eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217"

Transkript

1 rev / eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version B Cert. Nr

2 Indholdsfortegnelse VIGTIGE GENERELLE INFORMATIONER... 3 GENNEMLÆS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER, FØR BRÆNDEREN STARTES... 3 MANGLER VED DET UDFØRTE ARBEJDE... 3 KONTROL AF LEVERANCE... 3 FRI PLADS OMKRING BRÆNDEREN... 3 ASKE... 3 LUFTTILGANG TIL FYRRUM... 3 TRÆPILLER... 3 INSTALLATION... 4 SKORSTEN... 4 KEDEL... 4 BRÆNDSELSLAGER / SNEGL... 4 OPBYGNING... 4 TILKOBLING AF BRÆNDER MED TEMPERATURFØLER (STANDARD)... 5 VARMELAGERSTYRING... 5 MONTERING... 5 BRÆNDERENS DELE... 6 INDJUSTERING AF BRÆNDEREN... 9 SKORSTENSTRÆK... 9 UNDERTRYK I BRÆNDKAMMERET... 9 FOTOCELLE... 9 RØGGASTEMPERATUR... 9 INDSTILLING AF TERMOSTATER... 9 STARTDOSERING... 9 START OG STOP AF BRÆNDEREN... 9 BRÆNDSELSMÆNGDE FORBRÆNDINGSLUFT BESKRIVELSE...11 PROCEDURE VED OPSTART/STOP...11 BETJENING AF PLC...11 FEJFINDING...14 VEDLIGEHOLDELSE...15 RENGØRING AF BRÆNDEREN...15 FOTOCELLE...15 EL-TÆNDING...15 TILBAGEBRÆNDSSIKRING...15 LÅGEKONTAKT...15 SIKKERHEDSSYSTEMER...15 EL-DIAGRAM...16 INDKOBLING AF BRÆNDERENS STYRING...16 VARMELAGERSTYRING...16 TILBEHØR / RESERVEDELE...18 TEKNISKA DATA...19 INSTALLATIONSRAPPORT...20 FORHANDLER...20 MÅLTE OG INDSTILLEDE VÆRDIER...20 HULSKABELON FOR BRÆNDERE...21 HULTEGNING FOR STYRING...21 MANUAL TIL STYREENHED Vi forbeholder os ret til konstruktionsændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl. 2

3 Vigtige generelle informationer Gennemlæs omhyggeligt disse instruktioner, før brænderen startes Tak, fordi du valgte os som leverandør af udstyr til fyring med træpiller. For at opnå sikker og fejlfri funktion er det vigtigt, at brænderen installeres korrekt, og at instruktionerne i denne brugsanvisning følges. Kontakt forhandleren, hvis du føler dig usikker på noget i forbindelse med udstyret. Det påhviler dig som kunde at foretage anmeldelse til skorstensfejermesteren og til kommunen, inden brænderen monteres. Installation og indjustering af brænderen skal udføres af uddannet personale eller personer med tilsvarende kundskaber. Forkert udført installation medfører, at BAXI A/S s garantiforpligtelse ophører. Garantibeviset udfyldes og sendes til BAXI A/S senest 10 dage efter installation. Eventuelt el-arbejde må kun udføres af autoriseret el-installatør. Hvis der opstår fejl, så forsøg først selv at gennemføre fejlfinding med udgangspunkt i fejlfindingsskemaet i denne brugsanvisning. Finder du ikke fejlen, bør du i første omgang henvende dig til den lokale eurofire-forhandler. Mangler ved det udførte arbejde Service og garantier I tilfælde af reklamation: Garantien er nærmere beskrevet i det sammen med kedlen leverede BAXI- Garantibevis. De bør altid henvende Dem til den installatør/forhandler, der har installeret/leveret centralvarmekedlen/brænderen for Dem. Derefter foretager installatøren/forhandleren om nødvendigt, reklamation videre til fabrikken. Reklamation kan dog også ske til fabrikken. Kontrol af leverance Begynd med at kontrollere emballagen for at konstatere, om der er synlige transportskader på forsendelsen. Kontroller derefter, at alle dele er med i leverancen, og at de er ubeskadigede. Reklamationer over eventuelle skader rettes direkte til fragtfirmaet, som har forsikringer, der dækker transporten. Fri plads omkring brænderen Skal være i overensstemmelse med BRS-98 og eventuelle lokale forskrifter (bygningsmyndighederne i din kommune). Sørg for, at der er mindst 0,5 meter fri plads rundt om brænderen for at lette service og vedligeholdelse. Aske Opbevar aske fra kedel og brænder i en metalspand med låg. Aske kan gløde i flere døgn! Opbevar ikke brændbart materiale i nærheden af brænderen, og sørg for at holde fyrrummet ryddeligt. Lufttilgang til fyrrum Kontroller, at der i fyrrummet er en friskluftventil med mindst samme tværsnitsareal som skorstenens tværsnitsareal, og at den er åben! Forbrænding af træpiller kræver større lufttilførsel end forbrænding af olie. Træpiller Forlang hårde træpiller uden spåner hos din leverandør. Pillerne skal være træpiller med en vægt på kg/m3. Energiindholdet skal være mellem 4,7 og 5,1 kwh/kg, og askeindholdet må højst være 1 %. Opbevar pillerne tørt, så de bevarer deres oprindelige, hårde konsistens. Fugtskadede træpiller bliver bløde og spånede. Anvend ikke sådanne træpiller, da det ofte kun fører til driftsforstyrrelser og problemer. 3

4 Installation Skorsten Skorstenen kan være udført i muret tegl eller stålrør. Eller det kan være en godkendt, præfabrikeret modulskorsten. Et træk på Pa er tilstrækkeligt Hvis skorstenens tværsnitsareal er for stort, kan der monteres en foring for at mindske arealet. Hvis du er usikker på din skorsten, skal du kontakte den lokale skorstensfejermester. Vær opmærksom på, at skorstene med stort tværsnitsareal og stor højde kræver mere varme for at undgå kondensdannelse. Hvor lav røggastemperaturen kan være, afhænger af, om der dannes kondens øverst i skorstenen. Normalt bør røggastemperaturen være mindst 80 ºC 1 meter under skorstenens top. Kraftig blæst eller en høj skorsten kan i en del tilfælde forårsage store variationer i skorstenens træk. Dette påvirker forudsætningerne for de indstillinger, der er foretaget på brænderen, og forudsætningerne for, at brænderen kan brænde med høj virkningsgrad. En trækstabilisator, som monteres efter kedlen, udjævner variationer i trækket og ventilerer samtidig skorstenen. Kedel Eurofire-træpillefyr kan monteres på de fleste kedler. Anbefalede mindstemål for brændkammer er: dybde 390 mm, højde 200 mm og bredde 250 mm. Ved montering i kedler med kortere brændkammer eller ved udnyttelse af maksimal effekt, kan der med fordel monteres et forlænger-/udbygningsrør mellem brænder og kedel, for at forbrændingen ikke skal forstyrres af, at flammen slår imod brændkammerets bagvæg. Udbygningsrør fås som tilbehør. Montering på kombikedler bør så vidt muligt ske i oliebrændkammeret for at opnå den højst mulige virkningsgrad. Sommetider fungerer det ikke på grund af dårlig træk, for lille brændkammer eller lignende. I så fald monteres brænderen i brændkammeret til træ. Hvis den originale kedellåge anvendes, skal der skæres et hul i lågen (se Hulskabelon til brænder). På begge sider af dette hul bores to 6 mm huller til brænderens låsearme; alternativt skrues brænderen fast direkte i lågen. Brændselslager / Snegl En snegl forsyner brænderen med brændsel fra et eksternt brændselslager, som kan rumme alt fra en enkelt uges forbrug til et helt års forbrug. Pillelageret skal være konstrueret, så sneglen får en hældning, der ikke er stejlere end 45. Lageret skal være forsynet med en form for låg for at forhindre, at affald eller andet kommer i kontakt med den roterende snegl. Påfyldning af træpiller sker enten ved indblæsning fra tankbil til stort lager, eller ved at kunden selv manuelt påfylder fra små eller store sække til et mindre ugelager. Ved opførelse af store pillelagre til påfyldning af piller i løs vægt kan forhandleren hjælpe med tegninger og forslag til materialevalg. Første gang, der startes op, eller hvis brændslet er brugt op, skal sneglen mellem pillelageret og brænderen fyldes op før driftsstart. Fyld træpiller på, så de dækker sneglens indtag helt. Forbind sneglens ledning med en stikkontakt, og lad sneglen arbejde, indtil den er fuld af træpiller. Lad den derefter arbejde yderligere minutter, så den fyldes ordentligt. For at sikre problemfri drift bør du gøre det til en vane at kontrollere startdoseringens pillemængde, når du har fået et nyt parti træpiller. Stik ikke fingre eller andet ind i den roterende snegls ind- og udløbsrør! Opbygning Fyret består af et brænderhus med en aftagelig bagplade og en kanal til transport af træpiller frem til forbrændingsdelen. Hus og kanal er fremstillet af lakeret stålplade. Forbrændingsdelen og den aftagelige bagplade er monteret på brænderhuset. El-tændningen er også placeret inden for bagpladen. Blæseren, fotocellen og et printkort med terminaler er monteret på brænderhusets bagplade. Forbrændingsdelen består af en kassette med hætteformet overdel. Kassetten føres ind i brænderhuset og gøres fast med to bolte. Forbrændingsdelen er fremstillet helt i varmebestandigt, rustfrit stål. Også el-tændingen er monteret i kassetten. Kassettesystemet gør det meget enkelt at udskifte den, når der er behov for det. Brænderen består endvidere af en separat styreenhed og en snegl til pillebrændslet. Der er sikkerhedssystemer i form af tilbagebrændssikring, fotocelle og lågekontakt. Tilbagebrændssikringen består af en faldskakt og en tilbagebrændsovervågning, som er placeret på faldrøret. Tilbagebrændsovervågningen skal nulstilles manuelt, hvis den af en eller anden grund er udløst. 4

5 Tilkobling af brænder med temperaturføler (standard) Brænderen leveres med en temperaturføler, der styrer, hvornår brænderen starter og stopper. Temperaturføleren gør det muligt at indstille forskellen mellem start- og stoptemperaturerne (reducerer antallet af starter) og viser aktuel kedeltemperatur i brænderstyringens display. Varmelagerstyring I kombination med sin egen temperaturføler kan brænderen også styres fra f.eks. en varmelagertank. Styringen kan ske med mekanisk eller elektronisk termostat. Termostaten skal koble ud, når tanken bliver varmere end den indstillede temperatur, og koble ind, når tanken bliver koldere. Denne indkoblingsmåde kan være en fordel, hvis man kun vil opvarme tanken til et bestemt niveau. OBS! Termostaten skal være potentialfri, dvs. spændingsfri. For at brænderen skal kunne starte, skal kedeltemperaturen ligge under den starttemperatur, der er indstillet i brænderstyringen, og termostaten i varmelagertanken skal være indkoblet. Montering Monter sneglens motor øverst på sneglen, og spænd til (vær opmærksom på, at unbrakoskruen skal spændes mod den plane flade på akslen). Gør motorhuset fast på sneglens beslag, så motoren ikke drejer rundt. Placer sneglen i pillelageret, og husk, at den ikke må have en hældning, der er stejlere end 45. Første gang, der startes op, skal sneglen mellem pillelageret og brænderen fyldes op. Fyld træpiller på, så de dækker sneglens indtag helt. Forbind sneglens ledning med en stikkontakt, og lad sneglen arbejde, indtil den er fuld af træpiller. Lad den derefter arbejde yderligere minutter, så den fyldes ordentligt. 1. Hvis den medfølgende monteringsplade skal anvendes (brænderen kan på visse kedler monteres direkte i den eksisterende låge), tilpasses pladens størrelse til kedlens lågeåbning. Husk, at pladen skal være stor nok til, at der er plads til huller til monteringsbolte. De to låsearme skal vende opad på pladen. 2. Skru pladen fast, og brug pakningen, så den slutter helt tæt mod kedlen. Hvis monteringspladen ikke bruges, skal hullet i den originale kedellåge have følgende mål: h 150 x b 150 mm samt hul til låsearme (alternativt kan brænderen skrues fast direkte i lågen). 3. Monter brænderen på kedlen ved hjælp af monteringspladen. Lås brænderen fast med pladens låsearme. 4. Placer PLC-styringen på en væg i fyrrummet, på pillelageret eller på kedlen, og sørg for, at boks og kabel ikke udsættes for strålevarme fra kedellåger eller lignende. Skru boksen ordentlig fast. 5. Tilslut PLC-styringen til brænderen med det færdige kabelsæt, der er forsynet med stik. Stikkene trykkes let ned i brænderens tilsvarende terminaler, indtil de sidder rigtigt (glem ikke jordkablet). Derefter monteres og låses den løse kabelgennemføring ved sit udtag i bagpladens venstre side. 6. Tilslut PLC-styringens strømforsyningskabel til 230 volt, som skal forsynes via en overkogssikring i kedlen (se El-skema). Hvis kedlen har en tilslutningskontakt for oliebrændere, kan pillebrænderen tilsluttes denne. Brænderen vil da være indkoblet via både overkogssikring og driftstermostat, og da brænderen er udstyret med sin egen temperaturstyring, skal kedlens driftstermostat indstilles på maks., så den ikke forstyrrer brænderens drift. 7. Placer brænderens temperaturføler i et dykrør i kedlen. OBS! Hvis kablet til føleren trækkes sammen med andre kabler, kan det påvirke temperaturværdien. 8. Tilslut slangen mellem udløbet på sneglen og faldrøret på brænderen. Gør slangen fast med slangeklemmerne. Slangen skal hælde mindst 45 for at minimere risikoen for, at pillerne sætter sig fast og stopper slangen til. 5

6 Brænderens dele PLC (millennium 3) Strømafbryd Sikring, T 3,15 Ampere Kabel til brændere Tilslutning af temperaturføler Tilslutning af ekstra temperaturføler Tilslutning af snegl Tilslutning til 230 volt fra kedlens overophednings beskyttelse) Tilslutning til alarm / ekstern kontrol 6

7 Faldrør Tilbagebrændssikringt Blæser Bagplade Tilslutning el-tænding Lågekontakt Fotocelle Kabelgennemføring Kabel til styring Tilslutning af jordkabel Fabrikationsnummer 7

8 Pakning Åbning fra faldrør Brændrrør El-tænding Luftslidser Brænderrør Brænder uden bagplade Låseskrue til el-tænding Kabelgennemførring El-tænding 8

9 Indjustering af brænderen Dette arbejde må kun udføres af uddannet servicepersonale eller personer med tilsvarende kundskaber. Afbryd altid strømmen til styringen, før temperaturføler eller lignende kobles fra styringen. Brænderens fabriksindstillinger Brænderens styringsboks har fra fabrikken fået en grundindstilling, men der kan være behov for at justere på grund af variationer i træpillernes energiindhold og kvalitet, ønsket effekt, skorstenstræk eller [i forhold til] den snegl, der anvendes. Skorstenstræk Skorstenstrækket skal være Pa. Hvis undertrykket er for stort, skal der monteres en trækstabilisator på skorstenen eller på kedlens røgrør. Undertryk i brændkammeret Når brænderen er i drift, skal der altid være undertryk i brændkammeret. Det kan være nødvendigt at sænke brænderens effekt for at skabe undertryk. Fotocelle Fotocellen kontrollerer ved start, at en flamme er tændt. Røggastemperatur Røggastemperaturen kan variere afhængigt af kedeltype og den effekt, brænderen er indstillet til. For lav røggastemperatur kan give kondensproblemer i røgkanalen. Røggastemperaturen bør være mindst 80 ºC 1 meter under skorstenens top. Hvis der konstateres kondens i skorstenen, kontaktes forhandleren eller skorstensfejeren mhp. råd og vejledning. For høj temperatur giver uøkonomisk drift og risiko for skader på skorstenen. Forhandleren og skorstensfejeren er de lokale eksperter på dette område. Rådfør dig med dem. Indstilling af termostater Brænderen er udstyret med sin egen temperaturføler, der styrer brænderen. Den kan indstilles med til- og fratemperatur, hvorimellem brænderen arbejder (se Manual til styreenhed). Startdosering Ved normal tænding skal startdoseringen være 3 dl. Gør slangen løs fra brænderen, og hold et litermål under den. Start brænderen, og vent, til sneglen har fremført hele startdoseringen. Afbryd derefter brænderen. Hvis mængden er for lille eller for stor, skal den justeres i styringen. Start og stop af brænderen Hvis brænderen er i drift, skal den udføre en renblæsning, inden strømafbryderen på styringsboksen sættes i stilling 0 (Av). Hvis man vil stoppe brænderen, mens den er i drift, kan den sættes i renblæsningstilstand, ved at ESC-knappen trykkes ind i 5 sekunder, eller ved at den indstillede temperatur ændres. 9

10 Brændselsmængde Snegle fås i flere forskellige udgaver. Generelt gælder det, at de ikke bør hælde mere end 45º, fordi der ellers kan opstå problemer i form af ujævn tilførsel og startdoseringer af varierende størrelse. Snegle, som er mere end 3 meter lange, anbefales ikke til direkte fødning af brænderen. Der bør i så fald anvendes et mellemlager. Alle tilførselstider afhænger af pillestørrelse og -kvalitet samt af sneglens hældning. Kontroller den tilførte effekt ved at udføre en TEST-fødning. Sneglen går i højeffekttilstand efter 3 minutter. De fremførte piller opsamles i en passende beholder. Vej derefter pillerne, og aflæs den tilførte effekt i skemaet nedenfor. Aktivering af TEST-tilstand: Temperaturføleren kobles fra. Kontroller, at evt. eksternt startsignal er slået fra. Tryk A, B og OK ind samtidig. TEST-tilstanden vises med en blinkende * nederst til højre i displayet. TEST-tilstanden kan afbrydes ved at trykke på ESC. Efter afsluttet test kobles temperaturføleren til igen, hvorefter anlægget er klar til start. OBS! Gør styreenheden spændingsfri, før temperaturføleren frakobles eller genindkobles. eurofire 20kW Tilført effekt Pillemængde i gram for hver 3 minutter Omtrentlig pillemængde i deciliter for hver 3 minutter Afgivet effekt ved 80 % kedelvirkningsgrad 10 kw 104 1,6 8 kw 12,5 kw kw 15 kw 156 2,4 12 kw 17,5 kw 182 2,8 14 kw 20 kw 208 3,2 16 kw 1 kg piller = 4,8 kwh Pillemængde bør kontrolleres 2-3 uger efter første ibrugtagning. Forbrændingsluft Se på flammens farve under grovindstilling af forbrændingsluften. Flammen bør have en lys orange farve. En hvid flamme tyder på for megen luft. En mørkerød flamme tyder på for lidt luft. Juster blæserens hastighed på brænderens styring. Efter ændring af de indstillede værdier er det vigtigt at lade brænderen brænde et par minutter før ny kontrol, så ændringen har haft indflydelse på forbrændingen. Det kan være nødvendigt at justere ved ændring af pillekvalitet! Dette er kun en grov indstilling. Til finindstilling kræves et røggasinstrument. Husk også, at både værdierne og flammens længde hele tiden varierer lidt, når man fyrer med piller. Det er normalt og ikke udtryk for nogen fejl. Bør indreguleres til ca. 12% i CO 2. 10

11 Manual til styreenhed Beskrivelse Styreenheden består af en apparatboks, som indeholder en PLC og tilførselsanordning samt diverse elektronik. Tilslutning til kedlen og brænderen sker via kabler, som er udstyret med hurtigstik. Ekstern temperaturføler til montering i kedlen følger med styreenheden. Brænderen starter og stopper automatisk i overensstemmelse med den indstillede driftstemperatur. Tænding sker elektrisk med varmluft. Brænderen genstartes automatisk efter strømsvigt. Aktuel status vises i displayet. Alle indstillinger gemmes i PLC ens hukommelse også under strømsvigt. Under evt. arbejde med brænderen skal styreenheden gøres spændingsfri. Eventuel nulstilling af PLC f.eks. i forbindelse med kvittering for alarm sker ved at afbryde forsyningsspændingen i ca.1 minut. Procedure ved opstart/stop Sneglen starter og fremfører den indstillede brændselsmængde (startdoseringen). El-tændningen aktiveres. Når fotocellen detekterer tilstrækkeligt lys fra brænderen, starter brændselstilførslen med lav effekt. Efter nogle minutter går brænderen over til høj effekt. Når den indstillede stoptemperatur opnås, standser brændselstilførslen, og brænderen blæses ren. Derefter går anlægget i venteposition, indtil starttemperaturen nås. Opstår der en brændselsfejl, og der som følge heraf ikke detekteres en flamme, standser brænderen, og der vises en alarm i displayet. Ved overophedning i brænderen eller i kedlen afbrydes styrespændingen, og brænderen standser. Bemærk, at udløst overkogssikring eller tilbagebrændssikring kræver manuel nulstilling. Efter f.eks. rengøring af brænderen kan pillesneglen fødes manuelt ved at trykke på ESC-knappen. Betjening af PLC Styreenheden er udstyret med et display for at kunne vise status og alarm samt for at forenkle indjustering. For let at kunne justere brænderen til optimal forbrænding kan en række forskellige parametre indstilles via styreenhedens tastatur. Knapperne er gummibeklædte og giver en kliklyd, når de trykkes ind. Display forklaring. A Forrige billede B Næste billede ESC Fortryd ændring - Flytte nedad og ændre værdi + Flytte opad og ændre værdi OK Godkend / gemme udtført ændring Tænde displaybelysningen Vid tryk på B tændes displayens belysning og lyser i ca 2 min. Manuel fødning Piller fremføres, så længe ESC-knappen holdes inde. 11

12 Der findes i alt 8 forskellige displaybilleder med forskellige informationer og data. Det fremgår af skemaet herunder, hvad der vises på de respektive billeder. Billede 1 eurofire small Temp xxxxx Visning af aktuel kedeltemperatur Driftstatus vises nederst i billledet og kan indeholde føljende tekster: Venteposition = Brænder i venteposition, klar til start Opstart = Startsekvens påbegyndt Min effekt = Brænder i laveffekttilstand Max effekt = Brænder i højeffekttilstand Renblæsning = Afkølning / renblæsning foregår Larm = Brænder stoppet p.g.a. fejl (Lyset i displayet blinker med 1sek Sikkerhedsfejl = interval) Brænder stoppet p.g.a. afbrudt sikkerhedskreds. Fabriks indstilling Billede 2 Temperatur Til = Den laveste temperatur, brænderenskal starte ved 70 Fra = Den højeste temperatur, brænderen skal stoppe ved 80 Billede 3 Fotocelle Værdi = Viser fotocellens aktuelle værdi mellem Grænse = Fotocellens grænseværdi for, hvad der accepteres som tilstrækkelig lys og som lader brænderen gå i drifttilstand 80 Billede 4 Start = Sneglens arbejdstid ved start (startdosering) 55 Dos2 = En ekstra brænselstilførsel ved lang tændingstid 12 Vente = Tid i tændingstilstand, før laveffekttilstandtillades 40 Billede 5 Matn. pellets Min = Sneglens arbejdstid ved min. effekttilstand 1,0 Max = Sneglens arbejdstid ved maks. effelttilstand 2,0 Billede 6 Blæseværdier Tændning = Værdier for blæserens hastighed under optænding* (0-255) Max = Værdi for blæserens hastighed under maks effekttilstand*(0-255) * OBS! Højeste værdier 255 som giver maks hastighed på blæseren. 1) 155 2) 180 1) 170 1) 200 Billede 7 Statistik Start = Antal gange brænderen har startet. Drift 00000h = Driftidsmåler som måler tiden Brænderen har været i drift. Billede 8 Ekosystem AB Vers = Temp 2 xxxxx Versionsnummer på brænderensstyreprogram. Visning af temperatur for ekstern termometer OBS! 1. Gælder software versioner mærket xx/06 SW 2. Gælder software versioner mærket xx/07 SW 12

13 Ændring af værdi Vælg det ønskede displaybillede ved hjælp af A- og B-knappen (trinvist frem og tilbage) For at ændre en værdi vælges først den ønskede linje ved hjælp af + og knapperne. Den valgte linje markeres med et blinkende mørkt felt. Tryk derefter på OK for at få den ønskede værdi til at blinke uden markering. Værdien kan ændres med + og knapperne samt godkendes/gemmes med OK. Værdien er gemt, når linjen igen begynder at blinke med et mørkt felt. En forkert indtastet værdi, som ikke er gemt, kan fortrydes ved at trykke på ESC. Varmelagerstyringstilstand Det er muligt at styre start/stop af brænderen i forbindelse med et eksternt signal (varmelagerstyring). For at brænderen skal få startordre i denne tilstand kræves, at kedlens temperaturføler kalder på varme, og at en ekstern kontakt, som er tilsluttet til varmelagerstyring (ledning 1-2), er indkoblet. Brænderen stoppes, enten når kedeltemperaturen er nået, eller når den eksterne kontakt kobles ud. Varmelagerstyringstilstand aktiveres/deaktiveres ved at trykke på knapperne +,-,OK samtidig. Indikering af varmelagerstyringstilstand sker ved, at tilføjelsen ACK vises på første billede i displayet. Test-tilstand Aktivering af TEST-tilstand: Temperaturføleren kobles fra. Kontroller, at evt. eksternt startsignal er slået fra. Tryk A, B og OK ind samtidig. TEST-tilstanden vises med en blinkende * nederst til højre i displayet. TEST-tilstanden kan afbrydes ved at trykke på ESC. Efter afsluttet test kobles temperaturføleren til igen, hvorefter anlægget er klar til start. OBS! Gør styreenheden spændingsfri, før temperaturføleren frakobles eller genindkobles. Idriftsætning af styreenhed Inden styreenheden tilføres spænding, kontrolleres det, at samtlige kabler er tilsluttet korrekt. Kontroller, at temperaturføleren er monteret i et dykrør på kedlen, men ikke koblet til styringsboksen. Tænd ved kedlens hovedafbryder, og kontroller, at displayet efter nogle sekunder viser et startbillede svarende til billedet herunder. Kontroller ved at bladre gennem billederne med A- og B-knappen, at de indstillede værdier ser fornuftige ud. Tryk på ESC-knappen for at tilføre piller manuelt. Slip knappen, når pillerne begynder at falde ned i brænderen. Sluk ved kedlens hovedafbryder, og kobl temperaturføleren ind. Tænd ved kedlens hovedafbryder, og vent på, at opstart indledes. Kontroller også, at temperaturføleren fungerer og viser kedeltemperaturen *(evt. efterkalibrering kan være nødvendig). Efter nogle minutter skal brænderen have tændt. Kontroller om muligt, at flammen ser rigtig ud, og at der ikke trænger røg ud i fyrrummet. Juster efter behov værdierne for Min effekt og Max effekt samt blæserværdi Tænd, Max. Opstartstiden ligger normalt på ca. 3-6 minutter. 13

14 Fejfinding Der vises intet i styreenhedens display: Brænderen tænder ikke: Brænderen tænder og brænder i nogle minutter, men stopper derefter med alarm til følge: Brænderen tænder op og går i min. effekttilstand, men slukker og giver alarm, inden maks. effektilstand nås: Blæseren kører konstant på max Brænderen stopper pga. udløst overkogssikring på kedlen: Brænderen stopper pga. udløst tilbagebrændssikring på brænderen: Værdien for lys viser 100, selv om brænderen ikke brænder: Der tilføres ingen piller, selv om der er piller i lageret og direkte el-tilslutning til sneglens motor: Alarm for sikkerhedskredsløb vises i displayet: Der vises alarm i displayet: Brænderen vil ikke starte selvom kedel temperaturen er under indstillet temperatur Nulstilling af alarm i PLC: Kontroller, at kedlens hovedafbryder er koblet ind, og om kedlens overkogssikring er udløst. Kontroller, at brænderstyringens strømafbryder står i stilling I, og at sikringen (T 3,15 A) mellem indkommende tilførsel og strømafbryder ikke er sprunget. Kontroller, at der er brændsel i pillelageret. Kontroller, at startdoseringen er stor nok. Kontroller, at el-tændingen bliver varm. Gør eventuelt brænderen ren. Kontroller værdien for lys i displayet, når brænderen er tændt. Denne værdi skal være højere end grænseværdien i 10 sek. inden der skiftes til min. effekttilstand. Hvis der ikke vises nogen værdi for Lys, selv om der er ild i brænderen, kan fotocellen være defekt eller eventuelt tilsmudset. Værdien for venteposition er indstillet til for lang tid, eller tilførslen i min. effekttilstand er indstillet til for kort tid. Blæserens gule ledning er efter ikke korrekt forbundet. Værdien for fra-temperatur er for høj. Dårligt skorstenstræk, for megen aske i kedlen eller for høj tilført effekt i brænderen. Fotocellen er defekt eller kortsluttet. Den kan også være "vendt forkert" det "korte" ben på fotocellen skal forbindes til venstre på printpladen/klemrækken. Afbryd el-tilslutningen til sneglen. Tag sneglen ud af brændselslageret og gør rent. Sneglen hælder for meget (maks. 45 ). Kontroller, at lågekontakten er trykket tilstrækkeligt ind. Der skal høres en tydelig kliklyd ved kontakt med kedlen. Kontroller tilbagebrændssikringen på faldrøret. Nulstilles manuelt, ved at nulstillingsknappen trykkes ind. Kontroller bøjlen (i sikringsholderen). Alle skal være koblet ind, hvis brænderen skal fungere. Kontroller, at der er brændsel i pillelageret. Kontroller startdoseringen. Kontroller, at el-tændingen bliver varm. Gør eventuelt brænderen ren. Kedlen er koldere end 5 C. Afbryd spændingen til styreenheden, og vent i ca. 1 minut, før der genindkobles. Kontakt forhandleren ved behov for yderligere fejlfinding. Husk, at en overkogssikring eller tilbagebrændssikring kun udløses, hvis der er opstået en fejl! Kontroller årsagen til, at overkogssikringen eller tilbagebrændssikringen er udløst, inden der nulstilles. Et lukket skorstensspjæld er en almindelig fejl i forbindelse med en udløst tilbagebrændssikring. 14

15 v Vedligeholdelse Rengøring af brænderen Begynd med at afbryde strømmen til brænderen, før andet arbejde påbegyndes. Rengør brænderens forbrændingskammer og rens slidserne i kammerets bageste del med en stålbørste eller en smal genstand. Dette bør gøres en gang hver 14. dag eller oftere ved brug af træpiller af dårlig kvalitet. En gang pr. fyringssæson bør brænderen renses indvendigt for eventuelle forbrændingsrester. Det gøres ved at fjerne brænderens bagplade. Samtidig kontrolleres det, om el-tændingen eller fotocellen er beskadiget eller lignende. Rengør eller udskift om nødvendigt. Fotocelle Fotocellen er placeret i et hul under brænderens printkort. Fotocellen er tilsluttet via en skrueklemme på printkortet. Rengøring udføres bedst med lidt opvaskemiddel på en blød klud. Kontroller, at fotocellen er indført korrekt i hullet. El-tænding Udskiftning af el-tænding: Afbryd brænderens strømforsyning, og afmonter derefter beskyttelseskappen over brænderen ved at løsne møtrikken på oversiden og de to skruer på siderne. Tag el-tændingens stik ud af brænderens printkort. Derefter løsnes de to møtrikker, som holder bagpladen fast på brænderen, og bagpladen løftes af. El-tændingens låseskrue løsnes, og elementet trækkes ud. Monter en ny el-tænding, før røret ind, og spænd låseskruen til. Kontroller, at tændrøret er ført helt i bund. Tilbagebrændssikring Brænderens faldrør er udstyret med en tilbagebrændssikring, som udløses ved 70 C. Tilbagebrændssikringen sidder på undersiden af røret og kan, hvis den er udløst, nulstilles ved at trykke en lille stift ind (tryk, indtil der høres et "klik"). Husk, at sikringen aldrig udløses uden grund. Find frem til årsagen, inden der nulstilles. Det kan f.eks. være et lukket skorstensspjæld, tilstoppede konvektionsrør i kedlen, dårlig træk i skorstenen eller dårligt rengjort brænder. Lågekontakt Brænderens lågekontakt stopper brænderen, hvis den ikke har korrekt forbindelse til kedlen. Sikkerhedssystemer Brænderen er udrustet med fem forskellige sikkerhedssystemer for at give kunden maksimal tryghed. Det drejer sig om følgende systemer: 1. Fødeslange i plast mellem brænder og snegl. Slangen skal smelte ved for høj omgivelsestemperatur og på den måde afbryde forbindelsen mellem pillepåfyldning og brænder. 2. Tilbagebrændssikring placeret på undersiden af brænderens faldrør. Sikringen udløses ved en temperatur på 70 C og skal nulstilles manuelt ved, at en lille stift på sikringen trykkes ind, til der høres et klik. 3. Faldskakt i brænderen forhindrer kontakt mellem brændselslager og forbrænding. 4. Fotocellen i brænderen registrerer, at tændingen er foregået normalt. 5. Lågekontakten, som er placeret på brænderens venstre side, afbryder al strøm til brænder og snegl, hvis brænderen af en eller anden grund løsnes fra kedlen. 15

16 Indkobling af brænderens styring Brænderen leveres med en temperaturføler, der styrer, hvornår brænderen starter og stopper. Temperaturføleren gør det muligt at indstille forskellen mellem start- og stoptemperaturerne (reducerer antallet af starter) og viser aktuel kedeltemperatur i brænderstyringens display. Temperaturføleren placeres i et dykrør i kedlen mhp. måling af kedeltemperaturen. Sørg for, at temperaturføleren ikke kan falde ud af dykrøret. Brænderens styring skal tilsluttes 230 volt fra kedlens overkogssikring. Hvis kedlen bliver for varm, skal kedlens overkogssikring fungere som nødstop for brænderen. Overkogssikringen må kun kunne nulstilles manuelt. Varmelagerstyring I kombination med sin egen temperaturføler kan brænderen også styres fra f.eks. en varmelagertank. Styringen kan ske med en mekanisk eller elektronisk termostat. Denne indkoblingsmåde kan være en fordel, hvis man kun vil opvarme tanken til et bestemt niveau. Det kan f.eks. være en fordel ved kombination med solvarme. For at brænderen skal kunne starte, skal kedeltemperaturen ligge under den starttemperatur, El-diagram der er indstillet i brænderstyringen, og termostaten i varmelagertanken skal være indkoblet. Den eksterne styring af brænderen skal tilsluttes til udgangen Tilslutning af varmelagerstyring / termostatdrift med Kabel til varmelagerstyring (art. nr. 9050). Kabel til varmelagerstyring er forsynet med fire ledere, og termostaten skal tilsluttes til leder 1 og 2. OBS! Termostaten skal være potentialfri, dvs. spændingsfri. varmelagerstyringstilstand aktiveres/deaktiveres ved at trykke på knapperne +,-,OK samtidig. Indikering af varmelagerstyringstilstand sker ved, at tilføjelsen ACK vises på første billede i displayet. Alarmudgang For tilslutning af ekstern alarm anvendes Kabel for alarm styring (artnr. 9050). Kabel for alarm ekstern styring er forsynet med fire ledere og alarmen skal tilsluttes til leder 3 og 4 BEMÆRK! spænding på output er 24 VDC og en maksimal belastning er 0,5 A. 16

17 17

18 Tilbehør / Reservedele BX-nr Nr Beskrivelse Snegl 1,7 m, uden motor Snegl 2,2 m, uden motor Motor til 1,7 og 2,2 meter snegle (komplet med hus og kabel) Slange 0 60, 1 meter lang. Kan også bestilles i valgfri længdede Motor til 1,7 og 2,2 meter snegle (kun motor) Kabel för larm / extern styrning Temperaturgivare med 1,7 meter kabel (standard) Temperaturgivare med 5,0 meter kabel Tändelement 430W Fotocelle Tilbagebrændssikring til faldrør Lågekontakt Lågekontakt Blæser 24volt Komplet styring med PLC Relæ til styring. 18

19 Tekniska data Varmeeffekt kw 6,5-20 Forbrändingsvirkningsgrad % ca % El-tilslutning volt jord El-forbrug maks W ca. 600 Total længde mm 490 Længde uden for kedel mm 300 Højde (inkl faldrør 450 mm) mm 230 Bredde mm 190 Anbefalet mindstemål foran brænderrør mm 200 Vægt kg 9 Anbefalede træpiller Diameter mm 6-8 Maks længde mm 32 Eurofire-pillefyr med tilhørende styre- og fødesystem er CE-mærket og fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder og regler: AFS 1987:17, 1993:10, 1994:8, 1994:37 og 1994:48. Maskindirektiv: 89/332/EØF EMC-direktiv: 89/336/EØF Lavspændingsdirektivet: 72/73/EØF med tillægsdirektiv: 93/68/EØF overført til elsäkerhetsverkets ELSÄK/ FS 1994:9 Brænderen er P-mærket af SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, og har certificeringsnummer Brænderen er miljøtestet af SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, efter SP-metode 2107 og 2579 baseret på svensk standard SS-EN samt testet for CO, OGC og støv iht. gældende klasse 3 i SS-EN med godkendt resultat. Eurofire-pillefyret opfylder emissionskravene for installation i bymæssig bebyggelse i henhold til Boverkets bygningsreglement BBR, BFS 1993:57 med ændringer til og med BFS 1998:38. Producent: Ekosystem AB Björkevägen GÄVLE 19

20 Installationsrapport Forhandler Virksomhed: Navn: Adresse: Postnummer: By: Kontaktperson: Telefon: Mobil: Fax: Typ / Effekt: Fabrikationsnummer: Produktionsår: Målte og indstillede værdier Dato CO CO2 Røggastemp Skorstenstr æk ppm % C Pa Udført af: ppm % C Pa ppm % C Pa ppm % C Pa ppm % C Pa ppm % C Pa ppm % C Pa ppm % C Pa ppm % C Pa 20

21 Hulskabelon for brændere 22 mm ø 6,5 mm 170 mm 180 mm Hultegning for styring 21

22

23

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 13 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag Tilslut skorsten til kedlen Tilslut fremløb og retur

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

KC Stokerstyring PCT 241

KC Stokerstyring PCT 241 KC Stokerstyring PCT 241 - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz. - Tyristor-styret

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL SOFIA

RENGØRINGSMANUAL SOFIA RENGØRINGSMANUAL SOFIA Samling og montering af kakler Sofia pille ovn uden kakler Komplet kakkel sæt Sofia Skru de 2 skruer af som holder låget til magasinet og løft dette af. Pas på data kablet Efter

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning 2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning Indholdsfortegnelse Manuel Styring 1 Interval tider (drift) 2 Interval tider (pause) 4 Menu princip grafisk 5 Opsætning 6 Ventilator min. indstilling

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Servicemanual for TM 3006

Servicemanual for TM 3006 Servicemanual for TM 3006 3/2005 Per Øster R/A 1 Denne manual er skrevet til det autoriserede servicefirmas teknikere. I manualen er beskrevet indstillinger, der har at gøre med grundlæggende funktioner

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere