ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-14 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT HELENE ELSASS CENTER

2 Indholdsfortegnelse Udvikling og fremdrift over en bred front HEC Care skal bygge bro Kan Mitii hjælpe patienter med blodprop i hjernen? Fodbold for børn med CP Øvelse gør mester Bestyrelse i Helene Elsass Center Direktion Baggrund og formål med Helene Elsass Center Mindeord: Palle Simonsen Helene Elsass Center Holmegårdsvej 28 DK-2920 Charlottenlund Tlf elsasscenter.dk Årsskrift Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

3 Udvikling og fremdrift over en bred front På HEC ønsker vi at støtte udviklingen hos de mange børn, der kommer på centeret. Det vil vi fortsat gøre i tæt samarbejde med førende hjerneforskere, ligesom vi konstant har fokus på fx nye teknologier og metoder til træning, der kan være med til at give børn med CP en endnu bedre og mere effektiv behandling. Kære læser. På Helene Elsass Center skaber vi forandring og forbedring blandt børn og unge med CP og deres pårørende. Det gør vi ved at bygge den vigtige bro fra universiteter, forskningsresultater og viden til barnet med CP, dets forældre og involverede behandlere. Ny struktur på HEC Vi har endda sat endnu mere tryk på brobygningen i I det forgangne år har vi implementeret en ny struktur på Helene Elsass Center. Vi har etableret HEC Care, der skal fungere som en specialistenhed i huset. Enheden formår at tolke og omsætte viden og forskningsresultater til en praktisk indsats til gavn for alle, der er omkring barnet med CP. Det være sig familier og behandlere samt kommuner og hospitaler. Til slut skal der også lyde en stor tak til medarbejderne på Helene Elsass Center, som er med til at sikre, at de mange familier, der kommer på Elsass Center, altid føler sig godt modtaget og i kompetente hænder. Go læsning. Peder Esben Bilde Direktør, Helene Elsass Center HEC Care-teamet er på plads, og vi forventer os meget af det nye set up, som allerede er blevet positivt modtaget i en række kommuner. Dørene blev slået op Med så smukke omgivelser til rådighed her på Helene Elsass Center er det fan tastisk at se huset, parken og de mange faciliteter blive brugt og her tænker jeg på brugt rigtigt til leg, sjov og træning. Og det var lige præcis, hvad der skete, da Helene Elsass Center inviterede til sin første sommercamp. Det var en sand fornøjelse at se glæden hos børnene, når de lærte nyt og overvandt deres egne grænser. Denne aktivitet vil vi gentage i de kommende år, og allerede i 2014 udvider vi med en vintercamp, som vil foregå i Norge, men i vores regi. Ny forskning gi r nye muligheder Også i 2013 har Helene Elsass Center haft et godt og givende samarbejde med en lang række forskere, og året har igen givet os ny og brugbar viden om hjernen og om cerebral parese og der skal lyde en stor tak til alle forskere og deres teams for deres dedikerede indsats. 4 HELENE ELSASS CENTER 5

4 HEC Care skal bygge bro En helt ny enhed på Helene Elsass Center så dagens lys i HEC CARE er en specialistenhed for cerebral parese og bygger bro mellem kommuner, den regionale pædiatri og Helene Elsass Center. På Helene Elsass Center er der gennem mange år indsamlet store mængder af viden og dokumenteret effekt på CP-området, og fra centerets side er det vigtigt, at denne viden omsættes til handling på en god og effektiv måde. - Kun på den måde kan vi være med til at sikre, at såvel børn som voksne med CP kan få et bedre liv, fortæller Patricia de Lipthay Behrend, der er leder af HEC CARE. Ifølge Patricia de Lipthay Behrend bliver den fornemmeste opgave i HEC CARE at omsætte den forskning, der dagligt foregår på Helene Elsass Center, til praktisk anvendelse for børn og voksne med CP og det er hendes plan, at dette skal ske gennem en række nye tilbud til kommunerne og andre, der måtte ønske det. Modulopbyggede tilbud Kommunerne i Danmark har alle organiseret sig vidt forskelligt, når det handler om træning, genoptræning og habilitering. Derfor har HEC CARE indledt et samarbejde med udvalgte kommuner, der skal munde ud i en ny model for behandling via en række tilbudsmoduler på CP-området. Modulerne skal tilsammen dække bredt og være fleksible. Der skal være tilbud, der er velegnede til behandlerne i den enkelte kommune, og tilbud der er skræddersyet til familien, der for nylig har fået stillet CP-diagnosen på deres barn. I praksis kan modulerne altså sammensættes, så de matcher det konkrete behov. Fakta om CP I Danmark findes ca mennesker med CP Det skønnes, at er under 18 år De nyeste tal fra CP-registeret viser, at forekomsten af CP er 2,0 promille af en årgang Det betyder, at ca. 180 børn om året får diagnosen CP - I samarbejde med Odense, Furesø, Herning og Gentofte kommune er vi gået i gang med at kreere den nye model for behandling. Hvilke moduler, der så skal være i pakken ligger ikke helt fast endnu, men der er allerede gjort mange tanker om mulighederne, fortæller Patricia de Lipthay Behrend. Når valget er faldet på netop disse kommuner, skyldes det bl.a., at de ligger i henholdsvis Jylland og på Fyn og Sjælland. - På den måde håber jeg at sikre, at alle andre kommuner kan spejle sig i en af de medvirkende kommuner. Da det er et tværsektorielt projekt, er det vigtigt, at de dertilhørende hospitaler også er med, og Herning Sygehus, Herlev Hospital samt Hillerød Hospital har allerede sagt ja, forklarer Patricia om valget af de medvirkende kommuner. 6 HELENE ELSASS CENTER 7

5 Her sættes der ind I HEC CARE er man ikke i tvivl om, at antallet af moduler bliver mange, og tilbuddet vil udvikle sig over tid. - Modulerne skal selvfølgelig systematiseres og ses i forhold til både familier, behandlere og kommuner, men dybest set handler det om at tænke ud af boksen og nogle af de tilbud vi vil arbejde med i vores model findes ganske givet rundt omkring i landet, men de kan være svære for familien med et barn med CP at finde, forklarer Patricia de Lipthay Behrend. I forhold til kommunernes behandlerteams rundt omkring i landet er det planen at tilbyde fx kurser, hvor kursisterne får serveret nyeste viden på CP- og hjerneforskningsområdet eller bliver introduceret til de nye træningsmetoder, som med succes har været afprøvet på Helene Elsass Center. HEC CARE kan bidrage med input til og viden om, hvordan kommunernes behandling på CP-området kan optimeres og måske skrues sammen på en ny og mere effektiv måde. Når det gælder forældrene til børn med CP er Patricia de Lipthay Behrend overbevist om, at HEC CARE kan gøre en mærkbar forskel. - Når man lige har modtaget en diagnose, er man som familie meget berørt af situationen og det kan være svært at finde overskud til at sætte sig ind i, hvad næste skridt skal være. Her går nogle af vores tanker på, at de familier kan komme på Helene Elsass Center sammen med andre familier og på den måde få viden om CP og de fremtidige muligheder, der er til stede for deres barn, fortæller Patricia de Lipthay Behrend. Der er også tanker om etablering af Facebook-grupper og mødregrupper, for som Patricia de Lipthay Behrend siger: - De fleste mødre har højst sandsynligt været i en mødregruppe, da deres barn blev født, men dengang vidste de måske ikke, at deres barn havde CP. Derfor tænker vi, at det kunne være givende for mødrene eller for den sags skyld fædrene at tale med andre i samme situation. En aktiv tovholder Fakta om HEC CARE HEC CARE skal sætte endnu større fokus på, at behandlingstilbuddene til mennesker med CP er vidensbaserede. HEC CARE skal udvikle og teste behandlingsstrategier og nye metoder, som både kan anvendes i kommunale tilbud og i hjemmetræningsforløb. Helt overordnet kan man godt beskrive HEC CARE som den tovholder, der sikrer den røde tråd mellem familier, hospitaler og kommuner. - Vi er den røde tråd i forløbet, der samler puslespillet for forældrene, så de ikke skal forholde sig til mange små fragmenter af viden og metoder, forklarer Patricia de Lipthay Behrend. Til efteråret 2014 vil de første forløb blive implementeret. HEC CARE skal på baggrund af viden og behandlingsmetoder yde professionel rådgivning af behandlere og af forældre og pårørende til mennesker med CP. HEC CARE består af en leder, en ergoterapeut, en fysioterapeut samt en psykolog. 8 HELENE ELSASS CENTER 9

6 Genoptræning har stor betydning for blodproppatienters mulighed for at vende tilbage til hverdagen og komme sig efter blodproppen. Gennem sit arbejde med denne patientgruppe oplevede Christina Kruuse imidlertid, at træningen virkede uoverskuelig for mange patienter. - Hele logistikken omkring genoptræningen kan være svær at håndtere for patienter med en blodprop i hjernen. Gængse genoptræningstilbud stiller ofte krav om, at patienten skal transporteres til og fra træningen, og denne transport kan i sig selv være ganske udfordrende for patienterne, forklarer Christina Kruuse. Igennem sit arbejde havde hun hørt om træningskonceptet, Mitii Move it to improve it. - Jeg havde stiftet bekendtskab med den hjerneforskning, der ligger til grund for Mitii og vidste, at systemet var online-baseret og dermed velegnet til træning i hjemmet, samtidig med, at træningen var superviseret af professionelle terapeuter, fortæller Christina Kruuse, der derpå kontaktede Mitii Development som opstart på sit forskningsprojekt. Projektet er i dag i gang med støtte fra Helsefonden, Markedsmodningsfonden og Hjerneskadeforeningen. Genoptræning med sammenhæng - Formålet med forskningsprojektet er at opnå en effektiv og individuel genoptræning. Som patient eller pårørende kan man let få den opfattelse, at der ikke er sammenhæng i behandlingen fra hospitalet, og når patienten kommer hjem, og den sammenhæng vil vi gerne være med til at sikre, fortæller Christina Kruuse. I opstarten af projektet var de involverede ergo- og fysioterapeuter forbi Helene Elsass Center, hvor de blev introduceret til Mitii og fik indblik i, hvordan de så at sige kan skrue op og ned for intensiteten af træningen og følge den enkelte patient. Kan Mitii hjælpe patienter med blodprop i hjernen? Og er web-baseret genoptræning mere effektiv end traditionel genoptræning? Det er spørgsmål, som overlæge, ph.d. Christina Kruuse forsøger at besvare i et forskningsprojekt, der involverer Mitii og patienter fra hospitalerne i Herlev, Glostrup og Roskilde. Derudover har Christina Kruuse etableret et godt samarbejde med de medvirkende patienters kommuner, hvor bl.a. hjerneskadekoordinatorerne ser meget frem til forskningsprojektets konklusioner. Så skal der trænes! Nøjagtig som børn med CP, hvor Mitii har sin oprindelse, og voksne med balanceproblemer træner blodproppatienterne intensivt med Mitii over en længere periode. - De er i gang 30 minutter hver dag i 16 uger og de går til den. Det er faktisk sådan, at vi har tilpasset programmet, så patienterne starter med at sidde ned, 10 HELENE ELSASS CENTER 11

7 når de træner. Vi oplevede, at de var så begejstrede, at mange glemte, at de fx ikke havde føling i en del af kroppen, hvilket betød, at de kunne falde, når de trænede og det var jo ikke hensigten, lyder det fra Christina Kruuse. Christina Kruuse Ifølge forskeren er både patienter og pårørende meget positive omkring projektet og følger træningsprogrammet med Mitii til punkt og prikke. - De vil meget gerne være med i projektet, og fordi vi kan skrue på intensiteten af træningen, kan patienten hele tiden følge sin egen udvikling. Det er en stor motivationsfaktor for dem, siger Christina Kruuse deltagere I alt 102 blodproppatienter skal igennem Mitii-træningen, og det er et krav, at patienten kan bevæge arme eller ben, så det rent fysisk kan lade sig gøre at træne. Halvdelen af patienterne starter det 16 uger lange træningsforløb under indlæggelsen, mens den anden halvdel starter 16 uger efter blodproppen indtraf....er overlæge på apopleksi afsnittet og leder af forskningsgruppen, Neurovaskulær forskningsenhed på Neurologisk afdeling på Herlev hospital. Hun er samtidig initiativtager til en tværfaglig biomekanisk forskningsenhed, der ser på betydningen af træning ved bla. apopleksi. I projekterne undersøges, hvordan hjernens blodforsyning og nervefunktion reguleres, hvordan man kan forbedre den, og hvilken betydning medicin og træning har. Sygdommene er især apopleksi, migræne og vaskulær demens. Fakta om blodprop i hjernen - På den måde får vi også indikationer på, hvilken betydning starttidspunktet for træningen har i genoptræningssammenhæng, forklarer Christina Kruuse. I projektet bliver effekten af de 16 ugers træning på patienternes hjerneaktivitet, funktionsniveau og livskvalitet sammenlignet med effekten af sædvanlig tilbudt genoptræning i patienternes kommuner. Ydermere, bliver der fulgt op på patienterne efter 32 uger og efter et år. Fakta om Mitii også kaldet apopleksi Apopleksi er den tredje hyppigste dødsårsag i den vestlige verden og den hyppigste årsag til fysisk og psykisk handicap hos voksne. Apopleksi medfører store omkostninger for patient og pårørende, og forløbet har udtalte samfundsøkonomiske konsekvenser. Gode resultater forventes I et videnskabeligt funderet projekt, er der ikke plads til gisninger, så det er ikke muligt at konkludere på projektet endnu. - Jeg kan sige så meget, at vi arbejder med en hypotese om, at træningen med Mitii virker, og jeg forventer, at patienterne får det fysisk bedre, ligesom deres livskvalitet øges, fordi de i stort omfang selv har bidraget til deres egen genoptræning, forklarer Christina Kruuse. Ifølge overlægen vil patienternes forbedrede fysik og øgede livskvalitet også have stor betydning for de pårørende og i et større perspektiv i samfundet som helhed. Christina Kruuse forventer, at de sidste patienter har været igennem et Mitiiforløb med udgangen af Herefter vil en rapport blive publiceret. Mitii er et online-baseret træningskoncept til individuel og superviseret træning. Mitii fordrer, at brugeren anvender sin egen krop til styring af træningen. Mitii kombinerer både kognitiv og fysisk træning. Mitii-træningen justeres løbende - over nettet - af en ergo- eller fysioterapeut i træningsperioden. Mitii er intuitivt og let at arbejde med for brugerne. Mitii er udviklet på Helene Elsass Center som et træningskoncept til børn og unge med CP. Det har vist sig, at Mitii også kan hjælpe på andre diagnoser, og Mitii testes i dag flere steder i verden og på flere diagnoser. Læs meget mere om Mitii på mitii.com 12 HELENE ELSASS CENTER 13

8 Om Sport for Brains og fodbold Gennem leg med fodbolden træner børnene deres motoriske evner og udvikler forståelse for bl.a. placering og rum. Samværet med ligestillede giver børnene et frirum, hvor deres sociale kompetencer kan udvikles og styrkes. Ifølge Camilla Voigt går Morten Schuberts ønske om at møde de andre fodboldhold i Sport for Brains i opfyldelse. Fodbold for børn med CP I Vejle spilles der fodbold i Søndermarkshallen hver søndag eftermiddag. Alle spillerne, som tæller både drenge og piger, har CP. 14 HELENE ELSASS CENTER 15

9 I Vejle og omegn pakker en gruppe børn hver søndag sportstasken og drager til Søndermarkshallen for at spille fodbold. Her står træner Morten Schubert og hans trænerkollega, Laura, klar til en times sjov og intensiv træning med børnene. - Børnene på Sport for Brains-holdet går virkelig til den, altid med gejst og et smil på læben, og det gør bare en kæmpe forskel for mig som træner, fortæller Morten, der er uddannet pædagogisk assistent og i øjeblikket læser på pædagoguddannelsen på seminariet. Han har også tidligere været træner for børn uden handicap. Bliv en del af rask-sporten Sport for Brains er et sportskoncept til børn og unge med mild til lettere grad af CP, der tilbyder dem at deltage i klubbaserede idrætsaktiviteter. I Sport for Brains integreres de i raskidrætsklubber, under samme forhold og præmisser som raskidrætsudøverne, men på træningsvilkår der er tilpasset deres evner. Børn og unge med CP har i større eller mindre grad både fysiske og kognitive vanskeligheder og har i størstedelen af tilfældene derfor ikke mulighed for at dyrke sport på lige fod med raske. - Vores mål er derfor at lave en klub-i-klub løsning, hvor børn og unge med CP har deres eget hold og træner på vilkår, der er tilpasset deres evner, men samtidig er medlem af en raskidrætsklub og indgår i klublivet og de sociale tiltag, der er i sådan en klub, på lige fod med raskidrætsudøverne, fortæller Camilla Voigt, der er projektleder på Helene Elsass Center og driver Sport for Brains. Idrætsgrene i Sport for Brains - Fodbold - Karate - Judo - Dans - Svømning - Gymnastik - Volleyball - Badminton - Golf - Dykning En del af Vejle FC For at få træningsmuligheder i hallerne skal man være tilknyttet en rigtig klub. Derfor hjalp Helene Elsass Center Sport for Brains-holdet med at få etableret kontakt til Vejle FC. Foto side - Det er vi rigtig glade for. Og det betyder, at vi i dag spiller i de rigtige trøjer, og til foråret skal vi spille på nogle af deres udendørsbaner. Det glæder vi os til, fortæller Morten Schubert. Flere er velkomne I øjeblikket er der ni faste spillere på holdet i Vejle, men træneren er mere end klar til at modtage nye spillere. 16 HELENE ELSASS CENTER 17

10 - Vi har været i dialog med skoler, fysioterapeuter og hospitaler, men det kan være en udfordring at finde børn med CP. Mange af dem går i almindelige skoler spredt over et stort område, så her er vi lidt udfordret, forklarer Morten, der dog får god hjælp af Camilla Voigt fra Sport for Brains på Helene Elsass Center. Kamp hver gang En søndagstræning på CP-holdet involverer opvarmning og tekniske øvelser, og der sluttes altid af med kamp. - Jeg kan bedst beskrive det som fodbold med 120 kilometer i timen. Man kan åbenbart godt være ramt af CP og fyre kanonkugler af, griner Morten. Ifølge Morten er det vigtigt, at træningen er udfordrende, men frem for alt sjov, og han understreger da også, at han hører til dem, der mener, at når man spiller fodbold, skal der også være en bold med i træningen. - Det skal jo være sjovt, det her og børnene har det meget sjovere, når vi kan bruge bolden aktivt, så den er i spil, uanset om vi løber mellem kegler eller træner kampsituationer, udtaler Morten. Fodbold i fremtiden På sigt vil CP-holdet i Vejle gerne spille kampe mod de andre Sport for Brains fodboldklubber - og vi vil også gerne øge træningen fra den nuværende time til fx halvanden time, men vi tager det i små skridt, forklarer Morten. I Vejle er man meget opmærksomme på, at flere af familierne kommer langvejs fra. Fodboldklubber i Danmark med CP-hold - Når deltagerne kører så langt, har de lov til at forvente, at vi har tænkt os om, fx hvis vi udvider træningstiden, lyder det fra Morten Schubert. - Vejle FC - Skovbakken IK Fodbold - Sejs Svejbæk IF - KB - Jægersborg Boldklub - Slangerup og Omegn Idrætsforening Involverede forældre Når man kommer ind i hallen i Vejle, ligner det en fuldkommen normal træningstime med forældrene siddende på sidelinjen, men de har også en hel anden rolle. - Forældrene er meget engagerede og deltager aktivt i fx opvarmningen med deres barn. Flere af dem har endda spurgt, om det er muligt at komme ind i hallen lidt før til opvarmning, slutter Morten. 18 HELENE ELSASS CENTER 19

11 Øvelse gør mester Med hele fire dage til rådighed var der masser af tid til spændende og udfordrende aktiviteter for de mange børn med CP, der havde valgt at tage med på Helene Elsass Centers sommercamp. Udfordrende aktiviteter kombineret med hygge, sjov og ballade. Det er essensen af sommercamp en, som fandt sted på Helene Elsass Center i sommeren Selv om vi havde mange aktiviteter klar til børnene, var der naturligvis afsat masser af tid til at øve sig på de enkelte områder, og der var mange rigtig mange der oplevede at blive endnu bedre til noget, de kunne lidt af i forvejen og mange, der kastede sig over helt nye ting, fortæller Camilla Voigt, der er projektleder hos Helene Elsass Center. En af deltagerne var Magne Bundvad på 12 år, der kommer fra København, og han havde fire fantastiske dage. - Det var rigtig, rigtig sjovt! Vi fik lov til at prøve en masse forskellige ting jeg prøvede fx at sejle i havkajak, klatre i træer og køre på mountainbike i Dyrehaven, fortæller Magne begejstret. Skal man være modig? Mountainbike og klatring i træer kan uden tvivl fremkalde en vis usikkerhed hos mennesker uden handicap, så hvordan tackler man de vilde øvelser, når nu man har CP. - Jeg kan godt være lidt af en vovehals, så jeg var ikke helt så bange, og så havde vi jo også sikkerhedsudstyr på. Men da vi cyklede, havde jeg fx løsnet forgaflen på min mountainbike en lille smule for at få noget fjedring i cyklen. Det blev der dog lavet om på af en af hjælperne, fordi jeg faldt tre gange, fortæller Magne med et smil på læben. Magne og hans mor fortæller, at det er en god ting at prøve noget nyt også selv om det kan virke farligt. - Som mor var jeg fuldkommen tryg ved situationen. Jeg vidste jo, at der var professionelle hjælpere med, og al deres udstyr var 100 pct. i orden samtidig var det fantastisk at opleve alle sejrene, fortæller Inger Bundvad, der er mor til Magne. Magne tilføjer, at selv om det sjoveste var at prøve så mange forskellige ting, så var samværet med andre, der har CP også godt. - Så ved man altid lige, hvordan man skal hjælpe en anden, og man er lige så god som alle de andre eller bedre og det er fedt, griner Magne, der var på sommercamp en sammen med flere af hans fodboldkammerater fra KB. 20 HELENE ELSASS CENTER 21

12 Åben mikrofon og samling På sommercamp en boede alle børn i lejlighederne på Helene Elsass Center, og alle måltider blev indtaget i fællesskab og ofte fulgt op af fællesleg og hygge. Selv om Magne og hans sommercamp-venner havde et tætpakket program, og ganske givet var møre om aftenen, så blev der alligevel kaldt til samling i orangeriet. - Om aftenen var der åben mikrofon hvis man havde lyst, kunne man fortælle, hvad der havde været sjovt eller dårligt i løbet af dagen. Vi kunne også rose de andre, hvis nogen havde gjort noget godt, fortæller Magne, der understreger, at det var helt frivilligt, om man ville benytte mikrofonen. Det sociale samvær var i det hele taget sat i højsæde og blev bl.a. styrket ved lege, bål og fællessang, rundkreds og godnatlæsning. Medaljevinder kom forbi Alle har brug for gode rollemodeller, og derfor havde Helene Elsass Center inviteret bordtennisspilleren Peter Rosenmeier, der vandt bronze ved Paralympiske Lege i London i 2012 på besøg på Sommercampen. - Det var rigtig, rigtig sjovt! Vi fik lov til at prøve en masse forskellige ting jeg prøvede fx at sejle i havkajak, klatre i træer og køre på mountainbike i Dyrehaven, fortæller Magne begejstret. 22 HELENE ELSASS CENTER 23

13 - Det var så sejt! Han kunne binde sit snørebånd med én hånd! Han fortalte også om sit handicap han havde ikke CP, så det var spændende at høre om, men det bedste var, at vi fik lov at spille imod ham, fortæller Magne. Tid til party og nye oplevelser En rigtig sommercamp byder også på en rigtig afslutningsfest. Det var også tilfældet på Helene Elsass Center, hvor alle forældrene lagde vejen forbi Charlottenlund, og her ventede flere overraskelser. - Samtlige børn stod ved mikrofonen og fortalte hver især en lille bid om dagene på sommercamp en. Det var meget, meget rørende, og jeg ved, at mange forældre var positivt overraskede over at se deres barn i centrum på den måde, fortæller Inger Bundvad. Efter de afsluttende aktiviteter tog alle børn og voksne trætte hjem, en kæmpe oplevelse rigere, rygsækken fuld af selvtillid og en masse nye venner. Magne fortæller, at han er klar til Helene Elsass Centers vintercamp i Norge. Jeg har nemlig stået på ski hele mit liv. Slalomski, og jeg er faktisk OK til det, hvis jeg selv skal sige det, lyder det fra Magne, der glæder sig til den kommende tur. 24 HELENE ELSASS CENTER 25

14 26 HELENE ELSASS CENTER 27

15 Bestyrelse i Helene Elsass Center Direktion Nick Elsass Direktør, formand London Business School Sloan Fellow Barnebarn af Ludvig Elsass og nevø af frk. Helene Elsass Tidl. direktør og bestyrelsesmedlem i Sophus Berendsen A/S og Ratin A/S Næstformand i Gurli og Poul Madsens Fond m. fl. Peder Esben Bilde Direktør Mette Christensen Vicepræsident i Sø-og Handelsretten, næstformand Forligsmand Formand for Sølovsudvalget Formand for Maritim Museums Fond Medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde Henrik Hansen Afdelingsdirektør, Danske Bank Medlem af hovedbestyrelsen i Spastikerforeningen Medlem af bestyrelsen i Hou Søsportcenter Et center, der bygger bro I 2004 etablerede Ludvig og Sara Elsass Fond et center med det formål at fremme udvikling og forskning inden for Cerebral Parese til gavn for personer med CP. Helene Elsass Center er opkaldt efter stifteren af fonden, Helene Elsass, der selv havde CP. Ved sin død efterlod hun sig en betydelig formue, der i dag udgør det økonomiske fundament i Ludvig og Sara Elsass Fond. Helene Elsass Center er stedet, hvor det er naturligt at komme for såvel brugere som forskere og behandlere. Det er hensigten at bygge en bro mellem høj faglig viden og de brugere, der får glæde af denne ekspertise. Helene Elsass Center skaber forandring - her og nu og spiller en aktiv rolle i dagligdagen for mennesker med CP. Mindeord: Palle Simonsen en værdsat støtte, inspirator og sparringspartner Benedikte Kiær Borgmester, Helsingør, K Næstformand for Det Sociale Netværk Medlem af bestyrelsen i Vækst & Viden, Helsingør Medlem af bestyrelsen hos Nordforbrændingen Medlem af bestyrelsen hos Danmarks Tekniske Museum Hans Skytte Pedersen Direktør, Ludvig og Sara Elsass Fond Formand for bestyrelsen i Core Bolig III Kommanditaktieselskab Formand for bestyrelsen i Asta og Julius P. Justesens Fond Medlem af bestyrelsen i Lægernes Pensionsinvesteringsforening Palle Simonsen var med fra den spæde begyndelse i Helene Elsass Center. At medvirke til at skabe et forsknings- og udviklingscenter for cerebral parese var i høj grad noget, der appellerede til Palle Simonsen. Denne i mange år oversete og næsten taburamte diagnose stod altid hjertet nær hos Palle Simonsen, og som bestyrelsesmedlem i Helene Elsass Center deltog han aktivt i udviklingen af et unikt sted for viden og nytænkning. Altid parat med en analytisk tilgang til næste skridt i etablering og implementering. Palle Simonsen var altid god for kvalificeret, åbenhjertigt og seriøst med og modspil, hvilket i høj grad har bidraget positivt til det, Helene Elsass Center er i dag. Palle Simonsen vil blive savnet som en engageret og holdningsfast personlighed, der på rigtig mange fronter medvirkede til et bedre samfund for især mennesker med cerebral parese. På Helene Elsass Center vil vi savne Palle Simonsen som en gudsbenådet inspirator. Æret være Palle Simonsens minde. 28 HELENE ELSASS CENTER 29

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Glæden ved sammenhold KropAmok Tlf. 21617223 Stadionvej 4 8543 Hornslet WWW.hornsletif.dk/KropAmok MMJ@NTI.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Fakta

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

2011/2012. Årsskrift. Ludvig og Sara Elsass Fond

2011/2012. Årsskrift. Ludvig og Sara Elsass Fond 2011/2012 Årsskrift Ludvig og Sara Elsass Fond Indholdsfortegnelse Forord v/formand for bestyrelsen, Nick Elsass... 2 2011 et år med hektisk aktivitet.... 4 Der ligger forskning til grund for det hele...

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: 3. februar 2014 26. april 2014 Udveksling til: Australien, Sydney Navn: Sabrina Bjørch Christensen Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Holdnummer:

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

2011/2012. Årsskrift. HelenE Elsass Center

2011/2012. Årsskrift. HelenE Elsass Center 2011/2012 Årsskrift HelenE Elsass Center Indholdsfortegnelse 2011 et år i udviklingens tegn.... 2 MiTii: Ja, du må gerne spille computerspil!.... 6 Den Danske Telepris... 10 Hold hjernen i topform med

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år. Hold 11 - "Familie-ræs", piger og drenge, 2-4 år. Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17.

Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år. Hold 11 - Familie-ræs, piger og drenge, 2-4 år. Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17. Hold 11 - "Familie-ræs", piger og drenge, 2-4 år Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17.20 Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år Tidspunkt: Mandag kl. 17.00 17.50 Kr. 945,00 Annika og Frederikke

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Ældrepuljen gør en forskel

Ældrepuljen gør en forskel Ældrepuljen gør en forskel Tre historier om god ældrepleje, som ældrepuljen er med til at styrke Nyhedsbrev juli 2014 Center for Velfærd & Omsorg Ældrepuljen gør en forskel i Lejre Kommune Det er fire

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent Verdens første fodbold Fodboldens faciliteter I Fra græsørken til fodboldeksperimentarium. I Herning ligger det første træningsanlæg til fodbold, der byder på meget mere end endeløse rækker af forblæste

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Hvad er Boys on Track?

Hvad er Boys on Track? Støttet af Hvad er Boys on Track? Boys on Track er et 3 årigt drengeprojekt organiseret i Morsø Ungdomsskole. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN og løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Til årets U/16 talenttræf for spillere født årgang 1993 eller 1994.

Til årets U/16 talenttræf for spillere født årgang 1993 eller 1994. Velkommen Til årets U/16 talenttræf for spillere født årgang 1993 eller 1994. DBU har den store fornøjelse at byde 64 spillere velkommen til tre dage i Vildbjerg med kampe og træning. Træningen vil være

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere