Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 VUC Vest, Grindsted afd. Hfe Dansk niveau A Erik Tange 24DA0A11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Side 1 af 23

2 Titel 1 Introduktion til genrer og tekstanalyse 2 Skriftligt basisskrivekursus 3 Litteraturhistorisk tekstlæsning til Grammatik og sprogrigtighed 5 Argumentationsanalyse 6 Retorik 7 Avislæsning, det mediemæssige og sproglige stofområde 8 Tværfaglig temalæsning: Opdragelse og socialisering 9 Massemediemanipulation 10 Litteraturhistorisk tekstlæsning fra 1870 til nutiden 11 Filmatisering af fiktionstekster 12 Søren Kierkegaard og eksistentialisme 13 Metodik 14 Reklamer i elektroniske medier og trykte medier Teater Sprogvariation i Danmark Nyhedsformidling på tv Fiktion på film: dogmefilm Sproglig tekstanalyse Repetition af pensa Side 2 af 23

3 Titel 1 Introduktion til genrer og tekstanalyse Bekendtgørelse for hf dansk A B.Andersen:Diæt B.Andersen: Citater P.Henningsen: Det var en lørdag aften C.E.Soya: Af Hvem er jeg? H.Søderberg: Kyssen J.P.Jacobsen: Marine J.Jensen: Showbizz J.Nielsen: En kvindes historie V.Andersen: Hvad tror du jeg tror? B.Andersen: Muddermålet E.Lembcke: Vort Modersmål H.Rasmussen: Af Halfdans ABC J.V. Jensen: Ved Frokosten T.Ditlevsen: Appelsiner T.Ditlevsen: Advarsel Y.Hassan: Barndom Læserbrev fra Politiken J.Ejersbo: Af Liberty H.Poulsen: Af Grundbogen 1 og 2 Forskellige analysemodeller for skønlitteratur og sagprosa samt sproglige modeller S.Freud: Personlighedsmodellen I.Fischer Hansen m.fl.: Litteraturhåndbogen 18 timer Indføring i tekstlæsning, genrer, medier og sproganalyse. Klasseundervisning, virtuelt arbejdsformer og gruppearbejde Side 3 af 23

4 Titel 2 Skriftligt basisskrivekursus Materiale fra fagkonsulentens kursus i Odense Eget produceret materiale Der er foretaget en screening Vi har skrevet stil på Fronter hvor alle kunne skrive på white board H.Poulsen: Af Grundbogen 1 P.Føge og B Hegner: Af Primus 15 timer Indføring i skriveprocessens faser, brainstorm, mind map og hurtigskrivning. Øvelse i at skrive artikel, karakteristik, essay, diskussion, billedanalyse, sansestil og læserbreve. De taksonomiske niveauer introduceres og indøves. Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer og gruppearbejde Side 4 af 23

5 Litteraturhistorisk tekstlæsning til 1870 Titel 3 Saga: Hvide Krist, 4. del af islandsk saga-tv-film Af Havamal Folkevise: Germand Gladensvend - : Torbens datter Skånske Lov: Om Hor Dante: Af Den guddommelige komedie Cervantes: Don Quijote T.Kingo: Ked af verden L.Holberg: Epistel 89 - : Erasmus Montanus værk A.Brorson: Den yndigste rose er funden M.Forman: Af Amadeus (film) A.Oehlenschlæger: Hakon Jarls død S.Staffeldt: Liljen og dugdråben N.F.S.Grundtvig: Af Skolen for livet C.Winther:Erik og Ellen E.Aarestrup: Paa Sneen H.C.Andersen: Eventyr og historier værk J.Hastrup: H.C.Andersen og den skæve skygge (film) St.St.Blicher: Hosekræmmeren C.Marx: Af Det kommunistiske manifest 35 timer Lære grundlæggende tekstanalytiske begreber, fortolkning, litteraturhistorie og perspektivering til andre tekster og andre bevidsthedshistoriske fremstillinger. Endvidere arbejdes med sproglige iagttagelser og analyser. Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde og fremlægning. Side 5 af 23

6 Titel 4 Grammatik og sprogrigtighed Eksempler fra kursisternes daglige sprog Eksempler fra kursisternes egne stile Materiale fra FVU-undervisning H.Poulsen: Af Grundbogen 1 A.Elmose m. fl.: Af Sprogets veje I.Jacobsen: Mini grammatik J.Lund: Om sprog i Politiken 15 timer Normer for sprogrigtighed diskuteres Grammatisk terminologi øves Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, fagprogrammer fra Dansk sprognævn og gruppearbejde. Side 6 af 23

7 Titel 5 Argumentationsanalyse Læserbreve fra forskellige aviser Avisartikler fra Ekstra Bladet, Berlingske Tidende H.Galberg Jacobsen: Af Håndbog i nudansk H.Dittmer: Af Retorik N.B.Isakson: Af Argumentationsanalyse Eget produceret materiale 6 timer Lære at finde synspunkter og argumenter og analysere og vurdere disse, samt gennemskue evt. argumentationskneb Klasseundervisning og gruppearbejde Side 7 af 23

8 Titel 6 Retorik Lærerforedrag om retorik Alle har holdt foredrag om selvvalgte emner Ved gruppearbejde har kursisterne fremlagt resultatet for holdet Der er trænet oplæsning U.Dahlerup: Tale til Dansk Folkepartis landsmøde Testmateriale fra De 7 intelligenser er afprøvet på kursisterne H.Poulsen: Af Grundbogen 2 H.Dittmer m.fl.: Af Retorik H.Gardner: Af De 7 intelligenser A.R.Olesen: Latterkursus 10 timer Lære at formidle et stof for en større gruppe mennesker Lære den klassiske retorik Få styr på de forskellige virkemidler Øve oplæsning, taler osv. Klasseundervisning, foredrag af de enkelte kursisterog videooptagelse Side 8 af 23

9 Titel 7 Avislæsning, det mediemæssige og det sproglige stofområde Ekstra Bladet, Politiken, BT og Jydske Vestkysten. Der er læst artikler, nyheder, reportage,læserbrev, klumme og notits. H.Poulsen: Af Ryd forsiden H.Poulsen: Af Grundbogen 2 15 timer Sammenligning af den sproglige udformning og de identiske historiers forskellige vinkling Klasseundervisning, gruppearbejde og virtuel undervisning Side 9 af 23

10 Titel 8 Tværfagligt samarbejde omkring temaet Kriminalitet og socialisering Den store danske Encyklopædi, Gyldendals leksikon. Internet: Google: Om opdragelse og socialisering Artikler fra aviser Folkevise: Torbens Datter Skaanske Lov: Om hor Dante: Af Den guddommelige komedie Oehlensläger: Hakon Jarls død St.St.Blicher: Hosekræmmeren M.Andersen Nexø: Tyvetøs E.Henningsen Barnemordet, billede Y.Hassan: Af Y.Hassan Ekstra Bladet: Artikel om kriminalitet Flere kursister har læst krimier Emnet er et tværfagligt forløb sammen med engelsk, psykologi og samfundsfag. 17 timer Lære at bruge de forskellige faglige kompetencer sammen med de andre fag (psykologi, samfundsfag og engelsk). Undersøge den senmoderne families opdragelsesformer og det enkelte individs socialiseringsproblemer Tekstanalyse Klasseundervisning, projektarbejde i grupper og virtuel undervisning Titel 9 Massemediemanipulation Politiken: Bryllup endte i slagsmål og kaos Jydske Vestkysten: Maradonas bryllups-eventyr Side 10 af 23

11 Se og hør: Min største sejr Forskelligt materiale fra lærer og kursisterne T.Danielsson: Eventyret om pigen der ville være berømt H.Olsson og H.Poulsen: Af Ryd forsiden F.Mortensen m.fl.: Af Mediehåndbogen H.Dahl: Livsstil J.Kristensen og J.Riber Christensen: Af Billedanalyse 7 timer Mediemanipulation og påvirkning i de trykte og elektroniske medier Gennemgang af billedanalyse Klasseundervisning og gruppearbejde Side 11 af 23

12 Titel 10 Litteraturhistorisk tekstlæsning fra 1870 til nutiden C.Darwin: Af Menneskets afstamning G.Brandes: Det uendeligt små og det uendeligt store i poesien H.Drachman: Engelske socialister J.P.Jacobsen: Stemning - : Så standsed og der den blodets strøm - : Af Fru Marie Grubbe H.Pontoppidan: Ørneflugt - : Muldskud - : Ane-Mette L.Pio: Fabriksarbejderne K.Hamsun: Af Sult A.Skram: Af Forrådt H.Bang: Pernille F.Nietzsche: Af Således talte Zarathustra Om Det moderne gennembrud (tv-udsendelse) M.Andersen Nexø: Tyvetøs J.V.Jensen: På Memphis station K.Munk og C.Th.Dreyer: Af Ordet (film) K.Abell: Af Melodien der blev væk (opført som Radio Drama) K.Rifbjerg: Af Den kroniske uskyld P.Ørum: Rotten K.Blixen: Barua a soldani I.Malinovski: Myggesang B.Dylan: The-Times-They-Are-A-Chainging Seattle: Budskab til den amerikanske præsident B.Lomborg: Af Jordens sande tilstand Politiken: Kloden har feber M.Strunge: Cecilia og Michael slutter krig - : Den hæslige by H.Mortensen: Hvis det sker K.Sørensen: Pigegården.P.Hultberg: Af Byen og verden J.M.Knudsen: Videnskab eller Gud (video) D.Turell: Hverdagen H.Helle: Køreplaner J.Sonnergaard: Sex I.Fischer Hansen: Af Litteraturhåndbogen M.C.Roné: Damen Niarn: Ryst din! C.Abdul-Karim: Blasfemi 48 timer Side 12 af 23

13 Lære grundlæggende tekstanalytiske begreber, fortolkning og litteraturhistorisk perspektivering til andre tekster og andre bevidsthedshistoriske fremstillinger. Endvidere arbejdes der med sproglige iagttagelser og analyser. Klasseundervisning og gruppearbejde Side 13 af 23

14 Titel 11 Filmatisering af fiktionstekster L.Holberg: Erasmus Montanus Af: Erasmus Montanus (tv-drama) St.St.Blicher: Hosekræmmeren H.C.Nørregaard: Cecilia, sidste halvdel H.Bang: Af Ved vejen Værk K.Rifbjerg og M.von Südov:Af Ved vejen (film) K.Hamsun: Af Sult H.Carlsen: Af Sult (film) J.V.Jensen: Nåede de færgen? C.Th.Dreyer: De nåede færgen H.Poulsen: Novellefilmen fra Litteraturens film H.Poulsen: Af Litteraturens film 8 timer Undersøge hvordan det verbale sprog omformes til filmsprogets fortælleteknik. Filmens dramaturgiske opbygning beskrives og der skrives drejebog.. Klasseundervisning og gruppearbejde Side 14 af 23

15 Titel 12 Søren Kierkegaard og eksistentialisme S.Kierkegaard:Af Ligevægten mellem det æstetiske og det etiske i personlighedens udarbejdelse S.Kierkegaaard: Af Diapsalmata M.A.Hansen: Høstgildet O.Sarvig: Husene P.Seeberg: Patienten L.Panduro:Uro i forstæderne T.Kristensen: Det blomstrende slagsmål E.Lund m.fl.:eksistens 9 timer Indføring i eksistentialisme både som Kierkegaard tænkte den og senere som de franske eksistentialister udformede den. Endvidere analyseres og fortolkes Tekster som er inspireret af eksistentialisme Klasseundervisning og gruppearbejde Side 15 af 23

16 Titel 13 Metodik H.C.Andersen: Sneemanden O.Ravn: Den uopslidelige Andersen - Snemanden som metodikeksempel L.Seeberg: Jeg er kun skindød 4 timer Formålet er at kursisten bliver bevidst om sit valg af metode til at analysere og fortolke en tekst Klasseundervisning og virtuelle undervisningsformer Side 16 af 23

17 Titel 14 Reklamer i de elektroniske medier og i de trykte medier Tv-reklamer, især fra TV2 Trykte reklamer fra aviser og tidsskrifter Billedanalyse på klassen og af kursisternes medbragte reklamer Billedanalyse P.Helmer Hansen: Af Tv-reklamer moderne minimyter A.Liebst: Af Øjet og pilen J.Kristensen og J.Riber Christensen: Af Billedanalyse H.Dahl: Om de fire segmenter 6 timer Billedanalyse Massemedieanalyse, levende billeder og faste billeder Se reklamer som æstetik og som påvirkningsmiddel med åbenlyse og skjulte budskaber. Klasseundervisning og gruppearbejde Side 17 af 23

18 Titel 15 Teater Vi har været i Esbjerg Teater/Det kongelige Teater og set L.Holbergs Erasmus Montanus Instruktion: Thomas Bendixen 4 timer Teater og klasseundervisning Side 18 af 23

19 Titel 16 Sprogvariation i Danmark P.Klitgaard: I Danmark er jeg født (film) J.Aakjær: Himlens dom B.Jul Nielsen: Danske talesprog H.Poulsen: Om dialekt i Grundbogen 5 timer At stifte bekendtskab med de mange danske dialekter og sociolekter Klasseundervisning og gruppearbejde Side 19 af 23

20 Titel 17 Nyhedsformidling på tv Dagens aviser uddeles og grupperne holder deres redaktionsmøder og laver hver deres forslag til nyheder den pågældende aften som optages på video. Tv-avisen kl om aftenen ses og analyseres, klipning, kameravinkel, øjenkontakt, lyd osv. Bagefter sammenlignes gruppernes nyheder og Tv-avisens og forskellen i kriterier for udvalget diskuteres P.Madsen og E.Svendsen: Af Medier 10 timer Formålet er at kursisterne skal opnå kendskab til: Hvorledes en tv-nyhed bliver til? Hvilke kriterier lægges til grund for tv s valg af nyheder? Hvem har ansvaret for nyhedsudsendelserne? Hvilken fortælleteknik benytter tv s nyhedsudsendelser? Klasseundervisning og gruppearbejde Side 20 af 23

21 Titel 18 Fiktion på film: dogmefilm T.Vinterberg: Festen Eget materiale omkring analyse af spillefilm L. von Trier: Dogme 95 4 timer Analyse af fortælleteknik og fortolkning af spillefilm og kendskab til dogmereglerne Klasseundervisning Side 21 af 23

22 Titel 19 Sproglig tekstanalyse Artikler fra Alt for damerne Kursisternes stile Avisartikler fra Politiken, BT og Ekstra Bladet, Reklamer C.Jensen: Af Vi, de druknede J. Smærup Sørensen: Af Mærkedage A.Elmose: Af Sprogets veje 20 timer Skærpe kursisternes interesse og forståelse for sprogets opbygning og funktion Klasseundervisning og gruppearbejde Side 22 af 23

23 Titel 20 Repetition af pensa Kort repetition af læst stof, forfattere, ismer, mediestof og sprogligt stof 9 timer Forsøge at afklare forståelsen for stoffet Klasseundervisning og oplæg fra kursisterne Side 23 af 23

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2013 VUC Vest, Grindsted afd. Hfe Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Thorkil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution VUC Skive Viborg Uddannelse HF enkeltfag Fag og niveau Dansk A Lærer Peter Pedersen,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A Dansk A Hf Vejledning /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Dansk A Sofie Adsersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse

Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse Europaskolerne Ref: 2008-D-371-da-4 Orig.: DA Læseplan for dansk, sprog I, 1. - 7. klasse (overbygningen), inklusive udvidet kursus i 6. & 7. klasse GODKENDT AF EUROPASKOLERNES ØVERSTE RÅD DEN 15. OG 16.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Kolding Hf og Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Anne Thisted

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Det sproglige stofområde i dansk

Det sproglige stofområde i dansk Af Maja Bødtcher-Hansen, Skt. Annæ Gymnasium oplægsholder om det sproglige stofområde på det fagdidaktiske kursus i dansk & Susan Mose, fagkonsulent i dansk på stx og hf. i dansk er indlysende anvendeligt

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere