eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217"

Transkript

1 rev / eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version B Cert. Nr

2 Indholdsfortegnelse VIGTIGE GENERELLE INFORMATIONER... 3 GENNEMLÆS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER, FØR BRÆNDEREN STARTES... 3 MANGLER VED DET UDFØRTE ARBEJDE... 3 KONTROL AF LEVERANCE... 3 FRI PLADS OMKRING BRÆNDEREN... 3 ASKE... 3 LUFTTILGANG TIL FYRRUM... 3 TRÆPILLER... 3 INSTALLATION... 4 SKORSTEN... 4 KEDEL... 4 BRÆNDSELSLAGER / SNEGL... 4 OPBYGNING... 4 TILKOBLING AF BRÆNDER MED TEMPERATURFØLER (STANDARD)... 5 VARMELAGERSTYRING... 5 MONTERING... 5 BRÆNDERENS DELE... 6 INDJUSTERING AF BRÆNDEREN... 9 SKORSTENSTRÆK... 9 UNDERTRYK I BRÆNDKAMMERET... 9 FOTOCELLE... 9 RØGGASTEMPERATUR... 9 INDSTILLING AF TERMOSTATER... 9 STARTDOSERING... 9 START OG STOP AF BRÆNDEREN... 9 BRÆNDSELSMÆNGDE FORBRÆNDINGSLUFT BESKRIVELSE...11 PROCEDURE VED OPSTART/STOP...11 BETJENING AF PLC...11 FEJFINDING...14 VEDLIGEHOLDELSE...15 RENGØRING AF BRÆNDEREN...15 FOTOCELLE...15 EL-TÆNDING...15 TILBAGEBRÆNDSSIKRING...15 LÅGEKONTAKT...15 SIKKERHEDSSYSTEMER...15 EL-DIAGRAM...16 INDKOBLING AF BRÆNDERENS STYRING...16 VARMELAGERSTYRING...16 TILBEHØR / RESERVEDELE...18 TEKNISKA DATA...19 INSTALLATIONSRAPPORT...20 FORHANDLER...20 MÅLTE OG INDSTILLEDE VÆRDIER...20 HULSKABELON FOR BRÆNDERE...21 HULTEGNING FOR STYRING...21 MANUAL TIL STYREENHED Vi forbeholder os ret til konstruktionsændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl. 2

3 Vigtige generelle informationer Gennemlæs omhyggeligt disse instruktioner, før brænderen startes Tak, fordi du valgte os som leverandør af udstyr til fyring med træpiller. For at opnå sikker og fejlfri funktion er det vigtigt, at brænderen installeres korrekt, og at instruktionerne i denne brugsanvisning følges. Kontakt forhandleren, hvis du føler dig usikker på noget i forbindelse med udstyret. Det påhviler dig som kunde at foretage anmeldelse til skorstensfejermesteren og til kommunen, inden brænderen monteres. Installation og indjustering af brænderen skal udføres af uddannet personale eller personer med tilsvarende kundskaber. Forkert udført installation medfører, at BAXI A/S s garantiforpligtelse ophører. Garantibeviset udfyldes og sendes til BAXI A/S senest 10 dage efter installation. Eventuelt el-arbejde må kun udføres af autoriseret el-installatør. Hvis der opstår fejl, så forsøg først selv at gennemføre fejlfinding med udgangspunkt i fejlfindingsskemaet i denne brugsanvisning. Finder du ikke fejlen, bør du i første omgang henvende dig til den lokale eurofire-forhandler. Mangler ved det udførte arbejde Service og garantier I tilfælde af reklamation: Garantien er nærmere beskrevet i det sammen med kedlen leverede BAXI- Garantibevis. De bør altid henvende Dem til den installatør/forhandler, der har installeret/leveret centralvarmekedlen/brænderen for Dem. Derefter foretager installatøren/forhandleren om nødvendigt, reklamation videre til fabrikken. Reklamation kan dog også ske til fabrikken. Kontrol af leverance Begynd med at kontrollere emballagen for at konstatere, om der er synlige transportskader på forsendelsen. Kontroller derefter, at alle dele er med i leverancen, og at de er ubeskadigede. Reklamationer over eventuelle skader rettes direkte til fragtfirmaet, som har forsikringer, der dækker transporten. Fri plads omkring brænderen Skal være i overensstemmelse med BRS-98 og eventuelle lokale forskrifter (bygningsmyndighederne i din kommune). Sørg for, at der er mindst 0,5 meter fri plads rundt om brænderen for at lette service og vedligeholdelse. Aske Opbevar aske fra kedel og brænder i en metalspand med låg. Aske kan gløde i flere døgn! Opbevar ikke brændbart materiale i nærheden af brænderen, og sørg for at holde fyrrummet ryddeligt. Lufttilgang til fyrrum Kontroller, at der i fyrrummet er en friskluftventil med mindst samme tværsnitsareal som skorstenens tværsnitsareal, og at den er åben! Forbrænding af træpiller kræver større lufttilførsel end forbrænding af olie. Træpiller Forlang hårde træpiller uden spåner hos din leverandør. Pillerne skal være træpiller med en vægt på kg/m3. Energiindholdet skal være mellem 4,7 og 5,1 kwh/kg, og askeindholdet må højst være 1 %. Opbevar pillerne tørt, så de bevarer deres oprindelige, hårde konsistens. Fugtskadede træpiller bliver bløde og spånede. Anvend ikke sådanne træpiller, da det ofte kun fører til driftsforstyrrelser og problemer. 3

4 Installation Skorsten Skorstenen kan være udført i muret tegl eller stålrør. Eller det kan være en godkendt, præfabrikeret modulskorsten. Et træk på Pa er tilstrækkeligt Hvis skorstenens tværsnitsareal er for stort, kan der monteres en foring for at mindske arealet. Hvis du er usikker på din skorsten, skal du kontakte den lokale skorstensfejermester. Vær opmærksom på, at skorstene med stort tværsnitsareal og stor højde kræver mere varme for at undgå kondensdannelse. Hvor lav røggastemperaturen kan være, afhænger af, om der dannes kondens øverst i skorstenen. Normalt bør røggastemperaturen være mindst 80 ºC 1 meter under skorstenens top. Kraftig blæst eller en høj skorsten kan i en del tilfælde forårsage store variationer i skorstenens træk. Dette påvirker forudsætningerne for de indstillinger, der er foretaget på brænderen, og forudsætningerne for, at brænderen kan brænde med høj virkningsgrad. En trækstabilisator, som monteres efter kedlen, udjævner variationer i trækket og ventilerer samtidig skorstenen. Kedel Eurofire-træpillefyr kan monteres på de fleste kedler. Anbefalede mindstemål for brændkammer er: dybde 390 mm, højde 200 mm og bredde 250 mm. Ved montering i kedler med kortere brændkammer eller ved udnyttelse af maksimal effekt, kan der med fordel monteres et forlænger-/udbygningsrør mellem brænder og kedel, for at forbrændingen ikke skal forstyrres af, at flammen slår imod brændkammerets bagvæg. Udbygningsrør fås som tilbehør. Montering på kombikedler bør så vidt muligt ske i oliebrændkammeret for at opnå den højst mulige virkningsgrad. Sommetider fungerer det ikke på grund af dårlig træk, for lille brændkammer eller lignende. I så fald monteres brænderen i brændkammeret til træ. Hvis den originale kedellåge anvendes, skal der skæres et hul i lågen (se Hulskabelon til brænder). På begge sider af dette hul bores to 6 mm huller til brænderens låsearme; alternativt skrues brænderen fast direkte i lågen. Brændselslager / Snegl En snegl forsyner brænderen med brændsel fra et eksternt brændselslager, som kan rumme alt fra en enkelt uges forbrug til et helt års forbrug. Pillelageret skal være konstrueret, så sneglen får en hældning, der ikke er stejlere end 45. Lageret skal være forsynet med en form for låg for at forhindre, at affald eller andet kommer i kontakt med den roterende snegl. Påfyldning af træpiller sker enten ved indblæsning fra tankbil til stort lager, eller ved at kunden selv manuelt påfylder fra små eller store sække til et mindre ugelager. Ved opførelse af store pillelagre til påfyldning af piller i løs vægt kan forhandleren hjælpe med tegninger og forslag til materialevalg. Første gang, der startes op, eller hvis brændslet er brugt op, skal sneglen mellem pillelageret og brænderen fyldes op før driftsstart. Fyld træpiller på, så de dækker sneglens indtag helt. Forbind sneglens ledning med en stikkontakt, og lad sneglen arbejde, indtil den er fuld af træpiller. Lad den derefter arbejde yderligere minutter, så den fyldes ordentligt. For at sikre problemfri drift bør du gøre det til en vane at kontrollere startdoseringens pillemængde, når du har fået et nyt parti træpiller. Stik ikke fingre eller andet ind i den roterende snegls ind- og udløbsrør! Opbygning Fyret består af et brænderhus med en aftagelig bagplade og en kanal til transport af træpiller frem til forbrændingsdelen. Hus og kanal er fremstillet af lakeret stålplade. Forbrændingsdelen og den aftagelige bagplade er monteret på brænderhuset. El-tændningen er også placeret inden for bagpladen. Blæseren, fotocellen og et printkort med terminaler er monteret på brænderhusets bagplade. Forbrændingsdelen består af en kassette med hætteformet overdel. Kassetten føres ind i brænderhuset og gøres fast med to bolte. Forbrændingsdelen er fremstillet helt i varmebestandigt, rustfrit stål. Også el-tændingen er monteret i kassetten. Kassettesystemet gør det meget enkelt at udskifte den, når der er behov for det. Brænderen består endvidere af en separat styreenhed og en snegl til pillebrændslet. Der er sikkerhedssystemer i form af tilbagebrændssikring, fotocelle og lågekontakt. Tilbagebrændssikringen består af en faldskakt og en tilbagebrændsovervågning, som er placeret på faldrøret. Tilbagebrændsovervågningen skal nulstilles manuelt, hvis den af en eller anden grund er udløst. 4

5 Tilkobling af brænder med temperaturføler (standard) Brænderen leveres med en temperaturføler, der styrer, hvornår brænderen starter og stopper. Temperaturføleren gør det muligt at indstille forskellen mellem start- og stoptemperaturerne (reducerer antallet af starter) og viser aktuel kedeltemperatur i brænderstyringens display. Varmelagerstyring I kombination med sin egen temperaturføler kan brænderen også styres fra f.eks. en varmelagertank. Styringen kan ske med mekanisk eller elektronisk termostat. Termostaten skal koble ud, når tanken bliver varmere end den indstillede temperatur, og koble ind, når tanken bliver koldere. Denne indkoblingsmåde kan være en fordel, hvis man kun vil opvarme tanken til et bestemt niveau. OBS! Termostaten skal være potentialfri, dvs. spændingsfri. For at brænderen skal kunne starte, skal kedeltemperaturen ligge under den starttemperatur, der er indstillet i brænderstyringen, og termostaten i varmelagertanken skal være indkoblet. Montering Monter sneglens motor øverst på sneglen, og spænd til (vær opmærksom på, at unbrakoskruen skal spændes mod den plane flade på akslen). Gør motorhuset fast på sneglens beslag, så motoren ikke drejer rundt. Placer sneglen i pillelageret, og husk, at den ikke må have en hældning, der er stejlere end 45. Første gang, der startes op, skal sneglen mellem pillelageret og brænderen fyldes op. Fyld træpiller på, så de dækker sneglens indtag helt. Forbind sneglens ledning med en stikkontakt, og lad sneglen arbejde, indtil den er fuld af træpiller. Lad den derefter arbejde yderligere minutter, så den fyldes ordentligt. 1. Hvis den medfølgende monteringsplade skal anvendes (brænderen kan på visse kedler monteres direkte i den eksisterende låge), tilpasses pladens størrelse til kedlens lågeåbning. Husk, at pladen skal være stor nok til, at der er plads til huller til monteringsbolte. De to låsearme skal vende opad på pladen. 2. Skru pladen fast, og brug pakningen, så den slutter helt tæt mod kedlen. Hvis monteringspladen ikke bruges, skal hullet i den originale kedellåge have følgende mål: h 150 x b 150 mm samt hul til låsearme (alternativt kan brænderen skrues fast direkte i lågen). 3. Monter brænderen på kedlen ved hjælp af monteringspladen. Lås brænderen fast med pladens låsearme. 4. Placer PLC-styringen på en væg i fyrrummet, på pillelageret eller på kedlen, og sørg for, at boks og kabel ikke udsættes for strålevarme fra kedellåger eller lignende. Skru boksen ordentlig fast. 5. Tilslut PLC-styringen til brænderen med det færdige kabelsæt, der er forsynet med stik. Stikkene trykkes let ned i brænderens tilsvarende terminaler, indtil de sidder rigtigt (glem ikke jordkablet). Derefter monteres og låses den løse kabelgennemføring ved sit udtag i bagpladens venstre side. 6. Tilslut PLC-styringens strømforsyningskabel til 230 volt, som skal forsynes via en overkogssikring i kedlen (se El-skema). Hvis kedlen har en tilslutningskontakt for oliebrændere, kan pillebrænderen tilsluttes denne. Brænderen vil da være indkoblet via både overkogssikring og driftstermostat, og da brænderen er udstyret med sin egen temperaturstyring, skal kedlens driftstermostat indstilles på maks., så den ikke forstyrrer brænderens drift. 7. Placer brænderens temperaturføler i et dykrør i kedlen. OBS! Hvis kablet til føleren trækkes sammen med andre kabler, kan det påvirke temperaturværdien. 8. Tilslut slangen mellem udløbet på sneglen og faldrøret på brænderen. Gør slangen fast med slangeklemmerne. Slangen skal hælde mindst 45 for at minimere risikoen for, at pillerne sætter sig fast og stopper slangen til. 5

6 Brænderens dele PLC (millennium 3) Strømafbryd Sikring, T 3,15 Ampere Kabel til brændere Tilslutning af temperaturføler Tilslutning af ekstra temperaturføler Tilslutning af snegl Tilslutning til 230 volt fra kedlens overophednings beskyttelse) Tilslutning til alarm / ekstern kontrol 6

7 Faldrør Tilbagebrændssikringt Blæser Bagplade Tilslutning el-tænding Lågekontakt Fotocelle Kabelgennemføring Kabel til styring Tilslutning af jordkabel Fabrikationsnummer 7

8 Pakning Åbning fra faldrør Brændrrør El-tænding Luftslidser Brænderrør Brænder uden bagplade Låseskrue til el-tænding Kabelgennemførring El-tænding 8

9 Indjustering af brænderen Dette arbejde må kun udføres af uddannet servicepersonale eller personer med tilsvarende kundskaber. Afbryd altid strømmen til styringen, før temperaturføler eller lignende kobles fra styringen. Brænderens fabriksindstillinger Brænderens styringsboks har fra fabrikken fået en grundindstilling, men der kan være behov for at justere på grund af variationer i træpillernes energiindhold og kvalitet, ønsket effekt, skorstenstræk eller [i forhold til] den snegl, der anvendes. Skorstenstræk Skorstenstrækket skal være Pa. Hvis undertrykket er for stort, skal der monteres en trækstabilisator på skorstenen eller på kedlens røgrør. Undertryk i brændkammeret Når brænderen er i drift, skal der altid være undertryk i brændkammeret. Det kan være nødvendigt at sænke brænderens effekt for at skabe undertryk. Fotocelle Fotocellen kontrollerer ved start, at en flamme er tændt. Røggastemperatur Røggastemperaturen kan variere afhængigt af kedeltype og den effekt, brænderen er indstillet til. For lav røggastemperatur kan give kondensproblemer i røgkanalen. Røggastemperaturen bør være mindst 80 ºC 1 meter under skorstenens top. Hvis der konstateres kondens i skorstenen, kontaktes forhandleren eller skorstensfejeren mhp. råd og vejledning. For høj temperatur giver uøkonomisk drift og risiko for skader på skorstenen. Forhandleren og skorstensfejeren er de lokale eksperter på dette område. Rådfør dig med dem. Indstilling af termostater Brænderen er udstyret med sin egen temperaturføler, der styrer brænderen. Den kan indstilles med til- og fratemperatur, hvorimellem brænderen arbejder (se Manual til styreenhed). Startdosering Ved normal tænding skal startdoseringen være 3 dl. Gør slangen løs fra brænderen, og hold et litermål under den. Start brænderen, og vent, til sneglen har fremført hele startdoseringen. Afbryd derefter brænderen. Hvis mængden er for lille eller for stor, skal den justeres i styringen. Start og stop af brænderen Hvis brænderen er i drift, skal den udføre en renblæsning, inden strømafbryderen på styringsboksen sættes i stilling 0 (Av). Hvis man vil stoppe brænderen, mens den er i drift, kan den sættes i renblæsningstilstand, ved at ESC-knappen trykkes ind i 5 sekunder, eller ved at den indstillede temperatur ændres. 9

10 Brændselsmængde Snegle fås i flere forskellige udgaver. Generelt gælder det, at de ikke bør hælde mere end 45º, fordi der ellers kan opstå problemer i form af ujævn tilførsel og startdoseringer af varierende størrelse. Snegle, som er mere end 3 meter lange, anbefales ikke til direkte fødning af brænderen. Der bør i så fald anvendes et mellemlager. Alle tilførselstider afhænger af pillestørrelse og -kvalitet samt af sneglens hældning. Kontroller den tilførte effekt ved at udføre en TEST-fødning. Sneglen går i højeffekttilstand efter 3 minutter. De fremførte piller opsamles i en passende beholder. Vej derefter pillerne, og aflæs den tilførte effekt i skemaet nedenfor. Aktivering af TEST-tilstand: Temperaturføleren kobles fra. Kontroller, at evt. eksternt startsignal er slået fra. Tryk A, B og OK ind samtidig. TEST-tilstanden vises med en blinkende * nederst til højre i displayet. TEST-tilstanden kan afbrydes ved at trykke på ESC. Efter afsluttet test kobles temperaturføleren til igen, hvorefter anlægget er klar til start. OBS! Gør styreenheden spændingsfri, før temperaturføleren frakobles eller genindkobles. eurofire 20kW Tilført effekt Pillemængde i gram for hver 3 minutter Omtrentlig pillemængde i deciliter for hver 3 minutter Afgivet effekt ved 80 % kedelvirkningsgrad 10 kw 104 1,6 8 kw 12,5 kw kw 15 kw 156 2,4 12 kw 17,5 kw 182 2,8 14 kw 20 kw 208 3,2 16 kw 1 kg piller = 4,8 kwh Pillemængde bør kontrolleres 2-3 uger efter første ibrugtagning. Forbrændingsluft Se på flammens farve under grovindstilling af forbrændingsluften. Flammen bør have en lys orange farve. En hvid flamme tyder på for megen luft. En mørkerød flamme tyder på for lidt luft. Juster blæserens hastighed på brænderens styring. Efter ændring af de indstillede værdier er det vigtigt at lade brænderen brænde et par minutter før ny kontrol, så ændringen har haft indflydelse på forbrændingen. Det kan være nødvendigt at justere ved ændring af pillekvalitet! Dette er kun en grov indstilling. Til finindstilling kræves et røggasinstrument. Husk også, at både værdierne og flammens længde hele tiden varierer lidt, når man fyrer med piller. Det er normalt og ikke udtryk for nogen fejl. Bør indreguleres til ca. 12% i CO 2. 10

11 Manual til styreenhed Beskrivelse Styreenheden består af en apparatboks, som indeholder en PLC og tilførselsanordning samt diverse elektronik. Tilslutning til kedlen og brænderen sker via kabler, som er udstyret med hurtigstik. Ekstern temperaturføler til montering i kedlen følger med styreenheden. Brænderen starter og stopper automatisk i overensstemmelse med den indstillede driftstemperatur. Tænding sker elektrisk med varmluft. Brænderen genstartes automatisk efter strømsvigt. Aktuel status vises i displayet. Alle indstillinger gemmes i PLC ens hukommelse også under strømsvigt. Under evt. arbejde med brænderen skal styreenheden gøres spændingsfri. Eventuel nulstilling af PLC f.eks. i forbindelse med kvittering for alarm sker ved at afbryde forsyningsspændingen i ca.1 minut. Procedure ved opstart/stop Sneglen starter og fremfører den indstillede brændselsmængde (startdoseringen). El-tændningen aktiveres. Når fotocellen detekterer tilstrækkeligt lys fra brænderen, starter brændselstilførslen med lav effekt. Efter nogle minutter går brænderen over til høj effekt. Når den indstillede stoptemperatur opnås, standser brændselstilførslen, og brænderen blæses ren. Derefter går anlægget i venteposition, indtil starttemperaturen nås. Opstår der en brændselsfejl, og der som følge heraf ikke detekteres en flamme, standser brænderen, og der vises en alarm i displayet. Ved overophedning i brænderen eller i kedlen afbrydes styrespændingen, og brænderen standser. Bemærk, at udløst overkogssikring eller tilbagebrændssikring kræver manuel nulstilling. Efter f.eks. rengøring af brænderen kan pillesneglen fødes manuelt ved at trykke på ESC-knappen. Betjening af PLC Styreenheden er udstyret med et display for at kunne vise status og alarm samt for at forenkle indjustering. For let at kunne justere brænderen til optimal forbrænding kan en række forskellige parametre indstilles via styreenhedens tastatur. Knapperne er gummibeklædte og giver en kliklyd, når de trykkes ind. Display forklaring. A Forrige billede B Næste billede ESC Fortryd ændring - Flytte nedad og ændre værdi + Flytte opad og ændre værdi OK Godkend / gemme udtført ændring Tænde displaybelysningen Vid tryk på B tændes displayens belysning og lyser i ca 2 min. Manuel fødning Piller fremføres, så længe ESC-knappen holdes inde. 11

12 Der findes i alt 8 forskellige displaybilleder med forskellige informationer og data. Det fremgår af skemaet herunder, hvad der vises på de respektive billeder. Billede 1 eurofire small Temp xxxxx Visning af aktuel kedeltemperatur Driftstatus vises nederst i billledet og kan indeholde føljende tekster: Venteposition = Brænder i venteposition, klar til start Opstart = Startsekvens påbegyndt Min effekt = Brænder i laveffekttilstand Max effekt = Brænder i højeffekttilstand Renblæsning = Afkølning / renblæsning foregår Larm = Brænder stoppet p.g.a. fejl (Lyset i displayet blinker med 1sek Sikkerhedsfejl = interval) Brænder stoppet p.g.a. afbrudt sikkerhedskreds. Fabriks indstilling Billede 2 Temperatur Til = Den laveste temperatur, brænderenskal starte ved 70 Fra = Den højeste temperatur, brænderen skal stoppe ved 80 Billede 3 Fotocelle Værdi = Viser fotocellens aktuelle værdi mellem Grænse = Fotocellens grænseværdi for, hvad der accepteres som tilstrækkelig lys og som lader brænderen gå i drifttilstand 80 Billede 4 Start = Sneglens arbejdstid ved start (startdosering) 55 Dos2 = En ekstra brænselstilførsel ved lang tændingstid 12 Vente = Tid i tændingstilstand, før laveffekttilstandtillades 40 Billede 5 Matn. pellets Min = Sneglens arbejdstid ved min. effekttilstand 1,0 Max = Sneglens arbejdstid ved maks. effelttilstand 2,0 Billede 6 Blæseværdier Tændning = Værdier for blæserens hastighed under optænding* (0-255) Max = Værdi for blæserens hastighed under maks effekttilstand*(0-255) * OBS! Højeste værdier 255 som giver maks hastighed på blæseren. 1) 155 2) 180 1) 170 1) 200 Billede 7 Statistik Start = Antal gange brænderen har startet. Drift 00000h = Driftidsmåler som måler tiden Brænderen har været i drift. Billede 8 Ekosystem AB Vers = Temp 2 xxxxx Versionsnummer på brænderensstyreprogram. Visning af temperatur for ekstern termometer OBS! 1. Gælder software versioner mærket xx/06 SW 2. Gælder software versioner mærket xx/07 SW 12

13 Ændring af værdi Vælg det ønskede displaybillede ved hjælp af A- og B-knappen (trinvist frem og tilbage) For at ændre en værdi vælges først den ønskede linje ved hjælp af + og knapperne. Den valgte linje markeres med et blinkende mørkt felt. Tryk derefter på OK for at få den ønskede værdi til at blinke uden markering. Værdien kan ændres med + og knapperne samt godkendes/gemmes med OK. Værdien er gemt, når linjen igen begynder at blinke med et mørkt felt. En forkert indtastet værdi, som ikke er gemt, kan fortrydes ved at trykke på ESC. Varmelagerstyringstilstand Det er muligt at styre start/stop af brænderen i forbindelse med et eksternt signal (varmelagerstyring). For at brænderen skal få startordre i denne tilstand kræves, at kedlens temperaturføler kalder på varme, og at en ekstern kontakt, som er tilsluttet til varmelagerstyring (ledning 1-2), er indkoblet. Brænderen stoppes, enten når kedeltemperaturen er nået, eller når den eksterne kontakt kobles ud. Varmelagerstyringstilstand aktiveres/deaktiveres ved at trykke på knapperne +,-,OK samtidig. Indikering af varmelagerstyringstilstand sker ved, at tilføjelsen ACK vises på første billede i displayet. Test-tilstand Aktivering af TEST-tilstand: Temperaturføleren kobles fra. Kontroller, at evt. eksternt startsignal er slået fra. Tryk A, B og OK ind samtidig. TEST-tilstanden vises med en blinkende * nederst til højre i displayet. TEST-tilstanden kan afbrydes ved at trykke på ESC. Efter afsluttet test kobles temperaturføleren til igen, hvorefter anlægget er klar til start. OBS! Gør styreenheden spændingsfri, før temperaturføleren frakobles eller genindkobles. Idriftsætning af styreenhed Inden styreenheden tilføres spænding, kontrolleres det, at samtlige kabler er tilsluttet korrekt. Kontroller, at temperaturføleren er monteret i et dykrør på kedlen, men ikke koblet til styringsboksen. Tænd ved kedlens hovedafbryder, og kontroller, at displayet efter nogle sekunder viser et startbillede svarende til billedet herunder. Kontroller ved at bladre gennem billederne med A- og B-knappen, at de indstillede værdier ser fornuftige ud. Tryk på ESC-knappen for at tilføre piller manuelt. Slip knappen, når pillerne begynder at falde ned i brænderen. Sluk ved kedlens hovedafbryder, og kobl temperaturføleren ind. Tænd ved kedlens hovedafbryder, og vent på, at opstart indledes. Kontroller også, at temperaturføleren fungerer og viser kedeltemperaturen *(evt. efterkalibrering kan være nødvendig). Efter nogle minutter skal brænderen have tændt. Kontroller om muligt, at flammen ser rigtig ud, og at der ikke trænger røg ud i fyrrummet. Juster efter behov værdierne for Min effekt og Max effekt samt blæserværdi Tænd, Max. Opstartstiden ligger normalt på ca. 3-6 minutter. 13

14 Fejfinding Der vises intet i styreenhedens display: Brænderen tænder ikke: Brænderen tænder og brænder i nogle minutter, men stopper derefter med alarm til følge: Brænderen tænder op og går i min. effekttilstand, men slukker og giver alarm, inden maks. effektilstand nås: Blæseren kører konstant på max Brænderen stopper pga. udløst overkogssikring på kedlen: Brænderen stopper pga. udløst tilbagebrændssikring på brænderen: Værdien for lys viser 100, selv om brænderen ikke brænder: Der tilføres ingen piller, selv om der er piller i lageret og direkte el-tilslutning til sneglens motor: Alarm for sikkerhedskredsløb vises i displayet: Der vises alarm i displayet: Brænderen vil ikke starte selvom kedel temperaturen er under indstillet temperatur Nulstilling af alarm i PLC: Kontroller, at kedlens hovedafbryder er koblet ind, og om kedlens overkogssikring er udløst. Kontroller, at brænderstyringens strømafbryder står i stilling I, og at sikringen (T 3,15 A) mellem indkommende tilførsel og strømafbryder ikke er sprunget. Kontroller, at der er brændsel i pillelageret. Kontroller, at startdoseringen er stor nok. Kontroller, at el-tændingen bliver varm. Gør eventuelt brænderen ren. Kontroller værdien for lys i displayet, når brænderen er tændt. Denne værdi skal være højere end grænseværdien i 10 sek. inden der skiftes til min. effekttilstand. Hvis der ikke vises nogen værdi for Lys, selv om der er ild i brænderen, kan fotocellen være defekt eller eventuelt tilsmudset. Værdien for venteposition er indstillet til for lang tid, eller tilførslen i min. effekttilstand er indstillet til for kort tid. Blæserens gule ledning er efter ikke korrekt forbundet. Værdien for fra-temperatur er for høj. Dårligt skorstenstræk, for megen aske i kedlen eller for høj tilført effekt i brænderen. Fotocellen er defekt eller kortsluttet. Den kan også være "vendt forkert" det "korte" ben på fotocellen skal forbindes til venstre på printpladen/klemrækken. Afbryd el-tilslutningen til sneglen. Tag sneglen ud af brændselslageret og gør rent. Sneglen hælder for meget (maks. 45 ). Kontroller, at lågekontakten er trykket tilstrækkeligt ind. Der skal høres en tydelig kliklyd ved kontakt med kedlen. Kontroller tilbagebrændssikringen på faldrøret. Nulstilles manuelt, ved at nulstillingsknappen trykkes ind. Kontroller bøjlen (i sikringsholderen). Alle skal være koblet ind, hvis brænderen skal fungere. Kontroller, at der er brændsel i pillelageret. Kontroller startdoseringen. Kontroller, at el-tændingen bliver varm. Gør eventuelt brænderen ren. Kedlen er koldere end 5 C. Afbryd spændingen til styreenheden, og vent i ca. 1 minut, før der genindkobles. Kontakt forhandleren ved behov for yderligere fejlfinding. Husk, at en overkogssikring eller tilbagebrændssikring kun udløses, hvis der er opstået en fejl! Kontroller årsagen til, at overkogssikringen eller tilbagebrændssikringen er udløst, inden der nulstilles. Et lukket skorstensspjæld er en almindelig fejl i forbindelse med en udløst tilbagebrændssikring. 14

15 v Vedligeholdelse Rengøring af brænderen Begynd med at afbryde strømmen til brænderen, før andet arbejde påbegyndes. Rengør brænderens forbrændingskammer og rens slidserne i kammerets bageste del med en stålbørste eller en smal genstand. Dette bør gøres en gang hver 14. dag eller oftere ved brug af træpiller af dårlig kvalitet. En gang pr. fyringssæson bør brænderen renses indvendigt for eventuelle forbrændingsrester. Det gøres ved at fjerne brænderens bagplade. Samtidig kontrolleres det, om el-tændingen eller fotocellen er beskadiget eller lignende. Rengør eller udskift om nødvendigt. Fotocelle Fotocellen er placeret i et hul under brænderens printkort. Fotocellen er tilsluttet via en skrueklemme på printkortet. Rengøring udføres bedst med lidt opvaskemiddel på en blød klud. Kontroller, at fotocellen er indført korrekt i hullet. El-tænding Udskiftning af el-tænding: Afbryd brænderens strømforsyning, og afmonter derefter beskyttelseskappen over brænderen ved at løsne møtrikken på oversiden og de to skruer på siderne. Tag el-tændingens stik ud af brænderens printkort. Derefter løsnes de to møtrikker, som holder bagpladen fast på brænderen, og bagpladen løftes af. El-tændingens låseskrue løsnes, og elementet trækkes ud. Monter en ny el-tænding, før røret ind, og spænd låseskruen til. Kontroller, at tændrøret er ført helt i bund. Tilbagebrændssikring Brænderens faldrør er udstyret med en tilbagebrændssikring, som udløses ved 70 C. Tilbagebrændssikringen sidder på undersiden af røret og kan, hvis den er udløst, nulstilles ved at trykke en lille stift ind (tryk, indtil der høres et "klik"). Husk, at sikringen aldrig udløses uden grund. Find frem til årsagen, inden der nulstilles. Det kan f.eks. være et lukket skorstensspjæld, tilstoppede konvektionsrør i kedlen, dårlig træk i skorstenen eller dårligt rengjort brænder. Lågekontakt Brænderens lågekontakt stopper brænderen, hvis den ikke har korrekt forbindelse til kedlen. Sikkerhedssystemer Brænderen er udrustet med fem forskellige sikkerhedssystemer for at give kunden maksimal tryghed. Det drejer sig om følgende systemer: 1. Fødeslange i plast mellem brænder og snegl. Slangen skal smelte ved for høj omgivelsestemperatur og på den måde afbryde forbindelsen mellem pillepåfyldning og brænder. 2. Tilbagebrændssikring placeret på undersiden af brænderens faldrør. Sikringen udløses ved en temperatur på 70 C og skal nulstilles manuelt ved, at en lille stift på sikringen trykkes ind, til der høres et klik. 3. Faldskakt i brænderen forhindrer kontakt mellem brændselslager og forbrænding. 4. Fotocellen i brænderen registrerer, at tændingen er foregået normalt. 5. Lågekontakten, som er placeret på brænderens venstre side, afbryder al strøm til brænder og snegl, hvis brænderen af en eller anden grund løsnes fra kedlen. 15

16 Indkobling af brænderens styring Brænderen leveres med en temperaturføler, der styrer, hvornår brænderen starter og stopper. Temperaturføleren gør det muligt at indstille forskellen mellem start- og stoptemperaturerne (reducerer antallet af starter) og viser aktuel kedeltemperatur i brænderstyringens display. Temperaturføleren placeres i et dykrør i kedlen mhp. måling af kedeltemperaturen. Sørg for, at temperaturføleren ikke kan falde ud af dykrøret. Brænderens styring skal tilsluttes 230 volt fra kedlens overkogssikring. Hvis kedlen bliver for varm, skal kedlens overkogssikring fungere som nødstop for brænderen. Overkogssikringen må kun kunne nulstilles manuelt. Varmelagerstyring I kombination med sin egen temperaturføler kan brænderen også styres fra f.eks. en varmelagertank. Styringen kan ske med en mekanisk eller elektronisk termostat. Denne indkoblingsmåde kan være en fordel, hvis man kun vil opvarme tanken til et bestemt niveau. Det kan f.eks. være en fordel ved kombination med solvarme. For at brænderen skal kunne starte, skal kedeltemperaturen ligge under den starttemperatur, El-diagram der er indstillet i brænderstyringen, og termostaten i varmelagertanken skal være indkoblet. Den eksterne styring af brænderen skal tilsluttes til udgangen Tilslutning af varmelagerstyring / termostatdrift med Kabel til varmelagerstyring (art. nr. 9050). Kabel til varmelagerstyring er forsynet med fire ledere, og termostaten skal tilsluttes til leder 1 og 2. OBS! Termostaten skal være potentialfri, dvs. spændingsfri. varmelagerstyringstilstand aktiveres/deaktiveres ved at trykke på knapperne +,-,OK samtidig. Indikering af varmelagerstyringstilstand sker ved, at tilføjelsen ACK vises på første billede i displayet. Alarmudgang For tilslutning af ekstern alarm anvendes Kabel for alarm styring (artnr. 9050). Kabel for alarm ekstern styring er forsynet med fire ledere og alarmen skal tilsluttes til leder 3 og 4 BEMÆRK! spænding på output er 24 VDC og en maksimal belastning er 0,5 A. 16

17 17

18 Tilbehør / Reservedele BX-nr Nr Beskrivelse Snegl 1,7 m, uden motor Snegl 2,2 m, uden motor Motor til 1,7 og 2,2 meter snegle (komplet med hus og kabel) Slange 0 60, 1 meter lang. Kan også bestilles i valgfri længdede Motor til 1,7 og 2,2 meter snegle (kun motor) Kabel för larm / extern styrning Temperaturgivare med 1,7 meter kabel (standard) Temperaturgivare med 5,0 meter kabel Tändelement 430W Fotocelle Tilbagebrændssikring til faldrør Lågekontakt Lågekontakt Blæser 24volt Komplet styring med PLC Relæ til styring. 18

19 Tekniska data Varmeeffekt kw 6,5-20 Forbrändingsvirkningsgrad % ca % El-tilslutning volt jord El-forbrug maks W ca. 600 Total længde mm 490 Længde uden for kedel mm 300 Højde (inkl faldrør 450 mm) mm 230 Bredde mm 190 Anbefalet mindstemål foran brænderrør mm 200 Vægt kg 9 Anbefalede træpiller Diameter mm 6-8 Maks længde mm 32 Eurofire-pillefyr med tilhørende styre- og fødesystem er CE-mærket og fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder og regler: AFS 1987:17, 1993:10, 1994:8, 1994:37 og 1994:48. Maskindirektiv: 89/332/EØF EMC-direktiv: 89/336/EØF Lavspændingsdirektivet: 72/73/EØF med tillægsdirektiv: 93/68/EØF overført til elsäkerhetsverkets ELSÄK/ FS 1994:9 Brænderen er P-mærket af SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, og har certificeringsnummer Brænderen er miljøtestet af SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, efter SP-metode 2107 og 2579 baseret på svensk standard SS-EN samt testet for CO, OGC og støv iht. gældende klasse 3 i SS-EN med godkendt resultat. Eurofire-pillefyret opfylder emissionskravene for installation i bymæssig bebyggelse i henhold til Boverkets bygningsreglement BBR, BFS 1993:57 med ændringer til og med BFS 1998:38. Producent: Ekosystem AB Björkevägen GÄVLE 19

20 Installationsrapport Forhandler Virksomhed: Navn: Adresse: Postnummer: By: Kontaktperson: Telefon: Mobil: Fax: Typ / Effekt: Fabrikationsnummer: Produktionsår: Målte og indstillede værdier Dato CO CO2 Røggastemp Skorstenstr æk ppm % C Pa Udført af: ppm % C Pa ppm % C Pa ppm % C Pa ppm % C Pa ppm % C Pa ppm % C Pa ppm % C Pa ppm % C Pa 20

21 Hulskabelon for brændere 22 mm ø 6,5 mm 170 mm 180 mm Hultegning for styring 21

22

23

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere