Installatørhåndbog AXC 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog AXC 30"

Transkript

1 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK -

2

3 Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme Generelt Rørtilkobling Principskitse El-tilslutning Programindstillinger El-diagram Trinstyret tilskudsvarme Generelt Rørtilkobling Principskitse 0 El-tilslutning Programindstillinger El-diagram Ekstra klimaanlæg Generelt Rørtilkobling Principskitse El-tilslutning Programindstillinger El-diagram Varmtvandskomfort Generelt Rørtilkobling Principskitse 0 El-tilslutning Programindstillinger El-diagram Aktiv køling (-rør) Generelt Rørtilkobling Principskitse El-tilslutning Programindstillinger El-diagram Tilslutning af flere varmepumper Generelt Rørtilkobling Principskitse 0 El-tilslutning Programindstillinger El-diagram AXC 0 Indholdsfortegnelse

4 Generelt Dette tilbehør benyttes for at muliggøre tilslutning og styring af (en AXC 0 kræves for hver af nedenstående tilbehørsfunktioner, der skal benyttes): Shuntstyret tilskudsvarme Trinstyret tilskudsvarme Ekstra klimaanlæg Varmtvandskomfort Aktiv køling (-rør) Tilslutning af flere varmepumper Indhold Komponentplacering AA-S AA-X FA stk. Kabelbindere stk. Varmeledningspasta LEK stk. Isoleringsbånd stk. Styreboks med tilbehørsprint AA AA-X AA-F AA-X X stk. stk. Aluminiumtape Temperaturføler Elektriske komponenter FA Automatsikring, 0A X Klemme, spændingsforsyning AA Tilbehørskort AA-X Klemme, føler og ekstern blokering AA-X Klemme, kommunikation AA-X Klemme, cirkulationspumpe, shunt og hjælperelæ AA-S DIP-switch AA-F Finsikring, TAH0V Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC - og -. Kapitel Generelt AXC 0

5 L N 0 0 L N N L N L Fælles el-tilslutning BEMÆRK Alle elektriske tilslutninger skal foretages af en autoriseret elektriker. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. Varmepumpen skal være spændingsløs ved installation af AXC 0. El-diagrammet findes i slutningen af kapitlet for hver tilslutningsmulighed. Tilslutning af strømforsyning Tilslut strømforsyningen til klemme X som vist på billedet. -X 0V 0Hz N L Tilslutning af kommunikation Styremodul SMO 0 har et tilbehørsprint (AA), der er tilsluttet gældende kommunikation. Hvis der skal tilsluttes andet tilbehør, eller der allerede er installeret tilbehør, skal nedenstående instrukser følges. Det første eksterne tilbehørsprint skal tilsluttes direkte på klemme AA-X i styremodulet. De efterfølgende printkort tilsluttes i serie med foregående printkort. Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. EB AA-X -X -X ON -X A B GND AA-X -X -X0 -X LEK SMO 0 Tillbehörskort A B GND A B GND AA-X AA-X -X ON -X -X -X0 -X -X Tillbehörskort A B GND A B GND AA-X AA-X -X ON -X -X -X0 -X -X AXC 0 Kapitel Fælles el-tilslutning

6 Shuntstyret tilskudsvarme Generelt Denne funktion gør det muligt for et eksternt tilskud, f.eks. et oliefyr, gasfyr eller en fjernvarmeveksler, at hjælpe til med opvarmningen. Indendørsmodulet styrer en shuntventil og en cirkulationspumpe (GP0) via tilbehørsprintet i AXC 0. Hvis varmepumpen ikke kan opretholde den korrekte fremløbstemperatur (BT), startes tilskuddet. Når kedeltemperaturen (på BT) er steget til ca. C sender indendørsmodulet signal til shunten (QN) om at åbne fra tilskuddet. Shunten (QN) reguleres således, at den reelle fremløbstemperatur stemmer overens med indendørsmodulets teoretisk beregnede værdi. Når varmebehovet falder så meget, at tilskudsvarme ikke er nødvendig, lukkes shunten (QN) helt. Fabriksindstillet mindste driftstid, der holder kedlen i beredskab, er timer (kan indstilles i menu..). Rørtilkobling Den eksterne cirkulationspumpe (GP0) placeres i henhold til principskitsen. Shuntventil Shuntventilen (QN) placeres på fremløbet til klimaanlægget efter varmepumpen i henhold til principskitsen. Tilslut fremløbet fra varmepumpen til den eksterne tilskudsvarme via T-A AB rør til port B på shuntventilen (lukker ved reduceringssignal). Tilslut fremløbet til klimaanlægget B fra shuntventilen til fælles port AB (altid åben). Tilslut fremløbet fra den eksterne tilskudsvarme til shuntventilen til port A (åbner ved forøgelsessignal). Temperaturføler Kedelføleren (BT) monteres på et passende sted i det eksterne tilskud. Ekstern fremløbsføler (BT, tilsluttet i indendørsmodulets styremodul) skal monteres på fremløbet til radiatorerne, efter shuntventil (QN). K Temperaturfølerne monteres med kabelbindere sammen med varmeledningspasta og aluminiumstape. Derefter skal de isoleres med den medfølgende isoleringstape. BEMÆRK Føler- og kommunikationskabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger. Kapitel Shuntstyret tilskudsvarme AXC 0

7 Principskitse Forklaring EM Shuntstyret tilskud, fyr AA Tilbehørsprint (AXC 0) BT Temperaturføler, kedel CM Ekspansionsbeholder, lukket EM Olie-/gasfyr FL0 Sikkerhedsventil, varmebærerside QN Shuntventil, tilskud EB0, EB0Varmepumpesystem BT Temperaturføler, retur BT Temperaturføler, kondensator frem EB0, EB0 Varmepumpe FL0 Sikkerhedsventil GP Ladepumpe HQ Snavsfilter QM Aftapningsventil QM - QMStopventil Principskitse SMO 0 med AXC 0 og shuntstyret tilskud QM Stopventil RM Kontraventil Andet AA SMO 0 BT Udeføler BT Temperaturføler, varmtvandspåfyldning BT Temperaturføler, varmtvand, øverst BT Temperaturføler, varmebærer frem, ekstern BT Temperaturføler, varmebærer retur, ekstern CP0, CP Varmtvandsbeholder CP0 Bufferbeholder, UKV CM Ekspansionsbeholder tilsluttet, kuldebærerside FL Sikkerhedsventil GP0 Cirkulationspumpe, varmebærer ekstern QN0 Omskifterventil, varmtvand RN0 - RN Indstillingsventil Betegnelser iht. standard IEC - og -. -EM -AA -CM -EM -FL0 -BT -QN -AA-BT -AA-BT -CP0 -AA-GP0 -AA -RN -RN -RN0 -RN -EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA-QN0 -CP0 -AA-BT -AA-BT -CP -QM -EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA -BT -QM -FL -CM AXC 0 Kapitel Shuntstyret tilskudsvarme

8 ON El-tilslutning -X -X 0 0 -X BEMÆRK Alle elektriske tilslutninger skal foretages af en autoriseret elektriker. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. SMO 0 skal være spændingsløs ved installation af AXC 0. Tilslutning af føler og ekstern blokering Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Fyrføler (BT) Tilslut kedelføleren til AA-X:-. Ekstern blokering (valgfri) Der kan tilsluttes en kontakt (NO) til AA-X:- for at kunne blokere tilskuddet. Når kontakten sluttes, blokeres tilskuddet. -X0 -X N L -X Tilslutning af cirkulationspumpe (GP0) Tilslut cirkulationspumpen (GP0) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X: () L N Tilslutning af shuntmotor (QN) Tilslut shuntmotoren (QN) til AA-X: (0 V, åbn), AA-X: (N) og AA-X: (0 V, luk). Tilslutning af hjælperelæ til tilskudsvarme Tilslut hjælperelæ til til- og frakobling af tilskud til AA- X: (0 V) og AA-X: (N). 0 External auxiliary relay A A L N Additional Heating HUSK! Relæudgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med () A (0 V) i alt. Kapitel Shuntstyret tilskudsvarme AXC 0

9 0 0 N L DIP-switch DIP-switchen på tilbehørskortet skal indstilles i henhold til nedenstående. Programindstillinger Programindstillingen af AXC 0 kan foretages via startguiden eller direkte i menusystemet. ON -X ON -X -X -X0 -X -X Startguiden Startguiden vises ved første opstart efter varmepumpeinstallationen, men findes også i menu.. Menusystemet Hvis du ikke foretager alle indstillinger via startguiden eller har behov for at ændre en indstilling, kan du gøre dette via menusystemet. Menu. - systemindstillinger Aktivering/deaktivering af tilbehør. Vælg: "shuntstyret tilskudsvarme". Menu.. - shuntstyret tilskudsvarme Her kan du for eksempel foretage følgende indstillinger: Vælg, når tilskuddet skal starte. Mindste driftstid. Mindste kedeltemperatur for at shunten skal begynde at regulere. Diverse shuntindstillinger. Menu. - tvangsstyring Tvangsstyring af de forskellige komponenter i indendørsmodulet samt i det forskellige tilbehør, som eventuelt er tilsluttet. EM-AA-K: Aktivering af relæ for tilskudsvarme. EM-AA-K: Signal (luk) til shunt (QN). EM-AA-K: Signal (åbn) til shunt (QN). EM-AA-K: Aktivering af cirkulationspumpe (GP0). HUSK! Se også installatørhåndbogen for SMO 0. AXC 0 Kapitel Shuntstyret tilskudsvarme

10 El-diagram Kapitel Shuntstyret tilskudsvarme AXC 0

11 Trinstyret tilskudsvarme Generelt Denne funktion gør det muligt for et eksternt tilskud, f.eks. en el-kedel, at hjælpe til med opvarmningen. Med tilbehørsprintet i AXC 0 kan der benyttes yderligere tre potentialfri relæer til tilskudsstyring, hvilket da giver yderligere lineære eller binære trin. Flowet gennem tilskuddet sikres enten med ladepumpen (GP) eller den eksterne cirkulationspumpe (GP0). Rørtilkobling Den ekstra cirkulationspumpe (GP0) placeres i henhold til principskitsen. Temperaturføler K Temperaturfølerne monteres med kabelbindere sammen med varmeledningspasta og aluminiumstape. Derefter skal de isoleres med den medfølgende isoleringstape. BEMÆRK Føler- og kommunikationskabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger. AXC 0 Kapitel Trinstyret tilskudsvarme

12 Principskitse QM Stopventil RM Kontraventil Forklaring EB Trinstyret tilskud Andet AA SMO 0 AA Tilbehørsprint i (AXC 0) BT Udeføler CM Ekspansionsbeholder, lukket BT Temperaturføler, varmtvandspåfyldning EB Eksternt el-tilskud BT Temperatur, varmtvand øverst FL0 Sikkerhedsventil, varmebærerside BT Temperaturføler, varmebærer frem, ekstern QM - QMSpærreventil, varmebærerside BT Temperaturføler, varmebærer retur, ekstern RN Indstillingsventil CP0 - CP Varmtvandsbeholder EB0, EB0Varmepumpesystem CP0 Bufferbeholder, UKV BT Temperaturføler, retur CM Ekspansionsbeholder, sluttet BT Temperaturføler, kondensator frem FL Sikkerhedsventil EB0, EB0 Varmepumpe GP0 Cirkulationspumpe, varmebærer ekstern FL0 Sikkerhedsventil, varmebærerside QN0 Omskifterventil, varmtvand GP Ladepumpe RN0 - RN Indstillingsventil HQ Snavsfilter QM Aftapningsventil Betegnelser iht. standard IEC - og -. QM - QMStopventil Principskitse SMO 0 med AXC 0 og trinstyret tilskud -EB -AA -CM -EB -FL0 -QM -QM -RN -AA-BT -AA-BT -CP0 -AA-GP0 -AA -RN -RN -RN0 -RN -AA-EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA-QN0 -CP0 -AA-BT -AA-BT -CP -QM -AA-EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA -BT -QM -FL -CM 0 Kapitel Trinstyret tilskudsvarme AXC 0

13 ON 0 0 N L El-tilslutning Tilslutning af cirkulationspumpe (GP0) Tilslut cirkulationspumpen (GP0) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X: () -X -X 0 0 -X BEMÆRK Alle elektriske tilslutninger skal foretages af en autoriseret elektriker. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. SMO 0 skal være spændingsløs ved installation af AXC 0. -X0 -X N L -X L N Tilslutning af tilskudstrin Tilslut trin til AA-X: og. Tilslut trin til AA-X: og. Tilslut trin til AA-X: og. Tilslutning af ekstern blokering Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Ekstern blokering (valgfri) Der kan tilsluttes en kontakt (NO) til AA-X:- for at kunne blokere tilskuddet. Når kontakten sluttes, blokeres tilskuddet. A A A A A A STEG STEG STEG DIP-switch DIP-switchen på tilbehørskortet skal indstilles i henhold til nedenstående. 0 HUSK! Relæudgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med () A (0 V) i alt. ON -X ON -X -X -X0 -X -X AXC 0 Kapitel Trinstyret tilskudsvarme

14 Programindstillinger Programindstillingen af AXC 0 kan foretages via startguiden eller direkte i menusystemet. Startguiden Startguiden vises ved første opstart efter varmepumpeinstallationen, men findes også i menu.. Menusystemet Hvis du ikke foretager alle indstillinger via startguiden eller har behov for at ændre en indstilling, kan du gøre dette via menusystemet. Menu. - systemindstillinger Aktivering/deaktivering af tilbehør. Vælg: "trinstyret tilskudsvarme". Menu.. - trinstyret tilskudsvarmeaxc0 Her kan du for eksempel foretage følgende indstillinger: Vælg, når tilskuddet skal starte. Indstil maks. antal tilladte tilskudstrin. Hvis binær stigning skal benyttes. Menu. - tvangsstyring Tvangsstyring af de forskellige komponenter i varmepumpen samt i det forskellige tilbehør, som eventuelt er tilsluttet. EB-AA-K: Aktivering af tilskudstrin. EB-AA-K: Aktivering af tilskudstrin. EB-AA-K: Aktivering af tilskudstrin. EB-AA-K: Aktivering af cirkulationspumpe (GP0). HUSK! Se også installatørhåndbogen for SMO 0. Kapitel Trinstyret tilskudsvarme AXC 0

15 El-diagram AXC 0 Kapitel Trinstyret tilskudsvarme

16 Ekstra klimaanlæg Generelt Denne tilbehørsfunktion anvendes, når SMO 0 installeres i huse med op til fire forskellige klimaanlæg, der kræver forskellige fremløbstemperaturer, f.eks. hvis huset har både et radiatorsystem og et gulvvarmesystem. HUSK! Ved gulvvarmesystemer, skal maks. fremløbstemp. normalt indstilles mellem og C. Forhør dig om maks. temperatur for dit gulv hos din gulvleverandør. HUSK! Hvis rumføleren anvendes i rum med gulvvarme, bør den kun bruges til visning og ikke til styring af rumtemperaturen. Rørtilkobling Generelt Ved tilslutning af ekstra klimaanlæg skal de kobles således, at de har lavere arbejdstemperatur end klimaanlæg. Cirkulationspumpe Den ekstra cirkulationspumpe (GP0) placeres i det ekstra klimaanlæg i henhold til principskitsen. Shuntventil Shuntventilen (QN) placeres på fremløbet efter varmepumpen/indemodulet før første radiator i klimasystem. Returløbet fra det ekstra klimaanlæg kobles til shuntventilen samt til returløbet fra varmesystem, se billede samt principskitse. Tilslut fremløbet til klimaanlægget fra AB varmepumpen til port A på shuntventilen (åbner ved forøgelsessignal). Tilslut returløbet fra klimaanlægget til B port B på shuntventilen via T-rør (lukker ved reduceringssignal). Tilslut fremløbet til klimaanlægget til fælles port AB på shuntventilen (altid A åben). Temperaturføler Fremløbsføleren (BT) monteres på røret mellem cirkulationspumpen (GP0) og shuntventil (QN). Returløbsføleren (BT) monteres på røret fra det ekstra klimaanlæg. K Temperaturfølerne monteres med kabelbindere sammen med varmeledningspasta og aluminiumstape. Derefter skal de isoleres med den medfølgende isoleringstape. BEMÆRK Føler- og kommunikationskabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger. Kapitel Ekstra klimaanlæg AXC 0

17 Principskitse AA Tilbehørsprint SMO 0 BT Fremløbsføler, ekstra klimaanlæg Forklaring BT Returløbsføler, ekstra klimaanlæg EB Eksternt tilskud GP0 Cirkulationspumpe, ekstra klimaanlæg CM Ekspansionsbeholder, lukket QN Shuntventil EB Eksternt el-tilskud Andet FL0 Sikkerhedsventil, varmebærerside AA SMO 0 QM - QMSpærreventil, varmebærerside BT Udeføler RN Indstillingsventil BT Temperaturføler, varmtvandspåfyldning EB0, EB0Varmepumpesystem BT Temperaturføler, varmtvand, øverst BT Temperaturføler, retur BT Temperaturføler, varmebærer frem, ekstern BT Temperaturføler, kondensator frem BT Temperaturføler, varmebærer retur, ekstern EB0, EB0 Varmepumpe CP0 - CP Varmtvandsbeholder FL0 Sikkerhedsventil, varmebærerside CP0 Bufferbeholder, UKV GP Ladepumpe CM Ekspansionsbeholder, sluttet HQ Snavsfilter FL Sikkerhedsventil QM Aftapningsventil GP0 Cirkulationspumpe, varmebærer ekstern QM - QMStopventil QN0 Omskifterventil, varmtvand QM Stopventil RN0 - RN Indstillingsventil RM Kontraventil Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC EP Klimaanlæg - og -. Principskitse SMO0 med AXC 0 og op til tre ekstra klimaanlæg -EP -AA -BT -GP0 -EB -AA -QN -BT -CM -EB -FL0 -QM -EP -AA -BT -QN -GP0 -BT -QM -RN -EP -AA -BT -GP0 -QN -BT -AA-BT -AA-BT -CP0 -AA-GP0 -AA -RN -RN -RN0 -RN -EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA-QN0 -CP0 -AA-BT -AA-BT -CP -QM -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA -BT -QM -FL -CM 0-0- /DG AXC 0 Kapitel Ekstra klimaanlæg

18 ON 0 0 N L El-tilslutning Tilslutning af cirkulationspumpe (GP0) Tilslut cirkulationspumpen (GP0) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X:(). -X -X 0 0 -X BEMÆRK Alle elektriske tilslutninger skal foretages af en autoriseret elektriker. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. SMO 0 skal være spændingsløs ved installation af AXC 0. -X0 -X N L -X L N Tilslutning af shuntmotor (QN) Tilslut shuntmotoren (QN) til AA-X: (0 V, åbn), AA-X: (N) og AA-X: (0 V, luk). Tilslutning af føler og ekstern justering Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Fremløbsføler, ekstra klimaanlæg (BT) Tilslut fremløbsføler til AA-X:-. Returløbsføler, ekstra klimaanlæg (BT) Tilslut fremløbsføleren til AA-X:-. Rumføler, ekstra klimaanlæg (BT0) (valgfrit) Tilslut rumføleren til AA-X:-0. Ekstern justering (valgfri) En potentialfri kontakt kan tilsluttes AA-X:- til ekstern justering af klimaanlægget. DIP-switch DIP-switchen på tilbehørskortet skal indstilles i henhold til nedenstående. AA-S -X ON -X -X -X -X0 -X Klimaanlæg 0 HUSK! Relæudgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med () A (0 V) i alt. ON ON ON Kapitel Ekstra klimaanlæg AXC 0

19 Programindstillinger Programindstillingen af AXC 0 kan foretages via startguiden eller direkte i menusystemet. Startguiden Startguiden vises ved første opstart efter varmepumpe- /indemodulinstallationen, men findes også i menu.. Menusystemet Hvis du ikke foretager alle indstillinger via startguiden eller har behov for at ændre en indstilling, kan du gøre dette via menusystemet. Menu.. - tilbehør Aktivering/deaktivering af tilbehør. Vælg: "klimaanlæg ", "klimaanlæg " og/eller "klimaanlæg " afhængigt af, hvor mange klimaanlæg der er installeret. Menu.. - maks. fremløbstemp. Indstilling af højeste fremløbstemperatur til hvert klimaanlæg. Menu.. - ekstra klimaanlæg Shuntindstillinger til ekstra installerede klimaanlæg. Menu. - temperatur Indstilling af indetemperatur. Menu.. - varmekurve Indstilling af varmekurve. Menu.. - ekstern justering Indstilling af ekstern justering. Menu.. - min. fremløbstemp. Indstilling af laveste fremløbstemperatur til hvert klimaanlæg. Menu.. - rumfølerindstillinger Aktivering og indstilling af rumføler. Menu. - tvangsstyring Tvangsstyring af de forskellige komponenter i varmepumpen samt i det forskellige tilbehør, som eventuelt er tilsluttet. EP er klimaanlæg, EP er klimaanlæg, EP er klimaanlæg. EP#-AA-K: Ingen funktion. EP#-AA-K: Signal (luk) til shunt (QN). EP#-AA-K: Signal (åbn) til shunt (QN). EP#-AA-K: Aktivering af cirkulationspumpe (GP0). HUSK! Se også Installatørhåndbogen for den/det pågældende varmepumpe/indemodul. AXC 0 Kapitel Ekstra klimaanlæg

20 El-diagram Kapitel Ekstra klimaanlæg AXC 0

21 Varmtvandskomfort Generelt Denne funktion giver mulighed for midlertidig luksus, blandingsventil og varmtvandscirkulation. Midlertidig luksus (ekstra varmtvand) Hvis der er installeret en el-patron i tanken, kan den tillades at producere varmtvand samtidig med at varmepumpen prioriterer varmedrift. Blandingsventil En temperaturføler aflæser temperaturen på udgående varmtvand til vandhanerne og justerer blandingsventilen fra varmtvandsbeholder til indstillet temperatur er opnået. Varmtvandscirkulation (VVC) En pumpe kan styres med henblik på cirkulation af det varme vand i valgbare perioder. Rørtilkobling Blandingsventil Blandingsventilen (FQ) placeres på udgående varmtvandsledning fra varmtvandsbeholderen i henhold til principskitsen. Tilslut indkommende koldtvand via T-rør til port B på blandingsventilenb AB (lukker ved signal). Tilslut blandet vand til de varme vandhaner fra blandingsventilen til A fælles port AB (altid åben). Tilslut udgående varmtvand fra varmtvandsbeholder til blandingsventilen til port A (åbner ved signal). Temperaturføler Temperaturføler, udgående varmtvand, (BT0) monteres på passende sted efter blandingsventilen (FQ). K Temperaturfølerne monteres med kabelbindere sammen med varmeledningspasta og aluminiumstape. Derefter skal de isoleres med den medfølgende isoleringstape. BEMÆRK Føler- og kommunikationskabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger. AXC 0 Kapitel Varmtvandskomfort

22 Principskitse Forklaring EB Eksternt tilskud CM Ekspansionsbeholder, lukket EB Eksternt el-tilskud FL0 Sikkerhedsventil, varmebærerside QM - QMSpærreventil, varmebærerside RN Indstillingsventil EB0, EB0Varmepumpesystem BT Temperaturføler, retur BT Temperaturføler, kondensator frem EB0, EB0 Varmepumpe FL0 Sikkerhedsventil, varmebærerside GP Ladepumpe HQ Snavsfilter QM Aftapningsventil QM - QMStopventil QM Stopventil RM Kontraventil QZ AA BT0 EB0 GP RM RN0 Andet AA BT BT BT BT BT CP0 - CP CP0 CM FL GP0 QN0 RN0 - RN Principskitse SMO0 med AXC 0 og varmtvandskomfort Varmtvandskomfort Tilbehørsprint AXC 0 Temperaturføler, udgående varmtvand Spids-ekstravandvarmer Cirkulationspumpe, varmtvandscirkulation Kontraventil Indstillingsventil SMO 0 Udeføler Temperaturføler, varmtvandspåfyldning Temperaturføler, varmtvand, øverst Temperaturføler, varmebærer frem, ekstern Temperaturføler, varmebærer retur, ekstern Varmtvandsbeholder Bufferbeholder, UKV Ekspansionsbeholder, sluttet Sikkerhedsventil Cirkulationspumpe, varmebærer ekstern Omskifterventil, varmtvand Indstillingsventil -EB -CM -EB -FL0 -QM -QM -RN -AA-BT -AA-BT -CP0 -AA-GP0 -AA -QZ -AA -GP -RN -RN0 -RN -RN -RN0 -RM -FQ -BT0 -EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA-QN0 -CP0 -AA-BT -AA-BT -CP -EB0 -QM -EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA -BT -QM -FL -CM 0 Kapitel Varmtvandskomfort AXC 0

23 ON El-tilslutning -X 0 0 -X -X Tilslutning af varmtvandscirkulationspumpe (GP) Tilslut cirkulationspumpen (GP) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X: () Styreboks Eksternt -X BEMÆRK Alle elektriske tilslutninger skal foretages af en autoriseret elektriker. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. SMO 0 skal være spændingsløs ved installation af AXC 0. Tilslutning af føler Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Varmtvandsføler, fremløb (BT0) Tilslut varmtvandsføleren til AA-X:-. 0 HUSK! Relæudgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med () A (0 V) i alt. -X0 -X N L AA-X X L N GP Tilslutning af blandingsventil (FQ) Tilslut blandingsventilmotoren (FQ) til AA-X: (0 V, åbn), AA-X: (N), og AA-X: (0 V, luk). Tilslutning af hjælperelæ til midlertidig luksus (ekstra varmtvand) Tilslut hjælperelæ til til- og frakobling af tilskud til AA- X: (N) og AA-X: (0 V). External auxiliary relay A A Additional Hot water L N AXC 0 Kapitel Varmtvandskomfort

24 0 0 N L DIP-switch DIP-switchen på tilbehørskortet skal indstilles i henhold til nedenstående. Programindstillinger Programindstillingen af AXC 0 kan foretages via startguiden eller direkte i menusystemet. ON -X ON -X -X -X0 -X -X Startguiden Startguiden vises ved første opstart efter varmepumpeinstallationen, men findes også i menu.. Menusystemet Hvis du ikke foretager alle indstillinger via startguiden eller har behov for at ændre en indstilling, kan du gøre dette via menusystemet. Menu.. - tilbehør Aktivering/deaktivering af tilbehør. Vælg: "varmvandskomfort". Menu.. - varmtvandscirk. Her kan du for eksempel foretage følgende indstillinger for varmtvandscirkulation i op til tre perioder pr. døgn: Hvor længe varmtvandscirkulationspumpen skal køre hver gang Hvor længe varmtvandscirkulationspumpen skal stå stille mellem hver kørsel. Menu.. - varmtvandskomfort Her kan du for eksempel foretage følgende indstillinger: Om der er installeret en el-patron i tanken, og hvorvidt den skal have lov til at påfylde varmtvand, hvis kompressorerne i varmepumpen prioriterer varmedrift. Om der er installeret en blandingsventil til begrænsning af varmtvandets temperatur fra varmtvandsbeholderen. Diverse shuntindstillinger og udgående varmtvandstemperatur fra tanken for blandingsventilen. Menu. - tvangsstyring Tvangsstyring af de forskellige komponenter i varmepumpen samt i det forskellige tilbehør, som eventuelt er tilsluttet. QZ-AA-K: Aktivering af relæ for ekstra varmtvand. QZ-AA-K: Signal (luk) til blandingsventil (FQ). QZ-AA-K: Signal (åbn) til blandingsventil (FQ). QZ-AA-K: Aktivering af cirkulationspumpe (GP). HUSK! Se også installatørhåndbogen for SMO 0. Kapitel Varmtvandskomfort AXC 0

25 El-diagram AXC 0 Kapitel Varmtvandskomfort

26 Aktiv køling (-rør) Generelt Tilslutning af dette tilbehør gør det muligt at styre produktion af køling. Kølesystemet tilføres køling fra varmepumpen ved hjælp af en cirkulationspumpe (GP) via en omskifterventil (QN). For at anlægget skal fungere kræves et vedvarende frit flow over kølesystemet, f.eks. ved hjælp af bufferbeholder for køling. Driftsindstilling køling aktiveres af temperaturen på udeføler (BT) og eventuel rumføler (BT0), rumenhed eller separat rumføler for køling (BT) (hvis for eksempel to forskellige rum skal henholdsvis køles og opvarmes på samme tid). Ved kølebehov aktiveres omskifterventilen for køling (QN) og cirkulationspumpen (GP). Produktion af køling reguleres efter køleføleren (BT) og en beregnet køleværdi, der fastlægges af valgt kølekurve. Kølegradminutter beregnes efter værdien på den eksterne temperaturføler (BT) for køling ud og køleønskeværdien. Som tilbehør kræves køleomskifterventil, f.eks. VCC/VCC. Rørtilkobling Generelt For at undgå kondensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. Ved stort kølebehov er det påkrævet med blæserkonvektor med drypskål og afløbstilslutning. Omskifterventil, køling/varme Omskifterventilen (QN) placeres i systemet på fremløbet fra varmepumpen B AB A Temperaturføler Temperaturføler (BT) monteres på fremløb til kølesystemet ved T-rørstilslutning til bufferbeholder (CP). K Temperaturfølerne monteres med kabelbindere sammen med varmeledningspasta og aluminiumstape. Derefter skal de isoleres med den medfølgende isoleringstape. BEMÆRK Føler- og kommunikationskabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger. Kapitel Aktiv køling (-rør) AXC 0

27 Principskitse Forklaring EQ Kølesystem AA-AATilbehørsprint i (AXC 0) BT Temperaturføler, fremløb køling CP Akkumuleringstank, køling GP Kølecirkulationspumpe EB0 Varmepumpesystem BT Temperaturføler, retur BT Temperaturføler, kondensator frem Principskitse SMO0 med AXC 0 og aktiv køling (-rør) GP Ladepumpe EB0 Varmepumpe FL0 Sikkerhedsventil, varmebærerside HQ Snavsfilter QM Aftapningsventil QM- Stopventil QM QM Stopventil RM Indstillingsventil Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC - og -. -EQ -AA -CP -AA -AA-QN0 -GP -BT -BT -BT0 -EQ-QN -EB0 -EB0 -BT -FL -QM -BT -QM -GP -HQ -QM -QM AXC 0 Kapitel Aktiv køling (-rør)

28 ON El-tilslutning -X -X 0 0 -X -X -X0 -X N L Ekstern blokering (valgfri) Der kan tilsluttes en kontakt til AA-X:- for at kunne blokere køledriften. Når kontakten sluttes, blokeres køledriften. Extern blockering BT BEMÆRK Alle elektriske tilslutninger skal foretages af en autoriseret elektriker. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. SMO 0 skal være spændingsløs ved installation af AXC 0. Tilslutning af føler og ekstern blokering Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Temperaturføler (BT) Tilslut føleren til AA-X:-0. Temperaturføler (rumføler for køling, BT) En ekstra temperaturføler (rumføler for køling) tilsluttes SMO 0 for bedre at kunne afgøre, hvornår tiden er inde til at skifte mellem køle- og varmedrift. Temperaturføleren kobles ind på en af AUX-indgangene X:- på klemme X, der er placeret bag frontlågen i SMO 0. Den aktuelle AUX-indgang vælges i menu.. Jord tilsluttes klemme X:GND. Benyt en -leder med mindst 0, mm² kabeltværsnit. Temperaturføleren placeres et neutralt sted i rummet, hvor den indstillede temperatur ønskes. Det er vigtigt, at føleren ikke hindres i at måle den korrekte rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem hylder, bag et gardin, oven over eller tæt på en varmekilde, i træk fra en yderdør eller i direkte sollys. Også lukkede radiatortermostater kan forårsage problemer. Rumføler (BT0) For information om tilslutning af rumføler (BT0), se Installatørhåndbogen for SMO 0. 0 HUSK! AA-X Relæudgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med () A (0 V) i alt. Tilslutning af kølecirkulationspumpe (GP) Tilslut cirkulationspumpen (GP) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X: () AA-X AXC 0 0 X Externt GP Tilslutning af ladepumpe (GP) Ladepumpe GP kobles ikke ind på tilbehørsprintet. Se Installatørhåndbog for information om tilslutning af ladepumpe GP. Kapitel Aktiv køling (-rør) AXC 0

29 Tilslutning af omskifterventilmotor (QN) Tilslut motoren (QN) til AA-X: (signal), AA-X: (N) og AA-X0: (0 V). AA-X AA-X0 -X0 AXC 0 Externt Svart Blå Brun QN DIP-switch DIP-switchen på tilbehørskortet skal indstilles i henhold til nedenstående. ON AA-S Programindstillinger Programindstillingen af AXC 0 kan foretages via startguiden eller direkte i menusystemet. Startguiden Startguiden vises ved første opstart efter varmepumpeinstallationen, men findes også i menu.. Menusystemet Hvis du ikke foretager alle indstillinger via startguiden eller har behov for at ændre en indstilling, kan du gøre dette via menusystemet. Menu.. - tilbehør Aktivering/deaktivering af tilbehør. Vælg: "aktiv køling -rør". Menu. - temperatur Indstilling af indetemperatur (kræver rumtemperaturføler). Menu.. - køleindstillinger Her kan du for eksempel foretage følgende indstillinger: Laveste fremløbstemperatur ved køling. Ønsket fremløbstemperatur ved udetemperatur +0 og +0 C. Tid mellem køle- og varmedrift og omvendt. Valg af, om rumføler skal styre køling. Hvor meget rumtemperaturen må falde eller stige i forhold til ønsket temperatur, før overgang til henholdsvis varme- eller køledrift (kræver rumføler). Gradminutniveauer for køling. Menu.. - autoindstilling Når varmepumpens driftsindstilling er indstillet til "auto", vælger den selv, afhængigt af middeludetemperaturen, hvornår start og stop af tilskud og henholdsvis varmeproduktion og køledrift skal tillades. I denne menu vælger du disse middeludetemperaturer. Du kan også indstille, hvor lang tid (filtreringstid) middeltemperaturen skal måles. Hvis du vælger 0, betyder det, at den aktuelle udetemperatur anvendes. Menu. - tvangsstyring Tvangsstyring af de forskellige komponenter i varmepumpen samt i det forskellige tilbehør, som eventuelt er tilsluttet. EQ-AA-K: Signal til omskifterventil (QN). EQ-AA-K: Signal kølecirkulationspumpe (GP). HUSK! Se også Driftshåndbogen for SMO 0. AXC 0 Kapitel Aktiv køling (-rør)

30 El-diagram Kapitel Aktiv køling (-rør) AXC 0

31 Tilslutning af flere varmepumper Generelt Denne funktion muliggør styring af op til to ekstra ladepumper GP. Tilbehøret kræves til ladepumpe for slave - EB0X med adresse eller større. Op til otte slaver kan kombineres i et system. Styremodulet styrer ladepumperne sammen med den pågældende slave under varme-, varmtvand- eller køledrift via AXC0Ladepumpe af typen CPD anbefales for at kunne udnytte hastighedsregulering, der garanterer korrekt delta-t i de forskellige driftsindstillinger i årets løb. Tilbehøret muliggør også ekstern blokering af hver tilhørende slave. Rørtilkobling Ladepumpen (GP) placeres i den pågældende ladekreds før sammenkobling med andre ladekredse eller afgrening af forskellige delsystemer via omskifterventil. AXC 0 Kapitel Tilslutning af flere varmepumper

32 Principskitse QM - Stopventil QM Forklaring QM Stopventil EB0- Varmepumpesystem QN0 Omskifterventil, varme/varmtvand EB0 RM Kontraventil BT Temperaturføler Andet BT Temperaturføler AA Tilbehørsprint (AXC 0) EB00- Varmepumpe BT Temperaturføler EB0 CM Ekspansionsbeholder, sluttet FL0 Sikkerhedsventil FL Sikkerhedsventil GP Ladepumpe Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC HQ Snavsfilter - og -. Principskitse SMO0 med AXC 0og tilslutning af flere varmepumper -EB0 -EB0-AA -EB0 -BT -QM -RM -FL0 -BT -QM -GP -HQ -QM -QM -EB0 -EB0 -BT -QM -RM -FL0 -BT -QM -GP -HQ -QM -QM -EB0 -EB0-AA -AA -EB0 -BT -QM -RM -FL0 -BT -QM -GP -HQ -QM -QM -EB0 -EB0 -BT -QM -RM -FL0 -BT -QM -GP -HQ -QM -QM -EB0 -EB0 -BT -FL0 -BT -QM -QM -GP -RM -HQ -QM -AA -BT -QM -FL -CM 0 Kapitel Tilslutning af flere varmepumper AXC 0

33 ON El-tilslutning -X -X 0 0 -X -X Tilslutning af cirkulationspumpe (GP) Tilslut cirkulationspumpen (EB0X-GP) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X: (). Tilslut cirkulationspumpen (EB0Y-GP) til AA-X: (0 V), AA-X: (N) og X: (). AXC 0 Externt -X0 -X N PMW GND PMW GND AA-X L BEMÆRK Alle elektriske tilslutninger skal foretages af en autoriseret elektriker. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. SMO 0 skal være spændingsløs ved installation af AXC 0. Tilslutning af føler og ekstern blokering Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. AA-X EB0Y-GP EB0X-GP Ekstern blokering (valgfri) Der kan tilsluttes en kontakt til AA-X:- for at kunne blokere tilbehørsfunktionen. Når kontakten sluttes, blokeres hele tilbehørsfunktionen. Der kan tilsluttes en yderligere kontakt til AA-X:- for at kunne blokere tilbehørsfunktionen. Når kontakten sluttes, blokeres tilbehørsfunktionen EB0Y. Der kan tilsluttes en yderligere kontakt til AA-X:- for at kunne blokere tilbehørsfunktionen. Når kontakten sluttes, blokeres tilbehørsfunktionen EB0X. DIP-switch X DIP-switchen på tilbehørskortet skal indstilles i henhold til nedenstående. Extern blockering EB0Y-GP EB0X-GP ON AA-S 0 AA-X HUSK! Relæudgangene på tilbehørskortet må maks. belastes med () A (0 V) i alt. AXC 0 Kapitel Tilslutning af flere varmepumper

34 Programindstillinger Programindstillingen af multiinstallation ved drift af flere varmepumper kan foretages via startguiden eller direkte i menusystemet. Startguiden Startguiden vises ved første opstart efter varmepumpeinstallationen, men findes også i menu.. Symbol Beskrivelse Egen varmtvandspåfyldning, kun fra valgt varmepumpes kompressor. Styres af den pågældende varmepumpe. Pool Pool Menusystemet Hvis du ikke foretager alle indstillinger via startguiden eller har behov for at ændre en indstilling, kan du gøre dette via menusystemet. Menu.. - installerede slaver Aktivering/deaktivering af slave. Menu.. - sammenkobling Her indstiller du, hvordan dit system er sammenkoblet rørmæssigt til f.eks. poolopvarmning, varmtvandspåfyldning og opvarmning af ejendommen. TIP! Eksempler på sammenkoblingsmuligheder kan findes på Denne menu har en sammenkoblingshukommelse, hvilket betyder, at styresystemet kan huske, hvordan en bestemt omskifterventil er koblet og lægger automatisk den korrekte sammenkobling ind, når du benytter samme omskifterventil næste gang. Master/slave: Her vælger du for hvilken varmepumpe sammenkoblingsindstillingen skal foretages (hvis varmepumpen er alene i systemet, vises kun master). Kompressor: Her vælger du, om kompressoren i varmepumpen er blokeret (fabriksindstilling), eksternt styret via softindgang eller standard (koblet mod f.eks. poolopvarmning, varmtvandspåfyldning og opvarmning af ejendommen). Markeringsramme: Du flytter markeringsrammen rundt med håndhjulet. Benyt OK-knappen for at vælge, hvad du vil ændre samt for at bekræfte indstilling i valgfeltet, som dukker op til højre. Arbejdsområde for sammenkobling Her tegnes systemets sammenkobling op. Varme (opvarmning af ejendommen, omfatter eventuelle ekstra klimaanlæg). Menu.. - EB0 Her foretager du indstillinger, der er specifikke for installerede slaver samt ladepumpeindstillinger. Menu. - tvangsstyring Tvangsstyring af de forskellige komponenter i varmepumpen samt i det forskellige tilbehør, som eventuelt er tilsluttet. Kompressorhastighed EB0 - GP - AA-K Ladepumpehastighed Kompressorhastighed EB0 - GP - AA-K Ladepumpehastighed HUSK! Se også installatørhåndbogen for SMO 0. Symbol Beskrivelse Kompressor (blokeret) Kompressor (eksternt styret) Kompressor (standard) Omskifterventiler for varmtvandsstyring. Betegnelserne over omskifterventilen angiver, hvor den er tilsluttet elektrisk (EB0 = Slave, CL = Pool osv.). Kapitel Tilslutning af flere varmepumper AXC 0

35 El-diagram AXC 0 Kapitel Tilslutning af flere varmepumper

36 Kapitel AXC 0

37 AXC 0 Kapitel

38 Kapitel AXC 0

39

40 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen Box SE- Markaryd

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK Installatørhåndbog S40 Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1210-1 031827 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 (S) 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1452-3 231339 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1244-2 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370.

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231669 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500

Installatørhåndbog NIBE VVM 500 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1705-8 431226 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING Systemprincip 4 Funktionsprincip 4 Forkortelser 4 Frontpanel Display 5 Drejekontakt 6 Forskydning af varmekurve 6 Højre tastatur

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1308-2 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog S20. Styremodul 08: IHB DK LEK

Installatørhåndbog S20. Styremodul 08: IHB DK LEK Installatørhåndbog S20 Styremodul 08:939-1408 IHB DK 1344-3 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-2 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1428-4 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145

Installatørhåndbog NIBE F1145 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331508 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram Opti Opti Pro Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245

Installatørhåndbog NIBE F1245 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331487 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 231732 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugerhåndbog GS-6 PC

Brugerhåndbog GS-6 PC Brugerhåndbog GS-6 PC Jordvarmepumpe LEK GS-6 PC OE944-1509 UHB DK 152 3-1 331361 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1411-3 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1410-4 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1301-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431133 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information om anlægget Produktinformation

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320

Installatørhåndbog NIBE VVM 320 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1524-4 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme Roskilde Varme A/S Januar 2015 Vejledende forindstillinger sd swbilag 5.5 side 1 af 1 Vejledende forindstillinger til radiatorer i enfamiliehuse Areal,

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere