Gode grønne. besøgssteder. Danmarks FRILUFTSKOMMUNE. Friluftsrådet 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode grønne. besøgssteder. Danmarks FRILUFTSKOMMUNE. Friluftsrådet 2010"

Transkript

1 B Gode grønne besøgssteder Danmarks FRLUFTSKOMMUNE Friluftsrådet 2010

2 »Gode grønne besøgssteder«udgives af Grønt Samråd i Esbjerg Kommune. Pjecen er udarbejdet af Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård, Skoletjenesten og Børn, Natur og Bevægelse i et samarbejde med Kortkontoret og Vej & Park. Kort: Esbjerg Kommune, Kortkontoret Kort & Matrikelstyrelsen Layuot: Kortkontoret, Esbjerg Kommune Tryk: Rosendahls Oplag: stk. 2. udgave 2010 Flere pjecer kan rekvireres på borgerservice, bibliotekerne og turistkontorene. Pjecen findes desuden på Skoletjenesten A4 brevpapir børn:a4 brevpapir børn 14/06/ Sid Gode grønne besøgssteder Esbjerg Kommune byder på en perlerække af gode besøgssteder i naturen. Et udpluk af besøgsstederne er præsenteret i denne pjece. Den guider familier, børnegrupper og naturelskere til spændende førstehåndsoplevelser i naturen. Forskningsresultater viser klart, at der er en sammenhæng mellem menneskers sundhed, trivsel, velvære og adgang til natur og grønne områder. Det er derfor Esbjerg Kommunes ønske at imødekomme behovet for natur- og friluftsoplevelser. Esbjerg Kommune er der allerede adgang til rigtig meget natur, men mange kender måske ikke Vadehavets strandenge, egekrattene, naturlegepladserne eller naturstierne. Og det kan være forfriskende for både børn og voksne at besøge nye naturlokaliteter. De mange informationer gennem pjecer, informationstavler og udstillinger betyder, at borgerne kan være med til både at benytte naturen, få gode oplevelser og samtidig være med til at beskytte og tage hensyn til naturen. Folderen er hermed en opfordring til at tage ud på tur. børn, natur og bevægelse Johnny Søtrup Borgmester 2 3

3 ndholdsfortegnelse 5 Pictogrammer, kort, GPS koordinater 6 Kravnsøpladsen, Kravnsø 8 Opholdspladsen ved Marbækgårdsvej, Marbæk 10 Kommunens lejrplads, Marbæk 12 Guldager Mølledam og -bæk, Guldager Kirkeby 14 Strandparken, Hjerting 15 Kælkebakken, Ådalen 16 Sildesøen, Fovrfeld 17 Nørreskoven, Gjesing 18 Kjersing Skoven, Kjersing 19 Kvaglund Kilen, Kvaglund 20 Alslev Ådal, Forumlund 21 Drivvejen, Ølufvad 22 Østskoven, Tovrup 24 Stien til Hugormeskoven, Andrup 25 Sneum Digesø, Darum-Tjæreborg Diget 26 Grimstrup Krat, Grimstrup 28 Vibæk Grusgrav, Vibæk 29 Kongehøjene, Bramming 30 Verdensskoven, Gørding 31 Tingstedet, Hunderup 32 Horslund Krat, Horslund 34 Kongeådalen, Vilslev 35 Favrholt Skov, Favrholt 36 Galgebakkerne, Ribe 37 Bjerreskov, Ribe 38 Udsigtstårnet ved Ribelund, Ribe 40 Tange Skov og Tange Bakker, Tange 42 Munkesø, Skallebæk 44 Gl. Hviding Digesø, Gl. Hviding 45 Mandø Ebbevej, Vester Vested 46 Mandø 48 Pak rygsækken 49 Find information 50 Færdselsregler i naturen 51 Oversigtskort 9 Lejrplads x Primitiv overnatnings Shelters Piktogrammer Legeplads r P-plads Madpakkehus Jæ WC Bålhytte u Handicap WC b Grillplads l Natur- og kulturinformation 0 Udsigtspunkt nfotavler Fugleskjul Naturvejleder Udsigtstårn h Fortidsminde t Restaurant 9 Lejrplads Drivvejen x Primitiv overnatningsplads Natursti Shelters Hjertesti Legeplads Dige Madpakkehus Bålhytte b Grillplads 0 Udsigtspunkt Fugleskjul Kort Udsigtstårn Målstoksforholdet på kortene er 1: t Restaurant Supplerende kort findes i pjecen»på cykel i Esbjerg Kommune«. Drivvejen Natursti Hjertesti Dige GPS koordinater GPS koordinaterne til de enkelte besøgssteder er angivet i grader og decimalminutter. Anvendes Google Earth, husk da at tjekke om opsætningen er rigtig og sat til grader og decimalminutter. Koordinaterne angiver p-pladser eller parkeringsmuligheder og enkelte steder passer koordinatet til besøgsstedet. 4 5

4 Kravnsøpladsen Kravnsø " Kravnsøpladsen er en naturlegeplads, som ligger ved Varde Ås udløb i Ho Bugt. Her er god plads til at lege og boltre sig også for større grupper. Mindre grupper og vandrere bl.a. på»kyst til kyst stien«kan overnatte i 2 shelters. Der er også mulighed for at sætte telte op. Området er til fri afbenyttelse. 200 m vest for pladsen er der udgravninger af jernaldertomter, hvor brolægningen er bevaret, og man kan se størrelsen af et gårdanlæg. Nord for Myrtuevej ligger et fugleskjul, hvor der er udsigt til Varde Ås udløb i Ho Bugt. Her kan man forår og efterår iagttage store flokke af trækfugle. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torben Meyer Fra Kravnsøpladsen kan man følge vandreruter og stier gennem Marbæk Plantage. De er beskrevet i»ta på tur i Marbæk«. 1 km ad Myrtuevej fra Kravnsøpladsen ligger Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård. Her er en udstilling om egnens natur og historie med titlen»hvor å, hav og mennesker mødes«. Udstillingen er åben alle dage fra og er gratis at besøge. Kravnsøpladsen N E Myrthuegård N E Varde Å Ågård Myrtuevej Ho Bugt Ålykke Kravnsøpladsen Ta på tur i Marbæk Varieret natur og års historie x Jernalderboplads Esbjerg Kommune Myrthuegård Natur og Kulturformidlingscenter Myrtue Østre Skelvej Nordre Skelvej Marbæk Tømmervej Høgesporet Jernalderagre Lodnevej Marbæk Plantage m 7 nteskolevej

5 Va Opholdspladsen v. Marbækgårdsvej, Marbæk rmegravervej Opholdspladsen ved stranden har udsigt til Ho Bugt. Pladsen danner udgangspunkt for naturoplevelser ved stranden, vaden og søerne. Mod øst ligger 3 kunstigt opdæmmede søer, som dækker 20 ha. Søerne ligger omgivet af plantage, græsningsarealer, mose og rørsump. Det er muligt at gå rundt om de to vestligste søer, hvor bl.a. fuglelivet kan iagttages. Fra dæmningen, Myrthuegård der adskiller de to østligste søer, er der gode muligheder for at undersøge søen for smådyr. Der må ikke fiskes i søerne. På pladsen er der to grillsteder med bænke. Toilettet er kun åbent Jerna i sommerhalvåret. Marbæk Plantage Nordre Skelvej Lodnevej Marbæk Tømmervej Marbækgård N E Opholdspladsen N E Tårnstykkevej Marbæk Ardennervej Nordre Skelve Høgesp Gl Plantesk M 300 m fra pladsen ligger Marbækgård, hvor der drives restauration. Stalden på Marbækgård byder på en naturudstilling om Marbækområdet. Sydvestjyske Museer viser desuden en mindre udstilling af landbrugsmaskiner. Stalden kan benyttes til ophold. Her er borde og bænke til ca. 60 personer. stalden er der en brændeovn, der giver mulighed for, mod betaling, at få stalden varmet op. Ved kortere og ikke planlagte ophold kan man se, om der er plads, og aftale med Marbækgård om man må benytte stedet. Lån af stalden skal aftales med Marbækgård. Marbækgård Marbækgårdsvej Marbækgårdsvej Opholdspladsen Marbækgårdsvej Kilometervej Øen Sjelborggårdsvej m Gulebjergvej 8 9

6 Kommunens Lejrplads Marbæk Kommunens Lejrplads består af seks mindre lejrpladser og et fællesareal. Pladsen ligger tæt ved plantage, søer og hede. På fællesarealet er der plads til fælleslege og boldspil, og der er 2 shelters med mulighed for overnatning samt brug af grillpladsen. Ved overnatning og brug af grillplads skal booking foretages hos Esbjerg Kommune. Man medbringer selv brænde/ grillkul samt telte til overnatning. Der er rafter på pladsen til pionerarbejde. Disse må dog ikke saves op. Marbækgård Følger man den afmærkede blå natursti mod sydvest langs heden, kommer man til Gulebjerg ved Ho Bugt. Gulebjerg består af stejle, gule sandskrænter. Den gule farve skyldes jernaflejringer. Man kan af og til finde nogle»jernæsker«, som ligner gennemtærede vinkeljern, og disse menes kun at forekomme i Brasilien og Danmark. Der er gode muligheder for at gå langt ud i Vadehavet ved lavvande og iagttage smådyr og fuglespor. Prøv at lave sandbilleder på stranden med de forskellige farver sand, der findes her. Marbækgårdsvej Marbækgårdsvej Marbækgårdsvej Kommunens lejrplads N E Gulebjerg N E Kilometervej Øen På vejen mod Gulebjerg krydses Hjertestien. Følges denne mod sydøst ad Vandskellet, kan man opleve et større hedeområde. Sjelborggårdsvej Gulebjergvej Kommunens Lejrplads Gulebjerg Vandskellet Myrtuevej Bavnehøj m 11

7 Guldager Mølledam Wog -bæk Guldager Kirkeby Guldager Mølledam byder på varieret natur med en mølledam, rørsump, en mindre løvskov, engarealer og møllebækken. Engang lå Møllegården ved mølledammen. ndtil 1965, hvor Esbjerg Kommune købte området, blev Møllegården drevet som en almindelig gård. Tidligere havde der været et møllehus tilknyttet, som malede korn for bønder i omegnen. Vandmøllen trak møllestenene indtil midten af 1930 erne, hvor elektriciteten betød, at gårdene selv kunne male kornet. Møllevej fungerede dengang og nu som dæmning for søen. Ved mølledammen er der to opholdspladser. Den ene ligger på Møllevej, hvor den tidligere Møllegård lå, tæt ved søen og Guldager Møllebæk. Den anden med borde, bænke og grillsted ligger i skoven nord for P-pladsen. Der må fiskes i søen med stang og snøre, og det er muligt at fange gedder, skaller og aborrer. Børn og unge under 18 år må fiske uden fisketegn. Det er muligt at gå rundt om søen. Sdr Tobølstien Stierne i Ådalen er visse steder smalle, trampede stier, der følger naturområdet langs Guldager Møllebæk. Ved Søgård Sø kan der gøres ophold. Stisystemet fører videre til Kælkebakken i Ådalen og til bækkens udløb i Vadehavet vest for Hjerting Strandvej. Fra Guldager Mølledam er der med stierne knap 3 km til Hjerting Strandvej. Undervejs kan der iagttages et spændende fugleliv, fanges insekter og fiskes med net efter smådyr fra gangbroerne. Tobøl Nor Guldagervej Matrosvænget Kathrinelund Guldager P-plads N E Bålplads i skoven N E Møllevej Guldager Møllesø Elmegårdsvej Forsamlingshus Præste marksvej Kokspangvej Kirke S k el bæ kvej kærparken Præstevænget Kirkevænget Kærvænget Matros vænget Bådsmandsvænget Hjerting Skolesti Søgård Sø Hjertingstien Guldager Møllebæk Styrmandsvænget Styrmandsvænget Styrmandsstien Søgård Enggård drætscenter Præstema Styrmandsstie n Havbakken vbakken Guldager Møllebæk Sønderris B æ k 12 Ådal m 13 Mod Hjerting Strandvej

8 Strandparken Hjerting R Kælkebakken Ådalen vej Strandparken byder på en varieret natur. Anlæggelsen af parken tog udgangspunkt i områdets natur. parken kan opleves strand, strandeng, mose, hede, skov og overdrev. Nordøst for Sanitorievej kan man gå ad Hjertingstien, ved skilt drej til højre og man kommer til en lille sø. Søen fungerer som forsinkelsesbassin for regnvand med en kunstig bæk som forbindelse. Sydvest for Sanatorievej er det grønne område indrettet med»skovturstæpper«(bænke), hvor der kan gøres ophold. Terrænet skråner ned mod stranden. En handicapvenlig bro går gennem et moseagtigt område og helt ud i vandet. Der skal være voksenledsagelse på broen ud i vandet, da der er stærk strøm for enden af broen. Broen kan bruges fra april til oktober. området ved Strandparken kan man være heldig at møde harer og rådyr. Man kan fra stranden vandre langs Vadehavet ud til klinten ved Sjelborg ad Marbækstien. Sjelborg Stien er oplyst efter solnedgang, og det giver mulighed for en helt ny oplevelse. Sjelbo Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torben Meyer Sjelborgvej Sjelborg Kirkevej jvej Styrmandsvænget Matro s v ænget Bådsmandsvænget Fra Kælkebakken er der en flot udsigt over Esbjerg by, Vadehavet, eng og skov. Kælkebakken indbyder til at kravle og løbe op og ned ad. vintre med sne kan man få god fart på kælken. Fra Kælkebakken kan man vandre ad naturstierne i Ådalen. Fra stierne kan man iagttage rovfugle som tårnfalk og musvåge. Fra de små broer kan man fiske efter vandinsekter. Kælkebakken ligger ved engarealerne, som gennemløbes af Guldager Møllebæk og Sønderris Bæk. De lavvandede søer i engene, som ses fra Kælkebakken, er etableret i 1993 og 1995, da der blev hentet klæg til kystsikring i Marbæk. Der er etableret stier og trapper til toppen af den store bakke. Det kunstige bakkelandskab blev fra midten af 1970'erne anlagt Søgård med overskudsjord fra byggemodning i byen. Matrosvænget Hjerting Skolesti Styrmandsvænget Styrmandsstien Hjertingstien Møllebæk Enggård drætscenter N Præstemarksve P-plads N E Styrman dsstien P-plads N E Sjelborgdalen Havbakken Sjægt en Kløvholm Ådal Guldager Møllebæk Sønderris B æk avbakken Sanatorievej Strandparken Spurvevænget Sjelborgp a r k J agten e n Jollen Hjertingstien Pinassen B r ken a Sjelborgvej Kvasen Gal easen Ev erten ndvej Sk Camping Kælkebakken Kongeåvænget Ådalsstien Susåvænget Gartne Vibevænget Rylevænget Marbækstien Mågevænget Lærkevænget Svalevænget Sanatorie atorievej D uevænget Pile Allé Drosselvænget Ahornvænget Be Valmuevænget Liljevænget Smakken Langlip m m a rken Briggen Klipperen Hjerting Byvej Snekken enrtingparken Sluppen Hjertingpa rk Dalstrøget Åmarken Åbakken dalen separken Åmosevænget Gudenåvej Ådalsvænget en

9 ej Sildesøen Fovrfeld Nørreskoven Gjesing Ved Sildesøen der gode muligheder for at studere livet i søen og for at sejle med småskibe og lege nær søen. Der må fiskes med stang og snøre. Børn og unge under 18 år må fiske uden fisketegn. Tæt ved søen er der kratbevoksede skrænter, og i det nærliggende løvskovsområde er der er mulighed for at klatre i træer og lege. sensommeren kan man plukke brombær og mirabeller. Lindevej ej erv Bogøvej akken Solbakken Lyøvej Vandværk Falck Gavnøv Grønnevej Digevej Vej C M Nielsens Fiskeri- og Søfartsmuseum 'Mennesket ved Havet' Snedkervej Lindholmvej Kastanievej Hans Rønnevej 447 Neptunvej Vej Siøv Sct Højlunds Allé Venøv Parcelv Nordre Fovrfeldvej H uginvej Guldbergs Allé Gravlunden Kapel Kapelvej 1920 erne havde man brug for at forstærke digerne langs stranden. Man gravede derfor klæg i Fovrfeld Enge. Arbejdet blev udført af de mange arbejdsledige efter 1. Verdenskrig. Man siger, at Sildesøen har fået sit navn, fordi nogle mennesker for år tilbage har Skole brugt søen til fiskeaffald. Om det passer vides ikke. Søen er med temmelig lav vanddybde og langsomt faldende bund. Parksvinget Parksvinget Tjørne Allé Granly Allé Strynøvej Tåsingevej Birke Allé Elme Allé Ege Allé Bøge Norddalsparken Norddalsparken Allé Gravlundvej Ege Allé angen Sædding Ringvej Søndre Fovrfeldvej Sprogøvej Fovrfeld Skolesti Fovrfeld KoralvejNorddalsvej Parkvej Ege Allé Norddalsparken S østjerne n Eng Allé Krebseparken Buntmagervej Søndre Gjesingsti Muslingevej Krebseparken Snerlevej Blomsterparken Mindelund Buntmagervænget Gjesing Fovrfeldstien Primulavej Sylvestervej Violvej Eranthisvej ndgang v. Enggårdsvej N E Brillesøerne m Enggårdsvej Sildesøen Buntmagertoften Ældrecenter Eriksens vej Rensningsanlæg vangen vangen Fovrfeld Bæk vangen Krebsestien Norddalsvej Spangsbjerg Møllebæk Egevangen Ældrecenter Vognsbøl Engvej Strands kov Nørreskoven er mest kendt som Esbjergs dyrehave blev den sydligste del af Nørreskoven indhegnet og på et 29 ha stort areal blev der sat hjorte ud. Der er offentlig adgang til dyrehaven, og det er muligt at se sikavildt, kronvildt og dåvildt på tæt hold. Langs den vestlige side af Nørreskoven er et stort engareal, som Fovrfeld Bæk løber gennem. Solvangen Elmevan Vestervangen Birkevangen Vognsbøl Bøgevang vangen Nørreskoven indbyder til at gå på jagt efter dyrespor fx spor efter ugler, mus og egern. Det er muligt at gå langs bredden af Fovrfeld Bæk og opleve dens løb og liv. Den nordlige del af Nørreskoven, som ikke er indhegnet, indbyder til løb, boldspil og fælleslege. Spejderhytten Golfhuset, Golfvej 2, kan lånes af foreninger, daginstitutioner og skoler. Henvendelse til Esbjerg Kommune. Granvangen Dyrehave Nørre Gl Vardev Ældrecenter Fovrfeld Bæk Spangsbjerg M Spangsbjerg Hospital Psykiatricenter Vest Psykiatrisk Skadestue Esbjerg nstitute of Technology, Aalborg Universitet Spangsbjerg Møllebæk Esbjerg 16 Mågehøj FUV HSB m 17 Buntmagervej arken Muslingevej Krebseparken Snerlevej Blomsterparken Buntmagertoften Fovrfeldstien Primulavej Sylvestervej Violvej Eranthisvej E riksens vej vangen Krebsestien Birkevange ervangen Sejlsted- Fyrre- vangen Granvangen Dyrehaven Lindevangen Gl Vardevej Golfvangen Skovstien Nørreskoven Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torben Meyer lé Kløvervej S Hospitalsvej Stellas Allé Møllegårdsvej Ole Rømers V Bibliotek Niels Lønnes P-plads N E Golfvej lundvej Fritidscenter Buntmagervænget Pile- Humlevej Skovbryns Allé L u nas G Social- og Sundhedsskole Mølleparkvej Syddansk Universitet Gjesingsvinget jesinglund Allé Ha ssel- Pile- Fyrre- Nødde- Spangsbjerg Møllevej Niels Bohrs Vej Allé Guldregns Lavendelv Vej Enebærstien Tarpstien Holmestien Hyb Ø Holm Grø kvej s

10 Kjersing Skov Kjersing / Kvaglund Kilen Kvaglund n Ældrecenter j lé llé Golfvej Fritidscenter Sejlsted- Rensdyrvej lundvej vervej Humlevej italsvej bjerg ital nter Vest Stellas Allé Kjersing Skov er et spændende skovområde, hvor der er gode muligheder for gåture og høst fra naturens spisekammer. Tag toget til trinbrættet ved EUC Vest og gå herfra mod nord langs Spangsbjergstien ved banen mod det grønne område. Esbjerg Storcenter Kirke Går man mod øst gennem tunnelen under jernbanen, kommer man til en bro, der går over et vandløb og en mose. Vær opmærksom på, at mosen er meget dyb, så bliv på broen. Herfra kan stien følges mod nord langs åbne græsarealer, hvor der går græssende dyr. Stien fører videre til skoven, hvor der er mange forskellige frugttræer og bærbuske. Om efteråret kan der plukkes hasselnødder. Der er mulighed for at gå gennem det indhegnede areal, hvor der er gravhøje og spredte buske, som giver området præg af overdrev. Er man på tur med børn, bør man være opmærksom på jernbanen ved tunnelen. Solglimts Allé Allé Møllegårdsvej Egernvej Bjørnevej Skovbakken Bibliotek Niels Lønnes Skovbryns Grævlingev Harevej Bævervej Hjortevej Lu nas Allé G Gl Vardevej Gjesingsvinget jesinglund Allé Social- og Sundhedsskole Mølleparkvej Varmeværk Spangsbjerg Møllevej Syrenvej Berberisv Lavendelv Vej Tyttebærv Vandværk EUC Vest Spangsbjerg m Station Hjælpemiddelcentral Kirke EUC Vest Teknisk Spangsbjerg Gymnasium 500 m m 19 Station Fødevareregion Syd Syddansk Hjælpemiddelcentral Universitet EUC rmeærk Kvaglund Kilen er et bynært, rekreativt område i Kvaglund. Legepladsen er spændende og udfordrende for mindre børn. Om sommeren er der gode muligheder for skygge. perioder afgræsses området øst for legepladsen af kvæg. Følges stierne mod vest langs Spangsbjerg Møllebæk, kommer man til en sø og et lille lyngområde. Det er muligt at gå rundt om søen. Ved søerne er der borde og bænke, og madpakken kan nydes i selskab med ænderne. De anlagte cykelstier i området indbyder til cykelture for større og mindre børn. Cykelstierne er forbundet med de øvrige cykelstier i området. j Guldregns Allé Enebærstien Tarpstien n Stigårdsvej Enebærvej Hybenv Ø s tre Gjesingstien vej Øst e- ervangsvej n Solbærvej Slåenv Østre Gjesingvej Hindbærvej Blåbærvej R Øste Brombærv vangsvej Slåenvej r ønnebærv Spangsbjerg Møllebæk Kjersing Ringvej Rønnebærstien Spangsbjergstien Lillebæltsvej Lillebæltsvej Lillebæltsvej P-plads N E Kvaglundstien Lillebæltsvej Kjersing Skov Storebæltsvej Ørnevej Høgevej Kattegatvej Storstrøm Kjers Storstrøms Brombærv Sdr Kje vej Øste ønnebærv Nødd vangsvej låenvej r Rønnebærstien Kirsebærvej Blo Spangsbjergstien Lillebæltsvej Kvæ dev Lillebæltsvej Lillebæltsvej Kvaglundstien Lillebæltsvej Ørnevej Høgevej Kattegatvej orebæltsvej S Kjersing Storstrømsvej EUC Vest ingvej Sdr Kjers Nøddelunden Solbakkegårdsvej Morbærlunden Solbakkegård Lindelunden Vestre Kjersingvej P-plads v. Kvaglundvej N E Spangsbjerg Møllebæk Kjersinggård Kvaglund Bæk Fyrrelunden Kvaglund Kilen Bib Kvaglund Centret Je Fa

11 Alslev Ådal Forumlund Drivvejen v. Ølufvad Kro N Alslev Ådal byder på varieret natur som pilekrat, rørskov, overdrev, hede, mose og kildevæld. Tæt ved Forum Bro over Alslev Å er der en vigeplads på vestsiden af vejen. Man går op ad skrænten og kommer nu til en lille skov med opholdsplads, hvorfra en afmærket vandresti på godt 5 km kan følges. Stien følger det kuperede og visse steder fugtige terræn på kanten af Alslev Ådal blev området omkring Alslev Å fra Forum Bro til Alslev Mølle fredet, i alt 126 ha. Fredningen betyder, at området beskyttes, men også at området kan benyttes rekreativt. Sjældne blomster som soldug, bukkeblad og orkideer kan iagttages, og det er spændende at lytte til de mange fuglestemmer i pilekrattene. Kig og lyt efter halemejserne. P-plads N E Højgård Lynghøj Vandreruten Drivvejen passerer Ølufvad Kro, og her venter en dejlig travetur. Ølufvad Kro blev opført i 1677 som en fæstegård. Den fredede kro har fungeret som kro igennem århundreder og fungerer stadigvæk som så. hundreder af år gik studedriverne ad Drivvejen fra Limfjorden i nord mod marskens enge i det sydlige Jylland. Efter opfedningen her blev studene drevet videre til Tyskland og Holland. Vejen de gik ad kaldes Drivvejen. Undervejs kom studedriverne forbi Ølufvad Kro, og kroen var samlingspunkt for studedriverne i flere hundrede år. dag er studedrivernes spor i det vestlige Jylland igen markeret. Man kan følge en lille del af Drivvejen fra kroen. Den afmærkede sti fører forbi Naturværkstedet, som er en institution. Her er der høns, får og heste. På et kort stræk er det nødvendig at gå langs den meget befærdede vej, før turen går til Øluf Mølle. Ved den gamle mølle fra 1610 fortsætter Drivvejen. P-plads N E Rovst Møllevej vej Harholm Forumlund Lifstrup Hovedvej Åblinggård Alslev Å Ølufvad Kro Tegldal Skærbæk Bæk Ny Naturværkstedet Forumlundvej Alslev Å Ølufvad Hovedvej Ølufvad m Ølufhus Ølufmølle Skærb Nørgård r Ø lufvad Bæk Fruekær m 21 Forum Hovedvej

12 Østergårdsvej Østskoven Tovrup Østskoven er en ung skov, som er tilplantet med mange forskellige træer og buske. Det giver en stor variation til glæde for både besøgende i skoven samt dyr og fugle påbegyndte Esbjerg Kommune en tilplantning af Østskoven. Den er anlagt med henblik på at skabe en grøn kile mellem fremtidige byområder. De gamle enge og overdrev er bevaret for at holde dele af området åbent, og sammen med de mange stier og spor øger det mulighederne for naturoplevelser. Tæt på Jordens Dag Pladsen findes et vådområde med gamle mergelgrave. Ved Uglvig Bæk er anlagt en sø tæt ved flere mindre vandhuller. Her er der rig mulighed for at iagttage insekter, frøer og padder. Jorden fra udgravningen blev anlagt som en bakke tæt ved søen. sensommeren og efteråret er der rig mulighed for at plukke bær som mirabeller, hyben, hyldebær og slåen. nden tilplantningen af Østskoven udgravede Esbjerg Museum området, og her fandt arkæologerne spor af mange landsbyer og gårde. Den ældste er bygget i bondestenalderen for godt 4000 år siden. Nogle af hustomterne kan besøges. Ved den østlige indgang til Østskoven er opført et udstillingshus med information om de mange fund fra forskellige arkæologiske perioder. Tæt på er der bålhus og shelters til overnatning, som især er Vandværk beregnet til udeundervisning. Der er fri adgang, men i forbindelse med længerevarende brug eller større arrangementer skal bookning foretages ved Esbjerg Kommunes Skoletjeneste. Grønkærvej And u p g årdsv Andrup B Aprilvej Martsvej Februarvej Juliv Majgårdsparken Høstvej Løv- springsv Forårsv mmerv Majgårds Allé r Læs mere om området i»ta' på tur i Østskoven«. Krogsgårdsvej Østergård 191 P-plads v. Jordens Dag Plads N E P-plads v. udstillingshuset N E Ta på tur i Østskoven en ny skov for alle! Storegade Østre Tovrupvej Tovrup Østskoven æ Grønnegård Uglvig Bæk Jordens Dag Pladsen Grønnegårdsvej Uglviggårdsvej Uglvig Uglviggård Falck Nutec Training Center Søndre Tovrupvej m 23

13 Stien til Hugormeskoven Andrup Sneum Digesø Darum-Tjæreborg Diget % lhøjvej andværk Nørregårdsparken Hugormeskoven er en lille skovbevoksning sydøst for Andrup. Ved P-pladsen er der en trampet sti, som fører forbi et pilekrat og videre langs Krogsgård Møllebæk. På gåturen passeres birketræer og elletræer, som gror spredt langs bækken, og der er udsigt til engarealer med græssende Oksvang dyr. Tag en lille tur rundt i Hugormeskoven og lyt til skovskaderne, før turen går tilbage igen. alt en tur på 1,5 km. Fra P-pladsen kan man følge en sti sydvest om Andrup. Stien følger et levende hegn, hvor der kan plukkes hyldebær i sensommeren. Fra stien er der udsigt til enge og dyrkede arealer. Stien passerer et grønt område med løvtræer. Andrup Byvej Aprilvej Oksvangvej Martsvej Januarvej Februarvej Østergårdsvej M øl lesvinget Majvej Junivej Høstvej Skole Augustv Andrup Skolesti Majgårdsparken Oktoberv Septemberv Julivej springsv Decemberv Novemberv Sommerv Forårsv Ma jgårds Allé Efterårsv Krogsgård Møllebæk Vinterv Briksbø Solbjergvej Skads Byvej P-plads N E Andrup 191 John Tranum Møllekrogen Løvgårdsv Hugormeskoven Foto: Carsten Gadgaard Kongens Høj ar Sneum Digesø ligger tæt ved Sneum Ås udløb i Vadehavet. Først i 1980 erne blev Darum-Tjæreborg Diget forstærket. Den klæg (fed lerjord), der skulle bruges, blev gravet op i marsken bag diget, og her blev der skabt en fuglevenlig sø. 56 ha marsk i Allerup Enge blev opkøbt, og området er nu et rekreativt område i særklasse. Digesøen består af mange lavvandede partier, øer, tanger og vige. Søen er indhegnet for at give fuglene fred og med henblik på afgræsning af området. Kreaturerne skal sørge for, at området ikke gror til i tagrør og buske. Der er ingen adgang til søen. Fra digerne og de nærmeste områder er der rig mulighed for at opleve Vadehavets og marskens fugleliv. Besøg stedet på forskellige årstider og oplev årets gang for fuglelivet. borg Enge Ad Bærmevej kan man følge diget på cykel fra Roborg og sydpå. Tjæreborgvej Tjæreborg-Allerup Skelgrøft Darum-Tjæreborg Dige VADEHAVET Holmegrøft Vest Sneum Slusevej Præstegårdsvej Havgård P-plads N E Mod Roborg Sneum Digesø Bærmevej Holmegrøft Lajgårdsvej Øst Sneum Å Lajgård Vestereng Krogsgårdsvej Østergård Sneum Sluse m m 25

14 Skovbryn Grimstrup Krat Grimstrup Grimstrup Krat er områdets største egekrat og et besøg værd. Krattet har gennem tiderne været brugt i forbindelse med græsning, stævning og hugst til tømmer. Udnyttelsen af skoven reducerede væksten af egetræerne, hvorved naturtypen egekrat fremkom. Egekrat kan have rod i urskoven, men Grimstrup Krat er formentlig en yngre tilgroning. De mange kulturspor efter agerbrug og gravhøje viser, at krattet formentligt er blevet dækket af skov på et senere tidspunkt. Grimstrup Krat er fortrinsvis privat ejet, hvorved de særlige regler for færdsel i privat skov gælder. Husk derfor at færdsel kun må foregå på stierne i tidsrummet fra kl 6.00 til solnedgang. Fra stierne kan krattets egetræer/planter og især fugleliv opleves på alle årstider. Man kan fx se stor flagspætte, spætmejse, bogfinke, kvækerfinke og skovskade. Besøges Grimstrup Krat fra sydsiden, er der fra P-pladsen en natursti til gravhøjene. Gravhøjene stammer fra ældre bronzealder, ca f.kr. På den østlige side af Grimstrup Krat støder Drivvejen til. Herfra kan man vælge at gå på opdagelse inde i krattet. Et skilt ved Egedalvej viser dig ind mod Russerhulen. En smal sti leder ind i det tætte krat og frem til en Kampdige fordybning i skovbunden. Her Havdal overlevede 2 russiske krigsfanger Ovnhøj vinteren 1944 til 1945 og frem til befrielsen med hjælp fra de lokale. P-plads N E Altmarkgård Møllehøj Grimstrup Krat Egedalvej Bavnehøj Russerhulen Skole Ag e rnvej Vesterlundvej Lundgård m Grimstrup Hovedvej 27 Vesterled Egelundvej

15 Vibæk Grusgrav Vibæk Kongehøjene Bramming N Den gamle grusgrav er en naturperle. Da grusgraven blev anlagt, brugte man dampdrevet lokomobil som trækkraft til tipvognene, hvori man skovlede sand og grus. nd gennem skoven var der anlagt minijernbanespor, som nu er gemt under rødder og mos i skovbunden. Der blev leveret sand og grus til vejbyggerier. Der er mange stier rundt i skoven. Mountainbikeryttere benytter Lille Endrup skoven til træning. nde i Kro skoven finder man skrænter, kløfter og mange gode klatretræer. Der er også en del rævegrave i skoven. ndrup Vesterled Bygaden Kongehøjene ved Bramming er et lille naturområde med kulturspor. Kongehøjene består af 14 fredede gravhøje opført for ca år siden i den del af bondestenalderen, som kaldes»enkeltgravstiden«. På og mellem højene vokser egetræer og hedelyng. Området afgræsses af kreaturer. Området indbyder til udflugt for den lille gruppe. Følg forandringerne i naturen i løbet af året. Med udgangspunkt i informationstavlen ved indgangen kan der fortælles historier om hvem, der er begravet i højene. g Sneum Å Søen i grusgraven er meget dyb, og man skal derfor passe på. bunden af søen er der kolde kilder. Badning er ikke tilladt. Endrupholm Hovedvej A1 Vibækvej Skovlyst P-plads N E nfotavle N E Vibæk Grusgrav D de Luna Elmegade Adelgade Funders Allé ård Bramming Station Hellesvej Helenevej Westergaards Allé Rolighedsvej Jernbanegade Engsvinget Teglværksvej Vinkelvej N yvang Engparken Materielgård Genbrugsplads Håndværkervænget Høe Bæk Bøgeparken Bøgely Sdr Høevej Vibækvej Vester Vejrupvej Vibæk n Østergade Ribevej Søndergård Hedevej Hedetoften Hedemarksvej Kongehøjene Hedemarksvej m m Vibæk S

16 Verdensskoven Gørding Tingstedet Hunderup e inglund Kl øv er marken Åbrinken Verdensskoven er etableret som et bynært, rekreativt område med yngre, blandet skov, der støder op til ældre løvskov. deen var, at der skulle plantes træer fra hele verden. Det var dog hovedsagligt danske træer, der blev plantet, men navnet forblev Verdensskoven. Skoleelever fra Gørding skole har deltaget i dele af beplantningen. Birke vænget Kirke Byvænget Pilevænget Fyrrevæ nget dræt & Kultur Center evej Nygade Ålykke Åvænget Toften Forsamlingshus Østergårdsvej Nørregade Skole Skolegade Gørding Station Mølle Engvej Ældrecenter Nørremarken Allegade ndustrivej Søndermarken Den Røde Plads Ålunden Rundt om søen er der anlagt en sti, som fortsætter ind i skoven. Stien er velegnet til barnevogne, cykler og kørestole. Der kan gøres ophold ved en legeplads. Der er rig mulighed for hulebyggeri, netfiskeri og gåture. Tag Gørding toget Møllegård til Gørding station, hvorfra man kan gå ned til Verdensskoven. Varmeværk Østparken Skovbrynet Johnsensvej Gl Møllevej Sdr Lourupvej Østparken N E Chr. Nielsens Plads Rensningsanlæg Lindegården Risagerlund Egevænget Bøgevænget Sejersgården Kærnevænget Møllegade Jernbanegade Tværgade Gr ø n n egade Verdensskoven Mosevej Østergade Hol Annesmindevej Godthåbsvej Hejrskovvej Annesminde ragelund Kragelundvej Nørlund Man kan næsten høre dem tale, mændene ved Hunderup Tingsted. De blev skåret af lokale håndværkere i 1998, vejledt af en kunstner. Tingstedet er omgivet af et lille skovområde med mange dybe vandhuller med stejle sider. Der går et enkelt stisystem ind over små kanaler, der forbinder vandhullerne. Området er fællesjord for landsbyen. Stedet har tidligere fungeret som tingsted, og her har været holdt birkeret, proces og dom til 1791, hvor Hunderup Birk (retsområde) blev lagt under Riberhus Birk.»Tinghuset«ligger stadig lige over for anlægget. Fruerlund Nygård Velegnet til et kort ophold på fx cykelturen. Medbring madkurven, der er borde og bænke i området. Tingstedet N E Kragelundgård drætsanlæg Skole Kirke m Tinghusgård m Fruerlundvej Tingstedet Skovtægten Møllevænget Vestervænget R ø Kjærgårdsvej nnesvinget Kirketoften Hunderup Hunderup Bæk Kirkevej erg Søn DrJensens Allé rovej

17 Horslund Krat Horslund Horslund Krat er et 64 ha stort, fredet egekrat. Egekrat er kulturskov, som skal plejes for at kunne beholde sit særpræg. Det er gamle, selvsåede egebevoksninger prægede af græsning, stævning, frost og vindslid. De kan være ældgamle med rod i urskoven eller yngre tilgroningskrat på tidligere hede eller overdrev. kraft af den lange levetid rummer egekrattet store naturværdier. Skoven er lysåben, fordi bønderne i tidligere tid jævnligt skar træerne ned, når de havde brug for træ til fx hegn såkaldt stævning. Der findes 2 afmærkede naturstier (1,5 og 2,5 km) i et let kuperet terræn. skovbunden vokser blåbær, tyttebær og hedelyng, og duftende kaprifolier slynger sig op ad træerne. Fennevej Overfenner På den sydlige natursti kan der gøres ophold ved et fortidsminde, hvor man tidligere samlede dyrene for natten en såkaldt Singelgård fårefold. Skoven er velegnet til gåture, skovturshygge og leg for alle grupper. Ved P-pladsen er der en tidligere grusgrav med bord og Brunsgård bænk. Hjortvad Å Lavlun g P-plads N E Røgelhøje Horslund Krat Kratvej Nørmose Langskifterkanal Langskifter Horslundvej m Haslund nger Kilevej

18 Kongeådalen v. Vilslev Favrholt Skov Favrholt ) ær Kirken i Vilslev ligger malerisk på kanten af engene ned mod Kongeåen. Der er næppe noget andet dansk vandløb, der har oplevet en mere dramatisk historie end denne gamle grænseå. Den har siden den ældre middelalder dannet skel mellem hertugdømmet Slesvig og kongeriget Danmark. Der har langt tilbage i tiden været en bro (spang) over Kongeåen ved Vilslev. Den er aftegnet på kort fra 1700-årene og fremefter. Selvom spangen var lille, var der en del trafik over spangen. Syd for åen ved Vilslev Spang var der omkring 1800-årene farveri, kro og toldsted beliggende i de bygninger, som i dag udgør et bevaringsværdigt kulturmiljø. Våesvej Fra P-pladsen ved kirken kan man på sydsiden af kirkegården følge stien over spangen og herfra østpå langs Kongeåen og tilbage igen. Prøv at gå en tur i landsbyen Vilslev, og oplev en velbevaret landsby med ældre huse og gårde. Drivvejen går gennem Vilslev. Bæk Møgelhøjvej mvej Møgelhø Made Bæk Favrholt Skov er en 9 ha stor frodig og meget varieret blandingsskov. Projektet»Spor i landskabet«har etableret en 2 km lang afmærket rute i skoven og i det åbne landskab. På ruten er der etableret en naturlegeplads, som er til fri afbenyttelse. Den del af ruten, der går gennem skoven, er handicapvenlig. Der findes foldere om ruten ved P-pladsen. Ved siden af P-pladsen ligger Skovly. Det er en gård med lejrskole, som ejes af landbrugets børne- og ungdomsorganisation 4H. På gårdens marker går der dyr om sommeren, og her er man velkommen til at gøre ophold. Madevej Lillemun Snorom P-plads N E Nørrebyvej Favrlundvej P-plads N E Vesterbyvej Vesterbyvej Kirke Brandvej Skråvej Sønderby vej Kongeåen Sandvej Vilslev Kongeådal Hømvejle Madebækgård Favrholt Skov Favrlund Sn Vilslev Spang Kongeådalgård Faurholt Vestre Bæk Sandkær Spangholm Langbjergvej 0 Vestervanggård m m Havrebjerg Vestervang Smalkær Lenevanggård Jed Nyvirke ldenbankevej Toftlundvej Bakkevej Favrholtvej Favrholt

19 Galgebakkerne Ribe Bjerreskov Ribe p Grønnevej stergård arupvej Jernkærvej Galgebakkerne ligger i Ribe Plantage, som er en bøgeskov. Om foråret er der masser af anemoner og vorterod, som får skovbunden til at lyse hvidt og gult. området er der åbne arealer og bakket terræn, der indbyder til leg og løb. Går man væk fra stierne, ligger der væltede stammer, der kan balanceres på. området er der placeret bænke. N ø rr e Andersminde rken lu nd p a Gersdorfsgave Lundgård Camping De ældste træer i plantagen er plantet i 1809, da den blev grundlagt af stiftsamtmand Moltke. Fra ca. år 1500 lå Ribes henrettelsesplads på et par bakker af flyvesand. Den sidste henrettelse fandt sted i dag kan man L u ndgaardsvej Galgemarksgrøften stadig se bakkerne i skoven. Skovgårdsvej Plantagevej Bo Stærevej Vandværk Nørretoft Fredensvej Trojelsvej P-plads N E m Ribe Plantage Fasanvej Nørremarksvej Gl Vinkelvej Svalevænget Lærkevænget Obb Skyttevej kærparken e Uglevænget S kinderm arksvej Løvsangervænget Drosselvænget Vibevænget Trojels Kn Falkevej Solsortevgt Klirevgt Kragevgt Allikevgt Sneppevgt Spættevgt Musvitvænget d Tranevænget Sto æ Rylev Torn skadevænget Handelsskole rre Allé nget Klydevænget Spurvevænget Mejsevænget Porten Toft Ældrecenter Bjerreskov er et 100 ha stort bynært naturområde øst for Ribe. En stor del af området blev i slutningen af 1990 erne tilplantet med en blanding af løvtræer og nåletræer. På sigt vil det skabe en varieret skov til gavn for naturen og for brugerne. Ligeledes er der udlagt enge og overdrev langs Høllet Bæk, Hjortvad Å og Tved Å. De anlagte stier og broer gør det muligt at gennemtrave området. Følger man Hjertestiens rute på 6 km, giver det et godt indtryk af de forskellige naturtyper. våde perioder anbefales gummistøvler. Den anlagte grillplads med borde og bænke er til fri afbenyttelse. Sors J Galgebakkerne Ribe Nørremark Station Ørnevænget Hjejlevænget Høgevænget Mågevænget Nattergalevænget Duevænget Gøgevænget Ternevæn Glentev Mosevej E Markskelsgrøft Høllet Bæk Klæveng P-plads v. Mosevej N E Skadeng Mosevej Fortevej Tved Å Bjerreskov Mosevej Hjortvad Å Foto: Ove Detlevsen Bjerregård Viksvej Od N Obbekjærvej Sønderkær Stadion m 37 Ringvejen Allé re marksvej

20 . Udsigtstårnet v. Ribelund n s e Klostergade Hundegade Vandrerhjem Badstuegade Sorterd.g ck Kølholts Slippe Vægtergade Tømmergangen Ribe findes et spændende bynært stiforløb Åstien der går fra Vedels Anlæg syd for Odins Plads, langs Østeråen ud til udsigtstårnet. Åstien følger åen meget tæt ved anlægget. Senere på turen passeres krat og buske. Lyt her til småfuglene. Undervejs passerer man institutionsområdet Ribelund, hvor der er en blanding af park, bebyggelse, legeplads, dyrepark og små haver. dyreparken er der bl.a. hjortevildt og heste. Det er muligt at følge stien til legepladsen, hvor der er et overdækket madpakkehus. Her er ligeledes en indhegning med geder, som kan besøges. Nord for stisystemet, hvor Åhavevej munder ud i 437 Bøge Allé, findes Stadion Ribelunds urtehave, som er et besøg værd. Her er en samling af urter, der traditionelt er blevet brugt som krydderi og til medicin. Stampemølle Å Postbutik Friskole Minidyrehave Skole Svømmehal domsole Bibliotek P-plads v. Odins Plads Museum N E Borgerservicecenter Ældrecenter Museum Politi Ribe Kirke Banegård Sundhedscenter Kloster Rutebilstation Station VUC Lægevagt Ældrecenter Sct Catharinæ Plads Kurveholmen Brorsonsvej Saltgade Riddermandsvej Nederdammen Mellemdammen Dagmarsgade Planta g evej Tv e dg ade Sct Nicolaj Giørtz Plads Gade Allé Rosen Sct Jørgens Vej Odins Plads Moltkes Allé Kastanie Allé DrDagmarsvej Linde Allé Pile Allé Ribelund Nørre marksv Vald Sejrs Allé Simon H a Bøge Allé nsens Vej H egelundsvej Drost Peders V Terpagersvej Åhavevej Tangevej Gl Åvej Havedal Fritidscenter Willemoesvej Vedelsvej Kinchsvej Parkvej Stadionvej dræts Allé Høvænget Bordingsvej Engvej Termansensvej Kiærsvej Hans Jacobs Vej Foto: Carsten Gadgaard Jacob A Riis Vej Knudsvej Birkevej Bøgevej Poppelvej Elmevej Finsens vej Nipsvej Seminarievej Vej Sv ankærvej Fra udsigtstårnet tæt på Ribe Å er der et fantastisk udsyn over Ribe Å Vildtreservat. Vildtreservatet starter ved Dagmarbroen og slutter ved Nipsvej og har til formål at sikre et raste-, spise- og yngleområde for vandfugle. Udsigtstårnet blev rejst i forbindelse med handicapåret 2004 og er meget velegnet for kørestolsbrugere. Forår og efterår kan man opleve fænomenet»sort Sol«fra tårnet, og der er ofte fyldt godt op med besøgende ca. 1 time før solnedgang. Hold også øje med de iøjnefaldende fiskehejrer og knopsvaner. Om vinteren er der besøg nordfra af sang- og pibesvaner. Rørspurve kan opleves hele året. Ribe Østerå Udsigtstårnet Foto: Tomas Jensen m 39 vej

21 G Tange Skov og Tange Bakker Tange Øst for Ribe ligger Tange Skov og Tange Bakker. Området er et stort, fredet naturområde med blandet skov og hede. Det er muligt at gå i skoven ad de små stier. Der er etableret en skovlegeplads med et madpakkehus. Ved skovlegepladsen har spejderne en grillplads og 2 shelters til overnatning. De er til fri afbenyttelse, dog har spejderne fortrinsret. Husk selv at medbringe brænde. Tange Bakker er et indlandsklitområde, som blev dannet af flyvesand for ca år siden. Fra de lyngklædte bakker er der en flot udsigt over engene omkring Ribe Østerå. Heden er et resultat af en langsom udpining af jorden. De første heder opstod i begyndelsen af jernalderen. Da først hederne var opstået, valgte befolkningen at udnytte dem på bedste måde, og det lykkedes at skabe en levevej ved at være hedebonde. Hederne blev Tved brændt af med jævne mellemrum for at få friske lyngskud. For at skaffe vinterfoder blev lyngen høstet og tørret. På den måde blev hederne ved med at være heder i op til flere tusind år. Tange Bakker indbyder til en gåtur mellem bakkerne. den østlige del kan man fra 1. maj til 1. november gå ad en sti på gangbroer ud gennem engene til Ribe Østerå. Stien kan stå under vand i Østermade våde perioder. Klostermarken Skrivers Vej Tyreng Tved Gammelvej Vasevej Slåkær Søndre kanal Tange P-plads N E Transformatorstation Tange Plantage m Skydebanevej Skydeba Nipså Tange Bakker Tange Holme Ribe Østerå Snabsborg Silkeholm Ulvkrog 40 41

22 Munkesø Skallebæk Munkesø-området byder på mange forskellige naturtyper. Fra rørskovene omkring søen høres om foråret nattergalens sang, og i egekrattet klatrer træløberen behændigt rundt på de krogede egestammer. Fra P-pladsen ved Helmbjergvej er der afmærket 2 ture i området. Den røde tur på ca. 3 km fører langs den øvre del af Nørbæk over Ribe Golfklubs arealer. På stiens nordligste del er der en flot udsigt over Munkesø. Søen er næringsrig og karakteriseret ved et rigt og varieret planteliv. På ruten skal man passere stenter og i våde perioder en våd eng, så den røde tur er ikke barnevognsvenlig. Skallebæk Mølle Skallebæk P-plads v. Helmbjergvej N E P-plads AMU-center N E Munkesø Helmbjergvej Haderslevvej Den gule tur på ca. 4,5 km fører forbi AMU-centret og langs den uregulerede Nørbæk Ådal med dens væld-moser og bevoksninger af bævreasp og spændende egekrat med krogede»troldetræer«og stejle skrænter. ndtil 1950 henlå størstedelen af området som hede og overdrev. Nørbæk Plantage kan man være heldig at se kronvildt. Fra stien er der enkelte steder kig ud gennem egekrattet til den 20 ha store, fredede Nørbæk Hede. Det er muligt at parkere ved AMU-centret Snepsgårde. Vejen fra AMU-center mod syd til egekrattet er privat, og man må ikke køre på den uden tilladelse. nden for normal arbejdstid kan man henvende sig på AMU-centrets kontor og spørge, om man kan få lov til at køre tættere på. weekenderne er vejen spærret. Munkehøjgård Munkevej Sønderbæk Munksøgård Snepsgårdevej Helmbjergvej orom Rønnehave Nørbæk AMU Centret Nørbæk Plantage Midtgård Golfbane m 43

23 Gl. Hviding Digesø Gl. Hviding Mandø Ebbevej Okholm Sydligst i Esbjerg Kommune ligger Gl. Hviding Digesø. Området er kunstigt etableret og ligger i umiddelbar nærhed af diget. Den lavvandede sø med små øer tiltrækker rastende vadefugle. Fra diget kan de store vidder ses både mod vest ud over Vadehavet og mod øst ind i marsken. Gl. Hviding Kirke og de mindre landsbyer Enderup, Råhede, Gl. Hviding og Høgsbro ligger på det yderste af Toftlund Bakkeø, der rager op over det flade marsklandskab. Turen dertil og rundt i området kan gøres på cykel. Ved søen kan man se vadefugle og ænder. Kig efter klyder i sommerhalvåret. Fyldgraven i Høgsbro P-plads N E Klissiggrøften Foto: Carsten Gadgaard Hviding Bygrøft De store vadeflader ved Mandø Ebbevej har et rigt dyreliv, og fuglene ses i store flokke specielt forår og efterår. På P-pladsen ses en stormflodssøjle, som viser hvor højt vandet har stået ved stormflodssituationer gennem tiderne. Ved Mandø Ebbevej kan man opleve tidevandets skiften meget tydeligt. Der er normalt en tidevandsforskel på 1,75 m. På strandengen kan man gå på opdagelse efter strandengens planter. På toppen af stormflodssøjlen er der en træfigur. Det er fru ngeborg, som var gift med vikingehøvdingen hr. Okke. Den lokale historie fortæller:»han havde sin borg vesterude ved bækken, der hvor de fire Okholmgårde ligger nu. Hvert forår drog han ud på togt, og om efteråret vendte han hjem til sin hustru. Men ét efterår kom han ikke «Resten af historien kan læses på informationstavlen derude. Gl H Mod entré kan man besøge Vadehavscentret, som har en spændende udstilling om Vadehavet. Fyldgraven i Vester Vedsted Nørenge Firskårvej Hviding Sdr. Rampe P-plads v. Mandø Ebbevej N E Rejsby Dige Bærmevej Gl. Hviding Digesø Mandø Ebbevej Vadehavscentret Mandø vej Okholmvej Ulvehøjvej G Rejsby-Hviding Skelgrøft Vester Vested m m Sdr Vester Søndre Fløjdige Bjergvej Kirkeve

24 Mandø Mandø er et helt unikt område i Esbjerg Kommune. Her kan man både opleve vinterens stilhed og ro og de hektiske forårs-, sommer- og efterårsmåneder, hvor både fugle og mennesker valfarter til øen for at nyde godt af dens særlige natur. Mandø er 7,6 kvadratkilometer stor, og kystlinien er ca. 10 km lang. Det er lettest at komme til Mandø ved at tage med en af de traktortrukne busser. Turen tager ca. 40 min og det er en fantastisk tur. Det er muligt at køre i bil ad Låningsvejen ved lavvande, men det kræver absolut kendskab til højvandstiderne og lokal vind- og strømforhold. Man kan tage traktorbussen til Ribe Rampe ved Bydiget. Herfra går man ad vejen mod vest og følger stien på forlandet mellem strandsump og klitsand til stormflodssøjlen, som står neden for Strandvej. Gammel Mand Bydiget N E Havdige Annelbankevej En anden mulighed er at køre med traktorbussen ind til butikken og herfra tage en længere gåtur ad den afmærkede gule rute. På Bydigets østlige del kan man se det sted, hvor diget blev gennembrudt i Klitvej Nytoftevej Bydiget Ribe Rampe S den spændende naturudstilling på Mandøcentret er der mange oplysninger om livet på øen både før og nu. Se i øvrigt Mandøfolderen. Stormflodssøjlen Vestervej trandvej Mandø Byvej Kro Æ Towt Camping Museum Østre Toftevej Midtvej Mandøcentret Mandø Toftevej Nedenom Mandø Nørrevej Gammel Fyldgrav Sdr Mandø Kirkevej Kirke Stra nd vej Søndervej Bolengvej m Havdige 47

25 Hent information Pjecer Ta på tur i Marbæk Ta på tur til Sneum Dige Sø Ta på tur i Østskoven Til fods og på cykel i Ribe-området På cykel i Esbjerg Kommune Pjecer og kort fås desuden på Esbjerg Turistkontor og biblioteket. Mandøfolderen Nyttige hjemmesider Her finder du naturovervågninger, hvor hele befolkningen kan være med til at indsamle nye, sjove og spændende oplysninger om danske dyr og planter. Obsnatur og Natur og Ungdom inviterer med hæftet»find forårstegn i naturen«hele Danmarks befolkning med ud i det spirende forår. Her kan du finde ideer til ture i lokalområdet, gå på opdagelse i historiske kort og udforske steder nær dig. Pak rygsækken med Madpakke Drikkevarer Siddeunderlag Kikkert Kurv eller plastikposer til indsamling Lup Tegneunderlag, malegrej, blyant og papir Fangstnet og små spande til fangsten Opslagsbøger Her kan du ved hjælp af data på internettet bliver klogere på fund og fortidsminder i lokalområdet. Her finder du en oversigt over»spor i landskabet«, som er afmærkede vandrespor på privatejede jorde i skove eller i det åbne landskab. På hjemmesiden kan du finde en guide med små beskrivelser af seværdigheder langs Jyllands gamle handelsvej, også kaldet Drivvejen

26 Færdselsregler i naturen på offentlige arealer Tag hensyn til træer, buske og blomster. Du må i begrænset omfang, til privat brug, samle nødder, bær, svampe, frø, blomster, urter, mos, lav m.m. Kogler må dog kun samles fra skovbunden. Kviste må klippes/skæres af løvtræer, der er over 10 m høje. Når du har spist din medbragte mad, så husk at tage papir, flasker og andet affald med dig igen. Brug af åben ild er generelt forbudt i tiden fra 1. marts til 31. oktober. Tænd derfor kun bål på de indrettede bålsteder, hvor det er lovligt. Skovejeren kan til enhver tid inddrage tilladelsen i brandfarlige perioder. Hvis ikke andet er nævnt, skal du bruge grillkul/briketter til bålet af hensyn til brandfare fx ved vildfarne gnister. Sørg for at bålet er helt slukket, inden du forlader det. Tag hensyn til dyrene og deres levesteder. Ødelæg ikke myretuer, rævegrave og fuglereder. Hvor der er hegnet, må du passere, hvis der er lavet gennemgang/passér-sluse i hegnet. Tag endelig hunden med på tur, men hold den i snor. Fisketegn skal bæres af alle personer over 18 år, der ønsker at fiske i søer, åer og havet. Kortet købes på landets posthuse. Reglerne for private områder er anderledes. De udførlige regler for færdsel i offentlige og private områder kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. 541 TRYKSAG Rosendahls

27 S k a l l i n g e n t Oksbøl Billum Grådyb Varde Å Nordby FANØ Janderup Alslev Hostrup 6 8 Kokspang 10 Ho Bugt Sjelborg Guldager 14 St.by 12 Hjerting Guldager Rindby Bryndum Tarp Forum VARDE Vester Nebel 22 ESBJERG Andrup Skads Næsbjerg Rousthøje Roust Tjæreborg 25 Ålbæk 26 Store Darum Årre Grimstrup Sneum Å Endrup Vilslev34 Jedsted 28 Fåborg Vejrup Bramming 29 Gørding Hunderup 31 Sejstrup Jernvedlund Kongeå 30 Gredstedbro Agerbæk Glejbjerg Hovborg Holsted Føvling Tobøl Lintrup F V A D E H A V E T Farup Kirkeby 32 Sønderho Ribe Å 36 Ribe 37 Obbekær Sønde Hygum Knudedyb MANDØ 45 Øster Vedsted Seem Varming Lustrup 42 Fole Juvre Dyb 46 Mandø Vester Vedsted Råhede 44 Rejsby Egebæk - Hviding 35 Høm Roager Frifelt Spandet Gånsager Tiset Arnum Brøns Juvre

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Ta på tur i Esbjergs grønne områder. 18 udflugtsmål

Ta på tur i Esbjergs grønne områder. 18 udflugtsmål Ta på tur i Esbjergs grønne områder 18 udflugtsmål Ta på tur i Esbjergs grønne områder 18 udflugtsmål Et sammenhængende netværk af store, grønne landskabsstrøg både opdeler og binder Esbjergs mange bydele

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Ta på legepladsen. 17 gode legepladser i Esbjerg Kommune

Ta på legepladsen. 17 gode legepladser i Esbjerg Kommune Ta på legepladsen 17 gode legepladser i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes offentlige legepladser Legen er igen kommet i fokus som et redskab til at opnå mere aktive og sundere børn. Det handler

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977.

Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977. Pejsestuen Degnetoften er navnet på et moderne aktivitetscenter, som KFUM-Spejderne, Ribe-Hviding Gruppe har opført i årene 1972-1977. Centeret er placeret nordøst for landsbyen Vester Vedsted, der ligger

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum Velkommen til Vandforsyningens 125 års jubilæum Før år 1885: Ribes historie: I slutningen af 1800-tallet vandt Ribe sig berømmelse ved at være den by i Danmark hvis indbyggere i størst tal hjemsøgtes af

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2013. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2013 Kom med på tur! I Kalkens rige 28. april, kl 14-16 Deltag i en spændende vandretur i Faxe Kalkbrud.Der bydes velkommen med en kort introduktion på Geomuseum Faxe, og derefter går

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

I Ansgars fodspor. Tak til deltagerne ved udarbejdelsen af kultur- og naturruten I Ansgars Fodspor :

I Ansgars fodspor. Tak til deltagerne ved udarbejdelsen af kultur- og naturruten I Ansgars Fodspor : Tak til deltagerne ved udarbejdelsen af kultur- og naturruten I Ansgars Fodspor : Projektgruppen bag vandreruten I Ansgars Fodspor vil rette en tak til de frivillige som arbejder i lokalarkiverne langs

Læs mere

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter

Ta på tur I VEJEN KOMMUNE. Efterår - vinter Ta på tur I VEJEN KOMMUNE Efterår - vinter 2014 Layout og tryk: Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune og Natur- og Kulturskolen ved Sønderskov Udgivet: Maj 2014 Oplag: 2.400 stk. Ordrenr.: 584 Velkommen til

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Stifortegnelse - private stier Dato: 19-11-2009 Init: LL Side 1 af 33

Stifortegnelse - private stier Dato: 19-11-2009 Init: LL Side 1 af 33 Amt: 0 Region Midt Vejbestyrelse: 601 Init: LL Side 1 af 33 543-27-A Horsensvej, sti, Tebstrup 0.000-0.047 47 601 Side 2 af 33 360-2-B Blegsø Banke 14-16, 0.019-0.075 56 Voerladegård Fra kom.vej 360-4-B

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Lejrskole med natur og teknik

Lejrskole med natur og teknik Lejrskole med natur og teknik Forord 2 Anledningen til at arbejde med et nyt lejrskoletilbud til skoler i Viborg Kommune kom, da to skoleinspektører henvendte sig. De ville gerne have en lejrskole til

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen

Noorbohandelen. Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland. 4. advent. Kombinér besøget i Noorbohandelen E F T E R Å R & V I N T E R 2 0 0 9 / 1 0 Noorbohandelen Kvalitets spirituosa i løsvægt og lokale specialiteter fra Møn & Sydsjælland Mauris lorem! Velkommen til Nyord, den lille ø med de store oplevelser!

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Skov- og Naturstyrelsen Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Mødedeltagere: TN Tina Jensen, Høje-Taastrup Kommune VS Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune JJ Jørgen Johansen,

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Den Europæiske Nationalparkdag

Den Europæiske Nationalparkdag Indbydelse til Den Europæiske Nationalparkdag Lørdag d. 24. maj 2014 Kom og deltag i et eller flere af de 14 gratis arrangementer rundt om i Nationalpark Mols Bjerge Den Europæiske Nationalparkdag 2014

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Som skal grønsmutterne være sammen med Troldefine. Troldefine elsker

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

VisitJammerbugten FERIE I JAMMERBUGTEN CYKEL VANDRE KORT VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE

VisitJammerbugten FERIE I JAMMERBUGTEN CYKEL VANDRE KORT VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE FERIE I JAMMERBUGTEN Inspiration til gode oplevelser i Jammerbugten danskernes foretrukne destination tion! VisitJammerbugten.dk -fyldt med ferie... Gratis VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE Tjek aktuelle ferietilbud

Læs mere

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld Smag, servér og oplev Vadehavsguld garanterer et kvalitetsprodukt med en høj grad af autenticitet, sporbarhed og troværdighed. Alle produkter, der har opnået Vadehavsguld, opfylder en række kriterier der

Læs mere

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division INSTRUKTION Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division - byder velkommen til divisionsmatch og Put and run i Broby Vesterskov, søndag den 17. august. Stævneklassifikation ** Deltagende klubber Stævneplads

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Uheld Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Skadesgrad 2009- sommer 2014 (samtlige trafikanter) Skadesgrad 2009- sommer 2014

Læs mere

På forhånd tak. Personalet. Der er intet så stille i verden som sne.indtil børnene kommer ud og leger i den.

På forhånd tak. Personalet. Der er intet så stille i verden som sne.indtil børnene kommer ud og leger i den. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF. 79947295. Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk De store opfindelsers tid er ikke forbi. Da den dybe tallerken var fundet, har Thomas Møller i stedet

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Turforslag 1: Kronborg

Turforslag 1: Kronborg Turforslag 1: Kronborg Kronborg Slot - Kronborg 2c DK-3000 Helsingør Web: www.kronborg.dk Tlf:+45 4921 3078 Priser: 30 til 75kr. alt efter rundturstype Adgang til området og ydre slot er gratis Det tager

Læs mere