Printerreference. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Printerreference. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Printerreference Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner og indstillinger Appendiks Læs manualen omhyggeligt igennem, før maskinen tages i brug. Opbevar manualen et sted, så du nemt kan slå op i den, når det er nødvendigt. For at sikre korrekt brug af maskinen, skal du læse sikkerhedsoplysningerne i "Vejledning om generelle indstillinger", før du tager maskinen i brug.

2 Indledning Denne manual indeholder en detaljeret vejledning i brugen af samt noter til brug af denne maskine. For din sikkerheds skyld skal du læse denne manual omhyggeligt, før du bruger maskinen. Opbevar denne manual på en let tilgængelig plads for senere brug. Vigtigt Indholdet i denne manual kan ændres uden forudgående varsel. Virksomheden kan på intet tidspunkt drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, tilfældige eller efterfølgende skader som følge af håndtering eller brug af maskinen. Kopier eller print ikke noget, hvor reproduktion er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende dele er generelt forbudt ved lokal lov: pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktier, bankveksler, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke fyldestgørende. Vi påtager os ikke noget ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende lovligheden af kopiering eller printning af nogle ting, så kontakt din juridiske rådgiver. Advarsel Regulering, tilpasning eller anvendelse af procedurer, bortset fra de i denne manual anførte, kan medføre bestrålingsfare. Der anvendes to typer størrelsesnotation i denne manual. For denne maskine bedes du referere til den metriske version. Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe, PostScript, Acrobat, PageMaker og Adobe Type Manager er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Apple, Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker, der tilhører Apple Computer, Incorporated. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright 2000, Oak Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNIX er et registreret varemærke i USA og andre lande. Licens gives udelukkende via X/Open Company Limited. Bluetooth er et registreret varemærke, der tilhører Bluetooth-SIG Inc. globalt. Andre produktnavne, der er anvendt i denne vejledning, tjener udelukkende til identifikation og kan være varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Vi har ingen rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Produktnavnet for Windows 95 er Microsoft Windows 95 Produktnavnet for Windows 98 er Microsoft Windows 98 Produktnavnet for Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Produktnavnene for Windows Server 2003 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Produktnavnet for Windows NT 4.0 er som følger: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 ninger Nogle illustrationer i denne manual kan variere en smule fra maskinen. Noget tilbehør kan muligvis ikke fås i visse lande. Kontakt din lokale forhandler for nærmere oplysninger.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...1 Sådan læser du denne vejledning Kom i gang Betjeningspanel...5 Paneldisplay...7 Brugergodkendelse...9 Brugerkode-godkendelse (Ved hjælp af betjeningspanelet)...9 Brugerkode-godkendelse (Ved hjælp af en printerdriver)...9 Log på (vha. betjeningspanelet)...9 Log af (vha. betjeningspanelet)...10 Log på (vha. en printerdriver)...10 Tilslutning af maskinen...11 Krav...11 Tilslutning af maskinen til værtscomputeren med et USB-kabel...11 Tilslutning af maskinen til værtscomputeren med det parallelle kabel/ IEEE 1394 (SCSI-udskrivning)...12 Tilslutning til Ethernet-interface...13 Ilægning af papir i bypass-bakken...14 Indstilling af brugerdefineret papirformat...16 Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter Forberedelse af maskinen Lyninstallation...19 Bekræftelse af forbindelsesmetoden...21 Netværksforbindelse...21 Lokal forbindelse...24 Brug af SmartDeviceMonitor for Client-porten...25 Installation af SmartDeviceMonitor for Client...25 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren (TCP/IP)...26 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren (NetBEUI)...28 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren (IPP)...30 Ændring af portindstillingerne for SmartDeviceMonitor for Client...32 Brug af TCP/IP-standardporten...34 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren...34 Brug af LPR-porten...36 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren...36 Brug af maskinen som netværksprinter til Windows...38 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren...38 Brug af NetWare-printserver/fjernprinter...40 Fortsæt udskrivning...42 Bannerside...42 Udskrivning efter nulstilling af printeren...42 i

4 Installation af printerdriveren med USB...43 Windows 98 SE/Me - USB...43 Windows USB...45 Windows XP, Windows Server USB...46 Fejlfinding i forbindelse med USB...47 Udskrivning med en parallel forbindelse...48 Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren...48 Installation af printerdriveren med IEEE 1394 (SCSI-udskrivning)...50 Windows Windows XP, Windows Server Udskrivning med en Bluetooth-forbindelse...54 Understøttede profiler...54 Udskrivning med en Bluetooth-forbindelse...54 Hvis der vises en meddelelse under installationen...57 Valg af indstillinger til ekstraudstyr til printeren...58 Betingelser for tovejskommunikation...58 Hvis tovejskommunikation er deaktiveret...60 Installation af Font Manager Brug af Adobe PageMaker Version 6.0, 6.5 eller Opsætning af printerdriveren PCL - adgang til printeregenskaberne...63 Windows 95/98/Me - adgang til printeregenskaberne...63 Windows adgang til printeregenskaberne...64 Windows XP, Windows Server adgang til printeregenskaberne...66 Windows NT adgang til printeregenskaberne...68 RPCS - adgang til printeregenskaberne...70 Windows 95/98/Me - adgang til printeregenskaberne...70 Windows adgang til printeregenskaberne...72 Windows XP, Windows Server adgang til printeregenskaberne...74 Windows NT adgang til printeregenskaberne...76 ii

5 4. Andre udskriftsfunktioner Direkte udskrivning af en PDF-fil...79 Udskrivningsmetode...79 Brug af Sikker udskrift & Jobliste for prøvetryk...80 Prøvetryk...82 Udskrivning af en Prøvetryk-fil...82 Sletning af en Prøvetryk-fil...84 Kontrol af Fejllog...84 Sikker udskrift...86 Udskrivning af en Sikker udskrift-fil...86 Sletning af Sikker udskrift-filer...87 Kontrol af Fejllog...88 Udskriv sætvis...89 Udskrivning med efterbehandleren...91 Hæftning...92 Hulning...96 Udskriftsjob i kø...98 Omslag...99 Skilleark Brugerdefinerede sider Fortsæt udskrivning Udskrivning fra en valgt kassette Annullering af Fortsæt udskrivning Annullering af et udskriftsjob Windows - annullering af et udskriftsjob Printerindstillinger Printerindstillinger Menu Justering af Printerfunktioner Printerfunktioner Parametre Liste- / testuds Vedligeholdelse Systemversion Host-interface PCL-menu PS-menu PDF-menu Brug af Dokumentserver Adgang til Dokumentserver iii

6 7. Maskinens funktioner og indstillinger Mainframe Funktioner Interface Liste over indstillinger Web Image Monitor telnet UNIX Indstillinger, der kan bruges med PostScript Appendiks Software og hjælpeprogrammer på cd en Printerdrivere til printeren SmartDeviceMonitor for Admin SmartDeviceMonitor for Client Fejlfinding Fejl & Statusmeddelelser på paneldisplayet Kontrol af Fejllog Maskinen udskriver ikke Andre problemer med udskrivning Systemindstillinger (parallel forbindelse) Forholdsregler ved brug af Windows Server Forholdsregler ved brug af Terminal Server-tilstand Specifikationer Ekstraudstyr INDEKS iv

7 Vejledninger til denne maskine Følgende vejledninger beskriver maskinens betjening og vedligeholdelse. Læs de relevante afsnit i vejledningen for bestemte funktioner. Vejledningerne gælder for de pågældende maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal benyttes for at læse vejledningen som en PDF-fil. To cd er medfølger: CD 1 Operating Instructions CD 2 Scanner Driver and Document Management Utility Vejledning om generelle indstillinger Giver et overblik over maskinen og beskriver Systemindstillinger (som f.eks. indstillinger for Papirbakke), Dokumentserver-funktioner og fejlfinding. Se i denne manual for Adressebog-procedurer som f.eks. registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. Sikkerhedsreference Denne manual henvender sig til systemadministratorer. Den beskriver sikkerhedsfunktioner, som systemadministratorer kan benytte, så man undgår misbrug af data eller maskinen. Desuden beskriver manualen procedurerne for registrering af administratorer og for angivelse af bruger- og administratorgodkendelse. Netværksvejledning (PDF-fil - cd 1) Indeholder oplysninger om konfiguration og brug af printeren i et netværksmiljø eller brug af software. Denne manual dækker samtlige modeller og omhandler derfor funktioner og indstillinger, som måske ikke kan bruges på netop din model. Billeder, illustrationer, funktioner og understøttede systemer kan variere i forhold til dem, der er relevante for din model. Kopireference Beskriver betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens kopifunktion. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Beskriver betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens faxfunktion. Faxreference <Avancerede funktioner> Beskriver avancerede faxfunktioner som f.eks. linjeindstilling og procedurer for registrering af ID er. Printerreference (denne manual) Beskriver systemindstillinger, betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens printerfunktion. 1

8 Scannerreference (PDF-fil - cd1) Beskriver betjening, funktioner og fejlfinding for maskinens scannerfunktion. Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite er et hjælpeprogram, der findes på CD-ROM en mærket Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Installationsvejledning (PDF-fil - cd2) Beskriver installation af samt operativmiljøet for DeskTopBinder Lite i detaljer. Denne vejledning kan vises fra dialogboksen [Installation], når DeskTop- Binder Lite er installeret. DeskTopBinder Introduktion til (PDF-fil - cd-rom2) Beskriver betjening af DeskTopBinder Lite og giver et overblik over dens funktioner. Denne vejledning tilføjes til [Start] menuen, når DeskTopBinder Lite er installeret. Auto Document Link Vejledning (PDF-fil - cd-rom2) Beskriver betjening og funktioner for den Auto Document Link, der installeres med DeskTopBinder Lite. Denne vejledning tilføjes til [Start] menuen, når DeskTopBinder Lite er installeret. Andre vejledninger PostScript 3-tillæg (PDF-fil - cd-rom1) UNIX-tillæg (fås hos en autoriseret forhandler, eller som en PDF-fil på vores hjemmeside.) 2

9 Sådan læser du denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: R ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der, hvis instruktionerne ikke følges, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. R FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der, hvis instruktionerne ikke følges, kan resultere i mindre eller moderate person- eller materielle skader. * Ovennævnte bemærkninger tjener til din sikkerhed. Vigtigt Hvis denne vejledning ikke følges, kan papiret blive fejlindført, originalpapir kan blive ødelagt eller data kan gå tabt. Gennemlæs altid disse oplysninger. Forberedelse Dette symbol indikerer at forudgående kendskab eller forberedelse kræves før betjening. Dette symbol angiver sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse eller handlinger efter fejlhandling. Begrænsning Dette symbol indikerer numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan bruges sammen eller tilstande, hvor en bestemt funktion ikke kan bruges. Reference Dette symbol angiver en reference. [ ] Taster og knapper, der vises på computerens display. Taster på maskinens display. { } Taster, der er indbygget i maskinens betjeningspanel. Taster på computerens tastatur. 3

10 4

11 1. Kom i gang Betjeningspanel DA-AEU034S 1. Indikatorer Viser fejl og maskinens status. d: Påfyld hæfteklammer (booklet) indikator D: Påfyld toner indikator B: Ilæg papir. indikator L: Servicetilkald indikator M: Åbn låge indikator x: Indikatoren Papirstop Se Vejledning om generelle indstillinger. 2. {Tasten } Brugerfunktioner/Tæller Brugerfunktioner Tryk for at ændre standardindstillingerne og -betingelserne, så de passer til dit behov. Tæller Tryk på denne tast, hvis du ønsker at få vist eller udskrevet det samlede antal bestilte kopier. 3. Paneldisplay Viser betjeningsstatus, fejlmeddelelser og funktionsmenuer. Se S.7 Paneldisplay. 4. {Energispare}-tast Tryk for at skifte frem og tilbage Energisparetilst.. Denne tast kan ikke anvendes under Systemindstillinger (Brugerfunktioner). 5. Hovedstrømindikator Denne indikator lyser, når du tænder for hovedstrømafbryderen. Vigtigt Sluk ikke for hovedkontakten, mens strømindikatoren lyser eller blinker. Hvis du gør det, kan harddisken blive beskadiget. 6. På indikator Denne indikator lyser, når du tænder for betjeningsafbryderen. 7. Betjeningsafbryder Tryk på denne kontakt for at tænde for strømmen (strømindikatoren lyser). Sluk for strømmen ved at trykke på kontakten igen (strømindikatoren slukkes). 5

12 Kom i gang 1 8. {Afbryd/Stop}-tast Tryk for at annullere de indtastede data. 9. Tasten {#} Tryk efter indtastning af en værdi. 10. Numeriske taster Tryk på denne tast for at indtaste en værdi for diverse indstillinger. 11. Funktionstaster Tryk for at skifte mellem skærmbillederne Kopimaskine, Dokumentserver, Fax, Printer og Scanner. Indikatoren for den valgte funktion lyser. 12. Funktionsstatusindikatorer Disse indikatorer viser status for ovennævnte funktioner: Grøn: Funktionen er aktiv. Rød: Funktionen er afbrudt. 13. m: Data-ind-indikator Data ind-indikatoren viser status for datamodtagelse fra en computer. Indikatoren blinker, når der modtages data. Indikatoren lyser, når der er data, der mangler at blive udskrevet. 6

13 Betjeningspanel Paneldisplay Dette afsnit beskriver konfiguration ved brug af displaypanelet, når printerfunktionen vælges. Vigtigt Maskinen skifter til offlinestatus, når du foretager indstillinger, når maskinen er online. Når du er færdig med indstillingerne, skifter maskinen automatisk tilbage til onlinestatus. Hvis du ændrer på indstillinger, mens maskinen er offline, forbliver den i offlinestatus bagefter. De viste funktionsemner fungerer som valgtaster. Du kan vælge eller angive et emne ved at trykke let på det. Når du vælger eller angiver et emne på paneldisplayet, fremhæves det. Taster der er nedtonede (fx, ) kan ikke bruges. 1 DA-AEU039S 1. Driftsstatus eller meddelelser Viser aktuel maskinstatus, f.eks. "Klar", "Offline" og "Udskriver...". Oplysninger om udskriftsjobbet (bruger-id og dokumentnavn) fremgår af dette afsnit. 2. [f Online] tast/[ Offline] tast Når du trykker på disse taster, skifter maskinen mellem online og offline. Når maskinen er online, kan den modtage data fra computeren. Når maskinen er offline, kan den ikke modtage data fra computeren. 3. [Fortsæt udskrivning]-tast Tryk for at udskrive alle de data, der venter i maskinens input-buffer. Når maskinen er online, vises status svagt. Denne funktion kan ikke benyttes sammen med printersproget RPCS. 4. [Nulstil job]-tast Tryk for at annullere det aktuelle udskriftsjob. Hvis du trykker på denne, mens maskinen er offline, og Hex Dump er valgt, annulleres Hex Dump. 7

14 Kom i gang 1 5. [Liste ov. sk. udskr.- og prøvetr.job] Tryk for at vise Sikker udskrift-/prøvetrykjob, der er sendt fra en computer. 6. [Fejllog] Tryk for at vise fejllogs, som f.eks. Sikker udskrift-/prøvetrykjob, der er sendt fra en computer. 7. [Liste over spooling-job] Tryk for at vise spoolede jobs. 8. [VStatus for papirkassette]-tast Indstillinger for papirkassette kommer frem. Når strømmen er tændt, vises kopieringsdisplayet. Det er en fabriksstandard. Denne oprindelige indstilling kan ændres. Se Vejledning om generelle indstillinger. 8

15 Brugergodkendelse Brugergodkendelse Når brugergodkendelse (Brugerkodegodkendelse, Basis-godkendelse, Windows-godkendelse, eller LDAP-godkendelse) er indstillet, vises godkendelsesskærmen. Medmindre der angives et gyldigt brugernavn og en adgangskode, kan maskinen ikke bruges. Log på for at bruge maskinen, og log af igen, når du er færdig. Det er vigtigt, at du husker at logge af, så andre uden tilladelse ikke kan bruge maskinen. Kontakt Brugeradministrator Brugeradministratoren for at få oplyst dit brugernavn, password og din brugerkode. Du kan få flere oplysninger om de forskellige former for brugergodkendelse hos de forskellige administratorer. Når der er angivet brugerkodegodkendelse, skal du indtaste et tal, der er registreret i Adressebog som loginbrugernavn og brugerkode. Brugerkode-godkendelse (Ved hjælp af betjeningspanelet) Når der er angivet brugergodkendelse, vises følgende skærm. Indtast en brugerkode (otte cifre), og tryk derefter på [#]. Brugerkode-godkendelse (Ved hjælp af en printerdriver) Når der er angivet brugergodkendelse, skal du angive brugerkoden i printeregenskaberne i en printerdriver. Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren. Log på (vha. betjeningspanelet) Følg fremgangsmåden nedenfor for at logge på, når der er angivet Basisgodkendelse, Windows-godkendelse eller LDAP-godkendelse. A Tryk på [Enter] for [Login-brugernavn]. B Indtast et loginbrugernavn, og tryk derefter på [OK]. C Tryk på [Enter] for [Login-password]. D Indtast en login-adgangskode, og tryk derefter på [OK]. E Tryk på [Login]. Når brugeren er godkendt, vises skærmen til den funktion, du bruger. 1 9

16 Kom i gang 1 Log af (vha. betjeningspanelet) Følg fremgangsmåden nedenfor for at logge af, når der er angivet brugergodkendelse Basis-godkendelse, Windows-godkendelse, eller LDAPgodkendelse er valgt. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. B Tryk på [ Log af]. C Tryk på [Ja]. D Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Log på (vha. en printerdriver) Når Basis-godkendelse, Windows-godkendelse, eller LDAP-godkendelse er valgt, kan du angive krypteringsindstillinger i printeregenskaberne i en printerdriver, og derefter angive et loginbrugernavn og et password. Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren. Når du logger på med en printerdriver, er det ikke nødvendigt at logge af. 10

17 Tilslutning af maskinen Tilslutning af maskinen Reference Du kan finde oplysninger, om hvordan du tilslutter via Ethernet og trådløst LAN i Netværksvejledning. For oplysninger om tilslutning ved hjælp af Bluetooth, se den vejledning, der følger med Bluetooth-interfacet. Krav Før maskinen kan tages i brug, skal du kontrollere, at alle krav til det omgivende miljø og elektricitet er opfyldt. Slut maskinen til værtscomputeren ved hjælp af den parallelle port, netværkskort eller begge. Kontroller, at du har alle de kabler, stik og el-stikdåser, som skal bruges til at slutte maskinen til værtscomputeren. Tilslutning af maskinen til værtscomputeren med et USBkabel Du kan tilslutte maskinen til værtscomputeren ved hjælp af et USB-interfacekabel. Der følger ikke et USB-kabel med til denne maskine. Sørg for at købe det korrekte kabel til maskinen og din computer. Følg nedenstående fremgangsmåde for at slutte maskinen til værtscomputeren med et USB-kabel. A Tilslut USB 2.0-interfacekablet til USB-porten på højre side af maskinen. AEU001S B Tilslut den anden ende til USBporten på værtscomputeren. USB 2.0-interfacekort understøttes af Windows 98 SE/Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X v10.3 eller højere. For Windows 98 SE/Me: Husk at installere USB Printing Support. Hvis USB 2.0 anvendes sammen med Windows 98 SE/Me, er det kun muligt at bruge en hastighed svarende til USB 1.1. For Mac OS: Mac OS understøtter kun standard-usb-porten. Hvis USB 2.0 anvendes sammen med Mac OS, er det kun muligt at bruge en hastighed svarende til USB

18 Kom i gang 1 Tilslutning af maskinen til værtscomputeren med det parallelle kabel/ieee 1394 (SCSI-udskrivning) Maskinen tilsluttes værtscomputeren via den parallelle port (ekstraudstyr) eller IEEE 1394-interface-kort (ekstraudstyr). Det parallelle kabel, der skal bruges til at slutte maskinen til værtscomputeren, leveres ikke sammen med maskinen. Maskinens parallelle interface er et tovejs standardinterface. Det kræver et standardparallelkabel med 36 ben, som er kompatibelt med IEEE 1284, samt en ledig parallelport på værtscomputeren. Sørg for at købe det korrekte kabel til maskinen og din computer. Brug ikke et parallelkabel, der er længere end 3 meter. Interfacestikkets mærkespænding: Maks. DC 5V Følg nedenstående procedure for at slutte maskinen til værtscomputeren vha. et parallelkabel eller IEEE 1394 interface-kabel. Vigtigt Før du tilslutter et interfacekabel mellem maskinen og en pc, skal du kontrollere, at maskinen ikke er i brug, hvorefter du skal slukke for hovedstrømafbryderen på maskinen og computeren. Kontrollér, at du bruger det angivne interface-kabel. Andre kabeltyper kan skabe radiointerferens. A Slut for hovedafbryderen på maskinen og computeren. Vigtigt Inden du slukker på hovedafbryderen, skal du se Vejledning om generelle indstillinger. B Sæt kablet i stikket på maskinens interface. Parallel forbindelse IEEE 1394 (SCSI-udskrivning) tilslutning AEU002S AEU003S C Sæt den anden ende af kablet i stikket på computerens interface. D Tænd på maskinens hovedkontakt. 12

19 Tilslutning af maskinen E Tænd for pc en. Ved brug af Windows 95/98/ Me/2000/XP eller Windows Server 2003 kan en installationsskærm for printerdriver blive vist, når pc en er tændt. Hvis dette sker, skal du klikke på [Afbryd] i skærmbilledet. Yderligere oplysninger finder du under S.19 Forberedelse af maskinen. Maskinen og pc en er nu forbundet. Herefter skal printerdriveren installeres. For oplysninger om hvordan printerdriveren installeres se S.19 Forberedelse af maskinen. B Slå hovedafbryderen fra. Vigtigt Sørg for, at der er slukket på hovedafbryderen. Se Vejledning om generelle indstillinger. C Tilslut Ethernet-kablet til 10 BASE- T / 100 BASE-TX-porten. 1 Tilslutning til Ethernetinterface Netværkskortet understøtter 10 BASE- T- eller 100 BASE-TX-forbindelser. D Tænd på hovedafbryderen. AEU040S Vigtigt Inden du tilslutter, skal du røre ved metaldelen, så du har jordforbindelse. A Maskinen leveres med en kerne til Ethernet-kablet. Ethernetkablets løkke skal være ca. 15 cm (6 in.) (A) fra maskinens slutning af kablet. ZKRH050E 1. Indikator (grøn) Bliver ved med at lyse grønt, når maskinen er tilsluttet netværket korrekt. 2. Indikator (gul) Skifter til gul, når 100 BASE-TX kører. Slukkes, når 10 BASE-T kører. AEV047S 13

20 Kom i gang Ilægning af papir i bypass-bakken 1 Dette afsnit giver instruktioner i papirindstilling på bypass-bakken. Bypassbakken bruges til at udskrive på OHPtransparenter, mærkater, kraftigt papir og konvolutter, som ikke kan anbringes i papirkassetten. Reference Se Brugsanvisning - generelle indstillinger vedrørende papirindstilling i den almindelige papirkassette. Vær opmærksom på papirretningen, når du ilægger brevpapir. Se Vejledning om generelle indstillinger. Papir med følgende formater kan indstilles i bypass-bakken: Vertikal: mm (3,6-12,1 tommer) Horisontal: mm (5,9-23,7 tommer) Sørg for at indstille papiret, så den side, du vil udskrive på, vender nedad i bypass-bakken. Hvis du lægger transparenter eller kraftigt papir i bypass-bakken, skal du foretage papirindstillingerne på betjeningspanelet eller med printerdriveren. Antallet af sider, der kan lægges i bypass-bakken, afhænger af papirtypen. Papirstørrelser via bypass-bakken er output med første ark nedad, printside opad. Begrænsning Følgende funktioner deaktiveres ved udskrivning fra bypass-bakken: Duplex-udskrivning Automatisk kassettevalg Aut. kassetteskift Rot. udskriv sætvis Hæftning (hvis enheden er installeret som ekstraudstyr) Hulning (hvis enheden er installeret som ekstraudstyr) Vigtigt Ved udskrivning med printerfunktionen roteres originalbillederne altid 180 grader (billedernes udskriftsretning er modsat den, der gælder for kopifunktionen). Sørg for at rotere papirets indføringsretning 180 grader ved udskrivning på papir med specifikke retningskrav såsom konvolutter og brevpapir. Sørg for at indstille papirformatet med printerdriveren ved udskrivning af data fra computeren. Papirformatet, som er indstillet med printerdriveren, har førsteprioritet i forhold til det, der er indstillet med paneldisplayet. A Åbn bypass-bakken. AEU004S 14

21 Ilægning af papir i bypass-bakken B Indstil papirstyrene til papirformatet. Vigtigt Hvis papirstyrene ikke flugter med papiret, kan billederne blive skæve, og misfødning kan opstå. C Læg forsigtigt papiret i bypassbakken med forsiden opad, indtil der lyder et bip. 1. Forlænger 2. Papirstyr AEU011S Bip et lyder ikke, hvis der er slukket for funktionen. Læg forsigtigt papiret ned, indtil det stopper. Der må ikke lægges mere papir i end til markeringen, da billedet ellers kan blive skævt eller papiret blive ført skævt ind. Åbn forlængeren for at støtte papirformater, der er større end A4 L, 8 1 / 2 " 11" L. Luft papiret for at få luft mellem arkene, så indføring af flere ark ad gangen undgås. Ved indstilling af en OHP-transparent skal du sørge for, at dens for- og bagside er placeret korrekt. Vælg papirtype ved udskrivning på OHP-transparenter eller kraftigt papir (over 127,9 g/m 2 ). Der er flere oplysninger om dette på S.17 Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter. D Vælg papirformat. Du kan indstille papirformatet med printerdriveren. Følgende fremgangsmåder er ikke nødvendige ved indstilling af papirformat med printerdriveren. Papirformatet, som er indstillet med printerdriveren, har førsteprioritet i forhold til det, der er indstillet med paneldisplayet. Når printerdriveren ikke anvendes, foretages indstillingerne med paneldisplayet. Kraftigt papir og OHP-transparenter leveres med forsiden opad oven på den foregående side. Derfor skal udskrifterne sorteres i korrekt orden. For at undgå dette, vælges [Udskr. i omv. rækkef.] i RPCS-printerdriverindstillingerne for at få udskrifterne i den rigtige sideorden. Reference Se hjælpen til printerdriveren, hvis du ønsker hjælp til indstilling af printerdriveren. Se S.16 Indstilling af brugerdefineret papirformat vedrørende detaljer om indstilling af brugerdefinerede formater. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller} på betjeningspanelet. B Tryk på [Systemindstillinger]. DA-AEU035S 15 1

22 Kom i gang 1 C Tryk på fanen [Indstill. f. papirkass.]. D Tryk på [TNæste] for at bladre listen igennem. E Tryk på [Bypass-papirformat for printer]. F Vælg papirformat. Tryk på [UForrige] eller [TNæste] for at bladre listen igennem. Vælg papirtype ved udskrivning på kraftigt papir eller OHP-transparenter. Der er flere oplysninger om dette på S.17 Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter. G Tryk på [OK]. H Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tællere}. Indstilling af brugerdefineret papirformat Brugerdefinerede formater kan også indstilles med printerdriveren. Følgende fremgangsmåder er ikke nødvendige ved indstilling af papirformat med printerdriveren. Brugerindstillede formater vha. printerdriveren har prioritet i forhold til indstillingerne vha. maskinens paneldisplay. Når printerdriveren ikke anvendes, foretages indstillingerne med paneldisplayet. Reference Se hjælpen til printerdriveren, hvis du ønsker hjælp til indstilling af printerdriveren. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tæller} på betjeningspanelet. B Tryk på [Systemindstillinger]. C Tryk på fanen [Indstill. f. papirkass.]. D Tryk på [TNæste] for at bladre listen igennem. E Tryk på [Bypass-papirformat for printer]. F Tryk på [Brugerdefineret format]. Hvis der allerede er angivet et brugerdefineret format, skal du trykke på [Skift format]. G Tryk på [Lodret:]. H Indtast papirets lodrette størrelse med de numeriske taster, og tryk derefter på [#]. I Tryk på [Vandret:]. J Indtast papirets vandrette størrelse på det numeriske tastatur, og tryk derefter på [#]. K Tryk på [OK]. De indtastede papirformater vises. L Tryk på [OK]. M Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tællere}. 16

23 Ilægning af papir i bypass-bakken Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter Papirindstillinger kan også foretages med printerdriveren. Følgende fremgangsmåder er ikke nødvendige ved indstilling af papirformat med printerdriveren. Indstilling af papirstørrelse vha. printerdriveren har prioritet i forhold til indstillingerne vha. maskinens paneldisplay. Når printerdriveren ikke anvendes, foretages indstillingerne med paneldisplayet. Reference Se hjælpen til printerdriveren, hvis du ønsker hjælp til indstilling af printerdriveren. A Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller} på betjeningspanelet. B Tryk på [Systemindstillinger]. C Tryk på fanen [Indstill. f. papirkass.]. D Tryk på [TNæste] for at bladre listen igennem. E Tryk på [Papirtype: Bypass]. F Vælg [OHP] eller [Kraftigt papir] G Tryk på [OK]. Den valgte papirtype vises. H Tryk på tasten {Brugerfunktioner/ Tællere}. De valgte indstillinger er gyldige, indtil de nulstilles. Sørg for at nulstille indstillingerne til den næste bruger efter udskrivning på OHP-transparenter eller kraftigt papir. 1 17

24 Kom i gang 1 18

25 2. Forberedelse af maskinen Lyninstallation Brugere, der har Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, kan nemt installere softwaren fra den medfølgende cd-rom. Når du bruger Lyninstallation, installeres PCL-printerdriveren og/eller RPCS-printerdriveren og SmartDeviceMonitor for Client i netværksmiljøet, og TCP/IP-porten angives. Vigtigt Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0, skal du have en printeradministratorkonto. Log på som administrator. Du kan ikke vælge Lyninstallation, hvis du bruger printeren med en USB-forbindelse. Hvis du er tilsluttet via en USB-port, skal du se S.43 Installation af printerdriveren med USB. A Luk alle åbne programmer. B Sæt cd en i cd-rom-drevet. Installationsprogrammet starter. Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte Setup.exe i rodbiblioteket på cd-rom en. C Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK]. Standardindstillingen er English. D Klik på [Lyninstallation]. Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. E Når du har læst aftalen, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen], og klik derefter på [Næste >]. F Vælg den maskinmodel, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg printer]. Hvis du vil oprette netværksforbindelse via TCP/IP, skal du vælge den maskine, hvis IP-adresse er vist i [Tilslut til]. Hvis du vil have en parallel tilslutning, skal du vælge den maskine, hvis port vises i kolonnen [Tilslut til]. G Klik på [Installér]. Nu starter installationen af printerdriveren. 19

26 Forberedelse af maskinen H Klik på [Udfør] Der vises muligvis en meddelelse om genstart af computeren. Genstart computeren for at fuldføre installationen. I Klik på [Afslut] i den første dialogboks i installationsprogrammet, og fjern derefter CD-ROM en. 2 Hvis du vil afbryde installationen af den valgte software, skal du klikke på [Annuller], inden installationen er fuldført. Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte Setup.exe i rodbiblioteket på cdrom en. Vælg en maskine, hvis IP-adresse er vist i [Tilslut til] for at installere SmartDeviceMonitor for Client, hvis du bruger TCP/IP. Reference Lyninstallation kan ikke vælges, medmindre der er aktiveret tovejskommunikationen mellem maskinen og computeren via en parallel forbindelse. I S.60 Hvis tovejskommunikation er deaktiveret kan du finde flere oplysninger om tovejskommunikation mellem maskinen og computeren. 20

27 Bekræftelse af forbindelsesmetoden Bekræftelse af forbindelsesmetoden Denne maskinen understøtter netværksforbindelse og lokal forbindelse. Inden du installerer printerdriveren, skal du kontrollere, hvordan maskinen er tilsluttet. Følg den vejledning til driverinstallation, der passer til forbindelsesmetoden. Netværksforbindelse 2 Denne maskine kan bruges som Windows-udskrivningsport eller netværksprinter. Brug af maskinen som Windows-udskrivningsport Der kan oprettes netværksforbindelser via Ethernet, IEEE b og IEEE 1394 (IP over 1394). Det er kombinationen af versionen af Windows-operativsystemet og forbindelsesmetoden, der bestemmer, hvilke porte der kan bruges. DA ZZZ004S Windows 95/98 Forbindelsesmetode Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP over 1394) Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client port Ingen Windows Me Forbindelsesmetode Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP over 1394) Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client port SmartDeviceMonitor for Client port 21

28 Forberedelse af maskinen 2 Windows 2000 Forbindelsesmetode Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP over 1394) Windows XP Forbindelsesmetode Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP over 1394) Windows Server 2003 Forbindelsesmetode Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP over 1394) Windows NT 4.0 Forbindelsesmetode Ethernet/ IEEE b IEEE 1394 (IP over 1394) Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client port TCP/IP-standardport LPR-port Ingen Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client port TCP/IP-standardport LPR-port SmartDeviceMonitor for Client port TCP/IP-standardport Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client port TCP/IP-standardport LPR-port SmartDeviceMonitor for Client port TCP/IP-standardport Tilgængelige porte SmartDeviceMonitor for Client port LPR-port Ingen Reference Se beskrivelsen af, hvordan printerdriveren installeres til de forskellige porttyper. Hvis du vil bruge SmartDeviceMonitor for Client-porten, skal du se S.25 Brug af SmartDeviceMonitor for Client-porten. Hvis du vil bruge TCP/IP-standardporten, skal du se S.34 Brug af TCP/IP-standardporten. Hvis du vil bruge LPR-porten, skal du se S.36 Brug af LPR-porten. 22

29 Bekræftelse af forbindelsesmetoden Brug af maskinen som netværksprinter Maskinen kan bruges som netværksprinter til Windows, printserver til NetWare eller som fjernprinter til NetWare. 2 DA ZZZ003S Reference Se beskrivelsen af, hvordan printerdriveren installeres til de forskellige former for netværksprintere. Hvis du vil bruge maskinen som Windows-netværksprinter, skal du se S.38 Brug af maskinen som netværksprinter til Windows. Hvis du vil bruge maskinen som NetWare-printserver og -fjernprinter, skal du se S.40 Brug af NetWare-printserver/fjernprinter. 23

30 Forberedelse af maskinen Lokal forbindelse 2 Du kan oprette lokale forbindelser via USB-, IEEE (SCSI-udskrivning) eller Bluetooth-forbindelser. Det er versionen af Windows-operativsystemet, der bestemmer, hvilke forbindelsesmetoder du kan vælge. Windows 95: Parallelle forbindelser Windows 98: Parallelle forbindelser Windows 98 SE/Me: USB-, parallel- og Bluetooth-forbindelser Windows 2000: USB-, parallel-, IEEE (SCSI-udskrivning) og Bluetooth-forbindelser Windows XP: USB-, parallel-, IEEE (SCSI-udskrivning) og Bluetooth-forbindelser Windows Server 2003: USB-, parallel-, IEEE (SCSI-udskrivning) og Bluetooth-forbindelser Windows NT 4.0: Parallelle forbindelser Reference Se beskrivelsen af, hvordan printerdriveren installeres til de forskellige forbindelsestyper. Hvis du vil bruge USB-forbindelse, skal du se S.43 Installation af printerdriveren med USB. Hvis du vil bruge parallel forbindelse, skal du se S.48 Udskrivning med en parallel forbindelse. Hvis du vil bruge IEEE 1394-forbindelse (SCSI-udskrivning), skal du se S.50 Installation af printerdriveren med IEEE 1394 (SCSI-udskrivning). Hvis du vil bruge Bluetooth-forbindelse, skal du se S.54 Udskrivning med en Bluetooth-forbindelse. 24

31 Brug af SmartDeviceMonitor for Client-porten Brug af SmartDeviceMonitor for Clientporten Installation af SmartDeviceMonitor for Client Vigtigt Hvis du vil installere SmartDeviceMonitor for Client under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du have en konto med printeradministratorrettigheder. Log på som administrator. Installer SmartDeviceMonitor for Client, før du installerer printerdriveren med SmartDeviceMonitor for Client-porten. A Luk alle åbne programmer. B Sæt cd en i cd-rom-drevet. Installationsprogrammet starter. Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte Setup.exe i rodbiblioteket på cd-rom en. C Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK]. Standardindstillingen er English. D Klik på [SmartDeviceMonitor for Client/Admin]. E Installationsprogrammet til SmartDeviceMonitor for Client starter. F Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. Når du har læst aftalen igennem, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen] og derefter klikke på [Næste >]. G Klik på [SmartDeviceMonitor for Client], og klik derefter på [Næste >]. Installationsprogrammet til SmartDeviceMonitor for Client starter. H Følg vejledningen på skærmen, og installer SmartDeviceMonitor for Client. I Klik på [Udfør]. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det, efter at du har installeret SmartDeviceMonitor for Client. 2 Hvis du vil afbryde installationen af den valgte software, skal du klikke på [Annuller], inden installationen er fuldført. 25

32 Forberedelse af maskinen Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren (TCP/IP) 2 Vigtigt Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du have en konto med printeradministratorrettigheder. Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen. A Luk alle åbne programmer. B Sæt cd en i cd-rom-drevet. Installationsprogrammet starter. Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte Setup.exe i rodbiblioteket på cd-rom en. C Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK]. Standardindstillingen er English. D Klik på [PCL/RPCS-printerdrivere]. E Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. Når du har læst aftalen, skal du klikke på, [Jeg accepterer aftalen], og derefter klikke på [Næste]. F Vælg den printerdriver, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg program]. Du kan vælge flere printerdrivere. G Vælg den maskinmodel, du vil bruge. Printernavnet kan ændres i boksen [Skift indstillinger for "Printernavn"]. H Dobbeltklik på printernavnet for at få vist printerindstillingerne. De oplysninger, der vises i [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer afhængigt af operativsystem, printermodel og port. I Klik på [Port:], og klik derefter på [Tilføj]. J Klik på [SmartDeviceMonitor], og klik derefter på [Ny port...]. K Klik på [TCP/IP], og klik derefter på [Søg]. Der vises en liste over printere, der bruger TCP/IP. 26

33 Brug af SmartDeviceMonitor for Client-porten L Vælg den printer, du vil bruge, og klik derefter på [OK]. Der vises kun printere, der svarer på en broadcast fra computeren. Hvis du vil bruge en maskine, som ikke er med på listen, skal du klikke på [Angiv adresse] og derefter indtaste IP-adressen eller maskinens værtsnavn. Under Windows 95/98/Me kan du ikke tilføje en IP-adresse, der delvist ligner en, der allerede er i brug. Hvis f.eks. er i brug, kan du ikke bruge xx. Og hvis er i brug, kan du ikke bruge M Kontroller, at porten til den valgte printer er vist i [Port:]. N Angiv en brugerkode, hvis det er nødvendigt. På den måde kan en SmartDeviceMonitor for Admin-bruger få vist og kontrollere statistiske oplysninger om det antal sider, hver enkelt bruger udskriver. Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til SmartDeviceMonitor for Admin. Der kan indtastes op til 8 tal. Du kan hverken bruge bogstaver eller symboler. O Marker afkrydsningsfeltet [Standardprinter] for at indstille printeren som standardprinter. P Klik på [Udfør]. Installationen begynder. Q Klik på [Udfør] i dialogboksen til fuldførelse af installationen. Der vises muligvis en meddelelse om genstart af computeren. Genstart computeren for at fuldføre installationen. 2 Reference Der vises en meddelelse, hvis der allerede er installeret en nyere version af printerdriveren. Hvis det er tilfældet, kan du ikke installere printerdriveren med Autorun. Hvis du stadig vil installere printerdriveren, skal du vælge at installere med [Tilføj printer]. Se S.57 Hvis der vises en meddelelse under installationen. 27

34 Forberedelse af maskinen Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren (NetBEUI) 2 Vigtigt Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000 eller Windows NT 4.0, skal du have en konto med printeradministratorrettigheder. Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen. Windows XP og Windows Server 2003 understøtter ikke NetBEUI. Du kan ikke udskrive til printere uden for routere. A Luk alle åbne programmer. B Sæt cd en i cd-rom-drevet. Installationsprogrammet starter. Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte Setup.exe i rodbiblioteket på cd-rom en. C Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK]. Standardindstillingen er English. D Klik på [PCL/RPCS-printerdrivere]. E Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. Når du har læst aftalen, skal du klikke på, [Jeg accepterer aftalen], og derefter klikke på [Næste]. F Vælg den printerdriver, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg program]. Du kan vælge flere printerdrivere. G Vælg den maskinmodel, du vil bruge. Printernavnet kan ændres i boksen [Skift indstillinger for "Printernavn"]. H Dobbeltklik på printernavnet for at få vist printerindstillingerne. De oplysninger, der vises i [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer afhængigt af operativsystem, printermodel og port. I Klik på [Port:], og klik derefter på [Tilføj]. J Klik på [SmartDeviceMonitor], og klik derefter på [Ny port...]. K Klik på [NetBEUI], og klik derefter på [Søg]. Der vises en liste over printere, der bruger NetBEUI. 28

35 Brug af SmartDeviceMonitor for Client-porten L Vælg den printer, du vil bruge, og klik derefter på [OK]. Der vises kun printere, der svarer på en broadcast fra computeren. Hvis du vil bruge en maskine, der ikke er med på listen, skal du klikke på [Angiv adresse], og derefter indtaste NetBEUI-adressen. NetBEUI-adressen kan kontrolleres med konfigurationssiden. Se S.113 Udskrivning af konfigurationssiden for at få at vide, hvordan du udskriver en konfigurationsside. NetBEUI-adressen vises i formatet \\RNPxxxx\xxx på konfigurationssiden. Indtast maskinens netværksstinavn i formatet %%Computernavn\Sharenavn. Brug \\ i stedet for %% i begyndelsen. M Kontroller, at porten til den valgte printer er vist i [Port:]. N Angiv en brugerkode, hvis det er nødvendigt. På den måde kan en SmartDeviceMonitor for Admin-bruger få vist og kontrollere statistiske oplysninger om det antal sider, hver enkelt bruger udskriver. Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til SmartDeviceMonitor for Admin. Der kan indtastes op til 8 tal. Du kan hverken bruge bogstaver eller symboler. O Marker afkrydsningsfeltet [Standardprinter] for at indstille printeren som standardprinter. P Klik på [Udfør]. Nu starter installationen af printerdriveren. Q Klik på [Udfør] i dialogboksen til fuldførelse af installationen. Der vises muligvis en meddelelse om genstart af computeren. Genstart computeren for at fuldføre installationen. 2 Protokollen er inaktiv som standard. Aktiver den vha. Web Image Monitor eller Telnet Hvis du vil afbryde installationen af den valgte software, skal du klikke på [Annuller], inden installationen er fuldført. Reference Der vises en meddelelse, hvis der allerede er installeret en nyere version af printerdriveren. Hvis det er tilfældet, kan du ikke installere printerdriveren med Autorun. Hvis du stadig vil installere printerdriveren, skal du bruge [Tilføj printer]. Se S.57 Hvis der vises en meddelelse under installationen. 29

36 Forberedelse af maskinen Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren (IPP) 2 Vigtigt Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0, skal du have en printeradministratorkonto. Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen. A Luk alle åbne programmer. B Sæt cd en i cd-rom-drevet. Installationsprogrammet starter. Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte Setup.exe i rodbiblioteket på cd-rom en. C Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK]. Standardindstillingen er English. D Klik på [PCL/RPCS-printerdrivere]. E Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. Når du har læst aftalen, skal du klikke på, [Jeg accepterer aftalen], og derefter klikke på [Næste]. F Vælg den printerdriver, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg program]. Du kan vælge flere printerdrivere. G Vælg den maskinmodel, du vil bruge. Printernavnet kan ændres i boksen [Skift indstillinger for "Printernavn"]. H Dobbeltklik på printernavnet for at få vist printerindstillingerne. De oplysninger, der vises i [Kommentar:], [Driver:] og [Port:] varierer afhængigt af operativsystem, printermodel og port. I Klik på [Port:], og klik derefter på [Tilføj]. J Klik på [SmartDeviceMonitor], og klik derefter på [Ny port...]. K Klik på [IPP]. 30

37 Brug af SmartDeviceMonitor for Client-porten L I boksen [Printer-URL] skal du indtaste adresse/printer som printeradresse. Hvis der udstedes servergodkendelse, skal du aktivere SSL (protokol til krypteret kommunikation), ved at angive https://printerens adresse/printer (forudsætter, at Internet Explorer 5,01 eller en højere version er installeret). (Eksempel: IP-adressen er ) https:// /printer Du kan indtaste "http://printerens adresse /ipp" som printeradresse. M Indtast et navn, der identificerer printeren i [IPP-portnavn ]. Brug et navn, som ikke findes i forvejen som portnavn. Hvis der ikke angives et navn her, bruges den adresse, der er angivet i boksen [Printer-URL], som IPP-portnavn. N Klik på [Detaljerede indstillinger], og vælg de nødvendige indstillinger. Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne i hjælpen til SmartDeviceMonitor for Client. O Kontroller, at porten til den valgte printer er vist i [Port:]. P Angiv en brugerkode, hvis det er nødvendigt. På den måde kan en SmartDeviceMonitor for Admin-bruger få vist og kontrollere, hvor mange sider hver enkelt bruger udskriver. Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til SmartDeviceMonitor for Admin. Der kan indtastes op til 8 tal. Der kan ikke indtastes bogstaver eller symboler. Q Marker afkrydsningsfeltet [Standardprinter] for at indstille printeren som standardprinter. R Klik på [Udfør]. Installationen begynder. S Klik på [Udfør] i dialogboksen til fuldførelse af installationen. Der vises muligvis en meddelelse om genstart af computeren. Genstart computeren for at fuldføre installationen. 2 Hvis du vil afbryde installationen af den valgte software, skal du klikke på [Annuller], inden installationen er fuldført. Reference Der vises en meddelelse, hvis der allerede er installeret en nyere version af printerdriveren. Hvis det er tilfældet, kan du ikke installere printerdriveren med Autorun. Hvis du stadig vil installere printerdriveren, skal du bruge [Tilføj printer]. Se S.57 Hvis der vises en meddelelse under installationen. 31

38 Forberedelse af maskinen Ændring af portindstillingerne for SmartDeviceMonitor for Client Følg fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil ændre SmartDeviceMonitor for Clientindstillingerne, f.eks. TCP/IP-timeout, genoptag/parallel udskrivning og printergrupper. 2 Der findes ingen indstillinger til NetBEUI-protokollen. Windows 95/98: A Åbn vinduet [Printere] fra menuen [Start]. B Klik på ikonet for den printer, du vil bruge, i vinduet [Printere]. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. C Klik på fanen [Detaljer], og klik derefter på [Konfigurer port]. Dialogboksen [Portindstillinger] vises. Windows 2000 / Windows NT 4.0: A Åbn vinduet [Printere] fra menuen [Start]. B Klik på ikonet for den printer, du vil bruge, i vinduet [Printere]. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. C Under fanen [Porte] skal du klikke på [Konfigurer port] Dialogboksen [Portindstillinger] vises. 32

39 Brug af SmartDeviceMonitor for Client-porten Windows XP, Windows Server 2003: A Åbn vinduet [Printere og faxenheder] fra menuen [Start]. Vinduet [Printere og faxmaskiner] vises. B Klik på ikonet for den maskine, du vil bruge. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. Printeregenskaberne vises. C Klik på fanen [Porte], og klik derefter på [Konfigurer port]. Dialogboksen [Portkonfiguration] vises. Du kan konfigurere timeout-indstillinger for TCP/IP. 2 Hvis der ikke kan vælges indstillinger under fanen [Genoptag/parallel udskrivning], skal du følge fremgangsmåden nedenfor. A Klik på [Annuller] for at lukke dialogboksen [Portkonfiguration:]. B Start SmartDeviceMonitor for Client, og højreklik derefter på ikonet SmartDeviceMonitor for Client på proceslinjen. C Klik på [Udvidede funktionsindstillinger], og marker afkrydsningsfeltet [Angiv genoptag/parallel udskrivning for hver port]. D Klik på [OK] for at lukke dialogboksen [Udvidede funktionsindstillinger] Der kan konfigureres bruger-, proxy- og timeout-indstillinger for IPP. Reference For flere oplysninger om disse indstillinger, se Brug af SmartDeviceMonitor for Client, Netværksvejledning eller SmartDeviceMonitor for Client Hjælp. 33

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

Softwarevejledning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Forberedelse til udskrivning Opsætning af printerdriveren Andre udskrivningsopgaver Direkte udskrivning fra et digitalt kamera (PictBridge)

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING Varemærker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart skaleringstkenologi er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Corporation.

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Brugervejledning. Læs dette først. Papir

Brugervejledning. Læs dette først. Papir Brugervejledning Læs dette først INHOLDFORTEGNELSE Om dette produkt...11 Indledning...11 Varemærker...11 Ansvarsfraskrivelse... 12 Vejledninger til denne printer... 12 Sådan læser du denne vejledning...

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sådan kommer du i gang Før

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Sådan kommer du i gang Ilægning af papir Problemløsning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere