Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17"

Transkript

1 I 400V 3N~ Compress 6000 AW B E AWB 5-7 AWE 5-7 Installationsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Generelle sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang Generelt Information om varmepumpemodulet Bestemmelsesmæssig anvendelse Varmesystemets mindste volumen og udførelse Typeskilt Transport og opbevaring Placering af varmepumpemodulet Kontrol før installationen Tilslutningsprincip Tekniske data Tekniske oplysninger - varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud Tekniske oplysninger varmepumpemodul med eltilskud Systemløsninger Forskrifter Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger Placeringsafstand Rørdimensioner Installation, generelt Forberendende rørtilslutninger Opstilling Checkliste Drift uden varmepumpe (Stand-alone) Installation med køledrift Vandkvalitet Lavenergicirkulationspumpe til varmebærer (PC0) Cirkulationspumpe til varmesystemet (PC) Tilslut varmtvandsbehlder (ekstraudstyr) Isolering Montering af temperaturfølere Flere varmekredse (ekstraudstyr, shuntmodul, se separat instruktion) Elektrisk tilslutning generelt CAN-BUS EMS -BUS Håndtering af printkort Eksterne tilslutninger Ekstraudstyr Tilslut varmepumpemodulet Tilslutningsmulighed EMS bus Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud Oversigt varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud Tilslut varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud Påfyldning af varmesystemet Elektrisk tilslutning af eksternt tilskud Strømdiagram varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud Installation af varmepumpemodul med integreret eltilskud 9 0. Oversigt over varmepumpemodul med integreret eltilskud Tilslutning af varmepumpemodul med integreret eltilskud Påfyldning af varmesystemet Strømdiagram varmepumpemodul med integreret eltilskud Styreenheden Produktbeskrivelse Vigtige oplysninger om brug Valgfrit ekstraudstyr Principper for brug Oversigt over knapperne og symbolerne Oversigt over displayets symboler Anvend servicemenuen Oversigt over servicemenuen Idriftsættelse Generel idriftsættelse af styreenheden Idriftsættelse af systemet ved hjælp af konfigurationsguiden Øvrige indstillinger ved idriftsættelse Foretag funktionstest Kontroller overvågningsværdien Systemoverdragelse Servicemenu Indstillinger af varmepumpen Indstillinger af tilskuddet Indstillinger af varme/køling Indstillinger af varmt vand Indstillinger af pool Indstillinger af solvarmeanlæg Indstillinger af hybridsystemet Indstillinger af vedligeholdskørsel Diagnosemenu Udbedring af driftsfejl Udluftning af varmepumpe og varmepumpemodul

3 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 7 Udskiftning af komponenter i varmepumpemodul Funktionskontrol Indstil driftstryk for varmanlægget Trykkontrol og overophedningsbeskyttelse Driftstemperaturer Miljøbeskyttelse Eftersyn Partikelfilter Tilslutningsmuligheder til IP-modul Idrifttagningsprotokol Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger. Symbolforklaring Advarselshenvisninger Følgende signalord er definerede og kan anvendes i det foreliggende dokument: BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader. Vigtige informationer Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant. Endvidere markerer signalordene konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges.. Generelle sikkerhedsanvisninger Denne installatørvejledning er beregnet til El-Installatører, VVS-Installatører samt kølefirmaer. Læs hele installatørvejledningen grundigt før installationen påbegyndes. Bemærk sikkerhedsanvisninger og advarsler. Alle nationale og regionale bestemmelser, tekniske regelsæt og retningslinjer skal overholdes. Sørg for at dokumentere alt udført arbejde. Regler for brug Denne varmepumpe er beregnet til brug i lukkede varmesystemer i private husstande. Enhver anden brug anses som forkert. Der fraskrives ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af forkert brug. Installation, idriftsættelse og service Installation, idriftsættelse og service af varmepumpen må kun udføres af en uddannet installatør. Der må kun bruges originale reservedele. Elarbejde Elarbejde må kun udføres af autoriserede elektrikere. Før elarbejdet: skal spændingen afbrydes (på alle poler) og sikres, så den ikke kan igangsættes utilsigtet. Kontrollér, at anlægget er spændingsløst. Vær endvidere opmærksom på tilslutningsdiagrammerne til andre anlægsdele. Overdragelse til brugeren Brugeren skal instrueres i brug af og driftsbetingelserne for varmeanlægget ved overdragelse. Forklar, hvordan anlægget skal anvendes, og informer frem for alt om alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Det skal oplyses, at ombygning og reparation kun må udføres af uddannede installatører. Det skal desuden oplyses, at eftersynsyn og vedligeholdelse er nødvendigt for fejlfri og miljøvenlig drift. Udlever installations- og vedligeholdelsesvejledningen til brugeren. Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. Øvrige symboler Symbol Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet Angivelse/listeindhold Opremsning/listeindhold (. niveau) Tab.

4 4 Leveringsomfang Leveringsomfang T0 T I Fig. Medfølgende dele, varmepumpemodul, væghængt [] Varmepumpemodul (eksempel billede) [] Installationsvejledning, betjening- og monteringsvejledning [3] Kabelgennemføringer [4] Partikelfilter med si [5] Bøjler til -faset installation (til AWE-model) [T0 ] Fremløbstemperaturfølere [T] Udetemperaturføler 3 Generelt Den oprindelige vejledning er på svensk, andre sprog er en oversættelse af den oprindelige vejledning. Installationen må kun udføres af fagmand. Installatøren skal følge gældende lokale regler og forskrifter samt oplysningerne i installations- og brugsanvisningen. 3. Information om varmepumpemodulet AWB/AWE er varmepumpemoduler, der er beregnet til placering indendørs og tilkobles Compress 6000 AW-varmepumper udendørs. Der er mulighed for følgende kombinationer: Varmepumpemodul Varmepumpe AWB/E AWB/E AWB/E AWB/E AWB/E Tab. Varmepumpemodulet AWE har integreret eltilskud. Varmepumpemodulet AWB er beregnet til eksternt (shuntet) tilskud med el-, olie- eller gasfyr. For varmepumpemodulet AWB gælder, at den maksimalt tilladte effekt for ekstra tilskud er det dobbelte af varmepumpeeffekten, svarende til 0-35 kw. 3. Bestemmelsesmæssig anvendelse Varmepumpemodulet må alene anvendes i lukkede varmtvand-varmesystem iht. EN 88. Anden anvendelse er ikke tilladt. Vi påtager os ikke ansvar for skader som følge af forkert brug.

5 Generelt Varmesystemets mindste volumen og udførelse For at undgå mange start/stop cyklusser, ufuldstændig afrimning eller unødig alarm kræves en tilstrækkelig mængde energi lagret i systemet. Energien lagres dels i varmesystemets vandmængde, dels i systemets komponenter (radiatorer) samt i betondæk (gulvvarme). Eftersom kravene til forskellige varmepumpeinstallationer og varmesystemer varierer meget, angives ingen generel mindste volumen. I stedet gælder følgende forudsætninger for alle varmepumpestørrelser: Gulvvarmesystem uden buffer tank For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, skal det største rum ikke være udstyret med rumtermostater. I stedet for skal rumenheden anvendes. Mindst 30 m gulvareal skal reguleres med rumenhed, for så vil varmepumpen også automatisk tilpasse fremløbstemperaturen. Radiatorsystem uden buffer tank For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, skal der være mindst 4 vandbårende radiatorer på 500 W hver i et ushuntet system. Rumenhed anbefales, for så vil varmepumpen også automatisk tilpasse fremløbstemperaturen. Radiator- og gulvvarmesystem på separate kredse uden buffer tank For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, skal der være mindst 4 vandbårende radiatorer på 500 W hver i den ushuntede kreds. Der kræves ingen mindste gulvareal for den shuntede gulvvarmekreds. Rumenhed anbefales, for så vil varmepumpen også automatisk tilpasse fremløbstemperaturen. Kun shuntede kredse For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, kræves en buffer tank på mindst 50 liter til varmepumpe 5-9 og 00 liter til varmepumpe 3-7. Blæserelement For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, kræves en buffer tank på mindst 0 liter. Svagstrømsledninger skal lægges separat i forhold til stærkstrømsledninger, min. 00 mm. 3.8 Tilslutningsprincip Princippet bygger på flydende kondensering og integreret/eksternt tilskud via varmepumpemodulet. Styreenheden regulerer varmepumpen i henhold til indstillet varmekurve. Når varmepumpen ikke selv kan klare at opvarme huset, starter varmepumpemodulet tilskuddet automatisk og giver sammen med varmepumpen den ønskede temperatur i huset. Det varme brugsvand prioriteres og styres af en føler TW i varmtvandsbeholderen (hvis en sådan er installeret). Når vandvarmeren opvarmes, kobles varmedriften til varmesystemet midlertidigt via en 3-vejsventil. Når vandvarmeren er opvarmet, fortsætter varmedriften fra varmepumpen. Varme- og varmtvandsdrift ved varmepumpe i dvale: Ved udetemperaturer under ca. -0 C (justerbar værdi) standser varmepumpen automatisk og kan så ikke producere varmt vand. Tilskuddet i varmepumpemodulet eller det eksterne tilskud overtager derefter både varmedriften og varmtvandsproduktionen. 3.4 Typeskilt Varmepumpemodulets typeskilt er placeret på modulets sikringsskab, bag frontpladen. 3.5 Transport og opbevaring Varmepumpemodulet skal altid transporteres og opbevares i opretstående stilling. Det kan dog stilles skråt midlertidigt efter behov. Varmepumpemodulet må ikke opbevares eller transporteres ved temperaturer under 0 C. 3.6 Placering af varmepumpemodulet Varmepumpemodulet placeres indendørs. Rørtrækning mellem varmepumpe og varmepumpemodul skal være så kort som muligt. Rørene skal være isoleret ( Kapitel 7.0). Spildevand fra sikkerhedsventilen skal ledes væk fra varmepumpemodulet til et frostfrit afløb. Lokalet, hvor varmepumpemodulet placeres, skal være udstyret med gulvafløb. 3.7 Kontrol før installationen Kontrollér, at alle rørtilslutninger er intakte og ikke har løsnet sig under transporten. Før varmepumpemodulet sættes i drift, skal varmesystemet og eventuel varmtvandsbeholder inkl. varmepumpe være gennemskyldet, påfyldt og udluftet. Sørg for, at ledningerne er så korte som muligt, så anlægget beskyttes mod skader ved f.eks. uvejr.

6 6 Tekniske data 4 Tekniske data 4. Tekniske oplysninger - varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud Varmepumpemodul AWB Enhed Elektriske oplysninger Strømforsyning V 30 ) 30 ) Anbefalet sikringsstørrelse ) A 0 0 Tilslutningseffekt kw 0,5 0,5 Varmesystem Tilslutningstype (varme fremløb, varmepumpe og tilskud G ekstern G ekstern fremløb/retur) Tilslutningstype (varme retur) G intern (møtrikker) G intern (møtrikker) Maks. arbejdstryk kpa Ekspansionsbeholder N/A N/A Tilgængeligt trykfald for rør og komponenter mellem inde- kpa 3) 3) og udeenhed Mindste flow (ved afrimning) l/s 0,3 0,56 Cirkulationspumpetype Grundfos UPM 5-75 PWM Grundfos UPM GEO 5-85 PWM Generelt Kapslingsklasse IP X Mål (BxDxH) mm 485x386x700 Vægt kg 30 Tab. 3 varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud ) N AC 50Hz, ) Sikringskarakteristik gl / C 3) Dette afhænger af, hvilken varmepumpe der er tilsluttet, se tabel 4. Tekniske oplysninger varmepumpemodul med eltilskud Varmepumpemodul AWE Enhed Elektriske oplysninger Strømforsyning V 400 ) /30 ) 400 ) Anbefalet sikringsstørrelse 3) A 6 ) /50 ) 6 ) Eltilskud kw 3/6/9 3/6/9 Varmesystem Tilslutningstype (varme fremløb og varmepumpe G ekstern G ekstern fremløb/retur) Tilslutningstype (varme retur) G" intern (omløber) G" intern (omløber) Maks. arbejdstryk kpa Minimum arbejdstryk kpa Ekspansionsbeholder l 0 0 Tilgængeligt trykfald for rør og komponenter mellem kpa 4) 4) inde- og udeenhed Mindste flow (ved afrimning) l/s 0,3 0,56 Cirkulationspumpetype Grundfos UPM 5-75 PWM Grundfos UPM GEO 5-85 PWM Generelt Kapslingsklasse IP X Mål (BxDxH) mm 485x386x700 Vægt kg 35 Tab. 4 Varmepumpemodul med eltilskud ) N AC 50Hz ) 3N AC 50Hz 3) Sikringskarakteristik gl / C 4) Dette afhænger af, hvilken varmepumpe der er tilsluttet, se tabel

7 Tekniske data Systemløsninger 4.3. Bypass til varmesystem Installation af varmepumpe og varmepumpemodul må kun ske ifølge de officielle systemløsninger, der tilvejebringes af producenten. Andre systemløsninger er ikke tilladte. Vi påtager os ikke ansvar for skader og problemer som følge af forkert brug. Nogle systemløsninger kræver ekstraudstyr (buffertank, 3-vejsventil, shunt, varmtvandscirkulationspumpe). Cirkulationspumpe PC kontrolleres af styresystemet i varmepumpemodulet. VC3 PC VC T T VC Z Hvis det eksterne tilskud ikke har nogen indbygget cirkulationspumpe, skal en ekstern monteres. PC0 SC Hvis det eksterne tilskud har stor volumen og en separat varmtvandsbeholder installeret, anbefales det at varmtvandsbeholderen er udstyret med el-tilskud, som kontrolleres af styreenheden i varmepumpemodulet. Det er for at undgå højt energiforbrug ved termisk desinfektion, når det eksterne tilskud ikke producerer varme. Hvis friskvandsvandsstation er installeret, skal den have eget styresystem. Bypass monteres iht. systemløsning med længde = 0 x rørdiameteren Forklaring til systemløsningerne Generelt Installationsmodul Installationsmodul integreret i varmepumpemodulet ProControl 600 Styreenhed CR0H Rumføler (ekstraudstyr) CU-EM Styreenhed til eksternt tilskud EM Eksternt tilskud T Udeføler MK Kondenssensor (ekstraudstyr) CW Varmtvandsbeholder (ekstraudstyr) VW 3-vejsventil (ekstraudstyr) TW Temperaturføler varmtvandsbeholder (ekstraudstyr) PW Cirkulationspumpe, varmt vand (ekstraudstyr) Tab. 5 Generelt Z PC T0 Tab. 6 Z Ushuntet varmekreds Cirkulationspumpe, varmekreds Fremløbstemperaturfølere Z Shuntet varmekreds (ekstraudstyr) MM00 Shuntmodul (styreværktøj til kreds) PC Cirkulationspumpe, varmekreds VC Shuntventil TC Fremløbstemperaturføler, varmekreds MC Termisk lukkeventil, varmekreds Tab. 7 Z Fig. Varmepumpemodul med varmekreds og Bypass [] Varmepumpemodul [] Bypass Hvis der ikke er installeret buffertank, kræves en bypass. Længden på bypass'en skal være mindst 0 gange den indvendige diameter på røret Kontraventil i varmekreds T T I I Fig. 3 Varmekreds [] Kontraventil En kontraventil i hver varmekreds kræves for at forhindre selvcirkulation ved sommerdrift. Selvcirkulation kan opstå, når 3-vejsventil for varmt vand står åben i forhold til varmesystemet, når varmepumpen forbereder vandopvarmning.

8 8 Tekniske data Systemløsning med varmepumpe, varmepumpemodul med eltilskud og varmtvandsbeholder PC SEC 0 3 CR0H 5 CR0H 5 MM00 4 MC T T T T TC PC M PC VC PW T0 T TW VW B A AB M MK 400 V AC 400 /30 V AC CW IDU AWE Compress 6000 AW I Fig. 4 Eltilskud med varmtvandsbeholder [3] Monteret i varmepumpemodulet [4] Monteres enten i varmepumpemodulet eller på væggen [5] Monteres på væggen

9 Tekniske data Varmepumpe, varmepumpemodul med eksternt shuntet tilskud og varmtvandsbeholder CU-EM R SEC 0 3 CR0H 5 CR0H 5 MM00 4 PC MC T T T T TC PC M PC VC PW T0 T B TW A VW AB M MK 400 /30 V AC CW EM IDU AWB Compress 6000 AW I Fig. 5 Shuntet tilskud med varmtvandsbeholder [] Monteret ved eksternt tilskud [3] Monteret i varmepumpemodulet [4] Monteres enten i varmepumpemodulet eller på væggen [5] Monteres på væggen Bypass/buffertank til det eksterne tilskud behøves kun, hvis tilskuddet har indbygget flow-kontrol.

10 0 Tekniske data Generelle symbolforklaringer Symbol Betegnelse Rørledninger/Elektriske ledninger Fremløb - Varme/Solkreds Symbol Retur - Varme/Solkreds Betegnelse Symbol Betegnelse Varmt vand Elektrisk ledning Drikkevand Elektrisk ledning afbrudt Varmtvandscirkulation Indstillingsværktøj/Ventiler/Temperaturfølere/Pumper Ventil Differencetryksregulator Cirkulationspumpe Bypass Sikkerhedsventil Kontraventil Reguleringsventil Sikkerhedsaggregat Temperaturmåler/-kontrol 3-vejs shuntventil (shunt/distribuer) Sikkerhedstermostat (temperatur) Varmtvandsshunt, termostatisk Udendørstemperaturføler 3-vejs skifteventil (skifte) Trådløs udendørstemperaturføler 3-vejs ventil (skiftende, normalt lukket til II)...Radio (trådløs)... Overstrømsventil Filterventil (Partikelfilter) Stopventil med låsning mod utilsigtet lukning M M T M Ventil, motorstyret I M Ventil, termisk T II III AB A M 3-vejs ventil (skiftende, normalt lukket til A) B Stopventil, magnetisk M 4-vejsventil Diverse Termometer Afløb med vandlås Buffertank med følere Manometer Højvandslukke iht. EN77 Varmeveksler Påfyldnings- / aftapningsventil Ekspansionsbeholder med stopventil med låsning Flowmåler Snavssamler Kollektor Luftudlader Varmekreds Automatisk luftudlader Gulvvarmekreds Kompensator (vibrationsdæmpning) Buffertank T Tab J Varmemængdemåler Varmtvandsudløb R Relæ Elpatron Symbolforklaringer

11 Forskrifter 5 Forskrifter Følgende forskrifter skal overholdes ved installation: Det ansvarlige elforsyningsselskabs lokale bestemmelser og forskrifter med tilhørende specialregler Nationale byggeregulativer EN 5060 (Strømmens egenskaber i elnet til almindelig distribution) EN 88 (Varmesystemer i bygninger - Udførelse og installation af vandbårne varmesystemer) EN 77 (Vandforsyning - Beskyttelse mod drikkevandsforurening). 6 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger 6. Placeringsafstand Varmepumpemodulet monteres i en passende højde over gulvet, så det er bekvemt at anvende styreenheden. Tag også hensyn til rørføring og koblinger under modulet. 6. Rørdimensioner Se tabel eller tabel for oplysninger om rør til varmebærere mellem varmepumpe og varmepumpemodul. Rørdimensioner (mm) AWB AWE Varmesystem fremløb G ekstern G ekstern Varmesystem retur (Omløber) G intern G intern Eksternt tilskud fremløb/retur G ekstern Varmebærer til/fra varmepumpe G ekstern G ekstern Spildevand/dræn Ø 3 Ø 3 Tab. 9 Rørdimensioner Installation, generelt Generel installationsvejledning til alle varmepumpemoduler. BEMÆRK: Risiko for driftsforstyrrelse på grund af forurening i rør! Partikler, metal-/plastspåner, rester af hør og gevindtape og lignende materialer kan sætte sig fast i pumper, ventiler og varmevekslere. Undgå partikler i rørsystemet Lad ikke rørdele og koblinger ligge direkte på jorden. Sørg for, at der ikke bliver spåner liggende i rørene ved eventuel slibning. 7. Forberendende rørtilslutninger Partikelfiltret monteres vandret i returledningen fra varmesystemet. Bemærk flow-retningen på filtret. 800 Afløbsrøret til sikkerhedsventilen i varmepumpemodulet skal monteres frostsikkert og dræningsrør ledes til afløbet. Montering af tilslutningsrør til varmesystemet og koldt/varmt vand i lokalet frem til opstillingsstedet for varmepumpemodulet. 7. Opstilling Fjern emballagen som vist på emballagen. Tag medfølgende ekstraudstyr ud I Fig. 6 Minimumsafstand

12 Installation, generelt 7.3 Checkliste Hver installation er unik. Følgende tjekliste giver en generel beskrivelse af, hvordan installationen bør foregå.. Monter varmepumpemodulets indkommende og udgående rør.. Monter varmepumpemodulets afløbsforbindelser. 3. Kobl varmepumpe og varmepumpemodul sammen ( Kapitel 9.. eller Kapitel 0.). 4. Forbind varmepumpemodulet mod varmesystemet ( Kapitel 9.. eller Kapitel 0.). 5. Monter udeføler ( Kapitel 7..3) og eventuel rumføler. 6. Tilslut CAN-BUS-ledning mellem varmepumpe og varmepumpemodul ( Kapitel 8.). 7. Tilslut eventuelt EMS -BUS-ledning til ekstraudstyr ( Kapitel 8.). 8. Påfyld og udluft varmtvandsbeholderen. 9. Gennemskyl, påfyld og udluft varmesystemet inden driftsstart ( Kapitel 9.3. eller Kapitel 0.3.). 0.Tilslutning af varmeanlægget til det elektriske system ( Kapitel 8).. Sæt varmeanlægget i drift ved at foretage de nødvendige indstillinger på kontrolpanelet ( Kapitel 3)..Udluft varmeanlægget ( Kapitel 6). 3.Kontroller, at samtlige følere har nået optimal temperatur ( Kapitel 4.9.). 4.Kontroller, og rens partikelfilter ( Kapitel 0). 5. Kontroller varmepumpen efter driftsstart ( Kapitel 4.9). 7.4 Drift uden varmepumpe (Stand-alone) Varmepumpemodulet kan tages i drift uden tilslutning af varmepumpe, f.eks. hvis installationen af varmepumpen sker på et senere tidspunkt. Dette kaldes for fritstående drift eller "stand-alone". Ved fritstående drift anvender varmepumpemodulet kun det integrerede eltilskud eller det eksterne tilskud for produktion af varme og varmt vand. Hvis varmepumpemodulet og varmesystem fyldes, før varmepumpen er tilsluttet, skal varmebærer ind og ud (til / fra) varmepumpe kobles sammen for at sikre cirkulation ( [] og [], Billede 7 eller billede 7). Åbn eventuelle stopventiler på varmebærerkredsen. Ved idriftsættelse af fritstående drift: Indstil Enkeltdrift i servicemenuen Varmepumpe ( Kapitel 4.). 7.5 Installation med køledrift BEMÆRK: Tingskade på grund af fugt! Det er kun varmpepumpemoduler med integreret eltilskud, som er kondensinsoleret for køledrift under dugpunktet. Brug ikke køledrift under dugpunktet sammen med varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud. Kondensisoler alle rør og tilslutninger. Installer rumføler, med eller uden integreret fugtighedsføler vejledning for respektive rumføler). Monter kondenssensorer ( Kapitel 7.5.). Vælg automatdrift Varme/køling Kapitel 4.3.). Foretag nødvendige indstillinger af køledriften: tilkoblingstemperatur, tilkoblingsforsinkelse, rumtemperatur- og dugpunktsdifference (offset) og laveste fremløb ( Kapitel 4.3.). Indstil temperaturdifferencen (delta) over varmepumpen ( Kapitel 4..) Sluk for gulvkredse i fugtige rum (f.eks. badeværelse og køkken), anvend eventuelt relæudgang PK for at styre dette ( Kapitel 8.4) Montering af kondenssensor (ekstraudstyr) BEMÆRK: Tingskade på grund af fugt! Køledrift under dugpunktet medfører fugtdannelse på omgivende materiale (gulv). Anvend ikke gulvvarmesystem for køledrift under dugpunktet. Foretag korrekt justering af fremløbstemperaturen iht. kapitel Kondenskontrolfunktionen stopper køledriften, hvis der dannes kondens på varmesystemets rør. Kondens opstår i køledrift, hvis varmesystemets temperatur er lavere end aktuel dugpunktstemperatur. Dugpunktet varierer afhængigt af temperatur og luftfugtighed. Jo højere luftfugtighed, desto højere fremløbstemperatur kræves for at ligge over dugpunktet og undgå kondens. Kondenssensorerne sender signal til styresystemet, når de registrerer kondens og stopper dermed køledriften. Vejledning til installation og vedligeholdelse følger med kondenssensorerne Kondenskontrol med kun blæserelement BEMÆRK: Tingskade på grund af fugt! Fugt kan overføres til omgivende materiale, hvis kondensisoleringen ikke er tilstrækkelig. Kondensisoler samtlige rør og koblinger frem til blæserelementet ved køledrift. Kondensisoler med materiale beregnet til kondenserende kølesystem. Tilslut dræning til afløb. Anvend ikke kondenskontrol ved køledrift under dugpunktet. Ved køledrift med varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud kan blæserelement kun anvendes sammen med kondenskontrol og kondensfølere, og hvis de dimensioneres til drift over dugpunktet. Hvis der kun anvendes blæserelement med afløb og kondensisolerede rør, kan fremløbstemperaturen justeres ned til 7 C. Anbefalet laveste temperatur er 0 C for stabil køledrift, da frostbeskyttelsen aktiveres ved 5 C. Installation af rumføler (ekstraudstyr) er et krav for at kunne anvende køledriften. Installation af rumføler med integreret fugtighedsføler (ekstraudstyr) gør køledriften sikrere, eftersom styreenheden så automatisk justerer fremløbstemperaturen i forhold til aktuelt dugpunkt.

13 Installation, generelt Vandkvalitet Varmepumper arbejder med lavere temperaturer end andre varmesystemer, hvilket indebærer, at den termiske afgasning ikke er lige så effektiv, og syreindholdet bliver aldrig så lavt som ved et system med el- /olie-/gasfyr. Det indebærer, at varmesystemet bliver mere rustfølsomt ved hårdt vand. Anvend ikke tilsætningsstoffer i vandet ud over ph-forøgelsesmiddel, og hold vandet rent. Anbefalet ph-værdi er 7,5 9. Vandkvalitet Hårdhed < 3 dh Syreindhold < mg/l Kuldioxid, Co < mg/i Kloridioner, Cl- < 00 mg/i ) Sulfat, So4- < 00 mg/i Ledningsevne < 350 μs/cm Tab. 0 Vandkvalitet ) Se anbefaling af anode i dokumentationen om eventuel varmtvandsbeholder. Hvis el-anode anvendes, skal den registreres ved idriftsættelsen. 7.7 Lavenergicirkulationspumpe til varmebærer (PC0) PC0 varmebærerpumpe er PWM-styret (omdrejningsreguleret). Pumpeindstillingerne foretages via varmepumpemodulets styreenhed og skal indstilles for forskellige varmesystemer Kapitel 8.3). Cirkulationspumpens hastighed reguleres automatisk for optimal drift. 7.8 Cirkulationspumpe til varmesystemet (PC) En cirkulationspumpe til varmesystemet kræves og vælges ud fra systemets forudsætninger med trykfald og krav til flow. PC skal altid tilsluttes til installationsmodulet i varmepumpemodulet iht. strømdiagram. TW CW Fig. 7 Varmtvandsbeholder [] Kontraventil For tillslutningsvejledning, se beholderens medfølgende dokumentation. Ved brug af varmvandsbeholder (spiralbeholder) i varmesystemet skal automatudluftere monteres på beholder. Gælder også tank med dobbelt kappe. Ved anvendelse af ladningslange-tank i varmesystemet skal mikrobobleluftudladere monteres på slangens indløb til tanken I Varmtvandsbeholdere i forskellige størreler fås som ekstraudstyr. Maks. belastning relæudgang til cirkulationspumpe PC: A, cos >0,4. Ved højere belastning monteres mellemrelæ 7.9 Tilslut varmtvandsbehlder (ekstraudstyr) Hvis varmtvandsbeholderen installeres lavere end varmepumpen (f.eks. i kælderen), kan der opstå selvcirkulation, hvilket medfører varmetab i beholderen. Monter kontraventil, som forhindrer selvcirkulation i kredsen, hvis varmtvandsbeholderen installeres lavere end varmepumpen Varmtvandstemperaturføler TW Hvis varmtvandsbeholder er tilsluttet og TW er koblet til systemet, autokvitteres denne ved opstart. Varmtvandsføler TW tilsluttes på klemme TW på installationsmodulet i sikringsskabet vejsventil (Ekstraudstyr) Systemløsning med varmtvandsbeholder kræver 3-vejsventil (VW). Tilslutning af 3-vejsventil beskrives i separat vejledning Varmtvandsbeholder, solvarme (ekstraudstyr) Som ekstraudstyr fås også en varmtvandsbeholder til solvarme. Installationsvejledning medfølger varmtvandsbeholderen Cirkulationspumpe til varmt vand PW (ekstraudstyr) Når PW tilsluttes til installationsmodulet, går det i konstant drift, ingen indstillinger foretages i styreenheden. 7.0 Isolering Alle varmebærende ledninger skal forsynes med varmeisolering iht. gældende normer.

14 4 Installation, generelt BEMÆRK: Tingskade på grund af gennemfrysning! Ved strømafbrydelse kan vandet i rørledningerne fryse til. Anvend mindst 9 mm isolering af rørledninger udendørs. Anvend mindst mm isolering af rørledninger indendørs. Dette er vigtigt for sikker og effektiv vandopvarmning. Ved køledrift skal alle tilslutninger og ledninger kondensisoleres i henhold til gældende normer. 7. Montering af temperaturfølere I leveranceudførelsen regulerer styreenheden automatisk fremløbstemperaturen i forhold til udendørstemperaturen. For øget komfort kan en rumføler installeres. Hvis køledrift skal anvendes, er rumføler et krav. 7.. Rumføler (ekstraudstyr, se separat instruktion) Hvis rumføler installeres, efter systemet er idriftsat, skal den tilvælges som styreenhed for varmekreds i idriftsættelsesmenuen Kapitel 3.). Monter rumføler ( Rumfølerens vejledning). Tilslut rumføleren til klemme EMS på installationsmodulet i sikringsskabet på varmepumpemodulet. Instil rumføleren CR0 som fjernstyring, før idriftsættelse af anlægget ( Rumfølerens instruktion). På CR0H kan dette ikke vælges. Foretag evt. indstilling af kreds på rumføleren, før idriftsættelse af anlægget ( Rumfølerens instruktion). Angiv ved idriftsættelsen af anlægget, at rumføleren (CR0 eller CR0H) er installeret ( Kapitel 3.) som styreenhed for varmekreds. Foretag indstilling for rumtemperatur iht. Kapitel Hvis der allerede findes en tilslutning å EMS-klemmen, foretages tilslutningen parallelt på samme klemme, som vist på Billede 8. Hvis flere EMS -moduler installeres i systemet, skal disse tilsluttes som vist på Billede 3, Kapitel Fremløbstemperaturføler T0 Føleren leveres sammen med varmepumpemodulet. Placer føleren meter fra 3-vejsventilen eller på buffertanken, hvis en sådan er installeret. Tilslut fremløbsføleren til klemme T0 på installationsmodulet i sikringsskabet på varmepumpemodulet Udendørstemperaturføler T Hvis kablet til temperaturføleren udendørs er længere end 5 m, skal afskærmet kabel anvendes. Det afskærmede kabel skal være jordet i indendørsenheden. Maks. længde for et afskærmet kabel er 50 m. Kablet til temperaturføleren udendørs skal opfylde følgende minimumskrav: Kabeldiameter: 0,5 mm Modstand: Maks. 50 ohm/km Antal ledere: Monter føleren på husets koldeste side - normalt mod nord. Føleren skal beskyttes mod direkte sollys, ventilationsluft eller lignende, der kan påvirke temperaturmålingen. Føleren må heller ikke monteres direkte under taget. H / H (min m) W NW SW N S NE SE E EMS NSC/IP I Fig. 9 Placering af udendørstemperaturføler I Fig. 8 EMS-tilslutning på Installationsmodul

15 Elektrisk tilslutning generelt 5 7. Flere varmekredse (ekstraudstyr, shuntmodul, se separat instruktion) Styreenheden kan klare en ushuntet varmekreds i leveranceudførelse. For at installere yderligere kredse kræves et shuntmodul for hver kreds. Installer shuntmodul, shuntventil, cirkulationspumpe og øvrige komponenter iht. valgt systemløsning. Tilslut shuntmodulet til klemme EMS på installationsmodulet i sikringsskabet på varmepumpemodulet. Foretag indstilling for flere varmekredse iht. Kapitel Hvis der allerede findes en tilslutning å EMS-klemmen, foretages tilslutningen parallelt på samme klemme, som vist på Billede 8. Hvis flere EMS -moduler installeres i systemet, skal disse tilsluttes som vist på Billede 3, Kapitel Elektrisk tilslutning generelt FARE: Risiko for elektrisk stød! Komponenterne i varmepumpen er strømførende. Afbryd hovedstrømmen, før arbejde udføres på den elektriske del. BEMÆRK: Skader på anlægget opstår, hvis strømmen tilsluttes uden vand. Komponenterne i varmeanlægget kan overophedes, hvis strømmen tilsluttes, før der er fyldt vand på. Fyld og tryksæt varmtvandsbeholderen og varmesystemet, inden anlægget tilsluttes strømmen. Varmepumpemodulets elektriske tilslutning skal kunne afbrydes på en sikker måde. Installer en separat sikkerhedsafbryder, som afbryder al strøm til varmepumpemodulet. Ved separat elforsyning kræves en sikkerhedsafbryder for hver forsyning. 8. CAN-BUS BEMÆRK: Funktionsfejl på grund af forstyrrelse! Stærkstrømsledninger (30/400V) i nærheden af kommunikationsledning kan forårsage funktionsfejl i varmepumpemodulet. Placer afskærmet CAN-BUS-ledning separat fra netkabel. Minimumsafstand 00 mm. Det er tilladt at placere den sammen med følerkabler. BEMÆRK: Skader på systemet opstår, hvis V- og CAN-BUS-tilslutningerne forveksles! Kommunikationskredsene er ikke konstrueret til at håndtere V konstant spænding. Kontroller, at de fire kabler er tilsluttet kontakter med tilsvarende mærkning på printkortene. Varmepumpen og varmepumpemodulet forbindes med en kommunikationsledning, CAN-BUS. Passende kabel til ekstern placering er ledning LIYCY (TP) xx0,75, eller lignende. Alternativt kabel skal have et tværsnit på mindst 0,75 mm, samt være parsnoet, afskærmet og godkendt til udendørsbrug. Afskærmningen skal kun jordes i den ene ende (indeenheden) og til stel. Maksimal ledningslængde er 30 m. Forbindelsen mellem printkortene etableres via fire ledere, som også forbinder -V-spændingen mellem printkortene. På printkortene er der både en markering for -V- og CAN-BUS-tilslutningerne. Kontakten Term markerer start og slut for CAN-BUS-forbindelsen. Sørg for, at det første og det sidste printkort er termineret, og at alle andre ikke er termineret. Kompressoren forvarmes, før den starter. Dette kan tage op til timer afhængigt af udetemperatur. Det er en forudsætning, at Temperatur kompressor (TR) er 0 K højere end Temperatur luftindtag (TL). Temperaturerne kan aflæses i Diagnosemenuen ( Kapitel 4.9) I Vælg kabelområde og -type svarende til aktuel afsikring og placeringsmåde. Tilslut varmepumpen i henhold til strømdiagram. Yderligere forbrugere må ikke tilsluttes. Hvis varmepumpen skal tilsluttes via HFI-relæ, skal separat HFI-relæ til varmepumpen anvendes. Følg gældende forskrifter. Hold øje med farvekoden ved skift af printplader. Fig. 0 Terminering af CAN-BUS [On] Termineret CAN-BUS [Off] Ikke termineret CAN-BUS 8. EMS -BUS BEMÆRK: Funktionsfejl på grund af forstyrrelse! Stærkstrømsledninger (30/400V) i nærheden af kommunikationsledning kan forårsage funktionsfejl i varmepumpemodulet. Placer EMS -BUS-ledning separat fra netkabel. Minimumsafstand 00 mm. Det er tilladt at placere den sammen med følerkabler. EMS -BUS og CAN-BUS er ikke kompatible. Forbind ikke EMS -BUS enheder med CAN-BUS enheder.

16 6 Elektrisk tilslutning generelt Styreenheden HPC400 og installationsmodulet i varmepumpemodulet forbindes med EMS -BUS. Styreenheden får strøm via BUS-kablet. Polaritet er irrelevant for de to kabler i EMS -BUS'en. For EMS -BUS tilsluttet ekstraudstyr gælder følgende (se også installationsvejledning for det enkelte ekstraudstyr): Hvis flere BUS enheder er installeret, skal disse have en minimumsafstand på 00 mm mellem sig. Hvis flere BUS enheder er installeret, tilslut disse i serie eller i et stjernenet. Anvend kabel med mindst 0,5 mm tværsnitsmål. Anvend afskærmet kabel, hvis udvendig induktiv påvirkning forekommerr (f.eks. solcelleanlæg). Afskærmningen skal kun jordes i den ene ende og til stel. 8.3 Håndtering af printkort Printplader med styreelektronik er meget følsomme over for elektrostatiske afladninger (ESD ElectroStatic Discharge). Derfor skal der udvises særlig forsigtighed, så skader på komponenterne undgås. FORSIGTIG: Skade på grund af statisk elektricitet! Bær jordet håndledsbånd ved håndtering af ukapslet printkort. Udgang VC0 er aktiv i køledrift og envendes til at styre en 3-vejsventil til recirkulation, for at lette skift mellem varmt vands- og køledrift Eksterne indgange BEMÆRK: Tingskade på grund af forkert tilslutning! Tilslutning beregnet til anden spænding eller strømstyrke kan medføre skade på elektriske komponenter. Foretag kun tilslutning til varmepumpemodulets eksterne indgange, som er beregnet til 5V og ma. Hvis der er behov for mellemrelæ, anvend kun relæer med guldbelagte kontakter. De eksterne indgange I, I, I3 och I4 kan anvendes til at fjernstyre visse funktioner i styreenheden. Funktionerne, som aktiveres af de eksterne indgange, beskrives i kapitel 4... Den eksterne indgang tilsluttes enten til en strømafbryder for manuel aktivering eller styringsudstyr med relæudgang til 5V. 8.5 Ekstraudstyr CAN-BUS tilsluttet ekstraudstyr, f.eks. effektkontrol, tilsluttes på installationsmodulkortet i varmepumpemodulet parallelt på CAN-BUS tilslutningen til varmepumpen. 8.6 Tilslut varmepumpemodulet Aftagning af frontbeklædning Fjern styreskabets lås. Led tilslutningskablerne gennem kabelgennemføringerne i sikringsskabet. Tilslut kablerne i henhold til strømdiagram. Sæt sikringsskabets lås og varmepumpemodulets frontplade på plads I Fig. Håndledsbånd Skaderne er for det meste skjulte. Printpladen kan fungere perfekt ved opstarten, og problemerne opstår først senere. Opladede genstande er kun et problem i nærheden af elektronikken. Overhold en sikkerhedsafstand på mindst en meter til skumgummi, beskyttelsesfolier og andre emballeringsmaterialer, beklædning af kunstfibre, (f.eks. fleece-pullover) og lignende, før du begynder på arbejdet. Et armbånd, der er sluttet til en jordforbindelse, giver god ESD-beskyttelse ved arbejde med elektronikken. Dette armbånd skal bæres, før den afskærmede metalpose/-emballering åbnes, eller før den monterede printplade lægges fri. Armbåndet skal bæres, indtil printpladen lægges i den afskærmede emballage igen eller sluttes til i det lukkede kontaktskab. Udskiftede printplader, som returneres, skal også behandles på denne måde. 8.4 Eksterne tilslutninger For at undgå induktiv påvirkning bør alle lavspændingsledere (målestrøm) trækkes med en minimumsafstand på 00 mm fra strømførende 30 V- og 400 V-kabler. Hvis lederen til temperaturfølere skal forlænges, skal følgende lederdiameter anvendes: Op til 0 m langt kabel: 0,75 til,50 mm Op til 30 m langt kabel:,0 til,50 mm Relæudgang PK er aktiv i køledrift og kan anvendes til at styre skiftende køling /varme af et blæserelement, en cirkulationspumpe eller for at styre gulvvarmekredse i fugtige rum I Fig. Kabelgennemføringer [] Kabelgennemføring følere, CAN-BUS og EMS -BUS [] Kabelgennemføring indgående strømforsyning

17 Elektrisk tilslutning generelt Tilslutningsmulighed EMS bus A B C I Fig. 3 Tilslutningsmulighed EMS bus [A] Stjernenet og serieforbindelse med ekstern koblingsdåse [B] Stjernenet [C] Serieforbindelse [] Installationsmodul [] Tilbehørsmoduler (f.eks.: Rumføler, Shuntmodul, Solmodul)

18 8 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud 9 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud Installation må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren skal overholde alle gældende regler samt forskrifter og bestemmelser i installations- og betjeningsvejledningen. Tillige skal nationale krav overholdes. 9. Oversigt varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud I Fig. 5 Varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud målt i mm I Fig. 4 Varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud [] Installationsmodul [] Cirkulationspumpe [3] Shunt [4] Automatisk luftudlader (VL) I Fig. 6 Rørtilslutning til varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud [] Kabelgennemføring følere, CAN-BUS og EMS -BUS [] Kabelgennemføring indgående strømforsyning [3] Varmebærere ind fra varmepumpe [4] Returledning til tilskuddet [5] Fremløb fra tilskuddet [6] Fremløb til varmesystemet [7] Spildevandsafløb fra sikkerhedsventil [8] Varmebærere ud til varmepumpe [9] Manometer [0] Retur fra varmesystemet 4 3

19 <50V 30V / 400V Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud 9 9. Tilslut varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud 9.. Tilslutning til varmepumpe Dimensioner rørene i henhold til tabel. Tilslut fremløbet fra varmepumpen [3] 7til varmebærer ind [] Billede 7. Tilslut returledningen til varmepumpen [4] 7til varmebærer ud [] Billede I Fig. 7 Tilslutning af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud til varmepumpe [] Varmebærere ind (fra varmepumpe) [] Varmebærere ud (til varmepumpe) [3] Fremløb fra varmepumpe [4] Retur til varmepumpe Varmepumpe, udgangseffekt Varmebærerdelta Nominelt flow Maks. trykfald AX0 inder-ø 5 (mm) AX5 inder-ø 8 (mm) AX3 inder-ø 6 (mm) AX40 inder-ø 33 (mm) (kw) (K) (l/s) (kpa) ) Maks. rørlængde PEX (m) ) 5 7 0, , , , , Tab. Rørdimensioner og maksimale rørlængder ved tilslutning af varmepumpe til varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud ) For rør og komponenter mellem inde- (varmepumpemodul) og udeenhed (varmepumpe). ) Rørlængder er beregnet i forhold til, at en 3-vejsventil til varmt vand er installeret i systemet.

20 0 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud 9.. Tilslutning til eksternt tilskud og varmesystem I varmepumpemodulet udføres følgende tilslutninger: Træk spildevandsslangen fra [4] Billede 8 til et frostfrit afløb. Tilslut returledning til eksternt tilskud til [] Billede 8. Tilslut fremløb fra eksternt tilskud til [] Billede 8. Tilslut fremløbet til varmesystemet til [3] Billede 8. Tilslut returledning fra varmesystemet til [5] Billede T T I Fig. 8 Tilslutning af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud til varmesystem og tilskud [] Returledning til tilskuddet [] Fremløb fra tilskuddet [3] Fremløb til varmesystemet [4] Afløb fra sikkerhedsventil [5] Retur fra varmesystemet [6] Partikelfilter 9..3 Cirkulationspumpe til eksternt tilskud Hvis det eksterne tilskud ikke har indbygget cirkulationspumpe, kræves en ekstern cirkulationspumpe monteret. Kontakt producenten af det eksterne tilskud for information om, hvordan cirkulationspumpen skal reguleres. 9.3 Påfyldning af varmesystemet Gennemskyl først varmesystemet Hvis varmtvandsbeholderen er tilsluttet til systemet, skal denne fyldes med vand. Derefter fyldes varmesystemet.

21 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud 9.3. Påfyldning af varmepumpe og varmepumpemodul Hvis varmepumpemodulet og varmesystemet skal fyldes, før varmepumpen tilsluttes, skal varmebærer ind og ud til/fra varmepumpen kobles sammen for at sikre cirkulation. Åbn eventuelle stopventiler på varmebærerkredsen. Når systemet er fyldt, skal det udluftes ordentligt. Fyld systemet iht. denne instruktion. Sæt strøm til systemet iht. kapitel 9.4. Idriftsæt systemet iht. kapitel 3. Udluft systemet iht. kapitel 6. PC VC T T VC Z GC VL VC3 PC0 SC VC0 VW I Fig. 9 Varmepumpemodul med eksternt tilskud og varmesystem [Z] Varmesystem (ushuntet) [] Eksternt tilskud [] Varmepumpe Se billede 9:. Afbryd strømmen til varmepumpen og varmepumpemodulet.. Aktiver automatisk udluftning på VL ved at skrue skruen et par omgange ud, uden at fjerne den. 3. Luk ventilerne på varmesystemet; partikelfilter SC og VC3. 4. Tilslut en slange til VC0 og den anden ende til et afløb. Åbn aftapningsventil VC0. 5. Åbn påfyldningsventil VW for at fylde rørene til varmepumpen. 6. Fortsæt påfyldning, indtil der kun kommer vand ud af slangen ved afløbet. 7. Luk aftapningsventil VC0 og påfyldningsventil VW. 8. Flyt slangen til aftapningsventilen til varmesystemet VC. 9. Åbn partikelfiltret VC3, aftapningsventil VC og påfyldningsventil VW for at fylde varmesystemet. 0.Fortsæt påfyldning, indtil der kun kommer vand ud af slangen ved afløbet..luk aftapningsventil VC..Udluft det eksterne tilskud iht. vejledningen. 3. Åbn partikelfiltret SC og fyld på til manomeret GC viser bar. 4.Luk påfyldningsventil VW. 5.Fjern slangen fra VC. 6. kapitel 6.

22 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud 9.4 Elektrisk tilslutning af eksternt tilskud Eksternt shuntet tilskud kræver, at der foretages nogle ekstra tilslutninger og indstillinger Alarmsignal og eksternt tilskud Ved eksternt shuntet tilskud tilsluttes alarmsignalet til klemme FM0 på varmepumpemodulets Installationsmodul (strømdiagram Billede 6). Hvis det shuntede tilskud ikke har nogen 30V alarmudgang, skal FM0 tilsluttes iht. alternativ [b] (strømdiagram Billede 6) Startsignal til eksternt tilskud For udgang EM0 (strømdiagram Billede 5) gælder følgende: Maks. belastning på 30 V-signaludgangen: A, cos >0,4. Ved større belastning skal der installeres et mellemrelæ (medfølger ikke). Hvis det eksterne tilskud kræver potentialfri kontakt. skal der installeres et mellemrelæ (medfølger ikke). Bemærk at shuntventilen ikke åbnes umiddelbart efter, at det eksterne tilskud er aktiveret. Forsinkelsen kan justeres i styreenheden ( kapitel 4..3). Det er muligt, at det eksterne tilskud starter og stopper nogle gange. Dette er helt normalt. Hvis der opstår problemer med det eksterne tilskud på grund af alt for korte kørselstider, kan der installeres en buffertank. Kontakt producenten af det eksterne tilskud for mere information og flere detaljer V styring af eksternt tilskud Nogle eksterne tilskud (e-kassetter og modulopbyggede gasfyr) kan kapacitetsstyres med 0-0V signal, det kopples da til Installationsmodulets udgang EMO 0-0V iht. Billede 0. Afhængigt af følsomheden i gennemløbsovervågningen kan selv en hurtig motorventil anvendes til støjreduktion. Bemærk, at kedel uden flow-kontrol (som f.eks. de fleste gulvmonterede gaskedler) ikke kræver denne funktion Åbn/luk shuntventil (VM0) Shuntventilen VM0 åbnes ved signal fra koblingssted 6 og lukkes ved signal til koblingssted 63 på koblingsklemme VM0 ( billede 4). Hvis 0-0V styring anvendes, skal shunten ( [3] Billede 4) manuelt indstilles til helt åbent. Fig V styring af eksternt tilskud I Magnetventil til eksternt tilskud med volumen flow styring Ved brug af et eksternt tilskud, som er udstyret med flow-kontrol (hovedsagligt vægmonterede gasfyr med minimalt vandindhold) skal en magnetventil installeres på flowet til det eksterne tilskud. Magnetventilen installeres således at: start af kedels cirkulationspumpe åbner ventilen stop af kedels cirkulationspumpe lukker ventilen

23 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud Strømdiagram varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud 9.5. Oversigt over CAN-BUS og EMS, varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud I Fig. Oversigt over CAN-/EMS -BUS, varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud [] Varmepumpemodul [] Varmepumpe A = 0 er standard [3] IP-modul [4] Ekstraudstyr [5] Rumføler (ekstraudstyr) [6] AWB 5-9 [7] AWB 3-7 Tilslutning fra fabrik Tilsluttes ved installation/ekstraudstyr

24 4 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud faset varmepumpe og eksternt tilskud Fig. Oversigt, varmepumpemodul med eksternt tilskud [] Kompressor [] I/O-modul varmepumpe [3] Installationsmodul [4] Indgående forsyning 30V ~N [5] Ekstraudstyr [6] Varmepumpemodul [7] Varmepumpe [8] Indgående forsyning 30V ~N

25 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud faset varmepumpe og eksternt tilskud I Fig. 3 Oversigt, varmepumpemodul med eksternt tilskud [] Kompressor [] I/O-modul varmepumpe [3] Installationsmodul [4] Indgående forsyning 30V ~N [5] Ekstraudstyr [6] Varmepumpemodul [7] Varmepumpe [8] Indgående forsyning 400V ~3N

26 6 Installation af varmepumpemodul med shunt for eksternt tilskud Strømdiagram installationsmodul, varmepumpemodul med shunt til eksternt tilskud F I Fig. 4 Strømdiagram, Installationsmodul [I] Ekstern indgang [I] Ekstern indgang [I3] Ekstern indgang 3 [I4] Ekstern indgang 4 [MK]Kondenssensor [T0] Temperaturføler, fremløb [T] Temperaturføler, ude [TW]Temperaturføler, varmt vand [TC0] Temperaturføler, varmebærer retur [TC] Temperaturføler, varmebærer fremløb [EW]Startsignal eltilskud i varmtvandsbeholder (ekstern) 30V udgang [F50] Sikring 6,3 A [EM0]Ekstern varmekilde 0-0V styring [PC0] Cirkulationspumpe, PWM-signal [PC0] Cirkulationspumpe, varmebærer [PC] Cirkulationspumpe, varmesystem [PK] Relæudgang kølesæson 30 V/cirkulationspumpe køling [PW]Cirkulationspumpe varmt vand [VC0] 3-vejsventil bypass til køling, køl fra/til 30V udgang [VW]3-vejsventil varme/varmt vand [EM0]Ekstern varmekilde start/stop [VM0]Shunt ekstern varmekilde (åbn/luk) [] CANbus til varmepumpe (CUHP-I/O) [] FMO, Alarm ekstern varmekilde 30V indgang [3] 30V~ driftspænding Maks. belastning, relæudgang: A, cos >0,4. Ved højere belastning monteres mellemrelæ Tilslutning fra fabrik Tilsluttes ved installation/ekstraudstyr

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 44-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1.

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1. eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA AX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 0-0 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator.0-styring Ausgabe// 0 Rev.0 Oversættelse af original vejledning Varmepumper

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 7747006489.00-.SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere