Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013"

Transkript

1 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner i Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hovedresultater fra Profilanalyse Målgrupper, nøgleparametre og metode Udvalgte hovedresulater fra de 4 delanalyser... 4 Kapitel 2 Profil af før-startere, som har modtaget vejledning Vejledte fordelt på køn Gennemsnitsalder Højest fuldførte uddannelse Forudgående branchetilknytning Skattepligtig indkomst Kapitel 3 Profil af iværksættere, der har modtaget vejledning Antal vejledte iværksættere Fordeling på brancher Gennemsnitligt antal årsværk Gennemsnitlig omsætning Kapitel 4 Profil af etablerede virksomheder, som er blevet vejledt Antal vejledte Fordeling på størrelse Gennemsnitligt antal årsværk samt vækst i årsværk Fordeling på brancher Fordeling på omsætning Andel med eksport Kapitel 5 Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice Vækstlaget i de 17 kommuner Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice Kapitel 6 Afgrænsning af målgrupper og kontrolgrupper Definition af vejledte Afgrænsning af kontrolgruppe for før-startere Afgrænsning af kontrolgruppe for iværksættere Afgrænsning af kontrolgruppe for etablerede virksomheder Afgrænsning af vækstlaget Bilag 1 Tabeller

3 Forord Profilanalyse 2014 giver en kvantitativ beskrivelse af de personer, iværksættere og etablerede virksomheder, der har modtaget vejledning via den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland i året Analysen dækker 17 af de i alt 19 kommuner i Region Midtjylland. De 17 kommuner er Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Viborg og Aarhus. Profilanalyse 2014 indeholder i lighed med sidste års profilanalyse særskilte profiler af de tre hovedgrupper, som modtager vejledning i den lokale erhvervsservice: 1) Før-startere - personer som overvejer at starte egen virksomhed, men som på vejledningstidspunktet ikke har et CVR-nummer. 2) Iværksættere - nystartede virksomheder, som er under tre år gamle på vejledningstidspunktet. 3) Etablerede virksomheder - virksomheder, som er mere end tre år gamle på vejledningstidspunktet. Hver af de tre målgrupper sammenlignes på en række nøgleparameter med relevante kontrolgrupper. Profilanalyse 2014 er ligesom sidste år udbygget med en særlig analyse af den lokale erhvervsserviceenheders kontakt til vækstlaget. Formålet med analysen er både at undersøge størrelsen af vækstlaget i de forskellige kommuner og i hvilket omfang, virksomheder i vækstlaget har benyttet lokal erhvervsservice i deres kommuner. Det nye ved Profilanalysen 2014 er, at det er muligt i år at iagttage udviklingen på de forskellige kvantitative indikatorer i forhold til sidste års analyse. Det betyder, at årets resultater vil blive holdt op imod resultaterne fra sidste år. Analysen er udført af IRIS Group på vegne af Væksthus Midtjylland og de 17 kommuner, der indgår i analysen. Alle opgørelser bygger på registerdata fra Danmarks Statistik. De lokale erhvervskontorer har været ansvarlige for at levere lister med CPR- og CVR-numre på de personer og virksomheder, som de har ydet vejledning i God læselyst IRIS Group, forår

4 Kapitel 1 Hovedresultater fra Profilanalyse MÅLGRUPPER, NØGLEPARAMETRE OG METODE Profilanalyse 2014 består af fire delanalyser. Det er profilopgørelserne for hver af de tre grupper af brugere af den lokale erhvervsservice, samt den tværgående analyse af vækstlaget og vækstlagets brug af den lokale erhvervsservice. Formålet er at belyse ligheder og forskelle mellem de, som har benyttet sig af vejledning via det lokale erhvervskontor, og de som ikke har. Analysen gør det også mulig at undersøge forskelle og ligheder blandt de vejledte på tværs af de 17 kommuner. Analysen af vækstlaget belyser, om kommunernes vækstvirksomheder også er brugere af den lokale erhvervsservice. Profilanalyse 2014 bygger på samme fremgangsmåde, metode og struktur som Profilanalyse Derfor er det muligt i denne rapport, at sammenligne årets resultater med sidste år og observere udviklingen. Profilanalyse 2014 er en ren deskriptiv analyse af de tilgængelige kvantitative indikatorer om virksomhederne og personerne, som har fået vejledning i Der er store forskelle blandt kommunerne med hensyn til, hvordan erhvervsservice bliver prioriteret og hvor mange ressourcer, der er tilknyttet området. Profilanalysen søger ikke årsagsforklaringer af de observerede data og tendenser, eller holder disse op mod den enkelte kommunes ressourceforbrug. Det er op til de enkelte kommuner og lokale erhvervsserviceoperatører at drage deres egne konklusioner om brugen af den lokale erhvervsservice. I det tilsendte data fra kommunerne var der unikke CPR-numre og unikke CVR-numre - heraf 929 iværksættere og etablerede virksomheder. Af disse kunne Danmarks Statistik matche CPR-numre og CVR-numre heraf 385 iværksættere og etablerede virksomheder. For en nærmere definition og afgrænsning af de fire grupper og de forskellige indikatorer henvises til kapitel 6, hvor disse gennemgås mere detaljeret. 1.2 UDVALGTE HOVEDRESULATER FRA DE 4 DELANALYSER Generelle hovedresultater Profilanalysen viser ligesom foregående år, at der er store forskelle på tværs af kommunerne. Dette gælder både antallet og andelen af vejledte, samt profilen af de vejledte før-startere, iværksættere og etablerede virksomheder. 4

5 Vejledte etablerede virksomheder i procent af alle virksomheder I nedenstående figur 2.1 opsummeres på baggrund af datamaterialet brugen af lokal erhvervsservice i Særligt tre forhold er vigtige til at forklare de markante lokale forskelle i figuren: Store forskelle i ressourceforbruget og i antallet af vejledninger på tværs af kommuner. Store forskelle i antallet af virksomheder på tværs af kommuner. Forskelle i organiseringen af lokal erhvervsservice og operatørernes tilgang til målgruppen. Hver kommune har med baggrund i disse tre faktorer nogle unikke forhold, der karakterer deres lokale erhvervsservice. Figurens kvantitative data er et resultat af disse forskelle. Figur 1.1. Andel af erhvervslivet, der har benyttet lokal erhvervsservice i % 8% Skive 7% Struer 6% 5% 4% 3% Ikast-Brande Herning Horsens Randers Odder Holstebro Lemvig Viborg 2% Favrskov Norddjurs 25,0% Syddjurs 1% 15,0% Aarhus Ringkøbing-Skjern 5% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Vejledte iværksættere i procent af alle iværksættere Kilde: IRIS Group Ovenstående figur 1.1 viser, hvor stor en andel af de lokale virksomheder, som benytter lokal erhvervsservice i de enkelte kommuner. Cirklernes placering på den vandrette akse viser, hvor stor en andel af iværksætterne, der har modtaget vejleding i kommunen. Cirklernes placering på den lodrette akse viser, hvor stor en andel af de etablerede virksomheder, der har modtaget vejledning i kommunen. Selve cirklen størrelse repræsenterer, hvor godt den enkelte kommune har fat i vækstlaget (Størrelsesforklaringen kan ses i nedre højre hjørne). Det er for omfattende at gennemgå de mange lokale forskelle, som datamaterialet dokumenterer. I det følgende fremhæves en række overordnende konklusioner, som gør sig gældende, når der ses samlet på de vejledte inden for hver af de fire delanalyser. 5

6 1.2.2 Hovedresultater for vejledte før-startere Figur 1.2 viser på kommuneniveau de vejledte før-startere i procent af alle beskæftigede i kommunen. Figur 1.2. Vejledte før-startere i procent af alle beskæftigede 0,40% 0,35% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% Overordnede hovedresultater for før-starterne : Der blev i 2013 ydet erhvervsvejledning til før-vejledere heraf 58 procent mænd og 42 procent kvinder. Det svarer til ca. 0,2 procent af arbejdstyrken fik vejledning som før-starter samme niveau som 2011 og Før-starternes gennemsnitsalder er ca. 36,9 år, hvilket er 4,4 år yngre end den samlede arbejdsstyrke. Før-starterne er blevet 0,6 år yngre i Før-startere ligner i store træk den øvrige arbejdsstyrke, mht. uddannelsesmæssig baggrund. Dog er der en mindre andel af før-starterne, som har grundskole som højest fuldførte uddannelse. Til gengæld har før-startere en lidt større andel med erhvervsfaglige, kort videregående eller lang videregående uddannelser. Før-startere kommer fra alle typer af brancher, dog er der en overvægt af før-startere med forudgående branchetilknytning inden for især handel og transport samt erhvervsservice, mens relativt færre har en baggrund inden for offentlig administration, undervisning og sundhed end arbejdsstyrken samlet set. I 2012 var den gennemsnitlige skattepligtige indkomst for før-startere 16 procent lavere end gennemsnittet for den samlede arbejdsstyrke. 6

7 1.2.3 Hovedresultater for vejledte iværksættere Figur 1.3 viser de vejledte iværksættere i procent af alle iværksættere fordelt på kommuner. Figur 1.3. Vejledte iværksættere i procent af alle iværksættere 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Overordnede hovedresultater for iværksætterne: Der blev i 2013 ydet vejledning til knap 929 iværksættere i de 17 kommuner ud af et samlet antal på ca nystartede virksomheder. Dette svarer til, at ca. 11 procent af alle iværksættere er blevet vejledt i den lokale erhvervsservice. Det er samme niveau som sidste år. Flest iværksættere starter inden for brancherne handel, transport og erhvervsservice. Der er ikke store branchemæssige forskelle blandt de vejledte iværksættere og samtlige iværksættere. Dog er andelen af vejledte lidt højere inden for især industri, mens andelen omvendt er mindre inden for landbrug samt ejendomshandel og udlejning. De vejledte iværksættere er typisk lidt større end gennemsnittet af iværksættere målt på antal årsværk som er beskæftiget i virksomheden. De vejledte iværksættere havde en gennemsnitlig omsætning på t.kr., mens omsætningen var t.kr. for alle iværksættere svarende til en forskel på 415 t.kr Hovedresultater for vejledte, etablerede virksomheder 7

8 Figur 1.4 viser andelen af vejledte, etablerede virksomheder i procent af alle virksomheder på kommuneniveau. Der er ikke data for Silkeborg og Skanderborg kommuner 1. Figur 1.4. Vejledte etablerede virksomheder i procent af alle virksomheder 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Overordnede hovedresultater for etablerede virksomheder: I 2013 blev der vejledt etablerede virksomheder i kommunerne ud af estimeret virksomheder. Dette svarer til, at 3,4 procent af alle etablerede virksomheder modtog vejledning i den lokale erhvervsservice i De vejledte virksomheder havde en markant anderledes størrelsesfordeling målt på årsværk end den samlede virksomhedsbestand. Hvor ca. 50 procent af de vejledte virksomheder havde 0-5 årsværk i 2013, var det hele 85 procent af alle virksomheder som havde mellem 0-5 ansatte. Til gengæld var der en langt større andel af de lidt større virksomheder som benyttede lokal erhvervsservice i Det gennemsnitlige antal årsværk i de vejledte virksomheder var ca. 14 årsværk i 2013, mens det tilsvarende kun var fire årsværk for samtlige virksomheder. Dette er ca. det samme niveau som i Samlet steg beskæftigelsen i de vejledte, etablerede virksomheder i perioden med 12 procent, hvilket er fem procent højere end for samtlige virksomheder. 1 Silkeborg og Skanderborg har ikke registreret deres brugere på en måde, hvor det var muligt at skelne mellem virksomheder der har deltaget i informationsarrangementer og virksomheder der har modtaget 1-1 vejledning. 8

9 Der er en overvægt af vejledte etablerede virksomheder inden for Industri, bygge og anlæg, handel og transport samt erhvervsservice. Omvendt er der færre vejledte inden for bl.a. landbrug, ejendomshandel og udlejning. I 2013 var den gennemsnitlige omsætning i de vejledte, etablerede virksomheder kr., mens den var kr. for samtlige etablerede virksomheder. På tværs af kommunerne havde 40 procent af de vejledte virksomheder eksport, men kun 11 procent af den samlede virksomhedsbestand havde eksport. Det svarer til samme niveau som i Hovedresultater for vækstlaget og vækstlagets brug af lokal erhvervsservice Figur 1.5 viser andelen af vækstlaget, som har benyttet lokal erhvervsservice i deres hjemkommune. Den grå vandrette linje viser gennemsnittet for alle kommunerne i Figur 1.5. Andel af vækstlaget, der har benyttet lokal erhvervsservice 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Overordnede hovedresultater for vækstlaget: I 2013 bestod vækstlaget i de 17 kommuner af virksomheder mod virksomheder i 14 kommuner i Vækstlaget i 2013 er ca. 2,2 procent af den samlede virksomhedsbestand, mens den var 2,8 procent sidste år. Andelen vækstlaget, som benyttede den lokale erhvervsservice var ca. 7,5 procent i

10 Kapitel 2 Profil af før-startere, som har modtaget vejledning 2.1 VEJLEDTE FORDELT PÅ KØN Der blev i 2013 ydet vejledning til i alt før-startere. Defineret som de personer, som overvejede at starte egen virksomhed (jf. kapitel 6 for en nærmere beskrivelse af gruppens afgrænsning). Dette er 210 flere før-startere end sidste år. Nedenstående figur 2.1 viser kønsfordelingen for hhv og Kønsfordelingen er stort set uændret, og der er i begge år en lille overvægt af mænd blandt før-starterne. Figur 2.1. Kønsfordeling for før-startere i Region Midtjylland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Kvinder Mænd 30% 20% 10% 0% og IRIS Group (2013): Profilanalyse 2013 Tabel 2.1 viser antallet af vejledte før-startere fordelt på mænd og kvinder i hver af de 17 kommuner. 10

11 Tabel 2.1. Antal vejledte før-startere opgjort på køn og som andel af den samlede arbejdsstyrke Antal vejledte før-startere Kønsfordeling Vejledte før-startere i procent af arbejdsstyrken Kommune I alt Mand Kvinde Mand Kvinde Favrskov % 43 % 0,1 % 0,1 % Herning % 35 % 0,3 % 0,2 % Holstebro % 33 % 0,4 % 0,2 % Horsens % 29 % 0,2 % 0,1 % Ikast-Brande % 39 % 0,2 % 0,2 % Lemvig % 42 % 0,3 % 0,3 % Norddjurs % 41 % 0,2 % 0,1 % Odder % 47 % 0,3 % 0,3 % Randers % 50 % 0,3 % 0,4 % Ringkøbing-Skjern % 51 % 0,1 % 0,1 % Silkeborg % 47 % 0,2 % 0,2 % Skanderborg % 54 % 0,1 % 0,1 % Skive % 45 % 0,3 % 0,2 % Struer % 50 % 0,2 % 0,2 % Syddjurs % 50 % 0,2 % 0,2 % Viborg % 37 % 0,4 % 0,2 % Aarhus % 43 % 0,1 % 0,1 % I alt % 42 % 0,2 % 0,2 % På tværs af kommunerne er der store forskelle i antallet af vejledte før-startere. Aarhus, Randers og Viborg er de tre kommuner, hvor der er blevet vejledt flest før-startere i absolutte tal, mens der er vejledt færrest i Struer, Favrskov og Norddjurs kommuner. Af samme tabel kan det ses, at Horsens Kommune har den skæveste kønsfordeling i mændenes favør, mens Skanderborg og Ringkøbing-Skjern er de eneste kommuner, hvor der er flest kvinder blandt førstarterne. I forhold til de vejledte før-startere i procent af arbejdsstyrken er Holstebro, Randers og Viborg kommuner igen i år blandt dem, som har den største andel. 11

12 2.2 GENNEMSNITSALDER I nedenstående tabel 2.2 vises gennemsnitsalderen for de vejledte før-startere og for den samlede arbejdsstyrke. Tabel 2.2. Gennemsnitsalder for vejledte før-startere og for den samlede arbejdsstyrkerne Kommune Før-starteres gennemsnitsalder Ændring ift Arbejdsstyrkens gennemsnitsalder Ændring ift Favrskov 41,1 N/A 42,6 N/A Herning 35,8 0,7 41,1 0,3 Holstebro 36,3 1,3 41,3 0,1 Horsens 37,0 2,2 41,0 0,1 Ikast-Brande 39,5-0,2 41,8 0,2 Lemvig 40,5-2,9 43,5 0,3 Norddjurs 42,9 0,1 43,3 0,2 Odder 40,1 N/A 43,7 N/A Randers 35,6-1,9 41,2 0,1 Ringkøbing-Skjern 37,6-0,1 42,4 1,2 Silkeborg 38,0-1,0 42,1 0,3 Skanderborg 39,9 N/A 43,1 N/A Skive 40,7 N/A 42,5 N/A Struer 41,4 5,2 43,2 0,3 Syddjurs 37,1-5,8 44,4 0,3 Viborg 36,1-2,2 42,2 0,3 Aarhus 33,9 0,3 38,9 0,1 I alt 36,9-0,6 41,3 0,4 og IRIS Group (2013): Profilanalyse 2013 I alt er gennemsnitsalderen blandt de vejledte før-startere 4,4 år lavere end gennemsnittet for arbejdsstyrken generelt. Samtlige kommuners vejledte før-startere ligger under gennemsnittet for arbejdsstyrken generelt. Yderligere viser en sammenligning med sidste års analyse, at de før-vejledte er blevet lidt yngre, mens arbejdsstyrken er blevet lidt ældre. 12

13 Aarhus Kommune har den laveste gennemsnitsalder med 33,9 år, mens Syddjurs Kommunes før-startere er gennemsnit 7,3 år lavere end arbejdsstyrken. Norddjurs er den kommune med den højeste gennemsnitalder. 2.3 HØJEST FULDFØRTE UDDANNELSE Figur 2.2 viser fordelingen på højest fuldførte uddannelse for før-startere og for arbejdsstyrken for kommunerne samlet set. Figur 2.2. Før-starteres fordeling efter højeste fuldførte uddannelse 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Vejledte før startere Arbejdstyrken generelt Det fremgår af figuren, at andelen af vejledt før-startere også i år er lidt bedre uddannet end arbejdsstyrken generelt. Vejledte før-startere med grundskole som højeste fuldførte uddannelse er seks procent lavere end arbejdsstyrken generelt, mens de vejledte til gengæld har en større andel med eksempelvis gymnasial uddannelse og lang videregående uddannelse. I nedenstående tabel 2.3 vises udviklingen for før-starteres fordeling ift. Profilanalyse Både for før-startere og arbejdsstyrken generelt er der blevet færre med grundskole som højeste fuldførte uddannelsesniveau. Derudover er der kommet flere med gymnasiale-, erhvervsfaglige- og lang videregående uddannelser blandt de vejledte før-startere, mens der er kommet to procent færre med en mellemlang videregående uddannelse/bachelor. 13

14 Tabel 2.3. Vejldte før-starteres uddannelsesniveau og ændring i procentpoint Vejledte før-startere Ændring ift Arbejdsstyrken generelt Ændring ift Grundskole 17 % -2 % 23 % -3 % Gymnasial uddannelse 12 % 3 % 9 % 0 % Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse/bachelor 38 % 1 % 37 % 1 % 7 % 0 % 6 % 0 % 16 % -2 % 18 % 1 % Lang videregående uddannelse/ph.d. 9 % 1 % 8 % 0 % og IRIS Group (2013): Profilanalyse 2013 Nedenstående tabel 2.4 giver et mere detaljeret overblik på kommuneniveau. Af tabellen fremgår det, at Skanderborg og Aarhus kommuner har den højeste andel før-startere med en videregående uddannelse. Lemvig og Struer er de kommuner, der har den største andel af før-startere med en erhvervsfaglig uddannelse. Tabel 2.4. Vejledte før-starteres fordeling på uddannelsesniveau fordelt på kommuner Vejledte før-startere fordelt på uddannelse i procent Arbejdsstyrken fordelt på uddannelse i procent Kommune Grundskole Gymnasiale Erhvervsfaglige Kort videreg. Mellemlang/bach. Lang viderereg/ph.d Grundskole Gymnasiale Erhvervsfaglige Kort videreg. Mellemlang/bach. Lang viderereg/ph.d Favrskov Herning Holstebro Horsens Ikast-brande Lemvig Norddjurs Odder

15 Randers Ringkøbing- Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt

16 2.4 FORUDGÅENDE BRANCHETILKNYTNING Figur 2.3 viser andelen af vejledte før-startere og alle beskæftigede fordelt efter, hvilken branche de kommer fra. Der er en overvægt af "før-startere", som kommer fra brancherne handel og transport samt erhvervsservice. Omvendt er der færre "før-startere" indenfor offentlig administration, undervisning og sundhed end arbejdsstyrken samlet set. Figur 2.3. Før-startere og alle beskæftigedes forudgående branchetilknytning 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% "Før-startere" Alle beskæftigede Nedenstående tabel viser før-starternes fordeling i forhold til brancheerfaring fordelt på de enkelte kommuner. Tabellen viser, at der er forskelle mellem kommunerne. Eksempelvis har 40 procent af før-startere i Struer Kommune branchetilknytning til industri, mens det kun gælder for 6 procent af før-starterne i Syddjurs. Tilsvarende har 38 procent tilknytning til handel og transport i Holstebro Kommune, mens det kun gælder for 9 procent af før-starterne i Lemvig. 16

17 Tabel 2.5. Forudgående branchetilknytning i år 2012 for hhv. før-startere og arbejdsstyrken samlet i procent Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstof og forsyning Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Off. Adm., undervisning, sundhed Kultur, fritid og anden service Kommune Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Favrskov Herning Holstebro Horsens Ikast-brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt

18 2.5 SKATTEPLIGTIG INDKOMST I nedenstående figur 2.4 vises den gennemsnitlige skattepligtige indkomst for før-startere og for arbejdsstyrken samlet. Kun de personer, som var fuldt skattepligtige i 2012, indgår i analysen. På tværs af alle kommuner har alle beskæftigede en højere gennemsnitlig indkomst end før-startere. Favrskov og Skive er de kommuner, hvor der er den mindste forskel, mens Holstebro og Syddjurs kommune har den største forskelle i indkomst mellem før-startere og arbejdsstyrken.. Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst for før-startere var i kr. For arbejdsstyrken samlet var den kr. - svarende til 16 procent forskel. Figur 2.4 Gennemsnitlig årlig skattepligtig indkomst for før-startere og alle beskæftigede "Før-startere" gns. indkomst Alle beskæftigede gns. indkomst Af figuren kan det aflæses, at Favrskov og Silkeborg kommune har den højeste gennemsnitlige skattepligtig indkomst for før-startere. I Syddjurs og Holstebro kommuner er der, hvor der er den største forskel i skattepligtig indkomst mellem før-startere og alle øvrige beskæftigede. I Syddjurs erder fx en forskel kr. mellem grupperne. En mulig forklaring på det samlede fald i gennemsnitsindkomst blandt før-startere er formentlig at de vejledte i denne gruppe er blevet yngre (jf. tabel 2.2) De bagvedliggende data for de enkelte kommuner samt ændringen i procent ift kan findes i tabel B.1 i bilag 1. 18

19 Kapitel 3 Profil af iværksættere, der har modtaget vejledning 3.1 ANTAL VEJLEDTE IVÆRKSÆTTERE Tabel 3.1 indeholder en oversigt over antal vejledte iværksættere og det samlede antal iværksættere fordelt på de 17 kommuner (jf. kapitel 6 for en nærmere beskrivelse af gruppens afgrænsning). Der blev vejledt 929 iværksættere i de 17 kommuner ud af et samlet antal på ca iværksættere. Dette er ca. 300 virksomheder flere end sidste år, hvilket svarer til ca. 11 procent af alle iværksættere. Det skal dog nævnes, at stigningen i de absolutte tal dækker over, at profilanalysen i år dækker 17 kommuner i stedet for 14 sidste år. Tallene viser, at der er store forskelle mellem kommunerne, når det gælder andelen af iværksættere, der har modtaget vejledning. I eksempelvis Skanderborg Kommune er der blevet vejledt to procent af alle iværksættere, mens der i Struer er blevet vejledt 37 procent. Viborg og Silkeborg kommuner har vejledt flest iværksættere, mens Favrskov Kommune har vejledt færrest. Tabel 3.1 Antal vejledte iværksættere samt andel vejledte i forhold til alle iværksættere Kommune Antal vejledte iværksættere Antal iværksættere i alt Vejledte i procent af alle iværksættere (2013) Vejledte i procent af alle virksomheder (2012) Favrskov % 4 % Herning % 5 % Holstebro % 23 % Horsens % 6 % Ikast-Brande % 4 % Lemvig % 41 % Norddjurs % 15 % Odder % N/A Randers % 15 % Ringkøbing-Skjern % 10 % Silkeborg % 22 % Skanderborg % N/A 19

20 Skive % N/A Struer % 46 % Syddjurs % 39 % Viborg % 23 % Aarhus % 2 % I alt % 12 % Kilde: IRIS Group på baggrund af kommuneres egne data, Danmarks Statistik og IRIS Group (2013): Profilanalyse FORDELING PÅ BRANCHER Det var kun muligt at genfinde 385 af de godt 929 iværksættere i Danmarks Statistiks registre. Det skyldes bl.a., at data i Danmarks Statistik kun går frem til første halvår 2013 og en del iværksættere, som er etableret i andet halvår af 2013, er derfor ikke registreret i Danmarks Statistik. De følgende tabeller baserer sig på oplysninger om de 385 iværksættere, som kunne genfindes. I nedenstående figur 3.1 vises den branchemæssig fordeling af hhv. vejledte iværksættere og alle iværksættere. Figur 3.1. Branchemæssig fordeling for hhv. vejledte iværksættere og alle iværksættere 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Vejledte iværksættere Alle iværksættere. 20

21 De vejledte iværksættere har i store træk samme branchefordeling som den samlede population af iværksættere. Dog er er der lidt flere vejledte inden for industri, råstof og forsyning samt erhvervsservice og færre inden for landbrug, skovbrug og fiskeri samt ejendomshandel og udlejning. På næste side viser tabel 3.2 den branchemæssige fordeling af hhv. de vejledte iværksættere og alle iværksættere for kommunerne. Der er betydelige forskelle på branchefordelingen af de vejledte på tværs af kommunerne. I Skanderborg Kommune er eksempelvis 75 procent af alle vejledte iværksættere inden for handel og transport, mens flertallet - 60 procent - af vejledte i Odder Kommune er inden for erhvervsservice. 21

22 Tabel 3.2. Branchefordeling i procent for hhv. iværksættere og arbejdsstyrken samlet Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstof, forsyning Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Off. Adm., undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Kommune Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Favrskov Herning Holstebro Horsens Ikast-brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt

23 3.3 GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅRSVÆRK Tabel 3.3 viser det gennemsnitlige antal årsværk for hhv. vejledte iværksættere og alle iværksættere. Lemvig og Herning kommuner har det højeste antal årsværk for vejledte iværksættere med hhv. 6,1 og 5,1 årsværk, mens Skanderborg har det laveste med 1,2 årsværk. Tabel 3.3. Gennemsnitlig antal årsværk for hhv. vejledte iværksættere og alle iværksættere Kommune Vejledte Alle Favrskov 3,0 1,6 Herning 5,1 1,8 Holstebro 1,8 1,6 Horsens 2,0 1,4 Ikast-Brande 1,5 1,6 Lemvig 6,1 1,5 Norddjurs 2,5 1,0 Odder 1,8 1,1 Randers 2,0 1,9 Ringkøbing-Skjern 3,0 1,4 Silkeborg 4,8 2,1 Skanderborg 1,2 1,0 Skive 2,9 1,9 Struer 2,3 1,1 Syddjurs 1,6 1,1 Viborg 3,4 1,5 Aarhus 1,9 1,7 I alt 3,1 1,6. 23

24 T.kr. 3.4 GENNEMSNITLIG OMSÆTNING I nedenstående figur 3.2 vises den gennemsnitlige omsætning for vejledte iværksættere og for alle iværksættere. I figuren kan det ses, at gennemsnittet for vejledte iværksættere er t.kr. og t.kr. for alle vejledte iværksættere svarende til en forskel på 415 t.kr. Der er dog store forskelle på tværs af kommunerne. Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner har den højeste gennemsnitlige omsætning for vejledte iværksættere samt den største forskel mellem vejledte iværksættere og alle iværksættere. Odder og Syddjurs kommuner har det laveste gennemsnit, mens Aarhus Kommune er kendetegnet ved, at de vejledte iværksættere har en betydelig mindre gennemsnitlig omsætningen end de ikke-vejledt iværksættere. De bagvedliggende data for de enkelte kommuner kan findes i tabel B.2. i bilag 1. Figur 3.2 Gennemsnitlig omsætning for vejledte iværksættere og alle iværksættere kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 500 kr. - Vejledte iværkstættere Alle iværksættere 24

25 Kapitel 4 Profil af etablerede virksomheder, som er blevet vejledt 4.1 ANTAL VEJLEDTE Tabel 4.1 viser antallet af vejledte virksomheder, samt andelen af vejledte i forhold til den samlede bestand af etablerede virksomheder i hver af de 15 kommuner 2 (Se kapitel 6 for en nærmere beskrivelse af gruppens afgrænsning). Samlet for de 15 kommuner er det 3,4 procent af de etablerede virksomheder, der har modtaget vejledning via den lokale erhvervsservice svarende til ud af virksomheder. På tværs af alle kommuner er der blevet vejledt 1,2 procent færre etablerede virksomheder end sidste år. De største fald findes i Viborg og Ringkøbing-Skjern kommuner. I absolutte tal har Viborg Kommune vejledt flest virksomheder, mens Struer Kommune har den relativt største andel af vejledte virksomheder i procent. Igen i år har Aarhus Kommune den laveste andel af etablerede virksomheder, der har modtaget vejledning. I modsætning til sidste år er der ikke store lokale forskelle mellem kommunerne. Tabel 4.1. Antal og andel vejledte virksomheder i procent af alle virksomheder Kommune Antal vejledte virksomheder Antal etablerede virksomheder Vejledte i procent af alle virksomheder 2013 Vejledte i procent af alle virksomheder i 2012 Favrskov ,3% 1,1 % Herning ,3% 3,4 % Holstebro ,1% 4,2 % Horsens ,2% 4,2 % Ikast-Brande ,1% 4,0 % Lemvig ,9% 5,3 % Norddjurs ,3% 2,9 % Odder ,7% N/A Randers ,7% 5,4 % Ringkøbing-Skjern ,2% 4,5 % Skive ,7% N/A 2 I kapitel 4 er Silkeborg og Skanderborg kommuner udeladt, da de ikke har haft mulighed for at opgøre de vejledte etablerede virksomheder. 25

26 Struer ,2% 5,7 % Syddjurs ,2% 2,8 % Viborg ,6% 10,8 % Aarhus ,9% 0,2 % I alt ,4% 4,6 % 4.2 FORDELING PÅ STØRRELSE I nedenstående figur 4.1 vises hhv. vejledte og alle etablerede virksomheder fordelt på størrelse. Årsværksfordelingen i figuren viser, at virksomheder med 0-5 årsværk udgør en relativt mindre andel af de vejledte set i forhold til det samlede antal virksomheder. Omtrent halvdelen af alle vejledte etablerede virksomheder i de 15 kommuner havde mellem 0-5 ansatte, mens det gælder for 85 procent af alle etablerede virksomheder i kommunerne. Den samlede årsværkfordeling viser, at de vejledte virksomheder er mere ligeligt fordelt ift. størrelse, end det gælder for gruppen af alle etablerede virksomheder. Det er udtryk for at, at den lokale erhvervsvejledning overordnet set er attraktivt for virksomhederne uanset størrelse. Figur 4.1. Årsværkfordeling for hhv. vejledte etablerede virksomheder og ale virksomheder 100% 90% 16% 3% 5% 7% 80% 70% 20% 60% 50% 40% 30% 20% 17% 46% 85% < 25 < < % 0% Vejledte etablerede virksomheder Alle etablerede virksomheder I nedenstående tabel er årsværksfordelingen for hhv. vejledte og alle etablerede virksomheder gjort op på kommuner. 26

27 Tabel 4.2. Vejledte og alle virksomheder fordelt på størrelsegrupper i procent 0-5 årsværk < 5-10 årsværk < årsværk < 25 årsværk Kommune Alle Alle Alle Vejledte Vejledte Vejledte Vejledte Alle Favrskov 56 % 87 % 13 % 6 % 19 % 4 % 13 % 2 % Herning 29 % 84 % 32 % 8 % 23 % 5 % 17 % 3 % Holstebro 40 % 85 % 13 % 8 % 28 % 5 % 19 % 3 % Horsens 45 % 83 % 16 % 9 % 19 % 5 % 20 % 3 % Ikast-Brande 41 % 84 % 19 % 8 % 26 % 5 % 14 % 3 % Lemvig 32 % 87 % 16 % 7 % 32 % 4 % 19 % 2 % Norddjurs 38 % 89 % 18 % 6 % 13 % 3 % 31 % 2 % Odder 70 % 86 % 5 % 9 % 10 % 4 % 15 % 1 % Randers 58 % 85 % 17 % 7 % 17 % 5 % 8 % 2 % Ringkøbing-Skjern 45 % 87 % 27 % 7 % 5 % 4 % 23 % 2 % Skive 53 % 87 % 9 % 7 % 16 % 4 % 21 % 3 % Struer 51 % 86 % 17 % 6 % 26 % 5 % 6 % 2 % Syddjurs 79 % 91 % 7 % 5 % 14 % 3 % 0 % 1 % Viborg 47 % 87 % 15 % 7 % 21 % 4 % 18 % 2 % Aarhus 81 % 83 % 6 % 8 % 6 % 6 % 6 % 3 % I alt 46 % 85 % 17 % 7 % 20 % 5 % 16 % 3 % I tabellen kan det ses, at der store lokale forskelle mellem kommunerne. Dog er den overordnede tendens i kommunerne, at der blandt de vejledte er færre små virksomheder og flere store virksomheder end for alle virksomheder med undtagelse af Aarhus Kommune, hvor størrelsesfordelingen af de vejledte ligner fordelingen blandt samtlige virksomheder. 4.3 GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅRSVÆRK SAMT VÆKST I ÅRSVÆRK Tabel 4.3 viser det gennemsnitlige antal årsværk samt væksten i antal årsværk i perioden for hhv. de vejledte og for alle etablerede virksomheder. De vejledte virksomheder har i gennemsnit 14 årsværk, mens alle etablerede virksomheder har fire årsværk. Det samme billede gjorde sig gældende i sidste års analyse. Norddjurs og Holstebro kommuner har det største gennemsnit med hhv. 21 og 19 årsværk. Overordnet set har både de vejledte og ikke-vejledte oplevet en positiv vækst i beskæftigelsen i perioden Gruppen af vejledte har oplevet en fem procent højere vækst end ikke vejledte. Dette 27

28 dækker dog betydelige lokale forskelle. Eksempelvis har Norddjurs og Aarhus kommuner haft en vækst for vejledte på hhv. 38 og 39 procent, mens Syddjurs og Odder har haft en negativ vækst på hhv. -34 og -11 procent. Tabel 4.3. Antal årsværk og vækst i antal årsværk for hhv. vejledte og samtlige virksomheder Gennemsnitligt antal årsværk 2013 Vækst i antal årsværk i procent Kommune Vejledte Alle Vejledte Alle Favrskov % 5 % Herning % 7 % Holstebro % 3 % Horsens % 4 % Ikast-Brande % 19 % Lemvig % 4 % Norddjurs % 0 % Odder % 10 % Randers % 5 % Ringkøbing-Skjern % 4 % Skive % 7 % Struer % -4 % Syddjurs % 7 % Viborg % 8 % Aarhus % 7 % I alt % 7 % 4.4 FORDELING PÅ BRANCHER I figur 4.2 vises fordelingen af vejledte virksomheder og alle etablerede virksomheder ift. hovedbrancher. Hovedparten af de vejledte etablerede virksomheder tilhører disse brancher: Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, bygge og anlæg, handel og transport samt erhvervsservice. Dette adskiller sig fra alle etablerede virksomheder, hvor landbrug, skovbrug og fiskeri samt ejendomshandel og udlejning udgør de største andele af den samlede branchefordeling. Især industrivirksomheder fylder meget blandt de vejledte igen i år, mens vejledte virksomheder indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri er underrepræsenteret i erhvervsvejledningen. 28

29 Figur 4.2. Branchefordeling for hhv. vejledte og alle etablerede virksomheder 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Vejledte etablerede virksomheder Alle etablerede virksomheder I nedenstående tabel 4.4 er branchefordelingen opgjort på kommunerne. Ligesom for før-startere og iværksættere er der også for etablerede virksomheder store lokale forskelle. Eksempelvis er 51 procent af alle vejledte virksomheder i Lemvig Kommune industri-, råstofindvindings- og forsyningsvirksomheder. I Skive Kommune er 42 procent af de vejledte virksomheder fra handel og transport, mens halvdelen af alle vejledte virksomheder i Aarhus Kommune er indenfor erhvervsservice. 29

30 Tabel 4.4. Vejledte etablerede virksomheder og alle virksomheder fordelt på brancher i procent Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstof, forsyning Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Off. Adm., undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Kommune Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Vejledte Alle Favrskov Herning Holstebro Horsens Ikast-brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt

31 t.kr 4.5 FORDELING PÅ OMSÆTNING I nedenstående figur 4.3 vises den gennemsnitlige omsætning for vejledte etablerede virksomheder og for alle virksomheder. Gennemsnittet for vejledte etablerede virksomheder var i kr., mens omsætningen kun var kr. for gruppen af samtlige etablerede virksomheder. Tallene dækker over store forskelle på tværs af kommunerne, men det generelle billede er, at de vejledte virksomheder har en omsætning, der ligger betydeligt over de ikke-vejledte. Det hænger naturlig sammen med at der er flere store virksomheder blandt de vejledte (jf. tabel 4.2). Figur 4.3 Gennemsnitlig omsætning for vejledte etablerede og alle etablerede virksomheder Vejledte etablerede virksomheder Alle etablerede virksomheder I nedestående tabel 4.5 beskrives de bagvedliggende grund for de enkelte kommuner. Skive Kommune har det største gennemsnit for vejledte virksomheder samt den største forskel mellem vejledte virksomheder og samtlige virksomheder. I Ikast-Brande og Aarhus kommuner har de samtlige virksomheder en større gennemsnitlig omsætning end de vejledte. I forhold til vækst i omsætningen i perioden har Aarhus Kommune den største vækst med 56 procent for vejledte virksomheder. Vejledte virksomheder i Odder og Syddjurs kommuner havde en negativ vækst, mens der i Struer Kommune var den største forskel mellem vejledte virksomheder og samtlige virksomheder. 31

32 Tabel 4.5. Gennemsnitlig omsætning for vejledte etablerede virksomheder og vækst i omstætning Kommune Vejledte etablerede Alle etablerede Vækst i omsætning vejledte Vækst i omsætning alle Favrskov t.kr t.kr 32 % 14 % Herning t.kr t.kr 24 % 22 % Holstebro t.kr t.kr 25 % 17 % Horsens t.kr t.kr 27 % 30 % Ikast-Brande t.kr t.kr 42 % 39 % Lemvig t.kr t.kr 27 % 24 % Norddjurs t.kr t.kr 39 % 13 % Odder t.kr t.kr -9 % 16 % Randers t.kr t.kr 13 % 14 % Ringkøbing-Skjern t.kr t.kr 26 % 23 % Skive t.kr t.kr 23 % 19 % Struer t.kr t.kr 42 % -9 % Syddjurs t.kr t.kr -18 % 20 % Viborg t.kr t.kr 28 % 19 % Aarhus t.kr t.kr 56 % 33 % I alt t.kr t.kr 26 % 26 % 4.6 ANDEL MED EKSPORT Tabel 4.6 viser andelen af de vejledte samt alle etablerede virksomheder, der har eksport. I Profilanalyse 2013 havde de vejledte virksomheder generelt en meget høj andel af eksport. Det tilsvarende gør sig gældende i år - 40 procent for vejledte virksomheder og 11 procent for samtlige virksomheder. Generelt er der store forskelle mellem kommunerne i forhold til eksport. Lemvig Kommune har den største andel af vejledte etablerede virksomheder, men der i Holstebro Kommune er den største forskel mellem vejledte og samtlige virksomheder. I Favrskov Kommune var der den største stigning i forhold til sidste år med 23 procentpoint, mens der i Randers Kommune var et fald på 15 procentpoint. 32

33 Tabel 4.6. Andel vejledte etablerede virksomheder med eksport. Kommune Andel vejledte med eksport Andel af alle med eksport Andel vejledte med eksport (2012) Andel af alle med eksport (2012) Favrskov 44 % 10 % 21 % 11 % Herning 50 % 11 % 47 % 11 % Holstebro 55 % 9 % 51 % 8 % Horsens 40 % 11 % 43 % 12 % Ikast-Brande 55 % 14 % 52 % 14 % Lemvig 57 % 8 % 49 % 9 % Norddjurs 41 % 9 % 38 % 9 % Odder 35 % 10 % N/A N/A Randers 28 % 12 % 43 % 12 % Ringkøbing-Skjern 36 % 11 % 41 % 8 % Skive 37 % 9 % N/A N/A Struer 34 % 6 % 17 % 9 % Syddjurs 0 % 11 % 25 % 10 % Viborg 35 % 8 % 35 % 7 % Aarhus 19 % 15 % 0 % 14 % I alt 40 % 11 % 38 % 11 % og IRIS Group (2013): Profilanalyse

34 Kapitel 5 Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 5.1 VÆKSTLAGET I DE 17 KOMMUNER Lige som sidste år indeholder dette års profilanalyse en særlig analyse af det såkaldte vækstlag blandt erhvervslivet i de 17 kommuner og vækstlagets brug af lokal erhvervsservice. Vækstlaget defineres som virksomheder, der over en toårig periode har oplevet mindst en 20 procent årlig gennemsnitlig vækst i antal beskæftigede og som i slutåret har mindst fem ansatte. I tabel 5.1 vises antal virksomheder, der tilhører vækstlaget i de enkelte kommuner samt vækstlagets andel i forhold til den samlede bestand af iværksættere og etablerede virksomheder i kommunen 3. Tabel 5.1. Antal virksomheder i vækstlaget og deres andel af den samlede virksomhedsbestand Kommune Virksomheder i vækstlaget Vækstlag i forhold til virksomhedsbestand Virksomheder i vækstlaget (2012) Vækstlag i forhold til virksomhedsbestand (2012) Favrskov 30 1,4 % 42 2,2 % Herning 109 2,6 % 117 3,1 % Holstebro 58 2,3 % 66 3,0 % Horsens 88 2,6 % 109 3,6 % Ikast-Brande 46 2,2 % 48 2,6 % Lemvig 27 2,4 % 18 1,8 % Norddjurs 32 1,8 % 32 1,9 % Odder 23 2,4 % N/A N/A Randers 64 1,7 % 83 2,6 % Ringkøbing-Skjern 50 1,6 % 83 3,0 % Silkeborg 75 N/A 95 2,6 % Skanderborg 47 N/A N/A N/A Skive 42 1,9 % N/A N/A 3 Virksomheder med arbejdssteder i flere kommuner skal have mindst 50 procent af beskæftigelsen i den pågældende kommune for at indgå i opgørelsen. 34

35 Struer 21 2,2 % 22 2,6 % Syddjurs 21 1,0 % 31 2,9 % Viborg 115 2,6 % 113 2,9 % Aarhus 309 2,7 % 325 3,2 % I alt ,2 % ,8 % og IRIS Group (2013): Profilanalyse 2013 Note: Det er ikke muligt at udregne vækstlaget ift. virksomhedsbestanden for hhv. Silkeborg og Skanderborg kommuner, da der ikke er tilgængeligt information om de etablerede virksomheder. Der var i alt iværksættere og etablerede virksomheder, der opfylder kriterierne for vækstlaget 4. Sidste år var det iværksættere og etablerede virksomheder. Tallene kan dog ikke direkte sammenlignes, da det ikke er de samme kommuner, som indgår i analysen som sidste år. Vækstlaget udgør mellem 1,0 og 2,7 procent af den samlede virksomhedsbestand i de 17 kommuner. I nedenstående figur 5.1 vises vækstlagets fordeling på brancher for Region Midtjylland. Figur 5.1. Branchefordelingen for vækstlaget i Region Midtjylland 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I figuren kan det ses, at den største branche i vækstlaget er handel og transport med 32 procent, herefter er det industri, bygge og anlæg samt erhvervsservice, der er næststørst med ca procent. 4 Definitionen er minimum 20 procents vækst om året i gennemsnit i en periode på to år og et krav om mindst fem ansatte i slutåret (2012). 35

36 Branchefordelingen i absolutte tal og relative tal kan findes i tabel B.3 i bilag VÆKSTLAGETS BRUG AF LOKAL ERHVERVSSERVICE Figur 5.2 viser andelen af vækstlaget, som har benyttet lokal erhvervsservice i deres hjemkommune. Den grå vandrette linje viser gennemsnittet for alle kommunerne i Figur 5.2. Andel af vækstlaget, der har benyttet lokal erhvervsservice 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ligesom sidste år dækker gennemsnittet over en stor variation på tværs af kommunerne, når det gælder vækstlaget brug af lokal erhvervsservice. På trods af et fald for de fleste kommuner har Lemvig, Struer og Viborg kommuner også igen i år godt fat i vækstlaget i den lokale erhvervsservice. Mens Odder, Syddjurs og Aarhus kommuner ikke har vejledt virksomheder, der tilhører vækstlaget i

37 Kapitel 6 Afgrænsning af målgrupper og kontrolgrupper 6.1 DEFINITION AF VEJLEDTE Det er de lokale erhvervskontorer, der har haft ansvar for at sammensætte lister med CPR-numre og CVR-numre for de vejledte personer, iværksættere og etablerede virksomheder. For at sikre en ensartet forståelse af begrebet vejledte personer og virksomheder - på tværs af kommunerne - er de lokale erhvervskontorer blevet opfordret til kun at medtage personer og virksomheder, der opfylder nedenstående definition af vejledning. Med vejledte forstås personer, iværksættere og virksomheder, der har modtaget individuel sparring eller problemafklaring inden for blandt følgende områder; Forretningsplaner Udviklingssamtaler Strategiudvikling Vejledning om anvendelse af lokale, regionale og nationale erhvervsfremmetilbud Bistand i forbindelse med møder/sager i kommunen Ejerskifte. Deltagelse i kollektive forløb (fx netværksmøder, fyraftensmøder, seminarer, uddannelse) skal ikke tælles med. Korte telefonsamtaler, hvor virksomheder fx henvender sig for at få oplysninger om en relevant kontaktperson i en bestemt organisation, skal heller ikke tælles med. Udgangspunkt for vejledningen skal således være en individuel dialog/samtale om 1) et konkret behov, et problem, en idé hos virksomheden eller 2) en åben dialog eller udviklingssamtale om virksomhedens situation, udvikling, forretningsplaner eller lign. 6.2 AFGRÆNSNING AF KONTROLGRUPPE FOR FØR-STARTERE Personer, der har modtaget vejledning, bliver i profilanalysen sammenlignet med arbejdsstyrken i de enkelte kommuner på udvalgte parametre. Der er indsendt CPR-numre fra de lokale erhvervskontorer. Disse er blevet matchet mod Danmarks Statistiks registre: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik med status ultimo 2012, Uddannelsesregister med status pr. pr. 1. okt og Befolkningsstatistikken med status pr. 1. jan Kun de personer, der matcher befolkningen pr. 1. jan er medtaget i analysen. Af de personer fandt et match. Kontrolgruppen består af de personer i kommunerne, som indgår i arbejdsstyrken, herunder de personer, der er midlertidigt uden for arbejdsstyrken. I tabellen 37

38 med gennemsnit indkomst indgår kun de personer, der har været fuldt skattepligtige i det gælder både for de vejledte personer og for kontrolgruppen. 6.3 AFGRÆNSNING AF KONTROLGRUPPE FOR IVÆRKSÆTTERE Der er indsendt CVR-numre på iværksættere, hvor af 929 CVR-numre er unikke. Disse er blevet matchet mod et aktuelt udtræk af Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske register (ESR). Heraf matcher 385 CVR-numre. Kontrolgruppen afgrænses til private byerhverv og virksomheder, der er højst tre år gamle i 2012, baseret på startdato i ESR. I kontrolgruppen indgår kun virksomheder, som ligger over bagatelgrænsen i andet halvår 2013, dvs. virksomheder med en vis omsætning og/eller beskæftigelse svarende til mindst 0,5 årsværk. 6.4 AFGRÆNSNING AF KONTROLGRUPPE FOR ETABLEREDE VIRKSOMHEDER Der er indsendt CVR-numre på etablerede virksomheder, hvor af CVR-numre er unikke. Disse er blevet matchet mod Regnskabsstatistikken 2010, hvor der er fundet et match for 917 CVRnumre. Kontrolgruppen i profilanalysen udgøres af populationen i Regnskabsstatistikken 2013, idet virksomheder med mere end 250 årsværk udelades, og kun virksomheder ældre end tre år i 2013 indgår i analysen. Oplysningerne baserer sig på et nyt og mere opdateret datagrundlag i Danmarks Statistik som baserer sig på oplysninger fra e-indkomst og momsstatistikken. 6.5 AFGRÆNSNING AF VÆKSTLAGET Vækstlaget er i Profilanalysen afgrænset til virksomheder, der i perioden fra i mindst to på hinanden følgende år har haft en årlig vækst i omsætningen på 20 procent eller derover. I 2013 havde mindst 5 ansatte det vil sige, at væksten har resulteret i, at der er beskæftiget 5 personer eller flere i virksomheden på sluttidspunktet for opgørelsen. For virksomheder, der har arbejdssteder i flere kommuner, er kun de som har mindst 50 procent af deres beskæftigelse i kommunen medregnet som vækstlaget i den pågældende kommune. Vi har derefter opgjort, hvor mange af de virksomheder, der opfylder kriteriet for vækstlaget, som har gjort brug af lokal erhvervsservice i enten 2012 eller

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune Juli 2014 Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune - styrker og udfordringer 1. LOKAL ERHVERVSSERVICE I NORDDJURS KOMMUNE I 2013 brugte Norddjurs Kommune ca. 38 kroner pr. indbygger på lokal erhvervsservice.

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice

Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice 2. februar 2016 Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice - resultater, tilgang og metode. 1. SAMMENFATNING AF RESULTATERNE IRIS Group har for Erhvervsstyrelsen, og i et samarbejde med Danmarks

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland

Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Notat om registeranalyser af langvarigt sygefravær og selvforsørgelse efter sygefravær Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Erhvervsfremme under lup

Erhvervsfremme under lup 016 Randers Erhvervsfremme under lup - fakta, effekter og benchmarking med andre kommuner Et nyt videngrundlag for den lokale erhvervspolitik Hvert år vejledes mere end 50.000 iværksættere og virksomheder

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011 Fakta om statistikken Statistikken 2001-2008 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige og mandlige

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland

Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland Analyse af virksomheders brug af regionale og nationale innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland i 2007-2013 Februar 2015

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM

8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 8. KRONISK SYGDOM OG MULTISYGDOM Ændringer i sygdomsmønsteret har betydning såvel for borgerne som for sundhedsvæsenet og det øvrige samfund. Det er derfor

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere