Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsservice i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner en profil af de forskellige brugergrupper. Hvor det er relevant, sammenholdes resultaterne for Norddjurs Kommune med en række relevante sammenligningskommuner. Udgangspunktet for notatet er rapporten, Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland, der sammenligner brugere af lokale erhvervsservice i 2015 på tværs af de midtjyske kommuner. Notatet har fokus på tre typer af brugere af lokal erhvervsservice: 1) Førstartere: Personer som overvejer at starte egen virksomhed, men som på vejledningstidspunktet ikke har et CVR-nummer. 2) Iværksættere: Virksomheder som er under tre år gamle på vejledningstidspunktet. 3) Etablerede: Virksomheder som er over tre år gamle på vejledningstidspunktet. Notatet sætter også fokus på hvor stor en andel af vækstlaget i Norddjurs Kommune, som benytter lokal erhvervsservice. Vækstlaget består af de virksomheder i kommunen, som oplever høj vækst i omsætningen, og som skaber mange nye arbejdspladser. Endelig ser notatet også på i hvilket omfang virksomheder i Norddjurs Kommune, benytter sig af tilbuddet om specialiseret vækstvejledning i Væksthus Midtjylland. I notatet sammenlignes Norddjurs Kommune med udvalgte kommuner: Holstebro, Ikast-Brande, Randers, Skive og Syddjurs. Notatet sammenfatter de væsentligste hovedresultater på de første tre sider, mens de efterfølgende sider er et bilag, der indeholder de relevante opgørelser og figurer inkl. en kort forklarende tekst. 2. HOVEDRESULTATER FOR ERHVERVSSERVICE I NORDDJURS KOMMUNE Der findes ikke samlede opgørelser over kommunernes ressourceforbrug på lokale erhvervsservice, men en analyse fra IRIS Group fra 2014 viste, at Norddjurs Kommune brugte ca. 38 kr. pr. indbygger. Norddjurs Kommune lå dermed lidt under gennemsnittet blandt de midtjyske kommuner, som i gennemsnit brugte ca. 50 kr. pr. indbygger på lokal erhvervsservice. 1

2 Selvom Norddjurs Kommune bruger lidt færre midler på lokal erhvervsservice end den gennemsnitlige midtjyske kommune, har den lokale erhvervsservice en bred kontakt til de fleste brugergrupper. Norddjurs Kommune når i større grad ud til iværksættere og etablerede virksomheder end sammenligningskommunerne, og ligger på de fleste områder tæt på gennemsnittet for hele regionen: Iværksættere: 19 iværksættere modtog lokal vejledning i Norddjurs Kommune svarende til 7 procent af alle iværksættere i Norddjurs Kommune. Det er den næststørste andel blandt sammenligningskommunerne, og det svarer til regionsgennemsnittet. I forhold til størrelse er de lokalt vejledte iværksættere i Norddjurs Kommune typisk mindre både målt på omsætning og ansatte - end i sammenligningskommunerne og i hele regionen. Etablerede virksomheder: 65 etablerede virksomheder modtog lokal vejledning i Norddjurs Kommune. Det svarer til 4,1 procent af alle etablerede virksomheder i Norddjurs Kommune. Det er den næststørste andel blandt sammenligningskommunerne, og det svarer til regionsgennemsnittet. I forhold til størrelse følger de lokalt vejledte etablerede virksomheder i Norddjurs regionsgennemsnittet og er lidt over middel blandt sammenligningskommunerne. Vækstlaget: Fem virksomheder fra vækstlaget modtog lokal vejledning i Norddjurs Kommune. Det svarer til 14 procent af hele vækstlaget, som i 2015 består af 36 virksomheder. Det er den største andel blandt sammenligningskommunerne, og det er lidt over regionsgennemsnittet. Førstartere: 20 førstartere fik lokal vejledning i Norddjurs Kommune svarende til 0,1 procent af arbejdsstyrken i Norddjurs Kommune. Det er dog den laveste andel blandt sammenligningskommunerne og lavere end regionsgennemsnittet. 2

3 Antal vejledte brugere Antal brugere og brugersammensætningen i den lokale erhvervsservice I 2015 blev der i alt vejledt 104 brugere i den lokale erhvervsservice (jf. figur 2.1). Det er et lille fald i forhold til 2014, hvor der blev vejledt 121 brugere. Figuren viser samtidig, at der har været et skift i brugergruppens sammensætning. Figur 2.1. Antal lokalt vejledte brugere i Norddjurs Kommune fordelt på brugergrupper % 51% 45% 63% 28% 27% 25% 18% 26% 26% 24% 19% Førstartere Iværksættere Etablerede virksomheder Kilde: IRIS Group på baggrund af Norddjurs Kommune Note: Tallene på venstre akse viser det samlede antal vejledte i Norddjurs Kommune. Procenttallene i søjlerne viser hvor stor en andel, at en given brugergruppe udgør af alle vejledninger det pågældende år. De etablerede virksomheder udgør de senere år en stigende andel af de vejledte, mens iværksættere og førstartere udgør en lidt mindre andel. Således udgør førstartere 19 procent af alle vejledningerne i 2015, iværksætterne 18 procent og de etablerede virksomheder 63 procent. Selvom der samlet har været et fald i antal vejledninger fra 2014 til 2015, er antal vejledte etablerede virksomheder steget i Tallene afspejler formentlig, at det er mere ressourcekrævende at vejlede etablerede virksomheder, som typisk har mere komplekse vækstudfordringer sammenlignet med førstartere og iværksættere, som oftere søger vejledning om mere ensartede udfordringer knyttet til virksomhedsopstart. Det mindre fald i det samlede antal vejledninger skal således ses i lyset af et skift i fokus mod mere modne og etablerede virksomheder i den lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune. Den specialiserede vejledning i Væksthus Midtjylland Vi har i analysen også set nærmere på hvor mange af Norddjurs iværksættere og virksomheder, som benytter sig af muligheden for specialiseret vækstvejledning i Væksthus Midtjylland. I 2015 blev der i alt vejledt 69 brugere fra Norddjurs Kommune i Væksthus Midtjylland, hvilket er en markant stigning i forhold til 2014, hvor der blev vejledt 38 brugere. Væksthus Midtjylland har godt fat i brugerne fra Norddjurs Kommune, og Norddjurs Kommune får vejledt den største andel blandt sammenligningskommunerne og ligger samtidig over regionsgennemsnittet: 3

4 Etablerede virksomheder: De etablerede virksomheder udgør langt den største andel af de specialiserede vejledningsforløb. 53 etablerede virksomhed fra Norddjurs Kommune modtog specialiseret vejledning i Det svarer til 3,4 procent af alle etablerede virksomheder i kommunen, og det er den største andel blandt sammenligningskommunerne. Iværksættere: Iværksætterne tegner sig for en en væsentlig del af de specialiserede vejledningsforløb. I alt 10 iværksættere modtog specialiseret vejledning i Det svarer til 3,6 procent af alle iværksætter i kommunen, og det er den største andel blandt sammenligningskommunerne. Førstartere: Seks førstarterne modtog specialiseret vejledning i Det er det største antal blandt sammenligningskommunerne. Vækstlaget: 5 vækstlagsvirksomheder modtog specialiseret vejledning i Det svarer til 14 procent af vækstlaget i kommunen. Det er den største andel blandt sammenligningskommunerne. 4

5 3. BILAG 1: LOKAL ERHVERVSSERVICE Førstartere Figur 3.1 viser andel vejledte førstartere i forhold til alle beskæftigede i kommunerne perioden Norddjurs Kommune vejleder den mindste andel førstartere blandt sammenligningskommunerne. Figur 3.1. Vejledte førstartere i procent af alle beskæftigede 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% Syddjurs Randers Holstebro Skive Ikast-Brande Norddjurs Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik og kommunerne Iværksættere Figur 3.2 viser andel vejledte iværksættere ud af alle iværksættere i kommunerne for perioden Norddjurs har den næststørste andel blandt sammenligningskommunerne med en andel på syv procent. Figuren viser også, at der tidligere har været store forskelle blandt kommunerne, men at niveauet er blevet mere ensartet i Figur 3.2. Vejledte iværksættere i procent af alle iværksættere 25% (39%) 20% 15% 10% 5% 0% Holstebro Norddjurs Randers Skive Ikast-Brande Syddjurs Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) og kommunerne Note: Grafen er beskåret på y-aksen, og den stiplede linje for Syddjurs symboliserer, at Syddjurs andel i 2012 var 39 procent. 5

6 T.kr. Figur 3.3 viser det gennemsnitlige antal årsværk for vejledte iværksættere i De vejledte iværksættere i Norddjurs Kommunes er kendetegnet ved at være markant mindre end sammenligningskommunerne og resten af regionen. Figur 3.3. Gennemsnitlig antal årsværk for vejledte iværksættere ,3 6,3 2,7 2,1 2 0,8 Skive Randers Ikast-Brande Holstebro Syddjurs Norddjurs Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) og kommunerne Note: Datagrundlaget for Skive og Syddjurs Kommuner består af færre end ti vejledte iværksættere. Figur 3.4 viser den gennemsnitlige omsætning for vejledte iværksættere i Den gennemsnitlige omsætning var i Norddjurs Kommune kr., og vejledte iværksættere i Norddjurs Kommune er kendetegnet ved at have det mindste gennemsnit blandt sammenligningskommunerne. Figur 3.4. Gennemsnitlig omsætning for vejledte iværksættere Skive Randers Holstebro Ikast- Brande Syddjurs Norddjurs Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) og kommunerne Note: Datagrundlaget for Skive og Syddjurs Kommuner består af færre end ti vejledte iværksættere. 6

7 Tabel 3.1 viser for hver branche andel vejledte iværksættere ud alle iværksættere i branchen. Den lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune har bedst fat Handel og transport, Information og kommunikation samt Ejendomshandel og udlejning. Tabel 3.1. Andel der modtog vejledning i Norddjurs Kommune opgjort på brancher Vejledt andel i hver branche Bygge og anlæg 0,0% Ejendomshandel og udlejning 10,0% Erhvervsservice 0,0% Finansiering og forsikring 5,1% Handel og transport mv. 12,5% Industri, råstofudvinding og forsyning 0,0% Information og kommunikation 11,8% Kultur, fritid og anden service 5,5% Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,0% Offentlig adm., undervisning og sundhed 0,0% Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) og Norddjurs Kommune Note: Data i tabellen dækker kun over de iværksættere, som kan genfindes i Danmarks Statistiks registre. 7

8 Etablerede virksomheder Figur 3.5 viser andel vejledte etablerede virksomheder ud af alle etablerede virksomheder i kommunerne for perioden Norddjurs Kommunes andel er steget fra cirka tre procent i 2012 til cirka fire procent i Norddjurs Kommune har den næststørste andel vejledte etablerede virksomheder blandt sammenligningskommunerne i Figur 3.5. Vejledte etablerede virksomheder i procent af alle etablerede virksomheder 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ikast-Brande Norddjurs Holstebro Randers Skive Syddjurs Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) og kommunerne Figur 3.6 viser fordelingen af vejledte etablerede virksomheder i forhold til deres størrelse (opgjort på antal årsværk). Norddjurs Kommune er kendetegnet ved, at vejledte etablerede virksomheder fordeler sig ligeligt på størrelsesgrupper, og dermed ligger tættest på regionsgennemsnittet. Figur 3.6. Vejledte etablerede virksomheder fordelt på størrelsesgrupper 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% 12% 24% 19% 20% 19% 30% 23% 48% 21% 26% 35% 7% 11% 17% 22% 12% 20% 80% 58% 50% 28% 35% 42% 32% Norddjurs Holstebro Ikast-Brande Randers Skive Syddjurs Gennemsnit 0-<5 årsværk 5-<10 årsværk 10-<25 årsværk 25-<250 årsværk Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) og kommunerne 8

9 T.kr. Figur 3.7 viser det gennemsnitlige antal årsværk for vejledte etablerede virksomheder. De vejledte etablerede virksomheder i Norddjurs Kommune har i gennemsnit 23 årsværk, hvilket er over regionsgennemsnittet og er det næststørste gennemsnit blandt sammenligningsgrundlaget. Figur 3.7. Gennemsnitlig antal årsværk for vejledte etablerede virksomheder Skive Norddjurs Ikast-Brande Randers Holstebro Syddjurs Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) og kommunerne Figur 3.8 viser den gennemsnitlige omsætning for vejledte etablerede virksomheder. Vejledte etablerede virksomheder i Norddjurs Kommune er kendetegnet ved at have omsætning på 14,7 mio. kr., hvilket er under regionsgennemsnittet. Figur 3.8. Gennemsnitlig omsætning for vejledte etablerede virksomheder Skive Ikast-Brande Norddjurs Randers Syddjurs Holstebro Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) og kommunerne 9

10 Tabel 3.2 viser for hver branche andel vejledte etablerede virksomheder ud alle etablerede virksomheder i branchen. Den lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune har bedst fat Ejendomshandel og udlejning og Handel og Transport mv. Tabel 3.2. Andel der modtog vejledning i Norddjurs Kommune opgjort på brancher Vejledt andel i hver branche Bygge og anlæg 0,2% Ejendomshandel og udlejning 16,1% Erhvervsservice 4,6% Finansiering og forsikring 3,4% Handel og transport mv. 9,1% Industri, råstofudvinding og forsyning 0,0% Information og kommunikation 0,0% Kultur, fritid og anden service 1,3% Landbrug, skovbrug og fiskeri 3,1% Offentlig adm., undervisning og sundhed 0,0% Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) og Norddjurs Kommune Note: Data i tabellen dækker kun over de etablerede virksomheder, som kan genfindes i Danmarks Statistiks registre. 10

11 Vækstlaget Figur 3.9 viser andel vækstlag ud af den samlede virksomhedsbestand i kommunerne for perioden Norddjurs Kommunes andel var i 2015 cirka to procent, hvilket sammen med Holstebro er den største andel blandt sammenligningsgrundlaget. Figur 3.9. Vækstlagets andel af den samlede virksomhedsbestand 3,0% 2,8% 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% Holstebro Norddjurs Randers Ikast-Brande Skive Syddjurs Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) Figur 3.10 viser for perioden andelen af vækstlaget, der har benyttet lokal erhvervsservice. Norddjurs Kommune vejledte 14 procent af vækstlaget i 2015 mod 16 procent i I forhold til sammenligningskommunerne har Norddjurs på tværs af årene bedst fat i vækstlaget. Figur Andel vækstlagsvirksomheder der har benyttet lokal erhvervsservice 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Norddjurs Holstebro Skive Ikast-Brande Randers Syddjurs Kilde: IRIS Group på baggrund af Danmarks Statistik (særkørsel) og kommunerne 11

12 4. BILAG 2: SPECIALISERET ERHVERVSSERVICE Førstartere Figur 4.1 viser antal specialiseret vejledte førstartere. Norddjurs Kommune har fået vejledt seks førstartere hos Væksthus Midtjylland, hvilket er det største antal blandt sammenligningskommunerne. Figur 4.1. Antal førstartere der har modtaget specialiseret vejledning Norddjurs Randers Syddjurs Holstebro Skive Ikast-Brande Iværksættere Figur 4.2 viser andel specialiseret vejledte iværksættere ud af alle iværksættere. Norddjurs Kommune fik vejledt 3,6 procent, hvilket svarer til regionsgennemsnittet. Figur 4.2. Specialiserede vejledte iværksættere i procent af alle iværksættere 7% 6% 5% 4% 3% 6,7% 2% 1% 3,6% 3,0% 2,7% 2,7% 2,6% 0% Holstebro Norddjurs Syddjurs Ikast-Brande Skive Randers 12

13 T.kr. Figur 4.3 viser det gennemsnitlige antal årsværk for vejledte iværksættere i Væksthus Midtjylland. De vejledte iværksættere fra Norddjurs Kommune er kendetegnet ved at være relativ små (2,1 årsværk) i forhold til sammenligningsgrundlaget og regionsgennemsnittet. Figur 4.3. Gennemsnitlig antal årsværk for vejledte iværksættere i Væksthus Midtjylland ,4 5,4 3,8 3,5 2,1 0,9 Skive Ikast-Brande Randers Holstebro Norddjurs Syddjurs Note: Datagrundlaget for Ikast-Brande, Norddjurs, Skive og Syddjurs Kommune består af færre end ti iværksættere. Figur 4.4 viser den gennemsnitlige omsætning for vejledte iværksættere. Vejledte iværksættere fra Norddjurs Kommune ligger under regionsgennemsnittet med 1,9 mio. kr. i omsætning. Figur 4.4. Gennemsnitlig omsætning for specialiseret vejledte iværksættere Ikast-Brande Randers Skive Holstebro Norddjurs Syddjurs Note: Datagrundlaget for Ikast-Brande, Norddjurs, Skive og Syddjurs Kommune består af færre end ti iværksættere. 13

14 Etablerede virksomheder Figur 4.5 viser specialiserede vejledte etablerede virksomheder i procent af alle etablerede virksomheder. Cirka tre procent af alle etablerede virksomheder i Norddjurs Kommune modtog specialiseret vejledning. Dette er over regionsgennemsnittet og den næststørste andel blandt sammenligningsgrundlaget. Figur 4.5. Specialiserede vejledte etablerede virksomheder i procent af alle etablerede virksomheder 4% 3% 2% 1% 0% 3,4% 3,1% 1,4% 1,3% 1,1% 1,0% Norddjurs Holstebro Ikast-Brande Skive Randers Syddjurs Figur 4.6 viser fordelingen af specialiserede vejledte etablerede virksomheder i forhold til deres størrelse (opgjort på antal årsværk). Specialiserede vejledte etablerede virksomheder fra Norddjurs Kommune fordeler sig ligeligt på størrelsesgrupper. Figur 4.6. Specialiserede vejledte etablerede virksomheder fordelt på størrelsesgrupper 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 24% 22% 25% 26% 25% 22% 36% 26% 30% 25% 19% 24% 26% 10% 5% 19% 18% 21% 22% 26% 42% 45% 38% 36% 29% 26% 21% Norddjurs Holstebro Ikast-Brande Randers Skive Syddjurs Gennemsnit 0-<5 årsværk 5-<10 årsværk 10-<25 årsværk 25-<250 årsværk 14

15 T.kr. Figur 4.7 viser det gennemsnitlige antal årsværk for vejledte etablerede virksomheder. Vejledte etablerede virksomheder fra Norddjurs Kommune har i gennemsnit 24,3 årsværk, hvilket er over regionsgennemsnittet. Figur 4.7. Gennemsnitlig antal årsværk for vejledte etablerede virksomheder i Væksthus Midtjylland ,9 24,3 22,9 17,7 14,5 12,4 0 Syddjurs Norddjurs Skive Randers Ikast-Brande Holstebro Figur 4.8 viser den gennemsnitlige omsætning for vejledte etablerede virksomheder. Norddjurs Kommune ligger under regionsgennemsnittet med 15,2 mio. kr. i omsætning. Figur 4.8. Gennemsnitlig omsætning for vejledte etablerede virksomheder i Væksthus Midtjylland Syddjurs Ikast-Brande Skive Norddjurs Randers Holstebro 15

16 Vækstlag Figur 4.9 viser andel af vækstlaget, der har benyttet den specialiserede erhvervsservice i Væksthus Midtjylland. Norddjurs Kommune har fået vejledt 14 procent af vækstlaget, hvilket er den største andel blandt sammenligningsgrundlaget. Figur 4.9. Andel vækstlagsvirksomheder der har benyttet specialiseret erhvervsservice 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 14% 12% 11% 6% 5% 3% Norddjurs Holstebro Skive Syddjurs Ikast-Brande Randers 16

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune Juli 2014 Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune - styrker og udfordringer 1. LOKAL ERHVERVSSERVICE I NORDDJURS KOMMUNE I 2013 brugte Norddjurs Kommune ca. 38 kroner pr. indbygger på lokal erhvervsservice.

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE

ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE Erhvervsanalyse af Fredensborg Kommune Denne rapport præsenterer resultaterne fra en erhvervsanalyse af Fredensborg Kommune, som IRIS Group har gennemført i efteråret

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Erhvervsfremme under lup

Erhvervsfremme under lup 016 Randers Erhvervsfremme under lup - fakta, effekter og benchmarking med andre kommuner Et nyt videngrundlag for den lokale erhvervspolitik Hvert år vejledes mere end 50.000 iværksættere og virksomheder

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

ERHVERVSFREMME UNDER LUP FAVRSKOV KOMMUNE

ERHVERVSFREMME UNDER LUP FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE August 017 Erhvervsfremme under lup i Favrskov Hvert år vejledes mere end 50.000 iværksættere og virksomheder i den lokale erhvervsservice i Danmark. Det er vigtigt, at vejledningen skaber

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice

Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice 2. februar 2016 Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice - resultater, tilgang og metode. 1. SAMMENFATNING AF RESULTATERNE IRIS Group har for Erhvervsstyrelsen, og i et samarbejde med Danmarks

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FJERDE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER

KONJUNKTURBAROMETER FJERDE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER FJERDE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER KONJUNKTURBAROMETER 2016 Konjunkturbarometeret 2016 er en løbende overvågning af erhvervsrelevante konjunkturer

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller Ansøgning om reservation af udgiftsramme OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6 Nøgletal, 9 tabeller Tabel 1. Antal personer med bopæl i området efter alder og herkomst 1. januar 2008-2012 1.

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015)

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) (Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til temadrøftelsen omiværksætteri vil blive gennemgået på økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) Temadrøftelse om iværksætteri i Økonomiudvalget Tirsdag

Læs mere

ERHVERVSFREMME UNDER LUP I ROSKILDE

ERHVERVSFREMME UNDER LUP I ROSKILDE I ROSKILDE Erhvervsfremme under lup i Roskilde Denne rapport præsenterer resultaterne fra en erhvervsanalyse af Roskilde Kommune, som IRIS Group har gennemført fra januar til marts 017. Formålet med rapporten

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere