ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-14 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER

2 Indholdsfortegnelse Udvikling og fremdrift over en bred front HEC Care skal bygge bro Kan Mitii hjælpe patienter med blodprop i hjernen? Fodbold for børn med CP Øvelse gør mester Bestyrelse i Helene Elsass Center Direktion Baggrund og formål med Helene Elsass Center Mindeord: Palle Simonsen Helene Elsass Center Holmegårdsvej 28 DK-2920 Charlottenlund Tlf elsasscenter.dk Årsskrift Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

3 Udvikling og fremdrift over en bred front På HEC ønsker vi at støtte udviklingen hos de mange børn, der kommer på centeret. Det vil vi fortsat gøre i tæt samarbejde med førende hjerneforskere, ligesom vi konstant har fokus på fx nye teknologier og metoder til træning, der kan være med til at give børn med CP en endnu bedre og mere effektiv behandling. Kære læser. På Helene Elsass Center skaber vi forandring og forbedring blandt børn og unge med CP og deres pårørende. Det gør vi ved at bygge den vigtige bro fra universiteter, forskningsresultater og viden til barnet med CP, dets forældre og involverede behandlere. Ny struktur på HEC Vi har endda sat endnu mere tryk på brobygningen i I det forgangne år har vi implementeret en ny struktur på Helene Elsass Center. Vi har etableret HEC Care, der skal fungere som en specialistenhed i huset. Enheden formår at tolke og omsætte viden og forskningsresultater til en praktisk indsats til gavn for alle, der er omkring barnet med CP. Det være sig familier og behandlere samt kommuner og hospitaler. Til slut skal der også lyde en stor tak til medarbejderne på Helene Elsass Center, som er med til at sikre, at de mange familier, der kommer på Elsass Center, altid føler sig godt modtaget og i kompetente hænder. Go læsning. Peder Esben Bilde Direktør, Helene Elsass Center HEC Care-teamet er på plads, og vi forventer os meget af det nye set up, som allerede er blevet positivt modtaget i en række kommuner. Dørene blev slået op Med så smukke omgivelser til rådighed her på Helene Elsass Center er det fan tastisk at se huset, parken og de mange faciliteter blive brugt og her tænker jeg på brugt rigtigt til leg, sjov og træning. Og det var lige præcis, hvad der skete, da Helene Elsass Center inviterede til sin første sommercamp. Det var en sand fornøjelse at se glæden hos børnene, når de lærte nyt og overvandt deres egne grænser. Denne aktivitet vil vi gentage i de kommende år, og allerede i 2014 udvider vi med en vintercamp, som vil foregå i Norge, men i vores regi. Ny forskning gi r nye muligheder Også i 2013 har Helene Elsass Center haft et godt og givende samarbejde med en lang række forskere, og året har igen givet os ny og brugbar viden om hjernen og om cerebral parese og der skal lyde en stor tak til alle forskere og deres teams for deres dedikerede indsats. 4 HELENE ELSASS CENTER 5

4 HEC Care skal bygge bro En helt ny enhed på Helene Elsass Center så dagens lys i HEC CARE er en specialistenhed for cerebral parese og bygger bro mellem kommuner, den regionale pædiatri og Helene Elsass Center. På Helene Elsass Center er der gennem mange år indsamlet store mængder af viden og dokumenteret effekt på CP-området, og fra centerets side er det vigtigt, at denne viden omsættes til handling på en god og effektiv måde. - Kun på den måde kan vi være med til at sikre, at såvel børn som voksne med CP kan få et bedre liv, fortæller Patricia de Lipthay Behrend, der er leder af HEC CARE. Ifølge Patricia de Lipthay Behrend bliver den fornemmeste opgave i HEC CARE at omsætte den forskning, der dagligt foregår på Helene Elsass Center, til praktisk anvendelse for børn og voksne med CP og det er hendes plan, at dette skal ske gennem en række nye tilbud til kommunerne og andre, der måtte ønske det. Modulopbyggede tilbud Kommunerne i Danmark har alle organiseret sig vidt forskelligt, når det handler om træning, genoptræning og habilitering. Derfor har HEC CARE indledt et samarbejde med udvalgte kommuner, der skal munde ud i en ny model for behandling via en række tilbudsmoduler på CP-området. Modulerne skal tilsammen dække bredt og være fleksible. Der skal være tilbud, der er velegnede til behandlerne i den enkelte kommune, og tilbud der er skræddersyet til familien, der for nylig har fået stillet CP-diagnosen på deres barn. I praksis kan modulerne altså sammensættes, så de matcher det konkrete behov. Fakta om CP I Danmark findes ca mennesker med CP Det skønnes, at er under 18 år De nyeste tal fra CP-registeret viser, at forekomsten af CP er 2,0 promille af en årgang Det betyder, at ca. 180 børn om året får diagnosen CP - I samarbejde med Odense, Furesø, Herning og Gentofte kommune er vi gået i gang med at kreere den nye model for behandling. Hvilke moduler, der så skal være i pakken ligger ikke helt fast endnu, men der er allerede gjort mange tanker om mulighederne, fortæller Patricia de Lipthay Behrend. Når valget er faldet på netop disse kommuner, skyldes det bl.a., at de ligger i henholdsvis Jylland og på Fyn og Sjælland. - På den måde håber jeg at sikre, at alle andre kommuner kan spejle sig i en af de medvirkende kommuner. Da det er et tværsektorielt projekt, er det vigtigt, at de dertilhørende hospitaler også er med, og Herning Sygehus, Herlev Hospital samt Hillerød Hospital har allerede sagt ja, forklarer Patricia om valget af de medvirkende kommuner. 6 HELENE ELSASS CENTER 7

5 Her sættes der ind I HEC CARE er man ikke i tvivl om, at antallet af moduler bliver mange, og tilbuddet vil udvikle sig over tid. - Modulerne skal selvfølgelig systematiseres og ses i forhold til både familier, behandlere og kommuner, men dybest set handler det om at tænke ud af boksen og nogle af de tilbud vi vil arbejde med i vores model findes ganske givet rundt omkring i landet, men de kan være svære for familien med et barn med CP at finde, forklarer Patricia de Lipthay Behrend. I forhold til kommunernes behandlerteams rundt omkring i landet er det planen at tilbyde fx kurser, hvor kursisterne får serveret nyeste viden på CP- og hjerneforskningsområdet eller bliver introduceret til de nye træningsmetoder, som med succes har været afprøvet på Helene Elsass Center. HEC CARE kan bidrage med input til og viden om, hvordan kommunernes behandling på CP-området kan optimeres og måske skrues sammen på en ny og mere effektiv måde. Når det gælder forældrene til børn med CP er Patricia de Lipthay Behrend overbevist om, at HEC CARE kan gøre en mærkbar forskel. - Når man lige har modtaget en diagnose, er man som familie meget berørt af situationen og det kan være svært at finde overskud til at sætte sig ind i, hvad næste skridt skal være. Her går nogle af vores tanker på, at de familier kan komme på Helene Elsass Center sammen med andre familier og på den måde få viden om CP og de fremtidige muligheder, der er til stede for deres barn, fortæller Patricia de Lipthay Behrend. Der er også tanker om etablering af Facebook-grupper og mødregrupper, for som Patricia de Lipthay Behrend siger: - De fleste mødre har højst sandsynligt været i en mødregruppe, da deres barn blev født, men dengang vidste de måske ikke, at deres barn havde CP. Derfor tænker vi, at det kunne være givende for mødrene eller for den sags skyld fædrene at tale med andre i samme situation. En aktiv tovholder Fakta om HEC CARE HEC CARE skal sætte endnu større fokus på, at behandlingstilbuddene til mennesker med CP er vidensbaserede. HEC CARE skal udvikle og teste behandlingsstrategier og nye metoder, som både kan anvendes i kommunale tilbud og i hjemmetræningsforløb. Helt overordnet kan man godt beskrive HEC CARE som den tovholder, der sikrer den røde tråd mellem familier, hospitaler og kommuner. - Vi er den røde tråd i forløbet, der samler puslespillet for forældrene, så de ikke skal forholde sig til mange små fragmenter af viden og metoder, forklarer Patricia de Lipthay Behrend. Til efteråret 2014 vil de første forløb blive implementeret. HEC CARE skal på baggrund af viden og behandlingsmetoder yde professionel rådgivning af behandlere og af forældre og pårørende til mennesker med CP. HEC CARE består af en leder, en ergoterapeut, en fysioterapeut samt en psykolog. 8 HELENE ELSASS CENTER 9

6 Genoptræning har stor betydning for blodproppatienters mulighed for at vende tilbage til hverdagen og komme sig efter blodproppen. Gennem sit arbejde med denne patientgruppe oplevede Christina Kruuse imidlertid, at træningen virkede uoverskuelig for mange patienter. - Hele logistikken omkring genoptræningen kan være svær at håndtere for patienter med en blodprop i hjernen. Gængse genoptræningstilbud stiller ofte krav om, at patienten skal transporteres til og fra træningen, og denne transport kan i sig selv være ganske udfordrende for patienterne, forklarer Christina Kruuse. Igennem sit arbejde havde hun hørt om træningskonceptet, Mitii Move it to improve it. - Jeg havde stiftet bekendtskab med den hjerneforskning, der ligger til grund for Mitii og vidste, at systemet var online-baseret og dermed velegnet til træning i hjemmet, samtidig med, at træningen var superviseret af professionelle terapeuter, fortæller Christina Kruuse, der derpå kontaktede Mitii Development som opstart på sit forskningsprojekt. Projektet er i dag i gang med støtte fra Helsefonden, Markedsmodningsfonden og Hjerneskadeforeningen. Genoptræning med sammenhæng - Formålet med forskningsprojektet er at opnå en effektiv og individuel genoptræning. Som patient eller pårørende kan man let få den opfattelse, at der ikke er sammenhæng i behandlingen fra hospitalet, og når patienten kommer hjem, og den sammenhæng vil vi gerne være med til at sikre, fortæller Christina Kruuse. I opstarten af projektet var de involverede ergo- og fysioterapeuter forbi Helene Elsass Center, hvor de blev introduceret til Mitii og fik indblik i, hvordan de så at sige kan skrue op og ned for intensiteten af træningen og følge den enkelte patient. Kan Mitii hjælpe patienter med blodprop i hjernen? Og er web-baseret genoptræning mere effektiv end traditionel genoptræning? Det er spørgsmål, som overlæge, ph.d. Christina Kruuse forsøger at besvare i et forskningsprojekt, der involverer Mitii og patienter fra hospitalerne i Herlev, Glostrup og Roskilde. Derudover har Christina Kruuse etableret et godt samarbejde med de medvirkende patienters kommuner, hvor bl.a. hjerneskadekoordinatorerne ser meget frem til forskningsprojektets konklusioner. Så skal der trænes! Nøjagtig som børn med CP, hvor Mitii har sin oprindelse, og voksne med balanceproblemer træner blodproppatienterne intensivt med Mitii over en længere periode. - De er i gang 30 minutter hver dag i 16 uger og de går til den. Det er faktisk sådan, at vi har tilpasset programmet, så patienterne starter med at sidde ned, 10 HELENE ELSASS CENTER 11

7 når de træner. Vi oplevede, at de var så begejstrede, at mange glemte, at de fx ikke havde føling i en del af kroppen, hvilket betød, at de kunne falde, når de trænede og det var jo ikke hensigten, lyder det fra Christina Kruuse. Christina Kruuse Ifølge forskeren er både patienter og pårørende meget positive omkring projektet og følger træningsprogrammet med Mitii til punkt og prikke. - De vil meget gerne være med i projektet, og fordi vi kan skrue på intensiteten af træningen, kan patienten hele tiden følge sin egen udvikling. Det er en stor motivationsfaktor for dem, siger Christina Kruuse deltagere I alt 102 blodproppatienter skal igennem Mitii-træningen, og det er et krav, at patienten kan bevæge arme eller ben, så det rent fysisk kan lade sig gøre at træne. Halvdelen af patienterne starter det 16 uger lange træningsforløb under indlæggelsen, mens den anden halvdel starter 16 uger efter blodproppen indtraf....er overlæge på apopleksi afsnittet og leder af forskningsgruppen, Neurovaskulær forskningsenhed på Neurologisk afdeling på Herlev hospital. Hun er samtidig initiativtager til en tværfaglig biomekanisk forskningsenhed, der ser på betydningen af træning ved bla. apopleksi. I projekterne undersøges, hvordan hjernens blodforsyning og nervefunktion reguleres, hvordan man kan forbedre den, og hvilken betydning medicin og træning har. Sygdommene er især apopleksi, migræne og vaskulær demens. Fakta om blodprop i hjernen - På den måde får vi også indikationer på, hvilken betydning starttidspunktet for træningen har i genoptræningssammenhæng, forklarer Christina Kruuse. I projektet bliver effekten af de 16 ugers træning på patienternes hjerneaktivitet, funktionsniveau og livskvalitet sammenlignet med effekten af sædvanlig tilbudt genoptræning i patienternes kommuner. Ydermere, bliver der fulgt op på patienterne efter 32 uger og efter et år. Fakta om Mitii også kaldet apopleksi Apopleksi er den tredje hyppigste dødsårsag i den vestlige verden og den hyppigste årsag til fysisk og psykisk handicap hos voksne. Apopleksi medfører store omkostninger for patient og pårørende, og forløbet har udtalte samfundsøkonomiske konsekvenser. Gode resultater forventes I et videnskabeligt funderet projekt, er der ikke plads til gisninger, så det er ikke muligt at konkludere på projektet endnu. - Jeg kan sige så meget, at vi arbejder med en hypotese om, at træningen med Mitii virker, og jeg forventer, at patienterne får det fysisk bedre, ligesom deres livskvalitet øges, fordi de i stort omfang selv har bidraget til deres egen genoptræning, forklarer Christina Kruuse. Ifølge overlægen vil patienternes forbedrede fysik og øgede livskvalitet også have stor betydning for de pårørende og i et større perspektiv i samfundet som helhed. Christina Kruuse forventer, at de sidste patienter har været igennem et Mitiiforløb med udgangen af Herefter vil en rapport blive publiceret. Mitii er et online-baseret træningskoncept til individuel og superviseret træning. Mitii fordrer, at brugeren anvender sin egen krop til styring af træningen. Mitii kombinerer både kognitiv og fysisk træning. Mitii-træningen justeres løbende - over nettet - af en ergo- eller fysioterapeut i træningsperioden. Mitii er intuitivt og let at arbejde med for brugerne. Mitii er udviklet på Helene Elsass Center som et træningskoncept til børn og unge med CP. Det har vist sig, at Mitii også kan hjælpe på andre diagnoser, og Mitii testes i dag flere steder i verden og på flere diagnoser. Læs meget mere om Mitii på mitii.com 12 HELENE ELSASS CENTER 13

8 Om Sport for Brains og fodbold Gennem leg med fodbolden træner børnene deres motoriske evner og udvikler forståelse for bl.a. placering og rum. Samværet med ligestillede giver børnene et frirum, hvor deres sociale kompetencer kan udvikles og styrkes. Ifølge Camilla Voigt går Morten Schuberts ønske om at møde de andre fodboldhold i Sport for Brains i opfyldelse. Fodbold for børn med CP I Vejle spilles der fodbold i Søndermarkshallen hver søndag eftermiddag. Alle spillerne, som tæller både drenge og piger, har CP. 14 HELENE ELSASS CENTER 15

9 I Vejle og omegn pakker en gruppe børn hver søndag sportstasken og drager til Søndermarkshallen for at spille fodbold. Her står træner Morten Schubert og hans trænerkollega, Laura, klar til en times sjov og intensiv træning med børnene. - Børnene på Sport for Brains-holdet går virkelig til den, altid med gejst og et smil på læben, og det gør bare en kæmpe forskel for mig som træner, fortæller Morten, der er uddannet pædagogisk assistent og i øjeblikket læser på pædagoguddannelsen på seminariet. Han har også tidligere været træner for børn uden handicap. Bliv en del af rask-sporten Sport for Brains er et sportskoncept til børn og unge med mild til lettere grad af CP, der tilbyder dem at deltage i klubbaserede idrætsaktiviteter. I Sport for Brains integreres de i raskidrætsklubber, under samme forhold og præmisser som raskidrætsudøverne, men på træningsvilkår der er tilpasset deres evner. Børn og unge med CP har i større eller mindre grad både fysiske og kognitive vanskeligheder og har i størstedelen af tilfældene derfor ikke mulighed for at dyrke sport på lige fod med raske. - Vores mål er derfor at lave en klub-i-klub løsning, hvor børn og unge med CP har deres eget hold og træner på vilkår, der er tilpasset deres evner, men samtidig er medlem af en raskidrætsklub og indgår i klublivet og de sociale tiltag, der er i sådan en klub, på lige fod med raskidrætsudøverne, fortæller Camilla Voigt, der er projektleder på Helene Elsass Center og driver Sport for Brains. Idrætsgrene i Sport for Brains - Fodbold - Karate - Judo - Dans - Svømning - Gymnastik - Volleyball - Badminton - Golf - Dykning En del af Vejle FC For at få træningsmuligheder i hallerne skal man være tilknyttet en rigtig klub. Derfor hjalp Helene Elsass Center Sport for Brains-holdet med at få etableret kontakt til Vejle FC. Foto side - Det er vi rigtig glade for. Og det betyder, at vi i dag spiller i de rigtige trøjer, og til foråret skal vi spille på nogle af deres udendørsbaner. Det glæder vi os til, fortæller Morten Schubert. Flere er velkomne I øjeblikket er der ni faste spillere på holdet i Vejle, men træneren er mere end klar til at modtage nye spillere. 16 HELENE ELSASS CENTER 17

10 - Vi har været i dialog med skoler, fysioterapeuter og hospitaler, men det kan være en udfordring at finde børn med CP. Mange af dem går i almindelige skoler spredt over et stort område, så her er vi lidt udfordret, forklarer Morten, der dog får god hjælp af Camilla Voigt fra Sport for Brains på Helene Elsass Center. Kamp hver gang En søndagstræning på CP-holdet involverer opvarmning og tekniske øvelser, og der sluttes altid af med kamp. - Jeg kan bedst beskrive det som fodbold med 120 kilometer i timen. Man kan åbenbart godt være ramt af CP og fyre kanonkugler af, griner Morten. Ifølge Morten er det vigtigt, at træningen er udfordrende, men frem for alt sjov, og han understreger da også, at han hører til dem, der mener, at når man spiller fodbold, skal der også være en bold med i træningen. - Det skal jo være sjovt, det her og børnene har det meget sjovere, når vi kan bruge bolden aktivt, så den er i spil, uanset om vi løber mellem kegler eller træner kampsituationer, udtaler Morten. Fodbold i fremtiden På sigt vil CP-holdet i Vejle gerne spille kampe mod de andre Sport for Brains fodboldklubber - og vi vil også gerne øge træningen fra den nuværende time til fx halvanden time, men vi tager det i små skridt, forklarer Morten. I Vejle er man meget opmærksomme på, at flere af familierne kommer langvejs fra. Fodboldklubber i Danmark med CP-hold - Når deltagerne kører så langt, har de lov til at forvente, at vi har tænkt os om, fx hvis vi udvider træningstiden, lyder det fra Morten Schubert. - Vejle FC - Skovbakken IK Fodbold - Sejs Svejbæk IF - KB - Jægersborg Boldklub - Slangerup og Omegn Idrætsforening Involverede forældre Når man kommer ind i hallen i Vejle, ligner det en fuldkommen normal træningstime med forældrene siddende på sidelinjen, men de har også en hel anden rolle. - Forældrene er meget engagerede og deltager aktivt i fx opvarmningen med deres barn. Flere af dem har endda spurgt, om det er muligt at komme ind i hallen lidt før til opvarmning, slutter Morten. 18 HELENE ELSASS CENTER 19

11 Øvelse gør mester Med hele fire dage til rådighed var der masser af tid til spændende og udfordrende aktiviteter for de mange børn med CP, der havde valgt at tage med på Helene Elsass Centers sommercamp. Udfordrende aktiviteter kombineret med hygge, sjov og ballade. Det er essensen af sommercamp en, som fandt sted på Helene Elsass Center i sommeren Selv om vi havde mange aktiviteter klar til børnene, var der naturligvis afsat masser af tid til at øve sig på de enkelte områder, og der var mange rigtig mange der oplevede at blive endnu bedre til noget, de kunne lidt af i forvejen og mange, der kastede sig over helt nye ting, fortæller Camilla Voigt, der er projektleder hos Helene Elsass Center. En af deltagerne var Magne Bundvad på 12 år, der kommer fra København, og han havde fire fantastiske dage. - Det var rigtig, rigtig sjovt! Vi fik lov til at prøve en masse forskellige ting jeg prøvede fx at sejle i havkajak, klatre i træer og køre på mountainbike i Dyrehaven, fortæller Magne begejstret. Skal man være modig? Mountainbike og klatring i træer kan uden tvivl fremkalde en vis usikkerhed hos mennesker uden handicap, så hvordan tackler man de vilde øvelser, når nu man har CP. - Jeg kan godt være lidt af en vovehals, så jeg var ikke helt så bange, og så havde vi jo også sikkerhedsudstyr på. Men da vi cyklede, havde jeg fx løsnet forgaflen på min mountainbike en lille smule for at få noget fjedring i cyklen. Det blev der dog lavet om på af en af hjælperne, fordi jeg faldt tre gange, fortæller Magne med et smil på læben. Magne og hans mor fortæller, at det er en god ting at prøve noget nyt også selv om det kan virke farligt. - Som mor var jeg fuldkommen tryg ved situationen. Jeg vidste jo, at der var professionelle hjælpere med, og al deres udstyr var 100 pct. i orden samtidig var det fantastisk at opleve alle sejrene, fortæller Inger Bundvad, der er mor til Magne. Magne tilføjer, at selv om det sjoveste var at prøve så mange forskellige ting, så var samværet med andre, der har CP også godt. - Så ved man altid lige, hvordan man skal hjælpe en anden, og man er lige så god som alle de andre eller bedre og det er fedt, griner Magne, der var på sommercamp en sammen med flere af hans fodboldkammerater fra KB. 20 HELENE ELSASS CENTER 21

12 Åben mikrofon og samling På sommercamp en boede alle børn i lejlighederne på Helene Elsass Center, og alle måltider blev indtaget i fællesskab og ofte fulgt op af fællesleg og hygge. Selv om Magne og hans sommercamp-venner havde et tætpakket program, og ganske givet var møre om aftenen, så blev der alligevel kaldt til samling i orangeriet. - Om aftenen var der åben mikrofon hvis man havde lyst, kunne man fortælle, hvad der havde været sjovt eller dårligt i løbet af dagen. Vi kunne også rose de andre, hvis nogen havde gjort noget godt, fortæller Magne, der understreger, at det var helt frivilligt, om man ville benytte mikrofonen. Det sociale samvær var i det hele taget sat i højsæde og blev bl.a. styrket ved lege, bål og fællessang, rundkreds og godnatlæsning. Medaljevinder kom forbi Alle har brug for gode rollemodeller, og derfor havde Helene Elsass Center inviteret bordtennisspilleren Peter Rosenmeier, der vandt bronze ved Paralympiske Lege i London i 2012 på besøg på Sommercampen. - Det var rigtig, rigtig sjovt! Vi fik lov til at prøve en masse forskellige ting jeg prøvede fx at sejle i havkajak, klatre i træer og køre på mountainbike i Dyrehaven, fortæller Magne begejstret. 22 HELENE ELSASS CENTER 23

13 - Det var så sejt! Han kunne binde sit snørebånd med én hånd! Han fortalte også om sit handicap han havde ikke CP, så det var spændende at høre om, men det bedste var, at vi fik lov at spille imod ham, fortæller Magne. Tid til party og nye oplevelser En rigtig sommercamp byder også på en rigtig afslutningsfest. Det var også tilfældet på Helene Elsass Center, hvor alle forældrene lagde vejen forbi Charlottenlund, og her ventede flere overraskelser. - Samtlige børn stod ved mikrofonen og fortalte hver især en lille bid om dagene på sommercamp en. Det var meget, meget rørende, og jeg ved, at mange forældre var positivt overraskede over at se deres barn i centrum på den måde, fortæller Inger Bundvad. Efter de afsluttende aktiviteter tog alle børn og voksne trætte hjem, en kæmpe oplevelse rigere, rygsækken fuld af selvtillid og en masse nye venner. Magne fortæller, at han er klar til Helene Elsass Centers vintercamp i Norge. Jeg har nemlig stået på ski hele mit liv. Slalomski, og jeg er faktisk OK til det, hvis jeg selv skal sige det, lyder det fra Magne, der glæder sig til den kommende tur. 24 HELENE ELSASS CENTER 25

14 26 HELENE ELSASS CENTER 27

15 Bestyrelse i Helene Elsass Center Direktion Nick Elsass Direktør, formand London Business School Sloan Fellow Barnebarn af Ludvig Elsass og nevø af frk. Helene Elsass Tidl. direktør og bestyrelsesmedlem i Sophus Berendsen A/S og Ratin A/S Næstformand i Gurli og Poul Madsens Fond m. fl. Peder Esben Bilde Direktør Mette Christensen Vicepræsident i Sø-og Handelsretten, næstformand Forligsmand Formand for Sølovsudvalget Formand for Maritim Museums Fond Medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde Henrik Hansen Afdelingsdirektør, Danske Bank Medlem af hovedbestyrelsen i Spastikerforeningen Medlem af bestyrelsen i Hou Søsportcenter Et center, der bygger bro I 2004 etablerede Ludvig og Sara Elsass Fond et center med det formål at fremme udvikling og forskning inden for Cerebral Parese til gavn for personer med CP. Helene Elsass Center er opkaldt efter stifteren af fonden, Helene Elsass, der selv havde CP. Ved sin død efterlod hun sig en betydelig formue, der i dag udgør det økonomiske fundament i Ludvig og Sara Elsass Fond. Helene Elsass Center er stedet, hvor det er naturligt at komme for såvel brugere som forskere og behandlere. Det er hensigten at bygge en bro mellem høj faglig viden og de brugere, der får glæde af denne ekspertise. Helene Elsass Center skaber forandring - her og nu og spiller en aktiv rolle i dagligdagen for mennesker med CP. Mindeord: Palle Simonsen en værdsat støtte, inspirator og sparringspartner Benedikte Kiær Borgmester, Helsingør, K Næstformand for Det Sociale Netværk Medlem af bestyrelsen i Vækst & Viden, Helsingør Medlem af bestyrelsen hos Nordforbrændingen Medlem af bestyrelsen hos Danmarks Tekniske Museum Hans Skytte Pedersen Direktør, Ludvig og Sara Elsass Fond Formand for bestyrelsen i Core Bolig III Kommanditaktieselskab Formand for bestyrelsen i Asta og Julius P. Justesens Fond Medlem af bestyrelsen i Lægernes Pensionsinvesteringsforening Palle Simonsen var med fra den spæde begyndelse i Helene Elsass Center. At medvirke til at skabe et forsknings- og udviklingscenter for cerebral parese var i høj grad noget, der appellerede til Palle Simonsen. Denne i mange år oversete og næsten taburamte diagnose stod altid hjertet nær hos Palle Simonsen, og som bestyrelsesmedlem i Helene Elsass Center deltog han aktivt i udviklingen af et unikt sted for viden og nytænkning. Altid parat med en analytisk tilgang til næste skridt i etablering og implementering. Palle Simonsen var altid god for kvalificeret, åbenhjertigt og seriøst med og modspil, hvilket i høj grad har bidraget positivt til det, Helene Elsass Center er i dag. Palle Simonsen vil blive savnet som en engageret og holdningsfast personlighed, der på rigtig mange fronter medvirkede til et bedre samfund for især mennesker med cerebral parese. På Helene Elsass Center vil vi savne Palle Simonsen som en gudsbenådet inspirator. Æret være Palle Simonsens minde. 28 HELENE ELSASS CENTER 29

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese. Institut for kommunikation og Handicap (IKH)

Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese. Institut for kommunikation og Handicap (IKH) Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese Institut for kommunikation og Handicap (IKH) Projektet Projektet blev iværksat med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen Projektet blev udført fra forår

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Mitii koncept til individuel og superviseret hjemmetræning Mitii er næste generations sundhedsteknologi - funderet på forskning fra Helene Elsass Center

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE April 2015 Fars køkkenskole har fået vokseværk Med 3,5 millioner i støtte fra Nordea-fonden, er Fars køkkenskole klar til at hjælpe andre kommuner i gang, så flere fædre

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

18-06-2012 STYRKETRÆNING TIL BØRN OG UNGE MED CEREBRAL PARESE

18-06-2012 STYRKETRÆNING TIL BØRN OG UNGE MED CEREBRAL PARESE STYRKETRÆNING TIL BØRN OG UNGE MED CEREBRAL PARESE Primære mål At implementere styrketræning som en del af det samlede tilbud til børn og unge med CP i IKH. Sekundære mål At dokumentere eventuelle ændringer

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014 Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2014 Bevægelsesglæde Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2014 1. Indledning En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens hverdag, er idræt og

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Referat af Heidi Erler Fredag: Alle mand ankommet og indlogeret i hytterne på Treldenæs Camping. Denne gang var vi en flok på 15 personer. Efter et godt måltid

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Glæden ved sammenhold KropAmok Tlf. 21617223 Stadionvej 4 8543 Hornslet WWW.hornsletif.dk/KropAmok MMJ@NTI.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Fakta

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Fantastisk fodboldstart 10

Fantastisk fodboldstart 10 10 Fantastisk fodboldstart I Hinnerup er det nemlig blevet lov, at forældrene til de helt små deltager aktivt i træningen - ikke noget med bare at læsse ungen af Tekst og fotos: Søren Mogensen Al begyndelse

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Børneliv version 2.0. Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel

Børneliv version 2.0. Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel Børneliv version 2.0 Perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel Viborg 7.oktober 2013 Fire vigtige spørgsmål.. Hvor mange 9-12-årige har en FB-profil og hvor mange 15-årige går det til fest hver uge?

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

SPARCLE. Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese

SPARCLE. Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese SPARCLE Livskvalitet og social deltagelse blandt 8-12-årige børn med cerebral parese Resultater for forældre Marts 2009 Denne folder indeholder et resumé af resultaterne fra SPARCLE undersøgelsen. I 2004-05

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Sådan finder du rundt i vores årsskrift

Sådan finder du rundt i vores årsskrift Årsskrift 2015-16 Sådan finder du rundt i vores årsskrift Når du ser dette ikon, kan du: Klik for at komme til indholdsfortegnelsen Springe til en historie Swipe eller tryk for at komme til forrige side

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Målgruppe: SFO alder 6-9 år Opgave/problembeskrivelse : Kevin og Christian Vores problemstilling er, at børn er for meget inden for og det er ikke sundt, fordi man skal

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Hashøj IF Gymnastik * Skælskør Landevej 28 * 4200 Slagelse * Tlf.:

Hashøj IF Gymnastik * Skælskør Landevej 28 * 4200 Slagelse * Tlf.: Puls og styrke Dag: Mandag Kl.: 18.30-20.00 i bevægelseshuset. Holdet er både for mænd og kvinder. Her er drøn på. Vi giver den gas, laver aerobicserier, går på steppen med høj puls, hopper og laver effektive

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Personaer af patienter

Personaer af patienter Personaer af patienter Persona: Et fiktivt eksempel på en patient, som illustrerer patientens udfordringer og andre ting, man skal være opmærksom på, når man skal udvikle løsninger til den pågældende patientgruppe

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Information om træthed efter hjerneskade

Information om træthed efter hjerneskade Kommunikationscentret Information om træthed efter hjerneskade 1 2 Træthed er en hyppig følge efter en hjerneskade og kan udgøre et markant usynligt handicap. Træthed ses også efter andre neurologiske

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Det er så sjovt på Sydbank SommerCamp

Det er så sjovt på Sydbank SommerCamp Hundredvis af hesteglade børn har i løbet af sommeren uploadet videoer og billeder til Sydbank SommerCamps hjemmeside i håbet om at vinde en plads på den eftertragtede ridelejr. 13 heldige vindere, som

Læs mere

Information om træthed

Information om træthed Information om træthed 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvad menes med? Apopleksi: Blodprop eller blødning i hjernen Kognitiv: Mentale processer vedrørende tænkning. Bl.a. opmærksomhed, koncentration, hukommelse,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Ka vi være med? - personer med udviklingshandicap i din idrætsforening

Ka vi være med? - personer med udviklingshandicap i din idrætsforening Hvad gør vi nu? Ka vi være med? - personer med udviklingshandicap i din idrætsforening Hvis ovenstående har givet jeres klub lyst til at starte et Special Olympics-hold eller blot at høre nærmere om indholdet,

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Evaluering DBU s Skattejagt 2014 2014 er det første år for DBU s nye koncept Skattejagt.

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Bevægelseseksperimentarium på Egmont Højskolen

Bevægelseseksperimentarium på Egmont Højskolen Bevægelseseksperimentarium på Egmont Højskolen Anne-Merete Kissow, Konsulent og Seniorforsker, Ph.d. Handicapidrættens Videnscenter, Danmark, og Nasjonal Kompetansetjeneste for Barn og Unge med Funksjonsnedsettelser,

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30

André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 Side 1 af 7 KØB ABONNEMENT Lån penge, 5.000-400.000 Unde Nem udbe Lån u BILLUND André fik vendt sit liv hos Headspace AF: ANNETTE BRUUN JARL, ABJ@JV.DK Publiceret 06. oktober 2016 kl. 12:30 ME 1 2 André

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer 53 Will you follow? - Udaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 5 53 Will you follow? Introduktion til denne Ud-aften I aften skal vi hænge flødeboller op i træerne og sige tak for, at vi har en dejlig by - og

Læs mere

DGI Badminton. DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton. 3 gode tilbud til dine idrætstimer

DGI Badminton. DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton. 3 gode tilbud til dine idrætstimer DGI Badminton Sæt badminton på skoleskemaet! DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton 3 gode tilbud til dine idrætstimer 22495 19378 - Badmintonskole.indd 1 20-08-2015 10:53:29 2 Udgivet

Læs mere