golfklub, men vi er stadig forsigtige med hensyn til budgettet for 2010, da vi tror at det først bliver i år, at vi ser effekten af fyringerne fra sidste år. Formandsskifte 2009 blev også året hvor jeg besluttede at jeg ikke ønskede at genopstille som formand til generalforsamlingen Jeg har nu været formand i 3 år og har i den tid fundet ud af, at mine interesser for bestyrelsesarbejde og golf, ligger andre steder end at være formand for en golfklub. Jeg har lært meget om bestyrelsesarbejde og har desuden været så heldig at sidde i bestyrelsen med nogle dygtige, engagerede og behagelige bestyrelseskollegaer. Det vil jeg gerne sige dem tak for. 2 af 7

3 Jeg synes også at vi, i de 3 år jeg har været formand, har igangsat mange aktiviteter, der har løftet kvaliteten på vores bane. Dette til glæde for både medlemmer og greenfee spillere. Set i lyset af, at vi er en klub med få medlemmer og få ansatte, synes jeg at det ganske enkelt er imponerende. Tak Mange af de aktiviteter vi har gennemført sidste år har naturligvis ikke kunnet lade sig gøre uden nogle dygtige og engagerede bestyrelseskollegaer. Jeg takker derfor mine bestyrelseskollegaer for deres indsats i løbet af sæsonen, samt for det gode humør de altid har haft under bestyrelsesmøderne. Vi har haft mange gode og interessante drøftelser til bestyrelsesmøderne, men det har altid været med respekt for hinandens meninger. Banen /Jesper Dam Sidste års vinter var mild. Sæsonen startede tidligt. Der var god tilslutning til arbejdsdagen og der blev gjort en for klubben betydelig indsats. Den nye bunker på hul 10 blev etableret. Planen er, at den skal tvinge spillet mere til venstre. Det ser ud til at lykkes. Der skal i år laves et par finjusteringer med lay outet. Banen er klippet stort set som i Dog har vi i efteråret slået roughen et par ekstra gange. Det kan tydelig ses på medlemmernes handicap! Der er blevet gødet og bekæmper ukrudt efter gældende retningslinjer. I pressen har der i den sidste tid været fokus på forbrug af pesticider m.m. på golfbaner. Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil overholde gældende regler. Vi har kommunal bevågenhed, og vi vil gøre hvad der er muligt for at fremstå som et eksempel på en grøn golfklub. Der er blevet opsat afstandsmarkeringer på par 4 og 5 hullerne ved 100 og 150 m. Det er vores fornemmelse, at medlemmerne er godt tilfredse med dette. Der er plantet en del træer. Det følger vores beplantningsplan. Den nye bunkerrive har gjort arbejdet så godt, at vi har vurderet, at en udskiftning af sandet på greennære bunkere hullerne 9-18, ikke er nødvendig.selvfølgelig skal der fyldes efter, når det er påkrævet. Et team fra herreklubben skifter nu vores huller ugentlig. Det sparer vores ansatte mange timer. Der er indkøbt nye maskiner til levering ved sæsonstart. Is og sne er selv baneudvalget ikke herre over!! Vi glæder os til næste sæson 3 af 7

4 Medlemmer v/marie Petersen Medlemsudviklingen i januar medl. 1. januar medl. Fordeler sig således: Senior DGU medl Ungsenior DGU medl Junior - DGU medl Langdistance 9 9 Passive Ungsenior ikke DGU medl. 0 1 Junior ikke DGU medl Par 3 bane medl 5 5 Vi har haft et fald på 26 medlemmer i sidste sæson. Heldigvis er det kun 3 seniorer, men desværre er vores juniorafdeling reduceret fra 49 til 24 juniorer. Det er dog ikke alle, der har forladt Nordborg GK, da nogle af juniorer er blevet ungseniorer. Desværre har vi ikke formået at få fyldt op med nye juniorer til erstatning for dem der stoppede sidste år. Der er udmeldt 18 medlemmer i løbet af sæsonen, hvor: - 4 er flyttet til Alssund-Benniksgaard - 2 er flyttet fra egnen. - 3 er stoppet grundet sygdom - 9 er stoppet grundet manglende tid til golf - Og et antal er slettet efter kontingentopkrævning blev udsendt i Nybegyndere. Vi har haft 3 hold nybegyndere med i alt 37 personer. Som noget nyt sidste år, blev vores nybegyndere uddannet i samarbejde med træneren fra vores naboklub i Alssund. 34 af vores nybegyndere er efterfølgende blevet fuldt medlem af klubben. Juniorudvalget v/finn Møller Desværre er der forsvundet mange juniorer i løbet af sæsonen, så der nu kun er 24 juniorer tilbage. Det har betydet at det har været en stille sæson både hvad angår aktiviteter i juniorafdelingen samt deltagelse i turneringer. I den kommende sæson må vi se på, hvilke tiltag der skal til, for at få nye juniorer ind i klubben. 4 af 7

5 Klubhuset v/børge Munksgaard. Arbejdsdagen var igen i år godt bakket op af arbejdsivrige medlemmer og for husudvalget fik vi opsat en minikran til at løfte drikkevarer fra depotet til klublokalerne. Vi fik lagt lidt flere fliser ved Greenfee huset og til motorcykler på parkeringspladsen. Der blev gjort hovedrent i klubhuset, begynder huset, bagrummene og i Greenfee huset. Vi har opsagt vores abonnement med Viasat så der ind til 1. november kun kunne ses DR 1 og TV2 på fjernsynet i klubhuset. Efter indførelsen af digitale sendesignal har det ikke været muligt at se tv i klubhuset. Bestyrelsen overvejer hvilke skridt vi skal tage vedr. mulighederne for at se tv i klubhuset. I April havde vi indbrud i vores klubhus, hvor bl.a. vores automat blev beskadiget. Reparatøren kunne fortælle os, at der ikke længere kunne skaffes reservedele til automaten, hvilket betyder, at vi ved næste beskadigelse står uden automat til kolde drikkevarer. Vores aftale med Albani om levering af drikkevarer, udløber i foråret 2010, og vi vil gennem samtale med 3 forskellige leverandører forsøge, at få en automat med i en kommende aftale. Alle 3 leverandører kræver et køb af minimum liter øl og vand for at kunne levere en automat med i aftalen. Salget fra automaterne har vist en lille fremgang på volumen i 2009 ca liter - men ikke så meget på fortjenesten, hvilket skyldes prisstigninger på produkterne. En varslet prisstigning igen i foråret 2010, vil sikkert medføre mindre prisstigninger ved køb i automaten. Vi skal have øget vores salg af drikkevarer med minimum 700 liter i 2010 for at få automaten med i aftalen. Hvorledes kan vi det? - Vi kan appellere til medlemmerne om, at købe mere og medbringe mindre. Det vil helt sikkert øge volumen betragteligt. - Vi kan indføre, at vi i lighed med andre golfklubber, indfører at der ikke må drikkes medbragte drikkevarer på klubhusets område. - Vi kan forhøje priserne så vi selv kan lease en automat ca. kr ,- årligt, hvilket svarer til mere end kr, 1,- pr. enhed ved nuværende forbrug. Bestyrelsen har på anbefaling af Husudvalget søgt følgende fonde i 2009: - Fabrikant Mads Clausens Fond har givet os kr ,- til bl.a. indkøb og installation af en varmepumpe. - Tuborgfondet har givet os kr ,- til køb af nye møbler til terrassen. 5 af 7

6 Markedsførings-/Sponsorudvalg v/christian Christensen, Arne Asmussen og Bent Petersen Alle vores sponsorater var udsolgt i 2009 og det ser det også ud til at være i 2010 Der vil blive lavet en indsats for at få solgt yderligere reklameskilte på p-pladsen her i løbet af foråret, selvom vi må erkende at det nok bliver svært i denne finanskrise. Firma/familiegolf Der laves en øget indsats for at få flere hold igen, lidt tidligere og bedre annoncering og ikke mindst en aktiv indsats fra alle vores medlemmer på at skaffe et eller flere hold til disse dage det er nok en af de bedste måder vi har for at få nye golfspillere som medlemmer. Endvidere forsøges der på at skaffe sponsorer til nogle af vores turneringer og på nuværende tidspunkt har vi tilsagn fra Linak og Bygma, et par andre har været meget positive, men har dog ikke givet deres tilsagn endnu. Afslutning v/ib Johannesen Som nævnt i indledningen har det været 3 lærerige år som formand for Nordborg Golfklub. Jeg træder nu tilbage for at overlade formandsposten til en anden person. Da formandsposten er vigtig, både for bestyrelsens måde at samarbejde på, for klubben, men også for vores samarbejde med andre klubber, er det vigtig at der vælges en ny formand, der kan løfte disse opgaver. Det glæder mig derfor at kunne fortælle at vores næstformand, Børge Munksgaard, har sagt ja til at stille op som formandskandidat på generalforsamlingen. Med Børge som formand er vi helt sikre på at ovnennævnte krav er opfyldt og samtidig sikres kontinuitet i bestyrelsen. Jeg håber derfor på at I sammen med mig og de øvrige i bestyrelsen bakker op om Børges kandidatur TAK Igen i 2009 har vi kunnet glæde os over at mange medlemmer har udført frivilligt arbejde for klubben. Denne hjælp er både jeg og mine bestyrelseskollegaer meget taknemmelig for og som en beskeden tak for jeres store opbakning til klubben afholdt vi medhjælperturneringen sidst på sæsonen. En turnering der nu har fået en fast plads i turneringskalenderen. Tak til vores sponsorer og annoncører, hvis økonomiske støtte er en stor hjælp for os. Tak til vores personale: Jes, Chresten, Verner, Mette og Marlene, der gør deres til at vi har en god golfklub. En golfklub med en god bane og hvor der er rart at komme. Tak til mine bestyrelseskollegaer for deres arbejdsindsats og deres positive måde at være på. Tak for den hjælp jeg har fået i de 3 år jeg har været formand. 6 af 7

7 Og husk.. Golfens sande værdier: Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller udfordrende med Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed Golf beskytter natur og miljø og giver gode naturoplevelser Golf udøves på lige fod af begge køn og alle aldre Golf fremmer medmenneskeligt samvær Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer Golf fordrer god etikette og hensyntagen til andre Golf stiller krav til ansvarlighed Ib Johannesen Formand 7 af 7

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane.

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Formanden har ordet Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Desværre er det økonomisk ikke gået så godt, da vores indtægter igen er faldet, for

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Indledning En stor tak til Gitta Ny struktur og formand 40 års fødselsdag

Indledning En stor tak til Gitta Ny struktur og formand 40 års fødselsdag Indledning Endnu et godt år er nu overstået. Der er sket rigtig meget i klubben i årets løb, meget har været rigtigt godt, men der har også været noget, vi ikke har været glade for. I denne beretning vil

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer Faaborg Golfklub December 2007 16. årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere